1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED ETIK OCH MORAL 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10"

Transkript

1 INNEHÅLLSÖRECNING 1 ÖRSÄRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLING INANSINSPEIONENS ROLL OCH ILLSYN GOD ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGS-SED EI OCH MORAL 10 2 JURIDI ÖRSÄRINGSRÖRELSE-LAGSINING ÖRSÄRINGSAVALSRÄ ALLMÄN AVALSRÄ ONSUMENRÄ SADESÅNDSRÄ PUL - PERSONUPPGISLAGEN MELLANMANSRÄ BOLAGSRÄ 18 3 EONOMI ÖREAGSEONOMI ÖRSÄRINGSEONOMI PRIVAEONOMI 18 4 INERNAIONELL ÖRSÄRING EU-RÄ INERNAIONELL ÖRSÄRINGSMARNAD 19 5 ÖRSÄRINGSPRODUER 19

2 5.1 ÖRMÖGENHESÖRSÄRING INOMSÖRSÄRING SJU- OCH OLYCSALLSÖRSÄRING 19

3 MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES 1 ÖRSÄRINGSÖRMEDLAR ENS ROLL OCH ANSVAR INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV 1.1 LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLIN G ILLÄMPNINGSOMRÅDE - UNNA AVGÖRA NÄR LAGEN ILLÄMPAS OCH ÖR VEM DEINIIONER - ÄNNA ILL OCH ÖRSÅ LAGENS GRUNDLÄGGANDE DEINIIONER OLIA YPER AV ÖRMEDLARE - ANNUEN RESP RISÅENDE, SAM SILLNADER MELLAN DESSA SADESÅNDSSYLDIGHE - VILEN SADESÅNDSSYLDIGHE EN ÖRMEDLARE HAR ENLIG LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLING RAV PÅ UNSAP OCH OMPEENS ANPASSNING - ÖRSÅ VEM SOM HAR ANSVAR ÖR ÖRMEDLARENS UNSAP OCH OMPEENS OCH VAD SOM MENAS MED A UNSAP OCH OMPEENS SA ANPASSAS EER RÅDGIVNINGEN UPPDAERING -UNNA AVGÖRA NÄR UPPDAERING AV UNSAP RÄVS UNSAPSES - ÄNNA ILL RAVE PÅ UNSAPSES PRAIS ERARENHE ÖRSÅ VAD LAGEN RÄVER NÄR DE GÄLLER PRAIS ERARENHE

4 MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES EONOMIS SÖSAMHE - ÖRSÅ SÅVÄL GRUNDLÄGGANDE SOM ÖVRIGA RAV PÅ SÖSAMHE VAD GÄLLER EONOMISA ANGELÄGENHEER RAV PÅ LEDNING - SPECIELL GRUNDLÄGGANDE RAV, UNSAP OM ÖRSÄRINGAR, PRAIS ERARENHE OCH EONOMIS SÖSAMHE REGLER OM ANSVARSÖRSÄRING - HUR SOR MÅSE DEN VARA OCH VAD GÄLLER SADOR SOM INRÄAR EER A ÖRSÄRINGEN UPPHÖR INORMAIONSRAV VILEN INORMAION SOM SA GES INNAN ÖRSÄRINGSAVAL INGÅS SAM VILEN SOM BÖR GES I SAMBAND MED ÖRNYELSE ELLER ÄNDRING. ÖRSÅ VARÖR RAVEN INNS OCH VILEN UNION DE YLLER, OCH UNNA ILLÄMPA DEA VID INORMAIONSGIVNINGEN I VILEN ORM INORMAIONEN SA LÄMNAS-SRILIG ELLER MUNLIG PRIS - UNNA GE UNDEN EN YDLIG OCH ORRE BILD AV OSNADEN ÖR RÅDGIVNINGEN, VAD ÖRMEDLAREN ERHÅLLER RÅN UND RESP. ÖRSÄRINGSBOLAG, ELLER BILD AV OSNADEN ÖR RÅDGIVNINGEN, PRINCIPERNA ÖR ERSÄNINGEN ILL ÖRMEDLAREN OCH RÅN VEM DEN ERHÅLLS SAM ÖRLARA VAD DE AN INNEBÄRA ÖR RÅDGIVNINGEN. UNNA ILLÄMPA REGLER I ÖRESRIER OCH VAD SOM GÄLLER ENLIG GOD SED.

5 MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES VALIICERA INNEHAV I ÖREAGE - VAD SOM MENAS MED VALIICERA INNEHAV OCH UNNA INORMERA UNDEN PÅ E SÄ SÅ A DENNE ÖRSÅR VILA ONSEVENSER DE AN INNEBÄRA ÖR DE ÖRSLAG DU SOM RÅDGIVARE LÄMNAR REGISRERING - VILEN INORMAION SA DU LÄMNA UNDEN OCH VARÖR LAGOMÅL - UNNA LÄMNA ORRE INORMAION OM HUR LAGOMÅL PÅ RÅDGIVNINGEN SER VISELÖSNING - UNNA LÄMNA ORRE INORMAION OM DE OLIA SÄ VISELÖSNING AN SE ILLSYNSMYNDIGHE - A INORMAION SA LÄMNAS OM A I UÖVAR ILLSYN ANSVARSÖRSÄRING - A UNNA LÄMNA INORMAION OM A ANSVARSÖRSÄRING INNS, VAD DE INNEBÄR OCH VAD DEN ÄCER UNNA LÄMNA INORMAION SOM ANNUEN ÖRMEDLARE SA LÄMNA AVSEENDE ÖRSÄRINGSÖREAGES ANSVAR UNNA LÄMNA INORMAION OM PÅ VILA GRUNDER ÖRMEDLINGEN GÖRS; OM DE ÄR UIRÅN EN OPARIS ANALYS ELLER OM ÖRMEDLING GÖRS AV E ELLER LERA ÖREAGS PRODUER EV. ÖR DERAS RÄNING DOUMENAIONSRAV - ÖRSÅ SYE MED DOUMENAIONEN (BÅDE UR

6 MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES ÖRMEDLARPERSPEIV OCH UR UNDPERSPEIV), OCH VAD DE I SIN UR INNEBÄR ÖR INNEHÅLL OCH OMANING ÖRMEDLARUPPGIER DEN INORMAION SOM GES ILL UNDEN OM ÖRMEDLARENS OPARISHE ENLIG OVAN ULÄMNANDE - NÄR OCH I VILEN ORM ULÄMNANDE AV DOUMENAIONEN SA SE UNDUPPGIER INL. UPPGIER OM UNDENS ÖNSEMÅL ELLER BEHOV OCH EV. EONOMISA ÖRHÅLLANDEN. VAD SOM SA DOUMENERAS OM UNDEN ÄR ÄND. ÖRSÅ ONSEVENSERNA AV A INE SAMLA IN DESSA UPPGIER OCH HUR INSAMLINGEN AV DESSA UPPGIER AN ANVÄNDAS ÖR EN BÄRE RÅDGIVNING ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGEN; VAD DOUMENAIONEN SA INNEHÅLLA RÖRANDE RÅDGIVNINGEN DOUMENAIONENS UÖRANDE - VAD, NÄR, AV VEM OCH HUR ULÄMNANDE - NÄR OCH I VILEN ORM ULÄMNANDE AV DOUMENAIONEN SA SE ARIVERING AV DOUMENAION LAGOMÅLSHANERING - RAVE PÅ LAGOMÅLSHANERING OCH HUR DE ILLÄMPAS DE I PRAIEN.

7 MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES LAGOMÅL - ÖRSÅ VAD SOM AVSES MED E LAGOMÅL LAGOMÅLSANSVARIG - ÄNNA ILL RAVE PÅ LAGOMÅLSANSVARIG OCH UNNA ILLÄMPA DE INNEBÄR I PRAIEN LAGOMÅLSINSRUION VAD DEN SA INNEHÅLLA, HUR DEN SA ANVÄNDAS OCH UPPDAERAS BESLUSMOIVERING - HUR BESLU SA MOIVERAS OCH ÖVERLÄMNAS ILL DEN LAGANDE HANDLÄGGNING - HUR HANDLÄGGNINGEN AV LAGOMÅL SA GÅ ILL IDSREGLER - ÄNNA ILL OCH UNNA INORMERA UND OM DE RAV PÅ HANDLÄGGNINGSID SOM INNS DOUMENAION AV LAGOMÅL UNNA GENOMÖRA OCH DOUMENERA LAGOMÅL, OCH VEA VILA RAV LAGEN SÄLLER PÅ DOUMENAIONEN OLIA ORMER AV VISLÖSNING - UNNA ÖRLARA ÖR UNDEN HUR VISLÖSNING GÅR ILL REGISRERING OCH ARIVERING AV LAGOMÅL - UNNA ARIVERA LAGOMÅL PÅ E ORRE SÄ ILIALEABLERING - GRÄNSÖVERSRIDANDE VERSAMHE - ÄNNA ILL VAD UNDERRÄELSE AV

8 MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES ILIALEABLERING INNEBÄR OCH HUR DEN SA GÖRAS ONROLL AV ANSÄLLDA - VILA ONROLLER SOM SA GÖRAS OCH DEN JURIDISA PERSONENS RÄ A INHÄMA ELLER BEGÄRA UPPGIER RÅN DEN ANSÄLLDE AV ANNUEN ÖRMEDLARE - VILEN ONROLL SA ÖRSÄRINGSÖREAGE GÖRA AV YSIS PERSON RESPEIVE JURIDIS PERSON (SÅVÄL JURIDISA PERSONEN SOM LEDNINGEN) DOUMENAION AV ONROLLER - HUR DOUMENAION AV OLIA ONROLLER SA SE, SÄRSIL ÄNSLIGA UPPGIER SOM UDRAG UR BELASNINGSREGISER ARIVERING AV ONROLLER ÖRSÅ REGLER OM ARIVERING; HUR ARIVERING SA SE OCH VAD SOM MÅSE ARIVERAS ÄNDRINGAR RAV VID ÖRÄNDRINGAR AV VERSAMHE, ANSÄLLDA, LEDNING OCH LAGOMÅLSANSVARIG - ÄNNA ILL VAD SOM RÄVS VID ÖRÄNDRINGAR VID ILIALEABLERING OCH GRÄNSÖVERSRIDANDE VERSAMHE 1.2 INANSINSPEIONENS ROLL OCH ILLSYN I:S ROLL AVSEENDE ÖRSÄRINGSÖRMEDLARE. PÅ VILE SÄ OCH INOM VILA OMRÅDEN DE UÖVAR ILLSYN, VILA SANIONER I AN BESLUA OM OCH VAD DESSA AN Å ÖR ONSEVENSER ÖR EN ÖRMEDLARE. ÄNNA ILL HUR I

9 1.3 GOD ÖRSÄRINGSÖRMEDLIN GS-SED MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES OMMUNICERAR OCH ÖRSÅ NYAN AV A A DEL AV SANIONSBESLU RÖRANDE ÖRMEDLINGSVERSAMHE GOD ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGSSED - VAD GOD ÖRSÄRINGSSED ÄR, HUR DEN UVECLAS OCH HUR MAN HÅLLER SIG INORMERAD OM VAD SOM ÄR GOD SED ANPASSNING - VAD ANPASSNINGSPLIEN INNEBÄR I RÅDGIVNINGSSIUAIONEN. UNNA ILLÄMPA E ARBESSÄ SOM BASERAS PÅ UNDENS ÖNSEMÅL OCH BEHOV SÅ A ANPASSNING ALLID SER PÅ E BRA SÄ OBEROENDE AV VILEN YP AV UND DE HANDLAR OM OMSORG - ÖRSÅ VAD SOM MENAS MED OMSORGSPLIEN OCH UNNA ILLÄMPA OMSORGSPLIEN I DEN VERLIGA RÅDGIVNINGSSIUAIONEN. DE INNEBÄR ONRE A UNNA SÄA UNDENS INRESSE ÖRE EGNA OCH ALLID UPPRÄDA LOJAL MO UNDEN AVRÅDNING - UNNA AVGÖRA NÄR OCH PÅ VILE SÄ AVRÅDAN BÖR SE, OCH A AVRÅDAN ALLID SA SE NÄR UNDEN VILL VÄLJA ALERNAIV SOM INE ÄR LÄMPLIGA UIRÅN UNDENS BEHOV, EONOMI OCH MÅL MED RÅDGIVNINGEN OPARIS ANALYS - ÖRSÅ OCH UNNA ILLÄMPA E ARBESSÄ SOM UPPYLLER RAVE PÅ OPARIS ANALYS RILINJER OCH EXEMPEL RÅN SM - ÖRSÅ ONSEVENSERNA ÖR DEN EGNA RÅDGIVNINGEN BASERA PÅ SM:S RILINJER OCH EXEMPEL.

10 1.4 EI OCH MORAL 2 JURIDI MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES HUR BIDRAR ILL A DEINIERA OCH SE ILL A GOD ÖRSÄRINGSSED ÖLJS OCH UVECLAS SM:S EISA REGLER - ÖRSÅ OCH UNNA ANPASSA SI AGERANDE SOM ÖRMEDLARE ILL SM:S EISA REGLER OCH YRESEISA REGLER SVENS ÖRSÄRINGS EISA REGLER ÖVRIGA BRANSCHGEMENSAMMA EISA REGLER ÖRHÅLLNINGSSÄ INSIUES/ÖREAGES EISA REGLER 2.1 ÖRSÄRINGSRÖRELSE- LAGSINING I VILA OLIA ÖREAGSORMER SADEÖRSÄRINGSRÖRELSE AN BEDRIVAS, SILLNADEN MELLAN DESSA. OCH VAD DE INNEBÄR ÖR UNDEN. ALLMÄN ÄNNA ILL VAD SOM RÄVS ÖR A Å ILLSÅND A DRIVA ÖRSÄRINGSRÖRELSE SABILIESPRINCIPEN - ÖRSÅ VAD SABILIESPRINCIPEN INNEBÄR ÖR E SADEÖRSÄRINGSBOLAG OCH HUR DEN PÅVERAR UNDEN SANDARDPRINCIPEN - ÖRSÅ VAD DEN INNEBÄR OCH VEM DEN ÄR ILL ÖR A SYDDA GENOMLYSNINGSPRINCIPEN - ÖRSÅ VAD DEN INNEBÄR OCH VEM DEN ÄR ILL ÖR A SYDDA SAM VAD DEN SÄLLER ÖR INORMAIONSRAV PÅ E SADEÖRSÄRINGSBOLAG

11 2.2 ÖRSÄRINGSAVALSRÄ BEGREPP MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES ÖRSÄRINGSAGARREPRESENAION OCH ÖRSÄRINGSAGARINLYANDE VAD GÄLLER I E ÖMSESIDIG SADEÖRSÄRINGSBOLAG ONURSREGLER - HUR PÅVERAS UNDERNA I E ÖMSESIDIG BOLAG RESPEIVE AIEBOLAG VID EN ONURS ÖMSESIDIG SADEÖRSÄRINGSBOLAG HUR RESULAE OMMER ÖRSÄRINGSAGARNA ILL DEL SOLVENSRAV UNNA ÖRLARA ÖR EN UND VAD SYE MED SOLVENSRAV ÄR, VAD SOLVENSVO ÄR, MÖJLIGA ONSEVENSER ÖR UNDEN AV OLIA NIVÅER PÅ SOLVENSEN VID OLIA ÖREAGSORMER ÖRSÄRAD OCH ÖRSÄRINGSAGARE - VAD AVSES I LAGEN MED DE OLIA ROLLERNA SAM VEM SOM AN HA EN VISS ROLL INORMAIONSRAV INNAN ÖRSÄRING ECNAS - VILEN INORMAION MÅSE LÄMNAS INNAN EN ÖRSÄRING ECNAS OCH PÅ VILE SÄ SA DEN LÄMNAS EER ÖRSÄRING ECNAS - VILEN INORMAION SA LÄMNAS I DIRE ANSLUNING ILL A EN ÖRSÄRING ECNAS OCH PÅ VILE SÄ SA DEN LÄMNAS

12 MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES UNDER ÖRSÄRINGSIDEN VILEN INORMAION SA LÄMNAS AVALSRÅGOR ANSVARSINRÄDE - UNNA ÖRLARA ÖR EN UND NÄR ÖRSÄRINGSBOLAGES ANSVAR ÖR ÖRSÄRINGEN INRÄDER ONRAHERINGSPLI - UNNA ÖRLARA ÖR EN UND VILEN RÄ A ECNA ÖRSÄRING SOM ONRAHERINGSPLIEN INNEBÄR, OCH VILEN RÄ E ÖRSÄRINGSBOLAG HAR A VÄGRA EN UND A ECNA EN ÖRSÄRING UPPHÖRANDE AV ÖRSÄRING; ANSVARSID, UPPSÄGNING AV ÖRSÄRRINGSAGARE MED UPPHÖRANDE VID ÖRSÄRINGSIDENS UGÅNG, ÖRSÄRINGSAGARENS RÄ A SÄGA UPP AVALE I ÖRID ÖRNYELSE VAD GÄLLER ÖR ÖRNYELSE OCH ÖRSÄRINGSBOLAGES RÄ A ÄNDRA I ÖRSÄRINGEN I SAMBAND MED ÖRNYELSE ÖRSÄRINGSBOLAGES RÄ A SÄGA UPP ELLER ÄNDRA ÖRSÄRINGEN I ÖRID BEGRÄNSINGAR AV ÖRSÄRINGSBOLAGES ANSVAR UPPLYSNINGSPLI - ÖRSÅ OCH UNNA ILLÄMPA UPPLYSNINGSPLIENS ALLA DELAR OCH UNNA ÖRLARA ONSEVENSERNA AV ORIIGA UPPGIER ÖR DESSA

13 MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES ÖVRIGA ALL SOM INNEBÄR ANSVARSBEGRÄNSNING ÖR ÖRSÄRINGSBOLAGE; NÄR DEN ÖRSÄRADE RAMALLA ÖRSÄRINGSALL, ÖRSUMMA A ÖLJA SÄERHESÖRESRIER ELLER A AGERA I ENLIGHE MED RÄDDNINGSPLIEN PREMIEBEALNING - UNNA ÖRLARA ÖR UND NÄR PREMIEN SA BEALAS OCH VAD SOM GÄLLER AVSEENDE UPPSÄGNING PÅ GRUND AV DRÖJSMÅL MED PREMIEN SAM I VILA ALL PREMIE SA ÅERBEALAS NÄR ÖRSÄRING UPPHÖR I ÖRID ÖRSÄRINGSERSÄNINGEN HUR SORLEEN ASSÄLLS VID ÖRSÄRING AV EGENDOM, VAD BEGREPPEN UNDERÖRSÄRING RESP. DUBBELÖRSÄRING INNEBÄR OCH AN Å ÖR ONSEVENSER ÖR ÖRSÄRINGSAGAREN REGLERING AV ÖRSÄRINGSALL RAV PÅ ÖRSÄRINGSGIVAREN AVSEENDE IDEN ÖR UBEALNINGEN AV ERSÄNINGEN UPPHÖRANDE AV RÄ ILL ÖRSÄRINGSERSÄNING ELLER NEDSÄNING AV ERSÄNING VID PRESRIPION OCH ÖRSUMMELSE A ANMÄLA ÖRSÄRINGSALL A ÖRSÄRINGSAGAREN AN VÄNDA SIG ILL DOMSOL OM

14 MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES ÖRSÄRINGSBOLAGE I SRID MO LAGEN VÄGRA MEDDELA ÖRSÄRING LL NÅGON ELLER SAG UPP ÖRSÄRINGEN I ÖRID BEGREPPE REGRESSRÄ OCH VAD DE INNEBÄR REDJE MANS RÄ OCH SADELIDANDES RAV VID ANSVARSÖRSÄRING OLLEIV SADEÖRSÄRING GRUPPSADEÖRSÄRING - SILLNADERNA MELLAN RIVILLIG OCH OBLIGAORIS GRUPPSADEÖRSÄRING, EXEMPELVIS AVSEENDE HUR AVAL INGÅS SILLNAD MO INDIVIDUELL ÖRSÄRING - ÄNNA ILL OCH UNNA ÖRLARA HUR GRUPPSADEÖRSÄRING SILJER SIG RÅN INDIVIDUELL ÖRSÄRING OLLEIVAVALAD ÖRSÄRING, UNNA GE EXEMPEL PÅ SÅDANA ÖRSÄRINGAR OCH VEA A SÅDANA ÖRSÄRINGAR, OCH DE ÖRSÄRADES RÄIGHEER ENLIG DEM, OCSÅ REGLERAS ENLIG AL, 2.3 ALLMÄN AVALSRÄ INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV AVALSRIHE, SILLNAD MELLAN DISPOSIIV OCH VINGANDE RÄ, SAM INNEBÖRDEN AV BEGREPPE PACA SUN SERVANDA

15 2.4 ONSUMENRÄ INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES ULLMASBEGREPPE OCH OLIA YPER AV ULLMAER (UPPDRAGSULLMA, SÄLLNINGSULLMA), SÄRSIL OM BEHÖRIGHE OCH BEOGENHE SLUANDE AV AVAL ÖRSÅELSE ÖR NÄR E AVAL INGÅS, OM ANBUD (OER) OCH ACCEP OLIA YPER AV AVAL (ONSENSUSAVAL, ORMALAVAL, REALAVAL) OGILIGHESGRUNDER OCH JÄMNING AV OSÄLIGA AVALSVILLOR ÖRMEDLARAVALE - ÖRSÅ VAD ÖRMEDLARAVALE REGLERAR OCH HUR OCH NÄR E SÅDAN SA UPPRÄAS AVALSRÄ ONRA ÖRSÄRINGSAVALSRÄ - ÄNNA ILL DE VIIGASE SILLNADERNA MELLAN AVALSRÄ OCH ÖRSÄRINGSAVALSRÄ UNSAP OM DE ONSUMENSYDD SOM INNS I LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLING DISANS OCH HEMÖRSÄLJNINGSLAGEN- NÄR DEN ÄR ILLÄMPLIG, VAD DEN SÄLLER ÖR RAV AVSEENDE INORMAIONSGIVNING OCH VAD ÅNGERRÄEN INNEBÄR VID ÖRSÄRINGSÖRMEDLING

16 2.5 SADESÅNDSRÄ INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES ÖRSÅ GRÄNSDRAGNING MELLAN ONSUMENVERES OCH INANSINSPEIONENS ILLSYN GRUNDERNA I SADESÅNDSRÄEN OCH INNEBÖRDEN AV GRUNDBEGREPP SÅSOM INOM- OCH UOMOBLIGAORIS SADESÅND, REN ÖRMÖGENHESSADA, ALLMÄN ÖRMÖGENHESSADA OCH IDEELL SADA, REDJEMANSSADOR ÖRHÅLLANDE MELLAN ÖRSÄRING OCH SADESÅND INNEBÖRDEN AV DEN GRUNDLÄGGANDE ANSVARSPRINCIPEN CULPA (OASAMHE) OCH VEA UNDER VILA ÖRUSÄNINGAR DEN GÄLLER. BEGREPPE ADEVA AUSALIE INNEBÖRDEN AV BEGREPPEN PRINCIPALANSVAR OCH SRI ANSVAR SADESÅND VID ÖRSÄRINGSÖRMEDLING HA GOD UNSAP OM REGLERNA ÖR SADESÅND VID ÖRSÄRINGSÖRMEDLING OCH ÖRSÅ PÅ VILA GRUNDER SADESÅND AN OMMA IRÅGA SAM VILA REGLER SOM GÄLLER ÖR SADEANMÄLAN OCH PRESRIPION, OCH OM OCH I SÅ ALL PÅ VILE SÄ DESSA REGLER SILJER SIG RÅN VANLIG SADESÅNDSRÄ.,

17 2.6 PUL - PERSONUPPGISLAGEN INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES SYE MED LAGEN GRUNDLÄGGANDE RAV PÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIER GRUNDLÄGGANDE RAV PÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIER NÄR BEHANDLING AV PERSONUPPGIER ÄR ILLÅEN ÖRBUDE MO BEHANDLING AV ÄNSLIGA UPPGIER, OCH VILA YPER AV UPPGIER SOM BERAAS SOM ÄNSLIGA RAVEN PÅ INORMAION ILL DEN REGISRERADE RAV PÅ SÄERHE VID BEHANDLING AV UPPGIER BEGREPPEN PERSONUPPGISANSVARIG, PERSONUPPGISBIRÄDE OCH PERSONUPPGISOMBUD OCH VAD DE INNEBÄR RAVE PÅ PERSONUPPGISBIRÄDESAVAL OCH VAD DE SA REGLERA PERSONUPPGISANSVARIGS SADESÅNDSSYLDIGHE A DAAINSPEIONEN ÄR ILLSYNSMYNDIGHE SOM AN MEDDELA ÖRESRIER OCH A VISSA UPPGIER SA ANMÄLAS ILL ILLSYNSMYNDIGHEEN.

18 2.7 MELLANMANSRÄ INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV 2.8 BOLAGSRÄ INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV 3 EONOMI 3.1 ÖREAGSEONOMI INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV 3.2 ÖRSÄRINGSEONOMI INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV 3.3 PRIVAEONOMI INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV 4 INERNAIONELL ÖRSÄRING MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES VEA A EN ÖRMEDLARE ÄR EN MELLANMAN SOM AN ÖRERÄDA ANINGEN ÖRSÄRINGSBOLAG ELLER UND. BEYDELSEN AV ULLMAER OCH UPPDRAGSAVAL ÄNNA ILL BOLAGSORGANEN OCH DERAS ROLLER OCH ANSVAR SAM HA ÖVERSILIGA UNSAPER OM ÖREEELSER SOM BOLAGSBILDNING, NYEMISSION, USION OCH LIVIDAION ÖREAGSORMER - ÖRSÅ VILA OLIA ORMER E ÖREAG AN BEDRIVAS I OCH VILA MER VÄSENLIGA SILLNADER SOM DESSA INNEBÄR RESULARÄNING OCH BALANSRÄNING GRUNDLÄGGANDE ÖRSÅELSE AV INNEHÅLL, ÄNNA ILL OCH ÖRSÅ INNEBÖRDEN AV VANLIGA NYCELAL ÄNNA ILL OCH UNNA OLA VIIGA BEGREPP OCH NYCELAL SADEÖRSÄRINGSÖREAGES BALANS- OCH RESULARÄNING ÖRSÅ OCH UNNA BEDÖMA PÅ ÖVERGRIPANDE NIVÅ VIIGA BEGREPP OCH NYCELAL RÖRANDE ÖRSÄRINGSÖREAGES EONOMISA SÄLLNING, OSNADSNIVÅ UNNA ANALYSERA EN PRIVAPERSONS EONOMISA SIUAION SOM GRUND ÖR BEDÖMNING AV BEHOV AV ÖRSÄRINGSSYDD

19 4.1 EU-RÄ INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV 4.2 INERNAIONELL ÖRSÄRINGSMARNAD INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES LAGSININGSPROCESSEN INOM EU SAM DEN EUROPEISA ILLSYNEN DIREIV PÅ ÖRSÄRINGS OCH ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGSOMRÅDENA (SOLVENS 2, IMD2) ULÄNDSA ÖRSÄRINGSGIVARES MÖJLIGHE A DRIVA VERSAMHE I SVERIGE (EES-ÖRSÄRINGSGIVARE, ÖRSÄRINGSGIVARE RÅN REDJE LAND) 5 ÖRSÄRINGSPRODUER 5.1 ÖRMÖGENHESÖRSÄR ING VILA YPER AV SADOR EN ÖRMÖGENHESÖRSÄRING NORMAL BRUAR ÄCA, OCH VEM SOM SA HA ORSAA SADAN ÖR A ERSÄNING SA ALLA U. 5.2 INOMSÖRSÄRING 5.3 SJU- OCH OLYCSALLSÖRSÄRIN G SYDD EN INOMSÖRSÄRING AN GE. VAD SOM RÄVS ÖR A Å ECNA EN INOMSÖRSÄRING. VAD VALIIAIONSID ÄR OCH VAD DE INNEBÄR ÖR UNDENS SYDD. A VISSA MEN INE ALLA HAR INOMSÖRSÄRING GENOM SI ACÖRBUND VILA SJU- OCH OLYCSALLSÖRSÄRINGAR SOM LASSIICERAS SOM SADEÖRSÄRINGAR OCH VILA SOM LASSIICERAS SOM PERSONÖRSÄRINGAR (LIVÖRSÄRINGAR). VILA YPER AV SADOR ÖRSÄRINGARNA BRUAR ERSÄA, OCH VILA YPER AV ÖRSÄRINGAR SOM AN VARA LÄMPLIGA

20 MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES I LIVES OLIA SEDEN. INNEBÖRDEN AV BEGREPPEN ARENSID, MEDICINS INVALIDIE, ÖRVÄRVSMÄSSIG INVALIDIE OCH SVEDA OCH VÄR. RAV PÅ HÄLSOPRÖVNINGAR. MEDICINSA RISBEDÖMNINGAR. BEGREPPE LAUSUL OCH VANLIGA INSRÄNNINGAR I ÖRSÄRINGARNA.

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10 INNEHÅLLSÖRECNING 1 ÖRSÄRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 3 1.1 LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLING 3 1.2 INANSINSPEIONENS ROLL OCH ILLSYN 8 1.3 GOD ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 EI OCH MORAL 10 2 JURIDI 10 2.1

Läs mer

1 FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 4 1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 4 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 10

1 FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 4 1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 4 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 10 INNEHÅLLSÖRECKNING 1 ÖRSÄKRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 4 1.1 LAGEN OM ÖRSÄKRINGSÖRMEDLING 4 1.2 INANSINSPEKIONENS ROLL OCH ILLSYN 10 1.3 GOD ÖRSÄKRINGSÖRMEDLINGSSED 10 1.4 EIK OCH MORAL 11 2 JURIDIK

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström:

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström: Hannus ö är mysig lanlig, med surgolv och hur myce arbesyor som hels. De änns verligen a de bor någon som älsar a laga ma här. Mareaören Hannu Sarensröm: Jag larar mig ine uan en rosfri bän 36 all om Kö

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön STYRDOKUMENT Dum Beecnin Sid 1(4) Godänd/nvri Kommunfumäie Verion 2013-12-09 Lo förerifer för ydd männior hä och mi Lo förerifer för ydd männior hä och mi för Krmfor ommun meddede v ommunfumäie den 9 december

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutveclingsrapport Vad tycer bruarna? Den andra länsgemensamma bruarundersöningen för personer med insatsen bostad med särsild service enligt LSS Författare: Eva Rönnbäc Rapport: nr 2011:7 ISSN 1653-2414

Läs mer

Uppgifter övning I8: Uppgift nr 1 Sealine AB

Uppgifter övning I8: Uppgift nr 1 Sealine AB Uppgifter övning I8: Uppgift nr 1 Sealine AB Rederiet Sealine AB har undersöt specialfartygsmarnaden under senaste året för 700 000 r och funnit en lämplig fartygsstorle, som det an tecna ontrat på. Vid

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Driftskostnader -150 tkr

Driftskostnader -150 tkr Uppgift övning I4: Uppgift nr 1 Bima AB Bima AB tär öppna en biltvättanläggning och har därför öpt in en anläggning som är installerad och färdig att tas i drift vid årssiftet. Följande gäller för biltvättanläggningens

Läs mer

NÄR TYSTNADEN VÄSNAS. Projektet Anti Depp 2006-2009 Informationsbroschyr om tinnitus. Antidepp_broschyr.indd 1 28.8.2009 16:24:58

NÄR TYSTNADEN VÄSNAS. Projektet Anti Depp 2006-2009 Informationsbroschyr om tinnitus. Antidepp_broschyr.indd 1 28.8.2009 16:24:58 NÄR TYSTNADEN VÄSNAS Projetet Anti Depp 2006-2009 Informationsbroschyr om tinnitus Antidepp_broschyr.indd 1 28.8.2009 16:24:58 Helsingfors, 2009 Utgivare: Psyosociala förbundet rf Östanpåvägen 32 68660

Läs mer

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr.

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr. Imporera bilen från USA Den låga dollarkursen gör de lönsam för dig a köpa bilen i USA. Du kan spara 50 000 kr. Av Mikael Sjerna/virginia,usa A köpa bil i USA är den bäsa bilaffären du kan göra i dag.

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN MJÄLTBRANDS VARNING! OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar! VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMPTOMEN ATT SE

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant Svenlju nga pa k Svenlju nga Kö pin de l ee gh an & e ic rv Se Hos oss är de läare a sara föreag Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64 Sure Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN Carlén

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

Marfans Syndrom 4 / 2013. Jubileumstidning, Marfanföreningen 20 år! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen

Marfans Syndrom 4 / 2013. Jubileumstidning, Marfanföreningen 20 år! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande illsånd Medlemsbullein för Svenska Marfanföreningen 4 / 2013 h c o l u J! d r o Å G y N Go Jubileumsidning, Marfanföreningen 20 år! Syrelsen Hör

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 VINDKRAFTSPOLICY för Hallsahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Köpings kommun 2013-03-25, 14 Hallsahammars kommun, 2013-04-29 48 Besällning: Hallsahammars kommun Arbesgrupp:

Läs mer

Symmetriska komponenter, Enlinjediagram och Kortslutningsberäkningar

Symmetriska komponenter, Enlinjediagram och Kortslutningsberäkningar 0-0-8 F6: Per uit system ymmetris ompoeter, Elijedigrm och Kortslutigsberäigr t i Per uit (pu) beräigr Aväds ot iom elrtei och eletris drivsystem Ager impedser, strömmr och späigr som reltiv mått. viss

Läs mer

En vecka i regimens fängelsehålor

En vecka i regimens fängelsehålor 18 Joakim Medin greps av Syriens säkerhesjäns under en reporageresa. 19 En vecka i regimens fängelsehålor Joakim Medin om vrålen från oryr och spele bakom frisläppande Under en reporageresa ill Qamishlo,

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

Uppföljning av Ky- och Yh-utbildning 2011

Uppföljning av Ky- och Yh-utbildning 2011 Uppföljning av Ky- och Yh-utbildning 2011 Tenis rapport 2011-11-28 1(9) Inledning Enheten för statisti om utbildning och arbete vid Statistisa centralbyrån (SCB) genomförde under hösten 2011 en postenät

Läs mer

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa reslus ema spa Spa SPANING PÅ Sinnlighe och upplevelse är de vikigase ingredienserna i en lyckad spaviselse för spa experen Loa Hellman. Här ipsar hon om några sällen där hon har hia jus dea. Tex Peer

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

Ekonomisk optimal fodernivå Vad är det?

Ekonomisk optimal fodernivå Vad är det? Hans Lindberg är agronom och produkonsrådgivare med placering i Bollnäs i södra Hälsingland. Större delen av sin arbetsd arbetar han med kunskapssupport i foderfrågor i, men hinner också med en del produkonsrådgivning

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Kreditderivat: introduktion och översikt

Kreditderivat: introduktion och översikt Kredideriva: inrodukion och översik Alexander Herbersson, Cenrum för Finans/Ins. för Naionalekonomi Alexander.Herbersson@economics.gu.se FKC seminarium, 2007-11-08 Kredideriva: inrodukion och översik p.

Läs mer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer elab011a Namn Daum Handledarens sign. Laboraion Mä upp- och urladdning av kondensaorer Varför denna laboraion? Oscilloskope är e vikig insrumen för a sudera kurvformer. Avsiken med den här laboraionen

Läs mer

Ludwig van Beethoven symf 9 Tema "An die Freude" Konsertmaterial för elevorkester arr. Jan Alm

Ludwig van Beethoven symf 9 Tema An die Freude Konsertmaterial för elevorkester arr. Jan Alm Ludwig van Beethoven sym 9 Tema "An die Freude" Konsertmaterial ör elevorkester arr. an Alm De a är e arbetsmaterial som kan användas å olika sä, allte er behov och möjligheter. A Melodi utan legato ör

Läs mer

Behandlar vi alla lika? Affisch Ditt fackliga yrkesförbund A3. En facklig handbok. Akademikerförbundet

Behandlar vi alla lika? Affisch Ditt fackliga yrkesförbund A3. En facklig handbok. Akademikerförbundet Maribsällng Bhdr vi lia? Affisch Di facliga yrsförbu A3 För öppna och lur Broschyr Bhdr vi lia arbspsr l Kollivava bra ollivav är En if varför och arbsgivar bå för sällda Affisch Insförsärgn A3 Broschyr

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

Variansjämförelse av excess-of-loss-kontrakt med och utan aggregerat självbehåll

Variansjämförelse av excess-of-loss-kontrakt med och utan aggregerat självbehåll Matematis statisti Stocholms universitet Variansjämförelse av excess-of-loss-ontrat med och utan aggregerat självbehåll Sabina Jusupovic Examensarbete 003:9 Postadress: Matematis statisti Matematisa institutionen

Läs mer

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002 Egnahemsposen i konsumenprisindex En granskning av KPI-uredningens förslag Specialsudie Nr 2, maj 22 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 22 Konjunkurinsiue (KI) gör analyser och prognoser över den svenska

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

MBF informerar: Utveckling av MBF:s kundportal

MBF informerar: Utveckling av MBF:s kundportal MBF NYTT Mars 2015 nummer 1 mars MBF informerar MBF Bygg Pontus har ordet 6 4 3 MBF informerar: Utveckling av MBF:s kundportal 2 Mars 2015 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 MBF Bygg 5 Tänkvärt 6 MBF

Läs mer

Kan jag få LOV a, få litet äldreomsorg?

Kan jag få LOV a, få litet äldreomsorg? Kan jag få LOV a, få litet äldreomsorg? Äldreomsorgen vart är den på väg? Fakta, farhågor, förhoppningar FÖRELÄSNING VID UPS 18 MARS 2015 GUN- BRITT TRYDEGÅRD Den svenska äldreomsorgen internationellt

Läs mer

KV. FÖLJA BERG NACKA STRAND - JARLABERG BOFAKTA 2 RoK ca 54 kvm LGH NUMMER: 1102

KV. FÖLJA BERG NACKA STRAND - JARLABERG BOFAKTA 2 RoK ca 54 kvm LGH NUMMER: 1102 V. ÖJA BER ACA RAD - JARABER BOATA Ro ca kvm UMMER: /, BAO ÖER TI OV us MED RESERVATIO ÖR ÄDRIAR OC EV TRYCE --9 6:: ÖRARIAR: ARDEROB ÄDSÅP IESÅP ÖSÅP Y RYS MÖJI PACERI ÖR BADAR / Y/RYS APPYA () DISASI

Läs mer

S tockholm där dialog är enkelt

S tockholm där dialog är enkelt S TAD S LE D NING S KO NTO R E T S tockholm där dialog är enkelt Våra metoder? Våra mål stockholmare Hur långt har vi kommit? Jag skulle vilja ha ännu mer valmöjligheter Stockholmarna vill hitta inf ormation

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

TILLSAMMANS VILL VI SJUNGA

TILLSAMMANS VILL VI SJUNGA TILLSAMMANS VILL VI SJNGA PARTITR LÖJT ELLO PIANO BAS Partitur Partitur S A T B q = 104 c c Gm A/ (löt) Tillsammans vill vi sunga TILLSAMMANS VILL VI SJNGA -Liv att dela- LIV ATT DELA Dm ± / B Gm7 7sus4

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

UFO - Utbildning För Organisationsledare

UFO - Utbildning För Organisationsledare Köpings Idrottsliv - Sveriges bästa? Aktiviteter 2013 UFO - Utbildning För Organisationsledare För a kunna leda och utveckla föreningslivet krävs god kompetens och sunda värderingar. Den här utbildningen

Läs mer

RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR

RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR prfessinell ch prisvärd samrdning persnlig uveckling & kreaiva möen Runö ch LO har en lång gemensam hisria. Redan 1952 sarade LO facklig kursverksamhe på Runö, sm ligger i Sckhlms

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram Konjunkurinsiues finanspoliiska ankeram SPECIALSTUDIE NR 16, MARS 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och ekonomin sam bedriver forskning

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma. Vi bygger. fiber tillsammans. Välkomna! Flaten & Gårdveda fiber! i samarbete med

Ordinarie föreningsstämma. Vi bygger. fiber tillsammans. Välkomna! Flaten & Gårdveda fiber! i samarbete med Ordinarie föreningsstämma Vi bygger fiber tillsammans Välkomna! Dagordning på föreningsstämman 2015-05- 27 1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 2. godkännande

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Fördjupad dokumentation av statistiken

Fördjupad dokumentation av statistiken Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 1(30) Fördjupad doumentation av statistien Arrendepriser på jordbrusmar 2008 Referensperiod: 2007-2008 Produtod(er): JO 1002 Senast uppdaterad: 2009-08-24

Läs mer

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI SAISISKA CENRALBYRÅN Pm ill Nämnden för KPI 1(21) Dags för sambye i KPI? - Nuvarande meod för egnahem i KPI För beslu Absrac I denna pm preseneras hur nuvarande meod för egnahem i KPI beräknas, moiveras

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Svar 1 Garantibelopp och garantikapital (4p) Svar 2 Genomlysningsprincipen (4p) Garantibelopp

Svar 1 Garantibelopp och garantikapital (4p) Svar 2 Genomlysningsprincipen (4p) Garantibelopp Svar 1 Garantibelopp och garantikapital (4p) Garantibelopp Enligt 2 kap. 10 FRL skall ett försäkringsföretag (oavsett associationsform), ha en kapitalbas när rörelsen påbörjas som minst uppgår till det

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar Kan arbesmarknadens parer minska jämviksarbeslösheen? Teori och modellsimuleringar Göran Hjelm * Working aper No.99, Dec 2006 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 2006 * Analysen i denna rappor bygger på

Läs mer

Riktlinjer för rapportering av räntestatistikblankett MIR

Riktlinjer för rapportering av räntestatistikblankett MIR (5) Ritlinjer för rapportering av räntestatistiblanett MIR (200-09-30) 2 2(5) Innehållsförtecning sida Posternas innehåll... 3. Referensperiod... 3.2 Löptidsfördelning av utlåning... 4.3 Definition av

Läs mer

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin n Jannes svåra id: Bosödjarna unyjade mig n Nya FRIO: Full far med ny syrelse 4/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Dokumen En kokerskas kamp mo kommunen

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-01-29, 16 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona

Läs mer

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr.

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Uppgifter om förmedlare Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Försäkringsförmedlare - efternamn, förnamn Försäkringsförmedlarassistent - efternamn, förnamn Besöksadress

Läs mer

Nekas vård. Kjells mat är som medicin. RFHL reser till Istanbul. Intagen fick benen amputerade. Vården Bemötande färgat av fördomar riskerar liv

Nekas vård. Kjells mat är som medicin. RFHL reser till Istanbul. Intagen fick benen amputerade. Vården Bemötande färgat av fördomar riskerar liv n X-cons: Kjells ma är som medicin n Kvinnojour: RFHL reser ill Isanbul 3/2011 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vården Bemöande färga av fördomar riskerar

Läs mer

s m å t t & g o t t smått & gott på ren svenska

s m å t t & g o t t smått & gott på ren svenska p ren venka 1 klaik räka Till 4 2 kivr Frank bröd 2 Ä, kka 1 k Majnnä ca 50 Räkr, kalade Cirn Gurka Cckaila Dill Sör Bred ör p bröde ch dela de i den fr du önkar. Skiva äen ch fördela de p biarna. Spria

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

E I T. Efficient & Integrated Transport. EIT - Efficient & Integrated Transport Processes. Projektkonferens

E I T. Efficient & Integrated Transport. EIT - Efficient & Integrated Transport Processes. Projektkonferens EIT - Efficie & Iegraed Trapor FFI Traporeffekivie i Projekkofere 2011-0-1 Se Lidgre, Odee Swede 1 Måläig och bakgrud EIT-projeke hadlar om hur rapor/logiikföreag kommuicerar med ia kuder (B2B-relaioer).

Läs mer

Faktorer som påverkar aktiefondsparandet

Faktorer som påverkar aktiefondsparandet Kandidatuppsats vårterminen 2006 Nationaleonomisa institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Fatorer som påverar atiefondsparandet en studie av fem grupper fondsparare på den svensa atiefondsmarnaden

Läs mer

Beräkningsmodell för anslutning av vindkraftverk till elnätet

Beräkningsmodell för anslutning av vindkraftverk till elnätet Högsolan på Gotland Wind Power Technology Vårterminen 2007 Beräningsmodell för anslutning av vindraftver till elnätet Daniel Asplund 16 mars 2007 Sammanfattning Nya vindraftsanläggningar planeras på en

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

hennes minne Inger Forsgren ny ordförande En dåres dagbok miljoner Tips & trix Så fixar du en cold turkey på buprenorfin Värdig vård

hennes minne Inger Forsgren ny ordförande En dåres dagbok miljoner Tips & trix Så fixar du en cold turkey på buprenorfin Värdig vård n RFHL-kongressen: Inger Forsgren ny ordförande n Psykvård: En dåres dagbok 2/2012 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för Räigheer, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL. Tips & rix Så fixar du en

Läs mer

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014.

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kf Ks/2013-0512 Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. Förslag

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola September 2012 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Energikompetens En rapport från Svensk Energi. Anslutning av mindre produktionsanläggningar till elnätet AMP

Energikompetens En rapport från Svensk Energi. Anslutning av mindre produktionsanläggningar till elnätet AMP Energiompetens En rapport från Svens Energi Anslutning av mindre produtionsanläggningar till elnätet AMP November 2011 Utges av Svens Energi Swedenergy AB Beställningsnummer: 30240 Anslutning av mindre

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige?

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee C Förfaare: Ameli Frenne Handledare: Björn Öcker Termin och år: VT 2009 A sudera eller ine sudera. Vad påverkar eferfrågan av högskole- och

Läs mer