Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning"

Transkript

1 Elektrnisk förvaltning sm idé, praktik ch Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning IT ch management, åk 1 Agenda Inresetillstånd Verksamt Min pensin Kmmuner Karin Axelssn & Anders Perssn IEI/LiU Exemplet Inresetillstånd Föreläsning 1: E-tjänster i företag ch samhälle 1

2 Elektrnisk förvaltning sm idé, praktik ch Föreläsning 1: E-tjänster i företag ch samhälle Föreläsning 1: E-tjänster i företag ch samhälle Föreläsning 1: E-tjänster i företag ch samhälle Föreläsning 1: E-tjänster i företag ch samhälle Sedan sker krtbetalning Föreläsning 1: E-tjänster i företag ch samhälle 2

3 Elektrnisk förvaltning sm idé, praktik ch Att diskutera Verksamt - huvudsida Hur ställs säkerhet mt tillit i exemplet? Integritet för användaren? Vem finns e-tjänsten till för? Tvingande, avgiftsbelagd infrmatinsinhämtning med säkert resultat vilka andra tlkningar kan man göra? Verksamt.se starta företag Verksamt.se m enskild firma Verksamt.se - etjänster Före Verksamt.se 3

4 Elektrnisk förvaltning sm idé, praktik ch Verksamt.se sm företagarprtal Kmmunal ch statlig regulativ mgivning Kntaktpunkten ansökan m hunddagis Kntaktpunkten (en del av verksamt) Kmmunikatin via kntaktpunkten Miniexperiment - kntaktpunkten Antal förfrågan resp respnser Antal kmmuner % Skickad förfrågan kvitterad Utebliven respns Respns från kmmun, varav 7 35 Endast bekräftat 1 5 Svarat, varav 6 30 E-pst 5 25 Via kntaktpunkten 1 5 4

5 Elektrnisk förvaltning sm idé, praktik ch Att diskutera Exemplet Min pensin Hur har det blivit en sådan lösning? Hur kan målet med enklare ansökningar för internatinella företag leda till en lösning sm försvårar för företag? Hur kan man kmbinera så att man uppnår plitiska mål samt medbrgar- ch verksamhetsnytta? Hur påverkas ansvarigheten med flera samverkande ffentliga aktörer inm samma prtal? Vilka för- ch nackdelar ser ni med ansökningar ch infrmatin centralt respektive lkalt? Webbplatsen Samarbete mellan staten ch pensinsblagen Syftar till att ge en samlad bild av hela den framtida pensinen Uppgifter på MINPENSION.SE Se hur mycket du tjänat in till din pensin Få en samlad bild av både din allmänna pensin (inkmstpensin ch premiepensin) ch din tjänstepensin Uppgifterna m din allmänna pensin hämtas från Pensinsmyndigheten Uppgifter m din tjänstepensin ch ditt eventuella privata pensinssparande hämtas in från de pensinsinstitut sm är anslutna till MINPENSION.SE De uppgifter sm inte autmatiskt hämtas in kan du själv lägga till manuellt Histrik Samverkan mellan Försäkringskassan, PPM ch Statens tjänstepensinsverk (SPV) ch pensinsblag (Sveriges Försäkringsförbund) Regeringsuppdrag att utveckla e-tjänst för samlad pensinsinfrmatin kmplement till det range kuvertet Tjänsten MINPENSION.SE lanserades i december 2004 Blivande pensinärer sm målgrupp 5,3 miljner svenskar Min Pensin i Sverige AB är blaget sm står för webbplatsen Dtterblag till Sveriges Försäkringsförbund Finansieras gemensamt av staten ch pensinsblagen Guldlänken för bästa webbplats år 2005 MINPENSION.SE är en nyttig tjänst sm ger pensinssparare en individuell prgns av den framtida pensinen. Tjänsten är enkel att använda ch ger en gedigen känsla av mervärde. Ett särskilt plus får den för att ffentlig ch privat sektr samverkar med kundens bästa för ögnen. 5

6 Elektrnisk förvaltning sm idé, praktik ch Föreläsning 1: E-tjänster i företag ch samhälle Användare av tjänsten Majriteten av användarna på MINPENSION.SE är högutbildade män över 50 år Yngre kvinnr med låg inkmst skulle behöva vara mera aktiva ch använda e-tjänsten en grupp där det finns många sm inte har gjrt några aktiva val för att förbättra sin framtida pensin Ett tydligt uttryck för den digitala klyftan En annan utmaning för e-tjänsten är att få användare att registrera sig på webbplatsen, vilket kräver autentisering genm bl.a. PIN-kd från PPM eller BankID Man tappar många av besökarna pga. registreringskravet Viktigt att man det är så enkelt sm möjligt att använda tjänsten Att diskutera Vad innebär ett samarbete mellan ffentliga ch privata aktörer? Styrkr ch svagheter? Möjligheter ch begränsningar? För vem? Medbrgarnytta, samhällsnytta, företagsnytta, myndighetsnytta? Hur påverkas vår bild av medverkande aktörer? Lånar man drag av varandra? Gdwill vs. badwill? Hur påverkas ansvarigheten? Vem kan vi utkräva ansvar av m någt blir fel? Långsiktig tillit till pensinssystemet är grundläggande i samhället hur påverkas den av e-tjänsten? Sammanhållen eförvaltning i kmmuner Sammanhållen eförvaltning i kmmuner 6

7 Elektrnisk förvaltning sm idé, praktik ch Strt antal aktörer invlverade Generella typer av prdukter Kmmunala aktörer Näringslivskntr Samrdning Miljökntr Miljö- ch hälsskydd samt livsmedelbehandling Stadsbyggnadskntr Detaljplaneenhet Explateringsenhet Kmmunalt fastighetsblag Kllektivtrafikenhet Byggnadskntr Bygglv ch bygganmälan Tekniskt kntr Prjektering av infrastruktur Externa aktörer Länsstyrelsen Miljödmstlen Riksantikvarieämbetet El- ch fjärrvärmeblag Vatten ch avlpp Transprtstyrelsen Skanva Kmmun Kunskap Om etablering Om förutsättningar för företagande på rten Tillstånd ch avtal M ark (D etaljplan, köpeavtal) Byggnad M iljö Resurser Mark. Byggnad Anpassad & generell infrastruktur Etablerande företag Många prdukter eller en? Identifierade prblemmråden (1) Utsedd lkaliserering Uppr. explateringsbudget Explateringsavtal Detaljplanerad mark Utredda markförutsettningar Gdk. Bygglv Gdk. Bygganmälan (Gdk. Miljötillstånd) Etableringsmöjligheter (Markförslag) Tilldelad mark Planlagd mark Byggtillståndsgiven fastighet Inget samlat ansvar för relatinerna till en specifik företagare: Krt tankehrisnt: Ser sin handläggning sm slutet inte ttalprcessen Ansvaret för krdinatin ch samrdning helt på klienten Ingen samlad kunskap m ett företag: Ofta är den enda sm kan återskapa ett ärende från delarna klienten själv Råd ch stöd för i vilken rdning sm ärenden skall initieras finns inte Klienten får delge kmmunen infrmatin m sitt ärende på 8 kntr Vägar framdragna VA, El framdraget Gdkända miljötillstånd Tillsyn över byggnatin Byggklar fastighet Driftsklar fastighet Kntrsövergripande samverkan Kntr invlveras för sent i prcessen planering ch effektivitet blir lidande. Resultat från kntr är inte anpassade ptimerade för användning senare i prcessen. Adekvat kllektivtrafik Miljötillsyn Driftsanpassad fastighet Kntakter ch lärande Primärkntakter från företag kmmer in på många ställen. Identifierade prblemmråden (3) Erbjudanden till klienter Strukturerade erbjudanden sm avser såväl prcess sm prdukt saknas Löften ges infrmellt ch vidareförs ej alltid inm kmmunen Praktivitet i handlandet Handläggning sker på inkmmande ärenden Förhandsplanering ch allkering av mark saknas Pririteringar av ärenden När ärenden pririteras stannar handläggningen av andra ärenden upp helt prblem med likabehandlingen Tre viktiga fkusmråden Handläggarrller Samverkansskyldighet? Kundrientering? Rådgivningsskyldighet? Prcesstyrning Identifierade prcesser? Prcesser är styrande? Erkända prcesser? IT-medierad samverkan Medger systemmiljön samverkan? Infrmatinsbehven klarlagda? Teknikbehven klarlagda? Interaktinssätt klarlagda (ftg & kmmun)? 7

8 Elektrnisk förvaltning sm idé, praktik ch Kmplexa ärenden kräver lika kanalstrategier Att diskutera Intern handläggning & beslutsfattande Intern handläggning & beslutsfattande Interna IT-system Interna IT-system E-tjänster Kvalificerad rådgivning & interaktin Knstateras: Sammanhållen förvaltning är kmplext! Vad kan vi dra för slutsatser m detta fall med ett strt antal invlverade aktörer? Hur skulle ni börja arbeta för att skapa sammanhållen förvaltning? Hur kan man hantera ansvarighet i prcesstyrda verksamheter? Hur viktiga är följande begrepp i detta fall enligt er: etjänster, ärendehantering, prcessbeskrivning, kundrientering, begreppsmdellering, begreppsdefiniering, utveckling av rller, tjänstebeskrivningar. 8

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel: Uppföljning Om du inte längre ger stöd/vård till din närstående var då vänlig att endast besvara frågrna 1 till 11. Vi skulle även uppskatta m du vill ta tillfället i akt ch skriva någn kmmentar på den

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg?

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Åtgärdslistr från Skånskt Bstadsfrum 2014-11-28 Knkreta förslag på åtgärder för att lösa prblemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Större möjlighet till delat huvudmannaskap i detaljplan Använd

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Tddah. 'Datorstödda kmskapssystcm i framtidens kgntor. December 1986. Rapport. Sture Hägglund

Tddah. 'Datorstödda kmskapssystcm i framtidens kgntor. December 1986. Rapport. Sture Hägglund Tddah December 1986 Rapprt 26 'Datrstödda kmskapssystcm i framtidens kgntr Sture Hägglund Datrstödda kunskapssystem i framtidens kntr Sture Hägglund Universitetet ch tekniska högsklan i Linköping Sammanfattning:

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer