En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En kom i gång manual till SPF:s hemsidor"

Transkript

1 En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter [ Möten, Aktiviteter, Resr, etc] Bestämma strukturen Öva på att bygga en struktur Skapa nya sidr Flytta sidr Skapa undersidr Dölj sidr Flikvarianterna innehållet i [Layut, Redigera, Versiner, Egenskaper, Statistik] Sidhantering Kmplettera Startsidan Ladda upp bilder ch dkument Skapa/fylla i en sida (från menyn) med text (ch bild) Spara, publicera, ta brt Händelser ch Nyheter Hur används dessa Exempel Länkning Exempel på hur man länkar. En mer mfattande manual finns att hämta sm PDF dkument på Webbtl under? Hjälp (se nedan) Det finns ytterligare hjälp att få via Supprt Webtl sm finns underst i menyträdet (se nedan) SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

2 Behörighetssystem För att du ska kunna börja använda webbverktyget så finns ett behörighetssystem sm är till för att endast persner sm har tillhörighet till SPF ska kunna använda systemet ch webbverktyget. Inlggning Inlggning till SPF s Medlemssystem ch mdulen för webbverktyget Webbtl kan ske på två sätt: 1. En sida med länkar sm rör medlemssystemet ch webbverktyget: här väljer man Till Medlemsregistret eller Till Webtl. 2. https://medlem.freningssupprt.se/spf/pen24/admin/system/default.asp Ger direkt åtkmst för inlggning Användarnamn ch lösenrd För att arbeta vidare så behöver du Användarnamn ch lösenrd. Här nedan kan du skriva in din förenings användarnamn ch lösenrd Användarnamn: Lösenrd: SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

3 Lgga in I fönstret för Lgga in ska du ange Din förenings användarnamn ch lösenrd. Gör så här: 1. Peka ch klicka i rutan nedanför Ange ditt användarnamn ch skriv in ditt användarnamn Exempel: lf0777web 2. Tryck på Tabb-tangenten på tangentbrdet eller peka ch klicka i rutan nedanför Ange ditt lösenrd ch skriv in ditt lösenrd Exempel: enkla 3. Bekräfta dina inlggningsuppgifter genm att trycka på Enter-tangenten på tangentbrdet Nu visas fönstret för Webbverktyget Webbtl Nytt fr..m är att när man lggar in sm lkalföreningsanvändare så ser man endast sin egen nivå i filträdet. Det gör att man inte behöver klicka sig igenm förbund ch disktrikt innan man kmmer ner till sin egen förening. SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

4 Säkerhetsinfrmatin Denna Säkerhetsinfrmatinsruta nedan kan visas ch det är en säkerhetsfunktin i Internet Explrer sm frågar dig m det är en betrdd hemsida. Alternativ Ja: för att kunna visa bjekt sm bilder ch länkar på hemsidan eller Nej m du inte vill att Internet Explrer ska visa bilder ch länkar. Alternativet Nej: innebär att det blir svårt att arbeta med verktyget då du endast är helt hänvisad till enbart text. OBS! Med nya Explrer 8 skall man svara tvärtm Här ska man svara nej! Peka ch Klicka på rätt knapp, för att se alla infrmatin. Denna bild visar hur webbverktyget ser ut, i det här fallet Jönköping Centrum sm är markerat i den vänstra navigatinsdelen. SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

5 Föreningens hemsida ansiktet utåt. Föreningens hemsida är en del av föreningens ansikte utåt på internet ch kanske den första kntakten man får sm besökare ch sm en ptentiell blivande medlem i SPF. Syftet är att besökaren ska bli medlem i just er förening. Men ckså att sprida infrmatin m er förening, såväl till medlemmar sm till övriga intresserade. Föreningen ges en möjlighet att berätta för mvärlden vad ch vilken verksamhet man bedriver i den enskilda föreningen. Det är mycket viktigt att denna sida ser bra ut, men kanske viktigast är vad just er förening gör. Det kan vara aktiviteter, händelser, nyheter, styrelse ch kanske en beskrivning på varför man ska bli medlem ch det sm gör det intressant för nya medlemmar att just välja er förening. De flesta föreningar har kanske sin speciella sak ch vad är er speciella sak? Hemsidan ska ha vissa kvaliteter. Den måste ha ett tilltalande utseende på en bildskärm, det ska vara lätt att navigera sig fram till de delar man söker efter. Infrmatinen på hela hemsidan måste vara uppdaterad ch krrekt, adressen ch annat ska göra att betraktaren lätt hittar dit. Det ska vara lätt att känna igen sig, ch hemsidan måste både vara ch kännas levande. En hemsida sm det aldrig händer någt med får så småningm inga besökare. En aktiv hemsida får besökare så enkelt är det. Enkelhet ch lätt att hitta på hemsidan Det bör vara enkelt att hitta infrmatin på en hemsida ch det bör vara enkelt att navigera på hemsidan. Man bör inte ha så många under sidr ch nivåer att brra sig ner till. Ibland kanske det är undvikligt, men med en del funderingar så kan det kanske minskas. Följande standard sidr finns redan upplagda i systemet: Startsida välkmmen till.. (denna bör kmpletteras med en bild) Om föreningen kmpletteras med föreningstext Styrelsen infrmatin m vilka sm sitter i styrelsen, autmatisk uppgifter från medlemsreg. Kntakt hur kmmer man i kntakt med föreningen, autmatisk uppgifter från medlemsreg Bli medlem ansökningsblankett, sänds till persn hämtat från medlemsreg Dessutm: Nyheter från Distriktet Nyheter från Förbundet Nyheter från Veteranen Därutöver är det fritt att skapa tilläggs/valfria sidr med infrmatin, t.ex.: Möten månadsmöten ch andra Aktiviteter - sm gäller för föreningen?????????????????????? Nyheter - från föreningen Händelser - aktivitetshanterare Ställ följande frågr till er själva! 1. Vad är ert syfte med er hemsida? 2. Vad vill ni förmedla till er mvärld? 3. Vad vill ni att era besökare till er hemsida ska mötas av? Skapa egna sidr ch undersidr på hemsidan Ni kan själva lägga till sidr ch undersidr i ert eget föreningsträd sm ni själva vill. Inget är varken rätt eller fel. Ni avgör själva hur ni vill att er sida ska vara rganiserad ch kategriserad. Ett tips är att inte skapa en allt för strt antal huvudmenyer. Försök hellre att hitta få generella huvudmenyer ch arbetar med undermenyer ch undersidr istället. Lång huvudmeny Exemplet nedan illustrerar att listan dels är för lång ch lagt i en enda nivå, på huvudmenyn, ch är heller inte grupperat. SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

6 Huvudmeny: Om föreningen Styrelse Kntakt Bli medlem Möten Aktiviteter Prgram Bilder från hälsmässan Bilder från Styrelsemötet Senaste nytt Resa till riksgränsen Buss resa till Långt brt i stan Prtkll för senaste styrelsemötet Funktinärer Pstiljner ch brevduvr Krt huvudmeny Exemplet nedan illustrerar att listan ch huvudmenyn är nedkrtad ch undermenyer är skapade till huvudmenyn i ytterligare två nivåer. Tanken är i exemplet att även gruppera infrmatinen ch sidrna. Huvudmenyn Aktiviteter/Prgram har en undersida sm heter Studiecirklar, Friskvård ch Resr. I undermenyn Resr skapar man de sidr sm innehåller resrna, Riksgränsen ch Långt brt i stan. Huvudmeny: Undersida Undersida Nivå 1 Nivå 2 Om föreningen Styrelse Prtkll Styrelsemöte (kan även vara lösenrdsskyddad) Funktinärer Pstiljner ch brevduvr Kntakt Bli medlem Möten Månadsmöten Referat/bilder Andra möten Aktiviteter (Prgram) Studiecirklar Friskvård Bilder från hälsmässan Resr Resa till Riksgränsen Buss resa till Långt brt i stan Senaste nytt (utgår det finns en funktin för nyheter) Kategrisera menyerna ch skapa undersidrna till en generell huvudmeny. Det blir förhppningsvis lättare att hitta i hemsidan. Det finns inget sm är rätt eller fel. Det finns däremt bättre eller sämre. Gå gärna in ch titta på hur andra SPF-föreningar lagt upp sina hemsidr. Navigatinsdelen Navigeringsträdet är uppbyggt på samma sätt sm Utfrskaren i Windws. Ett plustecken framför iknen visar att det finns underliggande sidr. Klicka på plustecknet för att fälla ut ch på minus för att fälla ihp. Minus- ch plustecken SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

7 Viktigt! För att kunna arbeta med en sida sm finns i hemsidesträdet eller för att skapa är ny, måste du använda navigeringen för att välja vilken sida du vill arbeta med genm att peka ch klicka på den sidan. Se nedan. Den här OBS! Du ska inte använda arbetsytans ch hemsidans Meny för att välja sidan sm du vill arbeta med! OBS! För att du ska kunna skapa en ny sida ch eller flytta en sida så måste den sida sm du vill utgå ifrån vara markerad i trädstrukturen i navigatinsdelen. Skapa ny sida Flytta sida uppåt Flytta sida nedåt Skapa nya sidr Knappen för Skapa ny sida gör det möjligt för dig att lägga in nya sidr ch fylla med infrmatin. Med hjälp av att du utgår från er förenings startsida kan du skapa menyer ch undermenyer ch därigenm även sidr ch undersidr. SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

8 Lägg till fler sidr, tryck på Skapa ny sida. Glöm inte, för att du ska kunna skapa en ny sida, så måste den sida sm du vill utgå ifrån vara markerad i trädstrukturen i navigatinsdelen Markera den plats i trädstrukturen du vill utgår ifrån. Klicka på upp. Välj 1. Ny vanlig sida genm att klicka på arket. Skapa ny sida ch följande bild kmmer Gör två nya sidr Flytta sida uppåt ch nedåt Ibland kan behvet finnas av att man kan behöva flytta en sida längre ner eller upp i strukturen ch på hemsidan. Det görs med hjälp av dessa pilar: Flytta sida uppåt ch Flytta sida nedåt Markera den sida sm du vill flytta på genm att peka ch klicka på knappen för respektive vilket håll du vill flytta sidan åt. Skapa en undersida Markera en av de nya sidrna sm frtfarande heter Namnlös -- i trädstrukturen i navigatinsdelen sm vi ska göra en undersida till ch tryck därefter på Skapa ny sida. Kntrllera att den nya sidan hamnar sm en undersida. Gör ytterligare en undersida till någn av de andra sidrna. Dölj i navigering Ibland kan det finnas behv av att en sida, t.ex. en undersida inte syns i Menyn på webbplatsen men sm genm länkning kan visas. Genm att kryssa i Dölj i navigering syns sidan endast i navigeringsträdet i Webbtl ch kmmer inte att synas i menyn på webbplatsen. Jämför nedan; Referat ch Bilder 2010 syn inte i menyn men väl i trädet. SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

9 Arbetsytan Arbetsytan visar utseendet på hemsidan ch det är i den här delen sm man hanterar hemsidan ch dess innehåll. Arbetsytan Består av fem stycken flikar: På bilden van är fliken Redigera markerad ch aktiv Layut fliken Detta är förhandsgranskningsläget där du ser hur din sida kmmer att visas i webbläsaren när den är publicerad. Redigera fliken Här är verktyget editrn med vars hjälp man kan skriva in text, lägga in bilder ch länkar på hemsidan. Det här är den fliken sm används mest, här utför man merparten utav allt arbete för hemsidan. Versiner fliken I fliken versiner kan du skapa en kpia av din sida sm du kan frtsätta att vidareutveckla. Du kan då själv välja vilken versin sm ska vara publicerad på er hemsida. Säkerhet Endast Administratören har tillgång till ch kan ändra inställningarna under denna flik. Egenskaper Här finns teknisk fakta m respektive sida, t.ex. vilken adress den har. Här kan även sidan lösenrdsskyddas samt göra vissa andra ändringar. Statistik (Nytt fr..m ) Här finns statistik m antalet besökare ch antalet sidvisningar på såväl webbplatsen sm enskilda sidr. Det är ckså möjligt att läsa av statistiken för lika tidsperider. SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

10 Redigera sida Vi börjar med att kmplettera startsidan = Sidan med föreningens namn Klicka på denna sida i navigeringsträdet ch sedan på Redigera -fliken vanför arbetsytan. I rutan Dkumentnamn anger du namnet på sidan m detta inte redan finns inskrivit. Detta namn kmmer att synas i menyn på webbplatsen, samt i navigeringsträdet. Inget kryss i Dölj i navigering för då kmmer inte sidan att synas i menyn på webbplatsen. I den övre rutan kan man skriva in text. All text i denna ruta kmmer att visas över ev. bild sm läggs in i den nedre delen. Lämpligt kan vara att ange datum för när hemsidan är uppdaterad. SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

11 Vi ska nu infga en bild till startsidan. Med denna knapp/ikn OBS! Bilder ch dkument sm skall laddas upp kan fr..m ha åäö i namnet. Bild till startsidan får inte vara för str ch bör ej överstiga 300 px. Max är 400 px bred. Klicka på iknen för att ladda upp en bild till hemsidans bildarkiv. Ett nytt fönster öppnas. Den övre vänstra delen av fönstret visar redan uppladdade bilder. Klicka på knappen Ladda upp ch ännu ett fönster öppnas sm visar varifrån bilden skall hämtas från din datr. Leta fram rätt bild ch klicka Öppna Ett meddelande m att bilden har laddats upp visas. Bild till startsidan får inte vara för str ch bör ej överstiga 300 px Max är 400 px bred. Skulle bilden sm laddats upp vara för str kan man minska strleken i fälten Bredd: ch Höjd: Om man glömt strleksjustera bilden i förväg ch ändå lägger i bilden kan man ändra strleken i efterhand. Klicka på bilden ch den markeras med små fyrkanter i hörnen. Håll nere vänster musknapp i ett av hörnen ch justera bildens strlek. Dubbelklicka på bilden ch vanstående ruta kmmer fram ch nya värden kan skrivas in. Det är numera möjligt att Ladda upp flera bilder på samma gång. SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

12 Infga bilden från hemsidans bildarkiv. Nu ska den uppladdade bilden infgas på startsidan. Ställ markören på den nedre rutan. Klicka på iknen för hemsidans bildarkiv De bilder sm finns uppladdade visas. Klicka på önskad bild för att infga den på den plats du valt Skulle bilden sm laddats upp vara för str måste man minska strleken (Se van) Klicka på knappen Spara sidan. Kntrllera resultatet; tryck på fliken Layut ett förhandsgranskningsläge där du ser hur din sida kmmer att visas i webbläsaren när den är publicerad. Är du nöjd tryck på knappen Spara & publicera sidan. På samma sätt sm van beskrivits infgas bilder på alla andra sidr. När det gäller Wrd- ch PDFdkument används den här iknen men för övrigt på liknande sätt. Lägga in text redigera en sida. Vi ska nu lägga in text på en av de nya sidr sm vi skapade i början. Klicka på den nya sidan (Namnlös) i det vänstra navigeringsträdet. Klicka därefter på fliken Redigera vanför arbetsytan. I rutan Dkumentnamn anger du namnet på sidan. I vårt övningsexempel Möten Placera markören i fältet under iknmenyn. Här Nu kan du skriva in text på sidan, redigera med hjälp av iknalternativen. Vad de står för se nedan. För vårt övningsexempel skriv datum, rubrik ch mötesprgram för två till tre möten. Använd fetstil för datum, någn av stilmallarna för rubrik, t.ex. sidrubrik, ch brödtext till prgram. SPARA Förhandsgranska genm att välja Layut-fliken SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

13 Reviderad Översta knappraden 1 till 9 Understa raden Stilmallar 2 Klipp ut 11 Textjustering 3 Kpiera 12 Radera frmatering 4 Klistra in 13 Lista 5 ch 6 Ångra /Gör m 14 Indrag 15 Infga linje Infga länk/radera länk 7 Infga redan uppladdad bild 18 Infga ankare 8 Ladda upp bild 19 Visa linjer 9 Nedladdningsbara filer 20 Markera allt/avmarkera allt 10 Textfrmatering 21 Tabell Spara samt Ta brt Det kan inte ng pängteras vikten av att ständigt spara arbetet. Glömmer man brt detta, t.ex. övergår till layut eller en annan sida är allt arbete gjrt ch man måste börja m på nytt. Så spara hellre en gång för mycket än en gång för lite. Spara sidan Används m du har skapat en ny sida ch ännu inte vill publicera den. Alla ändringar sparas, men sidan blir inte synlig på webbplatsen. Klickar du på Spara när du gjrt ändringar på en redan publicerad sida så kmmer ändringarna att publiceras direkt. Spara & publicera sidan När du lagt in text ch bilder, eller gjrt ändringar på en ny sida ch vill publicera dessa Klicka då på Spara & publicera sidan Ta brt sidan Att ta brt en sida går till på följande sätt: Klicka på den aktuella sidan i det vänstra navigeringsträdet. Klicka därefter på fliken Redigera vanför arbetsytan. Klicka sedan på knappen Ta brt sidan ch sidan tas brt genm att den flyttas till Papperskrgen. SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

14 HÄNDELSER ch NYHETER I standardupplägget av SPF:s hemsidr finns det ett par dynamiska sidr sm inte bör tas brt eller förändras. Dessa är: Händelser, Nyheter, Styrelse ch Bli medlem Nytt fr..m är man sm vanlig användare inte längre kan radera sidan av misstag. Sidrna kmmer att ligga publicerade ch måste alltså publiceras av er innan de syns på webben. Händelser. Sidan används för att skapa återkmmande händelser ch aktiviteter inm föreningen sm en kalender. Kalenderfunktinen visas på startsidan längst ner på sidan, ch ska användas för händelser sm avser en bestämd tidpunkt. Nyheter. Den här sidan skapar nyheter på din förening. Nyheter avser infrmatin sm ni själva bedömmer är en nyhet både för era medlemmar ch för era besökare på er hemsida. En av flera fördelar med dessa sidr är att man kan göra sidr i förväg, bestämma en autmatisk publicering samt när sidan inte längre skall visas. Utnyttja dessa sidr med att lägga till händelser ch nyheter sm undersidr. Så här lägger man upp Händelser ch Nyheter med undersidr. Klicka på Händelser alternativt Nyheter i navigatinsträdet. Dessa huvudsidr kan man göra synliga i den meny sm visas på webbsidan ch endast låta respektive undersida synas på startsidan. När huvudsidan är markerad välj fliken Redigera skriv in dkumentnamn Händelse resp. Nyheter ch kryssa i Dölj i navigering (se nedan) SPARA / Spara ch publicera sidan. Nu skall undersidrna skapas. Markera därför först Händelser alternativt Nyheter i navigatinsträdet. Klicka på iknen Ny sida vanför navigatinsfältet Skapa ny sida SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

15 Klicka sedan på arket för Händelse alternativt Nyheter En ny undersida skapas ch du kmmer autmatiskt till Redigera läget. Fyll i rubrik, datum för händelsen, ingress ch text för respektive, Händelse/Nyhet. Fyll i den nedre delen: Publicering; klicka på [Nu] m du vill publicera mgående eller skriv in datum (kalenderfunktin finns ckså) ch ev. tid då du vill att sidan skall publicera. Avpublicering; sker på mtsvarande sätt SPARA Kntrllera resultatet genm att välja fliken Layut. Är sidan publicerad kan du även kntrllera resultatet ch placeringen genm att välja startsidan. SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

16 Länka inm samma sajt Länkning kan vara användbart i många sammanhang. Vi förmedlar ett exempel: Till sidan Möten, sm vi tidigare gjrde ska vi fga en undersida. Denna undersida kan man använda för t.ex. mötesreferat eller bilder från möten, ch behöver då inte nödvändigtvis finnas synlig i menyn. Sidan markeras då med ett kryss i rutan Dölj i navigeringen. 1. Markera den text eller bild sm man skall länka ifrån. T.ex. [Klicka här för att läsa mötesreferat] 2. Klicka på iknen för infga intern länk den mittersta av dessa tre. 3, Följande visas 4. Leta upp den sida i menyträdet sm man skall kmma till ch markera denna 5. Välj Spara 6. Spara även sidan med den interna länken SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Manual Open24 Webtool. Gällande från och med programversion 1.12

Manual Open24 Webtool. Gällande från och med programversion 1.12 Manual Open24 Webtool Gällande från och med programversion 1.12 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om Webtool... 3 2. Struktur... 3 2.1 Navigeringsträdet... 4 2.2 Arbetsytan... 4 2.2.1 Layout... 5 2.2.2

Läs mer

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014 Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014... 1 Allmänt om Webtool... 4 Open24... 4 Arbetsyta & Navigeringsträdet... 5 Arbetsytan... 6 Statistik... 7 Logga ut...

Läs mer

ArkivDigital. - svensk släktforskning i färg. Av släktforskare För släktforskare

ArkivDigital. - svensk släktforskning i färg. Av släktforskare För släktforskare ArkivDigital - svensk släktfrskning i färg Av släktfrskare För släktfrskare Arkiv Digital har tillkmmit för att förverkliga en släktfrskares dröm m att kunna läsa arkivmaterial på sin datr, sm m han hade

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manualen kompletterar: Webbkurs i EPiServer för Svenska Scoutförbundets scoutkårer EPiServers Redaktörsmanual 4.60 Frågor och svar om hemsida i EPiServer

Läs mer

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011 Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer December 2011 Innehåll Välkommen som redaktör för din förenings hemsida... 3 FN.se... 4 Delwebb: Distrikt och föreningar... 4 Hitta en förening... 5 Föreningssidornas

Läs mer

Kom i gång med EpiServer

Kom i gång med EpiServer Kom i gång med EpiServer 25 januari 2013 EpiServer för redaktörer Innehåll Innehåll... 2 Riktlinjer för skol- och barnomsorgsförvaltningens webbplatser... 4 Kom igång med EPiServer... 8 Logga in... 8 Mina

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Joomla frontend Den sida dina besökare ser. Joomla backend Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser.

Joomla frontend Den sida dina besökare ser. Joomla backend Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser. Skapa en webbplats med Joomla Innan vi börjar En webbplats i Joomla har två huvudsakliga delar: En utsida som dina besökare ser och en insida som du som administratör använder när du konfigurerar och fyller

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.2 Manual Artologik WebPublish Med publiceringsverktyget

Läs mer

Uppdaterad 2014-03-18. Lathund hemsida

Uppdaterad 2014-03-18. Lathund hemsida Uppdaterad 2014-03-18 Lathund hemsida Innehållsförteckning Inledning 4 Hemsida 5 Rätt behörighet och roll 5-6 Sidtypsbeskrivning 6 Redigerarläge 7 Vanliga fel 7 Strukturträdet 8 Redigera innehåll på en

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Uppdaterad 2014-05-07. Lathund hemsida

Uppdaterad 2014-05-07. Lathund hemsida Uppdaterad 2014-05-07 Lathund hemsida Innehållsförteckning Inledning 4 Hemsida 5 Rätt behörighet och roll 5-6 Sidtypsbeskrivning 6 Redigerarläge 7 Vanliga fel 7 Strukturträdet 8 Redigera innehåll på en

Läs mer

E-handel för alla med goda exempel

E-handel för alla med goda exempel Kriterier E-handel för alla med gda exempel Författare: Erika Frssell Stina Jhanssn Vill du veta mer? Stina Jhanssn stina.jhanssn@etu.se Tel: 0708 80 70 07 Erika Frssell erika.frssell@etu.se Tel: 0708

Läs mer

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Uppdaterad 2012-04-18 Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 VÄSTERVIKS KOMMUN EPiServer - Lathund Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 Dokumentet informerar och guidar dig i verktyget för EpiServer 7. Utformad av Beatrice Runesson, kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

Välkommen till HL Konsult CMS

Välkommen till HL Konsult CMS 1 Inledning Välkommen till HL Konsult CMS Här är det första utskicket av manualen till vårt CMS verktyg. Vi kommer uppdatera det här dokumentet med alla de förbättringar vi gör med CMS-verktyget. 2 Innehållsförteckning

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer