1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED ETIK OCH MORAL 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10"

Transkript

1 INNEHÅLLSÖRECNING 1 ÖRSÄRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLING INANSINSPEIONENS ROLL OCH ILLSYN GOD ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGS-SED EI OCH MORAL 10 2 JURIDI ÖRSÄRINGSRÖRELSE-LAGSINING ÖRSÄRINGSAVALSRÄ ALLMÄN AVALSRÄ ONSUMENRÄ SADESÅNDSRÄ PUL - PERSONUPPGISLAGEN MELLANMANSRÄ BOLAGSRÄ 18 3 EONOMI ÖREAGSEONOMI ÖRSÄRINGSEONOMI PRIVAEONOMI 18 4 INERNAIONELL ÖRSÄRING EU-RÄ INERNAIONELL ÖRSÄRINGSMARNAD 19 5 ÖRSÄRINGSPRODUER 19

2 5.1 ÖRMÖGENHESÖRSÄRING INOMSÖRSÄRING SJU- OCH OLYCSALLSÖRSÄRING 19

3 MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES 1 ÖRSÄRINGSÖRMEDLAR ENS ROLL OCH ANSVAR INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV 1.1 LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLIN G ILLÄMPNINGSOMRÅDE - UNNA AVGÖRA NÄR LAGEN ILLÄMPAS OCH ÖR VEM DEINIIONER - ÄNNA ILL OCH ÖRSÅ LAGENS GRUNDLÄGGANDE DEINIIONER OLIA YPER AV ÖRMEDLARE - ANNUEN RESP RISÅENDE, SAM SILLNADER MELLAN DESSA SADESÅNDSSYLDIGHE - VILEN SADESÅNDSSYLDIGHE EN ÖRMEDLARE HAR ENLIG LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLING RAV PÅ UNSAP OCH OMPEENS ANPASSNING - ÖRSÅ VEM SOM HAR ANSVAR ÖR ÖRMEDLARENS UNSAP OCH OMPEENS OCH VAD SOM MENAS MED A UNSAP OCH OMPEENS SA ANPASSAS EER RÅDGIVNINGEN UPPDAERING -UNNA AVGÖRA NÄR UPPDAERING AV UNSAP RÄVS UNSAPSES - ÄNNA ILL RAVE PÅ UNSAPSES PRAIS ERARENHE ÖRSÅ VAD LAGEN RÄVER NÄR DE GÄLLER PRAIS ERARENHE

4 MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES EONOMIS SÖSAMHE - ÖRSÅ SÅVÄL GRUNDLÄGGANDE SOM ÖVRIGA RAV PÅ SÖSAMHE VAD GÄLLER EONOMISA ANGELÄGENHEER RAV PÅ LEDNING - SPECIELL GRUNDLÄGGANDE RAV, UNSAP OM ÖRSÄRINGAR, PRAIS ERARENHE OCH EONOMIS SÖSAMHE REGLER OM ANSVARSÖRSÄRING - HUR SOR MÅSE DEN VARA OCH VAD GÄLLER SADOR SOM INRÄAR EER A ÖRSÄRINGEN UPPHÖR INORMAIONSRAV VILEN INORMAION SOM SA GES INNAN ÖRSÄRINGSAVAL INGÅS SAM VILEN SOM BÖR GES I SAMBAND MED ÖRNYELSE ELLER ÄNDRING. ÖRSÅ VARÖR RAVEN INNS OCH VILEN UNION DE YLLER, OCH UNNA ILLÄMPA DEA VID INORMAIONSGIVNINGEN I VILEN ORM INORMAIONEN SA LÄMNAS-SRILIG ELLER MUNLIG PRIS - UNNA GE UNDEN EN YDLIG OCH ORRE BILD AV OSNADEN ÖR RÅDGIVNINGEN, VAD ÖRMEDLAREN ERHÅLLER RÅN UND RESP. ÖRSÄRINGSBOLAG, ELLER BILD AV OSNADEN ÖR RÅDGIVNINGEN, PRINCIPERNA ÖR ERSÄNINGEN ILL ÖRMEDLAREN OCH RÅN VEM DEN ERHÅLLS SAM ÖRLARA VAD DE AN INNEBÄRA ÖR RÅDGIVNINGEN. UNNA ILLÄMPA REGLER I ÖRESRIER OCH VAD SOM GÄLLER ENLIG GOD SED.

5 MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES VALIICERA INNEHAV I ÖREAGE - VAD SOM MENAS MED VALIICERA INNEHAV OCH UNNA INORMERA UNDEN PÅ E SÄ SÅ A DENNE ÖRSÅR VILA ONSEVENSER DE AN INNEBÄRA ÖR DE ÖRSLAG DU SOM RÅDGIVARE LÄMNAR REGISRERING - VILEN INORMAION SA DU LÄMNA UNDEN OCH VARÖR LAGOMÅL - UNNA LÄMNA ORRE INORMAION OM HUR LAGOMÅL PÅ RÅDGIVNINGEN SER VISELÖSNING - UNNA LÄMNA ORRE INORMAION OM DE OLIA SÄ VISELÖSNING AN SE ILLSYNSMYNDIGHE - A INORMAION SA LÄMNAS OM A I UÖVAR ILLSYN ANSVARSÖRSÄRING - A UNNA LÄMNA INORMAION OM A ANSVARSÖRSÄRING INNS, VAD DE INNEBÄR OCH VAD DEN ÄCER UNNA LÄMNA INORMAION SOM ANNUEN ÖRMEDLARE SA LÄMNA AVSEENDE ÖRSÄRINGSÖREAGES ANSVAR UNNA LÄMNA INORMAION OM PÅ VILA GRUNDER ÖRMEDLINGEN GÖRS; OM DE ÄR UIRÅN EN OPARIS ANALYS ELLER OM ÖRMEDLING GÖRS AV E ELLER LERA ÖREAGS PRODUER EV. ÖR DERAS RÄNING DOUMENAIONSRAV - ÖRSÅ SYE MED DOUMENAIONEN (BÅDE UR

6 MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES ÖRMEDLARPERSPEIV OCH UR UNDPERSPEIV), OCH VAD DE I SIN UR INNEBÄR ÖR INNEHÅLL OCH OMANING ÖRMEDLARUPPGIER DEN INORMAION SOM GES ILL UNDEN OM ÖRMEDLARENS OPARISHE ENLIG OVAN ULÄMNANDE - NÄR OCH I VILEN ORM ULÄMNANDE AV DOUMENAIONEN SA SE UNDUPPGIER INL. UPPGIER OM UNDENS ÖNSEMÅL ELLER BEHOV OCH EV. EONOMISA ÖRHÅLLANDEN. VAD SOM SA DOUMENERAS OM UNDEN ÄR ÄND. ÖRSÅ ONSEVENSERNA AV A INE SAMLA IN DESSA UPPGIER OCH HUR INSAMLINGEN AV DESSA UPPGIER AN ANVÄNDAS ÖR EN BÄRE RÅDGIVNING ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGEN; VAD DOUMENAIONEN SA INNEHÅLLA RÖRANDE RÅDGIVNINGEN DOUMENAIONENS UÖRANDE - VAD, NÄR, AV VEM OCH HUR ULÄMNANDE - NÄR OCH I VILEN ORM ULÄMNANDE AV DOUMENAIONEN SA SE ARIVERING AV DOUMENAION LAGOMÅLSHANERING - RAVE PÅ LAGOMÅLSHANERING OCH HUR DE ILLÄMPAS DE I PRAIEN.

7 MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES LAGOMÅL - ÖRSÅ VAD SOM AVSES MED E LAGOMÅL LAGOMÅLSANSVARIG - ÄNNA ILL RAVE PÅ LAGOMÅLSANSVARIG OCH UNNA ILLÄMPA DE INNEBÄR I PRAIEN LAGOMÅLSINSRUION VAD DEN SA INNEHÅLLA, HUR DEN SA ANVÄNDAS OCH UPPDAERAS BESLUSMOIVERING - HUR BESLU SA MOIVERAS OCH ÖVERLÄMNAS ILL DEN LAGANDE HANDLÄGGNING - HUR HANDLÄGGNINGEN AV LAGOMÅL SA GÅ ILL IDSREGLER - ÄNNA ILL OCH UNNA INORMERA UND OM DE RAV PÅ HANDLÄGGNINGSID SOM INNS DOUMENAION AV LAGOMÅL UNNA GENOMÖRA OCH DOUMENERA LAGOMÅL, OCH VEA VILA RAV LAGEN SÄLLER PÅ DOUMENAIONEN OLIA ORMER AV VISLÖSNING - UNNA ÖRLARA ÖR UNDEN HUR VISLÖSNING GÅR ILL REGISRERING OCH ARIVERING AV LAGOMÅL - UNNA ARIVERA LAGOMÅL PÅ E ORRE SÄ ILIALEABLERING - GRÄNSÖVERSRIDANDE VERSAMHE - ÄNNA ILL VAD UNDERRÄELSE AV

8 MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES ILIALEABLERING INNEBÄR OCH HUR DEN SA GÖRAS ONROLL AV ANSÄLLDA - VILA ONROLLER SOM SA GÖRAS OCH DEN JURIDISA PERSONENS RÄ A INHÄMA ELLER BEGÄRA UPPGIER RÅN DEN ANSÄLLDE AV ANNUEN ÖRMEDLARE - VILEN ONROLL SA ÖRSÄRINGSÖREAGE GÖRA AV YSIS PERSON RESPEIVE JURIDIS PERSON (SÅVÄL JURIDISA PERSONEN SOM LEDNINGEN) DOUMENAION AV ONROLLER - HUR DOUMENAION AV OLIA ONROLLER SA SE, SÄRSIL ÄNSLIGA UPPGIER SOM UDRAG UR BELASNINGSREGISER ARIVERING AV ONROLLER ÖRSÅ REGLER OM ARIVERING; HUR ARIVERING SA SE OCH VAD SOM MÅSE ARIVERAS ÄNDRINGAR RAV VID ÖRÄNDRINGAR AV VERSAMHE, ANSÄLLDA, LEDNING OCH LAGOMÅLSANSVARIG - ÄNNA ILL VAD SOM RÄVS VID ÖRÄNDRINGAR VID ILIALEABLERING OCH GRÄNSÖVERSRIDANDE VERSAMHE 1.2 INANSINSPEIONENS ROLL OCH ILLSYN I:S ROLL AVSEENDE ÖRSÄRINGSÖRMEDLARE. PÅ VILE SÄ OCH INOM VILA OMRÅDEN DE UÖVAR ILLSYN, VILA SANIONER I AN BESLUA OM OCH VAD DESSA AN Å ÖR ONSEVENSER ÖR EN ÖRMEDLARE. ÄNNA ILL HUR I

9 1.3 GOD ÖRSÄRINGSÖRMEDLIN GS-SED MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES OMMUNICERAR OCH ÖRSÅ NYAN AV A A DEL AV SANIONSBESLU RÖRANDE ÖRMEDLINGSVERSAMHE GOD ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGSSED - VAD GOD ÖRSÄRINGSSED ÄR, HUR DEN UVECLAS OCH HUR MAN HÅLLER SIG INORMERAD OM VAD SOM ÄR GOD SED ANPASSNING - VAD ANPASSNINGSPLIEN INNEBÄR I RÅDGIVNINGSSIUAIONEN. UNNA ILLÄMPA E ARBESSÄ SOM BASERAS PÅ UNDENS ÖNSEMÅL OCH BEHOV SÅ A ANPASSNING ALLID SER PÅ E BRA SÄ OBEROENDE AV VILEN YP AV UND DE HANDLAR OM OMSORG - ÖRSÅ VAD SOM MENAS MED OMSORGSPLIEN OCH UNNA ILLÄMPA OMSORGSPLIEN I DEN VERLIGA RÅDGIVNINGSSIUAIONEN. DE INNEBÄR ONRE A UNNA SÄA UNDENS INRESSE ÖRE EGNA OCH ALLID UPPRÄDA LOJAL MO UNDEN AVRÅDNING - UNNA AVGÖRA NÄR OCH PÅ VILE SÄ AVRÅDAN BÖR SE, OCH A AVRÅDAN ALLID SA SE NÄR UNDEN VILL VÄLJA ALERNAIV SOM INE ÄR LÄMPLIGA UIRÅN UNDENS BEHOV, EONOMI OCH MÅL MED RÅDGIVNINGEN OPARIS ANALYS - ÖRSÅ OCH UNNA ILLÄMPA E ARBESSÄ SOM UPPYLLER RAVE PÅ OPARIS ANALYS RILINJER OCH EXEMPEL RÅN SM - ÖRSÅ ONSEVENSERNA ÖR DEN EGNA RÅDGIVNINGEN BASERA PÅ SM:S RILINJER OCH EXEMPEL.

10 1.4 EI OCH MORAL 2 JURIDI MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES HUR BIDRAR ILL A DEINIERA OCH SE ILL A GOD ÖRSÄRINGSSED ÖLJS OCH UVECLAS SM:S EISA REGLER - ÖRSÅ OCH UNNA ANPASSA SI AGERANDE SOM ÖRMEDLARE ILL SM:S EISA REGLER OCH YRESEISA REGLER SVENS ÖRSÄRINGS EISA REGLER ÖVRIGA BRANSCHGEMENSAMMA EISA REGLER ÖRHÅLLNINGSSÄ INSIUES/ÖREAGES EISA REGLER 2.1 ÖRSÄRINGSRÖRELSE- LAGSINING I VILA OLIA ÖREAGSORMER SADEÖRSÄRINGSRÖRELSE AN BEDRIVAS, SILLNADEN MELLAN DESSA. OCH VAD DE INNEBÄR ÖR UNDEN. ALLMÄN ÄNNA ILL VAD SOM RÄVS ÖR A Å ILLSÅND A DRIVA ÖRSÄRINGSRÖRELSE SABILIESPRINCIPEN - ÖRSÅ VAD SABILIESPRINCIPEN INNEBÄR ÖR E SADEÖRSÄRINGSBOLAG OCH HUR DEN PÅVERAR UNDEN SANDARDPRINCIPEN - ÖRSÅ VAD DEN INNEBÄR OCH VEM DEN ÄR ILL ÖR A SYDDA GENOMLYSNINGSPRINCIPEN - ÖRSÅ VAD DEN INNEBÄR OCH VEM DEN ÄR ILL ÖR A SYDDA SAM VAD DEN SÄLLER ÖR INORMAIONSRAV PÅ E SADEÖRSÄRINGSBOLAG

11 2.2 ÖRSÄRINGSAVALSRÄ BEGREPP MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES ÖRSÄRINGSAGARREPRESENAION OCH ÖRSÄRINGSAGARINLYANDE VAD GÄLLER I E ÖMSESIDIG SADEÖRSÄRINGSBOLAG ONURSREGLER - HUR PÅVERAS UNDERNA I E ÖMSESIDIG BOLAG RESPEIVE AIEBOLAG VID EN ONURS ÖMSESIDIG SADEÖRSÄRINGSBOLAG HUR RESULAE OMMER ÖRSÄRINGSAGARNA ILL DEL SOLVENSRAV UNNA ÖRLARA ÖR EN UND VAD SYE MED SOLVENSRAV ÄR, VAD SOLVENSVO ÄR, MÖJLIGA ONSEVENSER ÖR UNDEN AV OLIA NIVÅER PÅ SOLVENSEN VID OLIA ÖREAGSORMER ÖRSÄRAD OCH ÖRSÄRINGSAGARE - VAD AVSES I LAGEN MED DE OLIA ROLLERNA SAM VEM SOM AN HA EN VISS ROLL INORMAIONSRAV INNAN ÖRSÄRING ECNAS - VILEN INORMAION MÅSE LÄMNAS INNAN EN ÖRSÄRING ECNAS OCH PÅ VILE SÄ SA DEN LÄMNAS EER ÖRSÄRING ECNAS - VILEN INORMAION SA LÄMNAS I DIRE ANSLUNING ILL A EN ÖRSÄRING ECNAS OCH PÅ VILE SÄ SA DEN LÄMNAS

12 MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES UNDER ÖRSÄRINGSIDEN VILEN INORMAION SA LÄMNAS AVALSRÅGOR ANSVARSINRÄDE - UNNA ÖRLARA ÖR EN UND NÄR ÖRSÄRINGSBOLAGES ANSVAR ÖR ÖRSÄRINGEN INRÄDER ONRAHERINGSPLI - UNNA ÖRLARA ÖR EN UND VILEN RÄ A ECNA ÖRSÄRING SOM ONRAHERINGSPLIEN INNEBÄR, OCH VILEN RÄ E ÖRSÄRINGSBOLAG HAR A VÄGRA EN UND A ECNA EN ÖRSÄRING UPPHÖRANDE AV ÖRSÄRING; ANSVARSID, UPPSÄGNING AV ÖRSÄRRINGSAGARE MED UPPHÖRANDE VID ÖRSÄRINGSIDENS UGÅNG, ÖRSÄRINGSAGARENS RÄ A SÄGA UPP AVALE I ÖRID ÖRNYELSE VAD GÄLLER ÖR ÖRNYELSE OCH ÖRSÄRINGSBOLAGES RÄ A ÄNDRA I ÖRSÄRINGEN I SAMBAND MED ÖRNYELSE ÖRSÄRINGSBOLAGES RÄ A SÄGA UPP ELLER ÄNDRA ÖRSÄRINGEN I ÖRID BEGRÄNSINGAR AV ÖRSÄRINGSBOLAGES ANSVAR UPPLYSNINGSPLI - ÖRSÅ OCH UNNA ILLÄMPA UPPLYSNINGSPLIENS ALLA DELAR OCH UNNA ÖRLARA ONSEVENSERNA AV ORIIGA UPPGIER ÖR DESSA

13 MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES ÖVRIGA ALL SOM INNEBÄR ANSVARSBEGRÄNSNING ÖR ÖRSÄRINGSBOLAGE; NÄR DEN ÖRSÄRADE RAMALLA ÖRSÄRINGSALL, ÖRSUMMA A ÖLJA SÄERHESÖRESRIER ELLER A AGERA I ENLIGHE MED RÄDDNINGSPLIEN PREMIEBEALNING - UNNA ÖRLARA ÖR UND NÄR PREMIEN SA BEALAS OCH VAD SOM GÄLLER AVSEENDE UPPSÄGNING PÅ GRUND AV DRÖJSMÅL MED PREMIEN SAM I VILA ALL PREMIE SA ÅERBEALAS NÄR ÖRSÄRING UPPHÖR I ÖRID ÖRSÄRINGSERSÄNINGEN HUR SORLEEN ASSÄLLS VID ÖRSÄRING AV EGENDOM, VAD BEGREPPEN UNDERÖRSÄRING RESP. DUBBELÖRSÄRING INNEBÄR OCH AN Å ÖR ONSEVENSER ÖR ÖRSÄRINGSAGAREN REGLERING AV ÖRSÄRINGSALL RAV PÅ ÖRSÄRINGSGIVAREN AVSEENDE IDEN ÖR UBEALNINGEN AV ERSÄNINGEN UPPHÖRANDE AV RÄ ILL ÖRSÄRINGSERSÄNING ELLER NEDSÄNING AV ERSÄNING VID PRESRIPION OCH ÖRSUMMELSE A ANMÄLA ÖRSÄRINGSALL A ÖRSÄRINGSAGAREN AN VÄNDA SIG ILL DOMSOL OM

14 MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES ÖRSÄRINGSBOLAGE I SRID MO LAGEN VÄGRA MEDDELA ÖRSÄRING LL NÅGON ELLER SAG UPP ÖRSÄRINGEN I ÖRID BEGREPPE REGRESSRÄ OCH VAD DE INNEBÄR REDJE MANS RÄ OCH SADELIDANDES RAV VID ANSVARSÖRSÄRING OLLEIV SADEÖRSÄRING GRUPPSADEÖRSÄRING - SILLNADERNA MELLAN RIVILLIG OCH OBLIGAORIS GRUPPSADEÖRSÄRING, EXEMPELVIS AVSEENDE HUR AVAL INGÅS SILLNAD MO INDIVIDUELL ÖRSÄRING - ÄNNA ILL OCH UNNA ÖRLARA HUR GRUPPSADEÖRSÄRING SILJER SIG RÅN INDIVIDUELL ÖRSÄRING OLLEIVAVALAD ÖRSÄRING, UNNA GE EXEMPEL PÅ SÅDANA ÖRSÄRINGAR OCH VEA A SÅDANA ÖRSÄRINGAR, OCH DE ÖRSÄRADES RÄIGHEER ENLIG DEM, OCSÅ REGLERAS ENLIG AL, 2.3 ALLMÄN AVALSRÄ INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV AVALSRIHE, SILLNAD MELLAN DISPOSIIV OCH VINGANDE RÄ, SAM INNEBÖRDEN AV BEGREPPE PACA SUN SERVANDA

15 2.4 ONSUMENRÄ INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES ULLMASBEGREPPE OCH OLIA YPER AV ULLMAER (UPPDRAGSULLMA, SÄLLNINGSULLMA), SÄRSIL OM BEHÖRIGHE OCH BEOGENHE SLUANDE AV AVAL ÖRSÅELSE ÖR NÄR E AVAL INGÅS, OM ANBUD (OER) OCH ACCEP OLIA YPER AV AVAL (ONSENSUSAVAL, ORMALAVAL, REALAVAL) OGILIGHESGRUNDER OCH JÄMNING AV OSÄLIGA AVALSVILLOR ÖRMEDLARAVALE - ÖRSÅ VAD ÖRMEDLARAVALE REGLERAR OCH HUR OCH NÄR E SÅDAN SA UPPRÄAS AVALSRÄ ONRA ÖRSÄRINGSAVALSRÄ - ÄNNA ILL DE VIIGASE SILLNADERNA MELLAN AVALSRÄ OCH ÖRSÄRINGSAVALSRÄ UNSAP OM DE ONSUMENSYDD SOM INNS I LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLING DISANS OCH HEMÖRSÄLJNINGSLAGEN- NÄR DEN ÄR ILLÄMPLIG, VAD DEN SÄLLER ÖR RAV AVSEENDE INORMAIONSGIVNING OCH VAD ÅNGERRÄEN INNEBÄR VID ÖRSÄRINGSÖRMEDLING

16 2.5 SADESÅNDSRÄ INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES ÖRSÅ GRÄNSDRAGNING MELLAN ONSUMENVERES OCH INANSINSPEIONENS ILLSYN GRUNDERNA I SADESÅNDSRÄEN OCH INNEBÖRDEN AV GRUNDBEGREPP SÅSOM INOM- OCH UOMOBLIGAORIS SADESÅND, REN ÖRMÖGENHESSADA, ALLMÄN ÖRMÖGENHESSADA OCH IDEELL SADA, REDJEMANSSADOR ÖRHÅLLANDE MELLAN ÖRSÄRING OCH SADESÅND INNEBÖRDEN AV DEN GRUNDLÄGGANDE ANSVARSPRINCIPEN CULPA (OASAMHE) OCH VEA UNDER VILA ÖRUSÄNINGAR DEN GÄLLER. BEGREPPE ADEVA AUSALIE INNEBÖRDEN AV BEGREPPEN PRINCIPALANSVAR OCH SRI ANSVAR SADESÅND VID ÖRSÄRINGSÖRMEDLING HA GOD UNSAP OM REGLERNA ÖR SADESÅND VID ÖRSÄRINGSÖRMEDLING OCH ÖRSÅ PÅ VILA GRUNDER SADESÅND AN OMMA IRÅGA SAM VILA REGLER SOM GÄLLER ÖR SADEANMÄLAN OCH PRESRIPION, OCH OM OCH I SÅ ALL PÅ VILE SÄ DESSA REGLER SILJER SIG RÅN VANLIG SADESÅNDSRÄ.,

17 2.6 PUL - PERSONUPPGISLAGEN INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES SYE MED LAGEN GRUNDLÄGGANDE RAV PÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIER GRUNDLÄGGANDE RAV PÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIER NÄR BEHANDLING AV PERSONUPPGIER ÄR ILLÅEN ÖRBUDE MO BEHANDLING AV ÄNSLIGA UPPGIER, OCH VILA YPER AV UPPGIER SOM BERAAS SOM ÄNSLIGA RAVEN PÅ INORMAION ILL DEN REGISRERADE RAV PÅ SÄERHE VID BEHANDLING AV UPPGIER BEGREPPEN PERSONUPPGISANSVARIG, PERSONUPPGISBIRÄDE OCH PERSONUPPGISOMBUD OCH VAD DE INNEBÄR RAVE PÅ PERSONUPPGISBIRÄDESAVAL OCH VAD DE SA REGLERA PERSONUPPGISANSVARIGS SADESÅNDSSYLDIGHE A DAAINSPEIONEN ÄR ILLSYNSMYNDIGHE SOM AN MEDDELA ÖRESRIER OCH A VISSA UPPGIER SA ANMÄLAS ILL ILLSYNSMYNDIGHEEN.

18 2.7 MELLANMANSRÄ INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV 2.8 BOLAGSRÄ INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV 3 EONOMI 3.1 ÖREAGSEONOMI INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV 3.2 ÖRSÄRINGSEONOMI INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV 3.3 PRIVAEONOMI INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV 4 INERNAIONELL ÖRSÄRING MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES VEA A EN ÖRMEDLARE ÄR EN MELLANMAN SOM AN ÖRERÄDA ANINGEN ÖRSÄRINGSBOLAG ELLER UND. BEYDELSEN AV ULLMAER OCH UPPDRAGSAVAL ÄNNA ILL BOLAGSORGANEN OCH DERAS ROLLER OCH ANSVAR SAM HA ÖVERSILIGA UNSAPER OM ÖREEELSER SOM BOLAGSBILDNING, NYEMISSION, USION OCH LIVIDAION ÖREAGSORMER - ÖRSÅ VILA OLIA ORMER E ÖREAG AN BEDRIVAS I OCH VILA MER VÄSENLIGA SILLNADER SOM DESSA INNEBÄR RESULARÄNING OCH BALANSRÄNING GRUNDLÄGGANDE ÖRSÅELSE AV INNEHÅLL, ÄNNA ILL OCH ÖRSÅ INNEBÖRDEN AV VANLIGA NYCELAL ÄNNA ILL OCH UNNA OLA VIIGA BEGREPP OCH NYCELAL SADEÖRSÄRINGSÖREAGES BALANS- OCH RESULARÄNING ÖRSÅ OCH UNNA BEDÖMA PÅ ÖVERGRIPANDE NIVÅ VIIGA BEGREPP OCH NYCELAL RÖRANDE ÖRSÄRINGSÖREAGES EONOMISA SÄLLNING, OSNADSNIVÅ UNNA ANALYSERA EN PRIVAPERSONS EONOMISA SIUAION SOM GRUND ÖR BEDÖMNING AV BEHOV AV ÖRSÄRINGSSYDD

19 4.1 EU-RÄ INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV 4.2 INERNAIONELL ÖRSÄRINGSMARNAD INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES LAGSININGSPROCESSEN INOM EU SAM DEN EUROPEISA ILLSYNEN DIREIV PÅ ÖRSÄRINGS OCH ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGSOMRÅDENA (SOLVENS 2, IMD2) ULÄNDSA ÖRSÄRINGSGIVARES MÖJLIGHE A DRIVA VERSAMHE I SVERIGE (EES-ÖRSÄRINGSGIVARE, ÖRSÄRINGSGIVARE RÅN REDJE LAND) 5 ÖRSÄRINGSPRODUER 5.1 ÖRMÖGENHESÖRSÄR ING VILA YPER AV SADOR EN ÖRMÖGENHESÖRSÄRING NORMAL BRUAR ÄCA, OCH VEM SOM SA HA ORSAA SADAN ÖR A ERSÄNING SA ALLA U. 5.2 INOMSÖRSÄRING 5.3 SJU- OCH OLYCSALLSÖRSÄRIN G SYDD EN INOMSÖRSÄRING AN GE. VAD SOM RÄVS ÖR A Å ECNA EN INOMSÖRSÄRING. VAD VALIIAIONSID ÄR OCH VAD DE INNEBÄR ÖR UNDENS SYDD. A VISSA MEN INE ALLA HAR INOMSÖRSÄRING GENOM SI ACÖRBUND VILA SJU- OCH OLYCSALLSÖRSÄRINGAR SOM LASSIICERAS SOM SADEÖRSÄRINGAR OCH VILA SOM LASSIICERAS SOM PERSONÖRSÄRINGAR (LIVÖRSÄRINGAR). VILA YPER AV SADOR ÖRSÄRINGARNA BRUAR ERSÄA, OCH VILA YPER AV ÖRSÄRINGAR SOM AN VARA LÄMPLIGA

20 MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES I LIVES OLIA SEDEN. INNEBÖRDEN AV BEGREPPEN ARENSID, MEDICINS INVALIDIE, ÖRVÄRVSMÄSSIG INVALIDIE OCH SVEDA OCH VÄR. RAV PÅ HÄLSOPRÖVNINGAR. MEDICINSA RISBEDÖMNINGAR. BEGREPPE LAUSUL OCH VANLIGA INSRÄNNINGAR I ÖRSÄRINGARNA.

1 FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 4 1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 4 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 10

1 FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 4 1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 4 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 10 INNEHÅLLSÖRECKNING 1 ÖRSÄKRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 4 1.1 LAGEN OM ÖRSÄKRINGSÖRMEDLING 4 1.2 INANSINSPEKIONENS ROLL OCH ILLSYN 10 1.3 GOD ÖRSÄKRINGSÖRMEDLINGSSED 10 1.4 EIK OCH MORAL 11 2 JURIDIK

Läs mer

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002 Egnahemsposen i konsumenprisindex En granskning av KPI-uredningens förslag Specialsudie Nr 2, maj 22 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 22 Konjunkurinsiue (KI) gör analyser och prognoser över den svenska

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft.

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft. n Hinsehäxan: Vi är ine lika inför lagen! n Tramadol-besvär: Blev paranoid av ableerna 3/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. SKÄRP DIG! I de nya coach-sverige

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna Förvänningar, finansiella marknader och makroekonomiska flukuaioner Kurskompendium h-02 200-0-29 Preliminär, kommenarer välkomna Av Beng Assarsson Naionalekonomiska insiuionen Uppsala universie Box 53

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan särryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 windows server 2012 skolan Tex: Henrik Elmsjö WINDOWS SERVER 2012 SKOLAN Lekion 1: Nyheer i Hyper-V och näverk Under hösen släpper Microsof Windows Server 2012.

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning 1(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Källor - Bealningsbalans och ulandssällning 2014 Källor och meoder 2014 2(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Innehåll 1 Inernaionell nomenklaur... 3 2 Bealningsbalansen... 3 2.1 Allmän

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Föräldrar och barn. information om gällande lagstiftning

Föräldrar och barn. information om gällande lagstiftning Föräldrar och barn information om gällande lagstiftning Produktion: Justitiedepartementet, december 2007 Tryck: AB Danagards Grafiska Foton: Jens Gustafsson/Folio, Lars-Peter Roos/Folio Fler exemplar kan

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet Modeller och projekioner för dödlighesinensie en anpassning ill svensk populaionsdaa 1970- Jörgen Olsén juli 005 Presenerad inför ubildningsuskoe inom Svenska Akuarieföreningen den 1 sepember 005 Modeller

Läs mer

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström:

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström: Hannus ö är mysig lanlig, med surgolv och hur myce arbesyor som hels. De änns verligen a de bor någon som älsar a laga ma här. Mareaören Hannu Sarensröm: Jag larar mig ine uan en rosfri bän 36 all om Kö

Läs mer

Arbetsglasögon frågor & svar. företagshälsovården

Arbetsglasögon frågor & svar. företagshälsovården Arbetsglasögon frågor & svar företagshälsovården Arbetsglasögon - frågor & svar Vad är Det är en typ av arbetsglasögon som används i arbetet för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt utan risk för

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6 UNIVERSEN #2 mars -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Snabba dopingeser Sid 9 Oellokören övar för full Sid 15 Resurs för Rysslandssudier Sid 4 6 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och

Läs mer

Om försäkringsförmedling

Om försäkringsförmedling Om försäkringsförmedling [Uppdaterad 2008-01-05] Från och med den 1 juli 2005 gäller lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405). Lagen bygger på ett EG-direktiv (2002/92/EG). Den ersätter försäkringsmäklarlagen

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA LUM Lunds universies magasin Nr 2 2011 Klassfrågan he igen... LU sarar sifelse i USA omsvärmad En dealjskiss ill eaerridån i Medborgarhuse i Hägersen (1957). 1947 års kvinna Ovan: E idig självporrä (1943)

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer