Vi kan printlösningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi kan printlösningar"

Transkript

1 Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk

2 UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna om de utmaninga som möte dagens föetag och oganisatione king deas skivamiljö. Finns det någon som föstå sig på våt leasingavtal? Vafö kosta våa inköp så mycket? Gå det att fixa så att gäste kan pinta ut, utan att vaa på mitt nätvek? Va hitta jag den hä femtioelfte divutinen? Ä skivaens håddisk med alla dokument på skyddad fån intång? Måste det vaa så kångligt med alla dessa olika föbukningsatikla? Kan vem som helst på kontoet läsa utskiftena som spottas ut? Hu många olika faktuo fån olika föetag ska det egentligen behövas? Vafö stå pint fö så sto del av våa helpdesk- och suppotäenden? Hu skive jag ut fån min sufplatta? Pint ett poblemomåde Otydliga avtal om sevicenivåe och leasing, dya inköp på gund av att det saknas policy och en svåhantelig mängd divutine. Utmaningana king pint fö dagens föetag och oganisatione ä många och av vitt skilda ate. Listan kan fölängas med bistfällig säkehet, en stigande, okontolleba föbukningskostnad, kånglig hanteing av många olika föbukningsatikla och dålig kunskap om skivapakens funktione hos slutanvändana. Dessutom uppstå onödiga administativa kostnade på gund av många faktuo fån olika föetag och genom att pintmiljön ä ett stot poblem omåde fö helpdesk och IT-suppot. IT-diften kosta mest Hådvaa inkl. finansieingskostnad 23 % Sevice, suppot och undehålll 8% Diagammet intill visa total ägandekostnad fö en pintmiljö. Hådvaa och föbuknings vao stå baa fö en minde del av totalkostna den. IT-diften stå fö öve en tedjedel. Hä finns effektivitetsvinste att hämta hem. (Källa: Gatne) IT-dift 34 % Inköpskostnad, lagehållning och logistik 14 % Vägen till en smatae skivamiljö Diftstillbehö (tone, bläck) och pappe (media) 21 % Enegi 2%

3 HELHETSLÖSNING Så få du en smatae skivamiljö med Dustins helhetslösning Vi ta ett helhetsgepp om skivamiljön och ge dig en heltäckande, lättadministead och flexibel lösning som uppfylle dina behov på bästa sätt. Om din veksamhet sedan föändas anpassa vi lösningen efte dess nya behov. Så hä gö vi: 1. INVENTERING AV BEHOV 6. FÖRÄDLING Liksom din oganisation fotsätte att utvecklas, leve pint miljön vidae och föändas fö att mot svaa behoven. Vi säkeställe att vå lösning alltid hålle ätt nivå vad gälle såväl kapacitet som funktionalitet. Vi gå igenom och analysea din befintliga pintmiljö, hu den används och vad den kosta. På så vis identifiea vi de vekliga behoven och om din oganisation ha öveelle undekapacitet i någon del. 2. DESIGNFÖRSLAG Utifån inventeingen ta vi fam en lösning med en ny miljö som motsvaa din oganisations vekliga behov av enhete och funktionalitet. Det handla till exempel om vilka möjlighete att skanna, skiva ut i fäg elle A3-fomat som egentligen behövs. 3. UTRULLNINGSPLAN I samabete med din oganisation planea vi utullningstakten fö den nya skivamiljön baseat på esustillgång och de behov som finns i oganisationen. 5. DRIFT Nä den nya pintmiljön ä på plats ta vi ansva fö diften vad gälle fösöjning med föbukningsatikla, kontinuelig sevice samt felavhjälpning. Du köpe pint som funktion. 4. IMPLEMENTERING Vi ta hela ansvaet fö implementeingen av miljön och de funktione som beställts, i enlighet med den utullningsplan som ha uppättats. Betala baa fö det ni behöve Balansead implementeing V i leveea ätt kapacitet och funktionalitet utifån ea behov. V i kångla inte till något i onödan, eftesom vi vet att kompliceade maskine gå sönde oftae. N ä 80 % av utskiftena ä svatvita och i A4-fomat behöve inte majoiteten av enhetena vaa fägkopiatoe med A3-kapacitet. V i inse att en balansead implementeing ge höge tillgänglighet. Sevice som sitte i tonen T ack vae HPs sevicetonekassette gö vi så att du själv byte ut 70 % av alla föslitningsdela nä du byte tone. D u behöve inget dyt avtal fö undehåll, utan baa epaationstjänste om något gå sönde. Univesell divutin V i eliminea kångel eftesom alla HPs modelle av laseskivae använde en och samma divutin. A nvändana komme åt alla skivae, oavsett va de finns i nätveket, utan att föst behöva lägga till dem. Inbyggd mobilitet V i vet att allt fle använde mobila enhete i sitt abete. Med HP epint kan användae komma åt skivana diekt fån sin mobila enhet, fån vilket nätvek som helst. V i ebjude också höjden av mobilitet med den mobila skivaen HP OfficeJet 100 Mobile som användaen kan ta med sig vat som helst.

4 PRODUKTEXEMPEL Pintlösninga Någa dela av eceptet fö en smatae skivamiljö Nä vi ska bygga upp en miljö som svaa mot just din oganisations behov ha vi i HPs sotiment en oövetäffad bedd att välja bland. Hä finns allt fån avanceade multifunktionsmaskine som klaa det mesta, till pålitliga abetshästa fö kostnadseffektiva volymutskifte i svatvitt. Nedan hitta du någa exempel på vad som kan vaa aktuellt. (Alla pise anges exklusive moms.) COLOR LASERJET CM4540FSKM MFP sido fäg/månad sido svatvitt/månad 36 månade sevice och suppot Scan + pint 40 sido/minut + fax Nätvek, fäg, duplex sido input-kapacitet Eftebehandling Kyptead håddisk Mobil åtkomst via HP epint Avtalspis! 2995:- Fö kono i månaden ingå: MFP:n i 3 å sido i svatvitt pe månad sido i fäg pe månad Suppot och övevakning /mån HP COLOR LASERJET CM4540FSKM MFP 2 995:-/mån LASERJET M4555F MFP A sido/månad 36 månade sevice och suppot Scan + pint 52 sido/minut + fax Nätvek, mono, duplex sido input-kapacitet + kabinett Kyptead håddisk Mobil åtkomst via HP epint Avtalspis! 1395:- Fö kono i månaden ingå: MFP:n i 3 å sido i svatvitt pe månad Suppot och övevakning /mån HP LASERJET M4555F MFP A :-/mån LASERJET ENTERPRISE 600 M602X sido/månad 36 månade sevice och suppot Pint 50 sido/minut Nätvek, mono, duplex sido input-kapacitet Mobil åtkomst via HP epint Avtalspis! 735:- Fö 735 kono i månaden ingå: Skivaen i 3 å sido i svatvitt pe månad Suppot och övevakning /mån HP LASERJET ENTERPRISE 600 M602X 735:-/mån Moms och fakt tillkomme. Resevation fö pisändinga och slutfösäljning. Tanspaenta avtal så funka det D u signea ett avtal på 36 månade som innebä en fast månadsavgift. Avgiften baseas på en upp skattning av din oganisations behov och stäms sedan av åsvis, upp elle ned, beoende på fak tiskt antal leveeade tonekasette. D u betala alltså fö veklig föbukning i tone mängd till exempel äknas inte en svatvit sida med en enda blå länk som en sida i helfäg. V i installea mjukvaa som övevaka din pint miljö och gö att vi kan föse din oganisation med föbukningsmateial (allt utom pappe, som du enkelt beställe själv på dustin.se) nä behovet uppstå. Du behöve inte själv lageföa elle hålla koll på toneatikla och undehålls-kit. G enom övevakningen kan vi även administea din pintmiljö poaktivt. I avtalet ingå ny hådvaa, sevice och suppot samt alla tonekasette fö den uppskattade volymen. Olle Mobeg, poduktc hef pint på Dustin

5 FÖRDELARNA Vi ha svaen som låte dig fokusea på känveksamheten Dustin kan me än att leveea skivae. Låt oss bli en patne som hjälpe dig med hela skivamiljön. Ett samlat avtal med oss ge dig en kostnadseffektiv miljö som ä anpassad efte dina behov i dag och i famtiden. Så kan du ägna dig åt viktigae sake som utveckla din oganisations känveksamhet. E tt samlat avtal king både leasing, sevice och fö bukning med ett helhetsåtagande fö alla enhete i pintmiljön. ydliga avtalade sevicenivåe dä Dustin snabbt T löse poblem på plats, va de än uppstå i hela Noden. E n och samma divutin fö alla enhete ge smidigae administation. B ätte säkehet king utskifte genom att dokument skivs ut föst efte pesonlig identifieing med chippat kot vid skivaen. Automatiska toneleveanse minska på administa tionen, eliminea felbeställninga och behovet att laga föbukningsatikla. E n patne och en faktua fö hela miljön minska administation och kångel. M inskad andel pintäenden fö helpdesk och ITsuppot tack vae en enhetligae miljö och stöe leveantös åtagande. S midig utskift fån sufplatta, smatphone elle fån utanfö nätveket genom HP epint KONTAKT pint Mejla oss så hö vi av oss och beätta me! Me infomation på: Ledande HP-patne 2010 tilldelades Dustin HPs fämsta utmäkelse Guldmyan som Patne of the yea och Pint volume patne of the yea Pefeed Patne GOLD

6 Allt du behöve på ett ställe Med tanke på våt beda utbud av podukte och tjänste, vå effektiva e-handelsplattfom, vå expetis, vå goda sevice och våa snabba och säka leveanse ha du all anledning att samla IT-inköpen hos Dustin och stoa födela att hämta hem om du gö det. Du ha behoven, vi ha de bästa lösningana. Vänd dig till oss så hitta du allt du behöve. Pintlösninga Licenshanteing Gö stoa bespainga med en samlad stategi fö din pintmiljö. Få ätt podukte med ätt licensieing fö just din veksamhets behov. SAM (Softwae Asset Management) Sänk kostnadena fö pogamvao samtidigt som du få kontoll öve din oganisations vekliga licensbehov. Seve, stoage & nätvek Bygg upp skalbaa helhetslösninga som fylle just din oganisations behov i dag och i mogon. Poduktnäa tjänste Föenkla dina inköp genom att låta oss sköta exempelvis komponentmonteing och konfiguation. Skol-PC Med Dustins ebjudande kan skol-pc köpas enkelt som en funktion dä vi ta ett helhetsansva. Betalningslösninga Mobiltjänste Bibehåll ditt föetags likviditet och eliminea onödig administation vid IT-inköp. Da enkelt födel av utvecklingen av det modena, mobila IT-stödet med våa paketlösninga. nga i på n s o e l m Läs.se/tjanste dustin

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International Hela denna bilaga ä en annons fån AR Media Intenational En tidning fån om säkehet fö föetag och offentlig miljö. Ingå som bilaga i Dagens industi septembe 2012 SK YDD 2012 säkehet i fokus Den 18 21 septembe

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3 hemmaplan NR 1 2015 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG INFORMERAR otu Ha du skicka vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla fö dig och din vän SIDA 3 Det ta tid att

Läs mer

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015 SKARABORG n 1 febuai 2015 Byggnadsvåd med egen touch i huset fån 1880 Jugendstil på Foxena Nytt fån köksleveantöena i Skaabog i samabete med Villaägana Skaabog Febuai 2015 Febuai 2015 av Maie Pallhed Välkommen!

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT

NU BLICKAR VI FRAMÅT ÅRSREDOVISNING 2012 NU BLICKAR VI FRAMÅT Att abeta med åsedovisning handla pe definition om blicka bakåt. Fö oganisation som The Pape Povince innebä det man påminns om hu mycket som hände unde ett å hu

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Rappot fån Team Stockholms län Vt 2011 Bätte liv fö sjuka älde - team Stockholms län - Åsappot 1/1 2011 31/12 2011 Anna Lasson, Äldecentum Chistina Riddebäck, FOU nu Magita Jacobsson, Nesto Ingeli Simmoss,

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

en distributör nära dig

en distributör nära dig en distibutö näa dig 1986-2011 Välkomna till Kavena Till dig som läse den hä boschyen vill vi beätta lite om Kavena och vad vi gö. Vi ä ett glatt gäng på dyga 20-talet pesone. De flesta av oss jobba i

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader.

Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader. / 3Anticimex8 ATT FÖREBYGGA OCH SKYOOA Vasågod Hä komme enegideklaation och åtgädsappot fån den enegibesiktning som vi utföt på e byggnad/ea byggnade. Vi ha till Boveket appoteat in enegideklaationen fö

Läs mer

LJUDDÄMPANDE SPILLVATTENSYSTEM

LJUDDÄMPANDE SPILLVATTENSYSTEM LJUDDÄMPANDE SPILLVATTENSYSTEM RAUPIANO Plus TEKNISK INFORMATION 312612 SV Gälle fån januai 13 Tekniska ändinga föbehålles www.ehau.se Bygg Automotive Industi Den hä tekniska infomationen ä skiven fö dig

Läs mer

Hela havet stormar Sid 5

Hela havet stormar Sid 5 GT Gå hem öveallt LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE tel 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com Se bilaga i tidningen fö me infomation LOKALTIDNINGEN 1986-2008 Ågång 23 V. 43-22 Oktobe 2008 Hansen hyllad fö EM-guld

Läs mer

Allt inom it snabbt och säkert

Allt inom it snabbt och säkert Allt inom it snabbt och säkert Simply Faster HISTORIK Per Eriksson, VD på Dustin sedan 2007 Inköp av it-produkter ska vara enkelt och gå snabbt 1984 startade Ulla och Bosse Lundevall familjeföretaget Dustin,

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

TIO SÄTT SNABBARE ENKLARE OCH ATT GÖRA DIN IT-HANTERING. (att studera i lugn och ro) www.dustin.se order@dustin.se 08-553 44 000 (mån fre 8.00 17.

TIO SÄTT SNABBARE ENKLARE OCH ATT GÖRA DIN IT-HANTERING. (att studera i lugn och ro) www.dustin.se order@dustin.se 08-553 44 000 (mån fre 8.00 17. TIO SÄTT ATT GÖRA DIN IT-HANTERING ENKLARE OCH SNABBARE (att studera i lugn och ro) www.dustin.se order@dustin.se 08-553 44 000 (mån fre 8.00 17.00) Nordens ledande IT-leverantör. Man kan inte vara snabbast

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING - PRODUKTER - LÖSNINGAR - SERVICE - MILJÖ - PARTNERS DOKUMENTHANTERING EFFEKTIVISERING & LÖNSAMHET RING OSS! RING OFFICE NÄR DET GÄLLER DOKUMENTHANTERING En fungerande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15 Potokoll Styelsemöte, 13:e apil 2011 kl:17.15 1 Fomalia 1.1 Mötets öppnande Mötet föklaas öppnat kl 17.17 1.2 Mötets behöiga utlysande Mötet anses behöigt utlyst 1.3 Val av seketeae Maco Sätheblom väljs

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket www.axiell.se Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar - Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Axiell Arena Axiell Arena Axiell

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Vad är det här? Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Det erbjudande som du nu håller i din hand är ett resultat av ideellt arbete utfört under ca

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Roterande filar 202 I

Roterande filar 202 I Roteande fila I 1 Roteande fila Innehållsföteckning Maskin Innehåll Sida Allmänna infomatione 3 Den snabba vägen till det optimala vektyget 4-5 Maskin Innehåll Sida HSS oteande fila (HSS = snabbstål) HSS

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer