Upplägg Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin"

Transkript

1 Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1

2 Föräldrar spelar rll En varm ch förtrendefull relatin mellan föräldrar ch barn fungerar sm en skyddsfaktr för barnen Skyddande faktrer, exempel Stödjande nätverk för föräldrar ch barn Trygg anknytning Varma ch förtrendefulla relatiner Föräldrars förmåga att lyssna ch kmmunicera med barnet Föräldrars förmåga att lyssna ch sätta gränser Ett gtt samspel mellan föräldrar ch barn är en viktig nyckel! 2

3 Föräldrar ska vara snälla ch lagm stränga Frågar man barnen själva: är relatinen med föräldrarna viktigare än materiella förhållanden ch fta viktigare än kamraterna ska föräldrar kunna trösta ch alltid ställa upp..men ckså sätta gränser gemenskapen med föräldrarna (att göra saker tillsammans) är viktigast Samspel ch framtida hälsa Beteendeprblem Samspel mellan förälder ch barn påverkar en rad hälsfaktrer Depressin ch ångest Alkhlbruk Tbaksbruk Bruk av illegala drger Fetma ch matvanr Hjärt- ch kärlsjukdmar Källa: Stewart-Brwn

4 Det här är föräldrastöd Ett brett begrepp sm kan innebära lika saker, exempelvis: Grundläggande skydd från samhället (föräldraförsäkring, barnbidrag etc.) Stödet från det infrmella nätverket Strukturerat utbud från samhället såsm föräldragrupper, föräldrarådgivning eller föräldrastödsprgram Behvet av stöd växlar under barnets uppväxt! Behv ch önskemål m stöd Intervjuer med föräldrar visar att de önskar mötesplatser, ex. öppen förskla vill prata med andra föräldrar m föräldraskap önskar prfessinell rådgivning m hur man stödjer sitt barn vill bli erbjuden föräldrastöd via förskla/skla 4

5 Behv ch önskemål m stöd Men fler föräldrar uppger behv av stöd än de sm faktiskt deltar Många föräldrar känner inte till vilket utbud sm finns i kmmunen Behv ch önskemål m stöd Ordet föräldrastöd är i sig inte helt prblematiskt Ordet föräldrastöd förknippas fta med prblem, svårigheter ch säkra föräldrar I vissa kmmuner har man ersatt rdet föräldrastöd med andra psitivt laddade rd, såsm inspiratin, peppa mm. i kntakten med föräldrar 5

6 Olika nivåer av föräldrastöd 6

7 Insatser för alla eller bara för vissa? Barn sm har akuta svårigheter behöver stöd! Samtidigt sm det är viktigt att alla får grundläggande stöd Det är svårt att förutsäga vilka barn sm kmmer att få prblem längre fram Fördel att rikta sig till alla: ingen behöver känna sig utpekad En liten insats till många kan ha en större förebyggande effekt än stra insatser till få (preventiva paradxen) Det krävs insatser på flera nivåer samtidigt! Arenr, aktörer, frmer Mödra-barnhälsvården Öppna försklan Familjecentralen Förskla ch skla Scialtjänsten Barn- ch ungdmspsykiatrin Föräldrarådgivning via telefn ch internet Strukturerade föräldrastödsprgram 7

8 Är föräldrastöd effektivt? Tja, det berr på vad vi lägger in i begreppet evidens ch effekter/effektivitet för föräldrar, på barnen, på lång eller krt sikt. - på beteendeprblem, välbefinnande, familjerelatiner etc. -krav på studiedesign Är föräldrastöd effektivt? Vad vi säkert vet från rigrösa frskningsstudier är att föräldrastödsprgram för familjer med uttalade prblem: Minskar barnens beteendeprblem Stärker föräldrarna i deras föräldraskap Minskar föräldrastress, ångest ch depressin Exempelvis: Furlng, M. et. al. (2012) NJF-studien (COPE, Kmet, Cnnect ch De trliga åren) 8

9 Är föräldrastöd effektivt? Vi vet mindre m effekter av de universella prgrammen (rigrösa studier saknas) men preliminära resultat indikerar på psitiva effekter åtminstne på föräldrarna (ex. föräldrakmpetens, mindre depressiva symptm) Inm ett par år har vi mer kunskap! Är föräldrastöd effektivt? För andra typer av insatser, ex. mötesplatser för föräldrar, finns i dagsläget inte några rigrösa studier sm tittat på effekter på barnen. Men är ändå av strt värde, ex. för att bryta islering i föräldraskapet, en ingång till andra frmer av stöd. Föräldrar önskar mötesplatser! 9

10 Är föräldrastöd effektivt? Prcesstudier visar att familjecentralen sm rganisatrisk frm ökar tillgängligheten ch gör det lättare att införa ett universellt föräldrastöd...ch att försklan ch sklan är lämpliga arenr för att erbjuda föräldrar att delta i föräldrastödsprgram. Natinell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Källa: Scialdepartementet, ftgraf Mattias Ahlm En aktivitet sm ger föräldrar kunskap m barns hälsa, emtinella, kgnitiva samt sciala utveckling ch/eller stärker föräldrars sciala nätverk. 10

11 Natinell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Strategin ska inspirera kmmuner att utveckla stödch hjälpinsatser till föräldrar i deras föräldraskap Alla föräldrar med barn i åldern 0 17 år ska erbjudas ett universellt stöd i sitt föräldraskap Stödet ska vara frivilligt ch ges utifrån föräldrars önskemål ch behv Nyckelrd är samverkan Stimulansmedel till kmmunala strategier 70 miljner Lkalt sektrsöverskridande hälsfrämjande arbete för barn ch unga 50-miljners Natinell strategi för ett Utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Stimulansmedel till Utvärdering ch utveckling 60 miljner Riktat föräldrastöd 10 miljner

12 Framgångsfaktrer Kartlägg ch marknadsför Satsa på mångfald, variatin ch tillgänglighet Avsätt resurser Eknmiska incitament biter Samverka Följ upp ch utvärdera Utveckling ch utvärdering föräldrastöd Umeå/Umeå universitet studerar Familjepeppen, föräldrastöd i Västerbtten, 5 delstudier Östersund/Uppsala universitet föräldrars intresse delta i föräldrastödsprgram Karlskga-Degerfrs/Örebr universitet utvecklar strategi för föräldrastöd/familjestöd Örebr/Örebr universitet randmiserad kntrllerad studie av Cnnect (U) Linköping/Linköpings universitet föräldrastöd i mångkulturella möten, 9 delstudier Tjörn/Götebrgs universitet pröva effekter av föräldrastödsinsatser avseende barns/ungdmars psykiska hälsa Västervik/Uppsala universitet utvecklar/testar beräkningsmetder för hälseknmisk utvärdering av föräldrastödsprgram Upplands Väsby/Karlinska Institutet - randmiserad kntrllerad studie av ABC Alla Barn i Centrum Angereds SDF/Uppsala universitet utvecklar/studerar effekter av prgrammet Glädje ch utmaningar Att vara småbarnsförälder idag 12

13 Vad har hänt ? Axplck preliminära resultat Örebr föräldrar sm genmgått Cnnect(U) upplever högre föräldrakmpetens, uppvisar mindre depressiva symptm. Västervik barn till föräldrar sm deltar i Triple P/Active parenting förbättrar sina värden avseende utagerande beteenden. Östersund föräldrar är intresserade att delta i föräldrastödsprgram, vill utbyta idéer, få ny infrmatin m föräldraskap ch barns beteende. Upplever samtidigt tidsbrist/svårigheter får barnvakt. Karlskga-Degerfrs finns strt behv synliggöra befintligt föräldrastöd. Ungdmar lyfter vikt av föräldrars attityder samt kmmunikatin föräldrar-barn, föräldrar önskar mötesplatser, nätverk kring barnens kmpisar. Nya mdeller för nya föräldrar - Östersund Rekrytering av föräldrar Hur får vi fler föräldrar till våra aktiviteter? Annnskampanj + frskning Tematiska föräldramöten Utbildning för persnal i förskla; Föräldramötets möjligheter Web-ABC Föräldrar vill ha utbildning via webben, men hur ska den se ut ch fungera för att passa deltagarna? 13

14 Vad har hänt ? Axplck preliminära resultat Umeå - Föräldrar sm gått föräldrastödsprgram får ökad känsla av tillfredsställelse, kmpetens i föräldrarllen. Persnalens bemötande, hur sciala nätverket förhåller sig till föräldragruppen, viktigt för att unga föräldrar ska delta. Linköping Föräldrastödsprgram för föräldrar med utländsk bakgrund viktig mötesplats, ger föräldrar möjlighet kmma hemifrån, möjlighet att nrmalisera egna erfarenheter. Föräldrar känner sig stärkta. Nytt material m föräldrastöd beställ på 14

15 Kmmande Slutrapprter våren 2014 Spridningsknferenser (Dialgfrum) Nya satsningar från regeringen (38.6 miljner tm 2017) Ny myndighet, Flkhälsmyndigheten "Ge barnen kärlek, mera kärlek ch ännu mera kärlek, så kmmer flkvettet av sig själv. Astrid Lindgren i ett inlägg i en debatt m barns rättigheter 15

16 ch nu är det dags för en film Elsa Rudsby Strandberg, prjektledare Statens flkhälsinstitut 16

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Föräldrastöd - en vinst för alla

Föräldrastöd - en vinst för alla Föräldrastöd - en vinst för alla Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap Betänkande av Föräldrastödsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:131 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Ung i vår tid. Forskning och utveckling om ungdomar, tonårstiden och föräldrastöd

Ung i vår tid. Forskning och utveckling om ungdomar, tonårstiden och föräldrastöd Ung i vår tid Forskning och utveckling om ungdomar, tonårstiden och föräldrastöd Dokumentation från konferens den 27 november 2014 i Göteborg, arrangerad av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgs

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden?

Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden? Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden? En förstudie om beräkningar av kostnader och potentiella besparingar vid förebyggande insatser kring barn och unga i riskzon.

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR Ett hälsofrämjande förhållningssätt inom barnhälsovården i Blekinge Riktlinjer för BHV-sjuksköterskan Kunskap om barns behov och rättigheter Stärka föräldrar

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående infrmatins- ch kunskapsbristen för KRAV-märkt knsumtin. Författare: Handledare: Elin Frs Elin Fritz Anna-Carin Nrdvall Student Handelshögsklan Vårterminen

Läs mer

Illustrationer sid. 12,14,16,18,20,22 och 24, Ania Witwitzka.

Illustrationer sid. 12,14,16,18,20,22 och 24, Ania Witwitzka. Häftet Främja hälsa en nyckel hållbar utveckling. En introduktion baseras på rapporten Främja hälsa en nyckel till hållbar utveckling, publicerad av Landstinget Dalarna 2010. Tillgänglig på www.ltdalarna.se

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 Unga föräldrar studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 2 Förord För att öka kunskaperna om den särskilda situation som unga föräldrar som varken arbetar eller studerar befinner sig i, har

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala. Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd. Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi

Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala. Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd. Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala Som

Läs mer

Nordens barn Utveckling av nordiska familjecentraler. Resultat från projektet Tidiga insatser för familjer

Nordens barn Utveckling av nordiska familjecentraler. Resultat från projektet Tidiga insatser för familjer Nordens barn Utveckling av nordiska familjecentraler Nordens Välfärdscenter Inspirationshäfte Resultat från projektet Tidiga insatser för familjer 1 Nordens Barn utveckling av nordiska familjecentraler

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer