Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem"

Transkript

1 Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen Jurnalplikten med checklistr Sidtjänster Mäklaren infrmerar Upplåten mark för bstadsrätter Villkrade bud Infblad Försäljning Erbjudande m Bendekstnadskalkyl Uppdragsdag Utförligare beskrivningar av belastningar...21 VITEC MÄKLARSYSTEM AB ADRESS: REDEGATAN 1 B, V. FRÖLUNDA BANKGIRO: , PLUSGIRO: , ORG NR: KUNDSERVICE: , FÖRSÄLJNING: , FAX: HEMSIDA: E-POST: 1

3 1. Inledning Den här guiden är framtagen för att lyfta fram de nya funktinerna i Vitec Mäklarsystem sm tillkmmit på grund av den nya fastighetsmäklarlagen. För varje funktin kan du läsa aktuell lagtext ch instruktiner för hur du ska arbeta i Mäklarsystemet. Målet är att ge lagtexten en praktisk infallsvinkel för att öka förståelsen ch underlätta ditt dagliga arbete. VITECS MÅL MED DE NYA FUNKTIONERNA Uppfylla den nya fastighetsmäklarlagen. Skapa så lite merarbete sm möjligt för användarna i sitt dagliga arbete. De ska kräva så lite utbildning sm möjligt av användarna. Möjliggöra ökad lönsamhet för de sm väljer att arbeta med sidtjänster. Följa gd fastighetsmäklarsed. NYA FUNKTIONER I VERSION Jurnalplikten med checklistr. Sidtjänster. Mäklaren infrmerar. Upplåten mark för bstadsrätter. Villkrade bud. Infblad försäljning. Erbjudande bendekstnadskalkyl. Uppdragsdag. Utförligare beskrivningar av belastningar. 2

4 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen Den nya fastighetsmäklarlagen ska frtsatt gälla för förmedling sm riktas till eller utförs åt både knsumenter ch näringsidkare. Förslaget syftar till att ge enskilda persner trygghet i samband med affärer sm sker genm fastighetsmäklares förmedling. Samtidigt ges mäklare gda förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Det införs tydligare regler för mäklarens rll sm partisk mellanman. En viktig nyhet är att mäklaren får någt ökade möjligheter att ägna sig åt sidverksamhet, utan att det ska anses rubba förtrendet för mäklaren (Se sid 5). Det klargörs att mäklaren inm ramen för gd fastighetsmäklarsed särskilt ska beakta uppdragsgivarens eknmiska intressen. Mäklaren får inte i anslutning till förmedlingsuppdraget köpa en fastighet sm mäklaren har eller har haft i uppdrag att förmedla ch inte heller förmedla en fastighet till eller från närstående, närståendebegreppet tydliggörs dessutm. Mäklaren blir skyldig att föra anteckningar över förmedlingsuppdraget (Se sid. 4) ch upprätta en förteckning över de anbud sm lämnas på fastigheten (Se sid. 8). Dkumentatinen ska överlämnas till säljaren ch köparen. Mäklaren blir skyldig att i fler avseenden lämna infrmatin skriftligen, till exempel m köparens ansvar för att undersöka fastigheten. Objektsbeskrivningen ska innehålla ytterligare uppgifter, t.ex. gemensamhetsanläggningar. Det anges i den nya lagen inm vilken tid en köpare eller säljare sm vill kräva skadestånd av mäklaren ska underrätta denne. Även den brtre tidsgräns när frdringar mt mäklaren inte längre får göras gällande tydliggörs. Påföljderna Återkallelse av registrering ch Varning ska kmpletteras med en ny påföljd, Erinran. Den nya fastighetsmäklarlagen träder i kraft den 1 juli För de uppdrag sm ingåtts före det här datumet gäller frtfarande Fastighetsmäklarlagen (1995:400). 3

5 3. Jurnalplikten med checklistr LAGTEXT 20 fastighetsmäklarlagen: Fastighetsmäklaren ska föra anteckningar över förmedlingsuppdraget. Mäklaren ska ckså upprätta en förteckning över de anbud sm lämnas på fastigheten med angivande av anbudsgivarens namn, kntaktuppgifter, det belpp sm bjudits ch tidpunkt för när anbudet lämnades samt villkr för anbudet. Dkumentatinen ska överlämnas till uppdragsgivaren när uppdraget slutförts. Om ett överlåtelseavtal ingås, ska även den sm köpt eller sålt fastigheten få dkumentatinen när uppdraget slutförts. GÖR SÅ HÄR När du lägger till en Privatbstad får du upp checklistan till vänster i Mäklarsystemet. MER INFORMATION OM CHECKLISTAN För mer utförlig infrmatin m checklistan rekmmenderar vi manualen Din guide till checklistan. 4

6 4. Sidtjänster LAGTEXT 14 andra stycket fastighetsmäklarlagen: Enbart det förhållandet att mäklaren får ersättning för en annan verksamhet än förmedling av fastigheter ska inte anses rubba förtrendet för mäklaren, under förutsättning att ersättningen är endast betydlig. Mäklaren ska tydligt upplysa tilltänkta säljare ch köpare m verksamheten samt m den ersättning sm mäklaren får för den. Upplysningen ska lämnas till uppdragsgivaren innan uppdragsavtalet ingås ch i övrigt snarast. GÖR SÅ HÄR Gå till Verktyg, Administrera ch klicka på Prdukter. Nu får du upp fönstret för Prdukter. Här kan du lägga till sidtjänster. 5

7 LÄGGA TILL EN PRODUKT Klicka på Ny. Skriv en benämning på prdukten. Vid Standardpris anger du pris exklusive mms. Mäklarsystemet räknar ut priset inklusive mms. Här kan du välja mmssats. Vid Beskrivning kan du skriva m prdukten. Vid Upplagd står det när du lade till prdukten. Klicka på Används på firmr för att välja firma för prdukten. När du har lagt till prdukterna klickar du på OK. 6

8 SÄLJARE - UPPDRAGSAVTAL OCH BILAGA OM SIDOTJÄNSTER För att kunna erbjuda sidtjänster måste det finnas angivet att du tillhandahåller det i uppdragsavtalet. Du måste dessutm redvisa vilka sidtjänster du har, vad de kstar ch hur mycket du får betalt. I Vitec Mäklarsystem har vi därför gjrt m uppdragsavtalet ch skapat ett infrmatinsblad m dina sidtjänster. KÖPARE - BILAGA OM SIDOTJÄNSTER Även tilltänkta köpare ska få ta del av vilka sidtjänster du har, vad de kstar ch hur mycket du får betalt. UPPDRAGSAVTAL Gå till fliken Objekt. Dubbelklicka på det bjekt sm du vill arbeta med. Klicka på Hämta dkument. Gå till Uppdragsavtal med ensamrätt ch dubbelklicka på det. 7

9 När dkumentet är öppnat går du ner till Sidtjänster. Här kan du välja m du ska ha ersättning vid förmedling av sidtjänster eller inte. För att välja lika alternativ klickar du på texten. BILAGA INFO, SIDOTJÄNSTER Klicka på Hämta dkument. Gå till Inf, Sidtjänster ch dubbelklicka på det. Nu är dkumentet öppnat! Här ser du alla sidtjänster sm du lagt in sm prdukter. Här ser du en bild på användare m du har lagt in en i Mäklarsystemet. Klicka på bilden m du inte vill visa den i dkumentet. Om du vill visa en annan användare högerklickar du på bilden ch väljer Byt handläggare. 8

10 5. Mäklaren infrmerar LAGTEXT 16 tredje stycket fastighetsmäklarlagen: Om mäklaren har iakttagit eller annars känner till eller i varje fall med hänsyn till mständigheterna har särskild anledning att misstänka någt m fastighetens skick sm kan antas ha betydelse för köparen, ska mäklaren särskilt upplysa köparen m detta. GÖR SÅ HÄR Gå till fliken Objekt. Dubbelklicka på det bjekt sm du vill arbeta med. Klicka på fliken Allmänt. Här hittar du fältet Mäklaren infrmerar. UPPDRAGSGIVARENS EKONOMISKA INTRESSEN Enligt 8 andra stycket fastighetsmäklarlagen: Mäklaren ska ta till vara både säljarens ch köparens intresse. Inm ramen för de krav sm gd fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens eknmiska intressen. Texten från fältet Mäklaren infrmerar kmmer inte med på Internet ch Till Salu-beskrivningar utan syns enbart i Objektsbeskrivningen. 9

11 6. Upplåten mark för bstadsrätter LAGTEXT 18 tredje stycket fastighetsmäklarlagen Avser förmedlingen en bstadsrätt, ska bjektsbeskrivningen i stället innehålla uppgift m bstadsrättsföreningens namn, pantsättning av bstadsrätten, andelstal ch upplåten mark. GÖR SÅ HÄR Gå till fliken Objekt. Dubbelklicka på det bjekt sm du vill arbeta med. Klicka på fliken Interiör. Under Upplåten mark skriver du in arealen vid Antal m² ch vid Beskrivning redgör du för vad det är för typ av mark. Till exempel uteplats ch trädgård. TÄNK PÅ ATT Du alltid bör kntrllera med föreningen att marken verkligen ingår i upplåtelsen. 10

12 7. Villkrade bud LAGTEXT 20 fastighetsmäklarlagen: Fastighetsmäklaren ska föra anteckningar över förmedlingsuppdraget. Mäklaren ska ckså upprätta en förteckning över de anbud sm lämnas på fastigheten med angivande av anbudsgivarens namn, kntaktuppgifter, det belpp sm bjudits ch tidpunkt för när anbudet lämnades samt villkr för anbudet. Dkumentatinen ska överlämnas till uppdragsgivaren när uppdraget slutförts. Sluts ett överlåtelseavtal, ska även den sm köpt eller sålt fastigheten få dkumentatinen när uppdraget slutförts. DET BETYDER ATT: Du är skyldig att lämna ut en förteckning över de anbud sm lämnas till köparen ch säljaren. Du har ingen skyldighet att överlämna till någn annan. Det inte längre går att vara annym i en budgivning. Men det är möjligt att lägga bud via mbud ch det är då mbudets kntaktuppgifter sm lämnas ut. GÖR SÅ HÄR Gå till fliken Objekt. Dubbelklicka på det bjekt sm du vill arbeta med. Gå till fliken Intressenter. 11

13 Klicka på budgivaren i listan med intressenter. Klicka på det gröna plustecknet. Skriv in belpp, datum, tid ch villkr för budet. Klicka på OK för att lägga budet. TÄNK PÅ ATT Du behöver bara skriva in villkret en gång eftersm det hänger med intressenten när du lägger ett nytt bud. Om du inte vill använda villkret vid fler bud behöver du behöver du bara ta brt texten för villkret. NY VÄG FÖR ATT SKAPA OCH SE BUDFÖRTECKNING Tänk på att du inte längre kan skapa ch se budförteckningen via Skriv ut när du är på fliken Intressenter. 12

14 Gör så här Gå till fliken Objekt. I bjektlistan dubbelklickar du på det bjekt sm du vill skapa en budförteckning på. Klicka på Hämta dkument. Gå till dkumentet Budhistrik ch dubbelklicka på det. Nu är dkumentet öppnat! 13

15 8. Infblad Försäljning LAGTEXT 16 fastighetsmäklarlagen: Mäklaren ska i förväg upplysa tilltänkta köpare m hur säljaren avser att genmföra försäljningen. GÖR SÅ HÄR Nu finns det ett infrmatinsblad sm går igenm hur säljaren planerar att genmföra försäljningen. Varje infrmatinsblad sm skapas är unikt ch innehåller infrmatin m varje aktuellt bjekt. Gå till fliken Objekt. I bjektlistan dubbelklickar du på det bjekt sm du vill skapa ett infrmatinsblad på. Klicka på Hämta dkument. Gå till dkumentet Inf, Försäljningen ch dubbelklicka på det. 14

16 Nu är dkumentet öppnat! TÄNK PÅ ATT Det här är ett förslag sm skapas autmatiskt. Det är därför viktigt att du kntrllerar att uppgifterna i infbladet verkligen stämmer överens med hur säljaren tänkt genmföra affären. 15

17 9. Erbjudande m Bendekstnadskalkyl LAGTEXT 18 fjärde stycket fastighetsmäklarlagen: Mäklaren ska erbjuda en skriftlig beräkning av bendekstnaderna. TIPS Om du använder bendekstnadskalkylen i bjektbeskrivningen ch bifgar den till köpehandlingar behöver du inte använda dkumentet Avstående från bendekstnadskalkyl. Nu kan erbjuda en bendekstnadskalkyl direkt i följande dkument: Objektbeskrivning Bstadsrätt Objektbeskrivning Villa Objektbeskrivning Tmt Objektbeskrivning Ägarlägenhet Till Salu-beskrivning Bstadsrätt Till Salu-beskrivning Villa Till Salu-beskrivning Tmt Till Salu-beskrivning Ägarlägenhet OBJEKTBESKRIVNING Gå till fliken Objekt. Dubbelklicka på det bjekt sm du vill arbeta med. 16

18 Klicka på Hämta dkument. Gå till dkumentet Objektbeskrivning ch dubbelklicka på det. Nu är dkumentet öppnat. Gå ner till avsnittet Bendekstnad. Här kan du: Justera till aktuell ränta. Ange fastighetsavgift/skatt. Här kan du ändra m beräkningen är avsedd för 1 eller 2 köpare. 17

19 TILL SALU-BESKRIVNING Gå till fliken Objekt. Dubbelklicka på det bjekt sm du vill arbeta med. Klicka på Hämta dkument. Gå till dkumentet Till salu-beskrivning ch dubbelklicka på det. Nu är dkumentet öppnat. Gå ner till avsnittet Bendekstnad. 18

20 Här kan du Justera till aktuell ränta. Ange fastighetsavgift/skatt Här kan du ändra m beräkningen är avsedd för 1 eller 2 köpare. DÖLJ BOENDEKOSTNADEN I DOKUMENTET Om du inte vill ha med bendekstnadskalkylen direkt i dkumentet klickar du på Dölj bendekstnaden. TÄNK PÅ ATT Om du döljer bendekstnadskalkylen måste du på någt annat sätt dkumentera att du erbjudit en bendekstnadskalkyl. 19

21 10. Uppdragsdag LAGTEXT 20 fastighetsmäklarlagen: Fastighetsmäklaren ska föra anteckningar över förmedlingsuppdraget. GÖR SÅ HÄR Klicka på fliken Basfakta. Här kan du ange datum för Uppdragsdag. 20

22 11. Utförligare beskrivningar av belastningar LAGTEXT 17 första stycket fastighetsmäklarlagen: Fastighetsmäklaren ska kntrllera vem sm har rätt att förfga över fastigheten ch vilka inteckningar, servitut ch andra rättigheter sm belastar den. Mäklaren ska ckså kntrllera m fastigheten har del i en eller flera gemensamhetsanläggningar. GÖR SÅ HÄR Gå till fliken Objekt. Dubbelklicka på den fastighet sm du vill arbeta med. Gå till fliken Fastighet. Här hittar du fältet Samfällighet, gemensamhetsanläggning, servitut. Nu mbeds du ckså att beskriva det här utförligt så att knsumenter kan förstå innebörden. 21