- Företagsinformation och nyheter från Enterprise Europe Network i Örebro, Östergötland, Sörmland och Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Företagsinformation och nyheter från Enterprise Europe Network i Örebro, Östergötland, Sörmland och Värmland"

Transkript

1 Nr 2, 2010 Affärsnytt Eurpa - Företagsinfrmatin ch nyheter från Enterprise Eurpe Netwrk i Örebr, Östergötland, Sörmland ch Värmland Ängsgårdens System AB söker återförsäljare inm transprt- ch återvinningsindustrin Lindesbergsföretaget Ängsgårdens system AB har nyligen genm Enterprise Eurpe Netwrk fått hjälp med att bland annat få svar på frågr mkring patent, samt att söka både affärs- ch tekniksamarbetspartners utmlands. Företaget är intresserade av att hitta återförsäljare till sina systemlösningar för transprt- ch återvinningsindustrin. Det rör sig m enkla ch flexibla lättviktssystem sm säkrar öppen last för de flesta lastbilstyper, sm ckså är utvecklade att möta alla krav på säkerhet ch effektivitet. Peter Selander, Prduktansvarig på företaget, sm han driver tillsammans med sin far ch brr har en lång erfarenhet från åkeribranschen ch det var i samband med att en chaufför skadades allvarligt hösten 2007, när han föll ner från en lastbil vid lastsäkring av en gdstransprt, sm ägarna började fundera på hur man kunde förbättra arbetsmiljön vid mmentet ch det nya företaget började ta frm. Peter Selander (t.v) i samspråk med Alan Sherrard (EEN Jönköping). - Det sm framförallt lät intressant med EEN för ss är att vi vill lansera ss inm Skandinavien ch hppas att genm EEN:s tjänster sm matchmaking ch partnersökning kunna hitta samarbetspartners, säger Peter Selander. Företaget ser även en partnersökning sm en möjlighet att känna av marknaden. Bäste läsare, Här kmmer ett nytt nummer av vårt nyhetsbrev Affärsnytt Eurpa sm innehåller en palett av intressanta artiklar. Vi hppas ni ska finna det sm är till nytta för just ert företag. Många företag inm tillverkningsindustrin rapprterar m en stark rder- ch prduktinstillväxt. Detta är glädjande, men betyder ckså att det är svårare för företagen att få tid med mvärldsbevakningen ch långsiktigare frågr. Vår ambitin är att peka på lika möjligheter när det gäller att nå ut på nya marknader, att hitta nya affärspartners både i EU ch på andra marknader. I detta nummer pekar vi på en del finansieringsmöjligheter sm finns att tillgå kanske finns det pengar att söka för ditt företag? Bka ett möte med ss så kan vi diskutera era frågr ch hjälpa er mer knkret. För er sm ställer ut eller besöker Elmia Subcntractr i nvember - passa på att ha förbkade möten med eurpeiska företag från många länder under två av mässdagarna. Trevlig smmar, Carina Lahall Tel

2 Tack vare vårt kunnande, våra kntakter ch vårt eurpeiska nätverk kan vi svara på de flesta frågr sm rör: EU-stöd, Företagsetablering, Handel, Lagstiftning, Mms, CE-märkning, Upphandling, Miljö & hållbar utveckling Vi svarar även på frågr sm rör handel med länder sm inte är med i EU. Vårt grannland Nrge till exempel är det många företagare sm har funderingar ch frågr kring. Trts närheten till Sverige är det många sm är säkra kring vad sm gäller när de skall göra affärer i landet. En företagare sm vände sig till ss var Astrid Malmgren Larssn sm driver företaget Astas Ullrike i Fjugesta. Ett företag sm syr ch säljer kläder tillverkade i eklgisk merinull. När Astrid skulle åka på en textilmässa i Nrge uppkm frågr kring mms- ch tullregler. Frågan var m hn måste betala mms på alla varr sm hn för in i Nrge, även m hn kanske bara säljer en liten del av srtimentet hn tar med sig. Svar: Ja, tyvärr så måste du betala införelsemms på alla de varr sm du för in i landet. Du kan däremt få tillbaka det du har lagt ut i införelsemms på prdukter sm du ej sålt genm att kntakta den nrska tullen ch begära refusin. Den prcessen kan dck ta lite tid, så den stra nackdelen för en småföretagare i det här fallet blir att man får ligga ute med ganska stra summr även m man inte säljer för särskilt höga belpp. Ni frågar vi svarar! Fråga: Skall inspektinskamerr för skrstenar CE-märkas? Svar: Ja, kamerrna skall CE-märkas enligt EMC-direktivet 2004/108/EG. Kamerrna skall kntrlleras så att de uppfyller säkerhetskraven i enlighet med EMC-direktivet. EMC-direktivet (Elektrmagnetisk kmpatibilitet) syftar på prdukters förmåga att fungera utan att avge alltför starka elektrmagnetiska störningar till mgivningen. Dvs elektrniska prdukters förmåga att samexistera, utan att prdukterna påverkar varandra negativt. Vid den här typen av frågr går vi ckså alltid igenm vad CEmärkningsprcessen innebär. Har du en fråga eller någt du funderar över tveka inte på att kntakta ss, vi finns nära dig! Örebr Växel Tel Östergötland Jesper Lindström (SIK) Tel Värmland Luise Larssn Tel Östergötland Håkan Sehlin (Acre) Tel Sörmland Margaret Freij Tel Östergötland Karin Tell Tel Tyck till m dubbelbeskattning inm EU Kmmissinen vill ha din åsikt! Just nu pågår en knsultatin m dubbelbeskattning inm EU. I samband med att allt fler EU-medbrgare krsar gränser för att arbeta ch mer gränsöverskridande investeringar ch handel sker inm EU uppstår ckså ökade prblem med gränsöverskridande skatt ch dubbelbeskattning. Har du erfarenheter eller synpunkter inm mrådet? Passa då på att göra din röst hörd ch delta. Knsultatinen är öppen tm 30 juni Mer infrmatin tillsammans med frågefrmulär finner du på:

3 Intresserad av den ryska marknaden? Upptäck affärsmöjligheter i Ryssland via Lappeenranta i Finland Den finska staden Lappeenranta, sm är vänrt till Örebr, har en lång traditin av affärssamarbete med Ryssland. Den ryska gränsen ligger endast två mil från Lappeenranta ch St. Petersburg är beläget 21 mil därifrån. Närheten till Ryssland är någt sm präglar Lappeenranta ch staden inhyser hundratals företag, rganisatiner ch experter sm har lång erfarenhet av samarbete med ryska företag ch rganisatiner. Du kmmer att bli förvånad över vilka affärsmöjligheter ditt företag kan ha på den ryska ch den finska marknaden, säger Eeva Pihlajaniemi, prjektledare, G Internatinal. Finska företag i Lappeenranta kan hjälpa dig i dina möjligheter med kntakter i Ryssland. Företag från Lappeenranta sm erbjuder sina tjänster: PS Detta företaget erbjuder tjänster inm affärsplanering ch företagsetablering i Ryssland ch Ukraina. Deras tjänster mfattar ett strt utbud inm eknmisk förvaltning, skatter, lagar men även hyra av lkaler ch rekrytering av experter vid behv. PS Advkatfirma specialiserad på affärsjuridik, arbetsrätt samt ansvarsutkrävande vid skadr. Utöver de fficiella språken finska ch svenska, erbjuder firman även sin tjänster på engelska, tyska ch ryska. PS Företaget fungerar sm ett handelshus till ch från Ryssland. De hjälper sina kunder med att sälja prdukter i Ryssland samt även med att transprt till slutgiltig destinatin i landet utifrån kundens önskemål. Företaget exprterar ckså byggnadsmaterial, elektrniska prdukter, arbetskläder, fästmaterial, isleringsmaterial, verktyg, reservdelar mm. PS Företaget erbjuder affärs- ch utvecklingstjänster samt hyra av mderna lkaler. Ett nytt teknlgicenter öppnar i ST Petersburg, en unik plattfrm för utländska företag intresserade av den ryska marknaden. PS Detta företaget har väldigt gda ch pålitliga nätverk bestående av högutbildade prfessinella prgrammeringsföretag i Ryssland. Genm nätverk av prgrammeringsföretag i Ryssland så kan företaget erbjuda svenska företag stra kstnadsbesparingar. PS Företag inm reklambranschen sm erbjuder sina tjänster till eurpeiska företag ch arbetar på att effektivt lösa deras prblem på den ryska marknaden genm effektiv marknadskmmunikatin. PS En internatinell finsk partner sm erbjuder väldigt gda beslutsfattande kntakter i Ryssland, Rumänien ch Algeriet. Företaget arbetar ckså med prjekt inm träelement-hus ch miljö samtidigt sm man är knsult inm den ryska ljesektrn för östersjöfrågr. Vill ditt företag nå fler kunder eller hitta nya leverantörer? Kntakta ss så skriver vi samman era önskemål ch använder sedan vårt eurpeiska nätverk för att sprida er företagsprfil. Fakta Ryssland Rysslands mest väsentliga näringsgrenar är: lja ch gasindustri, verkstadsindustri, livsmedelsindustri, el-industri, metallindustri, kemisk industri samt skgs- ch pappersmassaindustri. Yta: km2 varav: 51% skg, 4% sjöar, 13% jrdbruksareal, 19% renbetesmark ch 13% övriga arealer. Beflkning: 142,8 miljner (2006) varav: c:a 73% stadsbr, 53% kvinnr ch 21% pensinärer Huvudstad: Mskva (10,4 miljner) Andra större städer: S:t Petersburg (4,7), Nvsibirsk (1,4), Nizjnij Nvgrd (1,3), Jekaterinburg (1,3), Samara (1,2), Omsk (1,1), Tjeljabinsk (1,1), Ufa (1,1), Kazan (1,1), Perm (1,0), Rstv-na- Dnu (1,0) ch Vlggrad (1,0) Källa: Exprtrådet Ryssland

4 Detta bör du tänka på när du gör affärer i Ryssland 1) Finn en samarbetspartner du litar på Att göra affärer i Ryssland kräver att man har kännedm m den lkala affärskulturen. Ryska affärsmän föredrar att göra affärer med persner sm de känner eller åtminstne någn sm blivit rekmmenderad för dem. Att bygga upp ett nätverk tar tid ch kräver mycket arbete, du kan dck snabba på en marknadsintrduktin genm att hitta en pålitlig samarbetspartner. 2) Lär känna marknaden Nuförtiden finns det redan många västerländska prdukter ch tjänster på den ryska marknaden det är därför väldigt viktigt att känna till marknaden ch vad sm efterfrågas. I vissa fall krävs det ckså att man måste anpassa sin prdukt eller tjänst för att attrahera ryska knsumenter. 3) Ha tålamd Det tar tid att bygga upp en affärsverksamhet i Ryssland. Olika typer av certifikat ch dkument, sm myndigheterna kräver, är fta en av de vanligaste rsakerna till att affärsutveckling i Ryssland hindras. Dessa hinder kan dck överkmmas, fta enklare än man först trdde. Använd dig därför av experter! 4) Glöm västerländsk tid Det sägs fta att i Ryssland så finns det inte några exakta tider, klckan är ftast abut ne clck. Den mest vanliga förklaringen till detta är att tiden inte kan bli kntrllerad. Någt sm är väldigt viktigt att kmma ihåg när man gör affärer med ryssar. 5) Var klar över vilken typ av affärer du skall göra Små ch medelstra företag startar fta sin internatinalisering med imprt eller exprt. När man investerar i Ryssland så undviker man lättast prblem genm att göra allt väldigt transparent ch lagenligt. Det går att lyckas med framgångsrika affärer i Ryssland! Källa: Eva Pihlajaniemi, G Internatinal Eurpean Custms Infrmatin Prtal - ny webbprtal m handel med länder utanför EU EU-kmmissinen har nyligen lanserat en webbprtal med samlad infrmatin m vilka säkerhetsregler sm gäller när du handlar med länder utanför EU. Prtalen samlar på ett ch samma ställe en mängd relevant infrmatin, såsm EU: s lagstiftning ch förklarande dkument över säkerhet ch trygghet i gemenskapens tullkdex, nyheter ch länkar till databaser, samt dkument ch förfaranden sm de natinella tullmyndigheterna använder. Webbsidan ger även dig sm besökare möjlighet att använda interaktiva exempel på affärer sm beskriver de viktigaste stegen vid imprt, exprt ch tulltransiteringsförfaranden in ch ut ur EU. Källa: DG Enterprise. Besök prtalen på:

5 Lättare att göra affärer i hela EU Tjänstedirektivet har blivit verklighet Tjänstedirektivet har äntligen blivit verklighet för företag ch knsumenter i hela EU. Senast vid utgången av 2009 skulle alla EU-länder ha förenklat lagstiftningen ch minskat den administrativa bördan för företagen. Direktivet kräver att EU-länderna avskaffar rättsliga ch administrativa hinder för tjänsteverksamhet ch skapar ett öppnare företagsklimat. Vad innebär detta i praktiken? Så här hjälper dig direktivet när du vill starta eller utvidga din affärsverksamhet: EU-länderna måste avskaffa mtiverade eller alltför betungande tillståndsförfaranden eller ersätta dem med mindre handelsbegränsande metder, t.ex. med krav på att lämna in en enkel anmälan till vederbörande tillsynsmyndighet. De förfaranden sm bevaras måste göras tydligare ch öppnare (villkren måste t.ex. ffentliggöras i förväg ch kriterierna vara tydliga ch icke-diskriminerande). Tillstånd, licenser etc. måste i princip gälla för begränsad tid ch täcka hela landet (ch inte bara ett visst mråde, en viss regin eller kmmun etc.). Om du sökt tillstånd ch inte fått svar från den behöriga myndigheten inm den angivna tiden ska ditt företag i princip anses ha beviljats tillståndet eller licensen (principen m tyst medgivande ) ch du har rätt att agera därefter. Diskriminerande eller särskilt begränsande krav måste avskaffas, t.ex. natinalitets- eller bsättningskrav (t.ex. en regel sm innebär att endast företag sm ägs av medbrgare i landet får bedriva en viss tjänsteverksamhet), prövning av eknmiskt behv (dvs. krav på att ditt företag måste göra en marknadsbedömning sm bevisar för myndigheterna att det finns en efterfrågan på dina tjänster), skyldighet att ställa eknmiska säkerheter eller teckna försäkring hs företag sm är etablerade i landet där du ämnar bedriva verksamhet. Myndigheterna måste gdkänna handlingar sm utfärdats i ett annat EU-land. De kan bara kräva riginalhandlingar eller auktriserade översättningar i särskilda fall. Du kan vända dig till en så kallad kntaktpunkt för att få all relevant infrmatin ch fullgöra de frmaliteterna sm krävs. Direktivet mfattar en lång rad lika tjänster sm tillhandhålls av både enskilda persner ch företag. Läs mer m tjänstedirektivet på verksamt.se sm är den svenska kntaktpunkten för tjänster: https://www.verksamt.se/prtal/web/guest/eug Källa: DG Enterprise. I samband med att tjänstedirektivet nu har nått mållinjen har varje medlemsland inrättat en central kntaktpunkt. Där kan du sm vill bedriva verksamhet i Eurpa klara av dina frmaliteter elektrniskt. På: når du enkelt medlemsländernas (gäller även Nrge ch Island) respektive kntaktpunkter. Du kan då direkt få infrmatin m de förfaranden sm krävs för din tjänsteverksamhet, klara av alla frmaliteter sm behövs för att du ska kunna utöva din verksamhet (utan att behöva kntakta lika instanser) samt utföra de nödvändiga stegen elektrniskt.

6 Inbjudan Match-making på Eur Sun Cnference Välkmmen att delta i förbkade affärsmöten under Eur Sun Cnference i Graz, Österrike, 29 sep. 1 kt Eur Sun Cnference är Eurpas största knferens för slvärmeenergi ch förväntat antal deltagare för 2010 är mellan företag ch frskningsinstitut. Anmäl dig på: senast den 27 augusti. Läs mer m knferensen på: För mer infrmatin kntakta: Kmbinera ditt mässdeltagande med förbkade affärsmöten på Elmia Subcntractr Delta i förbkade affärsmöten under två dagar mellan 150 företag från 20 länder. Ett unikt, tids- ch kstnadseffektivt tillfälle att skapa nya affärskntakter ch nya kntrakt. Anmäl dig på: För mer infrmatin kntakta: Ana Bjelkman Tel Emma Göllas Emma Tel Göllas Tel e Skärpta regler vid ffentlig upphandling Regeringen har nyligen föreslagit att reglerna för ffentlig upphandling skall skärpas från ch med den 15 juli I Sverige såväl sm övriga Eurpa är tillåtna direktupphandlingar, dvs. inköp sm görs utan att en förfrågan först annnseras ut ch därmed gör det möjligt för flera leverantörer att knkurrera m ett kntrakt, ett strt prblem. De nya förändringarna är baserade på ett EU-direktiv ch kmmer bland annat att medföra högre bötesbelpp för myndigheter sm inte sköter upphandling krrekt. I Sverige upphandlas det varje år för 500 miljarder krnr (mtsvarande en femtedel av landets BNP). Källa Riksdag ch Departement. Läs mer på: Skarpta-regler-fr-upphandlingar/ Offentlig upphandling str ptential för svenska företag Varje timme - dygnet runt, vardag sm helgdag - köps det för i genmsnitt mer än en miljard svenska krnr inm ffentlig upphandling i EU. Här finns en str utnyttjad ptential för svenska företag. Ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad m ffentliga upphandlingar inm Eurpa är att besöka databasen TED. TED (Tenders Electrnic Daily) är webbversinen av Tillägg till Eurpeiska uninens tidning för ffentlig upphandling i Eurpa ch man kan där söka efter upphandlingar via land, bransch, regin med mera. Besök webbsidan på: eller kntakta ss för mer infrmatin.

7 Pengar, pengar, pengar Nedan följer ett urval av aktuella nyheter inm finansiering ch EU-finansiering. För mer infrmatin m vad EU-finansiering innebär, vilka prgram ch mråden sm finns, besök vår hemsida: ch klicka dig vidare till underrubriken EU-finansiering. Gör fler ch säkrare exprtaffärer med garantier från Svensk eknmi är berende av sin exprtindustri eftersm hemmamarknaden är ganska liten. Att göra affärer utmlands kan dck många gånger upplevas sm säkert. En viktig fråga i sammanhanget handlar m att få betalt av sina kunder ch att rdna en bra finansiering. Här kan både företag ch banker dra nytta av garantier från EKN. EKN är en myndighet med uppgift att främja svensk exprt ch svenska företags internatinalisering. Med garantier från EKN kan exprterande företag stärka sin knkurrenskraft ch därigenm öka sina affärsmöjligheter. Garantierna ger säkrare affärer ch skydd mt betalningsrisker under hela affären, från tidig förhandling tills affären är avslutad ch betald. Garantierna underlättar även en fördelaktig finansiering hs banken genm att de kan användas sm säkerhet. Ett exempel på premie är en affär till Indien på en miljn krnr sm ska betalas mt faktura på 60 dagar. Där blir premien indikativt krnr. Betalar inte kunden fakturan får exprtören ersättning från EKN med avdrag för självrisken sm vanligtvis är 5 %. Ingen exprtaffär är för liten att garantera ch under 2009 garanterade EKN affärer för både stra ch små företag i mer än 130 länder runt m i världen. Under 2010 kan EKN, mt bakgrund av rådande finanskris, tillfälligt garantera exprtaffärer till industriländer (t ex EU ch Nrdamerika) även när kredittiden är krtare än två år, vilket i vanliga fall är förbehållet de privata kreditförsäkringsblagen. Det ska ckså pängteras att EKN:s rörelsekreditgaranti ch mtgaranti - sm skapar kreditutrymme hs bankerna - kan användas för affärer till alla marknader avsett kredittid ch land. Exprterande företag ch banker betalar en premie för EKN:s garantier. Hur hög premien blir berr på den beräknade risken. Läs mer på eller kntakta Rbert Wickman på alt på telefn Eurstars finansieringsmöjligheter för innvativ teknik Prgrammet Eurstars, sm kmmissinen ch det eurpeiska samarbetsnätverket Eureka ligger bakm, ger stöd till marknadsnära FU-prjekt med deltagare från minst två länder. Grundkravet för att beviljas finansiering är att prjektet skall ha sm mål att marknadsintrducera en prdukt eller tjänst sm bygger på innvativ teknik. Det krävs ckså att frskande SME:s tar på sig prjektledarrllen ch i egen regi eller tillsammans med andra frskande SME:s står för minst 50 prcent av prjektkstnaderna. Strföretag, universitet ch institut kan ckså medverka i prjekten. Prgrammets ttala budget är 400 miljner eur. Svensk kntaktmyndighet är Vinnva. Ansökningar kan skickas in kntinuerligt utvärdering sker dck vid två tillfällen per år. Deadline för nästa utvärderingsmgång är 30 september Läs mer m prgrammet på:

8 Aktuella utlysningar från VINNOVA Vinnva erbjuder finansiering av prjekt genm ett flertal lika utlysningar varje år. För närvarande har de bland annat följande utlysningar öppna: SMINT 2010 Små ch medelstra företags internatinalisering Förstudiemedel för små ch medelstra företag för internatinellt tekniksamarbete. Förstudien skall leda till utfrmning av en prjektansökan, gemensam med utländska partners, för samarbete inm internatinella prgram för frskning ch utveckling. Sista ansökningsdag: 31 december Frska & väx 2010 Erbjudande A, B, C Företag inm alla branscher, sm kan påvisa en stark ptential att vidareutvecklas ch växa, är välkmna att söka finansiering för frsknings- ch utvecklingsprjekt inm prgrammet Frska&Väx. Erbjudande A. Frsknings- ch utvecklingsprjekt. Max 5 miljner kr kan sökas. Erbjudande B. Förstudie, verifiering eller mindre frsknings- ch utvecklingsprjekt. Max kr kan sökas. Erbjudande C. Behvsanalys. Max kr kan sökas. Sista ansökningsdag: 31 december FFI Frdns- ch Trafiksäkerhet Prgrammet Frdns- ch trafiksäkerhet är inriktat mt frdnsrelaterade frsknings-, innvatinsch utvecklingsaktiviteter inm följande mråden: Intelligenta säkerhetssystem, Människans kgnitin ch tlerans, Krcksäkerhet (passiv ch aktiv), Fältstudier (ex. real-life-safety), Oskyddade trafikanter, Security (ex. persnskydd/integritet). Andra närliggande mråden med ptential att stärka Sveriges ch den svenska frdnsindustrins knkurrenskraft i ett glbalt perspektiv. Sista ansökningsdag: 6 ktber Läs mer m vad sm krävs för att beviljas finansiering inm dessa ch andra utlysningar på: Källa: Vinnva Företag med frsknings- ch utvecklingsidéer inm miljömrådet - se hit! IVL (Svenska Miljöinstitutet) erbjuder möjlighet att utföra samfinansierade frsknings- ch utvecklingsprjekt med syfte att göra svensk industri mer miljöanpassad ch resurseffektiv. De kan vara med ch samfinansiera med belpp mtsvarande näringslivsinsatsen i frskningsprjekt på IVL under förutsättning att frskningen har ett vidare samhällsintresse. Om du jbbar på ett svenskt företag ch har en intressant miljörelaterad frågeställning sm du vill ha besvarad kntakta IVL för en diskussin m ett möjligt samarbete. Kravet i samfinansierade prjekt är att resultaten är ffentligt tillgängliga. För mer infrmatin, kntakta Jhn Munthe, tel e-pst: Läs mer m Svenska Miljöinstitutet på: Kmmissinen föreslår förenklingar av FP7 för att invlvera fler företag Sjunde ramprgrammet (FP7) för frskning ch teknisk utveckling är EU:s främsta finansiella verktyg för att stödja aktiviteter inm frskning ch utveckling. Nu vill EU-kmmissinen förenkla prgrammet med förhppning m att fler små ch medelstra företag skall delta. Man har därför presenterat ett förslag på förändringar av den nuvarande regleringen. Enligt EU-kmmissinen innebär förändringarna framför allt att den administrativa bördan minskas till fördel för företagen. Utöver administrativa förändringar har en berende expertgrupp tillsatts för att utföra en grundläggande genmgång av prgrammet. Läs mer på: erence=ip/10/472&frmat=html&aged=0&langua ge=sw&guilanguage=en

9 Kalendarium Här erbjuds en rad match-making evenemang, seminarier ch knferenser sm anrdnas, både i Sverige ch övriga Eurpa, inm ett flertal lika sektrer. Hör av dig till ss m du önskar ytterligare inf m någt evenemang eller m du vill veta mer m vad sm kan vara intressant för just din bransch. 15 september 2010 IFAT ENTSORGA 2010, Munchen, Tyskland Mässa med match-making. Sektrer: Water / waste water, recycling, urban mining, waste t energy September - MSV 2010, Brn, Tjeckien Mässa med match-making. Sektrer: Mining, metallurgical, ceramic and glass engineering, Materials and cmpnents fr mechanical engineering, Transprtatin, handling, industrial packing, warehusing and lgistics september - Inntrans 2010 Cnnecting railways, Berlin, Tyskland Mässa med match-making. Sektrer: Industry, Industrial manufacture, Transprt, Cnstructin technlgy, Materials technlgy, Autmatin/Rbtics, ICT, Electrnics, micrelectrnics, Infrmatin prcessing, infrmatin systems, Telecmmunicatins, ENERGY, Envirnment prtectin and thers. 28 september 1 ktber Eur Sun, Graz, Österike Knferens med match-making. Sektrer: Slar Thermal Energy, Energy Efficiency, Slar Heating, Cling and Buildings, Sustainable Cnstructin nvember Elmia Subcntractr, Jönköping Mässa med match-making. Sektrer: Engineering Industry, Industrial Subcntracting, Metal Wrking, Autmtive Industry. 30 nvember 3 december Pllutec, Lyn, Frankrike Mässa med match-making. Sektrer: Envirnment Prtectin Equipments, Technlgies and Services, Packaging, Science and Technlgy f Plastics, Sustainable Develpment, Sustainable Cnstructin, Recycling, renewable energies april Internatinal Cnstructin Trade Fair, Brn, Tjeckien Mässa med match-making. Sektrer: Building Machines, Cnstructin Vehicles,, Building Materials, Building Equipment, Measuring Equipment, Tls, Cleaning Technlgy, Wall Cverings, Windws, Drs, Glass Cnstructin, Heat Insulatin, Building Engineering, Water Installatin Equipment, Air Cnditining, Heating Technlgy, Alternative Energy, Electric Installatin Equipment, Cnstructin Planning etc. För fler match-making evenemang, seminarier ch knferenser se: Affärsnytt Eurpa Pstadress: Enterprise Eurpe Netwrk, Bx 8023, Örebr Besöksadress: Köpmangatan 23-25, Örebr Telefn: Fax: E-pst: Hemsida:

FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR

FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR Tjänstedirektivet ska ge knsumenterna ett större utbud, bättre valuta för pengarna ch enklare tillgång till tjänster i hela EU VARFÖR ÄR TJÄNSTEDIREKTIVETS NYA REGLER

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplan för Stckhlmsreginens Eurpaförening 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 UPPDRAG OCH ORGANISATION... 3 VERKSAMHET 2014... 5 Pririterade frågr 2014... 6 Tillväxt... 6 Inre marknad ch

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktber 2014 SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika AGENDA: Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Tjänstesektrn i Nrdafrika Nrdafrika SWENACC // Tjänsteexprt

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Lägesrapport från Smålands Shanghaikontor juni till september 2013

Lägesrapport från Smålands Shanghaikontor juni till september 2013 Lägesrapprt från Smålands Shanghaikntr juni till september 2013 2013-10-08 After ett längre smmaruppehåll är vi nu tillbaka med lägesrapprter från Smålands Shanghaikntr. Uppehållet betyder inte att månaderna

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning Elektrnisk förvaltning sm idé, praktik ch Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning IT ch management, åk 1 Agenda Inresetillstånd Verksamt Min pensin Kmmuner Karin Axelssn & Anders Perssn IEI/LiU

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

1. Anteckna era produktionsinriktningar och bruttoinkomsterna från dem för 2011.

1. Anteckna era produktionsinriktningar och bruttoinkomsterna från dem för 2011. Basuppgifter m företaget 1. Anteckna era prduktinsinriktningar ch bruttinkmsterna från dem för 2011. 1. 2. 3. 4. 2. Om ni bedriver växtdling eller vattendling, ange vilka växt- eller djurarter det rör

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Våra mål och förbättringar

Våra mål och förbättringar Våra mål ch förbättringar 2015 Vi är ett väletablerat namn på marknaden när det gäller inrikes ch utrikestransprter, till framför allt den franska marknaden. Vi kan transprter ch service. Vi ser varje

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

2009 -ett intressant år för oss alla!

2009 -ett intressant år för oss alla! 2009 -ett intressant år för ss alla! Rlf Bhman Fkus på tre mråden SEPA Två nya lagar kmpletterar SEPA (PSD) Lag m betalningsinstitut Lag m betaltjänster Direct Debits (Autgir) Standardisering ISO 20022

Läs mer

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning

Läs mer

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi?

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Anvisningar: Hur fyller man i frmuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Intrduktin Alla kmmuner sm skriver under Brgmästaravtalet förbinder sig att lämna in sina åtgärdsplan för hållbar energi (SEAP),

Läs mer

Roller och funktioner

Roller och funktioner Central signering Hur fungerar lösningen tekniskt ch juridiskt Stefan Santessn, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.cm Per Furberg, Setterwalls Per.Furberg@Setterwalls.se Rller ch funktiner Signeringsfunktin

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB Bilaga 2 Samrådsredgörelse avseende ny- ch mbyggnad av Vattenfalls 70 kv anslutningsledningar till transfrmatrstatin i Ösm, Nynäshamns kmmun Bild 1 Vy över landskapet med transfrmatrstatinen till vänster

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över.

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över. Infbladet Juni 2013 Huvudartiklar: Förhandlingarna Turlistr Skyddsmbuden Inledning Vår månadstidning fick ett bra mttagande ch vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få infrmatin. Det blev

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

APRIL 2012. Högskolekvalitet 2012: Får studenter jobb efter examen?

APRIL 2012. Högskolekvalitet 2012: Får studenter jobb efter examen? APRIL 2012 Högsklekvalitet 2012: Får studenter jbb efter examen? Högsklekvalitet 2012: Får studenter jbb efter examen? Sammanfattning Tillgången på kmpetens är en av de allra viktigaste resurserna för

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

EFTER VALET Liten PM om trängsel-/framkomlighetsavgifter 2002-09-12/mn

EFTER VALET Liten PM om trängsel-/framkomlighetsavgifter 2002-09-12/mn EFTER VALET Liten PM m trängsel-/framkmlighetsavgifter 2002-09-12/mn UTGÅNGSPUNKTER FÖR POLITISKA UPPGÖRELSER EFTER VALET 2002 OM ATT SNABBT INFÖRA TRÄNGSEL-/FRAMKOMLIGHETSAVGIFTER I STOCKHOLMSREGIONEN

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

Slutrapport- Projekt internationalisering av det moderna svenska avfallshanteringssystemet

Slutrapport- Projekt internationalisering av det moderna svenska avfallshanteringssystemet 1 Slutrapprt- Prjekt internatinalisering av det mderna svenska avfallshanteringssystemet Nv 2012 Maria Eugenia Quirga de Ekma n 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Syfte ch

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Hierarkiernas död och nätverkens födelse

Hierarkiernas död och nätverkens födelse ~ :l.... > :ra...::.::: FRANCIS FUKUYAMA HAR TÄNKT TilliGN Hierarkiernas död ch nätverkens födelse Infrmatinsflödet ändrar förutsättningarna för att rganisera eknmi ch plitik. Auktritärt styre ch frmella

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Dessa licensvillkr utgör ett avtal ( avtal ) mellan Micrsft Crpratin (eller berende på var du br, ett av dess kncernblag) ch dig.

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

LYSA-projektet. Sammandrag av utvärdering. Juni 2008 juli 2010. Empiricus utvärdering ab Juni 2010

LYSA-projektet. Sammandrag av utvärdering. Juni 2008 juli 2010. Empiricus utvärdering ab Juni 2010 Empiricus utvärdering ab Juni 2010 Sammandrag av utvärdering LYSA-prjektet Livskmpetens ch Yrkesutbildning i Samverkan för Arbete Juni 2008 juli 2010 Livskmpetens ch Yrkesutbildning I Samverkan för Arbete

Läs mer

Aktivister kampanjar mot abortförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer om hur det har gått under sommarkampanjen på sida 2

Aktivister kampanjar mot abortförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer om hur det har gått under sommarkampanjen på sida 2 l l AUGUSTI 2015 l l Aktivister kampanjar mt abrtförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer m hur det har gått under smmarkampanjen på sida 2 2 INTERNATIONELLA RÅDSMÖTET ICM kmmer i år att

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

2007:13. Säkert informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2007:13. Säkert informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2007:13 Säkert infrmatinsutbyte ch säker hantering av elektrniska handlingar 1 Uppdrag ch bakgrund 5 2 e-legitimatiner 6 2.1 Behv ch ansvar 6 2.2 Användning av e-legitimatiner 7 2.3 Erfarenheter 7 2.4

Läs mer

Konsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats)

Konsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats) Servicebeskrivning Knsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats) Intrduktin till ditt serviceavtal I den här rådgivande tjänsten ( tjänsten ) ingår implementering ch knsultatin

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla www.prinfhbr.dk 130092 SE Sant eller falskt? Lastbilsdäck ch bränslebesparingar red ut begreppen en gang för alla Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Build Up Skills Sverige - Yrkesarbetare i den svenska byggindustrin, BUSS

Build Up Skills Sverige - Yrkesarbetare i den svenska byggindustrin, BUSS EM2000 W-4.0, 2010-11-17 MINNESANTECKNINGAR 1 (11) Datum Build Up Skills Sverige - Yrkesarbetare i den svenska byggindustrin, BUSS Kick-ff ch referensgruppsmöte 1, 2011-11-30, Stckhlm, WSP Glben Nästa

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns I ~ landstinget II DAlARNA Häls- ch sjukvård Dalarna Psykiatri Utveckling BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD 14/00893 Uppdnr 854 000300 2014-09-08 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Samordning av varselinsatser i Värmland

Samordning av varselinsatser i Värmland Regeringskansliet Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 STOCKHOLM Samrdning av varselinsatser i Värmland Karlstad 2008-11-27 Eva Erikssn Landshövding Tmas Riste Reginråd 1 (4) Karlstad

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Laghantering i Equipe

Laghantering i Equipe Laghantering i Equipe för klubbar tillhörande Skånes Ridsprtförbund Eftersm distriktet autmatiskt vill betala ut lagstöd till arrangörerna är det viktigt att inrapprteringen av lagklasserna sker på ett

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

SAHLGRENSKA ACADEMY PRAKTISK INFORMATION FÖR UTRESANDE STUDENTER

SAHLGRENSKA ACADEMY PRAKTISK INFORMATION FÖR UTRESANDE STUDENTER SAHLGRENSKA ACADEMY PRAKTISK INFORMATION FÖR UTRESANDE STUDENTER INNEHÅLLSFÖRTECKNING: FÖRE UTRESA Finansiering Bende Försäkringsskydd Försäkring vid egen praktikplats Om du behöver sjukvård Vaccinatiner

Läs mer

Verksamhetsplan år 2014-2015 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Verksamhetsplan år 2014-2015 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Bröstcancerföreningen Amazna i Stckhlms län Krtfattad beskrivning av föreningens verksamhet: Bröstcancerföreningen (BCF) Amazna i Stckhlms län bildades år 1978. Vi ingår i BRO sm är Bröstcancerföreningarnas

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer