Skolbibliotek Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje"

Transkript

1 Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Zinaida Hodcik Västergårds utbildningscentrum Kjell Ahlgren Skolinspektionen Sofia Malmberg Adolf Fredriks Musikklasser Teresia Palander Pauli Gymnasium Jenny Johansson-Utas Pauli Gymnasium Så förbättrar du ditt samarbete med övrig personal i skolan Ny skollag och bedömning av skolbibliotek Skolinspektionen beskriver Konkreta tips på nya verktyg för lärande, digitala arbetssätt och källkritik i sociala medier Hur lyckas du med effektiv språkutveckling i det digitala och mångkulturella samhället? Lyssna till och inspireras av rektor och bibliotekarier från Årets skolbibliotek! OKTOBER 2011, stockholm Edward Jensinger Pauli Gymnasium Seija Eriksson Skolverket Cecilia Bengtsson Ekerö kommun Hanna Johansson Enskilda Gymnasiet Annika Löthagen Botkyrka kommun Håkan Fleischer Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping Tomas Barth Kompetensforum

2 Torsdag 13 oktober 9:00 Löpande registrering 9:30 Moderator Anette Holmqvist inleder konferensen Anette Holmqvist är ansvarig för Skolverkets webbplats Kolla källan, medlem i Nationella Skolbiblioteksgruppen och är huvudredaktör för Skolbibliotek.se. Innan Skolverket har hon 17 års erfarenhet som gymnasiebibliotekarie och är mycket uppskattad som föreläsare. 9:40 Skolbibliotekets roll i dag och i framtiden aktuell forskning I takt med att samhället förändras blir förväntningarna på skolbibliotekarien och skolans bibliotek annorlunda. Ta del av nya trender och aktuell forskning. Vilka är likheterna och skillnaderna mellan Sverige och andra länder? Hur används biblioteket som en välintegrerad resurs i skolans verksamhet? Undervisning i informationssökning vems ansvar är det? 10:40 Fika Monika Johansson, universitetsadjunkt, Bibliotekshögskolan i Borås Monika har bakgrund både som lärare och bibliotekarie. Idag jobbar hon med fortbildning för bibliotekarier och är engagerad i skolbiblioteksfrågor. 11:00 Digitala verktyg för ökat lärande konkreta tips och exempel! Praktikfall! Genom konkreta idéer får du kunskap om digitala metoder som används, fungerar och bidrar till ökad måluppfyllelse. Du får även ta del av erfarenheter från arbetet med skolbibliotekslabbet, en ny verksamhet med fokus på nya arbetssätt. Hur förändrar digitala arenor det pedagogiska rummet för skolbibliotekarien? Nya verktyg för lärande konkreta tips på digitala verktyg som används och fungerar 12:30 Lunch Hur skapar du meningsfulla och verklighetsnära uppdrag med nya verktyg för lärande? Jorden runt på ett läsår syfte, genomförande och resultat från det unika projektet! Henrik Widaeus, chef, Pedagogisk Centrum Södertälje Zinaida Hodcik, skolbibliotekarie, Västergårds utbildningscenter i Södertälje 13:30 Lyckat samarbete på Årets skolbibliotek! Rektors & bibliotekaries perspektiv 14:30 Fika Mediateket har blivit skolans centrum genom ett gott samarbete mellan bibliotekarier, skolledare och lärare. Ta del av rektorns och bibliotekariernas tankar och erfarenheter. Ta del av hur Årets skolbibliotek 2010 skapar en god lärmiljö och de med- och motgångar de har mött i utvecklingsarbetet. Varför och hur blev Mediateket en central del av skolan? Handlingsplaner, uppföljning och utvärdering för Mediateket så jobbar vi! Hur ser vårt pedagogiska arbete ut? Fler bibliotek i ett hur integrerar vi ytterligare ett bibliotek? Teresia Palander, Jenny Johansson-Utas, bibliotekarier, och Edward Jensinger, rektor, Pauli Gymnasium i Malmö 14:50 Bibliotekets roll i skolan ny bedömning & inspektion! Skolbibliotekets roll har stärkts genom den nya skollagen, vad innebär det för dig och din skola i praktiken? Varför ingår biblioteket i den nya skollagen hur ser lagstiftarnas syfte ut? Hur definieras ett skolbibliotek? Vad kommer skolinspektörerna att bedöma och hur? 15:40 Paus Kjell Ahlgren, undervisningsråd, Skolinspektionen

3 Fredag 14 oktober 16:00 Informera, övertyga & inspirera lyckas med din kommunikation! Teori & praktik Många skolbibliotek får minskade resurser samtidigt som kraven ökar på öppenhet och redovisning av verksamheten. Här får du konkreta verktyg för att lyckas med din kommunikation. Teori blandas med konkreta exempel från hur de jobbar kommunikativt i det uppmärksammade Ekerö. Information < > kommunikation, vilka är dina förutsättningar och begränsningar? Strategisk kommunikation hur kan du analysera, planera, genomföra & utvärdera? Information, påverkan, relation, dialog vad är ditt syfte? Så synliggör vi skolbiblioteken internt och externt i Ekerö kommun Seija Eriksson, webbredaktör, Skolverket och Cecilia Bengtsson, skolbibliotekssamordnare Ekerö kommun Seija har bred erfarenhet av strategisk kommunikation på skolmyndigheter. Cecilia ligger bakom Ekerös framgångar i bibliotekssverige och hur de har synliggjorts. Hon är även ordförande för Skolbibliotek Öst. 17:00 Första konferensdagen avslutas #skolbib11 Twittra & blogga gärna inför och under konferensen. 9:00 Handledning och progression så jobbar vi på Adolf Fredriks Musikklasser! Praktikfall! 10:00 Fika Bibliotekarierna på Adolf Fredriks Musikklasser har uppmärksammats i flera sammanhang för sitt samarbete med lärare och för utvecklingen av skolbiblioteket. Ta del av deras erfarenheter av arbetet med att göra biblioteket till en aktiv samarbetspartner och undvik själv fallgroparna. Att synliggöra elevernas arbetsprocess med informationssökning så har vi fått igång den pedagogiska diskussionen! Plan för bibliotekarie- och IT-pedagogledda lektioner progression och variation som en röd tråd! Hur vi jobbar med handledning av elever och lärare Så jobbar vi med styrdokument, kvalitet och uppföljning Sofia Malmberg, bibliotekarie, Adolf Fredriks musikklasser (årskurs 4 9) i Stockholm 10:20 Källkritiskt förhållningssätt till sociala medier hur lär du ut? Skolbibliotekets roll att lära ut informationshantering och källkritik blir allt viktigare. Oavsett om ni använder sociala medier eller inte behöver du hitta ett förhållningssätt. Konkreta tips för att handleda elever och lärare i att använda sociala medier ur ett källkritiskt perspektiv! Hur diskuterar du den bild vi ger av oss själva på internet och våra digitala avtryck? Effekter, möjligheter och utmaningar med att fler bibliotekarier och lärare själva bloggar, twittrar etc. Hanna Johansson, skolbibliotekarie, Enskilda Gymnasiet (årskurs 6 9 och gymnasium årskurs 1 3) i Stockholm Hanna är engagerad i ungas användning av sociala medier och deras kunskaper i källkritik. Hon är själv aktiv twittrare och har författat Kolla källans material om sociala medier.

4 11:20 Paus 11:30 Effektiv språkutveckling i ett mångkulturellt samhälle Praktikfall! 12:15 Lunch I Botkyrka blandas elever med bakgrund från olika språk och kulturer. Sedan tio år jobbar de aktivt med det mycket uppskattade projektet Läskampanj. Ta del av hur de jobbar för ett språkutvecklande lärande genom att väcka läslusten hos eleverna och ge lärarna metoder för ökad måluppfyllelse. Möten med pedagogerna så lägger vi upp arbetet! Metoder för att stimulera läsandet i ett mångkulturellt och digitalt samhälle Hur kan läsning av skönlitteratur i olika ämnen belysa värdegrunden? Annika Löthagen, utvecklingspedagog, Botkyrka kommun Förutom att driva Läskampanjen fokuserar Annika även på flerspråkighet i sitt arbete. 13:15 Skolbiblioteket en knutpunkt för lyckad digitalisering Många skolor satsar på 1:1 (en dator per elev). Oavsett om din skola har många eller få datorer ställer digitaliseringen nya krav på informationskompetens. För att lyckas behöver biblioteket utvecklas till att bli en knutpunkt för elever, lärare och föräldrar. Aktuell forskning: bibliotekets roll för informations- och mediakompetens inför och efter införandet av 1:1! Bibliotekariens informationskompetens grunden för kvalitativa elevarbeten Hur kan skolbiblioteket bidra till att föräldrarna stimulerar elevernas skolarbeten? Håkan Fleischer, doktorand i pedagogik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Håkan specialiserar sig på hur aktörerna i skolan lärare, ledare och skolbibliotek påverkas i sin profession vid införande av 1:1. 14:00 Paus 14:20 Så får du det viktigaste gjort och tid över till annat! Blir din arbetssituation allt mer stressad med ökade krav och minskade resurser? Här får du tipsen som bygger på år av erfarenhet och studier om vad som höjer din prestationsförmåga och tillfredsställelse i det dagliga arbetet. Det bästa är att du inte behöver förändra dina nuvarande rutiner, bara anpassa och utveckla! De 3 viktigaste faktorerna för att nå dina mål och bli framgångsrik! FOPPA En enkel modell som ger dig kontroll och sparar tid Konkreta tips som skapar märkbara förändringar inom en vecka Tomas Barth, Kompetensforum Tomas har, efter personliga erfarenheter och djupgående studier, över 10 års erfarenhet av att utbilda privat och offentlig verksamhet i effektivisering. Han är ofta tillfrågad som expert i tidskrifter. 15:50 Moderator Anette Holmqvist sammanfattar konferensen

5 Skolbibliotek 2011 Digitala arbetssätt & nya krav hur möter ni eleverna? På Skolbibliotek 2011 får du konkreta tips och metoder som används, fungerar och bidrar till ökad måluppfyllelse. Möt rektorn och bibliotekarierna från Årets skolbibliotek 2010, ta del av aktuell forskning och hör hur Skolinspektionen ser på skolbibliotekets roll inför sina framtida inspektioner. I arbetet inför konferensen har jag pratat med många skolbibliotekarier som har svårt att lyckas med samarbetet med övrig personal på skolan. En utmaning jag tror många i skolan känner igen sig i. På Skolbibliotek 2011 får du del av andras erfarenheter och hur de lyckats med samarbetet, men också konkreta verktyg för att lyckas i din kommunikation med andra. Enligt flera studier kommer hälften av Sveriges elever att ha en egen dator i skolan inom tre år. Vad innebär det för skolbibliotekets roll och arbetssätt? Vad innebär källkritik i ett samhälle fyllt av sociala medier? Hur kan du öka läslusten i ett digitalt och mångkulturellt samhälle? Inspirerande talare svarar på dessa och många fler frågor. Konferensen vänder sig till dig som jobbar på grundskola och gymnasiet. Alla praktikfall utgår från hur de jobbar i relation till skolans styrdokument vilket gör det lätt för dig att använda deras erfarenheter oavsett vilka åldersgrupper du själv ansvarar för. Konferensen avslutas med att du får handfasta och konkreta tips för att höja din prestationsförmåga, minska din egen stress och få tid över till annat. Välkommen till mötesplatsen som ger dig aktuell forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för att lyckas med skolbiblioteket! Fredrik Svensson Projektledare, Teknologisk Institut Sju bra anledningar för att delta på konferensen! Du får förutsättningar för att lyckas i det mångkulturella och digitala samhället Ta del av aktuell forskning om bibliotek och skolans digitalisering Du får fakta och metoder för att jobba med skolans nya styrdokument Du ökar din kunskap om hur du lyckas med samarbetet på skolan Du får konkreta tips för digitala arbetssätt som används och fungerar Ta del av aktuella och intressanta arbetssätt så har andra skolbibliotek arbetat! Du får många konkreta tips och råd, värdefull kunskap och mycket ny inspiration! #skolbib11 Twittra & blogga gärna inför och under konferensen.

6 Porto betalt Sverige PrAKTISKA UPPLySnInGAr tid och plats tre enkla sätt att anmäla Dig Telefon E-post oktober 2011 (3816-1) Bygget Teknologisk konferens Institut Utbildningscenter Norrlandsgatan Olof Palmesgata 11, 31, Stockholm Tunnelbana: T-centralen Webben pris Konferens: kr I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priset. övrig info Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se På webben hittar du även praktisk information och tips på boende. För övriga frågor kontakta projektledaren Fredrik Svensson på Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. andra utbildningar i teknologisk instituts regi: IT och sociala medier i skolan Studie- och yrkesvägledning i skolan Digital pedagogik i yngre åldrar Effektiv projektledning Retorik konsten att övertyga Se för datum och mer information. returadress Teknologisk Institut, Box 2513, Göteborg