RANGE ROVER ÄGARHANDBOK Artikelnummer för publikation. LRL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RANGE ROVER ÄGARHANDBOK Artikelnummer för publikation. LRL 23 02 61 151"

Transkript

1 RANGE ROVER ÄGARHANDBOK Artikelnummer för publikation. LRL

2 Inledning NÅGOT OM INSTRUKTIONSBOKEN Ta dig tid att så snart som möjligt läsa igenom alla instruktionsböcker som följer med fordonet. VIKTIGT! Informationen i denna instruktionsbok täcker alla fordonsversioner och all tillvalsutrustning. Vissa tillvalsalternativ är eventuellt inte monterade i ditt fordon. På grund av tryckningssekvensen kan denna instruktionsbok dessutom innehålla beskrivningar av tillval innan dessa blir allmänt tillgängliga. Fordonsversion, maskinvara och programvara är utformade för den marknad där fordonet är avsett för försäljning. Om fordonet ska registreras eller användas i ett annat geografiskt område måste det eventuellt anpassas till lokala förhållanden. Land Rover ansvarar inte för kostnaden för några modifieringar. Garantivillkoren kan påverkas. Informationen i denna publikation var korrekt när den skickades till tryck. Vid senare designändringar på fordonet kan tillägg infogas i bokpaketet. Uppdateringar finns på Land Rovers hemsida på Internet, på adress: Av utvecklingsskäl förbehåller vi oss rätten att, när som helst och utan föregående meddelande eller andra åtaganden, genomföra ändringar beträffande specifikationer, konstruktion eller utrustning. Denna instruktionsbok, eller delar av den, får inte reproduceras eller översättas utan vårt tillstånd. Fel och utelämnanden undantagna. SYMBOLERNA I DENNA INSTRUKTIONSBOK Säkerhetsvarningar anger antingen en metod som måste följas exakt, eller information som noga måste övervägas för att undvika risk för personskador. Varningar anger antingen ett förfarande som måste följas exakt, eller information som ska iakttas noggrant för att undvika risken för skador på fordonet. Denna återvinningssymbol identifierar de artiklar som ska kasseras på säkert sätt för att förhindra onödig miljöförorening. Denna symbol indikerar föremål som måste bortskaffas på rätt sätt, eftersom de innehåller skadliga ämnen. Rådfråga en återförsäljare/auktoriserad verkstad och/eller ansvarig myndighet beträffande kassering. Denna symbol identifierar de funktioner som kan justeras och kopplas till eller från av en återförsäljare/auktoriserad verkstad. Jaguar Land Rover Alla rättigheter förbehålles. 2

3 Innehåll Inledning...2 Instigning i fordonet...4 Urstigning ur fordonet...12 Framsäten...16 Baksäten...19 Nackskydd...25 Ratt...27 Bilbälten...29 Barnsäkerhet...32 Krockkuddar...38 Instrumentpanel...43 Varningslampor...49 Yttre belysning...54 Innerbelysning...57 Vindrutetorkare och -spolare...59 Speglar...62 Dödvinkelövervakning...64 Fjärröppnare till garagedörr...68 Sidorutor...71 Pekskärm...74 Värme och ventilation...78 Förvaringsutrymmen...87 Lastkapacitet...99 Körning med släpvagn Hybridsystem Starta motorn Intelligent stopp/start Eco-data Växellåda Stabilitetskontroll Fjädring Bromsar Körhjälpmedel Parkeringsassistans vid parkering.138 Parkeringsassistans Kameror Automatisk hastighetsbegränsare (ASL) Automatisk farthållare Adaptiv farthållare Terrain Response Kontroll vid utförskörning (HDC) Vadningsavkänning Ljud-/videoöversikt Radio DAB-radio Bärbara medier Television Videospelare Dubbelskärm Bakre media Röststyrning Telefon InControl Navigeringssystem Bränsle och tankning Underhåll Fordonsrengöring Kontroll av vätskenivåer Fordonets batteri Säkringar Däck Däcktrycksystem (TPMS) Däckreparationssats Hjulbyte Bärgning Efter en kollision Fordonets dekaler Tekniska data Typgodkännande Innehållsförteckning Översikt över reglage

4 Instigning i fordonet UPPLÅSNING AV FORDONET För att förhindra oavsiktlig användning, lämna aldrig kvar Smart-nyckeln i fordonet om barn eller husdjur är kvar i fordonet. 4

5 Instigning i fordonet När en dörr eller bakluckan är öppen är låsspärren frilagd. Stäng inte spärren manuellt eftersom den också kan mjukstängas automatiskt så att föremål och kroppsdelar kommer i kläm. Anm: Smartnyckelns funktionsområde varierar betydligt beroende på atmosfäriska förhållanden och störningar från andra sändare. Anm: Om en dörr eller bakluckan låses upp 10 gånger inom en kort period, kopplas spärren bort i cirka en minut. Med fordonet följer 2 Smart-nycklar. Smart-nycklarna fungerar som fjärrkontroller för lås- och larmsystemet och gör det möjligt att låsa, låsa upp och köra fordonet utan att använda en vanlig nyckel. Se sidorna 6, NYCKELLÖS INSTIGNING, 13, NYCKELLÖS LÅSNING och 117, STARTA MOTORN. Varje Smart-nyckel har även en nödnyckel som sitter i ett utdragbart fack. 1. Låsa: Tryck för att säkra fordonet. Fordonet kan enkel- eller dubbellåsas. Se sidorna 12, ENKELLÅSNING och 12, DUBBELLÅSNING. 2. Låsa upp: Se även 13, CENTRALLÅSNING SAMT STÄNGNING AV SIDORUTOR OCH TAKLUCKA. Tryck kort för att låsa upp fordonet och stänga av larmet. Varningsblinkers blinkar två gånger för att visa att fordonet är upplåst och att larmet har stängts av. Ytterbelysningen, innerbelysningen och instegslamporna tänds som hjälp vid instigning i fordonet. Se även 6, CENTRALUPPLÅSNING. 3. Öppna/stoppa/ändra riktning på/stänga övre bakluckan och stänga övre och nedre bakluckan helt: Öppna den övre bakluckan med ett kort tryck. Om både övre och nedre bakluckan är öppna stänger du båda med ett kort tryck. Om fordonet är låst och larmet är aktiverat, förblir säkerhetssystemet aktivt när bakluckan är öppen, men intrångs- och lutningssensorsystemen avaktiveras. Stäng bakluckan med ett kort tryck. Om fordonet redan är låst och larmet är aktiverat blinkar varningslamporna efter några sekunder för att bekräfta att hela larmsystemet har aktiverats igen. En varningssignal avges också om fordonet dubbellåstes. Se sidan 7, BAKLUCKANS ÖPPNING OCH STÄNGNING Anm: Säkerställ att Smart-nyckeln inte finns kvar i fordonet innan stängning. Om fordonet befinner sig i ett område med lokal radiofrekvensstörning (RF) eller om Smart-nyckeln skärmas av med metallföremål, kan fordonet stängas och låsas och inte gå att öppna igen. 4. Överfallslarm: Tryck och håll in i 3 sekunder (eller tryck 3 gånger inom 3 sekunder) för att aktivera signalhorn och varningsblinkers. När larmet varit aktivt längre än 5 sekunder, kan det annulleras genom att man håller knappen intryckt i 3 sekunder (eller trycker 3 gånger på den inom 3 sekunder). Överfallslarmet stängs också av om en giltig Smart-nyckel finns i närheten när motorns START/STOP-knapp trycks in. 5. Instegsbelysning: 5

6 Instigning i fordonet Tryck för att tända instegsbelysningen när du närmar dig fordonet i mörker. Tryck en gång till för att släcka instegslamporna. Anm: På vissa marknader slås strålkastarna och backlamporna på vid en andra tryckning på knappen. Det krävs en tredje tryckning för att släcka lamporna. Instegsbelysningens fabriksinställda aktiveringstid är 30 sekunder. Denna tid kan ändras för att ge instegsbelysning under en tid av mellan 0 och 240 sekunder. Se sidan 45, INSTRUMENTPANELENS MENY 6. Tillträde med nödnyckel: Öppna sidoskyddet för att lossa den och ta sedan ut den. 7. Ta ut nödnyckelbladet och fäll ut. 8. Om Smart-nyckeln inte kan öppna fordonet, sätt in nyckelbladet i skåran nedanför nyckelhålslocket och lyft försiktigt nyckelbladet uppåt. Vrid försiktigt nyckelhålslocket uppåt för att haka av locket från fästklämmorna. Sätt in nyckelbladet i det frilagda låset och vrid. Larmsignalen ljuder. Se sidan 118, NYCKELLÖS START SOM RESERV Anm: När förardörren låses upp med nyckelbladet ljuder larmsignalen tills Smart-nyckeln placeras rätt. Anm: En ny Smart-nyckel kan endast erhållas från en återförsäljare/auktoriserad verkstad. Återförsäljaren/den auktoriserade verkstaden kräver legitimation och ägarskapsbevis. Meddela omedelbart återförsäljaren/den auktoriserade verkstaden om en Smart-nyckel tappats bort eller stulits. 9. Nyckellös instigning/urstigning: De yttre dörrhandtagen har separata upplåsnings- och låsningssensorer. Upplåsningssensorn sitter på handtagets insida. EN/FLERA INSTIGNINGSPUNKTER När du trycker på upplåsningsknappen, låses fordonet upp på ett av två sätt: 1. En instigningspunkt: Endast förardörren och tankluckan låses upp. Ett andra tryck fordras för att låsa upp övriga dörrar och bakluckan. 2. Flera instigningspunkter: Låser upp alla dörrar, tankluckan och bakluckan vid första trycket. För att byta från en till flera instigningspunkter (eller tvärtom), tryck på både lås och upplåsningsknapparna samtidigt i 3 sekunder. Varningsblinkersen blinkar två gånger för att bekräfta ändringen. Denna funktion kan också utföras via menyn Fordonsinställningar. Se sidan 45, INSTRUMENTPANELENS MENY CENTRALUPPLÅSNING Tryck in och håll upplåsningsknappen intryckt i 3 sekunder för att låsa upp fordonet och öppna samtliga fönster och takluckan. Avaktivera centralupplåsning genom att trycka på en av knapparna på Smart-nyckeln eller använda förarens fönsterreglage. Stoppa ett särskilt fönster eller takluckan med relevant reglage. Denna funktion kan aktiveras/avaktiveras via menyn Vehicle set-up (fordonsinställningar) (se 45, INSTRUMENTPANELENS MENY). NYCKELLÖS INSTIGNING Med nyckellös instigning kan fordonet öppnas om en Smart-nyckel finns inom 1,0 m (3 ft) från dörrhandtaget eller bakluckans utvändiga knapp. 6

7 Instigning i fordonet Anm: Smart-nyckeln upptäcks dock inte alltid om den ligger i en behållare av metall eller om den avskärmas av en enhet med bakgrundsbelyst LCD-skärm, så som en smarttelefon, bärbar dator (inklusive datorväska), spelkonsol eller liknande. Förvara Smart-nyckeln på avstånd från sådana enheter när du använder nyckellös instigning eller nyckellös start. Anm: Smart-nyckeln behöver bara ligga i förarens ficka eller i en icke-metallisk väska. Den behöver inte ligga synlig eller hållas i handen. För att stiga in i fordonet behöver du bara dra i dörrhandtaget. Larmet avaktiveras och dörrarna låses upp enligt den aktuella inställningen för upplåsning/instigning (en eller flera instigningspunkter). Varningsblinkers blinkar två gånger som upplåsnings -bekräftelse. Elektriskt fällbara speglar fälls ut (om funktionen är aktiverad). Anm: Om En instigningspunkt är den aktuella säkerhetsinställningen och någon annan än förardörren öppnas först, så låses samtliga dörrar upp. BEKVÄMLIGHETSLÄGE När dörren öppnas med antingen Smart-nyckeln eller nyckellös instigning initierar fordonets elsystem bekvämlighetsläget. Följande system aktiveras: Körställningsminne. Sätes- och rattstångsjustering. Inre och yttre belysning. Informationspanel. Extra eluttag. RATTLÅS Det elektriska rattlåset låses/låses upp vid låsning/upplåsning av fordonet. Om något fel inträffar med rattlåset, visas ett meddelande på informationspanelen. Om detta inträffar: 1. Sitt i förarsätet. Lås och lås sedan upp fordonet med Smart-nyckeln. 2. Försök låsa upp rattlåset igen genom att vrida ratten en aning åt vänster och höger och samtidigt låsa och därefter låsa upp fordonet med Smart-nyckeln. 3. Om problemet kvarstår, kontakta en fackman. AUTOMATISK DÖRRLÅSNING VID IVÄGKÖRNING Automatisk låsning vid ivägkörning låser automatiskt alla dörrar när fordonet är i rörelse. Denna funktion kan aktiveras/avaktiveras via menyn Vehicle set-up (fordonsinställningar) (se 43, INSTRUMENTPANEL). Anm: Om du trycker på låsnings- eller upplåsningsknappen på förardörren eller främre passagerardörren åsidosätts den automatiska dörrlåsningen under den aktuella resan. Se sidan 14, DÖRRLÅS OCH FRIGÖRINGSREGLAGE BAKLUCKANS ÖPPNING OCH STÄNGNING När bakluckan är öppen är spärren frilagd. Försök inte att stänga spärren manuellt eftersom den också kan mjukstängas automatiskt så att föremål och kroppsdelar kommer i kläm. Se till det finns ett minsta utrymme av 1,0 m (39 in) ovanför och bakom fordonets bakre del innan bakluckan öppnas. Otillräckligt utrymme kan resultera i skador på fordonet. 7

8 Instigning i fordonet Öppna inte bakluckan om ett cykelställ är monterat på den. Ta bort eventuella cyklar och/eller ställ innan bakluckan öppnas. 1. Övre bakluckans spärrknapp. Lyft den övre bakluckan för att öppna den. Anm: Den yttre spärrknappen på övre bakluckan fungerar om alla dörrar är olåsta och växelväljaren ligger i parkeringsläge (P). Om växelväljaren är i läge (N) fungerar knappen bara om alla dörrar är upplåsta och tändningen är i bekvämlighetsläge eller avstängd. Spärrknappen fungerar inte om växelväljaren är i något annat läge. 2. Nedre bakluckans spärrknapp: syns/fungerar endast när den övre bakluckan är öppen. Dra den nedre bakluckan nedåt för att öppna den. Den övre bakluckan kan också öppnas på följande sätt: Bakluckans inre spärrknapp. Se sidan 330, REGLAGE PÅ FÖRARPLATS Bakluckans spärrknapp på Smart-nyckeln. Se sidan 4, UPPLÅSNING AV FORDONET Anm: Bakluckan öppnas inte om fordonets hastighet är eller överstiger ca 5 km/h (3 mph). ÖPPNA OCH STÄNGA DEN ELMANÖVRERADE BAKLUCKAN När bakluckan är öppen är spärren frilagd. Försök inte att stänga spärren manuellt eftersom den också kan mjukstängas automatiskt så att föremål och kroppsdelar kommer i kläm. Se till det finns ett minsta utrymme av 1,0 m (39 in) ovanför och bakom fordonets bakre del innan bakluckan öppnas. Otillräckligt utrymme kan resultera i skador på fordonet. Öppna inte bakluckan om ett cykelställ är monterat på den. Ta bort eventuella cyklar och/eller ställ innan bakluckan öppnas. 8

9 Instigning i fordonet 1. Öppna/stäng övre bakluckan med den yttre knappen. Tryck för att öppna, stoppa, ändra riktning på eller stänga den övre bakluckan. Tryck för att stänga övre och nedre bakluckan. Anm: När den övre bakluckans yttre spärrknapp används måste alla dörrar vara olåsta och växelväljaren ligga i parkeringsläge (P) eller neutralläge (N). 2. Öppna/stänga den nedre bakluckan. Tryck för att öppna, stoppa, ändra riktning på eller stänga den nedre bakluckan. 3. Stäng bakluckan helt. Med den här knappen stänger du både den övre och nedre bakluckan. Den övre bakluckan kan också öppnas på följande sätt: Bakluckans inre spärrknapp. Se sidan 330, REGLAGE PÅ FÖRARPLATS Bakluckans spärrknapp på Smart-nyckeln. Se sidan 4, UPPLÅSNING AV FORDONET När bakluckan har öppnats till sin inställda höjd, kan den höjas eller sänkas manuellt. Om någon av bakluckorna inte kan öppnas eller stängas korrekt ska du stänga den manuellt och sedan trycka på bakluckans upplåsningsknapp igen. När bakluckan stängs övergår den till mjukt stängningsläge den sista biten. Om bakluckan stängs helt och fordonet låstes innan dess återaktiveras larmet. Varningsblinkerslamporna blinkar för att bekräfta larmstatusen. En ljudbekräftelse avges också. Anm: Om bakluckans knapp trycks in medan bakluckan öppnas eller stängs, avstannar all rörelse. Men om en knapp trycks in under mjukstängningssteget, ignoreras öppningsbegäran. 9

10 Instigning i fordonet Anm: Bakluckan har en minsta stängningshöjd under vilken elmanövrerad stängning inte fungerar. Öppna bakluckan manuellt till helt öppet läge och tryck sedan på bakluckans stängningsknapp. Före manövrering av bakluckan, kontrollera att ingen i närheten har någon kroppsdel i ett läge där den kan klämmas. Observera att mjukstängningen inte omfattar detektering av hinder. Det finns risk för svåra skador eller dödsfall, även med ett system för hinderdetektering. Detektering av hinder vid öppning: Om ett hinder detekteras som skulle störa öppningen av bakluckan, avstannar bakluckans rörelse. Avlägsna eventuella hinder och tryck på bakluckans knapp igen för att öppna. Detektering av hinder vid stängning: Om ett hinder detekteras som hindrar stängningen av bakluckan avstannar bakluckans rörelse och den går, om det är möjligt, tillbaka till helt öppet läge. En varningssignal avges för att indikera en fellåsning. Avlägsna eventuella hinder och, om bakluckan är öppen, tryck på bakluckans knapp igen för att stänga den. Om bakluckan inte är öppen, öppna den genom att trycka på en spärrknapp och avlägsna alla hinder. När eventuella hinder har avlägsnats, tryck på bakluckans stängningsknapp igen för att stänga den. Medan bakluckan är öppen är låsplattformen och spärren frilagda. Stäng inte spärren manuellt eftersom den också kan mjukstängas automatiskt så att föremål och kroppsdelar kommer i kläm. BAKLUCKANS ÖPPNINGSHÖJD Det är möjligt att ställa in en maxhöjd för öppning av en elmanövrerad övre baklucka. Det kan vara till hjälp på parkeringar där det är lågt till tak, eller enbart för att underlätta användningen. 1. Öppna den övre bakluckan till det läge du vill ställa in som maximal höjd. Tryck antingen på knappen som sitter på övre bakluckan för att stoppa rörelsen eller ställ in den övre bakluckan manuellt. 2. Se till att övre bakluckan står still i minst tre sekunder. 3. Ställa in öppningshöjden: Håll bakluckans stängningsknapp på övre bakluckan intryckt tills du hör en ljudsignal. 4. Tryck på och släpp bakluckans stängningsknapp för att stänga bakluckan. Öppna bakluckan igen för att kontrollera att den övre bakluckan öppnas till programmerad höjd. Anm: Om du har avslutat tredje delen stängningen och den övre, eller övre och nedre bakluckorna stängs automatiskt har önskad höjd inte ställts in. Upprepa processen och se till att följa alla steg. Om du vill återställa maximal öppningshöjd till full höjd upprepar du processen, men för den övre bakluckan manuellt till helt öppet läge innan du håller bakluckans stängningsknapp intryckt. Den elmanövrerade bakluckan kan förlora sitt lägesminne om flera hinder upptäcks eller om batterispänningen är låg. Den eldrivna funktionen kan spärras. 10

11 Instigning i fordonet Återställa bakluckan: 1. Stäng bakluckan manuellt. 2. Tryck på en öppningsknapp för bakluckan. 3. Låt bakluckan öppnas helt elektriskt eller till tidigare inställt läge. 4. Tryck och släpp bakluckans stängningsknapp. 5. Låt bakluckan stängas helt elektriskt. Bakluckans programmerade lägesminne återställs nu. BYTE AV SMART-NYCKELNS BATTERI När batteriet behöver bytas, märks en betydande minskning i den effektiva räckvidden och LÅG BATTERINIVÅ SMART NYCKEL visas på informationspanelen. Så här byter du ut batteriet: 1. Ta bort skyddet genom att skjuta det i pilarnas riktning. 2. Använd nödnyckelns blad för att dela på Smart-nyckelenheten. 3. Sätt i ett nytt och oanvänt batteri av typen CR2032 (finns hos återförsäljare/auktoriserade verkstäder) med plussidan (+) uppåt. Anm: Undvik att vidröra det nya batteriet. Fukt/fett från fingrarna kan förkorta batteriets livslängd och korrodera kontakterna. Anm: Om varningen om låg batteriladdning inte slocknar innebär det att reservbatteriet inte är i nytt och oanvänt skick. Sätt tillbaka delarna i omvänd ordning och se till att de klickar på plats ordentligt. Batterikassering: Batterier innehåller skadliga ämnen och måste kasseras på rätt sätt. Rådfråga en återförsäljare/auktoriserad verkstad och/eller lämplig lokal myndighet beträffande kassering. 11

12 Urstigning ur fordonet ENKELLÅSNING Tryck kort på låsknappen på Smart-nyckeln för att enkellåsa fordonet och aktivera det yttre larmet. Varningsblinkersen blinkar för att bekräfta. Enkellåsning säkrar fordonet och hindrar dörrarna från att öppnas utifrån. Dörrarna kan fortfarande låsas upp och öppnas inifrån fordonet. I detta fall aktiveras endast det perimetriska larmet. Se sidan 12, YTTRE SKYDD Anm: Använd denna inställning under exempelvis resor med färja, när det finns husdjur kvar i fordonet, om ett fönster måste lämnas öppet etc. Anm: Säkra alltid fordonet när det lämnas obevakat. Säkra alltid fordonet till högsta möjliga säkerhetsnivå. DUBBELLÅSNING Dubbellås aldrig när människor eller husdjur finns i fordonet. Om det uppstår en nödsituation, kan de inte ta sig ut och räddningstjänsten skulle inte heller kunna få ut dem snabbt. Tryck på Smart-nyckelns låsknapp två gånger inom tre sekunder för att dubbellåsa fordonet och aktivera larmsystemet fullständigt. Fordonets varningsblinkers blinkar två gånger för att bekräfta och en dubbel låsningssignal hörs. Dubbellåsning säkrar fordonet och hindrar dörrarna från att öppnas inifrån eller utifrån. Dörrarna kan inte låsas eller låsas upp från fordonets insida om det har dubbellåsts. Detta ger ökad säkerhet om fordonet lämnas utan tillsyn. Det går inte att öppna fordonet genom att krossa en ruta och manövrera dörrlåsen från insidan. Dubbellåsning aktiverar dessutom det fullständiga larmsystemet. Se sidan 12, FULLSTÄNDIGT LARM Anm: I detta fall gör ett öppet fönster eller taklucka att larmet ljuder pga. luftdraget. Av denna anledning ska du kontrollera att alla rutor och takluckan är helt stängda innan du dubbellåser fordonet. YTTRE SKYDD Det perimetriska larmsystemet aktiveras när fordonet enkellåses. Se sidan 12, ENKELLÅSNING När larmsystemet är aktiverat utlöses det om: Motorhuven, bakluckan eller någon dörr öppnas. Motorns START/STOPP-knapp trycks in utan en giltig Smart-nyckel i närheten. Om fordonet är utrustat med en batteridriven siren, kommer den att ljuda om batteriet kopplas från eller om någon försöker koppla från larmsirenen. FULLSTÄNDIGT LARM Det fullständiga larmsystemet aktiveras när fordonet dubbellåses. Se sidan 12, DUBBELLÅSNING När larmsystemet är aktiverat utlöses det om: Motorhuven, bakluckan eller någon dörr öppnas. Systemet känner av rörelser i kupén. fordonet lyfts upp eller lutas. Om fordonet är utrustat med en batteridriven siren aktiveras sirenen om: Fordonsbatteriet kopplas från. Någon försöker koppla bort sirenen. SKYDD FÖR INRE UTRYMME Det fullständiga larmsystemets skyddsfunktion för det inre utrymmet kan avaktiveras tillfälligt via menyn Fordonsinställningar. Se sidan 45, INSTRUMENTPANELENS MENY 12

13 Urstigning ur fordonet Anm: När inställningen är avaktiverad aktiveras den igen nästa gång fordonet dubbellåses med Smart-nyckeln. NYCKELLÖS LÅSNING Dubbellås aldrig när människor eller husdjur finns i fordonet. Om det uppstår en nödsituation kan de inte ta sig ut, och räddningstjänsten skulle inte heller kunna få ut dem snabbt. Smart-nyckeln kanske inte avkänns om den är placerad i en behållare av metall eller om den skyms av en enhet med bakgrundsbelyst LCD-skärm, t.ex. en smarttelefon, bärbar dator (inkl. datorväska), spelkonsol eller liknande. Anm: Lösa mynt i samma ficka som en Smart-nyckel kan också påverka avkänningen. Fordonet låses inte automatiskt. Anm: Nyckellös låsning aktiveras bara om Smart-nyckeln detekteras utanför fordonet. Om ingen Smart-nyckel finns, sker ingen låsning. Enkellås fordonet genom att enbart vidröra sensorn för nyckellös låsning (1) en gång utan att ta i dörrhandtaget. Anm: Placera inte några fingrar runt handtagets insida medan du vidrör sensorn. Detta gör att fordonet inte kan låsas. Fordonets varningsblinkers blinkar en gång som bekräftelse och de elektriskt fällbara speglarna fälls in (om funktionen är aktiverad). Dubbellås fordonet genom att endast vidröra sensorn för nyckellös låsning (1) två gånger inom 3 sekunder. Anm: Placera inte några fingrar runt handtagets insida medan du vidrör sensorn. Detta gör att fordonet inte kan låsas. Fordonets varningsblinkers blinkar två gånger och en ljudsignal hörs som bekräftelse på låsningen. Anm: När fordonet låses med nyckellös låsning när en eller flera dörrar, motorhuven eller bakluckan inte är helt stängda eller tändningen är på, kommer fordonet INTE att låsas. INGEN varningssignal om fellåsning avges. Varningsblinkers blinkar INTE och de yttre backspeglarna (om funktionen är aktiverad) fälls INTE in. Kontrollera att samtliga dörrar, motorhuven och bakluckan är ordentligt stängda. Se till att tändningen är av och lås fordonet igen. Rådfråga en återförsäljare/auktoriserad verkstad om fellåsningen kvarstår. CENTRALLÅSNING SAMT STÄNGNING AV SIDORUTOR OCH TAKLUCKA Kontrollera att inga barn, husdjur eller andra hinder befinner sig i någon öppning innan centrallåsning aktiveras. Det finns säkerhetsmekanismer för att förhindra svåra skador, men det är fortfarande möjligt att skadas. Håll Smart-nyckelns låsknapp intryckt i 3 sekunder. Fordonet enkellåses och det yttre larmet aktiveras omedelbart. Efter 3 sekunder stängs alla öppna rutor och takluckan. Tryck på låsknappen två gånger inom tre sekunder för att dubbellåsa fordonet. 13

14 Urstigning ur fordonet Denna funktion kan aktiveras/avaktiveras via menyn Fordonsinställningar. Se sidan 45, INSTRUMENTPANELENS MENY Med en giltig Smart-nyckel i närheten, håll sensorn för låsning utan nyckel (om monterat) mot något av de utvändiga dörrhandtagen. Fordonet enkellåses och det yttre larmet aktiveras omedelbart. Efter ca 3 sekunder börjar alla öppna fönster och takluckan stängas. Håll sensorn för nyckellös låsning intryckt tills alla öppna fönster och takluckan är helt stängda. Om sensorn för nyckellös låsning släpps så avbryts fönstrens och takluckans rörelser. När alla rutor och takluckan är helt stängda, släpp och tryck in sensorn för nyckellös låsning för att enkellåsa fordonet. Du kan också trycka två gånger inom 3 sekunder på sensorn för nyckellös låsning för att dubbellåsa fordonet. DÖRRLÅS OCH FRIGÖRINGSREGLAGE När en dörr är öppen, är spärren frilagd. Om fordonet är utrustat med mjukstängningsfunktion, försök då inte att stänga spärren manuellt eftersom den också kan 'mjukstängas' automatiskt så att föremål och kroppsdelar kommer i kläm. Med alla dörrarna stängda, tryck på vilken låsknapp som helst för att låsa alla dörrarna. 2. Låsa upp: Tryck på vilken upplåsningsknapp som helst för att låsa upp alla dörrarna. Alternativt, dra en gång i ett av de främre dörrhandtagen (3) för att låsa upp alla dörrarna. Dra i någon av bakdörrarnas handtag (3) en gång för att låsa upp respektive bakdörr. Anm: Alla upplåsningsknappar är spärrade om fordonet är låst med Smart-nyckeln. 3. Dörrhandtag: dra för upplåsning och öppna dörrarna. Om dörren är låst, så låses alla dörrar upp när man drar i något av framdörrarnas handtag. Om du drar i något av bakdörrarnas handtag en gång låses respektive bakdörr upp. FELLÅSNING När fordonet ska låsas med Smart-nyckeln när en eller flera dörrar, motorhuven eller bakluckan inte är helt stängda eller tändningen är på, kommer fordonet INTE att låsas och en varningssignal ljuder två gånger. Se till att tändningen är av och lås fordonet igen. Fordonet kan INTE låsas helt förrän alla dörrar, motorhuven och bakluckan är ordentligt stängda. Anm: Om du hanterar det inre eller yttre dörrhandtaget medan du försöker låsa upp, låsa eller ändra det barnsäkra låset i fordonet (inklusive automatisk låsning), kan det leda till att larmsystemet ignorerar begäran om upplåsning, låsning eller status för det barnsäkra låset. 1. Låsa: 14

15 Urstigning ur fordonet AVAKTIVERING AV UTLÖST LARM Om larmet har lösts ut kan det stängas av genom att du trycker på upplåsningsknappen på Smart-nyckeln eller placerar Smart-nyckeln mot rattstången och trycker på motorns START/STOPP-knapp. Se sidan 118, NYCKELLÖS START SOM RESERV NÖDLÅSNING Om batteriet laddas ur eller ett fel uppstår i det nyckellösa låssystemet måste dörrarna låsas manuellt. Anm: Lämna inte kvar nödnyckelbladet i fordonet vid något tillfälle under nödlåsningsproceduren. 1. Öppna dörren och lokalisera nödlåsets skydd. Använd nödnyckelbladet (se 4, UPPLÅSNING AV FORDONET) och vrid skyddet för att lossa det från dörren. Ta bort skyddet och lägg det på en säker plats. 2. Sätt i nödnyckelbladet ordentligt i nödlåset. Nödnyckelbladet kan nu tas bort. 3. Sätt tillbaka nödlåsets skydd och vrid det medurs för att säkra det ordentligt. 4. Stäng dörren och kontrollera att dörren är låst. Upprepa proceduren för alla övriga olåsta dörrar. 15

16 Framsäten ELMANÖVRERADE SÄTEN Justera aldrig sätet medan fordonet är i rörelse. Det kan leda till att du tappar kontrollen över fordonet och till personskador. Anm: Detta diagram täcker alla elektriska sätesreglage. Alla dessa reglage finns inte på alla säten. 1. Sittdynans längd. 2. Uppblåsning/tömning av säteskudde. 3. Svankstöd. 4. Sätets övre lutning. 5. Ryggstödslutning. 6. Nackskyddshöjd. 7. Säteshöjd. 8. Framåt- och bakåtläge. 9. Sittdynans lutning. Framsätena kan även ha: 16

17 Framsäten Uppvärmning/klimatkontroll (se 78, KLIMATKONTROLL). Sätesmassage (se 81, SÄTESMASSAGE). BEGRÄNSAD FRAMSÄTESJUSTERING Om sätets rörelse avstannar oväntat under justering ska du leta efter och avlägsna eventuella hinder. När eventuella hinder har avlägsnats kan mekanismen för sätesjustering återställas enligt nedan: Använd knappen igen för att återuppta justeringen. När sätets rörelse återupptas, håll ned knappen tills sätet nått ändläget i den riktningen. Sätesjustering kan nu utföras normalt. Anm: Om du inte ser några hinder, men normal justering inte kan utföras utan avbrott, ska du kontakta din återförsäljare/auktoriserade verkstad. RÄTT SITTSTÄLLNING Säten, nackskydd, bilbälten och krockkuddar bidrar alla till att skydda dem som sitter i fordonet. Korrekt användning av dessa komponenter ger ett bättre skydd. Därför ska du alltid observera följande: 1. Sitt i upprätt ställning med ryggslutet så långt bak som möjligt. För att få optimalt skydd i händelse av en olycka ska sätet inte lutas för mycket. 2. Flytta inte förarsätet för nära ratten. Sitt helst med minst 254 mm (10 tum) mellan bröstbenet och kåpan på rattens krockkudde. Håll ratten på rätt sätt med lätt böjda armar. 3. Justera nackskydden så att dess övre kant är ovanför huvudets mittlinje. 4. Se till att bilbältet ligger mitt emellan halsen och axeln. Bältet ska sitta stramt tvärs över höfterna, inte över magen. Se till att körställningen är bekväm och att den möjliggör fullständig kontroll över fordonet. INFÄLLBART ARMSTÖD Föraren och främre passageraren får inte åka med sätet helt bakåtlutat. Justera aldrig sätet medan fordonet är i rörelse. 17

18 Framsäten Ställ in önskad höjd med justeringsreglaget (1). Det infällbara armstödet kan fällas in genom att det förs till vertikalt läge. SÄTESMINNESPOSITION När du har ställt in det elmanövrerade förarsätet, rattstången (se 27, JUSTERING AV RATTEN) och de yttre backspeglarna (se 62, YTTERSPEGLAR) exakt som du vill ha dem under körning kan inställningarna sparas och användas igen vid annat tillfälle. 1. Tryck på minnesknappen (M) för att aktivera minnesfunktionen. 2. Tryck på en av förinställningsknapparna inom 5 sekunder för att spara de aktuella inställningarna. SPARADE INSTÄLLNINGAR I MINNE 1,2 ELLER 3 visas på informationspanelen, följt av en ljudsignal för att bekräfta att inställningarna har sparats. Anm: Sätets läge sparas bara under den aktiva perioden på 5 sekunder. Anm: Befintliga inställningar skrivs över när en ny körställning sparas. 3. Tryck på lämplig förvalsknapp för att hämta en sparad körställning. MEMORY (1, 2 OR 3) RECALLED (minne 1, 2 eller 3 hämtat) visas på informationspanelen. Anm: Minnesfunktionen för alla passagerarsäten medför inget meddelande på informationspanelen. 18

19 Baksäten LYXSÄTEN 1. Övre ryggstödslutning. 2. Svankstöd. 3. Ryggstödslutning. 4. Nackskyddshöjd. 5. Framåt- och bakåtläge. 6. Sittdynans lutning. Lyxsätena har också: Klimatkontroll (se 85, BAKRE KLIMATKONTROLL). Sätesmassage (se 81, SÄTESMASSAGE). Manövreringen av de främre och bakre passagerarsätena kan styras med förarstolens sätesreglage. Om du vill fjärrstyra de främre och bakre passagerarsätena väljer du Övriga säten från pekskärmsmenyn Främre klimatkontroll. För mer information, se 78, KLIMATKONTROLL. 19

20 Baksäten 1. Peka för att välja det säte som ska justeras. När det är valt kan föraren justera sätet med hjälp av förarstolens reglage. 2. Skärmen med det valda sätet markerat. 3. Underlätta insteg bak: Peka för att slå på/av-funktionen 'Underlätta insteg bak'. När funktionen är på kommer baksätet automatiskt att återgå till utgångsläget när en bakdörr öppnas så att det blir lättare att stiga i eller ur baksätet. 4. Återställa baksäten: Peka och håll kvar för att aktivera minnesknapp 3 på förardörren, som används till att återställa baksätena till utgångsläget. 20

21 Baksäten ELMANÖVRERADE SÄTEN 1. Ryggstödslutning. 2. Svankstöd. 21

22 Baksäten MANUELLT JUSTERADE SÄTEN 4. Massage nedåt. Anm: Massageprogrammen har en särskild tidscykel som måste väljas igen för kontinuerlig användning. JUSTERA PASSAGERARSÄTET Gör så här för att justera ryggstödets vinkel: 1. Lyft justeringsspaken. 2. Ställ in ryggstödet till önskad vinkel. 3. Släpp justeringsspaken. MASSAGESÄTEN 1. Massage på/av. 2. Massage från två håll. 3. Massage uppåt. 1. Sitter på främre passagerarsätet. 2. Sitter på bakre mittkonsolen (endast baksäten av affärsklasstyp). Det främre passagerarsätets läge kan justeras för att ge baksätespassagerarna mer plats. Använd relevant brytare för justering framåt eller bakåt. Anm: Justering av passagerarsätet fungerar inte om främre passagerarsätets bälte är fastspänt. 22

23 Baksäten NED- OCH UPPFÄLLNING AV BAKSÄTEN Säkerställ att alla föremål som transporteras i fordonet är säkert förankrade. Låt under inga omständigheter passagerare åka i lastutrymmet. Kontrollera att låsmekanismen kopplas in helt, när ryggstödet fälls upp. När baksätena placeras i upprätt läge ska du se till att bilbältena är rätt dragna i bilbälteshållarna och inte har fastnat bakom sätena. Kontrollera att nackskydden är höjda till rätt position innan sätena används av en passagerare. Det delade och fällbara baksätet kan fällas fram helt för att få plats med större last, eller delvis för att få plats med större last men ändå ha sittplatser för passagerare. 1. Manuellt justerade säten: lyft frigöringsspaken. Ryggstödet fälls ned mot sittdynan. Lyft ryggstödet för att fälla upp det till upprätt läge och se till att ryggstödet låses fast ordentligt i sitt läge. 2. Elmanövrerade säten: tryck och håll nere för att fälla ned/upp ryggstödet på vänster sida. 3. Elmanövrerade säten: tryck och håll nere för att fälla ned/upp ryggstödet på höger sida. Anm: Om de elmanövrerade sätena manövreras genom hela ned-/uppfällningssekvensen mer än 3 gånger i snabb följd avaktiveras systemet i 2 minuter. Fordonet är utrustat med intelligent säteslastläge som gör att baksätena kan fällas upp och ned, vilket undviker kollision med framsätena, se 24, INTELLIGENT SÄTES LASTLÄGE. 23

24 Baksäten BEGRÄNSAD BAKSÄTESJUSTERING Om det elmanövrerade sätets rörelse oväntat stoppas vid fällning upp eller ner, kontrollera och ta bort eventuella hinder. När eventuella hinder avlägsnats, fortsätt sätesrörelsen genom att trycka på respektive knapp för fällning upp eller ner. Anm: Om inga hinder kan hittas och normal rörelse inte kan genomföras, kontakta din återförsäljare/auktoriserade verkstad. INTELLIGENT SÄTES LASTLÄGE När du trycker för att få sätet att röra sig, se till att ingen kroppsdel är i vägen för sätets rörelse, för att undvika personskador. När du trycker för att få sätet att röra sig, se till att inget föremål eller hinder är i vägen för sätets rörelse, för att undvika skador på fordonet. Intelligent säteslastläge används i fordon med elmanövrerade fram- och baksäten. Det gör att användaren kan fälla upp och ned baksätena för att undvika en kollision med framsätena. Om en kollision skulle inträffa vid upp- eller nedfällning av baksätena kommer framsätena att flyttas framåt. När fällningen är avslutad återgår framsätena till det ursprungliga läget eller så nära som möjligt, om det fortfarande finns risk för kollision. Efter de bakre sätena börjar fällas kan de sluta röra sig för att låta framsätena flyttas till ett säkert läge. Om detta skulle inträffa, håll knapparna intryckta annars stoppas framsätets rörelse. Så snart framsätena går fria återupptar baksätena hopfällningen. Framstolarna kan endast röra sig om fordonet står stilla. Förarsätet rör sig bara om växellådan är i parkeringsläget (P). Framsätets rörelse kan avbrytas när som helst genom att man trycker på någon av främre stolarnas strömbrytare. 24

25 Nackskydd NACKSKYDD Justera nackskyddet så att dess övre kant är ovanför huvudets mittlinje. Felaktig justering ökar risken för dödsfall eller allvarlig personskada vid en kollision. Nackskyddet kan vridas framåt eller bakåt. För att ge bättre skydd vid en kollision ska nackskyddet justeras så att det är så nära baksidan av huvudet som möjligt. Kör inte och transportera inte passagerare om nackskyddet tagits bort från upptagna passagerarsäten. Frånvaro av nackskydd eller felinställt nackskydd höjer risken för nackskador i händelse av kollision. Justera aldrig nackskydden medan fordonet är i rörelse. Förvara alltid ett borttaget nackskydd på ett säkert sätt. ELMANÖVRERADE NACKSKYDD 2. Justera nackskyddets vinkel genom att trycka in låsknappen på sidan av skyddet och tilta nackskyddet till önskat läge. Anm: Det finns ingen vinkeljustering för nackskydd om en skärm för bakre media är monterad. 1. Dra vinghuvudena framåt till det första eller andra läget. 2. Luta nackskyddet för att justera vinkeln. Anm: Det finns ingen vinkeljustering för främre nackskydd om en skärm för bakre media är monterad. 3. Justera nackskyddets höjd. Fram (se 16, ELMANÖVRERADE SÄTEN). Bak (se 19, LYXSÄTEN). Anm: Elmanövrerade nackskydd kan inte demonteras. 1. Justera nackskyddets höjd. Fram (se 16, ELMANÖVRERADE SÄTEN). Bak (se 19, LYXSÄTEN). 25

26 Nackskydd MANUELLA NACKSKYDD 1. Dra nackskyddet uppåt för att höja det. Det klickar till och låses på plats. 2. Sänk genom att trycka på låsknappen och sedan trycka nackskyddet nedåt. 3. Justera nackskyddets vinkel genom att trycka in låsknappen på sidan av skyddet och tilta nackskyddet till önskat läge. Anm: Det finns ingen vinkeljustering för främre nackskydd om en skärm för bakre media är monterad. DEMONTERING AV NACKSKYDD Förvara alltid ett borttaget nackskydd på ett säkert sätt. Kör inte och transportera inte passagerare om nackskyddet tagits bort från upptagna passagerarsäten. Ett borttaget nackskydd ökar risken för hals- och nackskador vid en kollision eller en plötslig inbromsning. Manuella nackskydd kan vid behov tas bort (t.ex. för att montera större barnstolar). 1. Höj nackskyddet till högsta läget och tryck på låskragen. 2. Lyft ut nackskyddet från ryggstödet. Kontrollera att nackskyddet finns på plats innan sätet används av en passagerare. 1. Säkerställ att nackskyddet är vänt åt rätt håll. 2. För in stagen på nackskyddet i socklarna på ryggstödet. 3. Tryck nackskyddet nedåt till minst första klicket hörs. Anm: Se 34, REKOMMENDERADE BARNSTOLAR för detaljer om korrekt montering av barnsäkerhetsutrustning. 26

27 Ratt JUSTERING AV RATTEN Justera aldrig rattstången medan fordonet är i rörelse. För reglaget uppåt eller nedåt för att justera lutning/höjd. För reglaget framåt eller bakåt för att justera i längdled. IN- OCH URSTIGNINGSFUNKTION Med rattstångens reglage på AUTO flyttas rattstången och förarsätet för att underlätta inoch urstigning ur fordonet. När förardörren öppnas höjer systemet rattstången till högsta läget och sänker förarsätet till en lägre position vilket underlättar vid urstigning. När förardörren stängs och tändningen slås på återför systemet rattstången och förarsätet till tidigare lägen. Anm: Om rattstången eller förarsätet justeras manuellt under in- eller utstigning, avstannar den automatiska rörelsen. För att förhindra att förarsäte och rattstång flyttas automatiskt, ska reglaget vridas medsols till manuellt läge. Anm: Om rattstångsreglaget flyttas bort från AUTO när förarsätet och rattstången är i utstigningsläget, går förarsätet och rattstången tillbaka till föregående läge när förarens dörr stängs och tändningen slås på. SERVOSTYRNING Ett fel i servostyrningssystemet indikeras med ett meddelande i informationspanelen, åtföljt av en orange varningslampa (se 49, ALLMÄNT VARNINGS-/INFORMATIONSMEDDELANDE (ORANGE)). Servostyrningen kan minskas för att skydda systemet. Detta kan krävas på grund av överhettning, orsakad av överdriven vridning på ratten eller hög omgivningstemperatur eller båda. Den fullständiga servostyrningsfunktionen ska återkomma när systemet har fått svalna. Om servostyrningsförmågan inte återkommer ska du kontakta en återförsäljare/auktoriserad verkstad. ELUPPVÄRMD RATT 27

28 Ratt Tryck på knappen för att slå på och av eluppvärmningen av ratten. En orange indikator tänds om eluppvärmningen av ratten är aktiverad. 28

29 Bilbälten ANVÄNDA BILBÄLTENA 1. Justering av bilbältets höjd: Tryck för att frigöra spärren. När spärren hålls intryckt kan mekanismens skena flyttas uppåt eller nedåt till önskad höjd. Se till att låsmekanismen har kopplats in. När bältet har placerats rätt ska det löpa tvärs över nyckelbenet mitt emellan halsen och ytterkanten på axeln. Baksätespassagerarna ska om möjligt justera sittläget så att bältesbandet går över axeln utan att trycka mot halsen. Se till att höjden är rätt justerad och att mekanismen är låst innan du kör. Användning av klämmor eller anordningar som förhindrar att bilbältena sitter stramt rekommenderas inte. VARNING: Användaren får inte göra några modifieringar eller tillägg som förhindrar att bilbältesmekanismen stramas åt eller förhindrar att bältet justeras för att sitta stramt. 2. Sätta på ett bilbälte: Dra ut bältet utan ryckiga rörelser och kontrollera att bältets höjd, sätets inställning och personens sittställning är rätt. VARNING. Bilbältet är avsett att vila på kroppens skelettdelar och ska sitta lågt tvärs över bäckenet eller över bäcken, bröst och axlar. Lägg aldrig höftbandet över magen. För att kunna ge avsett skydd ska bilbältet sitta så spänt som möjligt utan att det är obekvämt. Ett dåligt spänt bälte ger sämre skydd åt bäraren. Använd inte bältet med snodda band. Varje bilbälte får bara användas av en enda person. Det är farligt att lägga ett bälte runt ett barn som sitter i knäet på en passagerare. Personerna i de främre sätena bör inte ha ryggstöden nedfällda för långt under färd. I det läget ger bilbältet sämre skydd. Placera aldrig något mellan dig själv och bilbältet i ett försök att dämpa stöten i händelse av en olycka. Det kan vara farligt och minskar bilbältets effektivitet när det gäller att förebygga personskada. 3. Spänna fast ett bilbälte: När bältet ligger rätt, sätt in metalltungan i bältesspännet närmast dig. Tryck in det tills det hörs ett klick. Tryck på den röda knappen för att lossa bältet. 29

30 Bilbälten Anm: När bältet lossas, är det bäst att hålla i det innan man trycker på spärrknappen. Detta förhindrar att bältet dras tillbaka för snabbt. 4. Använda bilbälte vid graviditet: Lägg höftbandet så att det känns bekvämt över höfterna, under magen. Lägg det diagonala bandet mellan brösten och vid sidan om magen, som bilden visar. Se till att bilbältet sitter stramt och inte har snott sig. Placera bältet för att trygga säkerheten för modern och det ofödda barnet på bästa sätt. Ta aldrig på bara höftbandet och sitt inte heller på höftbandet med bara axelbandet på. Båda dessa användningssätt är ytterst riskabla och kan höja risken för svåra personskador vid en olycka eller under panikbromsning. SÄKERHET MED BILBÄLTE Var noga med att inte förorena banden med putsmedel, oljor och kemikalier, och speciellt batterisyra. Rengöringen kan utföras säkert med mild tvållösning. Byt ut bältet om banden blir slitna, nedsmutsade eller skadade. Hela enheten måste bytas ut om den har varit med om en svår kollision, även om den inte uppvisar skador. Om det upptäcks skador, slitage, skärskador, defekter eller försämrad funktion på bältena måste fordonet omedelbart lämnas in hos en återförsäljare/auktoriserad verkstad för översyn. Använd inte fordonet om bilbältena inte fungerar rätt. Ha aldrig hårda, ömtåliga eller vassa föremål mellan kroppen och bilbältet. Alla som sitter i fordonet ska ha bilbälte på sig under varje resa, hur kort den än är. Om bilbälte inte används ökar risken för allvarliga skador och dödsfall vid en eventuell krock betydligt. Använd aldrig enbart höftbandet eller axelbandet på ett trepunktsbälte. Det kan vara mycket farligt och medföra större risk att skadas. Om bilbältena används för att spänna fast andra föremål än passagerare, se till att bältena inte skadas eller utsätts för vassa kanter. KONTROLL AV BILBÄLTEN Anm: Om fordonet parkeras i en lutning, kan bältesmekanismen låsa sig. Detta är inget fel, och bältet ska bara lirkas ut försiktigt ur övre fästet. Undersök bältena regelbundet för att se om banden uppvisar skärskador, slitage eller fransar sig, och kontrollera skick och säkerhet hos mekanismen, spännen, justering och fästpunkter. Fatta tag i bandet nära spännet och gör ett snabbt ryck uppåt medan bältet är fastspänt. Spännet måste fortfarande vara fastlåst. Utan att först fästa bilbältet, dra ut det så långt det går. Kontrollera att det rullas in jämnt utan att hakas upp eller fastna. Låt bältet dras in helt och kontrollera igen att det fungerar jämnt. Rulla ut bandet ett stycke, håll i tungan och dra den framåt med ett snabbt ryck. Detta ska utlösa låsmekanismen som motverkar ytterligare utrullning av bältet. Om något av bältena inte uppfyller dessa krav, kontakta genast en återförsäljare/auktoriserad verkstad. 30

31 Bilbälten BÄLTESSTRÄCKARE Bältessträckarna är monterade på främre och andra radens yttre säten, och aktiveras tillsammans med det kompletterande säkerhetssystemet (SRS) för att ge extra skydd i händelse av en allvarlig frontalkollision. De reducerar automatiskt slakhet i ett bälte för att minska framåtrörelsen hos en sätespassagerare. Bältessträckarna kan aktiveras endast en gång, sedan måste de bytas ut. Om de inte byts ut minskar effektiviteten hos SRS vad gäller att minska risken för allvarliga personskador eller dödsfall om en olycka inträffar. Efter en krock måste bilbälten och bältessträckare kontrolleras och vid behov bytas av en återförsäljare/auktoriserad verkstad. BÄLTESPÅMINNARE Bältespåminnaren aktiveras när fordonet rullar och förarens bälte lossas. Beroende på marknad tänds varningslampan på instrumentpanelen (se 50, BILBÄLTE (RÖD)), och en ljudsignal hörs. De visuella varningarna och ljudsignalerna som gäller bältespåminnaren är marknadsberoende för att uppfylla de enskilda marknadernas krav. Varningssignalerna kan också ändras beroende på om fordonet står stilla eller om fordonshastigheten överstiger ett förutbestämt tröskelvärde. Informationspanelen visar också ett bältespåminnarsystem för fram- och baksätet som varnar föraren när bilbältet på en upptagen plats inte är fastspänt eller lossas under färd. Varje sittplats representeras av en passagerarikon och dess färg och symbol anger bilbältets status: Bock bilbältet på indikerad plats är fastspänt. Kryss bilbältet på indikerad plats har lossats medan tändningen är på. Denna indikator blir grå efter 30 sekunder. Grå bilbältet är inte fastspänt. Anm: Indikatorerna visas i 30 sekunder varje gång det sker en statusändring, t.ex. ett bilbälte lossas eller spänns fast eller en dörr öppnas och stängs sedan. Dessutom ljuder en varningssignal under följande förhållanden: När någon som sitter i ett framsäte inte har satt på sig bälte eller lossar det under körning. Ett bälte i baksätet har lossats. Anm: Föremål som placeras på framsätets passagerarplats kan aktivera bältespåminnarens varningssignal och indikatorlampa. Om föremål placeras på framsätet bör de därför hållas på plats med bilbältet. 31

32 Barnsäkerhet BARNSÄKRA LÅS Om barn ska åka i baksätet bör bakdörrarnas inre låshandtag spärras. Tryck på omkopplaren för att aktivera barnsäkerhetslåsen och spärra bakrutorna. Lysdioden tänds när funktionen är aktiv och ett meddelande visas på informationspanelen. Tryck på omkopplaren igen för att slå av funktionen. Lysdioden släcks och ett meddelande visas på informationspanelen. BARNSTOLAR För största möjliga säkerhet bör barn alltid färdas i baksätet. De bör aldrig placeras i främre passagerarsätet. Om ett barn ändå måste placeras i främre passagerarsätet (och det är tillåtet enligt nationell lagstiftning), ställ sätet i bakersta läget och sätt barnet i en godkänd framåtvänd barnstol. Använd inte bakåtriktade barnstolar en krockkudde som löser ut kan träffa stolen och orsaka allvarliga skador. Använd inte en framåtvänd barnstol förrän barnet väger över minimivikten på 9 kg (20 lb.) och kan sitta upp utan stöd. Upp till två års ålder är barnets ryggrad och hals inte tillräckligt utvecklade för att motstå skador vid en frontalkollision. Låt aldrig spädbarn eller småbarn sitta i famnen eller i knäet i fordonet. Kraften av en kollision kan öka den effektiva kroppsvikten ända upp till trettio gånger, så att det blir omöjligt att hålla fast barnet. Barn behöver normalt en stol anpassad för deras ålder och storlek, så att bilbältena kan användas på rätt sätt och minska risken för skador vid en krock. Barn kan utsättas för fara vid en kollision om deras barnsäkerhetsutrustning inte är korrekt monterad i fordonet. Använd inte en barnstol som hakas fast över ryggstödet. Denna typ av barnstol kan inte fästas rätt och är sannolikt inte säker för barnet. Använd ALDRIG en bakåtvänd barnstol i ett säte framför vilket en AKTIV KROCKKUDDE är monterad, eftersom BARNET kan SKADAS ALLVARLIGT eller OMKOMMA om krockkudden löser ut. Skarp varning! Använd aldrig en bakåtriktad barnstol på ett säte skyddat av en krockkudde som är monterad framför sätet! De bilbälten som är monterade i fordonet är avsedda för vuxna och större barn. Det är mycket viktigt för alla spädbarn och barn under 12 år att de spänns fast i en lämplig barnstol anpassad för deras ålder och storlek. Följande symboler varnar för användning av bakåtvänd barnstol på främre passagerarsätet när en främre passagerarkrockkudde är monterad och aktiverad. 32

33 Barnsäkerhet Denna symbol är fäst vid instrumentpanelens ände på passagerarsidan. Denna symbol är fäst på solskyddet på passagerarsidan. Om det är nödvändigt att ett barn sitter i främre passagerarsätet (och nationella lagar tillåter detta), rekommenderar Land Rover följande förberedelser innan barnstolen monteras: Avaktivera främre passagerarens krockkudde. Skjut främre passagerarsätet bakåt så långt det går. Ställ svankstödet på dess lägsta stödnivå. Justera säteskudden på högsta läget. Om kuddens lutning kan justeras ska den ställas på lägsta positionen. Justera ryggstödet till helt upprätt läge som stöd för barnstolen. Ställ bilbältets justerbara övre fäste på lägsta positionen. CHECKLISTA FÖR BARNSÄKERHETSUTRUSTNING Tänk på nedanstående varje gång ett barn färdas i fordonet: Följ noggrant anvisningarna från säkerhetsutrustningens tillverkare. Använd alltid lämplig barnsäkerhetsutrustning och justera selarna för varje barn inför varje resa. Justera bältena för varje barn inför varje resa. Kontrollera att vuxenbältet är rätt åtstramat. Fäst alltid övre fästremmen vid montering av en ISOFIX-stol. Kontrollera alltid att barnsäkerhetsutrustningen sitter säkert. Klä inte barnet i skrymmande plagg och placera inga föremål/stoppning mellan barnet och barnsäkerhetsutrustningen. På barnstolar med stödben ska benet justeras så att det vilar ordentligt mot golvet. Kontrollera barnsäkerhetsutrustningens passform och skick regelbundet. Om passformen är dålig eller om det finns tecken på slitage/skador ska barnsäkerhetsutrustningen omedelbart bytas ut. Föregå med gott exempel använd alltid ditt eget bilbälte. För vissa barnstolar kan det krävas att nackskyddet tas bort för att få en stadig fastsättning. Sätt alltid tillbaka ett borttaget nackskydd igen när barnstolen har tagits bort. Se sidan 26, DEMONTERING AV NACKSKYDD 33

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Instruktionsbok Kidzofix Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Isofix size C/R3 Framåtvänd

Läs mer

DEFENDER ÄGARHANDBOK. Artikelnummer för publikation. LRL 23 02 51 151

DEFENDER ÄGARHANDBOK. Artikelnummer för publikation. LRL 23 02 51 151 DEFENDER ÄGARHANDBOK Artikelnummer för publikation. LRL 23 02 51 151 Inledning NÅGOT OM INSTRUKTIONSBOKEN Ta dig tid att så snart som möjligt läsa igenom alla instruktionsböcker som följer med fordonet.

Läs mer

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt Instruktionsbok Minikid Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information Tack för att du har valt en bilbarnstol från Axon Kids. Teamet bakom Minikid har

Läs mer

Saab 9-3, Saab 9-5. 900 Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab 9-5. 900 Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Monteringsanvisning SITdefault Barnstol "Saab Child Seat" MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction

Läs mer

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakåtvänd montering Monteringsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33 37 38 39 40

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

Din manual RENAULT GRAND SCENIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3820055

Din manual RENAULT GRAND SCENIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3820055 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för RENAULT GRAND SCENIC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual RENAULT LAGUNA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2825616

Din manual RENAULT LAGUNA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2825616 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för RENAULT LAGUNA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Serviceinformation. Volvo Lastvagnar AB. Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH

Serviceinformation. Volvo Lastvagnar AB. Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH Serviceinformation Volvo Lastvagnar AB Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH Förord Beskrivningarna och serviceprocedurerna som tas upp i denna handbok är baserade

Läs mer

I ne n hå ne ll hå s ll f s örte ckni örte ckni g

I ne n hå ne ll hå s ll f s örte ckni örte ckni g Innehållsförteckning Inledning...1 Kort sagt...3 Nycklar, dörrar och fönster...17 Säten, nackskydd...45 Förvaring...77 Instrument och reglage...87 Belysning...123 Infotainmentsystem...133 Klimatreglage...227

Läs mer

BRUKSANVISNING CARGARD

BRUKSANVISNING CARGARD BRUKSANVISNING CARGARD BILLARM TYP 650S Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 650 S CSD 97-06-10 CARGARD 650 S är ett svenskt billarm baserat på den absolut senaste tekniken vad gäller

Läs mer

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m Bakåtvänd montering Instruktionsbok ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 !! Tack för att du har valt BeSafe izi Sleep BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda

Läs mer

AVENSIS_SW (L/O 0309) Förord

AVENSIS_SW (L/O 0309) Förord Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

2014 Instruktionsbok Chevrolet Captiva M

2014 Instruktionsbok Chevrolet Captiva M Instruktionsbok Chevrolet Captiva - 2014 - Black plate (1,1) 2014 Instruktionsbok Chevrolet Captiva M Kort sagt...................... 1-1 Grundläggande körinformation........................ 1-1 Nycklar........................

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid ISOfix. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

Notera. Återförsäljare: Comfy Child. Cyklon AB, Snöåvägen 115A, 77194 Ludvika Sverige.

Notera. Återförsäljare: Comfy Child. Cyklon AB, Snöåvägen 115A, 77194 Ludvika Sverige. Notera 1. Det här är en säkerhets stol för barn, provad enligt standard ECE regel 44.04, för tre olika typer av användning: - Med användande av ISOFIX och toppförankring, är bilbarnstolen klassad som "Universal"

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för att skydda

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 29 SERVICE- AVDELNINGEN FILIALER/IMPORTÖRER CITROËN NYBILSDISTRIBUTÖR - Leveransservice - Kampanjkoordinator AUKTORISERADE VERKSTÄDER - Servicechef -

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

OPEL ASTRA Instruktionsbok

OPEL ASTRA Instruktionsbok OPEL ASTRA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 20 Stolar, säkerhetsfunktioner... 41 Förvaring... 65 Instrument och reglage... 74 Belysning... 118 Klimatreglering...

Läs mer

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska 12040250B10A.docx NoKey FORCE K01 connector Monterings- och programmeringsinstruktion Svenska 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Säkerhet och miljö... 4 3 Allmänt... 5 4 Handhavande... 5 5 Kontrollera låskistans

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

Slutrapport Fästanordning för fordons specifik bilbarnstol i framsätet

Slutrapport Fästanordning för fordons specifik bilbarnstol i framsätet Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter

Läs mer

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen BRUKSANVISNING HS Fåtöljen Version 1 2014 HS fåtöljen 2 Innehållsförteckning Sida Introduktion till HS Fåtöljen 3 Vad är HS Fåtöljen? 3 Varför behövs HS Fåtöljen? 3 Vem bör använda HS Fåtöljen? 4 Produktinformation

Läs mer

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2.

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. magentis INSTRUKTIONSBOK Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLACERING AV VARNINGSDEKALER På den här ritningen visas var varningsdekalerna är placerade. Obs! Dekalerna visas inte i verklig storlek. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR VARNING: Läs noga igenom

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock BRUKSANVISNING för EkoTek anropsberlock 9261-8277 Utgåva 5 INNEHÅLL Inledning 3 Överensstämmelse 4 Allmän information till användaren 5 Systemschema för EkoTek 6 Slå till anropsberlocken 7 Status- och

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15 1 Produkten är endast avsedd att användas som en bilbarnstol producerad av. SENAST UPPDATERAD 2014-01-08 Vi gratulerar dig till ditt val av bilbarnstol Zitzi Carseat Pro. Det är en säkerhetsstol att växa

Läs mer

Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Laddning av batteri... 5 Säkringar... 5 Manöverbox... 6 Armstöd... 6

Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Laddning av batteri... 5 Säkringar... 5 Manöverbox... 6 Armstöd... 6 Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Inbromsning av rullstol...4 Nödbromsning...4 Låsa bromsen...4 Omkoppling till körning...4 Lossa bromsen...4 Omkoppling till frikopplat läge...4 Laddning

Läs mer

Opel Vivaro Instruktionsbok

Opel Vivaro Instruktionsbok Opel Vivaro Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 18 Stolar, säkerhetsfunktioner... 31 Förvaring... 52 Instrument och reglage... 57 Belysning... 76 Klimatreglering...

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Monteringsanvisning. izi Modular: bakåt- & framåtvänd. izi Modular RF: bakåtvänd. Bakåtvänd godkänd höjd 61-105 cm. Framåtvänd godkänd höjd 88-105 cm

Monteringsanvisning. izi Modular: bakåt- & framåtvänd. izi Modular RF: bakåtvänd. Bakåtvänd godkänd höjd 61-105 cm. Framåtvänd godkänd höjd 88-105 cm a f d e b c i Monteringsanvisning g h 4 > 5 cm izi Modular: bakåt- & framåtvänd izi Modular RF: bakåtvänd 5 Bakåtvänd godkänd höjd 6-05 cm Framåtvänd godkänd höjd 88-05 cm maximal vikt 8 kg Ålder 6 mån

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem Funktion och användning 1. Aktivering Tryck på fjärrkontrollens tryckknapp en gång för att aktivera larmsystemet. Aktivering bekräftas av : - ett långt blink på blinkers

Läs mer

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500 Montering & Användarinstruktioner INTRODUKTION Gratulerar till ditt köp av en högkvalitativ vinsch. Vi designar och bygger vinschar i enlighet med strikta specifikationer,

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL AVA51

INSTALLATIONSMANUAL AVA51 INSTALLATIONSMANUAL AVA51 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se efter i bilmodellens

Läs mer

Notera. 4. Om det är några tveksamheter kontakta bilbarnstolens tillverkare eller återförsäljare.

Notera. 4. Om det är några tveksamheter kontakta bilbarnstolens tillverkare eller återförsäljare. Notera 1. Det här är en säkerhets stol för barn, provad enligt standard ECE regel 44.04, för användning i bilar, och den passar i de flesta, men inte i alla bilsäten. 2. Bilbarnstolen kan användas i bilen,

Läs mer

S... Guldmann vårdsäng - Hjälparens Guide. Vers. 1.00

S... Guldmann vårdsäng - Hjälparens Guide. Vers. 1.00 S........ Guldmann vårdsäng - Hjälparens Guide Vers. 1.00 Innehåll 1.00......... Guldmann vårdsäng........................................... 3 2.00......... Säkerhet.....................................................

Läs mer

Kaba TouchGo. Bruksanvisning. Dokumentnr: k1tgo803sv-2012-06

Kaba TouchGo. Bruksanvisning. Dokumentnr: k1tgo803sv-2012-06 Kaba TouchGo Bruksanvisning Dokumentnr: k1tgo803sv-2012-06 SV Tillverkare Kaba GmbH Postbox 3130 Herzogenburg AUSTRIA www.kaba.com Distribution Kaba AB Kaba GmbH Kaba AG Filargatan 12 Ulrich-Bremi-Strasse

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer

Zitzi Carseat & Carseat Mini

Zitzi Carseat & Carseat Mini Kombinationer Zitzi Carseat får ej kombineras med andra produkter. Reservdelar Zitzi Carseat får endast förses med reservdelar levererade av Anatomic SITT AB. BRUKSANVISNING Produkten är endast avsedd

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras:

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: MONTERINGSANVISNING FÖRBEREDELSER För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: LÄMPLIG ANSLUT- PUNKT FUNKTION SPÄNNING NINGSPUNKT A spänningsmatning

Läs mer

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas 56-270 Easy TILT/El 56-271

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas 56-270 Easy TILT/El 56-271 Bruksanvisning Easy TILT Hygienstol Easy TILT/Gas 6-70 Easy TILT/El 6-7 Övriga instruktioner Kopplingsschema Styrbox Laddning Batteri Kära Användare Gratulerar! Du har införskaffat en Easy Hygienstol.

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Omslagbild under produktion

Omslagbild under produktion Omslagbild under produktion volvo C70 quick guide Web Edition välkommen till din nya volvo! Att lära känna sin nya bil är en spännande upplevelse. Titta igenom denna Quick-Guide så lär du dig snabbt och

Läs mer

Denna produkt är certifierad enligt ECE R 44/04. Grupp 0+ 0-12 Månader. 0-13 kg. Placera aldrig en bakåtvänd bilbarnstol i ett framsäte med airbag.

Denna produkt är certifierad enligt ECE R 44/04. Grupp 0+ 0-12 Månader. 0-13 kg. Placera aldrig en bakåtvänd bilbarnstol i ett framsäte med airbag. EMM0016rev003 manual First Class:Layout 1 12-08-2008 15.00 Sida 2 Denna produkt är certifierad enligt ECE R 44/04. ECE R44/04 UNIVERSAL 0 13 kg Y E1 Grupp 0+ 0-12 Månader 0-13 kg EMM0016SE Rev003 Placera

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Tillgänglig från 2008/11 på TMA 100K Manuell TMA 100K Automatisk NCHRP 350 Testnivåer TNO 100K-> 3-50, 3-51, 3-52 & 3-53 (100 km/tim) INNEHÅLL

Läs mer

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator Manual KOMPONENTER Klocka Klockan Öppning av armband Kontakt för batteriladdning Laddnings- indikator ON/OFF Magnet Elektronikenhet Statusindikatorindikator GPS antenn Anhörigenhet USB-kontakt ON/OFF Batteriladdare

Läs mer

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass BRUKSANVISNING TapeKing Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Beskrivnig 3 3. Strömförsörjning 5 Funktioner 6 4.1 Mätning 6 4.2 Mätning med/utan hölje

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

OPEL INSIGNIA Instruktionsbok

OPEL INSIGNIA Instruktionsbok OPEL INSIGNIA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 20 Stolar, säkerhetsfunktioner... 45 Förvaring... 69 Instrument och reglage... 83 Belysning... 127 Klimatreglering...

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar ANVÄNDARMANUAL CLASSIC 3 / 7 växlar C-PACT CITY DAM 3 / 7 växlar CITY HERR 7 växlar Grattis till din nya Lifebike Elcykel! Lifebike är en cykel med elmotor. Fördelen är att den underlättar cyklingen när

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

Bruksanvisning REMIfrontIII-D Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper From 2006

Bruksanvisning REMIfrontIII-D Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper From 2006 Bruksanvisning REMIfrontIII-D Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper From 2006 Mörkläggningsgardiner för förarhytten Fiat Ducato Viktigt! Läs igenom denna instruktion noggrant: REMI front är inte avsedd

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

Opel Zafira Tourer Instruktionsbok

Opel Zafira Tourer Instruktionsbok Opel Zafira Tourer Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 34 Förvaring... 60 Instrument och reglage... 91 Belysning... 127

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniska specifikationer Kraftförsörjning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrka: 1.1 Kw Storlek:

Läs mer

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual 8 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com Gratulerar till ditt nya DEFA BILLARM! S Med över 40 års erfarenhet med utveckling av bilelektriska produkter, är du

Läs mer

6 ACS-Systemet (Advanced Control System)

6 ACS-Systemet (Advanced Control System) 6 ACS-Systemet (Advanced Control System) 6.1 Manöverboxens utförande 1) Display för batteriladdning 2) Display för körprogram 3) Hastighet upp 4) Varningsblinkers 5) Vänster blinkers 6) Joystick 7) Statusdisplay

Läs mer

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi Double 56-203DB

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi Double 56-203DB Bruksanvisning Amfibi Hygienstol Amfibi Double 6-0DB . Uttag för batterikontakt. Uttag för stickpropp (OBS! För att IP-klassning ska gälla så ska stickpropp ALLTID vara ansluten till styrbox). Uttag för

Läs mer

OPEL ASTRA. Instruktionsbok

OPEL ASTRA. Instruktionsbok OPEL ASTRA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 20 Stolar, säkerhetsfunktioner... 37 Förvaring... 57 Instrument och reglage... 95 Belysning... 133 Klimatreglering...

Läs mer

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning TRÄNINGSCYKEL Bruksanvisning Modell:MCL130 VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan du börjar träna med det här redskapet. Spara bruksanvisningen för framtida behov. Specifikationerna för den här produkten

Läs mer

OPEL MOKKA. Instruktionsbok

OPEL MOKKA. Instruktionsbok OPEL MOKKA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 33 Förvaring... 50 Instrument och reglage... 67 Belysning... 97 Klimatreglering...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING Innehåll Rubrik Sid nr Säkerhet 3 Avfallshantering 3 Användarinstruktion 4 Beskrivning av garaget 4 Innan användandet 4 Normalt användande 4 Befintliga icke

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

MONTERING TILLBEHÖR BINGO EVOLUTION

MONTERING TILLBEHÖR BINGO EVOLUTION medemagruppen Ver. 6-0-05 Ser.nr från: 053688 medemagruppen MONTERING TILLBEHÖR BINGO EVOLUTION Montering tillbehör Sufflett Fäste för handbåge / bord Handbåge Bord Bålstöd Huvudstöd / Huvudstöd låg modell

Läs mer

4600 PLIP med 4627 central för bilar utan fjärrkontroller INSTALLATIONSMANUAL

4600 PLIP med 4627 central för bilar utan fjärrkontroller INSTALLATIONSMANUAL 4600 PLIP med 4627 central för bilar utan fjärrkontroller INSTALLATIONSMANUAL Innehåll 1. SATSENS INNEHÅLL...3 2. INTRODUKTION (hur man får access till bilmodellanpassad manualer, DataLinker verktyg och

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Fäste av batteri 3.1 Batteri -/felindikator 4. Användning av styreenhet 4.1 Montering

Läs mer

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic TakskjuTporTar med motor - kvalitet till rätt pris Monteringsanvisning version 1-2012-01-26 krafer takskjutport modell Nordic 2 innan Montering porten behöver en överhöjd på 22 cm Före montering- ta bort

Läs mer

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Pure binax Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

TrendVario 4000-4200

TrendVario 4000-4200 Teknisk Manual Användning-, Justering- och Underhålls instruktioner TrendVario 4000-4200 (med elektrisk driven dörr och fjärrkontroll) KLAUS, Aitrach Article-Number 2014-06-25-14-54-48-835 Page 1/9 Generell

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Läs igenom den här handboken och förvara den tillsammans med enheten.

INSTALLATIONSHANDBOK. Läs igenom den här handboken och förvara den tillsammans med enheten. INSTALLATIONSHANDBOK Läs igenom den här handboken och förvara den tillsammans med enheten. Innehåll 1. INLEDNING...3 2. FÖRBEREDELSE...3 2.1 Förpackningens innehåll...3 2.2 Nödvändiga verktyg...3 3. INSTALLATION...4

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer