1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer"

Transkript

1 1 Paint Paint är en funktin i Windws 10 sm du kan använda för att göra teckningar på ett tmt mråde eller på befintliga bilder. Många av verktygen i Paint finns i menyfliksmrådet, sm finns i den övre delen av fönstret Paint. Paint är ckså ett bra prgram sm intrduktin till de mera avancerade layut ch bildbehandlingsprgram. Det ger en viss förstålse hur de lika verktygen kan fungera. 1.1 Öppna Paint. Du hittar Paint under Alla appar, gruppen Tillbehör i Windws. A B C A Menyflikar B Grupper med verktyg C Rityta 1.2 Rita linjer Du kan använda flera lika verktyg när du vill rita i Paint. De verktyg ch alternativ du väljer, avgör hur linjen visas i teckningen. Du kan använda följande verktyg när du vill rita linjer i Paint.

2 Verktyget Penna Använd verktyget Penna för att rita tunna linjer eller kurvr på fri hand. 1. Klicka på verktyget Penna i gruppen Verktyg på fliken Start. 2. Klicka på Färg 1 i gruppen Färger, klicka på en färg ch rita sedan genm att dra pekaren i bilden. Om du vill rita med Färg 2 (bakgrundsfärgen) högerklickar du medan du drar pekaren. Penslar Använd verktyget Penslar när du vill dra linjer med annat utseende ch annan struktur. Det är sm att använda lika knstnärspenslar. Genm att använda lika penslar kan du rita valfria frmer ch kurvr sm ger lika effekter. 1. Klicka på nedåtpilen under Penslar på fliken Start. 2. Klicka på den pensel sm du vill använda. 3. Klicka på Strlek ch klicka sedan på en streckstrlek, sm bestämmer penseldragets tjcklek. 4. Klicka på Färg 1 i gruppen Färger, klicka på en färg ch måla genm att dra pekaren i bilden. Om du vill rita med Färg 2 (bakgrundsfärgen) högerklickar du medan du drar pekaren. Verktyget Linje Använd verktyget Linje för att rita en rak linje. När du använder det här verktyget kan du välja linjens tjcklek ch utseende. 1. Klicka på verktyget Linje i gruppen Frmer på fliken Start. 2. Klicka på Strlek ch klicka sedan på en linjestrlek, sm bestämmer linjens tjcklek. 3. Klicka på Färg 1 i gruppen Färger, klicka på en färg ch dra linjen genm att dra pekaren i bilden. Om du vill rita med Färg 2 (bakgrundsfärgen) högerklickar du medan du drar pekaren. 4. Du kan ändra linjetypen genm att klicka på Kntur i gruppen Frmer ch sedan klicka på en linjetyp (valfritt). Tips! Om du vill rita en vågrät linje håller du ned Skift medan du ritar från den ena sidan till den andra. Om du vill rita en ldrät linje håller du ned Skift ch ritar uppåt eller nedåt. Verktyg Kurva Använd verktyget Kurva för att rita en utjämnad, böjd linje.

3 1. Klicka på verktyget Kurva i gruppen Frmer på fliken Start. 2. Klicka på Strlek ch klicka sedan på en linjestrlek, sm bestämmer linjens tjcklek. 3. Klicka på Färg 1 i gruppen Färger, klicka på en färg ch dra linjen genm att dra pekaren i bilden. Om du vill rita med Färg 2 (bakgrundsfärgen) högerklickar du medan du drar pekaren. 4. När du har ritat linjen, klickar du där du vill placera kurvans båge ch justerar sedan kurvan med hjälp av pekaren. 1.3 Rita lika frmer Du kan använda Paint för att lägga till lika frmer i en bild. De fördefinierade frmerna varierar mellan traditinella frmer, sm rektanglar, ellipser, trianglar ch pilar, ch rliga ch vanliga frmer, sm hjärtan, blixtar ch bildtexter (bland mycket annat). Om du vill göra en egen frm kan du använda verktyget Plygn. Frmer i Paint Fördefinierade frmer Du kan använda Paint för att rita lika typer av fördefinierade frmer. Här följer en lista över dem: Linje Kurva Oval Rektangel ch Rundad rektangel Triangel ch Rätvinklig triangel Rmb Femhörning Sexhörning Pilar (Vänsterpil, Högerpil, Uppåtpil, Nedåtpil) Stjärnr (Fyruddig stjärna, Femuddig stjärna, Sexuddig stjärna) Bildtexter (Rundad rektangulär bildtext, Oval bildtext, Tankebubbla) Hjärta Blixt 1. Klicka på en fördefinierad frm i gruppen Frmer på fliken Start. 2. Du ritar frmen genm att dra i pekaren. Om du vill rita en frm med likadana sidr håller du ned Skift medan du drar musen. Om du till exempel vill rita en fyrkant klickar du på Rektangel ch håller sedan ned Skift medan du drar musen. 3. När du har valt den här frmen kan du göra någt av följande för att ändra utseendet:

4 Du kan ändra linjetypen genm att klicka på Kntur i gruppen Frmer ch sedan klicka på en linjetyp. Om du inte vill att frmen ska ha någn kntur klickar du på Kntur ch sedan på Ingen kntur. Du kan ändra knturens strlek genm att klicka på Strlek ch sedan klicka på en linjestrlek (tjcklek). Klicka på Färg 1 i gruppen Färger ch klicka sedan på önskad färg för knturen. Klicka på Färg 2 i gruppen Färger ch klicka sedan på önskad färg att fylla frmen med. Du kan ändra fyllningstypen genm att klicka på Fyllning i gruppen Frmer ch sedan klicka på en fyllningstyp. Om du inte vill att frmen ska vara fylld klickar du på Fyllning ch sedan på Ingen fyllning. Verktyget Plygn Använd verktyget Plygn när du vill göra en egen frm med valfritt antal sidr. 1. Klicka på verktyget Plygn i gruppen Frmer på fliken Start. 2. Du ritar en plygn genm att först rita en rak linje med pekaren. Klicka på varje punkt där du vill att ytterligare sidr ska visas. Om du vill göra sidr med 45 eller 90 graders vinkel håller du ned Skift när du gör sidrna. 3. Sluta rita plygnen ch stäng frmen genm att ansluta den sista linjen med den första linjen. 4. När du har valt den här frmen kan du göra någt av följande för att ändra utseendet: Du kan ändra linjetypen genm att klicka på Kntur i gruppen Frmer ch sedan klicka på en linjetyp. Om du inte vill att frmen ska ha någn kntur klickar du på Kntur ch sedan på Ingen kntur. Du kan ändra knturens strlek genm att klicka på Strlek ch sedan klicka på en linjestrlek (tjcklek). Klicka på Färg 1 i gruppen Färger ch klicka sedan på önskad färg för knturen. Klicka på Färg 2 i gruppen Färger ch klicka sedan på önskad färg att fylla frmen med. Du kan ändra fyllningstypen genm att klicka på Fyllning i gruppen Frmer ch sedan klicka på en fyllningstyp. Om du inte vill att frmen ska vara fyllda klickar du på Fyllning ch sedan på Ingen fyllning.

5 1.4 Lägga till text Du kan ckså lägga in en egen text eller ett meddelande i bilden i Paint. Verktyget Text Använd verktyget Text för att lägga in text i bilden. 1. Klicka på verktyget Text i gruppen Verktyg på fliken Start. 2. Klicka ch dra muspekaren där du vill lägga till text i ritmrådet. 3. Klicka på önskat teckensnitt, önskad strlek ch önskat frmat under Textverktyg på fliken Text i gruppen Tecken. Gruppen Tecken 4. Klicka på Färg 1 i gruppen Färger ch klicka sedan på önskad färg för texten. 5. Skriv den text sm du vill lägga till. 6. Om du vill att bakgrunden i textmrådet ska fyllas klickar du på Täckande i gruppen Bakgrund (valfritt). Klicka på Färg 2 i gruppen Färger ch klicka sedan på önskad bakgrundsfärg för textmrådet. 7. (Valfritt) Om du vill ändra utseende på en del av texten i textrutan markerar du den text du vill ändra ch väljer sedan ett nytt teckensnitt, ny strlek eller färg för den markerade texten.

6 1.5 Arbeta snabbare i Paint Det finns ett sätt att snabbt kmma åt de kmmandn du ftast använder i Paint placera dem i verktygsfältet Snabbåtkmst vanför menyfliksmrådet. Lägg till ett kmmand i verktygsfältet Snabbåtkmst i Paint genm att högerklicka på en knapp eller ett kmmand ch sedan klicka på Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkmst. 1.6 Markera ch redigera bjekt Du kanske vill göra ändringar i en del av en bild eller ett bjekt i Paint. För att göra det måste du markera den del av bilden sm du vill ändra ch sedan redigera den. Du kan bland annat göra följande ändringar: Ändra strlek på ett bjekt, flytta eller kpiera ett bjekt, rtera det eller beskära bilden så att bara det markerade bjektet visas. Verktyget Markera 1. Använd verktyget Markera för att markera den del av bilden sm du vill ändra. 2. Klicka på nedåtpilen under Markera i gruppen Bild på menyfliken Start. 3. Välj ett av nedanstående alternativ berende på vad du vill markera. Markera en fyrkantig eller rektangulär del av bilden genm att klicka på Rektangulär markering ch sedan dra pekaren för att markera den del av bilden sm du vill arbeta med. Markera en regelbundet frmad del av bilden genm att klicka på Frihandsmarkering ch sedan dra pekaren för att markera den del av bilden sm du vill arbeta med. Markera hela bilden genm att klicka på Markera allt. Markera allt i bilden utm aktuellt markerat mråde genm att klicka på Invertera markering. Ta brt markerat bjekt genm att klicka på Ta brt. 4. Kntrllera m Färg 2 (bakgrunden) följer med i markeringen på följande sätt: Om du vill att bakgrundsfärgen ska följa med i markeringen avmarkerar du Genmskinlig markering. När du klistrar in markeringen följer bakgrundsfärgen med ch visas i det inklistrade bjektet. Om du vill att markeringen ska vara genmskinlig så att bakgrundsfärgen inte följer med i markeringen klickar du på Genmskinlig markering. När du klistrar in markeringen blir alla mråden där bakgrundsfärgen används genmskinliga, ch resten av bilden visas i dess ställe. Beskära Använd Beskär när du vill beskära en bild så att bara den del du markerat visas i bilden. Genm att beskära kan du ändra bilden så att bara det bjekt eller den persn sm du markerat visas.

7 1. Klicka på nedåtpilen under Markera i gruppen Bild på fliken Start ch klicka sedan på den typ av markering sm du vill göra. 2. Dra pekaren för att markera den del av bilden sm du vill visa. 3. Klicka på Beskär i gruppen Bild. 4. Klicka på menyfliken Arkiv, peka på Spara sm ch klicka sedan på den aktuella bildens filtyp för att spara den beskurna bilden sm en ny fil. 5. I rutan Filnamn skriver du ett nytt filnamn ch sedan klickar du på Spara. Genm att spara den beskurna bilden sm en ny bildfil förhindrar du att riginalbildfilen skrivs över. Rtera Använd Rtera när du vill rtera hela eller en markerad del av bilden. Gör någt av följande berende på vad du vill rtera: Rtera hela bilden genm att klicka på Rtera i gruppen Bild på fliken Start, ch klicka sedan på rtatinsriktningen. Rtera ett bjekt eller en del av en bild genm att klicka på Markera i gruppen Bild på fliken Start. Dra pekaren för att markera mrådet eller bjektet, klicka på Rtera ch klicka sedan på rtatinsriktningen. Ta brt en del av en bild Använd verktyget Radergummi när du vill ta brt delar av bilden. 1. Klicka på Radergummi på fliken Start i gruppen Verktyg. 2. Klicka på Strlek, klicka på en strlek för radergummit ch dra sedan radergummit över den del av bilden sm du vill ta brt. De mråden sm du tar brt fylls med bakgrundsfärgen (Färg 2). 1.7 Ändra strlek på en bild eller på en del av bilden Använd Ändra strlek när du vill ändra strlek på hela bilden, på ett bjekt eller på en del av bilden. Du kan även snedställa ett bjekt i bilden så att det visas lutande. Ändra strlek på hela bilden 1. Klicka på Ändra strlek i gruppen Bild på fliken Start. 2. Markera kryssrutan Bevara bredd-höjdförhållande i dialgrutan Ändra strlek ch snedställ för att bevara riginalbildens bredd-höjdförhållande efter att strleken ändras. 3. Klicka på Bildpunkter i mrådet Ändra strlek ch ange sedan en ny bredd i rutan Vågrätt eller en ny höjd i rutan Ldrätt. Klicka på OK. Om kryssrutan Bevara bredd-höjdförhållande är markerad behöver du endast ange det vågräta värdet (bredd) eller det ldräta värdet (höjd). Den andra kryssrutan i mrådet Ändra strlek uppdateras autmatiskt.

8 Till exempel, m en bild har strleken 320x240 bildpunkter ch du vill halvera dess strlek men bibehålla dess bredd-höjdförhållande, anger du 160 i rutan Ldrätt i mrådet Ändra strlek ch med kryssrutan Bevara bredd-höjdförhållande markerad. Den nya bildstrleken blir då halva riginalstrleken, dvs. 160 x 120 bildpunkter. Ändra strlek på en del av bilden 1. Klicka på Markera på fliken Start ch dra sedan pekaren för att markera delen eller bjektet. 2. Klicka på Ändra strlek i gruppen Bild på fliken Start. 3. Markera kryssrutan Bevara bredd-höjdförhållande i dialgrutan Ändra strlek ch snedställ för att bevara riginalbildens bredd-höjdförhållande efter att strleken ändras. 4. Klicka på Bildpunkter i mrådet Ändra strlek ch ange sedan en ny bredd i rutan Vågrätt eller en ny höjd i rutan Ldrätt. Klicka på OK. Om kryssrutan Bevara bredd-höjdförhållande är markerad behöver du endast ange det vågräta värdet (bredd) eller det ldräta värdet (höjd). Den andra kryssrutan i mrådet Ändra strlek uppdateras autmatiskt. Till exempel, m delen du valt har strleken 320x240 bildpunkter ch du vill halvera dess strlek men bibehålla dess bredd-höjdförhållande, anger du 160 i rutan Ldrätt i mrådet Ändra strlek ch med kryssrutan Bevara bredd-höjdförhållande markerad. Den nya bildstrleken blir då halva riginalstrleken, dvs. 160x120 bildpunkter. Ändra strlek på arbetsytan Välj ett av nedanstående alternativ berende på hur du vill ändra strlek på arbetsytan: Om du vill göra arbetsytan större drar du i en av de små vita rutrna i arbetsytans kant till önskad strlek. Om du vill ange en viss strlek på arbetsytan klickar du på menyfliken Arkiv ch klickar sedan på Egenskaper. Skriv den nya bredden ch höjden i rutrna Bredd ch Höjd ch klicka sedan på OK. Snedställa ett bjekt 1. Klicka på Markera på fliken Start ch dra sedan pekaren för att markera delen eller bjektet. 2. Klicka på Ändra strlek. 3. Ange hur mycket den markerade delen ska snedställas (i grader) under Snedställ (grader) i rutrna Vågrätt ch Ldrätt i dialgrutan Ändra strlek ch snedställ ch klicka sedan på OK. 1.8 Flytta ch kpiera bjekt När du har markerat ett bjekt, kan du klippa ut eller kpiera det. På så sätt kan du använda ett bjekt flera gånger i bilden, ch du kan även flytta ett bjekt (när det är markerat) till en ny del av bilden.

9 Klippa ut ch klistra in Använd Klipp ut när du vill klippa ut ett markerat bjekt ch klistra in det någn annanstans i bilden. När du klipper ut en markerad del, fylls den urklippta delen med bakgrundsfärgen. Om bilden har en enfärgad bakgrund kan du ändra Färg 2 så att den matchar bakgrundsfärgen innan du klipper ut bjektet. 1. Klicka på Markera i gruppen Bild på fliken Start ch dra sedan pekaren för att markera den del eller det bjekt sm du vill klippa ut. 2. Klicka på Klipp ut i gruppen Urklipp. 3. Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp. 4. Flytta det markerade bjektet till den nya plats där du vill att det ska visas i bilden. Kpiera ch klistra in Använd Kpiera när du vill kpiera ett markerat bjekt i Paint. Det är praktiskt när du har linjer, frmer eller text sm du vill ska visas i bilden flera gånger. 1. Klicka på Markera i gruppen Bild på fliken Start ch dra sedan pekaren för att markera den del eller det bjekt sm du vill kpiera. 2. Klicka på Kpiera i gruppen Urklipp. 3. Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp. 4. Flytta det markerade bjektet till den nya plats där du vill att det ska visas i bilden. Klistra in en bild i Paint Använd Klistra in från när du vill klistra in en befintlig bildfil i Paint. När du har klistrat in bildfilen kan du redigera den utan att ändra riginalfilen (m du sparar den redigerade bilden under ett annat filnamn än riginalbilden). 1. Klicka på pilen under Klistra in i gruppen Urklipp ch klicka sedan på Klistra in från. 2. Leta reda på den bildfil sm du vill klistra in i Paint, klicka på den ch klicka sedan på Öppna. 1.9 Arbeta med färg Det finns ett antal verktyg för att arbeta med färg i Paint. Med de här verktygen kan du använda de färger du vill ha när du ritar ch redigerar i Paint. Färgrutr Färgrutrna indikerar den aktuella Färg 1 (förgrundsfärg) ch Färg 2 (bakgrundsfärg). Hur de används berr på vad du vill göra i Paint. Färgrutrna När du använder färgrutrna kan du göra någt av följande:

10 Du ändrar vald förgrundsfärg genm att klicka på Färg 1 i gruppen Färger på fliken Start ch sedan klicka på en färgruta. Du ändrar vald bakgrundsfärg genm att klicka på Färg 2 i gruppen Färger på fliken Start ch sedan klicka på en färgruta. Du målar med vald förgrundsfärg genm att dra pekaren. Om du vill måla med den valda bakgrundsfärgen högerklickar du medan du drar pekaren. Färgblandaren Använd verktyget Färgblandaren när du vill ange den aktuella för- eller bakgrundsfärgen. Genm att välja en färg från bilden kan du se till att du använder den färg du vill ha när du ritar i Paint, så att färgerna matchar. 1. Klicka på Färgblandaren i gruppen Verktyg på fliken Start. 2. Klicka på den färg i bilden sm du vill använda sm förgrundsfärg eller högerklicka på den färg i bilden sm du vill använda sm bakgrundsfärg. Fyll med färg Använd verktyget Fyll med färg när du vill fylla hela bilden eller en avgränsad frm med färg. 1. Klicka på Fyll med färg i gruppen Verktyg på fliken Start. 2. Klicka på Färg 1 i gruppen Färger, klicka på en färg ch klicka sedan i mrådet för att fylla det. 3. För att ta brt färgen ch ersätta den med bakgrundsfärgen istället, klicka på Färg 2, klicka på en färg ch högerklicka sedan i mrådet för att fylla det. Redigera färger Använd Redigera färger när du vill välja en ny färg. Genm att blanda färger i Paint kan du välja exakt den färg sm du vill använda. 1. Klicka på Redigera färger i gruppen Färger på fliken Start. 2. I dialgrutan Redigera färger klickar du på en färg på färgpaletten ch klickar på OK. Färgen visas i en av färgrutrna så att du kan använda färgen i Paint Visa bilden Genm att ändra vy i Paint kan du välja hur du vill arbeta med bilden. Du kan förstra en viss del av bilden eller hela bilden. Du kan även förminska bilden m den är för str. Dessutm kan du visa linjaler ch stödlinjer så att det går lättare att arbeta i Paint. Förstringsglaset Använd verktyget Förstringsglaset när du vill förstra en del av bilden. 1. Klicka på Förstringsglaset i gruppen Verktyg på fliken Start, flytta Förstringsglaset ch klicka sedan för att förstra den del av bilden sm visas i rutan.

11 Använd de vågräta ch ldräta rullningslisterna längst ned ch till höger i fönstret när du vill flytta runt i bilden. 2. Om du vill minska zmningsnivån högerklickar du på Förstringsglaset igen. Zma in ch ut Använd Zma in ch Zma ut när du vill se en större eller mindre vy av bilden. Du kanske redigerar en liten del av bilden ch behöver zma in för att kunna se den. Det kan även vara så att bilden är för str för att rymmas på skärmen så att du behöver zma ut för att kunna se hela bilden. I Paint finns det några lika sätt att zma in eller ut på, berende på vad du vill göra. 1. Klicka på Zma in i gruppen Zma på fliken Visa m du vill öka zmningsnivån. 2. Klicka på Zma ut i gruppen Zma på fliken Visa m du vill minska zmningsnivån. 3. Klicka på 100 % i gruppen Zma på fliken Visa m du vill visa bilden i fönstret Paint i sin verkliga strlek. Tips! Du kan även zma in ch ut i en bild genm att klicka på Zma in eller Zma ut på zmningsreglaget längst ned i fönstret Paint för att öka eller minska zmningsnivån. Zmningsreglaget Linjaler Använd Linjaler när du vill visa en vågrät linjal längst upp i arbetsmrådet ch en ldrät linjal till vänster i arbetsmrådet. Med linjalerna kan du visa bildens mått, vilket kan vara praktiskt när du ändrar strlek på bilder. 1. Visa linjalerna genm att markera kryssrutan Linjaler i gruppen Visa eller dölj på fliken Visa. 2. Dölj linjalerna genm att avmarkera kryssrutan Linjaler. Stödlinjer Använd Stödlinjer när du vill justera frmer ch linjer när du ritar i Paint. Med stödlinjer får du en visuell referens för bjektens strlek när du ritar, vilket kan hjälpa dig att justera bjekten. 1. Visa stödlinjerna genm att markera kryssrutan Stödlinjer i gruppen Visa eller dölj på fliken Visa. 2. Dölj stödlinjerna genm att avmarkera kryssrutan Stödlinjer. Helskärm Använd Helskärm när du vill visa bilden i helskärmsläge.

12 1. Visa bilden på hela skärmen genm att klicka på Helskärm i gruppen Bildskärm på fliken Visa. 2. Stäng helskärmsläget ch gå tillbaka till fönstret Paint genm att klicka på bilden Spara ch använda bilden När du redigerar i Paint bör du spara bilden regelbundet så att du inte råkar förlra det du har gjrt. När du har sparat bilden kan du använda den på datrn eller dela den med andra via e-pst. Spara en bild för första gången Första gången sm du sparar en ny bild måste du ange ett filnamn för bilden. 1. Klicka på menyfliken Arkiv ch klicka sedan på Spara. 2. Välj önskat filfrmat i rutan Filfrmat. 3. Skriv ett namn i rutan Filnamn ch klicka sedan på Spara. Öppna en bild I stället för att starta med en ny bild kan du öppna en befintlig bild ch redigera den i Paint. 1. Klicka på menyfliken Arkiv ch klicka sedan på Öppna. 2. Leta reda på den bild sm du vill öppna i Paint, klicka på den ch klicka sedan på Öppna. Använda bilden sm skrivbrdsbakgrund Du kan ckså ange att bilden ska användas sm skrivbrdsbakgrund på datrn. 1. Klicka på menyfliken Arkiv, peka på Använd sm skrivbrdsunderlägg ch klicka sedan på en av inställningarna för skrivbrdsbakgrunder. Skicka bilden via e-pst Om du har ett e-pstprgram installerat ch knfigurerat på datrn, kan du bifga bilden i ett e- pstmeddelande ch dela den med andra via e-pst. 1. Klicka på menyfliken Arkiv ch klicka sedan på Spara. 2. Klicka på menyfliken Arkiv ch sedan på Skicka i e-pst. I e-pstmeddelandet skriver du in e-pstadressen till mttagaren ch ett meddelande ch skickar sedan e-pstmedde

ARKIV DIGITAL - att släktforska i färg

ARKIV DIGITAL - att släktforska i färg ARKIV DIGITAL - att släktfrska i färg Av släktfrskare För släktfrskare Arkiv Digital har tillkmmit för att förverkliga en släktfrskares dröm m att kunna läsa arkivmaterial på sin datr, sm m han hade bken

Läs mer

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version:

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version: Kravspecifikatin Batchbeställningar 2008-03-25 Versin: 1.00 Ändringshistrik Revisin Datum Av Kmmentar 1.00 2008-03-25 Maria Valterssn Första versin efter prjektavslut. Kravspecifikatinen har bara funnits

Läs mer

Verktyget Ritstift är ett kraftfullt verktyg när man vill rita raka linjer, Bézierkurvor och komplexa former. Verktyget Penna är enklare att använda

Verktyget Ritstift är ett kraftfullt verktyg när man vill rita raka linjer, Bézierkurvor och komplexa former. Verktyget Penna är enklare att använda Verktyget Ritstift är ett kraftfullt verktyg när man vill rita raka linjer, Bézierkurvor och komplexa former. Verktyget Penna är enklare att använda när man vill rita och redigera friare linjeformer medan

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mondo 2.0 Version 1

ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mondo 2.0 Version 1 ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mnd 2.0 Versin 1 Stckhlms universitet Avdelningen för IT ch media Oktber 2008 Innehållsförteckning Dkument Sida Test ch Quiz: En översikt 3 Sex nödvändiga steg för att

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Adobe. Illustrator CS3. www.databok.se

Adobe. Illustrator CS3. www.databok.se Adobe Illustrator CS3 www.databok.se Innehållsförteckning 1 Vektorbaserad grafik... 1 Bildskärmens upplösning... 2 Upplösning i punktuppbyggda bilder... 2 Objekt och banor... 3 Vektorer och Bézierkurvor...

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Nedan följer en lista på olika steg för att förklara hur Ni enkelt kan lägga en orienteringsbana i banläggningsprogrammet Purple Pen.

Nedan följer en lista på olika steg för att förklara hur Ni enkelt kan lägga en orienteringsbana i banläggningsprogrammet Purple Pen. Lathund Purple Pen Purple Pen är ett gratis banläggningsprgram för rientering sm kan laddas ner gratis på http://purplepen.glde.rg/dwnlad.htm Observera att prgrammet endast stöds för Windws! Man kan använda

Läs mer

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning Redigering Ett av de mest lättjbbade prgrammen för videredigering är Micrsft Mvie Maker, sm ingår gratis i Windws XP. För Mac-datrer finns mtsvarande prgramvara sm är imvie. Km-i-gång med Mvie Maker: Prgrammet

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

Outlook 2007. Axxell Utbildning Ab

Outlook 2007. Axxell Utbildning Ab Outlook 2007 Axxell Utbildning Ab 2 Innehåll Vad är Outlook 2007?... 3 Skicka ett nytt meddelande... 7 Bifoga en fil till meddelandet... 8 Öppna, läs och besvara ett e-postmeddelande... 9 Adressboken i

Läs mer

Övningar i JavaScript del 7

Övningar i JavaScript del 7 Övningar i JavaScript del 7 I denna labratin återanvänder vi bilderna på frukter, sm vi haft i ett par tidigare labratiner. Denna gång ska vi lägga till visuella effekter då en frukt väljs. Klickar man

Läs mer

Starta med MS Excel Programfönster och arbetsyta

Starta med MS Excel Programfönster och arbetsyta Starta med kalkylprgrammet Starta med MS Excel Prgramfönster ch arbetsyta Systemmeny Menyrad Verktygsfältet Namnruta Funktinsguiden Redigeringsfält/frmelfält Rad- ch klumnrubrik Celler Bk Kalkylblad Systemmeny

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Instruktion arbeta med rapportmallen

Instruktion arbeta med rapportmallen Instruktion arbeta med rapportmallen 29 oktober, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BÖRJA ANVÄNDA MALLEN 3 1.1 FYLLA I INFORMATION 3 1.2 INSTÄLLNING VISA /DÖLJ 3 1.3 INSTÄLLNING VISA TABELLSTÖDLINJER 3 2 FORMATMALLAR

Läs mer

Photoshop Elemements 2.0

Photoshop Elemements 2.0 Mittuniversitetet ITM Telefon 063-16 53 00 Photoshop Elemements 2.0 Laborationskompendium för grundläggande digital bildbehandling Detta exemplar tillhör: VT 2005 Innehållsförteckning Gränssnitt 1 Laborationskompendium

Läs mer

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer:

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer: Printa Variabel Data Variabel data printning tillåter dig att byta infrmatinen ch data i ditt dkument eller i din bild för att skapa utskrifter med unika texter ch bilder i varje kpia. Denna funktinen

Läs mer

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Clicker 5 Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Vad är Clicker 5? Clicker 5 är ett stöd till personer i behov av extra

Läs mer

Adobe INDESIGN CS5 GRUNDER

Adobe INDESIGN CS5 GRUNDER Adobe INDESIGN CS5 GRUNDER Innehållsförteckning 1 Arbetsytan...5 Välkomstbilden... 5 Programfältet... 6 Programknappar... 6 Arbetsyteväxlare... 7 Spara arbetsyta... 7 Ta bort arbetsytor... 7 Skapa ett

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Eldy Användarhandbo Table of Contents

Eldy Användarhandbo Table of Contents Eldy Användarhandb Table f Cntents Table f Cntents... 2 1. Systemkrav:... 3 2. Hur du installerar Eldy på din PC... 3 2.1 INSTALLATION SCREENSHOTS... 4 2.2 Installatin... 4 3. Börja använda ELDY... 5 4.

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0 Nyheter ch ändringar i Adela Gymnasieskla 4.2.0 Publicerad 2012-05-03 Tersus Sklsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Götebrg Tel: 031-85 70 50 Förändringar vid betygshantering Adela är nu uppdaterat ch följer

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Adobe Photoshop CS. Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels.

Adobe Photoshop CS. Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels. Adobe Photoshop CS Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels. Vad är det du ser när du öppnar Photoshop Nedan ser

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Lathund för att arbeta med pdf

Lathund för att arbeta med pdf Lathund för att arbeta med pdf Till Riksstämman 2016 är alla handlingar digitala, närmare bestämt i PDF-format. I den här lathunden får du som använder en PC/Mac tips och råd om hur du lättast går tillväga

Läs mer

LATHUND PHOTOSHOP 6.0. RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND PHOTOSHOP 6.0. RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND PHOTOSHOP 6.0 RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Konsult. Mångfaldigande

Läs mer

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma

Läs mer

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör:

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör: Mittuniversitetet ITM Telefon 0771-97 50 00 Microsoft Publisher Laborationskompendium för digital behandling av publikationer Detta exemplar tillhör: HT 2006 Innehållsförteckning Objekt 1 Textblock 2 Tabeller

Läs mer

ShoreTel Communicator Överblick

ShoreTel Communicator Överblick ShreTel Cmmunicatr Överblick ShreTel Cmmunicatr är det enklaste sättet att kmmunicera effektivt med dina kllegr ch affärspartners. Oavsett m du är nrmal användare, telefnist eller samtalsagent i ett Cntact

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager

Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager Uppgift 1 Designa en webbknapp Rita en form Håll ned musen

Läs mer

Guide till Lidingö stads app (Netpublicator) för digitala nämndhandlingar

Guide till Lidingö stads app (Netpublicator) för digitala nämndhandlingar 1 (7) 2014-04-01 Guide till Lidingö stads app (Netpublicator) för digitala nämndhandlingar Det här är en guide till de olika funktionerna i Netpublicator. I appen Netpublicator finns en mer ingående lathund

Läs mer

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt.

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Start-skärmen Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Det grå kugghjulet indikerar att du är i redigeringsläge och

Läs mer

Öppna bilden C:\Photoshop5-kurs\Bananer 96ppi.psd. Aktivera verktyget Färgpyts i verktygslådan.

Öppna bilden C:\Photoshop5-kurs\Bananer 96ppi.psd. Aktivera verktyget Färgpyts i verktygslådan. 140 Målnings- och redigeringsverktyg 3 Fyllningsverktyg Ofta vill man fylla ett helt område med en viss färg, ett visst mönster eller en övertoning mellan flera färger. Detta kan åstadkommas på några olika

Läs mer

Import av utlandsresultat

Import av utlandsresultat Import av utlandsresultat Att importera utlandsresultat till Eventor kräver en del arbete av löparen men kan automatiseras till stor del. Här beskrivs dels hur utlandsresultat hanteras och hur man kan

Läs mer

Administrera filmer på Tandberg Content Server

Administrera filmer på Tandberg Content Server Administrera filmer på Tandberg Cntent Server 11/10/2010 Karlstads universitetsbiblitek, Lärstöd Julia Nyberg ch Kenneth Bström På Tandberg Cntent Server lagras alla filmer sm är inspelade via telebildsystemen.

Läs mer

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker Snabbgenomgång Windows Live Movie Maker Inledning Den här snabbgenomgången är tänkt att användas av dig som är nybörjare på att arbeta i Windows Live Movie Maker. Den är inte tänkt som en omfattande guide

Läs mer

diverse egenskapspaletter

diverse egenskapspaletter OBJEKTORIENTERADE RITPROGRAM Det fi nns två typer av ritprogram. Ett objektbaserat program ritar i form av matematiska kurvor med noder och styrnoder medan ett pixelbaserat program ritar genom att fylla

Läs mer

T-tunika med formremsa i halsringningen

T-tunika med formremsa i halsringningen Du behöver: begagnade tyger. Jag har en gardin och ett par shorts. Symaskin och matchande tråd, pappersoch tygsax, knappnålar, måttband, strykjärn och strykbräda, mellanlägg/fliselin till halsremsan. Synål.

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Stefan Nilsson 2007-09-22 1

Stefan Nilsson 2007-09-22 1 Stefan Nilsson 2007-09-22 1 Spårplan i Raily, steg-för-steg Följande är ett försök att steg för steg visa hur man gör en enkel spårplan i Raily. Spårplanen vi gör här är en enkel rundbana i H0 med en bangård,

Läs mer

J A G T Ä N K E R, D Ä R F Ö R Ä T E R J A G.

J A G T Ä N K E R, D Ä R F Ö R Ä T E R J A G. bistro JAG TÄNKER, DÄRFÖR ÄTER JAG. Stockholm Örebro Gävle Uppsala Norrköping InDesign CS4 innehåller en mängd genomskinlighetsfunktioner som främjar din fantasi och kreativitet. InDesign CS4 ger dig kontroll

Läs mer

Rita med ritstift. Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn.

Rita med ritstift. Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn. Rita med ritstift Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn. Mjuka kurvor Klicka, håll ned musknappen och dra i banans riktning. En hävarm dras ut på var sida om ankarpunkten. De sitter ihop som en

Läs mer

Visioneer PaperPort DeLuxe 6.1 med Form Typer

Visioneer PaperPort DeLuxe 6.1 med Form Typer Gunnel Eklöf Wicksell Kort beskrivning av funktionerna i Visioneer PaperPort DeLuxe 6.1 med Form Typer Slå på scannern innan du startar datorn. Dubbelklicka på PaperPort-ikonen. I programmet arbetar man

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

En introduktion till Complex Drafting demo version

En introduktion till Complex Drafting demo version En introduktion till Complex Drafting demo version Demoversionen är det fullständiga Complex Drafting med undantag för att det inte går att spara mönster och inte heller skriva ut några egna mönster. Det

Läs mer

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Upptäcka och analysera Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Datakörkortet. behandlade ord

Datakörkortet. behandlade ord Datakörkortet behandlade ord Modul 6 Lösningsförslag finns inte till alla uppgifter. Behandlade Ord 2000 2C Spara i andra format om du vill 1. Öppna pres-1.ppt och spara som Windowsmetafile. Var uppmärksam

Läs mer

Lathund Spåra ändringar

Lathund Spåra ändringar Lathund Spåra ändringar Word 2010 Av språkkonsultstudenterna Maria Burström, Karin Jonsson Sandström, Anna Tillas-Lindberg Oktober 2013 Innehåll 1. Aktivera funktionen... 3 1.1 Inställningar... 3 2. Redigera...

Läs mer

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Infoga, redigera och ta bort bilder på bloggen En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och bildobjekt

Läs mer

Bruksanvisning för Windows

Bruksanvisning för Windows MimioClassroom Bruksanvisning för Windows mimio.com 2012 Sanford, L.P. Med ensamrätt. Reviderat 17/12/2012. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

2010-01-08 Manual för Webbkartan

2010-01-08 Manual för Webbkartan 2010-01-08 Manual för Webbkartan Hitta länken till webbkartan... 2 Starta en karttjänst och genomgång av verktygens funktioner... 3 Lagerhantering, teckenförklaring och sökfunktioner... 5 Fliken Lager...

Läs mer

Rev. 1 Manual Revaq Portal

Rev. 1 Manual Revaq Portal Rev. 1 Manual Revaq Portal Cartesia GIS AB / Envisys AB 1 Innehåll Allmänt... 3 Introduktion till Revaq Portalen... 4 Behörigheter... 4 Formulär... 4 Administratör... 6 Lägga upp ett nytt reningsverk...

Läs mer

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument.

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument. 2 Dokument Du kan skapa både enkla och mer komplicerade dokument på din dator. Det beror på vilket datainnehåll du vill ha i ditt dokument. Datainnehållet kan vara till exempel text och grafiska objekt,

Läs mer

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1 Innehållsförteckning Tillgänglighetsguide Lunds kmmun... 1 Översikt av Guiden... 1 Kmma igång... 2 Sökning ch visning av tillgänglighetsinfrmatin... 2 Resultat av sökning... 3 Rapprtering av nya bjekt

Läs mer

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping.

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping. Färgklövern I Färgklövern kan du leka med färger, på lite olika sätt i de olika delprogrammen. Bestäm själv vilka och hur många färger du vill färglägga med. Alla dina målade bilder kan även skrivas ut

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

InkScape. Inkscape är ett gratisprogram för objektgrafik (vektorgrafik) Man använder programmet till att illustrera, rita, skapa logotyper och figurer

InkScape. Inkscape är ett gratisprogram för objektgrafik (vektorgrafik) Man använder programmet till att illustrera, rita, skapa logotyper och figurer InkScape Inkscape är ett gratisprogram för objektgrafik (vektorgrafik) Man använder programmet till att illustrera, rita, skapa logotyper och figurer Gunnar Markinhuhta ITLyftet 2012-10-09 sida 1 Med Ctrl-tangenten

Läs mer

Lathund Office online

Lathund Office online Denna lathund lär dig det du behöver veta för att komma igång med Office online. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar som hjälper dig att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Lägga till artiklar i Joomla

Lägga till artiklar i Joomla Lägga till artiklar i Joomla från framsidan Logga först in så att du är inloggad. Klicka sedan på Lägg till ny artikel i menyn under hem. Skriv in en rubrik på rubrikraden ej för lång! Skriv sedan artikeln

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

LATHUND PUBLISHER 2000

LATHUND PUBLISHER 2000 LATHUND PUBLISHER 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel InPrint Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint Habilitering & Hjälpmedel Förord Communicate InPrint är ett program du använder för att skapa material för utskrift. Du kan

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

Handbok Fyrkanter. Matt Williams Granskare: Eugene Trounev Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fyrkanter. Matt Williams Granskare: Eugene Trounev Översättare: Stefan Asserhäll Matt Williams Granskare: Eugene Trounev Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Hur man spelar 6 3 Spelets regler, strategi och tips 7 3.1 Spelregler..........................................

Läs mer

Portföljer Studentmanual

Portföljer Studentmanual 2014-08-08 Bb 9 April 2014 iktsupport@oru.se Portföljer Studentmanual Innehåll Om portföljer... 1 Skapa en portfölj... 2 Sammanställningar... 3 Skapa personlig sammanställning... 3 Lägg till personlig

Läs mer

Handbok KCM Tablet. Jörg Ehrichs Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KCM Tablet. Jörg Ehrichs Översättare: Stefan Asserhäll Jörg Ehrichs Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inställningar av Wacom ritplatta 5 1.1 Profilhantering....................................... 5 1.2 Allmänna inställningar av ritplattan och information..................

Läs mer

Scribus fortsättning

Scribus fortsättning Scribus fortsättning Guide och uppgifter Gunnar Markinhuhta ITLyftet ~ 1 ~ Scribus forts del 1 Hantera text och objekt Text längs bana 1. Rita ut en vågig linje med Frihandspennan eller Bezier-verktyget

Läs mer

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 4 GPal Navigatr Versin 4 Innehållsförteckning KAPITEL 1. INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning...1 Innehåll i CDn / DVDn...1 Systemförutsättningar...3 Knventiner

Läs mer

Flytt av e-post till OCS

Flytt av e-post till OCS Flytt av e-post till OCS GU gemensam e-post och kalender Sidan 1 av 7 Innehållsförteckning: 1. Syfte med dokumentationen... 3 2. Flytt av poppad e-post till en.pst-fil... 3 2.1. Flytt av (poppad) Eudora

Läs mer

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Skapa en raster pensel från en Windows bakgrund (1) 1. Kontrollera att Paper är uppsatt som koordinatsystem/projektion 2. Öppna en Bitmap fil i ett tom fönsterfil

Läs mer

Terrängkörningsplaner

Terrängkörningsplaner Februari 2012 Manual för TKP Terrängkörningsplaner Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Leif Jougda Bengt Näsholm Åke Sjöström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Storlek och typsnitt: Titel

Storlek och typsnitt: Titel Titel Kort introduktionstext Brödtext OBS! Bilder och text ska hamna inom den grå ytan! Inom denna är du sedan fri att ordna bilder och text så att det passar din platsanalysmetod. Enkla instruktioner

Läs mer

ArkivDigital. - svensk släktforskning i färg. Av släktforskare För släktforskare

ArkivDigital. - svensk släktforskning i färg. Av släktforskare För släktforskare ArkivDigital - svensk släktfrskning i färg Av släktfrskare För släktfrskare Arkiv Digital har tillkmmit för att förverkliga en släktfrskares dröm m att kunna läsa arkivmaterial på sin datr, sm m han hade

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010 Word (Textruta Figursättning, storleksförändra, beskära, Linjal, Sidhuvud/fot) 1:5 En textruta är en ram som kan innehålla text, bild, tabell etc. och kan precis som bilder, figursättas. Textrutan använder

Läs mer

Blogga med wordpress. Lina Tannerfalk Wiberg

Blogga med wordpress. Lina Tannerfalk Wiberg Blogga med wordpress Lina Tannerfalk Wiberg Blogga med Wordpress Varför blogga i skolan? - öka antalet mottagare för elevernas arbete. - förmågan att kommunicera tränas och utvecklas. - otaliga användningsområden,

Läs mer

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun - En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun Denna handledning är än så länge bara ett arbetsmaterial. Innehållsförteckning Ladda ner/installera... 3 Börja använda programmet... 4 Första

Läs mer

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation Exporterar och Importerar texter från CX- Designer 20 mars 2012 OMRON Corporation 2/25 Läs detta innan du bläddrar vidare: PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för

Läs mer

Kapitel 16 Situationplan... 3

Kapitel 16 Situationplan... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Situationsplan Kapitel 16 1 Innehåll Sida Kapitel 16 Situationplan... 3 Infoga situationsplan/nbk... 3 Markera nytt origo på situationsplan/nbk... 7 Skaleringsuträknare...10 Ändra skala

Läs mer

Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare

Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare Inledning: Photo Story är ett roligt och lättanvänt program. Muntligtframträdande går mot en ny dimension när eleverna slipper nervositeten över muntligt

Läs mer

Laboration 2 Grunderna i Photoshop

Laboration 2 Grunderna i Photoshop Mitthögskolan Institutionen för Informationsteknologi och medier. Jan-Erik Jonsson 060-14 87 90 Laboration 2 Grunderna i Photoshop Interaktiva multimedier v1.0 2001-11-27 lab_2.doc Sida 2/5 Allmänt Materialet

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Din guide till Windows 10

Din guide till Windows 10 Din guide till Windws 10 Lgga in. Efter man startat sin datr så möts man av en skärmsläckare före inlggning. Tryck på valfri tangent eller vänsterklicka med musen för att kunna lgga in med ditt PKxxxx

Läs mer

Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme

Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme INNEHÅLL 1 Inloggning...2 2 Översikt...3 2.1 Välj anläggning...4 3 Timvärden...5 3.1 Ändra period...6 3.2 Ändra periodstorlek...7 3.3 Visa som...8 3.4 Enhet...9

Läs mer

Skapa ett register över din grupp/klass

Skapa ett register över din grupp/klass SYDSOL Handledning CW 2000-02-23 Skapa ett register över din grupp/klass Syfte: Att göra ett register i ClarisWorks och hantera olika informationer om en grupp/klass Pedagogens viktigaste uppgift är att

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 4 GPal Navigatr Versin 4 Innehållsförteckning KAPITEL 1. INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning...1 Innehåll i CDn / DVDn...1 Systemförutsättningar...3 Knventiner

Läs mer

Manual. SkyltExperten 3.0. Ett Windowsbaserat program För butiksskyltning

Manual. SkyltExperten 3.0. Ett Windowsbaserat program För butiksskyltning Manual SkyltExperten 3.0 Ett Windowsbaserat program För butiksskyltning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Licensavtal.. 3. Snabbmanual... 4. Begrepp.. 5. Begrepp som används i manualen.. 5. Windowskunskaper.... 6.

Läs mer

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual 2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn...

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Att använda bildhanteringsprogram, del 2

Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Gå till Adobe Online (M) Markeringsram - (L) Lasso - (C) Beskärning - (J) Airbrush - (S) Klonstämpel - (E) Suddgummi - (R) Oskärpa - (A) Markering av bankomponenter

Läs mer