Din manual NAVIGON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 2110 instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok NAVIGON 2110 Manual NAVIGON 2110 Bruksanvisning NAVIGON 2110 Användarguide NAVIGON 2110 Bruksanvisningar NAVIGON 2110 Din manual NAVIGON

2 Utdrag ur manual: faller under copyrightlagen. 2007, NAVIGON AG Alla rättigheter förbehålles. Användarmanual NAVIGON Innehållsförteckning 1 Inledning Om denna manual Konventioner Symboler Ansvar.

3 6 Varumärken..6 Juridiska anmärkningar....6 Kundtjänst... 7 Leveransens omfattning..9 Beskrivning NAVIGON

4 10 Använda NAVIGON Före första användning...11 Registrera navigationssystem...11 Använda navigationssystemet Sonstiges Förberedelser Navigation med GPS...

5 .14 Viktiga säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar för navigation...14 Säkerhetsanvisningar för navigationsenheten...15 Säkerhetsanvisningar för användning i fordon Programmets hantering Volym Information..

6 ...17 Tangentbord...18 Listor Alternativ Menyer...

7 ...19 Aktivera lösenordsskydd Ändra lösenord Inaktivera lösenordsskydd Lösenordsskydd Användarmanual Innehållsförteckning III Användarmanual NAVIGON Starta NAVIGON

8 Har du glömt lösenordet? Navigation Starta NAVIGON GPS-mottagarens initialisering. 22 Ange målland...23 Resmålets adress..

9 ...23 POI POI i snabbläge Resmålsinfo Senaste resmål Favoriter...

10 ...27 Ange ett nytt resmål.. 22 Välja ett sparat resmål...26 Navigera hem Bestämma resmål på kartan Starta navigation.. 28 Spara resmål

11 ..29 Ange resmål som hemadress Resvägsplanering Ange startpunkt 30 Ange resvägspunkter.31 Editera resvägspunkter...

12 ...31 Spara resväg...32 Ladda resväg Beräkna och visa resväg 33 Simulera resväg...33 Starta navigation Organisera resmål...

13 Resvägar med etapper Organisera resvägar Navigation Alternativ Arbeta med karta

14 Kartmaterial IV Innehållsförteckning Användarmanual Användarmanual NAVIGON Karta i Förhandsgranska...36 Karta i Navigation Karta i Sök resmål Arbeta i Sök resmål

15 Praktiska funktioner GPS-status Spara aktuell position Vägbeskrivning Spärra vägavsnitt..43 Häva spärr och använda ursprunglig resväg Ange trafikmeddelanden TMC-inställningar..

16 44 TMC (Trafikmeddelanden)..44 Loggbok Konfigurera NAVIGON Bilaga Tekniska data..

17 ...48 Märkning och serienummer Konformitet Index. 50 Användarmanual Innehållsförteckning V Användarmanual NAVIGON Inledning Om denna manual Konventioner Följande textstilar används i denna manual för att uppmärksamma på vissa textstycken och för att underlätta läsningen: Fet och kursiv: SMÅ VERSALER: Fett: Understruket: Egennamn, firma- och produktbeteckningar. Fönster och dialogrutor. Markerar viktiga textavsnitt. Beteckningar för knappfält, inmatningsfält och övriga element i programmet Symboler Följande symboler indikerar viktiga textstycken: Anvisningar och tips för programmets användning Ytterligare information och förklaringar Varningsinstruktioner Juridiska anmärkningar Ansvar Programvaran och manualen kan ändras utan föregående meddelande. NAVIGON AG kan inte hållas ansvarig för riktigheten i manualen eller hållas ansvariga för skador som uppstår vid användningen av den. För att förbättra kvalitén på våra produkter välkomnar vi alla förslag för förbättringar och rapporter om alla eventuella fel Varumärken Alla varumärken, som nämns i detta dokument är möjligtvis registrerade av tredje part och lyder under nuvarande lagar samt deras ägare utan undantag. Alla nämnda produktnamn, handelsnamn eller företagsnamn -6- Inledning Användarmanual NAVIGON kan vara registrerade varumärken. Varje rättighet som inte uttryckligen ges är otillåten. Frånvaron av märkning av registrerade varumärken skall inte uppfattas som att det aktuella varumärket inte är skyddat. Windows och ActiveSync är varumärken som är registrerade av Microsoft Corporation. NAVIGON är ett skyddat varumärke som tillhör NAVIGON AG. 1.3 Kundtjänst Våra medarbetare kan nås per telefon eller epost i många länder. Ytterligare information finns på webbplatsen för NAVIGON AG ( under fliken Service & Support. Telefonsupport-Kundtjänst Anmärkn: Samtliga angivna kostnader grundar sig på samtal inom det fasta nätet i vardera land. För samtal med mobiltelefon gäller annan tarif. Tyskland Telefon: Öppettider: Kostnad: Belgien Telefon: Öppettider: Kostnad: Danmark Telefon: Öppettider: Kostnad: Finland Telefon: Öppettider:

18 Kostnad: Frankrike Telefon: Öppettider: Kostnad: Inledning Måndag till lördag till CET 0,14 /min ge under pågående laddning. Lysdioden lyser grön när NAVIGON är komplett laddad. Anmärkn: Laddningstiden är ca. 2-3 timmar om batteriet är helt tomt. Användningstiden för ett komplett laddat batteri är ca. 3 timmar. Använda minneskort Lägg in det medlevererade minneskortet i kortläsaren (se bilden). Tryck in kortet till det hakar i Registrera navigationssystem Vi rekommenderar att du registrerar ditt navigationssystem NAVIGON på webbplatsen för NAVIGON AG. En registrering erbjuder följande fördelar: Du kan välja att få information om nya produkter. Förberedelser Användarmanual NAVIGON Du kan ladda hem uppdateringsprogrammet NAVIGON fresh för att hålla ditt navigationssystem uppdaterat med senaste version. Du kan köpa mjukvara, t.ex. navigationskartor för andra länder och installera dessa med NAVIGON fresh på ditt navigationssystem Använda navigationssystemet OBS! Beakta absolut säkerhetsanvisningarna i kapitel Viktiga säkerhetsanvisningar, sid. 14. Sätta ihop hållare Sätt ihop hållaren som bilden visar. Din manual NAVIGON

19 Du behöver inga verktyg. Fästa hållare 1. Rengör vindrutan på det ställe där du vill fästa hållaren. Ytan skall vara torr och fettfri. 2. Sätt fast hållaren i vindrutan med hjälp av sugkoppen. 3. Tryck ner spaken på sugkoppen mot vindrutan Förberedelser Användarmanual NAVIGON Fästa navigationsenheten i hållaren Sätt in navigationsenheten i fordonshållaren genom att trycka in den undre delen och sedan skjuta enheten bakåt till klämhållaren griper. Strömförsörjning navigationsenhet Anslut fordonsladdarkabeln till navigationsenheten och cigarettändaruttaget i bilen OBS! Fordonsladdarkabeln får endast anslutas till cigarettändaruttaget om detta har 12V spänning. TMC-antenn NAVIGON har en integrerad TMC-mottagare. TMCantennen är integrerad i fordonsladdarkabeln. Det behövs alltså ingen extra TMC-antenn. Starta navigationsenheten Tryck (On/Off/Standby) tills displayen visas Sonstiges Ta ut minneskort 1. Stäng av navigationsenheten. Tryck 6 sekunder. (On/Off/Standby) i minst 2. Tryck lätt på minneskortet tills spärren lossar. Stänga av navigationsenheten Du kan stänga av navigationsenheten på två olika sätt. Viloläge: Tryck (On/Off/Standby) kort. Enheten förbrukar mycket lite ström i detta läge. När du startar nästa gång visas displayen på samma sätt som när du stängde av enheten. Stänga av: Tryck (On/Off/Standby) i minst 6 sekunder. Enheten förbrukar mycket lite ström i detta läge. Nästa gång du startar visas följande meddelande: Förberedelser Användarmanual NAVIGON "Observera att trafikreglerna alltid gäller före informationen från navigationssystemet. Betjäna inte systemet under pågående färd." HUVUDMENYN öppnas när du trycker på OK Navigation med GPS GPS bygger på totalt 24 satelliter som kretsar runt jorden och skickar ut signaler. GPS-mottagaren tar emot signalerna och beräknar avståndet till de olika satelliter med positions- och tidsskillnader och kan därmed ange den aktuella positionen med geografiska koordinater. Minst tre satelliter är nödvändiga för att göra en exakt positionsbestämning. Med information från fyra satelliter eller fler kan man även räkna ut höjden över havet. Felmarginalen för positionsbestämningen är 3 meter. Denna position kan användas av navigationssystemet som utgångspunkt för en resväg när har bestämt din position. Kartmaterialet i din navigationsenhet innehåller geografiska koordinater för samtliga digitalt registrerade POI:s, gator och orter. Navigationsenheten kan därmed beräkna en resväg från en utgångspunkt till en målpunkt. Den aktuella positionens beräkning och visning på kartan uppdateras en gång i sekunden. Du kan därmed följa på kartan var du befinner dig. 2.5 Viktiga säkerhetsanvisningar Läs igenom följande säkerhetsanvisningar och varningar noga innan du börjar använda ditt navigationssystem. Anvisningar och varningar gagnar din säkerhet Säkerhetsanvisningar för navigation Användandet av navigationssystemet sker på egen risk. OBS! Navigationssystemet bör inte konfigureras under pågående körning för att skydda dig och andra trafikanter för olyckor. OBS! Du bör inte titta på displayen förutom när trafiksituationen är helt säker! OBS! Vägen och trafiksignalerna är mycket viktigare än instruktioner från navigationssystemet Förberedelser Användarmanual NAVIGON OBS! Du skall inte följa instruktionerna från navigationssystemet annat än när trafiken och trafikreglerna så tillåter. Navigationssystemet kommer att guida dig till ditt resmål även när du har lämnat den planerade resvägen. OBS! Kontrollera att hållaren sitter stadigt och korrekt innan du kör iväg. Anmärkn: Kartan och pilarna underlättar snabb orientering om du inte skulle ha uppfattat köranvisningarna och inte vet vad du skall göra i nästa korsning Säkerhetsanvisningar för navigationsenheten OBS! Skydda enheten för väta. Enheten är inte vattentät och inte stänkvattenskyddad. OBS! Förlägg inte kablar direkt i närheten av säkerhetsrelevanta enheter eller försörjningskablar. OBS! Kontrollera samtliga säkerhetsrelevanta anordningar i fordonet efter avslutad installation. OBS! Dra ut strömkontakten ur navigationsenheten när fordonet står stilla. Navigationsenheten förbrukar ström även i standbylåge och kan på detta sätt ladda ur bilbatteriet. OBS! Öppna aldrig inte navigationsenhetens hölje. OBS! Utsätt inte navigationsenheten för hög värme eller kyla. Enheten kan skadas eller förlora sina funktioner. OBS! Använd endast den medleverade laddaren eller en av tillverkaren godkänd laddare för denna navigationsenhet. Anslut laddaren till lämplig strömkälla. Nödvändig spänning finns angiven på laddaren och/eller förpackningen. Anmärkn: Knäck inte kabeln och se till att den inte skadas mot vassa kanter. Anmärkn: Använd endast en fuktig duk för att rengöra navigationsenheten. Förberedelser Användarmanual NAVIGON Anmärkn: Dra inte i kabeln när du drar ut den, ta tag i kontakten. Annars kan kabeln skadas. Anmärkn: Gör en säkerhetskopia av uppgifterna på det medlevererade minneskortet. Anmärkn: Minneskortet måste ligga kvar i enheten när navigationssystemet används. Anmärkn: Använd endast SD- eller MMC-minneskort. Se till att minneskortens kontakter inte skadas eller är smutsiga Säkerhetsanvisningar för användning i fordon OBS! Fäst hållaren och på sådant sätt att förarens sikt inte påverkas. OBS! Montera inte hållaren inom krockkuddens verkningsområde. OBS! Kontrollera även att hållarens montering inte utgör fara vid ev. förekommande olycka. OBS! Förlägg inte kablar direkt i närheten av säkerhetsrelevanta enheter eller försörjningskablar. OBS! Kontrollera samtliga säkerhetsrelevanta anordningar i fordonet efter avslutad installation. Din manual NAVIGON

20 OBS! Fordonsladdarkabeln får endast anslutas till cigarettändaruttaget om detta har 12V spänning Programmets hantering Volym Volymen för köranvisningarna i kan även ställas in under pågående navigation. Du har startat en navigation. Kartan är öppen i Navigation eller i Sök resmål Programmets hantering Användarmanual NAVIGON Klicka på Volym. Volymindikeringen öppnas. Den innehåller tre knappar för att anpassa volymen: Höj, 2. Klicka på Sänk, Volym igen. Volym av/på. Volymindikeringen stängs GPS Information I displayens övre kant visas olika informationsikoner. GPS anger GPS-mottagningens följande status: GPS saknas: Inbyggd GPSmottagare är inte redo. Kontakta kundservice om problemet inte kan åtgärdas. Signal saknas: Mottagaren måste ta emot signaler från minst tre satelliter. Positionen kan inte beräknas. GPS redo: GPS-mottagaren tar emot signaler från minst tre satelliter. Positionen kan beräknas. Ytterligare information finns i kapitel GPS-status på sid 42. Ström Ström anger det inbyggda batteriets följande status: Enheten får ström från en extern strömkälla. Batteriet laddas. Enheten får ström från det interna batteriet. Batteriets laddning är tillräcklig. Enheten får ström från det interna batteriet. Batteriets laddning är svag. Riktning Riktning visar i vilken riktning du just färdas. Följande väderstreck visas: N, NO, O, SO, S, SV, V, NV. Programmets hantering Användarmanual NAVIGON TMC (Trafikmeddelanden) En integrerad TMC-mottagare i NAVIGON förser navigationssystemet med aktuell trafikinformation. Resvägen kan ändras dynamiskt för att t.ex. köra förbi en köbildning. Anmärkn: Denna funktion är endast aktiv om trafikmeddelanden anges via TMC i det land där du befinner dig. Detta är inte fallet i alla länder. TMC anger TMC-mottagarens följande status: Symbol saknas: TMC-mottagaren är inte ansluten eller den anslutna resp. integrerade TMCmottagaren är inte redo. Söker station: TMC-mottagaren är redo men hittar ingen station som sänder TMC-signaler. TMC redo: Trafikmeddelanden kan tas emot. Ytterligare information finns i kapitel TMC (Trafikmeddelanden) på sid Tangentbord Ett tangentbord visas när text måste anges. Du kan använda fingrarna för att ange uppgifter på tangentbordet. Du kan bara ange stora bokstäver. Du behöver inte ange specialtecken eller omljud för en ort eller en gata. Navigationssystemet sätter in dessa tecken automatiskt. Du söker staden Würzburg, ange WURZBURG utan prickar. Specialtecken kan vara användbara när du skall döpa ett resmål eller en resväg. Specialknappar Infoga blanksteg. Radera ett tecken före markören. Öppna sifferfältet. Öppna bokstavsfältet. Öppnar specialteckenfältet. Bokstavstangentbordet visas automatiskt när du angivit ett specialtecken Programmets hantering Användarmanual NAVIGON Listor Ofta visas listor där du kan välja en post. T. ex. när du anger en ort. När du anger de första bokstäverna, visas en lista över alla orter med dessa bokstäver. När du anger de efterkommande, visas en lista över alla orter med dessa bokstäver. Anger du flera bokstäver, anpassas listan därefter. Listan innehåller alltid poster med de angivna bokstäverna i början eller i namnet. Ju flera tecken du anger, desto kortare blir listan. Du kan bläddra i listan med Upp och Ned. Om du vill godkänna en post i listan, behöver du bara klicka på den. Listan stängs när du godkänt posten. 3.5 Alternativ I vissa fönster finns alternativ med vilka du kan öppna ytterligare funktioner. Ytterligare information finns i Alternativ på sid Menyer Vissa knappfält innehåller en meny som öppnas om den aktiveras. Klicka på en menypunkt för att aktivera funktionen. Klicka på den knapp du använde för att öppna menyn om du vill stänga menyn utan att aktivera en funktion. 4 Lösenordsskydd Navigationsenheten kan skyddas mot obehöriga med hjälp av ett lösenord. Anmärkn: Lösenordsskyddet är endast aktivt om navigationsenheten har stängts av helt, dvs genom att trycka på 6 sekunder. (On/Off/Standby) i minst Lösenordsskydd Användarmanual NAVIGON Aktivera lösenordsskydd 1. Klicka på Alternativ > Inställningar > Alternativ > Lösenordsskydd i HUVUDMENYN. NYTT LÖSENORD öppnas. 2. Ange ett lösenord i Nytt lösenord. 3. Ange lösenordet igen i Bekräfta nytt lösenord. 4. Klicka på Aktivera. Anmärkn: Lösenordet måste vara exakt 4 siffror. 4.2 Ändra lösenord 1. Klicka på Alternativ > Inställningar > Alternativ > Lösenordsskydd i HUVUDMENYN. LÖSENORDSSKYDD öppnas. 2. Ange det befintliga lösenordet i Lösenord. 3. Klicka på Ändra lösenord. NYTT LÖSENORD öppnas. 4. Ange ett lösenord i Nytt lösenord. 5. Ange lösenordet igen i Bekräfta nytt lösenord. 6. Klicka på Aktivera. Anmärkn: Det nya lösenordet måste vara exakt 4 siffror. 4.3 Inaktivera lösenordsskydd 1. Klicka på Alternativ > Inställningar > Alternativ > Lösenordsskydd i HUVUDMENYN. LÖSENORDSSKYDD öppnas. 2. Klicka på Alternativ > Inaktivera lösenordsskydd. 3. Ange det befintliga lösenordet i Lösenord. 4. Klicka på Inaktivera. 4.4 Starta NAVIGON Tryck (On/Off/Standby). LÖSENORDSSKYDD öppnas om lösenordsskyddet är aktiverat Lösenordsskydd Användarmanual NAVIGON Ange lösenordet. 3. Klicka på OK Har du glömt lösenordet? Gör enligt följande om du glömt ditt lösenord. 1. Klicka på Info. 2. Följ instruktionerna i displayen. 5 Navigation Användandet av navigationssystemet sker på egen risk. OBS! Beakta absolut säkerhetsanvisningarna i Viktiga säkerhetsanvisningar på sid. 14. Störd GPS-mottagning Navigationen stoppas om GPS-mottagningen är störd. Navigationsprogrammet är öppet. Navigationssystemet känner av om du ändrat din aktuella position när GPS-signalerna tas emot igen. Din manual NAVIGON

21 Du kan lugnt fortsätta att navigera. Ankommen till resmålet Ett meddelande hörs när du uppnått angivet resmål. Kartan visar endast din aktuella position (orange triangel). 5.1 Starta NAVIGON Starta din navigationsenhet. LÖSENORDSSKYDD öppnas om lösenordsskyddet är aktiverat. 2. Ange lösenordet. 3. Klicka på OK. Följande meddelande visas när programmet startar om navigationsenheten stängts av helt, dvs man har tryckt på (On/Off/Standby) i minst 6 sekunder: "Observera att trafikreglerna alltid gäller före informationen från navigationssystemet. Betjäna inte systemet under pågående färd." Tryck OK när du har läst och förstått hela texten. Tryck Avbryt om du inte accepterar varningen, navigationsprogrammet avslutas. Navigation Användarmanual NAVIGON HUVUDMENY öppnas. Du kan nå navigationsprogrammets samtliga funktioner från HUVUDMENY GPS-mottagarens initialisering Anmärkn:: GPS-mottagarens initialisering kan behöva upp till 20 minuter första gången den görs. Nästa gång navigationsenheten startas börjar GPS-mottagningen inom en minut. Om navigationsenheten inte varit påslagen i över en vecka, kan nästa initialisering behöva upp till 10 minuter. GPS-mottagarens initialisering börjar omedelbart när navigationsenheten startas. GPS GPS visas i displayens övre högra hörn. Ikonen växlar till redo när mottagaren tar emot signaler från minst 3 satelliter. Anmärkn: Om GPS visar GPS redo redan efter kortare tid än 20 minuter, låt navigationsenheten vara i minst 15 minuter för att säkerställa mottagarens säkra användning. OBS! Dra ur navigationsenhetens strömförsörjning om den är ansluten till cigarettändaruttaget om fordonet skall ställas av för längre tid. GPS-mottagaren drar ström hela tiden och kan ladda ur fordonsbatteriet. Öppna Huvudmeny HUVUDMENYN öppnas när navigationsprogrammet startas. Klicka på (Tillbaka) om ett annat programfönster är öppet. Programmet återgår till föregående fönster. Klicka på (Tillbaka) tills HUVUDMENY öppnas. 5.2 Ange ett nytt resmål Nytt resmål betyder för NAVIGON alla resmål som du ännu inte navigerat till eller som du inte sparat. Du kan ange en adress, välja en POI eller välja ett resmål i snabbläge. LÄNDER PÅ KARTAN öppnas när du anger ett resmål första gången. Klicka på det land där resmålet ligger Navigation Användarmanual NAVIGON Ange målland Land visar i det övre inmatningsfältets högra hörn över ADRESS, POI PÅ ANNAN ORT och POI I HELA LANDET. Den visar förkortningen för det land där resmålen visas. Gör enligt följande om ditt resmål ligger i ett annat land: 1. Klicka på Land. LÄNDER PÅ KARTAN öppnas. 2. Klicka på det land där resmålet ligger. Listan LÄNDER PÅ KARTAN stängs. Landsförkortningen visas på ikonen. Anmärkn: Man kan endast välja ett land vars uppgifter finns på aktuell karta Resmålets adress 1. Klicka på > Nytt resmål > Ange adress i HUVUDMENYN. Om du vill ange en adress i USA eller Kanada (och har valt motsvarande karta) öppnas menyn INMATNINGSFÖLJD. 1a Välj om du vill ange gata först och sedan orten (Gata först) eller orten först och sedan gatan (Stad först). Anmärkn: Följande beskrivning utgår från att alternativet Stad först är aktiverat för adressinmatningen. ADRESS öppnas. 2. Ange resmålets namn eller postnummer. 3. Ange gatans namn. Du kan även ange namnet på en populär plats, t. ex. Olympiastadion eller Eiffeltornet. 4. Ange husnumret. Låt fältet vara tomt om du inte vet husnumret eller om du angivit en populär plats i föregående steg. Om du inte vet husnumret men namnet på en tvärgata, klicka på Tvärgata och ange tvärgatans namn. Navigationssystemet beräknar en resväg till korsningen mellan de båda angivna gatorna. Anmärkn: Du behöver inte ange alla uppgifterna i adressen. Om du anger en stad, beräknar navigationssystemet en resväg till stadens geografiska centrum. Om du bara anger en stad och gata utan husnummer eller tvärgata, beräknar navigationssystemet en resväg till mitten av angiven gata. 5. Klicka på Starta navigation. Navigation Användarmanual NAVIGON Kartan öppnas i Förhandsgranska. Anmärkn: Läs detta avsnitt POI Intressanta platser s.k POI (Point Of Interest) är adresser, sorterade efter vissa kriterier. POIs är t. ex. flygplatser, färjehamnar, restauranger, hotell, bensinstationer, offentliga byggnader, läkare, sjukhus, inköpscentra osv. POIs kan visas med en symbol på kartan. Klicka på Alternativ> Inställningar> POI i HUVUDMENYN för att ställa in vilken kategori som skall visas på kartan. POI i närheten POIs i närheten är POIs som ligger inom en viss radie från din aktuella position. Du kan t.ex. lätt hitta nästa bensinstation, var du än befinner dig. Anmärkn: GPS-mottagningen måste kunna beräkna din aktuella (GPS redo) visar om GPSmottagningen är tillräcklig. position. Ytterligare information finns i kapitel GPS-status på sid. 42. Anmärkn:: I snabbläge finns tre kategorier POIs i närheten med vilka du kan söka snabbare utan att behöva ange flera uppgifter. Ytterligare information finns i kapitel POI i snabbläge på sid Klicka på Nytt resmål > Sök POI > i närheten i HUVUDMENYN. POI I NÄRHETEN öppnas. 2. Ange kategorin där den POI finns som du söker. Underkategori öppnas om det finns underkategorier för vald kategori. 3. Ange underkategorin där den POI finns som du söker. Resmålets namn öppnas. Närmast liggande POI i angiven kategori visas, sorterat efter avstånd. 4. Klicka på resmålets namn. 5. Klicka på Starta navigation. Kartan öppnas i Förhandsgranska Navigation Användarmanual NAVIGON Läs detta avsnitt. POI i hela landet POIs i hela landet är flygplatser, sevärdigheter och nationella minnesmärken, större hamnar osv. Din manual NAVIGON

22 Du kan t.ex. hitta berömda sevärdigheter även om du inte vet i vilken ort de ligger. 1. Klicka på Nytt resmål > Sök POI > i hela landet i HUVUDMENYN. POI I HELA LANDET öppnas. 2. Ange kategorin där den POI finns som du söker. Resmålets namn öppnas. Närmast liggande POI i angiven kategori visas, alfabetiskt sorterat. 3. Klicka på resmålets namn. 4. Klicka på Starta navigation. Kartan öppnas i Förhandsgranska. Läs detta avsnitt. POI på annan ort POIs på annan ort kan vara mycket bekvämt när du befinner dig i en främmande stad. 1. Klicka på Nytt resmål > Sök POI > på annan ort i HUVUDMENYN. POI PÅ ANNAN ORT öppnas. 2. Ange resmålets namn eller postnummer. 3. Ange kategorin där den POI finns som du söker. Underkategori öppnas om det finns underkategorier för vald kategori. 4. Ange underkategorin där den POI finns som du söker. Resmålets namn öppnas. Närmast liggande POI i angiven kategori visas, alfabetiskt sorterat. 5. Klicka på resmålets namn. 6. Klicka på Starta navigation. Kartan öppnas i Förhandsgranska. Läs detta avsnitt. Navigation Användarmanual NAVIGON POI i snabbläge I snabbläge finns tre kategorier POI. Punkterna i en av dessa kategorier kan visas snabbt och utan att ange ytterligare uppgifter. Klicka på Alternativ > Inställningar > POI i HUVUDMENYN för att ställa in vilken kategori av POI som skall visas i snabbläge. Anmärkn: GPS-mottagningen måste kunna beräkna din aktuella (GPS redo) visar om GPS-mottagningen är tillräcklig. position. Ytterligare information finns i kapitel GPS-status på sid Klicka på Nytt resmåli HUVUDMENYN. NYTT RESMÅL öppnas. I menyns underkant visas ikoner för kategorierna, vars POI finns som snabbläge. 2. Klicka på kategorin där den POI finns som du söker. Resmålets namn öppnas. Närmast liggande POI i angiven kategori visas, sorterat efter avstånd. 3. Klicka på resmålets namn. Kartan öppnas i Förhandsgranska. Läs detta avsnitt Resmålsinfo Navigationssystemets databank innehåller ytterligare information om många resmål. T.ex. finns telefonnumret till många restauranger sparade i databanken. Du kan t.ex enkelt ringa upp och reservera bord. Ett av ovan beskrivna fönster är öppet. Klicka på (Resmålsinfo). RESMÅLSINFO öppnas. Här finns all information över angivet resmål i navigationssystemets databank. Klicka på Avbryt för att stänga RESMÅLSINFO igen. Klicka på (Visa på karta) för att visa på kartan. 5.3 Välja ett sparat resmål I NAVIGON finns följande listor resp. adresser som kan väljas i Mina resmål: Navigation Användarmanual NAVIGON SENASTE RESMÅL: Alla resmål till vilka du redan navigerat en gång FAVORITER: Alla resmål som du sparat i NAVIGON Senaste resmål NAVIGON sparar de senaste 30 resmålen till vilka du startat en navigation, i SENASTE RESMÅL. 1. Klicka på > Mina resmål > Senaste resmål i HUVUDMENYN. 2. Klicka på resmålet du vill navigera till. 3. Klicka på Starta navigation. Kartan öppnas i Förhandsgranska. Läs detta avsnitt Favoriter Du kan spara resmål som du använder ofta i FAVORITER. Du kan spara upp till 300 resmål i FAVORITER. Ytterligare information finns i kapitel Spara resmål på sid Klicka på > Mina resmål > Favoriter i HUVUDMENYN. 2. Klicka på resmålet du vill navigera till. 3. Klicka på Starta navigation. Kartan öppnas i Förhandsgranska. Klicka på Hemi HUVUDMENYN. kan även snabbt välja orter, gator och POI. 1. Klicka på Visa karta i HUVUDMENYN. 2. Klicka på den punkt du vill navigera till. Resmålet du klickade på visas under hårkorset. Klicka på (OK). RESMÅL PÅ KARTA öppnas. Klicka på Navigera dit. Kartan öppnas i Förhandsgranska. markeras med en flagga. alternativ finns: Vänta. på Avbryt öppnas. HUVUDMENY öppnas. Ditt resmål finns sparat i SENASTE RESMÅL. Klicka på Demo. simuleras. är t.ex. bekvämt när du ofta använder resmålet. 6.1 Spara resmål 1. Ange ett resmål enligt kapitel Ange ett nytt resmål på sid. 22. Klicka inte på Starta navigation! 2. Klicka på Alternativ > Spara resmål. - ELLER Organisera resmål Användarmanual NAVIGON Välj ett resmål i SENASTE RESMÅL, enligt kapitel Senaste resmål, sid. 27. Klicka inte på Starta navigation! 2. Klicka på Alternativ > Spara som favorit. 3. Ange resmålets namn. (Ändra) så att Ja visas markerat i svart om du vill 4. Klicka på ange resmålet som hemadress. 5. Klicka på Spara. 6.2 Ange resmål som hemadress Du kan ange ett resmål i FAVORITER som hemadress. Du kan snabbt starta navigationen till detta resmål genom att klicka på Hem i HUVUDMENY. 1. Välj resmålet i FAVORITER som du vill ange som hemadress. (se kapitel Favoriter, sid. 27). 2. Klicka på Alternativ > Hemadress. Det valda resmålet sparas som hemadress. Hemadressen är markerad med ett litet hus i FAVORITER. 7 Resvägar med etapper Du kan använda resvägsplaneringen även utan GPS-mottagning, t.ex. hemma innan resan påbörjas. Du kan spara valfritt antal planerade resvägar och på så sätt planera din semester i förväg. 7.1 Resvägsplanering 1. Klicka på Alternativ i HUVUDMENY. Listan över alternativ öppnas. 2. Klicka på alternativet Resvägsplanering. RESVÄGSPLANERING öppnas Ange startpunkt Startpunkt i en resväg är den punkt från vilken du vill starta färden. Om du vill planera resvägen på annan ort, kan du t.ex. ange hotellet som startpunkt. Startpunkten är endast viktig när du vill se den planerade resvägen på kartan men GPS-mottagning saknas eller du inte befinner dig vid den planerade startpunkten. Startpunkten har därför alltid löpnummer 0. När navigationen startas, används din aktuella position som startpunkt för resvägsberäkningen. Din manual NAVIGON

23 Resvägar med etapper Användarmanual NAVIGON Den första etappen är därmed sträckan till resvägspunkten med löpnummer Klicka på Ange startpunkt. STARTPUNKT öppnas. Om du vill ange aktuell position som startpunkt: 2. Klicka på Aktuell position. Om du vill ange en annan startpunkt: 2. Klicka på motsvarande knappfält. 3. Ange startpunkten. (se ytterligare information i kapitel Navigation, sid Klicka på Ange startpunkt. Vald startpunkt visas nu bredvid 0 (Startpunkt). Ändra startpunkt Klicka på Ange startpunkt. STARTPUNKT öppnas. Du kan ange en annan startpunkt. Tillvägagångssättet finns beskrivet i ovanstående text Ange resvägspunkter Resvägspunkterna i en resväg är resmål till vilka du navigerar. Löpnumret för varje resvägspunkt visas framför varje punkt. 1. Klicka på Infoga resvägspunkt. RESVÄGSPUNKT öppnas. 2. Klicka på knappen för önskad typ av resmål. 3. Ange resvägspunkt. (se ytterligare information i kapitel Navigation, sid Klicka på Infoga. Vald resvägspunkt visas nu bredvid sitt löpnummer. Upprepa dessa steg för varje resmål du vill infoga i resvägen Editera resvägspunkter Du kan radera resvägspunkter i en resväg. Ordningen för resvägspunkterna kan ändras efter behov. Anmärkn: Du kan inte radera eller flytta startpunkten (löpnummer 0). Klicka på resvägspunkten du vill editera. Resvägar med etapper Användarmanual NAVIGON Menyn innehåller följande: Resvägspunkt framåt: Flytta vald resvägspunkt framåt. (Exempel: resvägspunkt 2 blir resvägspunkt 1). Resvägspunkt bakåt: Flytta vald resvägspunkt bakåt. (Exempel: resvägspunkt 2 blir resvägspunkt 3). Radera: Radera vald resvägspunkt. Ett dialogfönster uppmanar dig att bekräfta raderingen Organisera resvägar Du kan spara varje planerad resväg med eget namn. Anmärkn: Endast startpunkten och resvägspunkterna sparas, inte den beräknade resvägen. En sparad resväg som laddas måste beräknas om igen innan navigationen startas. Du kan ladda, döpa om eller radera sparade resvägar Spara resväg RESVÄGSPLANERING är öppet. Minst en startpunkt och minst en resvägspunkt finns angiven. 1. Klicka på Alternativ > Spara resväg. 2. Ange resvägens namn. 3. Klicka på Spara. Resmålet är nu sparat i SPARADE RESVÄGAR. Dialogfönstret stängs Ladda resväg 1. Klicka på Alternativ > Sparade resvägar. 2. Klicka på resvägen du vill ladda. 3. Klicka på Ladda resväg. RESVÄGSPLANERING öppnas. Startpunkt och resvägspunkter i laddad resväg är angivna. 7.3 Navigation Resvägen måste beräknas först. Därefter kan du starta eller simuera en navigation Resvägar med etapper Användarmanual NAVIGON Beräkna och visa resväg En planerad resväg kan även beräknas och visas på kartan utan GPSmottagning så att du kan skaffa dig en översikt över sträckan. RESVÄGSPLANERING är öppet. Startpunkten och minst en resvägspunkt visas. 1. Klicka på Visa resväg. Kartan öppnas i Förhandsgranska. Startpunkt och resvägspunkter anges med flaggor. Avståndet och beräknad körtid är angivet för varje etapp. Dessutom visas uppgifter för hela resvägen Simulera resväg Du kan även simulera en navigation. Anmärkn: GPS-mottagning krävs inte för simuleringen. Det är endast möjligt att simulera resvägen som är maximalt 100 km. Du har beräknat och visar en resväg. Klicka på Alternativ > Simulering. Resvägen beräknas igen för simuleringen. Simuleringen startar när beräkningen är avslutad. Avsluta simulering Simuleringen kan avslutas när som helst. Klicka på (Tillbaka). RESVÄGSPLANERING öppnas Starta navigation Du har beräknat och visar en resväg. Resvägsprofil Resvägen beräknas enligt en resvägsprofil. Klicka på Resvägsprofil om du vill visa eller ändra resvägsprofilen. Anmärkn: Ändrade alternativ gäller även för all efterföljande navigation. (Hjälp) för att hämta information om de olika inställningar Klicka på i resvägsprofilen. Resvägar med etapper Användarmanual NAVIGON Vägbeskrivning Klicka Alternativ > Visa vägbeskrivning för att visa en detaljerad vägbeskrivning. Starta navigation Klicka på Starta navigation eller kör som vanligt. GPS-mottagning saknas Följande meddelande visas när GPS-signalen är för svag: "GPS-signal saknas. Navigationen startar automatiskt när GPSmottagningen är tillräckligt stark." Följande alternativ finns: Vänta. på Avbryt. HUVUDMENY öppnas. Ditt resmål finns sparat i SENASTE RESMÅL. 8 Alternativ I vissa fönster finns alternativ med vilka du kan öppna ytterligare funktioner. Klicka på Alternativ för att öppna listan med alternativ. Klicka på funktionen du vill aktivera. Klicka på Alternativ om du vill stänga listan utan att aktivera en funktion. Radera alla: Raderar alla resmål i SENASTE RESMÅL. Listan är sedan tom. Ett dialogfönster uppmanar dig att bekräfta raderingen. Spara som favorit: Sparar angivet resmål i FAVORITER. Ytterligare information finns i kapitel Spara resmål på sid. 29. Visa på karta: Visar den angivna adressen på kartan. Inställningar: INSTÄLLNINGAR öppnas. Här kan du konfigurera navigationssystemet. Ytterligare information finns i kapitel Konfigurera NAVIGON på sid Alternativ Användarmanual NAVIGON Körjournal: KÖRJOURNAL öppnas. Här kan du starta eller avsluta registreringen i loggboken. Ytterligare information finns i kapitel Loggbok på sid. 45. Sparade resvägar: Öppnar en ruta där du kan ladda en sparad resväg. GPS-status: GPS-STATUS öppnas. Här kan du se uppgifter om GPSmottagningen. Du kan även spara uppgifterna för din aktuella position. Ytterligare information finns i kapitel GPS-status på sid. 42. Hemadress: Sparar vald adress som hemadress. Din manual NAVIGON

24 Du kan snabbt starta navigationen till detta resmål genom att klicka på Hem i HUVUDMENYN. Kalibrering pekskärm: Öppnar en kalibreringsruta för pekskärmen. Visa karta: Öppna kartan i Sök resmål. Du kan bestämma resmålet direkt från kartan. Ytterligare information finns i kapitel Bestämma resmål på kartan på sid. 28. Radera: Raderar valt resmål i FAVORITER eller valt resmål i SPARADE RESVÄGAR. Ett dialogfönster uppmanar dig att bekräfta raderingen. Ny resväg: Raderar startpunkt och alla resvägspunkter i RESVÄGSPLANERING så att du kan planera en ny resväg. Spara den föregående resvägsplaneringen först. Produktinformation: Öppnar en informationsruta med installerad programversion. Spara resväg: Öppnar ett fönster där du kan spara en planerad resväg med eget namn. Ytterligare information finns i kapitel Spara resväg på sid. 32. Resvägsplanering: RESVÄGSPLANERING öppnas. Här kan du planera resvägar, organisera planerade resvägar och starta navigationen med en planerad resväg. Ytterligare information finns i kapitel Resvägar med etapper på sid. 30. Resvägsprofil: RESVÄGSPROFIL öppnas. Här visas alternativen för resvägens beräkning, här kan du göra ändringar. Simulering: Simulerar den visade resvägen. Denna simulering kan även göras utan GPS-mottagning. Det är endast möjligt att simulera en resväg på maximalt 100 km. Döpa om: Öppnar ett fönster där du kan döpa om valt resmål eller vald resväg. Trafik: TRAFIKMEDDELANDEN öppnas. Förekommande trafikmeddelanden visas. Ytterligare information finns i kapitel TMC (Trafikmeddelanden), sid. 44. Alternativ Användarmanual NAVIGON Visa vägbeskrivning: Visar en detaljerad beskrivning av resvägen med alla punkter där du måste svänga av. Ytterligare information finns i kapitel Vägbeskrivning på sid. 42. Fabriksinställningar: Öppnar en fabriksinställningsruta där dessa kan återställas. Radera resmål: Raderar markerat resmål i SENASTE RESMÅL eller FAVORITER. Ett dialogfönster uppmanar dig att bekräfta raderingen. Spara resmål: Sparar angiven adress i FAVORITER. Ytterligare information finns i kapitel Spara resmål på sid. 29. Infoga i resväg: Öppnar resvägsplanering. Angiven adress infogas som första resvägspunkt i en ny resväg. Ytterligare information finns i kapitel Resvägar med etapper på sid Arbeta med karta Kartmaterial NAVIGON kan endast arbeta med en karta i taget, även om flera navigationskartor finns lagrade på minneskortet. Klicka på Alternativ > Inställningar > Aktuell karta för att se vilken karta som används för tillfället. Du kan välja ett annan karta Karta i Förhandsgranska Du har angivit ett resmål och klickat på Starta navigation. - ELLER Du har planerat eller laddat en resväg och klickat på Visa resväg. Kartan öppnas i Förhandsgranska. Hela resvägen visas Arbeta med karta Användarmanual NAVIGON Resmålet är markerad med en liten flagga. Startpunkt och varje resvägspunkt är markerad med flagga om du visar en planerad eller laddad resväg. 2 3 Resvägen är markerad i orange. En orange triangel visar aktuell position. Om du visar en planerad eller laddad resväg och den angivna startpunkten inte är din aktuella position, kan det förekomma att aktuell position inte visas. 4 Hela körsträckan, beräknad körtid och beräknad ankomsttid visas i en informationsruta. Denna information kan aktiveras eller inaktiveras via Alternativ > Inställningar > Grundinställningar. Om du visar en resväg med flera etapper, visas även information för varje etapp. Klicka på Resvägsprofil för att visa inställningarna och eventuellt ändra i alternativen. Klicka på Starta navigation för att börja resvägen. Resvägen måste eventuellt beräknas igen om du visar en planerad eller laddad resväg. Din aktuella position förekommer nu som startpunkt. Navigationen utförs till första angivna resvägspunkt. Klicka Alternativ > Visa vägbeskrivning för att visa en detaljerad vägbeskrivning. (se Vägbeskrivning, sid. 42). Klicka på (Sök resmål) för att visa kartan i Sök resmål. (se Karta i Sök resmål, sid. 40). Arbeta med karta Användarmanual NAVIGON Karta i Navigation Navigationen startades efter att resvägen visades i Förhandsgranska. Kartan öppnas i Navigation Här visas skyltar du skall följa. Här visas eventuellt gällande hastighetsbegränsning. Det lilla pilfältet visar nästkommande manöver när flera manöver skall utföras i rad. Det stora pilfältet visar vägen till nästa korsning, där du skall svänga av. Under visas avståndet till denna korsning. När du närmar dig korsningen visas punkter istället för avståndet: Ju fler gula punkter, desto närmare korsningen befinner du dig. Om du inte behöver svänga av, visas en rak pil med avståndet hur länge du skall följa vägen. Klicka på det stora pilfältet för att upprepa aktuellt giltig köranvisning Resvägen är markerad i orange. Här anges höjden över havet och aktuell hastighet. Resterande avstånd till målet, beräknad körtid och beräknad ankomsttid visas i Total Arbeta med karta Användarmanual NAVIGON En orange triangel visar positionen på kartan. Kartavsnittet förändras hela tiden och placerar aktuell position så centrerat på kartan som möjligt. Om du navigerar med en resväg som innehåller flera etapper, visas resterande avstånd till nästa etappmål, beräknad körtid och beräknad ankomsttid i Etapp. Det körfält som leder till resmålet visas orange. I det övre gatufältet visas namnet på gatuavsnittet du skall köra på härnäst. I det undre gatufältet visas namnet på gatuavsnittet du just befinner dig på. Anmärkn: Indikeringen av ovannämnda inställningar kan ändras via Alternativ > Inställningar > Grundinställningar. Din manual NAVIGON

25 Vissa funktioner är endast tillgängliga när motsvarande information finns i kartmaterialet. Anmärkn: Klicka på det stora pilfältet för att upprepa aktuellt giltig köranvisning Klicka Alternativ > Visa vägbeskrivning för att visa en detaljerad vägbeskrivning. (se Vägbeskrivning, sid. 42). Klicka på (Sök resmål) för att visa kartan i Sök resmål. (se Karta i Sök resmål, sid. 40). Avsluta navigation Klicka på (Tillbaka) för att avsluta navigationen. Ett dialogfönster uppmanar dig att bekräfta. Funktioner i kartan i Navigation Klicka i kartan på valfri punkt i Navigation. Knapparna med olika funktioner visas. 2D/3D: Växlar mellan 2D och 3D. Aktuellt läge visas med orange ikon. Dag/natt: Växlar mellan tag- och nattläge. Aktuellt läge visas med orange ikon. Etappmål: Öppnar en meny för att ange ett etappmål. Navigationen utförs till detta angivna etappmål. Du kan sedan fortsätta att navigera till ditt ursprungliga resmål. Arbeta med karta Användarmanual NAVIGON Hoppa över resvägspunkt: Klicka på denna knapp för att hoppa över nästa resvägspunkt. Denna knapp är inakiv om mindre än 2 resvägspunkter ligger framför dig i resvägen. Spärr: Klicka på denna knapp för spärra ett vägavsnitt som ligger framför dig, dvs. resvägen beräknas förbi detta avsnitt, t.ex. om du får meddelande om köbildning på vägavsnittet. Klicka på knappen en gång till för att häva spärren. POIs längs resvägen: Klicka på denna knapp för att visa POIs längs resvägen. Så kan du t.ex. snabbt ta reda på var närmaste rastplats ligger. Du kan infoga visat resmål som etappmål genom att klicka på till höger bredvid resmålet. (Etappmål) 9.4 Karta i Sök resmål Kartan visas alltid i Sök resmål om kartan innehåller ett hårkors. Kartan förändras inte under pågående färd. Kartan är alltid riktad med norrut uppåt. Zooma ut: Det visade kartavsnittet blir större, men detaljerna syns sämre. Zooma in: Det visade kartavsnittet blir mindre, men detaljerna syns bättre Arbeta med karta Användarmanual NAVIGON Zooma: Du kan markera och zooma ett kartavsnitt med ett finger eller med ett stift när denna knapp är aktiv. Markera kartavsnittet från övre vänster hörn mot nedre höger hörn, kartan zoomas till displaystorlek. Markera kartavsnittet från nedre höger hörn mot övre vänster hörn, kartan zoomas ut. Förflytta: Du kan ändra ett visat kartavsnitt med ett finger eller med ett stift när denna knapp är aktiv. Flytta kartan i önskad riktning. Hela resvägen: Zoomar kartan på sådant sätt att hela resvägen visas. Aktuell position: Placerar kartavsnittet på sådant sätt att den aktuella positionen centreras Arbeta i Sök resmål 1. Klicka på den punkt du vill navigera till. Resmålet du klickade på visas under hårkorset. Klicka på (OK). Knappar med olika funktioner visas. Navigera dit: Startar navigationen till vald punkt. Om du just befinner dig i en annan navigation, avbryts denna. Etappmål: Ange vald punkt som etappmål. Navigationen utförs till detta angivna etappmål. Du kan sedan fortsätta att navigera till ditt ursprungliga resmål. Denna funktion är endast aktiv om du just befinner dig i en pågående navigation. Ange som resmål: Klicka på knappen för att infoga denna punkt som sista punkt i resvägsplaneringen. Punkten infogas som första punkt i en resvägsplanering om ingen resvägsplanering är öppen. Spara: SPARA RESMÅLET UNDER... öppnas. Du kan ange ett namn och spara punkten i FAVORITER. Arbeta med karta Användarmanual NAVIGON Ytterligare information finns i kapitel Spara resmål på sid. 29. Inom omkrets: POI I NÄRHETEN öppnas. Här kan du söka efter resmål i närheten av angiven punkt. (se POI i närheten, sid. 24). Klicka på (Sök resmål) för att avsluta kartan i Sök resmål. Programmet återgår till det fönster som var öppet innan kartläget startades. Klicka på (Tillbaka) för att återgå till HUVUDMENY. Om du just befinner dig i en annan navigation, uppmanas du att bekräfta att navigationen skall avbrytas Praktiska funktioner GPS-status Spara aktuell position I GPS-STATUS visas en överblick av den information som navigationssystemet hämtar resp. beräknar ur mottagna GPS-signaler. GPS-status kan visas via alternativen i flera fönster. 1. Klicka på Alternativ > GPS-status. Aktuell position kan sparas i FAVORITER. 2. Klicka på Spara position. SPARA RESMÅLET UNDER... öppnas. Markören blinkar i Namn. 3. Ange resmålets namn. 4. Ange om du vill ställa in aktuell position som hemadress. 5. Klicka på Spara Vägbeskrivning Du kan visa en detaljerad vägbeskrivning av den beräknade resvägen innan du börja navigera eller när som helst under pågående navigation. Alla köranvisningar visas i tabellform i denna lista. Kartan är öppen i Förhandsgranska eller i Navigation. Klicka på Alternativ > Visa vägbeskrivning. VÄGBESKRIVNING öppnas Praktiska funktioner Användarmanual NAVIGON Nästa korsning där du skall svänga av Avståndet till denna korsning Gatans namn, där du skall svänga av. Anger om du vill använda vägavsnittet eller inte. (Tillåtet): Aktuellt avsnitt skall tillåtas. (Icke tillåtet): Aktuellt avsnitt skall inte tillåtas Spärra vägavsnitt 1. Klicka på vägavsnittet du inte vill köra så att visas. 2. Klicka på (Ändra resväg). (Icke tillåtet) Navigationssystemet beräknar en omväg så att vägavsnittet passeras. Nya köranvisningar visas i VÄGBESKRIVNING. 3. Klicka på (Tillbaka) för att stänga VÄGBESKRIVNING igen Häva spärr och använda ursprunglig resväg Du kan häva spärren för avsnitten när som helst. Klicka på Alternativ > Beräkna ursprunglig resväg i VÄGBESKRIVNING. Din manual NAVIGON

26 Powered by TCPDF ( Praktiska funktioner Användarmanual NAVIGON TMC (Trafikmeddelanden) Navigationssystemet har alltid tillgång till aktuella trafikmeddelanden, tack vare den integrerad TMC-mottagaren. Resvägen kan ändras dynamiskt för att t.ex. köra förbi en köbildning Ange trafikmeddelanden Aktuellt giltiga trafikmeddelanden kan visas via alternativen i flera fönster. 1. Klicka på Alternativ > Trafik. TRAFIKMEDDELANDEN öppnas. Trafikmeddelande(n) visar vilken typ och hur många trafikmeddelanden som föreligger. 2. Klicka på Trafikmeddelande(n) för att bestämma vilka meddelanden som skall visas. Varje trafikmeddelande visar information om ort och typ av trafikhinder. Klicka på meddelandet för att visa ytterligare info. ) trafikhinder ) eller Ignorera ( Navigationssystemet kan Undvik ( längs resvägen. Undvik / Ignorera visar aktuell status. Klicka på knappen för att välja en annan inställning. Klicka på (Tillbaka) för att stänga TRAFIKMEDDELANDEN igen TMC-inställningar Klicka på Alternativ > TMC-inställningar i TRAFIKMEDDELANDEN. Du kan ställa in TMC-stationen i TMC- INSTÄLLNINGAR, om och hur mottagningen av trafikmeddelanden skall hanteras. Tuning-läge Klicka på Tuning-läge och bestäm hur stationen från vilken trafikmeddelanden tas emot, skall ställas in. Automatiskt: Du kan ställa in en annan station med pilknapparna. Systemet söker en annan station om mottagningen är försämrad. Håll station: Du kan ställa in en annan station med pilknapparna. Systemet söker samma station men på en annan frekvens om mottagningen är försämrad. Håll frekvens: Du kan ställa in en annan frekvens med pilknapparna. Systemet söker inte efter en annan station när mottagningen är försämrad Praktiska funktioner Användarmanual NAVIGON Räkna om Klicka på Räkna om och bestäm om systemet skall ta hänsyn till nya trafikmeddelanden längs resvägen. Automatiskt: Systemet beräknar en omväg automatiskt. På begäran: Meddelandet visas. Här kan du bestämma om systemet skall beräkna en omväg eller inte Loggbok Du kan låta NAVIGON registrera en loggbok. Loggboken sparas i filen Logbook.xls. Du kan öppna filen med Microsoft Excel.Varje registrerad körningen infogas som ny post i slutet av tabellen. Filen Logbook. xls skapas i mappen MN6\Logbook på minneskortet i navigationsenheten när loggboken används första gången. Om du raderar eller flyttar filen skapas en ny fil vid nästa registrering av en körsträcka. Anmärkn: Samtidigt sparas körningarna i ytterligare en fil som är kompatibel med programmet WISO Sparbuch Denna fil heter MN6DriversLog.bin. Denna fil finns också i mappen MN6\Logbook på minneskortet i navigationsenheten. Anmärkn: Om registreringen i loggboken har startat, registreras varje fordonsrörelse, även om ingen navigation har startats. Starta registrering 1. Klicka på Alternativ > Körjournal. 2. Ange nödvändiga uppgifter. 3. Klicka på Starta. Avsluta registrering 1. Klicka på Alternativ > Körjournal. 2. Klicka på stoppa. Anmärkn: När du nått resmålet för en navigation, öppnas ett dialogfönster. Ange om registreringen i loggboken skall avslutas eller inte. Praktiska funktioner Användarmanual NAVIGON Konfigurera NAVIGON INSTÄLLNINGAR är utgångspunkten för all personlig anpassning av NAVIGON Inställningarna kan visas via alternativen i flera fönster. Klicka på Alternativ > Inställningar. INSTÄLLNINGAR har flera knappar: Aktuell karta, POI, Grundinställningar och Resvägsprofil. Klicka på knappfälten för att öppna motsvarande inställningsruta. Inställningarna i de olika rutorna är fördelade över flera displaysidor. Du kan bläddra med (Vänster) och (Höger). Vissa inställningar accepterar endast två eller tre olika värden. Dessa (Ändra). inställningar har knappen 1. Klicka på (Lista). Det aktuellt aktiva värdet är synligt. (Lista). En lista med möjliga värden öppnas. Det aktuellt aktiva värdet är markerat. 2. Klicka på önskat värde. Värdet är nu markerat. 3. Klicka på OK. Listan stängs. Det nya värdet visas. (Hjälp). sparas Konfigurera NAVIGON Användarmanual NAVIGON Klicka på Avbryt. Ändringarna sparas inte. INSTÄLLNINGAR ä öppet. Konfigurera NAVIGON Användarmanual NAVIGON Bilaga Tekniska data Mått Vikt 102,6 x 79,5 x 18,7 mm ca. 153 g Driftstemperatur -10 C till 60 C Driftsvillkor Förvaringstemp -20 C till 70 C eratur Luftfuktighet CPU Operativsystem 0% till 90%, icke kondenserande Samsung Mhz Microsoft Windows CE Net 5.0 3,5"-LCD färgbildskärm med resistiv pekskärm 320 x 240 pixel (QVGA) Tvärformat, transmissiv Minne ROM RAM 64 MB 64 MB integrerad (SiRF GPS III, 20 kanaler) GPS TMC Tangentbord I/O Högtalare Minneskort USB Batteri Laddning Typ Driftstid Elektronik Tid Inbyggd antenn Uttag för extern antenn integrerad (GNS FM6) Tangentbord i program integrerad SD, MMC USB 1,1 Li-Ion, 1100 mah upp till 3 timmar integrerad ca. 2-3 timmar 12V = (likström, DC) 5V =, 1A (likström, DC) Bildskärm Fordonsladdark Ingång abel Utgång Bilaga Användarmanual NAVIGON Märkning och serienummer Navigationssystemet är försett med olika märkningar under luckan på baksidan. (T.ex CE-märkning, serienummer,...) Om du behöver kontrollera dessa märkningar, gör följande: Stick in ett smalt föremål (t.ex. en kniv eller en liten skruvmejsel) i skåran mellan enheten och luckan. Tryck mot kniven eller mejseln så att luckan öppnas. Anmärkn: Se till att du sätter fast luckan åt rätt håll när du sätter fast den igen. Om luckan sitter åt fel håll kan högtalaren täckas över Konformitet Produkter med CE-märkning överensstämmer med direktivet för radioutrustning och teleterminalutrustning (R&TTE) (1999/5/EEG), direktiv för elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EEG) och direktivet för lågspänning (73/23/EEG) ändrad med direktiv 93/68/EEG från EUkommisionen. Din manual NAVIGON

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska Användarmanual NAVIGON 7100 7110 Svenska Februari 2008 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska unionen (EU).

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6 PDA

Användarmanual. MobileNavigator 6 PDA Användarmanual MobileNavigator 6 PDA Utgåva: mars 2007 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20a D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 12xx 22xx. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 12xx 22xx. Svenska Användarmanual NAVIGON 12xx 22xx Svenska September 2008 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller

Läs mer

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MN7 PDA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVIGON 1310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2362124

Din manual NAVIGON 1310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2362124 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 1310. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 1310 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY NV- U70. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY NV-U70 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER AVIC-S1. Du hittar svar på alla dina frågor i PIONEER AVIC-S1 instruktionsbok

Läs mer

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 3100. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 3100 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON MOBILENAVIGATOR

Läs mer

Användarmanual. Navigation

Användarmanual. Navigation Användarmanual Navigation Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från Clarion reproduceras

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 3100 3110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 3100 3110. Svenska Användarmanual NAVIGON 3100 3110 Svenska Utgåva: mars 2007 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium

NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium Användarmanual Svenska Augusti 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 2100 2110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 2100 2110. Svenska Användarmanual NAVIGON 2100 2110 Svenska Augusti 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska unionen (EU).

Läs mer

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Svenska

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Svenska Användarmanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Svenska Oktober 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska

Läs mer

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Svenska

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Svenska Användarmanual SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Svenska Oktober 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 21xx max. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 21xx max. Svenska Användarmanual NAVIGON 21xx max Svenska Juni 2008 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte

Läs mer

Användarmanual. MioMap 2.0

Användarmanual. MioMap 2.0 Användarmanual MioMap 2.0 Utgåva oktober 2005 Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

Användarmanual MN7 PDA. Svenska

Användarmanual MN7 PDA. Svenska Användarmanual MN7 PDA Svenska November 2008 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20a D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del

Läs mer

Din manual NAVIGON 1400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952146

Din manual NAVIGON 1400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952146 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 1400. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 1400 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6

Användarmanual. MobileNavigator 6 Användarmanual MobileNavigator 6 Utgåva: Juni 2006 Tryckfakta NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del

Läs mer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Användarmanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan

Läs mer

Din manual NAVIGON 2500 EXPLORER http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952092

Din manual NAVIGON 2500 EXPLORER http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952092 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 2500 EXPLORER. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 2500 EXPLORER instruktionsbok

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska Användarmanual NAVIGON 7310 Svenska Mars 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte bara

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 910. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON Primo. Svenska

Användarmanual. NAVIGON Primo. Svenska Användarmanual NAVIGON Primo Svenska September 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 83xx. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 83xx. Svenska Användarmanual NAVIGON 83xx Svenska Maj 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte bara

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 510. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 930T http://sv.yourpdfguides.com/dref/2366952

Din manual TOMTOM GO 930T http://sv.yourpdfguides.com/dref/2366952 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 930T. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT NAVIRECHNER

Läs mer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta

Läs mer

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare.

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare. TomTom ONE 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom ONE A B D E F C A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt b Billaddare

Läs mer

Din manual NAVMAN F37M http://sv.yourpdfguides.com/dref/3214388

Din manual NAVMAN F37M http://sv.yourpdfguides.com/dref/3214388 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN F37M. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVMAN F37M instruktionsbok (information,

Läs mer

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL SWEDISH Komma igång När du använder navigationsprogramvaran första gången kommer en startinställningsprocess att startas automatiskt. Gör så här: Välj programspråk.

Läs mer

nüvi 1690 snabbstartshandbok

nüvi 1690 snabbstartshandbok nüvi 1690 snabbstartshandbok 0110229 Titta närmare på nüvienheten I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av produkten

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Svenska Användarmanual NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Svenska December 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Din manual NAVMAN B10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1220701

Din manual NAVMAN B10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1220701 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN B10. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVMAN B10 instruktionsbok (information,

Läs mer

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo GPS-antenn Strömknapp Tryck på och håll ned för att sätta på/stänga av zūmo. Tryck snabbt för att justera belysningens ljusstyrka.

Läs mer

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Användarmanual Svenska Februari 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid

Läs mer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom navigation module Bildocka USB-kabel MyTomTom-broschyr 2 2. Viktig information Viktig information Bildocka Tryck in

Läs mer

Användarmanual. MioMap 2.0

Användarmanual. MioMap 2.0 Användarmanual MioMap 2.0 Utgåva augusti 2005 Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium Användarmanual Svenska Oktober 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd

Läs mer

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Svenska Användarmanual NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Svenska December 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

Becker MAP PILOT Bruksanvisning

Becker MAP PILOT Bruksanvisning Becker MAP PILOT Bruksanvisning SV_ECE_V2.5_A >>NNEHÅLLSFÖRTECKNING L 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Säkerhetsanvisningar 4 Becker MAP PILOT 5 Användning 5 Packa upp

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

Din manual NAVIGON 70 PLUS http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952304

Din manual NAVIGON 70 PLUS http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952304 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 70 PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 70 PLUS instruktionsbok

Läs mer

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 1 Innehållsförteckning Sidan Kalibrera Foxguard Alkolås A1...2 Kalibrera Foxguard Alkolås A2 & A3....5 Installera och konfigurera USB-converter 8 Installera

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

CoPilot Pocket PC6 Bruksanvisning för satellitnavigation

CoPilot Pocket PC6 Bruksanvisning för satellitnavigation CoPilot Pocket PC6 Bruksanvisning för satellitnavigation www.alk.eu.com copyright 2006. ALK Technologies Ltd. All rights reserved. EU_Major_Install_Disc copyright copyright 2006. 2006. ALK ALK Technologies

Läs mer

Garmin Drive 40/50/60. Användarhandbok

Garmin Drive 40/50/60. Användarhandbok Garmin Drive 40/50/60 Användarhandbok Januari 2016 190-01920-39_0A Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Användarmanual Svenska Augusti 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Beskrivning av FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby tel: 08 512 41803 FLEXILAGER 2 Innehållsförteckning INTRODUKTION.....3

Läs mer

Svenska. Onlinehandbok

Svenska. Onlinehandbok Svenska Onlinehandbok LÄS DETTA INNAN DU ANVÄNDER GO!EXPLORE Kontrollera att PSP -systemets inställningar för date and time / datum och tid och time zone /tidszon är korrekta och att systemets mjukvaruversion

Läs mer

Nokia Kör 3.0 Användarhandbok

Nokia Kör 3.0 Användarhandbok Nokia Kör 3.0 Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Innehåll Om Nokia Kör 3 Köra till ett bestämt mål 3 Spara eller visa en plats 4 Använda röstvägledning 4 Ladda ned eller ta bort kartor 5 Navigera offline

Läs mer

Varning och Försiktighet

Varning och Försiktighet Skyltarna Varning och Försiktighet som visas nedan, finns med i bruksanvisningen och på enheten. De visar säker och korrekt hantering av produkten, så att personskador på dig eller andra undviks, och så

Läs mer

Din manual MAGELLAN MAESTRO 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297214

Din manual MAGELLAN MAESTRO 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297214 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LD-1W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LD-1W instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual ROUTE 66 MINI MAXI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1181265

Din manual ROUTE 66 MINI MAXI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1181265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ROUTE 66 MINI MAXI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Bruksanvisning Navigering Tack för att du valt Blaupunkt Navigation som ditt navigationssystem. Börja använda enheten direkt. Denna handbok beskriver

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

Navigeringssystem. TravelPilot RGS 08. Bruksanvisning

Navigeringssystem. TravelPilot RGS 08. Bruksanvisning Navigeringssystem TravelPilot RGS 08 Bruksanvisning Trafiksäkerhet Hantering under färd Som bilförare måste du ägna hela din uppmärksamhet åt den omgivande trafiken. Låt bli knappar och reglage i kritiska

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140

Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140 Magellan Maestro Användarhandbok Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140 Magellan Navigation SAS. - ZAC de la Fleuriaye - BP 60433 44477 Carquefou Cedex - France VIKTIGA SÄKERHETSVARNINGAR Magellan Maestro

Läs mer

Handbok för Marco Polo City Guide

Handbok för Marco Polo City Guide Handbok för Marco Polo City Guide De uppgifter och data som anges i denna handbok kan utan förvarning ändras. Inga delar av detta material får, oavsett syfte, reproduceras eller spridas utan uttryckligt

Läs mer

Volvo Sensus Connected Touch navigation

Volvo Sensus Connected Touch navigation Användarhandbok Volvo Sensus Connected Touch navigation Navigationsprogramvara för Sensus Connected Touch navigation Svenska Oktober 2013, ver. 2.0 Tack för att du valt Sensus Connected Touch navigation

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Det språk som används för knappar och menyer i din TomTom App är detsamma som det språk du valde i iphone-inställningarna.

Det språk som används för knappar och menyer i din TomTom App är detsamma som det språk du valde i iphone-inställningarna. TomTom App 1. Komma igång Komm a igång Tryck på den här knappen på din iphone när du vill starta TomTom App. Det språk som används för knappar och menyer i din TomTom App är detsamma som det språk du valde

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) VOLVO XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) BRUKSANVISNING Vägtyp Motorväg Huvudväg Mindre huvudväg Vanlig väg Färg Grön Röd Brun Mörkgrå G032523 Text och symboler på skärmen

Läs mer

NOTERA!!! Innan Ni öppnar applikationen, var god aktivera Bluetooth på Er p910i. Snabbstartsguide. Tracker MyWay. Svensk version

NOTERA!!! Innan Ni öppnar applikationen, var god aktivera Bluetooth på Er p910i. Snabbstartsguide. Tracker MyWay. Svensk version NOTERA!!! Innan Ni öppnar applikationen, var god aktivera Bluetooth på Er p910i Snabbstartsguide Tracker MyWay Svensk version INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING Tracker MyWay...4 TRACKER

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 39 TMJ1 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr. 412 24/10/2007 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE

Läs mer

SEAT Portable System. Användarmanual. Svenska

SEAT Portable System. Användarmanual. Svenska SEAT Portable System Användarmanual Svenska Juni 2012 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Användarmanual Körjournal för iphone

Användarmanual Körjournal för iphone Användarmanual Körjournal för iphone Innehållsförteckning 1 Beskrivning... 3 2 Inmatning/val av uppgifter...4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 Resor...8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 Navigering... 8 Startplats (Från)...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Visionutveckling. Vision 80/20 för iphone. Manual Vision 80/20 för iphone. Version 2.5

Visionutveckling. Vision 80/20 för iphone. Manual Vision 80/20 för iphone. Version 2.5 Visionutveckling Manual Vision 80/20 för iphone Vision 80/20 för iphone Version 2.5 www.visionutveckling.se, Auto Attendant +46 8 788 09 99 Gärdesvägen 1, SE 444 31, Stenungsund, Sweden, Phone: +46 303

Läs mer

GPS 72H. snabbstartshandbok

GPS 72H. snabbstartshandbok GPS 72H snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar. Konventioner för handboken När du

Läs mer

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st Komma igång varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Astro 320 snabbstartshandbok. GPS-system med hundspårning

Astro 320 snabbstartshandbok. GPS-system med hundspårning Astro 320 snabbstartshandbok GPS-system med hundspårning Komma igång Varning Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 Installation Hämta och installera NetAlert till din telefon från Android market. Följ därefter instruktionerna under Första gången. Vad är NetAlert? NetAlert är

Läs mer

Jag rek. starkt att alla uppgraderar sin TomTom till version 5 eller högre då massor av nya funktioner och en betydande prestandaskillnad finns.

Jag rek. starkt att alla uppgraderar sin TomTom till version 5 eller högre då massor av nya funktioner och en betydande prestandaskillnad finns. Installation av fartkameror i TomTom Installationstipset är skrivet för TomTom Navigator 3 eller version 5,TomTom Go Classic,ONE,300,500,700 (troligtvis även RIDER) eller TomTom Mobile samt en PC med Microsoft

Läs mer

nüvi 3700-serien Användarhandbok

nüvi 3700-serien Användarhandbok nüvi 3700-serien Användarhandbok 2010-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras,

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer