Thomas Gull Kinds Järn ordförande Sture Björk Vianor kassör STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant"

Transkript

1 Svenlju nga pa k Svenlju nga Kö pin de l ee gh an & e ic rv Se

2 Hos oss är de läare a sara föreag Thomas Gull Kinds Järn ordförande Sure Björk Vianor kassör STYRELSEN Carlén Maias Relaxen Lena Nil Zeb & S sson ofi ledamo ledamo Anon O esson Sun Joakim Preem ledamo Per Bynander ICA Kvanum supplean Möbel C mber a ledamo rlsson

3 Välkommen ill föreningen Svenljunga Köping Handel & Service! Vi vill hälsa dig som föreagare inom handel och service i Svenljunga välkommen a bli medlem i vår förening. Tillsammans driver vi olika frågor med kommunen, vi är involverade i olika näverk för a bygga så många broar som möjlig, vi har öppna syrelsemöen, vi arrangerar olika akivieer för a öka besöksanale ill äroren m. m. all för a bära på Svenljungas föreagarklima! Vår vision A Svenljunga ska vara en akiv och eferrakad or där föreag väljer a eablera sig inom handel och service. Föreningens ändamål och syfe Föreningen Svenljunga Köping Handel & Service har ill ändamål a främja uvecklingen och illvaraa medlemmar med inrikning på handel och service och deras gemensamma inressen. E öka näringsliv medför a fler bor kvar på oren och a de väljer a handla mer lokal.

4 Medlemsnya Vi har val a nämna en del av de fördelar som finns med a vara medlem hos oss; Öppna syrelsemöen Årligen åerkommande gemensamma akivieer som; - Texasda n - Svenljungasommar - Fredanaa - Annonskampanjer, ex Hjärliga Dagar Gemensam hemsida; Näverk vi är involverade i; - Svenljunga Föreagarförening - Svenljungas Fasighesägare - Samrådsmöen med KSAU - Brosförebyggande råde (vakan) - Lokal fasighesnäverk Konorslokal med konferensbord på Torggaan 7 Facebooksida; Kommunkonak - vi driver gemensamma frågor, bl. a. är vi med och driver kommunens cenrumplan. Sara ege kurs; du erbjuds möjligheen a vara menor å någon av kursdelagarna (de kan bli en ambassadör för di föreag) hjä Hjärliga Dagar i Svenljunga En gemensam åerkommande annonskampanj i graisidningen STT. dagar rliga unga j i Sven l Fredanaa LÅÅÅNG PPET Ö 4 MARS ag Lörd TE X Du har möjlighe a vara en del av Svenljungapakee. E erbjudande som ges ill nya föreagseableringar i Svenljunga (inom handel och service) ördag nu på l En dag med akivieer, marknad och upprädanden i ansluning ill luciafirande i mien av december varje år. 15 KL. 10 m eno ar g eng junga! p h d oc i Svenl ra i Spa handla a ille N a l A S DA Hand erad Klock 19.30an a er! b a r s pri...på Sve nlj Lion unga med s Lucia ärn o gör r säm e fram ningsfu ll räd and e. s STT! n i vecka danden org e k ö pi n g unga S ve n l j l & service ha n d e Se erbju BUTIKERNA KvällsÖPPNA TILL KL SVE Texasda n Den sisa lördagen i augusi varje år. En dag med dans, upprädanden, ivoli och prova-på-akivieer. SOMMA A UNG J NL R Svenljungasommar Allsång och upprädanden på orge under onsdagkvällarna i juli.

5 Våra mål Föreningens kor- och långsikiga mål Lära oss mer om offenlig upphandling så a olika föreag kan gå ihop för a vinna upphandlingar Gemensam illsånd för illgänglighesanpassade rooarpraare Kompeensuvecklande insaser (offenlig upphandling som exempel) Gemensam webshop Personalpool Vinna offenliga upphandlingar genom a gå ihop En menorbank för nyföreagare i Svenljunga Få fler köpmän och föreagare a eablera sig i cenrum och fylla omma lokaler Öka basubude inom handel och jänseföreag Bevara den befinliga basservicen i cenraloren Uppräa gemensamma öpeider Öka försäljningen i befinliga buiker Akiv samarbea med kommunen för a skapa e arakivare cenrum Skapa näverk för uveckling av cenrum A skapa en vi-känsla bland näringsidkare för a samverka mo gemensamma mål Öka kompeensen bland näringsidkare genom bl. a. kurser Svenljungapakee - för nyföreagare och nya föreag i Svenljunga Svenljungapakee erbjuds nya föreag som eablerar sig i cenraloren i Svenljunga och inom område handel och service. Som nyföreagare har du ofas många inveseringskosnader och de innan du börja jäna in några pengar. Du kommer från en anke om vad du vill göra och behöver nu börja jäna pengar på din affärsidé. Sege ill a pengar rullar in kräver ofas hår arbee och du kan behöva professionell hjälp med din affärsplan och budge. Du har många ulägg som nysarad föreagare, all från målarfärg ill väggarna, allrikar och besick inför din lunch ill kassaapparaer och kordragare. Även du som kanske väljer a flya din verksamhe (eller skapar en filial) ill Svenljunga, får många ulägg som belasar din pengapåse. I Svenljunga arbear vi för a göra de läare a eablera sig! Här får du hjälp från dina kollegor på oren. Här är vi ine konkurrener med varandra, uan illsammans är vi en sor gemensam arbesplas som alla vill locka fler besökare ill oren. Dea innebär också a Svenljunga Köping Handel & Service hjälper dig med uppsaren av di föreag. Konak - Svenljunga Köping Handel & Service Thomas Gull

6 Svenljungapakee - dina erbjudanden Nedansående föreag från Svenljunga har val a bidra ill en läare sar för din verksamhe; Observera För a få a del av dessa erbjudanden ska Föreningen Svenljunga Köping Handel & Service ha granska och godkän din affärsidé och affärsplan. I denna grupp ingår även bankerna. Alla erbjudande gäller endas inköp ill föreages verksamhe. Axving / Elecrolux Home 20 % raba under försa eableringsåre. Börje Axelsson Örsgaan Brobergs Konor & Bokhandel 30 % raba vid e köpillfälle av konorsmaerial och 10 % raba vid forsaa inköp av konorsmaerial. Gäller vid fakurering. Cecilia Dalvald Boråsvägen DS Tryck 25 % vid försa uppsars ordern. David Sedenborg Boråsvägen Graisidningen STT och Reklambyrån STT Marknadsföring & Reklam Alla som sarar föreag i Svenljunga kommun eller flyar sin verksamhe hi erbjuder STT följande: 3 månaders fri profilannonsering i valfri annonssorlek. Gäller vid ecknande av annons varje vecka under mins 6 månader. Efer 3 månader lämnar vi 50 % raba under den reserande bokade iden. Gäller annons som är inbokad sammanhängande, varje vecka, uan förändring av budskape. När ni söker nya medarbeare får ni 50 % raba på plasannonser under er försa eableringsår. Vår reklambyrå, STT Marknadsföring & Reklam, lämnar 1500 kronor i raba när ni anliar oss försa gången. (Gäller vid e ordervärde av mins 5000 kronor. Vi kan hjälpa dig med bl. a. grafisk form ill rycksaker, fordonsdekor, fönserdekor, skylar, mässmaerial, presenreklam, hemsidor mm). Samliga erbjudanden gäller förusa a ni konakar oss senas efer 6 månader av er eablering i Svenljunga kommun. Fasighesägarna Subvenionerad hyra ugår vid nyeablering i omma lokaler. Nivån på denna raba besäms uifrån hyresgäsens behov av lokalanpassning. Per Bynander Claes Avellan Leif Barsenhol Vill du också lämna e erbjudande i Svenljungapakee? Här finns en plas för dig! Mahias Bång Hanverksgaan 6, Tranemo Sune Srand Hanverksgaan 6, Tranemo Marina Bengsson Hanverksgaan 6, Tranemo Handelsbanken och Swedbank Sjuhärad Erbjuder föreagspake med de flesa sandardjänserna grais under 6 månader (värde 500 kr). Bealerminal grais hyra under re månader (värde kr). Toal värde: kronor. Hans Qvis Kindsvägen Sefan Larsson Saionsgaan

7 ICA-Kvanum 25 % raba vid e illfälle vid exempelvis firmafes, kundkväll eller liknande illsällningar. Per Bynander Kinnagaan Jurisfirman Claes Avellan KB Inrodukionspris; 2,5h fri rådgivning sam inge arvode för bolagsbildning. Under försa åre 50 % raba på arvode. Claes Avellan K. Bloms Måleri 20 % raba på alla ordinarie priser under försa eableringsåre. Ken Blom Präsgärde Kinds Järn 30 % raba på uppsarsorder och därefer 10 % raba under försa eableringsåre. Thomas Gull Brogaan LRF-Konsul Grais rådgivning vid försa kundmöe. Maria Nydén Nylännesg Relaxen 30 % raba under försa eableringsåre på föreagsmassage. Maias Carlén Boråsvägen Sveboda Föreagsrevision Sjuhärad AB 1 immas grais konsulaion i samband med eablering av ny föreag, uforma efer behov. Konsulaion rörande exempelvis val av föreagsform, förberedande budgearbee, uppsar av löpande bokföring, skae- och avgifsanmälan mm. Jenny Palmqvis Saionsg , Svenljunga Föreagarförening Erbjuder fri medlemskap försa åre i föreningen. Hans Neumayer Falkenbergvägen Svenljunga Handelsrädgård AB 25 % raba vid försa köpillfälle, därefer 10% under försa eaberingsåre. Daniel Skoglund Brogaan Lundgrens El 20 % raba på alla ordinarie priser under försa eableringsåre. Per Lundgren Kinnagaan Möbel Carlsson 20 % raba på möbler och inredning under försa eableringsåre. Anon Omber Boråsvägen Preem Svenljunga Erbjuder föreagskor uan avi eller fakureringsavgifer. Drivmedelsraba för bensin 40 öre/lier, diesel 70 öre/lier (Drivmedelsrabaen gäller ills vidare). 10 % raba under eableringsåre på; bilvä och gör de själv vä, hyrbilar, verksad (10% av arbeskosnaden). Joakim Sunesson Nylännesg , Svenljunga Köping Handel & Service Bidrar med kosnadsfri medlemskap försa åre i föreningen. Thomas Gull Torggaan Svenljunga Rör 10 % raba på alla ordinarie priser under försa eableringsåre. Jan-Åke Lindahl Saionsgaan Vianor Erbjuder vid e köpillfälle fyra däck ill åerförsäljarpris sam grais monering, balansering och skifning (gäller föreagsbil). Sure Björk Nylännesg

8 Svenljunga Köping Handel & Service För uveckling av Svenljungas handel och service Konak: ordförande Thomas Gull , kassör Sure Björk

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft.

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft. n Hinsehäxan: Vi är ine lika inför lagen! n Tramadol-besvär: Blev paranoid av ableerna 3/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. SKÄRP DIG! I de nya coach-sverige

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem!

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem! Vad sägs om a snygga ill en ö? Och ragga kunder på Srand! Nu behöver du ine gå över ön efer nya kunder. Helgen den 17-18 mars slår vi upp dörrarna ill Öliv 2012, Golands nya boendemässa på Wisby Srand.

Läs mer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning SÄLJGUIDE - så lyckas du med din försäljning Hej! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när webbutiken ska öppna och försäljningen

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 3 Januari 2010

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 3 Januari 2010 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 3 Januari 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser HumaNova Företagsutveckling: Kostnadsfritt mentorprogram med Kick-off i mars! ALMI Företagspartner

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 9 Februari och Mars 2012

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 9 Februari och Mars 2012 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 9 Februari och Mars 2012 Kostnadsfria seminarier Nytt! Så gör Du Din marknadsundersökning på Stadsbiblioteket Kurser Stockholm Business Region:

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Vill du vara med i en ny TV-serie? TullNytt nr 20, 2008 Nutek: Myndigheternas

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med.

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med. Hkk åk 9 PRIVATEKONOMI-INTERNETHANDEL-KRONOFOGDEN Tid 160 min PRIVATEKONOMI Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla

Läs mer

En lärobok i entreprenörskap

En lärobok i entreprenörskap Ungtreprenör! En lärobok i entreprenörskap Lärarhandledning April 2010 Detta material uppdateras löpande och förslag och kommentarer tas tacksamt emot av jonas.stalhandske@ungtreprenor.se Författaren och

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 37 September 2010

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 37 September 2010 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 37 September 2010 Invigning av Start-Up Stockholm den 9/9 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Frukostmöte den 23/9 -

Läs mer

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Värdefull. TÄVLING! Vinn trisslotter i vår kortjakt. Zobras framgång fortsätter på Tallholmen. så här gör du sid 5. Gardera dig mot räntehöjningar

Värdefull. TÄVLING! Vinn trisslotter i vår kortjakt. Zobras framgång fortsätter på Tallholmen. så här gör du sid 5. Gardera dig mot räntehöjningar Värdefull Ett nyhetsbrev från Vimmerby Sparbank. Årgång 2 Nummer 1 2007 Hur söker man stöd från Stiftelsen? sid 7 Personalen som jobbar i det tysta sid 8 Zobras framgång fortsätter på Tallholmen Nya medlemslånet

Läs mer