PERSONALSTRATEGI. för KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige Uppdaterad av kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009"

Transkript

1 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch belöning Persnalförsörjning Kmpetens ch kmpetensutveckling PERSONALSTRATEGI för K R L A Gdkänd av kmmunfullmäktige Uppdaterad av kmmunstyrelsen

2 1 Krshlms kmmuns persnalplitiska visin: är att skapa gda arbetsplatser med rätt dimensinerad persnal, sm har rätt kmpetens, är mtiverade ch engagerade samt har en vilja att utvecklas i arbetet. Förtrendevalda ch anställda i Krshlms kmmun har ett gemensamt uppdrag. Vi skall se till att kmmuninvånarna får en högklassig lättillgänglig service i livets lika skeden. Krshlms kmmun bör i en ständigt föränderlig värld bedriva en persnalplitik sm gör kmmunen attraktiv sm arbetsgivare där de uppsatta verksamhetsmålen nås genm ett bra ledarskap ch medarbetarskap, kmpetensutveckling, knkurrenskraftiga löner ch en gd arbetsmiljö. Ett viktigt mål för kmmunens persnalplitik är att kmmunens rganisatin sm helhet skall vara effektiv ch knkurrenskraftig ch att den service kmmunen erbjuder skall hålla en hög kvalitets- ch kmpetensnivå --- Dkumentet du just nu läser är Krshlms kmmuns persnalstrategi. Det är ett styrdkument sm gäller alla arbetsplatser i kmmunen. Syftet med strategin är att ge dig sm medarbetare, chef ch förtrendevald stöd ch vägledning i arbetet att förverkliga visinen. Strategin är den grund sm varje central skall utgå från vad gäller persnalplitiken för den egna verksamheten. För all kmmunens verksamhet ch även för våra persnalplitiska åtgärder, ställer fullmäktige upp övergripande målsättningar ch eknmiska ramar i kmmunens budget ch eknmiplan. Persnalstrategin vänder sig även till dig sm funderar på att börja arbeta i kmmunen ch vill få en bilda av vad vi står för ch vad vi vill uppnå. Vår värdegrund är KLAR Värdegrunden är våra föreställningar m vad sm har värde, vad sm är viktigt ch värdefullt, vårt förhållningssätt till varandra. Strävan är att den gemensamma värdegrunden skall skapa en vi-känsla hs alla inm kmmunen. Kmmunikatin Ljalitet Ansvar Respekt Vi kmmunicerar öppet ch ärligt Vi är ljala mt verksamheten ch fattade beslut Vi tar alla ansvar för vårt arbetsresultat ch -klimat Vi skall respektera varandra ch visa hänsyn

3 2 Strategins sex mråden: 1. Ledarskap Våra ledare står för visiner ch helhetssyn, vinnlägger sig m att skapa ett gtt arbetsklimat samt leder med engagemang ch medmänsklighet verksamheten mt de uppställda målen. Vi arbetar i växelverkan med våra medarbetare. Vi är tydliga i vår ledarrll. Vi är gda förebilder. Vi kan priritera tid ch resurser. Vi är mvärldsrienterade. 2. Medarbetarskap Persnalen tar ansvar för sitt eget arbete, är måna m att samarbeta med andra samt bidrar till en gd stämning på arbetsplatsen Strategi Vi förbättrar ständigt sättet att arbeta. Vi tar initiativ till att inhämta ch använda kunskap ch erfarenheter Vi söker aktivt infrmatin Vi är delaktiga i att skapa den gda arbetsplatsen. 3. Hälssamma arbetsplatser Alla anställda arbetar i en stimulerande arbetsmiljö sm kännetecknas av ett hälsfrämjande arbetssätt, arbetsglädje ch trygghet. Persnal i lika livsskeden ges möjlighet till flexibla arbetstidsarrangemang Vi är trygga i vårt arbete ch på vår arbetsplats. Vi accepterar inga frmer av kränkande särbehandling (trakasserier, mbbning nedsättande tilltal, undanhållande av infrmatin sv.) Vi arbetar aktivt för att främja vår hälsa ch förebygga hälsa. Rehabilitering sätts in i ett tidigt skede Arbetsplatsen skall vara alkhl-, rök- ch drgfri

4 3 4. Persnalförsörjning Vi lckar kmpetenta ch engagerade medarbetare sm vill utvecklas med ss. Vi värdesätter vår persnal. Vi har beredskap för förändringar Vi marknadsför ss genm våra medarbetare. Vi är kända sm en attraktiv arbetsgivare. 5. Kmpetens ch kmpetensutveckling Kmpetens är en kmbinatin av vår kunskap, förmåga ch vilja Kunskap förvärvas genm utbildning ch erfarenhet Förmåga är möjligheten att förstå vad verksamheten kräver ch kunna msätta kunskapen i praktiskt arbete Vilja eller mtivatinen är drivkraften sm gör att vi vill använda vår kunskap ch förmåga att nå de uppställda målen. Persnalen har rätt kmpetens att kunna ge den service sm behövs. Vi synliggör, använder ch utvecklar kmpetensen Vi intrducerar nya medarbetare på den egna arbetsplatsen ch i den kmmunala rganisatinen. Vi erbjuder frtbildning ch möjligheter till persnlig utveckling. 6. Lön ch belöning Kmmunen betalar en knkurrenskraftig lön ch utvecklar nya belöningsfrmer Arbetets svårighetsgrad samt den anställdas engagemang ch arbetsresultat är grunden för den individuella lönesättningen. Samma lönesättningsprinciper gäller för både kvinnr ch män Lönen anpassas till den allmänna lönenivån i reginen inm respektive yrkesgrupp. Lönesättning sker i dialg mellan chef ch medarbetare

5 4 Frtsatt arbete med vår persnalplitik Persnalstrategin fastställs av kmmunfullmäktige Alla förmän ansvarar för att persnalstrategin blir känd ch tillämpas i våra lika verksamheter. Persnalstrategin skall förverkligas med hjälp av en gemensam persnalstrategisk handlingsplan. Varje central/verksamhetspunkt kan även göra upp sin handlingsplan sm bygger på behvet av utveckling på just den centralen/verksamhetspunkten. Handlingsplanen skall innehålla ett begränsat antal knkreta åtgärder sm man har en praktisk möjlighet att genmföra inm en överskådlig framtid. Genmförandet av handlingsplanen följs upp årligen. Verktyg för utvärdering är. Persnalenkät Lönekartläggning Sjukfrånvarstatistik Persnalstatistik Kmpetenskartläggning Förutm denna persnalstrategi finns följande dkument angående persnalen: Persnalguide Plan för likabehandling ch jämställdhet Persnalbkslut

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 (20) VERKSAMHETSPLAN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN Denna verksamhetsplan är barn- och utbildningsförvaltningens övergripande dokument för styrning och kvalitetsutveckling. Kapitel

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN 1 LÖNEPOLITIK för UMEÅ KOMMUN MÅL OCH UTGÅNGSPUNKTER Umeå kommun ska ha en samlad och gemensam lönepolitik för alla kommunens anställda - vara en arbetsgivare. Utvecklingen mot en decentraliserad organisation

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan Mångfald Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012 Nationell policy och handlingsplan Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: HR- 7491663-09

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell.

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Värdegrund De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Livet själv och du som människa klarar dig inte utan något av dem. Alla är lika mycket värda hur olika de än är. Låt också det vara

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer