Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok Navigationsprogramvaran"

Transkript

1 Användarhandbok Navigationsprogramvaran

2 - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande Viktiga informationer Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort Ytterligares kartmaterial Överföring av kartmaterial till ett minneskort Överföring av installationsfiler och kartmaterial till interna minnet Betjäning av navigationsprogramvaran Symboler Kort Mål Välj markeringen som mål Sök efter Favoriter Sista orterna Ruttoptioner Foga till favoriter Ange orten på kartan Beräkna rutten Snabbsökning Sökning efter omkrets Ruttplanering Spara aktuell position Förvalta målminnet Rutt Gå till Ändra rutt Vägbeskrivning Ruttoptioner Stoppa väganvisning Visa D-kort resp. 3D-kort Pilöversiktsbild Kompass Reseinfo Ytterligare användningar Inställningar Apparatinställningar Bild Ljudstyrka Språk Tangentbordsval... 17

3 Välj navigationsområde Favoritbensinmackar Kategori för snabbsökning Info Ytterligare hänvisningar Ansvar Varumärken... 20

4 Idrifttagande I detta kapitel finner Du informationer till följande teman: 1.1 Viktiga informationer 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort 1.3 Ytterligares kartmaterial 1.4 Överföring av kartmaterial till ett minneskort 1.5 Överföring av installationsfiler och kartmaterial till interna minnet

5 Viktiga informationer Av säkerhetsskäl får föraren inte göra några inmatningar under färden. Navigationssystemets anvisningar är rekommendationer. I vilket fall som helst måste vägtrafikordningen beaktas. Fordonsfönster av termoglas eller fönster belagda med förångad metall inskränker GPSmottagningen kraftigt. För det mesta har denna metallisering en speciell öppning bakom vilken man kan placera navigationsapparaten. Om detta inte är fallet måste man montera en i handeln förekommande GPS-antenn på utsidan, t.ex. på fordonstaket. 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort Mjukvaran för ditt navigationssystem kan även installeras från ett minneskort som har anpassats för detta. Förinstallerad mjukvaran måste först avinstalleras (se användarhandboken). Vid första användningen måste navigationssystemet installeras. Gör så här: a. Ta försiktigt ut minneskortet ur förpackningen. Se till att kontakterna inte rörs vid eller blir smutsiga. b. Sätt i minneskortet i SD-/MMC läsaren. c. Klicka på OK för att installera användningen. När all data har kopierats till ditt navigationssystem visas huvudskärmen där du kan göra alla inställningar till navigationssystemet. Notera Var vänlig beakta att man efter installationen av programvaran måste motta en giltig GPSsignal samt att tidszonen måste ställas in så att korrekt ankomsttid kan beräknas vid framtida ruttberäkningar. 1.3 Ytterligares kartmaterial Ditt navigationssystem har redan utrustats med en digitaliserad karta för ditt land i interna minnet. Med ett minneskort kann man använda ytterligare digitaliserade kartor i interna minnet. Beroende på modell finns ytterligare digitaliserade kartor på din CD. Dessa kartor kann direkt överföras till ett minneskort. Vi rekommenderar att en extern kartläsare används (se användarhandboken). Beroende på kartmaterialets storlek är det nödvändigt med minneskort med en kapacitet på 256 MB,512 MB,1.024 MB eller mer.

6 - 6 - Notera Observera att vissa apparater levereras utan minneskort. Om detta är fallet, så finns redan installations- och kortinformationen på apparaten. Installationen sker då automatiskt. Ytterligare minneskort (MMC-eller SD-kort) finns att köpa i handeln. 1.4 Överföring av kartmaterial till ett minneskort Det är bäst att överföra annat kartmaterial till minneskortet via din dators filhanterare. Gör så här: a. Lägg i CD:n med önskat kartmaterial. b. Öppna din dator och välj enhet för CD:n. c. Kopiera filen med formatet.psf från katalogen från önskad region till katalogen MapRegions på ditt minneskort. Det går att överföra flera filer med kartmaterial till dit minneskort beroende på minneskortets storlek. Se till att du har tillräckligt med minne på minneskortet. Om du har kopierat digitaliserade kartor från flera länder eller ländergrupper, måste du välja önskad karta för resp. land i ditt navigationssystem. 1.5 Överföring av installationsfiler och kartmaterial till interna minnet Ditt system har ett internt, ej flyktigt minne, som befinner sig i mappen \My Flash Disk. Med ActiveSync kan du visa denna mapp samt ytterligare mappar med alternativet Sök. Ändringar av mappar och filer kan göras på samma sätt som i filhanteraren. För att kunna installera installeringsfilerna och kartmatrialet måste de mappar som behövs skapas. Skapa mappen INSTALL (\My Flash Disk\INSTALL) för installeringsfilerna. Flytta kartmaterialet till mappen MapRegions (\My Flash Disk\MapRegions). Se till att du döper mapparna som ovan när du skapar dem. Har du sparat ytterligare data på ditt navigationssystem måste du se till att du har tillräckligt med minne när du överför datan. Om detta inte är fallet, radera den data du inte behöver. Notera För att överföra datan måste navigationssystemet vara ansluten till datorn via ActiveSync (se användarhandboken).

7 Betjäning av navigationsprogramvaran I detta kapitel finner Du informationer till följande teman: 2.1 Symboler 2.2 Kort 2.3 Mål 2.4 Rutt 2.5 Visa 2.6 Inställningar

8 Symboler Symboler inom menyn Med denna symbol startar du menyraden. Med denna symbol kommer du till menyn Visa. Med denna symbol kommer du till menyn Mål. Med denna symbol kommer du till menyn Rutt. Med denna symbol kommer du till menyn Inställningar. Med denna symbol kommer du till menyn Hjälp. Med denna symbol kommer du till tidigare visa. Med denna symbol bekräftar du ditt val och kommer till nästa visa. Med denna symbol lämnar du navigationsmjukvaran. Symboler på kartan Genom att klicka på denna symbol kommer du till kompassen. Denna symbol visar ditt systems laddnings status. Med denna symbol ser du mottagningskvlitén för ditt GPS och genom att klicka på symbolen, växla till visa kompass.

9 Kort Kartöversiktsbilden innehåller följande informationer: Upplösning: 320 x 240 pixlar Kompass Din aktuella position Den gata som Du just nu befinner Dig på 1 Huvudmeny/autozoom 2 Indikering av batteristatus Trolig ankomsttid Indikering av GPS-mottagningskvalitet Återstående körtid Skala Resterande avstånd till målet Zoom Visa 1) Vid aktion visas även information om avstånd och avfarter. 2) Efter en in- eller utzoomning kan man åter aktivera autozoom via denna strömbrytare. Du kan välja ett mål direkt från kartan. Skriv in området på kartan som du vill navigera till. Om det inskriva området inte är önskat mål, kan du med hjälp av menyn på nedre raden växla till ytterligare markerade områden i närheten. Navigera till tidigare markering i kartan. Navigera till nästa markering i kartan. Välj markeringen som mål.

10 Mål Efter start av navigationsprogramvaran kan Du omedelbart efter målinmatningen planera och köra en rutt Välj markeringen som mål. Upplösning: 320 x 240 pixlar Val av en målort bland de sista orterna Val av sökkategori (gator/vägar eller särskilda orter) Ange stad resp. välj land Inmatning av postnumret Ange gata resp. husnummer 1 Val av en målort bland favoriterna 1) Om en särskild ort (t.ex. hotell) har valts som sökkategori ersätts inmatningsrutorna Gata och Husnummer av inmatningsrutan Namn. Notera Via postnumret och / eller via staden kan Du söka en ort. För att förbättra sökningen kan man ange gata och husnummer. Om man vid beräkningen av rutten även kan ta hänsyn till husnumret indikeras detta i bilden Detaljinformationer. Det går även att navigera till ett ortscentrum utan att ange ett gatunamn eller till en gata utan att ange husnummer. Vid sökning efter en särskild ort (t.ex. bensinstationer) möjliggör inmatningen av namnet en mera exakt sökning. Mata med hjälp av knappsatsen in Din måladress. Navigationsmjukvaran kompletterar adressen automatiskt vid sökning efter målort och visar efter några angivna tecken de bästa tre resultaten samt en lista med alla möjliga resultat. Om den av Dig önskade orten inte visas i förteckningen krävs eventuellt mera exakta informationer i adressinmatningen.

11 Sök efter Via sökkategorin kan Du bestämma målets art. Som standard är gatan till den sökta adressen förinställd. Dessutom kan Du genom val av en annan kategori i en bestämd stad söka efter särskilda orter som t.ex. hotell, flygplatser eller bensinstationer Favoriter I denna förteckning befinner sig de av Dig sparade mål som Du ofta kör till Sista orterna Senaste använda orter sparas i kronologisk ordning. De senaste tre orterna kan väljas direkt i adresslistan och resten kan väljas via Sista orternar Ruttoptioner Innan Du beräknar rutten kan Du bestämma ruttoptionerna i detaljinformationerna till målet. Med ruttoptionerna har Du inflytande på det sätt och vis på vilket Du leds till Ditt mål. För motorfordon optimerad ruttberäkning och ruttledning (standardoption) För cyklister optimerad ruttberäkning och ruttledning (möjlig upp till en omkrets på 50 km) För fotgängare optimerad ruttberäkning och ruttledning (möjlig upp till en omkrets på 50 km) Den beräknade rutten optimeras vad gäller resetiden (standardoption) Den beräknade rutten optimeras vad gäller sträckans längd Ekonomisk rutt: en kombination av kort och snabb rutt Ruttberäkningen tar även hänsyn till vägar med vägavgift (standardoption) Vägar med vägavgit undviks vid beräkning av rutten Ruttberäkningen tar även hänsyn till motorvägar (standardoption). Motorvägar undviks vid beräkning av rutten

12 Motorvägar undviks vid beräkning av rutten Färjor undviks vid beräkning av rutten Foga till favoriter Denna option kan Du välja i detaljinformationerna för att spara den indikerade orten i Favoriter Ange orten på kartan Via denna option kan Du i förväg låta indikera den under detaljinformationer indikerade orten på kartan Beräkna rutten När Du har kontrollerat måluppgifterna och när ruttoptionerna är angivna enligt Dina önskemål kan Du starta ruttberäkningen. Beräkningen kan endast äga rum om apparaten fungerar felfritt. Störningar är kännetecknade som följer: GPS-mottagningen är störd. Därför kan Din aktuella position inte fastställas Snabbsökning Via snabbsökningen kan du direkt söka efter en tidigare inställd sökkategori (t ex. hotell, flygplatser eller bensinmackar) Sökning efter omkrets Särskilda orter i närheten av Din aktuella position erbjuds Dig som val. Därvid indikeras även avståndet fågelvägen till de orter som har hittats. Notera Navigationsprogramvaran söker först inom en snävare omkrets. Om den inte hittar några resultat där, utsträcks sökningen till en större omkrets. Därigenom kan det under vissa omständigheter uppstå ett temporärt dröjsmål.

13 Ruttplanering Här har du möjlighet att planera en rutt (t ex. kvällen innan en resa) genom att ange önskad start- och målposition utan påslagen GPS-mottagare. Man kan ange flera mål som sedan navigeras till efter varandra. Din startposition (som standard används senaste använda position). Du kann lägga till upp till 5 mål. Flytta det valda målets position uppåt. Flytta det valda målets position nedåt. Radera ett mål. Här kan du ändra din rutts startposition eller optimera ruttens totala sträcka. Via funktionen Starta målledning kan Du efter en ruttplanering aktivera den planerade rutten i huvudmenyn. Härtill måste GPS-mottagaren motta en signal Spara aktuell position Via denna funktion kan Du spara Din aktuella position som favorit. Förutsättning för detta är att Du mottar en GPS-signal med Din navigationsapparat Förvalta målminnet Under funktionen Förvalta målminnet kan du döpa om resp. radera dina favoriter eller radera senaste orten du åkt till målet eller radera alla senaste orter. 2.4 Rutt Efter en genomförd ruttberäkning leds Du med hjälp av akustiska och optiska manöveranvisningar till det förutbestämda målet. Följande funktioner kan du använda under en ruttkörning:

14 Gå till Under ruttledningen eller efter en ruttplanering kan Du här växla till en översikt över Din rutt, till målområdet eller tillbaka till Din aktuella position. Vid en ruttplanering motsvarar den av Dig valda startpunkten positionen Ändra rutt Här kan du ändra rutten (se Avsnitt , Ruttplanering ) Vägbeskrivning Av beskrivningen av sträckan framgår vilka gator eller vägar Du måste använda för att komma fram till Ditt mål. Dessutom är gränsövergångar till andra länder utmärkta. Vägbeskrivningen står endast till förfogande om Du har beräknat en rutt Ruttoptioner Du kan även ändra ruttval under ruttkörningen, för att påverka hur du förs till målet (se Avsnitt , Ruttplanering ) Stoppa väganvisning Du kan med denna funktion även avbryta aktuell ruttkörning och radera rutten från minnet. 2.5 Visa Under ruttkörningen kan du växla mellan olika vyer: D-kort resp. 3D-kort. Här är det möjligt att snabbt växla mellan visning i 2D och 3D.

15 Pilöversiktsbild Pilöversiktsbilden innehåller följande informationer: Upplösning: 320 x 240 pixlar Nästa manöver Den gata som Du just nu befinner Dig på Indikering av batteristatus Förhansinformation om gatan efter nästa gata Med denna symbol kommer du till tidigare visa. Trolig ankomsttid Indikering av GPS-mottagningskvalitet Återstående körtid Avstånd till nästa manöver Resterande avstånd till målet Kompass I kompassen kan Du avläsa hastigheten, den aktuella längd- och breddgraden samt GPSmottagningskvalitet (HDOP-värde). Körriktningen indikeras på ett tillförlitligt sätt frän hastighet på ca 5 km/h. Dessutom indikeras GPS-tiden i form av Greenwich Mean Time (GMT) efter en engångsmottagning av en GPS-signal Reseinfo Här hittar du information om din aktuella rutt som t ex. genomsnittshastighet, total tid du hittills har kört eller redan tillryggalagd sträcka.

16 Ytterligare användningar Om ditt navigationssystem har ytterligare användningar så kan dessa startas direkt från navigationsmjukvaran. 2.6 Inställningar Navigationsprogramvaran kan konfigureras individuellt via en rad inställningar Apparatinställningar Följande inställningar kan genomföras på ditt navigationssystem: För att spara ström kan Du i denna inmatningsmask för nät- respektive batteridrift välja klockslag efter vilka apparaten stängs av. På denna bild visas apparatbatteriets laddningstillstånd respektive om batteriet håller på att laddas. I denna inställningmask kan Du kalibrera touchscreenen på nytt (justera) om den reagerar oprecist på beröringar. För kalibreringen visas ett kors i mitten av skärmen. När man trycker på detta kors vandrar det vidare över skärmen. Tryck upprepade gånger på korset tills det befinner sig mitt på skärmen. Genom att åter trycka på touchscreenen läses kalibreringen in. Om Du inte bekräftar kalibreringen lämnas bilden åter utan ändringar efter en förinställd tidsperiod. Här ställer Du in Din apparats ljudstyrka (t.ex. knappklick). Här kan Du anpassa skärmens ljusstyrka. Återställa fabriksinställningar

17 Bild Du kan anpassa indikeringen som följer: Kartan visas i nordlig riktning eller i körriktningen beroende av kartans skala (2D-kartbild). Kartan vänds alltid i körriktningen (2D-kartbild). Kartan visas alltid i nordlig riktning (2D-kartbild). 3D-kartan visas alltid i fartriktning. Zoomfunktionen är fortsatt aktiv i 3D-kartan, men man kan inte längre flytta kartan. Visar kartöversiktbilden med en design som har anpassats till dagsljus. Visar kartöversiktsbilden med en design som har anpassats till mörker. Kartans design anpassas beroende av klocktiden till dagsljus eller till mörker. Under en manöver kopplas automatiskt om från karta till pilöversiktsbild. Efter manövern växlas automatiskt åter till kartöversiktsbilden. Kartan visas även under en manöver. Manöverpilen visas i förminskad storlek på kartan Ljudstyrka Här anpassar Du ljudstyrkan i de akustiska anvisningar som används i navigationsprogramvaran. Systemljudstyrkan anpassas i apparatinställningarna under Inställningar Språk Om flera språk är förinstallerade i Din navigationsapparat kan Du välja ett annat språk här. Efter valet startas apparaten på nytt och det språk används som Du har valt Tangentbordsval Här kan Du välja mellan standardtangentbord och telefonknappar.

18 Välj navigationsområde Om Du vill ha fler än ett kartområde installerat på Ditt minneskort, kan Du välja önskat område här Favoritbensinmackar Ange här namnen på dina favoritbensinmackar. Detta kan vara till nytta om du har ett kundkort till en bensinmack och vill söka efter den Kategori för snabbsökning Här kan du ange sökkategori för snabbsökning av ort (t ex. bensinmack) Info Här finner Du informationer om programvaru- och kartversionen.

19 Ytterligare hänvisningar I detta kapitel finner Du informationer till följande teman: 3.1 Ansvar 3.2 Varumärken

20 Ansvar Programvaran och bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. MEDION AG kan inte hållas ansvarig för riktigheten i bruksanvisningen eller hållas ansvariga för skador som uppstår vid användningen av den. För att förbättra kvalitén på våra produkter välkomnar vi alla förslag för förbättringar och rapporter om alla eventuella fel. 3.2 Varumärken Alla varumärken, som nämns i detta dokument är möjligtvis registrerade av tredje part och lyder under nuvarande lagar samt deras ägare utan undantag. Alla nämnda produktnamn, sällskap eller märken kan vara registrerade varumärken. Varje rättighet som inte uttryckligen ges är otillåten. Frånvaron av märkning av registrerade varumärken skall inte uppfattas som att det aktuella varumärket inte är skyddat. Windows och ActiveSync är varumärken som är registrerade av Microsoft Corporation.

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 2110. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 2110 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY NV- U70. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY NV-U70 instruktionsbok (information,

Läs mer

Navigeringssystem. TravelPilot RGS 08. Bruksanvisning

Navigeringssystem. TravelPilot RGS 08. Bruksanvisning Navigeringssystem TravelPilot RGS 08 Bruksanvisning Trafiksäkerhet Hantering under färd Som bilförare måste du ägna hela din uppmärksamhet åt den omgivande trafiken. Låt bli knappar och reglage i kritiska

Läs mer

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MN7 PDA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual. Navigation

Användarmanual. Navigation Användarmanual Navigation Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från Clarion reproduceras

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT NAVIRECHNER

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska Användarmanual NAVIGON 7100 7110 Svenska Februari 2008 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska unionen (EU).

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6 PDA

Användarmanual. MobileNavigator 6 PDA Användarmanual MobileNavigator 6 PDA Utgåva: mars 2007 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20a D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL SWEDISH Komma igång När du använder navigationsprogramvaran första gången kommer en startinställningsprocess att startas automatiskt. Gör så här: Välj programspråk.

Läs mer

Din manual NAVIGON 1310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2362124

Din manual NAVIGON 1310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2362124 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 1310. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 1310 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER AVIC-S1. Du hittar svar på alla dina frågor i PIONEER AVIC-S1 instruktionsbok

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 12xx 22xx. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 12xx 22xx. Svenska Användarmanual NAVIGON 12xx 22xx Svenska September 2008 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller

Läs mer

Volvo Sensus Connected Touch navigation

Volvo Sensus Connected Touch navigation Användarhandbok Volvo Sensus Connected Touch navigation Navigationsprogramvara för Sensus Connected Touch navigation Svenska Oktober 2013, ver. 2.0 Tack för att du valt Sensus Connected Touch navigation

Läs mer

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Bruksanvisning Navigering Tack för att du valt Blaupunkt Navigation som ditt navigationssystem. Börja använda enheten direkt. Denna handbok beskriver

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON MOBILENAVIGATOR

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 510. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 910. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Becker MAP PILOT Bruksanvisning

Becker MAP PILOT Bruksanvisning Becker MAP PILOT Bruksanvisning SV_ECE_V2.5_A >>NNEHÅLLSFÖRTECKNING L 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Säkerhetsanvisningar 4 Becker MAP PILOT 5 Användning 5 Packa upp

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 930T http://sv.yourpdfguides.com/dref/2366952

Din manual TOMTOM GO 930T http://sv.yourpdfguides.com/dref/2366952 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 930T. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare.

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare. TomTom ONE 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom ONE A B D E F C A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt b Billaddare

Läs mer

Svenska. Onlinehandbok

Svenska. Onlinehandbok Svenska Onlinehandbok LÄS DETTA INNAN DU ANVÄNDER GO!EXPLORE Kontrollera att PSP -systemets inställningar för date and time / datum och tid och time zone /tidszon är korrekta och att systemets mjukvaruversion

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Nokia Kör 3.0 Användarhandbok

Nokia Kör 3.0 Användarhandbok Nokia Kör 3.0 Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Innehåll Om Nokia Kör 3 Köra till ett bestämt mål 3 Spara eller visa en plats 4 Använda röstvägledning 4 Ladda ned eller ta bort kartor 5 Navigera offline

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Jag rek. starkt att alla uppgraderar sin TomTom till version 5 eller högre då massor av nya funktioner och en betydande prestandaskillnad finns.

Jag rek. starkt att alla uppgraderar sin TomTom till version 5 eller högre då massor av nya funktioner och en betydande prestandaskillnad finns. Installation av fartkameror i TomTom Installationstipset är skrivet för TomTom Navigator 3 eller version 5,TomTom Go Classic,ONE,300,500,700 (troligtvis även RIDER) eller TomTom Mobile samt en PC med Microsoft

Läs mer

Din manual NAVMAN F37M http://sv.yourpdfguides.com/dref/3214388

Din manual NAVMAN F37M http://sv.yourpdfguides.com/dref/3214388 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN F37M. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVMAN F37M instruktionsbok (information,

Läs mer

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo GPS-antenn Strömknapp Tryck på och håll ned för att sätta på/stänga av zūmo. Tryck snabbt för att justera belysningens ljusstyrka.

Läs mer

Det språk som används för knappar och menyer i din TomTom App är detsamma som det språk du valde i iphone-inställningarna.

Det språk som används för knappar och menyer i din TomTom App är detsamma som det språk du valde i iphone-inställningarna. TomTom App 1. Komma igång Komm a igång Tryck på den här knappen på din iphone när du vill starta TomTom App. Det språk som används för knappar och menyer i din TomTom App är detsamma som det språk du valde

Läs mer

CoPilot Pocket PC6 Bruksanvisning för satellitnavigation

CoPilot Pocket PC6 Bruksanvisning för satellitnavigation CoPilot Pocket PC6 Bruksanvisning för satellitnavigation www.alk.eu.com copyright 2006. ALK Technologies Ltd. All rights reserved. EU_Major_Install_Disc copyright copyright 2006. 2006. ALK ALK Technologies

Läs mer

Guide - Garmin kartinstallation

Guide - Garmin kartinstallation Rev. 1.0 22122010 1 Guide - Garmin kartinstallation Detta dokument innehåller guide för kartinstallation via Garmin MapUpdater och Garmin MapInstall Innehållsförteckning: Förberedelse. sida 2 Kortinstallation

Läs mer

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 3100. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 3100 instruktionsbok (information,

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

Ovi Kartor för mobilenheter. Utgåva 1

Ovi Kartor för mobilenheter. Utgåva 1 Ovi Kartor för mobilenheter Utgåva 1 Innehåll Planera en rutt 11 Kartor översikt 3 Min position 3 Visa din position och kartor 3 Kartvy 4 Ändra kartans utseende 4 Ladda ned och uppdatera kartor 4 Använda

Läs mer

Din manual ROUTE 66 MINI MAXI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1181265

Din manual ROUTE 66 MINI MAXI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1181265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ROUTE 66 MINI MAXI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom navigation module Bildocka USB-kabel MyTomTom-broschyr 2 2. Viktig information Viktig information Bildocka Tryck in

Läs mer

nüvi 1690 snabbstartshandbok

nüvi 1690 snabbstartshandbok nüvi 1690 snabbstartshandbok 0110229 Titta närmare på nüvienheten I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av produkten

Läs mer

NOTERA!!! Innan Ni öppnar applikationen, var god aktivera Bluetooth på Er p910i. Snabbstartsguide. Tracker MyWay. Svensk version

NOTERA!!! Innan Ni öppnar applikationen, var god aktivera Bluetooth på Er p910i. Snabbstartsguide. Tracker MyWay. Svensk version NOTERA!!! Innan Ni öppnar applikationen, var god aktivera Bluetooth på Er p910i Snabbstartsguide Tracker MyWay Svensk version INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING Tracker MyWay...4 TRACKER

Läs mer

Ovi Kartor för mobilenheter

Ovi Kartor för mobilenheter Ovi Kartor för mobilenheter Utgåva 1 2 Innehåll Innehåll Översikt över Kartor 3 Min position 3 Visa din plats och kartan 3 Ändra utseende på kartan 4 Hämta och uppdatera kartor 5 Använda kompassen 5 Om

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 39 TMJ1 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr. 412 24/10/2007 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE

Läs mer

Elmia Mässkatalog för PocketPC

Elmia Mässkatalog för PocketPC Elmia Mässkatalog för PocketPC Version 1.1 Licensinformation... 2 Systemkrav... 2 Installation... 2 Kom igång... 3 Utställare A-Ö... 4 Sök utställare... 5 Sök Produkt... 6 Företagsinformation... 7 Mina

Läs mer

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st Komma igång varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information

Läs mer

Message Broadcasting. Driftmiljö. Installera Message Broadcasting. Skapa meddelanden

Message Broadcasting. Driftmiljö. Installera Message Broadcasting. Skapa meddelanden Message Broadcasting Message Broadcasting är ett plugin-program för EasyMP Monitor. Administratörer kan sända meddelanden till en eller flera projektorer eller alla projektorer i nätverket med plugin-programmet.

Läs mer

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4 Handbok för programvaran GoPal Navigator Version 4 GoPal Navigator Version 4 Innehållsförteckning KAPITEL 1. INTRODUKTION... 1 Välkomsthälsning...1 Innehåll i CDn / DVDn...1 Systemförutsättningar...3 Konventioner

Läs mer

Astro 320 snabbstartshandbok. GPS-system med hundspårning

Astro 320 snabbstartshandbok. GPS-system med hundspårning Astro 320 snabbstartshandbok GPS-system med hundspårning Komma igång Varning Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Läs mer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Användarmanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan

Läs mer

Handi5 SW Demo. Installationsanvisningar. Rev E SE

Handi5 SW Demo. Installationsanvisningar. Rev E SE Bruksanvisning Handi5 SW Demo Installationsanvisningar Rev E SE 2 1. Inledning I det här dokumentet ges en generell beskrivning av hur man installerar en demoversion av Handi5 SW. Bilderna visar hur det

Läs mer

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Pekskärm 2. På/av-knapp 3. Laddningslampa 4. USB-anslutning B Hållare C RAM Mount -monteringssats

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 1 Innehållsförteckning Sidan Kalibrera Foxguard Alkolås A1...2 Kalibrera Foxguard Alkolås A2 & A3....5 Installera och konfigurera USB-converter 8 Installera

Läs mer

NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium

NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium Användarmanual Svenska Augusti 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

GPS 72H. snabbstartshandbok

GPS 72H. snabbstartshandbok GPS 72H snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar. Konventioner för handboken När du

Läs mer

Användarmanual. MioMap 2.0

Användarmanual. MioMap 2.0 Användarmanual MioMap 2.0 Utgåva oktober 2005 Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

Din manual MAGELLAN MAESTRO 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297214

Din manual MAGELLAN MAESTRO 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297214 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Varning och Försiktighet

Varning och Försiktighet Skyltarna Varning och Försiktighet som visas nedan, finns med i bruksanvisningen och på enheten. De visar säker och korrekt hantering av produkten, så att personskador på dig eller andra undviks, och så

Läs mer

1. Förord. Säkerhetsföreskrifter. Svenska VAR FÖRSIKTIG. Varning

1. Förord. Säkerhetsföreskrifter. Svenska VAR FÖRSIKTIG. Varning Owner s manual (Navigation) Mode d emploi (Navigation) Benutzerhandbuch (Navigation) Manuale dell utente (Navigazione) Gebruikershandleiding (Navigatie) Guía de usuario (Navegación) Ägarhandbok (Navigation)

Läs mer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Bruksanvisning. Version 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Bruksanvisning. Version 1.0 Predator Digital 3D Bruksanvisning Version 1.0 Copyright Det är inte tillåtet att reproducera eller överlåta någon del av denna bruksanvisning i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt,

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 3100 3110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 3100 3110. Svenska Användarmanual NAVIGON 3100 3110 Svenska Utgåva: mars 2007 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2003 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

TomTom Rider Referensguide

TomTom Rider Referensguide TomTom Rider Referensguide Innehåll Vad finns i kartongen? 7 Vad finns i kartongen?... 7 Viktig information 9 Montera din navigeringsenhet... 9 Använda ett headset... 10 Slå på... 10 Inställningar... 11

Läs mer

1. Vad är platsregistrering?

1. Vad är platsregistrering? 1. Vad är platsregistrering? Du kan registrera platser på kartan, t.ex. ditt hem, favoritplatser och snabbvalsplatser, som favoriter. Upp till 106 platser, inklusive 1 hem och 5 snabbvalsplatser, kan registreras.

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

Innehållsförteckning: Säkerhet och underhåll...1 Säkerhetsanvisningar... 1 Säkerhetskopiering av data... 2 Driftvillkor... 2 Reparation...

Innehållsförteckning: Säkerhet och underhåll...1 Säkerhetsanvisningar... 1 Säkerhetskopiering av data... 2 Driftvillkor... 2 Reparation... Innehållsförteckning: Säkerhet och underhåll...1 Säkerhetsanvisningar... 1 Säkerhetskopiering av data... 2 Driftvillkor... 2 Reparation... 2 Omgivningstemperatur... 3 Elektromagnetisk tolerans... 3 Anslutning...

Läs mer

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE Instruktion Rekonditionering Handi Note 4 Art.nr 706425 Rev B SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 1.2 Licens... 3 1.3 Förlängning av licensen... 3 2 Medföljande delar...

Läs mer

DESTINATOR NAVIGATES FÖR PACKARD BELL COMPASSEO ANVÄNDARHANDBOK

DESTINATOR NAVIGATES FÖR PACKARD BELL COMPASSEO ANVÄNDARHANDBOK DESTINATOR NAVIGATES FÖR PACKARD BELL COMPASSEO ANVÄNDARHANDBOK Meddelanden och ansvarsfriskrivning Copyright Destinator Navigates för Packard Bell Compasseo Användarhandbok. Copyright 2006 Packard Bell

Läs mer

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink Vanliga frågor

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink Vanliga frågor Index TOC 1. Audio Q: Hur ändrar jag ljudkälla, exempelvis från FM-radio till USB-musik? A: Genom att trycka på RADIO-knappen kan du bläddra bland alla tillgängliga radiokällor. Genom att trycka på MEDIA-knappen

Läs mer

OBS! Innan mätning Ladda mätare och vibindicator

OBS! Innan mätning Ladda mätare och vibindicator 1(16) Introduktion HealthVib HAV-mätsystem är designad för mätning av handarmvibrationer (HAV) i 3 riktningar enligt ISO 5349, ISO 8041:2005 och 2002/44/EG. När HealthVib HAV-mätsystem används kan mätning

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

802.11b/g WLAN USB-adapter. med Wi-Fi-detektor. Guide för installation

802.11b/g WLAN USB-adapter. med Wi-Fi-detektor. Guide för installation CMP-WIFIFIND10 802.11b/g WLAN USB-adapter med Wi-Fi-detektor Guide för installation 802.11b/g WLAN USB-adapter med Wi-Fi-detektor Guide för snabbinstallation *Så laddar du Wi-Fi-detektorn: 1. Ta bort skyddet

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

Garmin Drive 40/50/60. Användarhandbok

Garmin Drive 40/50/60. Användarhandbok Garmin Drive 40/50/60 Användarhandbok Januari 2016 190-01920-39_0A Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

HotCalc Business Simulator Fullständig installationsanvisning

HotCalc Business Simulator Fullständig installationsanvisning Fullständig installationsanvisning Sid. 1 av 5 HotCalc Business Simulator Fullständig installationsanvisning Avinstallera ev. tidigare version av HotCalc. Stäng därefter av samtliga öppna program samt

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

Din manual EPSON STYLUS PHOTO 925 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560821

Din manual EPSON STYLUS PHOTO 925 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560821 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EPSON STYLUS PHOTO 925. Du hittar svar på alla dina frågor i EPSON STYLUS PHOTO 925

Läs mer

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning Mirasys VMS 7.3 Workstation användarvägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Innan du börjar... 3 Logga in... 4 Användargränssnitt... 8 Navigeraren... 11 Kameror... 19 Audio... 35 Videoutgångar...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87

GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87 GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87 Föreskriven användning Produkten kan motta och tolka GPS-signalen. Via en trådlös bluetooth-anslutning blir denna data tillgänglig

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Installation...6 Aktivering...7 Kapitel 2: Skyddar konfidentiell information...9 Börja

Läs mer

Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140

Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140 Magellan Maestro Användarhandbok Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140 Magellan Navigation SAS. - ZAC de la Fleuriaye - BP 60433 44477 Carquefou Cedex - France VIKTIGA SÄKERHETSVARNINGAR Magellan Maestro

Läs mer

ROVBASE. Manual Registrera observation. Version 1.5 2016-01-08

ROVBASE. Manual Registrera observation. Version 1.5 2016-01-08 ROVBASE Manual Registrera observation Version 1.5 2016-01-08 Innehåll Förord 3 Logga in 4 Steg 1: Starta registrering av en rovdjursobservation 5 Steg 2: Fyll i uppgifter på alla flikar 6 Antal djur och

Läs mer

F15 F25. Användarmanual. Svenka

F15 F25. Användarmanual. Svenka F15 F25 Användarmanual sv Svenka F15/F25 Viktig säkerhetsinformation Viktig säkerhetsinformation LÄS IGENOM INSTALLATIONSANVISNINGEN NOGA INNAN DU INSTALLERAR PRODUKTEN I ETT FORDON Detta är en säkerhetsvarningssymbol.

Läs mer