ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT?"

Transkript

1 EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Nyhetskanalen fö säkae affäe numme Säkehet fö Näingsliv & Samhälle OCH SäkehetsBanschen Ba med debatt om upphandlinga Åke Andesson, SNOS-odföande Den nya polis efomen få kitik Bjön Eiksson, Säkehetsbanschen SIDAN 2 SecuityUses gundae pisades SIDAN 3 Stak eaktion på kitik mot upphandlae Lägsta pis vinne nästan alltid öve kvalitet vid offentliga upphandlinga av bevakning och säkehets system, menade Säke hetsbanschens kommunika tions chef Mikael Johansson i föa numet (5/13) av SecuityUse. Det beo på kompetensbist hos upphandlana, häv dade Mats B Adman, vd på säkehets föetaget Rapid. Michael Engelbeg, säkehetschef vid Södetälje sjukhus, svaa på kitiken: Banschen bode tvätta sin egen byk innan den kitisea oss fö bistande kompetens, säge han. SIDAN 4 Lennat Alexandie, AR Media SIDAN 12 Många föetag kontaktas av bedagae Bedagae som fösöke lua småföetagae på penga ä ett växande poblem. SIDAN 5 Tanspotstöldena öka - men vem ta ansvaet? Konfeensen SecuityUse Tanspot & Secuity Confeence aangeades den 22 oktobe. De skenande tanspotstöldena va temat och den avslutande paneldiskussionen kom att handla om ansvasfågan. SIDAN 6 Säkehetsbistena föetag ofta fösumma Det ta i genomsnitt flea vecko fö föetag att åtgäda en såbahet i IT-systemet. Michael Engelbeg tycke inte att säkehetsbanschens föetädae ha på föttena nä de kitisea offentliga upphandlae. SIDAN 16 LÄNSSTYRELSEN ÅTERKALLAR TILLSTÅND FÖR BEVAKNINGSFÖRETAG... SIDAN 8 Inbotten öka va sjunde dabbad Sedelutbytet kan öka ånisken SIDAN 8 SIDAN 9 FRONT UV K COLORS: C M CARDINFO: Magstipe: No Y UV K C M Y Lisa Andesson COLORS: och vaiabel-uv - fake PAS HoloKote PAS HoloKote och vaiabel-uv - fake FRONT CARD CHIP: No CHIP: No ONE SAFE Lisa Andesson Foto: Riksbanken. YOUR Y YO UR LOG GO CARDINFO: Magstipe: No YOUR LOGO : :01 PAS SecuityUse SV (N6 2013)-E Säkae föetagskot - höj säkehetsnivån utan att öka kostnadena! Hö av dig till oss om du vill ha hjälp i valet av kot och säkehetsnivå. Vi kan säka multifunktionskot! SVERIGE DANMARK NORGE PAS Cad AB Tel

2 2 LEDARE Nyhetskanalen fö säkae affäe: Ba med debatt om offentliga upphandlinga Säket - Enkelt - Pisvät Safetel ä stöst i Noden på övevakad lamöveföing Foto: Jale Nyttingnes I nio fall av tio gös i dag upphandlinga enligt pincipen lägsta pis Åke Andesson, odföande, Säkehet fö Näingsliv och Samhälle I föa numet av SecuityUse belystes banschföetagens kitik mot hu offentliga upphandlinga hanteas. Det ha fått flea epesentante fån beställasidan att esa agg och konta med kitik mot säkehetsbanschen. Jag tycke det ä ba. Vi behöve en debatt som få både beställasidan och säkehetsföetagen att annsaka sig. På sidan 4 i detta numme kan ni själva läsa vad någa av beställana tycke om kitiken och hu banschföetädae bemöte den. Jag hoppas att detta ä böjan på en konstuktiv dialog som föhoppningsvis lede till en maknad dä lägsta pis inte alltid vinne, utan att upphandlaen istället använde lagstiftningens möjlighete att ställa kvalitetskav, det vill säga tillämpa pincipen bästa väde. I nio fall av tio gös idag upphandlinga enligt pincipen lägsta pis. Ofta lede det till att vinnande leveantö inte kan leveea de tjänste som utlovas utan att gå i fölust elle att byta mot gällande kollektivavtal. Det innebä en sto isk fö att leveantöen ta en chans, utlova tjänste och sedan tumma på utföandet av åtaganden som inbegips i avtalet. I så fall få inte kunden det som avtalet syfta till att säkeställa. Risken fö skadekostnade bli alltså inte minimeade så som ä tänkt. Min uppfattning ä att upphandlana måste vaa me kitiska till anbuden och även ha utine fö en effektiv uppföljning av hu avtalen eftelevs av säkehetsföetagen. Samtidigt bö de seiösa säkehetsföetagen ta ansva och helt enkelt väga spela med i spelet. Föst då komme de osunda affäena att upphöa. SecuityUse och SNOS avse att fotsätta skiva och appotea king offentliga upphandlinga och se till att båda sidona komme till tals. I övigt gläds vi åt att famstående och kompetenta politike som Mogan Johansson (S) och Johan Pehson (FP) uttala sig positivt i media om att använda säkehetskameo i häkten. Båda två ha ett genuint intesse fö bottsbekämpning och skulle göa sig ba som eftetädae till justitieministe Beatice Ask i en kommande egeing. Det hä ä åets sista SecuityUse-tidning. Unde 2014 komme vi att satsa på en utökad edaktionell bevakning på nätet samtidigt som vi gå fån sex utgivninga till fya utgåvo av den tyckta podukten. Nätvesionen komme också innefatta webb-tv med aktuella ämnen. Vi komme sammanfattningsvis synas me och föhoppningsvis nå ut till allt fle människo. Säkehetsfågona bli allt viktigae och både SNOS och SecuityUse avse även fotsättningsvis att inta en aktiv oll fö att skapa stöe föutsättninga fö ett tyggae samhälle. Slutligen vill jag tacka fö stödet fån alla engageade läsae. Fotsätt att kommentea innehållet i tidningen och på nätet. Vi vill ha ea synpunkte, både is och os, men famfö tips på vad vi bö skiva om. Med det vill jag tillönska en iktigt god jul och ett nytt å, även om det ä någa vecko kva tiden gå fot. ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT? 12 JUNI 2014 Den 12 juni 2014 aangeas fotbollstuneingen Detekto Scandinavia Football Cup på Enskede IP, i Stockholm. Då ska säkehetsbanschens föetag utmana vaanda i 7-mannafotboll. Föst ske det i ett guppspel med matche som pågå i 12 minute och däefte i ett A- espektive B-slutspel. SPONSORLAG Ett lag på 7 10 spelae som epesentea ditt föetag, en plats att exponea podukte elle tjänste i sponsotältet, samt ditt föetags logo på skyltmateial på plats och i annonsmateial. FÖRETAGSLAG Ett lag på 7 10 spelae som epesentea ditt föetag. SPELARE Du ha inget lag men vill spela i något av de anmälda lagen elle ett lag som skapas av aangöen. Missa inte konfeensen och debatten om säke hets kameonas födela och nackdela på en heldag som yttest handla om vå tygghet. Fö me info: Redaktion Lennat Alexandie, Henik Paulsson, Åke Andesson. Annonse Deniz Baykal. Ansvaig utgivae Lennat Alexandie. Penumeation SecuityUse.com, 6 numme pe å. Pis 89 k pe å. Upplaga exempla. Tyck V-TAB, Öebo Fö anmälan och me info kontakta , AR Media Intenational AB Västbega Allé 32, Hägesten. Telefon Fax En podukt fån Officiellt media fö AR Media Intenational AB, Västbega Allé 32, Hägesten, ,

3 Nyhetskanalen fö säkae affäe: DEBATT 3 Bjön Eiksson till attack mot nya polisoganisationen SäkehetsBanschens odföande, tidigae ikspolischefen och landshövdingen Bjön Eiksson, kitisea i en debattatikel den pågående centaliseingen av svensk polis. En efom som bedöms innebäa att polisens effektivitet och esultat ytteligae fösämas. Fö att polisen ska kunna lösa sin uppgift och få möjlighet att klaa upp fle bott föeslå Bjön Eiksson ökad användning av säkehetsföetag och åteinföande av en kommunal polis ett system som ä vanligt i anda lände. Nä polisen föstatligades unde talet gick en våg av lättnad genom polisväsendet och stoa dela av samhället. Budskapen va att det skulle byggas nytt. Det skulle vaa slut med snåla kommunalgubba som tvingade konstaplana att abeta med usla tekniska hjälpmedel och med en cykel som enda tekniska tanspotmedel. Fö detta avsattes stoa medel fån statsbudgeten. Fam växte ett statligt svenskt polisväsende som sågs som ett föedöme i Euopa. Vad ä esultatet 50 å senae? Elden ha falnat och kassakistan sinat. Det bli alltme uppenbat att det offentligas fömåga att finansiea ett polisväsende inte länge ä i paitet med medboganas eftefågan av tygghet. Gapet ha i stigande gad enligt nomala maknadspincipe fyllts av en pivat säkehetsindusti som jag efte alla å som offentlig föetädae i fom av ikspolischef, kustbevakningschef, tullchef och landshövding ha glädjen att föetäda. Ha då detta vait en stategi som det politiska systemet vait med att utveckla? Ingalunda. Politikena ha i sto utstäckning tigit king vad som ä polisens egentliga oll som gaant fö medboganas säkehet och tygghet. Och den pivata säkehetsindustin ha vuxit i all stillhet. Nä jag va ikspolischef motsvaade sekton kanske halva polisväsendet, i dag ä den cika dubbelt så sto beoende på hu man definiea begeppen. Och vafö fotsätte en statlig polis att stundtals göa uppgifte som i gunden ä icke polisiäa? Polisen ha unde de senaste 20 åen tvingats diskutea den lätt ielevanta fågan hu många polise det ska finnas. Unde senae å ha fokus föskjutits mot hu polisen ska oganiseas. Modeodet ä att polisoganisationen ska centaliseas till att bli en sammanhållen myndighet. Nä komme diskussionen igång king vad polisen ska göa? Det fö mig nomala ä att föst diskutea vad som ska göas och däefte hu man ska oganisea sig och hu många man bö vaa med vilken kompetenspofil. I dag gapa de gamla polislokalena tomma i flea kommune. Nomalfallet ä att minde kommune sakna både stationead och patulleande polis. Mönstet ä detsamma i många tätote. På min tid fanns exempelvis en statlig tunnelbanepolis på cika 250 pesone. Den ä i dag helt bota och odningshållning i Stockholms lokaltafik sköts helt och hållet av den pivata säkehetsindustin. En fäsk undesökning fån Linköpings univesitet visa att polisen lägge minde än en pocent av sin abetstid på fotpatulleing samtidigt finns i samhället en tydlig önskan om att polisen ska vaa synlig på gato och tog. Mycket tala dock fö att polisen även fotsättningsvis komme att vaa osynlig och att kommune själva komme tvingas att ta ansva fö tyggheten på gato och tog. Skälen fö ett ökat kommunalt ansvatagande ä att tygghet locka till sig fle invånae och näingsidkae till en kommun. På motsatt sätt vill många undvika en kommun med hög bottslighet. Ett exempel ä Landskona kommun som tidigae ha vait mäkt av hög bottslighet. Fö att vända utvecklingen ha Landskona ganska obemäkt åteinföt en kommunal polis i fom av odningsvakte som patullea centum kvateen och med begänsade polisiäa befogenhete föebygge bott. Resultatet ä att antalet fall av misshandel utomhus minskat med nästan en tedjedel och mätninga visa att andelen pesone som känne sig tygga i sitt bostadsomåde ökat fån 47 till 61 pocent. Samtidigt ha kostnadena fö skadegöelsen minskat med en tedjedel. Samhällets globaliseing gå snabbae än någonsin tidigae vilket i gunden ä ba eftesom fi ölighet öve gänsena innebä en ökad fihet fö medbogana och ett ökat handelsutbyte. Baksidan av myntet ä dock att polisen till följd av globaliseingen få fle och svåae abetsuppgifte och måste lägga stoa esuse på att bekämpa gänsöveskidande bottslighet exempelvis människohandel och annan gov oganisead bottslighet. Polisens kompliceade abetssituation och den polisiäa maktens centaliseing till Stockholm tala stakt fö att kommunena i famtiden måste ta ett stöe ansva fö tyggheten på kommunal mak. En tolig utveckling ä att kommune i likhet med Landskona komme att använda odningsvakte på gato och tog samt i bostadsomåden. Fö att inte tala om de glesbygdskommune som helt sakna tillgång på egentlig polisveksamhet. Det ä absolut inget fel snaae tvätom annas skulle det vaa gapande tomt men vafö Säkehetsbanschens odföande, föe ikspolischefen Bjön Eiksson, kitisea centaliseingen av svensk polis och vill istället se ett ökat kommunalt ansva fö polisen och att man övelåte till pivata altenativ nä uppgiftena inte i gunden ä polisiäa. diskuteas inte ansvasomåden mellan olika aktöe? Och vafö fotsätte en statlig polis att stundtals göa uppgifte som i gunden ä icke polisiäa? Ä detta en odning som Gud Fade själv tänkt ut? Pengabist inom staten ä natuligtvis en föklaing. I ett läge då en polis kosta lika mycket som te odningsvakte ä det natuligt att blicken gå mot polisfia altenativ. Om man hätill lägge att teknikkunnandet nomalt ä höge inom den pivata sekton och att medbogae och föetag ä edo att betala fö den subjektivt bedömda tyggheten ä utvecklingen inte fövånande. Min önskan ä att som föetädae fö pivat säkehetsindusti få diskutea vilka tygghetsskapande uppgifte vi bö utätta och vafö logik stundtals saknas vad gälle de uppgifte som polisen de facto utfö elle inte utfö. Avslutningsvis, ä det min övetygelse att den pivata säkehetsindustin komme att fotsätta växa och ha föutsättninga att ta stöe ansva fö tyggheten i samhället. Men va ha vi det offentliga samtalet nä den statliga ambitionen fö tygghet toligen fö evigt kollidea med finansiella föutsättninga att nyttja skattsedeln som sedelpess? Och nä böja vi diskutea hu det se ut i samhället snaae än vad vi skulle vilja att idealbilden ä? Säkehetsbanschen måste vidae ses som ett komplement och en esus fö den polismakt som ska koncenteas till att utföa sina känuppgifte. Det ä också min övetygelse om att det ä samhällsekonomiskt lönsamt att i höge gad använda den pivata säkehetsindustin fö Det offentligas fömåga att finansiea ett polisväsende inte länge ä i paitet med medboganas eftefågan av tygghet. bottsföebyggande abete. Hä finns mycket att fundea igenom unde kommande å bland alla våa oganisationsbesty! Och kanske våga jag hä testa den uppfattning jag offentligt uttyckt sedan 1994 det vill säga nä jag fotfaande va ikspolischef skapa en kommunal odningspolis! Föst då bli det aka ö mellan ansva och befogenhet inom den offentliga stuktuen. Bjön Eiksson Odföande Säkehetsbanschen

4 4 UPPHANDLING Nyhetskanalen fö säkae affäe: Offentliga upphandlae svaa på kitiken fån säkehetsbanschens föetädae: Banschen bode tvätta sin egen byk 4 UPPHANDL IN G Bist på kunskap vid offen tlig upp ha Nyhetsk Lägsta pis vinne nästan alltid öve kvalitet vid offentliga upphandlinga av bevakning och säkehetssystem, menade Säkehetsbanschens kommunikationschef Mikael Johansson i föa numet (5/13) av SecuityUse. Det beo på kompetensbist hos upphandlana, hävdade Mats B Adman, vd på säkehetsföetaget Rapid. Michael Engelbeg, säkehetschef vid Södetälje sjukhus, svaa på kitiken: Banschen bode tvätta sin egen byk innan den kitisea oss fö bistande kompetens, säge han. E Kompetensen ä tilläcklig, mena Michael Engelbeg vid Södetälje sjukhus. Foto: Solveig Hollai. säk ae affäe: uit yus e.c E Mikael Joh ansson, Nyhetsk analen fö säk ae affäe: uit yus e.c om av säkeh UP PH AN etstjäns DL IN G 5 te skap a miljo nföluste mune ha tilläckliga på detta om esuse det voe ba åde. Jag anse att ent gene om kommunena ellt hade skapa en slags kon möjlighet så att någ sult on expet buffet och utfoma kan bistå ele vanta föf ning sun del ågling av säke ag nä upp han dske, säge het ssys tem ska handlingschhelena Rom, upp Dick Malm säkehet lund mena att mentus Inkö ef vid SKL Kom sbeställa utbildas. na mås Hon eag pscental. te ea mot ningen att uppfattbåde bätt åda en stodet geneellt skulle e och me kunniga nä upphandl kunskapsbist de väl ska hos aen. och tjänste.handla upp teknik Det elle minde Men alla ha me sig att ä oimligt att föv den änta tävla ensk t stenhåt vaanda dä ilde upph mot en ska andl viktigaste lägsta pis vait det de ban vaa specialist inom avapnet. sche alla upphandlinga som de genomfö Mätbahe t saknas Hon hålle inom. På SKL Kom mentus Inkö det finns ett också med om att tal, som pscenä Det behbehov av mätbahet. Sveiges Komett dottebolag till övs tydliga met mune och ting, hålle Lands- de fö att på ett o många gångman med om att det effekten av vad ba sätt mäta äckliga esu e kan saknas till- i säkehet som en investeing kameo bev akn ings kompetens se och specialis och tjän och system nä säkehetstjänstet- ge i fom av ste fakt iskt ska skad egö els minskat klotte, Visst kan upphandlas. e hos många det vaa så ute Men hä bod elle likn and e. ne. Det ä enskilda kommu- hets ban sche e ock så säke n själ va bid a och kom komplex utustnin kun plex a tjän g kom med sin kun skap na det vaiea pete ns så ste. Men och vem man också beoende på man s kan få att vi tills amfåga. En fam tydl del kom- vek tyg fö att iga kun na mät effektena. a Inom säke bett miss hetsbansch en offentlig nöje med hant finns ett eing upphandl upphandl ing, både en av vad gälle och man ing av tekniska uell beva lösninga kning. kommunik ationsche f vid Säk Vi mås ehetsba nschen: te våga ställa eg na Lägsta pis vinne allt någa få id öve minute och oim kvalitet, oealis etag fö tiska liga fövän vän tninga på inställelsekav höga vite tas kunna utätta på n. vad ett bev vid en ut kommunik Det hä ä en oim yckning. akningsfö Dätill äve ationschef lig Av Tom n hot fö Säkeh situation som Mik von Sive S ael Johans om etsbansc hen, vill ända på. son, M om ndling a upphan lingen håll ä Rap d- kan se id beg ske. Den möjligheten Bev änsad nä Und e akning AB. ä vad om kundens önsk det ha jag vai de 15 å som jag de fån den offe gälle kun- med de to att de kan an och ska upp ntlig hand offentliga t inblandad i olika exempelvis städe, a sekton, listis sin upphandlin uppnå handla om las. Hä kan det g ä eaupphandling elle landsting kommune k. På så att kun till exta vå ban sch a. kostnade fatala miss sätt skulle många ha tilläckligt med dena inte så kan jag fån tena ska nä bisa kunna säga att ådata fö baa åtgädas efte Men nuvaan undvikas. att göa koekta beä det Reg le och ä en djun gel. hand. le unt offe de laga och eg- om de vekliga kost kninga Offe ntlig a kun tills tånd nadena fö helt olik mycket foku de ha fö tolk as skulle föm ntlig upphandling olika utyckningstjäns a odli hete. Men av olik a myn digte. vilket i sin s på lägsta pis Res gen inte tillå ulta det, säge ta kanske en tet bli att kunden, Mat ofö uts edd tu skapa stoa met ä att det stösta poblekom Han nämne s B Adman. kompetensb a mun elle kos tnad e nand kun den lede slutändan ist hos likvekligheten flea exempel fån en e, i slutändan sitte i. bety fågningsund till dåli ga fö. Till med dligt höge Myndighete exempel kan inkompatibil vad kost samhället elag som kosta sinsemellan s ofömåga att nente i kunditet mellan kompo- den de hade tänkt sig. nad än koodinea i onödan. miljonbelopp helt de tolka tem uppstå ens befintliga sys- den han dla det om I gunhu gälla att inte få fotden hä öan kan till exempel nde egelvek, som bode vilket ä ett poblem anb ofta stiat sig blin kun udspiset. ha uppmäks B Adman, sätta, säge Mat d på toisation. nä det gälle auki Läg ett s amm vd tidig sta pis Olik ats anb t sked vinn få medhåll på Rapid, som gö olika tolkn a länsstyelse pelvis hand e. Det kan exem ten bed e alltid, men snåludsfån fle inga beo aktöe i på va ende vas teknik la om kameasystem - Mats a ofta visheten, hesäkehetsba a anda Mats B Adman, B Adman. säge Det i landet de ligge. och vd på Rap nschen. Begänsa passa ihop bildhanteing inte saknas id. Han ä d Om det vilka effe mätbahet om Det ä fämdialog ska upphandlmed ny teknik som tik. En inte ensam om sin fann und kias. vesteingakte säkehetsinoffentliga st i samband med att föa en öpp s en chan s Gälle pesone ingning till flea faktiskt ge. inom säke pobleme upphandlinga som kunden och helsen dialog med Men även bevakning Mat sche het s B n sba indi n n- hets Adman anse ning till pivuppstå. Vid fösälj- ganska föfågnt få föhands- hand det ä inte baa att säke ett utbett kea att det finn ban situationen ata föetag så se get innan det skic ingsundela- som ling av tekniska vid upp- med offe missnöje i sambands ansva föschen också ha ett finns det en annolunda ut. Dä skap vesion så kades ut i en nan poblem kan upplösninga Samman ntliga upphandling på dessa att hitta lösninga a. pob stå. Lik- tiken fattningsvis stöe möj skulle myc de mis sa lighet till vaa vunnet. Det bestå ki- synpunkt som lem. Det ä en av följande ä ju tots ket dåliga föf ågnsom beo på vi, expete, även den punk kände säke allt föe välsom ome kom me ings undelag Låg kompetens h te: delbat Malmlund hetskonsulten Dick ofta äve os o ga kunde lam- och dela. n nä esultea ffentlibevaknin Hittills och oful lstä i dåliga gstjänste ha vi inte tagit ndig själv tag i dessa a föf ågningsundelag poblem på a va. Det hand. Det hä lede allla utbilda mycket om våa kund e så att de att bli Av Tom von Sives ngelbeg avfäda Admans kitik om kompetensbist som ent tams. Det veka komma fån de som inte klaade kvalificeingskaven i vå upphandling. I mina öon låte de som dåliga föloae, säge han och ta det centala säkehetsådet inom Stockholms Läns Landsting (SLL) som ett exempel. Jag känne knappt till någon i den guppen som inte själva ha abetat i säkehetsbanschen. Fö analen fö Vaje å genomfö s offentli oavsett ga upphan om dlin många ös det gälle bevakn ingstjänst ga av säkehets te fån säkehets sida. De lösninga e, t hä banschen lamcentale fö mångm elle tek väntninga lede till stoa iljadb niska lös extakost en sto kompet nä de väl ninga så elopp. Men ensbist Av Tom nade då leveeat von Sive fån finn tjänste S s. och system de offentliga upp s det enligt handlana inte motsv tt av de föe s aa kun ha upplevt tag som dialog dens föinnan själv detta på näa ikael Joha ä mycket nsson Dessuto kitisk offentliga m finns det många nä det gäll e kunde allti handlinga, offe ntlig a upp sa stoa kunskap som uppvi- och d lägsta pis som vinne då bli leveantössbåde på kund- och - säk ehe tstjä nste sbiste nä i ett länge kvaliteten lidande idan ska han. Hä ha hittills sakn pespektiv, det ock dlas. Mån ga kun upp - Mikael Joha säge de ha så fel attit Vid många ats im och eso nsson. n. Att ban sche linga ha offentliga upphand- banschens föe yd gen tem ot unde snål tag en och n nu sam lats het oim och ofta bidagit ställe liga kav och vishet och med att den samma fana i och föväntninga på att föbi vaa båda pate ha pata nya säke ban ingen Säk hetsbansch nda, anse t ska kun ehetsb schföen han. en na som finns. lösa de pob lem satts kan kanske anschen sjötyvä ä det nästan situation som Mikföända den ael Johansson bes kiv e. Att kun na kav vid offentlig a upph andling kaftsamla spli tta d en tidigae elativt unt vissa säk ehe tsb ans ch blem måste ban ä kanske viktiga pofilfågo tag i på ett helt schen själv ta kon skapa bätt nödvändigt fö att de gjot tidig annat sätt än och statea Mikael Johansson ae. Inte e villko. peka ocks gälle den minst kom å Lägsta pis tan alltid pispess som näs- biste i sambandpå flea anda avta ma femton minute åde vid 530 miljadevinne alltid lad tid med offentliga upphandl efte upp offe inga. vis Stockhoså så kan exempel- Dessutom ha ofat tba a. Denna, nämast liga handlinga dä det ntliga Oim käva beva lms läns landsting en polismans de helle inte belopp somsum ma, utgö det oim etab liss ema nge offent- Blanliga inställelsetide t stäl le d annat gäll konkningsföetaget på ket ibland en befogenhet vili Sveige vaje å genomfös ban liga kav på säke del kunde e o i vite ga det nä det gäll to. inställels schens oimli- ett anna het sliga upp han e offentt stot pob, vilket ä lagl Ska väktae ing tycks ningsföetag etide som beva I dag aktöe: ipa med lem. igt stöd kalltfö obet dlin ga. En inte kan tvingas utlo Fel fövä jag vek exem sam ydlig och elle min måste de själv me växande ande dessutom följa manfattan situatio ligen som pel ä Götebogs va. Ett Många ntning de bli ögo kommun kunde nä själva nen på ha käv nde sätt: om bevaknin l handla specifikt bottet begånvittnen alltid. Pun lägsta pis vinne på tio min t en inställelsetid felaktig bild elleha också en s. Sam tjänste i olik gs- och säkehet ute kt man slut. övediven snaae en jag. Detta ska fattn Det hä föas s- till tagiska säga att vå ingsvis kan I takt meda fome. konsekvense lede lova med stadens poli jäm- tae. Tot föväntning på väkbåde ban infö s s en lägs att sam att de sch stå som kun fö en ad utm behov av pofessionel häll ets Så tots de och leveantöe aton min ta inställelsetid på som sanna biltj tvingas köa finn s ning stad ute. att vissa föb det en ad aninga. Hä. l bevakfam så hjäl uva fö hinn igt vikt ättinga till skillnad fånoch då få de, a go pe sam tidi gt öka så finns det ha skett så ä det väktae, köa inbott ä i allm det föga. Ett Ban som vi mås te iga fåmot ött ljus. långt kva han tea. blem som fle a vikt iga po- den dag då vi ha schen behö till änhet avkl inom lopp en majoitet måste lösa aat Skulle väkt ve av kunde Mikael Joha s, ana fastn och ingen et av ett pa minute bety dlig t tuff ae, också bli nsson. Viss enligt to som kaninom offentlig sek- fiken unde någ a i tapå plat tjuv finns nomalt och slåss fö att kval tydl iga e a po- till se a få kosta. itet måste lägs ta-pis-älänge än baa vade och avtalsen av sina utlo- väkt s nä de uty Inge cka liga yck ana kom -alltid-bäst kan dya vite me fam. nde säkehetsba n tjäna på att så finn n, hön s vaken et. Om väkvänta bakom någon tjuvalltså sig själv och nschen pisa ut däm tan a skul le kan ed helle något botelle liteten i sina tumma på kvabevittna med t de dele leveans e, s oav egna ögo n. avsluta sett vad det gällalle, Mikael Joha nsson. egen del ha jag 32 ås ban- det gälle uppföljningen av hu schefaenhet, hälften av dessa å väl de beställda tjänstena elle ha jag vait på leveantössidan. systemen fungea. Hä finns en föbättingspokvalifikation föe pis tential men det gälle egentligen Engelbeg bestide också att alla pate, även leveantöena lägsta pis alltid vinne. Natuligtvis ä vi måna om själva, säge Michael Engelbeg. skattebetalanas penga, men Få klaade kaven famfö allt måste leveantöe- Även Penilla Pihl Lind, som ä na som lämna anbud uppfylla ansvaig upphandlae på SLL, våa kvalifikationskav. Däefte tycke inte att de publiceade titta vi på piset, mena Mikael uttalandena fån säkehetsbanengelbeg som ändå ge kiti- schens föetädae i Secuitykena på en punkt, nämligen nä Use gav en ättvis bild av upp- a handlanas kompetens. Hon ta SLL:s upphandling av bevakningstjänste som exempel. Det va det nio föetag fån säkehetsbanschen lämnade in sin intesseanmälan. Av dessa nio föetag soteades sex av dem bot fö att de inte klaade kvalificeingskaven, gällande bevisning av giltig auktoisation, säge Penilla Pihl Lind. Upphandlingen som Penilla Pihl Lind nämne vanns av Secuitas och Svensk bevakningstjänst. Säkehetsbanschens föetädae ä eniga: Bästa pis viktigae än kvalitet Säkehetschefen Michael Engbegs eplik (se atikel ovan) på den kitik mot säkehetsbanschens föetädae gett, bemöts på olika sätt. Deas gemensamma uppfattning ä att lägsta pis alltid vinne. Av Tom von Sives N ä Mats B Adman, vd fö bevakningskoncenen Rapid, uttalade sig i SecuityUse numme 5 ansåg han att bistande kompetens på kundsidan länge ha vait ett stot poblem vid offentliga upphandlinga, både fö banschen och fö slutkunden. Kompetensbist hos kunden lede till dåliga föfågningsundelag som kosta samhället miljonbelopp helt i onödan. Den hä öan kan inte få fotsätta. Kunden stia sig blind på anbudspiset och lägsta pis vinne alltid, hävdade han i tidningen. Michael Engbegs eplik på kitiken ha inte fått Mats B Adman att ända sig på den punkten. Jag stå fast vid min tidigae kitik. Nä det gälle upphand- med handlat upp väktatjänste dä timavodet legat unde gällande kollektivavtal vilket känns osmakligt. Det kan ju liknas vid en lönedumpning, säge Åke Andesson som däemot inte hålle med om att det finns en utbedd kompetensbist. Det kan jag inte påstå geneellt. Det kan självklat vaiea men jag ha även upplevt myckosmakliga avtal et hög kompetens bland offentliäven Åke Andesson, odföga kunde, säge Åke Andesson. ande i tankesmedjan SNOS (Säkehet Fö Näingsliv och Pis gå föe kvalitet Samhälle) och med 48 ås efa- Fån banschens intesseogaenhet fån säkehetsbanschen, nisation, Säkehetsbanschen, bland annat fån Secuitas, ä anse Mikael Johansson, kominne på samma linje. munikationsansvaig, att kvali Det ä nästan alltid lägsta tet inte pioiteas vid offentliga pis som vinne vid offentliga upphandlinga. upphandlinga. Det ä min efa I nio fall av tio vinne lägsta enhet. Dessutom finns det fall pis vid offentliga upphanddä statliga myndighete till och linga. Sällan ställe kundena ling av bevakningstjänste ä det baa lägsta pis som gälle och nä det gälle upphandling av lamcentaltjänste vet kundena ingenting. De ställe helt fel fågo. Ännu väe ä det nä det gälle upphandling av kameo, dä sakna kundena helt kunskap, baa lägsta pis vinne, konta Mats B Adman. Mikael Johansson och Åke Andesson, kommunikationschef fö Säkehetsbanschen espektive odföande fö Säkehet fö Näingsliv och Samhälle (SNOS) ä öveens om att lägsta pis nästan alltid vinne vid offentliga upphandlinga. adekvata kvalitetskav. Ofta lede detta till ett säme slutesultat, det ha jag upplevt många gånge. Det hä locka lycksökae och det finns leveantöe av säkehetssystem som lägge sig extemt lågt i pis men lova guld och göna skoga. Nä väl leveansen ha skett så följe inte kundena upp hu leveansen vekligen fungea i paktiken, säge Mikael Johansson. Säkehet en bespaing Mikael Johansson anse också att det ofta finns ett feltänk dä kunden se säkehetslösninga enbat som en kostnad, oavsett om det gälle teknik elle manuell bemanning. Istället bö man se en investeing i säkehet som en en bespaing. En undesökning fån Linköpings Univesitet visa att vaje investead kona i manuell bevakning ge en bespaing på åtta kono i fom av minskade skado, konkludea Mikael Johansson.

5 Nyhetskanalen fö säkae affäe: BLUFFAKTUROR 5 Sju av tio småföetagae kontaktas av bedagae Bedagae som fösöke lua småföetagae på penga ä ett växande poblem. Sju av tio småföetagae ha unde det senaste ået blivit kontaktade av bedagae som fösökt lua dem på penga. Fya av tio småföetagae ha mottagit en bluffaktua det senaste ået, många av dem ignoea betalningskavet och slänge faktuan, visa en undesökning. Faktuabedägeie ä ett samhällspoblem som vuxit kaftigt de senaste åen, samtidigt bli småföetagae allt me medvetna om poblemen. Hälften av småföetagana bestide själva sina bluffaktuo, men lika många skulle vilja ha ökat stöd. Famföallt vill man ha inteaktiv ådgivning via webben elle ådgivning öve telefon, det visa en ny undesökning fån Tygg-Hansa. Tygg-Hansa ha genomföt webbundesökningen unde oktobe 2013 genom undesökningsföetaget Novus. Totalt ha 481 pesone med eget föetag med 0 10 anställda svaat på fågo. Undesökningen ä genomföd i Novus iksepesentativa Sveigepanel. Slängt faktuo Te av tio egenföetagae uppge i undesökningen att de slängt falska faktuo i föhoppning om att slippa fle kav. Bland de småföetagae som ha anställda ä siffan ännu höge, 42 pocent uppge att de slängt bluffaktuo utan att vidta någon åtgäd. Många känne oo och just då kan det kännas som en enkel utväg att slänga faktuan. Men du bö bestida faktuan så snat du inse att den ä falsk, annas bli det baa ännu jobbigae nä påminnelsen komme, säge Ing-Maie Gustavsson, chef fö kundsevice småföetag på Tygg- Hansa. Skydd Tygg-Hansa fösäka småföetag i Sveige. Om en falsk faktua ä på ett lite stöe belopp, öve ett halvt pisbasbelopp ( kono, å 2013) kan man använda ättsskyddet i sin föetagsfösäking fö att tillbakavisa kav som man anse ä oiktiga. Rättsskyddsfösäkingen kan ge ett föetag möjlighet att anlita ett ombud som hjälpe till att tillbakavisa ett ogiltigt kav. Men som föetagae kan du med enkelhet själv bestida faktuo och många gö det. Skiv på faktuan att du bestide den och vafö. Bifoga en kopia av faktuan och spaa all dokumentation, men låt det inte gå fö lång tid, uppmana Ing-Maie Gustavsson. Så bestide du en falsk faktua Bestid alltid en faktua skiftligt via e-post elle fax. Bifoga en kopia av den felaktiga faktuan. Ditt bestidande ska innehålla uppgifte om vilken faktua det gälle, att du bestide den och vafö. Styk ett steck öve faktuan och skiv till exempel jag bestide betalningsansva betäffande faktuan xxx (faktuanumme) på gund av att något avtal inte ingåtts och att någon tjänst/vaa inte leveeats Skicka till den adess som föetaget angivit på faktuan. Undvik att signea med din namnteckning, texta baa ditt elle föetagets namn. Om du få ett betalningsföeläggande fån Konofogden ska du meddela att faktuan bestidits och övelämna dokumentationen till Konofogden som bevis och fö att undvika en betalningsanmäkning. Spaa all dokumentation. I ett senae skede kan det vaa viktigt att kunna styka datum och innehåll i bestidandet. Gö en polisanmälan nä du fått en faktua på något du inte godkänt elle om du anse att du blivit vilseledd. Säkehetställ ditt lam. Och kapa kostnade. Teleopeaatöena digitalisea telenäten. Det kan påveka famkomligheten och kvalitén på din lamöveföing till lamcentalen. Vi ta ansva och säka din lamöveföing genom att digitalisea den. Med DALM kan ditt lamsystem dessutom effektivt och miljövänligt kontolleas öve intenet. Inbotts- och bandlam kan undehållas och övevakas på distans, så att du som laminnehavae kan få bätte sevice och suppot till en läge totalkostnad. Säkeställe fotsatt kontakt med lamcental Få högsta tillgängliga säkehet ditt system kan uppnå Kapade kostnade Dualtech ä en av de ledande inom lamkommunikation i Sveige. I samabete med anda ledande säkehetsföetag i Sveige (se nedan) se vi till att alla lam nå fam. Next Geneation Alam Communication DALM ä ett infastuktukoncept som uppmäksammats med en utmäkelse i Detekto Intenational Awad som en teknisk milstolpe samt fö att utvecklat säkehetsmaknaden som helhet. DALM Ambassados: DET ÄR ENKELT ATT KOMMA IGÅNG KONTAKTA NÅGON AV OSS ELLER BESÖK

6 6 TRANSPORT Nyhetskanalen fö säkae affäe: Tanspotstöldena öka men ansvasfågan okla Vem ska egentligen ta ansva fö att godstanspote ska komma fam säket i Sveige? Det va en cental fåga på den tanspotsäkehetskonfeens som aangeades i samband med mässan Sectech i slutet av oktobe. Av Henik Paulsson På SecuityUse Tanspot & Secuity Confeence samlades tanspotbanschen fö att tala om och debattea säka godstanspote. Utvecklingen inom omådet ä dyste och antalet bott ha ökat med flea hunda pocent de senaste åen allt till en kostnad av öve 1,5 miljade kono pe å. Oklaa olle Unde konfeensens debatt, ledd av Malou von Sives, va åsiktena delade king vem som egentligen bode ta ansva fö tanspotsäkeheten. Den samvekan som funnits tidigae ha inte vait effektiv. Politikena måste visa att fågan ä viktig, och polisen och säkehetsföetagen måste samabeta genom att exempelvis bevaka uppställningsplatse. Situationen ä så allvalig att man slutat låsa lastbila fö det bli så stoa skado nä det bli inbott, sade Mikael Johansson vid Säkehetsbanschen. Joachim Glassell, ansvaig fö tanspot, logistik och tull på Svensk Handel, menade att polisen med sitt våldsmonopol yttest ha ansva fö säkeheten. Visst ä det polisens ansva att det ä lag och odning, samtidigt finns det inte så många polise att man kan övevaka allting samtidigt, kontade Håkan Calsson fån polisens nationella tanspotsäkehetsguppmed då. Nya laga I debatten togs också behovet av ny lagstiftning upp. Mikael Johansson ansåg att nuvaande laga inte hänge med utvecklingen, och att det måste finnas kav fån samhället att tanspote skyddas. Att det behövs nya laga motsatte sig dock både Pe-Ane Nilsson vid Sveiges Åkeiföetag och Tommy Pilap vid Tanspotindustiföbundet. Om lagen inte fungea så ä lösningen inte nya laga. Vi måste tillämpa de Malou von Sives ledde konfeensen. som finns, inte opa på nya fö att lösa det som inte fungea, sade Tommy Pilap. Men om pocent av botten ha insidekoppling kävs det bland annat en lag som gö att man kan kontollea dem som utfö tanspote, menade Mikael Johansson. Säkehet kosta Tommy Pilap ansåg istället att tanspotbanschen måste bli bätte på att få ut budskapet att säkehet kosta penga, och att vauägana måste bli bätte på att ta dessa kostnade. Det bli säkae och billigae i längden, menade han. Joachim Glassell konstateade att det finns föetag som ä måna om att deas tanspote komme fam och ä beedda att betala fö det. Bland de seiösa aktöena finns det geneellt en väldigt hög acceptans fö att det kosta. Men en aspekt ä att många föetag ä hyggligt ba som upphandlae, men säme på att ganska om det man kommit öveens om ske. Tillit ä ba, men kontoll ä bätte, sade han. Alla ansva Pe-Ane Nilsson va inne på samma spå som Tommy Pilap, nämligen att ansvaet bö tas fån samtliga håll. Det som ä a och o ä espekt fö vaandas olle och att va och en ta ansva fö sin oll. Unde vaje debatt och konfeens om tanspotsäkehet så vi ett fö som böja go och föhoppningsvis lede till en positiv utveckling i famtiden. Vi behöve ba gödning så att det kan växa fotae, sade han. Mikael Johansson nappade på uppmaningen om att ta sitt ansva. Säkehetföetagen ta gäna ansva fö tanspotsäkeheten, vi ha vektygen fö det. Som det se ut i dag göde samhället den gova oganiseade bottsligheten som sko sig på tanspotbottslighet. Nu måste vi diva den hä diskussionen i samhället och göa det till en iktigt viktig fåga, menade han. Jag hoppas att det gå ba, annas gå det åt helvete, avslutade Pe-Ane Nilsson debatten med. Säka äventy Spänning, föväntan och säkehet. Nä du ge dig av mot nya destinatione ska du baa behöva tänka på en sak. Ditt stundande äventy. Säkeheten ska baa finnas dä utan att mäkas, och lika självkla som att din esväska komme fyllas med minnen. Kaba ä ett av väldens ledande föetag inom lås, säkehets- och fysiska passesystem. Vi leveea säkehetslösninga till bland annat flygplatse. Alanda ä en av dem. Kaba ä en del av dina minnen utan att du mäke det. Det ä vå famgångsnyckel. Kaba AB Filagatan 12 SE Eskilstuna Telefon: Debattöena fån vänste: Joachim Glassell fån Svensk Handel, Mikael Johansson fån Säkehetsbanschen, Tommy Pilap vid Tanspotindustiföbundet, polisens Håkan Calsson och Pe-Ane Nilsson vid Sveiges Åkeiföetag.

7 Skulle du flyga med en pilot utan flygcetifikat? Du kan känna dig tygg med en pilot med cetifikat. De egelbundna kontollena som pilotena genomgå fö att behålla cetifikatet säkeställe deas kompetens. Självklat fö alla. Tyvä ä det inte lika självklat att beställae tänke så nä man välje leveantöe av säkehetssystem. Hä finns en uppsjö med föetag som kan allt nä det gälle lam, passekontoll elle kameabaseade system. Men baa hälften av dessa säkehetsföetag ä SBSC cetifieade och dämed dokumenteat kompetenta inom sitt omåde. Det ä dessa föetag som du bö begäa in offet fån om du vill känna dig tygg med din säkehetsleveantö. Jan-Olof Danielsson, vd, Svensk Band och Säkehetscetifieing AB Välje du en SBSC-cetifiead leveantö kan du ställa kav på att du få en lösning som både motsvaa dina föväntninga och uppfylle omväldens kav. Ta det säka famfö det osäka listan öve cetifieade föetag, pesone och podukte finne du på och SBSC gå i god fö hela säkehetskedjan genom att cetifiea podukte, pesone, föetag och ledningssystem fö säkehetsbanschen. Exempelvis Lås & Lam, behöiga ingenjöe, cetifieade anläggafimo, cetifieade lamcentale och cetifieade bevakningsföetag. Exempel på våa cetifieingsomåden: Bandlam, Inbottslam Släcksystem vattenspinkle och gas Mekaniskt inbottsskydd lås, beslag, skåp och byggnadsdela Skydd fö fodon inbott och stöld CCTV, bevakning, lamcentale Ledningssystem fö kvalitet, miljö och abetsmiljö Svensk Band och Säkehetscetifieing (SBSC) ägs av Bandskyddsföeningen Sveige (SBF) och Svenska Stöldskyddsföeningen (SSF). Tillsammans veka vi fö ett bandsäkae Sveige och ett tyggae samhälle. SBSC ä ackediteat av SWEDAC fö cetifieing av podukte, pesone och ledningssystem. Svensk Band- och Säkehetscetifieing AB (SBSC), Stockholm Tel: , fax: , epost:

8 8 NYHETER Nyhetskanalen fö säkae affäe: Länsstyelsen åtekalla tillstånd fö bevakningsföetag Länsstyelsen Östegötland åtekalla auktoisationen fö bevakningsföetaget FK Secuity. Länsstyelsen bedöme att föetaget inte länge uppfylle kaven fö att bediva bevakningsveksamhet, skive myndigheten på sin hemsida. Länsstyelsens tillsyn visa bland annat att föetaget anlitat pesonal utan godkännande. Enligt lagen om bevakningsföetag måste föetaget ansöka om godkännande fån länsstyelsen fö sin pesonal. Länsstyelsen finne att föetaget inte uppfylle lagens kav på att veksamheten bedivs på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt och i öveensstämmelse med god sed inom banschen. Beslutet om att åtekalla tillståndet gälle omedelbat. Det innebä att föetaget inte få fotsätta bediva sin bevakningsveksamhet oavsett att beslutet inte vunnit laga kaft. UC aangeade nyligen ett seminaium i Stockholm dä keditbedägeie och identitetsstölde diskuteades. Den hä typen av poblem ha ökat, och i USA MSB få miljonstaff efte avtal med SOS Alam utan upphandling Öve 1 miljon kono tvingas nu Myndigheten fö samhällsskydd och beedskap, MSB, att böta då man utan annonseing ha slutit ett alameingsavtal med SOS Alam. Uppdaget skulle ha utlysts som en offentlig upphandling och på så sätt blivit konkuensutsatt, mena Fövaltningsätten. Det uppge SecuityWoldHotel.com. Konkuensveket ha tidigae kommit fam till samma slutsats och nu fälls MSB i Fövaltningsätten i Kalstad och tvingas alltså böta 1,1 miljon kono fö utebliven upphandling. Bakgunden ä ett alameingsavtal som MSB slutit med SOS Alam vät cika 15 miljone kono. Avtalet slöts utan föegående annonseing vilket ä i stid mot bestämmelsena om diektupphandling i LOU (lagen om offentlig upphandling). Att avtalet va felaktigt kom Fövaltningsätten fam till edan föa ået, men det ha kunnat kvastå på gund av tvingande hänsyn ID-stöldena öka stjäls en identitet va fjäde sekund, uppge Dagens Handel. Det finns skäl att fundea öve om vi bö kiminalisea identitetsstölde i sig, sade justitieministe Beatice Ask. Ett av poblemen ä enligt Dagens Handel att svenska ID-handlinga inte hängt med i säkehetsutvecklingen och att de ä tämligen enkla att föfalska. till allmänhetens intesse och säkehet. Staffet som MSB nu få, böte på 1,1 miljon kono, motsvaa cika 7,5 pocent av odevädet en summa som Fövaltningsätten anse ä imlig. Och det faktum att avtalet ha fått bestå på gund av tvingande hänsyn till ett allmänintesse kan inte i sig motivea en sänkning av upphandlingsskadeavgiften, mena Fövaltningsätten. MSB mena å anda sidan att man saknat möjlighet att konkuensutsätta avtalet och att SOS Alam va den enda tänkbaa leveantöen av tjänstena i samvekansavtalet. Dämed ha övetädelsen inte lett till någon skada fö konkueande bolag elle fö någon specifik leveantö eftesom ingen annan leveantö hade kunnat komma i fåga, enligt MSB. Fövaltningsätten anse dock inte att dessa ä tilläckliga usäkte fö den uteblivna upphandlingen, och döme alltså nu MSB att betala böte. Cal-Henic Svanbeg fick Detektos hedespis Cal-Henic Svanbeg och AR Medias vd Lennat Alexandie. Cal-Henic Svanbeg mottog facktidningen Detektos utmäkelse Lifetime Achievement Awad unde säkehetsmässan Sectech. Han fick piset fö sitt famgångsika ledaskap inom Secuitas, men famfö allt som koncenschef fö Assa Abloy. Detekto Life Time Achievement Awad instiftades 2008 och gå till en peson som unde sin kaiä ha uppfyllt något av följande kiteie: väsentligen bidagit till ett ökat säkehetsmedvetande hos föetag och offentlig veksamhet. på ett påtagligt sätt medvekat till ett gott enommé fö säkehetsbanschen. på ett enastående vis föt säkehetsindustin famåt. Åets mottagae av Detektos Lifetime Achievement Awad ä liksom föegångana me än väl meitead fö utmäkelsen. Föetagsledaen Cal- Henic Svanbeg, 61 å, böjade på Secuitas edan 1986 som vd fö koncenens lamveksamhet. Två å senae blev han vice koncenchef och va bland annat med och utvecklade Secuitas Diect. Svanbeg gick efte åen på Secuitas vidae till ollen som koncenchef fö Assa Abloy unde Dä va han med och fövävade ett hundatal bolag välden öve och bolagets omsättning ökade fån 3 miljade kono till 27 miljade kono och vinsten fån 50 miljone kono till 2 miljade kono. Pisceemonin fö Detekto Lifetime Achievement ägde um i samband med Säkehetsbanketten på Stockholmsmässan, som avslutade den fösta Sectechdagen på Rica Talk Hotel i Älvsjö. Juyns motiveing fö åets val av pistagae lyde: Som vd fö Secuitas Teknik och vice vd fö Secuitas AB bidog Cal-Henic Svanbeg till att modenisea hela säkehetsbanschen, bland annat som en av akitektena bakom Secuitas Diect. Unde hans nio å som koncenchef på Assa Abloy ökade omsättningen fån 3 miljade till 27 miljade kono. Dämed blev Assa Abloy väldens stösta låsbolag. En viktig del i Cal-Henic Svanbegs ledaskap ä hans oövetäffade fömåga att entusiasmea och inspiea medabetae till att stakt engagea sig i hans abete att bygga unikt famgångsika koncept och föetag. Mot den samlade bakgunden föäas Cal- Henic Svanbeg Detekto Scandinavias utmäkelse Lifetime Achievement Awad Inbotten öka va sjunde dabbad senaste fem åen Hela 14 pocent av svenskana ha åkat ut fö inbott unde de senaste fem åen, och fya pocent uppge att de åkat ut fö fle än ett. Tots det säge va tedje att de inte vidtagit någon inbottsföebyggande åtgäd alls. Det visa en ny undesökning fån Tygg-Hansa. Ett tydligt säsongsmönste ha vuxit fam bland villainbotten, dä klat flest inbott ske unde det fjäde kvatalet vaje å. Totalt sett ha antalet inbott i Sveige ökat med dygt en femtedel unde de senaste tio åen enligt statistik fån Bottsföebyggande ådet, Bå. Tygg-Hansa ha fågat svenska folket vad man gjot fö att skydda sig mot inbott. En tedjedel svaa att de inte vidtagit någon inbottsföebyggande åtgäd alls (32 pocent). Bland de som skydda sitt hem ä det vanligaste att ha säka döa och lås (25 pocent), följt av lam (22 pocent) och Gannsamvekan (22 pocent). Inbott ä en obehaglig upplevelse, det vet alla som åkat ut fö det. Vi skulle gäna se att alla skaffa sig ett så ba skydd som möjligt, gäna på flea sätt som komplettea vaanda, säge Håkan Fanzén, expet på Hus&Hem-fösäkinga på Tygg-Hansa.

9 Nyhetskanalen fö säkae affäe: NYHETER 9 Sedelutbytet kan öka ånisken Butiksån dabba i huvudsak ett fåtal iskbansche i kommune med hög bottslighet i övigt. Rån mot taditionella lågiskbansche öka dock, till exempel ån mot klädoch elektonikbutike. Det famkomme i Svensk Handels ånappot. Fam till och med septembe i å appoteades det in 580 butiksån till Bå (Bottsföebyggande ådet). Det innebä en uppgång med dygt sju pocent jämföt med samma peiod Rån med skjutvapen ha ökat med hela 17 pocent Den stoa ökningen av butiksån innebä ett tendbott då antalet ån sjunkit i antal vaje å sedan En sto del av de inappoteade ånen komme fån livsmedelsbanschen. Även guldsmede, sevicebutike, kioske, och tobakshandlae dabbas ofta av ån. Butiksån fö att komma öve kontante geneea sällan någa stöe ekonomiska väden fö ånana. Handeln ha unde flea å abetat med att föbätta kontanthanteingen och snittbytet vid butiksån ligge idag på någa tusenlappa. Dock stå handeln infö en sto utmaning nä samtliga sedla i Sveige ska bytas ut unde de kommande fem åen. Totalt ska cika 100 miljade kono bytas ut fam till å I och med att bankena minska antalet konto som hantea kontante kvastå handeln som den huvudsakliga inlämningsvägen fö gamla sedla och mynt. Utbytet påböjas edan unde 2013 då lappa och 50-lappa av den gamla vesionen utan folieband bli ogiltiga efte den 31 decembe. Just nu finns fotfaande cika sju miljade kono i gamla lappa i cikulation. Sedelutbytet komme att innebäa histoiskt höga flöden av kontante genom hela det svenska kontanthanteingssystemet. Fö handeln innebä detta ökade fösäljningsmöjlighete men även iske i fom av bedägeie, stölde, inbott och ån. Väl fungeande säkehetsutine, utbildad pesonal och investeinga i olika säkehetslösninga komme att vaa nödvändiga fö att undvika en ökning av bott mot handeln de nämaste åen, säge Pe Geije, säkehetschef på Svensk Handel. Sedelutbytet komme att innebäa histoiskt höga flöden av kontante genom hela det svenska kontanthanteingssystemet. Fö handeln innebä detta ökade fösäljningsmöjlighete men även iske i fom av bedägeie, stölde, inbott och ån. Foto: Riksbanken. I Sundsvall och Östesund vill man se fle kameo Långt me än hälften uppleve att bottsligheten ha ökat. Och det man ooa sig mest fö ä övefall, inbott och ån. Däemot känne de flesta sig tygga på jobbet. Så svaade invånana i Jämtland och Västenoland i en TNS Sifo-undesökning som gjots på uppdag av säkehetsföetaget Stanley Secuity Solutions. I undesökningen svaade 45,8 pocent att övefall ä den bottslighet som ooa dem mest. 20,8 pocent ooa sig fö inbott och 6,3 pocent fö ån. 64,6 pocent uppleve att bottsligheten ha ökat medan 16,7 pocent svaa nej på samma fåga. Nä det gälle den upplevda tyggheten på abetsplatsen känne sig dock 81,2 pocent tygga elle mycket tygga. TNS Sifo ställde även fågan vad som skulle få dem att känna sig tyggae. 43,8 pocent svaade då civilt engagemang, 43,8 pocent uppgav me esuse till odningsmakten och 33,3 pocent sade hådae laga och egle vid hot och våld. Ungefä va sjätte svaade tekniska lösninga som lam och övevakningskameo. 14,6 pocent, uppgav att övevakningskameo skulle få dem att känna sig tyggae på jobbet. Undesökningen visade geneellt en öppen syn på övevakningskameo. 60,4 pocent by sig inte om att det finns övevakningskameo i offentliga miljöe. 54,2 pocent tycke att det ä okej med övevakningskameo så länge de vet om det. Endast 4,2 pocent uppge att de inte vill bli filmade av övevakningskameo Den ökade acceptansen fö kameaövevakning imma väl med de intyck vi få nä vi täffa våa kunde. Med tanke på att man uppleve att bottsligheten i samhället öka ä man geneellt me positivt inställd till de metode som finns fö att öka säkeheten. Dessutom finns många och ba egelvek king hu kameautustning få användas, och allmänheten bli sannolikt me och me medveten om detta, säge Annika Roupé. Bjön Eiksson Åets Tygghetsambassadö Tankesmedjan Säkehet fö Näingsliv och Samhälle (SNOS) ha utsett ämbetsmannen och tidigae ikspolischefen och landshövdingen Bjön Eiksson till Åets Tygghetsambassadö Han tog emot piset unde Säkehetsbanketten på säkehetsmässan Sectech vid Stockholmsmässan nyligen. Piset Åets Tygghetsambassadö instiftades 2011 av SNOS i samabete med tidningen/nätsidan SecuityUse. com och gå till en peson som ha abetat fö att lyfta tygghetsfågo i samhället. Fösta pistagaen va folkpatisten och iksdagsledamoten Johan Pehson och 2012 mottog Leif GW Pesson piset. Piset gå i å till ämbetsmannen och tillika SäkehetsBanschens odföande Bjön Eiksson fö hans abete som egeingens nationella samodnae mot idottselateat våld unde åen I motiveingen till åets val av mottagae skive SNOS-juyn följande: Bjön Eiksson avslutade den 21 maj sitt abete som egeingens samodnae mot idottselateat våld genom att leveea slutbetänkandet Me glädje fö pengana. Rappoten ge inte baa en täffsäke bild på suppotepoblematiken utan ä också en fomidabel manual till hu man kan komma till ätta med våld, takasseie och skadegöelse i och king våa idottsaeno. Dess skäpa och omfattning vittna om Bjön Eikssons binnande engagemang nä det gälle ännu en viktig tygghetsfåga, vilket gö honom väl fötjänt av titeln Åets Tygghetsambassadö Hemglass-bilana bli säkae Fö att öka tyggheten fö pesonalen ha Hemglass i föebyggande syfte nu köpt in ett nytt säkehetssystem fö föetagets fodon. Det avanceade lås- och lamsystemet AutoLock RFID stys via en elektonisk nyckel. Alla Hemglass-fanchisetagaes säljae och kunde ebjuds nu en ökad tygghet genom att fodonets döa låses och lamas automatiskt nä föaen gå av bilen fö att sälja glass. Med hjälp av en elektonisk nyckel, så kallad RFID-tag, kan föaen både lama av och öppna fodonet. Pesonligen ä jag mycket glad att vi ha hittat ett iktigt ba säkehetssystem och esponsen fån både kunde och pesonal, så hä långt, ä väldigt positiv. Föana känne en ökad tygghet då de vet att säkehetssystemet ä automatiseat. Däfö se vi fam emot att utvädeingen gå fot och att alla bila inom en sna famtid ä utustade med det nya lamsystemet, säge Henik Wessén, Nodic Fleet Manage på Hemglass.

10 10 VINJETTRUBRIK PRODUKTNYTT Nyhetskanalen fö säkae affäe: Ny teknik och innovation Säkehetsmaknadens poduktutbud päglas av snabb utveckling och ständigt nya elease. Hä ä ett uval nya poduktsläpp. Videoövevakning som molntjänst Pe Johansson, VP Sales Euope Noth på Bosch och Rapids vd Mats B Adman, fanns på plats nä den nya molnlösningen intoduceades på Sectech. Rapid Cloud Poweed by Bosch. Det ä namnet på den nya molnlösning fö video som Rapid nu lansea. Molnlösningen ha uspungligen tagits fam av Bosch och Rapid ä ensamma om att kunna ebjuda den till sina kunde. De te fämsta ledoden nä det gälle Rapid Cloud Poweed by Bosch ä enkelhet, snabbhet och smidighet. Nä en installatö monteat en kamea ä det baa stöm och en intenetanslutning som behövs fö att diekt kunna vaa igång. Rapid få omgående upp den installeade kamean i sin lamcental och kan tack vae Boschmolnet ebjuda ett stot antal tjänste exempelvis lamveifieing, intelligent videoanalys, gind- och dööppning och espons i högtalae. Användaen kan dessutom diekt via sin smatphone ta del av livebilde fån kameona oavsett plats. På Rapid ha vi tagit emot IPvideo fån Bosch-kameo unde lång tid, detta ä en vidaeutveckling av ett mycket långt och gott samabete, säge Rapids vd Mats B Adman. Enligt honom ha Bosch tagit fam en lösning som ä mycket enklae att hantea än alla anda på maknaden, och det ä numea lika enkelt elle till och med enklae att installea en kamea än ett lam. Vi ha 440 kunde dä vi sköte livehanteing av bilde, detta antal komme öka makant nä vi nu lansea denna nya lösning och vi ha sedan tidigae fått in masso av föfågninga. Tidigae ha vi inte haft någon tillväxt på omådet eftesom systemen vait fö kångliga, men nu ha vi en lösning som ä så mycket enklae, fotsätte Mats B Adman. Timingen ä väldigt ba, molntjänste ligge väldigt ätt i tiden. Det ä dessutom kul med en lanseing unde Sectech, det ä ett ba foum att nå ut till Rapids kunde, säge Pe Johansson, VP Sales Euope Noth vid Bosch. Tjänsten ikta sig fämst mot små och mellanstoa veksamhete och käve alltså endast en IP-kamea och en intenetanslutning. Tjänsten finns tillgänglig i Sveige samt i Baltikum. Tådlöst lamsystem med styning via app Agility 3 ä ett tådlöst lamsystem som ge användaen det bästa inom hemsäkehet, enligt Teletec. Lamsystemet stys enkelt med en smatphoneapp (kostnadsfi) elle via Risco cloud som kan nås fån vilken dato som helst som ä ansluten till intenet. Via appen och Risco cloud kan man utföa en mängd funktione som att till- och fånkoppla lamet, titta på elle ta nya bilde, se lamhändelse och mycket annat. Alla bilde och händelse spaas i Risco cloud-seven så att de alltid finns tillgängliga nä man behöve dem. Lamet kan natuligtvis även styas med taditionell manövepanel och fjäkontoll. Med Agility 3 få man ett lamsystem som ge användaen full kontoll via din mobil, sufplatta elle dato, mena Teletec. Magiska öelsedetektoe Siemens Building Technologies Division ha lanseat nya passiva infaöda öelsedetektoe fö att skydda mot inbott. I dessa enhete används den patenteade tekniken Magic Mio fån Siemens, som sätte nya standade nä det gälle detektionskänslighet och möjliggö en extemt kompakt design, uppge bolaget. Magic Mio-detektoena ä dessutom minde känsliga fö falsklam. Magic Mio ä en uppdateing av Siemens Black Mio-teknik och ha ett antal viktiga föbättinga. Den innovativa designen med dubbla spegla öka bännvidden, vilket ge detektoena en me homogen detektionskänslighet, säskilt i stöe omåden. Ett nytt vitljusfilte minska falsklam som föosakas av ytte ljuskällo såsom bilstålkastae elle lampo. Modelle med integead antimask-teknik finns som tillval. Magic-detektoe finns fö nävaande i äckvidde på 12 elle 18 mete. De ha samma disketa kapsling vilket gö att inkäktaen inte vet vilken typ av detekto de ställs infö. Biometiläsae fö utomhusbuk Scoia BIO ä en seie biometiläsae som gö säke passage möjlig dä kot inte ä lämpligt att bäa. Nu utökas användningsomådena fö biometiska läsae genom att den tåliga Scoia BIO SW intoduceas, en biometiläsae fö utomhusbuk. Scoia BIO ha funnits i Pas Cads poduktutbud sedan ett å tillbaka och nu komme uppföljaen till läsaen. Scoia BIO SW ha samma utfomning i gjuten aluminium som den tidigae Scoia-läsaen, men ä mycket tåligae. Den stå emot fukt, dag och damm i stöe utstäckning och kan däfö även monteas i utomhusmiljöe. Biometiläsana i Scoia-seien ä vekligen någa som stå ut. De ä långt mycket snyggae än många anda läsae som installeas i dag, dessutom ä de både pålitliga och smidiga att administea. Biometitekniken ä något som eftefågas me och me så det ä kul att kunna utöka ebjudande till våa kunde, säge Pete Begstöm, poduktchef på Pas Cad. Scoia BIO SW ä utustad med det senaste inom biometiteknologin, vilket innebä att den ha en kapacitiv kiselsenso som inte ä manipuleba. Den kan laga upp till 9000 fingetemplat och ä utfomad fö ett högfekvent användande. Avläsning och matchning ta minde än en sekund och läsaen ä kompatibel med de flesta passesystem. Dessutom indikea den med både ljud och ljus vid avläsning av fingetemplat. Tålig utomhuskamea med IR-belysning HD-kvalitet, 18x optisk zoom och inbyggd IR-belysning. Axis nya nätvekskamea Q1765-LE ä designad fö att täcka stoa omåden och samtidigt kunna ge detaljeade inzoomade bilde fö att kunna identifiea pesone i utomhusmiljö. Den nya utomhuskamean ä specialdesignad fö att kunna placeas vid entée, utgånga samt fö stolpmontage vid pakeingsplatse elle anda platse i stadsmiljö. Q1765-LE innehålle också Axis unika koidofomat, som innebä att den klaa av att ge full övesyn öve avlånga miljöe som långa gato. Axis Q1765-LE ä famfö allt tänkt att användas på utomhusplatse med kävande föhållanden, som till exempel tafikplatse. Den ä liten och slank och ä enkel att installea och undehålla på svååtkomliga platse. Den inbyggda IR-belysningen gö att kamean kan täcka minst 15 mete i bedd och 40 mete i längd såväl dag som natt, säge Fedik Tho, fösäljningschef på Axis. Kamean ä IP66 klassad. Det innebä att den klaa vatten och damm och tempeatue mellan -40 C och 50 C. Den få stöm fån nätveket (Powe ove Ethenet), vilket minimea kabeldagning vid installation. Samtliga leveantöe av publiceade poduktnyhete finns listade på sidona 14 och 15.

11 11 Pofessional video management Home and small business Vå lösning E tygghet VMC elteknik

12 12 BRANSCHNYTT Nyhetskanalen fö säkae affäe: SecuityUses gundae fick intenationellt pis i Kina Enligt väldens stösta säkehetstidning, CPS Intenational Magazine, ä GSIA Gold Shield Awad en av säkehetsindustins mest åtåväda banschpise. Utmäkelsen delas ut vatannat å till pesone som, enligt juyn, gjot enastående insatse fö den globala säkehetsbanschen. Som gundae och vd fö AR Media Intenational ha Lennat Alexandie statat facktidningana Detekto Scandinavia och Detekto Intenational (fö EMEA-maknaden) samt den onlinebaseade nyhetspotalen SecuityWoldHotel.com, som ä indelad i sju geogafiska maknadseditione. Han tog också initiativet till den skandinaviska mässkonceptet Sectech som AR Media Intenational dive tillsammans med Stockholms mässan lanseades webbsidan Secuity- Use.com som finns i en dansk espektive svensk vesion espektive 2010 blev Secuity- Lennat Alexandie va en av de tolv säkehetspofile som mottog åets GSIA Gold Shield Awad i samband med en banschmiddag på det luxuösa Gand Hyatt Hotel i Shenzhen infö dygt inbjudna gäste. Föutom att piset öveäcktes på scenen pesenteades vinnana på total sex olika stobildsskäma unde ceemonin. I samband med att väldens stösta säkehetsmässa, CPSE 2013, aangeades i den kinesiska staden Shenzhen, utdelade Global Secuity Industy Alliance (GSIA) sin utmäkelse Gold Shield Awad. Den ende av de tolv pisvinnana som kom fån Euopa va Lennat Alexandie, gundae av det svenska säkehetsfölaget AR Media Intenational, som bland annat utge SecuityUse. Use tidning i Danmak espektive Sveige. Detta följdes av ytteligae ett komplement, nämligen säkehetsmässan SecuityUse Expo i Köpenhamn. Divande kaft i Euopa Enligt piskommittén ä det inte baa Lennat Alexandies publicistiska gäning, utan också entepenöskapet och det stoa engagemanget fö säkehetsindustin som banade vägen fö piset. Lennat Alexandie ä en pionjä nä det gälle fackmedie fö den euopeiska säkehetsmaknaden. Han ha hållit sig kva genom åen och fotsatt vaa en divande kaft. Det ä mycket ovanligt med en peson som hålle en så stak position i banschen unde så lång tid. Hans engagemang fö säkehetsbanschen ä enastående. Det ä mot den bakgunden vi nomineade honom fö utmäkelsen, kommenteade Michael Yang, chef fö GSIA, och Vice Pesident i banschoganisationen Shenzhen Secuity & Potection Industy Association, i samband med pisutdelningen på Gand på Gand Hyatt Hotel dä me än bankettgäste hade samlats fö att bevittna händelsen. 12 vinnae av 50 nomineade Richad Chace, tidigae vd och vekställande diektö fö Secuity Industy Association i USA ( ) och nu odföande i GSIA, föklaade att GSIA Gold Shield Awad ä en utmäkelse som ekänne betydande bidag som beika den globala säkehetsbanschen. Juyn hade den mycket svåa uppgiften att endast välja ut 12 pisvinnae av 50 famstående kandidate. Utmäkelsen ä ett bevis på deas ykesmässiga pestatione, ledaskapsfömåga, kunskap, uppfinningsikedom och viktiga bidag till utvecklingen av den globala säkehetsbanschen, avslutade Richad Chace sin intoduktion av pisceemonin. Stolt och öveaskad Lennat Alexandie va omtumlad efte pisutdelningen. Jag känne mig tacksam, hedad och mycket stolt öve att få GSIA Gold Shield Awad. Det hade jag vekligen inte väntat mig. Dock bö utmäkelsen delas med alla individe i AR Media-laget som genom åen ha gjot ett enastående abete med våa publikatione och event, kommenteade han. Enad bansch bakom Skydd 2014 Skydd, Nodens stösta mässa fö säkehet, band och äddning, genomfös den oktobe 2014 på Stockholmsmässan. På mässan komme flea nya inslag pesenteas jämföt med tidigae å, och banschoganisationena Säkehetsbanschen espektive Swesec med tillsammans cika 450 medlemsföetag ä båda medaangöe och stödje aktivt mässan. Bland nyhetena mäks nu att mässsan nu öve te daga, istället fö öve fya som tidigae. Mässan flytta också fån septembe till oktobe. En annan het nyhet ä Safe City ett koncept utabetat tillsammans med banschen. Safe City ä en inteaktiv avdelning och kompetenscente som visa kompletta system och helhetslösninga. Hä få besökana bland annat veta me om maknadstende som exempelvis Secuity-as-a-Sevice, ta del av aktuella kundcase och hu famgångsika helhetslösninga kan se ut. Dessutom komme Skydd-konfeensena flytta ut på mässgolvet och på så sätt få ett me lättillgängligt kunskapsinnehåll med tydlig iniktning. I öppna seminaie fån flea scene fömedlas även ny kunskap, ny teknik och spännande famåtblicka. Stak appot fån Axis Axis öelseesultat fö det tedje kvatalet blev 258 miljone kono (168), enligt bolagets delåsappot. Enligt SME Diekt låg föväntningana på 226 miljone kono. Röelseesultatet motsvaa en öelsemaginal på 19,5 pocent (15,6). Samtidigt ökade nettoomsättningen unde tedje kvatalet med 23 pocent till miljone kono (1 079). I lokala valuto ökade nettoomsättningen med 27 pocent. Resultatet efte skatt uppgick till 200 miljone kono (120) och esultatet pe aktie uppgick till 2,88 kono (1,72). En god utveckling i samtliga te egione bidog till att fösäljningstillväxten unde det tedje kvatalet uppgick till 23 pocent. Peioden päglades av mycket god tillväxt i Asia och EMEA, samtidigt som eftefågan i Ameicas ä fotsatt stabil, säge bolagets vd Ray Mauitsson. I septembe lanseade Axis bland annat ett system fö passekontoll, vilket SecuityWoldHotel.com va föst ut med. Ray Mauitsson, utsedd till åets vd i Sveige av oganisationen Motivatio.se, pesenteade en stak kvatalsappot. Genom att kombinea våt tekniska kunnande och staka patnenätvek bedda vi däigenom ebjudandet inom nätveksbaseade lösninga. Ebjudandet togs emot väl på maknaden och ä ett viktigt steg i vå långsiktiga tillväxtstategi, kommentea Mauitsson den lanseingen. Unde peioden noteade vi en jämn utveckling i antalet nya pojektföfågninga. Vå bedömning ä att den undeliggande tillväxten fotsatt ligge i nivå med fösta halvået, avsluta han.

13 INTELLIGENTA KAMERASYSTEM SECURITY AS A SERVICE SMARTA SÄKERHETS- SYSTEM HELHETS- LÖSNINGAR BEVAKNING NYA KUNDER NYA AFFÄRER NORRA EUROPAS VIKTIGASTE SÄKERHETS- MÄSSA! ID- OCH TILLTRÄDES- KONTROLL KOMMUNIKATION IT-SÄKERHET LARM & ÅTGÄRD BRAND & RÄDDNING skydd.net SKYDD i Stockholm samla säkehetsbanschens ledande aktöe leveantöena, oganisationena, opinionsbildana och inte minst dina viktigaste kunde. Med nya gepp ta vi mässan till nya höjde! Nyhet 2014! Safe City pesentea dagens och mogondagens helhetslösninga oktobe 2014

14 14 SÄKERHETSFÖRETAG Nyhetskanalen fö säkae affäe: Säkehetsföetag länkade på Caveion Sveige AB AB IPS Alam Diect Gate Secuity AB Milleteknik AB Safe Solution SmatDNA AB CCTV-Systems AB ADI-Alamsystem sv AB CDVI Sweden AB Multicom Secuity AB GPP Peimete Potection AB Amido AB Cobs AB Amigo Alam Geat Secuity Svenska AB www. geatsecuity.se Hedengen Secuity AB Commute Secuity Goup AB Angeno Business Solutions AB Confidence Sweden AB Nobeli Business suppot Nodic Alam AB Sectech Sweden Contal Secuity AB AXIS Communications AB Ceone AB Infatek Säkehet Sveige AB Obethu Technologies Sweden AB Secuitas Diect Sveige AB Axlås AB Cubsec Bevakning AB DoNet AB InSuppot Nätveksvideo AB BXO Solutions AB CameaVision Sweden AB Cads And Moe Sveige AB PAAM Systems AB Secuitas Sveige AB Integate AB PAS Cad AB Secuity Assistance Syd AB Kaba AB Bavida Fie & Secuity Safetel AB Nolam AB Idesco AB BQ Maketing SafeTeam i Sveige AB Schneide Electic Buildings Sweden AB HID Copoation Ltd Aeff Systems AB Bosch Secuity Systems Safe Solutions AB Dualtech AB Peelit AB Siemens AB Building Technologies, Secuity Poducts KAMIC Secuity AB EVVASALTO ACCESS AB FOAB Elektonik AB G4S Secue Solutions AB PROTECT A/S LookC AB LOTS AB Rapid Bevakning AB Rapid Lamcental AB SKYDD Sony Sveige SOS Alam AB

15 Nyhetskanalen fö säkae affäe: SÄKERHETSFÖRETAG 15 Säkehetsföetag länkade på SPC Sevice AB Svensk Band- och Säkehetscetifieing AB (SBSC) Swesafe AB Teletec Connect AB UTC Fie & Secuity Sveige AB Stanley Secuity Solutions AB Svenska Stöldskyddsföeningen SäkehetsBanschen TIDOMAT AB Utvägen AB Vindico Secuity AB SVA System AB SWEPO Goup AB Telelam Stockholm AB TKH Secuity Solutions Nodic Zodiac Sveige AB Nyhetskanalen fö en tyggae abetsplats och säkae affäe! Ha du åd att inte vaa med?

16 Posttidning B Avsändae: AR Media Intenational AB, Västbega Allé 32, SE Hägesten, Sweden 16 STATISTIK Nyhetskanalen fö säkae affäe: Säkehetsbistena föetag ofta fösumma Det ta i genomsnitt flea vecko fö föetag att åtgäda en såbahet i IT-systemet, vilket ä gott om tid fö angipae att skaffa sig tillgång till föetagsnätveket. PAS SecuityUse SV (N6 2013)-E En ny appot visa att många oganisatione utsätte sig fö onödiga iske genom att inte snabbae åtgäda säkehetshål i sina IT-system. Studien omfatta även ett expeiment i vilket fya av sex svenska statliga oganisatione gick med på att använda ett USB-minne fån en fämmande peson. Rappoten, skiven av säkehetsexpete på föetagen Kaspesky Lab och Outpost24, visa att även osofistikeade attacke mot föetagsnätvek kan lyckas utan att angipae behöve använda sig av dya nolldagssåbahete (det vill säga säkehetslucko som pecis ha upptäckts i populäa datopogam, exempelvis Java) även om just denna sots attacke öka i antal. Istället utnyttja cybebottslinga ofta såbahete som ha funnits länge men som offen fotfaande inte ha åtgädat, tots att det finns uppdateinga tillgängliga som kan laga säkehetshålen. Detta ä inte fövånande: i genomsnitt ta det daga fö ett föetag att åtgäda en såbahet, vilket ä me än tilläckligt med tid fö att angipae ska kunna skaffa sig tillgång till föetagsnätveket. Studien visa dessutom att angipana inte behöve hacka IT-systemet utan snaae de medabetae som hantea systemet. SÅ SKYDDAR DU BOLAGET MOT IT-ATTACKER Cybebottsligheten öka med asande fat och små till medelstoa föetag ä numea ofta målet fö attackena. Säkehetsföetaget Check Point lista fem enkla åtgäde som gö att föetaget få ett bätte skydd mot attacke. SÄKRA VARJE INGÅNG Använd en heltäckande säkehetslösning som inkludea bandvägg, VPN, IPS-skydd, antivius, anti-spam, applikationskontoll och URL-filteing. POLICY DEFINIERA, UTBILDA OCH IMPLEMENTERA Tänk öve vilka applikatione (även sociala medie) som ska vaa tillåtna i nätveket. Tillåt inte iskabla applikatione som Bit Toent elle anda pogam fö fildelning och blockea TOR och anda anonymitetstjänste. Sätt upp en officiell policy och utbilda anställda i denna och se till att ha övesyn öve nätveket fö att säkeställa att policy följs. VAR SOCIALT MEDVETEN Sociala medie ä en guldguva fö cybekiminella som vill få tillgång till pesoninfomation. Nätfiske och social manipulation böja alltid med att föövana samla in infomation om offet. Uppmana däfö anställda att vaa fösiktiga med att dela infomation i sociala medie även på pivata konton. VANLIGA LÖSENORD ÄR DÅLIGA LÖSENORD En attack stata ofta med att angipaen testa att skiva in vanliga lösenod. Tio av de vanligaste lösenoden som man definitivt bö undvika att använda ä: passwod abc123 qwety monkey letmein dagon Baseball SEGMENTERA NÄTVERKET Dela upp nätveket i olika zone. En zon fö kitisk infomation och en annan fö gäste som inte ska kunna komma åt föetagets pivata nätvek. Säkae föetagskot - höj säkehetsnivån utan att öka kostnadena! PAS Cads beda utbud av skivae fån Magicad ebjude unika funktione som höje säkehetsnivån på ea föetagskot. Säkehetsmäkningen läggs på koten i pintpocessen, mäkningen gö det svåae att föfalska ea kot utan att kostnaden fö koten öka. Hö av dig till oss om du vill ha hjälp i valet av kot och säkehetsnivå. Vi kan säka multifunktionskot! PAS HoloKote och vaiabel-uv - fake FRONT :01 YOUR LOGO Lisa Andesson PAS HoloKote och vaiabel-uv - fake FRONT :01 HoloKote YOUR LOGO COLORS: C M Y K UV CARDINFO: Magstipe: No CHIP: No Lisa Andesson UV-pint CARD COLORS: C M Y K UV CARDINFO: Magstipe: No CHIP: No PAS HoloKote och vaiabel-uv - fake FRONT :01 YOUR LOGO Lisa Andesson PAS HoloKote och vaiabel-uv - fake FRONT :01 COLORS: C M Y K UV YOUR LOGO CARDINFO: Magstipe: No CHIP: No Lisa Andesson ONE SAFE CARD COLORS: C M Y K UV CARDINFO: Magstipe: No CHIP: No PAS Cad AB Åstaängsvägen 1A Stockholm Tel SVERIGE DANMARK NORGE Posttidning B Avsändae: AR Media Intenational AB, Västbega Allé 32, SE Hägesten, Sweden

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass:

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass: Innehållsföteckning 2 Innehåll 3 Mina matematiska minnen 4 Kosod - Lodätt - Vågätt 5 Chiffe med bokstäve 6 Lika med 8 Fomel 1 10 Konsumea mea? 12 Potense 14 Omketsen 16 Lista ut mönstet 18 Vilken fom ä

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Enköpings Biodlae c/o Mattias Blixt Kykvägen 3 749 52 GRILLBY Jounalnumme 2012-1185 E-postadess mattias.blixt@enviotaine.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden Vänesbogs kommun Födjupad ganskning av Samhällsbyggnadsnämnden Götebog 2005-12-14 Enst & Young AB Vilhelm Rundquist 1 Sammanfattning Enst & Young ha fått i uppdag av evisoena i Vänebogs kommun att genomföa

Läs mer

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga Smhusenhet, -...-. Boveket Enegideklaat Vesion 15 IOfl DekLid: 195073 Byggnadens ägae - Kontaktuppgifte Ägaens namn Pesonnumme/Oganisationsnumme Utländsk adess Adess Postnumme Postot Mötvätsvägen 21 62449

Läs mer

Scenario 1: Vi får bidrag och ca 10 kommuner. Scenario 2: Vi får bidrag och ca 20 kommune r

Scenario 1: Vi får bidrag och ca 10 kommuner. Scenario 2: Vi får bidrag och ca 20 kommune r Ange kommun: Ange namn: Skulle ni vaa intesseade av att delta i en kemikalieådgivningsfu nktion fö nas medabetae? Till exempel specifika kemikaliefågo i upphandling och inköp,veksamhete (föskolo, skolo,

Läs mer

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109 PCA/MFFM, ES/NS 2-4-29 (7) Föetagens ekonomi Tillbakaäkning i SNI27 NV9 Innehållsföteckning. Sammanfattning... 2 2. Bakgund... 2 2. Den nya näingsgensindelningen (SNI27)... 2 2.2 Föetagens ekonomi... 2

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor 1 Etnicitet i ekyteingssammanhang -En jämföelse mellan pivat och offentlig sekto Chistina Ekdahl Madelene Gustafsson Elin Spaman Maia Svedbeg Pojektabete 5 poäng Våteminen 2002 Handledae: Staffan Nilsson

Läs mer

MIS årsmöte 14:e april

MIS årsmöte 14:e april N 1 Mas 2011 Ågång 21 Medlemsblad Föeningen Miljöevisoe i Sveige MIS åsmöte 14:e apil Boka edan nu in MIS åsmöte den 14:e apil i Stockholm. Föutom åsmöteshandlinga bjude MIS på senaste nytt om ISO-standade,

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International Hela denna bilaga ä en annons fån AR Media Intenational En tidning fån om säkehet fö föetag och offentlig miljö. Ingå som bilaga i Dagens industi septembe 2012 SK YDD 2012 säkehet i fokus Den 18 21 septembe

Läs mer

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4 Kunskapskatalogen utbildninga & inom abetsmiljö hösten 2012 Allt abetsmiljöabete stata med BAM! Den ekända gundutbildningen inom abetsmiljö. Sid 8 En sund abetsmiljö böja hos chefen! Coca-Cola abetsmiljöutbilda

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Destination Stömsholm Bige Jals väg 9 734 51 Kolbäck Jounalnumme 2009-2686 E-postadess ulla.b-son@telia.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn och adess Sigwad

Läs mer

Temperaturmätning med resistansgivare

Temperaturmätning med resistansgivare UMEÅ UNIVESITET Tillämpad fysik och elektonik Betil Sundqvist Eik Fällman Johan Pålsson 3-1-19 ev.5 Tempeatumätning med esistansgivae Laboation S5 i Systemteknik Pesonalia: Namn: Kus: Datum: Åtelämnad

Läs mer

Föräldrabarometer 2013

Föräldrabarometer 2013 Föbundet Hem och Skola i Finland Föäldabaomete 2013 Cilla yman (ed.) Innehåll Föod... 2 1 Inledning... 3 2 Undesökningens genomföande... 4 2.1 Föäldabaomete 2013... 4 2.2 De svaandes bakgundsuppgifte...

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30

FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30 FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs åsmöte 2007-05-30 Utabetad i samabete mellan FRII och Öhlings PicewatehouseCoopes Jämtlands läns Cance- och Omvådnadsfond å 2012. 1. Övegipande pincipe i FRIIs kvalitetskod

Läs mer

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan sommapogam N: 25 13 maj 2 sept. Detta numme innehålle: Pastons penna På G, fån styelsen Högst pesonligt Pesentation: Hela människan Pogam fö sommaen Info: Medvind UV-scout stoläge mm. mm. Bibel odet te

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Tvillingcirklar. Christer Bergsten Linköpings universitet. Figur 1. Två fall av en öppen arbelos. given med diametern BC.

Tvillingcirklar. Christer Bergsten Linköpings universitet. Figur 1. Två fall av en öppen arbelos. given med diametern BC. villingcikla histe Begsten Linköpings univesitet En konfiguation av cikla som fascineat genom tidena ä den sk skomakakniven, elle abelos I denna tidskift ha den tidigae tagits upp av Bengt Ulin (005 och

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Ängsövägen-Västeås c/o Ängsö GK Box 1007 721 26 VÄSTERÅS Jounalnumme 2010-2587 E-postadess kiste.fost@jkf.se B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn och adess Kiste

Läs mer

Att leda förändring. Vad orsakar en förändring? Exempel:

Att leda förändring. Vad orsakar en förändring? Exempel: Att leda föänding Rune Olss www.iei.liu.se/pie/olss-une Vad osaka en föänding? Exempel: Nya investeinga Ny teknik i poduktien Svikande fösäljning Oganisatien ha fö höga kostnade Omoganisati Sto stess Vaje

Läs mer

Information om personalutskottets arbete

Information om personalutskottets arbete Missiv 1(1) Kommunstyelsens fövaltning Handläggae Yvonne Stolt Tfn 0142-851 24 Kommunstyelsen Infomation om pesonalutskottets abete Bakgund Enligt åshjulet ska infomation ske en gång om ået till KS om

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15 Potokoll Styelsemöte, 13:e apil 2011 kl:17.15 1 Fomalia 1.1 Mötets öppnande Mötet föklaas öppnat kl 17.17 1.2 Mötets behöiga utlysande Mötet anses behöigt utlyst 1.3 Val av seketeae Maco Sätheblom väljs

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Rappot fån Team Stockholms län Vt 2011 Bätte liv fö sjuka älde - team Stockholms län - Åsappot 1/1 2011 31/12 2011 Anna Lasson, Äldecentum Chistina Riddebäck, FOU nu Magita Jacobsson, Nesto Ingeli Simmoss,

Läs mer

Kartläggning av brandrisker

Kartläggning av brandrisker Bandskyddsbeskivning v4.3 y:\1132 geby 14 mfl\dokumentation\1132 pt 199.doc Katläggning av bandiske : Revidead: - Uppdagsansvaig: Håkan Rönnqvist - Bandingenjö : - Bandingenjö Kungsgatan 48 B 411 15 Götebog

Läs mer

E-handel Ur ett geografiskt konsumentperspektiv

E-handel Ur ett geografiskt konsumentperspektiv Södetöns högskola Institutionen fö Ekonomi och Föetagande Kandidatuppsats 15 hp Höstteminen 2012 Maknadsföing E-handel U ett geogafiskt konsumentpespektiv Av: Maielle Olsson, Pete Sundstöm Handledae: Las

Läs mer

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd.

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd. I. Reella gase iialkoefficientena beo av fomen på molekylenas växelvekningspotential i en eell gas. Bestämmandet av viialkoefficientena va en av den klassiska statistiska mekanikens huvuduppgifte. Fö att

Läs mer

find your space find your space Plantronics Bluetooth -headset Upplev friheten Vår/sommar 07

find your space find your space Plantronics Bluetooth -headset Upplev friheten Vår/sommar 07 find you space find you space Plantonics Bluetooth -headset Upplev fiheten Vå/somma 07 Med Plantonics sotiment av tådlösa headset med Bluetooth-teknik innebä mobil vekligen att du ä ölig hela vägen fån

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen xtillväxt- och egionplanefövaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-20 Handläggae: Ann Lundell Tillväxt- och egionplanenämnden Tetialappot fö tillväxt- och egionplanefövaltningen

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

Nationell satsning för ökad patientsäkerhet

Nationell satsning för ökad patientsäkerhet Nationell satsning fö ökad patientsäkehet delappot med esultat och efaenhete NATIONELL SATSNING FÖR ökad PATIENTSÄKERHET 1 Sveiges Kommune och Landsting 2010 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: info

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 3

Finansiell ekonomi Föreläsning 3 Fiasiell ekoomi Föeläsig 3 Specifika tillgåga ätebäade - aktie Hu bestäms Avkastig? Utbud och eftefåga S = I Vad påveka utbud och eftefåga på spaade medel (spaade och låade) Kapitalets fövätade avkastig

Läs mer

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga Ågestappote 2013 Om kvios efaehete som patiete och ahöiga 1 Måga eve sitt iv med ågest Måga fe kvio ä mä dabbas ågo gåg i ivet av e ågestsjukdom. Nämae 1 800 kvio ha i de hä udesökige svaat på vad de ha

Läs mer

Statsupplåning. prognos och analys 2004:1. Statens lånebehov. Finansiering. Aktuellt. Marknadsinformation

Statsupplåning. prognos och analys 2004:1. Statens lånebehov. Finansiering. Aktuellt. Marknadsinformation 2004:1 Statsupplåning pognos oh analys Statens lånebehov Åspognosen fö 2004 3 Lånebehovet justeat fö tillfälliga betalninga 4 Jämföelse med anda lånebehovspognose 5 Månadspognose 5 Statsskulden 5 Finansieing

Läs mer

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06 I I :Iti 'xni hi[^]t ;:N!lt{; I Å L Sammanfattning av enegideklaation Opean 12 2010-09-06 lndependia Enegi AB nu godkänt och skickat in e enegideklaation till Boveket Vi skicka en kopia på deklaationbn

Läs mer

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B ^Boveket Enegideklaation Vesion: 1.5 Dekl.id: 154799 Byggnadens agae - Kontaktuppgifte Agaens namn Bostadsattsfoeningen Olofsbog Adess Maiagatan 4 B Land E-postadess magnussvensson234@hotmail.com Pesonnumme/Oganisationsnunme

Läs mer

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 ll Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm. Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

Projekt sent anmälda barn

Projekt sent anmälda barn 2013-03-04 Pjekt sent anmälda ban Bakgund I Åsappt 2012 fö Kvalitetsegiste CPUP anges syftet vaa: Gunden fö CPUP ä att alla ban med CP identifieas ch ebjuds deltagande så snat CP-liknande symtm ses, dvs.

Läs mer

Tillsammans med Film i Västerbottens togs konceptet fram kring festivalen.

Tillsammans med Film i Västerbottens togs konceptet fram kring festivalen. Bakgund Västebotten ha unde de senaste åen poduceat filme som visats och vunnit pise på intenationella festivale. Nämnas kan vinst kitikeveckan i Cannes, Oscas nomineing bästa kotfilm, Oska fö bästa studentfilm

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Med frihet att välja. Centerpartiet i Östergötland. Östergötland ska vara en grön framtidsregion!

Med frihet att välja. Centerpartiet i Östergötland. Östergötland ska vara en grön framtidsregion! Östegötlad ska vaa e gö famtidsegio! Fö e göae famtid Med fihet att välja Det ä vi som vill abeta fö Östegötlads bästa i iksdage! Rösta på Cetepatiet de 19 septembe! Dia ladstigskadidate få Cetepatiet:

Läs mer

Mölndals Stad. Ensamkommande flyktingbarn i Mölndal fördjupad granskning av rutiner för intäktskontroll samt genomlysning ur ett barnperspektiv

Mölndals Stad. Ensamkommande flyktingbarn i Mölndal fördjupad granskning av rutiner för intäktskontroll samt genomlysning ur ett barnperspektiv Revisionsappot 2008 Genomföd på uppdag av evisoena novembe 2008 Mölndals Stad Ensamkommande flyktingban i Mölndal födjupad ganskning av utine fö intäktskontoll samt genomlysning u ett banpespektiv Innehåll

Läs mer

LC Östersund har gjort en samhällsinsats.

LC Östersund har gjort en samhällsinsats. LC Östesund ha gjot en samhällsinsats. Lions Club Östesund ha gjot en samhällsinsats som också ä en humanitä insats unde skidskytte-vm i vintas fö en gupp som annas inte skulle ha haft möjlighet att få

Läs mer

tl Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

tl Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 tl Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm, Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

En debatt på http://www2.vansterpartiet.se/debatt/

En debatt på http://www2.vansterpartiet.se/debatt/ En debatt på http://www2.vanstepatiet.se/debatt/ Åke Eiksson: Sluta slia i fedsfågan! [2005-03-14] - Fösvasuppgöelsena i iksdagen gös alltid mellan valen. Fågan om kig och fed bli aldig en valfåga. Det

Läs mer

Sluta blanda ihop begreppen jämställdhet och jämlikhet!

Sluta blanda ihop begreppen jämställdhet och jämlikhet! NR 1 2006 INFORMATION FRÅN FREDRIKA- BREMER- FÖR BUN DET Sluta blanda ihop begeppen jämställdhet och jämlikhet! Allt många blanda ihop begeppen jämställdhet och jämlikhet. Det lede till missstånd, fågetecken

Läs mer

Matematisk statistik Kurskod HF1012 Skrivtid: 8:15-12:15 Lärare och examinator : Armin Halilovic

Matematisk statistik Kurskod HF1012 Skrivtid: 8:15-12:15 Lärare och examinator : Armin Halilovic Tentamen TEN, HF0, juni 0 Matematisk statistik Kuskod HF0 Skivtid: 8:-: Läae och examinato : Amin Halilovic Hjälpmedel: Bifogat fomelhäfte ("Fomle och tabelle i statistik ") och miniäknae av vilken typ

Läs mer

Offentlig eller privat sjukvård?

Offentlig eller privat sjukvård? Offentlig elle pivat sjukvåd? Göan Dahlgen Maia Sundvall Bengt Jähult Offentlig elle pivat sjukvåd 1 Huvudtexten i denna skift (sidona 13-43) abetades fam in en konfeens i Stockholm i oktobe 2005. Den

Läs mer

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3 hemmaplan NR 1 2015 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG INFORMERAR otu Ha du skicka vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla fö dig och din vän SIDA 3 Det ta tid att

Läs mer

GODA MÖJLIGHETER. Lösvikt T3 2018

GODA MÖJLIGHETER. Lösvikt T3 2018 T3 2018 Lösvikt GODA MÖJLIGHETER info@hultenfosaljning.se det hä hände i din i samband med evideing v.37 byte vi alla etikette avdelning unde t3 skyltning halloween v.40 Bio fukt Ingediense: glukossiap,

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. 160 kwh/m2 och år. Krav vid uppförande av. ny byggnad [jan 2012]: Radon mätning: Inte utförd. Har lämnats

ENERGIDEKLARATION. 160 kwh/m2 och år. Krav vid uppförande av. ny byggnad [jan 2012]: Radon mätning: Inte utförd. Har lämnats sammanfattning av ENERGIDEKLARATION DENNA BYGGNADS ENERGIKLASS 160 kwh/m2 och å ny byggnad [jan 2012]: Inte utföd Ha lämnats.... 2025-02-12 www. boveket.se/enegideklaation (2007:4) om enegideklaation fö

Läs mer

Tänk även på lönen när du väljer utbildning

Tänk även på lönen när du väljer utbildning den 8 mas 2000 Pessmeddelande Fån FöeningsSpabanken Institutet fö pivatekonomi Stockholm Tänk även på lönen nä du välje utbildning Det ä viktigt att välja ätt utbildning om högskolestudie ska löna sig.

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

SchySSt kaffe Direktimport från colombia

SchySSt kaffe Direktimport från colombia kaffe Diekimpo fån colombia Älska du kaffe? Fya soes kaffe Vå Schyssa kaffe poduceas på vå olika koopeaiv. Lea du efe en exklusiv gåva ill dig själv elle ill någon annan? Vå kaffe ä diekimpoea fån Huila

Läs mer

Arbetsmiljöuppföljning IFO-FH enhet: Barn- och familjeenheten

Arbetsmiljöuppföljning IFO-FH enhet: Barn- och familjeenheten Abetsmiljöuppföljig 2014 IFO-FH ehet: Ba- och familjeehete Iehållsföteckig 1 Uppföljig vå... 3 1.1 Abetsskado, otillåte påveka och tillbud... 3 1.2 Sjukfåvao... 3 1.3 Lågtidsfiska... 3 1.4 Abetsmiljöod

Läs mer

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta M ånga människos liv begänsas av att de känne tängninga, att de gå på toaletten ofta och att de ibland inte hinne fam till toaletten i tid. Osaken ä ofta så kallad öveaktiv blåsa, ett poblem som man kan

Läs mer

Förbättrad hantering vid evakuering från tåg

Förbättrad hantering vid evakuering från tåg Föbättad hanteing vid evakueing fån tåg Kommunikation och samvekan mellan inblandade aktöe Rappot oktobe 2012 Föfattae: Saa Petteson Macus Avidsson Lena Kecklund Föbättad hanteing vid evakueing fån tåg

Läs mer

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen.

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen. Ditt nya dömboende finns hä. I Nykvan. 72 toppmodena hyesätte 1-4 um och kök i kv. Kaaffen. Fötätning i centalt läge. Kaaffen bestå av två punkthus om sex våninga samt två tevånings vinkelhus, samtliga

Läs mer

Sammanfattning av STATIK

Sammanfattning av STATIK Sammanfattning av STATIK Pete Schmidt IEI-ekanik, LiTH Linköpings univesitet Kaft: En kafts vekan på en kpp bestäms av kaftens stlek, iktning ch angeppspunkt P. Kaftens iktning ch angeppspunkt definiea

Läs mer

REDOVISNINGSUPPGIFT I MEKANIK

REDOVISNINGSUPPGIFT I MEKANIK Chiste Nbeg REDVISNINSUIFT I MEKANIK En civilingenjö skall kunna idealisea ett givet vekligt sstem, göa en adekvat mekanisk modell och behandla modellen med matematiska och numeiska metode I mekaniken

Läs mer

Portfoliouppgift i engelska år 7 Ht 2014 TIMELINE This is me!

Portfoliouppgift i engelska år 7 Ht 2014 TIMELINE This is me! Potfoliouppgift i engelska å 7 Ht 2014 TIMELINE This is me! MUNTLIG OCH SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING Din uppgift ä att göa en tidslinje öve ditt liv så hä långt samt vad du to komme att hända i famtiden. Det

Läs mer

Den geocentriska världsbilden

Den geocentriska världsbilden Den geocentiska väldsbilden Planetens Mas osition elativt fixstjänona fån /4 till / 985. Ganska komliceat! Defeent Innan Koenikus gällde va den geocentiska väldsbilden gällande. Fö att föklaa de komliceade

Läs mer

Priserna anger pris utan moms och frakt. Vid skolstarten har vi skolstartspriser på de flesta av räknarna. Begär offert!

Priserna anger pris utan moms och frakt. Vid skolstarten har vi skolstartspriser på de flesta av räknarna. Begär offert! Pisena ange pis utan moms och fakt. Vid skolstaten ha vi skolstatspise på de flesta av äknana. Begä offet! TI 106 TI 106 ä en mycket vanlig äknae i hela gundskolan. Den ha plasttangente och löstagbat skyddslock.

Läs mer

Bilaga 2. Diarienummer: :251. Dokumentdatum: Dnr: :251

Bilaga 2. Diarienummer: :251. Dokumentdatum: Dnr: :251 Bilaga 2 Dokumentatum: 2018-04-13 Dn: 5.1.3-2017:251 Kalibeingsappot fö unesökningen av ett antal målguppes eltagane i och uppfattning av Skolvekets skolutvecklingsinsatse inom e nationella skolutvecklingspogammen

Läs mer

UPPGIFT 1. F E. v =100m/s F B. v =100m/s B = 0,10 mt d = 0,10 m. F B = q. v. B F E = q. E

UPPGIFT 1. F E. v =100m/s F B. v =100m/s B = 0,10 mt d = 0,10 m. F B = q. v. B F E = q. E UPPGIFT 1. B 0,10 mt d 0,10 m F B q. v. B F E q. E d e + + + + + + + + + + + + + + + + + + F E F B v 100m/s E U / d - - - - - - - - - - - - - - - - - F B F E q v B q U d Magnetfältsiktning inåt anges med

Läs mer

Analys av mätdata för beräkning av noggrannhet i fordonsklassificering och hastighetsregistrering. Rapport 01

Analys av mätdata för beräkning av noggrannhet i fordonsklassificering och hastighetsregistrering. Rapport 01 Analys av mätdata fö beäkning av noggannhet i sklassificeing och hastighetsegisteing Rappot 01 Mätning i Klett nov 2011 och Amsbeg januai 2012 Kund Tafikveket Mottagae Pe Melén, Dennis Andesson Vesion

Läs mer

Finns det ett samband mellan nedskrivning av goodwill och VD-byte?

Finns det ett samband mellan nedskrivning av goodwill och VD-byte? Finns det ett samband mellan nedskivning av goodwill och VD-byte? - En jämföande studie mellan industi- och finansbanschen i fya nodiska lände Kandidatuppsats i föetagsekonomi Extenedovisning Våteminen

Läs mer

Strategier vid generationsskifte - Ekonomiska implikationer för olika intressenter

Strategier vid generationsskifte - Ekonomiska implikationer för olika intressenter Stategie vid geneationsskifte - Ekonomiska implikatione fö olika intessente Osca Stampe ndeas an SLU, Depatment of Economics Tesis No 518 Degee Tesis in usiness dministation Uppsala, 8 D-level, 3 ECTS

Läs mer

Den geocentriska världsbilden

Den geocentriska världsbilden Den geocentiska väldsbilden Planetens Mas osition elativt fixstjänona fån /4 till / 985. Ganska komliceat! Defeent Innan Koenikus gällde va den geocentiska väldsbilden gällande. Fö att föklaa de komliceade

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28 Tentamen i El- och vågöelseläa, 04 08 8. Beäknastolekochiktningpådetelektiskafältetipunkten(x,y) = (4,4)cm som osakas av laddningana q = Q i oigo, q = Q i punkten (x,y) = (0,4) cm och q = Q i (x,y) = (0,

Läs mer

Rutin för källsortering vid Campus Valla, LiU

Rutin för källsortering vid Campus Valla, LiU Sid 1 (5) Rutin fö källsoteing vid Campus Valla, LiU Fö samtliga faktione utom pappe och tidninga gälle att Hussevice tanspotea avfallet fån men i kulvet till centala uppsamlingsplatsen no om Hus A. Däifån

Läs mer

DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992

DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992 DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992 KISELSMÄLTVERKET OCH KERAMINlmSTRIN LJlJNGAVERKSINIHJSTRIERNA Top socken Ange kommun 1,,'\1\SMlJSEET i\iljrberget IIjödis Ek SlJNDSVALI.s i\liiselji\1 Seth.Ia nsso n REFERENSEXEMPI.AR

Läs mer

Hårdmetallfilar för tuff användning speciellt i gjuterier, varv och vid tillverkning av stålkonstruktioner

Hårdmetallfilar för tuff användning speciellt i gjuterier, varv och vid tillverkning av stålkonstruktioner speciellt i gjuteie, vav och vi tillvekning av stålkonstuktione Nya specialtanninga och S Nya innovativa specialtanninga, extemt okänsliga fö slag. Dessa mycket obusta, kaftfulla tanningsvaiante minimea

Läs mer

Energideklaration 71 6408-5685. :gna hem (småhus) som skal {"* Egen beteckning. Karlsoatan 96. n..-lz rrid falrannört ;:-:"- 1; )ostnummer )ostort

Energideklaration 71 6408-5685. :gna hem (småhus) som skal {* Egen beteckning. Karlsoatan 96. n..-lz rrid falrannört ;:-:- 1; )ostnummer )ostort 6mcv*kei Enegideklaation Vesion: Dekl.id: 1.5 228982 71 6408-5685 bf@odshojden.se naden ' lden!tm3!!c! Västa goalanu :astighetsbeteckning Älvan 8 lusnumme '10 Adess Kalsgatan 96a \dess Adess Kalscatan

Läs mer

SÄLJ GODA KVALITETSPRODUKTER FRÅN LINDVALLS!

SÄLJ GODA KVALITETSPRODUKTER FRÅN LINDVALLS! k. Tjäna 1 SÄLJ GODA KVALITETSPRODUKTER FRÅN LINDVALLS! 2 lådo Tjäna penga till laget, föeningen elle klassesan! Nu ha du möjlighet att sälja samma goda kvalitetskov som finns i butik. Vå kovlåda ä ett

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

SÄLJ GODA KVALITETSPRODUKTER FRÅN LINDVALLS!

SÄLJ GODA KVALITETSPRODUKTER FRÅN LINDVALLS! k. Tjäna 1 SÄLJ GODA KVALITETSPRODUKTER FRÅN LINDVALLS! 2 lådo Tjäna penga till laget, föeningen elle klassesan! Nu ha du möjlighet att sälja samma goda kvalitetskov som finns i butik. Vå kovlåda ä ett

Läs mer

Ängsbacken Välkommen hem till en modern bullerby

Ängsbacken Välkommen hem till en modern bullerby Ängsbacken Välkommen hem till en moden bulleby BRF Ängsbacken, Hallena i Stenungsund Ett njutbat hemmaliv Nu bygge vi 40 tivsamma lägenhete i ett ofyllt kvate i Hallena, Stenungsund. Hä bo du i ett bostadsomåde

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS Upplands Moto fylle! Det fia vi helgen den 17-18 maj med masso av ebjudanden, undehållning och 2 st Sveigepemiäe. Det bli en helg ni inte vill missa! Cecilia

Läs mer

Portfoliouppgift i engelska år 7 Ht 2017 TIMELINE This is me!

Portfoliouppgift i engelska år 7 Ht 2017 TIMELINE This is me! Potfoliouppgift i engelska å 7 Ht 2017 TIMELINE This is me! MUNTLIG OCH SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING Din uppgift ä att göa en tidslinje öve ditt liv så hä långt samt vad du to komme att hända i famtiden. Det

Läs mer

Flervariabelanalys I2 Vintern Översikt föreläsningar läsvecka 3

Flervariabelanalys I2 Vintern Översikt föreläsningar läsvecka 3 levaiabelanals I Vinten 9 Övesikt föeläsninga läsvecka Det teje kapitlet i kusen behanla ubbel- och tippelintegale. Den integalen vi känne till fån envaiabelanalsen, f ( ) b a, kan ju ofta ses som aean

Läs mer

Solenergi. Clearline. en introduktion. Solenergi. Solenergi En introduktion (v1.0) Warm-Ec Scandinavia AB Box 110 671 23 Arvika

Solenergi. Clearline. en introduktion. Solenergi. Solenergi En introduktion (v1.0) Warm-Ec Scandinavia AB Box 110 671 23 Arvika En intoduktion (v1.0) en intoduktion En intoduktion (v1.0) Innehåll 1.0 Olika fome av solenegi... 3 1.1 Passiv solinvekan...3 1.2 Solfångae...3 1.3 Solcelle...3 1.4 Koncentation av solljuset...4 2.0 Hu

Läs mer

Fördjupningsrapport om simuleringar av bombkurvan med Bolins och Eriksson matematisk modell

Fördjupningsrapport om simuleringar av bombkurvan med Bolins och Eriksson matematisk modell 1 Föjupningsappot o siuleinga av bobkuvan e Bolins och Eiksson ateatisk oell Av Peh Bjönbo Rappoten ge en bakgun so beskive Bolin och Eiksson (1959), speciellt eas ateatiska oell fö att siulea ängen aioaktiv

Läs mer

4 x x mm. 63 mm. Annonsavdelningen. 16 mm. Kontakta oss så hjälper vi dig! 2 x mm. Säljare. Lennart Carlsson-Llull 2

4 x x mm. 63 mm. Annonsavdelningen. 16 mm. Kontakta oss så hjälper vi dig! 2 x mm. Säljare. Lennart Carlsson-Llull 2 k k k k k k k k k k Annonspislista k k k k k k Pislista k k k k k k Annonsavdelningen k k k k Kontakta oss så hjälpe vi dig! k k k - fedik.lindbeg@eposten.se k k k k k Fösäljningschef Fedik Lindbeg k k

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT

NU BLICKAR VI FRAMÅT ÅRSREDOVISNING 2012 NU BLICKAR VI FRAMÅT Att abeta med åsedovisning handla pe definition om blicka bakåt. Fö oganisation som The Pape Povince innebä det man påminns om hu mycket som hände unde ett å hu

Läs mer

Kommunens revisorer. Vänersborgs Kommun. Verkställighet av Kommunfullmäktiges beslut. Göteborg ERNST & YOUNG AB Vilhelm Rundquist

Kommunens revisorer. Vänersborgs Kommun. Verkställighet av Kommunfullmäktiges beslut. Göteborg ERNST & YOUNG AB Vilhelm Rundquist Kommunens evisoe Vänesbogs Kommun Vekställighet av Kommunfullmäktiges beslut Götebog 2005-05-16 ERNST & YOUNG AB Vilhelm Rundquist Kommunens evisoe Sammanfattning Enst & Young ha på de fötoendevalda evisoenas

Läs mer

Lösningar till övningsuppgifter. Impuls och rörelsemängd

Lösningar till övningsuppgifter. Impuls och rörelsemängd Lösninga till övningsuppgifte Impuls och öelsemängd G1.p m v ge 10,4 10 3 m 13 m 800 kg Sva: 800 kg G. p 4 10 3 100 v v 35 m/s Sva: 35 m/s G3. I F t 84 0,5 Ns 1 Ns Sva: 1 Ns G4. p 900. 0 kgm/s 1,8. 10

Läs mer

Skate Film Golf Skytte MTB cykling Konst RC skärmflyg Circus Mimulus Dans Discgolf Fiske Boxning

Skate Film Golf Skytte MTB cykling Konst RC skärmflyg Circus Mimulus Dans Discgolf Fiske Boxning ban & ungdoma! Kostnadsfitt fö alla e g ä l a m Som Skate Golf Skytte MTB cykling Konst RC skämflyg Cicus Mimulus Discgolf Fiske Boxning 2016 Vafö ha jag fått den hä boschyen? Ä du elev i någon av Foshaga

Läs mer

Antogs KS 2013-11-13 202

Antogs KS 2013-11-13 202 1 Stya och leda vek-samheten Nivå 1 Nivå 2: Nivå 3: Handlingsslag: Soteingsodning: Diaieföing Fövaingsplats Medium Bevaas/ gallas Till kommun akiv Till fjäaki v Anmäkning Vem ska använda Sotea på ubik

Läs mer

Ungdomen ä ena dumma fä The Whiffenpoof Song

Ungdomen ä ena dumma fä The Whiffenpoof Song Solo T1 2 B1 2 Tempo ruato ngdomen ä ena dumma fä The Whiffenpoof Song Rit l la Text och musik: Meade Minnigerode, Georges Pomeroy och Tod Galloay Svensk text: Hans lfredson och Tage Danielsson rr Roert

Läs mer