Kreditderivat: introduktion och översikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kreditderivat: introduktion och översikt"

Transkript

1 Kredideriva: inrodukion och översik Alexander Herbersson, Cenrum för Finans/Ins. för Naionalekonomi FKC seminarium, Kredideriva: inrodukion och översik p. 1

2 Lie om mig Ekonomie Dokor (kvaniaiv finans), GU, sepember 2007 Avhandling: Pricing Porfolio Credi Derivaives. Teknologie Licenia (Indusrimaemaik), CTH, maj 2005 Avhandling: Dynamic Dependence Modelling in Credi Risk. Civilingenjör (Teknisk Fysik), CTH, okober 2001 Exjobb (Handelsbanken Markes): Implied Binomial Models. Finansrelaerad arbeserfarhenhe: Handelsbanken Markes, sepember mars 2001 Kredideriva: inrodukion och översik p. 2

3 Agenda Beskrivning av de vanligase krediderivaen. Hur fungerar marknaden för dessa deriva. Sam lie om......krediderivaens roll i Sverige...krediderivaens roll i den amerikanska "bolånekrisen" Kredideriva: inrodukion och översik p. 3

4 Definiion av kredi risk Kredi risk Risken a en mobar/gäldenär ine fullföljer sina bealningsåaganden. Exampel: E föreag har givi u obligaioner. Vi säger a föreag gör e fallissemang (defaul) om,.ex: Föreage går i konkurs. Föreage missar a beala en kupong i id, på någon av dess ugivna obligaioner. Kredideriva: inrodukion och översik p.

5 Kredideriva Kredideriva är insrumen som delvis eller hel, eliminerar kredi risk. Single-name Credi Defaul Swap (CDS) - skydd mo krediförluser på en föreagsobligaion. Firs-o-defaul swap - skydd mo den försa krediförlusen i en porfölj med flera obligaioner. Collaeralized Deb Obligaions (CDO) - mer komplicerad krediförsäkringssrukur i en porfölj med många obligaioner. Kredideriva: inrodukion och översik p. 5

6 Kredideriva, fors. Kredideriva handlas ännu ine på någon börs. De är privaa konrak mellan vå moparer, s.k OTC - deriva (over-he-couner). De finns (mycke) likvida "priser" på kredideriva, se.ex Reuers (GFI), Bloomberg, Crediex, ec. P.g.a OTC-srukuren är de svår a ge exak marknadssorlek för kredideriva. Kredideriva: inrodukion och översik p. 6

7 Krafig växande marknad Uesående volym i usen miljarder US dollar kredideriva akiederiva Källa: ISDA år ills 1 juli Tillväx i procen på årsbasis illväx kredideriva illväx akiederiva år ills 1 juli Kredideriva: inrodukion och översik p. 7

8 Single-name Credi Defaul Swap C ger u obligaioner. C defaular vid iden τ (sokasisk). A köper skydd av B, mo krediförluser från C under T år. premie kvaralsvis ills T eller τ A krediförluser från C om τ < T B C τ = defaul-idpunk för C Kredideriva: inrodukion och översik p. 8

9 Bealningsflöden i en CDS Premien är R(T)N, där N är försäkra belopp. R(T) handlas så förvänade bealningsflöden mellan A och B är samma vid = 0,R(T) beror ej på N. E exempel där C defaular i kvaral k (räknar från = 0) och τ < T. R(T)N R(T)N R(T)N R(T)N τ k 1 T A ill B B illa Nl l = förlus i % hos C Kredideriva: inrodukion och översik p. 9

10 CDS-spreaden CDS-spreaden R(T) urycks i bp på årsbasis av de försäkrade värde. Vanligas med T = 5, men finns också för T = 3,7,10 på de flesa sora föreag. 60 CDS spreadar på svenska föreag. Källa:Reuers/GFI 50 0 spread (bps) Volvo, 5y Ericsson, 5y TeliaSonera, 5y Vaenfall, 5y 0 Apr05 Jul05 Oc05 Jan06 Apr06 Jul06 Oc06 Jan07 Apr07 Jul07 Oc07 Jan08 Kredideriva: inrodukion och översik p. 10

11 CDS-er och bolånekrisen 600 Källa:Reuers/GFI spread (bps) Counrywide home, 5y 0 Jul05 Oc05 Jan06 Apr06 Jul06 Oc06 Jan07 Apr07 Jul07 Oc07 Jan Källa:Reuers/GFI spread (bps) Bear Serns & Co, 5y 0 Jul05 Oc05 Jan06 Apr06 Jul06 Oc06 Jan07 Apr07 Jul07 Oc07 Jan08 Kredideriva: inrodukion och översik p. 11

12 CDS-er och bolåne(kredi)krisen 60 Källa:Reuers/GFI 50 spread (bps) 0 30 Royal Bank of Scoland, 5y Barclays Bank, 5y Deusche Bank, 5y BNP Paribas, 5y Apr05 Jul05 Oc05 Jan06 Apr06 Jul06 Oc06 Jan07 Apr07 Jul07 Oc07 Jan08 Kredideriva: inrodukion och översik p. 12

13 CDS erm-srucure. 90 Källa:Reuers/GFI Deusche Telekom, 3y Deusche Telekom, 5y Deusche Telekom, 7y Deusche Telekom, 10y spread (bps) Jul05 Oc05 Jan06 Apr06 Jul06 Oc06 Jan07 Apr07 Jul07 Oc07 Jan08 Kredideriva: inrodukion och översik p. 13

14 E exempel på en CDS-rade A köper 5 års skydd på Ericsson AB, från B. Försäkra värde är EUR 10m. Den 6 november 2007 är CDS spreaden på Ericsson AB 5 bp. CDS-en (mellan A och B ) sarar 7 november 2007, sluar 20 december A bealar = EUR 13, 500 ill B varje kvaral (dec, mars, juni, sep) fram ill 20 Dec 2012 eller fram ill e fallisemang på Ericsson. Anag a e fallisemang på Ericsson inräffar under perioden 7 november 2007 ill 20 december Ungefär en månad efer kredihändelsen överför A ill B, obligaioner på Ericsson, som vid 7 november 2007 var värda EUR 10m. - B överför EUR 10m (cash) ill A. - CDS konrake avsluas. Kredideriva: inrodukion och översik p. 1

15 Firs-o-defaul swap C 1,..., C m har givi u obligaioner med defaul ider τ 1, τ 2,..., τ m (sokasiska) A köper skydd av B, mo den försa krediförlusen bland C 1,..., C m, under T år. Försa krediförlusen sker vid T F = min {τ 1, τ 2,..., τ m }. premie kvaralsvis ills T F eller T A krediförlusen från C i om τ i = T F < T B C 1,τ 1 C 2, τ N 2 N C m, τ m N Kredideriva: inrodukion och översik p. 15

16 Mer om Firs-o-defaul swappar En Firs-o-defaul swap-spread handlas på samma sä som en CDS-spread Finns likvida FD-swapar på sandardiserade korgar med fem föreag (m = 5) som löper över fem år (T = 5) Generell är 5 m 15. Ovanlig med fler än 10 föreag i korgen. Table 1: FD-spreadar för T = 5 (November 28 h, 2006) på korgar i olika europeiska sekorer. Varje korg besår av fem föreag i resp. sekor. SoS ("Sum of Spreads") är summan av de individuella CDS-spreadarna i varje korg. Secor bid ask mid SoS mid/sos % Auos % Energy % Indusrial % TMT % Consumers % Financial Sen % Kredideriva: inrodukion och översik p. 16

17 Collaeralized Deb Obligaions - CDO En CDO är e insrumen som har en krediförsäkringssrukur koppla ill den oala krediförlusen i en porfölj. Finns olika CDO: Syneisk CDO (vanligas), Cash CDO, CLO (lån), CBO (obligaioner) ec. ec. En syneisk CDO är definerad för en porfölj besående av m credi defaul swaps (lika vikade) på föreag med defaul-ider τ 1, τ 2...,τ m och krediförluser l 1, l 2,...,l m. Vanlig a m är 125 eller sörre. Kredideriva: inrodukion och översik p. 17

18 CDO: Krediförlus-processen Toala krediförlusen L för porföljen vid iden ges av summan av alla individuella krediförluserna som inräffa fram ill iden. E scenario där försa defaulen är firma 25, andra firma 8, redje firma 1 och där fjärde defaulen är firma 37. L l 25 + l 8 + l 1 l 25 + l 8 + l 1 + l 37 l 25 + l 8 l 25 τ 25 τ 8 τ 1 τ 37 Kredideriva: inrodukion och översik p. 18

19 Trancheförlusen L (a,b) är förlusen i ranchen [a, b] vid iden, för en porfölj med förlusen L vid iden. L L (a,b) b a = defaulhändelser där förluserna, hel eller delvis, hamnar i ranchen [a, b] Kredideriva: inrodukion och översik p. 19

20 Trancheförlusen: re scenarion L (a,b) är förlusen i ranchen [a, b] vid iden, för en porfölj med förlusen L vid iden. L (a,b) = 0 då L < a L (a,b) = L a då a L b L (a,b) = b a då L > b 100 % 100 % 100 % porföljkrediförlus porföljkrediförlus porföljkrediförlus L b% b% b% L L (a,b) L (a,b) a% a% a% L 0 % b a L (a,b) 0 % 0 % a b L Kredideriva: inrodukion och översik p. 20

21 Trancheförlusen, igen 100% krediförlus Porföljkrediförlus L (a,b) = 0 då L < a L a då a L b b a då L > b b% a% L L (a,b) 0% 0 L a b a ranche-krediförlus(i [a,b]) Kredideriva: inrodukion och översik p. 21

22 Srukuren i en CDO-ranche S (a,b) (T) (b a) L (a,b) varje kvaral = 1, 2, 3,..., T A L (a,b) T, d.v.s alla porföljkrediförluser i [a, b] fram ill T B 100% krediförlus Porföljkrediförlus L (a,b) = 0 då L < a L a då a L b b a då L > b b% (b a) L (a,b) a% L L (a,b) 0% L a b a ranche-krediförlus(i [a,b]) Kredideriva: inrodukion och översik p. 22

23 Bealningsflöden för CDO-ranche S (a,b) (T) handlas så förvänade bealningsflöden mellan A och B är lika vid = 0. E exempel där de sker vå krediförluser (firma 17 och 5) i ranchen [a, b] fram ill iden T. Förluserna sker i kvaral 11 och 16, räkna från = 0. s(b a) s(b a) s(b a) s = S (a,b) (T) s(b a l 17 ) s(b a l 17 ) s(b a l 17 l 5 ) s(b a l 17 l 5 ) τ 17 τ T A ill B B ill A l 17 l 5 l 17 = förlus i % hos föreag 17 l 5 = förlus i % hos föreag 5 Kredideriva: inrodukion och översik p. 23

24 Sandardiserade CDO-rancher Finns likvida ranche-spreadar S (a,b) (T) på sandardiserade porföljer med CDS-er Exempel: itraxx Europe serierna. - Porfölj med 125 mes likvida europeiska credi-defaul-swaps, (lika vikade). - Porföljsammansäning, defaul-händelser, m.m. besäms av 38 marke-markers - Trancherna är [a, b] = [0,3],[3,6],[6,9],[9,12] och [12,22] (index är [0,100]) - Löpid T = 3,5,7 och 10 för alla rancher. - Spreadarna urycks i bp på årsbasis av försäkra värde. - För [a, b] = [0,3] säs löpande premie ill 500 bp och spread som handlas är upfron-premie (i % av försäkra värde på årsbasis) Kredideriva: inrodukion och översik p. 2

25 Tranche-subordinaion 180 Källa:Reuers/GFI itraxx Europe, 3 6 ranche, 5y itraxx Europe, 6 9 ranche, 5y itraxx Europe, 9 12 ranche, 5y itraxx Europe, ranche, 5y spread (bps) Jul05 Oc05 Jan06 Apr06 Jul06 Oc06 Jan07 Apr07 Jul07 Oc07 Jan08 Kredideriva: inrodukion och översik p. 25

26 Term-srucure för CDO-rancher 150 Källa:Reuers/GFI spread (bps) 100 itraxx Europe, 9 12 ranche, 5y itraxx Europe, 9 12 ranche, 7y itraxx Europe, 9 12 ranche, 10y 50 0 Jul05 Oc05 Jan06 Apr06 Jul06 Oc06 Jan07 Apr07 Jul07 Oc07 Jan08 Kredideriva: inrodukion och översik p. 26

27 CDS-index CDO ranche där [a, b] = [0, 100], d.v.s skydd mo krediförluser i hela porföljen. Finns sandardiserade CDS-index på flera olika porföljer, för T = 3, 5, 7 och 10 itraxx Europe - itraxx Europe, 125 europeiska invesmen grade föreag - itraxx Non-Financials, 100 föreag. - itraxx Financials, 25 föreag. - itraxx Europe HiVol, de 30 föreag i itraxx Europe som har sörs CDS spread - itraxx Europe Crossover, 50 europeiska sub-invesmen grade föreag itraxx Asia/ Pacific - Japan, 50 föreag. - Asian-Ex-Japan, 50 föreag. - Ausralia, 25 föreag. CDX NA IG, USA, 125 nordamerikanska invesmen grade föreag Kredideriva: inrodukion och översik p. 27

28 Kredideriva i Sverige idag Basera på vice riksbankschefen Lars Nybers al, mars 2007, Handeln är idag mycke begränsad (lien marknad för föreagsobligaioner) Svenska banker har kärnverksamhe med långa kundrelaioner Svenska bankers exponeringar mo föreag som handlas akiv på krediderivamarknaden är relaiv små Svenska banker har idag små behov a säljar kredirisk (har haf go om kapial) Dominerande handel med kredideriva har ske för kunders räkning Kredideriva: inrodukion och översik p. 28

29 Kredideriva i Sverige i framiden Basera på vice riksbankschefen Lars Nybers al, mars 2007, Handeln med kredideriave i Sverige kommer roligen a öka p.g.a nya kapialäckningsrelger, Basel II - T.ex. minska branschkoncenraion i en porfölj, och därmed kapialäckning, genom a sälja av kredirisk - Är med dagans regler ej illåe, men möjligheen ökar med Basel II Krediderivamarknaden kommer roligen a uvecklas ill a omfaa även radiionella lån Lars Nyberg:"Min bedömning är a fördelarna med kredideriva översiger riskerna för samhällsekonomin. De har i vikiga avseende revoluionera handeln med kredier. De problem som har med marknadens infrasrukur a göra haneras framgångsrik och mycke alar för a riskerna på de område minskar i ak med a marknaden mognar." Kredideriva: inrodukion och översik p. 29

30 Lie om sommarens kredikris Transparens, riskhanering sam försåelse av CDO s på residenial morgage backed securiies (subprime) har förmodligen vari "låg" bland många akörer. Dea var (och är) en sor bidragade fakor ill sommarens inernaionell kredikris De förs nu diskussioner (på G7 nivå m.m.) för a - öka sandardiseringen av derivaen - öka ransparensen på marknaden - kräva bäre insyn i riskhaneringen av derivaen - säa ak för graden av "komplexie" i derivaen - bäre insyn i raingfirmornas roll - bäre insyn i s.k "off-balance" bolag, som SIV s Kredideriva: inrodukion och översik p. 30

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller Finansmarknaden; En översik av insrumen och värderingsmodeller Jan R. M. Röman Deparmen of Mahemaics and Physics Mälardalen Universiy, weden Mälardalen Universiy INLEDNING... Akieopionens villkor... Akieerminens

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

Kreditderivat risker och möjligheter

Kreditderivat risker och möjligheter ANFÖRANDE DATUM: 2007-03-13 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg StrategiTorget Bank, Finans & Försäkring, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6 UNIVERSEN #2 mars -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Snabba dopingeser Sid 9 Oellokören övar för full Sid 15 Resurs för Rysslandssudier Sid 4 6 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön.

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön. MARK Kapiel 8 - Miljöer Björkvreen Norsdike Barköbro Askholmen Naurres. Adolfsdal Tackmyren Skogsborg Mon Brudgrind Barkö Rörmar 95 9 Husbacka Nässelö Mariedal 1 Lillsjön Granlund Norrängen Roparören Norrhagen

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Oron på de finansiella marknaderna orsaker och konsekvenser 1

Oron på de finansiella marknaderna orsaker och konsekvenser 1 Oron på de finansiella marknaderna orsaker och konsekvenser 1 LARS NYBERG, MATTIAS PERSSON OCH MARTIN W. JOHANSSON 1 Lars Nyberg är vice riksbankschef. Han är av regeringen utsedd ledamot av Finansinspektionens

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft.

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft. n Hinsehäxan: Vi är ine lika inför lagen! n Tramadol-besvär: Blev paranoid av ableerna 3/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. SKÄRP DIG! I de nya coach-sverige

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem!

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem! Vad sägs om a snygga ill en ö? Och ragga kunder på Srand! Nu behöver du ine gå över ön efer nya kunder. Helgen den 17-18 mars slår vi upp dörrarna ill Öliv 2012, Golands nya boendemässa på Wisby Srand.

Läs mer

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant Svenlju nga pa k Svenlju nga Kö pin de l ee gh an & e ic rv Se Hos oss är de läare a sara föreag Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64 Sure Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN Carlén

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Ränterisk för bostadsköpare

Ränterisk för bostadsköpare Nationalekonomiska Institutionen Lunds Universitet Kandidatuppsats poäng H 5 Ränterisk för bostadsköpare betydande eller marginell? Författare: Marcus Iorizzo Handledare: Hans Byström Abstract Med dagens

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26 SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING 1 Finansiell stabilitet 28:2 28-11-26 2 Innehåll SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FÖRORD 5 3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV FINANSIELL STABILITET 7 FINANSIELLA MARKNADER

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

AmadeuS. Världens språk. Är svenska ett lätt eller ett svårt språk att lära sig?

AmadeuS. Världens språk. Är svenska ett lätt eller ett svårt språk att lära sig? AmadeuS Är svenska e lä eller e svår språk a lära sig? Världens språk Uppgifer om hur många språk de finns i världen varierar mellan 3 000 och 8 000, beroende på hur man räknar och hur man definierar e

Läs mer

Låneportföljförvaltning:

Låneportföljförvaltning: Låneportföljförvaltning: Bra eller dåliga nyheter för den finansiella stabiliteten? ANTHONY M. SANTOMERO Anthony M. Santomero, Senior Advisor på McKinsey & Company, var tidigare chef för Federal Reserve

Läs mer

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 27 Dnr 28 /29 Innehåll 1. Mål för statsskuldsförvaltningen 1 2. Statsskuldens kostnader 2 Genomsnittliga emissionsräntor för våra viktigaste

Läs mer