... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06"

Transkript

1 I I :Iti 'xni hi[^]t ;:N!lt{; I Å L Sammanfattning av enegideklaation Opean lndependia Enegi AB nu godkänt och skickat in e enegideklaation till Boveket Vi skicka en kopia på deklaationbn samt en enegideklaationsskylt till E i pappesfom Alla byggnade få en enegipestanda, som beskive byggnadens enegiföbukning pe kvadatmete och å I enegideklaationen finns även uppgifte om nybyggnadskavet fö specifik byggnadstyp samt ett statistiskt intevall fö liknande byggnade Bedöme enegiexpeten att besiktningsbehov föeligge skall besiktning genomföas med huvudsakliga syfte att uteda möjlighetena till att genomföa enegibespaande åtgäde som samtidigt ä kostnadseffektiva och inte påveka byggnadens inomhusmiljö negativt Atgäds ekom mendatione : Byggnadens enegipestanda ä i detta fall något missvisande Detta beo toligtvis på undehållsvämen i gaaget Gaagets yta äknas inte med i Bovekets beäkninga, däemot så äknas enegiföbukningen fö gaaget med, vilket ge byggnaden en något missvisande enegipestanda Vi ha dä'fö gjot den bedömningen att en besiktning på plats ä öveflödig då det skulle vaa svåt att lämna foslag på enegibespaande åtgäde som samtidigt ä kostnadseffektiva Vi anse dock att det alltid finns små åtgäde att genomföa i hemmet fö att bida till en minskad enegiföbukning, exempel på sådana åtgäde kan vaa följande: lnstallea snålspolande munstycken och blandae Täta dagiga fönste och yttedöa, glöm inte eventuell balkongdö Se öve temostatena på elementen Sänka inomhustempeatuen en gad Placea inte stoa möble famfö elementen Listan öve små åtgäde kan göas lång och vi vill med dessa exempel visa på att många små åtgäde tillsammans kan bida till minde enegiföbukning och en bätte miljö

2 *s**" Elnveket Enegideklaation Vesion: 16 Deklid: an - ldentifikation (ommun Stockholm :l Täby v Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Opean 12 :gna hem (småhus) som skall deklaeas infö fösäuning Y :gen beteckning lusnumme efix byggnadsid 3yggnadsid f sak vid felappot \dess Dalvägen 67 )ostnumme ostot Täby -luvudadess (e Typkod Småhusenhet, helåsbostad fö en/två Iamilje Byggnadens komplexitet :1 3yggnadskategoi En- oeh, äbostadsh (3 enel C Komplex lyggnadstyp,lybyggnadså \temp (exkl Avamgaage) 6 Mät,äde 160 m2 Finns installead eleffekt >10 Wlm2 tö uppvämning och vamvattenpoduktion o Ja Nej Filiggande :l /eksamhet :ödela enligt nedan: Pocent av Atemp (exkl Avamgaage) Bostäde (inkl biaea, tex tapphus och uppvämd källae) 100 Ovig veksamhet - ange vad Summa '100

3 ndn leäknad föbukning leäknad enegianvändning anges fö nybyggda/anda byggnade 'eklig löbukning 'ilken 12-månadspeiod avse enegiuppgiftena? (ange fösta nånaden i fomatet ÅÅMM) 0906 tan måtba föbukning och nomalåskoigeas ej 1005 lu mycket enegi ha använts fö väme och kyla angivet å (ange nätt väde om möjligt)? \ngivna väden skall inte vaa nomalåskoigeade lldningsolja Mätt Födelal väde väde {atugas Itadsgas )ellets Fjäväme (1) kwha Eldningsolja (2) Natugas, stadsgas (3) kwha 2000wn kwh 6173 wn (kwh kwh kwh Flis/pellets/bikette (5) Övigt biobänsle (6) El (vattenbuen) (7) El (diekwekande) (8) El (luftbuen) (9) Makvämepump (el) (10) Vämepump-f ånluft (el) (11) Vämepump-luft/luft (el) (12) Vämepump-luft/ vatten (el) (13) Summa (t1) Vaav enegi till n ing 8173 twn wn C solväme? kwh/1 000 m kwh/ton, beoende av täslag och f ukthalt :ö öviga biobänsle vaiea vämevädet beoende av ;ammansättning och fukthalt Det ä expetens ansva att omäkna änslets vikt elle volym till enegi på ett koekt sätt o {ä )vig el (ange mätt väde om möjligt) \ngivna väden skall inte vaa nomalåskoigeade Mätt Födelat väde väde Fastighetsel 2 ('15) Veksamhetsel 4 (17) KWhC(^ C El fö komfotkyla (18) KWhC{^ Hushållsel 3 (16) (19) 0 twn {ä Summa 7-13, (E2) t4 680 wn Summa 1-15, (f3) I ti3,w,, Summa 7-13,15,18-19I 8173 w 5 (E4) G Angesolcellsaea m2 )t (gaddaga) Nomalåskoigeat väde (gaddaga) äby ;l yy5 'Enegi-lndex) äby j lefeensväde 1 enligt nybyggnadskav) 51 wn/2åt $c kwh/mzå e I093 1y76 2 :statistiskt intevall) kwh/m2,å fö uppvämning och vamvatten el som ingå i fastighetsenegin el som ingå i hushållsenegin 4 Den el som ingå i veksamhetsenegin 5 Beäkning av vädet ske med utgångspunkt i 6 El totalt 7 51 wnl2,åt \,lomaläskoige at väde )t (Enegi-lndex) lefeensväde vaav el negipestanda 1 Enegi {ä m2 ( Ja to Nei 2 Den 3 Den wn (- Ange solfångaaea (e Nej C Ja :innssolcellssystem? kwh/1 000 m3 (effektivt vämeväde) Tillägg komfotkyla C Fjäkyla (14) :inns 1O 000 kwh/m3 (älla: Enegimyndigheten KWhC{^ Ved (4) vamvattenbeed )mvandlingsfaktoe fö bänslen i tabellen nedan gälle om inte nnat uppmätts: Väme, kyla och fastighetsel 8 El exklusive hushållsel och veksamhetsel s Undelag fö enegipestanda vilket enegislag och typ av kylsystem som används (se Bovekets byggegle, BFS 2008:20)

4 om ventilationskontoll inns det kav på ventilationskontoll i byggnaden? C lu Ö uej yp av ventilationssystem P ffx l- ff l- f meo åtevinning l- I- slad,"g Ä ventilationskontollen godkänd? 10 Avse nä byggnaden ha fle ventilationsaggegat om Finns luftkonditioneingssystem Nominell kyleffekt enligt standad SS-EN :2007 med nominell kyleffekt stöe än 12kW? C la O Nej Byggnadens nuvaande kyleffektbehov \ea som ä luftkonditionead KW KW m2 om adon Ä adonhalten mätt? f lu Radonhalt (a Nej Bq/m3 Iyp av mätning )atum fö adonmätning

5 Utföda enegieffektiviseingsåtgäde sedan föegående enegideklaation Rekommendatione om kostnadseffektiva åtgäde Detaljinfomation avseende innehållet i enegideklaationen gå att finna hos Ha byggnaden deklaeats tidigae? fu cnej I Byggnadsägae ij Ha byggnaden Kommenta besiktisats på plats? Besiktningsbehov föeligge ej då byggnaden ha ett enegieffektivt uppvämningssystem fla (änej t abete med hänvisning till hälsa och miljö som utföts på byggnaden, tex miljöklassning, enkäte elle kommentae till ftena En del av en diektvekande elen nyttjas av ett gaage med undehållsväme Kontol och eknisld ansvai qckediteat föetag tndependia EnegiAB =önamn Kal :ftenamn Nodlu*d I ganisationsn u mme ssoeo4-zis:: :-postadess lntoo inoäpendla,se \cked iteingsn um me ''': 7186:ö1 emma gu tafs independiå- e

6 Sake att tänka på att infomea köpae om enegideklaationen Nä du som villaägae ha gjot din enegideklaation ska du kunna visa den fö intesseade köpae vid fösäljningstillfället Köpaen kan då få ta del av de eventuella åtgädsföslag som pesenteats Det ä fivilligt att utföa åtgädena, men genom att göa det kan man föbätta husets diftekonomi, kanske få en bätte inomhusmiljö samtidigt som byggnadens miljöbelastning minska att åtgädena utfös på lämpligt sätt Ju Jle åtgäde som gös, desto bätte kan husets enegipestanda bli Men, det ä viktigt att tänka på att åtgädena man gö fö att minska enegianvändningen inte fösäma inomhusmiljön elle påveka anda viktiga egenskape i huset att deklaea så ofta du vill Enegideklaationen gälle i 10 å Det gå ba att göa enegideklaation oftae, till exempel då man utfö1 åtgäde som minska byggnadens enegianvändning

7 H usets enegianvändning å Enegideklaation fö Dalvägen 67, Täby Detta hus använde 51 kwh/m2 och å, vaav el 51 kwh/m2 Liknande hus 75-92kWhlm2 och å, nya hus 55 kwh/m2 Radonmätning ä ej utföd Ventilationskontoll behövs ej Detaljinfomation finns hos byggnadsägaen Se även : www boveketse/enegideklaation Enegideklaation utföd av: Emma Gustafsson, lndependia Enegi AB :*Ys" Boveket

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 272591 Byggnaden - Identifikation Län Dalarna Kommun Gagnef Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) BODARNA 20:26 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 47371 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Upplands-Bro Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bro-Skällsta 1:15 Husnummer 1 Adress Rödbenevägen

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 309422 Byggnaden - Identifikation Län Kalmar Kommun Torsås Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) TORSÅS 1:20 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

Energideklaration 794000-0974. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning F16. Orsak vid felrapport

Energideklaration 794000-0974. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning F16. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 297935 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Hsb Ekorren Adress Björnbärsvägen 29c Personnummer/Organisationsnummer 794000-0974 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 540978 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Malmö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Druvan 29 Husnummer 1 Adress Jöns Filsgatan 12 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration 556538-8716. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. By 63. Orsak vid felrapport

Energideklaration 556538-8716. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. By 63. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 353320 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn A4 Campus AB Adress Studentplan 2 Personnummer/Organisationsnummer 556538-8716 Postnummer Postort 831 40

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Barlingbo Lillåkre 161, 621 78 Visby Gotlands kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 606717

ENERGIDEKLARATION. Barlingbo Lillåkre 161, 621 78 Visby Gotlands kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 606717 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Barlingbo Lillåkre 161, 621 78 Visby Gotlands kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 606717 Energiprestanda: 109 /m² och år Energideklarationen i sin helhet

Läs mer

Utkast energideklaration

Utkast energideklaration Utkast energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 266413 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF Vintunnan i Tokarp Adress Box 265 Personnummer/Organisationsnummer 716402-5616 Postnummer 551

Läs mer

Energideklaration 746000-1733. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Brf Lönngården. Orsak vid felrapport

Energideklaration 746000-1733. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Brf Lönngården. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 177190 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Lönngården Adress Lönngatan 40C Personnummer/Organisationsnummer 746000-1733 Postnummer Postort 21449

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 26243

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 26243 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 420878 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Ängelholm Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Gäddan 14 Husnummer 1 Adress Västgötagatan 23 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration 746000-1733. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Brf Lönngården. Orsak vid felrapport

Energideklaration 746000-1733. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Brf Lönngården. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 150069 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Lönngården Adress Lönngatan 40C Personnummer/Organisationsnummer 746000-1733 Postnummer Postort 21449

Läs mer

Energideklaration 769607-4413. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Bjärred 9:21. gfedc.

Energideklaration 769607-4413. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Bjärred 9:21. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 141763 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Humlegården Adress Humlevägen -8 Personnummer/Organisationsnummer 769607-4413 Postnummer Postort 37 37

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 12555

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 12555 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 437011 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Stockholm Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Munspelet 21 Husnummer 1 Adress Noaks Väg 5A Prefix

Läs mer

Energideklaration 716439-5803. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Mästerlotsen 1. Egna hem. gfedc.

Energideklaration 716439-5803. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Mästerlotsen 1. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 93246 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Mästerlotsen 1 c/o Carl J Rogmark Adress Sundholmsgatan 44 Personnummer/Organisationsnummer 716439-5803

Läs mer

Energideklaration 556180-9319. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Pilörtsvägen 1 F

Energideklaration 556180-9319. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Pilörtsvägen 1 F Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 247312 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn MARKS BOSTADSAKTIEBOLAG Adress Box 124 Personnummer/Organisationsnummer 556180-9319 Postnummer Postort 511

Läs mer

Energideklaration 769607-5709. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Taxeringsrevisorn 4. gfedc.

Energideklaration 769607-5709. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Taxeringsrevisorn 4. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 111723 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Rtb Rosengårds Trivsamma Bostäder) Adress Vougts Väg 3, Vån 1 Personnummer/Organisationsnummer 769607-5709

Läs mer

Energideklaration 714800-2814. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Hus 2. Orsak vid felrapport

Energideklaration 714800-2814. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Hus 2. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 32199 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Hagen Adress HSB Norra Stor- Stockholm, Box 162 Personnummer/Organisationsnummer 7148-2814 Postnummer

Läs mer

Energideklaration 717600-1746. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Fålhagen 35:3. gfedc.

Energideklaration 717600-1746. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Fålhagen 35:3. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 86540 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Norrgården Adress Väderkvarnsgatan 44A Personnummer/Organisationsnummer 717600-1746 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 716417-9439. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 716417-9439. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 299714 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF MARGRETELUND Adress Fakturaservice 22530 Personnummer/Organisationsnummer 716417-9439 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 769617-1292. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 769617-1292. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version:.6 Dekl.id: 294873 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Hanaholm 8 Adress C/o Lifra L & B, Föreningsgatan 22 Personnummer/Organisationsnummer 76967-292 Postnummer

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769618-0046. Postnummer 211 59. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 769618-0046. Postnummer 211 59. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 1.6 399477 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Näktergalen 18 Adress Lugna Gatan 74 Organisationsnummer 769618-46 Postnummer 211 59 Postort Malmö Land

Läs mer

Energideklaration 556180-9319. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 556180-9319. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 128767 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn MARKS BOSTADSAKTIEBOLAG Adress Box 124 Personnummer/Organisationsnummer 556180-9319 Postnummer Postort 511

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ranarpsvägen 464, 269 71 Förslöv Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: 670000

ENERGIDEKLARATION. Ranarpsvägen 464, 269 71 Förslöv Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: 670000 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ranarpsvägen 464, 269 7 Förslöv Båstads kommun Nybyggnadsår: 975 Energideklarations-ID: 670000 Energiprestanda: 00 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Energideklaration 556180-9319. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Rådmansgatan 24

Energideklaration 556180-9319. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Rådmansgatan 24 Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 134371 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn MARKS BOSTADSAKTIEBOLAG Adress Box 124 Personnummer/Organisationsnummer 556180-9319 Postnummer Postort 511

Läs mer

Energideklaration 702002-8861. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 702002-8861. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 106620 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Eldaren nr 9 Adress Birkagatan 17 Personnummer/Organisationsnummer 702002-8861 Postnummer Postort 11336

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 18356

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 18356 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 499584 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Täby Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Hägern 11 Husnummer 1 Adress Meijerfeldts Väg 8 Prefix byggnadsid

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skogsviksvägen 1B, 182 56 Danderyd Danderyds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1944 Energideklarations-ID: 654957

ENERGIDEKLARATION. Skogsviksvägen 1B, 182 56 Danderyd Danderyds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1944 Energideklarations-ID: 654957 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skogsviksvägen 1B, 182 56 Danderyd Danderyds kommun Nybyggnadsår: 1944 Energideklarations-ID: 654957 Energiprestanda: 52 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Energideklaration 769613-5354. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Olivedal 7:3. gfedc.

Energideklaration 769613-5354. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Olivedal 7:3. gfedc. Energideklaration Version:.4 Dekl.id: 5400 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Övre Majorsgatan 0 A Adress Övre Majorsgatan 0 Personnummer/Organisationsnummer 76963-5354 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 556538-8716. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. By 1. Orsak vid felrapport

Energideklaration 556538-8716. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. By 1. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 352969 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn A4 Campus AB Adress Studentplan Personnummer/Organisationsnummer 556538-8716 Postnummer Postort 831 40 Östersund

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 181 40

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 181 40 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 539870 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Lidingö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ripan 23 Husnummer 1 Adress Svalvägen 22A Prefix byggnadsid

Läs mer