Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok Navigationsprogramvaran"

Transkript

1 Användarhandbok Navigationsprogramvaran

2 - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande Viktiga informationer Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort Ytterligares kartmaterial Överföring av kartmaterial till ett minneskort Överföring av installationsfiler och kartmaterial till interna minnet Överföring av information (GoPal Assistant) Betjäning av navigationsprogramvaran Symboler Kort Mål Välj markeringen som mål Sök efter Favoriter Sista orterna Ruttoptioner Foga till favoriter Ange orten på kartan Beräkna rutten Snabbsökning Sökning efter omkrets Ruttplanering Spara aktuell position Förvalta målminnet Rutt Gå till Ändra rutt Vägbeskrivning Ruttoptioner Stoppa väganvisning Visa D-kort resp. 3D-kort Pilöversiktsbild Trafiksituation Kompass Reseinfo Ytterligare användningar Inställningar Apparatinställningar Bild Ljudstyrka... 21

3 Språk Välj navigationsområde Hastighetsvarning Söka efter TMC-sändare TMCpro-sökning Omväg Favoritbensinmackar Kategori för snabbsökning Info Ytterligare hänvisningar Ansvar Varumärken... 25

4 Idrifttagande I detta kapitel finner Du informationer till följande teman: 1.1 Viktiga informationer 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort 1.3 Ytterligares kartmaterial 1.4 Överföring av kartmaterial till ett minneskort 1.5 Överföring av installationsfiler och kartmaterial till interna minnet 1.6 Överföring av information (GoPal Assistant)

5 Viktiga informationer Av säkerhetsskäl får föraren inte göra några inmatningar under färden. Navigationssystemets anvisningar är rekommendationer. I vilket fall som helst måste vägtrafikordningen beaktas. Fordonsfönster av termoglas eller fönster belagda med förångad metall inskränker GPSmottagningen kraftigt. För det mesta har denna metallisering en speciell öppning bakom vilken man kan placera navigationsapparaten. Om detta inte är fallet måste man montera en i handeln förekommande GPS-antenn på utsidan, t.ex. på fordonstaket. 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort Mjukvaran för ditt navigationssystem kan även installeras från ett minneskort som har anpassats för detta. Förinstallerad mjukvaran måste först avinstalleras (se användarhandboken). Vid första användningen måste navigationssystemet installeras. Gör så här: a. Ta försiktigt ut minneskortet ur förpackningen. Se till att kontakterna inte rörs vid eller blir smutsiga. b. Sätt i minneskortet i SD-/MMC läsaren. c. Klicka på OK för att installera användningen. När all data har kopierats till ditt navigationssystem visas huvudskärmen där du kan göra alla inställningar till navigationssystemet. Notera Var vänlig beakta att man efter installationen av programvaran måste motta en giltig GPSsignal samt att tidszonen måste ställas in så att korrekt ankomsttid kan beräknas vid framtida ruttberäkningar. 1.3 Ytterligares kartmaterial Ditt navigationssystem har redan utrustats med en digitaliserad karta för ditt land i interna minnet. Med ett minneskort kann man använda ytterligare digitaliserade kartor i interna minnet. Beroende på modell finns ytterligare digitaliserade kartor på din DVD. Dessa kartor kann direkt överföras till ett minneskort. Vi rekommenderar att en extern kartläsare används (se användarhandboken). Beroende på kartmaterialets storlek är det nödvändigt med minneskort med en kapacitet på 256 MB,512 MB,1.024 MB eller mer. Notera Observera att vissa apparater levereras utan minneskort. Om detta är fallet, så finns redan installations- och kortinformationen på apparaten. Installationen sker då automatiskt. Ytterligare minneskort (MMC-eller SD-kort) finns att köpa i handeln.

6 Överföring av kartmaterial till ett minneskort Det är bäst att överföra annat kartmaterial till minneskortet via din dators filhanterare. Gör så här: a. Lägg i DVD:n med önskat kartmaterial. b. Öppna din dator och välj enhet för DVD:n. c. Kopiera filen med formatet.psf från katalogen från önskad region till katalogen MapRegions på ditt minneskort. Det går att överföra flera filer med kartmaterial till dit minneskort beroende på minneskortets storlek. Se till att du har tillräckligt med minne på minneskortet. Om du har kopierat digitaliserade kartor från flera länder eller ländergrupper, måste du välja önskad karta för resp. land i ditt navigationssystem. 1.5 Överföring av installationsfiler och kartmaterial till interna minnet Ditt system har ett internt, ej flyktigt minne, som befinner sig i mappen \My Flash Disk. Med ActiveSync kan du visa denna mapp samt ytterligare mappar med alternativet Sök. Ändringar av mappar och filer kan göras på samma sätt som i filhanteraren. För att kunna installera installeringsfilerna och kartmatrialet måste de mappar som behövs skapas. Skapa mappen INSTALL (\My Flash Disk\INSTALL) för installeringsfilerna. Flytta kartmaterialet till mappen MapRegions (\My Flash Disk\MapRegions). Se till att du döper mapparna som ovan när du skapar dem. Har du sparat ytterligare data på ditt navigationssystem måste du se till att du har tillräckligt med minne när du överför datan. Om detta inte är fallet, radera den data du inte behöver. Notera För att överföra datan måste navigationssystemet vara ansluten till datorn via ActiveSync (se användarhandboken). 1.6 Överföring av information (GoPal Assistant) För att överföra installationsfilerna och kartdatan till navigationssystemet finns GoPal Assistant som hjälp. Använd minneskortläsaren eller en Microsoft ActiveSync -anslutning för att göra detta. Överföra installationsfiler Notera Observera att minneskortet formateras innan överföringen av informationen! Se därför till innan att inga viktiga filer finns på minneskortet! Innan mjukvaran installeras måste installationsfilerna överföras med hjälp av GoPal Assistant på följande sätt:

7 - 7 - a. Mjukvaran startar automatiskt efter att DVD:n har lagts in i enheten på datorn. Om inte mjukvaran startas automatiskt, kan den även startas i Windows Explorer direkt från DVD:n via filen GoPalAssistant.exe (förteckningen: Assistant). b. Lägg i ditt minneskort i kartläsaren eller anslut navigationssystemet med din dator via ActiveSync. c. Välj enhet för ditt minneskort eller enhet som är ansluten med din dator via ActiveSync. d. Med Överföra mjukvara kan du nu överföra mjukvarans installationsfiler från DVD:n till minneskortet. Notera Observera att mjukvaran installeras på navigationssystemet först efter att en hard-reset (se användarhandboken) har gjorts. Överföra kartinformation Efter överföringen av installationsfilerna till minneskortet kan du i menykartan sammanställa ditt personliga kartområde. Med GoPal Assistant kan du senare även anpassa ditt personliga kartområde, d v s radera kartregioner som ej behövs eller lägga till nya. a. Mjukvaran startar automatiskt efter att DVD:n har lagts in i enheten på datorn. Om inte mjukvaran startas automatiskt, kan den även startas i Windows Explorer direkt från DVD:n via filen GoPalAssistant.exe (förteckningen: Assistant). b. Lägg i ditt minneskort i kartläsaren eller anslut navigationssystemet med din dator via ActiveSync. c. Välj enhet för ditt minneskort eller enhet som är ansluten med din dator via ActiveSync. d. Du kan nu via Överföra kartinformation växla till kartskärmen där du kan sammanställa ditt personliga kartområde genom att klicka på kartregionerna. För att göra detta, följ mjukvarans anvisningar! Notera Efter att du just har överfört navigationsmjukvarans installationsfiler till ditt minneskort befinner du dig i menyn på din minneskortenhet och kan direkt via Overföra kartinformation växla till kartskärmen.

8 Betjäning av navigationsprogramvaran I detta kapitel finner Du informationer till följande teman: 2.1 Symboler 2.2 Kort 2.3 Mål 2.4 Rutt 2.5 Visa 2.6 Inställningar

9 Symboler Symboler inom menyn Med denna symbol startar du menyraden. Med denna symbol kommer du till menyn Visa. Med denna symbol kommer du till menyn Mål. Med denna symbol kommer du till menyn Rutt. Med denna symbol kommer du till menyn Inställningar. Med denna symbol kommer du till menyn Hjälp. Med denna symbol kommer du till tidigare visa. Med denna symbol bekräftar du ditt val och kommer till nästa visa. Med denna symbol lämnar du navigationsmjukvaran. Symboler på kartan Genom att klicka på denna symbol kommer du till kompassen. Denna symbol visar ditt systems laddnings status. Med denna symbol ser du mottagningskvlitén för ditt GPS och genom att klicka på symbolen, växla till visa kompass. Med TCM-modulen kan aktuell trafikinformation mottagas som därefter visas i kartan med motsvarande trafiksymbol. Den gröna TMCpro-symbolen visar om TMCpro kan läsas. Vid röd TMCpro-symbol kan ingen TMCpro-data läsas. Vid manuell omväg vid trafikstockning informeras du om närmaste trafikstörningar som ligger på din rutt och påverkar din restid. Genom att klicka på varningssymbolen kommer du till skärmen trafikvarningar. Finns det inga trafikstörningar på den planerade rutten, visas symbolerna i grått. Telefonfunktion (endast vid Bluetooth-kompatibla apparater) Den aktuella hastighetsgränsen visas på vissa sträckor på kartan.

10 Kort Kartöversiktsbilden innehåller följande informationer: Upplösning: 320 x 240 pixlar Upplösning: 480 x 272 pixlar

11 Kompass Den gata som Du just nu befinner Dig på 1 Din aktuella position Huvudmeny/autozoom 2 Indikering av TMC-mottagningskvalitet Trolig ankomsttid Indikering av batteristatus Återstående körtid Indikering av GPS-mottagningskvalitet Resterande avstånd till målet Skala Visa Zoom 1) Vid en manöver visas ytterligare information om avstånd och avfarter. Informationen om avfarterna kan även upplysa om filerna, såvida denna information finns i kartmaterialet. 2) Efter en in- eller utzoomning kan man åter aktivera autozoom via denna strömbrytare. Genom att trycka på touchscreen med ett finger eller med en penna kan Du förflytta kartan. Du kan välja ett mål direkt från kartan. Skriv in området på kartan som du vill navigera till. Om det inskriva området inte är önskat mål, kan du med hjälp av menyn på nedre raden växla till ytterligare markerade områden i närheten. Navigera till tidigare markering i kartan. Navigera till nästa markering i kartan. Välj markeringen som mål.

12 Mål Efter start av navigationsprogramvaran kan Du omedelbart efter målinmatningen planera och köra en rutt Välj markeringen som mål. Upplösning: 320 x 240 pixlar Upplösning: 480 x 272 pixlar

13 Val av en målort bland de sista orterna Val av sökkategori (gator/vägar eller särskilda orter) Ange stad resp. välj land Inmatning av postnumret Ange gata resp. husnummer 1 Val av en målort bland favoriterna 1) Om en särskild ort (t.ex. hotell) har valts som sökkategori ersätts inmatningsrutorna Gata och Husnummer av inmatningsrutan Namn. Notera Via postnumret och / eller via staden kan Du söka en ort. För att förbättra sökningen kan man ange gata och husnummer. Om man vid beräkningen av rutten även kan ta hänsyn till husnumret indikeras detta i bilden Detaljinformationer. Det går även att navigera till ett ortscentrum utan att ange ett gatunamn eller till en gata utan att ange husnummer. Vid sökning efter en särskild ort (t.ex. bensinstationer) möjliggör inmatningen av namnet en mera exakt sökning. Mata med hjälp av knappsatsen in Din måladress. Navigationsmjukvaran kompletterar adressen automatiskt vid sökning efter målort och visar efter några angivna tecken de bästa tre resultaten samt en lista med alla möjliga resultat. Om den av Dig önskade orten inte visas i förteckningen krävs eventuellt mera exakta informationer i adressinmatningen Sök efter Via sökkategorin kan Du bestämma målets art. Som standard är gatan till den sökta adressen förinställd. Dessutom kan Du genom val av en annan kategori i en bestämd stad söka efter särskilda orter som t.ex. hotell, flygplatser eller bensinstationer. Om du har en apparat med Bluetooth och om den har ett telefonnummer, kan du via detaljinformation välja det numret Favoriter I denna förteckning befinner sig de av Dig sparade mål som Du ofta kör till Sista orterna Senaste använda orter sparas i kronologisk ordning. De senaste tre orterna kan väljas direkt i adresslistan och resten kan väljas via Sista orternar.

14 Ruttoptioner Innan Du beräknar rutten kan Du bestämma ruttoptionerna i detaljinformationerna till målet. Med ruttoptionerna har Du inflytande på det sätt och vis på vilket Du leds till Ditt mål. För motorfordon optimerad ruttberäkning och ruttledning (standardoption) För cyklister optimerad ruttberäkning och ruttledning (möjlig upp till en omkrets på 50 km) För fotgängare optimerad ruttberäkning och ruttledning (möjlig upp till en omkrets på 50 km) Optimerad ruttberäkning och ruttnavigering för motorcyklister. Den beräknade rutten optimeras vad gäller resetiden (standardoption) Den beräknade rutten optimeras vad gäller sträckans längd Ekonomisk rutt: en kombination av kort och snabb rutt Ruttberäkningen tar även hänsyn till vägar med vägavgift (standardoption) Vägar med vägavgit undviks vid beräkning av rutten Ruttberäkningen tar även hänsyn till motorvägar (standardoption). Motorvägar undviks vid beräkning av rutten Motorvägar undviks vid beräkning av rutten Färjor undviks vid beräkning av rutten Ingen omväg Manuell omväg Automatisk omväg Foga till favoriter Denna option kan Du välja i detaljinformationerna för att spara den indikerade orten i Favoriter Ange orten på kartan Via denna option kan Du i förväg låta indikera den under detaljinformationer indikerade orten på kartan.

15 Beräkna rutten När Du har kontrollerat måluppgifterna och när ruttoptionerna är angivna enligt Dina önskemål kan Du starta ruttberäkningen. Beräkningen kan endast äga rum om apparaten fungerar felfritt. Störningar är kännetecknade som följer: GPS-mottagningen är störd. Därför kan Din aktuella position inte fastställas Snabbsökning Via snabbsökningen kan du direkt söka efter en tidigare inställd sökkategori (t ex. hotell, flygplatser eller bensinmackar) Sökning efter omkrets Särskilda orter i närheten av Din aktuella position erbjuds Dig som val. Därvid indikeras även avståndet fågelvägen till de orter som har hittats. Notera Navigationsprogramvaran söker först inom en snävare omkrets. Om den inte hittar några resultat där, utsträcks sökningen till en större omkrets. Därigenom kan det under vissa omständigheter uppstå ett temporärt dröjsmål Ruttplanering Här har du möjlighet att planera en rutt (t ex. kvällen innan en resa) genom att ange önskad start- och målposition utan påslagen GPS-mottagare. Man kan ange flera mål som sedan navigeras till efter varandra. Din startposition (som standard används senaste använda position). Du kann lägga till upp till 5 mål. Flytta det valda målets position uppåt. Flytta det valda målets position nedåt. Radera ett mål. Har kan ruttens startpunkt ändras. Med enna funktion optimeras ruttens totala sträcka. Via funktionen Starta målledning kan Du efter en ruttplanering aktivera den planerade rutten i huvudmenyn. Härtill måste GPS-mottagaren motta en signal.

16 Spara aktuell position Via denna funktion kan Du spara Din aktuella position som favorit. Förutsättning för detta är att Du mottar en GPS-signal med Din navigationsapparat Förvalta målminnet Under funktionen Förvalta målminnet kan du döpa om resp. radera dina favoriter eller radera senaste orten du åkt till målet eller radera alla senaste orter. 2.4 Rutt Efter en genomförd ruttberäkning leds Du med hjälp av akustiska och optiska manöveranvisningar till det förutbestämda målet. Följande funktioner kan du använda under en ruttkörning: Gå till Under ruttledningen eller efter en ruttplanering kan Du här växla till en översikt över Din rutt, till målområdet eller tillbaka till Din aktuella position. Vid en ruttplanering motsvarar den av Dig valda startpunkten positionen Ändra rutt Här kan du ändra rutten (se Avsnitt , Ruttplanering ) Vägbeskrivning Av beskrivningen av sträckan framgår vilka gator eller vägar Du måste använda för att komma fram till Ditt mål. Dessutom är gränsövergångar till andra länder utmärkta. Vägbeskrivningen står endast till förfogande om Du har beräknat en rutt Ruttoptioner Du kan även ändra ruttval under ruttkörningen, för att påverka hur du förs till målet (se Avsnitt , Ruttplanering ).

17 Stoppa väganvisning Du kan med denna funktion även avbryta aktuell ruttkörning och radera rutten från minnet. 2.5 Visa Under ruttkörningen kan du växla mellan olika vyer: D-kort resp. 3D-kort. Här är det möjligt att snabbt växla mellan visning i 2D och 3D Pilöversiktsbild Pilöversiktsbilden innehåller följande informationer: Upplösning: 320 x 240 pixlar

18 Upplösning: 480 x 272 pixlar Nästa manöver Den gata som Du just nu befinner Dig på Indikering av TMC-mottagningskvalitet Förhansinformation om gatan efter nästa gata Med denna symbol kommer du till tidigare visa. Trolig ankomsttid Indikering av batteristatus Återstående körtid Indikering av GPS-mottagningskvalitet Resterande avstånd till målet Avstånd till nästa manöver Trafiksituation Med denna funktion kan du visa aktuell trafikinformation i en lista. Först visas trafikinformation som avser din rutt (sorterade efter avstånd) och sedan resultaten som inte avser på din rutt (i alfabetisk ordning). När du valt i listan, visas detaljerad upplysning om denna trafikinformation. Befinner sig trafikstörningen på din rutt visas i detalj avståndet till trafikstörningen. Om trafikstörningen påverkar din restid (bilkö, trafikstockning) visas i detalj den förutspådda förlorade restiden. Finns det inga trafikstörningar på den planerade rutten, visas symbolerna i grått. I listan över trafikvarningar ges utöver avståndet till trafikstörningar för relevanta ruttar och trolig tidsförlust möjligheten till att beräkna en alternativ rutt. Om du inte vill beräkna en alternativ rutt, avvisa och varningssymbolen försvinner från kartan. Om du vill beräkna en alternativ rutt, kommer navigeringsmjukvaran att beräkna en rutt där trafikvarningen möjligen undviks. Kan inte en alternativ rutt beräknas, så försvinner varningssymbolen från kartan. Du kan välja ruttrelevanta trafikstörningar en gång till i listan och därefter beräkna en alternativ rutt på nytt.

19 Notera I Tyskland kan förutom TMC-information även TMCpro.information mottagas (se Avsnitt 2.6.8, TMCpro-sökning ). Både i listan samt i detaljvisningen markeras ett trafikmeddelande med en extra symbol Kompass I kompassen kan Du avläsa hastigheten, den aktuella längd- och breddgraden samt GPSmottagningskvalitet (HDOP-värde). Körriktningen indikeras på ett tillförlitligt sätt frän hastighet på ca 5 km/h. Dessutom indikeras GPS-tiden i form av Greenwich Mean Time (GMT) efter en engångsmottagning av en GPS-signal Reseinfo Här hittar du information om din aktuella rutt som t ex. genomsnittshastighet, total tid du hittills har kört eller redan tillryggalagd sträcka Ytterligare användningar Om ditt navigationssystem har ytterligare användningar så kan dessa startas direkt från navigationsmjukvaran.

20 Inställningar Navigationsprogramvaran kan konfigureras individuellt via en rad inställningar Apparatinställningar Följande inställningar kan genomföras på ditt navigationssystem: I denna vy visas batteriets laddningsstatus, d.v.s. om batteriet laddas just nu. Dessutom kan du välja en tid då apparaten ska stängas av för att spara ström för drift av nät- och batteri. I denna inställningmask kan Du kalibrera touchscreenen på nytt (justera) om den reagerar oprecist på beröringar. För kalibreringen visas ett kors i mitten av skärmen. När man trycker på detta kors vandrar det vidare över skärmen. Tryck upprepade gånger på korset tills det befinner sig mitt på skärmen. Genom att åter trycka på touchscreenen läses kalibreringen in. Om Du inte bekräftar kalibreringen lämnas bilden åter utan ändringar efter en förinställd tidsperiod. Ställ här in, om titeln på MP3s ska visas i navigationsmjukvaran vid uppspelning. Här ställer Du in Din apparats ljudstyrka (t.ex. knappklick). Här kan Du anpassa skärmens ljusstyrka. Med denna funktion kan alla fabriksinställningar av systemet återställas. Telefonfunktion (endast vid Bluetooth-kompatibla apparater)

21 Bild Du kan anpassa indikeringen som följer: Kartan visas i nordlig riktning eller i körriktningen beroende av kartans skala (2D-kartbild). Kartan vänds alltid i körriktningen (2D-kartbild). Kartan visas alltid i nordlig riktning (2D-kartbild). 3D-kartan visas alltid i fartriktning. Zoomfunktionen är fortsatt aktiv i 3D-kartan, men man kan inte längre flytta kartan. Visar kartöversiktbilden med en design som har anpassats till dagsljus. Visar kartöversiktsbilden med en design som har anpassats till mörker. Kartans design anpassas beroende av klocktiden till dagsljus eller till mörker. Under en manöver kopplas automatiskt om från karta till pilöversiktsbild. Efter manövern växlas automatiskt åter till kartöversiktsbilden. Kartan visas även under en manöver. Manöverpilen visas i förminskad storlek på kartan Ljudstyrka Här anpassar Du ljudstyrkan i de akustiska anvisningar som används i navigationsprogramvaran. Systemljudstyrkan anpassas i apparatinställningarna under Inställningar Språk Om flera språk är förinstallerade i Din navigationsapparat kan Du välja ett annat språk här. Efter valet startas apparaten på nytt och det språk används som Du har valt Välj navigationsområde Om Du vill ha fler än ett kartområde installerat på Ditt minneskort, kan Du välja önskat område här Hastighetsvarning Denna funktion används för att genom en akustisk varningssignal bli informerad när tillåten maxhastighet överskrids, vilket även visas med en symbol på kartan. Du kan låta dig varnas genom en akustisk varningssignal när tillåten maxhastighet överskrids med 5, 10, 15, 20, 25, 30 km/h resp. mph.

22 Visa utan varning: Här visas endast tillåtna hastigheter på kartan utan att en varningssignal ljuder vid överskridning av maxhastighet. Visa ej: Här kan hastighetsvarningen deaktiveras Söka efter TMC-sändare Här söks det automatiskt efter en ny sändare. Vid försämring av mottagsningskvalitén söks en ny sändare automatiskt. Vid manuell sökning av sändare går det att ställa in en TMC-sändare som standard. Försämras TNC-signalen så söks det inte automatiskt efter en ny sändare. Här kan du söka efter TMC-sändare i 100 khz-steg TMCpro-sökning Här kan man ställa in om man vill mottaga TMCpro-trafiknyheter. Notera TMC använder information från polis, vägverket etc. TMCpro använder sig till skillnad från TMC av automatiska datasensorer vid motorvägsbroar, integrerade sensorer i vägen och bilar med tekniken Floating Car Data (FCD). Användning av TMCpro (TMCpro) Parallell användning av TMC och TMCpro (TMCprotrafikinformation har markerats) Användning av TMC (inte TMCpro) Omväg I denna meny kan du välja inställningen 'automatiskt omväg vid trafikstockningar'. Med hjälp av aktuell trafikinformation beräknar navigationsmjukvaran alternativruttar förbi trafikstörningarna som ligger på din rutt och påverkar din restid. Vid manuell omväg vid trafikstockning informeras du genom en varningssymbol på kartan om närmaste trafikstörningar som ligger på din rutt och påverkar din restid. Genom att klicka på varningssymbolen kommer du till menyn trafikvarningar, där du kan välja om en alternativrutt ska beräknas eller inte. Om du har valt ingen omväg kommer aktuell trafikinformation att ignoreras vid ruttplaneringen Favoritbensinmackar Ange här namnen på dina favoritbensinmackar. Detta kan vara till nytta om du har ett kundkort till en bensinmack och vill söka efter den.

23 Kategori för snabbsökning Här kan du ange sökkategori för snabbsökning av ort (t ex. bensinmack) Info Här finner Du informationer om programvaru- och kartversionen.

24 Ytterligare hänvisningar I detta kapitel finner Du informationer till följande teman: 3.1 Ansvar 3.2 Varumärken

25 Ansvar Programvaran och bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. MEDION AG kan inte hållas ansvarig för riktigheten i bruksanvisningen eller hållas ansvariga för skador som uppstår vid användningen av den. För att förbättra kvalitén på våra produkter välkomnar vi alla förslag för förbättringar och rapporter om alla eventuella fel. 3.2 Varumärken Alla varumärken, som nämns i detta dokument är möjligtvis registrerade av tredje part och lyder under nuvarande lagar samt deras ägare utan undantag. Alla nämnda produktnamn, sällskap eller märken kan vara registrerade varumärken. Varje rättighet som inte uttryckligen ges är otillåten. Frånvaron av märkning av registrerade varumärken skall inte uppfattas som att det aktuella varumärket inte är skyddat. Windows och ActiveSync är varumärken som är registrerade av Microsoft Corporation.

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

- 1 - Användarhandbok Navigationsprogramvaran

- 1 - Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 1 - Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande...4 1.1 Viktiga informationer...5 1.2 Installation av navigationsprogramvaran...5 1.2.1 Nyinstallation av navigationsprogramvaran...5

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY NV- U70. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY NV-U70 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 2110. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 2110 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER AVIC-S1. Du hittar svar på alla dina frågor i PIONEER AVIC-S1 instruktionsbok

Läs mer

Navigeringssystem. TravelPilot RGS 08. Bruksanvisning

Navigeringssystem. TravelPilot RGS 08. Bruksanvisning Navigeringssystem TravelPilot RGS 08 Bruksanvisning Trafiksäkerhet Hantering under färd Som bilförare måste du ägna hela din uppmärksamhet åt den omgivande trafiken. Låt bli knappar och reglage i kritiska

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska Användarmanual NAVIGON 7100 7110 Svenska Februari 2008 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska unionen (EU).

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT NAVIRECHNER

Läs mer

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MN7 PDA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual. Navigation

Användarmanual. Navigation Användarmanual Navigation Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från Clarion reproduceras

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6 PDA

Användarmanual. MobileNavigator 6 PDA Användarmanual MobileNavigator 6 PDA Utgåva: mars 2007 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20a D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare.

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare. TomTom ONE 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom ONE A B D E F C A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt b Billaddare

Läs mer

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL SWEDISH Komma igång När du använder navigationsprogramvaran första gången kommer en startinställningsprocess att startas automatiskt. Gör så här: Välj programspråk.

Läs mer

Din manual NAVIGON 1310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2362124

Din manual NAVIGON 1310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2362124 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 1310. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 1310 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 12xx 22xx. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 12xx 22xx. Svenska Användarmanual NAVIGON 12xx 22xx Svenska September 2008 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller

Läs mer

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Bruksanvisning Navigering Tack för att du valt Blaupunkt Navigation som ditt navigationssystem. Börja använda enheten direkt. Denna handbok beskriver

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON MOBILENAVIGATOR

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 910. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Becker MAP PILOT Bruksanvisning

Becker MAP PILOT Bruksanvisning Becker MAP PILOT Bruksanvisning SV_ECE_V2.5_A >>NNEHÅLLSFÖRTECKNING L 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Säkerhetsanvisningar 4 Becker MAP PILOT 5 Användning 5 Packa upp

Läs mer

Volvo Sensus Connected Touch navigation

Volvo Sensus Connected Touch navigation Användarhandbok Volvo Sensus Connected Touch navigation Navigationsprogramvara för Sensus Connected Touch navigation Svenska Oktober 2013, ver. 2.0 Tack för att du valt Sensus Connected Touch navigation

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 510. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

Det språk som används för knappar och menyer i din TomTom App är detsamma som det språk du valde i iphone-inställningarna.

Det språk som används för knappar och menyer i din TomTom App är detsamma som det språk du valde i iphone-inställningarna. TomTom App 1. Komma igång Komm a igång Tryck på den här knappen på din iphone när du vill starta TomTom App. Det språk som används för knappar och menyer i din TomTom App är detsamma som det språk du valde

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 930T http://sv.yourpdfguides.com/dref/2366952

Din manual TOMTOM GO 930T http://sv.yourpdfguides.com/dref/2366952 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 930T. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Jag rek. starkt att alla uppgraderar sin TomTom till version 5 eller högre då massor av nya funktioner och en betydande prestandaskillnad finns.

Jag rek. starkt att alla uppgraderar sin TomTom till version 5 eller högre då massor av nya funktioner och en betydande prestandaskillnad finns. Installation av fartkameror i TomTom Installationstipset är skrivet för TomTom Navigator 3 eller version 5,TomTom Go Classic,ONE,300,500,700 (troligtvis även RIDER) eller TomTom Mobile samt en PC med Microsoft

Läs mer

Nokia Kör 3.0 Användarhandbok

Nokia Kör 3.0 Användarhandbok Nokia Kör 3.0 Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Innehåll Om Nokia Kör 3 Köra till ett bestämt mål 3 Spara eller visa en plats 4 Använda röstvägledning 4 Ladda ned eller ta bort kartor 5 Navigera offline

Läs mer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom navigation module Bildocka USB-kabel MyTomTom-broschyr 2 2. Viktig information Viktig information Bildocka Tryck in

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

CoPilot Pocket PC6 Bruksanvisning för satellitnavigation

CoPilot Pocket PC6 Bruksanvisning för satellitnavigation CoPilot Pocket PC6 Bruksanvisning för satellitnavigation www.alk.eu.com copyright 2006. ALK Technologies Ltd. All rights reserved. EU_Major_Install_Disc copyright copyright 2006. 2006. ALK ALK Technologies

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Ovi Kartor för mobilenheter. Utgåva 1

Ovi Kartor för mobilenheter. Utgåva 1 Ovi Kartor för mobilenheter Utgåva 1 Innehåll Planera en rutt 11 Kartor översikt 3 Min position 3 Visa din position och kartor 3 Kartvy 4 Ändra kartans utseende 4 Ladda ned och uppdatera kartor 4 Använda

Läs mer

Varning och Försiktighet

Varning och Försiktighet Skyltarna Varning och Försiktighet som visas nedan, finns med i bruksanvisningen och på enheten. De visar säker och korrekt hantering av produkten, så att personskador på dig eller andra undviks, och så

Läs mer

Ovi Kartor för mobilenheter

Ovi Kartor för mobilenheter Ovi Kartor för mobilenheter Utgåva 1 2 Innehåll Innehåll Översikt över Kartor 3 Min position 3 Visa din plats och kartan 3 Ändra utseende på kartan 4 Hämta och uppdatera kartor 5 Använda kompassen 5 Om

Läs mer

Din manual ROUTE 66 MINI MAXI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1181265

Din manual ROUTE 66 MINI MAXI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1181265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ROUTE 66 MINI MAXI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVMAN F37M http://sv.yourpdfguides.com/dref/3214388

Din manual NAVMAN F37M http://sv.yourpdfguides.com/dref/3214388 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN F37M. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVMAN F37M instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

nüvi 1690 snabbstartshandbok

nüvi 1690 snabbstartshandbok nüvi 1690 snabbstartshandbok 0110229 Titta närmare på nüvienheten I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av produkten

Läs mer

Svenska. Onlinehandbok

Svenska. Onlinehandbok Svenska Onlinehandbok LÄS DETTA INNAN DU ANVÄNDER GO!EXPLORE Kontrollera att PSP -systemets inställningar för date and time / datum och tid och time zone /tidszon är korrekta och att systemets mjukvaruversion

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE Instruktion Rekonditionering Handi Note 4 Art.nr 706425 Rev B SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 1.2 Licens... 3 1.3 Förlängning av licensen... 3 2 Medföljande delar...

Läs mer

TomTom Rider Referensguide

TomTom Rider Referensguide TomTom Rider Referensguide Innehåll Vad finns i kartongen? 7 Vad finns i kartongen?... 7 Viktig information 9 Montera din navigeringsenhet... 9 Använda ett headset... 10 Slå på... 10 Inställningar... 11

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Användarmanual. MioMap 2.0

Användarmanual. MioMap 2.0 Användarmanual MioMap 2.0 Utgåva oktober 2005 Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Användarmanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan

Läs mer

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo GPS-antenn Strömknapp Tryck på och håll ned för att sätta på/stänga av zūmo. Tryck snabbt för att justera belysningens ljusstyrka.

Läs mer

WINDOWS 8.1. Grunder

WINDOWS 8.1. Grunder WINDOWS 8.1 Grunder EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows

Läs mer

NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium

NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium Användarmanual Svenska Augusti 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

Handi5 SW Demo. Installationsanvisningar. Nedladdning direkt till enheten eller Manuell installation genom nedladdning av filer via PC.

Handi5 SW Demo. Installationsanvisningar. Nedladdning direkt till enheten eller Manuell installation genom nedladdning av filer via PC. Bruksanvisning Handi5 SW Demo Installationsanvisningar Nedladdning direkt till enheten eller Manuell installation genom nedladdning av filer via PC Rev D SE 1. Inledning I det här dokumentet ges en generell

Läs mer

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Pekskärm 2. På/av-knapp 3. Laddningslampa 4. USB-anslutning B Hållare C RAM Mount -monteringssats

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 3100. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 3100 instruktionsbok (information,

Läs mer

DESTINATOR NAVIGATES FÖR PACKARD BELL COMPASSEO ANVÄNDARHANDBOK

DESTINATOR NAVIGATES FÖR PACKARD BELL COMPASSEO ANVÄNDARHANDBOK DESTINATOR NAVIGATES FÖR PACKARD BELL COMPASSEO ANVÄNDARHANDBOK Meddelanden och ansvarsfriskrivning Copyright Destinator Navigates för Packard Bell Compasseo Användarhandbok. Copyright 2006 Packard Bell

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 39 TMJ1 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr. 412 24/10/2007 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE

Läs mer

1. Vad är platsregistrering?

1. Vad är platsregistrering? 1. Vad är platsregistrering? Du kan registrera platser på kartan, t.ex. ditt hem, favoritplatser och snabbvalsplatser, som favoriter. Upp till 106 platser, inklusive 1 hem och 5 snabbvalsplatser, kan registreras.

Läs mer

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4 Handbok för programvaran GoPal Navigator Version 4 GoPal Navigator Version 4 Innehållsförteckning KAPITEL 1. INTRODUKTION... 1 Välkomsthälsning...1 Innehåll i CDn / DVDn...1 Systemförutsättningar...3 Konventioner

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

Innehållsförteckning: Säkerhet och underhåll...1 Säkerhetsanvisningar... 1 Säkerhetskopiering av data... 2 Driftvillkor... 2 Reparation...

Innehållsförteckning: Säkerhet och underhåll...1 Säkerhetsanvisningar... 1 Säkerhetskopiering av data... 2 Driftvillkor... 2 Reparation... Innehållsförteckning: Säkerhet och underhåll...1 Säkerhetsanvisningar... 1 Säkerhetskopiering av data... 2 Driftvillkor... 2 Reparation... 2 Omgivningstemperatur... 3 Elektromagnetisk tolerans... 3 Anslutning...

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Innehållet i denna användarhandbok är skyddat av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140

Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140 Magellan Maestro Användarhandbok Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140 Magellan Navigation SAS. - ZAC de la Fleuriaye - BP 60433 44477 Carquefou Cedex - France VIKTIGA SÄKERHETSVARNINGAR Magellan Maestro

Läs mer

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Din manual MAGELLAN MAESTRO 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297214

Din manual MAGELLAN MAESTRO 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297214 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink Vanliga frågor

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink Vanliga frågor Index TOC 1. Audio Q: Hur ändrar jag ljudkälla, exempelvis från FM-radio till USB-musik? A: Genom att trycka på RADIO-knappen kan du bläddra bland alla tillgängliga radiokällor. Genom att trycka på MEDIA-knappen

Läs mer

Din manual NAVMAN B10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1220701

Din manual NAVMAN B10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1220701 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN B10. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVMAN B10 instruktionsbok (information,

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Vanliga frågor

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Vanliga frågor Innehåll TOC 1. Audio Q: Hur växlar jag mellan radio- och mediekällor, till exempel FM-radio och USB? A: Om du vill växla mellan olika ljudkällor kan du antingen välja respektive källa på startsidan, trycka

Läs mer

1. Förord. Säkerhetsföreskrifter. Svenska VAR FÖRSIKTIG. Varning

1. Förord. Säkerhetsföreskrifter. Svenska VAR FÖRSIKTIG. Varning Owner s manual (Navigation) Mode d emploi (Navigation) Benutzerhandbuch (Navigation) Manuale dell utente (Navigazione) Gebruikershandleiding (Navigatie) Guía de usuario (Navegación) Ägarhandbok (Navigation)

Läs mer

Användarhandbok EasiNav

Användarhandbok EasiNav Användarhandbok EasiNav Navigationsprogramvara för PNA Svenska DocVersion 2.0 Meddelande om upphovsrätt Produkten och informationen i denna dokumentation kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

Läs mer

GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87

GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87 GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87 Föreskriven användning Produkten kan motta och tolka GPS-signalen. Via en trådlös bluetooth-anslutning blir denna data tillgänglig

Läs mer

GPS 72H. snabbstartshandbok

GPS 72H. snabbstartshandbok GPS 72H snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar. Konventioner för handboken När du

Läs mer

ROVBASE. Manual Registrera observation. Version 1.5 2016-01-08

ROVBASE. Manual Registrera observation. Version 1.5 2016-01-08 ROVBASE Manual Registrera observation Version 1.5 2016-01-08 Innehåll Förord 3 Logga in 4 Steg 1: Starta registrering av en rovdjursobservation 5 Steg 2: Fyll i uppgifter på alla flikar 6 Antal djur och

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

NOTERA!!! Innan Ni öppnar applikationen, var god aktivera Bluetooth på Er p910i. Snabbstartsguide. Tracker MyWay. Svensk version

NOTERA!!! Innan Ni öppnar applikationen, var god aktivera Bluetooth på Er p910i. Snabbstartsguide. Tracker MyWay. Svensk version NOTERA!!! Innan Ni öppnar applikationen, var god aktivera Bluetooth på Er p910i Snabbstartsguide Tracker MyWay Svensk version INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING Tracker MyWay...4 TRACKER

Läs mer

Elmia Mässkatalog för PocketPC

Elmia Mässkatalog för PocketPC Elmia Mässkatalog för PocketPC Version 1.1 Licensinformation... 2 Systemkrav... 2 Installation... 2 Kom igång... 3 Utställare A-Ö... 4 Sök utställare... 5 Sök Produkt... 6 Företagsinformation... 7 Mina

Läs mer

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st Komma igång varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

EMP Monitor V4.21 Bruksanvisning

EMP Monitor V4.21 Bruksanvisning EMP Monitor V4.21 Bruksanvisning Symbolernas betydelse i bruksanvisningen 1 Tabellen nedan visar symbolerna som används i bruksanvisningen tillsammans med en beskrivning av deras betydelse. FÖRSIKTIGHET

Läs mer

Konfigurera Xenta från Point

Konfigurera Xenta från Point Konfigurera Xenta från Point Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Point med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1. För grundinformation som hur man installerar och

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 3.5 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 4 2.2 APPLIKATIONSÖVERSIKT 5 3. HUVUDMENY 6 3.1 SÖK

Läs mer

CVI ANALYZER V 1.2.0.X

CVI ANALYZER V 1.2.0.X Del nr 6159939235 Utgåva nr 07 Datum 01/2016 Sida 1 / 20 CVI ANALYZER V 1.2.0.X Bruksanvisning Software Part number CVI ANALYZER 1 user 6159276960 CVI ANALYZER 5 users 6159276970 CVI ANALYZER 25 users

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

CdsComXL. Excel-tillägg för hantering och analys av CDS-data. ComXL-020/S, 0102. Stråk 9 014.700. Stråk 7 014.680. Stråk 5 014.660. Stråk 3 014.

CdsComXL. Excel-tillägg för hantering och analys av CDS-data. ComXL-020/S, 0102. Stråk 9 014.700. Stråk 7 014.680. Stråk 5 014.660. Stråk 3 014. Excel-tillägg för hantering och analys av CDS-data CdsComXL 100 50 0 Stråk 9 014.700 Stråk 7 014.680 014.660 014.640 Stråk 3 Stråk 5 014.620 Stråk 1 014.600 ComXL-020/S, 0102 Innehåll 1. Installation-------------------------------------------------------------------------------------------------1

Läs mer