INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT"

Transkript

1 CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 31 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr /02/2005 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT ELLER INDIREKT ANVÄNDER DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA / PROXIA RUBRIK: Hjälp vid diagnosarbete på BSI-enheten: Start GÄLLER: CITROËN C4 och C5 med face-lift Sida 1 / 26

2 Hjälp vid diagnosarbete på BSI-enheten (G04) Start Gäller följande Citroënfordon: C4 C5 med face-lift Felbeskrivningar som behandlas - Startmotorn går men motorn startar inte - Startmotorn går inte Sida 2 / 26

3 Innehåll 1 Verktyg som behövs 4 2 Garanti 4 3 Kontakt med assistanstekniker INLEDNING EXEMPEL PÅ UPPLYSNINGAR SOM SKA LÄMNAS 4 4 REKOMMENDATIONER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 5 5 REPETITION AV FUNKTIONER INLEDNING STYRNING AV STARTMOTOR Funktionsöversikt Särskild info om olika montage Kortfattad beskrivning av startförloppet 11 6 Fjärrkodning 12 7 [G10][S00] Förkontroll av BSI-enheten 13 8 DIAGNOSTIK FÖR FUNKTIONEN [G10][S01] STARTMOTORN GÅR MEN MOTORN STARTAR INTE [G10][S02] STARTMOTORN GÅR INTE 18 Sida 3 / 26

4 1 Verktyg som behövs Ett diagnosinstrument. Dessutom krävs samtliga fordonsnycklar och kundens konfidentiella kort (kod). En multimeter. 2 Garanti OBS! Garantibyten av BSI-enheter erfordrar ett förhandsgodkännande från assistansteknikern. 3 Kontakt med assistanstekniker 3.1 Inledning Innan du kontaktar assistansteknikern ber vi dig att ta fram följande uppgifter: numret eller numren på de aktuella arbetsbeskrivningarna (G01 - G11), sekvensen som används (S0x), den etapp som du har kommit till (eventuellt, beror på vilken arbetsbeskrivning som används). 3.2 Exempel på upplysningar som ska lämnas Du använder arbetsbeskrivning G10 (torkare), sekvens S06, som handlar om "Diagnostik på bakrutetorkaren" och du har kommit till punkt 2.1 i översikten. Du uppger G10 - S för din kontaktperson. Sida 4 / 26

5 4 REKOMMENDATIONER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Före allt efterföljande arbete ska följande kontrolleras: batterispänningen, säkringarna, att shunten placerats korrekt på BSI-enheten. (Shunten ska stå i "kundläge"), kontrollera att BSI-enheten inte står i nedsatt funktionsläge (se arbetsbeskrivningen för preliminär kontroll av BSI-enheten) KOPPLA ALDRIG UR BATTERIET UNDER ARBETETS GÅNG. BSI-ENHETEN KAN DÅ STÄLLA SIG I ANTI-SKANNINGLÄGE. VIKTIGT! BSI-enheten ska vara korrekt fjärrkodad innan den programmeras (initieras) och/eller innan nycklarna programmeras och/eller innan motorn startas. VIKTIGT! Före alla försök att starta motorn: o kontrollera att handbromsen är åtdragen, o kontrollera att växelspaken står i läge "P" (Parkering) om bilen har en automatlåda, o kontrollera att växelspaken står i friläge om bilen har en manuell växellåda, Sida 5 / 26

6 5 REPETITION AV FUNKTIONER 5.1 Inledning Citroën C4 och C5 med face-lift har en ny typ av elsystem, som bl.a. använder sig av ett tändlås som styrs med "svagström". Specifik info om tändlås: tändlåset bryter/sluter inga höga strömmar, utan informerar bara BSI-enheten om de olika tändningslägena. tändlåset har tre nyckellägen: ett stoppläge, ett +APC-läge (+ efter tändningstillslag) och ett +Dem-läge (startmotorläge). BSM- och BSI-enheterna används för: omkoppling av +APC, styrning av startmotor. OBS! I fordon med automatlåda kan startmotorn bara aktiveras när växelspaken står i läge "P" (Parkeringsläge) eller "N" (Neutralläge) 5.2 Styrning av startmotor OBS! Den information som lämnas i denna punkt om anslutningar i kontakter var giltig när detta dokument skrevs. Titta alltid i det elschema som avser det aktuella fordonet och funktionen ifråga. Sida 6 / 26

7 5.2.1 Funktionsöversikt 7 4 +BAT CAN I/S 1630 (*) 5 3V NR 10V NR 5 1 2V GR 8 40V NR V GR V BA CAN CAR 5V JN 2 CA BSM 9 28V GR BSI1 3 Sida 7 / 26

8 Sida 8 / 26

9 (*) : Växellådorna AL4 och 4HP20: För att göra det enklare att förstå funktionen har inte växellådans multifunktionskontakt tagits med. Informationen om "växelspak i läge P eller N" sänds å ena sidan till växellådans dator och å andra sidan till BSMenheten. Förklaring av komponenter: enkel pil: kabelförbindelse, tjockt streck: multiplexförbindelse, streckade pilar: montering beroende på motor, CAN I/S: CAN intersystemnät, CAN CAR: CAN-karosserinät, +BAT: strömförs. från batteriets pluspol, BSI1: BSI-enheten, BSM: BSM-enheten, CA00: Tändlås, 1320: Motordator, 1630: Automatlådans dator, 1010: Startmotor (solenoid), Förklaring av anslutningar och signaler: 1 Strömförsörjning från batteriets pluspol, 2 Info om tändningsnyckel i läge + APC (när nyckeln står i läge +APC eller +DEM, har ledningen 2 en spänning på + 12V), 3 Info om tändningsnyckel i läge + DEM (när nyckeln står i läge +DEM, har ledningen 3 en spänning på + 12V), 4 Info om växelspak i läge P (Parkering) eller N (Neutral) som lämnas direkt från multifunktionskontakten (AL4 eller 4HP20) eller via växellådsdatorn (AM6), När växelspaken står i läge P eller N, har ledningen 4 en spänning på 0 V, När växelspaken står i ett annat läge än P eller N, har ledningen 4 en spänning på 12 V. 5 Styrning av start - alla motortyper utom DW12 - EDC15. När tändningsnyckeln står i läget +DEM har ledningen 5 en spänning på 0 V, När tändningsnyckeln står i stoppläge eller i +APC-läge, har ledningen 5 en spänning på 12 V. Sida 9 / 26

10 6 Styrning av start - enbart motorn DW12 - EDC15, När tändningsnyckeln står i läget +DEM har ledningen 6 en spänning på 0 V, När tändningsnyckeln står i stoppläge eller i +APC-läge, har ledningen 6 en spänning på 12 V. 7 Diagnostikdata från multifunktionskontakten (data som sänds i ett CANpulståg) - Denna information sänds från automatlådans dator till BSI-enheten. Dessa data anger att informationen 4 är giltig (växellådsdatorn har inte känt av något fel på multifunktionskontakten). 8 Startkommando från BSI-enheten till motordatorn (alla motortyper utom DW12 - EDC15) 9 Matning av startmotorns solenoid Särskild info om olika montage Citroën C4: Alla motortyper - Styrningen av BSM-enheten sker via motordatorn (ledningen 5) (ledningen 6 används inte) Citroën C5 med face-lift: - Alla motortyper utom DW12 - EDC15: Styrningen av BSM-enheten sker via motordatorn genom ledningen 5 (ledningen 6 används inte) - Motorn DW12 EDC15: Styrningen av BSM-enheten sker via BSI-enheten genom ledningen 6 (ledningen 5 används inte) Sida 10 / 26

11 5.2.3 Kortfattad beskrivning av startförloppet När tändningsnyckeln ställs i läget +APC, låser startspärren upp systemet när den känner igen nyckeln (vi förutsätter här att inprogrammeringen är klar och att startspärren fungerar). Alla motortyper utom DW12 - EDC15 Motorn DW12 - EDC15 När nyckeln ställs i + DEM-läget, gör När nyckeln ställs i + DEM-läget, gör BSI-enheten följande kontrollerar att signalerna från tändlåset stämmer. sänder ett startkommando till motordatorn (ledning 8) Motordatorn sänder startkommandot 5 till BSM-enheten. Om växellådsdatorn sänder information 7 under denna fas, upphäver BSIenheten startkommandot och startförloppet avbryts. Version med manuell växellåda BSI-enheten följande kontrollerar att signalerna från tändlåset stämmer. sänder ett startkommando 6till BSMenheten. Om växellådsdatorn sänder information 7 under denna fas, upphäver BSIenheten startkommandot och startförloppet avbryts. Version med automatlåda BSM-enheten tar emot startkommandot (0 V på pol 16 i den grå 28-poliga kontakten) och styr startmotorns solenoid på elektrisk väg, men enbart om en spänning på 12 V samtidigt finns på pol 9 i den 28-poliga grå kontakten. BSM-enheten tar emot startkommandot (0 V på pol 16 i den grå 28-poliga kontakten) och styr startmotorns solenoid på elektrisk väg, men enbart om samtliga följande villkor uppfylls: det ska finnas en spänning på 12 V på pol 9 i den 28-poliga grå kontakten det ska finnas en spänning på 0 V på pol 15 i den 28-poliga grå kontakten Sida 11 / 26

12 6 Fjärrkodning En fjärrkodningsparameter lagras i BSI-enhetens minne: Tillval, automatlåda ( / ) VIKTIGT! fordonsspecifikationen. Fjärrkoda alltid denna parameter med ett värde som motsvarar OBS! Bland parametrarna ovan visar instrumentet enbart de som verkligen finns i BSI-enhetens programvara. Därför visas enbart en del av parametrarna ovan av diagnosinstrumentet, beroende på programversionen i BSI-enheten. Parametrarna kan nås när kommunikationen med BSI-enheten har upprättats med hjälp av ett diagnosinstrument och när du i menyn MANUELL FJÄRRKODNING väljer INSTÄLLNINGAR och sedan FORDONSDEFINITION - UTRUSTNINGAR - FÄRDINFORMATION. Sida 12 / 26

13 7 [G10][S00] Förkontroll av BSI-enheten Etapp 1 Identifiering av en BSI-enhet med nedsatt funktionsläge: - Första fallet: När tändningen är tillslagen och belysningsreglaget står i läge 0, tänds fordonets positionsljus (fram eller bak eller både och). - Andra fallet: När motorn går tänds halvljuset och vindrutetorkaren går med intervallfunktion eller låg hastighet. Etapp 2 Visar BSI-enheten tecken på att stå i nedsatt funktionsläge? Etapp 4 Kontrollera säkringar och driftspänningar som rör BSI-enheten reparera vid behov Etapp 3 Slut på arbetsbeskrivning Etapp 5 Med hjälp av ett diagnosinstrument upprättas kontakt med BSI-enheten, välj sedan menyn "IDENTIFIERING" Går det att få fram BSI-enhetens programversion? Stämmer denna med de vanliga programversionerna (alltid över 01.00)? BSI-enheten svarar inte diagnosinstrumentet Gå till etapp 6 Etapp 5.1 Slut på arbetsbeskrivning Kontrollera förbindelsen mellan diagnosinstrumentet och diagnosuttaget, skicket på de olika anslutningarna samt funktionen hos diagnosinstrumentets kommunikationsinterface. Om allt är i gott skick medges byte av BSIenheten Gå till etapp 10 Sida 13 / 26

14 Etapp 6 Är BSI-enheten ny? (Kommer från reservdelsavdelningen) Etapp 7 Slut på arbetsbeskrivning Demontering av BSIenheten medges Etapp 8 Har programfiler laddats ned i BSI-enheten tidigare? Etapp 9 Gör om nedladdningen i BSI-enheten minst tre gånger. Gå till etapp 10 Efter det tredje nedladdningsförsöket medges demontering av BSI-enheten. Sida 14 / 26

15 Etapp 10 1) Upprätta kontakt med BSI-enheten med hjälp av ett diagnosinstrument. Välj menyn "FJÄRRKODNING" och sedan "Kundtillval". Ställ parametern "Typ av varselljus" till "inga varselljus". 2) Avaktivera varselljusen och den automatiska tändningen av lyktor med hjälp av kundanpassningsmenyn (knappen MENU på ratten eller på bilradion). 3) Slå till tändningen (+APC). Läs av funktionsläget hos positionsljusen fram och bak, samt vindrutetorkarens funktion. Positionsljusen fram och bak är tända och vindrutetorkaren går med låg hastighet eller med låg intervallhastighet. Ett av följande båda villkor uppfylls inte: tända positionsljus fram och bak vindrutetorkaren går med låg hastighet eller med låg intervallhastighet. Gå till etapp 14 Etapp 11 Tryck på knappen som tänder varningsblinkersen. Tänds lysdioden på tryckknappen? Etapp 13 Upprätta kontakt med krockkuddsdatorn med hjälp av ett diagnosinstrument. Välj menyn "Identifiering" Etapp 12 Felet ligger i BSI-enheten Demontering av BSIenheten medges Går det att läsa av uppgifterna på ID-skärmbilden i krockkuddsdatorn? Etapp 13.2 Sök efter felet i rattreglagemodulen (eller i den fasta rattnavpanelen) och i multiplexnätet "CAN karosseri". Om CAN karosseri-nätet är felfritt medges byte av BSIenheten. Etapp 13.1 Om förbindelsen mellan rattreglagemodulen och BSI-enheten fungerar utan problem ska rattreglagemodulen eller den fasta rattnavpanelen bytas (reglageblock under ratten). BSI-enheten har inte med saken att göra, demontering medges inte. Sida 15 / 26

16 Etapp 14 Slå till tändningen. Läs av funktionsläget hos positionsljusen fram och bak, samt vindrutetorkarens funktion. Positionsljusen fram och bak är släckta och vindrutetorkaren går med låg hastighet eller med låg intervallhastighet. Ett av följande båda villkor uppfylls inte: positionsljusen fram och bak är släckta vindrutetorkaren går med låg hastighet eller med låg intervallhastighet. Etapp 14.1 BSM-enheten är felaktig. Sök efter felet i denna dator. OBS! Fjärrkoda parametern "Typ av varselljus" i BSI-enheten som det var från början. Etapp 16 Slå till tändningen Är positionsljusen tända fram och släckta bak? Etapp 17.2 Demontering av BSIenheten medges Etapp 15.2 Sök efter felet i förbindelsen mellan rattreglagemodulen (eller den fasta rattnavpanelen) och BSM-enheten och sök även i BSM-enheten. OBS! Fjärrkoda parametern "Typ av varselljus" i BSI-enheten som det var från början. Sida 16 / 26

17 8 DIAGNOSTIK FÖR FUNKTIONEN 8.1 [G10][S01] Startmotorn går men motorn startar inte Etapp 1 Fordonstyp som är felaktig. Är fordonet ifråga en C5 med facelift 2,2L diesel (motordator EDC15C2)? Etapp 1.1 Gå till etapp 6. Etapp 2 Slå till tändningen. Läs av felkoderna i BSI-enheten med hjälp av ett diagnosinstrument. Kontrollera att det inte finns något fel i kommunikationen med motordatorn på CANnätet. Fungerar inte kommunikationen med motordatorn? Etapp 2.1 Gå till etapp 6. Jo Etapp 3 Kontrollera om BSI-enheten kan kommunicera med andra datorer på CAN I/S (CAN intersystemnät). Kan BSI-enheten kommunicera med andra datorer på CAN I/S (CAN intersystemnät)? Etapp 3.2 Gå till etapp 4 Etapp 3.1 Åtgärda kommunikationsfel mellan BSI-enheten och motordatorn. (Kontroll av kabelhärva, kontaktdon etc.) Demontering av BSI-enheten medges. Sida 17 / 26

18 Etapp 4 Låt nyckeln stå i läge +APC. Kontrollera att det finns 12V på ingången "+APC" på motordatorn EDC15. (Pol C3 i motordatorns gråa 32-poliga kontakt). Är den uppmätta spänningen nära 12 V? Etapp 4.1 BSI-enheten har inte med saken att göra och demontering medges inte. Kontrollera motordatorn. Etapp 5 Kontrollera att det finns 12 V på BSM-enhetens utgång. (Pol 19 i den bruna 28-poliga kontakten). Är den uppmätta spänningen nära 12 V? Etapp 5.1 BSI-enheten har inte med saken att göra och demontering medges inte. Kontrollera kabelhärvan mellan BSM-enheten och motordatorn. Etapp 5.2 BSI-enheten har inte med saken att göra och demontering medges inte. Kontrollera säkringen i BSM-enheten eller byt BSM-enheten. Sida 18 / 26

19 Etapp 6 Slå till tändningen. Med diagnosinstrumentet väljer du menyn "Parametermätning" i BSI-enheten och därefter "Startspärr". Läs av motordatorns spärrläge. Är motordatorn "upplåst"? Etapp 6.1 BSI-enheten har inte med saken att göra och demontering medges inte. Kontrollera motordatorn. Etapp 7 Med diagnosinstrumentet väljer du menyn "Parametermätning" i BSI-enheten och därefter "Startspärr". Läs av värdet i parametern "Sparad konfidentiell kod". Har den konfidentiella koden sparats? Etapp 7.2 Gå till etapp 8. Etapp 7.1 BSI-enheten har inte med saken att göra och demontering medges inte. Utför en initiering av BSIenheten. Sida 19 / 26

20 Etapp 8 Med diagnosinstrumentet väljer du menyn "Parametermätning" i BSI-enheten och därefter "Startspärr". Läs av parametervärdet: "Transponderetikett godkänd". Godkändes transponderetiketten? Etapp 8.1 BSI-enheten har inte med saken att göra och demontering medges inte. Kontrollera motordatorn. Etapp 9 Med diagnosinstrumentet väljer du menyn "Parametermätning" i BSIenheten och därefter "Startspärr". Är båda nycklarna inprogrammerade? Etapp 9.2 Utför en nyckelprogrammering och gör vid behov om arbetet från början. Etapp 9.1 BSI-enheten har inte med saken att göra och demontering medges inte. Kontrollera rattreglagemodulen (eller den fasta rattnavpanelen), transpondern och transponderantennen. Sida 20 / 26

21 8.2 [G10][S02] Startmotorn går inte Etapp 1 - Kontrollera tändlåsets säkring i BSI-enheten. - Kontrollera startmotorn solenoid (motstånd < 0,5 ohm). - Kontrollera växellådans fjärrkodning i BSI-enheten. (Menyn "Fjärrkodning" och sedan "Inställningar" och sedan "Fordonsdefinition - Utrustning - Färdinformation"). Etapp 2 Slå till tändningen. Läs av felkoderna i BSI-enheten med hjälp av ett diagnosinstrument. Kontrollera att det inte finns något fel i kommunikationen med motordatorn på CAN-nätet. Fungerar inte kommunikationen med motordatorn? Jo Etapp 2.1 Kontrollera strömförsörjningarna till motordatorn och CAN-nätet. Som sista åtgärd: Demontering av BSI-enheten medges. Har fordonet en automatlåda? Etapp 2.2 Gå till etapp 4. Etapp 2.3 Gå till etapp 3. Sida 21 / 26

22 Etapp 3 Slå till tändningen. Läs av felkoderna i BSI-enheten med hjälp av ett diagnosinstrument. Kontrollera att det inte finns något fel på kommunikationen med automatlådans dator på CAN-nätet. Fungerar inte kommunikationen med automatlådans dator? Jo Etapp 3.1 Kontrollera strömförsörjningen till automatlådans dator och CANnätet. Som sista åtgärd: Demontering av BSI-enheten medges. Etapp 4 Slå till tändningen. Aktivera stängning eller öppning med en elektrisk fönsterhiss och iaktta rutans rörelse när du ställer nyckeln i startmotorläget. Stannar rutan i startmotorläget? Etapp 4.1 Gå till etapp 9. Etapp 4.2 Gå till etapp 5. Sida 22 / 26

23 Etapp 5 Slå till tändningen. Kontrollera att det finns 12V på ingången "+APC" på BSI-enheten. (Pol 4 i BSI-enhetens vita 10-poliga kontakt). Finns det 12V på BSI-ingången? Etapp 5.1 Gå till etapp 8. Etapp 6 Kontrollera tändlåsets permanenta plusspänning på BSI-enhetens utgång. (Pol 5 i BSI-enhetens svarta 10-poliga kontakt). Ligger den uppmätta spänningen nära 12 Etapp 6.1 BSI-enheten har inte med saken att göra och demontering medges inte. Kontrollera: kabelhärvan mellan tändlåset och BSI-enheten. Etapp 6.2 Gå till etapp 7. Sida 23 / 26

24 Etapp 7 Kontrollera att det finns 12V på BSI-enhetens ingång för permanent plusspänning. (Pol 1 i BSI-enhetens gråa 2-poliga kontakt). Är den uppmätta spänningen nära 12V? Etapp 7.1 Om säkringen är hel: Demontering av BSI-enheten medges. Etapp 7.2 BSI-enheten har inte med saken att göra och demontering medges inte. Kontrollera BSM-enhetens säkringar, kabelhärvan mellan BSI- och BSM-enheterna samt BSM-enheten. Etapp 8 Håll nyckeln i startmotorläget. Kontrollera att det finns 12V på ingången "+DEM" på BSI-enheten. (Pol 6 i BSI-enhetens vita 10-poliga kontakt). Finns det 12V på BSI-ingången? Etapp 8.1 Demontering av BSI-enheten medges. Etapp 8.2 Gå till etapp 6. Sida 24 / 26

25 Etapp 9 Håll nyckeln i startmotorläget. Kontrollera att det finns 12V på ingången "tändningsnyckel i startmotorläge" på BSM-enheten (pol 9 i den 28-poliga gråa kontakten). Är den uppmätta spänningen nära 12V? Etapp 9.1 BSI-enheten har inte med saken att göra och demontering medges inte. Kontrollera: kabeln till pol 9 i den 28- poliga gråa kontakten på BSMenheten. Har fordonet en automatlåda? Etapp 9.2 Gå till etapp 11. Etapp 10 Låt nyckeln stå i läge +APC. Ställ automatlådans växelspak i parkeringsläge. Kontrollera jordningen av ingången "info till automatlåda om parkeringsläge" på BSM-enheten (pol 15 i den 28-poliga gråa kontakten). Jordas ingången när spaken ställs i parkeringsläget? Etapp 10.2 Gå till etapp 11 Etapp 10.1 BSI-enheten har inte med saken att göra och demontering medges inte. Kontrollera: ledningen till pol 15 i den 28- poliga gråa kontakten på BSM-enheten, automatlådan och dess multifunktionskontakt. Sida 25 / 26

26 Etapp 11 Slå till tändningen. Kontrollera att spänningen på BSM-enhetens ingång "begäran om motorstart" växlar från 12V till 0V, när nyckeln vrids till startmotorläget. (Pol 16 i BSM-enhetens gråa 28-poliga kontakt). Växlar spänningen till 0V i startmotorläget? (+APC och +DEM)? Etapp 11.1 BSI-enheten har inte med saken att göra och demontering medges inte. Kontrollera: startmotorns styrkabelhärva (pol 2 i BSMenhetens 5-poliga gula kontakt) och BSM-enheten. Etapp 11.2 Är fordonet ifråga en C5 med face-lift 2,2L diesel (motordator EDC15C2)? Kontrollera: kabelhärvan mellan BSIoch BSM-enheterna (pol 16 i BSMenhetens 28-poliga gråa kontakt). Om förbindelsen är hel: Demontering av BSI-enheten medges. Etapp 11.3 BSI-enheten har inte med saken att göra och demontering medges inte. Kontrollera: kabelhärvan mellan motordatorn och BSM-enheten (pol 16 i BSM-enhetens 28-poliga gråa kontakt) samt motordatorn. Sida 26 / 26

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT. ENDAST INTERN INFORMATION Nr 209

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT. ENDAST INTERN INFORMATION Nr 209 CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 31 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 209 21/02/2005 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 31 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 211 21/02/2005 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 31 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 212 21/02/2005 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 29 SERVICE- AVDELNINGEN FILIALER/IMPORTÖRER CITROËN NYBILSDISTRIBUTÖR - Leveransservice - Kampanjkoordinator AUKTORISERADE VERKSTÄDER - Servicechef -

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT. ENDAST INTERN INFORMATION Nr 207

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT. ENDAST INTERN INFORMATION Nr 207 CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 31 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 207 21/02/2005 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT FILIALER / IMPORTÖRER / REGIONKONTOR ÅTERFÖRSÄLJARE AV NYA CITROËNFORDON CITROËNS AUKTORISERADE VERKSTÄDER

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT FILIALER / IMPORTÖRER / REGIONKONTOR ÅTERFÖRSÄLJARE AV NYA CITROËNFORDON CITROËNS AUKTORISERADE VERKSTÄDER CITROËN AC / QCAV / MTD INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT FILIALER / IMPORTÖRER / REGIONKONTOR ÅTERFÖRSÄLJARE AV NYA CITROËNFORDON CITROËNS AUKTORISERADE VERKSTÄDER LEXIA PROXIA CD 29 Nr. 169 26/03/2004 DENNA

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 29 SERVICE- AVDELNINGEN FILIALER/IMPORTÖRER CITROËN NYBILSDISTRIBUTÖR - Leveransservice - Kampanjkoordinator AUKTORISERADE VERKSTÄDER - Servicechef -

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 29 SERVICE- AVDELNINGEN FILIALER/IMPORTÖRER CITROËN NYBILSDISTRIBUTÖR - Leveransservice - Kampanjkoordinator AUKTORISERADE VERKSTÄDER - Servicechef -

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 29 SERVICE- AVDELNINGEN FILIALER/IMPORTÖRER CITROËN NYBILSDISTRIBUTÖR - Leveransservice - Kampanjkoordinator AUKTORISERADE VERKSTÄDER - Servicechef -

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST FÖR INTERNT BRUK

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST FÖR INTERNT BRUK CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 31 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST FÖR INTERNT BRUK Nr 206 21/02/2005 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 29 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 166 02/03/2004 DETTA MEDDELANDE SKA DELAS UT SAMT LÄSAS OCH KOMMENTERAS FÖR ALLA SOM DIREKT ELLER

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 29 AC / QCAV / MTD FILIALER/IMPORTÖRER CITROËN NYBILSDISTRIBUTÖR - Leveransservice - Kampanjkoordinator AUKTORISERADE VERKSTÄDER - Servicechef - Experttekniker

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 29 AC / QCAV / MTD FILIALER/IMPORTÖRER CITROËN NYBILSDISTRIBUTÖR - Leveransservice - Kampanjkoordinator AUKTORISERADE VERKSTÄDER - Servicechef - Experttekniker

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 29 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 163 02/03/2004 DETTA MEDDELANDE SKA DELAS UT SAMT LÄSAS OCH KOMMENTERAS FÖR ALLA SOM DIREKT ELLER

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 39 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr. 411 17/10/2007 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 30 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 179 2004/08/06 DETTA MEDDELANDE SKA DELAS UT TILL SAMT LÄSAS OCH KOMMENTERAS FÖR ALLA SOM DIREKT

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT VERKSTÄDERNA INTERNT

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT VERKSTÄDERNA INTERNT CITROËN INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT LEXIA PROXIA Alla CD SERVICE- AVDELNINGEN VERKSTÄDERNA INTERNT Nr 148 03/11/2003 BERÖR: Åtgärder för fjärrprogrammering av datorerna. KONSTATERAT: Om man inte vidtar

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION NR 410

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION NR 410 CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 39 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION NR 410 27/07/2007 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 39 TMJ1 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr. 412 24/10/2007 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE

Läs mer

ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000

ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX DIAGNOSTISK VALIDERING BSI ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000 G08 SERIE FÖR FUNKTIONSKONTROLL OLJEMÄTARE MOTOR Tillämpning för PEUGEOT-fordon 206 (Från och med DAM 9076 )

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT. ENDAST FÖR INTERNT BRUK Nr 283

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT. ENDAST FÖR INTERNT BRUK Nr 283 CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 34 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST FÖR INTERNT BRUK Nr 283 27/03/2006 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 29 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 165 02/03/2004 DETTA MEDDELANDE SKA DELAS UT SAMT LÄSAS OCH KOMMENTERAS FÖR ALLA SOM DIREKT ELLER

Läs mer

ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000

ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX DIAGNOSTISK VALIDERING BSI ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000 G10 SERIE FÖR FUNKTIONSKONTROLL VINDRUTETORKARE Tillämpning för PEUGEOT-fordon 206 (Från och med DAM 9076 ) 307

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 32 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr. 229 17/06/2005 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000

ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX DIAGNOSTISK VALIDERING BSI ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000 G00 PRESENTATION SERIE FÖR DIAGNOSTISK VALIDERING BSI PRELIMINÄRA KONTROLLER KONTROLL DEGRADERINGSPROGRAM DIVERSE

Läs mer

ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000

ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX DIAGNOSTISK VALIDERING BSI ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000 G06 SERIE FÖR FUNKTIONSKONTROLL INSTRUMENTGRUPP Tillämpning för PEUGEOT-fordon 206 (Från och med DAM 9076 ) 307

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA CD 39 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 408 03/09/2007 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT ELLER

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT VERKSTÄDERNA INTERNT. ANNULLERAR OCH ERSÄTTER INFO DIAG Nr 81 från den 30/04/2002

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT VERKSTÄDERNA INTERNT. ANNULLERAR OCH ERSÄTTER INFO DIAG Nr 81 från den 30/04/2002 CITROËN INO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 28 SERVICE- AVDELNINGEN VERKSTÄDERNA INTERNT Nr 145 11/08/2003 ANNULLERAR OCH ERSÄTTER INO DIAG Nr 81 från den 30/04/2002 BERÖR: Uppdatering av listan

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 29 SERVICE- AVDELNINGEN FILIALER/IMPORTÖRER CITROËN ÅTERFÖRSÄLJARE - Leveransservice - Kampanjkoordinator AUKTORISERADE VERKSTÄDER - Servicechef - Experttekniker

Läs mer

ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000

ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX DIAGNOSTISK VALIDERING BSI ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000 G12 SERIE FÖR FUNKTIONSKONTROLL LUFTKONDITIONERING Tillämpning för PEUGEOT-fordon 206 (Från och med DAM 9076

Läs mer

ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000

ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX DIAGNOSTISK VALIDERING BSI ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000 G05 SERIE FÖR FUNKTIONSKONTROLL LÅSNING AV DÖRRAR OCH RUTOR Tillämpning för PEUGEOT-fordon 206 (Från och med

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Parametrar Sikt och synlighet. Inledning

Parametrar Sikt och synlighet. Inledning Inledning Inledning För att begränsa förteckningen över parametrar i detta dokument beskrivs endast parametrar som har bedömts vara användbara för påbyggare. För komplett information om aktuella parametrar

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway D

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway D www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8179-D B g 2 0 1 Bruksanvisning www.defa.com S INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fjärrkontrol 2 Automatisk aktivering av stöldskydd 2 Avstängning med fjärrkontroll 3 Avstängning

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 4 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

Parametrar Sikt och synlighet

Parametrar Sikt och synlighet Inledning Inledning Det här dokumentet beskriver parametrar som är kopplade mot sikt och synlighet. Endast parametrar som bedöms användbara för påbyggare är listade. Vilka parametrar och inställningar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14

MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14 MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktigt före monteringen... 2 Förberedelser... 3 Placering Styrenhet...3 Magnetkontakter...3 Anslutning

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

Allmänt Dignita Alkolås AL-6. Produktbeskrivning

Allmänt Dignita Alkolås AL-6. Produktbeskrivning Allmänt Dignita Alkolås AL-6 Detta alkolås är avsett enbart för villkorat körkort, kod 107. Detta instrument är avsett att mäta alkohol i den mänskliga utandningsluften. Alkolåset är inställt så att fordonet

Läs mer

För att jaga bort mårdar och andra vilddjur från fordonets motorutrymme med hjälp av elektriska chocker och aggressivt pulserande ultraljud.

För att jaga bort mårdar och andra vilddjur från fordonets motorutrymme med hjälp av elektriska chocker och aggressivt pulserande ultraljud. M115N / Mårdskydd för motorfordon 12V jagar bort mårdar med hjälp av små högspänningsplattor laddade med ca. 200 300 V genom elektriska chocker i fordonets motorutrymme (endast svaga strömpulser som skrämmer

Läs mer

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ 2 Innehållsförteckning: 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Miniratt GP1R?... 4 1.2 Ratten... 4 1.3 Handhavande

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Aktivering av drivaxelfrånskiljande kraftuttag via BWS

Aktivering av drivaxelfrånskiljande kraftuttag via BWS Allmänt om funktionen Allmänt om funktionen Drivaxelfrånskiljande kraftuttag används framför allt när mycket stora effektuttag krävs. Fördelen är att drivaxlarna då är frånkopplade och all kraft kan användas

Läs mer

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet Kontrollmetoder MCV12-10 med MKII enhet Första installationen av en DTCO1381 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en DTCO1381

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

CD 37 LEDARE OBS! MAG. Informationsblad. för Citroëns. av diagnostikinstrument INNEHÅLL NYHETER S.2 ZOOMING S.5 TIPS & KNEP S.7 S.

CD 37 LEDARE OBS! MAG. Informationsblad. för Citroëns. av diagnostikinstrument INNEHÅLL NYHETER S.2 ZOOMING S.5 TIPS & KNEP S.7 S. CD 37 December 2006 LEDARE MAG Vid denna tredje utgåva vill vi i diagnostikteamet på den tekniska eftermarknadsavdelningen passa på att tacka er för den positiva responsen på Informationsbladet. För att

Läs mer

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet)

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) POROMATIC En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Tangentbord: SPREAD - SPREAD + Minskar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) Ökar fodrets spridning (Slungmotorns

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Eberspächer AB 6 20:30

Eberspächer AB 6 20:30 Monteringsanvisning nr 900 Eberspächer Sats nr: 08 00 00 00 Svenska Eberspächer AB Skarpnäck info@eberspaecher.se www.eberspaecher.se Ombyggnad av HYDRONIC DW Z till Parkeringsvärmare i FORD Focus Di Modellår

Läs mer

Parrot UNIKA. Quick start guide

Parrot UNIKA. Quick start guide Parrot UNIKA Quick start guide Parrot UNIKA Installationsscheman... Installation... Parrot MKi Mode A... Mode B... Mode C... Mode D... Parrot ASTEROID Mode A... Mode B... Mode C... Mode D... Mode E...

Läs mer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innehåll i förpackningen 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 10 9 11 1 14 a) 1x 2x 2x 1x 1x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Använd medföljande verktyg för att justera vridpotentiometrar 1

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Installation Farthållare Toyota iq 2009->

Installation Farthållare Toyota iq 2009-> Installation Farthållare Toyota iq 2009-> 00000-28072-00 Farthållaren passar alla motorer och växellådor samt med eller utan Start/Stopp funktion. Beskrivning: Denna farthållare är helt elektronisk och

Läs mer

800 S BRUKSANVISNING CARGARD 800S STÖLDSKYDD. STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN provningsgodkännande BKK 9007 intygs nr. C INNEHÅLLSFÖRTECKNING

800 S BRUKSANVISNING CARGARD 800S STÖLDSKYDD. STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN provningsgodkännande BKK 9007 intygs nr. C INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRUKSANVISNING CARGARD 800S STÖLDSKYDD STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN provningsgodkännande BKK 9007 intygs nr. C97-338 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kodsändaren... 1 Automatisk aktivering... 2 Manuell aktivering... 2 Avstängning...

Läs mer

Viksam 2.0

Viksam 2.0 Viksam 2.0 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Data... 3 3 Kretskortsöversikt... 4 4 Montering... 4 5 Inkoppling... 5 5.1 Spänningsmatning... 5 5.2 Motor- och encoderinkoppling... 5 5.3 Gränssnitt... 5 5.4 Klämskydd...

Läs mer

SIT Sports. Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC

SIT Sports. Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC SIT Sports Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC 2015 1 SIT Sports Tracking Unit SIT Sports Tracking enheten måste monteras och anslutas i alla tävlandes bilar innan ankomst till besiktningen,

Läs mer

Soneco MC2 BRUKSANVISNING

Soneco MC2 BRUKSANVISNING 1(11) Soneco MC2 BRUKSANVISNING 2(11) Publicerat i september 2007 Copyright 2007 Soneco Oy Soneco Oy (Ltd.) Teknologiantie 14 A, FI-90570 Uleåborg, FINLAND. Soneco MC2 är Soneco Oy:s varumärke. Detta dokument

Läs mer

Universal Installationsmanual GoldCruise GC90 med manöverspak GC5

Universal Installationsmanual GoldCruise GC90 med manöverspak GC5 Universal Installationsmanual GoldCruise GC90 med manöverspak GC5 Farthållaren passar de flesta bilar med elektronisk gaspedal samt både manuell och automat växellåda. För detaljerad information om kompatibla

Läs mer

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning elab005a Strömdelning och spänningsdelning Namn Datum Handledarens sign Laboration I den här laborationen kommer du omväxlande att mäta ström och spänning samt även använda metoden för indirekt strömmätning

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

R-600 FS Fjärrstartsystem

R-600 FS Fjärrstartsystem R-600 FS Fjärrstartsystem BRUKSANVISNING 1 Senaste version av denna anvisning finns att ladda ned på: www.maxcontrol.se INNEHÅLL: A. HANDHAVANDE AV FJÄRRKONTROLL (LCD)..... 3 B. KNAPPLÅS....... 3 C. BLINKDIODINDIKERINGAR.......

Läs mer

FELSÖKNINGSPROCEDUR SD-NAVI (version 1.00)

FELSÖKNINGSPROCEDUR SD-NAVI (version 1.00) 1 - INNEHÅLL Kundens klagomål Diagnostik Översikt och kopplingsschema Kap 2 Allmänna funktionsproblem Kap 3 Fungerar inte, eller aktiveras inte (svart skärm): Kap 3-1 Knapp fungerar inte Kap 3-2 Pekskärmen

Läs mer

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2 Videoapparat SB7W/ & SB70W/A Installation och handhavande 86-05-9 SB70W/A SB7W/ Instruktioner Bewator avsäger sig allt ansvar för alla typer av oriktig användning av utrustningen, modifieringar av något

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa.

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. 1 Mtrl: Materiellåda art nr Grundläggande ellära 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. Koppla så att lampan lyser. Rita hur du kopplade.

Läs mer

FELKODER - avläsning med blinkmetoden O B S - ingrepp i bilens elektriska system görs på egen risk. // CalTe

FELKODER - avläsning med blinkmetoden O B S - ingrepp i bilens elektriska system görs på egen risk. // CalTe FELKODER - avläsning med blinkmetoden O B S - ingrepp i bilens elektriska system görs på egen risk. // CalTe O B S gäller endast TECH1 kontakt med 10 uttag. Kontakten sitter i motorrummet, bakom vänstra

Läs mer

KVT-522DVD KVT-522DVDY

KVT-522DVD KVT-522DVDY BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE KVT-522DVD KVT-522DVDY KVT-50DVDRY INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Installationsförfarande/Tillbehör 1. För att undvika kortslutning ska du ta ur startnyckeln ur tändlåset

Läs mer

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox HCU handterminal Användarguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. INNEHÅLLSFÖRTECKNING START...3 1 UPPSÄTTNINGSMENY...3 1.1 SYSTEMUPPSÄTTNING...3 1.1.1 NYTT SYSTEM-ID...3

Läs mer

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Bruksanvisning Tassu 420 1 (16) Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Kappelitie 6, FI-02200 Espoo Version: 1.5 Föränd. datum 02.07.08 Godk..-- Bruksanvisning Tassu 420 2 (16) Versionshistoria

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

Aktivering av ED-kraftuttag. Funktion

Aktivering av ED-kraftuttag. Funktion Funktion Aktivering av ED-kraftuttag Funktionen är avsedd att användas för att aktivera kraftuttaget från förarplatsen och från utsidan av hytten. Kraftuttaget styrs av BCI-styrenheten. ED-kraftuttag är

Läs mer

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R RW Presentation Parkeringskontrollenheten ESE-BP2R möjliggör HF-kontroll av två tillträden till parkeringsplats, kallade "INGÅNG" och "UTGÅNG".

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för BIKEGARD S10 STÖLDSKYDD

MONTERINGSANVISNING för BIKEGARD S10 STÖLDSKYDD MONTERINGSANVISNING för BIKEGARD S10 STÖLDSKYDD CSD 2002-03-06 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet! Var noggrann med ledningsdragning, kabelskarvar och

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Antares Användning och installation

Antares Användning och installation Antares Användning och installation Sidan 1 av 13 Innehåll 1. Introduktion...... 2. Antares programvara installation...... 3. Antares programvara uppdatering...... 4. Data Linker anslutning... 5. Funktioner...

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se

Läs mer

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Dokument: BFM24TD_UM_sv Version: 2014-08-26 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

FELSÖKNINGSPROCEDUR SD-NAVI (version 3.00)

FELSÖKNINGSPROCEDUR SD-NAVI (version 3.00) 1 - INNEHÅLL Kundens klagomål Diagnostik Översikt och kopplingsschema Kap 2 Allmänna funktionsproblem Kap 3 Fungerar inte, eller aktiveras inte (svart skärm): Kap 3-1 Knapp fungerar inte Kap 3-2 Pekskärmen

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer