Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp"

Transkript

1 Datum: Rev: Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena Ervenius Per Jhanssn Per Fröling Ulrik Strömberg Mattias Svanld Patrik Sandgren Per Hagehammar Mats Devert Mikael Philipssn Jimmy Andreasssn Maria Aust Peter Bryne Ac-Net Jrdbruksverket Länsstyrelsen Dalarna Länsstyrelsen Värmland Länsstyrelsen Östergötland PTS Reginsförbundet Kalmar Tillväxtverket Västerås stad HSSL BBF BBF Härryda kmmun Skanva/SSAB IP-Only IP-Only PTS / Bredbandsutredningen N4M Bredbandsfrum, PTS, Bx 5398, Stckhlm. Telefn: Webbplats: E-pst:

2 Tidplan Anteckningar skickas ut senast Kmplettetring av anteckningar senast: Förslag på uppgifter sm en bredbandskrdinatr ska ha senast: Förslag på tentativa förslag sm kan lyftas i slutrapprt senast: Utkast till gruppen på slutrapprt skickas ut senast: Nästa möte: Öppnande av mötet Eva-Marie Marklund öppnade möte med att förklara syftet med dagen. Därefter gjrdes en presentatinsrunda. Marknadsaktörernas syn på samverkan ch förslag på förbättringar Skanvas syn Skanva finns i 290 kmmuner, estimerar utbyggnatin till villr i år (2014). Samarbetet med kmmunerna är det sm möjliggör utbyggnad. En gemensam infrmatinsinsats höjer anslutningsgraden ch möjliggör därmed utbyggnad på fler platser. Det krävs en miniminivå av anslutningar för att en utbyggnad ska påbörjas. Kmmuner bör ställa upp på ett samverkansavtal där viktiga förutsättningar sätts på pränt ch en överenskmmelse fattas. Den kmmunala varseblivningen av bredbandsfrågan har varit påtagligt mindre än den reginala. Det är bra m kmmunen har en bredbandssamrdnare, men det sm är ett abslut krav är förenkling vad gäller grävtillstånd ch samförläggning. Dålig kunskap m alternativa förläggningsmetder. Ibland kan det vara svårt att få tillstånd för spårfräsning, det finns en traditinell inställning på kmmuner med starka gatuchefer. Bredbandsfrum 2/14

3 Plitiskt kan en kmmun vara med på banan, men det tar tid längre ner i tjänstemannarganisatinen. Trts att vi (Skanva) får tillstånd för spårfräsning kan t ex andra prblem föreligga så sm allt för hårda krav på återställning. En utbyggnad kanske ändå kmmer till stånd men med andra schaktmetder, vilket blir ineffektivt. Viktigt med samplanering med kmmunerna, gemensam infrmatinsinsats ger mervärde. Exempel på en prblematisk situatin där samarbetet med kmmunen inte fungerar: Skanva har markavtal med Kmmun X Betalar Y kr per invånare ch år Avtalet beskriver förutsättningar för förläggning, grävtillstånd etc Skanva nekas sedan grävtillstånd, kmmunen kräver samförläggning med kmmunala stadsnätet. Stadsnätet nekar samförläggning. Går det till så här så låter man lkal knkurrens negativt påverka utbyggnaden. Skanvas inställning till Byalag Vad gäller den stödfinansierade utbyggnaden behövs enhetlighet, tydlighet, ch enkelhet i tlkning av regelverk såväl på riks, reginal ch lkal nivå Tydliga ensade krav på rbusthet, ställer krav på central rganisatin med riktlinjer Reginalt ch kmmunalt engagemang Finns gda exempel på kmmuner sm ställt krav på att byalag ansluter sig till ett centralt nät. Gärna en central Byanätsrganisatin enligt Bredbandsfrums förslag. Neutral ch inte kpplad till kmmersiella intressen Stödjande rll Viktigt att kmmersiella, reginal, kmmunala aktörer är invlverade eftersm vi har mycket att lära av varandra. Vilka exempel finns på kmmuner där ni har fungerande samverkansfrum? Vara ch Nynäshamn, Lahlm Kmmentar: I Östergötlands län finns ett prjekt på gång sm ska ensa kmmunernas villkr för grävtillstånd ch kstnader för detta. Bredbandsfrum 3/14

4 Ip-Onlys syn Blaget uppdelat i två affärsmråden Enterprise slutins tar hand m stamnät, hanterar större affärer sm myndigheter landsting, datahallar. Affärsmråde stadsnät, verksamhet i 13 kmmuner, varav 11 är strskaliga satsningar. IP-nly skriver samverkansavtal med kmmuner ch förbinder sig att bidra till att nå kmmunens bredbandsmål. Målet för Ip-Onlys kncepts är att överföra kunskap ch fungerande lösningar från en kmmun till annan. Ledrd: Lkal affärsutveckling Reginal kunskapsöverföring Natinell samrdning Kmmun, regin LST, samt SKL, behöver vara invlverade ch engagerade Knceptet kräver lkal förankring ch ett flexibelt affärskncept. Knceptet smart fiberstad går ut på att förlägga bredbandsinfrastruktur med ett helhetstänk i kmmunen, ch sm tar hela kmmunens nutida ch framtida behv i åtanke. Kppla infrastrukturen till den ffentliga tjänsteanvändningen. När man skiftar fkus från teknik ch börjar prata t ex M2M, välfärdstjänster, allt sm kan kapa kmmunens framtida kstnader eller driva tillväxt, blir det mycket enklare att få med kmmunen på banan. Härryda stadsnät Var tidigare sämst i Strgötebrg m a p fiber. Ip-nly förvärvade kmmunens förvaltningsnät för ett år sedan, ch skrev ett samverkansavtal. Nu är en strsatsning initierad Ingredienser för framgång: Gda villkr för marktillträde, förläggningsmetder ch återställning En bredbandssamrdnare sm håller ihp helheten Helhetperspektiv. Utbyggnadsplanen behandlar både tätrt ch landsbygd, samt är tidsatt. Plitiskt engagemang till 100 % Bredbandsfrum 4/14

5 Resultat: Med en lkal förankring (Ip-Only på plats lkalt) blir ckså anslutningsgraden högre. Ett intensivt infrmatins- ch försäljningsarbete i samarbete med kmmunen har gjrt att Ip-Only har 60-70% anslutningsgrad vid byggnatin. I kmmunikatinen fkuserar IP-nly på framtida tjänster: Miljö/energi, M2m Vård ch msrg Trafik ch infrastruktur Kultur ch evenemang Ökad tillgänglighet av e-tjänster WiFI Möjligheter för småföretagare Scialtjänst ch hemtjänst erbjuds vara tjänsteleverantörer Efterfrågan ökas genm att lkalt anpassa innehållet i nätet, funktiner ch tjänster skräddarsydda efter den specifika kmmunens behv. F: Hur fungerar knceptet med upphandling? S: Man måste se planeringen ch samverkan sm separat från utbyggnad av fibernät. Inga transaktiner sker i det första steget. F: Vad skulle detta ksta att skala upp till alla kmmuner? Lkal förankring i 290 kmmuner kan inte vara billigt? S: De sm tar ansvar för den lkala kntakten är samtidigt fältsäljare. Många har ckså ansvar för fler kmmuner ch större mråden. Men investeringen betalar igen sig direkt i ch med den höga anslutningsgraden, alltså finns inga skalprblem. F: Kan man driva marknadskrafterna längre ut i ch med denna metd? S: I vissa kmmuner driver vi nästan hela vägen ut i med vårt kncept, vi bygger ut på landsbygden med kmmersiella medel ch mtiv. Dck ser det så erhört ut på lika ställen i landet så det går inte att svara generellt. Däremt kan vi säga att det på flera håll i landet delas ut bidrag trts att marknadskrafterna själva skulle klara det. Bredbandsfrum 5/14

6 Net4Mbilitys syn N4M har nu ett mbilt bredbandsnät sm täcker hela landet, men det behövs nu mer kapacitet särskilt ute på landsbygden nya master kmmer byggas. Detta innebär 1500 nya bygglv, med allt mellan 1-3 år för tillståndsgivning. Detta gör att utbyggnaden tar tid. N4M har försökt initiera samarbete med kmmuner - genm länsstyrelserna. Företaget har börjat i Nrrland ch gått neråt landet, nu senast i Dalarna. I dialgen med länen ch kmmunerna har N4M framhållit vad företaget faktiskt bidrar med: bredbandstäckning på landsbygden. För N4M är sambandet tydligt: tar fibersatsningar längre tid, tar det ckså längre tid för det mbila att kmma ut. 4g är till skillnad från 3g ett datanät, kräver 20% fiber. Av 6000 master behöver minst 1200 fiberförbindelser för att kunna leverera kapacitet. Mbilmaster kan vara en katalysatr för att nå längre med fibern. F: Kan man från N4M få en översikt av hur era behöv kmmer se ut framöver, t ex länsvis? S: Vid byggnatin går N4M ut till alla nätägare (i närheten där de planerar byggnatin) ch frågar m det kmmer gå att ansluta till någt befintligt nät. Det vre önskvärt att rdna en översikt med krdinater även länsvis. N4M skulle hellre föra samtal med reginala sammanslutningar än kmmuner. Ofta finns denna möjlighet inte. Det mbila bredbandet är erhört jämlikt i Sverige. Statistiken (sm mäter överföringshastighet) i Sverige ser bara bra ut eftersm några platser sm är exceptinellt bra, inte för att nätet har en jämn nivå. På vissa platser i landet är alla våra master fiberanslutna, på andra håll är det radilänk sm gäller. I senare fall kan en anledning vara att det är möjligt att samarbeta med kmmunerna. Byalag N4M bedömer att det inte går att ge hela ansvaret för planering ch rganisatin till små lkala aktörer. Företaget kan inte teckna avtal m t ex mbilmaster med alla byanätsföreningar, utan behöver kunna prata med en större aktör. Det spelar ingen rll vem sm äger eller hur rganisatinen ser ut, men det behövs någn typ av stadsnät att prata med. Bredbandsfrum 6/14

7 Gruppdiskussin I Framgångsfaktrer för bättre samverkan Infrastruktur ch IT är inte samma sak, bredband är en samhällsinfrastruktur. Bredbandssamrdnare bör därför var placerad på samhällsplanering, eller rätt ställe, inte IT-avdelningen. Riva murar mellan kmmuner, man måste hjälpas åt över kmmungränser. Finns gda exempel sm behöver spridas. Inm kmmun behöver ckså samarbete pririteras. Skapa hål i marken - grupper på kmmunerna. Det gäller att invlvera alla sm har någt att göra med gräveri, exempelvis fiberaktörer, fjärrvärmenätsägare, elblag, gatuchefer, plan- ch bygglvsansvariga. Bredbandssamrdnarens lika rller behöver beaktas, ska hen vara en der, en tänkare (strateg), eller mix? Bredbandssamrdnare måste även ansvara för mbil utbyggnad, inte bara den fasta infrastrukture. Kanalisatinssamrdnare ett annat spår, en funktin sm har ansvar för el, tele, fiber, larmnät. Plitiska engagemanget viktigt, hur åstadkmmer man det? Sättet att prata, tjänster förstår plitiker, men infrastruktur kanske man inte är intresserad av. Index, rankingar, saker sm ger plitiskt tryck underifrån eller i jämförelse med grannkmmun. Gruppdiskussin II - Län vs reginer - Hur fungerar ansvarsfördelningen idag? - Vilka resurser finns var? - Vilka åtgärder behöver vidtas? - Hur skulle uppdraget kunna bli tydligare? - Vilken utveckling är önskvärd? Grupp 1: 1. Det ser lika ut, inte alltid rganisatin sm är nyckeln eller mtgången, utan engagemang ch plitisk förankring samt att alla berörda aktörer är med på banan. a. Kmmuners rll mycket viktigt Bredbandsfrum 7/14

8 b. Planeringsansvaret ligger på lika nivåer, behövs samarbete på strategisk genmförande/ praktisk nivå. c. Strategier blir ingenting m man inte har ett ramverk för genmförande, levandegöra strategin. 2. Kmmunal, reginal, strukturfnd, LBP, privata medel. Samarbete privat/ ffentligt blir alltmer värdefullt ch måste beaktas. 3. Byar ch kmmuner behöver stöd ch hjälp. Strategisk nivå via t ex bredbandsstrateg. Samrdnare ch strateg är inte samma sak. Två funktiner behövs. a. Diskutera nytta ch funktin istället för att bara prata m den fysiska infrastrukturen. Gemensam förståelse för behv kan vara en katalysatr för mer engagemang. b. Bidrag får inte vara det primära incitamentet, det ska vara nytta ch behv sm styr, inte bara att det finns pengar att söka. 4. Plitiken kan ge tydligare uppdrag a. Kppla till tidplan b. Kppla till ett tydligt genmföraransvar. Grupp 2 1. Fungerar lika, ch det är inte heller entydigt att det blir bättre m det är regin eller län sm har ansvaret. Dalarna lyftes upp sm ett gtt exempel. 2. Om LST själva hanterar så är risken att det blir paragrafrytteri, intresserad av att inte få anmärkningar snarare än att bygga. Om reginerna tar det så kan de priritera brt frågan, satsa på annat. 3. Tydligare uppdrag skulle inte nödvändigtvis hjälpa, se Västerås sm exempel där länsstyrelsen trts tydligt uppdrag ch ansvar fått se en våg av aktiviteter rganiserade av kmmunerna sm upplever att bredbandsarbetet går för långsamt. 4. Någn srts krdinatr skulle behövas, sm kmplement till handläggare. Bredbandskrdinatr, någn sm ska jbba tillsammans med kmmunerna strategiskt ch hinner vara ute på fältet. 5. När man hamnar hs lkala plitiker så finns det ett kunskapsglapp, frtfarande finns många beslutsfattare sm inte tycker bredband är viktigt. 6. Det måste finnas en flexibilitet, ch flexibiliteten frdrar samsyn hs aktörerna. Eftersm regelverken ändå sätter ribban ch det kan bli fram ch tillbaka från kmmissinen, då gäller det att vi har ett bra samarbete, för att kunna hantera svängningarna. Bredbandsfrum 8/14

9 Grupp 3 1. Prjektkntr med länsstyrelse ch regin, fkus på driva frågr, istället för psitinering. 2. Reginala bredbandsstrategier bör beaktas. Prblematiskt att vi inte får ställa reginala urvalskriterier. Natinell basnivå sm sen kan preciseras reginalt i större utsträckning än idag. 3. Tydligare direktiv från regeringen, vad man vill ha från reginer. T ex att man ska ha en reginal DA istället för dagens signatärskap. 4. Det kan behövas en reginal planeringsnivå, sm bättre tar tillvara på lkala planeringsdkument. Det bör finnas en överensstämmelse mellan lkala ch reginal strategier, där förstnämnd tillåts inspirera ch prägla sistnämnda (ch inte enbart tvärtm). Sammanfattning Peka med hela handen m vilken förväntningen är på länen ch reginerna Oavsett frm så behövs prjektkntrsfunktin / kansli Påverka genm att prata funktin ch nytta, gärna med räkneexempel Är kmpetensen m bredbandet jämnt fördelad? (Bredbandsutredningens förslag) Maria Aust, utredningssekreterare i Bredbandsutredningen, berättar m resultat från utredningen. Viktiga slutsatser från utredningen: Bredbandsstrategier är viktiga Lkala ch reginala bredbandsstrategier utgör en viktig del i förverkligandet av regeringens bredbandsstrategi Bredbandsguiden bör kunna utgöra ett underlag vid framtagande av bredbandsstrategier En rganisatin för att stimulera kmmunernas engagemang för digitalisering ch utbyggnad av bredbandsinfrastruktur behövs. Regeringen bör sluta en överenskmmelse m SKL:s rll i förhållande till rganisatinen Bredbandsfrum 9/14

10 En rganisatin behöver arbeta på tre nivåer, den natinella, den reginala, den kmmunala. Viktigt at samverkan går på alla ledder: Bredbandsfrum, PTS, SKL viktiga natinella nivåer Reginala nivån är främst tillsättande av bredbandskrdinatrer med lite större mandat än tidigare förslag Kmmuner bör ha kmmunala bredbandssamrdnare, någn med helhetsperspektiv i kmmunen. Bredbandsfrums mandat utökas ch ska fungera sm stöd för lkal ch reginal nivå. Kntinuerligt erfarenhetsutbyte ch kmmunikatin Kmpetensutveckling Uppdatera ch sprida kunskap m Bredbandsguiden Sprida gda exempel m bredbandsutbyggnad Vara till gänglig för frågr från krdinatrer Regelbunden kntakt med natinella myndigheter Årligen samla in ch vidarerapprtera till regeringen. PTS ska ansvara för samrdning ch samverkan mellan natinella myndigheter, t ex Bverket ch Lantmäteriet, PTS ska ansvara för kmpetensstöd till den reginala nivån avseende bredbandsstöd Reginala bredbandskrdinatrer ska ligga hs den sm har det reginala utvecklingsansvaret, Slutbetänkande kmpletterar delbetänkande med reginala bredbandsstrategier, kmmunala bredbandsstrategier, regelbunden kntakt med kmmuner, samrdna ch krdinera reginer ch LST, kntinuerlig kntakt med PTS & BBF. Även förslag på att tillskjuta ytterligare 17½ mkr per år för denna rganisatin. Bredbandsfrum 10/14

11 Gruppdiskussin III - Bredbandsutredningens förslag Kan utredningens förslag fungera? 1. Bedömning av utredingens förslag kan mdellen fungera? 2. Kmpletteringar för att lösa balansen i kmpetensen behövs det någt mer? 3. Vilken rll ska tillskrivas bredbandskrdinatrer? Grupp 1 - Mdellen kan fungera, det är särskilt bra med statlig samrdning av de natinella aktörerna - Reginsförbunden ch länen behöver ckså samverka - Det finns en naturlig kppling mellan reginer ch kmmuner - Den föreslagna mdellen är i viss utsträckning fyrkantig ch bygger på ett traditinellt tänkande. - Det finns mfattande balanser i systemet både vertikalt ch hrisntellt med Sverige 290 kmmuner. - Länssamverkan bredband fungerar för stöddiskussiner men bör kmpletteras med ett frum för reginal utveckling. - Den pririterade uppgiften för bredbandskrdinatrer är att få kmmunerna med på banan. Grupp 2 Delad krdinatrrll kräver samsyn hs kmmunerna Bredbandsfrum har rllen sm avrapprtering ch stödfkus, snarare än strategiskt. LSB skulle kunna knytas hårdare till Bredbandsfrum, det skulle behövas tydligare samarbete. Idag upplevs att det sker visst dubbelarbete gentemt det arbetsgrupper. LD21, LSB, PTS/BBF pratar alla med SJV utan att krdinera sinsemellan Jrdbruksverkets regler tar mycket energi vilket kan kmma rättas till genm PTS expertfunktin. Det krävs ett trvärdigt, partiskt remissfrum för att svara på frågr angående Jrdbruksverkets regeltlkningar. Förslaget till samrdningsmdell i utredningen leder inte nödvändigtvis till större tydlighet. Det finns en massa aktörer idag ch de behåller alla sitt uppdrag ch får i vissa fall utökat mandat i mdellen. Bredbandsfrum 11/14

12 Avsaknad av tydliga direktiv, instruktiner till alla lika aktörer innebär ckså prblem. SKLs rll är viktig för att skapa legitimitet gentemt kmmunerna. Kmmunerna brde ta en större rll ch söka bredbandsstöd inm Landsbygdsprgrammet Tidigare har vi pratat m att det behövs en gemensam utbildning för bredbandskrdinatrer. Bra tanke att ge krdinatrer en gemensam kunskapsgrund. Hur mäter man effektivitet på bredbandskrdinatr? - Viktigt att inte mäta för mycket effektmål, sm tar tid att kunna mäta. Initialt mäta antal möten, kntakter et c. - Bredbandsfrum index, PTS kmmunenkät kan vara bra sm mäter bl a engagemang. - Lärdmen från Dalarna är att det har tagit tid innan strukturen km på plats. - Det skulle behöva listas vad en bredbandskrdinatr bör göra. Grupp 3 Mdellen kräver en bra synkrnisering. Mellan t ex SKL ch RK. Förslaget har rätt i att en ny rganisatin måste arbeta inm den befintliga strukturen, viktiga att hitta rätt samarbetsfrmer 21 länsstyrelser är för många. Kluster m 8-10 reginer behövs, ex via NUTS2 reginerna (8 st) Handskakning mellan regering, regin, LST är viktigt Strt ansvar för den sm får krdinatrrllen att driva på ch skapa relatiner. Samtidigt sm ledningen behöver driva på ch se till att krdinatr får den rll ch den plats sm behövs. Se över rllen för kmmunalförbund i mdellen. Handskakning mellan Regeringen ch SKL att bredbandssamrdnare ska få den plats de behöver. Behövs det någt mer? (för att lösa balans i kmpetens) Tydligare direktiv, arbetsbeskrivning, för krdinatrerna Vilken rll ska tillskrivas krdinatrer? Missinerande m bredband Kntinuitet i kntakt med marknadsaktörer Bredbandsfrum 12/14

13 Finns eventuellt vinst med en gränsöverskridande sammanhållning, samma funktin ansvar för fler län. T ex att en krdinatr ansvarar för större reginer än ett län. Behöver ha någn typ av rll gentemt byanäten, men kntakter bör främst gå via kmmuner. Tvistlösning t ex. Vilka frum behövs? LSB fyller sin funktin, de hanterar i första hand stöd. Även i denna mdell är det viktigt att krdinera handläggare sm arbetar med bredbandsstöd. Det behövs en utbildningsfunktin ch ett frum för uttlkning av stödregler. De reginala bredbandskrdinatrerna hör inte naturligt hemma där dck. Erfarenhetsutbyte mellan länen kan rganiseras på lika sätt. Ursprungligen rganiserade länen själva sina möten. Nu är inriktningen vanifrån, utbildningen har ett infrmatinssyfte uppifrån ch ned. Då lämnar ckså länen ifrån sig sitt ansvar. Båda typer av inriktningar ger lika resultat i frm av engagemang. LSB får inte mycket utrymme i utredningen, utan man säger att man ska bygga vidare på den befintliga strukturen. Här skulle man kunna förändra strukturen, LSB får inte samma funktin m Bredbandsfrum får utökat mandat. Lkala bredbandskrdinatrer behöver sitt eget frum, sm man själva äger. Det är centralt att beskriva vilken typ av mandat en krdinatr behöver för att faktiskt kunna tycka till i de lika prcesserna. Kmmande möten 21 augusti ändrat till den 20 augusti Bredbandsfrum 13/14

14 Bredbandsfrum 14/14

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Minnesanteckningar Möte I med Byanätsgruppen

Minnesanteckningar Möte I med Byanätsgruppen Datum: 2012-09-27 LRF, Stckhlm Krrigerad slutversin Namn: Patrik Sandgren Patrik.sandgren@pts.se Minnesanteckningar Möte I med Byanätsgruppen Namn Organisatin Åsa Odell Björn Galant Camilla Nyrs Ulrik

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden Metdhandbk för arbete med unga ch lkalt ledd utveckling på landsbygden INNEHÅLL U LAND Ung på landsbygden Varför unga i lkal utveckling på landsbygden? Paraplyprjektens upplägg Ungdmscachens rll Unga ambassadörer

Läs mer

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning Elektrnisk förvaltning sm idé, praktik ch Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning IT ch management, åk 1 Agenda Inresetillstånd Verksamt Min pensin Kmmuner Karin Axelssn & Anders Perssn IEI/LiU

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel

Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel 1 Internal *LCA = Livscykelanalys Bakgrund Skanva erbjuder Sveriges största öppna tele- ch datakmmunikatinsnät. Vårt fiber- ch kpparnät täcker hela

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 Under våren 2010 har Centrum för samtidsanalys frtsatt bedriva verksamhet på uppdrag av Nacka kmmun ch Nacka församling inm följande fkusmråden: 1. Ökad dialg

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013 Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2013 [Reviderad 2013-05-27] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv verka för en

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

behöver avtalen vara extra robusta, tydliga och långsiktiga.

behöver avtalen vara extra robusta, tydliga och långsiktiga. Med denna sammanställning vill jag visa hur säker ch trygg framtiden blir för föreningarna ch dess medlemmar m avtalsförslagen sm gdkänts av SäBy ch SäKm blir verklighet. Med tanke på SäKms eknmi sm överlever

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

Kris & beredskapsarbete i Östhammar Strategienheten/Säkerhet & Beredskap

Kris & beredskapsarbete i Östhammar Strategienheten/Säkerhet & Beredskap Kris & beredskapsarbete i Östhammar 2017 Strategienheten/Säkerhet & Beredskap Histriskt beredskapsarbete Nuläge Dagens kris ch beredskapsarbete utgår från lagar ch förrdningar Principer råder kring samverkan

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Mötesanteckningar första mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar första mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-04-02 Mötesanteckningar första mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Deltagare Eva-Marie Marklund (Ordförande) Linda Nordh Ulrik Strömberg Helena Ingvarsson* Joakim Holback Gabriella Uhrdin

Läs mer

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats 2016-12-01 1(8) Ansökan till Samspelet m finansiering i insats TRIS- Tidig Rehabilitering i Samverkan Bakgrund Stegen har varit ett väl fungerande prjekt under flera år där samverkan mellan parterna har

Läs mer

Innehållsförteckning. 2. Inledning

Innehållsförteckning. 2. Inledning Innehållsförteckning 1. Framtidsvisin för Näringsliv/Besöksnäring Kiruna är en destinatin ch kmmun i världsklass. Genm ett kundrienterat värdskap, innvativt företagarklimat, gränslös samverkan ch trygg

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg?

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Åtgärdslistr från Skånskt Bstadsfrum 2014-11-28 Knkreta förslag på åtgärder för att lösa prblemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Större möjlighet till delat huvudmannaskap i detaljplan Använd

Läs mer

Det kulturella systemet och kulturpolitikens utveckling. Karlstad 20 januari 2014

Det kulturella systemet och kulturpolitikens utveckling. Karlstad 20 januari 2014 Det kulturella systemet ch kulturplitikens utveckling Karlstad 20 januari 2014 Det kulturella systemet Plitiskt system Kultur/värdesystem PRODUKTION DISTRIBUTION KONSUMTION t.ex. t.ex. t.ex. Författare/Förlag

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull 2015-09-17 Plan för reginal arbetsfördelning inm cancervården - för patientens skull Arbetsgång för reginal arbetsfördelning Arbetsfördelning (nivåstrukturering) ska säkra att åtgärder sm kräver särskild

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län -bken Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007 Dris Thrnlund, prjektledare Länsstyrelsen i Nrrbttens län Titel: JA -bken, Länsstyrelsens rapprtserie 12/2007 Författare: Dris Thrnlund, Länsstyrelsen i Nrrbttens

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013 Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2013 [Reviderad 2013-03-15] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv verka för en

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun Bibliteksplan för Lycksele Kmmun Bibliteksplanen skall ligga till grund för bibliteksverksamheten i kmmunen under åren 2012-2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Framtidens V8... 3 Lyckseles visin Vägvisare...

Läs mer