En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En kom i gång manual till SPF:s hemsidor"

Transkript

1 En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter [ Möten, Aktiviteter, Resr, etc] Bestämma strukturen Öva på att bygga en struktur Skapa nya sidr Flytta sidr Skapa undersidr Dölj sidr Flikvarianterna innehållet i [Layut, Redigera, Versiner, Egenskaper, Statistik] Sidhantering Kmplettera Startsidan Ladda upp bilder ch dkument Skapa/fylla i en sida (från menyn) med text (ch bild) Spara, publicera, ta brt Händelser ch Nyheter Hur används dessa Exempel Länkning Exempel på hur man länkar. En mer mfattande manual finns att hämta sm PDF dkument på Webbtl under? Hjälp (se nedan) Det finns ytterligare hjälp att få via Supprt Webtl sm finns underst i menyträdet (se nedan) SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

2 Behörighetssystem För att du ska kunna börja använda webbverktyget så finns ett behörighetssystem sm är till för att endast persner sm har tillhörighet till SPF ska kunna använda systemet ch webbverktyget. Inlggning Inlggning till SPF s Medlemssystem ch mdulen för webbverktyget Webbtl kan ske på två sätt: 1. En sida med länkar sm rör medlemssystemet ch webbverktyget: här väljer man Till Medlemsregistret eller Till Webtl Ger direkt åtkmst för inlggning Användarnamn ch lösenrd För att arbeta vidare så behöver du Användarnamn ch lösenrd. Här nedan kan du skriva in din förenings användarnamn ch lösenrd Användarnamn: Lösenrd: SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

3 Lgga in I fönstret för Lgga in ska du ange Din förenings användarnamn ch lösenrd. Gör så här: 1. Peka ch klicka i rutan nedanför Ange ditt användarnamn ch skriv in ditt användarnamn Exempel: lf0777web 2. Tryck på Tabb-tangenten på tangentbrdet eller peka ch klicka i rutan nedanför Ange ditt lösenrd ch skriv in ditt lösenrd Exempel: enkla 3. Bekräfta dina inlggningsuppgifter genm att trycka på Enter-tangenten på tangentbrdet Nu visas fönstret för Webbverktyget Webbtl Nytt fr..m är att när man lggar in sm lkalföreningsanvändare så ser man endast sin egen nivå i filträdet. Det gör att man inte behöver klicka sig igenm förbund ch disktrikt innan man kmmer ner till sin egen förening. SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

4 Säkerhetsinfrmatin Denna Säkerhetsinfrmatinsruta nedan kan visas ch det är en säkerhetsfunktin i Internet Explrer sm frågar dig m det är en betrdd hemsida. Alternativ Ja: för att kunna visa bjekt sm bilder ch länkar på hemsidan eller Nej m du inte vill att Internet Explrer ska visa bilder ch länkar. Alternativet Nej: innebär att det blir svårt att arbeta med verktyget då du endast är helt hänvisad till enbart text. OBS! Med nya Explrer 8 skall man svara tvärtm Här ska man svara nej! Peka ch Klicka på rätt knapp, för att se alla infrmatin. Denna bild visar hur webbverktyget ser ut, i det här fallet Jönköping Centrum sm är markerat i den vänstra navigatinsdelen. SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

5 Föreningens hemsida ansiktet utåt. Föreningens hemsida är en del av föreningens ansikte utåt på internet ch kanske den första kntakten man får sm besökare ch sm en ptentiell blivande medlem i SPF. Syftet är att besökaren ska bli medlem i just er förening. Men ckså att sprida infrmatin m er förening, såväl till medlemmar sm till övriga intresserade. Föreningen ges en möjlighet att berätta för mvärlden vad ch vilken verksamhet man bedriver i den enskilda föreningen. Det är mycket viktigt att denna sida ser bra ut, men kanske viktigast är vad just er förening gör. Det kan vara aktiviteter, händelser, nyheter, styrelse ch kanske en beskrivning på varför man ska bli medlem ch det sm gör det intressant för nya medlemmar att just välja er förening. De flesta föreningar har kanske sin speciella sak ch vad är er speciella sak? Hemsidan ska ha vissa kvaliteter. Den måste ha ett tilltalande utseende på en bildskärm, det ska vara lätt att navigera sig fram till de delar man söker efter. Infrmatinen på hela hemsidan måste vara uppdaterad ch krrekt, adressen ch annat ska göra att betraktaren lätt hittar dit. Det ska vara lätt att känna igen sig, ch hemsidan måste både vara ch kännas levande. En hemsida sm det aldrig händer någt med får så småningm inga besökare. En aktiv hemsida får besökare så enkelt är det. Enkelhet ch lätt att hitta på hemsidan Det bör vara enkelt att hitta infrmatin på en hemsida ch det bör vara enkelt att navigera på hemsidan. Man bör inte ha så många under sidr ch nivåer att brra sig ner till. Ibland kanske det är undvikligt, men med en del funderingar så kan det kanske minskas. Följande standard sidr finns redan upplagda i systemet: Startsida välkmmen till.. (denna bör kmpletteras med en bild) Om föreningen kmpletteras med föreningstext Styrelsen infrmatin m vilka sm sitter i styrelsen, autmatisk uppgifter från medlemsreg. Kntakt hur kmmer man i kntakt med föreningen, autmatisk uppgifter från medlemsreg Bli medlem ansökningsblankett, sänds till persn hämtat från medlemsreg Dessutm: Nyheter från Distriktet Nyheter från Förbundet Nyheter från Veteranen Därutöver är det fritt att skapa tilläggs/valfria sidr med infrmatin, t.ex.: Möten månadsmöten ch andra Aktiviteter - sm gäller för föreningen?????????????????????? Nyheter - från föreningen Händelser - aktivitetshanterare Ställ följande frågr till er själva! 1. Vad är ert syfte med er hemsida? 2. Vad vill ni förmedla till er mvärld? 3. Vad vill ni att era besökare till er hemsida ska mötas av? Skapa egna sidr ch undersidr på hemsidan Ni kan själva lägga till sidr ch undersidr i ert eget föreningsträd sm ni själva vill. Inget är varken rätt eller fel. Ni avgör själva hur ni vill att er sida ska vara rganiserad ch kategriserad. Ett tips är att inte skapa en allt för strt antal huvudmenyer. Försök hellre att hitta få generella huvudmenyer ch arbetar med undermenyer ch undersidr istället. Lång huvudmeny Exemplet nedan illustrerar att listan dels är för lång ch lagt i en enda nivå, på huvudmenyn, ch är heller inte grupperat. SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

6 Huvudmeny: Om föreningen Styrelse Kntakt Bli medlem Möten Aktiviteter Prgram Bilder från hälsmässan Bilder från Styrelsemötet Senaste nytt Resa till riksgränsen Buss resa till Långt brt i stan Prtkll för senaste styrelsemötet Funktinärer Pstiljner ch brevduvr Krt huvudmeny Exemplet nedan illustrerar att listan ch huvudmenyn är nedkrtad ch undermenyer är skapade till huvudmenyn i ytterligare två nivåer. Tanken är i exemplet att även gruppera infrmatinen ch sidrna. Huvudmenyn Aktiviteter/Prgram har en undersida sm heter Studiecirklar, Friskvård ch Resr. I undermenyn Resr skapar man de sidr sm innehåller resrna, Riksgränsen ch Långt brt i stan. Huvudmeny: Undersida Undersida Nivå 1 Nivå 2 Om föreningen Styrelse Prtkll Styrelsemöte (kan även vara lösenrdsskyddad) Funktinärer Pstiljner ch brevduvr Kntakt Bli medlem Möten Månadsmöten Referat/bilder Andra möten Aktiviteter (Prgram) Studiecirklar Friskvård Bilder från hälsmässan Resr Resa till Riksgränsen Buss resa till Långt brt i stan Senaste nytt (utgår det finns en funktin för nyheter) Kategrisera menyerna ch skapa undersidrna till en generell huvudmeny. Det blir förhppningsvis lättare att hitta i hemsidan. Det finns inget sm är rätt eller fel. Det finns däremt bättre eller sämre. Gå gärna in ch titta på hur andra SPF-föreningar lagt upp sina hemsidr. Navigatinsdelen Navigeringsträdet är uppbyggt på samma sätt sm Utfrskaren i Windws. Ett plustecken framför iknen visar att det finns underliggande sidr. Klicka på plustecknet för att fälla ut ch på minus för att fälla ihp. Minus- ch plustecken SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

7 Viktigt! För att kunna arbeta med en sida sm finns i hemsidesträdet eller för att skapa är ny, måste du använda navigeringen för att välja vilken sida du vill arbeta med genm att peka ch klicka på den sidan. Se nedan. Den här OBS! Du ska inte använda arbetsytans ch hemsidans Meny för att välja sidan sm du vill arbeta med! OBS! För att du ska kunna skapa en ny sida ch eller flytta en sida så måste den sida sm du vill utgå ifrån vara markerad i trädstrukturen i navigatinsdelen. Skapa ny sida Flytta sida uppåt Flytta sida nedåt Skapa nya sidr Knappen för Skapa ny sida gör det möjligt för dig att lägga in nya sidr ch fylla med infrmatin. Med hjälp av att du utgår från er förenings startsida kan du skapa menyer ch undermenyer ch därigenm även sidr ch undersidr. SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

8 Lägg till fler sidr, tryck på Skapa ny sida. Glöm inte, för att du ska kunna skapa en ny sida, så måste den sida sm du vill utgå ifrån vara markerad i trädstrukturen i navigatinsdelen Markera den plats i trädstrukturen du vill utgår ifrån. Klicka på upp. Välj 1. Ny vanlig sida genm att klicka på arket. Skapa ny sida ch följande bild kmmer Gör två nya sidr Flytta sida uppåt ch nedåt Ibland kan behvet finnas av att man kan behöva flytta en sida längre ner eller upp i strukturen ch på hemsidan. Det görs med hjälp av dessa pilar: Flytta sida uppåt ch Flytta sida nedåt Markera den sida sm du vill flytta på genm att peka ch klicka på knappen för respektive vilket håll du vill flytta sidan åt. Skapa en undersida Markera en av de nya sidrna sm frtfarande heter Namnlös -- i trädstrukturen i navigatinsdelen sm vi ska göra en undersida till ch tryck därefter på Skapa ny sida. Kntrllera att den nya sidan hamnar sm en undersida. Gör ytterligare en undersida till någn av de andra sidrna. Dölj i navigering Ibland kan det finnas behv av att en sida, t.ex. en undersida inte syns i Menyn på webbplatsen men sm genm länkning kan visas. Genm att kryssa i Dölj i navigering syns sidan endast i navigeringsträdet i Webbtl ch kmmer inte att synas i menyn på webbplatsen. Jämför nedan; Referat ch Bilder 2010 syn inte i menyn men väl i trädet. SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

9 Arbetsytan Arbetsytan visar utseendet på hemsidan ch det är i den här delen sm man hanterar hemsidan ch dess innehåll. Arbetsytan Består av fem stycken flikar: På bilden van är fliken Redigera markerad ch aktiv Layut fliken Detta är förhandsgranskningsläget där du ser hur din sida kmmer att visas i webbläsaren när den är publicerad. Redigera fliken Här är verktyget editrn med vars hjälp man kan skriva in text, lägga in bilder ch länkar på hemsidan. Det här är den fliken sm används mest, här utför man merparten utav allt arbete för hemsidan. Versiner fliken I fliken versiner kan du skapa en kpia av din sida sm du kan frtsätta att vidareutveckla. Du kan då själv välja vilken versin sm ska vara publicerad på er hemsida. Säkerhet Endast Administratören har tillgång till ch kan ändra inställningarna under denna flik. Egenskaper Här finns teknisk fakta m respektive sida, t.ex. vilken adress den har. Här kan även sidan lösenrdsskyddas samt göra vissa andra ändringar. Statistik (Nytt fr..m ) Här finns statistik m antalet besökare ch antalet sidvisningar på såväl webbplatsen sm enskilda sidr. Det är ckså möjligt att läsa av statistiken för lika tidsperider. SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

10 Redigera sida Vi börjar med att kmplettera startsidan = Sidan med föreningens namn Klicka på denna sida i navigeringsträdet ch sedan på Redigera -fliken vanför arbetsytan. I rutan Dkumentnamn anger du namnet på sidan m detta inte redan finns inskrivit. Detta namn kmmer att synas i menyn på webbplatsen, samt i navigeringsträdet. Inget kryss i Dölj i navigering för då kmmer inte sidan att synas i menyn på webbplatsen. I den övre rutan kan man skriva in text. All text i denna ruta kmmer att visas över ev. bild sm läggs in i den nedre delen. Lämpligt kan vara att ange datum för när hemsidan är uppdaterad. SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

11 Vi ska nu infga en bild till startsidan. Med denna knapp/ikn OBS! Bilder ch dkument sm skall laddas upp kan fr..m ha åäö i namnet. Bild till startsidan får inte vara för str ch bör ej överstiga 300 px. Max är 400 px bred. Klicka på iknen för att ladda upp en bild till hemsidans bildarkiv. Ett nytt fönster öppnas. Den övre vänstra delen av fönstret visar redan uppladdade bilder. Klicka på knappen Ladda upp ch ännu ett fönster öppnas sm visar varifrån bilden skall hämtas från din datr. Leta fram rätt bild ch klicka Öppna Ett meddelande m att bilden har laddats upp visas. Bild till startsidan får inte vara för str ch bör ej överstiga 300 px Max är 400 px bred. Skulle bilden sm laddats upp vara för str kan man minska strleken i fälten Bredd: ch Höjd: Om man glömt strleksjustera bilden i förväg ch ändå lägger i bilden kan man ändra strleken i efterhand. Klicka på bilden ch den markeras med små fyrkanter i hörnen. Håll nere vänster musknapp i ett av hörnen ch justera bildens strlek. Dubbelklicka på bilden ch vanstående ruta kmmer fram ch nya värden kan skrivas in. Det är numera möjligt att Ladda upp flera bilder på samma gång. SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

12 Infga bilden från hemsidans bildarkiv. Nu ska den uppladdade bilden infgas på startsidan. Ställ markören på den nedre rutan. Klicka på iknen för hemsidans bildarkiv De bilder sm finns uppladdade visas. Klicka på önskad bild för att infga den på den plats du valt Skulle bilden sm laddats upp vara för str måste man minska strleken (Se van) Klicka på knappen Spara sidan. Kntrllera resultatet; tryck på fliken Layut ett förhandsgranskningsläge där du ser hur din sida kmmer att visas i webbläsaren när den är publicerad. Är du nöjd tryck på knappen Spara & publicera sidan. På samma sätt sm van beskrivits infgas bilder på alla andra sidr. När det gäller Wrd- ch PDFdkument används den här iknen men för övrigt på liknande sätt. Lägga in text redigera en sida. Vi ska nu lägga in text på en av de nya sidr sm vi skapade i början. Klicka på den nya sidan (Namnlös) i det vänstra navigeringsträdet. Klicka därefter på fliken Redigera vanför arbetsytan. I rutan Dkumentnamn anger du namnet på sidan. I vårt övningsexempel Möten Placera markören i fältet under iknmenyn. Här Nu kan du skriva in text på sidan, redigera med hjälp av iknalternativen. Vad de står för se nedan. För vårt övningsexempel skriv datum, rubrik ch mötesprgram för två till tre möten. Använd fetstil för datum, någn av stilmallarna för rubrik, t.ex. sidrubrik, ch brödtext till prgram. SPARA Förhandsgranska genm att välja Layut-fliken SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

13 Reviderad Översta knappraden 1 till 9 Understa raden Stilmallar 2 Klipp ut 11 Textjustering 3 Kpiera 12 Radera frmatering 4 Klistra in 13 Lista 5 ch 6 Ångra /Gör m 14 Indrag 15 Infga linje Infga länk/radera länk 7 Infga redan uppladdad bild 18 Infga ankare 8 Ladda upp bild 19 Visa linjer 9 Nedladdningsbara filer 20 Markera allt/avmarkera allt 10 Textfrmatering 21 Tabell Spara samt Ta brt Det kan inte ng pängteras vikten av att ständigt spara arbetet. Glömmer man brt detta, t.ex. övergår till layut eller en annan sida är allt arbete gjrt ch man måste börja m på nytt. Så spara hellre en gång för mycket än en gång för lite. Spara sidan Används m du har skapat en ny sida ch ännu inte vill publicera den. Alla ändringar sparas, men sidan blir inte synlig på webbplatsen. Klickar du på Spara när du gjrt ändringar på en redan publicerad sida så kmmer ändringarna att publiceras direkt. Spara & publicera sidan När du lagt in text ch bilder, eller gjrt ändringar på en ny sida ch vill publicera dessa Klicka då på Spara & publicera sidan Ta brt sidan Att ta brt en sida går till på följande sätt: Klicka på den aktuella sidan i det vänstra navigeringsträdet. Klicka därefter på fliken Redigera vanför arbetsytan. Klicka sedan på knappen Ta brt sidan ch sidan tas brt genm att den flyttas till Papperskrgen. SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

14 HÄNDELSER ch NYHETER I standardupplägget av SPF:s hemsidr finns det ett par dynamiska sidr sm inte bör tas brt eller förändras. Dessa är: Händelser, Nyheter, Styrelse ch Bli medlem Nytt fr..m är man sm vanlig användare inte längre kan radera sidan av misstag. Sidrna kmmer att ligga publicerade ch måste alltså publiceras av er innan de syns på webben. Händelser. Sidan används för att skapa återkmmande händelser ch aktiviteter inm föreningen sm en kalender. Kalenderfunktinen visas på startsidan längst ner på sidan, ch ska användas för händelser sm avser en bestämd tidpunkt. Nyheter. Den här sidan skapar nyheter på din förening. Nyheter avser infrmatin sm ni själva bedömmer är en nyhet både för era medlemmar ch för era besökare på er hemsida. En av flera fördelar med dessa sidr är att man kan göra sidr i förväg, bestämma en autmatisk publicering samt när sidan inte längre skall visas. Utnyttja dessa sidr med att lägga till händelser ch nyheter sm undersidr. Så här lägger man upp Händelser ch Nyheter med undersidr. Klicka på Händelser alternativt Nyheter i navigatinsträdet. Dessa huvudsidr kan man göra synliga i den meny sm visas på webbsidan ch endast låta respektive undersida synas på startsidan. När huvudsidan är markerad välj fliken Redigera skriv in dkumentnamn Händelse resp. Nyheter ch kryssa i Dölj i navigering (se nedan) SPARA / Spara ch publicera sidan. Nu skall undersidrna skapas. Markera därför först Händelser alternativt Nyheter i navigatinsträdet. Klicka på iknen Ny sida vanför navigatinsfältet Skapa ny sida SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

15 Klicka sedan på arket för Händelse alternativt Nyheter En ny undersida skapas ch du kmmer autmatiskt till Redigera läget. Fyll i rubrik, datum för händelsen, ingress ch text för respektive, Händelse/Nyhet. Fyll i den nedre delen: Publicering; klicka på [Nu] m du vill publicera mgående eller skriv in datum (kalenderfunktin finns ckså) ch ev. tid då du vill att sidan skall publicera. Avpublicering; sker på mtsvarande sätt SPARA Kntrllera resultatet genm att välja fliken Layut. Är sidan publicerad kan du även kntrllera resultatet ch placeringen genm att välja startsidan. SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

16 Länka inm samma sajt Länkning kan vara användbart i många sammanhang. Vi förmedlar ett exempel: Till sidan Möten, sm vi tidigare gjrde ska vi fga en undersida. Denna undersida kan man använda för t.ex. mötesreferat eller bilder från möten, ch behöver då inte nödvändigtvis finnas synlig i menyn. Sidan markeras då med ett kryss i rutan Dölj i navigeringen. 1. Markera den text eller bild sm man skall länka ifrån. T.ex. [Klicka här för att läsa mötesreferat] 2. Klicka på iknen för infga intern länk den mittersta av dessa tre. 3, Följande visas 4. Leta upp den sida i menyträdet sm man skall kmma till ch markera denna 5. Välj Spara 6. Spara även sidan med den interna länken SPF Jönköpingsdistriktet Rev ch Sammanställd av Allan Olssn

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Inloggning. 1. http://www.spfpension.se/medlem.html 2. https://medlem.foreningssupport.se/spf/ open24/admin/system/default.asp

Inloggning. 1. http://www.spfpension.se/medlem.html 2. https://medlem.foreningssupport.se/spf/ open24/admin/system/default.asp Inloggning 1. http://www.spfpension.se/medlem.html 2. https://medlem.foreningssupport.se/spf/ open24/admin/system/default.asp Gör så här: Peka och klicka i rutan nedanför Ange ditt användarnamn och skriv

Läs mer

Detta är en fördjupnings- och vidareutbildningsmanual För SPFs webbsidor.

Detta är en fördjupnings- och vidareutbildningsmanual För SPFs webbsidor. Detta är en fördjupnings- och vidareutbildningsmanual För SPFs webbsidor. Behörighetssystem För att du ska kunna börja använda webbverktyget så finns ett behörighetssystem som är till för att endast personer

Läs mer

Detta är en fördjupnings- och vidareutbildningsmanual För SPFs webbsidor.

Detta är en fördjupnings- och vidareutbildningsmanual För SPFs webbsidor. Detta är en fördjupnings- och vidareutbildningsmanual För SPFs webbsidor. Behörighetssystem För att du ska kunna börja använda webbverktyget så finns ett behörighetssystem som är till för att endast personer

Läs mer

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Innehållsförteckning Manual... 1 Open24 Webtool... 1 Systemversion 1.10... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Allmänt om Webtool... 3 2. Struktur... 3 2.1 Navigeringsträdet...

Läs mer

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer:

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer: Printa Variabel Data Variabel data printning tillåter dig att byta infrmatinen ch data i ditt dkument eller i din bild för att skapa utskrifter med unika texter ch bilder i varje kpia. Denna funktinen

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma

Läs mer

SJF LATHUND EPISERVER 7.0

SJF LATHUND EPISERVER 7.0 SJF LATHUND EPISERVER 7.0 LOgGA IN. Logga in URL: http://test.sjf.discoworks.se/epiui/cms SKAPA OCH REDIGERA SIDOR. Skapa sida Öppna trädnavigeringen genom att klicka på den mörkgrå struktursymbolen längst

Läs mer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer 1 Paint Paint är en funktin i Windws 10 sm du kan använda för att göra teckningar på ett tmt mråde eller på befintliga bilder. Många av verktygen i Paint finns i menyfliksmrådet, sm finns i den övre delen

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Skoladmin kom igång! Innehåll

Skoladmin kom igång! Innehåll Skoladmin kom igång! Välkommen till nya Skoladmin! Det har skett lite förändringar i själva verktyget där du skapar nya kurser och lägger upp nyheter. Du kommer att känna igen all information som läggs

Läs mer

Administrera filmer på Tandberg Content Server

Administrera filmer på Tandberg Content Server Administrera filmer på Tandberg Cntent Server 11/10/2010 Karlstads universitetsbiblitek, Lärstöd Julia Nyberg ch Kenneth Bström På Tandberg Cntent Server lagras alla filmer sm är inspelade via telebildsystemen.

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Eldy Användarhandbo Table of Contents

Eldy Användarhandbo Table of Contents Eldy Användarhandb Table f Cntents Table f Cntents... 2 1. Systemkrav:... 3 2. Hur du installerar Eldy på din PC... 3 2.1 INSTALLATION SCREENSHOTS... 4 2.2 Installatin... 4 3. Börja använda ELDY... 5 4.

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR WORDPRESS

ANVÄNDARMANUAL FÖR WORDPRESS FÖR WORDPRESS Surfa in på http://klubb.seko.se/< din sida >/wp-admin/ vet du inte vad < din sida > är kan du logga in direkt på http://klubb.seko.se/wp-admin 3. Fyll i ert användarnamn 3. Fyll även i ert

Läs mer

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx 1. Öppna Word 2007 i 97-2003 2. Vilken Explorer har jag 3. Inloggning med Explorer 8 4. Sökväg till sidan 5. Ha två fönster öppna 6. Stilar 7. Storleksändra 8. Inklistring av text 9. Bilder till startsidan

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

ARKIV DIGITAL - att släktforska i färg

ARKIV DIGITAL - att släktforska i färg ARKIV DIGITAL - att släktfrska i färg Av släktfrskare För släktfrskare Arkiv Digital har tillkmmit för att förverkliga en släktfrskares dröm m att kunna läsa arkivmaterial på sin datr, sm m han hade bken

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

[ANVÄNDARMANUAL MYCLUB LAGSIDE-ADMINISTRATION]

[ANVÄNDARMANUAL MYCLUB LAGSIDE-ADMINISTRATION] 2015 HSK Fotboll Anna Nerlich [ANVÄNDARMANUAL MYCLUB LAGSIDE-ADMINISTRATION] Detta dokument hjälper hemsideansvarig att skapa innehåll till lagets lagsida på hskfotboll.se. Version 1.2 2015-02-15 Om hur

Läs mer

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan.

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. Vårt webbverktyg Komma igång del 1 I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. 1. Ta fram ditt användarnamn och skriv in 2. Ta fram ditt lösenord och skriv

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Manual för att importera referenser till DiVA

Manual för att importera referenser till DiVA Manual för att imprtera referenser till DiVA Du kan imprtera referenser från PubMed, Web f Science, Libris ch referenshanteringsprgrammet EndNte. Även referenser i frmaten XML, EndNte XML, Endnte Referer

Läs mer

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1 Innehållsförteckning Tillgänglighetsguide Lunds kmmun... 1 Översikt av Guiden... 1 Kmma igång... 2 Sökning ch visning av tillgänglighetsinfrmatin... 2 Resultat av sökning... 3 Rapprtering av nya bjekt

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

Hotspot låter användaren skapa genvägar till andra sidor.

Hotspot låter användaren skapa genvägar till andra sidor. Hotspot låter användaren skapa genvägar till andra sidor. Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Logga in i Episerver 6: Logga in genom att skriva http://rfs.se/gui i webbläsaren. Skriv ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan. Klicka

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Daniel Clarhed 2006-06-22

Daniel Clarhed 2006-06-22 Avdelningen för Byggnadsmekanik Daniel Clarhed PM för Byggnadsmekaniks nya hemsida 2006-06-22 Byggnadsmekaniks nya hemsida I juli kommer Byggnadsmekanik få en ny hemsida, stöpt i det LTH-gemensamma utseendet.

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Uppdaterad: 2014-02-24. Lathund. Strukturträdet

Uppdaterad: 2014-02-24. Lathund. Strukturträdet Uppdaterad: 2014-02-24 Lathund Strukturträdet 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Hemsida 4 Redigerarläge 5 Vanliga fel 5 Strukturträdet 6 Redigera innehåll på sida 6 Lägg till undersidor 7 Navigera mellan

Läs mer

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning Redigering Ett av de mest lättjbbade prgrammen för videredigering är Micrsft Mvie Maker, sm ingår gratis i Windws XP. För Mac-datrer finns mtsvarande prgramvara sm är imvie. Km-i-gång med Mvie Maker: Prgrammet

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben

En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben Publicera Y-bladet Innehåll Publicera Y-bladet...1 En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben...1 Logga in...2 Logga ut...2 Att lägga till en artikel till Y-bladet...3 Ändra ett inlägg...5

Läs mer

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb 1. Gå in via redigeringsadressen: https://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane 2. Skapa sida Navigera till den del av webbplatsen där

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

PRO Järbo Navigeringsguide

PRO Järbo Navigeringsguide PRO Järbo Navigeringsguide Startsida PRO Järbo Fliken Start i HUVUDMENYN är markerat. Vi befinner oss på webbplatsens STARTSIDA. Nyhetskarusellen - webbplatsens löpsedlar. Växla genom att klicka på vänstra

Läs mer

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011.

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Syfte Detta dokument tar upp grundläggande funktioner i Argonova Systems CMS i syfte att förbereda och stödja användaren, vid sidan av och inför

Läs mer

Diabetes.se CMS guide för föreningar. Senast uppdaterad:

Diabetes.se CMS guide för föreningar. Senast uppdaterad: Diabetes.se CMS guide för föreningar Senast uppdaterad: 2016 11 28 Innehåll Inledning... 3 Frågor... 3 Logga in... 4 Om Föreningens sidor... 6 Skapa ny sida... 7 Redigera en sida/lägg till information

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

1. Polopoly och webbpublicering på SU

1. Polopoly och webbpublicering på SU 1. Polopoly och webbpublicering på SU Den här guiden är en introduktion till webbpubliceringssystemet Polopoly 9.16 för dig som ska arbeta som webbredaktör vid Stockholms universitet. Här går vi igenom

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Inloggning Denna instruktion vänder sig till användare som skall lägga upp texter/blogginlägg på klubbens hemsida. Användarna har behörighetsnivå Författare

Läs mer

Skapa nyheter på startsidan för din förening under: Senaste Nytt...

Skapa nyheter på startsidan för din förening under: Senaste Nytt... Skapa nyheter på startsidan för din förening under: Senaste Nytt... OBS! föreningen kan nu lägga in fler än 4 Nyheter på Senaste Nytt per gång. Vi börjar med att gå till: Fliken Nyheter i Navigeringsträdet

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision den 3 september 2014 09:00 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga

Läs mer

Skapa nyheter på startsidan för din förening under: Senaste Nytt...

Skapa nyheter på startsidan för din förening under: Senaste Nytt... Skapa nyheter på startsidan för din förening under: Senaste Nytt... OBS! föreningen får lägga in max 4 Senaste Nytt per gång. Vi börjar med att gå till: Fliken Nyheter Klicka på fliken så den blir markerad

Läs mer

Skapa nyheter på startsidan för din förening under: Senaste Nytt...

Skapa nyheter på startsidan för din förening under: Senaste Nytt... Skapa nyheter på startsidan för din förening under: Senaste Nytt... OBS! föreningen får lägga in max 4 Senaste Nytt per gång. Vi börjar med att gå till: Fliken Nyheter Klicka på fliken så den blir markerad

Läs mer

[ HUR DU UPPDATERAR FÖRSTASIDAN PÅ OTHELLO.NU ]

[ HUR DU UPPDATERAR FÖRSTASIDAN PÅ OTHELLO.NU ] Logga in på backend www.othello.nu/admin Välj Site för att få upp trädvyn över alla sidor Uppdatera Nyheter Klicka på sidan nyheter i trädvyn och tryck Edit Väl inne på kan du Skapa, Uppdatera och Radera

Läs mer

MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA

MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA För coacher, lagföräldrar och informationsansvariga Denna manual är väldigt kortfattad och går bara igenom det mest elementära. För mer information hänvisar vi

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset 1 Allmänt Detta är den lilla instruktionen för att redigera innehållet för laget. För att få en lagsida skicka ett mail till webmaster, webmaster@vikingstad.nu Ange namn, epostadress och lag 1 ALLMÄNT...1

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Version 2.3.3. Euromed Networks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm. Tel. 08-54 58 99 99. (Juni 2006)

ANVÄNDARMANUAL. Version 2.3.3. Euromed Networks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm. Tel. 08-54 58 99 99. (Juni 2006) ANVÄNDARMANUAL Versin 2.3.3 (Juni 2006) Eurmed Netwrks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stckhlm. Tel. 08-54 58 99 99 Innehållsförteckning FÖRORD...2 ÅTERFÖRSÄLJARE...3 DIKTERING...3 DIKTERING...4 Diktatlista...

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare.

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare. Att logga in Öppna Internet Explorer (eller någon annan webbläsare). I adressfältet skriver du www.hjarntorget.net (eller bara hjarntorget.net). Tryck sedan på Enter-tangenten. Nu öppnas Hjärntorgets inloggningssida.

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Maingate Manager Användarhandledning

Maingate Manager Användarhandledning Maingate Manager Användarhandledning The cntents f this dcument are subject t revisin withut ntice due t cntinued prgress in methdlgy, design and manufacturing. Wireless Maingate AB shall have n liability

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Manual för webbredaktörer. Februari 2018

Manual för webbredaktörer. Februari 2018 Manual för webbredaktörer Februari 2018 1 Innehåll Vem gör vad på webben? sid 3 Att komma igång sid 4 Menystruktur sid 5 Skapa en ny sida sid 7 Verktygslådan sid 12 Söka och ändra i en befintlig sida sid

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Din guide till Windows 10

Din guide till Windows 10 Din guide till Windws 10 Lgga in. Efter man startat sin datr så möts man av en skärmsläckare före inlggning. Tryck på valfri tangent eller vänsterklicka med musen för att kunna lgga in med ditt PKxxxx

Läs mer

Manual Open24 Webtool. Gällande från och med programversion 1.12

Manual Open24 Webtool. Gällande från och med programversion 1.12 Manual Open24 Webtool Gällande från och med programversion 1.12 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om Webtool... 3 2. Struktur... 3 2.1 Navigeringsträdet... 4 2.2 Arbetsytan... 4 2.2.1 Layout... 5 2.2.2

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Inledning. SPF Seniorerna Leksand Hemsida

Inledning. SPF Seniorerna Leksand Hemsida SPF Seniorerna Leksand Hemsida 2017-06-13 Rev: B Under december 2016 har SPF bytt till ett nytt medlemsregister och hemsidessystem. Detta görs samtidigt eftersom de båda systemen utbyter information. Tyvärr

Läs mer

Övningar i JavaScript del 3

Övningar i JavaScript del 3 Övningar i JavaScript del 3 I dessa övningar tar vi upp datumbjektet Date, arrayer ch lpar. Du utgår från ett prgram där man kan klicka på små bilder ch mtsvarande stra bild visas. Detta är i princip samma

Läs mer

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator.

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Webben är en outsinlig källa av bildmaterial och somligt får du använda gratis! Verktyget Länka in

Läs mer

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2.

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2. Joomla - Administrationsguide Joomla - Administrationsguide 1 Logga in i administrations-gränssnittet 2 Ändra globala inställningar 2 Ändra titel 3 Artiklar, kategorier och sektioner 4 Skapa sektioner

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Bildhantering 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Bildhantering 4 Infoga bild 4 Infoga dokument 5 Redigera bilder 7 Anpassa bild själv via bildverktyget 7 Anslagstavlan

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

I.site Webbsidesverktyg handledning

I.site Webbsidesverktyg handledning I.site Webbsidesverktyg handledning Ingela Ek IT-pedagogisk utveckling Barn- och ungdomsförvaltningen Botkyrka kommun Senast uppdaterad 2007 Välkommen som webbredaktör till Botkyrka kommuns hemsidor Logga

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer