Navigeringssystem. TravelPilot RGS 08. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Navigeringssystem. TravelPilot RGS 08. Bruksanvisning"

Transkript

1 Navigeringssystem TravelPilot RGS 08 Bruksanvisning

2 Trafiksäkerhet Hantering under färd Som bilförare måste du ägna hela din uppmärksamhet åt den omgivande trafiken. Låt bli knappar och reglage i kritiska trafiksituationer. Låt inte navigeringssystemet göra dig ouppmärksam i trafiken. Tänk på att du hinner köra nästan 14 meter på en sekund vid en hastighet av 50 km/h. Vägvisning Vid vägvisning handlar det bara om rekommendationer. Du har alltid möjlighet att åka en annan väg. Om du avviker från den rekommenderade resvägen beräknar systemet automatiskt en ny resväg till det inmatade målet. Om den omräknade resvägen är identisk med den ursprungligen rekommenderade resvägen, ger systemet rekommendationen Make a U-turn, if possible (V. v. vänd så snart som möjligt). Vägvisningen är endast anpassad för personbilar. Begränsningar för lastbilar och bussar (största tillåtna höjd, maximal vikt osv) har inte beaktats. Enkelriktningar, gågator och förbud att svänga beaktas däremot vid vägvisningen. Du måste alltid följa de aktuella vägskyltarna!

3

4 Manöver- och indikeringselement på TravelPilot RGS 08 1 Välja tecken, positionsvisning vid stillastående. 2 Välja tecken, bläddra sidvis i listor, zooma vid kartvisning, höja ljudet under färd, positionsvisning vid stillastående. 3 SET Skriva valt tecken 4 Välja tecken, upprepa talet, positionsvisning vid stillastående. 5 Välja tecken, bläddra sidvis i listor, zooma vid kartvisning, sänka ljudet under färd, positionsvisning vid stillastående. 6 Markör uppåt, omkoppling mellan vägledning och kartvisning. 7 ENT Enter-tangent (bekräftning) 8 Markör nedåt, omkoppling mellan vägledning och kartvisning. 9 Ledrad : Inmatningsfält ; Markör, styrs med 6 och 8. Pilen på markören visar i vilken riktning den kan flyttas. < Urvalsfält = Automatisk ljusreglering > Grundljus, justerbart med tryck på + och.? Kontrast, justerbart med tryck på + och. 4

5 Produktinformation TravelPilot RGS 08 är ett aktivt självförsörjande vägvisningssystem. Detta system kan leda dig till målet om både egen position och mål finns på en navigerings-cd med aktuell information. CD-skivor för olika länder håller på att tas fram eller kan levereras. Vägvisning sker både med ljud och bild. Du får exakt information över en separat högtalare, t. ex. om när du ska svänga och åt vilket håll. Volym och klangfärg för ljudet kan ändras respektive stängas av. Bildskärmen ger dig samma information optiskt. Dessutom anges namnet på vägen eller gatan som du kör på samt det aktuella avståndet till målet. Innan det är dags att svänga så visas även namnet på den gatan som man ska svänga in på. Om du inte har följt färdanvisningarna beräknas på några sekunder en ny väg till målet. Därför kan du lugnt åka en genväg som du känner till, även om TravelPilot-systemet först ger dig andra färdanvisningar. Systemet känner till vilka gator som är enkelriktade, var det finns zoner med trafikbegränsningar (t. ex. gågator) och förbud att svänga och tar hänsyn till detta vid den för personbilar anpassade vägberäkningen. Leveransens omfattning TravelPilot RGS 08 Navigeringssystemet består av en dator med hög kapacitet och CD-ROM-läsare, GPS-mottagare och PC-Card-platser, en fjärrkontroll, en 5-tums färgbildskärm, en GPSantenn och en aktuell CD-ROM. Snabbstart För att starta vägvisningen krävs följande åtgärder: 1. Slå på tändningen. 2. Ange målet med: Stad och Centrum eller Gata/Korsning eller Övr. lokala resmål 3. Starta vägvisning 4. Åk i pilens riktning. Efter att vägberäkningen avslutats är det bara att följa rekommendationerna om färdväg. 5

6 Innehållsförteckning Slå på TravelPilot-systemet... 7 Ange resmål... 8 Resmål från minnet... 9 Stad... 9 Centrum Gata Korsning Övr. lokala resmål Regionala resmål Lagra resmål Starta vägvisning Resmål från karta Starta vägvisning Presentation på bildskärmen Vägvisningsläge Kartläge Info-meny Positionskarta Resmålsinfo Vägbeskrivning Autozoom Resmålsomgivning DSC-menyn (Direct Software Control) Minne för resmål Radera valt resmål Ange position Info på karta Ljud GPS-status Standby-tid Version Exempel på hur mål anges Autonom vägvisning Dag-/nattläge Bilaga CD-ROM Kalibrering Byta CD Felaktig CD-ROM Byta däck PC-Card gränssnitt Felmeddelanden CD avläsningsfel

7 Slå på TravelPilot-systemet TravelPilot-systemet aktiveras genom att tändningen slås på. På bildskärmen visas den senast inställda navigationssidan. Om bildskärmen är i kartläge väljer du Nav-menyn med ENT. Nav-meny Uppmaning att ange resmål eller senast valda mål visas (resmålsinfo). I Nav-menyn kan du välja följande funktioner: Info-meny Starta vägvisning (när ett mål angivits) Ange resmål DSC-meny 7

8 Ange resmål Ställ markören på Ange resmål med / och bekräfta med ENT. På bildskärmen visas ett urval av olika möjligheter att ange resmål. Resmål från minnet Förutsättning: Du har lagrat minst ett mål. Stad, när det nya målet ligger i en annan ort än det senaste målet. Gata/Korsning, om målet ligger i samma ort. Förutsättning: det senast angivna målet innehåller ett statsnamn. Övr. lokala resmål, när målet är centrum eller en järnvägsstation. Regionala resmål, när målet är en motorvägsavfart, en servicestation eller en flygplats. Resmål från karta, när du vill välja mål direkt på kartan. 8

9 Resmål från minnet Stad Minst ett mål måste vara inlagt i målminnet. Med / kan du växla mellan olika sidor då du väljer mellan målen. Välj ett mål med markörtangenterna /. Flytta urvalet åt höger/vänster med /. Bekräfta med ENT. Åter: Ställ markören på Ange resmål med /, bekräfta med ENT. För att ange målort. Namnet på senast valda målort visas. Välj denna ort med ENT eller ange annan ort på följande sätt. Flytta markören med / och / och välj första tecken. Tryck på SET. Inmatningsfältet släcks och det första tecknet överförs. För att så snabbt som möjligt hitta målorten i ortsförteckningen måste du mata in ett till sex tecken beroende på när angivna tecken entydigt bestämmer ett namn. Exempel: Rörö 1 bokstav (R) Stockholm 6 bokstäver (STOCKH) Med ENT kommer du till ortsförteckningen. Med / kan du växla mellan olika sidor då du väljer mellan målen. Ställ markören på 9

10 målorten med tangenterna / och bekräfta med ENT. Ändra stad Med detta alternativ kan du ändra en redan vald stad. Nav-meny Avbryta inmatningen och gå tillbaka till Navmenyn. Centrum Gata/Korsning Om Centrum väljs, visas på bildskärmen en lista på alla stadsdelar inom målorten som finns lagrade på CD-skivan. Detta menyalternativ visas endast om gatorna i målorten är digitaliserade. Inmatning av tecknen sker på det sätt som beskrivits för stad. När du bekräftat den valda gatan med ENT, visas den som mål under vald stad. Endast gator som finns i den valda orten visas i listan. Ändra gata Med detta alternativ kan du ändra ett redan valt gatunamn. Nav-meny Avbryta inmatningen och gå tillbaka till Navmenyn. 10

11 Korsning Övr. lokala resmål Regionala resmål Genom att ange en korsning kan du närmare definiera ditt mål. Med Korsning visas alla gator som korsar eller står i direkt förbindelse med den valda gatan. Välj den korsning eller avtagsväg som ligger närmast ditt mål och bekräfta med ENT. Ändra tvärgata Med detta alternativ kan du ändra en redan vald korsning. Nav-meny Avbryta inmatningen och gå tillbaka till Navmenyn. Om det lagrats uppgifter på CD-ROM-skivan om mål på orten av typen centrum, järnvägsstation kan dessa visas så att det går att välja snabbt mellan dem. Här kan du ange resmål utanför tätorter som motorvägsavfart, motorvägsmot, flygplats. Under flygplats kan regionala och internationella flygplatser anges. 11

12 Lagra resmål Starta vägvisning Det angivna målet kan lagras innan du startar vägvisningen. Gör det genom att ställa markören framför Lagra resmål och tryck sedan ENT. För att du lätt ska kunna hitta resmålet igen kan du mata in ett kortnamn. Om du inte vill mata in ett kortnamn, trycker du bara på ENT. Resmålet är nu lagrat. Efter att du matat in målet och tryckt på tangenten ENT så att vägvisningen startar, kan du påbörja färden. Systemet börjar beräkna rutten med användning av vägkartan som lagrats på CD-skivan. Detta kan ta upp till 30 sekunder. Bildskärmen visar meddelandet att rutten beräknas. Därefter visar en pil i riktning uppåt mot målet med upplysningen Beräknad riktning och samtidigt ges röstmeddelandet The route is being calculated (Resvägen kalkyleras). Dessutom visas avståndet fågelvägen till målet. Om du befinner dig med ditt fordon på en digitaliserad gata eller väg kommer du, när vägberäkningen är klar, att ledas mot målet med hjälp av talade meddelanden och vägledande symboler på bildskärmen. Medan vägvisningen pågår kan röstmeddelandena ställas in på högre/lägre volym med tangenterna /. 12

13 Med upprepas det aktuella röstmeddelandet. Om du trycker på tangenten ENT medan du kör, visas målinformationen under ca 4 sekunder. Om du trycker en gång till på tangenten ENT medan målinformationen visas, sker omkoppling till Nav-menyn, där t. ex. Infomenyn kan begäras fram. Om du befinner dig med ditt fordon på en ej digitaliserad gata (t. ex. en parkeringsplats, ett garage eller i ett parkeringshus) visas meddelandet Vid sidan av väg. Befinner du dig med ditt fordon utanför det digitaliserade vägnätet (t. ex. utomlands) visas Utanför kartan. I dessa fall orienterar du dig med hjälp av pilen på bildskärmen som visar att du rör dig i riktning mot målet när den pekar rakt upp. När du från en ej digitaliserad väg åter kommit in på det digitaliserade vägnätet, behöver systemet färdas ca 100 m för att det ska kunna ge vägbeskrivning. När du nått målet visas en målflagga på bildskärmen och i högtalaren ges meddelandet: You have reached your destination (Målet är nått). Efter att målflaggan tonats bort visas på bildskärmen endast namnet på den gata eller väg som du åker på. Om du står stilla visas Nav-menyn. 13

14 Nav-meny Resmål från karta Tillbaka till Nav-menyn. Vid växling till Nav-menyn avbryts alla röstmeddelanden tills vägvisningen startas på nytt. Efter val av detta menyalternativ visar bildskärmen en mot norr orienterad karta över den senast angivna resmålsomgivningen. Om inget resmål har angetts visas istället den aktuella positionen. Med menyalternativen i vänstra kanten kan funktionen hos tangenterna,, och bekvämt ställas om. I ordning uppifrån och ned har menyalternativen följande funktioner: 1. Flytta målstjärnan åt vänster, höger, uppåt eller nedåt 2. Zoomfunktion Val av önskad funktion sker med tangenterna /. Allt efter vald funktion kan man nu med tangenterna,, och flytta målstjärnan till en position som utgör nästa färdmål eller ändra kartans skala med tangenterna / (markören måste stå framför +/-). Om målstjärnan flyttas utanför kartan visas automatiskt ett nytt kartutsnitt. När du nått rätt läge, tryck på tangenten ENT. Resmålet kan förses med ett kortnamn. Om inget kortnamn ska anges, 14

15 tryck på tangenten ENT. Målet får automatiskt namnet Resmål från karta. Starta vägvisningen eller ställ markören framför Ange resmål och ange mål på nytt. Med Nav-menyn avbryts inmatningen av mål. Starta vägvisning Starta vägvisning Efter att navigeringen aktiverats visas på bildskärmen senast angivna resmål. Om du vill åka mot detta mål, ställer du markören på Starta vägvisning med / och bekräftar med ENT. Skulle du vilja åka mot ett annat mål ställer du markören på Ange resmål med / och bekräftar med ENT. 15

16 Presentation på bildskärmen Medan vägvisning pågår kan man använda två olika presentationslägen på bildskärmen: Vägvisningsläge (vägbeskrivning med symboler) Kartläge Vägvisningsläge Från kartläget kan vägvisningsläget väljas med tangenterna eller. Bildskärmen visar: vägbeskrivningssymbolen (i mitten) resterande avstånd till resmålet (uppe till vänster) resterande restid till resmålet (uppe till höger) avståndet till nästa ställe där du ska svänga in på en annan väg (till höger bredvid vägbeskrivningssymbolen) vägen eller gatan som du färdas på eller, om fordonet står stilla, Nav-menyn (nedtill) Om systemet rekommenderar dig att svänga in på en annan väg visar bildskärmen: under ca 5 sekunder den väg eller gata som du ska svänga in på (upptill). Bilden kan visas på nytt genom att röstmeddelandet upprepas. ett stapeldiagram som leder till det ställe där du ska svänga (till höger bredvid vägbeskrivningssymbolen) 16

17 Kartläge Från vägvisningsläget kan kartläget väljas med tangenterna eller. Kartan visas i skalor upp till 20 km i färdriktningen. I skalor över 20 km orienteras kartan i målriktningen. Skalan kan ändras med /. Kartläget visar: den beräknade färdvägen (blinkande) fordonets aktuella position och, beroende på skalan, även målet gatan eller vägen som man åker på (nedtill) det verkliga avståndet till målet (uppe till vänster) vald skala (uppe till höger) en menylista (till vänster) med avstånd restid vägbeskrivning kompass GPS-status riktning Dessa menyalternativ kan du aktivera respektive ta bort i DSCmenyn under menyalternativet Info på karta. vid varje rekommendation att svänga, gatan som man ska svänga in på (upptill) en vägkarta i färg. 17

18 Vägarna markeras med följande färger: rött = Europavägar och riksvägar gult = Länsvägar (från skala 100 km och nedåt) grönt = Landsvägar (från skala 10 km och nedåt) mörkgrönt = Större gator (från skala 2 km och nedåt) ljusbrunt = Mindre gator (från skala 0,2 km och nedåt) prickat ljusbrunt = Industriområde, vägar (endast skala 0,1 km) prickat grönt = Område för fotgängare (från skala 0,2 km och nedåt) 18

19 Info-meny Info-meny Positionskarta Nav-meny Positionskartan är orienterad i färdriktningen. Skalan kan väljas från 100 m 200 km med /. Vid stillastående: Tillbaka till Info-menyn med ENT. Under färd: Om du trycker på tangenten ENT visas målinformationen under ca 4 sekunder. Tillbaka till Info-menyn: Tryck en gång till på ENT medan målinformationen visas. Byt till vägvisningssymboler när vägvisning är aktiverad med /. Tillbaka till Nav-menyn. Endast efter att resmålet har angivits och vägvisningen startats: Under färden aktualiseras ständigt dessa menyer och akustisk vägvisning sker. Resmålsinfo Restid, avstånd från egen position och resmålets ortsnamn visas. Återgå med Info-meny. 19

20 Vägbeskrivning Lista över gator och vägar från egen position till målet. Bläddra vid behov i listan med / eller /. Återgå med Infomeny. Autozoom Visar position, mål och färdväg i största möjliga skala. = egen position = mål Kartan orienteras i princip mot norr. Pilen i den egna positionen visar den momentana färdriktningen i förhållande till norr. Skalan kan ändras med. Med ställs den optimala skalan in. En ändring av skalan i läge Autozoom ändrar inte skalan på vägvisningskartan. Vid stillastående: Tillbaka till Info-menyn med ENT. Under färd: Om du trycker på tangenten ENT visas målinformationen under ca 4 sekunder. Tillbaka till Info-menyn: Tryck en gång till på ENT medan målinformationen visas. Byt med / till vägvisningssymboler när vägvisning är aktiverad. 20

21 Resmålsomgivning Visar resmålsomgivningen i skala som kan väljas från 100 m 200 km med /. Kartan är orienterad mot norr. En ändring av skalan i läge Resmålsomgivning ändrar inte skalan på vägvisningskartan. Vid stillastående: Tillbaka till Info-menyn med ENT. Under färd: Om du trycker på tangenten ENT visas målinformationen under ca 4 sekunder. Tillbaka till Info-menyn: Tryck en gång till på ENT medan målinformationen visas. Byt med / till vägvisningssymboler när vägvisning är aktiverad. 21

22 DSC-menyn (Direct Software Control) DSC-menyn har följande innehåll: Nav-meny Minne för resmål Radera valt resmål Ange position Info på karta Ljud GPS-status Standby-tid Version Nav-meny Minne för resmål Tillbaka till Nav-menyn. Detta menyalternativ används för arbete med innehållet i målminnet. Följande alternativ finns: Sortera ABC... Sortera målen alfabetiskt Sortera avstånd Sortera efter avstånd från aktuell position. Ordningen i målminnet ändras då positionen ändras. Sortering åter Lista mål efter inmatningsordning. 22

23 Lagra resmål För att lagra senast inmatade mål. Du kan ange ett kortnamn för att göra det lättare för dig att återfinna målet. Om du inte vill ange ett kortnamn, trycker du bara på ENT. Pos. som resmål Du kan lagra din egen position som mål. Detta är särskilt lämpligt när du vill komma tillbaka till samma plats, t. ex. ett hotell i en främmande stad. Du måste då ange ett kortnamn. Varje kortnamn kan endast användas en gång. Om kortnamnet redan finns, uppmanas du att ange ett nytt kortnamn. Radera resmål Denna funktion kan begäras fram vid behov. Välj ut målet med /. Och bekräfta med ENT. Bekräfta ja / nej med ENT. Resmålet raderas från minnet. DSC-meny Tillbaka till DSC-menyn. 23

24 Radera valt resmål Ange position Senast inmatade (aktuella) resmål raderas. Du uppmanas att ange ett nytt mål. Om bilen har transporterats med tåg eller färja måste systemet positioneras på den nya platsen. Detta sker automatiskt med hjälp av GPS efter några hundra meters färd. Kan systemet inte positionera sig automatiskt, måste den egna positionen anges manuellt. Observera: Positionen måste vara en väg- eller gatukorsning eller en lagrad position. Från minnet Du kan ange ett lagrat resmål som egen position. Mål som är lämpade att ange som egen position framhävs i färg. Stad/Korsning Du kan ange position genom att först ange stad, sedan gata och sist korsning. Det finns korsningar som inte är entydiga (ringvägar). Dessa är inte lämpliga då egen position ska anges. 24

25 Position från kartan Med menyalternativen till vänster kan funktionen hos tangenterna,, och bekvämt ställas om. I ordning uppifrån och ned har menyalternativen följande funktioner: 1. Flytta fordonssymbolen åt vänster, höger, uppåt och nedåt. 2. Zoomfunktion 3. Rikta fordonssymbolen i färdriktningen. Val av önskad funktion sker med tangenterna /. Beroende på vald funktion kan du nu placera fordonssymbolen i verklig position med tangenterna,, och, ändra skalan på kartan med tangenterna / (markören står framför +/-) eller vrida fordonssymbolen i färdriktningen (markören står framför ). DSC-meny Tillbaka till DSC-menyn. 25

26 Info på karta När du valt denna meny, finns följande alternativ att välja mellan: DSC-meny Tillbaka till DSC-menyn Avstånd Visar resterande avstånd till målet Körtid Visar resterande restid till målet Körinstruktion Visar rekommenderad väg med symboler Kompass Visar nordriktningen GPS-status Visar mottagna satelliter Riktning Visar riktningen till målet med en pil Menyalternativen kan väljas med markören och aktiveras (på) eller stängas av (av) med ENT. Alla aktiverade menyalternativ visas på kartan. 26

27 Ljud Språk Du kan välja språk från översikten för texten på bildskärmen och för röstmeddelanden. Om svenska väljs så blir endast texten i displayen på svenska. Rösten är på engelska. Observera: Om språket ändras, eller om samma språk väljs på nytt, laddas automatiskt alla röstmeddelanden på nytt. Inläsning av språket tar högst 30 sekunder. Ladda röstfunktion Vid ingrepp i strömförsörjningen eller om batteriet kopplats bort kan röstmeddelandena bli ofullständiga eller förvrängda. I så fall måste språket läsas in på nytt. Observera: Inläsning av språket tar högst 30 sekunder. Röstfunktion av Röstmeddelandena kan stängas av. Röstfunktion på Röstmeddelandena kan sättas på. 27

28 Ljudstyrka När Ljudstyrka valts och med röstfunktionen på kan du välja grundinställning för volymen (inkopplingsvolymen) med /. Du kan ändra volymen från grundinställningen medan vägvisning pågår med /. Ändringarna består tills utrustningen stängs av. Bas Du kan ändra basåtergivningen med /. Ändringen bekräftas akustiskt. Diskant Du kan ändra diskantåtergivningen med /. Ändringen bekräftas akustiskt. DSC-meny Tillbaka till DSC-menyn. GPS-status Information hur många satelliter som är tillgängliga och hur många som tas emot. Därefter anges positionen (longitud och latitud). DSC-meny Tillbaka till DSC-menyn. 28

29 Standby-tid Version När du stänger av motorn stängs Travel- Pilot-systemet av helt och hållet. När TravelPilot-systemet sätts på igen måste vägvisningen startas på nytt. För att hålla vägvisningen aktiv kan man ställa in en standby-tid. Under standby-tiden är bildskärmen mörk, men det senast inställda tillståndet är lagrat i minnet. När man startar bilen visar bildskärmen samma inställning igen och vägvisningen fortsätter automatiskt. Den maximala standby-tiden uppgår till 120 minuter. Visa programvaruversion 29

30 Exempel på hur mål anges Valt mål: Stockholm, korsningen Karlskronavägen/Ronnebyvägen Välj med markören följande menyalternativ och bekräfta med ENT: Nav-meny Ange resmål Stad Ledtextraden visar Ange stad. Välj bokstaven S genom att trycka på / resp. / så många gånger att S visas med omvänd bakgrund. Tryck på SET. S visas nu i inmatningsfältet. Välj i tur och ordning T och O. Inmatningsfältet måste nu visa STO. Detta är tillräckligt för att komma i närheten av ortsnamnet STOCKHOLM i förteckningen. Avsluta inmatningen med ENT. Ortsförteckningen visas. Markören står vid STOCKHOLM, det första ortsnamnet som börjar med STO. Tryck på ENT. Bildskärmen visar efter en kort fördröjning det valda målet STOCKHOLM. 30

31 Observera: Skulle du, när du väljer ort, inte hitta den i den visade översikten, kan du bläddra sidvis med /. Då korsningen Karlskronavägen Ronnebyvägen ska anges ställer du markören på Gata/Korsning och trycker på ENT. Välj bokstaven K genom att trycka på / resp. / så många gånger att K visas med omvänd bakgrund. Tryck på SET. K visas nu i inmatningsfältet. Välj i tur och ordning A, R och L. Inmatningsfältet måste nu visa KARL. Detta är tillräckligt för att komma i närheten av gatunamnet KARLSKRONA- VÄGEN i förteckningen. Avsluta inmatningen med ENT. Markören står vid KARL JOHANS TORG, det första gatunamnet som börjar med KARL. Bläddra framåt med. Tryck så många gånger på att KARLSKRONAVÄGEN visas i gatunamnsförteckningen. Observera: Det finns gatunamn som är längre än det antal tecken som kan visas på skärmen. Det går att läsa resten av gatunamnet genom att trycka på vid aktuell gata. 31

32 Ställ markören med / på KARLSKRONAVÄGEN och tryck på ENT. Bildskärmen visar efter en kort fördröjning det valda målet STOCKHOLM KARLSKRONAVÄGEN. Uppgifterna räcker för vägvisning. I detta exempel ska målet vara korsningen Karlskronavägen Ronnebyvägen. Ställ nu markören på Korsning och tryck på ENT. Bildskärmen visar alla gator som korsar eller ansluter till Karlskronavägen. Ställ nu markören på RONNEBYVÄGEN och tryck på ENT. Målet är nu fullständigt angivet och bildskärmen visar målet STOCKHOLM KARLSKRONAVÄGEN RONNEBYVÄGEN. Du kan starta vägvisningen. 32

33 Autonom vägvisning När resmålet har angivits och efter start av vägvisning börjar systemet att beräkna vägen till målet. Du kan starta mot resmålet. Med röstmeddelande och meddelande på bildskärmen anges: The route is being calculated (Resvägen kalkyleras) / Resvägen till resmålet beräknas. Systemet utreder lämplig färdväg. Stora och snabba vägar ges visst företräde vid vägberäkningen. Efter några sekunder ges följande information: The route is calculated (Resvägen är kalkylerad) eller den första vägbeskrivningen. Om röstfunktionen är på får du all viktig information om val av väg via den separata högtalaren. Dag-/nattläge Du kan växla mellan olika lägen för bildskärmen: Dag Röd Svart En röd bild eller avstängd bildskärm är alltid att föredra när den ljusa färgbilden upplevs som störande, t. ex. vid färd i mörker. Omställning sker genom att du trycker på SET så många gånger att önskat läge erhålls. I läge Svart återgår bildskärmen till läge Dag om du trycker på en godtycklig tangent. 33

34 Bilaga CD-ROM Erforderliga data för vägvisningen är lagrade digitalt på en CD-ROM. Innehållet i detalj framgår av den information som följer med CD-skivan. Kalibrering Varning: En felaktig kalibrering av vägmätningen kan leda till att systemet slutar att fungera. Vänd dig i tveksamma fall till en fackhandel för TravelPilot. Byta CD CD-fack CD-ROM-skivan kan endast bytas då fordonet står stilla. Systemet måste vara på. För att ta ut en CD-ROM från enheten, skjut låsspaken åt vänster. Skivan skjuts då ut. Medan CD-skivan är ute får låsspaken inte skjutas åt höger. Skjut försiktigt in en ny navigerings-cd-rom med texten uppåt. Se till att den kommer tillräckligt långt in i CD-facket så att CD-ROM-spelaren automatiskt drar in skivan. När CD-skivan är helt inne i CD-läsaren, ska du åter skjuta låsspaken åt höger. Observera: Efter byte av CD laddas språket in på nytt. Inläsning av språk tar högst 30 sekunder. Låsspak 34

35 Felaktig CD-ROM Om du sätter i en felaktig CD-ROM i navigeringssystemet visas felmeddelandet CD read error. Please eject CD!. Tag i så fall bort den felaktiga CDskivan och sätt i rätt skiva. Byta däck Se upp vid byte av däck eller fälg så att hjulsensorn inte skadas. Vid byte av fälg måste ett magnetband monteras i de nya fälgarna. Efter byte av däck, t. ex. byte sommar-/vinterdäck, måste vägmätningen kalibreras på nytt. För detta kan du vända dig till en fackhandel för TravelPilot. Den normala förslitningen av däcken tar systemet automatiskt hänsyn till. 2 PC-Card-platser PC-Card gränssnitt I de båda PC-Card-platserna är det plats för 2 SRAM-kort med en maximal lagringskapacitet på 4 MB styck. För att använda gränssnittet krävs en speciell CD. För tillfället stöds ej gränsnittet av mjukvaran. 35

36 Felmeddelanden Om ett felmeddelande visas på skärmen så v. v. kontakta er serviceverkstad. Möjliga felmeddelanden: Kontrollera kalibrering Kontrollera hjulsensor Testa GPS-antennen Testa GPS mottagaren Testa GYRO CD avläsningsfel Felmeddelandet visas när informationen från CD-skivan inte kan läsas korrekt. (T. ex. på en extremt skakig väg). Skulle inte meddelandet försvinna, måste ni kontakta er serviceverkstad. Rätt till ändringar förbehålles. 36

37 Blaupunkt-Werke GmbH Bosch Gruppe 10/97 K7/VKD (S)

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT NAVIRECHNER

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

1. Situationer när korrigering är nödvändig

1. Situationer när korrigering är nödvändig 1. Situationer när korrigering är nödvändig Aktuell position ska korrigeras när: Du byter däck (utför automatisk korrigering). (Avståndskorrigering). Aktuell position bör korrigeras när: Fordonets positionsmärke

Läs mer

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL SWEDISH Komma igång När du använder navigationsprogramvaran första gången kommer en startinställningsprocess att startas automatiskt. Gör så här: Välj programspråk.

Läs mer

Användarmanual. Navigation

Användarmanual. Navigation Användarmanual Navigation Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från Clarion reproduceras

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 910. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare.

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare. TomTom ONE 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom ONE A B D E F C A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt b Billaddare

Läs mer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Vanliga frågor

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Vanliga frågor Innehåll TOC 1. Audio Q: Hur växlar jag mellan radio- och mediekällor, till exempel FM-radio och USB? A: Om du vill växla mellan olika ljudkällor kan du antingen välja respektive källa på startsidan, trycka

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 510. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER AVIC-S1. Du hittar svar på alla dina frågor i PIONEER AVIC-S1 instruktionsbok

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT RNS 149 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312232

Din manual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT RNS 149 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312232 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator Manual KOMPONENTER Klocka Klockan Öppning av armband Kontakt för batteriladdning Laddnings- indikator ON/OFF Magnet Elektronikenhet Statusindikatorindikator GPS antenn Anhörigenhet USB-kontakt ON/OFF Batteriladdare

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 930T http://sv.yourpdfguides.com/dref/2366952

Din manual TOMTOM GO 930T http://sv.yourpdfguides.com/dref/2366952 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 930T. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Växjö Flygklubb 2005-05-07 1(40) Preliminär GPSMAP 296. Kortfattad handhavandeinstruktion. Bertil Andersson

Växjö Flygklubb 2005-05-07 1(40) Preliminär GPSMAP 296. Kortfattad handhavandeinstruktion. Bertil Andersson Växjö Flygklubb 2005-05-07 1(40) GPSMAP 296 Kortfattad handhavandeinstruktion Växjö Flygklubb 2005-05-07 2(40) Innehållsförteckning: Inledning...2 Feedback...3 Beskrivning av reglage...5 Tillslag av apparaten...6

Läs mer

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st Komma igång varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information

Läs mer

Nokia Kör 3.0 Användarhandbok

Nokia Kör 3.0 Användarhandbok Nokia Kör 3.0 Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Innehåll Om Nokia Kör 3 Köra till ett bestämt mål 3 Spara eller visa en plats 4 Använda röstvägledning 4 Ladda ned eller ta bort kartor 5 Navigera offline

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.0 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.0 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.0 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Varning och Försiktighet

Varning och Försiktighet Skyltarna Varning och Försiktighet som visas nedan, finns med i bruksanvisningen och på enheten. De visar säker och korrekt hantering av produkten, så att personskador på dig eller andra undviks, och så

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON MOBILENAVIGATOR

Läs mer

Det språk som används för knappar och menyer i din TomTom App är detsamma som det språk du valde i iphone-inställningarna.

Det språk som används för knappar och menyer i din TomTom App är detsamma som det språk du valde i iphone-inställningarna. TomTom App 1. Komma igång Komm a igång Tryck på den här knappen på din iphone när du vill starta TomTom App. Det språk som används för knappar och menyer i din TomTom App är detsamma som det språk du valde

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY NV- U70. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY NV-U70 instruktionsbok (information,

Läs mer

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD Programmet består av 21 övningar som övar förmågan att känna igen bokstäver och ord. Här tränas såväl läsning som stavning och bokstavsordning. Du får hela tiden stöd av inspelat

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Reservera utskriftsjobb

Reservera utskriftsjobb När du skickar ett jobb till skrivaren kan du ange i drivrutinen att jobbet ska lagras i minnet. När du vill skriva ut, måste du på manöverpanelen identifiera vilka lagrade jobb du vill skriva ut. Obs!

Läs mer

Becker MAP PILOT Bruksanvisning

Becker MAP PILOT Bruksanvisning Becker MAP PILOT Bruksanvisning SV_ECE_V2.5_A >>NNEHÅLLSFÖRTECKNING L 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Säkerhetsanvisningar 4 Becker MAP PILOT 5 Användning 5 Packa upp

Läs mer

Ovi Kartor för mobilenheter. Utgåva 1

Ovi Kartor för mobilenheter. Utgåva 1 Ovi Kartor för mobilenheter Utgåva 1 Innehåll Planera en rutt 11 Kartor översikt 3 Min position 3 Visa din position och kartor 3 Kartvy 4 Ändra kartans utseende 4 Ladda ned och uppdatera kartor 4 Använda

Läs mer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom navigation module Bildocka USB-kabel MyTomTom-broschyr 2 2. Viktig information Viktig information Bildocka Tryck in

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 2110. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 2110 instruktionsbok (information,

Läs mer

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 1 Innehållsförteckning Sidan Kalibrera Foxguard Alkolås A1...2 Kalibrera Foxguard Alkolås A2 & A3....5 Installera och konfigurera USB-converter 8 Installera

Läs mer

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass BRUKSANVISNING TapeKing Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Beskrivnig 3 3. Strömförsörjning 5 Funktioner 6 4.1 Mätning 6 4.2 Mätning med/utan hölje

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.02 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från: Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmanual Körjournal för iphone

Användarmanual Körjournal för iphone Användarmanual Körjournal för iphone Innehållsförteckning 1 Beskrivning... 3 2 Inmatning/val av uppgifter...4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 Resor...8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 Navigering... 8 Startplats (Från)...

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 Installation Hämta och installera NetAlert till din telefon från Android market. Följ därefter instruktionerna under Första gången. Vad är NetAlert? NetAlert är

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE SV modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE Skötsel LADDA uppladdningsbara batterier helt innan du använder dem första gången. Läs instruktionerna innan du använder utrustningen. Se till att alla sladdar (däribland

Läs mer

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Dokument: BFM24TD_UM_sv Version: 2014-08-26 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306

Läs mer

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MN7 PDA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816)

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) Pilla loss gummipluggen på baksidan kontrollpanelen och kontrollera så att batteriets strömbrytare

Läs mer

Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Laddning av batteri... 5 Säkringar... 5 Manöverbox... 6 Armstöd... 6

Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Laddning av batteri... 5 Säkringar... 5 Manöverbox... 6 Armstöd... 6 Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Inbromsning av rullstol...4 Nödbromsning...4 Låsa bromsen...4 Omkoppling till körning...4 Lossa bromsen...4 Omkoppling till frikopplat läge...4 Laddning

Läs mer

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo GPS-antenn Strömknapp Tryck på och håll ned för att sätta på/stänga av zūmo. Tryck snabbt för att justera belysningens ljusstyrka.

Läs mer

GPS 72H. snabbstartshandbok

GPS 72H. snabbstartshandbok GPS 72H snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar. Konventioner för handboken När du

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Handledning Historiska Kartor

Handledning Historiska Kartor 1 av 16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Historiska Kartor... 2 1 Allmänt... 2 2 Sökning i Historiska Kartor... 3 2.1 Sökning via karta... 3 2.2 Avancerad sökning... 5 2.3 Söktips... 9 3

Läs mer

Nallelek Lärarvägledning

Nallelek Lärarvägledning NALLELEK - LÄRA MERA PROGRAM AB Nallelek Lärarvägledning NALLELEK... 2 1.1 Programmet... 2 1.2 Övningar som stärker förmågan att iaktta bilder och se detaljer... 3 1.2.1 Pedagogiska tips... 3 1.3 Kategorisering

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

Quick Reference Guide

Quick Reference Guide Quick Reference Guide Kurzreferenz Guide de référence rapide Guida rapida Guía de referencia rápida Beknopte handleiding Snabbreferensguide Lynguide Краткий справочник PMD-B00P Hur du monterar din Blackbird

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140

Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140 Magellan Maestro Användarhandbok Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140 Magellan Navigation SAS. - ZAC de la Fleuriaye - BP 60433 44477 Carquefou Cedex - France VIKTIGA SÄKERHETSVARNINGAR Magellan Maestro

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3676608

Din manual BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3676608 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

Användarmanual Cartesia GEO Manager

Användarmanual Cartesia GEO Manager Användarmanual Cartesia GEO Manager Support: 020-884884 E-mail: support@cartesia.se Innehåll Startsidan... 3 Tabeller... 3 Sök... 3 Lägga till en ny rad... 4 Kartfunktioner... 5 Street View... 6 Navigera

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Din manual ROUTE 66 MINI MAXI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1181265

Din manual ROUTE 66 MINI MAXI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1181265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ROUTE 66 MINI MAXI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) VOLVO XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) BRUKSANVISNING Vägtyp Motorväg Huvudväg Mindre huvudväg Vanlig väg Färg Grön Röd Brun Mörkgrå G032523 Text och symboler på skärmen

Läs mer

Snabbguide AlphaSmart NEO2

Snabbguide AlphaSmart NEO2 Snabbguide AlphaSmart NEO2 Vers 110815 Följande nio punkter bör du behärska för att få nytta av din AlphaSmart NEO 1. Sätt in tre AA batterier. Använd medföljande skruv till att sätta fast batteriluckan.

Läs mer

Din manual NAVMAN F37M http://sv.yourpdfguides.com/dref/3214388

Din manual NAVMAN F37M http://sv.yourpdfguides.com/dref/3214388 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN F37M. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVMAN F37M instruktionsbok (information,

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

ROVBASE. Manual Registrera observation. Version 1.5 2016-01-08

ROVBASE. Manual Registrera observation. Version 1.5 2016-01-08 ROVBASE Manual Registrera observation Version 1.5 2016-01-08 Innehåll Förord 3 Logga in 4 Steg 1: Starta registrering av en rovdjursobservation 5 Steg 2: Fyll i uppgifter på alla flikar 6 Antal djur och

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Sida 1 av 18 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(18) Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1 IsoBox 16 menyer och optioner...

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Vägars och gators utformning

Vägars och gators utformning Vägars och gators utformning E XEMPEL SAMLING VÄGMÄRK EN DEL 1 Tr af ik ve r ke t s p u b lik a tio n 20 12 : 20 0 A n lä g g nin g s s t y r nin g Titel: Vägars och gators utformning. Exempelsamling vägmärken,

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ Innehåll 1. Introduktion 2. Knappförklaringar 3. Användning 4. Kalibrering 5. Batteri Scandinavian Scale Company AB Järnvägsgatan 23 360 51 Hovmantorp www.scandscale.com Mail :

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Visionutveckling. Vision 80/20 för iphone. Manual Vision 80/20 för iphone. Version 2.5

Visionutveckling. Vision 80/20 för iphone. Manual Vision 80/20 för iphone. Version 2.5 Visionutveckling Manual Vision 80/20 för iphone Vision 80/20 för iphone Version 2.5 www.visionutveckling.se, Auto Attendant +46 8 788 09 99 Gärdesvägen 1, SE 444 31, Stenungsund, Sweden, Phone: +46 303

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Snabbinstruktion Mas-Hamilton högsäkerhetslås Modell 100, 200, 400 1. Öppning/stängning av låset 2. Vrid ratten så att

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 29 SERVICE- AVDELNINGEN FILIALER/IMPORTÖRER CITROËN NYBILSDISTRIBUTÖR - Leveransservice - Kampanjkoordinator AUKTORISERADE VERKSTÄDER - Servicechef -

Läs mer

Skriva ut och ta bort lagrade jobb Känna igen utformningsfel Bekräfta utskriftsjobb Reservera utskriftsjobb

Skriva ut och ta bort lagrade jobb Känna igen utformningsfel Bekräfta utskriftsjobb Reservera utskriftsjobb När du skickar ett jobb till skrivaren kan du ange i drivrutinen att jobbet ska lagras i minnet. När du vill skriva ut jobbet går du till skrivaren och väljer i menyerna på manöverpanelen vilka lagrade

Läs mer

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04 Snabbguide Ställa klockan Se sid 5. Viloläge Någon har ringt Antal nya (ej avlästa) påringningar Se den senaste påringningen Aktuellt datum och tid Du har bläddrat fram en påringning Påringningens löpnummer

Läs mer

CdsComXL. Excel-tillägg för hantering och analys av CDS-data. ComXL-020/S, 0102. Stråk 9 014.700. Stråk 7 014.680. Stråk 5 014.660. Stråk 3 014.

CdsComXL. Excel-tillägg för hantering och analys av CDS-data. ComXL-020/S, 0102. Stråk 9 014.700. Stråk 7 014.680. Stråk 5 014.660. Stråk 3 014. Excel-tillägg för hantering och analys av CDS-data CdsComXL 100 50 0 Stråk 9 014.700 Stråk 7 014.680 014.660 014.640 Stråk 3 Stråk 5 014.620 Stråk 1 014.600 ComXL-020/S, 0102 Innehåll 1. Installation-------------------------------------------------------------------------------------------------1

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1 vägmärkesförordningen (2007:90) och beslutar

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Bruksanvisning ComfortTouch App för Busch-ComfortTouch

Bruksanvisning ComfortTouch App för Busch-ComfortTouch 2673-1-8368 21.08.2013 Bruksanvisning Busch- 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.1) Busch- 12.1 8136/12-811-500 (CP/U 12.3.1) 8136/12-825-500 (CP/U 12.4.1) 1 Inledning... 3 1.1 Ändamålsenlig

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Ovi Kartor för mobilenheter

Ovi Kartor för mobilenheter Ovi Kartor för mobilenheter Utgåva 1 2 Innehåll Innehåll Översikt över Kartor 3 Min position 3 Visa din plats och kartan 3 Ändra utseende på kartan 4 Hämta och uppdatera kartor 5 Använda kompassen 5 Om

Läs mer

RITA KARTA MED GPS GARMIN 62S

RITA KARTA MED GPS GARMIN 62S RITA KARTA MED GPS GARMIN 62S 1. Passa in kartan i Rikets nät- RT90 2. Ställa in Nordlinjer 3. Inställningar Garmin62s 4. Använda GPS i skogen 5. Överföra GPS-data till OCAD 1. Passa in kartan i Rikets

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer