FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA"

Transkript

1 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet, ersättningstabellen, de allmänna villkren ch eventuellt andra bilagr hittar Du ytterligare infrmatin m Din försäkring. Försäkringsgivare AmTrust Eurpe Limited Registreringsnummer; th Flr Market Square Huse Saint James s Street Nttingham Nttinghamshire NG1 6FG England Tel. +44 (0) AmTrust Eurpe Limited är en försäkringsgivare sm står under tillsyn av Bank f England Prudential Regulatin Authrity (PRA) ch Financial Cnduct Authrity (FCA).AmTrust Eurpe har rätt att bedriva gränsöverskridande verksamhet i Sverige. Marknadsföring av denna försäkring sker enligt svensk lag. Försäkringsvillkren tillhandahålles på svenska ch all kntakt med den försäkrade sker på svenska. Vad täcker försäkringen? Denna försäkring har utfrmats i syfte att kmplettera det statliga tandvårdsstödet (STS) genm att ge ersättning för tandvårdskstnader avseende följande åtgärdskategrier: årlig kntrll, årlig rengöring, diagnstik/röntgen, behandling av sjukdm, akut tandvård samt akut tandvård utmlands. Du ersätts för det belpp sm en tandläkare debiterar Dig för behandlingar sm mfattas av denna försäkring. Behandlingar sm ersätts exempelvis genm annan försäkring eller genm det statliga tandvårdsstödet ersätts dck inte. För att exakt förstå vilka behandlingar sm ingår, hänvisas till den bifgade ersättningstabellen. De behandlingar sm inte finns angivna där mfattas inte av denna försäkring. Ersättning för varje åtgärdskategri utbetalas upp till ett årligen fastställt maxbelpp. Ersättning för åtgärdskategri årlig kntrll ch årlig rengöring är dck begränsad till en åtgärdskd per försäkringsår upp till ett årligen fastställt maxbelpp. Ersättning för akut tandvård (i Sverige eller utmlands) är dessutm begränsat till ett maxbelpp per akut tandvårdsåtgärd, sm inte får överstiga ett årligen fastställt maxbelpp. Tillämpliga begränsningar ch maxbelpp för varje åtgärdskategri framgår av ersättningstabellen. Din tandvårdsförsäkring gäller hs alla tandläkare i Sverige, 24 timmar m dygnet, 365 dagar m året. Du är även skyddad utanför Sverige m Du skulle drabbas akut tandvård utanför Sverige. I sådant fall ersätts Du för kstnader för behandling sm är nödvändig för att lindra uppkmmen tandskada till dess den akuta tandvårdssituatinen är över. Slutliga tandvårdsåtgärder, såsm exempelvis fyllningar, krnr, rtbehandlingar eller andra långtidsbehandlingar ersätts inte sm akut tandvård.

2 2 Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar 1. En årlig kntrll ch rengöring är avgörande för att upprätthålla en gd munhälsa. Det statliga stödet för tandvård vad gäller förebyggande behandling är väldigt begränsat, (150 krnr per år eller 300 krnr m Du här särskilda skäl). För att kunna upprätthålla en gd munhälsa måste Du betala merparten av kstnaderna själv. Om Du besöker Din tandläkare för första gången i år, för en årlig kntrll sm inkluderar rengöring ch röntgen, skulle Du betala ca krnr, någt lägre med det ditt årliga bidrag från staten på 150 krnr, då skulle Din slutgiltiga kstnad bli 950 krnr. Med Allras tandvårdsförsäkring Skydda skulle vi i fallet van ersätta Dig med hela belppet, dvs. 100 % av kstnaderna sm visas i tabellen nedan: Ref kd Behandling Tandläka rens pris * Statligt stöd Slutgiltig kstnad för patienten Ersättning från Försäkring en Maximal årlig ersättning 101 Basundersökning 730 kr -150 kr 580 kr 580 kr 750 kr 205 Flurbehandling 140 kr 140 kr 140 kr 500 kr 122 Röntgen 230 kr 230 kr 230 kr 500 kr kr -150 kr 0 kr 950 kr * Exempelpriserna är tagna från slumpvist utvalda tandläkare i Stckhlmsmrådet. 2. Många vuxna har prblem med tandköttet, sm m det inte behandlas, kan leda till infektiner ch tandlssning. Därför är den förebyggande vården för att undvika dessa prblem så viktig. Allras tandvårdsförsäkring Skydda täcker exempelvis behandling för tandlssning. Försäkringen ersätter 100 % av Dina kstnader upp till den maximala årliga ersättningen. Ref kd Behandling Tandläka rens pris * Statligt stöd Slutgiltig kstnad för patienten Ersättning från Försäkring en Maximal årlig ersättning 342 Tandlssning 800 kr kr 800 kr kr 800 kr - 0 kr 800 kr * Exempelpriserna är tagna från slumpvist utvalda tandläkare i Stckhlmsmrådet. Vem kan teckna denna försäkring? För att kunna försäkra sig skall man ha fyllt 20 år men inte 70 år på begynnelsedagen av försäkringen ch man skall ha sin hemvist i Sverige under den tid då försäkringen gäller. Försäkringen upphör autmatiskt på årsdagen efter den försäkrade fyllt 75 år.

3 3 Några viktiga undantag Försäkringen tillhandahåller inte försäkringsskydd till följd av t.ex.: Behandling ch material sm är experimentella, prövade eller sm inte uppfyller kravet på gd tandvårdsstandard Behandling av tandskada sm Du har vållat dig själv Behandling av tandskada eller sjukdm sm rsakats av Ditt brttsliga beteende eller till följd av drg- eller alkhlpåverkan eller missbruk Behandling sm är rent ksmetisk. Farmaklgiprdukter ch sådana sm används för tandrengöring, såsm tandbrste, tandkräm etc. Behandling sm inte anses nödvändig för frtsatt munhälsa Behandling sm sker utanför Sverige, med undantag för akut tandvård sm äger rum utmlands All behandling för att ersätta en brygga, krna eller prtes inm fem år från den ursprungliga mnteringen, sm är eller kan göras användbar enligt gd tandvårdsstandard Behandling sm ersätts genm annan försäkring Behandling för vilken Du har blivit ersatt genm det statliga tandvårdsstödet Behandling sm hänför sig till vissa sprtskadr Behandling sm inte framgår av ersättningstabellen ch försäkringsvillkren Mer infrmatin m undantag i försäkringen finns i de allmänna villkren. Under vilken tid är försäkringen giltig Försäkringen gäller från den första dagen sm anges i försäkringsbrevet. Försäkringen frtsätter att gälla så länge Du frtsätter att uppfylla försäkringsvillkren ch det inte föreligger någn anledning för uppsägning av försäkringen. Kan jag säga upp försäkringen Du har 30 dagar från den dag Du får Din försäkringsinfrmatin att säga upp Din försäkring m Du ångrar dig (ångerrätt). Du har då rätt att få tillbaka inbetald premie. Efter denna perid kan Du när sm helst skriftligen säga upp försäkringen genm att meddela Allra Försäkringsförmedling AB, Sveavägen tr, STOCKHOLM, Hur mycket kstar denna försäkring? Premien sm Du skall betala samt premieperiden för denna försäkring framgår av Ditt försäkringsbrev. Nedan finner du priset per plan ch ålder:

4 4 Vad händer m jag inte betalar premien? Om Du inte betalar premien har försäkringsgivaren rätt att säga upp försäkringen. Försäkringen upphör att gälla 14 dagar efter den dag då meddelande m uppsägning avsändes till dig, m inte premien har betalats under tiden. Under vissa förutsättningar kan Du dck återuppliva försäkringen. Kmmer mitt försäkringsskydd förändras med tiden? Referensprislistan kan kmma att ändras i enlighet med de ändringar sm Tandvårds- ch läkemedelsförmånsverket (TLV) kan kmma att göra. Vänligen gå till för aktuell prislista. Allra kmmer att infrmera Dig m TLVs referensprislista ändras, under förutsättning att ändringen påverkar Ditt försäkringsskydd. När kan jag göra anspråk på ersättning? Det finns en karensperid på 90 dagar sm löper från den dag Du tecknar denna försäkring. Under denna perid är Du inte berättigad till ersättning, med undantag för akut tandvård i Sverige eller akut tandvård utmlands. Hur gör jag en skadeanmälan? Månadspremier Ålder Skydda Vårda Premium Du kan göra en skadeanmälan m karensperiden på 90 dagar har löpt ut ch m Du har fått en tandvårdsbehandling sm mfattas av denna försäkring.

5 5 För att Din skadeanmälan ska kunna behandlas så snabbt sm möjligt, måste Du skicka in 1. en ifylld ch undertecknad skadeanmälan 2. kvitt eller liknande verifikatin 3. ett av nedanstående dkument: jurnalutskrift faktura/specifikatin tandvårdsfaktura kntantfaktura, eller sammanställning av vård Dkumentet måste innehålla en klar beskrivning av samtliga tandvårdsåtgärder (med åtgärdskd) samt infrmatin m eventuell erhållen ersättning enligt det statliga tandvårdsstödet, avgift sm tandläkaren har debiterat Dig samt Dina egna kstnader. Utan denna infrmatin kan Du inte få ut någn ersättning. All skadereglering sköts av Crawfrd & Cmpany AB, sm sköter handläggningen av Ditt ärende på uppdrag av försäkringsgivaren. Din skadeanmälan ska skickas till: Crawfrd & Cmpany AB Bx SOLNA Tel E-pst: Klagmål Om Du anser att Ditt ärende har handlagts fel ska Du i första hand kntakta Crawfrd & Cmpany AB. Vid övriga klagmål kan Du kntakta försäkringsgivarens klagmålsansvarige: Om Du frtfarande inte är nöjd, har Du möjlighet att: kntakta Knsumenternas Försäkringsbyrå, Bx 24215, Stckhlm, tel för att få råd ch vägledning, få Ditt ärende prövat av Allmänna reklamatinsnämnden (ARN). Bx 1 74, Stckhlm, tel , eller väcka talan vid allmän dmstl Försäkringsavtalslagen Svensk lag gäller för försäkringen. De viktigaste bestämmelserna finns i försäkringsavtalslagen (2005:104).

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag.

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Tandvårdsförsäkring Förebygga Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Detta produktblad innehåller en sammanfattning av de viktigaste delarna från försäkringsvillkoren avseende

Läs mer

Oavsiktliga skador och stöld

Oavsiktliga skador och stöld CmpleteCare Översikt Oavsiktliga skadr ch stöld Försäkringsvillkr Detta dkument lämnar uppgifter m tre nivåer av försäkringsskydd täckning för avsiktlig skada, för stöld ch multitäckning (täckning för

Läs mer

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin Försäkringsvillkr Översikt Detta dkument innehåller infrmatin m två lika försäkringar: Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage

Läs mer

Vem utbetalas ersättningen till? Försäkringsutbetalningen betalas ut till lånets borgenär Selene Finans Sverige AB.

Vem utbetalas ersättningen till? Försäkringsutbetalningen betalas ut till lånets borgenär Selene Finans Sverige AB. 1/5 Vem mfattas av försäkringen? Försäkringen mfattar de tillfällen då låntagare (högst två persner) utsätts för en av de försäkringshändelser sm beskrivs nedan. Hur mycket täcker försäkringen? Ersättningen

Läs mer

Försäkringsvillkor. För personbil och lätt lastbil. Gäller från 2015-01-01. För privat- och företagskunder

Försäkringsvillkor. För personbil och lätt lastbil. Gäller från 2015-01-01. För privat- och företagskunder Försäkringsvillkr För persnbil ch lätt lastbil Gäller från 2015-01-01 2009-11-01 För privat- ch företagskunder Innehållsförteckning A. Förutsättning för NnStp... 3 B.. Premiebetalning... 4 C. Giltighetstid...

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

INFORMATION OCH VILLKOR GÄLLANDE KREDITFÖRSÄKRING Information ersättning vid långtidssjukskrivning och dödsfall för dig mellan 18-64 år.

INFORMATION OCH VILLKOR GÄLLANDE KREDITFÖRSÄKRING Information ersättning vid långtidssjukskrivning och dödsfall för dig mellan 18-64 år. INFORMATION OCH VILLKOR GÄLLANDE KREDITFÖRSÄKRING Information ersättning vid långtidssjukskrivning och dödsfall för dig mellan 18-64 år. INLEDNING Finaref Kreditförsäkring är ett försäkringsskydd som kan

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Dessa licensvillkr utgör ett avtal ( avtal ) mellan Micrsft Crpratin (eller berende på var du br, ett av dess kncernblag) ch dig.

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka.

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka. Försäkringsvillkor - Online Trygghetsavtal Gällande från och med 2012-04-01 Vi, Aviva Insurance Limited (Aviva), utfärdar denna försäkring i samarbete med Phone House. Försäkringen vi erbjuder omfattar

Läs mer

Enligt vår säkerhetspolicy ber vi dig endast fylla i de öppna fälten.

Enligt vår säkerhetspolicy ber vi dig endast fylla i de öppna fälten. Betalskydd Befintligt Eurocardkortnr * * * * * * Enligt vår säkerhetspolicy ber vi dig endast fylla i de öppna fälten. Personuppgifter huvudkortsinnehavare Efternamn Förnamn (tilltalsnamn) Personnr Mobiltelefonnr

Läs mer

Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation

Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation Om du ska teckna en försäkring är det viktigt att först läsa den här förköpsinformationen och att ta del av försäkringens

Läs mer

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1 ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN Dessa allmänna avtalsvillkr för knsumenter (nedan allmänna

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

Ansökan Betalskydd SEB:s MasterCard

Ansökan Betalskydd SEB:s MasterCard Ansökan Betalskydd SEB:s MasterCard Vänligen texta tydligt blanketten läses maskinellt. Kortnummer * * * * * * Enligt vår säkerhetspolicy ber vi dig endast fylla i de öppna fälten. Personuppgifter huvudkortsinnehavare

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Musical Instruments Försäkringsvillkor

Musical Instruments Försäkringsvillkor Musical Instruments Försäkringsvillkor Innehåll Inledning 2 Definitioner 3 Försäkringsskyddet 3 Övrigt försäkringsskydd 4 Undantag 4 Så här gör du när en skada inträffar 5 Vår garanti 5 Allmänna villkor

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

Få ersättning för dina tandläkarkostnader! Från endast. 129 kr. per månad

Få ersättning för dina tandläkarkostnader! Från endast. 129 kr. per månad Från endast 129 kr per månad Få ersättning för dina tandläkarkostnader! Med Trygga Tänders tandvårdsförsäkring behöver du inte längre oroa dig för oväntade och dyra tandläkarkostnader Våra försäkringar

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 juli 2006. Svenska Jägareförbundets och Folksams. Jaktvapenförsäkring

Försäkringsvillkor 1 juli 2006. Svenska Jägareförbundets och Folksams. Jaktvapenförsäkring Försäkringsvillkor 1 juli 2006 Svenska Jägareförbundets och Folksams Jaktvapenförsäkring Innehåll Översiktlig information...................... 4 Försäkringsvillkor.......................... 6 Vem försäkringen

Läs mer

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING SÄKERHET FÖRE RESAN Få alla reskostnader tillbaka vid avbeställning AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING GRUPP- RABATT när fler än 10 personer tecknar försäkring 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser FÖRSÄKRA DINA

Läs mer

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING SÄKERHET FÖRE RESAN Få alla reskostnader tillbaka vid avbeställning AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING 2015-03-02 Säkerhet över alla gränser FÖRSÄKRA DINA RESKOSTNADER Med Goudas Avbeställningsförsäkring slipper

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer