Gemensam SWOT-analys för regionen. Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensam SWOT-analys för regionen. Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal"

Transkript

1 Gemensam SWOT-analys för reginen Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal

2 Bilaga 1: Gemensam SWOT-analys för reginen Bilaga 1: Gemensam SWOT-analys för reginen SWOT-analysen är framtagen av strategins arbetsgrupp. Utgångspunkt för den gemensamma SWOTanalysen har varit lkala SWOT-analyser från respektive kmmun sm ingår i samarbetet. Dessa har sedan bearbetats av arbetsgruppen både utifrån de egna kmmunernas behv ch reginen sm helhet. Resultatet av analysen har sedan fungerat sm underlag till de insatsmråden sm behandlas i strategin. TILLGÄNGLIGHET & INFRASTRUKTUR Styrkr Relativt väl utbyggt bredband Två flygplatser med internatinella flyglinjer (+Lycksele, Umeå) Nattåg till Bastuträsk, reginala avgångar dagtid Inlandsbanan Genmgående vägar (E4, Silvervägen 95, 363, E45 etc.) Avståndet nära till mycket Många större vägar av bra standard Framtaget skyltprgram Skyltning Nya skyltar till samhället på väg upp Bredband saknas helt till vissa anläggningar Låg internetkapacitet/tillgång Dålig täckning på mbilnätet på vissa delar Utbyggnad av bredbandsnät pågår/pririteras Gemensamt öppet WIFI på turistiska platser Besöksnäring kriterier för bredbandsutbyggnad IKT-prjekt -infrmatin ch kmmunikatinsteknlgi Flygplats ambassadörer Nrrbtniabanan ny prtal för turister SJ-kampanj Stpp på E45 Utveckling av befintliga vandringsleder Göra rastplatserna mer attraktiva Öka kvalitén på befintliga ledsystem Turistiska kartr & infrmatin vid rastplats/anläggning Finns uppdrag m infrmatinsskyltar på engelska Lbbyarbete mt myndigheter Ht Bristande/ingen anslutningstrafik till flyg Skellefteå Airprt förlrat Barcelna Dålig synkrnisering buss-tåg-flyg Flygtaxi/transfer Saknas tågförbindelse till centrum Enskilda vägar ej tillgängliga med buss under vårsäsng Bristande vägkvalitet till viktiga besöksmål Dåligt underhåll av rastplatser Besöksmål saknar fficiell skyltning trafikverket Brist på infrmatinsskyltar Ingen större inf m kmmun vid Bastuträsk Skyltning mt slutdestinatin Vissa skyltar i kmmunen i dåligt skick Ingen enhetlighet på skyltarna Avvecklande av det fasta telefnnätet ch därmed ADSL Nya resmönster - förlra befintligt stra målgrupper Förlra flygblag/direktflyg Eknmi mvärld Ingen Nrrbtniabana 1

3 Bilaga 1: Gemensam SWOT-analys för reginen LOGISTIK FÖR BESÖKAREN Styrkr Srsele Buss & Taxi, Skelleftebuss Rabatterad flygtransfer Malå-Lycksele Flygbussar till Skellefteå, Arvidsjaur Gd samrdning mellan lika kllektivtrafikslag Sklbussarna Persnal kmpetens på plats Biluthyrning på flygplatserna Flygbuss från Arvidsjaur till Arjeplg Utveckla transfertrafiken till flygplatserna Hitta mdell - samverkan transfer/näring/kmmun Utveckla uthyrning av kanter, bilar, cyklar sv. Ny busstatin/resecentrum planeras Hyrbilskncept Ht Flesta resr sker med persnbilar Busstidtabeller Nästan ingen lkaltrafik Taxi/Busstransfer flyg/tåg Bussturerna minskar under skllv/helger Bussförbindelser till få turistiska platser Svårt att ta sig till byar med kllektivtrafik Service, bussar sv. på tillbakagång Bedrövlig busstatin Ingen hyrbilsfirma i kmmunen Dålig representatin av kmmun/företag ingen försäljning Antal elever minskar = minskning bussturer Eknmi kmmun Oenighet/plitik/Destinatiner 2

4 Bilaga 1: Gemensam SWOT-analys för reginen SERVICE FÖR BESÖKARE Styrkr Närprducerad mat/fler lkala prdukter Åretruntöppet på camping The lcals INTILL-prjektet: lkalt material, beskrivning av tillgängligheten, digitala turistbyråer & appar, ökad kmpetens, idrttsturism & platsguider Levande centrum/shpping Gda möjligheter att utv. ett matställe Gd tillgång till butiker med bra öppettider Värdskap - äkthet genersitet Handelsplats Nrsjö prtal för inf m näringslivet Entré Vindelälven SJ-plan Stra säsngsvariatiner = öppettider varierar Saknar reseanledning/dragare Utveckla kmmunala besöksanläggningar Café/matställen/mötesplatser saknas Menyer, infrmatin mm ftast bara på ett språk Pengafråga tillgång till kntanter Värdskap i alla led hur kvalitetssäkrar vi? Tillgänglig infrmatin vid knutpunkter Få alternativa benden nischer Htell/bende i centralrten saknas Låg standard/besökskapacitet på htell Minskad beflkning Bristande tillgänglighet till inf för de med handikapp Bristande stlthet & kännedm m turistiska utbudet ch de turistiska möjligheterna i mrådet Ht Inventering av det turistiska utbudet Infrmatinsbrschyrer Service lkala entreprenörer Anpassa handel öppettider Mötesplats bende & besökare Upphandlingsplicy lkal mat Andra betalningssystem Samrdna service - turism & övrig näring Samrdning/samverkan Inf m reginen i alla kmmuner Kundattitydanalys Aktuell ch attraktiv infrmatin Säsngsförlängning Nyttja servicepunkter sm turistiska infpunkter En levande hemsida med hög kvalitet Infpunktsystem + eventuell app Fritidshusetableringar Flexibelt ch funktinellt lkalt infrmatinsmaterial Kmpetensförsörjning inm turismnäringen (ex. kckar) Brist i samrdning kmmun & övriga aktörer Bristande värdskap/kvalitét Beflkningsstruktur & försämrad service Gratisturisten Upphandling att vi inte får bestämma 3

5 Bilaga 1: Gemensam SWOT-analys för reginen AFFÄRSUTVECKLING Styrkr Befintliga nätverk, bra samarbete mellan företag Flera utländska aktörer sm etablerar sig Föreningsengagemang Prfil ch förutsättningar Resurs sm jbbar med etableringar Företagarvänlig kmmun Flera stra aktörer De små besöksmålen Exprtmgnadsnivån är låg Brist på turistisk kmpetens central nivå Få rena turistentreprenörer inm kmmunen Otydligt vem man kntaktar vid etablering Få prissatta prdukter kpplat till prfilen Otillräcklig rådgivning till utländska företag sm vill etablera sig här Saknas inf till företagare/ptentiella på engelska Bristande infrastruktur, service ch utbud Okunskap eller nnchalans runt resegaranti/ev. trafiktillstånd Ht Nätverk/mötesplatser för utbyte & lärande mellan turist-företag eventuellt nischade Många med affärsidéer sm går att utveckla! One pint f entry tydligt vem man ska kntakta Säsngsbetna arbetsplatser - byter över säsngerna Öka exprtmgnad kmmunala anläggningar Använda redan etablerade kntakter via företagen Nyttja kmpetens på rten mentrskap Underlätta för företagare från andra länder Mer handelsutveckling Jbba med våra ungdmar Inspirera Samrådsplattfrm rennäring & turistföretag Mötesplattfrm m. länsstyrelsen Utveckla samverkan/sammanhållande funktin Kartläggning generatinsväxling Utveckla ett kulturellt centrum LTU, UMU Design Västerbtten Inte tillräckligt många stra reseanledningar Nedläggning pga. pensinsavgångar Svårt att driva & utv. turistföretag eknmiskt Brist på plitisk vilja Brist på insikt i förändrade krav ch trender på marknaden 4

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg?

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Åtgärdslistr från Skånskt Bstadsfrum 2014-11-28 Knkreta förslag på åtgärder för att lösa prblemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Större möjlighet till delat huvudmannaskap i detaljplan Använd

Läs mer

Nyckelfrågor TURISM. Webb-tv-sommar på camping.se. Experterna om turiståret 2009 och branschens

Nyckelfrågor TURISM. Webb-tv-sommar på camping.se. Experterna om turiståret 2009 och branschens TURISM Utges av SCR Sveriges Camping & Stugföretagares Riksrganisatin www.scr.se www.camping.se 3 09 Årgång 4 Webb-tv-smmar på camping.se Experterna m turiståret 2009 ch branschens Nyckelfrågr Sveapanelen

Läs mer

Samordning av varselinsatser i Värmland

Samordning av varselinsatser i Värmland Regeringskansliet Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 STOCKHOLM Samrdning av varselinsatser i Värmland Karlstad 2008-11-27 Eva Erikssn Landshövding Tmas Riste Reginråd 1 (4) Karlstad

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2020

HANDLINGSPLAN 2014-2020 HANDLINGSPLAN 2014-2020 TURISMSTRATEGI Kommunstyrelseförvaltningen 2014- INNEHÅLL INLEDNING... 3 MÅL 2020... 4 MÄTBARA INDIKATORER... 4 DISPOSITION... 5 HANDLINGSPLAN 2014-2020... 6 UTVECKLING AV TURISTISKT

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

AC International 2011-2013

AC International 2011-2013 AC International 2011 2013 1. Inledning Västerbottens läns landsting bildade år 2000 den regionala turistorganisationen VästerbottensTurism inom ramen för sin enhet för regional utveckling. Den 1 januari

Läs mer

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning Elektrnisk förvaltning sm idé, praktik ch Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning IT ch management, åk 1 Agenda Inresetillstånd Verksamt Min pensin Kmmuner Karin Axelssn & Anders Perssn IEI/LiU

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Författningssamling. Turismstrategi för Nässjö kommun

Författningssamling. Turismstrategi för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2011-04-28, 87 Reviderad: Diarienummer: KS 2011-87 Turismstrategi för Nässjö kommun 1. Bakgrund/uppdrag Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att ta

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Turismstrategi 2011 2015

Turismstrategi 2011 2015 Turismstrategi 2011 2015 1 Inledning Förslaget till strategin har utarbetats under slutet av 2009 juni 2010 av Åke Carlson, Peter Skog Lindman, Margareta Schlee, Jan Wärnström och Kicki Svensson. Vi har

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

Bilaga 1. Planeringsförutsättningar - Grundvärden. Innehållsförteckning

Bilaga 1. Planeringsförutsättningar - Grundvärden. Innehållsförteckning Lars Gerhardssn 2010-05-01 1 (13) Bilaga 1 Planeringsförutsättningar - Grundvärden Innehållsförteckning Tävlingsrättigheten för 10MILA... 2 Planeringscykel... 2 Tävlingsdatum... 2 Ansökan... 3 Allmänt...

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer