1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED ETIK OCH MORAL 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10"

Transkript

1 INNEHÅLLSÖRECNING 1 ÖRSÄRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLING INANSINSPEIONENS ROLL OCH ILLSYN GOD ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGS-SED EI OCH MORAL 10 2 JURIDI ÖRSÄRINGSRÖRELSE-LAGSINING ÖRSÄRINGSAVALSRÄ ALLMÄN AVALSRÄ SADESÅNDSRÄ PUL - PERSONUPPGISLAGEN MELLANMANSRÄ BOLAGSRÄ 15 3 EONOMI ÖREAGSEONOMI ÖRSÄRINGSEONOMI 15 4 INERNAIONELL ÖRSÄRING EU-RÄ INERNAIONELL ÖRSÄRINGSMARNAD 16 5 RIS MANAGEMEN HANERING AV UNDENS RISER ÖRSÄRINGSBOLAGES ÖRSÄRINGSRISER 16

2 6 ÖRSÄRINGSPRODUER EGENDOMSÖRSÄRING AVBROSÖRSÄRING ANSVARSÖRSÄRING ÖREAGSÖRSÄRING REDIÖRSÄRING RANSPORÖRSÄRING SJÖÖRSÄRING DJURÖRSÄRINGAR MOORORDONSÖRSÄRING ENREPRENADSÖRSÄRING ÖRMÖGENHESÖRSÄRING SPECIALÖRSÄRING 20 7 ÅERÖRSÄRING 20 8 RÄSSYDDSÖRSÄRING 20 9 SPECIALÖRSÄRING 20

3 MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES 1 ÖRSÄRINGSÖRMEDLA RENS ROLL OCH ANSVAR INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÅRSLICENS ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV 1.1 LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLIN G ILLÄMPNINGSOMRÅDE - UNNA AVGÖRA NÄR LAGEN ILLÄMPAS OCH ÖR VEM DEINIIONER - ÄNNA ILL OCH ÖRSÅ LAGENS GRUNDLÄGGANDE DEINIIONER OLIA YPER AV ÖRMEDLARE - ANNUEN RESP RISÅENDE, SAM SILLNADER MELLAN DESSA SADESÅNDSSYLDIGHE - VILEN SADESÅNDSSYLDIGHE EN ÖRMEDLARE HAR ENLIG LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLING RAV PÅ UNSAP OCH OMPEENS ANPASSNING - ÖRSÅ VEM SOM HAR ANSVAR ÖR ÖRMEDLARENS UNSAP OCH OMPEENS OCH VAD SOM MENAS MED A UNSAP OCH OMPEENS SA ANPASSAS EER RÅDGIVNINGEN UPPDAERING - UNNA AVGÖRA NÄR UPPDAERING AV UNSAP RÄVS UNSAPSES - ÄNNA ILL RAVE PÅ UNSAPSES

4 MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES PRAIS ERARENHE ÖRSÅ VAD LAGEN RÄVER NÄR DE GÄLLER PRAIS ERARENHE EONOMIS SÖSAMHE - ÖRSÅ SÅVÄL GRUNDLÄGGANDE SOM ÖVRIGA RAV PÅ SÖSAMHE VAD GÄLLER EONOMISA ANGELÄGENHEER RAV PÅ LEDNING - SPECIELL GRUNDLÄGGANDE RAV, UNSAP OM ÖRSÄRINGAR, PRAIS ERARENHE OCH EONOMIS SÖSAMHE REGLER OM ANSVARSÖRSÄRING - HUR SOR MÅSE DEN VARA OCH VAD GÄLLER SADOR SOM INRÄAR EER A ÖRSÄRINGEN UPPHÖR INORMAIONSRAV VILEN INORMAION SOM SA GES INNAN ÖRSÄRINGSAVAL INGÅS SAM VILEN SOM BÖR GES I SAMBAND MED ÖRNYELSE ELLER ÄNDRING. ÖRSÅ VARÖR RAVEN INNS OCH VILEN UNION DE YLLER, OCH UNNA ILLÄMPA DEA VID INORMAIONSGIVNINGEN I VILEN ORM INORMAIONEN SA LÄMNAS - SRILIG ELLER MUNLIG PRIS - UNNA GE UNDEN EN YDLIG OCH ORRE BILD AV OSNADEN ÖR RÅDGIVNINGEN, VAD ÖRMEDLAREN ERHÅLLER RÅN UND RESP. ÖRSÄRINGSBOLAG ELLER BILD AV OSNADEN ÖR RÅDGIVNINGEN, PRINCIPERNA ÖR ERSÄNINGEN ILL

5 MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES ÖRMEDLAREN OCH RÅN VEM DEN ERHÅLLS SAMÖRLARA VAD DE AN INNEBÄRA ÖR RÅDGIVNINGEN. UNNA ILLÄMPA REGLER I ÖRESRIER OCH VAD SOM GÄLLER ENLIG GOD SED VALIICERA INNEHAV I ÖREAGE - VAD SOM MENAS MED VALIICERA INNEHAV OCH UNNA INORMERA UNDEN PÅ E SÄ SÅ A DENNE ÖRSÅR VILA ONSEVENSER DE AN INNEBÄRA ÖR DE ÖRSLAG DU SOM RÅDGIVARE LÄMNAR REGISRERING - VILEN INORMAION SA DU LÄMNA UNDEN OCH VARÖR LAGOMÅL - UNNA LÄMNA ORRE INORMAION OM HUR LAGOMÅL PÅ RÅDGIVNINGEN SER VISELÖSNING - UNNA LÄMNA ORRE INORMAION OM DE OLIA SÄ VISELÖSNING AN SE ILLSYNSMYNDIGHE- A INORMAION SA LÄMNAS OM A I UÖVAR ILLSYN ANSVARSÖRSÄRING - A UNNA LÄMNA INORMAION OM A ANSVARSÖRSÄRING INNS, VAD DE INNEBÄR OCH VAD DEN ÄCER UNNA LÄMNA INORMAION SOM ANNUEN ÖRMEDLARE SA LÄMNA AVSEENDE ÖRSÄRINGSÖREAGES ANSVAR UNNA LÄMNA INORMAION OM PÅ VILA GRUNDER ÖRMEDLINGEN GÖRS; OM DE ÄR UIRÅN EN OPARIS ANALYS ELLER OM ÖRMEDLING GÖRS AV E

6 MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES ELLER LERA ÖREAGS PRODUER EV. ÖR DERAS RÄNING DOUMENAIONSRAV - ÖRSÅ SYE MED DOUMENAIONEN (BÅDE UR ÖRMEDLARPERSPEIV OCH UR UNDPERSPEIV), OCH VAD DE I SIN UR INNEBÄR ÖR INNEHÅLL OCH OMANING ÖRMEDLARUPPGIER DEN INORMAION SOM GES ILL UNDEN OM ÖRMEDLARENS OPARISHE ENLIG OVAN ULÄMNANDE - NÄR OCH I VILEN ORM ULÄMNANDE AV DOUMENAIONEN SA SE UNDUPPGIER INL. UPPGIER OM UNDENS ÖNSEMÅL ELLER BEHOV OCH EV. EONOMISA ÖRHÅLLANDEN. VAD SOM SA DOUMENERAS OM UNDEN ÄR ÄND. ÖRSÅ ONSEVENSERNA AV A INE SAMLA IN DESSA UPPGIER OCH HUR INSAMLINGEN AV DESSA UPPGIER AN ANVÄNDAS ÖR EN BÄRE RÅDGIVNING ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGEN; VAD DOUMENAIONEN SA INNEHÅLLA RÖRANDE RÅDGIVNINGEN DOUMENAIONENS UÖRANDE- VAD, NÄR, AV VEM OCH HUR ULÄMNANDE - NÄR OCH I VILEN ORM ULÄMNANDE AV DOUMENAIONEN SA SE ARIVERING AV DOUMENAION

7 MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES LAGOMÅLSHANERING - RAVE PÅ LAGOMÅLSHANERING OCH HUR DE ILLÄMPAS DE I PRAIEN LAGOMÅL - ÖRSÅ VAD SOM AVSES MED E LAGOMÅL LAGOMÅLSANSVARIG - ÄNNA ILL RAVE PÅ LAGOMÅLSANSVARIG OCH UNNA ILLÄMPA DE INNEBÄR I PRAIEN LAGOMÅLSINSRUION VAD DEN SA INNEHÅLLA, HUR DEN SA ANVÄNDAS OCH UPPDAERAS BESLUSMOIVERING - HUR BESLU SA MOIVERAS OCH ÖVERLÄMNAS ILL DEN LAGANDE HANDLÄGGNING - HUR HANDLÄGGNINGEN AV LAGOMÅL SA GÅ ILL IDSREGLER - ÄNNA ILL OCH UNNA INORMERA UND OM DE RAV PÅ HANDLÄGGNINGSID SOM INNS DOUMENAION AV LAGOMÅL UNNA GENOMÖRA DOUMENERA LAGOMÅL OCH VEA VILA RAV LAGEN SÄLLER PÅ DOUMENAIONEN OLIA ORMER AV VISLÖSNING - UNNA ÖRLARA ÖR UNDEN HUR VISLÖSNING GÅR ILL REGISRERING OCH ARIVERING AV LAGOMÅL - UNNA ARIVERA LAGOMÅL PÅ E ORRE SÄ

8 MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES ILIALEABLERING - GRÄNSÖVERSRIDANDE VERSAMHE - ÄNNA ILL VAD UNDERRÄELSE AV ILIALEABLERING INNEBÄR OCH HUR DEN SA GÖRAS ONROLL AV ANSÄLLDA - VILA ONROLLER SOM SA GÖRAS OCH DEN JURIDISA PERSONENS RÄ A INHÄMA ELLER BEGÄRA UPPGIER RÅN DEN ANSÄLLDE AV ANNUEN ÖRMEDLARE - VILEN ONROLL SA ÖRSÄRINGSÖREAGE GÖRA AV YSIS PERSON RESPEIVE JURIDIS PERSON (SÅVÄL JURIDISA PERSONEN SOM LEDNINGEN) DOUMENAION AV ONROLLER - HUR DOUMENAION AV OLIA ONROLLER SA SE, SÄRSIL ÄNSLIGA UPPGIER SOM UDRAG UR BELASNINGSREGISER ARIVERING AV ONROLLER ÖRSÅ REGLER OM ARIVERING; HUR ARIVERING SA SE OCH VAD SOM MÅSE ARIVERAS ÄNDRINGAR RAV VID ÖRÄNDRINGAR AV VERSAMHE, ANSÄLLDA, LEDNING OCH LAGOMÅLSANSVARIG - ÄNNA ILL VAD SOM RÄVS VID ÖRÄNDRINGAR VID ILIALEABLERING OCH GRÄNSÖVERSRIDANDE VERSAMHE 1.2 INANSINSPEIONENS ROLL OCH ILLSYN I:S ROLL AVSEENDE ÖRSÄRINGSÖRMEDLARE. PÅ VILE SÄ OCH INOM VILA OMRÅDEN DE UÖVAR ILLSYN, VILA

9 1.3 GOD ÖRSÄRINGSÖRMEDLIN GS-SED MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES SANIONER I AN BESLUA OM OCH VAD DESSA AN Å ÖR ONSEVENSER ÖR EN ÖRMEDLARE. ÄNNA ILL HUR I OMMUNICERAR OCH ÖRSÅ NYAN AV A A DEL AV SANIONSBESLU RÖRANDE ÖRMEDLINGSVERSAMHE GOD ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGSSED- VAD GOD ÖRSÄRINGSSED ÄR, HUR DEN UVECLAS OCH HUR MAN HÅLLER SIG INORMERAD OM VAD SOM ÄR GOD SED ANPASSNING - VAD ANPASSNINGSPLIEN INNEBÄR I RÅDGIVNINGSSIUAIONEN. UNNA ILLÄMPA E ARBESSÄ SOM BASERAS PÅ UNDENS ÖNSEMÅL OCH BEHOV SÅ A ANPASSNING ALLID SER PÅ E BRA SÄ OBEROENDE AV VILEN YP AV UND DE HANDLAR OM OMSORG - ÖRSÅ VAD SOM MENAS MED OMSORGSPLIEN OCH UNNA ILLÄMPA OMSORGSPLIEN I DEN VERLIGA RÅDGIVNINGSSIUAIONEN. DE INNEBÄR ONRE A UNNA SÄA UNDENS INRESSE ÖRE EGNA OCH ALLID UPPRÄDA LOJAL MO UNDEN AVRÅDNING - UNNA AVGÖRA NÄR OCH PÅ VILE SÄ AVRÅDAN BÖR SE, OCH A AVRÅDAN ALLID SA SE NÄR UNDEN VILL VÄLJA ALERNAIV SOM INE ÄR LÄMPLIGA UIRÅN UNDENS BEHOV, EONOMI OCH MÅL MED RÅDGIVNINGEN OPARIS ANALYS - ÖRSÅ OCH UNNA ILLÄMPA E ARBESSÄ SOM UPPYLLER RAVE PÅ OPARIS ANALYS

10 1.4 EI OCH MORAL 2 JURIDI MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES RILINJER OCH EXEMPEL RÅN SM - ÖRSÅ ONSEVENSERNA ÖR DEN EGNA RÅDGIVNINGEN BASERA PÅ SM:S RILINJER OCH EXEMPEL HUR BIDRAR ILL A DEINIERA OCH SE ILL A GOD ÖRSÄRINGSSED ÖLJS OCH UVECLAS SM:S EISA REGLER - ÖRSÅ OCH UNNA ANPASSA SI AGERANDE SOM ÖRMEDLARE ILL SM:S EISA REGLER OCH YRESEISA REGLER SVENS ÖRSÄRINGS EISA REGLER ÖVRIGA BRANSCHGEMENSAMMA EISA REGLER ÖRHÅLLNINGSSÄ INSIUES/ÖREAGES EISA REGLER 2.1 ÖRSÄRINGSRÖRELSE- LAGSINING I VILA OLIA ÖREAGSORMER SADEÖRSÄRINGSRÖRELSE AN BEDRIVAS, SILLNADEN MELLAN DESSA. OCH VAD DE INNEBÄR ÖR UNDEN. ALLMÄN ÄNNA ILL VAD SOM RÄVS ÖR A Å ILLSÅND A DRIVA ÖRSÄRINGSRÖRELSE SABILIESPRINCIPEN - ÖRSÅ VAD SABILIESPRINCIPEN INNEBÄR ÖR E SADEÖRSÄRINGSBOLAG OCH HUR DEN PÅVERAR UNDEN SANDARDPRINCIPEN - ÖRSÅ VAD DEN INNEBÄR OCH VEM DEN ÄR ILL ÖR A SYDDA

11 2.2 ÖRSÄRINGSAVALSRÄ BEGREPP MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES GENOMLYSNINGSPRINCIPEN - ÖRSÅ VAD DEN INNEBÄR OCH VEM DEN ÄR ILL ÖR A SYDDA SAM VAD DEN SÄLLER ÖR INORMAIONSRAV PÅ E SADEÖRSÄRINGSBOLAG ÖRSÄRINGSAGARREPRESENAION OCH ÖRSÄRINGSAGARINLYANDE VAD GÄLLER I E ÖMSESIDIG SADEÖRSÄRINGSBOLAG ONURSREGLER - HUR PÅVERAS UNDERNA I E ÖMSESIDIG BOLAG RESPEIVE AIEBOLAG VID EN ONURS ÖMSESIDIG SADEÖRSÄRINGSBOLAG HUR RESULAE OMMER ÖRSÄRINGSAGARNA ILL DEL SOLVENSRAV UNNA ÖRLARA ÖR EN UND VAD SYE MED SOLVENSRAV ÄR, VAD SOLVENSVO ÄR, MÖJLIGA ONSEVENSER ÖR UNDEN AV OLIA NIVÅER PÅ SOLVENSEN VID OLIA ÖREAGSORMER ÖRSÄRAD OCH ÖRSÄRINGSAGARE - VAD AVSES I LAGEN MED DE OLIA ROLLERNA SAM VEM SOM AN HA EN VISS ROLL EER ÖRSÄRING ECNAS - VILEN INORMAION SA LÄMNAS I DIRE ANSLUNING ILL A EN ÖRSÄRING

12 2.3 ALLMÄN AVALSRÄ INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÅRSLICENS ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES ECNAS OCH PÅ VILE SÄ SA DEN LÄMNAS UNDER ÖRSÄRINGSIDEN VILEN INORMAION SA LÄMNAS ÖREAGSÖRSÄRING HUR AL:S REGLER OM ÖREAGSÖRSÄRING SILJER SIG RÅN DEM OM ONSUMENÖRSÄRING AVSEENDE INORMAION, ANSVARSID, UPPSÄGNING I ÖRID, ALL NÄR ÖRSÄRINGSÖREAGES ANSVAR AN BEGRÄNSAS, SAM OM PREMIER, ERSÄNING OCH REGLERING AV ÖRSÄRINGSALL REDJE MANS RÄ OCH SADELIDANDES RAV VID ANSVARSÖRSÄRING AVALSRIHE, SILLNAD MELLAN DISPOSIIV OCH VINGANDE RÄ, SAM INNEBÖRDEN AV BEGREPPE PACA SUN SERVANDA ULLMAS BEGREPPE OCH OLIA YPER AV ULLMAER (UPPDRAGSULLMA, SÄLLNINGSULLMA), SÄRSIL OM BEHÖRIGHE OCH BEOGENHE SLUANDE AV AVAL ÖRSÅELSE ÖR NÄR E AVAL INGÅS, OM ANBUD (OER) OCH ACCEP OLIA YPER AV AVAL (ONSENSUSAVAL, ORMALAVAL, REALAVAL).

13 2.4 SADESÅNDSRÄ INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÅRSLICENS ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES OGILIGHESGRUNDER OCH JÄMNING AV OSÄLIGA AVALSVILLOR ÖRMEDLARAVALE - ÖRSÅ VAD ÖRMEDLARAVALE REGLERAR OCH HUR OCH NÄR E SÅDAN SA UPPRÄAS AVALSRÄ ONRA ÖRSÄRINGSAVALSRÄ - ÄNNA ILL DE VIIGASE SILLNADERNA MELLAN AVALSRÄ OCH ÖRSÄRINGSAVALSRÄ GRUNDERNA I SADESÅNDSRÄEN OCH INNEBÖRDEN AV GRUNDBEGREPP SÅSOM INOM OCH UOMOBLIGAORIS SADESÅND, REN ÖRMÖGENHESSADA, ALLMÄN ÖRMÖGENHESSADA OCH IDEELL SADA, REDJEMANSSADOR ÖRHÅLLANDE MELLAN ÖRSÄRING OCH SADESÅND, INNEBÖRDEN AV DEN GRUNDLÄGGANDE ANSVARSPRINCIPEN CULPA (OASAMHE) OCH VEA UNDER VILA ÖRUSÄNINGAR DEN GÄLLER. BEGREPPE ADEVA AUSALIE INNEBÖRDEN AV BEGREPPEN PRINCIPALANSVAR OCH SRI ANSVAR SADESÅND VID ÖRSÄRINGSÖRMEDLING HA GOD UNSAP OM REGLERNA ÖR

14 2.5 PUL - PERSONUPPGISLAGEN INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÅRSLICENS ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES SADESÅND VID ÖRSÄRINGSÖRMEDLING OCH ÖRSÅ PÅ VILA GRUNDER SADESÅND AN OMMA IRÅGA SAM VILA REGLER SOM GÄLLER ÖR SADEANMÄLAN OCH PRESRIPION, OCH OM OCH I SÅ ALL PÅ VILE SÄ DESSA REGLER SILJER SIG RÅN VANLIG SADESÅNDSRÄ SYE MED LAGEN GRUNDLÄGGANDE RAV PÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIER GRUNDLÄGGANDE RAV PÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIER NÄR BEHANDLING AV PERSONUPPGIER ÄR ILLÅEN ÖRBUDE MO BEHANDLING AV ÄNSLIGA UPPGIER, OCH VILA YPER AV UPPGIER SOM BERAAS SOM ÄNSLIGA RAVEN PÅ INORMAION ILL DEN REGISRERADE RAV PÅ SÄERHE VID BEHANDLING AV UPPGIER BEGREPPEN PERSONUPPGISANSVARIG, PERSONUPPGISBIRÄDE OCH PERSONUPPGISOMBUD OCH VAD DE INNEBÄR RAVE PÅ PERSONUPPGISBIRÄDESAVAL OCH VAD DE SA REGLERA,

15 2.6 MELLANMANSRÄ INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÅRSLICENS ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV 2.7 BOLAGSRÄ INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÅRSLICENS ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV 3 EONOMI MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES PERSONUPPGISANSVARIGS SADESÅNDSSYLDIGHE A DAAINSPEIONEN ÄR ILLSYNSMYNDIGHE SOM AN MEDDELA ÖRESRIER OCH A VISSA UPPGIER SA ANMÄLAS ILL ILLSYNSMYNDIGHEEN VEA A EN ÖRMEDLARE ÄR EN MELLANMAN SOM AN ÖRERÄDA ANINGEN ÖRSÄRINGSBOLAG ELLER UND. BEYDELSEN AV ULLMAER OCH UPPDRAGSAVAL ÄNNA ILL BOLAGSORGANEN OCH DERAS ROLLER OCH ANSVAR SAM HA ÖVERSILIGA UNSAPER OM ÖREEELSER SOM BOLAGSBILDNING, NYEMISSION, USION OCH LIVIDAION. 3.1 ÖREAGSEONOMI INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÅRSLICENS ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV 3.2 ÖRSÄRINGSEONOMI INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÅRSLICENS ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV ÖREAGSORMER - ÖRSÅ VILA OLIA ORMER E ÖREAG AN BEDRIVAS I OCH VILA MER VÄSENLIGA SILLNADER SOM DESSA INNEBÄR RESULARÄNING OCH BALANSRÄNING GRUNDLÄGGANDE ÖRSÅELSE AV INNEHÅLL, ÄNNA ILL OCH ÖRSÅ INNEBÖRDEN AV VANLIGA NYCELAL ÄNNA ILL OCH UNNA OLA VIIGA BEGREPP OCH NYCELAL SADEÖRSÄRINGSÖREAGES BALANS- OCH RESULARÄNING-

16 4 INERNAIONELL ÖRSÄRING 4.1 EU-RÄ INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÅRSLICENS ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV 4.2 INERNAIONELL ÖRSÄRINGSMARNAD INGÅR ÄVEN I UNSAPSES ÖR ÅRSLICENS ÖRSÄRINGSÖRMEDLING LIV 5 RIS MANAGEMEN MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES ÖRSÅ OCH UNNA BEDÖMA PÅ ÖVERGRIPANDE NIVÅ VIIGA BEGREPP OCH NYCELAL RÖRANDE ÖRSÄRINGSÖREAGES EONOMISA SÄLLNING, OSNADSNIVÅ LAGSININGSPROCESSEN INOM EU SAM DEN EUROPEISA ILLSYNEN DIREIV PÅ ÖRSÄRINGS OCH ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGSOMRÅDE NA (SOLVENS 2, IMD2) ULÄNDSA ÖRSÄRINGSGIVARES MÖJLIGHE A DRIVA VERSAMHE I SVERIGE (EES-ÖRSÄRINGSGIVARE, ÖRSÄRINGSGIVARE RÅN REDJE LAND) 5.1 HANERING AV UNDENS RISER ARLÄGGNING OCH ANALYS AV RISER OCH UNDENS SYDDBEHOV. BEDÖMNING AV RISOLERANS. I ÖREOMMANDE ALL ANALYSERA OCH ÖRESLÅ SADEÖREBYGGANDE ÅGÄRDER. ANPASSNNG AV ÖRSÄRINGSSYDD 5.2 ÖRSÄRINGSBOLAGES ÖRSÄRINGSRISER RISBEDÖMNING SOM GRUND ÖR PREMIESÄNING OCH ASSÄLLANDE AV ÖVRIGA VILLOR. UNDERWRIERNS ROLL I E ÖRSÄRINGSÖREAG. HUR ARIERING GÖRS. ARBEE MED

17 MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES RISURVAL. SADEÖREBYGGANDE ÅGÄRDER, ANSVARSID SADEREGLERING, SADEBERGRÄNSANDE ÅGÄRDER, ANSVARSID 6 ÖRSÄRINGSPRODUE R 6.1 EGENDOMSÖRSÄRING 6.2 AVBROSÖRSÄRING 6.3 ANSVARSÖRSÄRING 6.4 ÖREAGSÖRSÄRING ÖRSÄRRINGSBRANSCHENS GEMENSAMMA SADEREGISER GE EXEMPEL PÅ SADEHÄNDELSER SOM ÄCS AV EGENDOMSSYDDE I EN ÖREAGSÖRSÄRING REDOGÖRA ÖR BEGREPPE ÖRSÄRINGSMÄSSIG ÄCNINGSBIDRAG. VEA VILA OSNADER EN AVBROSÖRSÄRING VANLIGEN ÄCER. GE EXEMPEL PÅ AVBRO SOM AN ÄCAS AV EN AVBROSÖRSÄRING ÖRLARA BEGREPPE PRODUANSVAR, REDOGÖRA ÖR SILLNADERNA MELLAN ASUS, DOLUS OCH CULPA, GE EXEMPEL PÅ SADOR SOM SULLE UNNA ERSÄAS VIA ANSVARSÖRSÄRING, REDOGÖRA ÖR VILEN YP AV ÖREAG SOM HAR RAV PÅ OBLIGAIORIS ANSVARSÖRSÄRING. VILEN NYA EN ONSUMEN SULLE UNNA HA AV EN ANSVARS- ÖRSÄRING VAD SOM BRUAR INGÅ I EN OMBINERAD ÖREAGSÖRSÄRING. GE EXEMPEL PÅ VILA SYDD ÖREAGSÖRSÄRINGAR I OLIA

18 6.5 REDIÖRSÄRING 6.6 RANSPORÖRSÄRING 6.7 SJÖÖRSÄRING MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES BRANSCHER BÖR OMAA. AVGÖRA OCH BEDÖMA VAD SOM AN VARA LÄMPLIGA ÖRSÄRINGSLÖSNINGAR UIRÅN ÖREAGES VERSAMHESINRINING OCH SORLE VILA RISER EN REDIÖRSÄRING AN SYDDA EMO. OLIA SÄ OCH MEODER ÖR EN UND A MINSA DESSA RISER (UÖVER REDIÖRSÄRINGEN) VAD RANSPORÖRENS ANSVAR NORMAL OMAAR. INNEBÖRDEN I VANLIGA LEVERANSVILLOR SOM OB OCH CI. HUVUDDRAGEN I INCOERMS, ÖRDELAR ÖR EXPORÖR/IMPORÖR A ECNA ÖRSÄRING I SVERIGE. ÖRSÄRINGSAVALES UORMNING-ÅRSAVAL. VAD ÖRSÄRINGSSYDDE BRUAR OMAA. VAD EN ÖRSÄRINGSPOLIS ÄR INERNAIONELL SJÖÖRSÄRINGSMARND, UMANINGAR ÖR UNDERWRIING/PREMIESÄNING. VAD EN SJÖÖRSÄRING AN OMAA (INL. ASO, ANSVAR, LAS), HAVERIHANERING OCH SADEREGLERING. DISPASCHÖRENS ROLL. BEGREPPE GEMENSAM HAVERI. AL:S ILLÄMPLIGHE. 6.8 DJURÖRSÄRINGAR SJÖLAGENS REGLER OM BL.A. ANSVAR, ÖRSÄRINGSSYLDIGHE, ÖRSÄRINGSPLI ÖRSÄRING ÖR LANBRUSDJUR

19 MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES 6.9 MOORORDONSÖRSÄR ING LAGSADGAD RAIÖRSÄRING ÄNNA ILL OCH UNNA ILLÄMPA REGLERNA OM RAIÖRSÄRING. EXEMPELVIS UNSAP OM ÖR VILA ORDON RAISADEÖRSÄRING ÄR OBLIGAORIS, ÖR VILA SADOR RAISADEERSÄNING AN UGÅ, VÅLLANDERÅGOR OCH NÄR JÄMNING AV ERSÄNING AN SE, ERSÄNING NÄR LERA ORDON ÄR INVOLVERADE, ERSÄNING NÄR ORDON EJ OMAAS AV RAIÖRSÄRINGSPLIEN, ÖRSÄRINGSGIVARNAS ÅERRAVSRÄ RAIÖRSÄRINGSÖRENINGENS UPPGI OCH ROLL. RAISADENÄMNDENS UPPGI OCH ROLL VILE SYDD SOM INGÅR I HALVÖRSÄRING, HELÖRSÄRING OCH VAGNSADEÖRSÄRING. AORER SOM PÅVERAR PRIS OCH SJÄLVRIS ENREPRENADSÖRSÄR ING 6.11 ÖRMÖGENHESÖRSÄR ING VAD SOM GÄLLER OM MAN BILAR UOMLANDS. VAD SOM GÄLLER VID PRIVAIMPOR SE 6 ENREPRENADSRÄ VILA YPER AV SADOR EN ÖRMÖGENHESÖRSÄRING NORMAL BRUAR ÄCA, OCH VEM SOM SA HA ORSAA SADAN ÖR A ERSÄNING SA ALLA U.

20 6.12 SPECIALÖRSÄRING 7 ÅERÖRSÄRING MÅLDOUMENAION ÖR SADEÖRSÄRINGSÖRMEDLA RE - CERIIERINGSES VAD SPECIALÖRSÄRINGAR AN OMAA, RISBEDÖMNING, UORMNING AV AVAL VARÖR OCH HUR ÖRSÄRINGSÖREAG ANVÄNDER SIG AV ÅERÖRSÄRING ÖR SIN RISHANERING. A ÖRSÄRINGSÖREAGES ÅERÖRSÄRINGSLÖSNING HAR BEYDELSE ÖR UNDENS PREMIESORLE. BEGREPPEN MOAGEN OCH ANGIVEN ÅERÖRSÄRING, CEDEN, REROCENDEN. OLIA YPER AV ÅERÖRSÄRING SOM VOÅERÖRSÄRING, SOP LOSS EC. 8 RÄSSYDDSÖRSÄRIN G VILA OSNADER EN RÄSSYDDS- ÖRSÄRING NORMAL ERSÄER OCH UPP ILL VILA BELOPP. VILA UNDANAG (YPER AV VISER) SOM ÄR VANLIGA. 9 SPECIALÖRSÄRING VAD SPECIALÖRSÄRINGAR AN OMAA, RISBEDÖMNING, UORMNING AV AVAL.

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10 INNEHÅLLSÖRECNING 1 ÖRSÄRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 3 1.1 LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLING 3 1.2 INANSINSPEIONENS ROLL OCH ILLSYN 8 1.3 GOD ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 EI OCH MORAL 10 2 JURIDI 10 2.1

Läs mer

1 FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 4 1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 4 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 10

1 FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 4 1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 4 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 10 INNEHÅLLSÖRECKNING 1 ÖRSÄKRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 4 1.1 LAGEN OM ÖRSÄKRINGSÖRMEDLING 4 1.2 INANSINSPEKIONENS ROLL OCH ILLSYN 10 1.3 GOD ÖRSÄKRINGSÖRMEDLINGSSED 10 1.4 EIK OCH MORAL 11 2 JURIDIK

Läs mer

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten Föreläsning 2 Ingående Innehåll Upphörande LAS Kollekivaval Ansällningsaval Arbesgivare Arbesagare Arbesagarbegreppe Arbesagarbegreppe Grund rekvisien 1. Aval (frivillighe) 2. Fysisk person 3. Ena paren

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 2000 Taxa för Moravaen AB:s allmänna vaen- och avloppsanläggning Taxa för Moravaen AB:s Allmänna vaen- och avloppsanläggning 4 4.1 Avgif as u för nedan angivna ändamål: Anagen av Moravaen AB:s

Läs mer

Objects First With Java A Practical Introduction Using BlueJ. 4. Grouping objects. Collections och iterators

Objects First With Java A Practical Introduction Using BlueJ. 4. Grouping objects. Collections och iterators Objecs Firs Wih Java A Pracical Inroducion Using BlueJ 4. Grouping objecs Collecions och ieraors Innehåll Collecions Loopar Ieraorer Arrays Objecs Firs wih Java - A Pracical Inroducion using BlueJ, David

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

den 25 april 2014 Arbetsdomstolen Arbetsdomstolen Majoritet Majoritet Föreläsning 2 Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister

den 25 april 2014 Arbetsdomstolen Arbetsdomstolen Majoritet Majoritet Föreläsning 2 Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister Föreläsning 2 Ingående Innehåll Upphörande LAS Kollekivaval Arbesdomsolen Lag (1974:371) om räegången i arbesviser Arbesdomsolen i diskrimineringsviser: 3 opariska (varav 1 ordförande) + 1 arbesgivarledamo

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Övriga verktyg. Internettjänster Matematik

Övriga verktyg. Internettjänster Matematik Övria verky Inernejänser Maemaik TexIT PLUS TexIT är hjälpmedle där du inns, hemma, i skolan eller på biblioeke. Varör beränsas av a man är vunen a välja vilken daor man ska använda? TexIT är en Inernebaserad

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Tillsynsvägledning, Vara Folkhögskola 14 december 2011

Tillsynsvägledning, Vara Folkhögskola 14 december 2011 Tillsynsvägledning, Vara Folkhögskola 14 deceber 2011 Karin Algren, Landsbygdsenheen, Länssyrelsen Väsra Göaland karin.algren@lanssyrelsen.se 031 60 58 25 hp://www.lanssyrelsen.se/vasragoaland Kursinrodukion

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström:

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström: Hannus ö är mysig lanlig, med surgolv och hur myce arbesyor som hels. De änns verligen a de bor någon som älsar a laga ma här. Mareaören Hannu Sarensröm: Jag larar mig ine uan en rosfri bän 36 all om Kö

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Kunskapskrav 2016 Årslicens Personskadeförmedling

Kunskapskrav 2016 Årslicens Personskadeförmedling Innehållsförteckning 1 Försäkringsförmedlarens roll och ansvar 3 1.1 Lagen om försäkringsförmedling 3 1.2 Finansinspektionens roll och tillsyn 5 1.3 God försäkringsförmedlingssed 5 1.4 Etik och moral 6

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

Kunskapskrav 2017 Årslicens Sakskadeförmedling

Kunskapskrav 2017 Årslicens Sakskadeförmedling Innehållsförteckning Om kunskapskraven och Blooms taxonomi 2 Känna till faktakunskaper 2 Förstå och förklara faktakunskaper 2 Tillämpa faktakunskaper 2 Analys av faktakunskaper 2 Om att avlägga kunskapstest

Läs mer

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

Laboration 3: Växelström och komponenter

Laboration 3: Växelström och komponenter TSTE20 Elekronik Laboraion 3: Växelsröm och komponener v0.2 Ken Palmkvis, ISY, LiU Laboraner Namn Personnummer Godkänd 1 Översik I denna labb kommer ni undersöka beeende när växelspänningar av olika frekvens

Läs mer

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport Kviors arbesmiljö Tillsysakivie 12 iom regerigsuppdrage om kviors arbesmiljö Delrappor Rappor 12:11 12-5-9 1 (9) Ehee för mäiska och omgivig Chrisia Josso, 8-73 94 18 arbesmiljoverke@av.se Delrappor Tillsysakivie

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

delaktighet *KATO- kamratskap och tolerans i skolan, *Elevskyddsombud, Skolmåltidskommittén *En politisk styrgrupp

delaktighet *KATO- kamratskap och tolerans i skolan, *Elevskyddsombud, Skolmåltidskommittén *En politisk styrgrupp Barnkonvenionen i Ösergöland (2007 enl. ) hp://www.barnombudsmannen.se/enka_kommun.aspx?pageid=7133 Kommun Beslu Syrdokumen Boxholm Nej Ja ska illämpas i syrdokumen./ifoplan, Skolplan Finspång Ja Ja ska

Läs mer

5B1134 MATEMATIK OCH MODELLER FEMTE FÖRELÄSNINGEN INTEGRALER

5B1134 MATEMATIK OCH MODELLER FEMTE FÖRELÄSNINGEN INTEGRALER 5B1134 MATEMATK OC MODELLER EMTE ÖRELÄSNNGEN NTEGRALER 1. OM NTEGRALER 1.1. Primiiva unkioner. Vi har se idigare a vissa unkioner,, har primiiva unkioner, dvs en unkion,, vars derivaa. Om är en primiiv

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

Livförsäkringsmatematik II

Livförsäkringsmatematik II Livförsäkringsmaemaik II iskrea kommuaionsfunkioner Erik Alm, Hannover Re Sockholm 2013 iskre eknik Premier och annuieer bealas diskre ödligheen definieras ofas i en diskre abell (Undanag: de Nordiska

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Studieverktyg. Tankekartor Fickminne/MP3

Studieverktyg. Tankekartor Fickminne/MP3 Sudieverky Tankekaror Fickminne/MP MindFull - Tankekaror på svenska Proramme Mindull är e läanvän och lexibel ankekarsproram som låer di bya dina ankekaror precis som du vill ha dem. Du kan använda ex,

Läs mer

Uppgifter övning I8: Uppgift nr 1 Sealine AB

Uppgifter övning I8: Uppgift nr 1 Sealine AB Uppgifter övning I8: Uppgift nr 1 Sealine AB Rederiet Sealine AB har undersöt specialfartygsmarnaden under senaste året för 700 000 r och funnit en lämplig fartygsstorle, som det an tecna ontrat på. Vid

Läs mer

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14.

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. STOCKHOLMS UNIVERSITET Naionalekonomiska insiuionen Mas Persson Tenamen på grundkursen EC1201: Makroeori med illämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. Tenamen besår av io frågor

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutveclingsrapport Vad tycer bruarna? Den andra länsgemensamma bruarundersöningen för personer med insatsen bostad med särsild service enligt LSS Författare: Eva Rönnbäc Rapport: nr 2011:7 ISSN 1653-2414

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Bildningsförvaltningens regler och riktlinjer för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Bildningsförvaltningens regler och riktlinjer för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Bildningsförvalningens regler och riklinjer för godkännande av frisående förskola, friidshem och pedagogisk omsorg Riklinjer för godkännande a bedriva frisående förskola, friidshem och pedagogisk omsorg

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön STYRDOKUMENT Dum Beecnin Sid 1(4) Godänd/nvri Kommunfumäie Verion 2013-12-09 Lo förerifer för ydd männior hä och mi Lo förerifer för ydd männior hä och mi för Krmfor ommun meddede v ommunfumäie den 9 december

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

4.5 LOKALBUSSTERMINAL PÅ LAHOLMSVÄGEN, ALT B1, B2 OCH B3

4.5 LOKALBUSSTERMINAL PÅ LAHOLMSVÄGEN, ALT B1, B2 OCH B3 an Kungsgatan HALMSTADS 4.5 LOKALTERMINAL Å LAHOLMSVÄGEN, ALT B1, B2 OCH B3 Sysonhamnsgatan 30 05 65 +5 Lof Samtliga dessa förslag bygger på att man behåller befintlig järnvägsbro över. Docningsterminalen

Läs mer

Finavia och miljön år 2007

Finavia och miljön år 2007 M I L J Ö Ö V E R S I K T 2007 Finavia och miljön år 2007 Anhängiga miljöillsånd runom i lande År 2007 gav Väsra Finlands miljöillsåndsverk e beslu om a bevilja Tammerfors-Birkala flygplas e miljöillsånd

Läs mer

Kunskapskrav 2016 Årslicens Sakskadeförmedling

Kunskapskrav 2016 Årslicens Sakskadeförmedling Innehållsförteckning 1 Försäkringsförmedlarens roll och ansvar 3 1.1 Lagen om försäkringsförmedling 3 1.2 Finansinspektionens roll och tillsyn 5 1.3 God försäkringsförmedlingssed 5 1.4 Etik och moral 6

Läs mer

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14 1 Drifsredovisning inom skadeförsäkring - föreläsningsaneckningar ill kursavsnie Drifsredovisning i kursen Försäkringsredovi s- ning, hösen 2004 (Preliminär version) Håkan Pramsen, Länsförsäkringar 2003-09-14

Läs mer

Energieffektivt bostadsområde i Borgå

Energieffektivt bostadsområde i Borgå Energieffeivt bostadsområde i Borgå 5 3 105 5 7 4 5 109 4 8 9 5 4 19 27 9 3 4 0 2 14 7 17 0 5 1 3 5 4 5 4 1 14 3 9002 7 9 3 2 7 7 3 4 9 3 4 35 4 3 2 14 0 8 1 2 9 1 Sairaala Sjuhus 47 3 5 3 9 9 1 8 4 5

Läs mer

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 2 (19) Innehållsföreckning Grunddel... 3 Texdel... 4 1. Verksamhesbeskrivning... 4 2. Tillsånd... 4

Läs mer

Kvalitetsrapport Rockhammars skola

Kvalitetsrapport Rockhammars skola Kvaliesrappor Rockhammars skola 2015-2016 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 3 2. RESULTAT... 4 2.1 Normer och värden... 4 2.2 Måluppfyllelse i arbee med kursplanernas mål... 5 2.3 Elevinflyande och demokrai (inkl

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Minnesverktyg. Sakletare Tankekartor Fickminne/MP3

Minnesverktyg. Sakletare Tankekartor Fickminne/MP3 Minnesverky Sakleare Tankekaror Fickminne/MP Loc8or Plus Pack Locaorn använder en unik kombinaion av ljud och bild ör a uida di ill dina borappade saker. Du kan vara upp ill 18 meer irån den a som sier

Läs mer

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET?

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? En undersökning av hur väl kolpulver framkallar åldrade fingeravryck avsaa på en ickeporös ya. E specialarbee uför under kriminaleknisk grundubildning vid

Läs mer

Om exponentialfunktioner och logaritmer

Om exponentialfunktioner och logaritmer Om eponenialfunkioner och logarimer Anals360 (Grundkurs) Insuderingsuppgifer Dessa övningar är de änk du ska göra i ansluning ill a du läser huvudeen. Den änka gången är som följer: a) Läs igenom huvudeens

Läs mer

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015 Ansökan ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen för suderande vid Helsingfors universie Våren 2015 Enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning info-amneslarare@helsinki.fi fn 02-941 20606, 050-448

Läs mer

ARRENDEAVTAL SITE ID TMO043D

ARRENDEAVTAL SITE ID TMO043D Ver 2.5 ARRENDEAVTAL SITE ID TMO043D 1 Jordägare 2 Arrendaor 3 Arrendesälles adress Eslövs kommun 241 80 Eslöv I Ii3G Access AB Box 30213 104 25 Sockholm Kommun Eslöv Fasighesbeeckning Eslöv 53:4 Gaa/nr

Läs mer

ATT LYCKAS MED LEAN INTRODUKTION

ATT LYCKAS MED LEAN INTRODUKTION ATT LYCKAS MED LEAN NTRODUKTON Hej! Vi heer An López och An Díz och är vå mserssuener i inusriell eonomi. Vi sriver vår exmensrbee om före som hr få Svens Lenprise. Vi sulle upps om u r i och fyller i

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa reslus ema spa Spa SPANING PÅ Sinnlighe och upplevelse är de vikigase ingredienserna i en lyckad spaviselse för spa experen Loa Hellman. Här ipsar hon om några sällen där hon har hia jus dea. Tex Peer

Läs mer

NÄR TYSTNADEN VÄSNAS. Projektet Anti Depp 2006-2009 Informationsbroschyr om tinnitus. Antidepp_broschyr.indd 1 28.8.2009 16:24:58

NÄR TYSTNADEN VÄSNAS. Projektet Anti Depp 2006-2009 Informationsbroschyr om tinnitus. Antidepp_broschyr.indd 1 28.8.2009 16:24:58 NÄR TYSTNADEN VÄSNAS Projetet Anti Depp 2006-2009 Informationsbroschyr om tinnitus Antidepp_broschyr.indd 1 28.8.2009 16:24:58 Helsingfors, 2009 Utgivare: Psyosociala förbundet rf Östanpåvägen 32 68660

Läs mer

Texten " alt antagna leverantörer" i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår.

Texten  alt antagna leverantörer i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår. I Anal: 4 Bilaga Avalsmall Ubilning (si. 6) Föryligane önskas om vilken sors ubilning som avses i skrivningen Ubilning skall illhanahållas kosnasfri 0 :40:04 Se a sycke. "Vi leverans ubilar leveranören

Läs mer

betecknas = ( ) Symmetriska egenskaper hos derivator av andra ordningen. (Schwarzs sats)

betecknas = ( ) Symmetriska egenskaper hos derivator av andra ordningen. (Schwarzs sats) PARTIELLA DERIVATOR Partiella derivator deinieras enom ränsvärden Deinition Låt vara en reellvärd untion deinierad på en öppen mänd n n Ω R Den partiella derivatan av i punten Aa a n Ω med avseende på

Läs mer

Informationsteknologi

Informationsteknologi Föreläsning 2 och 3 Informaionseknologi Några vikiga yper av maemaiska modeller Blockschemamodeller Konsaner, variabler, paramerar Dynamiska modeller Tillsåndsmodeller en inrodkion Saiska samband Kor översik

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

RSA-kryptering. Torbjörn Tambour

RSA-kryptering. Torbjörn Tambour RSA-rytering Torbjörn Tambour RSA-metoden för rytering har den seciella och betydelsefulla egensaen att metoden för rytering är offentlig, medan metoden för derytering är hemlig. Detta an om man funderar

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning Innehå llsfö rteckning 1 ÖRSÄRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 5 1.1 Lag (2005:405) om försäkringsförmedling 5 1.2 inansinspektionens roll och tillsyn 9 1.3 God försäkrings-förmedlingssed 9 1.4 Etik och

Läs mer

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna Bilaga 2 Förslag ill minskande av kommuner uppgifer och förplikelser, effekivisering av verksamheen och jusering av avgifsgrunderna Ågärder som minskar kommuner uppgifer Inverkan 2017, milj. euro ugifer

Läs mer

Skyddsjakt på varg i Fensbol och Utteryn Torsby kommun, Värmlands län

Skyddsjakt på varg i Fensbol och Utteryn Torsby kommun, Värmlands län BESLUT 1(5) Daum 2012-02-07 218-966-2012 Länssyrelsen Värmland Djurskydd & Vil Lars Furuholm Skyddsjak på varg i Fensbol och Ueryn Torsby kommun, Värmlands län Beslu Länssyrelsen i Värmlands län besluar

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Driftskostnader -150 tkr

Driftskostnader -150 tkr Uppgift övning I4: Uppgift nr 1 Bima AB Bima AB tär öppna en biltvättanläggning och har därför öpt in en anläggning som är installerad och färdig att tas i drift vid årssiftet. Följande gäller för biltvättanläggningens

Läs mer

Kylvätska, tappa ur och fylla på

Kylvätska, tappa ur och fylla på Kyväska, appa ur och fya på Nödvändiga speciaverkyg, konro- och mäinsrumen sam hjäpmede Adaper för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/8- Rör för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/10- Uppsamingskär för

Läs mer

Lösningar till Matematisk analys IV,

Lösningar till Matematisk analys IV, Lösningar ill Maemaisk anals IV, 85. Vi börjar med kurvinegralen 5 5 dx + 5 x5 + x d. Sä P x, = 5 5 och Qx, = 5 x5 + x. Vi använder Greens formel för a beräkna den givna kurvinegralen. Efersom ine är en

Läs mer

Material, form och kraft, F7

Material, form och kraft, F7 Material, form och raft, 7 Repetition Stång, bal, facver, och ramver Styvhet Material, form och raft orm och raftflöde Statist bestämda/obestämda onstrutioner Struturelement Verligheten är D omplext! örenlande

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING CENTRUM 2, JÄRNVÄGSARBE- TARKVARTERET NORR OM JÄRNVÄGEN

DETALJPLANEÄNDRING CENTRUM 2, JÄRNVÄGSARBE- TARKVARTERET NORR OM JÄRNVÄGEN FCG Suunnittelu ja teniia Oy Granulla stad DETALJPLANEÄNDRING CENTRUM, JÄRNVÄGSARBE- TARKVARTERET NORR OM JÄRNVÄGEN Planbesrivning 6-C783 Samhällstenisa nämnden 5..008 58 Planförslaget till påseende MBL

Läs mer

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN MJÄLTBRANDS VARNING! OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar! VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMPTOMEN ATT SE

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

HUNDEN. ansvar TEXT: ANNA AHLGREN FOTO: ANNA PERSSON TÄVLINGSDOMARENS. Bruks. TEMA: tävlingsdomare

HUNDEN. ansvar TEXT: ANNA AHLGREN FOTO: ANNA PERSSON TÄVLINGSDOMARENS. Bruks. TEMA: tävlingsdomare TEMA: ävlingsdomare Tävla ine för X, för X är så hård. Tävla för Y isälle, Y är snäll. Känns de igen från klubbsugesnacke vilka domare som de är lä eller svår a få sin eferlängade uppflyning eller si cer

Läs mer

Uppgift 2 (max 5p) Beskriv orderklyvning och överlappning och skillnader mellan dessa. Härled de formler som ingår i respektive metod.

Uppgift 2 (max 5p) Beskriv orderklyvning och överlappning och skillnader mellan dessa. Härled de formler som ingår i respektive metod. Exempelena nr 3 ppgif (max 5p) ppgifen går u på a förklara några cenrala begrepp inom kursen. Svara korfaa men kärnfull och ange en förklaring på e fåal meningar som ydlig beskriver var och e av de fem

Läs mer

Hur Keplers lagar för planetrörelser följer av Newtons allmänna fysikaliska lagar.

Hur Keplers lagar för planetrörelser följer av Newtons allmänna fysikaliska lagar. Hur Keplers lagar för planetrörelser följer av Newtons allmänna fysialisa lagar. 1. Newtons gravitationslag och Newtons andra lag. Vi placerar ett rätvinligt oordinatsystem i solsystemet med solens medelpunt

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

FAQ. frequently asked questions

FAQ. frequently asked questions FAQ frequenly asked quesions På de följande sidorna har jag samla ihop några av de frågor jag under årens lopp få av sudener när diverse olika problem uppså i arbee med SPSS. De saisiska problemen har

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 VINDKRAFTSPOLICY för Hallsahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Köpings kommun 2013-03-25, 14 Hallsahammars kommun, 2013-04-29 48 Besällning: Hallsahammars kommun Arbesgrupp:

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Variansjämförelse av excess-of-loss-kontrakt med och utan aggregerat självbehåll

Variansjämförelse av excess-of-loss-kontrakt med och utan aggregerat självbehåll Matematis statisti Stocholms universitet Variansjämförelse av excess-of-loss-ontrat med och utan aggregerat självbehåll Sabina Jusupovic Examensarbete 003:9 Postadress: Matematis statisti Matematisa institutionen

Läs mer

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån 2012-10-30 Veenskapseori (4,5hp) HT12 Enkäresula Enkä: Saus: Uvärdering, VeTer, HT12 öppen Daum: 2012-10-30 14:07:01 Grupp: Besvarad av: 19(60) (31%) Akiverade delagare (Veenskapseori (4,5hp) HT1 2) 1.

Läs mer

Minst 16,5 poäng för godkänt; minst 23 poäng för 4; minst 28,5 poäng för 5

Minst 16,5 poäng för godkänt; minst 23 poäng för 4; minst 28,5 poäng för 5 Tenaen V004B 03-0-09 uleå enisa universie TENTMEN Kursod: V004B Kursnan: Hydrauli och geologi Tenaensdau: 03-0-09 Srivid: 6 iar Tillåna hjälpedel: Miniränare, Forelsaling nna-maria Gusafsson, 090-49 6

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153. Fastställd Utgåva Sida 2008-09-16 4 1 (31) 4 ÄNDAMÅL 3

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153. Fastställd Utgåva Sida 2008-09-16 4 1 (31) 4 ÄNDAMÅL 3 2008-09-16 4 1 (31) SMÄLTSVETSNING SAMT HÅRD- OCH SVETSLÖDNING PÅ LUFTVÄRDIGHETSPÅVERKANDE FÖRSVARSMATERIEL Kravklass 1 enlig FSD 0228 Innehållsföreckning 1 DEFINITIONER OCH BETECKNINGAR 1 2 ORIENTERING

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande REVISIONSMYNDIGHETEN Konroll av den förvalande myndigheens eferlevnad av arikel 125.4 c rörande bedömning av risken för bedrägerier och effekiva och proporionella besämmelser om bedrägeribekämpning för

Läs mer

Föreläsning 7 Kap G71 Statistik B

Föreläsning 7 Kap G71 Statistik B Föreläsning 7 Kap 6.1-6.7 732G71 aisik B Muliplikaiv modell i Miniab Time eries Decomposiion for Försäljning Muliplicaive Model Accurac Measures Från föreläsning 6 Daa Försäljning Lengh 36 NMissing 0 MAPE

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

1. Geometriskt om grafer

1. Geometriskt om grafer Arbesmaerial, Signaler&Sysem I, VT04/E.P.. Geomerisk om grafer En av den här kursens syfen är a ge de vikigase maemaiska meoderna som man använder för a bearbea signaler av olika slag. Ofa är de så a den

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant Svenlju nga pa k Svenlju nga Kö pin de l ee gh an & e ic rv Se Hos oss är de läare a sara föreag Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64 Sure Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN Carlén

Läs mer

Marfans Syndrom 4 / 2013. Jubileumstidning, Marfanföreningen 20 år! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen

Marfans Syndrom 4 / 2013. Jubileumstidning, Marfanföreningen 20 år! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande illsånd Medlemsbullein för Svenska Marfanföreningen 4 / 2013 h c o l u J! d r o Å G y N Go Jubileumsidning, Marfanföreningen 20 år! Syrelsen Hör

Läs mer

Funktionen som inte är en funktion

Funktionen som inte är en funktion Funkionen som ine är en funkion Impuls En kraf f som under e viss idsinervall T verkar på en s.k. punkmassa, säer punkmassan i rörelse om den var i vila innan. Och om punkmassan är i rörelse när krafen

Läs mer

UNIVERSEN. #8 december -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. hållas hemligt

UNIVERSEN. #8 december -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. hållas hemligt UNIVERSEN #8 december -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Nya professorer Sid Prisade pedagoger Sid 8 Kosvearnas julbord Sid16 5 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/.

Läs mer

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015 Diarienummer KF2016-101 Miljörappor 2015 Käppalaförbunde 2 (20) Innehåll 1. Verksamhesbeskrivning 3 1.1. Miljöaspeker och miljöpåverkan... 3 1.2. Ny rökammare och anläggning för högflödesrening... 4 1.3.

Läs mer

Lösningar till tentamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001

Lösningar till tentamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001 Lösningar ill enamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001 Konsaner och definiioner som gäller hela enan: ev 160217733 10 19 joule kev 1000 ev ev 1000 kev Gy A 60221367 10 23 mole 1 Bq sec 1 Bq 10 6 Bq joule

Läs mer