- Företagsinformation och nyheter från Enterprise Europe Network i Örebro, Östergötland, Sörmland och Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Företagsinformation och nyheter från Enterprise Europe Network i Örebro, Östergötland, Sörmland och Värmland"

Transkript

1 Nr 2, 2010 Affärsnytt Eurpa - Företagsinfrmatin ch nyheter från Enterprise Eurpe Netwrk i Örebr, Östergötland, Sörmland ch Värmland Ängsgårdens System AB söker återförsäljare inm transprt- ch återvinningsindustrin Lindesbergsföretaget Ängsgårdens system AB har nyligen genm Enterprise Eurpe Netwrk fått hjälp med att bland annat få svar på frågr mkring patent, samt att söka både affärs- ch tekniksamarbetspartners utmlands. Företaget är intresserade av att hitta återförsäljare till sina systemlösningar för transprt- ch återvinningsindustrin. Det rör sig m enkla ch flexibla lättviktssystem sm säkrar öppen last för de flesta lastbilstyper, sm ckså är utvecklade att möta alla krav på säkerhet ch effektivitet. Peter Selander, Prduktansvarig på företaget, sm han driver tillsammans med sin far ch brr har en lång erfarenhet från åkeribranschen ch det var i samband med att en chaufför skadades allvarligt hösten 2007, när han föll ner från en lastbil vid lastsäkring av en gdstransprt, sm ägarna började fundera på hur man kunde förbättra arbetsmiljön vid mmentet ch det nya företaget började ta frm. Peter Selander (t.v) i samspråk med Alan Sherrard (EEN Jönköping). - Det sm framförallt lät intressant med EEN för ss är att vi vill lansera ss inm Skandinavien ch hppas att genm EEN:s tjänster sm matchmaking ch partnersökning kunna hitta samarbetspartners, säger Peter Selander. Företaget ser även en partnersökning sm en möjlighet att känna av marknaden. Bäste läsare, Här kmmer ett nytt nummer av vårt nyhetsbrev Affärsnytt Eurpa sm innehåller en palett av intressanta artiklar. Vi hppas ni ska finna det sm är till nytta för just ert företag. Många företag inm tillverkningsindustrin rapprterar m en stark rder- ch prduktinstillväxt. Detta är glädjande, men betyder ckså att det är svårare för företagen att få tid med mvärldsbevakningen ch långsiktigare frågr. Vår ambitin är att peka på lika möjligheter när det gäller att nå ut på nya marknader, att hitta nya affärspartners både i EU ch på andra marknader. I detta nummer pekar vi på en del finansieringsmöjligheter sm finns att tillgå kanske finns det pengar att söka för ditt företag? Bka ett möte med ss så kan vi diskutera era frågr ch hjälpa er mer knkret. För er sm ställer ut eller besöker Elmia Subcntractr i nvember - passa på att ha förbkade möten med eurpeiska företag från många länder under två av mässdagarna. Trevlig smmar, Carina Lahall Tel

2 Tack vare vårt kunnande, våra kntakter ch vårt eurpeiska nätverk kan vi svara på de flesta frågr sm rör: EU-stöd, Företagsetablering, Handel, Lagstiftning, Mms, CE-märkning, Upphandling, Miljö & hållbar utveckling Vi svarar även på frågr sm rör handel med länder sm inte är med i EU. Vårt grannland Nrge till exempel är det många företagare sm har funderingar ch frågr kring. Trts närheten till Sverige är det många sm är säkra kring vad sm gäller när de skall göra affärer i landet. En företagare sm vände sig till ss var Astrid Malmgren Larssn sm driver företaget Astas Ullrike i Fjugesta. Ett företag sm syr ch säljer kläder tillverkade i eklgisk merinull. När Astrid skulle åka på en textilmässa i Nrge uppkm frågr kring mms- ch tullregler. Frågan var m hn måste betala mms på alla varr sm hn för in i Nrge, även m hn kanske bara säljer en liten del av srtimentet hn tar med sig. Svar: Ja, tyvärr så måste du betala införelsemms på alla de varr sm du för in i landet. Du kan däremt få tillbaka det du har lagt ut i införelsemms på prdukter sm du ej sålt genm att kntakta den nrska tullen ch begära refusin. Den prcessen kan dck ta lite tid, så den stra nackdelen för en småföretagare i det här fallet blir att man får ligga ute med ganska stra summr även m man inte säljer för särskilt höga belpp. Ni frågar vi svarar! Fråga: Skall inspektinskamerr för skrstenar CE-märkas? Svar: Ja, kamerrna skall CE-märkas enligt EMC-direktivet 2004/108/EG. Kamerrna skall kntrlleras så att de uppfyller säkerhetskraven i enlighet med EMC-direktivet. EMC-direktivet (Elektrmagnetisk kmpatibilitet) syftar på prdukters förmåga att fungera utan att avge alltför starka elektrmagnetiska störningar till mgivningen. Dvs elektrniska prdukters förmåga att samexistera, utan att prdukterna påverkar varandra negativt. Vid den här typen av frågr går vi ckså alltid igenm vad CEmärkningsprcessen innebär. Har du en fråga eller någt du funderar över tveka inte på att kntakta ss, vi finns nära dig! Örebr Växel Tel Östergötland Jesper Lindström (SIK) Tel Värmland Luise Larssn Tel Östergötland Håkan Sehlin (Acre) Tel Sörmland Margaret Freij Tel Östergötland Karin Tell Tel Tyck till m dubbelbeskattning inm EU Kmmissinen vill ha din åsikt! Just nu pågår en knsultatin m dubbelbeskattning inm EU. I samband med att allt fler EU-medbrgare krsar gränser för att arbeta ch mer gränsöverskridande investeringar ch handel sker inm EU uppstår ckså ökade prblem med gränsöverskridande skatt ch dubbelbeskattning. Har du erfarenheter eller synpunkter inm mrådet? Passa då på att göra din röst hörd ch delta. Knsultatinen är öppen tm 30 juni Mer infrmatin tillsammans med frågefrmulär finner du på:

3 Intresserad av den ryska marknaden? Upptäck affärsmöjligheter i Ryssland via Lappeenranta i Finland Den finska staden Lappeenranta, sm är vänrt till Örebr, har en lång traditin av affärssamarbete med Ryssland. Den ryska gränsen ligger endast två mil från Lappeenranta ch St. Petersburg är beläget 21 mil därifrån. Närheten till Ryssland är någt sm präglar Lappeenranta ch staden inhyser hundratals företag, rganisatiner ch experter sm har lång erfarenhet av samarbete med ryska företag ch rganisatiner. Du kmmer att bli förvånad över vilka affärsmöjligheter ditt företag kan ha på den ryska ch den finska marknaden, säger Eeva Pihlajaniemi, prjektledare, G Internatinal. Finska företag i Lappeenranta kan hjälpa dig i dina möjligheter med kntakter i Ryssland. Företag från Lappeenranta sm erbjuder sina tjänster: PS Detta företaget erbjuder tjänster inm affärsplanering ch företagsetablering i Ryssland ch Ukraina. Deras tjänster mfattar ett strt utbud inm eknmisk förvaltning, skatter, lagar men även hyra av lkaler ch rekrytering av experter vid behv. PS Advkatfirma specialiserad på affärsjuridik, arbetsrätt samt ansvarsutkrävande vid skadr. Utöver de fficiella språken finska ch svenska, erbjuder firman även sin tjänster på engelska, tyska ch ryska. PS Företaget fungerar sm ett handelshus till ch från Ryssland. De hjälper sina kunder med att sälja prdukter i Ryssland samt även med att transprt till slutgiltig destinatin i landet utifrån kundens önskemål. Företaget exprterar ckså byggnadsmaterial, elektrniska prdukter, arbetskläder, fästmaterial, isleringsmaterial, verktyg, reservdelar mm. PS Företaget erbjuder affärs- ch utvecklingstjänster samt hyra av mderna lkaler. Ett nytt teknlgicenter öppnar i ST Petersburg, en unik plattfrm för utländska företag intresserade av den ryska marknaden. PS Detta företaget har väldigt gda ch pålitliga nätverk bestående av högutbildade prfessinella prgrammeringsföretag i Ryssland. Genm nätverk av prgrammeringsföretag i Ryssland så kan företaget erbjuda svenska företag stra kstnadsbesparingar. PS Företag inm reklambranschen sm erbjuder sina tjänster till eurpeiska företag ch arbetar på att effektivt lösa deras prblem på den ryska marknaden genm effektiv marknadskmmunikatin. PS En internatinell finsk partner sm erbjuder väldigt gda beslutsfattande kntakter i Ryssland, Rumänien ch Algeriet. Företaget arbetar ckså med prjekt inm träelement-hus ch miljö samtidigt sm man är knsult inm den ryska ljesektrn för östersjöfrågr. Vill ditt företag nå fler kunder eller hitta nya leverantörer? Kntakta ss så skriver vi samman era önskemål ch använder sedan vårt eurpeiska nätverk för att sprida er företagsprfil. Fakta Ryssland Rysslands mest väsentliga näringsgrenar är: lja ch gasindustri, verkstadsindustri, livsmedelsindustri, el-industri, metallindustri, kemisk industri samt skgs- ch pappersmassaindustri. Yta: km2 varav: 51% skg, 4% sjöar, 13% jrdbruksareal, 19% renbetesmark ch 13% övriga arealer. Beflkning: 142,8 miljner (2006) varav: c:a 73% stadsbr, 53% kvinnr ch 21% pensinärer Huvudstad: Mskva (10,4 miljner) Andra större städer: S:t Petersburg (4,7), Nvsibirsk (1,4), Nizjnij Nvgrd (1,3), Jekaterinburg (1,3), Samara (1,2), Omsk (1,1), Tjeljabinsk (1,1), Ufa (1,1), Kazan (1,1), Perm (1,0), Rstv-na- Dnu (1,0) ch Vlggrad (1,0) Källa: Exprtrådet Ryssland

4 Detta bör du tänka på när du gör affärer i Ryssland 1) Finn en samarbetspartner du litar på Att göra affärer i Ryssland kräver att man har kännedm m den lkala affärskulturen. Ryska affärsmän föredrar att göra affärer med persner sm de känner eller åtminstne någn sm blivit rekmmenderad för dem. Att bygga upp ett nätverk tar tid ch kräver mycket arbete, du kan dck snabba på en marknadsintrduktin genm att hitta en pålitlig samarbetspartner. 2) Lär känna marknaden Nuförtiden finns det redan många västerländska prdukter ch tjänster på den ryska marknaden det är därför väldigt viktigt att känna till marknaden ch vad sm efterfrågas. I vissa fall krävs det ckså att man måste anpassa sin prdukt eller tjänst för att attrahera ryska knsumenter. 3) Ha tålamd Det tar tid att bygga upp en affärsverksamhet i Ryssland. Olika typer av certifikat ch dkument, sm myndigheterna kräver, är fta en av de vanligaste rsakerna till att affärsutveckling i Ryssland hindras. Dessa hinder kan dck överkmmas, fta enklare än man först trdde. Använd dig därför av experter! 4) Glöm västerländsk tid Det sägs fta att i Ryssland så finns det inte några exakta tider, klckan är ftast abut ne clck. Den mest vanliga förklaringen till detta är att tiden inte kan bli kntrllerad. Någt sm är väldigt viktigt att kmma ihåg när man gör affärer med ryssar. 5) Var klar över vilken typ av affärer du skall göra Små ch medelstra företag startar fta sin internatinalisering med imprt eller exprt. När man investerar i Ryssland så undviker man lättast prblem genm att göra allt väldigt transparent ch lagenligt. Det går att lyckas med framgångsrika affärer i Ryssland! Källa: Eva Pihlajaniemi, G Internatinal Eurpean Custms Infrmatin Prtal - ny webbprtal m handel med länder utanför EU EU-kmmissinen har nyligen lanserat en webbprtal med samlad infrmatin m vilka säkerhetsregler sm gäller när du handlar med länder utanför EU. Prtalen samlar på ett ch samma ställe en mängd relevant infrmatin, såsm EU: s lagstiftning ch förklarande dkument över säkerhet ch trygghet i gemenskapens tullkdex, nyheter ch länkar till databaser, samt dkument ch förfaranden sm de natinella tullmyndigheterna använder. Webbsidan ger även dig sm besökare möjlighet att använda interaktiva exempel på affärer sm beskriver de viktigaste stegen vid imprt, exprt ch tulltransiteringsförfaranden in ch ut ur EU. Källa: DG Enterprise. Besök prtalen på:

5 Lättare att göra affärer i hela EU Tjänstedirektivet har blivit verklighet Tjänstedirektivet har äntligen blivit verklighet för företag ch knsumenter i hela EU. Senast vid utgången av 2009 skulle alla EU-länder ha förenklat lagstiftningen ch minskat den administrativa bördan för företagen. Direktivet kräver att EU-länderna avskaffar rättsliga ch administrativa hinder för tjänsteverksamhet ch skapar ett öppnare företagsklimat. Vad innebär detta i praktiken? Så här hjälper dig direktivet när du vill starta eller utvidga din affärsverksamhet: EU-länderna måste avskaffa mtiverade eller alltför betungande tillståndsförfaranden eller ersätta dem med mindre handelsbegränsande metder, t.ex. med krav på att lämna in en enkel anmälan till vederbörande tillsynsmyndighet. De förfaranden sm bevaras måste göras tydligare ch öppnare (villkren måste t.ex. ffentliggöras i förväg ch kriterierna vara tydliga ch icke-diskriminerande). Tillstånd, licenser etc. måste i princip gälla för begränsad tid ch täcka hela landet (ch inte bara ett visst mråde, en viss regin eller kmmun etc.). Om du sökt tillstånd ch inte fått svar från den behöriga myndigheten inm den angivna tiden ska ditt företag i princip anses ha beviljats tillståndet eller licensen (principen m tyst medgivande ) ch du har rätt att agera därefter. Diskriminerande eller särskilt begränsande krav måste avskaffas, t.ex. natinalitets- eller bsättningskrav (t.ex. en regel sm innebär att endast företag sm ägs av medbrgare i landet får bedriva en viss tjänsteverksamhet), prövning av eknmiskt behv (dvs. krav på att ditt företag måste göra en marknadsbedömning sm bevisar för myndigheterna att det finns en efterfrågan på dina tjänster), skyldighet att ställa eknmiska säkerheter eller teckna försäkring hs företag sm är etablerade i landet där du ämnar bedriva verksamhet. Myndigheterna måste gdkänna handlingar sm utfärdats i ett annat EU-land. De kan bara kräva riginalhandlingar eller auktriserade översättningar i särskilda fall. Du kan vända dig till en så kallad kntaktpunkt för att få all relevant infrmatin ch fullgöra de frmaliteterna sm krävs. Direktivet mfattar en lång rad lika tjänster sm tillhandhålls av både enskilda persner ch företag. Läs mer m tjänstedirektivet på verksamt.se sm är den svenska kntaktpunkten för tjänster: https://www.verksamt.se/prtal/web/guest/eug Källa: DG Enterprise. I samband med att tjänstedirektivet nu har nått mållinjen har varje medlemsland inrättat en central kntaktpunkt. Där kan du sm vill bedriva verksamhet i Eurpa klara av dina frmaliteter elektrniskt. På: når du enkelt medlemsländernas (gäller även Nrge ch Island) respektive kntaktpunkter. Du kan då direkt få infrmatin m de förfaranden sm krävs för din tjänsteverksamhet, klara av alla frmaliteter sm behövs för att du ska kunna utöva din verksamhet (utan att behöva kntakta lika instanser) samt utföra de nödvändiga stegen elektrniskt.

6 Inbjudan Match-making på Eur Sun Cnference Välkmmen att delta i förbkade affärsmöten under Eur Sun Cnference i Graz, Österrike, 29 sep. 1 kt Eur Sun Cnference är Eurpas största knferens för slvärmeenergi ch förväntat antal deltagare för 2010 är mellan företag ch frskningsinstitut. Anmäl dig på: senast den 27 augusti. Läs mer m knferensen på: För mer infrmatin kntakta: Kmbinera ditt mässdeltagande med förbkade affärsmöten på Elmia Subcntractr Delta i förbkade affärsmöten under två dagar mellan 150 företag från 20 länder. Ett unikt, tids- ch kstnadseffektivt tillfälle att skapa nya affärskntakter ch nya kntrakt. Anmäl dig på: För mer infrmatin kntakta: Ana Bjelkman Tel Emma Göllas Emma Tel Göllas Tel e Skärpta regler vid ffentlig upphandling Regeringen har nyligen föreslagit att reglerna för ffentlig upphandling skall skärpas från ch med den 15 juli I Sverige såväl sm övriga Eurpa är tillåtna direktupphandlingar, dvs. inköp sm görs utan att en förfrågan först annnseras ut ch därmed gör det möjligt för flera leverantörer att knkurrera m ett kntrakt, ett strt prblem. De nya förändringarna är baserade på ett EU-direktiv ch kmmer bland annat att medföra högre bötesbelpp för myndigheter sm inte sköter upphandling krrekt. I Sverige upphandlas det varje år för 500 miljarder krnr (mtsvarande en femtedel av landets BNP). Källa Riksdag ch Departement. Läs mer på: Skarpta-regler-fr-upphandlingar/ Offentlig upphandling str ptential för svenska företag Varje timme - dygnet runt, vardag sm helgdag - köps det för i genmsnitt mer än en miljard svenska krnr inm ffentlig upphandling i EU. Här finns en str utnyttjad ptential för svenska företag. Ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad m ffentliga upphandlingar inm Eurpa är att besöka databasen TED. TED (Tenders Electrnic Daily) är webbversinen av Tillägg till Eurpeiska uninens tidning för ffentlig upphandling i Eurpa ch man kan där söka efter upphandlingar via land, bransch, regin med mera. Besök webbsidan på: eller kntakta ss för mer infrmatin.

7 Pengar, pengar, pengar Nedan följer ett urval av aktuella nyheter inm finansiering ch EU-finansiering. För mer infrmatin m vad EU-finansiering innebär, vilka prgram ch mråden sm finns, besök vår hemsida: ch klicka dig vidare till underrubriken EU-finansiering. Gör fler ch säkrare exprtaffärer med garantier från Svensk eknmi är berende av sin exprtindustri eftersm hemmamarknaden är ganska liten. Att göra affärer utmlands kan dck många gånger upplevas sm säkert. En viktig fråga i sammanhanget handlar m att få betalt av sina kunder ch att rdna en bra finansiering. Här kan både företag ch banker dra nytta av garantier från EKN. EKN är en myndighet med uppgift att främja svensk exprt ch svenska företags internatinalisering. Med garantier från EKN kan exprterande företag stärka sin knkurrenskraft ch därigenm öka sina affärsmöjligheter. Garantierna ger säkrare affärer ch skydd mt betalningsrisker under hela affären, från tidig förhandling tills affären är avslutad ch betald. Garantierna underlättar även en fördelaktig finansiering hs banken genm att de kan användas sm säkerhet. Ett exempel på premie är en affär till Indien på en miljn krnr sm ska betalas mt faktura på 60 dagar. Där blir premien indikativt krnr. Betalar inte kunden fakturan får exprtören ersättning från EKN med avdrag för självrisken sm vanligtvis är 5 %. Ingen exprtaffär är för liten att garantera ch under 2009 garanterade EKN affärer för både stra ch små företag i mer än 130 länder runt m i världen. Under 2010 kan EKN, mt bakgrund av rådande finanskris, tillfälligt garantera exprtaffärer till industriländer (t ex EU ch Nrdamerika) även när kredittiden är krtare än två år, vilket i vanliga fall är förbehållet de privata kreditförsäkringsblagen. Det ska ckså pängteras att EKN:s rörelsekreditgaranti ch mtgaranti - sm skapar kreditutrymme hs bankerna - kan användas för affärer till alla marknader avsett kredittid ch land. Exprterande företag ch banker betalar en premie för EKN:s garantier. Hur hög premien blir berr på den beräknade risken. Läs mer på eller kntakta Rbert Wickman på alt på telefn Eurstars finansieringsmöjligheter för innvativ teknik Prgrammet Eurstars, sm kmmissinen ch det eurpeiska samarbetsnätverket Eureka ligger bakm, ger stöd till marknadsnära FU-prjekt med deltagare från minst två länder. Grundkravet för att beviljas finansiering är att prjektet skall ha sm mål att marknadsintrducera en prdukt eller tjänst sm bygger på innvativ teknik. Det krävs ckså att frskande SME:s tar på sig prjektledarrllen ch i egen regi eller tillsammans med andra frskande SME:s står för minst 50 prcent av prjektkstnaderna. Strföretag, universitet ch institut kan ckså medverka i prjekten. Prgrammets ttala budget är 400 miljner eur. Svensk kntaktmyndighet är Vinnva. Ansökningar kan skickas in kntinuerligt utvärdering sker dck vid två tillfällen per år. Deadline för nästa utvärderingsmgång är 30 september Läs mer m prgrammet på:

8 Aktuella utlysningar från VINNOVA Vinnva erbjuder finansiering av prjekt genm ett flertal lika utlysningar varje år. För närvarande har de bland annat följande utlysningar öppna: SMINT 2010 Små ch medelstra företags internatinalisering Förstudiemedel för små ch medelstra företag för internatinellt tekniksamarbete. Förstudien skall leda till utfrmning av en prjektansökan, gemensam med utländska partners, för samarbete inm internatinella prgram för frskning ch utveckling. Sista ansökningsdag: 31 december Frska & väx 2010 Erbjudande A, B, C Företag inm alla branscher, sm kan påvisa en stark ptential att vidareutvecklas ch växa, är välkmna att söka finansiering för frsknings- ch utvecklingsprjekt inm prgrammet Frska&Väx. Erbjudande A. Frsknings- ch utvecklingsprjekt. Max 5 miljner kr kan sökas. Erbjudande B. Förstudie, verifiering eller mindre frsknings- ch utvecklingsprjekt. Max kr kan sökas. Erbjudande C. Behvsanalys. Max kr kan sökas. Sista ansökningsdag: 31 december FFI Frdns- ch Trafiksäkerhet Prgrammet Frdns- ch trafiksäkerhet är inriktat mt frdnsrelaterade frsknings-, innvatinsch utvecklingsaktiviteter inm följande mråden: Intelligenta säkerhetssystem, Människans kgnitin ch tlerans, Krcksäkerhet (passiv ch aktiv), Fältstudier (ex. real-life-safety), Oskyddade trafikanter, Security (ex. persnskydd/integritet). Andra närliggande mråden med ptential att stärka Sveriges ch den svenska frdnsindustrins knkurrenskraft i ett glbalt perspektiv. Sista ansökningsdag: 6 ktber Läs mer m vad sm krävs för att beviljas finansiering inm dessa ch andra utlysningar på: Källa: Vinnva Företag med frsknings- ch utvecklingsidéer inm miljömrådet - se hit! IVL (Svenska Miljöinstitutet) erbjuder möjlighet att utföra samfinansierade frsknings- ch utvecklingsprjekt med syfte att göra svensk industri mer miljöanpassad ch resurseffektiv. De kan vara med ch samfinansiera med belpp mtsvarande näringslivsinsatsen i frskningsprjekt på IVL under förutsättning att frskningen har ett vidare samhällsintresse. Om du jbbar på ett svenskt företag ch har en intressant miljörelaterad frågeställning sm du vill ha besvarad kntakta IVL för en diskussin m ett möjligt samarbete. Kravet i samfinansierade prjekt är att resultaten är ffentligt tillgängliga. För mer infrmatin, kntakta Jhn Munthe, tel e-pst: Läs mer m Svenska Miljöinstitutet på: Kmmissinen föreslår förenklingar av FP7 för att invlvera fler företag Sjunde ramprgrammet (FP7) för frskning ch teknisk utveckling är EU:s främsta finansiella verktyg för att stödja aktiviteter inm frskning ch utveckling. Nu vill EU-kmmissinen förenkla prgrammet med förhppning m att fler små ch medelstra företag skall delta. Man har därför presenterat ett förslag på förändringar av den nuvarande regleringen. Enligt EU-kmmissinen innebär förändringarna framför allt att den administrativa bördan minskas till fördel för företagen. Utöver administrativa förändringar har en berende expertgrupp tillsatts för att utföra en grundläggande genmgång av prgrammet. Läs mer på: erence=ip/10/472&frmat=html&aged=0&langua ge=sw&guilanguage=en

9 Kalendarium Här erbjuds en rad match-making evenemang, seminarier ch knferenser sm anrdnas, både i Sverige ch övriga Eurpa, inm ett flertal lika sektrer. Hör av dig till ss m du önskar ytterligare inf m någt evenemang eller m du vill veta mer m vad sm kan vara intressant för just din bransch. 15 september 2010 IFAT ENTSORGA 2010, Munchen, Tyskland Mässa med match-making. Sektrer: Water / waste water, recycling, urban mining, waste t energy September - MSV 2010, Brn, Tjeckien Mässa med match-making. Sektrer: Mining, metallurgical, ceramic and glass engineering, Materials and cmpnents fr mechanical engineering, Transprtatin, handling, industrial packing, warehusing and lgistics september - Inntrans 2010 Cnnecting railways, Berlin, Tyskland Mässa med match-making. Sektrer: Industry, Industrial manufacture, Transprt, Cnstructin technlgy, Materials technlgy, Autmatin/Rbtics, ICT, Electrnics, micrelectrnics, Infrmatin prcessing, infrmatin systems, Telecmmunicatins, ENERGY, Envirnment prtectin and thers. 28 september 1 ktber Eur Sun, Graz, Österike Knferens med match-making. Sektrer: Slar Thermal Energy, Energy Efficiency, Slar Heating, Cling and Buildings, Sustainable Cnstructin nvember Elmia Subcntractr, Jönköping Mässa med match-making. Sektrer: Engineering Industry, Industrial Subcntracting, Metal Wrking, Autmtive Industry. 30 nvember 3 december Pllutec, Lyn, Frankrike Mässa med match-making. Sektrer: Envirnment Prtectin Equipments, Technlgies and Services, Packaging, Science and Technlgy f Plastics, Sustainable Develpment, Sustainable Cnstructin, Recycling, renewable energies april Internatinal Cnstructin Trade Fair, Brn, Tjeckien Mässa med match-making. Sektrer: Building Machines, Cnstructin Vehicles,, Building Materials, Building Equipment, Measuring Equipment, Tls, Cleaning Technlgy, Wall Cverings, Windws, Drs, Glass Cnstructin, Heat Insulatin, Building Engineering, Water Installatin Equipment, Air Cnditining, Heating Technlgy, Alternative Energy, Electric Installatin Equipment, Cnstructin Planning etc. För fler match-making evenemang, seminarier ch knferenser se: Affärsnytt Eurpa Pstadress: Enterprise Eurpe Netwrk, Bx 8023, Örebr Besöksadress: Köpmangatan 23-25, Örebr Telefn: Fax: E-pst: Hemsida:

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag - Är du entreprenör? En studie m hur rådande nrmer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hs kvinnr sm vill starta företag Kandidatuppsats i Industriell ch finansiell eknmi Handelshögsklan vid

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

Finländares syn på hållbar turism i Thailand. Tove Lindholm

Finländares syn på hållbar turism i Thailand. Tove Lindholm Finländares syn på hållbar turism i Thailand Tve Lindhlm Examensarbete Turism 2013 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprgram: Turism Identifikatinsnummer: 4258 Författare: Tve Lindhlm Arbetets namn: Finländares

Läs mer

Tddah. 'Datorstödda kmskapssystcm i framtidens kgntor. December 1986. Rapport. Sture Hägglund

Tddah. 'Datorstödda kmskapssystcm i framtidens kgntor. December 1986. Rapport. Sture Hägglund Tddah December 1986 Rapprt 26 'Datrstödda kmskapssystcm i framtidens kgntr Sture Hägglund Datrstödda kunskapssystem i framtidens kntr Sture Hägglund Universitetet ch tekniska högsklan i Linköping Sammanfattning:

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2013-2014. Antagna av Bjuvs kommunfullmäktige 2013-03-21, 28

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2013-2014. Antagna av Bjuvs kommunfullmäktige 2013-03-21, 28 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2013-2014 Antagna av Bjuvs kmmunfullmäktige 2013-03-21, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner...

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR

FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR Tjänstedirektivet ska ge knsumenterna ett större utbud, bättre valuta för pengarna ch enklare tillgång till tjänster i hela EU VARFÖR ÄR TJÄNSTEDIREKTIVETS NYA REGLER

Läs mer

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående infrmatins- ch kunskapsbristen för KRAV-märkt knsumtin. Författare: Handledare: Elin Frs Elin Fritz Anna-Carin Nrdvall Student Handelshögsklan Vårterminen

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker!

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker! Ordförande har rdet 2009 har varit förändringarnas år inm Unga Reumatiker! Vid Riksstämman i maj beslöts det att sänka den övre medlemsåldern från 35 år till 32 år. Detta beslut tgs p.g.a. att Unga Reumatiker

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner.

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner. Stckhlm 22 nvember 2012 Infrmatin från H&M till Kalla Fakta Vi har tidigare skickat över infrmatin till er m hur H&M aktivt arbetar med lönefrågan hs våra leverantörer samt m vårt hållbarhetsarbete. Nedan

Läs mer

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Scialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registratr@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Remissyttrande över betänkandet Privat införsel av alkhldrycker Tydligare regler

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer