ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr Byggebo AB, Box 34, Oskarshamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn"

Transkript

1 ByggeboNy Nr Byggebo AB, Box 34, Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns

2 Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har Byggebo agi yerligare marknadsandelar från övriga akörer på bosadsmarknaden. Nu har vi lie dryg 60 lediga lägenheer. De innebär a vi är mycke, mycke nära den opimala uhyrningsgraden, ler Byggebos vd Benoni Ingelsjö. Byggebos inensiva sasning på öka underhåll och den höga servicenivån i kombinaion med en upräglad vilja a förfina de mjuka värdena i den dagliga konaken med hyresgäserna bär allså fruk. Uhyrningsgraden är i dag dryg 97 procen. De är naurligvis i sig fanasisk med anke på a vi arbear på en vikande marknad. Men ambiionen är a vi ska nå opimala 98 procen inom en snar framid. Ingelsjö kan dock ine i nuläge i dealj beräa hur Byggebo ska a sig ill de uppsaa måle. Och de av den enkla anledningen a syrelsen ine har faa beslu i frågan om och kring de arakiva ågärdsprogram som har arbeas fram. Men 2013 blir onekligen e spännande år ur uhyrningsperspekiv, menar Byggebos vd. Tros a Byggebo svävar fram i ordenlig medvind finner ine Benoni Ingelsjö någon som hels anledning a slå sig ill ro. Han menar isälle a förbäringsarbee ska forsäa med koninuie. En vikig del i denna ansrängning är hösens revision av föreages kvaliesledningssysem. Enkel uryck kan man säga a e revisionsföreag ska konrollera a de är ordning och reda på föreage. Exempelvis a ruiner följs och a de ine finns risk för a saker och ing hamnar mellan solarna. Bäre boendemiljö Revisionen hjälper oss a bli mer effekiva, någo som naurligvis kommer hyresgäserna ill gagn. Men de handlar också om a vi får idéer som i sin förlängning resulerar i en ännu bäre boendemiljö. Revisionen är också e bra insrumen när de gäller a förfina de mjuka värdena. Tillgänglighe, bemöande och åerkoppling måse vi bli ännu bäre på. Samliga Byggebos medarbeare är ill för hyresgäserna. Ine värom. Byggebo är mycke nära den opimala uhyrningsnivån, någo som naurligvis gläder vdn Benoni Ingelsjö. Samliga Byggebos medarbeare är ill för hyresgäserna. Ine värom. Forsa sasning Under hösen forsäer Byggebo sin omfaande sasning på fasighesbevarande underhåll. Främs handlar de om fasad- och akrenoveringar, fönserbyen och underhåll av ekniska insallaioner. De går ine nog a beskriva hur vikig underhållsarbee är. Värde på fasigheerna höjs och hyresgäserna får en högre boendesandard. Dessuom minskar vi risken för sörre haverier. Någo som inverkar posiiv på hyresnivån samidig som boende blir ryggare efersom exempelvis faran för evakuering i samband med en sörre vaenläcka minskar. A Byggebo priorierar underhålle framgår också klar och ydlig genom a mervärdecheckarna försvinner. Under re år har de hyresgäser som bo hos Byggebo mins e år få e mervärde i form av e presenkor på mellan 200 och 300 kronor lagom ill jul. Sasningen har årligen kosa en halv miljon kronor. Vår bedömning är a de är mer förnufig a sasa pengarna på underhåll, de är e bäre sä a värna om våra hyresgäser, undersryker Benoni Ingelsjö. 2

3 Malin Nilsson och Ann-Chrisin Hammargen planerar hösens arbee i de nyrenoverade lokalerna. Fixa och klar Ann-Chrisin Hammargren, sekionschef på Arbesförmedlingen i Oskarshamn, blickar u över de nyrenoverade och ombyggda lokalerna på Alvarsberg. Ombyggnaden är hur bra som hels. De fina resulae är en bra belöning för a de har vari lie rörig här den senase iden, säger hon med e leende. I maj påbörjades ombyggnaionen av Alvarsberg där Arbesförmedlingen huserar. Nu, fyra månader senare, är all fixa och klar. Sörre och mer välplanerade lokaler blev resulae. Grunden ill den här ombyggnaden var egenligen a vi skulle få så kallade säkerheszoner, beräar Ann-Chrisin. Säkerheszoner är någo alla myndigheer nu mera har och i och med dea passade vi också på a uöka yan för a kunna arbea med både sorrum och mindre besöksrum. Viss har de vari lie sökig under ombyggnaionen, de är både Byggebo och Arbesförmedlingen överens om. Viss, lie rörig och sökig får man ju räkna med när de handlar om en så här omfaande ombyggnad och uppfräschning, menar Ann-Chrisin Hammargren. Som ur är har personalen på Arbesförmedlingen vari mycke hjälpsamma och illmöesgående, konsaerar Byggebos ekniske chef Fredrik Larsen. Uan deras välvilja och enreprenörens idoga arbee hade de här aldrig gå så smidig som de ändå gick illslu. Underhållande sommarsysslor Sommaren har vari en inensiv period när de gäller underhåll i Byggebos besånd. De är vikig a vi hela iden håller efer våra fasigheer, menar ekniske chefen Fredrik Larsen. På så sä slipper vi sörre akua jobb och håller koll på ugiferna. Hela sommaren har de vari full far på både ordinarie personal och sommarjobbare. Målningsarbeen har ske i både Krisineberg, Krisdala och i fasigheerna i cenrala Oskarshamn. De har vari en hel del mindre jobb som våra sommarjobbare har skö, men också en del sörre som ill exempel fasaden på Urdalsgaan i Krisdala, beräar Fredrik Larsen. En hel del mindre reparaioner har också hunnis med. Bland anna så har fasader och valv på Trädgårdsgaan och Kyrkogårdsgaan få sig en uppfräschning. Inoljning av rädgårdsmöbler och lekplaser har också så på schema och en hel del förråd i Kikeboområde har målas om. Nu forsäer vi med full far även i hös och då sår bland anna fönserbyen i Krisdala på lisan, avsluar Fredrik. 3

4 06.55 Kenh Hermansson börjar dagen med a gå igenom dagens sysslor i daorn De jobb som Kenh ska uföra förs sedan över ill hans elefon Urusad med de verkyg som behövs ar sig Kenh an dagens försa uryckning Kenh fixar en rasig kran hos Pia och Ulf på Ingenjörsvägen. I hyresgäsernas jäns På plas på gruppboende Zafiren byer Kenh en rasig lysrörsarmaur. I över sexon år har reparaören Kenh Hermansson serva Byggebos hyresgäser. A få hjälpa ill och lösa problem och se ill a alla blir nöjda gör de här ill e mycke simulerande jobb, menar Kenh och rusar vidare ill näsa hyresgäs som behöver hjälp. Kenh Hermansson började si yrkesverksamma liv med a köra skogsmaskin i åa år. Efer de blev de vå år på kabelfabrik i Alsermo och fyra år på Uppvidingehus. Sen räffade han rä och hamnade hos Byggebo i Oskarshamn. Jag rivs orolig bra, säger Kenh. Arbeskamraerna är underbara, hyresgäserna är oppen och illsammans gör de a jag sorrivs hela iden. Kenhs arbesdag börjar vid klockan sju på morgonen då han får sina arbesuppgifer via daorn. Han för över dem ill sin elefon och säer sen igång. Telefonen är e vikig arbesredskap för oss reparaörer, säger Kenh. Där har vi den informaion vi behöver för varje jobb och där för vi också in hur lång id varje arbee ar och om de behövs någon uppföljning. Kul minnen Sedan är de full far fram ill arbesdagens slu klockan fyra. All från sopp i avlopp ill läckande kranar och rasiga dörrsängare i källarurymmen. Ingen dag är den andra lik och de är också en av jusningarna med de här jobbe, menar Kenh Hermansson. Självklar dyker de upp en massa kul minnen när Kenh går igenom sina år hos Byggebo. Torra srumpor Jag minns en gång när jag var ovanlig kaxig, säger Kenh och skraar. Jag skulle fixa avloppe i köke hos en hyresgäs och vi sod och praade samidig. Mannen frågar mig om han sör mig i arbee men jag svarar a de är inga problem, jag kan göra vå saker samidig. När jag sen spolar upp vaen i diskhon märker jag a jag glöm a säa 4

5 13.10 Kenh i samspråk med Elisabeh Björnsson som behövde hjälp med e avlopp i badrumme Yerligare e avlopp som behövdes fixas. Jus sopp i avlopp är någo som Kenh ofa fixar å hyresgäserna Glad och nöjd efer en dag på jobbe. A få saker a fungera och göra hyresgäserna nöjda är de som gör a Kenh Hermansson rivs på jobbe. ihop rören under diskbänken och de forsar u vaen över köksgolve. Hisorien sluar med a jag gick där ifrån i e par orra srumpor jag få av hyresgäsen. Trivs med si jobb Även om ieln reparaör pekar mo a de enbar görs reparaioner så är de ine rikig san. Kenh och hans kollegor sysslar också en hel del med förebyggande ågärder. Ja, och dessuom har vi reparaörer även löpande konroll av brandlarm och lie rappsädning på våra scheman, beräar Kenh Hermansson. De är väl ingen vekan om a Kenh rivs med si jobb och ser du Kenh in acion ue i besånde är de heller ingen vekan om a hyresgäserna rivs med sin reparaör. Och konsig vore väl annars. Han är ju en reparaör i hyresgäsernas jäns. 5 Behöver du hjälp? Felanmälan gör du direk ill din bovärd. Mer informaion om hur de går ill hiar du på näsa uppslag.

6 2Bovärden Calle Ösman ar emo Pias samal och för in informaionen i daorns program. 1Pia Karlsson ringer sin bovärd och beräar om vad hon behöver hjälp med. Reparaörer på Bovärdar Byggebos nio reparaörer sår sändig beredda a rycka u och hjälpa hyresgäserna. Tekniken har under de senase åren underläa beydlig och effekivieen har höjs för varje år. Din felanmälan kan du ringa in på elefonnummer där du med hjälp av onval får välja jus din bovärd. Eller så använder du dig av Byggebos hemsida byggebo.se. Här är Byggebos bovärdar: Calle Ösman (Cenrum, Söderorn) Jan Berggren (Cenrum) Kjell Olsson (Krisineberg) Soili Wigren (Krisineberg) Jörgen Karlsson (Krisdala) Peer Karlsson (Påskallavik) Bovärden ar emo e samal från en hyresgäs som behöver hjälp, med hjälp av e speciell daaprogram för han sedan in den informaion som reparaörerna behöver för a ågärda fele. Reparaören i sin ur för sedan över informaionen ill sin elefon och beger sig u ill kunden. Ja, lie enkel beräa är de så de går ill när du som hyresgäs gör en felanmälan. Nio reparaörer Proceduren från di samal ill bovärden ills a fele är ågärda ska a max re arbesdagar. Hels ska de ju gå på korare id, säger Byggebos förvalare Andreas Wöhry. Men skulle vi behöva besälla hem reservdelar så 6 kan de i enskilda fall också dröja någo längre. Bovärdarna hos Byggebo har i dag nio reparaörer a vända sig ill. Fyra allmänreparaörer, en för vivaror, en rörmokare, en elekriker och vå snickare. Aku Som hyresgäs behöver du bara hålla koll på vem som är din bovärd och på vilke elefonnummer du kan nå honom eller henne. När arbesordern kommer från bovärden besämmer reparaörerna själva vem som ska uföra den. Mellan klockan åa och io varje vardag har vi vår elefonid, beräar bovärden Calle Ösman. Då är vi läas a få ag i

7 4Chriser åker sedan u ill hyresgäsen och uför den reparaion som krävs. 3Informaionen hamnar sedan i reparaören Chriser Banevis elefon. 5Slue go, alling go och både reparaör och hyresgäs är nöjda. språng men självklar kan hyresgäserna ringa in sina felanmälningar även under resen av dagen. Skulle vi då ine svara är de vikig a hyresgäsen lämnar e meddelande på våra elefonsvarare. På så sä kan vi snabbare komma i konak med varandra och fixa ill de som blivi fel. Glöm ine nyckeln Någo anna som Calle vill rycka på är viken av a ine glömma dra u nyckeln ill lägenhesdörren i klockan 10-läge. Glömmer hyresgäsen dea är de omöjlig för våra reparaörer a komma in med huvudnyckeln och de gynnar ju varken oss eller hyresgäsen, menar Calle Ösman. Serviceläge Klockan 10 De nya låssyseme (finns i Krisineberg, Söderorn och Pilen) innebär hescylindrarna kan nycklarna as u i e behöver vara hemma. I de nya säker- a den boende själv besämmer när besäm serviceläge, klockan 10, som fasighessköaren ska kunna komma ger möjlighe a öppna lägenheen med in och uföra service, uan a någon fasigheens servicenyckel. 7

8 Målande spegling E sommarjobb kan vara en perfek bi i inegraionen för unga flykingar. För Byggebos förvalare Bosse Nilsén är de en självklarhe a föreage ska hjälpa ill när de finns möjlighe. Bosse vekar ine en sekund på a Byggebo kan göra en insas för unga flykingar på väg in i de svenska samhälle. Dessuom ycker jag a de är vikig a vår personalsammansäning speglar hur sammansäningen av våra hyresgäser ser u, menar Bosse Nilsén. Forsäa a si ansvar Under sommaren som gå har sommarjobbare skö en hel del av den målning och anna underhåll som har uförs i Krisineberg. Bland personalen fanns då en ung flyking vid namn Joseph Iwebenua. Han har verkligen gjor e kanonbra jobb, beräar Bosse Nilsén. Så bra a han nu gör sin prakik hos oss. Joseph är en rikig klippa, beräar Byggebos gruppchef Marcus Kroner som fungerar som Josephs handledare. Byggebo kommer givevis även i frami- Joseph Iwebenua fick chansen ill sommarjobb på Byggebo. Och han og den. Under hösen har han prakik på Byggebo. den a forsäa a si ansvar och engagera unga flykingar för a ge dem en chans a komma i konak med den svenska arbesmarknaden. Geingar En plåga En modig fasighessköare med sopsäcken i högsa hugg. Jimmy Nilsson ve hur en geing ska as. Sommaren 2012 har vari en rikig geingsommar. Någo som Byggebos fasighessköare Jimmy Nilsson verkligen har få erfara. En normal sommar kan de dyka upp e och annan geingbo som behöver as bor. Sommaren 2012 blev de beydlig fler. Ja, bara här i Krisineberg så har vi uppäck upp emo io sycken, beräar Jimmy. Ine bara anale geingar har vari sor, deras bon har även vari onormal sora den här sommaren. Fem geingbon Vissa har vi ine kommi å uan få sprua fulla med bekämpningsmedel isälle, säger Jimmy och får medhåll av kollegan Anders Gunnarsson. När de sier så a vi ine uan risk kan a ner dem så blir vi vungna a använda oss av bekämpningsmedel, säger Anders. Vi vill ju ine riskera a få både händer och ansike söndersuckna av arga geingar. Run fem geingbon har Jimmy få plocka ned för egen hand den här sommaren och han har e rikig effekiv och bra sä a göra de relaiv riskfri. Jag ar med mig en sor svar sopsäck som jag låer boe falla ner i och knyer igen säcken så for som möjlig. Gunnilla Jarvisson Nilsson på KrePar som har sina lokaler i Krisinebergs cenrum är mäka imponerad av Jimmy Nilssons sä a a hand om geingarna. Vi uppäcke e bo här uanför våra lokaler och jag ringde Jimmy för a be om hjälp. Han kom med en gång och fixade de hur lä som hels. Jag är glad a jag slapp göra de själv, säger Gunnilla med e leende. På frågan om hur många gånger han blivi sucken under si arbee med geingbona svarar Jimmy Nilsson sol: En! Byggebo AB Box 34, Oskarshamn Tel Fax Produkion: KrePar AB, Box 4010, Oskarshamn Tel: , Ansvarig ugivare: Benoni Ingelsjö Tryck: V-TAB Vimmerby, sepember

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft.

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft. n Hinsehäxan: Vi är ine lika inför lagen! n Tramadol-besvär: Blev paranoid av ableerna 3/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. SKÄRP DIG! I de nya coach-sverige

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra Sverige Nr 1/12 Informaion från Sera i Sverige familjen Sera säer renderna Nya Sera S 515 HD och S 516 HD Pärlor i ComforClass Sidan 2 Euro 6-moor i Sera Nu går de a få Sera med Euro 6-moor och ny växellåda

Läs mer

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6 UNIVERSEN #2 mars -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Snabba dopingeser Sid 9 Oellokören övar för full Sid 15 Resurs för Rysslandssudier Sid 4 6 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan särryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 windows server 2012 skolan Tex: Henrik Elmsjö WINDOWS SERVER 2012 SKOLAN Lekion 1: Nyheer i Hyper-V och näverk Under hösen släpper Microsof Windows Server 2012.

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8 VÄNSKAPSid 11 13 UNIVERSEN # 7 december -11 årg 42 En idning för Uppsala universies medarbeare 20 år av Bara upploppe kvar för rekor och prorekor Sid 4 Sudener ar plas som menorer Sid 8 Han jobbar allra

Läs mer

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA LUM Lunds universies magasin Nr 2 2011 Klassfrågan he igen... LU sarar sifelse i USA omsvärmad En dealjskiss ill eaerridån i Medborgarhuse i Hägersen (1957). 1947 års kvinna Ovan: E idig självporrä (1943)

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

UNIVERSEN. #7 oktober -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

UNIVERSEN. #7 oktober -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #7 okober -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Vulkanisk hea Sid 4 Foo: BÖRJE DAHRÉN Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/ Nyiga länkar på www.uu.se/inern Försärkning

Läs mer

GårdVilla. ett annorlunda boende i Kungslena. höstens prakt planteras nu. kollängens Gästgiveri. som livsstil. nr 5 augusti 2014.

GårdVilla. ett annorlunda boende i Kungslena. höstens prakt planteras nu. kollängens Gästgiveri. som livsstil. nr 5 augusti 2014. SKARABORG nr 5 augusi 2014 Inredning som livssil e annorlunda boende i Kungslena hösens prak planeras nu kollängens Gäsgiveri i samarbee med Villaägarna Skaraborg Gård Augusi 2014 Augusi 2014 Villaägarna

Läs mer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Fastighet & finans. »Jag har haft konkret nytta av mina studier« vältajmade pionjärer sid 4. Sara Wäsström om KTH: Första kullen färdig:

Fastighet & finans. »Jag har haft konkret nytta av mina studier« vältajmade pionjärer sid 4. Sara Wäsström om KTH: Första kullen färdig: e magasin om kh:s kandidaubildning inom Fasighe & finans Ansökan ill ubildningen ska vara inne senas 15 april 2009 Sara Wässröm om KTH:»Jag har haf konkre nya av mina sudier«sid 8 Försa kullen färdig:

Läs mer

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #3 april -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Träffsäker rekryering FOTO: STAFFAN CLAESSON SON Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/. Nyiga länkar på www.uu.se/inern KARRIÄRVÄGAR

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet Modeller och projekioner för dödlighesinensie en anpassning ill svensk populaionsdaa 1970- Jörgen Olsén juli 005 Presenerad inför ubildningsuskoe inom Svenska Akuarieföreningen den 1 sepember 005 Modeller

Läs mer

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002 Egnahemsposen i konsumenprisindex En granskning av KPI-uredningens förslag Specialsudie Nr 2, maj 22 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 22 Konjunkurinsiue (KI) gör analyser och prognoser över den svenska

Läs mer

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr.

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr. Imporera bilen från USA Den låga dollarkursen gör de lönsam för dig a köpa bilen i USA. Du kan spara 50 000 kr. Av Mikael Sjerna/virginia,usa A köpa bil i USA är den bäsa bilaffären du kan göra i dag.

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag Förord Förord Dea examensarbee ugör en del i e sörre forskningsprojek för a öka kunskapen inom ämnesområde vinerväglag. Syfe med examensarbee är a konsruera en esrigg som en sar på forskningsprojeke. Tesriggen

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram Konjunkurinsiues finanspoliiska ankeram SPECIALSTUDIE NR 16, MARS 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och ekonomin sam bedriver forskning

Läs mer

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem!

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem! Vad sägs om a snygga ill en ö? Och ragga kunder på Srand! Nu behöver du ine gå över ön efer nya kunder. Helgen den 17-18 mars slår vi upp dörrarna ill Öliv 2012, Golands nya boendemässa på Wisby Srand.

Läs mer

Utveckling av portföljstrategier baserade på svagt kointegrerade finansiella instrument med AdaBoosting. Helena Nilsson

Utveckling av portföljstrategier baserade på svagt kointegrerade finansiella instrument med AdaBoosting. Helena Nilsson Uveckling av porföljsraegier baserade på svag koinegrerade finansiella insrumen med AdaBoosing Helena Nilsson Februari 15, 2009 Absrac Financial analyss are consanly rying o find new rading sraegies in

Läs mer

Det svenska konsumtionsbeteendet

Det svenska konsumtionsbeteendet NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Kandidauppsas i makroekonomi, 2008 De svenska konsumionsbeeende En ekonomerisk analys av den permanena inkomshypoesen Handledare : Fredrik NG Andersson Förfaare: Ida Hedlund

Läs mer