Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm."

Transkript

1 BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen 80+ sm får hemtjänst (8 %) är någt mindre än riksgenmsnittet, medan andelen 80+ sm br i särskilt bende (5 %) är någt högre. Kstnaden för hemtjänst per persn sm får insatser ligger tydligt över riksgenmsnittet (index 69). I SKL:s kvalitetsredvisning kmmer kmmunen ttalt på 75 plats (av 290). Man hamnar dck på tpp i landet vad gäller Brukarmedverkan. Däremt ligger man lågt ner vad gäller Omdöme m rdinärt bende i sin helhet (290/290), Omdöme m scial samvar ch aktiviteter (279/290) samt Riskfyllda läkemedelskmbinatiner (280/290). Mtivering för nmineringen Prjekt mkring förebyggande arbete mt falllyckr: flkhälssamrdnare med pensinärsrganisatinerna inkluderade, infrmatin (brschyrer mm), aktiviteter i hus i centrum, Fixar-Arne. Uppdrag till arbetsgrupp (inkl pensinärsrg.) Välbefinnande ch Rörelse. Gym gratis till senirernas förfgande. Flkhälsråd. Trygghetsvandringar. Översyn av ksten ch hela matsituatinen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström invlverad. Maten distribueras varm. Äldredagar. 2 ggr per år. KPR. Anses fungera väl. Närståendestöd. Tjänst sm närståendeknsulent plus tjänst sm äldrelts. Deltar i Actin-prjektet. Kmmande brukarråd för äldremsrgen med reellt inflytande.

2 FALU KOMMUN Ganska str kmmun i Dalarnas län med 55,3 tusen invånare. 9,9 tusen 65+ (6,2 %) ch 3,0 tusen 80+ (5,4 %). Andelen 80+ sm riksgenmsnittet ch andelen 65+ under. Andelen 80+ sm får hemtjänst (28 %) är tydligt högre än riksgenmsnittet (22 %), medan andelen 80+ sm br i särskilt bende ( %) är lägre. Kstnaden för hemtjänst per persn sm får insatser ligger tydligt under riksgenmsnittet (index 80). Kstnaden i särskilt bende är dck tydligt högre. I SKL:s kvalitetsredvisning kmmer kmmunen ttalt på 62 plats (av 290). Man hamnar bra till vad gäller Riskfyllda läkemedel. Däremt ligger man lågt ner vad gäller Oplanerade inläggningar (249/290). Mtivering för nmineringen Bra brukarinflytande på hemtjänsten. Fritt val Aktiv KPR (även vid upphandlingar). Förebyggande hembesök hs 80+. Flera bendefrmer. Kmpetens utveckling bland persnal. Bra kstplicy. Träffpunkter. Flkhälssamrdnare. Kmmunfixare. Bra anhörigstöd. SPF i referensgrupp. Brr infrmatin. Kmmunalt bidrag till pensinärsrganisatinerna.

3 GÖTENE Liten kmmun i Västra Götaland med gräns mt Vänern ch nära Lidköping. 3, tusen invånare, därav 2,5 tusen 65+ (9,3 %, någt mer än riksgenmsnittet), ch 0,7 tusen 80+ (5,4 %, lika med riksgenmsnittet). Andelen 80+ sm får hemtjänst (20 %) är någt högre än riksgenmsnittet, ch även andelen 80+ sm br i särskilt bende (8 %) är högre. Kstnaden för hemtjänst per persn sm får insatser ligger ungefär på riksgenmsnittet. Kstnaden i särskilt bende är dck tydligt lägre. I SKL:s kvalitetsredvisning kmmer kmmunen ttalt på 92 plats (av 290). Man hamnar bra till vad gäller Väntetid till särskilt bende, Omdöme m rdinärt bende i sin helhet, Omdöme m infrmatinen, Persnalkntinuitet i hemtjänsten samt Persnal med eftergymnasial vårdch msrgsutbildning. Mtivering för nmineringen Bendefrågan har hög priritet ch KPR ingår alltid i referensgrupper i samband med planeringen. Bra nyantagen Äldremsrgsplan. KPR har varit aktivt delaktiga i framtagningen. En rad prjekt, t.ex. mbila team, kultur i vården, väntjänst, anhörigstöd, årlig senirdag, dagbi. Gtt stöd från kmmunen, även eknmiskt. Väl fungerande hemvård. Fixartjänst mm. Hembesök till alla 80+ Gratis lkala resr för 75+. Bra fungerande KPR.

4 HALLSTAHAMMAR Liten kmmun i Västmanland nära Västerås. 5,0 tusen invånare, därav 3,2 tusen 65+ (2,4 %, tydligt över riksgenmsnittet), ch 0,9 tusen 80+ (5,9 %, någt över riksgenmsnittet). Andelen 80+ sm får hemtjänst (9 %) är någt lägre än riksgenmsnittet, ch andelen 80+ sm br i särskilt bende (5 %) är sm riksgenmsnittet. Kstnaden för hemtjänst per persn sm får insatser, liksm kstnaden per persn i särskilt bende ligger ungefär på riksgenmsnittet. I SKL:s kvalitetsredvisning kmmer kmmunen ttalt på 29 plats (av 290). Man hamnar bra till vad gäller Riskfyllda läkemedel, ch Fuynktinsförmåga tre månader efter strke. Mtivering för nmineringen Trygghetsbendeprjekt B kvar hs ss Mötesplatser Gratislinjer med buss FixarUrban Kmpetensutveckling Bra syn på KPR

5 HALMSTAD Str kmmun i Halland. 90,2 tusen invånare, därav 6,9 tusen 65+ (8,7 %, någt över riksgenmsnittet), ch 5,2 tusen 80+ (5,8 %, någt över riksgenmsnittet). Andelen 80+ sm får hemtjänst (8 %) är någt lägre än riksgenmsnittet, ch andelen 80+ sm br i särskilt bende (9 %) är över riksgenmsnittet. Kstnaden för hemtjänst per persn sm får insatser ligger ungefär på riksgenmsnittet, medan kstnaden per persn i särskilt bende ligger under standardkstnaden i landet. I SKL:s kvalitetsredvisning kmmer kmmunen ttalt på 54 plats (av 290). Mtivering för nmineringen Äldrelts ch Alla hjärtans Hus. Satsning på frivilligarbete. Gd planering av bstäder ch bra utbud LOV tillämpas sedan januari 2009 Åtskilliga prjekt inm hemvården Kmpetensutveckling ch utbildning Närprducerad mat

6 HÄRNÖSAND Medelstr kmmun i Västernrrlands län, 24,7 tusen invånare, därav 5,4 tusen 65+ (2,8 %, tydligt över riksgenmsnittet), ch,6 tusen 80+ (6,3 %, även det tydligt över riksgenmsnittet). Andelen 80+ sm får hemtjänst (2 %) är sm riksgenmsnittet, liksm andelen 80+ sm br i särskilt bende (4 %). Kstnaden för hemtjänst per persn sm får insatser ligger någt över riksgenmsnittet, medan kstnaderna för särskilt bende ligger under standarkstnaden i landet. I SKL:s kvalitetsredvisning kmmer kmmunen ttalt på 65 plats (av 290). Särskilt väl till ligger kmmunen då det gäller lika kvalitetsindikatrer inm vården, fr.a. Funktinsförmåga tre månader efter strke. Mtivering för nmineringen Bra rankning i Äldreguiden för tillgänglighet, delaktighet, persnaltäthet, mat, närståendestöd, kmpetens, kntinuitet, närståendestöd, läkarmedverkan, uppföljning, infrmatin. Ett flertal prjekt för både särskilda benden ch i rdinära benden. Gratis fixartjänst 65+ ch avgiftsfri ledsagarservice. Hemsändning av varr genm Samhall.

7 JÄRFÄLLA Ganska str kmmun i Stckhlms län, 64,4 tusen invånare, därav 0,2 tusen 65+ (5,8 %, under riksgenmsnittet), ch 2,4 tusen 80+ (3,7 %, mycket under riksgenmsnittet). Andelen 80+ sm får hemtjänst (29 %) är tydligt över riksgenmsnittet, medan andelen 80+ sm br i särskilt bende ( %) ligger klart under. Kstnaden för hemtjänst per persn sm får insatser ligger extremt under riksgenmsnittet, medan kstnaderna för särskilt bende ligger klart över standarkstnaden i landet. I SKL:s kvalitetsredvisning kmmer kmmunen ttalt på 52 plats (av 290). Mtivering för nmineringen Samverkan med pensinärsföreningarna Bra utbyggnad av särskilda benden Unik satsning på ett krttidsbende Bra bstadsplanering för senirbenden Väl utbyggd hemtjänst med förenklad biståndsbedömning. Omvårdnadsbidrag till närstående sm vårdar. Enhet Järfälla Hemstöd Valfrihet Samrdningstjänst för äldre dygnet runt Satsning på matfrågan Enhetstaxa för hemtjänst (unikt i landet) Infrmatin

8 KARLSHAMN Medelstr kmmun i Blekinge län, 3,0 tusen invånare, därav 6,8 tusen 65+ (22, %, klart över riksgenmsnittet), ch,9 tusen 80+ (6,2 %, någt över riksgenmsnittet). Andelen 80+ sm får hemtjänst (20 %) är någt under riksgenmsnittet, medan andelen 80+ sm br i särskilt bende (0 %) ligger klart under. Kstnaden för hemtjänst per persn sm får insatser ligger extremt över riksgenmsnittet, medan kstnaderna för särskilt bende ligger nära standarkstnaden i landet. I SKL:s kvalitetsredvisning kmmer kmmunen ttalt på 74 plats (av 290). Mtivering för nmineringen Ett flertal utvecklingsprjekt delfinansierade med statliga medel Uppsökande verksamhet till 80+ Kmpetensutvecklingsprjekt Satsning på vardagsrehabilitering Förstärkt stöd till anhöriga Nutritinsplicy Prgram för palliativ vård Äldres häls-prgram antaget av KF Trygghetsvandringar Dialgfrum Vägverkets mätningar Träffpunkter Smmarkll för äldre

9 Etiska riktlinjer Trygghetshtell planeras Ingen kö till senirbstäder Utbyggnad av trygghetsbstäder Hjälp att bevista kulturarrangemang 2

10 KATRINEHOLM Medelstr kmmun i Södermanlands län, 32,2 tusen invånare, därav 6,6 tusen 65+ (20,5 %, över riksgenmsnittet), ch 2, tusen 80+ (6,6 %, även det över riksgenmsnittet). Andelen 80+ sm får hemtjänst (7 %) är under riksgenmsnittet, medan andelen 80+ sm br i särskilt bende (5 %) ligger vid genmsnittet. Kstnaden för hemtjänst per persn sm får insatser ligger över riksgenmsnittet, medan kstnaderna för särskilt bende ligger tydligt under standarkstnaden i landet. I SKL:s kvalitetsredvisning kmmer kmmunen ttalt på 09 plats (av 290). Mtivering för nmineringen Äldrebenden av hög klass Trivsamt Pensinärernas Hus Även tätrter utanför centralrten uppmärksammas Väl fungerande hemtjänst Föredömligt KPR Gtt m parkeringsplatser i centrum sm underlättar för äldre Nytt servicebende planeras Kmmunen arbetar för att behålla Kullbergska sjukhuset (sm htas av neddragningar) Bibliteks- ch kulturhuset Ängeln

11 KRISTIANSTAD Ganska str kmmun i Skåne län, 78,0 tusen invånare, därav 4,9 tusen 65+ (9, %, någt över riksgenmsnittet), ch 4,6 tusen 80+ (5,9 %, även det någt över riksgenmsnittet). Andelen 80+ sm får hemtjänst (9 %) är under riksgenmsnittet, medan andelen 80+ sm br i särskilt bende (6 %) ligger vid genmsnittet. Kstnaden för hemtjänst per persn sm får insatser ligger tydligt under riksgenmsnittet, medan kstnaderna för särskilt bende ligger precis vid standarkstnaden i landet. I SKL:s kvalitetsredvisning kmmer kmmunen ttalt på 0 plats (av 290). Mtivering för nmineringen En mfattande enkätundersökning har genmförts bland länets KPRledamöter, i vilken Kristinastad visade upp sig på bästa sätt. Avsätter 33,5 % av kmmunens budget på äldremsrg Samverkansgrupp för pensinärer ch blivande pensinärer Flkhälsråd med lkala nätverk med pensinärsföreningar ch andra idella föreningar.

12 LINKÖPING Str kmmun i Östergötlands län, 4,9 tusen invånare, därav 23,0 tusen 65+ (6,2 %, under riksgenmsnittet), ch 7,3 tusen 80+ (5, %, även det någt under riksgenmsnittet). Andelen 80+ sm får hemtjänst (20 %) är under riksgenmsnittet, medan andelen 80+ sm br i särskilt bende (9 %) ligger klart över genmsnittet. Kstnaden för hemtjänst per persn sm får insatser ligger tydligt under riksgenmsnittet, liksm kstnaderna för särskilt bende. I SKL:s kvalitetsredvisning kmmer kmmunen ttalt på 36 plats (av 290). Mtivering för nmineringen Ett flertal utvecklingsprjekt med statliga stimulansmedel Prjekt med gymnasieelever Datautbildning, förströelse Träffpunkter för kultur Gtt samapel med föreningar med flera arrangemang ch aktiviteter Minigym i flera servicehus Valfrihet Bservice för 75+ Spridd lkalisering av äldrebendena Krta väntetider Äldreltsar Fixartjänst

13 Enhetsråd på alla äldrebenden med repr från pensinärsföreningar, plitiker, mm Prvsmakning av maten Satsning på Föreningarnas Hus 2

14 LULEÅ Ganska str kmmun i nrrbttens län, 73,4 tusen invånare, därav 2,4 tusen 65+ (7,0 %, strax under riksgenmsnittet), ch 3, tusen 80+ (4,3 %, tydligt under riksgenmsnittet). Andelen 80+ sm får hemtjänst (9 %) är under riksgenmsnittet, medan andelen 80+ sm br i särskilt bende (9 %) ligger klart över genmsnittet. Kstnaden för hemtjänst per persn sm får insatser ligger tydligt under riksgenmsnittet, medan kstnaderna för särskilt bende är samma sm standardkstnaden. I SKL:s kvalitetsredvisning kmmer kmmunen ttalt på 55 plats (av 290). Mtivering för nmineringen Unik bendeplaneringsprjekt Väl fungerande KPR Föredömligt samarbete med pensinärsrganisatinerna Deltar i ett strt internatinellt datrprjekt för äldre (Else-prjekt) Kmpetensstegen Str satsning på kvaliteten i mat ch måltider Deltg i ett EU-prjekt, Lule Paradis, Our Life as Elderly Lägre priser för äldre i lkala trafiken Prjekt för in tegratin av arbetet hs persnalen i hemtjänsten ch på äldrebendena. Infrmatinsprjekt, t.ex. Luleasenir med egna hemsidr för pensinärerna Flertal prjekt med stimulansmedlen Underhållning på äldrebendena

15 NORDMALING Liten kmmun i Västerbttens län, 7,3 tusen invånare, därav,7 tusen 65+ (23,4 %, långt över riksgenmsnittet), ch 0,5 tusen 80+ (7,0 %, även det tydligt över riksgenmsnittet). Andelen 80+ sm får hemtjänst (2 %) ch andelen 80+ sm br i särskilt bende (7 %) ligger båda nära genmsnittet. Kstnaden för hemtjänst per persn sm får insatser ligger tydligt under riksgenmsnittet, medan kstnaderna för särskilt bende är högre än standardkstnaden. I SKL:s kvalitetsredvisning kmmer kmmunen ttalt på 72 plats (av 290). Mtivering för nmineringen En jämförelserapprt m hemtjänst ch särskilda benden visade att Nrdmaling var bäst i Västerbttens län. Ingen speciell tpp utan jämbra över hel linjen.

16 NÄSSJÖ Medelstr kmmun i Jönköpings län, 29,5 tusen invånare, därav 6,0 tusen 65+ (20,3 %, över riksgenmsnittet), ch 2, tusen 80+ (7, %, tydligt över riksgenmsnittet). Andelen 80+ sm får hemtjänst (5 %) ligger långt under riksgenmsnittet, andelen 80+ sm br i särskilt bende (3 %) ligger någt under genmsnittet. Kstnaden för hemtjänst per persn sm får insatser ligger tydligt över riksgenmsnittet, medan kstnaderna för särskilt bende är ungefär sm standardkstnaden. I SKL:s kvalitetsredvisning kmmer kmmunen ttalt på 6 plats (av 290). Mtivering för nmineringen Flkhälspris till SPF+PRO i Nässjö Trygghetsvandring KPR har utvecklats psitiv Kntakt SPF med kmmunledningen Mat

17 OSKARSHAMN Medelstr kmmun i Kalmar län, 26,3 tusen invånare, därav 5,5 tusen 65+ (20,9 %, över riksgenmsnittet), ch,6 tusen 80+ (6,0 %, över riksgenmsnittet). Andelen 80+ sm får hemtjänst (32 %) ligger långt över riksgenmsnittet, andelen 80+ sm br i särskilt bende (3 %) ligger någt under genmsnittet. Kstnaden för hemtjänst per persn sm får insatser ligger ungefär sm riksgenmsnittet, medan kstnaderna för särskilt bende ligger tydligt över standardkstnaden. I SKL:s kvalitetsredvisning kmmer kmmunen ttalt på 20 plats (av 290). Mtivering för nmineringen Små, hemlika gruppbenden med lagad mat i varje plus scialt umgänge. Finns i alla kmmunens tätrter Måltidspaket i hemtjänsten, prjektet Matlust. Måltidskrt Anhörigstöd Actin-prjektet Kvalitetsråd Kmpensatinssystem vid utebliven msrg, tjänstegaranti Vägledare Hemmafixaren Nyckelfria lås

18 VÄSTERÅS Str kmmun i Västmanlands län, 34,7 tusen invånare, därav 23,6 tusen 65+ (7,5 %, vid riksgenmsnittet), ch 6,8 tusen 80+ (5, %, vid riksgenmsnittet). Andelen 80+ sm får hemtjänst (24 %) ligger någt över riksgenmsnittet, andelen 80+ sm br i särskilt bende (5 %) ligger nära genmsnittet. Kstnaden för hemtjänst per persn sm får insatser ligger långt under riksgenmsnittet, ch även kstnaderna för särskilt bende ligger tydligt under standardkstnaden. I SKL:s kvalitetsredvisning kmmer kmmunen ttalt på 32 plats (av 290). Särskilt väl till ligger Västerås då det gäller Omdöme m scial samvar ch aktiviteter ch Oplanerade inläggningar på sjukhus. Mtivering för nmineringen Omfattande aktivteter ch resultat på bendefrnten LOV Uppsökande verksamhet 75+ Stra ambitiner i kstfrågr Arsfixarna Kmmunala bidrag till pensinärsföreningarna 5-tal mötesplatser för äldre Kulturutbud Äldrelts Kmmunala busslinjer KPR

19 ÅRJÄNG Liten kmmun i Värmlands län, 0,0 tusen invånare, därav 2, tusen 65+ (2,4 %, över riksgenmsnittet), ch 0,7 tusen 80+ (6,7 %, över riksgenmsnittet). Andelen 80+ sm får hemtjänst (2 %) ligger vid riksgenmsnittet, andelen 80+ sm br i särskilt bende ( %) ligger tydligt under genmsnittet. Kstnaden för hemtjänst per persn sm får insatser ligger långt över riksgenmsnittet, ch även kstnaderna för särskilt bende ligger tydligt över standardkstnaden. I SKL:s kvalitetsredvisning kmmer kmmunen ttalt på 86 plats (av 290). Särskilt väl till ligger Västerås då det gäller Väntetid till särskilt bende. Mtivering för nmineringen Väl fungerande KPR LOV på väg Väl fungerande vårdbende, men nybygge är på väg

20 ÖCKERÖ Liten kmmun i Västra Götaland, 2,3 tusen invånare, därav 2,2 tusen 65+ (8,2 %, någt över riksgenmsnittet), ch 0,6 tusen 80+ (5,0 %, någt under riksgenmsnittet). Andelen 80+ sm får hemtjänst (7 %) ligger tydligt under riksgenmsnittet, andelen 80+ sm br i särskilt bende (5 %) ligger på genmsnittet. Kstnaden för hemtjänst per persn sm får insatser ligger långt över riksgenmsnittet, medan kstnaderna för särskilt bende ligger vid standardkstnaden. I SKL:s kvalitetsredvisning kmmer kmmunen ttalt på 35 plats (av 290). Mtivering för nmineringen Gubb- ch Gummdagis. Nära till plitikerna Slhöjdens äldrebende integrerat med samhället Bra mat Äldremsrgens ledrd: Trygghet, värdighet ch meningsful vardag Bra benden Gda mdömen i enkäter Infrmatinsmaterial Hemfixare Avlösning i hemmet Bergmans gruppbende fick tidningen Äldremsrgs Värdegrundspris 2004 LOV

21 Nya senirbstäder planeras Hemrehabilitering ch stöd till närstående ska ökas Flexlinje (lkaltrafik mellan öarna) 2

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Hur använda måtten i KKiK?

Hur använda måtten i KKiK? Hur använda måtten i KKiK? Resultatmått ch infrmatinsmått Resultatmått Måttet har str påverkansmöjlighet för kmmunen ch kan användas sm resultatmått/indikatr till uppsatta mål. De kan därmed användas i

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Strukturplan Österport

Strukturplan Österport Gdkänd av Prgramnämnd Samhällsbyggnad 2012-03-06 SI101142 Anita Iversen Strukturplan Österprt Bakgrund Kmmunen vill att kvarteren Gasklckan ch Gasugnen på Öster mvandlas från industrimråde till att få

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination)

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination) Kvalitetsprgram ÖN Wrkshp - Kvalitetsprgram ÖN Sammanställning av praktiska övningar Byggandet på Ön kmmer trligen att bli ett av de största byggprjekten i Umeås histria. Byggbranschen i Umeå, via Nätverket

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelhlm 2016-01-18 SKYDDSJOURENS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 4 INFORMATIONSTRÄFFAR 4 NÄTVERKET KVINNOFRID I NORDVÄSTRA SKÅNE 4 FÖRETAGSDAGARNA

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten

Riktlinjer för verksamheten Riktlinjer för verksamheten Sveriges Hembygdsrörelses grundsyn Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar brar mellan det förgångna, nutiden ch framtiden. Hembygdsrörelsen har ett

Läs mer

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården Frumsgrupp Framtidens Biskpsgården SScialdemkraterna Biskpsgården All förändring börjar med en tanke. Vi vill förändra vår egen ch andras bild av vårat Biskpsgården ch vad det innebär att b här. Vi har

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie Referens O la Olssn ~'& Beteckning l/tl6/ll }1/ ;v; f 9~, R13114 ~ Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Så vänder vi trenden - fler ungdmar till industrin Prjektägare: skärteknikcentrum

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Prjektrapprt Genmbrttsprgram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 68 Avdelning 90 ch akutmttagningen, Säters Sjukhus, Allmänpsykiatriska kliniken Falun ch Säter, Landstinget Dalarna. Deltagande team Ann-Chaltte

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Gemensam SWOT-analys för regionen. Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal

Gemensam SWOT-analys för regionen. Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal Gemensam SWOT-analys för reginen Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal Bilaga 1: Gemensam SWOT-analys för reginen Bilaga 1: Gemensam SWOT-analys för reginen SWOT-analysen

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se Delårsrapprt 2015 Ft; Jakb Dahlström ljusdal.se Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrmdell 1 Utvecklingsstrategi 2 Fullmäktigemål 6 Eknmisk översikt 8 Eknmiska sammanställningar Resultaträkning

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28 ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkmma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kmmunfullmäktige Köpare Ängelhlms kmmun, rg.nr 212000-0977 Sista anbudsdag 2010-11-16 Anbudet ska vara giltigt till 2012-01-31

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Ji Stockholms läns landsting

Ji Stockholms läns landsting Ji Stckhlms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) 2014-05-28 LS 1404-0443 Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 000 1 B Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på nya etappmål i miljömålssystemet

Läs mer

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Bröstcancerföreningen Amazna i Stckhlms län Krtfattad beskrivning av föreningens verksamhet: BCF Amazna är en ideell förening vars främsta uppgift är att stödja bröstcancerpererade kvinnr i Stckhlms län

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt om "Tillgänglighet till Hållbar lt".

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt om Tillgänglighet till Hållbar lt. ~S~l~ Bilaga KS 2013/240/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING MEDBORGARKONTORET 1(2) 2013-10-07 MISSIV StlVANA ENELO-JANSSON DIREKT: 0224-747601 SALA KOMMUN. Kmmunstvrelsens förvaltning 2013-10- 9 MISSIV

Läs mer

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7 .. l 'l 2014-05- 7 ARSREDOVISNING - Verksamhetsberättelse ch bkslut för 2013 sekretariatet Skåne Nrdväst Drttninggatan 7 A SE-251 89 Helsingbrg Skanenrdvast.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning............................

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

Lokal arbetsplan Täppan

Lokal arbetsplan Täppan Lkal arbetsplan Täppan Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-

Läs mer

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet Utfärdat av: Ann Magnussn AM Public Dkumentnamn: Knstprgram för RPR Vadstena Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 1 1/9 KONSTPROGRAM Rättspsykiatriska reginkliniken i Vadstena Landstinget Östergötland Orienterbarhet

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11 JUSTERAT 2011-09-27 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn

Läs mer

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 Ft: David Bengtssn SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN INLEDNING I denna verksamhetsplan beskrivs målen för 2016. Vidare ges uppdrag ch inriktningar

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget.

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget. Prtkll Styrelsemöte 2 Dag: 2016-01-13 Tid: 18.30-21.30 Plats: Hans ch Lena Hedström Närvarande: Mats Jhanssn, Marcus Pallvid, Jenny Längström Elamssn, Hans Hedström, Christf Sjökvist 1. Mötets öppnande

Läs mer

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor Internatinalisering inm fyrkantens gymnasiesklr Ett gymnasiearbete av Lina Anderssn ch Lina Hedberg Gymnasiearbete Bden 2016 Handledare: Åsa Lundgren Sammanfattning Den här undersökningen handlar m internatinalisering

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer