INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT"

Transkript

1 CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 29 SERVICE- AVDELNINGEN FILIALER/IMPORTÖRER CITROËN NYBILSDISTRIBUTÖR - Leveransservice - Kampanjkoordinator AUKTORISERADE VERKSTÄDER - Servicechef - Experttekniker / Expertmekaniker Nr /03/2004 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT ELLER INDIREKT ANVÄNDER DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA / PROXIA TITEL: Hjälp vid diagnostik på BSI-enheten: Låsning av dörrar och luckor. BERÖR: Citroën-fordonen C2, C3, C3 pluriel, Xsara 2 (fr.o.m. OPR 9002), Xsara Picasso (fr.o.m. OPR 9492), Berlingo 2, C5, C8 Sida 1 / 22

2 AC/QCAV/MTD Hjälp vid diagnostik på BSI-enheten (G05) Låsning av dörrar och luckor Gäller följande Citroënfordon: C2 C3 C3 pluriel Xsara II (fr.o.m OPR 9002) Xsara Picasso (fr.o.m OPR 9492) Berlingo II C5 C8 Felbeskrivningar som behandlas Låsning/upplåsning av fordonet med HFfjärrkontrollen eller med låset fungerar inte. Fällningen av backspeglarna fungerar inte. Signalerna fungerar inte. Tryckknappen för låsning/upplåsning av fordonet fungerar inte. Nyckelprogrammeringen och synkroniseringen av HF-fjärrkontrollerna fungerar inte. Sida 2 / 22

3 Innehåll 1 Verktyg som behövs 4 2 Garanti 4 3 Kontakt med assistanstjänsten INLEDNING EXEMPEL PÅ UPPLYSNINGAR SOM SKA LÄMNAS 4 4 Rekommendationer - försiktighetsåtgärder 4 5 Repetition av funktioner LÅSNING AV BAKLUCKAN: LÅSNING AV DÖRRAR OCH LUCKOR UNDER FÄRD: LÅSENS ÖVERHETTNINGSSKYDD: FUNKTIONENS PÅVERKAN PÅ BSI-ENHETEN Fjärrkodning Parametermätning 6 6 [G05][S00] Förkontroll av BSI-enheten 7 7 [G05] [S01] Låsning/upplåsning av fordonet med HF-fjärrkontrollen eller med låset fungerar inte [G02] [S02]: Funktionsfel i backspeglarna (fällning) 18 9 [G03][S03]: Signaler - varningsblinkers [G04][S04]: Tryckknapp för centrallås [G05][S05]: Problem med programmering och synkronisering av HFfjärrkontroller 22 Sida 3 / 22

4 1 Verktyg som behövs Ett diagnosinstrument. 2 Garanti OBS! Det krävs ett förhandsgodkännande före garantibyten av BSI-enheter. 3 Kontakt med assistanstjänsten 3.1 Inledning Innan du kontaktar assistanstjänsten ber vi dig att ta fram följande upplysningar: numret eller numren på de aktuella arbetsbeskrivningarna (G01 - G13) sekvensen som används (S0x) den punkt som du har kommit till (eventuellt, beror på vilken arbetsbeskrivning som används) 3.2 Exempel på upplysningar som ska lämnas Du använder arbetsbeskrivning G10 (torkare), sekvens S06 som handlar om "Kontroll av vindrutetorkarfunktionen" och du har kommit till punkt i översikten. Du uppger G10 - S för din kontaktperson. 4 Rekommendationer - försiktighetsåtgärder Före allt efterföljande arbete ska följande kontrolleras: batterispänningen, säkringarna, kontrollera att BSI-enheten inte står i nedsatt funktionsläge (se arbetsbeskrivningen för förkontroll av BSI-enheter) Sida 4 / 22

5 5 Repetition av funktioner 5.1 Låsning av bakluckan: På vissa fordon går det inte att öppna bakluckan efter färd, innan dörren på förarsidan har öppnats. 5.2 Låsning av dörrar och luckor under färd: Om funktionen för att låsa dörrar och luckor under färd finns i fordonet, kan denna aktiveras genom en fjärrkodningsparameter. I diagnosinstrumentet: BSI-menyn, fjärrkodning, inställningar, parameter: tillvalet "låsning under färd" 5.3 Låsens överhettningsskydd: När låsen har aktiverats flera gånger i rad aktiveras överhettningsskyddet och låsen slutar fungera under en viss tid. Med diagnosinstrumentet går det att kontrollera om skyddet har aktiverats: "BSI-menyn", "parametermätning", "låsning" och parametern "låsskydd aktivt" 5.4 Funktionens påverkan på BSI-enheten Fjärrkodning Ett visst antal fjärrkodningsparametrar lagras i BSI-enhetens minne: "Låsning under färd" (finns inte / finns) Tillvalet "oberoende upplåsning av förardörr" (finns inte / finns) Tillvalet "invändig låstryckknapp» (finns inte / finns) Tillvalet "HF-mottagning (låsning)" (finns inte / finns) Tillvalet "superlåsning" (finns inte / finns) Tillvalet "upplåsning under färd i fordon med superlåsning" (finns inte / finns) Tillvalet "automatisk låsning efter upplåsning med HF-fjärrkontroll" (finns inte / finns) "Upplåsningsknapp finns" (ja / nej) "Typ av låsning" (ingen låsning / enkel låsning / superlåsning) Tillvalet "permanent låsning av baklucka (finns inte / finns) Sida 5 / 22

6 OBS! Bland parametrarna ovan visar instrumentet enbart de som verkligen finns i BSI-enheten. Därför visas enbart en del av parametrarna ovan av diagnosinstrumentet, beroende på programversionen i BSI-enheten. Dessa parametrar kan nås från menyn MANUELL FJÄRRKODNING - INSTÄLLNINGAR efter att kontakt har upprättats mellan BSI-enheten och ett diagnosinstrument Parametermätning Ett visst antal parametrar kan nås i BSI-enheterna. De kan nås genom undermenyn "låsning" i menyn "parametermätning". Sida 6 / 22

7 6 [G05][S00] Förkontroll av BSI-enheten Etapp 1 Identifiering av BSI-enhet med nedsatt funktionsläge: - Första fallet: när tändningen slås till (+APC) tänds fordonets positionsljus och vindrutetorkaren går med intervallfunktion, - Andra fallet: när motorn går tänds halvljuset och vindrutetorkaren går med intervallfunktion. Visar BSI-enheten tecken på att stå i nedsatt funktionsläge? Etapp 2 Kontrollera säkringarna, matningarna till BSI-enheten - reparera vid behov Arbetsbeskrivning slut Etapp 3 Upprätta kontakt med BSI-enheten med hjälp av ett diagnosinstrument och välj menyn "IDENTIFIERING". Går det att läsa BSI-enhetens programversion (*)? (*)(eller programutgåva) Gå till etapp 4 Gå till etapp 10 Sida 7 / 22

8 Etapp 4 Är BSI-enheten ny? (från reservdelsavdelningen) Etapp 5 Före den sista juni 2004: Demontering av BSI-enheten medges. Fr.o.m. 1 juli 2004: Ladda ned en programfil i BSIenheten med hjälp av proceduren för nedladdning i nya datorer Etapp 6 Har programfiler laddats ned i BSIenheten tidigare? Etapp 8 Gå till etapp 10 Etapp 7 Gör om nedladdningen i BSIenheten minst tre gånger. Efter det tredje nedladdningsförsöket medges demontering av BSI-enheten. Sida 8 / 22

9 Etapp 10 Upprätta kontakt med BSI-enheten med hjälp av ett diagnosinstrument. Välj "BELYSNING / SIGNALER" under menyn "MANÖVERDONSTEST" Utför en manöverdonstest av signalhornet. Fungerar signalhornet korrekt? Etapp 12 Upprätta kontakt med BSI-enheten med hjälp av ett diagnosinstrument. Välj "BELYSNING / SIGNALER" under menyn "MANÖVERDONSTEST" Utför en manöverdonstest av halvljuset. Etapp 11: Kontrollera kabelhärva och kontaktdon. Byt omkopplingsmodulen under ratten. BSI-enheten har inte med felet att göra och demontering medges inte. Fungerar halvljuset korrekt? Etapp 13: Slut på arbetsbeskrivning BSI-enheten är felaktig och demontering medges. Etapp 14: Slut på arbetsbeskrivning BSM-enheten är felaktig. BSI-enheten har inte med felet att göra och demontering medges inte. Sida 9 / 22

10 7 [G05] [S01] Låsning/upplåsning av fordonet med HF-fjärrkontrollen eller med låset fungerar inte. ETAPP 1 Grundläggande rekommendationer o Kontrollera batterispänningsnivån. o Kontrollera att +APC slår ifrån när tändningen stängs av o Gör ett försök att låsa upp med HF-fjärrkontrollen från en position på förarsidan 1 meter från fordonet, något bakifrån. Om minst ett lås fungerar på fordonet: BSI-enheten har inte med felet att göra och demontering medges inte. Rekommendationer för BSI I diagnosinstrumentet: BSI-menyn, "fjärrkodning", "inställningar": Kontrollera tillståndet för följande fjärrkodningsparametrar (när sådana finns): o tillvalet "högfrekvensmottagning" o "centrallåsning med HF-fjärrkontroll" o "typ av låsning" o "typ av sändare i HF-fjärrkontroll" ETAPP 2 Kontroll av batteriet i HF-fjärrkontrollen (3 kontrollmetoder finns) : - Med hjälp av verktyget för kontroll av HF-fjärrkontroller - I diagnosinstrumentet: "BSI-menyn", "parametermätning", "startspärr", kontrollera parametern "förbrukat batteri i HFfjärrkontroll". - Ta ut batteriet ur HF-fjärrkontrollen, vänta 10 sekunder och mät sedan batterispänningen. Batteriet är i gott skick I vilket skick är batteriet? Batteriet är slut Till etapp Slut på arbetsbeskrivning BSI-enheten har inte med felet att göra. Demontering medges inte. Byt batteriet i HF-fjärrkontrollen. Sida 10 / 22

11 ETAPP 3 Fungerar låsningen med både HF-fjärrkontrollen och med låset? ETAPP 4 Kan följande fel observeras på fordonet? HF-fjärrkontrollen fungerar några centimeter från fordonet, men inte på avstånd längre än 50 cm. 3.1 Slut på arb.beskr. BSI-enheten har inte med felet att göra. Demontering medges inte. 4.1 Slut på arbetsbeskrivningen BSI-enheten har inte med felet att göra. Demontering medges inte. Det är fråga om ett fel i omkopplingsmodulen under ratten av fabrikatet Delphi. Fabrikatet på omkopplingsmodulen kan kontrolleras med diagnosinstrumentet: menyn "omkopplingsmodul under ratt", "identifiering" Till etapp 5 Sida 11 / 22

12 ETAPP 5 Kontroll av fjärrkontrollens räckvidd: Gå runt fordonet och håll hela tiden samma avstånd till fordonet. Tryck flera gånger på fjärrkontrollen och kontrollera att den fungerar korrekt (låsning eller upplåsning av låsen). OBS! Om flera låsningar/upplåsningar utförs under kort tid kan låsen ställa sig i ett läge som skyddar motorerna mot överhettning, vilket tillfälligt leder till att det inte går att låsa/låsa upp. Fordonet låses inte upp alls. Fordonet låses inte upp varje gång. 5.1 Slut på arbetsbeskrivning BSI-enheten har inte med felet att göra. Demontering medges inte. (Död vinkel i fordonet. Korrigering på gång) ETAPP 6 Går det att låsa fordonet med nyckel? Till etapp 9 Till etapp 7 Sida 12 / 22

13 ETAPP 7 Koppla ur batteriet i enlighet med rekommendationerna för fordonet: Sätt igång motorn. Slå ifrån tändningen. Koppla ur batteriet inom 30 sekunder. ETAPP 8 Koppla in batteriet igen. Utför en synkronisering av HF-fjärrkontrollen på följande sätt: 1) Slå ifrån tändningen och ta ut nyckeln 2) Vänta i en minut utan att trycka på någon fjärrkontrollknapp 3) Sätt en nyckel i tändlåset och vrid den till +APC-läget 4) Tryck på låsknappen inom 10 sekunder och håll den nedtryckt i 5 sekunder 5) Slå ifrån tändningen och ta ut nyckeln 6) Gör om proceduren från punkt 3 med de övriga nycklarna eller fortsätt till punkt 7 7) Vänta 30 sekunder. Fjärrkontrollerna är nu aktiva. OBS! Om en knapp trycks ned på fjärrkontrollen när denna är osynkroniserad kommer BSI-enheten att ställa sig i antiskanningläget under en minut. Under denna fas är ingen synkronisering möjlig. Går det att låsa fordonet med HF-fjärrkontrollen? Går det att låsa fordonet med nyckel? Till etapp 9 Låsningen fungerar med nyckeln men inte med HFfjärrkontrollen. Till etapp 13 Låsningen fungerar i båda fallen. 8.1 Slut på arbetsbeskrivning. BSI-enheten har inte med felet att göra. Demontering medges inte. Sida 13 / 22

14 ETAPP 9 Kontroll av indata som BSIenheten tar emot. Välj menyn "parametermätning" och därefter menyn "låsning" i diagnosinstrumentet. Varierar följande parametrar? Kommando för låsning av låsen Kommando för upplåsning av låsen Parametrarna varierar Parametrarna varierar inte. 9.1 Slut på arb.beskr. BSI-enheten har inte med felet att göra. Demontering medges inte. Kontrollera kabelhärvan och låsen. ETAPP 10 - I diagnosinstrumentet: välj menyn "test av manöverdon", "låsning" och utför manöverdonstesterna "låsning av lås" och "upplåsning av lås". - Fungerar centrallåsningen? Till etapp Slut på arb.beskr. BSI-enheten har inte med felet att göra. Demontering medges inte. Kontrollera kabelhärvan och låsen. Sida 14 / 22

15 ETAPP 13 I diagnosinstrumentet: menyn "omkopplingsmodul under ratt", "felavläsning" Finns felet "HF-mottagare"? ETAPP 14 Koppla ur diagnosinstrumentet och vänta på att BSI-enheten ställer sig i väntläge (ett reläklick hörs). Kontrollera sedan med hjälp av en multimeter att +VAN-spänningen på BSMenheten stiger till batterispänningsnivån, när en knapp på HF-fjärrkontrollen trycks in. Stiger spänningsvärdet på +VAN-linjen till 12 volt? 13.1 Slut på arbetsbeskrivn. BSI-enheten har inte med felet att göra. Demontering medges inte. Åtgärda felet i omkopplingsmodulen under ratten Slut på arbetsbeskrivn. Kontakta ditt teknikombud. Demontering medges inte Slut på arbetsbeskrivning Om fordonet är försett med en omkopplingsmodul: BSI-enheten har inte med saken att göra, demontering medges inte. Om fordonet inte är försett med en omkopplingsmodul under ratten: demontering av BSI-enheten medges. Till etapp 15 För kännedom, för fordon som är försedda med en omkopplingsmodul under ratten. Sida 15 / 22

16 ETAPP 15 Använd en HF-fjärrkontroll från ett annat fordon av samma modell. Kontrollera med hjälp av en multimeter att +VAN-spänningen på BSM-enheten stiger, när en knapp på HFfjärrkontrollen trycks in. Stiger +VAN-spänningen till 12 volt? 15.2 Rekommendation Fordonets HF-fjärrkontroll har slutat fungera Rekommendation Byt omkopplingsmodulen under ratten. Sida 16 / 22

17 ETAPP 11 Kontrollera att det inte finns några kabelbrott. Kontrollera fordonets lås. Är kabelhärvan och samtliga lås i gott skick? 11.2 Slut på arb.beskr. Demontering av BSIenheten medges 11.1 Slut på arbetsbeskrivning BSI-enheten har inte med felet att göra. Demontering medges inte. Sida 17 / 22

18 8 [G02] [S02]: Funktionsfel i backspeglarna (fällning) I detta fall beror felet inte på BSI-enheten. Demontering medges inte (om inte BSI-enheten orsakat ett fel i multiplexnäten), eftersom den inte har någon direktutgång för styrning av backspeglarna. Punkter som ska kontrolleras: Uppdatera vid behov BSI-enheten genom att ladda ned en programfil: Citroën C5 med OPR-nummer > I diagnosinstrumentet: "BSI-menyn", "fjärrkodning", "inställningar". Kontrollera fjärrkodningen av följande parametrar om dessa finns i enheten: o Fällning av backspeglar med HF-fjärrstyrning o Elmanövrerade och multiplexstyrda backspeglar o Elmanövrerade och multiplexstyrda backspeglar med fällningsfunktion o Backspeglar med vinkeljustering för backning o Multiplexstyrd backspegel med minnesfunktion o Backspeglar med vinkeljustering för backning och blinkers. OBS : Bland parametrarna ovan visar instrumentet enbart de som verkligen finns i BSI-enheten. Därför visas enbart en del av parametrarna ovan av diagnosinstrumentet, beroende på programversionen i BSI-enheten. Kontrollera och åtgärda de fel som finns i dörrmodulerna, om fordonet har sådana (Citroën C5 och Citroën C8). Kontrollera backspeglarna. Sida 18 / 22

19 9 [G03][S03]: Signaler - varningsblinkers Varningsblinkersen tänds inte vid tryckning på HF-fjärrkontrollen. I diagnosinstrumentet : "BSI-menyn", "fjärrkodning", "inställningar": Kontrollera fjärrkodningen av denna parameter : "lokalisering av fordon med blinkers". Se följande arbetsbeskrivning för övriga problem: G11 "Blinkers och varningsblinkers". Sida 19 / 22

20 10 [G04][S04]: Tryckknapp för centrallås Förkontroll : Testa centrallåsets tryckknapp med motorn igång. Om låsningen fungerar medges ingen demontering av BSI-enheten. För Citroën C5 Etapp 1 Centrallåsknappen fungerar inte. Etapp 2 I diagnosinstrumentet: "BSI-menyn", "parametermätning", "låsning". Kontrollera om parametern "begäran om låsning med invändig tryckkknapp" varierar. Varierar parametern? 2.2 Slut på arbetsbeskrivning Om kabelhärvan mellan låsknappen och BSI-enheten är i gott skick, medges demontering av BSI-enheten. 2.1 Slut på arbetsbeskrivning Kontakta ditt teknikombud. Demontering medges inte. Sida 20 / 22

21 För övriga fordon BSI-enheten har inte med saken att göra. Demontering medges inte (om inte BSI-enheten har orsakat ett fel i multiplexnäten). Kontrollera parametern "tryckknapp för centrallås", om denna information finns under diagnosinstrumentets menyer "instrumenttavla", "parametermätning" och instrumenttavlans tillstånd". Sida 21 / 22

22 11 [G05][S05]: Problem med programmering och synkronisering av HFfjärrkontroller Kontrollera att omkopplingsmodulen under ratten inte har version 7.a, om fordonet är en Citroën C5 och BSI-enheten har programversion 8.1. Om så är fallet finns ett kompatibilitetsproblem mellan omkopplingsmodulen och BSIenheten. Omkopplingsmodulen måste bytas ut. För övriga fordon: Kontakta ditt teknikombud om det inte går att programmera eller synkronisera nycklarna. Sida 22 / 22

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 29 SERVICE- AVDELNINGEN FILIALER/IMPORTÖRER CITROËN NYBILSDISTRIBUTÖR - Leveransservice - Kampanjkoordinator AUKTORISERADE VERKSTÄDER - Servicechef -

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 29 SERVICE- AVDELNINGEN FILIALER/IMPORTÖRER CITROËN NYBILSDISTRIBUTÖR - Leveransservice - Kampanjkoordinator AUKTORISERADE VERKSTÄDER - Servicechef -

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 29 SERVICE- AVDELNINGEN FILIALER/IMPORTÖRER CITROËN NYBILSDISTRIBUTÖR - Leveransservice - Kampanjkoordinator AUKTORISERADE VERKSTÄDER - Servicechef -

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 31 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 212 21/02/2005 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT. ENDAST INTERN INFORMATION Nr 207

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT. ENDAST INTERN INFORMATION Nr 207 CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 31 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 207 21/02/2005 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 29 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 163 02/03/2004 DETTA MEDDELANDE SKA DELAS UT SAMT LÄSAS OCH KOMMENTERAS FÖR ALLA SOM DIREKT ELLER

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT. ENDAST INTERN INFORMATION Nr 209

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT. ENDAST INTERN INFORMATION Nr 209 CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 31 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 209 21/02/2005 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 29 AC / QCAV / MTD FILIALER/IMPORTÖRER CITROËN NYBILSDISTRIBUTÖR - Leveransservice - Kampanjkoordinator AUKTORISERADE VERKSTÄDER - Servicechef - Experttekniker

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 31 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 211 21/02/2005 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT FILIALER / IMPORTÖRER / REGIONKONTOR ÅTERFÖRSÄLJARE AV NYA CITROËNFORDON CITROËNS AUKTORISERADE VERKSTÄDER

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT FILIALER / IMPORTÖRER / REGIONKONTOR ÅTERFÖRSÄLJARE AV NYA CITROËNFORDON CITROËNS AUKTORISERADE VERKSTÄDER CITROËN AC / QCAV / MTD INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT FILIALER / IMPORTÖRER / REGIONKONTOR ÅTERFÖRSÄLJARE AV NYA CITROËNFORDON CITROËNS AUKTORISERADE VERKSTÄDER LEXIA PROXIA CD 29 Nr. 169 26/03/2004 DENNA

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 29 AC / QCAV / MTD FILIALER/IMPORTÖRER CITROËN NYBILSDISTRIBUTÖR - Leveransservice - Kampanjkoordinator AUKTORISERADE VERKSTÄDER - Servicechef - Experttekniker

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 29 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 166 02/03/2004 DETTA MEDDELANDE SKA DELAS UT SAMT LÄSAS OCH KOMMENTERAS FÖR ALLA SOM DIREKT ELLER

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 39 TMJ1 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr. 412 24/10/2007 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 29 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 165 02/03/2004 DETTA MEDDELANDE SKA DELAS UT SAMT LÄSAS OCH KOMMENTERAS FÖR ALLA SOM DIREKT ELLER

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST FÖR INTERNT BRUK

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST FÖR INTERNT BRUK CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 31 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST FÖR INTERNT BRUK Nr 206 21/02/2005 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 29 SERVICE- AVDELNINGEN FILIALER/IMPORTÖRER CITROËN ÅTERFÖRSÄLJARE - Leveransservice - Kampanjkoordinator AUKTORISERADE VERKSTÄDER - Servicechef - Experttekniker

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 39 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr. 411 17/10/2007 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 31 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 210 21/02/2005 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000

ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX DIAGNOSTISK VALIDERING BSI ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000 G10 SERIE FÖR FUNKTIONSKONTROLL VINDRUTETORKARE Tillämpning för PEUGEOT-fordon 206 (Från och med DAM 9076 ) 307

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT. ENDAST FÖR INTERNT BRUK Nr 283

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT. ENDAST FÖR INTERNT BRUK Nr 283 CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 34 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST FÖR INTERNT BRUK Nr 283 27/03/2006 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION NR 410

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION NR 410 CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 39 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION NR 410 27/07/2007 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 30 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 179 2004/08/06 DETTA MEDDELANDE SKA DELAS UT TILL SAMT LÄSAS OCH KOMMENTERAS FÖR ALLA SOM DIREKT

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA CD 39 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 408 03/09/2007 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT ELLER

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 32 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr. 229 17/06/2005 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000

ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX DIAGNOSTISK VALIDERING BSI ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000 G12 SERIE FÖR FUNKTIONSKONTROLL LUFTKONDITIONERING Tillämpning för PEUGEOT-fordon 206 (Från och med DAM 9076

Läs mer

ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000

ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX DIAGNOSTISK VALIDERING BSI ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000 G05 SERIE FÖR FUNKTIONSKONTROLL LÅSNING AV DÖRRAR OCH RUTOR Tillämpning för PEUGEOT-fordon 206 (Från och med

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT VERKSTÄDERNA INTERNT. ANNULLERAR OCH ERSÄTTER INFO DIAG Nr 81 från den 30/04/2002

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT VERKSTÄDERNA INTERNT. ANNULLERAR OCH ERSÄTTER INFO DIAG Nr 81 från den 30/04/2002 CITROËN INO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 28 SERVICE- AVDELNINGEN VERKSTÄDERNA INTERNT Nr 145 11/08/2003 ANNULLERAR OCH ERSÄTTER INO DIAG Nr 81 från den 30/04/2002 BERÖR: Uppdatering av listan

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

6 ACS-Systemet (Advanced Control System)

6 ACS-Systemet (Advanced Control System) 6 ACS-Systemet (Advanced Control System) 6.1 Manöverboxens utförande 1) Display för batteriladdning 2) Display för körprogram 3) Hastighet upp 4) Varningsblinkers 5) Vänster blinkers 6) Joystick 7) Statusdisplay

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT VERKSTÄDERNA INTERNT

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT VERKSTÄDERNA INTERNT CITROËN INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT LEXIA PROXIA Alla CD SERVICE- AVDELNINGEN VERKSTÄDERNA INTERNT Nr 148 03/11/2003 BERÖR: Åtgärder för fjärrprogrammering av datorerna. KONSTATERAT: Om man inte vidtar

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000

ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX DIAGNOSTISK VALIDERING BSI ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000 G08 SERIE FÖR FUNKTIONSKONTROLL OLJEMÄTARE MOTOR Tillämpning för PEUGEOT-fordon 206 (Från och med DAM 9076 )

Läs mer

Smart låsning utan nyckel.

Smart låsning utan nyckel. Smart låsning utan nyckel. Glöm dina gamla nycklar! En borttappad nyckel till ett mekaniskt låssystem kan Anledningar bli en riktig till dyr varför historia du som bör åtföljs av fl era dagars gå över

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL AVA51

INSTALLATIONSMANUAL AVA51 INSTALLATIONSMANUAL AVA51 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se efter i bilmodellens

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Serviceinformation. Volvo Lastvagnar AB. Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH

Serviceinformation. Volvo Lastvagnar AB. Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH Serviceinformation Volvo Lastvagnar AB Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH Förord Beskrivningarna och serviceprocedurerna som tas upp i denna handbok är baserade

Läs mer

ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000

ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX DIAGNOSTISK VALIDERING BSI ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000 G00 PRESENTATION SERIE FÖR DIAGNOSTISK VALIDERING BSI PRELIMINÄRA KONTROLLER KONTROLL DEGRADERINGSPROGRAM DIVERSE

Läs mer

Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Laddning av batteri... 5 Säkringar... 5 Manöverbox... 6 Armstöd... 6

Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Laddning av batteri... 5 Säkringar... 5 Manöverbox... 6 Armstöd... 6 Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Inbromsning av rullstol...4 Nödbromsning...4 Låsa bromsen...4 Omkoppling till körning...4 Lossa bromsen...4 Omkoppling till frikopplat läge...4 Laddning

Läs mer

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator Manual KOMPONENTER Klocka Klockan Öppning av armband Kontakt för batteriladdning Laddnings- indikator ON/OFF Magnet Elektronikenhet Statusindikatorindikator GPS antenn Anhörigenhet USB-kontakt ON/OFF Batteriladdare

Läs mer

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj.

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj. MLS Software EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Software: MLS EM2050 Att Öppna: Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 Rekommenderade Knappsatser:

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T

Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T 8 Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T Handhavandeinstruktion Deponeringsboxen har ett elektroniskt kodlås med tidsfördröjning. Låset drivs av ett 9 volts batteri. Låset har två programmerbara

Läs mer

4600 PLIP med 4627 central för bilar utan fjärrkontroller INSTALLATIONSMANUAL

4600 PLIP med 4627 central för bilar utan fjärrkontroller INSTALLATIONSMANUAL 4600 PLIP med 4627 central för bilar utan fjärrkontroller INSTALLATIONSMANUAL Innehåll 1. SATSENS INNEHÅLL...3 2. INTRODUKTION (hur man får access till bilmodellanpassad manualer, DataLinker verktyg och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Monterings-, användar-, underhållsinstruktioner. och fabriksgaranti för automatisk garageportsöppnare GTA 611

Monterings-, användar-, underhållsinstruktioner. och fabriksgaranti för automatisk garageportsöppnare GTA 611 Monterings-, användar-, underhållsinstruktioner och fabriksgaranti för automatisk garageportsöppnare GTA 611 1 7 10 4 3 4 2 6 9 10 10, 13, 17 12 13 5 14 11 0 1 15 16 17 3 1/2 7 1/2 7 3a 3 5 2 3b 3c 2 3

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com T A 3 0 / T A 3 5 Bruksanvisning S www.defa.com Gratulerar till ditt nya DEFA Transportlarm! Med över 40 års erfarenhet med utveckling av bilelektriska produkter, är du med ditt DEFA AutoSecurity transport

Läs mer

ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000

ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX DIAGNOSTISK VALIDERING BSI ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000 G06 SERIE FÖR FUNKTIONSKONTROLL INSTRUMENTGRUPP Tillämpning för PEUGEOT-fordon 206 (Från och med DAM 9076 ) 307

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner 125436/20111214 Swegon CASA PRE Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner Innehåll Användning 3 Underhållsanvisning 4 Eltekniska funktioner 5 2 www.swegon.com/casa Rätten

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

Monteringsinstruktion WiPro "all in one" Fiat Ducato 250 (Euro 5, from modell 2012) Version 05/12

Monteringsinstruktion WiPro all in one Fiat Ducato 250 (Euro 5, from modell 2012) Version 05/12 Monteringsinstruktion WiPro "all in one" Fiat Ducato 250 (Euro 5, from modell 2012) Version 05/12 Undantag från ansvar: Denna monteringsinstruktion vänder sig till professionella serviceverkstäder. Därför

Läs mer

SafeLine GL5 Installationsmanual

SafeLine GL5 Installationsmanual SafeLine GL5 Installationsmanual Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner med inbyggd strömförsörjning och batterireserv. 08.2012 SafeLine GL5 Installationsmanual Tekniska data Kommunikation: Antennkontakt:

Läs mer

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Snabbinstruktion Mas-Hamilton högsäkerhetslås Modell 100, 200, 400 1. Öppning/stängning av låset 2. Vrid ratten så att

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original JF-Link Trådlös elmanövrering av hydraulik Instruktionsbok Bruksanvisning i original S INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. JF-LINK TRÅDLÖS ELMANÖVRERING AV HYDRAULIK... 5 VENTILBOX... 5 INLÄRNING AV FJÄRRMANÖVRERING...

Läs mer

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Bruksanvisning Tassu 420 1 (16) Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Kappelitie 6, FI-02200 Espoo Version: 1.5 Föränd. datum 02.07.08 Godk..-- Bruksanvisning Tassu 420 2 (16) Versionshistoria

Läs mer

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING Innehåll Rubrik Sid nr Säkerhet 3 Avfallshantering 3 Användarinstruktion 4 Beskrivning av garaget 4 Innan användandet 4 Normalt användande 4 Befintliga icke

Läs mer

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass BRUKSANVISNING TapeKing Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Beskrivnig 3 3. Strömförsörjning 5 Funktioner 6 4.1 Mätning 6 4.2 Mätning med/utan hölje

Läs mer

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem Funktion och användning 1. Aktivering Tryck på fjärrkontrollens tryckknapp en gång för att aktivera larmsystemet. Aktivering bekräftas av : - ett långt blink på blinkers

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

DS Multi-8 S ET 328_SV / 11.14 1/7. DATUM Ständigt datum (byte av år och månad har programmerats fram till 2099) med: dag, veckodag, vecka, månad,

DS Multi-8 S ET 328_SV / 11.14 1/7. DATUM Ständigt datum (byte av år och månad har programmerats fram till 2099) med: dag, veckodag, vecka, månad, DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivning Visning Sida 2 T1 Första tidszon. Visare och/ digital T2 Andra tidszon. Visare och/ digital VÄXLING AV TID Alternativ för att välja tidszon för visarna. Visare

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar ANVÄNDARMANUAL CLASSIC 3 / 7 växlar C-PACT CITY DAM 3 / 7 växlar CITY HERR 7 växlar Grattis till din nya Lifebike Elcykel! Lifebike är en cykel med elmotor. Fördelen är att den underlättar cyklingen när

Läs mer

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic Användaranvisning - Förbränningstoalett Cinderella Classic Cinderella förbränningstoalett Med korrekt användning och underhåll kan du ha nytta av din förbränningstoalett i många år. I den här användaranvisningen

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se

Läs mer

Smidigt kodlås. Tekniska data. Easy Digital Door Lock. Easy Digital Door Lock. www.yale.se. www.yale.se

Smidigt kodlås. Tekniska data. Easy Digital Door Lock. Easy Digital Door Lock. www.yale.se. www.yale.se Smidigt kodlås Med Yale Easy får du ett lättanvänt kodlås för tillfällig låsning av din dörr eller smidigt skydd av cykel och gräsklippare i ditt förråd. Tänd upp displayen med handen, slå koden och vrid

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion.

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. SNABBGUIDE INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. Fler tillbehör hittar du på www.zodiac.se. Snabb

Läs mer

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816)

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) Pilla loss gummipluggen på baksidan kontrollpanelen och kontrollera så att batteriets strömbrytare

Läs mer

BRUKSANVISNING CARGARD

BRUKSANVISNING CARGARD BRUKSANVISNING CARGARD BILLARM TYP 650S Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 650 S CSD 97-06-10 CARGARD 650 S är ett svenskt billarm baserat på den absolut senaste tekniken vad gäller

Läs mer

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com Handhavande för KSFE 1 Display översikt Knappar Funktioner Av/På Nolla Navigation key Bekräfta val Tarera Navigation key Gå vidare i menyn För att ändra en numerisk angivelse Addera vikt till minnet för

Läs mer

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1 Solo HD Nordic SOLO manual version 20120808 1 1 Gratulerar till ditt val av förstoringshjälpmedel. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig i din vardag. SOLO HD från Nordiceye är ett flexibelt portabelt

Läs mer

I ne n hå ne ll hå s ll f s örte ckni örte ckni g

I ne n hå ne ll hå s ll f s örte ckni örte ckni g Innehållsförteckning Inledning...1 Kort sagt...3 Nycklar, dörrar och fönster...17 Säten, nackskydd...45 Förvaring...77 Instrument och reglage...87 Belysning...123 Infotainmentsystem...133 Klimatreglage...227

Läs mer

ph-mätare modell 8680

ph-mätare modell 8680 Proffsinstrument till amatörpriser ph-mätare modell 8680 Manual (ver. 1.1) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare ID3000 Handhavandemanual för anläggningsskötare Handhavande vid Automatlarm. Brandlarm hanteras normalt av räddningstjänsten, alternativt av den egna larmorganisationen. För-larm och fel hanteras normalt

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1 KomfortEl Bruksanvisning VABA 02.01 1 INNOVATION Så här fungerar KomfortEl KomfortEl består av en reglercentral, en utegivare och en eller flera rumsgivare. Reglercentralen pulsar ut energi till elradiatorerna

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

RANGE ROVER ÄGARHANDBOK Artikelnummer för publikation. LRL 23 02 61 151

RANGE ROVER ÄGARHANDBOK Artikelnummer för publikation. LRL 23 02 61 151 RANGE ROVER ÄGARHANDBOK Artikelnummer för publikation. LRL 23 02 61 151 Inledning NÅGOT OM INSTRUKTIONSBOKEN Ta dig tid att så snart som möjligt läsa igenom alla instruktionsböcker som följer med fordonet.

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

AM8510 ANVÄNDARMANUAL. Larmsystem för Motorcykel. Fjärrkontroll TR07E. Larmenhet 6527

AM8510 ANVÄNDARMANUAL. Larmsystem för Motorcykel. Fjärrkontroll TR07E. Larmenhet 6527 AM8510 Larmsystem för Motorcykel ANVÄNDARMANUAL 1 2 Larmenhet 6527 Fjärrkontroll TR07E DELTA ELETTRONICA SPA SPYBALL DIVISION VIA ASTICO 41 21100 VARESE www.spyball.it Manuale utente Swedish Rev. 02 01/03

Läs mer

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED.

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED. Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner Allmän & Sektionsbrand LED KVITTERA LARMDON TYSTA/ STARTA ÅTERSTÄLLNING TYSTA SUMMER NYCKEL LARM- LAGRING ALTERNATIV Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED

Läs mer

BICT:01 BICT. sv-se. Användarinstruktion Gäller från BICT 2.24. Utgåva 5. Scania CV AB 2015, Sweden

BICT:01 BICT. sv-se. Användarinstruktion Gäller från BICT 2.24. Utgåva 5. Scania CV AB 2015, Sweden BICT:01 Utgåva 5 sv-se BICT Användarinstruktion Gäller från BICT 2.24 339 837 Scania CV AB 2015, Sweden Introduktion 3 Om BICT 3 Inställningar 4 Översikt 5 Beskrivning av termer 6 Grafiska symboler i programmet

Läs mer

AVENSIS_SW (L/O 0309) Förord

AVENSIS_SW (L/O 0309) Förord Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

STOLVÅG VEH-200-EC. Före hösten 2004 levererades Indikatorn i en något annorlunda kapsling med batteriet monterat i högra sidan på lådan.

STOLVÅG VEH-200-EC. Före hösten 2004 levererades Indikatorn i en något annorlunda kapsling med batteriet monterat i högra sidan på lådan. STOLVÅG VEH-200-EC VEH-200-EC är krön / verifierbar och kalibrerad 200 kg / 100 g. (Samma våg kan levereras icke krön / verifierbar för andra kapaciteter) Anm Från senare delen av 2004 levereras vågen

Läs mer

HOME. Elektroniskt dörrlås. Användarmanual. www.burg.biz. Utomordentligt säker. Utomordentligt enkel att använda.

HOME. Elektroniskt dörrlås. Användarmanual. www.burg.biz. Utomordentligt säker. Utomordentligt enkel att använda. Elektroniskt dörrlås HOME Utomordentligt säker. Utomordentligt enkel att använda. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 01/2013 Användarmanual BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz

Läs mer