Antogs KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antogs KS 2013-11-13 202"

Transkript

1 1 Stya och leda vek-samheten Nivå 1 Nivå 2: Nivå 3: Handlingsslag: Soteingsodning: Diaieföing Fövaingsplats Medium Bevaas/ gallas Till kommun akiv Till fjäaki v Anmäkning Vem ska använda Sotea på ubik Övelägga och besluta Hantea fullmäktige pocess Hantea säskilda beedninga Hantea fötoendevalda och politiska seketeae Hantea beslutsfattande kommunstyelse Hantea kommunstyelsens val till olika uppdag Hantea beslutsfattande nämnd Anmäla delegation Hantea öveklaganden Kommunfullmäktiges potokoll Kommunfullmäktiges valbeedningspotokoll Kommunfullmäktiges kungöelse Konologiskt åsvis Konologiskt åsvis Konologiskt åsvis Mötesanteckninga D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Rappote D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Näakiv Pappe Bevaas 3 å Näakiv Pappe Bevaas 3 å Näakiv Pappe Bevaas 3 å Bevaas 3 å Bevaas 3 å Val av fötoendevalda D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Avsägelse av fötoendevalda D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Fötoendemanna egiste Toman inaktual Utskift pe mandatpeiod bevaas Anmälan av politiska seketeae D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Fötoendevaldas deltagande i kuse D-n W3D3 Diaiet Bevaas 3 å Delegeing, anmäls till nästkommande konfeense, studieeso, samvekansmöten mm, 25 tk (inkl logi och eso) -odf/ -öviga/ fötoendevalda nämndsammantäde. Kommunstyelsens potokoll Gustavsbegs utskotts- potokoll Abetsutskott potokoll Fastigetsutskott potkoll Konologiskt åsvis Konologiskt åsvis Konologiskt åsvis Konologiskt åsvis Näakiv Näakiv Näakiv Näakiv Pappe/ Pappe/ Pappe/ Pappe/ Utse utskott/epesentante D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Nämndens potokoll Utskotts potokoll Konologiskt åsvis Konologiskt åsvis Näakiv Näakiv Pappe/ Pappe/ Bevaas 3 å Bevaas 3 å Bevaas 3 å Bevaas 3 å Bevaas 3 å nämnd Bevaas 3 å nämnd Bevaas 3 å nämnd nämnd Delegationsbeslut D-n W3D3 Diaiet Bevaas 3 å Sammanställninga av D-n W3D3 Diaiet Bevaas 3 å nämnd delegationsbeslut Lista övedelgivning/ potokollsutdag/ D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Samlingsäende åsvis nämnd nämnd

2 Laglighetspövning D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Fövaltningsbesvä D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Annan öveklagningsinstans D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Pövning av att öveklagande skett i ätt tid samt avvisning av öveklagande som kommit in fö sent Beslut om ompövning av beslut fattat med stöd av delegation Bevaas 3 å nämnd Bevaas 3 å nämnd Bevaas 3 å nämnd D-n W3D3 Diaiet Bevaas 3 å Delegeing, anmäls till nästkommande nämndsammantäde. D-n W3D3 Diaiet Bevaas 3 å Delegeing, anmäls till nästkommande nämndsammantäde. nämnd nämnd Planea mål och esuse Ta fam budget, mål och visione fö kommunen Iniktning fö budgetabetet D-n W3D3 Diaiet/ Statsys/Näak iv Befolkningspognos D-n W3D3 Diaiet/ Statsys/Näak iv Detaljbudget D-n W3D3 Diaiet/ Statsys/Näak iv Budgetföslag D-n W3D3 Diaiet/ Statsys/Näak iv Kommunfullmäktiges ambudget D-n W3D3 Diaiet/ Statsys/Näak iv Revidead budget D-n W3D3 Diaiet/ Statsys/Näak iv Nämndens budgetföslag D-n W3D3 Diaiet/ Statsys/Näak iv Pappe/ Pappe/ Pappe/ Pappe/ Pappe/ Pappe/ Pappe/ nämnd nämnd Bevaas 3 å nämnd Bevaas 3 å Bevaas 3 å Bevaas 3 å Bevaas 3 å Bevaas 3 å Bevaas 3 å nämnd Enhetens budgetföslag 2 å Samtliga ingå i nämndens undelag Planea nämndens/fövaltning ens veksamhet övegipande/långsiktigt fö Planea enhetens veksamhet Veksamhetsplan D-n W3D3 Statsys Pappe/ nämnd Bevaas 3 å nämnd Leda veksamheten Uppätta policy, stategi (stydokument som antas av fullmäktige) Uppätta iktlinje (stydokument som antas av kommunstyelse/nämnd) Policy-, stategidokumnet D-n W3D3 Diaiet/näakiv Pappe/ Bevaas 3 å Finns i föfattningssamlingen Myndighetsvisa iktlinje och utine D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Finns i föfattningssamlingen antagna av nämnden handbok D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Föändinga diaiefös Kodplan Päm på Pappe Bevaas 2å Myndighetsvisa iktlinje och lokala D-n Diaiet Pappe Bevaas 3 å utine öande abetsmiljöfågo Pesonal

3 01.04 Oganisea veksamhet Uppätta Stydokument som gälle endast fö viss enhet/pocessgupp samt stydokumnet fastställda av chef Oganisea nämnde och styelse Föedela ansva och befogenhete Abetsmiljöhandboken, evideinga Riktlinje fö webbpubliceing D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Rutine, handlingsplane D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Reglementen D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Ägadiektiv D-n W3D3 Diaiet Pappe/ inaktual Uppättas diekt i webbpubliceingsvektyg utan diaieföing och utan att tas ut på pappe. Pesonal Bevaas 3 å Kommunikation Veksamhetsspecifika iktlinje (gälle baa i en veksamhet ex Lokal plan mot känkande behandling) Bevaas 3 å T ex Lokal plan mot känkande behandling Bevaas 3 å Bevaas 3 å nämnd nämnd Fimateckningsodning D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Attestodning D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Föodnande av beslutattestante D-n W3D3 Diaiet Pappe/ inom styelsens veksamhetsomåde Bevaas 3 å nämnd Bevaas 3 å nämnd Bevaas 3 å Delegeing, anmäls till nästkommande nämndsammantäde. nämnd Fimateckningsbeslut då esultatenhetschef ä delegat D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Delegeing, anmäls till nästkommande nämndsammantäde. nämnd Delegationsodning D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Beslut om att föa talan i äenden elle D-n W3D3 Diaiet Pappe/ mål vid allmän domstol elle fövaltningsdomstol samt utseende av ombud att föa styelsens talan. Beslut om att utse pesonuppgiftsombud D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas 3 å nämnd Bevaas 3 å Delegeing, anmäls till nästkommande nämndsammantäde. Bevaas 3 å Delegeing, anmäls till nästkommande nämndsammantäde. nämnd nämnd Beslut i fåga om jäv D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Delegeing, anmäls till nästkommande nämndsammantäde. nämnd Finansiea veksamheten Följa upp mål och esuse Oganisea känveksamhet Fastställa budget Besluta om taxo och avgifte Kommunfullmäktiges budget D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Äende om taxo och avgifte D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Bevaas 3 å Söka bidag fö veksamheten Bidagsansökan och beslut D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Ta upp lån Låneansökan och beslut D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Följa upp måluppfyllelse och ekonomi

4 Veksamhetsoch ekonomiskuppföljning Budgetuppföljningsponos 1-3 D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas 3 å nämnd Åsedovisning/bokslut D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas 3 å nämnd Intenkontoll nämnd Intenkontollplan D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas 3 å nämnd Genomföa kund/medbogaenkäte Ta fam statistik fö eget behov Hantea klagomål, synpunkte hantea E- föslag Enkät,enkätsva D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Enkätsammanställning D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas/ inaktual 3 å Enkät bevaas enkätsva diaiefös ej och gallas nä sammanställning ä kla Bevaas 3 å Statistik D-n W3D3 Diaiet Bevaas 3 å Klagomål och sva digitalt Konologiskt DF DF esponse 2 å Kontaktcente esponse Klagomål och sva - ej digitalt D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas 3 å nämnd E-föslag Konologiskt DF DF esponse 2 å esponse Skämdump åsvis D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas Åligen gös en utskift/skämdump av inkomna föslag Bli ganskad Bli evidead nämnd Revisionsappot D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas 3 å nämnd Rappotea till anda myndighete Bli tillsynad av annan Svaa på enkäte/lämna statistik Tillsynsappot D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Yttanden till tillsynsmyndighete D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Utedninga/uppföljninga angående D-n W3D3 Diaiet Pappe/ tillsyn Begäan samt sva om statistik samt enkäte ställlda tiil myndigheten D-n W3D3 Diaiet Pappe/ nämnd Bevaas 3 å nämnd Bevaas 3 å nämnd Bevaas 3 å nämnd inaktual 3 å Begäan om statistik samt enkäte ställlda tiil enhet elle enskild funktion D-n W3D3 Diaiet Pappe/ inaktual 3 å Samveka med anda Samveka i fasta beedninga åd m m Mötesanteckninga samvekansåd D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Mötesanteckninga beedninga D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Skägådsådet mötesanteckninga D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bottsföebyggande ådet D-n W3D3 Diaiet Pappe/ mötesanteckninga Ungdomspalament D-n W3D3 Diaiet Pappe/ mötesanteckninga Bevaas 3 å Samlingsnumme pe å och åd Bevaas 3 å Samlingsnumme pe å och beedning Bevaas 3 å Samlingsnumme pe å och åd Bevaas 3 å Samlingsnumme pe å och åd Bevaas 3 å Samlingsnumme pe å

5 Samveka i tillfälliga beedninga, åd m m Delta i samvekanspojekt Diva samvekanspojekt Samveka med abetstaga-oganisation Ungdomsting D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Kollektivtafik beedning D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Mötesanteckninga D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Mötesanteckninga samvekanspojekt D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Välfäd i Vämdö mötesanteckninga D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Dokumentation samvekanspojekt D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Samlingsnumme pe å Bevaas 3 å Samlingsnumme pe å och beedning Bevaas 3 å Samlingsnumme pe å och åd Bevaas 3 å Samlingsnumme pe å och åd Bevaas 3 å Samlingsnumme pe å och åd Bevaas 3 å Samlingsnumme pe å och åd Ta ställning inta ståndpunkt Hantea extena emisse Hantea öviga yttanden till extena Inkommen emiss och yttande D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Begäan om yttande samt yttande till statliga landstingskommunala elle pimäkommunala myndighete, annan oganisation elle enskild i äenden, som ej ä av pincipiell beskaffenhet elle annan stöe vikt D-n W3D3 Diaiet Pappe/ inaktual 3 å Delegeing, anmäls till nästkommande nämndsammantäde Hantea avtal / öveenskommelse som inte uppstå vid upphandling Hantea intena emisse Kommunintena avtal Avtal med extena Inkommen emiss och yttande D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas/ inaktual 3 å Den emitteande myndigheten bevaa samtliga handlinga. Myndigheten som ytta sig galla emisshandlingana som de mottagit Handlinga som yttande myndighet poduceat i äendet bevaas (yttande: tjänsteskivel-se potokoll, mm) 2 Stöd Uppätta styande och beskivande dokument fö hanteing av ekonomi, (-system)

6 Hantea fodan/penga in Systemdokumentation Bevaas 2å föänding av systemdokumentation måste den älde vesionen bevaas låst Beslut om attestätt? Päm på Pappe Bevaas 2å Se sty ovan handlinga som fövaas i oiginal på elningen (digitaltelle analogt) kan gallas efte 2 å hos ansvaig enhet.om ansvaig enhet fövaa oiginal följs de angivna gallingsfistena fö esp handling. Faktuaundelag esp fösystem, manuella undelag kva hos enheten 10 å/2 å Efte 6 månade Redovisa veksamhetsspecifka system i kolumnen fö fövaingsplats Hantea sökta bidag Hantea leveantösfaktuo Undelag fö stående faktuo Pe boendeenhet el liknande Excel på G/ /PD F Kundfaktuo Ve n Raindance /PD F 10 å/2 å Efte 6 månade 10 å Efte 6 månade Kundfaktuo digitala Ve n Raindance 10 å Efte 6 månade Keditfaktuo Ve n Raindance /PD F 10 å Efte 6 månade Betalningsjounal Ve n Raindance 10 å Efte 6 månade Autogiomedgivande Kassaedovisning kontantfösäljning oiginal Inventeingsintyg av fösäljningskassa och växelkassa Meddelande om utbetalning av iktade statsbidag Meddelande om beslutad utbetalning av statsbidag fån enhete Alfabetisk på namn Konologiskt Päm på Pämpå esp enhet Pappe 10 å Efte 6 månade Pappe 10 å Efte 6 månade Avtal spaas hos esp enhet Skannad, bifogad bokföingsode i edovisningssystemet Bokslutspäm Pappe Bevaas 2 gånge pe å till ekonomikontoet Konologiskt Kassapäm Pappe 10 å Efte 6 månade Konologiskt Kassapäm Pappe 10 å Efte 6 månade Hantea EU-bidag Konologiskt Kassapäm Pappe 10 å Efte 6 månade Hantea öviga bidag Konologiskt Kassapäm Pappe 10 å Efte 6 månade Leveantösfaktuo debet/kedit Ve n Raindance 10 å Efte 6 månade Leveantösfaktuo debet/kedit Ve n Pappe 10 å Efte 6 månade Leveantösfaktuo debet/kedit Ve n Päm på / Raindance Pappe/ 10 å Efte 6 månade Betalningsjounale Konologiskt Pageo 10 å Efte 6 månade Ansökan,beslut se nämnd Enheten skicka kopia på beslut till i väntan på utb. Enheten skicka kopia på beslut till i väntan på utb. Enheten skicka kopia på beslut till i väntan på utb. Hos Skanningföetag nämnd nämnd nämnd nämnd

7 Hantea bidagsutbetalninga Kvittens fån banken på utföd betalning Utbetalningsode Ve n Konologisk pe scanningsdatu m Kassapäm på. Päm på Pappe 10 å Efte 6 månade Pappe 10 å Efte 6 månade Scannas in Utbetalningsode inscannad Ve n Raindance /PD F Betalningsjounale Konologiskt Pageo samt som txt-file på kommunens seve P: 10 å Efte 6 månade 10 å Efte 6 månade Bokföa (egistea i bokföingssystemet) Stämma av bokföing Kvittens fån banken på utföd betalning Ve n Kassapäm på. Pappe 10 å Efte 6 månade Bokföingsode digital Ve n Raindance 10 å Efte 6 månade Bokföingsode Excelfil Ve n Päm på Bokföingsode manuell Ve n Päm på Balanskontoavstämning Månadsvis pe enhet Kontoutdag avstäming Konologiskt Kassapäm och kundeskontap äm på. Pappe 10 å Efte 6 månade Pappe 10 å Efte 6 månade 10 å Efte 6 månade Pappe 10 å Efte 6 månade Filena skickas digitalt till till delåsbokslut och åsbokslut även två exempla på pappe inklusive undeliggande mateial till åsbokslutet Ta ut appote u ekonomisystemet Åsbokslut, delåsbokslut, D-n W3D3 Diaiet Pappe/ inaktual 3 å Se sty åsappote Huvudbok Pappe/ Bevaas 3 å PDF A1 Veifikationslista Ve n pe seie 10 å Finns i edovisningssytemet Redovisa inkomstskatt och moms Fömögenhetsfövaltning Momsdeklaation Månadsvis Päm på Momsesättning Månadsvis Päm på Inkomstskatt Månadsvis Kassapäm på. Vädepappe Konologiskt Päm i kassaskåp på. Anläggningstillgångsanskaffning Åsvis pe Päm på Anläggningstillgångsedovisning anläggning Pe anläggningstyp system et Pappe 10 å Pappe 10 å Kan enligt lagen gallas efte 4 å. Pappe 10 å Pappe Bevaas Pappe Bevaas inaktual Unde ständig beabetning

8 Hantea kontant handkasso Hantea kav och fodinga Beslut om handkassa D-n W3D3 Hos esp Bevaas Kopia till ekonomienheten inkl nämnd Fösäkan fån mottagaen Utkvittens av handkassa Konologiskt Hos esp Kopia till ekonomienheten. nämnd Redovisning av handkassa,oiginal Ingå i utanodninga Slutedovisning handkassa oiginal Ingå i utanodninga/ Inbetalning Inkassojounal Konologiskt system inaktual et Betalningsinfomation till Konologiskt system inaktual inkassoföetag et Avskivning av fodan Månadsvis Päm på Pappe 10 å Efte 6 månade Efte att den skickas till inkassoföetaget Efte att den skickas till inkassoföetaget Inkassoäenden på långtidsbevakning Hantea upplån Administea pesonal Upphandlla, köpa in Lånehandlinga Pe keditgivae Päm på Föteckning öve lån Åsvis Päm på Pappe inaktual Pappe 10 å Efte 6 månade Hantea utlån Skuldebev/placeingshandlinga Konologisk Vädehandlings Pappe inaktual päm kassaskåp Hantea kommunal bogen Hantea kommunala fonde Administea upphandling Föteckning öve bogensföbindelse Åsvis Kommunens seve åsbokslut Bogensföbindelse Pe låntagae Päm på Bevaas Pappesutskift i åsbokslutspäm Pappe inaktual Bokföingsode digital Ve n XOR 10 å Efte 6 månade Bokföingsode Ve n Päm på Pappe 10 å Efte 6 månade Balanskontoavstämning Åsvis pe fond Päm på 10 å Efte 6 månade Kontoutdag avstäming Konologiskt Päm på Pappe 10 å Efte 6 månade Åsbokslut, delåsbokslut, D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas 3 å åsappote Huvudbok Pappe/ Bevaas PDF A1 Veifikationslista Ve n pe seie 10 å Efte 6 Finns i edovisningssytemet månade Unde abete Upphandlings diaium E-avop Upphandlingse nhet Bevaas Ev gallingsutedning gös infö konveteing/ slutbevade i digital fom. Upphandlae Upphandlae Upphandlae Upphandlingsäenden diaieföda i E- D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Upphandlae avop Registe öve amavtal D-n e-avop e-avop inaktual Unde ständig beabetning Upphandlae

9 Föbeeda upphandling Upphandla öve töskelväde Upphandlae Intesseanmälan vid samodnad D -n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Inklusive info om behov, Upphandlae upphandling kontaktuppgifte mm. Anskaffningsbeslut/inköpsanmodan D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Upphandlae Fullmakt att genomföa upphandling D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Bevaas 3 å samodnad upphandling Upphandlae åt kommunen Fullmakt att teckna avtal fö D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Bevaas 3 å samodnad upphandling Upphandlae kommunens äkning Potokoll MBL-föhandling D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Bevaas 3 å samodnad upphandling Upphandlae Godkännande av D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Upphandlae föfågningsundelag Föhandsannonseing D-n e-avop e-avop 2 å Upphandlae Upphandlae Föfågningsundelag D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Upphandlae Annons i egna webbplatse annons D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Upphandlae på intenet,upphandlingsdatabas / TED, upphandling öve töskelväden, Fågo och sva D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Upphandlae Anbud antaget D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Upphandlae Anbud ej antagna D-n e-avop e-avop/diaiet 4 å Öppningspotokoll D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Upphandlae Kompletteinga D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Upphandlae Utvädeingspotokoll D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Upphandlae Anbudssammanställning D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Upphandlae Avbytande av upphandling D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Upphandlae Beslut om att avbyta upphandling D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Delegeing, anmäls till nästkommande nämndsammantäde Avopa fönyad konkuensutsättning Tilldelningsbeslut D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Avtal D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Fölängning av avtal D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Upphandlae Bevaas 3 å Upphandlae Bevaas 3 å Upphandlae Upphandlae Beslut om avop fån amavtal inom veksamhetsomåde och budget D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Delegeing, anmäls till nästkommande nämndsammantäde. Upphandlae Avopsföfågan D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Sändlista D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Fågo och sva D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Anbud D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Kompletteinga D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Utvädeingspotokoll D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Anbudssammanställning D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Avbytande av avop D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Upphandlae Bevaas 3 å Upphandlae Bevaas 3 å Upphandlae Bevaas 3 å Antaget anbud skivs ut Upphandlae Bevaas 3 å Upphandlae Bevaas 3 å Upphandlae Bevaas 3 å Upphandlae Bevaas 3 å Upphandlae

10 02.04 Hantea allmänna handlinga Hantea övepövning Tilldelningsbeslut D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Avtal D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Upphandlae Bevaas 3 å Upphandlae Upphandlae Skivelse om övepövning fån D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Upphandlae Fövaltningsätten Svaomål D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Upphandlae Yttande D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Upphandlae Beslut D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Upphandlae Hantea avtal Upphandlae Koespondens med avtalsleveantö D-n e-avop e-avop inaktual 3 å Upphandlae Öveenskommelse om pisjusteing D-n e-avop e-avop inaktual 3 å inkl ny pislista Upphandlae Öveenskommelse om fölängning av D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Upphandlae avtal Vaning om uppsägning/hävning av D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Upphandlae avtal Hävning av avtal D-n e-avop e-avop/diaiet Pappe/ Bevaas 3 å inkl motiveing samt undelag Upphandlae Registea handlinga Diaium W3D3 Bevaas Ev gallingsutedning gös infö konveteing/ slutbevade i digital fom. nämnd nämnd Diaielista Åsvis D-n Pappe Bevaas 3 å Utskift till akivet nämnd Diaieföda handlinga D-n W3D3 Diaiet om inget Pappe/ Bevaas 3 å Pappesakte leveeas till akivet nämnd annat anges vid enskild pocess digitala akte ligge i systemet Hantea utlämnande av allmänna handlinga Hantea handlinga av tillfällig och/elle inga betydelse fö myndigheten Seketessföbindelse D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Föbehåll D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Avslagsbeslut, besväshänvisning, ev D-n W3D3 Diaiet Pappe/ kopio på maskade handllinga nämnd Bevaas 3 å nämnd Bevaas 3 å nämnd Bevaas 3 å Delegeing, anmäls till nästkommande nämndsammantäde. nämnd Administea möten och sammantäden Akivea allmänna handlinga Inkomna elle expedieade handlinga, föfågninga och meddelanden av tillfällig betydelse elle utinmässig kaaktä Handlinga som ä av tillfällig betydelse fö att innehållet öveföts till nya databäae elle handlinga esatts av nya Spam inaktual inaktual inaktual Se kommenta Se kommenta Se -säkehet Leveansevesal Konologiskt Päm näakiv Pappe Bevaas 1 ex hos akivmyndigheten

11 02.06 Hantea Infomation och kommunikation Administea sammantäden fö Fullmäktige, nämnd styelse, utskott Administea sammantädes esättning fötoendevalda Administea öviga möten sammantäden Hantea gafisk pofil och vaumäke nämnd Sammantädestide fö politiska ogan D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas 3 å nämnd Kallelse,kungöelse Konologiskt Insyn 2 å nämnd åsvis Föedagningslista Konologiskt Insyn 2 å nämnd åsvis Utskickade handlinga Konologiskt åsvis Insyn 2 å nämnd nämnd Nävaolista fötoendevalda Utläggskvitton fötoendevalda Pappe/ Ingå i potokoll Registeas in i Heoma fö utbetalning Skickas till lönekonto Administea löne Kallelse Konologiskt inaktual Dagodning Konologiskt inaktual Mötesanteckninga (ledningsgupp, abetsplatsmöten etc som ej tagits upp på annat ställe) Konologiskt Respektive enhet Pappe/ 2 å nämnd nämnd Kommunikation Publicea på webb Publicea på sociala medie Hantea elease och pesskontakte Hantea egenpoduceade boschye/tycksake Hantea eget peiodiskt tyck Föfågan och sva fån extena om att använda kommunens logga/vapen/vaumäke D-n W3D3 Diaiet Bevaas 3 å Kommunikation Webbsido D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Infomation som endast finns på hemsida och esätte boschy motsvaande Bevaas Gallas kontinueli gt Åligen gös en utskift/skämdump av statsidan samt webbsidans kata/stuktu. Gallas efte 6 månade efte att systemet vanat Facebook konto/inlägg/twitte Kundtjänst 3 mån Om inlägg bli till åtgäd måste man kunna föa in det i anda veksamhetssytem Pesselease D-n W3D3 Newsdesk/Diai et Kommunikation Bevaas 3 å Kommunikation Annonseing i lokaltidning D-n W3D3 Diaiet Bevaas 3 å Samlingsäende pe å Kommunikation Boschye/tycksake D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Samlingsäende pe å Kommunikation Pesonaltidningen Panoama Konologiskt Akivbox hos Pappe Bevaas 3 å Kommunikation kommunikation/ it enheten

12 02.07 Hantea pesonuppgifte Medveka vid mässo och konfeense Oganisea pesonuppgiftsbehandlin g Administea pesonuppgiftsbehandling Boschye pogam pesentationsmateial etc Anmälan av pesonuppgiftsombud till Datainspektionen Föodnande och inättande av pesonuppgiftsombud Avtal och instuktion fö pesonuppgiftsbitäde Anmälan av behandling av pesonuppgifte till pesonuppgiftsombudet Föteckning öve pesonuppgiftsbehandling Registeutdag, begäan om samt sva Akivbox hos kommunikation savdelning/ans vaig enhet D-n W3D3 Diaiet Pappe/ D-n W3D3 Diaiet Pappe/ D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas 3 å 1 akivex läggs i akivbox som leveeas nä boxen ä full Kommunikation Kommunikation nämnd nämnd Bevaas 3 å nämnd Bevaas 3 å Delegationsbeslut anmäls till nästa nämnd nästkommande nämnd Bevaas 3 å nämnd inaktual nämnd Nä behandlingen egisteats i Diapo nämnd Diapo inaktual nämnd D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas 3 å nämnd Hantea -stöd Hantea säkehet Systemfövaltning Registe öve behöighete Konologiskt I systemfövalta potföljen Back-uppe - säkehetskopio Konologiskt Backupummet, Skogsbo 1 Pappe avslutat konto Öveenskommelse om -säkehet med anställda Konologiskt Fövaingsboxa Pappe inaktual Spam inaktual Pogamlicense Systembeskivninga I systemfövalta potföljen I systemfövalta potföljen Band Bevaas Efte kontoll att inget felaktigt klassats som spam 2 å Efte upphöande 2 å Logga öve e-post och datatafik Konologiskt I esp system 3 mån Suppot Beställning av installation I systemfövalta potföljen Nä systemet avvecklas Felanmälninga inkomme som telefonsamtal elle via äendehanteingssystem Äende hanteingssyste m inaktual Efte åtgädande Behöighetsblankette - ansökan om Konologiskt Fövaingsboxa Pappe inaktual Nä behöigheten upphö behöighet Hantea telefoni Kontaktcente Hantea televäxel Kontaktcente Felanmälan Konologiskt Pappe/ inaktual Beställning av suppot Konologiskt inaktual Efte åtgädande Efte åtgädande Kontaktcente Kontaktcente

13 Hantea mobiltelefone Telefonkatalog Konologiskt Pappe/ inaktual Unde ständig beabetning Kontaktcente Kontaktcente Beställning Konologiskt Pappe/ inaktual Kontaktcente Felanmälan Konologiskt Pappe/ inaktual Efte åtgädande Kontaktcente Ge kontosstöd Kontaktcente Hantea inpasseing Kontaktcente Fodon och tanspote Inspasseingslogg gäste Konologiskt Loggmaste/visi 1 å Kontaktcente on Registe öve inpasseingsbicko Konologiskt Päm Pappe 1 å Kontaktcente pesonal intensevice Inpasseingslogg Konologiskt Lamdato 1 å Kontaktcente Hantea post Kontaktcente Reklisto etc Konologiskt Päm hos Pappe/Pa 3 mån Kontaktcente intensevice csoft Utgående post/paket Konologiskt Päm hos Pappe/Pa 3 mån Kontaktcente intensevice csoft Fullmakt fö posthämtning Alfabetisk på namn Päm hos intensevice Pappe inaktual Kontaktcente Tillhandahålla tyckeitjänst Lämna lokalsevice Hålla myndighetes beslut tillgängliga fö allmänheten Tyckbeställning Konologiskt Päm hos intensevice Pappe inaktual Lokalbokning Boka.se inaktual Infomation om kommunalabeslut Konologiskt Anslagstavla inaktual Anda myndighetes beslut t.ex. Konologiskt Anslagstavla inaktual Miljödoma Kontaktcente Kontaktcente Kontaktcente Kontaktcente Kontaktcente Kontaktcente Kontaktcente Kontaktcente Hantea bilpool Kontaktcente Tillgodose veksamhetens lokalbehov Planea veksamhetenas lokalbehov,- utnyttjande Bygga lokal elle fastighet Riva lokal elle fastighet Anpassa lokale till hyesgästens behov Beställning av bil Outlook inaktual Kontaktcente Köjounal Pe bil Päm hos Pappe 1 å Kontaktcente intensevice Divmedelskvitton Pe bil Päm hos intensevice Pappe 1 å Till ekonomi Kontaktcente /alla nämnd Lokalplane D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Lokalfösöjningsplan D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Beställning fån nämnd/styelse D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Beställning fån nämnd/styelse D-n W3D3 Diaiet Pappe/ /alla nämnd Bevaas 3 å Lokalplane nämnd Bevaas 3 å Bevaas 3 å Bevaas 3 å

14 02.13 Hantea kis och säkehet Undehålla lokal elle fastighet Sköta utemiljöe Beställning fån nämnd/styelse D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Undehållsplane Konologiskt sdata bas/ LEB Bevaas 3 å 3 å Skötselplan Åsvis sdata Pappe/ 1 å Intent bas/ LEB Skötselavtal D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas 3 å Intent avtal gata-pak Våda lokale Undehållsplane Konologiskt sdata bas/ LEB 3 å Inhya exten lokal elle fastighet Hyeskontakt D-n W3D3 Diaiet/LEB Pappe/ Bevaas Efte avslut pappe Tillägsavtal D-n W3D3 Diaiet/LEB Pappe/ Bevaas Uppsägning av extent inhyd lokal D-n W3D3 Diaiet/LEB Pappe/ Bevaas Hya ut lokale Hyesoffet/utkast sdata inaktual Kan gallas efte tecknat avtal bas/ LEB Hyeskontakt D-n W3D3 Diaiet/LEB Pappe/ Bevaas Säga upp hyesgäst Hantea kisledningsnämnd Abeta med kisbeedskap och säkehet Bediva systematiskt iskhanteingabete Bediva systematiskt bandskyddsabete Uppsägning D-n W3D3 Diaiet/LEB Pappe/ Uppsägning av intena hyesavtal D-n W3D3 Diaiet/LEB Pappe/ Mötesanteckninga Konologiskt Säkehetssamo dnae Pappe/ Övnings/utbildningsutvädeinga D-n W3D3 Diaiet Pappe/ KiB-logga D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Kisledningsplane D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Kisledningslogga D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Oljseskyddsplane D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Avtal D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Risk- och såbahetsanalyse D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Kontinusplane D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Incidentappote/analyse D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Riskanalyse D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas Bevaas 1 å Bevaas 3 å Bevaas 3 å KiB=kommunikatö i beedskap Bevaas 3 å Bevaas 3 å Bevaas 3 å Bevaas 3 å Bevaas 3 å Bevaas 3 å Bevaas 3 å Bevaas 3 å

15 Slutad Utbildning och övningsesultat D-n W3D3 Diaiet Pappe/ Bevaas 3 å

FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30

FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30 FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs åsmöte 2007-05-30 Utabetad i samabete mellan FRII och Öhlings PicewatehouseCoopes Jämtlands läns Cance- och Omvådnadsfond å 2012. 1. Övegipande pincipe i FRIIs kvalitetskod

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Enköpings Biodlae c/o Mattias Blixt Kykvägen 3 749 52 GRILLBY Jounalnumme 2012-1185 E-postadess mattias.blixt@enviotaine.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Destination Stömsholm Bige Jals väg 9 734 51 Kolbäck Jounalnumme 2009-2686 E-postadess ulla.b-son@telia.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn och adess Sigwad

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Delegationsordning för överförmyndarnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 2 Allmänt om delegation Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL

Läs mer

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (3) Datum 2015-08-12 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Ändring av delegationsordningen SN-2015-948 Sammanfattning

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden HebyFS 2015:47 Infördes i författningssamlingen den 8 augusti 2015 Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:04 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

1 0 0 DEMOKRATI OCH LEDNING

1 0 0 DEMOKRATI OCH LEDNING Nässjö kommun Örnen i Nässjö AB Dokumenthanteringsplan, version 1.0 Antagen 2015-10-13 Gäller från och med 2016-01-01 Processnr Process Handlingstyp/handlingsslag Registrering Förvaringsplats Gallring

Läs mer

Delegation medför överlåtande utav en beslutsfunktion vilket således innebär att delegat inträder i kommunstyrelsens ställe.

Delegation medför överlåtande utav en beslutsfunktion vilket således innebär att delegat inträder i kommunstyrelsens ställe. DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunallagen skiljer mellan beslut som kan delegeras och verkställighetsbeslut. Föreliggande delegationsordning omfattar inte beslut av rent verkställande art då

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Fastighetsnämnden Fastställelsedatum: 2015-03-11 Ansvarig: Fastighetschef Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov Följas upp: Minst vart

Läs mer

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden Vänesbogs kommun Födjupad ganskning av Samhällsbyggnadsnämnden Götebog 2005-12-14 Enst & Young AB Vilhelm Rundquist 1 Sammanfattning Enst & Young ha fått i uppdag av evisoena i Vänebogs kommun att genomföa

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård- och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 25 maj 2010 43 Diarienummer: Dokumentansvarig: Pernilla Melin

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 1 (14) INNEHÅLL INLEDNING...3 Delegationsförteckning...3 Vad kan

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 48156 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-16, KS 269 Gäller från och med 2015-08-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

Dokument- och ärendehantering i Alingsås kommun Bilaga 4

Dokument- och ärendehantering i Alingsås kommun Bilaga 4 Dokument- och ärendehantering i Alingsås kommun Bilaga 4 Innehållsförteckning Inledning 2 Platina ärendehanteringssystem 2 - Organisation - Handlingar, ärenden, uppdrag, sammanträden - Arkivering och gallring

Läs mer

Styrdokument Dokumenttyp: Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen. Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegeringsföreskrifter

Styrdokument Dokumenttyp: Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen. Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegeringsföreskrifter Beslutat av: Kommunstyrelsen 2011-01-19, 9 Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde Delegeringsföreskrifter Enligt kommunallagen får styrelsen anta sin egen delegeringsförteckning. Delegering

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 Tid: 2016-01-18 kl. 13.00-15:45 Plats: Region Halland 8 RJL2016/ 78 Delegationsordning för regionstyrelsen Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Rutin för källsortering vid Campus Valla, LiU

Rutin för källsortering vid Campus Valla, LiU Sid 1 (5) Rutin fö källsoteing vid Campus Valla, LiU Fö samtliga faktione utom pappe och tidninga gälle att Hussevice tanspotea avfallet fån men i kulvet till centala uppsamlingsplatsen no om Hus A. Däifån

Läs mer

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente.

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente. Arkivreglemente för Landstinget i Kalmar län Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) antagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den landstingskommunala arkivvården inom

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden 1 Torsby kommun Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden Grundprincip: den som har kontot beslutar Noteringar All upphandling skall ske enligt av kommunfullmäktige

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING. Beslutad av Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-12

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING. Beslutad av Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-12 + KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING Beslutad av Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-12 Inledning Delegering inom en nämnd Regler om delegering av ärenden inom en nämnd finns i kommunallagen

Läs mer

Delegeringsordning. Antagen av Kunskapsförbundet Västs direktion 2012-09-06, 7

Delegeringsordning. Antagen av Kunskapsförbundet Västs direktion 2012-09-06, 7 Delegeringsordning Antagen av Kunskapsförbundet Västs direktion 2012-09-06, 7 Delegeringsordning Innehållsförteckning Förkortningar m.m... 1 Förkortningar på delegater...1 Förkortningar på lagar, författningar

Läs mer

godkänna förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning

godkänna förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-01-18 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG delegationsordning 2013 Sammanfattning Delegering innebär överföring av beslutanderätt från nämnd till utskott

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 211. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och Gemensamma regler Styrelsen får uppdra åt ett utskott, åt

Läs mer

Delegationsplan. för. Barn- och skolnämnd Lunds stad

Delegationsplan. för. Barn- och skolnämnd Lunds stad LUNDS KOMMUN Barn- och skolförvaltning Lunds stad Delegationsplan för Barn- och skolnämnd Lunds stad Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22. Reviderad 2012-06-20 samt 2013-10-16. Innehållsförteckning

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-11 Dnr: 2015/138-GSN-002 Grundskolenämnden Delegationsordning Grundskolenämnden 2015 Förslag

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelserna för utförarstyrelsen Sida: 1 (5) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Utförarstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Tjänsteskrivelse 2015-01-16 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2015.0045 Folkhälsonämnden Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Sammanfattning Delegationsordning för Folkhälsonämnden har upprättats

Läs mer

Redogörelse Kalenderår

Redogörelse Kalenderår Överförmyndarnämnden Box 66 182 05 Djursholm Redogörelse Kalenderår Del av år, från och med till och med, datum Huvudman Namn Adress (folkbokföringsadress) Vistelseadress, om annan än ovan Postnummer Postort

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delegeringsordning Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22 Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delgeringsordning 2016-01-18 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av kommunstyrelsen 2015-04-28, 69, reviderad 2015-11-03, 128. Förvaltningss vidaredelegation beslutad 2015-11-11, KS-D 2015:84. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller

Läs mer

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt 1 (10) Typ: Delegation Giltighetstid: Tills vidare Version: 5.0 Fastställd: 2015-08-18, 177 Uppdateras: 1 år efter fastställande 2015-10-22, 228 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Ansvar 3. Anmälan av

Läs mer

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Allmänt om delegering Delegeringsordningen är främst ett formellt instrument som reglerar beslutanderätten

Läs mer

Antagen av Upplevelsenämnden 2007-03-27, 16. Delegeringsförteckning Upplevelsenämndens verksamhetsområde

Antagen av Upplevelsenämnden 2007-03-27, 16. Delegeringsförteckning Upplevelsenämndens verksamhetsområde Antagen av Upplevelsenämnden 2007-03-27, 16 Delegeringsförteckning Upplevelsenämndens verksamhetsområde Delegeringsföreskrifter Enligt kommunallagen får styrelsen anta sin egen delegeringsförteckning.

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning med Förvaltningschefens vidaredelegering samt Delar av kommunstyrelsens delegation.

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning med Förvaltningschefens vidaredelegering samt Delar av kommunstyrelsens delegation. Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning med schefens vidaredelegering samt Delar av kommunstyrelsens delegation 1 (10) Innehållsförteckning Inledning 3-4 Allmänt om delegation Delegationens innebörd

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Innehåll Lagregler om delegering... 4 Delegation och verkställighet... 4 Vem

Läs mer

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Karlskrona kommun 2015-11-24 1 (13 ) Drift- och serviceförvaltningen Dnr 2015.27.002 Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Fastställt av: Drift- och servicenämnden Fastställt: 2015-10-27

Läs mer

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-28 1 (4) HSN 1412-1624 Handläggare: Julia Forssmed Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 5 Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun 1/18 Beslutad: Kommunstyrelsen 131, 2015-05-27 Gäller fr o m: 2015-05-28 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:277-002 Ersätter: beslutad av kommunstyrelsen 44, 2008-02-04 (reviderad 162, 2008-06-02,

Läs mer

2016-01-26. Uppdrag till nämnderna att revidera och uppdatera sina delegationsordningar under våren 2016 KS/2015:346

2016-01-26. Uppdrag till nämnderna att revidera och uppdatera sina delegationsordningar under våren 2016 KS/2015:346 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-26 Kommunstyrelsen Erika Nysäter Kvalificerad utredare Telefon 08 555 010 89 erika.nysater@nykvarn.se Uppdrag till nämnderna att revidera och uppdatera sina delegationsordningar

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Webb: www.ange.se Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen Antaget av kommunstyrelsen den 22 mars 2016 51 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer 841 81 Ånge Torggatan 10 www.ange.se

Läs mer

Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Antagen 2016 01 26 Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Enligt 6 kap 33 kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot, ersättare eller åt en anställd

Läs mer

2015-11-04. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning.

2015-11-04. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-04 Kommunstyrelsen Erika Nysäter Kvalificerad utredare Telefon 08 555 010 89 erika.nysater@nykvarn.se kommunstyrelsen 2016 KS/2015:346 Delegationsordning för Förvaltningens förslag

Läs mer

DIARIEFÖRINGSHANDBOK. 2015-10-29 Version 0.2

DIARIEFÖRINGSHANDBOK. 2015-10-29 Version 0.2 DIARIEFÖRINGSHANDBOK 2015-10-29 Version 0.2 1.1 HUR GÖR JAG FÖR ATT DIARIEFÖRA? Malmö högskola använder sedan 1999 ärendehanteringssystemet W3D3 och diarieföringsmodulen. I dagsläget används inga andra

Läs mer

Kantarellstigens Samfällighetsförening

Kantarellstigens Samfällighetsförening Kantarellstigens Samfällighetsförening Handlingar inför föreningsstämman 2009 I enligt med tidigare utsänd kallelse håller föreningen ordinarie stämma onsdagen den 15 April i skogsängskyrkan med början

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för arbets- och företagsnämnden Dokumentets syfte En delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätt att besluta på delegation av nämnden

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

Regler för gallring av räkenskapshandlingar

Regler för gallring av räkenskapshandlingar Regler för gallring av räkenskapshandlingar vid Högskolan Dalarna Beslutad: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/862/10 Ersätter: Lokala gallringsbestämmelser vid Högskolan Dalarna, Ö 20/97, avsnittet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Myndighetsnämnden 1(8) Reviderad 2012-09-19 110 2013-09-16 77 Dokumenthanteringsplan för 2 Dokumenthanteringsplan

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst

Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst 3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Therese Larsson Datum 2015-02-10 Diarienummer GSN-2015-0027 Gatu- och samhällsmiljönämnden Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst Förslag till beslut

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Delegationens innebörd Kommunfullmäktige får, enligt 3 kap 10 kommunallagen, uppdra åt en nämnd att i kommunfullmäktiges ställe besluta i ett

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration Norrtälje kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration Diarie KS13- Upphandlare Robert Beronius Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07

DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07 1(11) Rev. KFN 2011-12-06 86, KFN 2014-02-04 12 DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Ej delegeringsbara

Läs mer

Kontrollplan 2012-2013 gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret

Kontrollplan 2012-2013 gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Karlstad 2012-08-22 Carina Wiberg, 054-540 10 03 carina.wiberg@karlstad.se Kontrollplan 2012-2013 gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret Kundnöjdhet

Läs mer

J Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003

J Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-04-08 Blad 7 Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003 Redovisning av interna kontrollarbetet år 2013 Kommunfullmäktige antog år 2006 ett reglemente för intern

Läs mer

Riskanalys. Förskolenämnden

Riskanalys. Förskolenämnden Riskanalys Förskolenämnden Innehållsförteckning 1 Bruttolista... 3 1.1 Verksamhet... 3 1.2 Förtroende... 3 1.3 Ekonomisk/Finansiell... 4 1.4 HR... 6 1.5 Kommunikation... 7 1.6 Informationssäkerhet... 7

Läs mer

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen RUTIN 1 (14) Senast uppdaterad -02 Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare RUTIN 2 (14) Senast uppdaterad -02 Innehållsförteckning Inledning... Verksamheten... 4 Stängning

Läs mer

Bevarande eller gallring av handlingsslaget

Bevarande eller gallring av handlingsslaget Kommunstyrelsens kansli Cirkulär och nyhetsbrev, från externa organisationer m.m. Inkommande och utgående fristående handlingar Inkommande och utgående handlingar, av tillfällig eller liten betydelse för

Läs mer

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Tjänsteutlåtande 2012-09-03 Sidan 1 av 4 Dnr BUN 2011/178-4 Barn- och ungdomsnämnden Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden antagen i KFN 2010-12-07; 58 Delegationsföreskrifter Enligt kommunallagen får nämnden anta sin egen delegationsförteckning. Delegering får ske till utskott,

Läs mer

En debatt på http://www2.vansterpartiet.se/debatt/

En debatt på http://www2.vansterpartiet.se/debatt/ En debatt på http://www2.vanstepatiet.se/debatt/ Åke Eiksson: Sluta slia i fedsfågan! [2005-03-14] - Fösvasuppgöelsena i iksdagen gös alltid mellan valen. Fågan om kig och fed bli aldig en valfåga. Det

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Detta dokument är en bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting. Planen gäller retroaktivt från

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Sida 1(9) Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter framgår

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN MH Teknik: VA Beslutad: Tekniska nämnden. Ansvarig/ Förvaring. Gallringsfrist

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN MH Teknik: VA Beslutad: Tekniska nämnden. Ansvarig/ Förvaring. Gallringsfrist Vatten & Avlopp Abonnentregister för VA Fil på server Winsam generar anläggningsnummer. Anläggningshandlingar Digitalt, sköts till stora delar av Kundtjänst. Under ständig bearbetning. - - - - Anläggningar

Läs mer

Skate Film Golf Skytte MTB cykling Konst RC skärmflyg Circus Mimulus Dans Discgolf Fiske Boxning

Skate Film Golf Skytte MTB cykling Konst RC skärmflyg Circus Mimulus Dans Discgolf Fiske Boxning ban & ungdoma! Kostnadsfitt fö alla e g ä l a m Som Skate Golf Skytte MTB cykling Konst RC skämflyg Cicus Mimulus Discgolf Fiske Boxning 2016 Vafö ha jag fått den hä boschyen? Ä du elev i någon av Foshaga

Läs mer

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden Reviderad 2016-04-28 Delegationsordning Delegationsordning för INLEDNING s ansvarsområden s ansvarområden framgår av nämndens reglemente. Arbetsgivarrollen Samverkan Samverkan mellan parterna bygger på

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Antagen i Socialnämnden 2008-10-29 145 Reviderad upplaga antagen i Socialnämnden 2013-02-20 20 2 (12) 2 (12) Innehållsförteckning

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lunds universitet, Universitetsförvaltningen

Inspektion av arkivvården vid Lunds universitet, Universitetsförvaltningen 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Lunds universitet, Universitetsförvaltningen Riksarkivet inspekterade arkivverksamheten vid Lunds universitet under tre dagar den 20 22 maj 2014 dels vid Universitetsförvaltningen

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15051/08 SSA 2008:10 Södertälje kyrkogårdsförvaltning Att: Lennart Schånberg INSPEKTION AV HANTERINGEN

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Höörs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-18, 98, ändrad i kommunstyrelsen 2015-01-12 15 och 2015-05-11 134 Delegation av beslutanderätt Enligt kommunallagen

Läs mer

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015 Stadsbyggnadsnämnden 2016-02-10 1 (2) Stadsbyggnadsförvaltningen Ekonomienheten SBN/2014:469 Mervi Nyqvist Stadsbyggnadsnämnden Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar

Läs mer

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel VALLENTUNA KOMMUN 2008-12-18 SID 1/9 er och generella anvisningar för hantering av privata medel När enskildas privata medel hanteras ska det på varje enhet finnas skriftliga lokala rutiner som är grundade

Läs mer

2 Den eller de som äger fastighet benämns delägare. Delägares fastighet benämns delägarfastighet.

2 Den eller de som äger fastighet benämns delägare. Delägares fastighet benämns delägarfastighet. Antagna vid årsmöte 2014-02-25. STADGAR Allmänna bestämmelser 1 1 mom. Föreningens namn är Sångkörens Samfällighet. 1 2 mom. Föreningens uppgift är att handha gemensamhetsanläggningar inom kvarteret Sångkören

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reviderat 2009-02-17 Kommunfullmäktige 2009-08-31 46 SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Läs mer

Tentamen i Energilagringsteknik 7,5 hp

Tentamen i Energilagringsteknik 7,5 hp UMEÅ UNIVERSIE illämpad fysik och elektonik Las Bäckstöm Åke Fansson entamen i Enegilagingsteknik 7,5 hp Datum: -3-5, tid: 9. 5. Hjälpmedel: Kusboken: hemal Enegy Stoage - systems and applications, Dince

Läs mer

MIS årsmöte 14:e april

MIS årsmöte 14:e april N 1 Mas 2011 Ågång 21 Medlemsblad Föeningen Miljöevisoe i Sveige MIS åsmöte 14:e apil Boka edan nu in MIS åsmöte den 14:e apil i Stockholm. Föutom åsmöteshandlinga bjude MIS på senaste nytt om ISO-standade,

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2012-02-07 19 2011.278 2012-02-29 Förslag till rev 2012-03-02 Förslag till rev 2012-04-03 80 2011.278 2013-06-17 105 2013.57 Punkt A19 2015-02-03 31 2015.04 Revidering

Läs mer

Lathund - version 1.1 2014-09-17. Så här lämnar du in en koncessionsansökan

Lathund - version 1.1 2014-09-17. Så här lämnar du in en koncessionsansökan Lathund - version 1.1 2014-09-17 Så här lämnar du in en koncessionsansökan 2 Inledning Den här handboken beskriver hur ni ska göra när ni lämnar in en ansökan om nätkoncession för linje. Vi utvecklar och

Läs mer

DOM 2014-04-08 Meddelad i Malmö

DOM 2014-04-08 Meddelad i Malmö DOM 2014-04-08 Meddelad i Malmö Mål nr 1805-14 1 SÖKANDE AB LM Transport, 556219-1626 Industrigatan 82 291 36 Kristianstad MOTPARTER 1. Östra Göinge kommun mål nr 1805-14 Storgatan 4 280 60 Broby 2. Osby

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för upphandling vid Umeå universitet

Dokumenthanteringsplan för upphandling vid Umeå universitet 2.1.2 Underlag för uppstart av upphandling som t.ex. förstudie 2.1.2 Förfrågan till leverantör/ marknadsundersökning 2.1.2 Beställning av upphandling samt i förekommande fall fullmakter 2.1.2 Direktupphandling

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 1 september 2015

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 1 september 2015 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 1 september 2015 Plats: Skype Tid: Tisdag 1 september, kl. 18.00. Närvarande: Anna Maria Resare, Emelie Eriksson, Sara Rösare, Frej Persson,

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kärnprocesser i Mölndals stad

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kärnprocesser i Mölndals stad Dnr MN 482/16 DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kärnprocesser i Mölndals stad 4.0.6 Överklagan av Antagen av miljönämnden den 15 mars 2016, 31 Gäller från och med den 1 april 2016 4. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring 2014-11-14 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: ALLMÄN ADMINISTRATION - KOMMUNGEMENSAM Beslutad: på delegation 2014-10-23, anmäld i KS 2014-12-01, Dnr KFKS 2014/728-004 Upprättad:

Läs mer