Sluta blanda ihop begreppen jämställdhet och jämlikhet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sluta blanda ihop begreppen jämställdhet och jämlikhet!"

Transkript

1 NR INFORMATION FRÅN FREDRIKA- BREMER- FÖR BUN DET Sluta blanda ihop begeppen jämställdhet och jämlikhet! Allt många blanda ihop begeppen jämställdhet och jämlikhet. Det lede till missstånd, fågetecken och oklahete och vi som vill ha jämställdhet mellan kvinno och män bli loana. En oganisation hade i sina ledautbildninga seminaie om jämställdhet. Fö att få statliga bidag till deas pojekt måste man ha det i pogammet. Det visade sig att det va en man fån Sydameika som enbat pata om ekonomisk ojämlikhet och kultuella fågo, men inte alls om genus och kvinnligt, manligt. Aangöena ifåga todde att jämställdhet och jämlikhet va samma sak. Nä vi agumentea jämställda löne ä det utifån ett genuspespektiv dä bland annat kvinno- och mansollena poblematiseas. Det ha då en annan inneböd än nä vi tala om jämlika löne, den fågan ha delvis anda politiska poblemställninga och slag på sin agenda. Vad ä det då definitionsskillnad på jämställdhet och jämlikhet? Enligt Nationalencyklopedin innebä odet jämställdhet: att kvinno och män ha samma ättighete, skyldighete och möjlighete inom alla väsentliga omåden i livet. Encyklopedin tala också om kvantitativ och kvalitativ jämställdhet och om fomell och eell jämställdhet. Den skive vidae att: Jämställdhet ä näbesläktat med jämlikhet. Medan jämlikhet ö alla människos lika väde ä jämställdhet behållet hållandet mellan könen... I politiska sammanhang avse temen jämlikhet ibland även individenas lika inflytande och lika sociala hållanden. På 70-talet i kvinnoöelsen va socialistiska kvinno besvikna att klasskampen gick e könskampen. Idag ä sammanblandningen av begeppen dä jämlikhet alltme kommit att användas nä det gälle jämställdhet en ooande utveckling den ä åte till nackdel jämställdheten. Och jag ä vånad öve jounaliste i media. Oden ä deas vektyg och de om någa bode veta att jäm- ställdhet och jämlikhet delvis ha olika inneböd. Utomlands. används odet gende equality Det pecisa odvalet eliminea missstånd och ge en klocken koppling till fågo som handla om jämställdhet mellan kvinno och män. Låt oss hålla isä begeppen, den konstuktiva debattens och jämställdhetens skull. U innehållet i detta Nyhetsbev: Ann Falkinge bundsodande Låt din kompetens ge oss nya aktivitete Vill du bo på Nannylund i somma? Möte med Fiedan, en fägstak feminist

2 Ketsnytt Infomation fån de lokala ketsana Landskonaketsen Åsmöte i Söda Ketsbundet Söda ketsana ha hållit åsmöte i Landskona. Inbjudna gäste va Laila Eicsson och Maia Fidstjena fån Föbundsstyelsen. Tyvä kunde vaken Maia elle Laila nävaa. Dagen blev livlig och många skatt ljöd bland de deltagande elva Fedikona, två fån Båstad och nio fån Landskona. Rappot gavs fån en täff hos Fi i Helsingbog, dä Gudun Schyman höll en lektion i jämställdhet. Unde åsmötet diskuteades nomineinga till Föbundsstyelsen och två motionsslag beslutades. Det diskuteades också uppmaningen fån Föbundsmötet 2005 om va 2007 ås bundsmöte skulle läggas. Dagma Munck af Rosenschöld höll ett edag om Wendela Hebbe. Hon va den sta jounalisten med anställningskontakt i Sveige i mitten på 1800-talet på Aftonbladet. Jounalist Ami Lönnoth hade ställt samman detta fascineande stycke kvinnohistoia. Bitt Ljunggen den 12 febuai 2006 Den 8 mas Den intenationella kvinnodagen fias i samabete med Landskona stadsbibliotek och Skånes fat- ta bund. Högskolelekto Lisbeth Saab eläse om den ameikanska damatiken Loaine Hansbey. Hansbey va en pionjä och tidigt medveten om hu en människas identitet påvekas av as, folkgupp, kön och klass. Matin Luthe King spådde att Hansbey skulle bli en inspiation famtida geneatione, men tyvä dog hon i cance endast 34 å gammal. Medlemmana se fam emot ett spännande edag. Lena Sandgen 2 Vänamoketsen Den 8 mas Intenationella Kvinnodagen i Vänamo ä ett samaangemang mellan Fedika-Beme-Föbundet och åtta anda eninga. I pogammet ingå en eläsning av Renate Mobeg om Fistulasjukhuset i Addis Abeba i Etiopien. Sjukhuset ha till uppgift att hjälpa lossningsskadade kvinno genom våd och behandling till ett bätte liv. En av stiftana till sjukhuset ä Fedika-Beme-Föbundet. Fö undehållningen stå Maia Stoltz Tio, som fam ett pogam om Ulla Billquist med titeln Köp Roso. Det mångkultuella ået komme också att uppmäksammas genom olika inslag, bland annat dans med ungdoma fån olika nationalitete. Laila Eicsson Stockholmsketsen Det komme att stata en bokcikel unde mas månad 2006, med temat kvinnliga fattae. Me infomation komme inom kot. Eva Nodlande Låt din kompetens ge oss nya aktivitete! Nu vill vi bygga ut Fedika-Beme-Föbundets veksamhet med din och anda medlemmas hjälp. Vi vill skapa tillfällen medlemma att täffas och utvecklas utifån den jämställda vädegund vi ha. Dä inbjude vi alla Fediko/Fedika att komma med idée elle fädiga slag till kuse, seminaie, tjänste, podukte elle annan veksamhet som stäke kvinno och män, vila på FBF:s vädeinga elle ha annat väde oss medlemma. Självklat kan du ta ut en avgift om du ska leda en utbildning, men BRA! FREDRIKA-BREMER-FÖRBUNDET Ba!-kot som hedesbetygelse Ett Ba!-kot ä famtaget av FBF så att vi snabbt kan uppmäksamma goda insatse inom jämställdhetsabetet. Det finns på kansliet och kan användas både av ketsana lokalt och bundet centalt. Kotet med FBF:s vacka os ä en hedesbetygelse som man stolt kan ta emot. FBF ha skickat ett Ba!-kot till Hillevi Wahl på tidningen Meto hennes kolumn den 26 januai i å dä hon skive om hu Gubbsjukan bede ut sig i tv. Kolumnen ä både välskiven och allt sann. Vi måste potestea nä det gå långt, som nä Sissela Kyle få spaken fån TV4:s Palamentet eftesom de edan ha en blondin. Lotta Lindholm styelsen behålle sig ätten att låta våt Etiska åd pöva slagen innan aktivitetena pesenteas på vå hemsida. Vå vision ä att bundets kompetense med tiden komme att utgöa ett vädefullt nätvek av Fediko/Fedika som ha en gemensam jämställd vädegund. Som ett pilotpojekt pesentea vi en kus i Systeskap-utvecklingfamgång i Stockholm. Läs me om aktiviteten på hemsidans Kalendaium. Med vänliga hälsninga Jennie Hedman och Théèse Ramqvist Stockholmsketsens styelse

3 Inbjudan till bundsmöte Hämed kallas medlemmana i Fedika-Beme-Föbundet till odinaie bundsmöte den 6-7 maj 2006 i Ganisonen, Kalavägen 100, Stockholm. Mötet inleds på lödagen kl med kaffe och avslutas på söndagen kl med lunch. Motione som skall behandlas på bundsmötet samt slag till Åets Fedika och BRA-pis skall vaa kansliet tillhanda senast tosdag den 16 mas. Fö me infomation, vänd dig till FBF:s kansli elle din kets. Hjätligt välkomna! Uppop fån valbeedningen! Valbeedningen i FBF 2006 anopa engageade, eldiga och svala, jämställdhetsivande Fediko som längta efte att få delta i ett spännande och beikande styelseabete. Av pesonliga skäl lämna te ledamöte styelsen vid bundsmötet i maj. Det ä att beklaga vi ha sett en positiv utveckling det gångna ået. Kansliet ä bemannat och vi ha en edaktö hemsidan och Nyhetsbevet. Kompetense som uppskattas ä efaenhet av ekonomi- maknads- och infomationsfågo. Du som ä intessead elle vill eslå någon som Du känne ta kontakt med valbeedningen snaast! Sammankallande ä Bitt Ljunggen telefon , e-post FBF inbjude Sveiges kvinnoöelse FBF ha tagit initiativet till ett möte med Sveiges kvinnoöelse måndag den 13 mas. Bakgunden ä att medlemmana i Jämställdhetsådet, dä FBF ha en plats, besitte en sto samlad efaenhet och kunskap om olika jämställdhetsfågo och om hu det ä att abeta i kvinnoöelsen. FBF ha känt att det finns me att ventilea än det finns tid och möjlighet till på ådets möten. Och det finns behov av en stak kvinnoöelse. Så skev till exempel Jens Oback i inbjudan till våt Jämställdhetsådsmöte i januai, att: Jag vill också passa på att undestyka det stoa väde jag sätte på ådets möten. Inte minst mot bakgund av min övetygelse att en stak kvinnoöelse ä en av de viktigaste utsättningana en famgångsik kamp jämställdhet. Men, vilka ä kvinnoöelsens svåighete? Och vilka ä våa möjlighete att kunna växa och bli stakae? Det hä komme att diskuteas på mötet den 13 mas 2006 i FBF:s lokale i Stockholm. Vill du bo på Nannylund i somma? Veckona 26 32, med stat den 23 juni 2006, finns det möjlighet att bo på Nannylund. Nannylund ä en del av Apelydsskolan vid poten till Novikens Tädgåda i utkanten av vacka Båstad. Ensamstående (ogift, ej sambo), bildade kvinno även ban upp till 13 å få med lja kan söka en veckas fi vistelse på Nannylund med logi och del i självhushåll. Detta ä en möjlighet som ges till FBF:s medlemma vaje somma enligt donationen. Lokalena ä allegianpassade, det vill säga ök- och djufia. Apelyd ha egen badbygga, undeba natu och nähet till Båstad. Skiftlig ansökan gös med namn, adess, ålde även på med ljande ban civilstånd samt eventuell ketstillhöighet och tidigae vistelse på Nannylund. Dä ska också finnas önskemål om vecka i sta och anda hand. Ansökan skickas unde tiden 15 januai 15 mas 2006 till Ingid Bylund, Västa Tullgatan 37, Hudiksvall. Fågo besvaas av undetecknad på tel/fax elle mobil Ansökningsblankett finns på Fed- ika-beme-föbundets hemsida unde länken Bidag, elle ekvieas fån Ingid Bylund via fax elle adess som ovan (vid vanligt bev bifogas fankeat svaskuvet) altenativt e- post: Välkommen med Din ansökan en hälig vecka i en undeba miljö! Vä änliga h älsninga Ingid Bylund 3

4 Fötu till Nockebyhem i Bomma Genom Mäta Oxehufvuds stiftelse ha FBF:s medlemma tusätt till ett antal lägenhete i Nockebyhem i Bomma, väste om Stockholm. Nockebyhem ä en pivat stiftelse och ha 750 boende. Mäta Oxehufvuds stiftelse va på sin tid medfinansiä vid byggandet. Hemmet ebjude bostad, mat och våd. Hit gå det att flytta om man ä medlem i FBF, å och fullt fisk vid inflyttningen. Lägenhetena ä på 38 kvm och 58 kvm, alla med balkong. Vå a medlemma ha tu till 14 platse. Fö me infomation, ing kansliet elle skicka e-post. Lika lika FBF delta vid Lika lika konfeensen på Läanas Hus den 11 mas Temat ä Läande u ett genuspespektiv och vaieande eläsae medveka. Laila Eicsson komme epesentea FBF vid ett infomationsbod. Fö me infomation: Möte med Fiedan, en fägstak feminist Jag läse i Dagens Nyhete att den ameikanska feministen Betty Fiedan, fattae till bland annat bestsellen Den feminina mystiken och en av gundana till den ameikanska då inflytelseika kvinnoöelseoganisationen NOW, National Oganization fo Women, ha avlidit vid 85 ås ålde. DN skive: I en una i Washington Post ge Ellen Goldman en talande tidsbild fån slutet av 60-talet. En dagstidning som appoteade fån en kvinnodemonstation i New Yok hade på sin sta sida en ga smickande bild av den demonsteande Fiedan bedvid en söt, blond kvinna som etädde en gupp som kallade sig Happy Homemakes, de glada hemmafuana. Bildtexten som löpte unde båda bildena löd: Vem välje du? Det valet finns inte länge, avsluta DN:s jounalist Henik Beggen ( ). Själv hade jag månen att täffa Betty Fiedan i böjan på 80-talet. Bok laget Nostedts dåvaande PR-chef, Gunilla Holm, inbjöd FBF till ett samabete in publiceingen av Betty Fiedans bok Det anda sta- diet. Vi aangeade en paneldebatt på en av Stockholms biogafe. Fyahunda pesone kom och lyssnade på en mycket livlig och inspieande diskussion om jämställdhetskampen i USA och Sveige. Olika fågo avvekades i snabb takt och jag minns att FBF:s åsikte om behovet av en ny pappaoll ledde 4 FOTO BERTIL WÖLLNER Bonnie Benstöm, Bigitta Wistand, Betty Fiedan, Babo Backbege, Ann Falkinge och debattledaen Mäta Fitz FBF:s dåvaande bundsseketeae. till långa och engageande inlägg fån Ms Fiedan. I Sveige va vi vid den hä tiden inne i en ny fas dä kvinnoöelsen unde flea å legat i famkanten avgöande, ja evolutioneande, famsteg kvinnos valfihet och jämställdhet: Rätt till fi abot, tillgång till p-pille och subventionead banomsog ä te exempel som ledde till ökade möjlighete att kunna ha både ban och vävsabete. Men med den nya kvinnoollen ljde och lje, vi ä inte dä än med nödvändighet ett behov av en uppdatead pappa- och mansoll, dä det ä avgöande att få fle män att se plusvädena med en stakae pappa-ban elation. Hu nå dit? Det va en av de heta diskussionsfågona. Men debatten kom också att handla om en annan och då, ännu me än idag, kontovesiell fåga, banomsog. FBF abetade på olika sätt i slutet av 70-talet att få subventionead banomsog. Vi agumenteade på möten och demonsteade på gato och tog. Det gav esultat, men våt upplägg på banomsog va fäm- mande USA, som anda lände, och även h ä blev det livliga diskussione. Efte den hä minnesväda debattkvällen skickade Gunilla Holm ett tackkot med adena; Hjätligt tack din insats i The Betty Fiedan Show! Jag minns Betty Fiedan som en fä gstak, debattglad och o glömlig peson med ett engagemang utöve det vanliga. Jag ä både stolt och glad att få ha täffat och diskuteat med just henne. Ann Falkinge

5 Nytt fån Infomationsavdelningen Våt Nyhetsbev - det elektoniska och det tyckta I a numet av våa Nyhetsbev beättade vi om våa plane att in- a ett elektoniskt Nyhetsbev. Av den anledningen ha bundet och ketsana jobbat håt med att samla in koekta e-postadesse fån e medlemma. Det abetet ha tagit lite länge tid än väntat, vilket gö att vi ännu inte hunnit komma ut med våt sta elektoniska Nyhetsbev fån bundet. Dä beslutade vi att göa ännu ett tyckt Nyhetsbev, vilket du nu ha i din hand. I Stockholmsketsen ha man edan testat att skicka ut ketsnyhete via e-post. Som alltid nä man böja med en ny teknik stöte man på lite bansjukdoma, så även i detta fall. Flea medlemma ha tyvä inte nåtts av dessa ketsnyhete; det ena gick med e-post stax e jul och det anda den 27 januai. Om det ä så, meddela gäna kansliet så vi kan kolla e-postadessen. Ett stot poblem idag ä att många ha effektiva viusskydd på sina datoe som stoppa me än de kanske bode. Så vi to att någa e-postbev ha fastnat dä. Men man jobba fån både ketsens och vå webbyås sida på att lösa poblemen. Vi ha också få tt en hel del eaktione unt fågan om Nyhetsbev och det ä alldeles tydligt att de flesta medlemma önska att vi ha kva våa tyckta Nyhetsbev. Vi ha fån bundets sida inga poblem med det, vå inställning ä att vi behöve både ock. Ett elektoniskt Nyhetsbev komplettea det tyckta på gund av alla de dela ett sådant ha; som till exempel att det ä billigt och gå snabbt att poducea och skicka ut. Att kunna fotsätta med att även ha ett tyckt Nyhetsbev ä enbat en ekonomisk fåga. Nu gjode vi sta gången på mycket länge ett positivt ekonomiskt esultat å 2005 så ekonomin se nävaande ganska ba ut. Så, sammanfattningsvis, vå ambition fån bundets sida ä att fotsätta med åtminstone två tyckta Nyhetsbev pe å och som tillägg egelbundet komma ut med ett elektoniskt dito. På så sätt få vi både den positiva läsupplevelsen med det tyckta och snabbheten med det elektoniska. N R Vå hemsida - ny layout och många besökae Glädjande nog hålle våa höga besökstal på hemsidan i sig. Hittills i å ha vi haft nästan 4000 besökae pe månad, vilket ä mycket ba. Men ba kan bli ännu bätte! I takt med att FBF bli me synligt i debatt och media vill vi även visa upp en än me tilltalande och spännande hemsida. Vi ha dä gjot en ansiktslyftning av hemsidan med en ny layout som ä i enlighet med vå nya gafiska pofil. Innehållet ä detsamma, men vi hoppas att hemsidan skall bli än me öveskådlig och lättnavigead och att den på ett ännu bätte sätt skall locka till läsning. Bästa vå - och 8 mas-hälsninga Gunilla Julin Positivt ekonomiskt esultat Styelsen ha unde 2005 fotsatt abetet med att minska kostnadena bundet och påböjat en övesyn av valtningskostnadena. Detta ha gett ett positivt esultat veksamhetsået Det va många å sedan det va ett så ba ekono- miskt esultat. Styelsen abeta vidae med olika slag på hu man, utom medlemsvävning, kan öka intäktena famöve. Ann Nodenskiöld Kassavaltae Kansliets telefontide! Välkommen att inga till Fedika-Beme-Föbundets kansli på telefontid. Tisdag, onsdag och tosdag kl Telefon Eva Nodlande 5

6 Remissva av betänkandet Makt att foma samhället i sitt eget liv - jämställdhetspolitiken mot nya mål (SOU 2005:66) Sammanfattning: Beedningen beö viktiga aspekte ökad jämställdhet i samhället. Det handla såv äl om både attityde, konketa politiska och ekonomiska åtgäde som om me kunskap. Tanken om att jämställdhetsfågan inte kan behandlas som en isolead fåga, utan måste få genomslag i alla politikomåden genomsya utedningen. Både stuktue, histoiska tillbakablicka och nutida fenomen studeas och analyseas ingående. Men vi mena att utedningen uppehålle sig mycket vid histoik och teoetiseing och ge få kon- keta slag på vad som kan göas att öka jämställdheten. Synpunkte: De insatse som gjots att öka jämställdheten få kitik fån utedningen. Vi hålle med och se med oo på den långsamma ökningstakten. Nä egeingen någa å sedan innehade od andeskapet i EU va löftena omfattande och våa hoppninga stoa: I ett pessmeddelande fån dåvaande jämställdhetsministe Magaeta Winbeg sades till exempel att de fågo Sveige bland annat skulle pioitea va ljande fya: Osakliga löneskillnade mellan kvinno och män, Jämställdhetens betydelse ökad tillväxt och sysselsättning, Möjligheten att ena ykesliv och fitid-/familjetid, Sexslavhandeln. Så hä flea å senae kan vi konstatea att det blev som i sagan om den lille hen som vill få en ock sydd och gick med tyg till skäddaen. Och vad bidde det då? Det bidde inte ens en tumme. 6 Vi stå nu och stampa ungefä dä vi stod då, och ha stått länge än så. Vi befaa att gammaldags, ideologiska politiska låsninga få tt - och få, skymma sikten nytänkande och pagmatiska lösninga som spegla den veklighet vi leve i nu, i abetet att nå det övegipande målet; ett jämställt samhälle. Tio fågeomåden med våa synpunkte 1/ Kapitel 5 Utvecklingen av den ekonomiska jämställdheten ta upp åtgäde att minska den ekonomiska ojämställdheten mellan könen. Vi instämme i slaget om att byta ut begeppetekonomiskt obeoende till ekonomisk självständighet. 2/ Föslaget i 5.5 Föslag om vävsavdag ensamstående älda kan säkeligen vaa en åtgäd i ätt iktning. Ett syfte sägs vaa att öka incitamenten till avlönat abete. Det ä ba. Ensamstående älda med ban ha en tuff situation och det ä mycket viktigt att på olika sätt stödja den guppen. Något som dessutom betala sig i längningen. 3/ Fedika-Beme-Föbundet dive sedan länge kavet att slopa sambeskattning av mögenhet. Det ä hög tid att göa det nu. 4/ Liksom att ina könsneutala pivata pensionssäkinga. De hä två slagen sakna vi i utedningen. 5/ I kapitel 6 Abetsmaknad och abetsliv konstateas att löneskillnaden mellan män och kvinno fotfaande ä oacceptabel. Det ä tjänstfullt att utedningen vill abeta fam en stategi hu löneskillnadena mellan män och kvinno kan minska i syfte att uppnå jämställda löne men vi sakna slag och kitisea anda. Att till exempel käva ätt till heltid befaa vi kan få konsekvense som innebä att etag och offentlig sekto anställe ännu fä e kvinno och män än vad de våga göa idag. Fam allt kvinnos etagandet i Sveige behöve öka, det ä idag ci- ka 75 % av etagana som ä män, med anda od ä enbat ca 25 % ä kvinno, och då behövs incitament i linje med fä e, inte fle, egelvek etagana. 6/ Vi sakna också konketa slag att öka kvinnos etagande. Vi eslå till exempel möjlighete att till imliga pise anställa banflicka/au-pai i väntan på subven- tionead banomsog. En etagae kan inte stänga igen veksamheten upp till tio kanske femton månade i väntan på dagis, i de fall hon sakna en patne som ta en stöe del av äldaledigheten. Vi mena också att vi måste öka möjlighetena att stata pivata - etag inom omåden som hittills en- bat vait behållna den offentliga sekton, att i ännu höge gad öka kvinnos möjlighete att stata etag. 7/ Vi ha olika uppfattninga i sty- elsen om slaget (kapitel 13.3) att bilda en jämställdhetsmyndighet. Någa ä, anda emot. 8/ De stoa löneskillnadena mellan kvinno och män bestå. Politikena ha stot ansva löneskillnadena. Ett viktigt skäl till att inga bättinga skett unde de senaste åen ä att udden i debatten allt ensidigt ä iktat mot en enda aktö, abetsgivaen. Han, elle hon, utmålas som busen och den som väntas se till att löneskillnadena svinne. Men, om nåt ska hända behövs kafttag fån minst fya aktöe:

7 politike, facket och oss själva som individe. Män tjäna idag pocent me än kvinno. Ett mycket viktigt skäl till löneskillnaden ä att fle män ä chefe. Chefskap ä en saklig gund höge lön. Medan en del av löneskillnaden ä lönediskimineing och ge kvinno läge lön på osakliga gunde. Hu sto del som ä lönediskimineing ä omtvistat, men allt mellan 0 och 8 pocent ekomme i debatten. Vad kan då göas att minska löneskillnadena? Vi eslå ljande te sake fån politiskt håll: Fö det sta, ansvaiga politike kan undelätta kvinno att ta chefsjobb. Kvinnomaktutedningen, SOU 1998:6, visade att den ådande löneskillnaden på tjugo pocent bland akademike skulle minska till fem pocent om kvinno voe lika vä l epesenteade på höge poste som män. Den huvudsakliga löne-skillnaden beo alltså på att män och kvinno, även med samma utbildning och abetsgivae, ha olika befattninga. Stesskuvan kvinnliga chefe med ban gå också enligt foskning upp klockan medan männens gå ne. Vi eslå att ansvaiga politike undelätta kvinno att ta höge tjänste och då även inom de indiekt valda ogan och inom politiken, dä utedningen konstatea att mans-dominans fotfaande åde. Fö att på så sätt kunna höja sina löne, genom att dels göa det möjligt att köpa tid på hemmaplan till imliga pise och då mena vi att kunna köpa både RUT- och ROT-tjänste. Fö det anda, tillåt me maknadsaktöe inom skola, våd och omsog. Att kunna välja mellan fle abetsgivae öka konkuensen och öka kvinnos möjlighete att höja sina löne. Fö det tedje, öka det ekonomiska utymmet att höja kvinnos löne. Många kvinno befinne sig inom den politiskt styda offentliga sekton. I Stockholms kommun ha det gjots inom bland annat äldeomsogen. Ett ökat ekonomiskt utymme kan ske genom ompioiteinga och att stimulea ökad tillväxt, det behövs inte höge skatte. 9/ Hemabetet, säge utedningen, ha blivit jämnae delat. Ett viktigt skäl till det mena vi ä att de obetalda ROT- jobben på hemmaplan, ha ökat kaftigt. Det i sin tu iskea att stäka de taditionella könsollena; han hama och spika medan hon tvätta och städa. Somliga uppleve den typen av obetalt hemabete som lustbetonat fine, medan anda va- ken ha tid, kompetens elle intesse att göa jobben. Det ooväckande stoa antalet stessade, utbända kvinno tala sitt tydliga spåk, det ä inte baa det betalda utan också det obetalda, ofivilligt ut da abetet vi måste komma tillätta med. Vi eslå dä att ROT- och RUT-jobb ska kunna köpas till imliga pise. Banen, inte ROToch RUT-jobben, behöve vå tid. 10/ Föäldasäkingen. Uted- ningen vill få fle pappo att vaa hemma med banen och eslå en hådae styning och ökad kvoteing. Vi hålle helt med om målet att få fle män att öka sitt äldaledighetsuttag, vi se det som en mycket viktigt delmål l i abetet ökad jämställdhet, men vi säge Nej till ökad kvoteing, utifån de utsättninga som ges och i nuläget finns. Att säg kvotea fem månade till pappan, fem månade till mamman och fem månade att delas fitt, medan man begänsa en höjning av taket till tio basbelopp, mena vi ä ett oseiöst st slag. Det skulle innebäa att de, säg män, som ha en månadslön på k skulle tvingas sänka sin inkomst till k pe månad, det vill säga på fem månade tappa k! Om han inte gå med på den sänkningen skulle hans fem månade fysas inne, det vill säga de skulle falla bot. Det tankana till utpessning. Dessutom, om hon ä hemma sina fem månade och sedan ta de anda fem månadena som kan delas fitt, och han som sagt inte ta ut sina fem månade, och familjen få banomsogsplats st efte det att banet ä femton månade, hu löse familjen då unde tiden sin ban- omsog? Vi få inte glömma att det finns pesone som ha säg etag, jobb elle av anda skäl behöve ha möjlighet till ökade, inte minskade flexibla lösninga. Innan man kan a en seiös diskussion om kvoteing elle inte måste vi st göa minst två sake: Fö det sta, dels göa en kaftig höjning av taket i älda säking- en. Alltfle, fam allt män, tjäna me än det eslagna maxbeloppet i säkingen. Fö att få fle kvinno dä chefsjobben finns behövs fle män dä banen finns. Och nä fle män ta ut äldaledighet och våda sjuka ban ä det lättae kvinno att kombinea familj och kaiä. Fö det anda, dels kunna ge acceptabla altenativ till de som behöve flexibla och me individuella möjliga lösninga som passa deas familj och veksamhet. J ämställdheten ä en paktlögn, kan vi läsa i en annons Liza Maklunds och Lotta Snickaes nyutkomna bok Det finns en säskild plats i helvetet ö kvinno som inte hjä älpe vaanda, dä de med både fakta och siffo bevisa påståendet i boken. Det ä hög tid ansvaiga politike att gå fån od till handling och konket visa att de mena allva nä de säge att de vill öka jämställdheten mellan kvinno och män. Fedika-Beme-Föbundet den 1 decembe

8 Retuadess: Fedika-Beme-Föbundet Box Stockholm B SVERIGE PORTO BETALT NOTISER Kot infomation om stot och smått, inom och utom FBF Vå nya fiende, stessen Stess. Ett åtekommande ämne i vadagen. Människo jobba mycket och söke hinna med allt mycket. Oo, sömnpoblem, ångest och tötthet bli allt vanligae. Olika undesökninga visa att av cika pågående sjukskivninga va dygt sjukskivna av psykisk ohälsa unde våen 2003, och av de va cika av dom kvinno. Men poblemen öka. Stess ä vanligae hos kvinno och bli nu me vanlig hos ynge. Älde människo känne inte lika mycket av stessen som de som ä studeande elle mitt uppe i sitt abetsliv. Ba tips mot stess ä att söka få lite tid med sig själv. Motion, yoga, Tai Chi ä flea ba tips att böja med. (FL-Net Emelie ) Kvinnliga etagae i majoitet Just nu ä det fle kvinno än män som vill stata etag. Sedan åsskiftet ha 51 pocent av de som besökt Nyetagacentum att få åd och hjälp king att stata etag vait kvinno. Ökningen av kvinno som vill ha åd ha vait säskilt sto unde hösten, konstatea Nyetagacentum Sveige. (FL-Net ) Mycket me penga till kvinnofågo Nästa å finns det nästan 29 miljone kono av statliga penga till kvinnoöelsen. Regeingen beslutade häomdagen att nästan tiodubbla bidaget, fån 3,4 till 28,9 miljone. Pengana ska användas att hjälpa kvinnooganisatione att ha en ba veksamhet. Utan en pådivande kvinnoöelse hade svensk jämställdhetspolitik inte kunnat uppnå vad den hittills åstadkommit. Jämställdhetspolitiken komme även fotsättningsvis vaa i behov av kvinnoöelsens påvekan på den politiska dagodningen, säge demokatiministe Jens Oback. (FL-Net ) Så ba ä din kommun på jämställdhet Kommunena i Sto-Stockholm ä bäst på jämställdhet. I alla fall enligt SCB:s så kallade Jämindex. Även Vänamo, Gotland och Häyda utan Götebog ligge ba till på jämställdhetsskalan. Vansbo, Hapaanda, Stofos, Övetoneå och Kistinehamn ligge sämst till på jämställdhetsskalan. På SCB:s hemsida finns statistik vaje kommun. (FL-Net ) Ojämställt i tafiken Mannen kö. Kvinnan sitte bedvid. Känns det igen? Enligt Väg- och Tafikfoskningsinstitutet VTI så kö svenska män i genomsnitt tjugosex kilomete pe dag medan kvinno baa kö tio. Dygt vaannan man kö bil vaje dag mot va tedje kvinna. Nä det gälle passageaplatsen ä det oftast en kvinna som sitte dä. Kvinno åke som passageae tolv kilomete pe dag jämt med männens fem. Nä kvinnan sitte vid atten ä hon ensam i bilen elle med sina ban. Om det finns en man så sitte han vid atten. VTI-studien konstatea också att kvinno tycke att de kö lika ba som männen. Män anse däemot att kvinnona kö säme, enligt Jämställdhetsombudsmannens webbplats. (FL-Net ) Jämställda pappo i no Pappona i Åsele och Vännäs ä bäst i landet på att ta ut pappaledighet. Unde fjolået tog de ut cika 26 pocent av äldadagana. Även den kommun dä pappona ta ut minst andel av äldasäkingen finns i no: Hapaanda. Hä ta pappona ut hälften så mycket pappadaga som i Åsele och Vännäs, elle 13 pocent. Även i Gnosjö tas 13 pocent ut av pappo. Genomsnittet i landet ä 20 pocent till pappona och 80 pocent till mammona, enligt ny statistik fån Fösäkingskassan. ( FL-Net ) Kvinnliga VD-löne på eftekälken Manliga diektöe dog lönemässigt ifån sina kvinnliga kollege unde 2004 konstatea keditupplysningsetaget UC i en undesökning av svenska VD-löne. Mellan 2003 och 2004 ökade de manliga vd:ana sina löne med kono, elle med 5 pocent, fån till kono. Kvinnonas löneökning blev kono, elle te pocent, fån kono till kono. (FL-Net ) Fedika-Beme-Föbundet Box Stockholm Besöksadess: Kalavägen 100 PG Telefon: Fax: E-post: Adessändinga och öviga medlemsäenden skickas till Eva, vå kanslist, via e-post: elle med post till adessen ovan. Det gå också ba att inga. Ansvaig utgivae: Ann Falkinge Redaktö: Wendela Zettebeg 8

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Enköpings Biodlae c/o Mattias Blixt Kykvägen 3 749 52 GRILLBY Jounalnumme 2012-1185 E-postadess mattias.blixt@enviotaine.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

Föräldrabarometer 2013

Föräldrabarometer 2013 Föbundet Hem och Skola i Finland Föäldabaomete 2013 Cilla yman (ed.) Innehåll Föod... 2 1 Inledning... 3 2 Undesökningens genomföande... 4 2.1 Föäldabaomete 2013... 4 2.2 De svaandes bakgundsuppgifte...

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

MIS årsmöte 14:e april

MIS årsmöte 14:e april N 1 Mas 2011 Ågång 21 Medlemsblad Föeningen Miljöevisoe i Sveige MIS åsmöte 14:e apil Boka edan nu in MIS åsmöte den 14:e apil i Stockholm. Föutom åsmöteshandlinga bjude MIS på senaste nytt om ISO-standade,

Läs mer

Tänk även på lönen när du väljer utbildning

Tänk även på lönen när du väljer utbildning den 8 mas 2000 Pessmeddelande Fån FöeningsSpabanken Institutet fö pivatekonomi Stockholm Tänk även på lönen nä du välje utbildning Det ä viktigt att välja ätt utbildning om högskolestudie ska löna sig.

Läs mer

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor 1 Etnicitet i ekyteingssammanhang -En jämföelse mellan pivat och offentlig sekto Chistina Ekdahl Madelene Gustafsson Elin Spaman Maia Svedbeg Pojektabete 5 poäng Våteminen 2002 Handledae: Staffan Nilsson

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Destination Stömsholm Bige Jals väg 9 734 51 Kolbäck Jounalnumme 2009-2686 E-postadess ulla.b-son@telia.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn och adess Sigwad

Läs mer

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass:

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass: Innehållsföteckning 2 Innehåll 3 Mina matematiska minnen 4 Kosod - Lodätt - Vågätt 5 Chiffe med bokstäve 6 Lika med 8 Fomel 1 10 Konsumea mea? 12 Potense 14 Omketsen 16 Lista ut mönstet 18 Vilken fom ä

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan sommapogam N: 25 13 maj 2 sept. Detta numme innehålle: Pastons penna På G, fån styelsen Högst pesonligt Pesentation: Hela människan Pogam fö sommaen Info: Medvind UV-scout stoläge mm. mm. Bibel odet te

Läs mer

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga Smhusenhet, -...-. Boveket Enegideklaat Vesion 15 IOfl DekLid: 195073 Byggnadens ägae - Kontaktuppgifte Ägaens namn Pesonnumme/Oganisationsnumme Utländsk adess Adess Postnumme Postot Mötvätsvägen 21 62449

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30

FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30 FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs åsmöte 2007-05-30 Utabetad i samabete mellan FRII och Öhlings PicewatehouseCoopes Jämtlands läns Cance- och Omvådnadsfond å 2012. 1. Övegipande pincipe i FRIIs kvalitetskod

Läs mer

Tillsammans med Film i Västerbottens togs konceptet fram kring festivalen.

Tillsammans med Film i Västerbottens togs konceptet fram kring festivalen. Bakgund Västebotten ha unde de senaste åen poduceat filme som visats och vunnit pise på intenationella festivale. Nämnas kan vinst kitikeveckan i Cannes, Oscas nomineing bästa kotfilm, Oska fö bästa studentfilm

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

En debatt på http://www2.vansterpartiet.se/debatt/

En debatt på http://www2.vansterpartiet.se/debatt/ En debatt på http://www2.vanstepatiet.se/debatt/ Åke Eiksson: Sluta slia i fedsfågan! [2005-03-14] - Fösvasuppgöelsena i iksdagen gös alltid mellan valen. Fågan om kig och fed bli aldig en valfåga. Det

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109 PCA/MFFM, ES/NS 2-4-29 (7) Föetagens ekonomi Tillbakaäkning i SNI27 NV9 Innehållsföteckning. Sammanfattning... 2 2. Bakgund... 2 2. Den nya näingsgensindelningen (SNI27)... 2 2.2 Föetagens ekonomi... 2

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15 Potokoll Styelsemöte, 13:e apil 2011 kl:17.15 1 Fomalia 1.1 Mötets öppnande Mötet föklaas öppnat kl 17.17 1.2 Mötets behöiga utlysande Mötet anses behöigt utlyst 1.3 Val av seketeae Maco Sätheblom väljs

Läs mer

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4 Kunskapskatalogen utbildninga & inom abetsmiljö hösten 2012 Allt abetsmiljöabete stata med BAM! Den ekända gundutbildningen inom abetsmiljö. Sid 8 En sund abetsmiljö böja hos chefen! Coca-Cola abetsmiljöutbilda

Läs mer

LC Östersund har gjort en samhällsinsats.

LC Östersund har gjort en samhällsinsats. LC Östesund ha gjot en samhällsinsats. Lions Club Östesund ha gjot en samhällsinsats som också ä en humanitä insats unde skidskytte-vm i vintas fö en gupp som annas inte skulle ha haft möjlighet att få

Läs mer

Nationell satsning för ökad patientsäkerhet

Nationell satsning för ökad patientsäkerhet Nationell satsning fö ökad patientsäkehet delappot med esultat och efaenhete NATIONELL SATSNING FÖR ökad PATIENTSÄKERHET 1 Sveiges Kommune och Landsting 2010 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: info

Läs mer

Att leda förändring. Vad orsakar en förändring? Exempel:

Att leda förändring. Vad orsakar en förändring? Exempel: Att leda föänding Rune Olss www.iei.liu.se/pie/olss-une Vad osaka en föänding? Exempel: Nya investeinga Ny teknik i poduktien Svikande fösäljning Oganisatien ha fö höga kostnade Omoganisati Sto stess Vaje

Läs mer

Press Judicata. tema: terminsstart. Due Diligence. Om innebörden och den praktiska betydelsen av ett av affärsjuridikens

Press Judicata. tema: terminsstart. Due Diligence. Om innebörden och den praktiska betydelsen av ett av affärsjuridikens Pess Judicata ogan juidiska eningen numme fya tvåtusenåtta ågång åttiotvå tema: teminsstat Due Diligence. Om inneböden och den paktiska betydelsen av ett av affäsjuidikens vanligaste begepp. : FRA-lagen

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Rappot fån Team Stockholms län Vt 2011 Bätte liv fö sjuka älde - team Stockholms län - Åsappot 1/1 2011 31/12 2011 Anna Lasson, Äldecentum Chistina Riddebäck, FOU nu Magita Jacobsson, Nesto Ingeli Simmoss,

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Ängsövägen-Västeås c/o Ängsö GK Box 1007 721 26 VÄSTERÅS Jounalnumme 2010-2587 E-postadess kiste.fost@jkf.se B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn och adess Kiste

Läs mer

Med frihet att välja. Centerpartiet i Östergötland. Östergötland ska vara en grön framtidsregion!

Med frihet att välja. Centerpartiet i Östergötland. Östergötland ska vara en grön framtidsregion! Östegötlad ska vaa e gö famtidsegio! Fö e göae famtid Med fihet att välja Det ä vi som vill abeta fö Östegötlads bästa i iksdage! Rösta på Cetepatiet de 19 septembe! Dia ladstigskadidate få Cetepatiet:

Läs mer

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden Vänesbogs kommun Födjupad ganskning av Samhällsbyggnadsnämnden Götebog 2005-12-14 Enst & Young AB Vilhelm Rundquist 1 Sammanfattning Enst & Young ha fått i uppdag av evisoena i Vänebogs kommun att genomföa

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Offentlig eller privat sjukvård?

Offentlig eller privat sjukvård? Offentlig elle pivat sjukvåd? Göan Dahlgen Maia Sundvall Bengt Jähult Offentlig elle pivat sjukvåd 1 Huvudtexten i denna skift (sidona 13-43) abetades fam in en konfeens i Stockholm i oktobe 2005. Den

Läs mer

Statsupplåning. prognos och analys 2004:1. Statens lånebehov. Finansiering. Aktuellt. Marknadsinformation

Statsupplåning. prognos och analys 2004:1. Statens lånebehov. Finansiering. Aktuellt. Marknadsinformation 2004:1 Statsupplåning pognos oh analys Statens lånebehov Åspognosen fö 2004 3 Lånebehovet justeat fö tillfälliga betalninga 4 Jämföelse med anda lånebehovspognose 5 Månadspognose 5 Statsskulden 5 Finansieing

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 3

Finansiell ekonomi Föreläsning 3 Fiasiell ekoomi Föeläsig 3 Specifika tillgåga ätebäade - aktie Hu bestäms Avkastig? Utbud och eftefåga S = I Vad påveka utbud och eftefåga på spaade medel (spaade och låade) Kapitalets fövätade avkastig

Läs mer

Kartläggning av brandrisker

Kartläggning av brandrisker Bandskyddsbeskivning v4.3 y:\1132 geby 14 mfl\dokumentation\1132 pt 199.doc Katläggning av bandiske : Revidead: - Uppdagsansvaig: Håkan Rönnqvist - Bandingenjö : - Bandingenjö Kungsgatan 48 B 411 15 Götebog

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. 160 kwh/m2 och år. Krav vid uppförande av. ny byggnad [jan 2012]: Radon mätning: Inte utförd. Har lämnats

ENERGIDEKLARATION. 160 kwh/m2 och år. Krav vid uppförande av. ny byggnad [jan 2012]: Radon mätning: Inte utförd. Har lämnats sammanfattning av ENERGIDEKLARATION DENNA BYGGNADS ENERGIKLASS 160 kwh/m2 och å ny byggnad [jan 2012]: Inte utföd Ha lämnats.... 2025-02-12 www. boveket.se/enegideklaation (2007:4) om enegideklaation fö

Läs mer

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd.

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd. I. Reella gase iialkoefficientena beo av fomen på molekylenas växelvekningspotential i en eell gas. Bestämmandet av viialkoefficientena va en av den klassiska statistiska mekanikens huvuduppgifte. Fö att

Läs mer

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll 11-jan 25-jan 25-jan 01-feb Diftnämnden Näsjukvåd Konfeens "Famtidens hemsjukvåd" täffas infö nämnden Diskussion om gemensamma fågo med odföande Tommy Rydfeldt och vice odföande Kestin Zande, Diftnämnden

Läs mer

Projekt sent anmälda barn

Projekt sent anmälda barn 2013-03-04 Pjekt sent anmälda ban Bakgund I Åsappt 2012 fö Kvalitetsegiste CPUP anges syftet vaa: Gunden fö CPUP ä att alla ban med CP identifieas ch ebjuds deltagande så snat CP-liknande symtm ses, dvs.

Läs mer

Portfoliouppgift i engelska år 7 Ht 2014 TIMELINE This is me!

Portfoliouppgift i engelska år 7 Ht 2014 TIMELINE This is me! Potfoliouppgift i engelska å 7 Ht 2014 TIMELINE This is me! MUNTLIG OCH SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING Din uppgift ä att göa en tidslinje öve ditt liv så hä långt samt vad du to komme att hända i famtiden. Det

Läs mer

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen.

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen. Ditt nya dömboende finns hä. I Nykvan. 72 toppmodena hyesätte 1-4 um och kök i kv. Kaaffen. Fötätning i centalt läge. Kaaffen bestå av två punkthus om sex våninga samt två tevånings vinkelhus, samtliga

Läs mer

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B ^Boveket Enegideklaation Vesion: 1.5 Dekl.id: 154799 Byggnadens agae - Kontaktuppgifte Agaens namn Bostadsattsfoeningen Olofsbog Adess Maiagatan 4 B Land E-postadess magnussvensson234@hotmail.com Pesonnumme/Oganisationsnunme

Läs mer

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta M ånga människos liv begänsas av att de känne tängninga, att de gå på toaletten ofta och att de ibland inte hinne fam till toaletten i tid. Osaken ä ofta så kallad öveaktiv blåsa, ett poblem som man kan

Läs mer

Temperaturmätning med resistansgivare

Temperaturmätning med resistansgivare UMEÅ UNIVESITET Tillämpad fysik och elektonik Betil Sundqvist Eik Fällman Johan Pålsson 3-1-19 ev.5 Tempeatumätning med esistansgivae Laboation S5 i Systemteknik Pesonalia: Namn: Kus: Datum: Åtelämnad

Läs mer

Förbättrad hantering vid evakuering från tåg

Förbättrad hantering vid evakuering från tåg Föbättad hanteing vid evakueing fån tåg Kommunikation och samvekan mellan inblandade aktöe Rappot oktobe 2012 Föfattae: Saa Petteson Macus Avidsson Lena Kecklund Föbättad hanteing vid evakueing fån tåg

Läs mer

find your space find your space Plantronics Bluetooth -headset Upplev friheten Vår/sommar 07

find your space find your space Plantronics Bluetooth -headset Upplev friheten Vår/sommar 07 find you space find you space Plantonics Bluetooth -headset Upplev fiheten Vå/somma 07 Med Plantonics sotiment av tådlösa headset med Bluetooth-teknik innebä mobil vekligen att du ä ölig hela vägen fån

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Beslut Psykiatrinämnden beslutade utse Hans-Jörgen Wahlhed (s) att jämte ordföranden justera protokollet

Protokoll Sammanträdesdatum Beslut Psykiatrinämnden beslutade utse Hans-Jörgen Wahlhed (s) att jämte ordföranden justera protokollet Potokoll Sammantädesdatum 2004-04-28 Psykiatinämnden Tid: 2004-04-28 Klockan 15.00 16.00 Plats: Kungsbacka, Vuxenpsykiatiska mottagningen Ledamöte Chistina Nillius (m) Hans- Jögen Wahlhed (s) Beit Ozolins

Läs mer

Rutin för källsortering vid Campus Valla, LiU

Rutin för källsortering vid Campus Valla, LiU Sid 1 (5) Rutin fö källsoteing vid Campus Valla, LiU Fö samtliga faktione utom pappe och tidninga gälle att Hussevice tanspotea avfallet fån men i kulvet till centala uppsamlingsplatsen no om Hus A. Däifån

Läs mer

Relationsalgebra. Relationsalgebra består av en mängd operatorer som tar en eller två relationer som input och producerar en ny relation som resultat.

Relationsalgebra. Relationsalgebra består av en mängd operatorer som tar en eller två relationer som input och producerar en ny relation som resultat. Database: Relationsalgeba 2-11 Relationsalgeba Relationsalgeba bestå av en mängd opeatoe som ta en elle två elatione som input och poducea en ny elation som esultat. De fundamentala opeationena ä unäa

Läs mer

E-handel Ur ett geografiskt konsumentperspektiv

E-handel Ur ett geografiskt konsumentperspektiv Södetöns högskola Institutionen fö Ekonomi och Föetagande Kandidatuppsats 15 hp Höstteminen 2012 Maknadsföing E-handel U ett geogafiskt konsumentpespektiv Av: Maielle Olsson, Pete Sundstöm Handledae: Las

Läs mer

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT?

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT? EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Nyhetskanalen fö säkae affäe numme 6 2013 Säkehet fö Näingsliv & Samhälle OCH SäkehetsBanschen Ba med debatt om upphandlinga Åke Andesson, SNOS-odföande Den nya polis

Läs mer

Analys av mätdata för beräkning av noggrannhet i fordonsklassificering och hastighetsregistrering. Rapport 01

Analys av mätdata för beräkning av noggrannhet i fordonsklassificering och hastighetsregistrering. Rapport 01 Analys av mätdata fö beäkning av noggannhet i sklassificeing och hastighetsegisteing Rappot 01 Mätning i Klett nov 2011 och Amsbeg januai 2012 Kund Tafikveket Mottagae Pe Melén, Dennis Andesson Vesion

Läs mer

Skate Film Golf Skytte MTB cykling Konst RC skärmflyg Circus Mimulus Dans Discgolf Fiske Boxning

Skate Film Golf Skytte MTB cykling Konst RC skärmflyg Circus Mimulus Dans Discgolf Fiske Boxning ban & ungdoma! Kostnadsfitt fö alla e g ä l a m Som Skate Golf Skytte MTB cykling Konst RC skämflyg Cicus Mimulus Discgolf Fiske Boxning 2016 Vafö ha jag fått den hä boschyen? Ä du elev i någon av Foshaga

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International Hela denna bilaga ä en annons fån AR Media Intenational En tidning fån om säkehet fö föetag och offentlig miljö. Ingå som bilaga i Dagens industi septembe 2012 SK YDD 2012 säkehet i fokus Den 18 21 septembe

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT

NU BLICKAR VI FRAMÅT ÅRSREDOVISNING 2012 NU BLICKAR VI FRAMÅT Att abeta med åsedovisning handla pe definition om blicka bakåt. Fö oganisation som The Pape Povince innebä det man påminns om hu mycket som hände unde ett å hu

Läs mer

Energirapport & Energideklaration November 2009

Energirapport & Energideklaration November 2009 BYGGKONSULT i VETLANDA AB Enegiappot & Enegideklaation Novembe 2009.ffi Huden 2Yetlanda Gavagänd7, Vetlanda.'Nuo4". oz f-\ '?eo tge,o,'.åät0,., Abetsnumme: 29 819 Postadess Nygatan 42 574 3I VETLANDA Telefon/fax

Läs mer

HAR KOMMIT -FOR ATJ: STANNA

HAR KOMMIT -FOR ATJ: STANNA ~. '. \... ~v. Hamnabetaföbundets medlemsogan N 1., ( SV. HAMNARBETARFOR BUNDET. HAR KOMMT -FOR ATJ: STANNA DET JA, som befäste de fån Tan&pot uteslutna stuvanas beslut att bilda ett nytt, eget föbund,

Läs mer

Ängsbacken Välkommen hem till en modern bullerby

Ängsbacken Välkommen hem till en modern bullerby Ängsbacken Välkommen hem till en moden bulleby BRF Ängsbacken, Hallena i Stenungsund Ett njutbat hemmaliv Nu bygge vi 40 tivsamma lägenhete i ett ofyllt kvate i Hallena, Stenungsund. Hä bo du i ett bostadsomåde

Läs mer

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3 hemmaplan NR 1 2015 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG INFORMERAR otu Ha du skicka vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla fö dig och din vän SIDA 3 Det ta tid att

Läs mer

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga Ågestappote 2013 Om kvios efaehete som patiete och ahöiga 1 Måga eve sitt iv med ågest Måga fe kvio ä mä dabbas ågo gåg i ivet av e ågestsjukdom. Nämae 1 800 kvio ha i de hä udesökige svaat på vad de ha

Läs mer

UPPGIFT 1. F E. v =100m/s F B. v =100m/s B = 0,10 mt d = 0,10 m. F B = q. v. B F E = q. E

UPPGIFT 1. F E. v =100m/s F B. v =100m/s B = 0,10 mt d = 0,10 m. F B = q. v. B F E = q. E UPPGIFT 1. B 0,10 mt d 0,10 m F B q. v. B F E q. E d e + + + + + + + + + + + + + + + + + + F E F B v 100m/s E U / d - - - - - - - - - - - - - - - - - F B F E q v B q U d Magnetfältsiktning inåt anges med

Läs mer

tl Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

tl Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 tl Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm, Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS Upplands Moto fylle! Det fia vi helgen den 17-18 maj med masso av ebjudanden, undehållning och 2 st Sveigepemiäe. Det bli en helg ni inte vill missa! Cecilia

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Badelunda hembygdsföening c/o Ulla Wallén Skälby 6 /25 96 Västeås Jounalnumme 2010-638 E-postadess kykskolan@badelunda.se B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn och

Läs mer

Priserna anger pris utan moms och frakt. Vid skolstarten har vi skolstartspriser på de flesta av räknarna. Begär offert!

Priserna anger pris utan moms och frakt. Vid skolstarten har vi skolstartspriser på de flesta av räknarna. Begär offert! Pisena ange pis utan moms och fakt. Vid skolstaten ha vi skolstatspise på de flesta av äknana. Begä offet! TI 106 TI 106 ä en mycket vanlig äknae i hela gundskolan. Den ha plasttangente och löstagbat skyddslock.

Läs mer

Mölndals Stad. Ensamkommande flyktingbarn i Mölndal fördjupad granskning av rutiner för intäktskontroll samt genomlysning ur ett barnperspektiv

Mölndals Stad. Ensamkommande flyktingbarn i Mölndal fördjupad granskning av rutiner för intäktskontroll samt genomlysning ur ett barnperspektiv Revisionsappot 2008 Genomföd på uppdag av evisoena novembe 2008 Mölndals Stad Ensamkommande flyktingban i Mölndal födjupad ganskning av utine fö intäktskontoll samt genomlysning u ett banpespektiv Innehåll

Läs mer

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06 I I :Iti 'xni hi[^]t ;:N!lt{; I Å L Sammanfattning av enegideklaation Opean 12 2010-09-06 lndependia Enegi AB nu godkänt och skickat in e enegideklaation till Boveket Vi skicka en kopia på deklaationbn

Läs mer

Sammanfattning av STATIK

Sammanfattning av STATIK Sammanfattning av STATIK Pete Schmidt IEI-ekanik, LiTH Linköpings univesitet Kaft: En kafts vekan på en kpp bestäms av kaftens stlek, iktning ch angeppspunkt P. Kaftens iktning ch angeppspunkt definiea

Läs mer

SchySSt kaffe Direktimport från colombia

SchySSt kaffe Direktimport från colombia kaffe Diekimpo fån colombia Älska du kaffe? Fya soes kaffe Vå Schyssa kaffe poduceas på vå olika koopeaiv. Lea du efe en exklusiv gåva ill dig själv elle ill någon annan? Vå kaffe ä diekimpoea fån Huila

Läs mer

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 ll Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm. Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

INSIKT. "Hassl r superhrligt" smakfest. Karlskronas TAYLOR AUJALAY. Skärgårdsrätter och utflyktstips. bjuder till& framtida bostäder ISA TENGBLAD:

INSIKT. Hassl r superhrligt smakfest. Karlskronas TAYLOR AUJALAY. Skärgårdsrätter och utflyktstips. bjuder till& framtida bostäder ISA TENGBLAD: INSIKT E T T M A G A S I N F R Å N K A R L S K R O N A H E M F Ö R D I G S O M G Å R I B O S T A D S T A N K A R m a j 2 0 1 5 ISA TENGBLAD: "Hassl supehligt" Skägådsätte och utflyktstips TAYLOR AUJALAY

Läs mer

Fördjupningsrapport om simuleringar av bombkurvan med Bolins och Eriksson matematisk modell

Fördjupningsrapport om simuleringar av bombkurvan med Bolins och Eriksson matematisk modell 1 Föjupningsappot o siuleinga av bobkuvan e Bolins och Eiksson ateatisk oell Av Peh Bjönbo Rappoten ge en bakgun so beskive Bolin och Eiksson (1959), speciellt eas ateatiska oell fö att siulea ängen aioaktiv

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

Fö. 3: Ytspänning och Vätning. Kap. 2. Gränsytor mellan: vätska gas fast fas vätska fast fas gas (mer i Fö7) fast fas fast fas (vätska vätska)

Fö. 3: Ytspänning och Vätning. Kap. 2. Gränsytor mellan: vätska gas fast fas vätska fast fas gas (mer i Fö7) fast fas fast fas (vätska vätska) Fö. 3: Ytspänning och Vätning Kap. 2. Gänsyto mellan: vätska gas fast fas vätska fast fas gas (me i Fö7) fast fas fast fas (vätska vätska) 1 Gänsytan vätska-gas (elle vätska-vätska) Resulteande kaft inåt

Läs mer

Alla hjärtans dag 14/2

Alla hjärtans dag 14/2 i äkta silve med Köp till kedja ja D 18 K G U L fån 129:- 67 679:- (159:-, *2284602) äkta silve med (129:-, *2734044) 4044)) med 6:(8:-, *1615582) Ring i 18K guld med 52 diamante 0,22 ct 4.9:- med 21 diamante

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28 Tentamen i El- och vågöelseläa, 04 08 8. Beäknastolekochiktningpådetelektiskafältetipunkten(x,y) = (4,4)cm som osakas av laddningana q = Q i oigo, q = Q i punkten (x,y) = (0,4) cm och q = Q i (x,y) = (0,

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

livspusslet Foto: Andy Prhat

livspusslet Foto: Andy Prhat livspusslet Foto: Andy Prhat 2 TCO och livspusslet TCO driver livspusselfrågorna eftersom vi vill se ett arbetsliv som går att kombinera med familjeliv, utan att någotdera behöver stå i skuggan av det

Läs mer

Strategier vid generationsskifte - Ekonomiska implikationer för olika intressenter

Strategier vid generationsskifte - Ekonomiska implikationer för olika intressenter Stategie vid geneationsskifte - Ekonomiska implikatione fö olika intessente Osca Stampe ndeas an SLU, Depatment of Economics Tesis No 518 Degee Tesis in usiness dministation Uppsala, 8 D-level, 3 ECTS

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015 SKARABORG n 1 febuai 2015 Byggnadsvåd med egen touch i huset fån 1880 Jugendstil på Foxena Nytt fån köksleveantöena i Skaabog i samabete med Villaägana Skaabog Febuai 2015 Febuai 2015 av Maie Pallhed Välkommen!

Läs mer

LEDNINGAR TILL PROBLEM I KAPITEL 10. från jorden. Enligt Newtons v 2 e r. där M och m är jordens respektive F. F = mgr 2

LEDNINGAR TILL PROBLEM I KAPITEL 10. från jorden. Enligt Newtons v 2 e r. där M och m är jordens respektive F. F = mgr 2 LEDNINGA TILL POBLEM I KAPITEL LP Satelliten ketsa king joden oc påvekas av en enda kaft, gavitationskaften fån joden Enligt Newtons v e allänna gavitationslag ä den = G M e () v dä M oc ä jodens espektive

Läs mer

Angående kapacitans och induktans i luftledningar

Angående kapacitans och induktans i luftledningar Angående kapacitans och induktans i luftledninga Emilia Lalande Avdelningen fö elekticitetsläa 4 mas 2010 Hä behandlas induktans i ledninga och kapacitans mellan ledae. Figu öve alla beskivninga finns

Läs mer

Den geocentriska världsbilden

Den geocentriska världsbilden Den geocentiska väldsbilden Planetens Mas osition elativt fixstjänona fån /4 till / 985. Ganska komliceat! Defeent Innan Koenikus gällde va den geocentiska väldsbilden gällande. Fö att föklaa de komliceade

Läs mer

Tentamen i Energilagringsteknik 7,5 hp

Tentamen i Energilagringsteknik 7,5 hp UMEÅ UNIVERSIE illämpad fysik och elektonik Las Bäckstöm Åke Fansson entamen i Enegilagingsteknik 7,5 hp Datum: -3-5, tid: 9. 5. Hjälpmedel: Kusboken: hemal Enegy Stoage - systems and applications, Dince

Läs mer

GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C

GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C Mateialet B Ett musikaliskt och tekniskt genomtänkt, koncenteat och stimuleande mateial som klinga väl och ä gjot fö gehösundevisning. Så hä fungea det B Läaen

Läs mer

Lösningar till övningsuppgifter. Impuls och rörelsemängd

Lösningar till övningsuppgifter. Impuls och rörelsemängd Lösninga till övningsuppgifte Impuls och öelsemängd G1.p m v ge 10,4 10 3 m 13 m 800 kg Sva: 800 kg G. p 4 10 3 100 v v 35 m/s Sva: 35 m/s G3. I F t 84 0,5 Ns 1 Ns Sva: 1 Ns G4. p 900. 0 kgm/s 1,8. 10

Läs mer

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths.

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths. Föeläsning 1 Motsvaa avsnitten 2.12.3 i Giths. Elektisk laddning Två fundamentala begepp: källo och fält. I elektostatiken ä källan den elektiska laddningen och fältet det elektiska fältet. Två natulaga

Läs mer

Fosterhem En studie av fosterhem kopplat till fosterföräldrar i tidiga 1900-talets Stockholm

Fosterhem En studie av fosterhem kopplat till fosterföräldrar i tidiga 1900-talets Stockholm C-uppsats En studie av fosteh kopplat till fosteföälda i tidiga 900-talets Stockholm. Föfattae: Axel Hellstand Handledae: Fabian Pesson Examinato: Andes Föjmak Temin: VT- 07 Ämne: Histoia Nivå: C-uppsats

Läs mer

BILDFYSIK. Laborationsinstruktioner LABORATIONSINSTRUKTIONER. Fysik för D INNEHÅLL. Laborationsregler sid 3. Experimentell metodik sid 5

BILDFYSIK. Laborationsinstruktioner LABORATIONSINSTRUKTIONER. Fysik för D INNEHÅLL. Laborationsregler sid 3. Experimentell metodik sid 5 LABORATIONSINSTRUKTIONER Laboationsinstuktione Fysik fö D BILDFYSIK INNEHÅLL Laboationsegle sid 3 Expeimentell metodik sid 5 Svängande fjäda och stava sid 17 Geometisk optik sid 21 Lunds Tekniska Högskola

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik, Statistisk Kvalitetsstyrning, MSN320/TMS070 Lördag , klockan

Tentamen i matematisk statistik, Statistisk Kvalitetsstyrning, MSN320/TMS070 Lördag , klockan Tentamen i matematisk statistik, Statistisk Kvalitetsstyning, MSN320/TMS070 Lödag 2006-12-16, klockan 14.00-18.00 Examinato: Holge Rootzén Jou: Jan Rolén, tfn: 0708-57 95 48 Betygsgänse GU: G: 12-21.5,

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

annonsblad ALTUNA Byggt: 1964, Älvsbyhus Adress: Bigatan 5 Visas tis 20/3 kl 17.30-18.00. Öppen visning.

annonsblad ALTUNA Byggt: 1964, Älvsbyhus Adress: Bigatan 5 Visas tis 20/3 kl 17.30-18.00. Öppen visning. annonsblad Anco Natual Retupappe Miljövänlig fäg Onsdagen den 14 mas 2012 Numme 10 Ha du bilpoblem? Vänd dig till oss på OKQ8! Vi seva och epaerar alla bilmäken Komplett fönstebyte till fast pis Komplett

Läs mer