Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden"

Transkript

1 Metdhandbk för arbete med unga ch lkalt ledd utveckling på landsbygden

2 INNEHÅLL U LAND Ung på landsbygden Varför unga i lkal utveckling på landsbygden? Paraplyprjektens upplägg Ungdmscachens rll Unga ambassadörer Vad många av ss mest av allt behöver är någn sm får ss att göra vad vi kan! Viktiga rekmmendatiner Tips från cachen Administratin Kntaktnät Ungdmar är inte framtiden, de är nutiden! Marknadsföring Delprjekt Förslag till prgramperiden Avslutande rd

3 U LAND Ung på landsbygden U LAND är en förening sm har karaktären av ett nätverk. U LAND består av engagerade persner sm träffar unga dagligen i våra arbeten sm ungdmscacher i Leadermråden eller sm aktiva i andra rganisatiner sm arbetar tillsammans med unga på landsbygden. I U LAND förs dessa persner samman för erfarenhetsutbyte, kmpetensutveckling ch lbbying i frågr sm rör unga på landsbygden. Vi hjälper ch stöttar varandra i våra arbeten ch brinner för att lyfta unga på landsbygden till nya nivåer! I halvtidsutvärderingen Tema Unga m ungas attityder ch rll i landsbygdsprgrammet 1 framkm att endast en prcent av medlen i Landsbygdsprgrammet gick till unga. En av metderna för att öka ungas delaktighet i Landsbygdsprgrammet ch Leader har varit att driva paraplyprjekt riktade till unga, med en ungdmscach anställd för att stötta ch uppmuntra unga att driva egna delprjekt. Vi ungdmscacher möter ständigt engagerade unga med ett driv ch vilja att utveckla sin hembygd ch ser fta hur de med strt engagemang även får med sig andra åldersgrupper ch intressenter i sina prjekt. I det här dkumentet har vi samlat våra erfarenheter, med syfte att förenkla för lkala ch reginala utvecklingsgrupper i prgramperiden , när de förhppningsvis bestämmer sig för att satsa på paraplyprjekt för unga åter igen! Trevlig läsning! / U LAND 1 Rapprten är framtagen i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Unga ch hittas här: 3deda4d html

4 Varför unga i lkal utveckling på landsbygden? Att uppmärksamma ungdmars livsvillkr på landsbygden handlar m både nutid ch framtid. Landsbygden ska vara en plats sm barn ch ungdmar tycker är bra att b ch leva på ch därtill en plats där de kan se sin framtid. Det är viktigt att stärka ungas självkänsla ch handlingskraft genm att uppmuntra deltagande i lkalt utvecklingsarbete ch den lkala demkratin. Ungdmar har en central rll för att ge nya perspektiv på utvecklingsarbetets inriktning ch mål. Ungdmsverksamhet är en viktig del av lkal utveckling på landsbygden ch en förutsättning för återväxt ch utveckling i reginen. Ungdmar är faktiskt en av de viktigaste målgrupperna inm landsbygdsutveckling! Trts det så arbetar inte alla mråden med ungdmar ur ett underifrånperspektiv, ch många upplever svårigheter i hur de ska göra för att arbeta med ch för unga. Målet med detta dkument är att försöka sätta fingret på varför man ska jbba med paraplyprjekt med ungdmsfkus inm lkal utveckling, hur man kan jbba med det ch hur man sedan kan marknadsföra sig utåt ch engagera ungdmar att starta prjekt. Genm att ungdmar får ett eget frum inm den lkala utvecklingen på landsbygden skapas inkörsprtar till påverkan att skapa ungdmsprjekt sm ger en levande landsbygd med mycket aktiviteter sm i det långa lppet ger en mer kreativ ch psitiv fritid. Genm att uppmuntra psitiva fritidsaktiviteter så mtverkar man därmed ckså kriminella ungdmsinfluenser. Ungdmar behöver få eget ansvar att kunna driva egna prjekt; för att få egenvärde, växa sm persner ch att bli en naturlig del av samhället. Samhället får ett nytt perspektiv på vad ungdmarna vill ch hur deras behv ser ut genm samarbetet sm uppstår mellan ungdmarna ch samhället i ett paraplyprjekt. Paraplyprjektens upplägg inm Leader Paraplyprjekt är ett sätt att förenkla för prjektsökande, där unga kan söka mindre delprjekt med enklare administratin ch stöttning från en ungdmscach. Paraplyprjekten har initierats ch ägts av LAG (Lcal Actin Grup - innebär styrelserna sm förvaltar Leadermrådena). Summrna de unga kunnat söka har i prgramperiden varierat mellan kr kr per delprjekt. För ett paraplyprjekt på 2 år kan det vara lagm med ungefär 20 delprjekt sm de unga kan söka. Paraplyprjekten har ftast bestått av två delar: Administratin här ingår lön, kntrshyra, telefni sv till en ungdmscach, marknadsföring, arvdering till beslutsgrupper, mötes- ch resekstnader, utbildning ch andra kstnader sm kan uppstå under prjektet. Delprjekt- här ingår de delprjekt sm unga söker ch genmför. De ansöker från ch redvisar till ungdmscachen, sm betalar ut pengarna till delprjektet ch sm sedan i sin tur redvisar kstnaderna för både administratin ch delprjekt till den utbetalande myndigheten.

5 Ungdmscachens rll Att ha en ungdmscach är kvalitetssäkrande i ett paraplyprjekt med ungdmsfkus. Inte minst är det en utmaning att kunna frmulera landsbygdsutveckling attraktivt ch bygga upp bra samarbeten med lkala aktörer. Det kräver en utåtriktad, scial, trevlig persn med lösningsfkus, tålamd ch strategitänk. Man måste kunna ställa krav, synliggöra utmaningen, nå ut ch hitta målgruppen ch kmmunicera på ett trvärdigt sätt. Man ska vinna förtrenden, lyssna, våga utmana ch ifrågasätta! Ungdmscachens arbetsuppgifter är väldigt varierande ch det ställer höga krav på flexibilitet. Ungdmscachen bör vara anställd på minst 75 %, resultatet av prjektet är berende av hur mycket prjektledaren kan arbeta ch mbilisera. Erfarenheterna från prgramperiden visar tydligt att paraplyprjekten ch resultaten av dem blir sm mest framgångsrika där ungdmscachen haft tid ch resurser att arbeta systematiskt ch långsiktigt med frågrna. När prjektgruppen sitter samlade framför datrn kl en lördagskväll ch bara måste få ett svar direkt är det ungdmscachen de ringer. De ringer ti minuter innan de ska handla batterier, de ringer när de har fått väntade utgifter, när någn i prjektgruppen inte tar sitt ansvar, när prjektgruppen har splittrats, när de inte längre rkar driva prjektet, när de ska skriva pressmeddelande sv. Detta förtydligar förhppningsvis vikten av att ha en ungdmscach sm kan stödja, hjälpa ch uppmuntra ch sm är tillgänglig. Dck måste man ha i åtanke att det är ungdmscachens jbb ch inte dennas liv. Tillgängligheten kan inte vara så str att det förväntas att man svarar i telefn när man är ledig. Här är det viktigt med balans ch tydliga signaler. Ordna förmöten med kmmunerna för att förankra paraplyprjektet innan det är gdkänt! Påminn vuxna m att unga är viktiga genm skicka ut regelbundna rapprter m resultat ch framgångar! Avsätt pengar till marknadsföring i budgeten; affischer, fldrar, t-shirts, pins, väskr, gdis sv. Lyssna! Ingen är bättre medveten m ungas behv än unga själva! Ge utrymme att ta fram arbetssätt ch metder sm de unga trivs med! Stå för det du lvar, släpp kntrllen ch låt ungdmarna göra själva! Se till att ungas erfarenheter tas till vara på ch att de får nya! Påpeka att det är kmpetensutvecklande att sitta i U-LAG eller att driva ett delprjekt! Se till att finnas sm ett stöd, räkna med att det kanske inte behövs kl 8-17 jämt. Spara på kntakter du träffar i jbbet, du vet aldrig när de kan behövas! Hitta lugna stunder för att ta hand m budget ch eknmi! Om det är långt mellan kllegr rdna med regelbundna fysiska möten ch delta i nätverksträffar. En ungdmscach skaffar sig väldigt många nya kntakter ch kan på så sätt emellanåt fungera sm en förmedlare: mellan lika aktörer ch utövare, mellan vuxna ch ungdmar, mellan amatörer ch prffs. Ungdmscacher har vid flera tillfällen ckså tipsat t.ex. lkaltidningar, kulturnämnder ch fnder m ungdmar sm bör uppmärksamuppmärksammas!

6 Unga ambassadörer Att ha en ungdmsstyrelse eller referensgrupp knutet till ett ungdmsprjekt ger tydlig förankring ch trvärdighet i hela prjektet. De är dessutm en tillgång ch resurs för ungdmscachen, både när det gäller beslut kring delprjekten men ckså sm ett bllplank vid marknadsföring, idéutveckling ch prjektledning. Ungdmarna kan ckså anlitas vid uppdrag där ungdmscachen behöver hjälp eller där ungdmscachen redan är uppbkad på annat håll. Flertalet sm slutat i ungdmsgrupperna i denna prgramperid har gjrt det frivilligt av praktiska skäl, en flytt, studier eller ett nytt krävande arbete. Att ledamöterna får arvde för sina insatser är en förutsättning för att lcka ungdmarna att hålla sig uppdaterade ch kmma på möten, men även ett sätt att validera deras uppdrag. När persnerna i ungdmsstyrelsen/referensgruppen ska utses kan det vara bra att tänka igenm de lika typer av funktiner sm bör finnas i en referensgrupp. Tänk ckså igenm de lika uppgifter sm kan uppstå ch se till att det finns en uppgift för alla i gruppen, sm de känner sig trygga i! Det kan vara att ungdmarna t ex brinner för någt av följande: sin hembygd ch/eller en levande landsbygd grafisk design (ft/layut) att skriva ch att uttrycka sig i text Arrangörskap möten mellan människr att lära sig nya saker ch att utvecklas att inspirera andra Det har framkmmit att ungdmarna växer sm både människr, ledamöter, prjektledare ch förebilder, men ckså sm ambassadörer för landsbygdsutvecklingen. I dessa referensgrupper sitter de framtida medlemmarna i andra styrelser! Läs mer m hur man kan rganisera en referensgrupp på Se till att referensgruppen har en bra fördelning vad gäller gegrafisk tillhörighet, ålder ch kön! Leta efter ledamöter i elevråd ch ungdmsråd, på fritisgårdar ch sklr, genm föreningar ch rganisatiner ch genm tips från andra sm ckså jbbar med ungdmar i din regin. Gör efterlysningar på sciala medier! Invlvera gärna ungdmar i rekryterandet, m de har tid eller vet någn sm skulle vara perfekt för uppgiften! Beskriv möjligheten att påverka ch göra skillnad, visa på att unga behövs! Beskriv chansen att träffa nya människr ch skapa ett bra kntaktnätverk inför framtiden! Beskriv möjligheten att utvecklas ch att kunna påvisa vad de gjrt i sitt framtida CV! Förklara att uppgiften kan vara tidskrävande, men att man får ta verkligt ansvar! Låt gruppen ta beslut m vilka prjekt sm ska beviljas stöd utifrån en checklista sm ni gjrt tillsammans, så att alla prjektidéer behandlas lika! Låt gruppen agera ambassadörer, stöd ch bllplank för paraplyprjektet ch dess delprjekt! Uppmuntra gruppen att vara delaktiga i ch ta ansvar för marknadsföringen! Uppmuntra gruppen att planera ch genmföra egna prjekt ch arrangemang!

7 Viktiga rekmmendatiner Vill man starta ett paraplyprjekt sm riktar sig till unga är det några saker sm är extra viktiga att tänka på. Förtydliga rllerna! Först ch främst är det viktigt att förstå rllen sm prjektledare i ett ungdmsparaplyprjekt. Se till att det finns en tydlig beskrivning av vad verksamhetsledaren ser sm sitt ansvarsmråde ch vad prjektledaren har för ansvarsmråden. Det är viktigt att ge både prjektledaren ch en eventuell ungdmsstyrelse/referensgrupp riktigt inflytande ch inte låtsasinflytande. Till exempel är det viktigt att ledamöter i ungdmsstyrelsen/referensgruppen är arvderade, då de fyller en styrelseliknande funktin i paraplyprjektet. Avsätt pengar för kmpetenshöjning, attitydförändring ch nätverkande! Se till att det i prjektets budget finns reserverade pengar för interna, eller egna, prjekt av kmpetensförhöjande ch attitydförändrande karaktär. Exempel på detta är Entreprenörscaféer, Idéutveckling, Förenings- ch styrelsekunskap, deltagande vid reginala ch natinella träffar såsm Landsbygdsriksdagen, Ungagemang, Ullbaggegalan, Almedalen ch så vidare. Dessa pengar ska finnas för såväl prjektledare sm för eventuellt U-LAG. Budgetera pengar ch tid för prjektledaren att åka på nätverksträffar med U LAND, ch se till att det finns tid för samarbeten! Ta vara på ungdmsstyrelsen/referensgruppens ch undmscachens kmpetens! Se till att - m man har en ungdmsstyrelse/referensgrupp - invlvera dem i den lkala utvecklingsgruppens arbete på lika nivåer så att man på bästa sätt tar vara på den kmpetens sm ungdmsstyrelsen/referensgruppen har. Detta kan t.ex. leda till att man på ett bra sätt får in unga representanter i den lkala utvecklingsgruppen så småningm. Dessutm är det erhört viktigt att den lkala utvecklingsgruppen ser ungdmscachen sm ett viktigt instrument i rganisatinen ch använder sig av ch stöttar denna på ett bra sätt. Förankra paraplyprjektet! Det är viktigt att man har en vilja att satsa på ungdmar ch att prjektet är förankrat i kmmunerna sm ingår i mrådet. LAG kan hjälpa till med förankringsarbetet i sina respektive kmmuner, föreningar, företag eller rganisatiner i bygderna. Extra viktigt är det att kmmunerna är invlverade ch ser detta sm en möjlighet ch inte knkurrerande verksamhet! Ett bra sätt att göra detta kan vara att invlvera kmmunerna eller andra rganisatiner i framskrivandet av paraplyprjektet (dvs. innan det blivit gdkänt). Kmmunerna kan då vara med ch påverka utfrmningen av prjektet utifrån vad de ser för behv i mrådet, ch är då med på banan redan när prjektet startar upp.

8 Tips från cachen! Vi har under prgramperiden samlat på ss en str mängd knkreta tips ch smarta sätt att jbba i paraplyprjekten. Här har vi samlat tips inm administratin, marknadsföring, ch delprjekten. Administratin Här har vi samlat våra bästa tips för att smidigare kunna hantera paraplyprjektets ch delprjektens administratin! Tydliggör förlppet i ett prjekt för ungdmarna redan när de skriver ansökan, från start -> slut ch gör en förenklad ansökningsblankett för de sm vill söka stöd från paraplyprjektet. Gör ckså en mall för delprjektens slutrapprt. Ha en persn i varje delprjekt sm har hand m eknmin, detta kan även vara en vuxen sm är invlverad. Tydliggör rllerna för prjektdeltagarna från början! Betala inte ut pengar i försktt. Följ med ch betala, betala på faktura eller låt någn i prjektet lägga ut pengar så länge! När ett delprjekt får gdkänt; dela ut en prjektmapp med en kpia på ansökan, en kpia på underlaget för beslutet, en lista på vad prjektgruppen måste ta hänsyn till vad gäller tiddagböcker, utgifter ch marknadsföring, ett par uppkpierade tiddagböcker (för både persn ch per aktivitet), en körersättningsjurnal, ett kuvert för eventuella kvittn ch så klart ungdmscachens kntaktuppgifter. Samla alla dkumentatin kring varje delprjekt i en egen mapp: ansökan, beslut, kpir på alla kvittn, tidningsurklipp, pressmeddelanden sv. Var tydlig med vilka lgtyper sm måste finnas med i all marknadsföring. Uppmuntra ckså prjektgruppen att nämna var de fått stöd ch pengar ifrån m de skulle bli intervjuade av media! Våga fråga andra ungdmscacher eller din verksamhetsledare m hjälp! Håll kll på budgeten löpande! Håll kntakten ch följ upp via det frum sm passar prjektgruppen bäst, det kan vara Facebk, mail, telefnsamtal eller sms. Hör gärna av dig med jämna mellanrum! Skriv upp delmål (handlingsmål)! Delrapprtera fta. Vänta inte för länge, då blir det svårt att minnas! Lägg ut gdkända delprjekt på sciala medier ch eventuella hemsidr. Frtsätta att uppdatera när det händer någt nytt i delprjekten, hjälp gärna prjektgruppen att synas! Håll kntakten ch följ upp via det frum sm passar prjektgruppen bäst, det kan vara Facebk, mail, telefnsamtal eller sms! Hör gärna av dig med jämna mellanrum!

9 Kntaktnät Hur kan man nå unga med infrmatinen m att det finns möjlighet att söka stöd för sina idéer från paraplyprjektet? Vart kan man höra av sig, vart kan man affischera eller träffa unga? Generellt är det viktigt att identifiera nyckelpersner inm kmmuner, föreningar etc., sm i sin tur har mycket kntakter med unga. Nyckelpersnerna kan vara både vuxna ch unga. De kan hjälpa till att sprida infrmatinen i sina kntaktnät. För många unga fungerar det bäst att först få höra m möjligheten att söka stöd från paraplyprjektet från någn de redan känner sm kan förklara vad det handlar m ch sm kan förmedla kntakten till ungdmscachen. Den infrmatinen kan sedan kmpletteras med infrmatin i flyers, på hemsidr eller i sciala medier. Berende på målgrupp (15-20 år eller år) är ckså kntaktytrna lika. Tänk igenm vilken din målgrupp är ch anpassa dina kntaktytr efter det. Till höger finns en lista över aktörer sm kan vara bra att kntakta ch få överblick över när man vill nå ut till unga i sitt mråde. Tips på hur du kan underhålla ditt kntaktnät: Analysera ch se över dina kntaktnät emellanåt för att se vilka nya kntakter du behöver ta för att nå ut till fler. Håll igång dina kntaktnät, skicka ett mail, träffas, ring, sprid infrmatin, engagera! Föreningslivet: idrttsföreningar, kulturföreningar, handikappföreningar, mtrföreningar etc Natinella rganisatiner med reginala distrikt: Vi Unga, 4 H, Unga Örnar, LRF Ungdmen (Lantbrukarnas riksförbunds ungdmsrganisatin), Scuterna, Sverk, Riksförbundet för hmsexuellas, bisexuellas ch transpersners rättigheter (RFSL), Kristliga föreningen av unga människr (KFUM), Ungdmens nykterhetsförbund (UNF), Studieförbund, Flkets hus ch parker, Miljöförbundet Jrdens vänner, Naturskyddsförening/Fältbilgerna etc. Nattvandrare Läxhjälpare Plitiska partier, ungdmsförbund Spntanidrttsgrupper (skate, parkur etc) Csplaygrupper Andra lkala prjekt: t.ex. Arvsfndsprjekt, kmmunala prjekt Kmmunernas föreningsträffar/råd Kmmunernas ungdmssamrdnare, flkhälssamrdnare, näringslivssamrdnare, fritidschef, kulturchef, landsbygdsutvecklare, integratinssamrdnare etc. Kyrksamfund Bygdegårdar Sklr, glöm inte naturbruksklr! Fritidsgårdar Elevråd, elevkårer, ungdmsråd Ung Företagsamhet, smmarlvsentreprenörer ch arbetsmarknadsprjekt Cmpanin Nyföretagarrganisatiner Benden för ensamkmmande fyktingbarn Lkala arrangemang, festivaler, mässr

10 Marknadsföring Att använda sig av befintliga kanaler, nyckelpersner, nätverk, medier, kärnfrågr, uppsamlingsplatser, föreningar, grupper ch företag är inte alltid lätt! Hitta bra rganisatiner ch aktörer att samarbeta med, ch var tydlig med vad paraplyprjektet erbjuder för möjligheter. Försök att hitta bra ambassadörer i bygden, stlta unga ch vuxna sm kan sprida möjligheten i sina kntaktnät! Läs lkaltidningen regelbundet ch kntakta andra drivna sm de eventuellt skriver m! Satsa på inför-reprtage! Gå med i eller gilla väsentliga Facebkgrupper ch Facebksidr! Skriv nyhetsbrev, eller signa upp dig på andras nyhetsbrev! Presentera prjektet på företagsfrukstar ch sammanhang sm inte är typiskt unga! Köp annnsplats på Sptify, sciala medier, hs den lkala tidningen eller radistatinen! Lägg ut krta rliga filmer på YuTube! Beställ gratissaker att dela ut (pins, t-shirts, väskr) Erbjud t ex idéwrkshps ch kreativitetsövningar ch medverka på mässr för att synas! Fixa spnsring från lkalt företag ch dela ut deras prdukt med din egen lgga på! Skicka regelbundet ut pressmeddelande till lkalpressen, lär ch uppmuntra dina prjektgrupper att skriva egna pressmeddelanden! Kntakta facktidningar ch branschtidningar! (hästtidningar, tidningen LAND sv.) Skapa en välfungerande & levande hemsida ch var aktiv på sciala medier. Prmta befintliga prjekt! Anlita ungdmar sm är duktiga på musik, ft, film eller teater för att göra marknadsföringsmaterial eller happenings! Sprid gärna infrmatin i samband med en aktivitet eller ett arrangemang dit många ungdmar söker sig! Ordna specifika wrkshps m efterfrågade kmpetenser, t.ex. hur man arrangerar ett LAN, hur man skriver ett pressmeddelande, hur man arrangerar i största allmänhet! Möt unga där de känner sig trygga! Utnyttja ch använd dig av befintliga strukturer!

11 Delprjekt Under har unga på Sveriges landsbygd genmfört över 300 delprjekt av ch för andra unga. De har handlat m allt från att starta upp fritidsgårdar, drivit grupper med pnnyagililty, byggt badplatser, vlleybllplaner ch skateramper, arrangerat festivaler, musikaler ch teaterpjäser, utbildat sig i hur man arrangerar ett LAN eller blir en bättre hppryttare, startat upp bigrafer ch radistatiner. De unga har byggt garage för att mecka, genmfört manikyrer på äldrebenden, skapat DJ-utbildningar ch Csplayverkstäder, hållit hälswrkshps, knstutställningar, artistsklr, talangjakter ch mycket mycket mer!

12 Förslag till prgramperiden Erfarenheterna ch resultaten från prgramperiden visar att paraplyprjekt riktade till unga, med ungdmscach ch referensgrupper är en mycket framgångsrik metd för att invlvera ch arbeta med ch för unga på landsbygden ch i lkal utveckling. Det har lett till att ett strt antal unga lantisar genmfört sina egna idéer, startat upp nya verksamheter, företag ch rganisatiner ch tillsammans utvecklat landsbygden där de br. Under prgramperiden hppas vi att erfarenheterna ch kunskaperna från paraplyprjekten tas till vara ch att man frtsätter att använda sig av ch utveckla metden. För att göra detta möjligt föreslår vi att: Unga bör vara en frtsatt målgrupp i arbetet med att genmföra Landsbygdsprgrammet! Vi efterfrågar tydliga, knkreta mål m hur aktörer (t.ex. lkala utvecklingsgrupper) kmmer att frtsätta jbba för att för att skapa möjligheter för unga att leva, arbeta ch vara lyckliga på landsbygden. Detta bör göras t.ex. de lkala strategierna ch i de reginala handlingsplanerna strategierna. Det skapas möjligheter för att söka mikrstöd (t.ex. genm paraplyprjekt) för unga inm fler delar av Landsbygdsprgrammet. För att detta ska bli framgångsrikt är det viktigt att det anställs persner sm arbetar med att marknadsföra dessa möjligheter ch att underlätta för unga att ta del av medlen. Det anställs en natinell samrdnare sm arbetar med unga inm Landsbygdsprgrammet. Denna persn kan inspirera, stötta ch hjälpa aktörer att arbeta tillsammans med unga på landsbygden ch kan ckså mvärldsbevaka, samla ch sprida gda resultat. Det utvecklas gemensamma blanketter sm är utfrmade så att även prjektvana förstår. Vi sm arbetar med unga på landsbygden kan frtsätta ha en kntinuerlig dialg på lika nivåer kring hur vi tlkar regelverket ch hur vi kan underlätta för prjektvana. Arbetet med att samrdna nätverksträffar skulle kunna genmföras av den natinella samrdnaren. Det frtsätter tas fram inspirerande dkumentatin ch knkreta metder ch kncept m hur man kan jbba med ungas delaktighet, entreprenörskap, ta-sig-församhet ch arrangörskap på landsbygden. Det skapas långsiktighet i prjekten genm lkala persner sm kan kppla unga vidare till lika aktörer/branschrganisatiner berende på intresse, kmpetens ch engagemang. Ett fkusmråde bör vara att hitta bra frum ch frmer för ungt företagande på landsbygden.

13 Avslutande rd Med detta dkument vill vi förklara vikten av att ge unga möjligheten att engagera sig där de befinner sig, på deras villkr ch i det de för stunden brinner för. Många gånger kan ungdmsprjekt trivialiseras, men det vi har sett under dessa år är stra psitiva efterverkningar sm vi hppas har framgått i detta dkument. För att ta ett knkret, avslutande exempel: En av ungdmarna i en av ungdmsprjektens referensgrupper har varit medlem sedan hen var 15 år. Bit för bit har hen känt sig mer ch mer ansvarig för prjekten både reginalt ch i sin egen kmmun. Våren 2013 km följande meddelande till en ungdmscach: Hade blivit mbedd av min kmmun att gästföreläsa m ungdmar ch inflytande - ch agera sm expert ch knsult under diskussinen... Det ledde till en trligt givande diskussin sm resulterat i en arbetsgrupp kring ungdmar ch specifikt deras fritid ch inflytande. Under hela föreläsningen ch diskussinen lyfte jag fram våra fantastiska ungdmsprjekt sm exempel på när ungdmarna fått eget ansvar!! Så en förändrad ungdmsbild på ena sidan av kmmunen kan vi nu räkna med! Att Sverige dessutm har kmmit långt med denna typ av paraplyprjekt har gjrt att intresset från andra länder i EU är enrmt strt! Det är i andra länders ögn fascinerande hur vi har gett unga möjligheten att få driva prjekt kring just de sakerna de själva briner för - ch därför är det av högsta vikt att vi redan nu ser över våra strategier ch försäkrar ss m att unga ges ett faktiskt inflytande över utvecklingen av landsbygden! Rapprten är framtagen av U-LAND ch bygger på infrmatin sm insamlad vid nätverksträffar under Rapprten är sammanställd av Julia Falkman (Leader Ystad-Österlenreginen) Kim Scharafinski (Leader Upplandsbygd) ch Jsefina Anderssn (Leader Terra et Mare) under För mer infrmatin, se

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Statistik och metodhandbok

Statistik och metodhandbok 2020 Landsbygdsnätverket - samverkan för utveckling UNGAS DELAKTIGHET I LANDSBYGDSPROGRAMMET Statistik och metodhandbok 1 Ungdomar är inte framtiden, de är nutiden! Vad många av oss mest av allt behöver

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården Frumsgrupp Framtidens Biskpsgården SScialdemkraterna Biskpsgården All förändring börjar med en tanke. Vi vill förändra vår egen ch andras bild av vårat Biskpsgården ch vad det innebär att b här. Vi har

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Stjärnjouren Organisationsnummer: Box Sundbyberg

Stjärnjouren Organisationsnummer: Box Sundbyberg Bakgrund Stjärnjuren har 2016 fått 300 000 kr i stöd för att arbeta förebyggande mt våld bland unga, sm en del i Sundbybergs stads jämställdhetsarbete. Enligt överenskmmelse mellan Sundbybergs stad ch

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Versin 1.0 Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Verksamhetsidé KSA Västerås är en idrttsförening sm har sin bas i kreansk kampsprt. Idag erbjuder föreningen träning inm följande kampsprter: Hapkid, Haidng Gumd

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Styrelse Föreningens arbete leds av styrelsen, som också är ansvarig för föreningens ekonomi. Styrelsen har möten ungefär 1 gång per månad.

Styrelse Föreningens arbete leds av styrelsen, som också är ansvarig för föreningens ekonomi. Styrelsen har möten ungefär 1 gång per månad. Verksamhetsplan 2017 Om föreningen Naturskyddsföreningen i Götebrg är en partiplitiskt ch religiöst bunden ideell förening för naturskydd ch miljövård. Föreningen är en lkal krets av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

VAD ÄR LINNÉCUPEN? VAD FÅR NI SOM FÖRETAG UT AV ATT VARA MED? LINNÉCUPENS PRE- EVENT LINNÉCUPENS AFTER- CUP VILL DU HJÄLPA TILL?

VAD ÄR LINNÉCUPEN? VAD FÅR NI SOM FÖRETAG UT AV ATT VARA MED? LINNÉCUPENS PRE- EVENT LINNÉCUPENS AFTER- CUP VILL DU HJÄLPA TILL? VAD ÄR LINNÉCUPEN? VAD FÅR NI SOM FÖRETAG UT AV ATT VARA MED? LINNÉCUPENS PRE- EVENT LINNÉCUPENS AFTER- CUP VILL DU HJÄLPA TILL? LINNÉUNIVERSITETETS STUDENTKÅRER (OCH UTBILDNINGAR) 2 4 6 7 8 9 Senast uppdaterad:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelhlm 2016-01-18 SKYDDSJOURENS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 4 INFORMATIONSTRÄFFAR 4 NÄTVERKET KVINNOFRID I NORDVÄSTRA SKÅNE 4 FÖRETAGSDAGARNA

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Digitala verktyg i musik

Digitala verktyg i musik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Digitala verktyg i musik I Lgr 11, del 2.2 m kunskaper står det att sklan ska ansvara för att varje elev efter genmgången grundskla kan använda mdern teknik

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet Utfärdat av: Ann Magnussn AM Public Dkumentnamn: Knstprgram för RPR Vadstena Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 1 1/9 KONSTPROGRAM Rättspsykiatriska reginkliniken i Vadstena Landstinget Östergötland Orienterbarhet

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Östervåla 2015-06-11

Östervåla 2015-06-11 Östervåla 2015-06-11 Vårens sista styrelsemöte avhölls igår nsdag så vi i styrelsen har samlat lite inf m vad sm händer ch vill med det önska Er alla en skön smmar. Infrmatin från Östervåla IF:s styrelse.

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie Referens O la Olssn ~'& Beteckning l/tl6/ll }1/ ;v; f 9~, R13114 ~ Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Så vänder vi trenden - fler ungdmar till industrin Prjektägare: skärteknikcentrum

Läs mer