Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4"

Transkript

1 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 4

2 GPal Navigatr Versin 4 Innehållsförteckning KAPITEL 1. INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning...1 Innehåll i CDn / DVDn...1 Systemförutsättningar...3 Knventiner i denna handbk...3 ch varningar...4 Viktig infrmatin...4 Varumärke...5 Cpyright ch garanti...5 KAPITEL 2. MANUELL INSTALLATION SAMT IDRIFTTAGANDE... 6 Första idrifttagande...6 Nyinstallatin ch aktualisering av prgramvara...7 Överföra kartmaterialet ch specialmåldata till minneskrtet...8 Överföra data till navigatinsapparatens interna minne...8 KAPITEL 3. I INSTALLATION OCH IDRIFTTAGANDE VIA GOPAL ASSISTANT Installatin av GPal Assistant-prgramvaran...10 GPal Assistants manöverfält...11 Inställning av användarspråk...13 Manuella aktiner för datautbyte...13 Aktiner via Cntent Imprt Wizard...15 Hantering av GPS-spår...15 Funktiner för apparathantering...16 Ändra namnet på apparaten...16 Frmatera externt minneskrt...17 Handla i GPal-Shp-prtalen...17 KAPITEL 4. GRUNDVAL FÖR BETJÄNINGEN Betjäning i Visa meny...19 Betjäning i kartbilden...20 KAPITEL 5. ANPASSNING AV INSTÄLLNINGAR i

3 Handbk för prgramvaran Grundläggande inställningar för drift...23 Vlyminställningar...23 Security-inställningar...23 Skärminställningar...23 Energiptiner...24 Funktin Aut-Off...24 FM-mttagare...25 Återställa fabriksinställningar...25 Specifika inställningar för navigatinsprgramvaran...26 Anpassa ruttptiner...26 Anpassa bild...28 Anpassning av språkinställningar...29 Anpassa apparatinställningar...30 Anpassa prgraminställningar...30 Anpassa Quickmeny-inställningar...32 KAPITEL 6. BETJÄNING AV GOPAL NAVIGATIONSPROGRAMVARA Manuell inmatning av målinfrmatin...35 Inmatning av målkrdinaten...38 Skapa favriter under målinmatning...38 Inmatning av hemadressen under måluppgift...39 Favriter förlrade Anpassa ruttptiner...40 Starta ruttberäkning...40 Val av specialmål...40 Hantera favriter...41 Skapa en ny favrit...41 Radera favriter...42 Ge favriter nytt namn...42 Ändra rutt...43 Inmatning av startpsitin...43 Lägga till ett nytt mål...43 Redigera uppgifter i listan med resr...43 Optimera rutt...44 Spara ch ladda ned en resa...44 Starta beräkning av resa...45 Infrmatin m rutt...45 Vägbeskrivning...45 Trafikstuatin...45 Spärra rutt...46 Gå till...46 Ruttsimulering...47 Starta ch visa målledning...47 Kmpassbild...49 Pilöversikt...50 Tripinf...50 ii

4 GPal Navigatr 4 Kapitel 1. Intrduktin Välkmsthälsning Hjärtligt välkmmen ch tack för att Du köpt vårt mbila navigatinssystem. Under den grundläggande betjäningen av Din navigatinsapparat samt av ytterligare tillämpningar (sm MP3 Player, Picture Viewer mm.) sm beskrivits i den bifgade driftinstruktinen, behandlas följande teman i denna handbk: Installatin ch idrifttagande av prgramvaran Betjäning av navigatinsprgramvaran (snabb intrduktin ch utförlig beskrivning) Teknisk hjälp för en felfri drift Jämte denna versin av handbken finner Du en krt intrduktin på CDn / DVDn sm hjälper Dig att ta navigatinssystemet i drift med några få steg. Dessutm erhåller Du via Ditt navigatinssystems hjälpfunktin infrmatiner m viktiga betjäningssteg ch funktiner. Din mbila navigatinsapparats prgramvara är underkastad en ständig utvecklingsprcess ch kan aktualiseras i frm av kstnadsfria eller kstnadspliktiga updates. De infrmatiner sm är tryckta i denna handbk hänför sig uteslutande till funktinsmfånget vid tidpunkten för leveransen av Ditt navigatinssystem. Om prgramvaran ch/eller hårddisken förändras i efterhand ch/eller har aktualiserats, kan dessa infrmatiner avvika från de faktiska stegen i betjäning. I detta fall kan Du leta efter en aktuell versin av denna handbk på vår internetsida ( inm supprtmrådet, sm dkumenterar ändringarna av betjäningen. Vänligen beakta att tillverkaren principiellt inte kan ansvara för förluster eller skadr sm uppträder på grund av uppgifter eller eventuella felaktiga infrmatiner i denna handbk. Innehåll i CDn / DVDn På den CD / DVD sm ingår i leveransen finns all den prgramvara sm är nödvändig för drift av Ditt navigatinssystem samt installatinsdatafiler för ytterligare prgram vilka sm ptiner måste installeras i Din navigatinsapparats minne eller på Din Windwsdatr. När Du lägger in CDn / DVDn i Din datrs enhet öppnas autmatiskt en setup assistant sm hjälper Dig med installatinen: Följ helt enkelt instruktinerna på skärmen för att autmatiskt installera den data sm valts. Om installatinsassistenten på CDn / DVDn inte startar autmatiskt kan Du dck även installera nödvändiga data manuellt. Nedan får Du veta vilka kmpnenter sm finns på CDn / DVDn samt i vilken katalg dessa måste sparas på det externa minneskrtet eller i flashminnet för att en felfri drift skall kunna garanteras. 1

5 Intrduktin Element Beskrivning Målkatalg ActiveSync Adbe APD Assistant Installatin Manuals Map Regins POI TSD AUTORUN läsmig.txt Setup Assistant I denna mapp ingår alla installatinsdata för synkrniseringsprgramvaran Micrsft ActiveSync. Denna prgramvara möjliggör en synkrnisering av Din navigatinsapparat med en Windwsdatr. I denna mapp ingår installatinsdata för Adbe Acrbat Reader. Denna prgramvara gör det möjligt för Dig att öppna den digitala PDF-versinen av denna handbk på en Windwsdatr. I denna mapp ingår data för GPal Assistant. I denna mapp ingår installatinsdata för GPal Assistant. I denna mapp ingår installatinsdata för Din navigatinsprgramvara. I denna mapp ingår PDF-versinerna av denna handbk på respektive språk. I denna mapp ingår kartdata sm Ditt navigatinssystem behöver för planering av rutten. I denna mapp ingår data sm Ditt navigatinssystem behöver för att identifiera specialmål (Pints f Interest). I denna mapp ingår de språkidentifieringsdata sm krävs för språkinmatning av måldata. Denna setup infrmatin / detta prgram sörjer för att den setup assistant sm hjälper Dig vid installatinen av prgramvarukmpnenterna startas autmatiskt när CDn / DVDn har lagts i. I denna textfil finner Du viktiga infrmatiner m innehållet i denna CD / DVD samt m installatinen av lika prgram på CDn / DVDn på respektive språk. Detta prgram startas autmatiskt när CDn / DVDn har lagts in ch hjälper Dig vid installatinen av prgramvarukmpnenterna. Detta prgram måste (manuellt eller med hjälp av setup assistant) installeras i katalgen Prgram på Din datr. Detta prgram måste (manuellt eller med hjälp av setup assistant) installeras i katalgen Prgram på Din datr. Dessa data krävs uteslutande för installatinen av GPal Assistant på Din datr ch måste inte kpieras manuellt. Dessa data krävs uteslutande för installatinen av GPal Assistant på Din datr ch måste inte kpieras manuellt. Dessa filer måste (manuellt eller med hjälp av GPal Assistant) installeras i katalgen My Flash Disk på det externa minneskrtet eller i mappen My Flash Disk > INSTALL i Din navigatinsapparat. Dessa datafiler kan (manuellt eller med hjälp av setup assistent) installeras i katalgen Prgram > Medin GPal Assistant > Manuals på Din datr. Dessa datafiler måste installeras (manuellt eller med hjälp av GPal Assistant) i katalgen MapRegins på det externa minneskrtet eller i mappen My Flash Disk i navigatinsapparaten. Dessa filer måste installeras (manuellt eller med hjälp av GPal Assistant) i katalgen MapRegins på det externa minneskrtet eller i mappen My Flash Disk i navigatinsapparaten. Dessa filer måste installeras (manuellt eller med hjälp av GPal Assistant) i katalgen MapRegins på det externa minneskrtet eller i mappen My Flash Disk i navigatinsapparaten. Denna fil behöver inte kpieras. Denna fil behöver inte kpieras. Denna fil behöver inte kpieras. 2

6 Intrduktin Berende på Ditt navigatinssystems versin ch utrustning är det möjligt, att några av de van nämnda mapparna ch datafilerna inte ingår i de CDs / DVDs sm föreligger Dig eller att det ingår ytterligare datafiler. Närmare infrmatiner m de data sm är sparade på den CD / DVD sm ingår i leveransen, finner Du i readme-datafilen på CDn / DVDn. Vid leveransen av Ditt navigatinssystem är lika kmpnenter, sm driftsystemet ch navigatinsprgramvaran ch / eller det minneskrt, sm ingår i leveransen, redan installerade. Du kan alltså ta Ditt navigatinssystem i drift direkt efter det att Du packat upp det, utan att vara tvingad att genmföra ytterligare installatiner. Vi vill dck rekmmendera Dig att installera extraprgram sm GPal Assistant eller även Adbe Acrbat Reader på Din datr för att kunna använda dessa funktiner. Dessutm kan det på grund av en felfunktin vara nödvändigt att i efterhand ännu en gång återinstallera lika prgramvarukmpnenter för Ditt navigatinssystem. Denna prcedur beskrivs i kapiteln Kapitel 2, Manuell installatin samt idrifttagande ch Kapitel 3, Installatin ch idrifttagande via GPal Assistant. Systemförutsättningar Ditt mbila navigatinssystem kan förbindas med en vanlig Windwsdatr för installatin av prgramdata sm navigatinsprgramvaran, ytterligare kartmaterial etc. (i efterhand). För en felfri kmmunikatin måste Din datr uppfylla följande systemförutsättningar: Kmpatibla perativsystem Windws 2000 fr..m. SP4, Windws XP & amp; Vista TM Hårddiskspecifikatiner aktuell datrgeneratin, minst 128 RAM, min. en fri USB-1.1-prt Krtläsare för SD/MMC-medier rekmmenderas Nödvändig tilläggsprgramvara Micrsft ActiveSync (endast Windws 2000/XP) för drift sm mbil apparat tillsammans med Din PC, GPal Assistant för autmatisk dataöverföring mellan navigatinsapparat ch datr (vid behv) Om Du arbetar med driftsystemet Micrsft Windws Vista TM behöver Du inte Active- Sync kmmunikatinsprgramvaran. De systemdatafiler sm krävs för dataöverföringen är redan vid leveransen integrerade i Ditt driftsystem Windws Vista TM. Anslut vänligen Din apparat med hjälp av den bifgade USB-kabeln till Din datr. När Din navigatinsapparat har identifierats sm ny apparat installeras autmatiskt de nödvändiga drivarna. När installatinen har genmförts är Din nya apparat uppförd i utfrskaren under uppgiften Bärbara apparater. Om Du har sparat ytterligare data på Din navigatinsapparat skall Du se till att det finns tillräcklig kapacitet för överföring av data. Om detta inte är fallet bör Du avlägsna data sm Du inte behöver. Om Din datr uppfyller dessa specifikatiner kan Du förbinda Din navigatinsapparat med hjälp av den bifgade USB-kabeln med en ledig USB-prt i datrn för att utbyta data. Infrmatin till detta hittar Du i kapiteln Kapitel 2, Manuell Installatin samt idrifttagande ch Kapitel 3, Installatin ch idrifttagande via GPal Assistant. Knventiner i denna handbk Betjäningen av Ditt navigatinssystem är rienterad direkt enligt användarguiden i tillämpningsprgramvaran för en datr. Detta innebär att uppgifterna i prgramvaran visas visuellt på skärmen ch kan utföras därifrån. Själva betjäningen skiftar dck; Medan Du själv kan utföra en funktin i Din datr genm att klicka med musen, utförs betjäningen av Din navigatinsapparat antingen med det inmatningsstift sm ingår i leveransen eller direkt genm en manuell inmatning på Din navigatinsapparats pekskärm. För beskrivningarna nedan gäller därför följande: För inmatningar sm Du genmför med musen på din datr använder vi begreppet Klicka / klicka på. För inmatningar sm Du gör med inmatningsstiftet eller med ett finger på Din navigatinsappa- 3

7 Intrduktin rats pekskärm använder vi begreppet Röra vid / vidröra. På lika ställen i denna handbk hänför vi ss till uppgifter inm en tillämpning av prgramvara eller till en prtinmatning i Din datr / Ditt minneskrt. I de följande beskrivningarna dkumenteras dessa referenser på följande sätt: Uppgifter från prgramvaran (sm Röra vid, menyuppgifter eller texter för markeringsfält) visas med fet stil. Specifika funktiner ch prgram i Ditt navigatinssystem (t. ex. MP3 Player.dyl.) eller datr (t. ex. utfrskaren.dyl.) visas med kursiv stil. Uppgifter m katalger ch minnesprtar (på det externa SD-krtet eller i Din navigatinsapparats flashminne) visas med kursiv stil. Infrmatin i denna handbk dkumenterar betjäningen av navigatinsprgramvaran, förklarar den grafiska förbehandlingen på Din navigatinsapparats skärm ch uppför de valptiner sm står till förfgande för lika funktiner. För beskrivningarna nedan gäller därför följande: Beskrivningar sm beskriver utförandet av en funktin uppförs numeriskt ch definierar därför rdningsföljden för de enskilda arbetsstegen. Beskrivningar sm hänvisar till lika element i ett prgramvarufönster el.dyl. uppförs även numeriskt, men i rött. Beskrivningar sm uppför lika likvärdiga ptiner (sm i detta fall) är märkta med uppräkningstecken. ch varningar På lika ställen i denna handbk ger vi praktiska tips eller infrmerar m saker ch ting sm kan påverka navigatinssystemets felfria funktin. Dessa avsnitt har markerats i följande beskrivningar. Med denna symbl önskar vi infrmera Dig m funktiner ch kännetecken sm påskyndar Ditt arbetsflöde ch sm underlättar betjäningen av Ditt navigatinssystem. Med denna symbl önskar vi infrmera Dig m viktiga funktiner ch kännetecken sm är av avgörande betydelse för driten av Ditt navigatinssystem. Följ vänligen all INFORMATION så att Du undviker felaktiga funktiner genm betjäningsfel eller felaktiga inmatningar. Viktig infrmatin Nedan finner Du viktig infrmatin m driften av Ditt navigatinssystem. På en lämplig plats upprepas dessa infrmatiner i frm av anmärkningar ch infrmatin i denna handbk. Av säkerhetsskäl får inmatningar inte göras av föraren själv under färd. Ange de nödvändiga uppgifterna innan färden påbörjas. Om Du måste ändra Dina uppgifter under färd skall Du parkera bilen i en lämplig psitin (parkeringsplats.dyl.). Frdnsrutr av termglas eller rutr sm är belagda med förångad metall inskränker GPSmttagningen kraftigt. För det mesta har denna metallbeläggning en speciell utskärning bakm vilken man kan placera navigatinsapparaten. Om detta inte är fallet måste man mntera fast en i handeln förekmmande GPS-antenn utanför passagerarutrymmet (t. ex. på bilens tak). Instruktinerna gällande navigatinssystemet är rekmmendatiner. I varje fall måste man beakta vägtrafikförrdningen. att Din navigatinsapparat måste kunna mtta en giltig GPS-signal för att kunna ge- 4

8 Intrduktin nmföra en beräkning av rutten från den aktuella psitinen. Beakta vänligen att Din navigatinsapparat måste ställas in enligt lkal tidszn så att man kan beräkna krrekt ankmsttid vid framtida ruttberäkningar. Du kann även utan följa Din psitin på kartan utan målinmatning. Gatans namn där Du befinner Dig visas m möjligt. att preliminära lkala ändringar av vägtrafikförrdningen ch / eller inskränkningar i vägtrafikrdningen (t. ex. maxhastighet) inte kan beaktas i ruttplaneringen. Rätta Dig i varje fall efter vägskyltarna ch / eller den lkala dirigeringen av trafiken. Vänligen beakta att kartmaterialet mtsvarar aktuell infrmatin vid leveransdatumet. Tillverkaren garanterar inte att innehållande infrmatin är bindande ch att den överensstämmer med de faktiska gatrna ch/eller trafikskyltarna. Varumärke Alla märken ch varumärken sm nämnts i handbken (även tredje part) underligger inskränkt bestämmelserna från respektive varumärkesrätt ch besittningsrätt av varje registrerad innehavare. Alla benämnda varumärken, handels- eller firmanamn är eller kann vara varumärken eller registrerade varumärken från respektive innehavare. Alla rättigheter sm inte beviljas uttryckligen här, förbehålls. Det kan inte uteslutas att namn från tredje part är lediga på grund av att varumärken i denna handbk sm explicit ej känntecktnas. Windws, Windws XP, Windws 2000, Windws Vista TM samt ActiveSync är varumärken för Micrsft Crpratin. Acrbat ch Acrbat Reader är varumärken för Adbe Systems Incrprated. Cpyright ch garanti Cpyright 2009 Versin 4 Alla rättigheter förbehålls. Alla uppgifter i denna handbk kan ändras utan föregående infrmatin ch utgör ingen förpliktelse från tillverkarens sida. Tillverkaren ansvarar inte för förluster eller skadr sm uppträder på grund av uppgifter eller eventuell felaktig infrmatin i denna handbk. Vi är dch tacksamma för hänvisningar m fel eller förbättringsförslag för att i framtiden kunna erbjuda er ännu bättre prdukter. Denna handbk får utan tillverkarens uttryckliga ch skriftliga gdkännande varken sm helhet eller i delar i någt sm helst syfte reprduceras, sparas i ett elektrniskt medium eller i en annan frm överföras elektrniskt, elektriskt, mekaniskt, ptiskt, kemiskt, genm ftkpir eller audiinspelningar. 5

9 GPal Navigatr 4 Kapitel 2. Manuell installatin samt idrifttagande I leveranstillstånd är perativsystemet Windws CE redan installerat i Din navigatinsapparat. Dessutm är eventuellt redan de första prgramvarukmpnenterna sm navigatinsprgramvara eller kartmaterial för lika stater (berende av versin) förinstallerade i systemet eller på det bifgade minneskrtet. Om detta inte är fallet måste Du först installera navigatinsprgramvaran samt det kartmaterial sm är nödvändigt för planeringen av rutten, innan Du kan ta Ditt navigatinssystem i drift. Om Du önskar genmföra en aktualisering samt önskar installera ytterligare kartdata eller data m specialmål i Din navigatinsapparat, måste Du avlägsna enstaka data eller all data sm är installerad i Din apparat för att kunna installera den nyköpta prgramvaran. Följande data kan installeras manuellt av användaren: Navigatinsprgramvara GPal Navigatr Kartmaterial i frm av PSF-filer Data m specialmål (POI-data) i frm av PSF-data Språkidentifieringsdata i frm av TSD-data Fastän en manuell installatin är möjlig rekmmenderar vi Dig att genmföra överföringen ch aktualiseringen av prgramvarukmpnenterna till Ditt navigatinssystem med den GPal assistant sm ingår i leveransen ch sm Du kan installera på din datr. Installatinen ch datautbytet via GPal Assistant kmmer att beskrivas i nästa kapitel. Den manuella överföringen av prgramvarukmpnenterna från CD / DVD till Din mbila navigatinsapparat görs i utfrskaren på Din datr. Välj en av följande metder för utbyta data mellan Ditt navigatinssystem ch Din datr: När Du har installerat prgramvaran Micrsft ActiveSync från CD / DVD kan Du direkt ansluta Din navigatinsapparat via den bifgade USB-kabeln till en USB-prt på Din datr för att synkrnisera önskad data. I detta fall har Du direkt åtkmst till det interna flashminnet i Din navigatinsapparat. Om Din datr har tillgång till en kartinläsningsapparat så kan Du lägga i det bifgade externa minneskrtet direkt där ch flytta data manuellt i utfrskaren. I detta fall har Du ingen direkt åtkmst till det interna flashminnet i Din navigatinsapparat. Första idrifttagande Berende på versinen av Ditt navigatinssystem har eventuellt inte den prgramvara sm är nödvändig för driften förinstallerats i Din navigatinsapparat, utan befinner sig i stället på bifgat minneskrt. I detta fall måste Du först installera prgramvaran för att kunna ta Ditt navigatinssystem i drift. Gör så här för att genmföra installatinen: 1. Ta försiktigt ut minneskrtet ur förpackningen. Se till att kntakterna inte berörs eller blir smutsiga. I annat fall kan dataöverföringen eventuellt inte genmföras. 2. För in minneskrtet i MMC / SD-krtfacket i Din navigatinsapparat tills man hör att det faller på plats. 3. Kppla till navigatinsapparaten genm att trycka på Av- / påströmbrytaren (se driftinstruktinen till systemet). 6

10 Manuell installatin samt idrifttagande Installatinen av de prgramvarukmpnenter sm behövs genmförs nu autmatiskt. Om Du kpplar till Din navigatinsapparat utan att ha satt i minneskrtet visar navigatinssystemet följande skärm: Lägg i minneskrtet i Din apparat ch vidrör kmmandknappen, för att påbörja den autmatiska installatinen. När installatinen har avslutats, visas startskärmen på Ditt navigatinssystemc. Där har Du åtkmst till lika funktiner sm navigatinen eller MP3-playern sv. Nyinstallatin ch aktualisering av prgramvara Vid behv kan Du avlägsna all eller enstaka användningsdata sm navigatinsprgramvaran eller kartmaterialet från Din navigatinsapparats minne (se även driftinstruktinen till systemet). Detta är exempelvis nödvändigt för att kunna installera en aktuell versin av en GPal -navigatrprgramvara, sm Du har köpt vid en senare tidpunkt. Prgramvaran för en nyinstallatin / aktualisering befinner sig i mappen Installatin på CDn / DVDn ch kan överföras till navigatinsapparaten med hjälp av det minneskrt sm ingår i leveransen. Gör så här för att överföra navigatinsprgramvaran manuellt till det externa minneskrtet: 1. Om detta inte redan har gjrts bör Du försiktigt ta ut minneskrtet ur förpackningen ch sätta in det i krtläsaren (intern eller extern) i Din datr. När krtet sitter rdentligt på plats visas innehållet i ett nytt fönster i Utfrskaren. Om innehållet inte visas autmatiskt ska du öppna mappen manuellt. 2. Öppna CD / DVD-enheten i Din datr ch lägg i CDn / DVDn. Avsluta setup assistant för CD / DVD m den starta autmatiskt. 3. Öppna katalgen för CD / DVD-enheten från snabbmenyn sm du öppnar genm att högerklicka ch gå till mappen Installatin. 4. Kpiera alla mappar ch filer till katalgen. 5. Gå till det externa minneskrtets katalgsfönster ch klistra in kpierat innehåll. För att kunna installera den prgramvara sm har kpierats på minneskrtet bör Du följa de beskrivna stegen i avsnittet Första idrifttagande. Innan Du kan installera den nya prgramvaran i Din navigatinsapparat måste Du avlägsna de gamla prgramvarukmpnenterna. Infrmatin m detta finner Du i Din navigatinsapparats driftinstruktin. 7

11 Manuell installatin samt idrifttagande Överföra kartmaterialet ch specialmåldata till minneskrtet Oavsett vilken prgramvara du har, kan Du även installera ytterligare kartmaterial ch material m specialmålet i Din apparat eller ersätta existerande data med aktuellt material från en i efterhand köpt CD / DVD. Din navigatinsapparat kan dck endast läsa dessa data autmatiskt m de har sparats i versinen MapRegins på minneskrtet. Innan du köper ytterligare kart- eller specialmålmaterial via GPal-Shp-prtalen, måste du kntrllera att datapaketet är kmpatibelt med din installerade GPal-Sftwareversin: Infrmatin m kmpatibiliteten hittar du i vår Shp i dataprduktbeskrivningen. Gör så här för att överföra kartmaterial ch specialmåldata till minneskrtet: 1. För in minneskrtet i krtläsaren (intern eller extern) i datrn. När krtet sitter rdentligt på plats visas innehållet i ett nytt fönster i Utfrskaren. Om innehållet inte visas autmatiskt ska du öppna mappen manuellt. 2. Öppna CD / DVD-enheten i Din datr ch lägg i CDn / DVDn. Avsluta setup assistant för CD / DVD m den starta autmatiskt. 3. Öppna katalgen till CD / DVD-enheten ch gå till katalgen MapRegins. 4. Kpiera här all önskad data med filfrmatet.psf: filnamnen visar vilka reginer kartdatan hänvisar till. 5. Gå till det externa minneskrtets katalgfönster ch skapa här en ny mapp med namnet MapRegins. 6. Klistra nu in alla kpierade filer i denna mapp. Gör så här för att kunna kpiera ytterligare data m specialmål från den ilagda CDn / DVDn till minneskrtet: 1. Öppna mappen POI i katalgen för Din CD / DVD-enhet. 2. Kpiera önskad data (t. ex. htel.de.psf..d.). 3. Gå till katalgfönstret MapRegins på det externa minneskrtet ch klistra in kpierat innehåll. För att kunna installera det kartmaterial sm har kpierats till minneskrtet ch / eller data m specialmål i Din navigatinsapparat skall Du följa de beskrivna stegen i Första idrifttagande. Innan Du kan installera ny kartdata ch / eller specialmåldata i Din navigatinsapparat måste Du avlägsna gammal data (delvis). Infrmatin m detta finner Du i Din navigatinsapparats driftinstruktin. Beakta vänligen dessutm att överföringen av data till minneskrtet ch / eller till Din navigatinsapparats interna minne (se nästa avsnitt) endast är möjlig, m det finns tillräckligt med fri minnesplats till förfgande. Eventuellt måste Du radera data sm inte behövs för att få mer plats. Överföra data till navigatinsapparatens interna minne Din mbila navigatinsapparat har tillgång till ett internt, icke prvisriskt minne sm befinner sig i mappen My Flash disc. Du kan använda detta minne för att överföra navigatinsprgramvara, kartmaterial ch / eller språkidentifieringsdata till Din navigatinsapparat ch därefter installera den. En förutsättning för detta är dck att Du dessförinnan antingen manuellt eller via setup assis- 8

12 Manuell installatin samt idrifttagande tant i CD / DVD har installerat prgramvaran Micrsft ActiveSync sm ingår i den bifgade CDn / DVDn på Din datr. Dessutm måste Din navigatinsapparat vara ansluten till datrn via den bifgade USB-kabeln. I den följande beskrivningen utgår vi från att Micrsft ActiveSync redan har installerats. Gör så här för att kpiera installatinsdatan för Din navigatinsprgramvara till Din navigatinsapparats interna minne: 1. Anslut Ditt navigatinssystem med Din datr via USB-kabeln. 2. När navigatinsenheten identifierats, visas dialgrutan Nytt partnerskap i datrn: För överföringen av data räcker det att din navigatinsenhet registreras sm Gäst i datrn. Välj sedan alternativet Nej ch klicka på knappen Nästa. 3. Välj uppgiften Mbil apparat i Din utfrskare ch gå till katalgen My Flash Disk. 4. Klicka med höger musknapp på katalgen ch välj i kntextmenyn uppgiften Ny mapp: Ge den nu skapade mappen namnet INSTALL ch avsluta inmatningen med inmatningsknappen. 5. Gå till katalgen Installatin på Din CD/DVD-enhet ch kpiera alla filer ch mappar i denna katalg. 6. Gå till katalgen Mbil apparat > My Flash Disk > INSTALL ch klistra in innehållet sm har kpierats. Gör så här för att dessutm kpiera kartmaterial till Din navigatinsapparats interna minne: 1. Gå till katalgen MapRegins i din CD / DVD-enhet ch kpiera här all önskad data med filfrmatet.psf. Filnamnen visar vilken regin kartdata hänvisar till. 2. Välj uppgiften Mbil apparat i Din utfrskare ch gå till katalgen My Flash Disk. 3. Klicka med höger musknapp på katalgen ch välj i kntextmenyn uppgiften Ny mapp: Ge den nu skapade mappen namnet MapRegins ch avsluta inmatningen med inmatningsknappen. För att dataöverföringen ska ske felfritt måste du se till att skriva "MapRegins" exakt sm det anges här. I annat fall kmmer data inte att identifieras krrekt. 4. Klistra nu in alla kpierade filer i denna mapp. Om Du har utökat navigatinsprgrammet med en uppdatering eller med egenskapen "Språkinmatning", måste Du överföra tillhörande data till navigatinsapparatens interna minne eller till minneskrtet: Respektive funktin står till förfgande först efter en autmatiskt installatin av dessa data. Gör så här för att kpiera specialmåldata ch / eller språkidentifieringsdata till Din navigatinsapparats interna minne: 1. För att överföra data m specialmål ska Du gå till katalgen POI i Din CD / DVD-enhet ch kpiera önskade PSF-filer (t. ex. htel.de.psf). 2. Gå till katalgen Mbil apparat > My Flash Disk > INSTALL ch klistra in innehållet sm har kpierats. 3. För att överföra språkinmatningsdata ska Du gå till katalgen TSD i Din CD / DVD-enhet ch här kpiera Din länderspecifika mapp. I mappen Germany TSD finns t.ex. språkidentifieringsdata för tyskspråkiga mråden. Vid behv kan Du naturligtvis även kpiera språkinmatningsdata / -mappar för andra länder för att installera dem i Din navigatinsapparat. Gå till katalgen Mbil apparat > My Flash Disk > INSTALL ch klistra in innehållet sm har kpierats. 9

13 GPal Navigatr 4 Kapitel 3. I Installatin ch idrifttagande via GPal Assistant Jämte den manuella installatinen är det även möjligt att överföra de data sm behövs via prgramvaran GPal Assistant från CDn / DVDn till Din mbila navigatinsapparat. GPal Assistant är ett speciellt verktyg sm underlättar kmmunikatinen mellan Din navigatinsapparat ch PCn ch sm underlättar överföringen av valda data betydligt. Dessutm kan Du endast med hjälp av GPal Assistant överföra GPS-spårdata till datrn sm Du har spelat in på Din navigatinsapparat för att spara den där ch byta med andra användare. För att använda GPal Assistant måste Du först installera den på din datr. Fastän en manuell installatin ch överföring av data till Din navigatinsapparat är möjlig, rekmmenderar vi att i första hand göra alla installatiner via prgramvaran GPal Assistant. Installatin av GPal Assistant-prgramvaran När Du lägger i den CD / DVD sm ingår i leveransen i Din datrs enhet öppnas autmatiskt en Setup Assistant sm hjälper Dig att installera de lika prgramvarukmpnenterna. Gör så här för att installera GPal Assistant på Din datr: 1. Öppna CD / DVD-enheten på Din datr ch lägg i den bifgad CD / DVD. När CDn / DVDn har lästs in, startas autmatiskt Setup Assistant. 2. I dialgbxen Välj kmpnenter ska Du nu klicka på markeringsfältet Medin GPal Assistant (kryssa för) för att välja GPal Assistant för installatinen. Vid behv kan Du klicka på ytterligare markeringsfält för att i detta steg installera ytterligare prgramvarukmpnenter (t. ex. Medin GPal Navigatr, Micrsft ActiveSync, handböckerna etc.). Efter val av önskade markeringsfält, klicka på kmmandt Frtsätt. Under förutsättning att du arbetar med perativsystemet Windws Vista TM, är alternativet ActiveSync autmatiskt inaktiverat, eftersm denna funktin är integrerad i i perativsystemet ch inte måste installeras separat. 3. I detta dialgfönster måste Du ange sökvägen för installatinen av GPal -assistenten: Överta uppgifterna eller välj en sökväg ch klicka på Frtsätt. 4. Detta dialgfönster kan Du individuellt ge mappen ett nytt namn (rekmmenderar vi inte). Klicka på kmmandt Installera för att överta den gjrda inmatningen ch installera de valda prgramvarukmpnenterna på Din datr. GPal Assistant installeras i prgramkatalgen på Din datr ch står direkt efter installatinen till förfgande. Om Du vid en senare tidpunkt inte längre behöver GPal Assistant kan Du antingen avinstallera den via kntrllfältet Systemstyrning > mjukvara eller via kmmandt Avinstallera i prgramkatalgen Start > Alla prgram > Medin Avlägsna GPal Assistant från Ditt system. 10

14 I Installatin ch idrifttagande via GPal Assistant För kmmunikatin ch dataöverföring med GPal Assistant måste Micrsft ActiveSync vara installerad på datrn. Denna installatin kan även göras via Setup Assistant på CD / DVD. Dessutm måste navigatinsapparaten anslutas till datrn via USB. ActiveSync måste endast installeras för drift med Windws 2000 SP4 eller Windws XP. I Windws Vista TM är de prgramvarukmpnenter sm behövs för ett datautbyte redan integrerade. GPal Assistants manöverfält När installatinen är färdig startar Du GPal Assistant via uppgiften Medin GPal Assistant i mappen Start > Alla prgram > Medin GPal Assistant. Manöverfältet för GPal Assistant är uppdelat i följande mråden: Menyrad Via menyraden kan Du använda prgramvarans alla grundfunktiner. Menyerna är strukturerade på följande sätt: Fil Via psten Imprt av GPX-filer kan du imprtera registrerade GPS-spår (t. ex. vandringsrutter) från ett externt medium till ditt biblitek. Via uppgiften Avsluta kan Du stänga GPal Assistant. Aktiner Via uppgiften Imprtera innehåll till bibliteket startas Cntent Imprt Wizard, sm hjälper Dig att överföra nytt innehåll till bibliteket i Din GPal Assistant (se Aktiner via Cntent Imprt Wizard). Via uppgiften Söker efter uppdateringar av mjukvara kan Du låta GPal Assistant söka autmatiskt på nätet efter aktuell prgramvara för Ditt navigatinssystem. Via uppgiften Kntrllera nu m det förekmmer innehållsaktualiseringar kan Du låta G- Pal Assistant söka autmatiskt efter nytt innehåll för infrmatin sm ingår i bibliteket. Via psten Inmatning av användarinfrmatin öppar du en dialgruta där du anger din e- pstadress ch lösenrd. Denna infrmatin krävs för att du ska kunna lgga in i GPal- Shp-prtalen. 11

15 I Installatin ch idrifttagande via GPal Assistant Inställningar Via markeringsfältet Bekräfta stäng bestämmer Du att GPal Assistant efter start autmatiskt ska söka på nätet efter aktuell prgramvara för Ditt navigatinssystem. Den aktuella inställningen sparas ch laddas åter ner vid nästa prgramstart. Via markeringsfältet Kntrllera innehållsaktualiseringar vid prgramstart bestämmer Du att GPal Assistant efter start autmatiskt ska söka på nätet efter aktuell innehåll för Ditt navigatinssystem. Den aktuella inställningen sparas ch laddas åter ner vid nästa prgramstart. Via uppgiften Ändra användarspråk kan du välja språk för GPal Assistants funktinsfält. att den nya språkinställningen inte kmmer att tillämpas förrän GPal Assistant startar m. Hjälp Via uppgiften Prgraminfrmatin öppnar Du dialgbxen med samma namn sm innehåller infrmatin m den aktuella versinen av GPal Assistant samt infrmatiner m licensrätten. Biblitek, Shp, dataval ch infrmatin m apparat Det centrala mrådet i GPal Assistant används för hantering av prgramvaru- ch innehållsdata för Ditt navigatinssystem samt för anslutna apparater. Biblitek Via uppgifterna i bibliteket väljer Du specifika kategrier för att överföra data till Din navigatinsapparat eller för att imprtera till Din datr. Du kan välja mellan kategrierna Kartdata, GPS-spår, Specialmål, Talstyrning, Prgramvara ch Övrigt. Shp Via shppen har du tillgång till lika extraprdukter, t.ex. kartmaterial, POI-datapaket m.m. Du kan handla direkt från GPal-Shp-prtalen ch hämta paketen till din navigatr via GPal Assistant. Via psten Nedladdningsstatus får du infrmatin m statusen för pågående nedladdning av datapaket. Apparater Här kan Du välja en ansluten navigatinsappat, visa specifik infrmatin ch ge apparaten ett nytt namn. Datavalsmråde Detta mråde anpassas dynamiskt till vald ptin. Om Du väljer en kategri i bibliteket kan Du här välja den data sm står till förfgande. Om Du väljer alternativet Apparater, visas här apparatinfrmatinen. Enhetsmråde I detta mråde hanterar Du minnesplatsen för det interna flashminnet eller det i vald navigatinsapparat använda minneskrtet eller för ett minneskrt sm används i en kartläsningsapparat sm är ansluten till datrn. Förutm val av målminne för imprt- / exprtfunktinerna kan Du vid behv frmatera de externa minnesmrådena (SD-karta i navigatins- eller kartläsningsapparaten). I enhetsmrådet för GPal Assistant identifieras även externa USB-sticks sm Du ansluter till Din datr. På mtsvarande sätt kan Du även välja dessa enheter via Menyn Ta fram Vald enhet ch frmatera vid behv. 12

16 I Installatin ch idrifttagande via GPal Assistant Inställning av användarspråk Vid installatin tillämpas din datrs språkinställningar sm användarspråk i GPal Assistant. Om du vill kan du välja ett annat användarspråk för GPal Assistant berende av vilka språkinställningar sm gäller för din datr. Du ändrar användarspråk på följande sätt: 1. Öppna GPal Assistant via uppgiften med samma namn i menyn Start > Alla prgram > Medin GPal Assistant. 2. Öppna menyn Inställningar ch sätt musmarkören på alternativet Ändra användarspråk: En pppuppmeny visas. 3. I pppuppmenyn visas valt användarspråk. Klicka på det markeringsfält sm hör till önskat användarspråk för att byta användarspråk. Menyn Inställningar stängs. Det nya användarspråket har valts, men är inte aktiverat ännu. För att aktivera användarspråket måste GPal Assistant först startas m. Manuella aktiner för datautbyte Via kategrierna i bibliteket ch den grafiska bilden i datavalmrådet kan Du välja specifik infrmatin för att överföra till navigatinsapparatens interna flashminne eller till använt minneskrt eller för att därifrån imprtera till datrn. Efter val av en kategri i bibliteket visas de ptiner sm står till förfgande medelbart i datavalmrådet ch kan där väljas med musen. Följande aktiner kan utföras: Via kategrin... Kartinfrmatin GPS-spår Särskilda mål Språkidentifiering Mjukvara Nedladdningsstatus...väljer du i datavalsmrådet... de reginer sm står till förfgande på CDn / DVDn för att autmatiskt överföra dem till Ditt navigatinssystem. de GPS-spår sm är tillgängliga, för att visa dem i Ggle Maps TM, spara dem på en annan plats i datrn eller radera dem från bibliteket. specialmålsdatan sm står till förfgande på CDn DVDn för att autmatiskt överföra den till Ditt navigatinssystem. den språkidentifieringsdata sm står till förfgande på CDn / DVDn för att autmatiskt överföra den till Ditt navigatinssystem. att dessa data endast är tillgängliga för vissa mdeller. länderspecifik installatinsdata sm står till förfgande på CDn / DVDn för att autmatiskt överföra den till Ditt navigatinssystem de datapaket sm du hittills har köpt i GPal-Shp-prtalen, för att hämta dem till din navigatr. I följande beskrivning utgår vi från att GPal Assistant ch all nödvändiga kart- ch specialmålsdata installerats med hjälp av Setup Assistant från CDn / DVDn på Din datrs hårddisk. Gör så här för att manuellt välja data ch överföra den till Din mbila navigatinsapparat: 1. Öppna GPal Assistant via uppgiften med samma namn i menyn Start > Alla prgram > Medin GPal Assistant. 2. Välj önskad kategri i Bibliteket: Bilden i datavalsmrådet anpassas autmatiskt till vald kategri. 3. Välj önskad data. Kartinfrmatin Klicka med vänster musknapp på önskad regin i den visade kartbilden. Tillhörande visningsfönster visar vilken regin det rör sig m samt hur mycket minnesplats sm krävs för kartinfrmatinen. Valda reginer visas med grön färg, icke valda reginer med gul färg. Avbryt valet genm att klicka på reginen igen: Reginen visas i gult ch är inte markerad 13

17 I Installatin ch idrifttagande via GPal Assistant för dataöverföring. Vid behv kan du minska minnesbehvet för den valda reginen med knappen MRE: Om du aktiverar knappen visas s.k. Majr Rads f Eurpe (Eurpas huvudvägar) för den valda reginen ch överförs till navigatrn. Minnesbehvet är mycket mindre för detta laternativ, men inmatning av destinatin ch navigatin är begränsad till dessa huvudvägar: Rutter till destinatiner sm inte ligger längs dessa huvudvägar kan inte beräknas. MRE-data är i princip installerade för hela Eurpa. Emellertid kan du även installera detaljerade kartdata för specifika reginer. I sådana fall kan du navigera till detaljerade destinatiner inm denna regin, medan du bara kan ange huvudgatr sm destinatin i övriga delar av Eurpa. GPS-spår Klicka med vänster musknapp på önskad GPX-pst i den nedre delen av dataurvalsmrådet. Under förutsättning att datrn kan ansluta till Internet, laddas karttjänsten Ggle Maps TM i dataurvalsmrådet övre del. Via knapparna sm GPX-psterna är tilldelade, kan du radera data från ditt biblitek eller spara dem i valfri mapp i datrn. Via lagringsfunktinen kan du dessutm exprtera data i ett Ggle-Earth TM -kmpatibelt KML-frmat. Särskilda mål Klicka med vänster musknapp på markeringsfältet bredvid önskad uppgift m ett specialmål (kryssas för). På tillhörande rad visas infrmatiner m sidägaren, versinsnumret, antal datasatser, minnets strlek samt, m detta har matats in, en beskrivning. För att ändra ett val, klicka åter på markeringsfältet (inte ikryssat). Uppgiften är inte längre vald för dataöverföringen. Språkidentifiering Klicka med vänster musknapp på markeringsfältet bredvid uppgiften för önskad språkidentifieringsdata (ikryssat). På tillhörande rad visas infrmatin m versinsnumret, minnets strlek samt, ch m inmatat, en beskrivning. För att ändra ett val, klicka åter på markeringsfältet (inte ikryssat). Uppgiften är inte längre vald för dataöverföringen. Mjukvara Klicka med vänster musknapp på markeringsfältet bredvid uppgiften m den installatinsdatafil sm är specifik för staterna. I tillhörande rad visas infrmatiner m sidägaren, versinsnumret, minnets strlek samt en beskrivning av datafilen. För att ändra ett val, klicka åter på markeringsfältet (inte ikryssat). Uppgiften är inte längre vald för dataöverföringen. 4. Välj via visningsmenyn Vald enhet i enhetsmrådet önskat minnesmål. Den kapacitet sm står till förfgande ch sm behövs visas i avsnittet Minne: Tillgänglig Denna kapacitet står är tillgänglig på vald enhet ch visas grafiskt över minnesstlpen. Via en färgkdering visas med vilka data minnesplatsen upptas. Följande datatyper identifieras därvid: Kartdata, Audi, Specialmål, Vide, Mjukvara amt Annat innehåll. Den aktuellt upptagna minnesplatsen i vald enhet visas genm markeringsryttaren på minnesstlpen. Om Du väljer ut ett datapaket i bibliteket visar minnesstlpen hur mycket minnesplats sm är effektivt upptagen efter installatinen av detta datapaket. På detta sätt kan Du kntrllera m det finns tillräckligt mycket minnesplats för installatinen. Nödvändig Denna kapacitet krävs för installatinen av de data sm har valts i bibliteket på enheten. 14

18 I Installatin ch idrifttagande via GPal Assistant Används Denna kapacitet är upptagen på vald enhet. 5. Klicka på kmmandt Synkrnisera. GPal assistent genmför en datajämförelse mellan valda uppgifter i Biblitek ch vald enhet. Datapsterna installeras därvid på vald enhet. Aktiner via Cntent Imprt Wizard Förutm den manuella synkrniseringen erbjuder GPal Assistant möjlighet att även överföra data i bibliteket autmatiskt via Cntent Imprt Wizard. Även i detta fall kan Du direkt välja datapaket sm därefter installeras på Din datr. Gör så här för att överföra data med hjälp av Cntent Imprt Wizard: 1. Välj uppgiften Imprtera data till bibliteket i menyn Aktiner i menykatalgen i GPal Assistant. Därefter öppnas dialgbxen Cntent Imprt Wizard. Klicka på kmmandt Vidare. 2. Cntent Imprt Wizard letar nu efter nytt innehåll ch visar detta autmatiskt i mrådet Hittade innehåll. Om Du manuellt önskar ange en särskild källkatalg, klicka på kmmandt Bläddra. I tillhörande dialgbx anger Du nu den katalg där datan befinner sig, klicka sedan på kmmandt Open. Den data sm kan interpreteras visas nu i mrådet Hittade innehåll. 3. Klicka med vänster musknapp på markeringsfältet bredvid önskad datauppgift (ikryssat). På tillhörande rad visas infrmatiner m datatyp: -namn, versin sm står till förfgande ch sm redan existerar. För att ändra valet, vänligen klicka åter på markeringsfältet (inte ikryssat). Uppgiften är inte längre vald för dataöverföring. Klicka på kmmandt Vidare. 4. Nu genmförs imprten ch dkumenteras på indikatrstlpen för aktuell fil ch ttal indikering. När dataöverföringen är avslutad, klicka på kmmandt Färdigställa för att stänga Cntent Imprt Wizard. Vald data står till förfgande direkt efter överföringen i respektive kategri i bibliteket. Hantering av GPS-spår I GPal Assistant har du möjlighet att spara egna GPS-spår (t. ex. den senast körda rutten) via synkrniseringsfunktinen på datrn. GPal Assistant kan visa GPS-spår sm är sparade på datrn via karttjänsten i Ggle Maps TM eller knvertera spåren till KML-frmat sm är kmpatibelt med Ggle-Earth TM. Gå till väga på följande sätt för att överföra GPS-spår från navigatrn till datrn ch visa dem med Ggle Maps TM : 1. Om du inte redan har gjrt det, öppnar du GPal Assistant via menypsten med samma namn Start > Alla prgram > Medin GPal Assistant. 2. Klicka på knappen Synkrnisera i GPal Assistant-mrådet. Dialgen Synkrnisering öppnas. 3. Väl alternativet Imprtera ritade GPS-spår ch klicka på knappen Synkrnisera: GPS-spåren överförs nu till datrn. att GPS-spåren kan raderas i navigatrn efter att de har överförts till datrn. 4. Öppna bibliteket till GPal Assistant ch välj kategrien GPS-spår: De GPS-spår (*.gpx) sm lagras i datrn visas nu i nedre valfältet. 5. Välj spår genm att klicka på önskad pst: de tillhörande GPS-spåren kmmer nu att visas i Ggle-Maps TM -miljö i övre delen av valmrådet. Visningen kan anpassas genm verktygen i Ggle Maps TM (zma in/ut, flytta sektin, aktivera kartvy/satellitvy/hybridvy). 15

19 I Installatin ch idrifttagande via GPal Assistant Förutsatt att datrn är uppkpplad mt Internet, kan GPS-spåren nu visas via karttjänsten Ggle-Maps TM. Om du vill kan du även radera GPS-spår sm är sparade på datrn, flytta dem till en annan lagringsenhet eller knvertera dem till KLM-frmat sm är kmpatibelt med Ggle-Earth TM. Gå till kategrien Biblitek > GPS-spår, för att visa GPS-spår sm är sparade på datrn. Med knapparna i det nedre dataurvalsmrådet har du följande alternativ: Klicka på knappen Radera fil, sm den önskade GPS-spårpsten är tilldelad. Ett meddelande visas då där du måste bekräfta eller avbryta förlppet. Om du väljer alternativet Ja, raderas GPS-spårfilen (*.gpx) permanent från datrn. Klicka på knappen Spara sm: dialgrutan Välj målkatalg öppnas. Välj önskad plats i sektinen Välj målkatalg. Du kan även skapa en ny målkatalg ch byta namn på den via knappen Ny mapp. I inmatningsfältet Filnamn kan du byta namn på GPS-spåret. På menyn Filtyp kan du dessutm välja mellan alternativen Gpx-filer (*.gpx) ch Kml-filer (*.kml): Välj GPX-filfrmatet för att dela spårdata med andra användare. Denna GPX-fil kan du t.ex. skicka via e-pst ch läsa in med en GPal Assistant sm är installerad på en annan datr. Om du istället väljer KML-filfrmatet, för att öppna ch GPS-spåret i den separata applikatinen Ggle Earth TM : KML-filer kan öppnas ch visas direkt i Ggle Earth. Klicka på knappen OK: GPS-spåret sparas med valt namn ch filfrmat i vald katalg. Funktiner för apparathantering I mrådet Apparater ch i enhetsmrådet erbjuder GPal Assistant åtkmst till den navigatinsapparat sm är ansluten för tillfället. Egentligen är det inte möjligt att parallellt ansluta flera navigatinsapparater till Din datr. Du kan emellertid ansluta navigatinsapparater efter varandra med datrn för att t.ex. spara sparade GPS-spåren på datrn. GPal Assistant sparar ID-uppgifterna för alla navigatinsapparater sm har anslutits till datrn ch visar dessa under uppgiften Apparater. Den navigatinsapparat sm är ansluten för tillfället är därvid märkt med en grön knapp. När Du väljer den anslutna navigatinsapparaten under uppgiften Apparater visas i datavalsmrådet följande infrmatiner m denna apparat: Namn Här visas apparatens aktuella namn. Du kan när sm helst ge apparaten ett nytt namn (se nedan). Apparat-ID Här visas apparatens hårddisks identifikatinsnummer. Installerad navigatinsmjukvara Här visas vilken navigatinsprgramvara sm för tillfället är installerad i apparaten. Senaste synkrnisering Här visas när datrns ch navigatinsapparatens data senast synkrniserades. Ändra namnet på apparaten Vid leveransen har Din navigatinsapparat ett standardnamn sm är härlett från prduktbeteckningen. Du kan ändra detta namn när sm helst ch ersätta det med ett användardefinierat namn sm därefter används vid anmälan av Din datr. Gör så här för att ge Din navigatinsapparat ett nytt namn: 1. Välj den anslutna navigatinsapparaten i uppgiften Apparater. 16

20 I Installatin ch idrifttagande via GPal Assistant 2. Klicka med vänster musknapp på kmmandt Döp m apparat. 3. Ange önskat namn i dialgbxen Döp m apparat ch avsluta uppgiften med OK. Det ändrade namnet registreras ch tilldelas i framtiden autmatiskt till navigatinsapparaten vid varje anmälan i GPal Assistant i denna datr. att det rör sig m ett användardefinierat namn. Om Du ansluter navigatinsapparaten till en annan datr anmäler den sig där under det ursprungliga namnet vid leveransen. Frmatera externt minneskrt I enhetsmrådet erbjuder GPal Assistant möjlighet att frmatera ett externt minneskrt i MMCD / SD. krtfacket i Din navigatinsapparat eller i en krtinläsningsapparat eller med en USB-stick sm är ansluten till datrn. Frmateringen av ett minneskrt sm är insatt i navigatinsapparaten är dck endast möjlig m den anslutna navigatinsapparaten har identifierats sm aktuell apparat. Om Du byter navigatinsapparat under driften av GPal Assistant måste Du därför först aktivera den anslutna apparaten. Gör så här: 1. Välj ansluten apparat sm kännetecknats med en grön knapp i mrådet Apparater. 2. Klicka med vänster musknapp på kmmandt Växla till apparat. Om detta kmmand inte står till förfgande har den anslutna apparaten redan identifierats sm aktiv apparat. När navigatinsapparaten har identifiertas sm aktuellt ansluten apparat, gör Du sm så här för att frmatera det minneskrt sm används: 1. Välj i enhetsmrådet via visningsmenyn Vald enhet uppgiften Aktuellt apparatnamn / externt minne. 2. Klicka nu med vänster musknapp på kmmandt Frmatera. 3. Dialgbxen Frmatera visas. Klicka med vänster musknapp på OK för att börja med frmateringen av minneskrtet. För att avbryta prcessen, välj kmmandt Avbryt. 4. GPal Assistant genmför frmateringen ch visar slutligen ett meddelande m att frmateringen är klar. Klicka med vänster musknapp på kmmandt OK för att stänga meddelandet. Externa minneskrt i krtinläsningsapparater ch i USB-sticks kan när sm helst väljas i visningsmenyn Vald enhet samt frmateras. När frmateringen har avslutats visas den kapacitet sm är tillgänglig via uppgifter ch minnesstlpen i mrådet Minne. Handla i GPal-Shp-prtalen Om du trycker på knappen Shp får du tillgång till GPal-Shp-prtalen via GPal Assistant. Via denna nlineresurs kan du köpa tillvalspaket, t.ex. extra kartmaterial eller POI-data, ch ladda ned dem till din navigatr via GPal Assistant. att din datr måste ha Internetanslutning för att du ska kunna handla i GPal- Shp-prtalen. När du trycker på knappen Shp öppnas GPal-Shp-prtalen. Innan du kan använda Shpprtalen måste du lgga in. Ange din e-pstadress ch lösenrd i dialgrutan. När du har avslutat inmatningen öppnas shppen för dig. 17

21 I Installatin ch idrifttagande via GPal Assistant Du kan använda GPal-Shp-prtalen med hjälp av en vanlig webbläsare. Nedanstående knappar finns i övre listen av webbläsarfönstret: Den här knappen öppnar startsidan av GPal-Shp-prtalen. Med den här knappen går du tillbaka till föregående sida i GPal-Shp-prtalen. Med den här knappen öppnar du nästa sida i shppen. Med den här knappen avbryter du nedladdningen av vald sida i shppen. Följ anvisningarna i shpfönstret för ytterligare infrmatin m hur du använder ch navigerar i GPal-Shp-prtalen. 18

22 GPal Navigatr 4 Kapitel 4. Grundval för betjäningen Efter idrifttagandet är Din navigatinsapparat direkt driftklar. För inmatningen av egna navigatinsmål ch användarspecifika inställningar måste Du emellertid känna till det grundläggande betjäningsknceptet för Ditt navigatinssystem sm vi vill presentera för Dig på de följande sidrna. Om Du redan känner till detta betjäningskncept kan Du gå direkt vidare till avsnitt Kapitel 5, Anpassa inställningarna. Ditt navigatinssystem betjänas uteslutande i de båda driftfunktinerna Visa meny ch Visa karta. Betjäning i Visa meny I Visa meny är alla prgramvarans funktiner placerade i hierarkiska menyer sm aktiveras via kmmandn på Din navigatinsapparats pekskärm. Varja kmmand öppnar underliggande nivå sm i sin tur möjliggör en åtkmst till ytterligare ptiner, sm är relevanta för denna meny respektive för denna funktin. Om ett kmmand inte är samrdnat med ytterligare menynivåer utförs funktinen direkt. Här ett exempel: Via huvudmenyn/kmmandn......kan du öppna ytterligare undermenyer/kmmandn... Inm menynivåerna kan Du via de kmmandn sm står till förfgande öppna ytterligare undermenyer eller åter lämna dessa, för att kmma till tillhörande huvudmeny. Navigatinen inm menyn avlöper så här: För att öppna önskad meny ch tillhörande undermenyer, rör vid tillhörande kmmand (t. ex. ). För att stänga en öppen undermeny ch gå till tillhörande huvudmeny, rör vid kmmandt. Med detta kmmand går du från huvudmenyn i Visa menyn till kartbilden sm beskrivs i Betjäning i kartbilden. För att byta till en annan sida inm en menynivå, vidrör kmmandt. På lika skärmar måste Du välja mellan de ptiner sm står till förfgande inm en katalg. 19

23 Grundval för betjäningen För att visa icke synliga uppgifter i en katalg kan Du flytta visningsmrådet med kmmandna respektive uppåt eller nedåt. Den aktuella psitinen inm katalgen visas på rullningslisten mellan dessa kmmandn. På lika skärmar kan Du sänka eller höja ett förinställt värde. För att sänka eller höja det för tillfället visade värdet, tryck på kmmandna respektive. Det aktuella värdet visas på värdeskalan mellan de båda kmmandna. På lika skärmar måste Du välja m en funktin eller ett arbetssteg ska utföras eller avbrytas. För att utföra en funktin eller ett arbetssteg ska Du vidröra kmmandt. För att avbryta en funktin eller ett arbetssteg ska Du vidröra kmmandt. Via kmmandt kan Du när sm helst gå till startbilen i Ditt navigatinssystem där Du har tillgång till alla funktiner. Betjäning i kartbilden Inm kartbilden står lika kmmandn till förfgande via vilka Du har åtkmst till menybilden ch Quickmenyn samt kan påverka ljud ch aktuell bild på Ditt navigatinssystems skärm. Dessutm erhåller Du via statusindikeringarna aktuell infrmatin m Din rutt. Följande kmmandn ch statusindikeringar står till förfgande på kartbilden: 20

24 Grundval för betjäningen Kmmandn Med detta kmmand öppnar Du inställningsfönstret Ljudstyrka. Inställningen av språk-, musklick- ch MP3-Playerljudstyrka. Detta kmmand är endast tillgängligt m Ditt Navigatinssystem är utrustat med Bluetth-högtalarfunktin (se handbken). Med detta kmmand går Du från kartbilden tillbaka till menybilden. Med den här knappen växlar du kartvy mellan Karta i färdriktningen, Karta åt nrr ch 3D-karta. Bilderna beskrivs i avsnittet Anpassa skärmen. Statusindikeringar Här visas avståndet fram till nästa manöver.. Här visas den gata där Du befinner Dig för närvarande. Här visas TMC-mttagningskvalitet. Här visas laddningsstatus. Här visas GPS-mttagningskvalitet. Här visas genmsnittshastigheten. Här visas aktuell hastigh. Med dessa kmmandn förstrar respektive förminskar Du det visade kartavsnittet. Om Du vidrör ett zmkmmand kan Du via kmmand när sm helst gå till autzmfunktinen (Se avsnitt Anpassa skärmen). Med detta kmmand öppnar Du Quickmeny sm beskrivs i avsnittet Anpassa Quickmeny-inställningar.. Här visas Din aktuella psitin inm kartavsnittet. Här visas den trliga ankmsttiden vid målet. Här visas avståndet till målet. Här visas återstående resetid till målet. Här visas den aktuella skalan i kartavsnittet.. 21

25 GPal Navigatr 4 Kapitel 5. Anpassning av inställningar När Du har startat Din navigatinsapparat kan Du på startskärmen välja de funktinsmråden sm står till förfgande i Ditt navigatinssystem. Via dessa kmmandn startar du prgramvaran GPal Navigatr 4. I följande kapitel beskrivs användningen. Via detta kmmandn startar Du Travelguide. Infrmatin m detta prgram finner Du i Din navigatinsapparats bruksanvisning. Via detta kmmand startar Du MP3 Player. Infrmatin m detta prgram finner Du i Din navigatinsapparats bruksanvisning. Via detta kmmand startar Du Dialer (berende på apparat). Infrmatin m detta prgram finner Du i Din navigatinsapparats bruksanvisning. Via detta kmmand startar Du Alarm Clck. Infrmatin m detta prgram finner Du i Din navigatinsapparats bruksanvisning. Via detta kmmand startar Du Picture Viewer. Infrmatin m detta prgram finner Du i Din navigatinsapparats bruksanvisning. Med den här knappen startar du spelet Sudku. Infrmatin m detta prgram finner Du i Din navigatinsapparats bruksanvisning. Via detta prgram startar Du inställningsmenyn, där Du anpassar de grundläggande inställningarna för Ditt navigatinssystem. De inställningsptiner sm står till förfgande beskrivs i följande avsnitt. Berende på navigatinsapparat är dessa uppgifter fördelade över flera menyrader, mellan vilka Du kan bläddra med kmmandna ch. Om Du önskar registrera Ditt navigatinssystems standardinställningar eller m Du redan har gjrt Dina persnliga inställningar kan Du hppa över följande sidr ch gå direkt till avsnitt Kapitel 6, Betjäning av GPal -navigatinsprgramvara. 22

26 Anpassning av inställningar Grundläggande inställningar för drift Via kmmandt i startskärmens undre mråde öppnar Du en meny där Du gör de grundläggande inställningarna för Din navigatinsapparat. Följande inställningsmenyer finns att välja bland: Security-inställningar (berende på apparat) Vlyminställningar Skärminställningar Energiptiner FM-sändare (berende på apparat) Fabriksinställningar Vidrör ett av kmmandna för att öppna respektive undermeny. För att lämna respektive inställningsmeny, rör vid kmmand. Vlyminställningar I denna undermeny kan du göra separata vlyminställningar för talade anvisningar, tangentljud, samt uppspelning av MP3-filer via tilläggsapplikatinen MP3-spelare. Vlyminställningen här gäller både för de interna högtalarna ch hörlurar (3,5 mm minikntakt). Via kmmandna ch kan Du individuellt höja eller sänka ljudstyrkan för varje signal i sex lägen. I det lägsta läget är respektive tyst. Security-inställningar Ditt navigatinssystem ger möjlighet att skydda åtkmsten av systemet med ett användardefinierat lösenrd. Ytterligare infrmatin m securityinställningar hittar Du i apparathandbken. att denna inställning endast är tillgänglig för vissa apparater. Skärminställningar I denna undermeny kan Du individuellt anpassa inställningarna av ljusstyrkan för dag- / nattdrift samt genmföra en kalibrering av skärmen.. Om Du rör vid kmmandt Ställ in ljusstyrkan kan Du individuellt sänka eller höja nivån för ljusstyrkan dagtid ch ljusstyrkan nattetid via kmmandna ch i sex steg. der anheben. Om Du vidrör kmmandt Kalibrera skärmen kan Du kalibrera Din navigatinsapparats pekskärm på nytt. Detta är nödvändigt m inmatningarna på pekskärmen inte längre överensstämmer med den utförda aktinen. Exempelvis kan samrdningen mellan knappar ch tillhörande tecken eller rder avvika från nrmalvärdena. För att genmföra en kalibrering ska Du följa instruktinerna på skärmen genm att vidröra målkryssen. Slutligen övertar Du de nya inställningarna genm att åter vidröra skärmen. När Du frmaterar Din navigatinsapparats minne för att t.ex. genmföra en aktualisering till en ny prgramvaruversin, måste även skärmen under installatinen kalibreras på nytt (se även apparathandbken). 23

27 Anpassning av inställningar Ljusstyrkans inställningar sparas ch startas med sparat värde nästa gång navigatinssystemet startas. Energiptiner I denna undermeny kan Du anpassa energiptinerna för batteri- ch nätdrift samt kntrllera navigatinasapparatens laddningsstatus. När Du vidrör i valmenyn under uppgiften I batteridrift kan Du i tillhörande visningsmeny välja en av följande ptiner från förteckningen: Inaktivårad Navigatinsapparaten slås inte av förrän det interna batteriets kapacitet är förbrukad. 15/30/45 min/ 1/2 timme Om navigatinsapparaten varken används eller för tillfället utför en målledning försätts den efter vald tid till standbypsitin. När Du trycker på av- / påknappen aktiveras apparaten åter ch den senast aktiva skärmen visas. När Du vidrör i valmenyn under uppgiften Ansluten till laddare kan Du i tillhörande visningsmeny välja en av följande ptiner från förteckningen: Inaktivårad Navigatinsapparaten slås aldrig av. 15/30/45 min/ 1/2 timme Om navigatinsapparaten varken används eller för tillfället utför en målledning försätts den efter vald tid till standbypsitin. När Du trycker på av- / påknappen aktiveras apparaten åter ch den senast aktiva skärmen visas. I skärmens undre mråde visas via en stlpgrafik batteriets aktuella laddningstillstånd. Följande tillstånd är definierade: Batteriet laddas Navigatinsapparaten är via USB ansluten till en extern spänningskälla. Via stlpgrafiken förtydligas att det interna batteriet laddas för tillfället. Batteristatus Navigatinsapparaten är inte ansluten till en extern spänningskälla ch drivs med batteri. Batteriets resterande kapacitet visas dels på stlpgrafiken ch dels sm prcentvärde. Funktin Aut-Off I denna under meny bestämmer Du hur systemet reagerar m elkntakten dras u runder laddningen leer driften. Deaktivera Aut-Off Om Du vidrör funktinen Deaktivera Aut-Off i listan så utförs inte läget Aut-Off: Systemet förblir påslaget avsett strömförsörjningen, tills den interna spänningen tar slut. I detta fall gäller inställningarna sm Du tidigare ställt in i Energiptiner (se förra sidan). 1 Minut Om Du vidrör ptin 1 Minut i listan så slås systemet autmatiskt av en minut efter att kntakten har dragits ut. 2 Minuter Om Du vidrör ptin 2 Minuter i listan så slås systemet autmatiskt av två minuter efter att kntakten har dragits ut. 24

28 Anpassning av inställningar 5 Minuter Om Du vidrör ptin 5 Minuter i listan så slås systemet autmatiskt av fem minuter efter att kntakten har dragits ut. Om Du inte har valt Deaktivera Aut-Off, visar Ditt navigatinssystem följane skärm efter att kntakten till systmet har dragit ur. Med knappen Med knappen Med knappen går Du tillbaka till den skärm sm var aktiv innan kntakten drgs ut. stänger Du av systemet. mstartas systemet. Om du inte gör någn inmatning sätts navigatrn standbyläge efter 5 minuter. att denna funktin endast är tillgänglig för vissa apparater. FM-mttagare Se apparathandbken för mer infrmatin m inställningar för FM-mttagaren. att denna inställning endast är tillgänglig för vissa apparater. Återställa fabriksinställningar Med detta kmmand kan Du återställa apparatinställningarna till leveranstillståndet. Därvid raderas bl.a. alla persnliga inställningar sm favriter eller senast inmatade mål. På mtsvarande sätt bör Du endast utföra dessa funktiner m Du inte längre behöver denna infrmatin. Om Du vidrör kmmandt visar Din navigatinsapparat ett bekräftelsemeddelande. Vidrör kmmand för att återställa leveransinställningarna.: I annat fall kan Du avbryta prcessen med kmmandt. Om Du vidrör kmmandt startas apparaten på nytt ch följande inställningar återställs:: Efter den nya starten måste Du först välja språk inm prgramvaran. Dessutm har Du efter start åter möjlighet att närmare lära känna Ditt navigatinssystem via en krt intrduktin. Vid behv kan Du även hppa över detta steg för att direkt använda Dig av Ditt navigatinssystem. 25

29 Anpassning av inställningar Specifika inställningar för navigatinsprgramvaran Efter idrifttagandet arbetar Ditt navigatinssystem med standardinställningar sm Du dck när sm helst kan ändra i menyn Inställningar. Du kan även anpassa det till Dina persnliga behv. Du öppnar menyn Inställningar via kmmandt sm står till förfgande på huvudskärmen i menyvalet. Om Du önskar registrera Ditt navigatinssystems standardinställningar eller m Du redan har gjrt Dina persnliga inställningar kan Du hppa över följande sidr ch gå direkt till avsnitt Kapitel 6, Betjäning av GPal -navigatinsprgramvara. Följande inställningsmenyer finns att välja bland: Ruttptiner Bild Språkinställningar Apparatinställningar Prgraminställningar Hjälp Nedan beskrivs de inställningsmenyer sm står till förfgande samt de inställningsptiner sm står till förfgande. Du kan när sm helst ändra de inställningar sm har gjrts. Anpassa ruttptiner I denna undermeny kan Du anpassa beräkning ch ledning av rutten till dina egna behv. att ruttptinerna påverkar varandra: berende på av ruttyp deaktiveras andra ruttptiner autmatiskt. Följande ptiner står här till förfgande: Frdnstyp Beskrivningen av rutten är ptimerad för persnfrdn. I denna inställning gäller vägtrafikförrdningen: alla vägar kan användas med enkelriktade gatr är endast farbara i fartriktning. Gågatr kan inte direkt nås; ett meddelande visas. Beräkningen av rutten är ptimerad för cyklar (möjlig inm en mkrets på upp till 50 km i förhållande till den aktuella psitinen): Vid beräkningen av rutten tas även hänsyn till cykelvägar. Gågatr kan direkt nås. Den krtaste rutten beräknas alltid, förbifartsleder vid kö är inaktiv. Mtrvägar ch avgiftsbelagda vägar utesluts ch tillhörande ruttptiner deaktiveras autmatiskt (se senare). Beräkningen av rutten är ptimerad för ftgängare (möjlig inm en mkrets på upp till 50 km i förhållande till den aktuella psitinen). Vid beräkningen av rutten tas även hänsyn till gågatr ch cykelvägar. Enkelriktade gatr kan används i båda riktningar, gågatr kann direkt nås. Den krtaste rutten beräknas alltid, förbifartsleder vid kö är inaktiv. Mtrvägar ch avgiftsbelagda vägar utesluts ch tillhörande ruttptiner deaktiveras autmatiskt (se senare). 26

30 Anpassning av inställningar Ruttbeskrivningen är ptimerad för mtrcykelförare. I denna inställning gäller vägtrafikförrdningen: alla vägar kan användas med enkelriktade gatr är endast farbara i fartriktning. Gågatr kan inte direkt nås; ett meddelande visas. Mtrvägar undviks vid ruttberäkningen. Typ av rutt Beskrivningen av rutten ptimeras med hänsyn till resetiden. Den snabbast möjliga rutten fastställs. Beräkningen av rutten ptimeras med hänsyn till sträckans längd. Den krtaste rutten fastställs. Köra runt Beräkningen av rutten utgör en kmbinatin av den snabbast möjliga ch den krtaste rutten. Därvid rör det sig m en eknmisk rutt. Förbifartsled vid kö är inte aktiv. Aktuell trafikinfrmatin (TMC) beaktas inte vid ruttledningen. Om den manuella inställningen av förbifartsled vid kö är aktiverad, infrmeras Du via en varningssymbl i kartbilden m den närmaste trafikstörning, sm ligger på Din rutt ch påverkar Din restid. När den autmatiska inställningen av förbifartsled vid kö är aktiverad, beräknar navigatinsprgramvaran med hjälp av föreliggande trafikinfrmatiner i bakgrunden autmatiskt alternativa rutter vid trafikstörningar sm ligger på Din rutt ch påverkar Din restid. Färjr Det valda alternativet Undvik köer används även för TMC-inställningar i menyn Prgraminställningar ch kan även ändras där (se Anpassa prgraminställningar). Resr med färjr är medtagna vid beräkningen av rutten. Mtrvägar Resr med färjr utesluts vid beräkningen av rutten. Förutm lkala vägar ch riksvägar är även mtrvägar medtagna vid beräkningen av rutten. Körning på mtrvägar utesluts vid beräkningen av rutten. Det tas endast hänsyn till lkala vägar ch huvudleder vid beräkningen av rutten. Avgiftsbelagda vägar Avgiftsbelagda vägar är medtagna vid beräkningen av rutten. Avgiftsbelagda vägar utesluts vid beräkningen av rutten. Även kartmaterialet vid leveransen av apparaten befinner sig i ett aktuellt tillstånd, kan vi inte garantera att verkligen alla avgiftsbelagda vägar är medtagna där. 27

31 Anpassning av inställningar Anpassa bild I denna undermeny anpassar Du bilden på Ditt navigatinssystems pekskärm till Dina persnliga behv. Följande ptiner står här till förfgande: Kartöversikt I läget Bara karta visas även frtsättningsvis kartan under en manöver. Manöverpilen visas i förminskad strlek på kartan. I läget Pilvy sker guidningen endast med manöverpilar. Du har inte tillgång till en kartvy. Isplitscreen-läge visas pil- ch kartvyerna parallellt. Därutöver har Du tillgång till de första kmmandnen i quickmenyn (se senare). I läget Dynamisk karta ch pil växlar bilden under en manöver dynamiskt från kart- till pilvy. Efter manövern återvänder översikten till kartbilden. I läget Dynamisk splitscreen växlar bilden under en manöver dynamiskt från kart- till splitbild. Efter manövern återvänder översikten till kartbilden. Kartfärger Kartans design anpassas berende av aktuell tid autmatiskt till dagsljus eller mörker. Kartan visas i en design sm är ptimerad för dagsvisning. Kartan visas i en design sm är ptimerad för nattvisning. Inställningarna för dags- ch nattvisning kan anpassas i menyn Skärminställningar > Ställ in ljusstyrkan (se Skärminstallningar) i de grundläggande inställningarna för drift enligt behv. Klckslagsfrmat All tidsinfrmatin inm navigatinsprgramvaran visas i ett 24-timmats-frmat. All tidsinfrmatin inm navigatinsprgramvaran visas i ett 12-timmars-frmat (AM / PM). 2D-kartriktning I 2D-vy (se nästa punkt) riktas kartan i läget Smart åt nrr eller i färdriktningen berende på kartskalan. Det betyder: Vid hög zming (stark förstring av kartan) visas kartan i färdriktning ch underlättar på så vis en mgivningsrelaterad rientering. Vid låg zming (minimal förstring av kartan) vrids kartan autmatiskt så att den pekar mt nrr. Detta läge ger en bättre översikt ch förhindrar att länder eller reginer visas upp ch ner. I läget Karta i färdriktningen vrids alltid kartan enligt aktuell färdriktning. Berende på inzmningsnivån kan den regin eller det land sm du kör igenm visas från sidan eller upp ch ned på displayen. 28

32 Anpassning av inställningar I läget Kartan åt nrr är kartan alltid riktad nrrut. Detta innebär att färdriktningen ch kartriktningen inte kmmer att överensstämma ch ibland t..m. kan ha mtsatt riktning. Typ av visning I läget 2D-karta visas en tvådimensinell kartvy på displayen. I detta läge kan du välja mellan visningsalternativen Smart, Karta i färdriktningen ch Karta åt nrr. I läget 3D-karta vinklas kartan ch visas sm en tredimensinell vy. Den tredimensinella bilden har alltid riktningen nrr. I detta läge kan du inte välja visningsalternativen Smart, Karta i färdriktningen ch Karta åt nrr. Du kan även växla mellan 2D- ch 3D-kartvy direkt via kmpassymblen på displayen. Autzm Vid aktiverad aut-zmningsfunktin förstras aktuell kartbild till ett medelläge m en manöver måste genmföras. Aktuell kartbild förstras till ett högt zmningsläge. Aktuell kartbild förstras till ett lågt zmningsläge. Anpassning av språkinställningar I denna undermeny anpassar Du pråkinställningar. Språk Navigatinsprgramvarans menyspråk förinställs via val av den installatinsfil sm är specifik för staten respektive genm val av språk under installatinen. Om flera språk är förinställda i Din navigatinsapparat kan Du välja ett annat språk genm att vidröra önskad uppgift i den här visade urvalslistan. En installatin i efterhand av andra språk är möjlig via valet av landesspecifika installatinsfiler i GPal Assistant (se Aktiner via Cntent Imprt Wizard). Tangentbrdsval En alfanumerisk inmatning (t. ex. av namn på stater, rter ch gatr) görs via knappsatsen med en alfabetiskt rdnad standardlayut av knappsatsen. Knappsatsens placering kpplas m till QWERTZ-layuten (Tyska) för knappsatser, sm har tagits fram för skrivmaskins- ch datrknappsatser ch sm har inrättats för det tysktalande mrådet samt för Plen, Tjeckien ch Ryssland. Knappsatsens placering kpplas m till QWERTY-layuten (Engelska) för knappsatser, sm har tagits fram för skrivmaskins- ch datrknappsatser ch sm har inrättats för det engelsktalande mrådet, Skandinavien, Italien, Turkiet, Grekland, Prtugal ch Hlland.. Knappsatsens placering kpplas m till AZERTY-layuten (Franska) för knappsatser, sm har tagits fram för skrivmaskins- ch datrknappsatser ch sm har inrättats för fransktalande länder. 29

33 Anpassning av inställningar TTS Tangentbrdslyauten ändras för kyrilliska skrivspråk (Kyrilliska). Om TTS-funktinen (Text-t-Speech) är aktiverad läses inte bara riktningsanvisningar för nästkmmande manöver, utan även gatunamn, typ av gata (bara för mtrvägar) ch/eller platsens namn upp. Om TTS inte är aktiverad, läses endast riktningsanvisningar för nästkmmande manöver upp. Anpassa apparatinställningar De inställningar sm visas här är identiska med de grundläggande inställningarna för driften, sm beskrivs i Grundläggande inställningar för drift beschrieben wurden. Anpassa prgraminställningar I denna undermeny anpassar Du användningsspecifika inställningar. TMC-inställningar I denna undermeny kan Du installera mttagning av TMC-trafikinfrmatin. TMC är en digital radidatatjänst sm överför meddelanden m trafikstörningar via radidatasystemet (RDS) ch sm kan tlkas av Din navigatinsapparat. TMC använder sig av plisens, trafikstckningstjänstens datameddelanden ch av meddelanden från andra källr sm står till förfgande. vid kart- TMC signalens mttagningskvalitet visas via statusmeddelandet bildens övre kant. Om Ditt navigatinssystem är utrustat för mttagning av TMC-meddelanden kan Du via kmmandna i det undre mrådet välja följande ptiner: Köra runt Förbifartsleden runt trafikstckningen baserad på TMC-infrmatiner är inte aktiverad. Vid en manuellt inställd förbifartsled runt en trafikstckning infrmeras Du endast via en varningssymbl i kartbilden m de trafikstörningar sm har fastställts via TMC. Apparaten beräknar med hjälp av föreliggande TMC-infrmatin en autmatisk förbifartsled runt en trafikstckning (se även avsnittet "Undvika köer" på sidan 15). Sändarsökning Navigatinsapparaten söker autmatiskt efter en sändare. Om mttagningskvaliteten försämras söker den autmatiskt efter en ny sändare. Vid en manuell sändarsökning kan Du ställa in en TMC-sändare fast via kmmandna ch. Vid en försämring av mttagningskvalitet söker apparaten inte efter en ny sändare. Kmmandnen ch visas endast när Du manuellt söker TMC-sändaren. 30

34 Anpassning av inställningar Tidszn Tidszn för navigatinsprgrammet ställs in enligt Greenwich Mean Time. Denna inställning mtsvarar tidsznen Edinburgh, Lissabn, Lndn. Tidsznen är i leveranstillståndet förinställd på GMT+1:00 (Greenwich Mean Time plus 1 timme). Denna inställning mtsvarar tidsznen Amsterdam, Berlin, Rm. Tidsznen ställs in för Greenwich Mean Time plus 2 timmar. Denna inställning mtsvarar tidsznen Aten, Istanbul, Minsk. Tidsznen ställs in för Greenwich Mean Time plus 2 timmar. Denna inställning mtsvarar tidsznen Helsingfrs, Kiew, Riga, Sfia. Tidsznen ställs in för Greenwich Mean Time plus 3 timmar. Denna inställning mtsvarar tidsznen Mskva, Sankt Petersburg, Wlggrad. Tidsznen ställs in för Greenwich Mean Time plus 4 timmar. Denna inställning mtsvarar tidsznen Samara. Tidsznen ställs in för Greenwich Mean Time plus 5 timmar. Denna inställning mtsvarar tidsznen Jekaterinburg. Tidsznen ställs in för Greenwich Mean Time plus 6 timmar. Denna inställning mtsvarar tidsznen Omsk. Tidsznen ställs in för Greenwich Mean Time plus 7 timmar. Denna inställning mtsvarar tidsznen Krasnjarsk. Tidsznen ställs in för Greenwich Mean Time plus 8 timmar. Denna inställning mtsvarar tidsznen Irkutstk. Hastighetsbegränsning Den infrmatin sm förekmmer i kartmaterialet för respektive sträckavsnitt gällande maxhastighet visas inte på skärmen ch dkumenteras inte heller med en akustisk varningssignal vid överskridande (inställning: Visa ej). Visa utan varning Den maxhastighet sm har registrerats för detta sträckavsnitt visas på kartan, Ditt navigatinssystem matar dck inte ut någn akustisk varningssignal vid ett överskridande. Varning vii överskridande av 5 km/h (alternativinställningar: 10/15/20/25/30 km/h) Den maxhastighet sm har registrerats för detta sträckavsnitt visas på kartan. Dessutm matar Ditt navigatinssystem ut en akustisk varningssignal m Du överskrider den högsta tillåtna hastigheten med valt antal kilmeterr. Berende på vilket längdfrmat sm är valt i menyn Prgraminställningar > Enheter (se nedan) mäts ch anges den överskridna maxhastigheten i Kilmeter per timme (metersystemet) eller Miles per timme (anglsaxiska systemet). Det faktiska överskridandet av maxhastigheten rienterar sig dck efter längdfrmat sm angivits i kartmaterialet ch sm gäller i respektive land: i England mäts därför maxhastighet i mil även m du har valt längdfrmatet km. Aktivt krt Här visas alternativen för det för tillfället aktiva kartmaterialet. Om Du har installerat ytterligare kartmaterial på navigatinssystemet kan Du välja alternativa karter här. 31

35 Anpassning av inställningar Visa GPS-spår Den sträcka sm Du har kört eller gått sparas inte sm GPS-spår i Din navigatinsapparat (inställning: Spela in GPS-spår: Deaktiverad). Enhet Om Du har valt Spela in GPS-spår: aktiverad, registreras aktuell rutt från ch med nu. Registreringen stppas m Du återställer infrmatinen i bilden Tripinf (se Tripinf) eller m Du väljer ptinen Spela in GPS-spår: Deaktiverad. Alla avståndsuppgifter anges enligt det metriska systemet. Mått ch avstånd på displayen beräknas i kilmeter/meter. Versin Alla avståndsuppgifter anges enligt det anglsaxiska systemet. Mått ch avstånd på displayen beräknas i miles/ft. Med detta kmmand visar du infrmatin m tillverkare ch versin till det installerade kartmaterialet. Anpassa Quickmeny-inställningar Quickmeny står till Ditt förfgande via kmmandt i nere till höger i kartbilden ch möjliggör direkt åtkmst av funktiner sm Du annars endast når via menyn. Så kan du t.ex. ge ett Quickmenykmmand ptinen Stad: Om Du rör vid kmmandt så hppar den i framtiden direkt till inmatning av rt i bilden Ange nytt mål. Ett annat Quickmenykmmand kann du samrdna med extraanvändningen MP3 Player för att direkt ha tillgång till den. Så här kan du knfigurera upp till 6 funktiner sm du fta behöver ch snabbt vill använda via Quickmenykmmandt. Gör så här för att ge kmmandn i Quickmenyn med önskade funktiner: 1. Vidrör kmmandt Quickmeny inställningar i ftlisten i Quickmenyn. Därpå öppnas menyn Quickmeny inställningar. 2. Vidrör vilket kmmand sm helst för att inrätta en ny funktinssamrdning eller för att förändra existerande samrdning. 3. Tippen Vidrör på skärmen Quickmeny inställningar det kmmand för den huvudgrupp sm tillhör önskad funktin. Till förfgande står huvudgrupperna: Målinmatning Ruttinfrmatin 32

36 Anpassning av inställningar Ytterligare användningar Särskilda mål Inställningar Ytterligarevyer 4. Vidrör kmmandt för önskad funktin sm står till förfgande inm huvudgruppen. Samrdningen mellan funktinen ch Quickmenykmmand inrättas nu. Om Du önskar lämna denna skärm utan att välja någt, vidrör kmmandt. Skärmen för val av huvudgrupp visas ch där kan Du välja en ny huvudgrupp. Om Du önskar återvända direkt till Quickmeny utan att ha gjrt någt val, vidrör kmmandt. 33

37 GPal Navigatr 4 Kapitel 6. Betjäning av GPal navigatinsprgramvara I detta avsnitt behandlas den grundläggande knstruktinen samt betjäningen av Din navigatinsprgramvara. För följande beskrivning förutsätter vi att Du känner till Ditt navigatinssystems grundläggande betjäning ch att Du arbetar med förinställningarna i leveranstillståndet. Om Du redan har anpassat särskilda inställningar till Dina persnliga behv avviker beskrivningen eventuellt från det innehåll sm visas i Ditt system. I denna handbk beskrivs nu betjäningen av Din navigatinsprgramvara. Infrmatin m betjäningen av ytterligare funktiner i Ditt navigatinssystem finner Du i apparathandbken. Efter val av navigatinsfunktin på Ditt navigatinssystems startskärm står i huvudmenyn följande menyer ch funktiner till Ditt förfgande samt till förfgande för beräkning av önskad / önskade rutt / rutter: Här matar Du in ny målrt. Här väljer Du specialmål från de kategrier av specialmål sm finns. Här förvaltar Du de målrter sm Du behöver fta. Här bearbetar Du den för tillfället beräknade rutten. Här visar Du infrmatin m den aktuella rutten. Här startar Du ruttberäkningen till inmatade målrt. 34

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 4 GPal Navigatr Versin 4 Innehållsförteckning KAPITEL 1. INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning...1 Innehåll i CDn / DVDn...1 Systemförutsättningar...3 Knventiner

Läs mer

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 4 GPal Navigatr Versin 4 Innehållsförteckning KAPITEL 1. INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning...1 Innehåll i CDn / DVDn...1 Systemförutsättningar...3 Knventiner

Läs mer

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 5

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 5 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 5 GPal Navigatr Versin 5 Innehållsförteckning KAPITEL 1: INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning...1 Innehåll i CDn / DVDn...1 Systemförutsättningar...3 Knventiner

Läs mer

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 5

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 5 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 5 GPal Navigatr Versin 5 Innehållsförteckning KAPITEL 1: INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning... 1 Innehåll i CDn / DVDn... 1 Systemförutsättningar... 3 Knventiner

Läs mer

ARKIV DIGITAL - att släktforska i färg

ARKIV DIGITAL - att släktforska i färg ARKIV DIGITAL - att släktfrska i färg Av släktfrskare För släktfrskare Arkiv Digital har tillkmmit för att förverkliga en släktfrskares dröm m att kunna läsa arkivmaterial på sin datr, sm m han hade bken

Läs mer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer 1 Paint Paint är en funktin i Windws 10 sm du kan använda för att göra teckningar på ett tmt mråde eller på befintliga bilder. Många av verktygen i Paint finns i menyfliksmrådet, sm finns i den övre delen

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillator) Programvaruuppgradering

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillator) Programvaruuppgradering VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillatr) Prgramvaruuppgradering Bästa ägare till samaritan PAD 500P, Anledningen till att du får detta brev är att HeartSine

Läs mer

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4 Handbok för programvaran GoPal Navigator Version 4 GoPal Navigator Version 4 Innehållsförteckning KAPITEL 1. INTRODUKTION... 1 Välkomsthälsning...1 Innehåll i CDn / DVDn...1 Systemförutsättningar...3 Konventioner

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mondo 2.0 Version 1

ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mondo 2.0 Version 1 ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mnd 2.0 Versin 1 Stckhlms universitet Avdelningen för IT ch media Oktber 2008 Innehållsförteckning Dkument Sida Test ch Quiz: En översikt 3 Sex nödvändiga steg för att

Läs mer

MaxSea TimeZero. Snabbguide

MaxSea TimeZero. Snabbguide MaxSea TimeZer Snabbguide MaxSea Time Zer Installatin VIKTIGT TILLSE ATT INGA ENHETER ÄR ANSLUTNA TILL PARALLELLPORTEN (MODEM, AUTOPILOT, ETC ). DESSA ENHETER KAN ANSLUTAS IGEN EFTER ATT MAXSEA HAR STARTATS

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

Din manual MEDION GOPAL 4.8 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2431240

Din manual MEDION GOPAL 4.8 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2431240 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MEDION GOPAL 4.8. Du hittar svar på alla dina frågor i MEDION GOPAL 4.8 instruktionsbok

Läs mer

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning Redigering Ett av de mest lättjbbade prgrammen för videredigering är Micrsft Mvie Maker, sm ingår gratis i Windws XP. För Mac-datrer finns mtsvarande prgramvara sm är imvie. Km-i-gång med Mvie Maker: Prgrammet

Läs mer

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version:

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version: Kravspecifikatin Batchbeställningar 2008-03-25 Versin: 1.00 Ändringshistrik Revisin Datum Av Kmmentar 1.00 2008-03-25 Maria Valterssn Första versin efter prjektavslut. Kravspecifikatinen har bara funnits

Läs mer

MaxSea Time Zero version 1.2

MaxSea Time Zero version 1.2 MaxSea Time Zer versin 1.2 Snabbguide Installatin Datrprestanda mm Aktuell datr måste uppfylla vissa krav för att MaxSea skall fungera ptimalt. Nedan återfinns systemkraven, såväl minimum sm rekmmenderade.

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28 ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkmma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kmmunfullmäktige Köpare Ängelhlms kmmun, rg.nr 212000-0977 Sista anbudsdag 2010-11-16 Anbudet ska vara giltigt till 2012-01-31

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0 Nyheter ch ändringar i Adela Gymnasieskla 4.2.0 Publicerad 2012-05-03 Tersus Sklsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Götebrg Tel: 031-85 70 50 Förändringar vid betygshantering Adela är nu uppdaterat ch följer

Läs mer

Eldy Användarhandbo Table of Contents

Eldy Användarhandbo Table of Contents Eldy Användarhandb Table f Cntents Table f Cntents... 2 1. Systemkrav:... 3 2. Hur du installerar Eldy på din PC... 3 2.1 INSTALLATION SCREENSHOTS... 4 2.2 Installatin... 4 3. Börja använda ELDY... 5 4.

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

ShoreTel Communicator Överblick

ShoreTel Communicator Överblick ShreTel Cmmunicatr Överblick ShreTel Cmmunicatr är det enklaste sättet att kmmunicera effektivt med dina kllegr ch affärspartners. Oavsett m du är nrmal användare, telefnist eller samtalsagent i ett Cntact

Läs mer

Electrolux Vision ADMIN

Electrolux Vision ADMIN Installera ch knfigurera webbapplikatiner R-CARD M5 Installera Electrlux Visin ADMIN Översikt ch tips Electrlux Visin ADMIN är ett verktyg för att administrera användare, infrmatin ch bkningar i ett fastighetssystem.

Läs mer

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma

Läs mer

F A C T electronlcs ab

F A C T electronlcs ab F A C T electrnlcs ab Denna handling får ej utan vårt medgivande bekantgöras, kpieras, mångfaldigas eller eliest behörigen utnyttjas. Over!rä~;0Ise beivras med stöd av arijlanr'

Läs mer

Övningar i JavaScript del 7

Övningar i JavaScript del 7 Övningar i JavaScript del 7 I denna labratin återanvänder vi bilderna på frukter, sm vi haft i ett par tidigare labratiner. Denna gång ska vi lägga till visuella effekter då en frukt väljs. Klickar man

Läs mer

2016-01-15.kl.08-13. Tentaupplägg

2016-01-15.kl.08-13. Tentaupplägg Tentaupplägg TIPS 1: Läs igenm ALLA uppgifterna. Välj den du känner är lättast först. Det kan gärna ta 10-20 minuter. Försök skriva saker sm kan vara prblem i uppgifterna. Är det någt du abslut kmmer att

Läs mer

GEOSECMA for ArcGIS GSD datastruktur och import i en SDE geodatabas

GEOSECMA for ArcGIS GSD datastruktur och import i en SDE geodatabas GEOSECMA fr ArcGIS GSD datastruktur ch imprt i en SDE gedatabas ÖVERSIKT Det här dkumentet ger imprtinstruktiner ch en rekmmenderad struktur för Gegrafiska Sverige Data (GSD) i en SDE gedatabas sm ska

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning Tjänstebeskrivning C ilt Optimize CAA-1000 Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") ch den Dell-enhet sm identifierats på din faktura

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

Fältmeddelande (återkallelse)

Fältmeddelande (återkallelse) Kundkdnummer: «Custmer_Cde» «CUSTOMER_NAME» «ADDRESS» «CITY», «STATE», «CODE» «COUNTRY» Till: Riskansvariga Till: Referens: Fältmeddelande (återkallelse) 2921578: 2921578-7/29/2011-001-C 29 juli 2011 Riskansvariga,

Läs mer

Guideline Sportident-systemet

Guideline Sportident-systemet Guideline Sprtident-systemet Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31-1 - Innehållsförteckning Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

Administrera filmer på Tandberg Content Server

Administrera filmer på Tandberg Content Server Administrera filmer på Tandberg Cntent Server 11/10/2010 Karlstads universitetsbiblitek, Lärstöd Julia Nyberg ch Kenneth Bström På Tandberg Cntent Server lagras alla filmer sm är inspelade via telebildsystemen.

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1 Innehållsförteckning Tillgänglighetsguide Lunds kmmun... 1 Översikt av Guiden... 1 Kmma igång... 2 Sökning ch visning av tillgänglighetsinfrmatin... 2 Resultat av sökning... 3 Rapprtering av nya bjekt

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 5.5

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 5.5 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 5.5 GPal Navigatr Versin 5.5 Innehållsförteckning KAPITEL 1: INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning...1 Innehåll i CDn / DVDn...1 Systemförutsättningar...3 Knventiner

Läs mer

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer:

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer: Printa Variabel Data Variabel data printning tillåter dig att byta infrmatinen ch data i ditt dkument eller i din bild för att skapa utskrifter med unika texter ch bilder i varje kpia. Denna funktinen

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Bluetooth Adapter. Med hjälp av denna adapter

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Jag rek. starkt att alla uppgraderar sin TomTom till version 5 eller högre då massor av nya funktioner och en betydande prestandaskillnad finns.

Jag rek. starkt att alla uppgraderar sin TomTom till version 5 eller högre då massor av nya funktioner och en betydande prestandaskillnad finns. Installation av fartkameror i TomTom Installationstipset är skrivet för TomTom Navigator 3 eller version 5,TomTom Go Classic,ONE,300,500,700 (troligtvis även RIDER) eller TomTom Mobile samt en PC med Microsoft

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Manual för att importera referenser till DiVA

Manual för att importera referenser till DiVA Manual för att imprtera referenser till DiVA Du kan imprtera referenser från PubMed, Web f Science, Libris ch referenshanteringsprgrammet EndNte. Även referenser i frmaten XML, EndNte XML, Endnte Referer

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

ROVBASE. Manual Registrera observation. Version 1.5 2016-01-08

ROVBASE. Manual Registrera observation. Version 1.5 2016-01-08 ROVBASE Manual Registrera observation Version 1.5 2016-01-08 Innehåll Förord 3 Logga in 4 Steg 1: Starta registrering av en rovdjursobservation 5 Steg 2: Fyll i uppgifter på alla flikar 6 Antal djur och

Läs mer

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen Versin 4.2 ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DITT EL-UTTAG Campingplatsnummer: Persnlig kd: Internet bkning: https://www.webel-nline.se Telefn Sverige 075-44 88 000

Läs mer

Din guide till Windows 10

Din guide till Windows 10 Din guide till Windws 10 Lgga in. Efter man startat sin datr så möts man av en skärmsläckare före inlggning. Tryck på valfri tangent eller vänsterklicka med musen för att kunna lgga in med ditt PKxxxx

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Med den här serviceinformationen presenteras den nya Paltronic 50 Version 5.4 för er.

Med den här serviceinformationen presenteras den nya Paltronic 50 Version 5.4 för er. Prdukt: sida: 1/11 Med den här serviceinfrmatinen presenteras den nya Paltrnic 50 Versin 5.4 för er. Versin 5.4 är den första fficiella versin av 5.x generatinen ch ersätter de två föregående betaversinerna

Läs mer

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI 2014-09-25 CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI Krav för inträde till institutinen Grund för vistelse ch typ av finansiering (sida 2) Dkument till HR-enheten på Z1:00 (sida 2) Närmaste

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

2 PROGRAMMERA EN KNAPP FÖR UPPDRAG

2 PROGRAMMERA EN KNAPP FÖR UPPDRAG MANUAL TILL THERMO TRACK-MJUKVARAN 1 ARKIV Therm Track ger dig möjlighet att srtera/gruppera dina arkiv i katalger ch underkatalger. Du kan även göra en förhandsgranskning utan att behöva öppna dem. Om

Läs mer

Avigilon Control Center Bruksanvisning till server. Version 6.2

Avigilon Control Center Bruksanvisning till server. Version 6.2 Avigiln Cntrl Center Bruksanvisning till server Versin 6.2 2006-2017, Avigiln Crpratin. Alla rättigheter förbehålles. AVIGILON, the AVIGILON lg, AVIGILON CONTROL CENTER, ACC, and TRUSTED SECURITY SOLUTIONS.AVIGILON,

Läs mer

Anvisning avseende e-postkommunikation för anställda inom

Anvisning avseende e-postkommunikation för anställda inom E-pst 2015-02-05 1 (6) Skapat av Versin: 1.0 ITM Deans ffice Anvisning avseende e-pstkmmunikatin för anställda inm administratinen på ITM-sklan (Kursiverad text nedan är från KTH:s regelverk.) E-pstkmmunikatin

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

ReSound Aventa 3 Installationsguide

ReSound Aventa 3 Installationsguide ReSound Aventa 3 Installationsguide 1 Innehåll Systemkrav för Aventa 3.... 3 Vanliga Frågor (FAQ) Installation... 4 NOAH vs. Operativsystem... 5 Installera Aventa 3... 6 Installera.NET Framework.... 12

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE Fel i WIZARD 2 Barcode ID Label # 023 Innehåll

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE Fel i WIZARD 2 Barcode ID Label # 023 Innehåll PerkinElmer Singapre Pte Ltd 28 Ayer Rajah Crescent #04-01/08 Singapre 139959 C. Reg. N. 199707113D Phne 65 6868 1688 Fax 65 6779 6567 www.perkinelmer.cm Den 13en Maj 2015 Kära Kund, BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0 Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se Användarmanual för VIDAR 4.0 Innehåll Inledning...3 Systemkrav...3 Installation...3 Att komma igång...4 Inställningar...5 Arbetsgång...5 Ange

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Guide för "RedaxPlot" dataöverföring och användning

Guide för RedaxPlot dataöverföring och användning Guide för "RedaxPlot" dataöverföring och användning Bild 1 Bild 2 Bild 4a Bild 4b Bild 3 Bild 5 Bild 6 Bild 7 Bild 8 Bild 9 Bild 10 Bild 11 Bild 12 Bild 13 Bild 14 Bild 15 Bild 16 Bild 17 SV Guide för

Läs mer

Installation av SaySo med Dolphin Bookshelf - hemanva ndningslicens

Installation av SaySo med Dolphin Bookshelf - hemanva ndningslicens Installation av SaySo med Dolphin Bookshelf - hemanva ndningslicens För att ladda ned, installera och aktivera en SaySo med Dolphin Bookshelf-licens, nedan kallad SaySo, på din dator följ dessa instruktioner.

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014 ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014 Cntents ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014... 1 1. Int ch studieguiderna... 2 2. WebOdi... 3 3. Nppa... 4 4. Inside... 5 5. E-pst...

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL INNEHÅLL 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Checklista... 3 1.2 Lägg till användare... 3 1.3 Registrera VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivera abonnemang samt knyt användare och datorer till abonnemang... 4 1.5 Användarnamn

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Övningar i JavaScript del 2

Övningar i JavaScript del 2 Övningar i JavaScript del 2 Genm dessa övningar frtsätter intrduktinen av JavaScript. Vi tar nu upp if-satser ch lite mer m funktiner. Vi kmmer ckså in på tillämpningar sm att byta en bild på webbsidan

Läs mer

Kom igång med LUPP 6.0

Kom igång med LUPP 6.0 RIB 2012 Sidan 1 av 11 Kom igång med LUPP 6.0 Introduktion... 2 Installation... 4 Vad börjar jag med?... 6 Logga in... 6 Skapa användare... 7 Lägg in organisation, stationer och enheter... 8 Öppna Verksamhetsöversikten...

Läs mer

BaraTrav Meny Version 1.2

BaraTrav Meny Version 1.2 BaraTrav Meny Versin 1.2 BaraTrav är utrustad med en meny sm underlättar för användaren att hitta den funktinalitet sm eftersöks. Menyn är alltid tillgänglig längst upp till vänster i prgramfönstret. Menyn

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2003 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Övningar i JavaScript del 3

Övningar i JavaScript del 3 Övningar i JavaScript del 3 I dessa övningar tar vi upp datumbjektet Date, arrayer ch lpar. Du utgår från ett prgram där man kan klicka på små bilder ch mtsvarande stra bild visas. Detta är i princip samma

Läs mer

Programhandbok GoPal Navigator version 4

Programhandbok GoPal Navigator version 4 Programhandbok GoPal Navigator version 4 - 2 - Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Välkommen!... 4 1.2 CD/DVD-skivans innehåll... 4 1.3 Systemförutsättningar... 6 1.4 Konventioner i denna handbok...

Läs mer

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Innehållet i denna användarhandbok är skyddat av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1. För grundinformation som hur man installerar och

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Så fyller du i ansökan om andrahandsuthyrning:

Så fyller du i ansökan om andrahandsuthyrning: Så fyller du i ansökan m andrahandsuthyrning: Tänk på att en kmplett ansökan måste innehålla blanketterna Ansökan m andrahandsuthyrning (alternativt Ansökan m enkel andrahandsuthyrning) samt Avtal m andrahandsuthyrning.

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

Installationsmanual för Tyfon ADSL

Installationsmanual för Tyfon ADSL Installationsmanual för Tyfon ADSL Introduktion För att underlätta för våra kunder har vi valt att leverera samtliga tjänster med en DHCP-tilldelad IP-adress vilket underlättar för er som kund. Har ni

Läs mer