NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium"

Transkript

1 NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium Användarmanual Svenska Augusti 2011

2 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från NAVIGON AG reproduceras för något ändamål, ej heller överföras i någon form, varken elektroniskt eller mekaniskt, detta inkluderar kopiering och inspelning. Alla tekniska uppgifter, ritningar osv. faller under copyrightlagen. 2011, NAVIGON AG Alla rättigheter förbehålles.

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Om denna manual Konventioner Symboler Juridiska anmärkningar Ansvar Varumärken Frågor om produkten Förberedelser Leveransens omfattning Navigationsenhetens beskrivning Viktiga säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar för navigation Säkerhetsanvisningar för navigationsenheten Säkerhetsanvisningar för användning i fordon Använda navigationssystemet Montera navigationssystem i fordon Minneskort Navigation med GPS Starta navigationsenheten Starta enheten Ställa in navigationsenheten på standby Stänga av navigationsenheten Första start av navigationssystemet Hantera navigationssystemet Växla till en annan funktion Bläddra Använda knapplisten Alternativ Information Tangentbord i program Specialknappar Latinskt tangentbord Kyrilliskt och grekiskt tangentbord Ange uppgifter Röststyrning Aktivera röststyrning Använd röststyrning Hjälp Inaktivering av röststyrning Konfigurera röststyrning Navigation Starta navigationsfunktion Användarmanual Innehållsförteckning III

4 7.2 Ange destination Ange målland Ange adress Ange adress med röststyrning POI Resmålsinfo Favoriter Senaste resmål Från telefonbok Navigera hem Bestämma resmål på kartan Alternativ för Resmål Resvägsförslag Organisera resmål Spara resmål Radera resmål Döpa om resmmål i Favoriter Ange hemadress Ändra hemadress Resvägar med etapper Öppna resvägsplanering Planera en ny resväg Editera resvägspunkter Organisera resvägar Återställa senaste resväg Beräkna och visa resväg Simulera resväg Resvägsförslag Arbeta med karta Välj navigationskarta Karta i Standard Karta i Resvägsförslag Karta i Navigation Navigation i Fordon Navigation i Fotgängare Kartans alternativ i Navigation Avsluta navigation Karta i Sök resmål Ändra kartavsnitt Sätt mål Flytta målpunkt Radera målpunkt IV Innehållsförteckning Användarmanual

5 9 Praktiska funktioner Resvägsprofiler Inställning av resvägsprofiler NAVIGONs grundprofil Skapa ny resvägsprofil Välja resvägsprofil Organisera resvägsprofiler Skärmdumpar Aktivera skärmdumpar Skapa skärmdumpar Parkera i närheten av resmålet Speciella funktioner på en resväg med flera etapper MyBest POI: POIs längs resvägen Visa POIs längs resvägen Navigera till ett av resmålen Bestämma kategorier GPS-status Spara aktuell position Spärr TMC (Trafikmeddelanden) Optimera resväg: På begäran Optimera resväg: Automatiskt Ange trafikmeddelanden Filtrera trafikmeddelanden Visa meddelanden i detalj Editeringsläge Alternativ (Trafikmeddelanden) Inställningar (Trafikmeddelanden) Handsfree Bluetooth-anslutning Söka och para Bluetooth-enheter Para utifrån mobiltelefonen Ansluta enhet Aktivera mobiltelefon Radera enhet Importera telefonbok Importera samtalslista Ta emot samtal Ta emot SMS Ringa upp Ringa upp ett telefonnummer Ringa upp med kortvalsnummer Ringa upp kontakt i telefonboken Ringa upp senaste affärspartner Överta samtal från mobiltelefon Användarmanual Innehållsförteckning V

6 10.5 Under pågående samtal Tillbaka till inmatning av resväg Aktivera kartan i förgrunden Ange siffror Stumkoppla mikrofon Överföra samtal till mobiltelefon Avsluta samtal Praktiska funktioner Navigera till en kontakt i telefonboken Öppna inkorgen Konfigurera handsfree Kortnummer Inställningar Konfigurera navigationssystemet Bilaga Navigationsenhetens tekniska data NAVIGON licensbestämmelser Konformitetsintyg Felsökning Index VI Innehållsförteckning Användarmanual

7 1 Inledning 1.1 Om denna manual Konventioner Följande textstilar används i denna manual för att uppmärksamma på vissa textstycken och för att underlätta läsningen: Fet och kursiv: SMÅ VERSALER: Fett: Understruket: Understruket och kursivt: Produktbeteckningar Fönster och dialogrutor Markerar viktiga textavsnitt Beteckningar för knappfält, inmatningsfält och övriga element i programmet Beteckningar för navigationsenhetens knappar Symboler Följande symboler indikerar viktiga textstycken: Anvisningar och tips för programmets användning Ytterligare information och förklaringar Varningsinstruktioner 1.2 Juridiska anmärkningar Ansvar Programvaran och manualen kan ändras utan föregående meddelande. NAVIGON AG kan inte hållas ansvarig för riktigheten i manualen eller hållas ansvariga för skador som uppstår vid användningen av den. För att förbättra kvalitén på våra produkter välkomnar vi alla förslag för förbättringar och rapporter om alla eventuella fel. Inledning - 7 -

8 1.2.2 Varumärken Alla varumärken, som nämns i detta dokument är möjligtvis registrerade av tredje part och lyder under nuvarande lagar samt deras ägare utan undantag. Alla nämnda produktnamn, handelsnamn eller företagsnamn kan vara registrerade varumärken. Varje rättighet som inte uttryckligen ges är otillåten. Frånvaron av märkning av registrerade varumärken skall inte uppfattas som att det aktuella varumärket inte är skyddat. Microsoft, Outlook, Excel, Windows är varumärken som är registrerade av Microsoft Corporation. NAVIGON är ett varumärke registrerat av NAVIGON AG. 1.3 Frågor om produkten Har du frågor om din produkt? Besök vår webbplats och klicka på Kundtjänst. Här finns de vanligaste frågorna (FAQ-center) och information om hur du kan nå oss via telefon eller epost. 2 Förberedelser 2.1 Leveransens omfattning Kontrollera att leveransen är komplett. Kontakta återförsäljaren omedelbart om leveransen inte är komplett. Leveransen omfattar: Navigationsenhet Designad fordonshållare Fordonsladdarkabel (10-24V-nätdel för cigarettändaruttag) med integrerad TMC-antenn USB-kabel Illustrerad installationsinstruktion Förberedelser

9 2.2 Navigationsenhetens beskrivning 1 Till/Från 2 Pekskärm 3 Mikrofon (endast NAVIGON 42 Premium) 4 Reset 5 Mini-USB-uttag för USB-kabel / nätdel 6 Lysdiod 7 Slot för microsd-minneskort 2.3 Viktiga säkerhetsanvisningar Läs igenom följande säkerhetsanvisningar och varningar noga innan du börjar använda ditt navigationssystem Säkerhetsanvisningar för navigation Användandet av navigationssystemet sker på egen risk. OBS! Navigationssystemet bör inte konfigureras under pågående körning för att skydda dig och andra trafikanter för olyckor. Förberedelser - 9 -

10 OBS! Du bör inte titta på displayen förutom när trafiksituationen är helt säker! OBS! Vägen och trafiksignalerna är mycket viktigare än instruktioner från navigationssystemet. OBS! Du skall inte följa instruktionerna från navigationssystemet annat än när trafiken och trafikreglerna så tillåter. Navigationssystemet kommer att guida dig till ditt resmål även när du har lämnat den planerade resvägen. OBS! Kontrollera att hållaren sitter stadigt och korrekt innan du kör iväg Säkerhetsanvisningar för navigationsenheten OBS! Skydda enheten för väta. Enheten är inte vattentät och inte stänkvattenskyddad. OBS! Öppna aldrig inte navigationsenhetens hölje. OBS! Utsätt inte navigationsenheten för hög värme eller kyla. Enheten kan skadas eller förlora sina funktioner (se Navigationsenhetens tekniska data, sid. 96). OBS! Dra inte i kabeln när du drar ut den, ta tag i kontakten. Annars kan enheten skadas. OBS! Utsätt inte enheten för plötsliga stora temperaturförändringar. Detta kan medföra att kondens bildas. Anmärkning: Vik inte kabeln. Se till att den inte kan skadas av skarpa föremål. Anmärkning: Gör en säkerhetskopia av uppgifterna i navigationsenhetens interna minne. Detta kan du göra enkelt med programvaran NAVIGON Fresh, ladda hem programvaran från vår webbplats utan kostnad Säkerhetsanvisningar för användning i fordon OBS! Montera hållaren på sådant sätt att föraren har god uppsikt över navigationsenheten och kan hantera den utan problem. Förarens sikt får inte påverkas av enheten Förberedelser

11 OBS! Montera inte hållaren inom krockkuddens verkningsområde. OBS! Montera inte hållaren för nära ratten eller annan viktig komponent för körningen för att inte påverka säker körning. OBS! Kontrollera även att hållarens montering inte utgör fara vid ev. förekommande olycka. OBS! Förlägg inte kablar inom airbagens funktionsområde eller i omedelbar närhet till övrig säkerhetsrelevanta enheter eller försörjningskablar. OBS! Kontrollera att hållaren sitter stadigt och korrekt innan du kör iväg. Sugkopparnas häftförmåga kan avta med tiden. OBS! Kontrollera samtliga säkerhetsrelevanta anordningar i fordonet efter avslutad installation. OBS! Fordonsladdarkabeln får endast anslutas till cigarettändaruttaget om detta har 10-24V spänning. OBS! Dra ut fordonsladdarkabelns kontakt ur cigarettändaruttaget när fordonet står stilla. Den integrerade nätdelen förbrukar alltid ström och kan ladda ur fordonsbatteriet. 2.4 Använda navigationssystemet Montera navigationssystem i fordon OBS! Beakta absolut säkerhetsanvisningarna i kapitel Viktiga säkerhetsanvisningar, sid. 9. Fästa hållare Förberedelser

12 1. Rengör sugkoppen och vindrutan på det ställe där du vill fästa hållaren. Båda ytorna skall vara torra och fettfria. 2. Öppna spaken vid hållarens sugkopp så mycket som möjligt. 3. Sätt fast hållaren i vindrutan med hjälp av sugkoppen. 4. Tryck spaken mot vindrutan. Fästa navigationsenheten i hållaren På baksidan av navigationsenheten finns en ring med två hack. 1. Häng navigationsenheten med det övre hacket i hållarens övre fäste (se bild) 2. Tryck den mot hållaren så att den hakar fast Strömförsörjning navigationsenhet Leveransen av navigationsenheten innehåller en fordonsladdarkabel med vilken navigationsenheten kan anslutas till ström via cigarettändaruttaget i fordonet. Anmärkning: Använd endast medlevererad laddkabel för din navigationsenhet eller en likvärdig modell från NAVIGON! Anslut fordonsladdarkabeln till bilens cigarettändaruttag och till navigationsenhetens mini-usb-uttag. Lysdioden på navigationsenhetens undersida lyser orange under pågående laddning. Lysdioden lyser grön när batteriet är komplett laddat. OBS! Fordonsladdarkabeln får endast anslutas till cigarettändaruttaget om detta har 10-24V spänning. OBS! Beakta absolut säkerhetsanvisningarna i kapitel Viktiga säkerhetsanvisningar, sid Förberedelser

13 TMC-antenn Anmärkning: Stick in USB-kontakten ordentligt i motsvarande USButtag! Anmärkning: Laddningstiden är ca. 3 timmar om batteriet är helt tomt. Användningstiden för ett komplett laddat batteri är ca. 3 timmar, beroende på enhetens konfiguration. Navigationssystemet har en integrerad TMC-mottagare. TMC-antennen är integrerad i fordonsladdarkabeln. Aktuella trafikmeddelanden kan tas emot så fort enheten sitter i hållaren. Resvägen kan ändras dynamiskt för att t.ex. köra förbi en köbildning Minneskort Det behövs ingen minneskort för navigationssystemet eftersom alla uppgifter finns lagrade i enhetens internminne. Om du ansluter navigationsenheten med en USB-kabel till din dator visas internminnet visas som enhet NAVIGON. Platsen för minneskortet visas som NAVIGON SD. Du kan göra säkerhetskopior, programuppdateringen och hämta nya navigationskartor med NAVIGON Fresh, programmet finns att ladda hem det gratis från webbplatsen Om du köper extra navigationkartor men internminnet inte räcker för dessa kartor, kan du även lagra kartorna på ett minneskort (microsd) som placeras i enheten. Navigationssystemet kan använda navigationskartor från båda minnena. 2.5 Navigation med GPS GPS bygger på minst 24 satelliter som kretsar runt jorden och skickar ut signaler. GPS-mottagaren tar emot signalerna och beräknar avståndet till de olika satelliter med positions- och tidsskillnader och kan därmed ange den aktuella positionen med geografiska koordinater. Minst tre satelliter är nödvändiga för att göra en exakt positionsbestämning. Med information från fyra satelliter eller fler kan man även räkna ut höjden över havet. Felmarginalen för positionsbestämningen är tre meter. Denna position kan användas av navigationssystemet som utgångspunkt för en resväg när det har bestämt din position. Kartmaterialet i din navigationsenhet innehåller geografiska koordinater för samtliga digitalt registrerade POI:s, gator och orter. Navigationsenheten kan därmed beräkna en resväg från en utgångspunkt till en målpunkt. Den aktuella positionens beräkning och visning på kartan uppdateras en gång i sekunden. Du kan därmed följa på kartan var du befinner dig. Förberedelser

14 3 Starta navigationsenheten Navigationsenheten har tre olika status: Till: Navigationsenheten är startad och kan användas. Standby: Senaste aktivt fönster öppnas igen efter att navigationsenheten har ställts in på standby, nästa gång du aktiverar enheten. Standbyläget förbrukar dock en aning ström. Beroende på laddnng kan batteriet vara tomt efter ett par dagar eller ett par veckor. Från: Om du stänger av enheten, förbrukas nästan ingen ström. Batteriet kan hålla i flera månader. Återstart av enheten betyder att den startar om, det kan ta ett tag (ca. 60 sekunder). Dina inställningar samt sparade resmål och resvägar påverkas inte. 3.1 Starta enheten Tryck (Till/Från) för att starta enheten. NAVIGATION öppnas. 3.2 Ställa in navigationsenheten på standby Tryck kort på (Till/Från) (max. 2 sekund). Ett meddelande visas att enheten ställer sig i standby inom några sekunder. Vänta tills enheten försätts i standby eller klicka på Standby. Automatiskt Standby Du kan konfigurera navigationsenheten så att den försätts i standbyläge autormatiskt när den inte används. Klicka på (Fler) > Systeminställningar > Ström och display > Automatiskt Standby i NAVIGATION. Ange efter vilken tid navigationsenheten skall försättas i standbyläge (Aldrig, Efter 10 min., Efter 20 min., Efter 30 min.). Välj Utan ström för att försätta enheten i standbyläge när den externa strömförsörjningen är avbruten. När den externa strömförsörjningen åter är tillgänglig, kopplas den till automatiskt. 3.3 Stänga av navigationsenheten Tryck (Till/Från) tills enheten stängs av (ca. 6 sekunder). - eller - 1. Tryck kort på (Till/Från) (max. 2 sekund) Starta navigationsenheten

15 Ett meddelande visas att enheten ställer sig i standby inom några sekunder. 2. Klicka på Stäng av. 4 Första start av navigationssystemet När du startar navigationssystemet första gången ombeds du göra en del inställningar: SPRÅK öppnas. 1. Bestäm språket i vilket du vill använda programmet. 2. Klicka på OK. AVSTÅNDSENHET öppnas. 3. Bestäm hur avstånd skall visas ('Kilometer' eller 'Miles'). 4. Klicka på OK. KLOCKSSLAGSFORMAT öppnas. 5. Bestäm format för klockslag ('12-t (am/pm)' eller '24-t'). 6. Klicka på OK. DATUMFORMAT öppnas. 7. Bestäm datumformat. Det betyder: ÅÅÅÅ: år med fyra tecken MM: månad med två tecken DD: dag med två tecken 8. Klicka på OK. VARNA FÖR TRAFIKKAMEROR öppnas när du har köpt NAVIGON Radarinformation som Add-On till ditt navigationssystem. 9. Läs texten i detta fönster noga. Den förklarar möjliga inställningar för Add-On programmet. 10. Klicka på OK. VARNA FÖR TRAFIKKAMEROR öppnas. 11. Bestäm önskad inställning. 12. Klicka på OK. Du uppmanas att bekräfta avinstallationen av Add-On programmet när du valt alternativet Avinstallera. Klicka på Ja. Anmärkning: Om du avinstallerat NAVIGON Radarinformation kan du endast installera Add-On programmet via programmet NAVIGON Fresh. PRESENTATIONSLÄGE öppnas. Första start av navigationssystemet

16 Presentationsläget är avsett att använda för produkens demonstration när det saknas GPS-mottagning. Presentationsläget tillåter inte aktiv navigation. Presentationläget simulerar endast navigationen till resmålets centrum. 13. Se till att kontrollrutan Starta i presentationsläge inte är aktiverad. Klicka eventuellt på kontrollrutan för att ändra värdet från Ja ( aktiv kontrollruta) till Nej ( inaktiv kontrollruta). 14. Klicka på OK. Anmärkning: Hur presendationsläget inaktiveras, beskrivs i Felsökning, avsnitt Jag har aktiverat presentationläget av misstag, sid. 102). Det följer en bildserie som visar den grundläggande hanteringen av navigationsenheten. Växla mellan bilderna (Fortsätt) och (Tillbaka). 15. Titta på alla fönster. - eller - Klicka på Klar. Anmärkning: Klicka på (Fler) > Visa inledning i NAVIGATION om du vill titta på inledningen en gång till senare. Ett meddelandefönster med följande meddelande öppnas: "Observera att trafikreglerna alltid gäller före informationen från navigationssystemet. Hantera inte systemet under pågående färd." 16. Klicka på OK när du har läst och förstått hela texten. Klicka på Avbryt om du inte accepterar varningen, navigationsfunktionen avslutas. Ett fönster med alternativ öppnas. 17. Klicka på valfri punkt i displayen. NAVIGATION öppnas. 5 Hantera navigationssystemet Anmärkning: Du har fått en kort inledning om hanteringen när du startade navigationssystemet första gången. Klicka på (Fler) > Visa inledning i NAVIGATION, om du vill titta på inledningen en gång till Hantera navigationssystemet

17 Navigationsprogrammet innehåller en del funktioner om varierar i antal, som kan bero på omfattningen för navigationsenhetens funktioner. Med dessa funktioner har du tillgång till navigationssystemets alla funktioner och inställningar. En knapplist med flera knappar visas ofta i displayens undre kant. Varje knapp representerar en funktion. Ett färgmarkerad balk över en knapp visar att motsvarande funktion är öppen (här: NAVIGATION) (Handsfree): HANDSFREE öppnas, se Handsfree, sid 78. (endast NAVIGON 42 Premium) (Navigation): NAVIGATION öppnas, här har du tillgång till alla metoder för inmatning och urval av resmål. (Visa karta): Öppnar kartan i Standard om ingen navigation pågår (se Karta i Standard, sid. 48) eller i Navigation om en navigation pågår (se Karta i Navigation, sid. 52). (Navigationsalternativ): NAVIGATIONSALTERNATIV öppnas, det innehåller praktiska funktioner för navigation och för att anpassa kartan. 5.1 Växla till en annan funktion Bläddra Det går att växla mellan funktionerna på flera sätt. Dra med fingret horisontellt över displayen för att bläddra mellan funktionerna. Dra med fingret från vänster till höger över displayen för att öppna funktionen som ligger till vänster om aktuell funktion. Dra med fingret från höger till vänster över displayen för att öppna funktionen som ligger till höger om aktuell funktion Använda knapplisten Du kan växla snabbt mellan de olika funktionerna med knapplisten. Klicka på en knapp för att öppna motsvarande funktion. Knapplisten är gömd när kartan är i Standard och Fordon. Klicka i kartan för att visa knapplisten. Klicka på en knapp för att öppna motsvarande funktion. Hantera navigationssystemet

18 5.1.3 Alternativ Knappen (Fler) visas i många fönster i övre höger kan, här kan du nå ytterligare funktioner. Klicka på en funktion. (Avbryt) för att stänga fönstret igen utan att aktivera Ytterligare funktioner finns under knappen (Navigationsalternativ) i knapplisten. Här finns praktiska funktioner för navigation och för att anpassa kartan. 5.2 Information GPS I fönstrens övre kant visas olika informationsikoner. GPS anger GPS-mottagningens följande status: GPS saknas (Intet symbol): Inbyggd GPS-mottagare är inte redo. Kontakta kundservice om problemet inte kan åtgärdas (se Frågor om produkten, sid. 8). Intet signal: Mottagaren måste ta emot signaler från minst tre satelliter. Positionen kan inte beräknas. GPS redo: Data från minst 3 satelliter tas emot. Positionen kan beräknas. Simulering: Ikonen Demo visas istället för en GPS-symbol om en simulering pågår. Ytterligare information finns i kapitel GPS-status Spara aktuell position på sid. 69. Kompass Ström Kompass visar i vilken riktning du just färdas. Följande väderstreck visas: N, NO, O, SO, S, SV, V, NV. Ström anger det inbyggda batteriets följande status: Enheten får ström från en extern strömkälla. Batteriet är fullständigt laddat. Batteriet kan inte laddas för att dess temperatur är för hög Hantera navigationssystemet

19 Enheten får ström från en extern strömkälla. Batteriet laddas. Enheten får ström från det interna batteriet. Batteriets laddning är tillräcklig. Enheten får ström från det interna batteriet. Batteriets laddning är svag. TMC Navigationssystemet har en integrerad TMC-mottagare som alltid har tillgång till aktuella trafikmeddelanden. Navigationssystem kan då ändra resvägen dynamiskt för att t.ex. köra förbi en köbildning. Anmärkning: Denna funktion är endast aktiv om trafikmeddelanden anges via TMC i det land där du befinner dig. Detta är inte fallet i alla länder. TMC anger TMC-mottagarens följande status: Söker station (i röd färg): TMC-mottagaren är redo men hittar ingen radiokanal som sänder TMC-signaler. Trafikmeddelanden saknas. Söker station: TMC-mottagaren är redo men hittar ingen radiokanal som sänder TMC-signaler. Trafikmeddelanden förekommer. Detta är t.ex. möjligt om du befinner dig i en tunnel. TMC redo (i grå färg): Trafikmeddelanden kan tas emot. Anmärkning: TMC-antennen är integrerad i fordonsladdarkabeln. Söker station kan därför visas även om fordonsladdarkabeln inte är ansluten till navigationsenheten. Ytterligare information finns i kapitel TMC (Trafikmeddelanden) på sid. 70. Bluetooth / Telefon Detta kapitel gäller endast om din navigationsenhet är en NAVIGON 42 Premium. Navigationsenheten har en integrerad Bluetooth-handsfreemodul. Du kan även använda den som handsfreemodul tillsammans med upp till två Bluetooth-kompatibla mobiltelefoner. Telefon anger handsfreemodulens följande status: Ingen Bluetooth (Intet symbol): Bluetooth är inaktiverad. Inte ansluten (röd mobiltelefon): Navigationsenheten saknar Bluetoothanslutning till en annan enhet. Hantera navigationssystemet

20 Ansluten (vit mobiltelefon): Nnavigationsenheten är ansluten till en mobiltelefon och kan användas som handsfree. Siffran visar vilken av telefonerna som är aktiv. Pågående samtal (grön mobiltelefon): Handsfree-modulen i navigationssystemet används för ett telefonsamtal. Siffran visar vilken av telefonerna som för samtalet. Headset: Ett headset är anslutet. Alla anvisningar från navigationssystemet hörs via headsetet. Handsfreemodulens telefonfunktioner är inte tillgängliga. Stumkoppling Stumkoppling anger följande status: Intet symbol: Navigationsfunktionen är inte stumkopplad. Stumkoppling: Navigationsfunktionen är stumkopplad. Inga köranvisningar hörs om du befinner dig i en navigation. Anmärkning: Denna ikon visar endast stumkoppling av navigationsanvisningar. Den har ingenting med handfreemodulens volym att göra. 5.3 Tangentbord i program Ett tangentbord visas när text måste anges. Vid inmatning av adresser och namn för POIs öppnas alltid bokstavsfältet för respektive land. När du vill spara en favorit, en POI-kategori eller ett land, öppnas alltid bokstavsfältet för gränssnittets valda språk. Du kan använda fingrarna för att ange uppgifter på tangentbordet. Du kan bara ange stora bokstäver. Du behöver inte ange specialtecken eller omljud för en ort eller en gata. Navigationssystemet sätter in dessa tecken automatiskt. Du söker staden Bärnau, ange Barnau utan prickar. Specialtecken kan vara användbara när du skall döpa ett resmål eller en resväg Hantera navigationssystemet

21 5.3.1 Specialknappar Infoga blanksteg. Radera ett tecken före markören Latinskt tangentbord Du kan växla mellan bokstäver, specialtecken och siffror med de båda knapparna i höger och vänster undre kant i displayen. Vänster knapp: Höger knapp: / : Växla mellan siffror och bokstäver. / : Växla mellan specialtecken och siffror. Anmärkning: Layouten för det latinska bokstavsfältet kan konfigureras. Klicka på (Fler) > Systeminställningar > Språk och tangentbord > Tangentbordslayout (latin) i NAVIGATION. Ange vilken layout du vill använda: Alfabetisk (ABCDEF), engelska (QWERTY), tyska (QWERTZ), franska (AZERTY) Kyrilliskt och grekiskt tangentbord Du kan även växla till det kyrilliska eller det grekiska bokstavsfältet utifrån det latinska bokstavsfältet. Många adresser kan omvandlas på detta sätt eller anges i gränssnittets valda språk. Exempel: Gränssnittets språk är svenska. Du vill navigera till Moskva. Följande alternativ finns: "Москва" (kyrilliska) "Moskva" (omvandlat) "Moskau" (tyska) Anmärkning: Gatnamn och ortsnamn kan endast anges i gränssnittets språk när de finns i kartans databas. Du kan växla mellan latinskt och kyrilliskt resp. latinskt och grekiskt tangentbord med knappen i vänster undre kant i displayen, knappen i högre undre kant i displayen växlar mellan bokstäver, specialtecken och siffror. Hantera navigationssystemet

22 Kyrilliskt tangentbord Vänster knapp: Höger knapp: / : Växlar mellan latinskt och kyrilliskt tangentbord. Växlar mellan specialtecken, siffror och bokstäver för aktuellt tangentbord. Grekiskt tangentbord Vänster knapp: / : Växlar mellan latinskt och grekiskt tangentbord. Höger knapp: Växlar mellan specialtecken, siffror och bokstäver för aktuellt tangentbord Ange uppgifter Ofta visas listor där du kan välja en post. T.ex. när du anger en ort. När du anger de första bokstäverna, visas en lista över alla orter med dessa bokstäver. När du anger de efterkommande, visas orter som börjar med dessa bokstäver. Klicka på (OK) för att avsluta inmatningen när korrekt ort visas. Du kan när som helst öppna en lista över alla orter med dessa bokstäver eller som innehåller samma bokstäver. Ju flera tecken du anger, desto kortare blir listan. Klicka på (Öppna lista) för att visa denna lista. Du kan bläddra per sida i listan med (Upp) resp (Ned). Om du vill godkänna en post i listan, behöver du bara klicka på den. Listan stängs när du godkänt posten. Inmatningen är avslutad. Klicka på (Stäng lista) för att stänga listan utan att godkänna posten. Anmärkning: Listan öppnas automatiskt när den innehåller 4 eller färre poster Hantera navigationssystemet

23 6 Röststyrning Användarmanual NAVIGON 42 Easy 42 Plus 42 Premium Detta kapitel gäller endast om din navigationsenhet är en NAVIGON 42 Premium. Anmärkning: Funktionen Röststyrning är inte tillgänglig för varje språk. Vid språk där denna funktion inte finns tillgänglig, visas inte knappen Röststyrning i NAVIGATION. Du kan öppna många funktioner i din navigationsenhet med röststyrning. 6.1 Aktivera röststyrning Röststyrningen är redan aktiv i vissa fönster. Detta gäller främst fönster där det förväntas ett svar från användaren, t.ex. när ett nytt trafikmeddelande som gäller resvägen anges. När du visar knapplisten aktiveras röststyrningen i kartan i Standard och Navigation: Klicka i kartan på valfri punkt. Du hör en enda kvitteringston och kan tala in ditt kommando. 6.2 Använd röststyrning När funktionerna kan öppnas per röststyrning,visas ikonen (Röststyrning aktiv) i fönstrets vänstra undre hörn. En signal och ikonen (Tala) signaliserar att navigationssystemet väntar på en röststyrning. Tala in ett kommando. Du hör en postiv kvitteringssignal (två ljusa signaler) och funktionen aktiveras. Om navigationssystemet inte uppfattar dina anvisningar eller om du inte säger någonting under en längre tid, ljuder den negativa kvitteringssignalen (två korta mörka signaler). Tala in kommandot igen. Om navigationssystemet fortfarande inte uppfattar vad du säger efter upprepad försök, visas Säg Hjälp. Anmärkning: Navigationsanvisningar och varningar är stummkopplade så länge en röststyrning förväntas av dem. Röststyrning

24 6.3 Hjälp Säg bara Hjälp när du vill veta vilka röststyrningsfunktioner är tillgängliga. I nästan alla fönster där röststyrning stöds, talar navigationssystemet om för dig vilka kommandon som finns tillgängliga för aktuellt fönster. 6.4 Inaktivering av röststyrning Röststyrningen inaktiveras under följande omständigheter: När du trycker på navigationsenheten med fingret men det förväntas en röststyrning. Vid ett inkommande samtal och under ett pågående samtal när navigationsenheten används som handsfree-modul. 6.5 Konfigurera röststyrning Du kan konfigurera för vilka uppgifter du vill använda röststyrning. Klicka på (Fler) > Systeminställningar > Röststyrning i NAVIGATION. Ange för vilken uppgift du vill använda röststyrningen: Ange adresser: Du kan endast ange adresser via röststyrningen. Svara: Du kan ange adresser och svara på frågor från navigationsenheten. Komplett: Du kan använda alla funktioner i röststyrningen. Anmärkning: Ytterligare information finns i kapitel Ange adress med röststyrning på sid. 29. Assistentens volym för röststyrningen kan regleras oberoende av navigationsenhetens volym. På detta sätt kan du även höra uppmaningen att göra kommandon även när navigationsanvisningarna är stummkopplade. 1. Klicka på (Fler) > Systeminställningar > Röststyrning > Hjälpens röstläge i NAVIGATION. 2. Bestäm assistentens volym Anmärkning: Ytterligare information finns i kapitel Konfigurera navigationssystemet på sid Navigation Användandet av navigationssystemet sker på egen risk Navigation

25 OBS! Beakta absolut säkerhetsanvisningarna i kapitel Viktiga säkerhetsanvisningar, sid. 9. Störd GPS-mottagning Navigationen stoppas om GPS-mottagningen är störd, t.ex. om du befinner dig i en tunnel). Navigationssystemet beräknar din förmodade position ur resvägsuppgifter och din körning. Navigationen fortsätter med reella GPS-data när GPS-signalen tas emot igen. Ankommen till resmålet Ett meddelande hörs när du uppnått angivet resmål. Kartan visar endast din aktuella position (orange pil) och målflaggan. 7.1 Starta navigationsfunktion Du har startat navigationsenheten. Följande meddelande visas: "Observera att trafikreglerna alltid gäller före informationen från navigationssystemet. Hantera inte systemet under pågående färd." Klicka på OK när du har läst och förstått hela texten. Klicka på Avbryt om du inte accepterar varningen, navigationsfunktionen avslutas. NAVIGATION öppnas. Du kan nå navigationsprogrammets samtliga funktioner. GPS-mottagarens initialisering Anmärkning: Fri sikt till satelliterna behövs för att GPS-data skall kunna skickas utan problem. GPS-mottagningen är reducerad eller kan t.o.m. vara obefintlig i tunnlar, mellan mycket höga hus eller speglande husfasader. Om GPS-mottagaren resp. navigationsenheten ligger i bilen och denna är utrustad med en metallförstärkt vindruta eller vindruteuppvärmning kan detta störa GPS-mottagningen. GPS-mottagarens initialisering börjar omedelbart när navigationsenheten startas. Den integrerade GPS-mottagaren initialiseras när navigationsfunktionen startas första gången. Detta kan ta upp till minuter. Nästa gång navigationsenheten startas börjar GPS-mottagningen inom kort tid. Om navigationsenheten inte varit påslagen i över en vecka, kan nästa initialisering behöva upp till 10 minuter. Navigation

26 Anmärkning: När ikonen GPS visar status för GPS redo, kan det hända att positionsbestämningens noggrannhet är reducerad under ett par minuter. GPS visas i displayens övre högra hörn. Ikonen växlar till (GPS redo) när mottagaren tar emot signaler från minst tre satelliter. Anmärkning: Initialiseringen är snabbast om du inte börjar köra förrän initialiseringen är avslutad. Ytterligare information om ikonen GPS finns i kapitel GPS på sid. 18. Tillbaka till fönstret Navigation NAVIGATION öppnas navigationsfunktionen startar. När ett fönster är öppet där knapplisten visas: Klicka på (Navigation) i listen. När kartan är öppen i Standard eller i Fordon: Visa knapplisten (se Knapplist, sid. 54). Klicka på (Navigation) i listen. När ett annat fönster i navigationsfunktionen är öppen: Klicka på (Tillbaka). Programmet återgår till föregående fönster. Klicka på (Tillbaka) tills fönstret NAVIGATION öppnas. 7.2 Ange destination Du kan ange ett nytt resmål eller välja ett sparat resmål. För att mata in ett nytt resmål kan du ange resmålets adress (se Ange adress, sid. 27). välja en POI (se POI, sid. 29). Anmärkning: LAND öppnas när du anger ett nytt resmål första gången. Klicka på det land där resmålet ligger. Följande listor över resmål resp. adresser är tillgängliga för att välja ett sparat resmål: FAVORITER: Alla resmål som du angivit och sedan sparat (se Favoriter, sid. 33) Navigation

27 Dessutom sparas två specialmål i FAVORITER: Min adress: Adressen som sparats som hemadress (se Ange hemadress, sid. 40). Mitt fordon: Fordontets position sparas automatiskt när du använder funktionen Parkera i närheten (se Parkera i närheten av resmålet, sid. 64). SENASTE RESMÅL: Alla resmål till vilka du redan navigerat en gång (se Senaste resmål, sid. 34). FRÅN TELEFONBOK: Alla resmål i telefonboken på en ansluten mobiltelefon (se Från telefonbok, sid. 34) Ange målland Om du anger en adress (se Ange adress, sid. 27), en POI i en ort (se POI på annan ort, sid. 31) eller en överregional POI (se POI i hela landet, sid. 32), visas Land uppe till vänster i första inmatningsfönstret. Den visar flaggan för det land där resmålen kan anges. Gör enligt följande om ditt resmål ligger i ett annat land: 1. Klicka på Land. 2. Ange det land där resmålet ligger. Mållandets flagga visas på ikonen. Anmärkning: Endast de länder visas som finns på navigationsenhetens tillgängliga karta Ange adress 1. Klicka på Ange resmål > Ange adress i NAVIGATION. Om navigationsenheten innehåller en karta över ett land där gatan anges först (t.ex. Sverige, Norge,...) öppnas ADRESSUPPGIFTERNAS ORDNINGSFÖLJD. Välj önskad inmatningsföljd (Gata först eller Stad först). Om du alltid vill använda denna inställning utan att få frågan om du vill spara, aktivera kontrollrutan bredvid 'Använd dessa inställningar för adressuppgifter i framtiden' först. Anmärkning: Du kan bestämma och ändra ordningsföljden i NAVIGATION under (Fler) > Navigationsinställningar > Allmänt > Adressuppgifternas ordningsföljd. Observera att ordningsföljden Gata först inte gäller för alla länder. Om kartan för valt land inte stöder båda lägena måste du ange staden först. Anmärkning: Följande beskrivning utgår från att alternativet Stad först är aktiverat för adressinmatningen. ORT öppnas. Navigation

28 1. Ange resmålets namn eller postnummer. 2. Ange gatans namn. Om du anger en adress i Tjeckien eller i Ryssland och du har valt motsvarande karta, kan du ange fastighetsnumret istället för gatunamnet. Klicka på (Fler) > Ange adresspunkt i GATA och ange fastighetsnumret. Navigationssystemet beräknar en resväg till denna adress. 3. Ange husnumret. Låt fältet vara tomt om du inte vet husnumret. Om du inte vet husnumret men namnet på en tvärgata, klicka på (Fler) > Ange tvärgata i HUSNUMMER och ange tvärgatans namn. Navigationssystemet beräknar en resväg till korsningen mellan de båda angivna gatorna. RESMÅL öppnas. 4. Klicka på Starta navigation för att navigera till angiven adress. - eller - Klicka på (Parkera) för att starta navigationen till en parkeringsplats i närheten av resmålet och navigera dit. Ibland kan resmålet vara svårt att bestämma, t.ex. om angiven ort och gata finns flera gånger. I det fallen öppnas ett fönster där alla passande adresser visas med ytterligare information. Klicka på adressen du vill navigera till. Om husnumret inte finns i kartan, visas endast en adress med ett husnummer som ligger närmast. Resvägen beräknas. Kartan öppnas i Resvägsförslag efter resvägsberäkningen. Resmålet visas i kartan. Ytterligare information om tillgängliga alternativ i RESMÅL finns i kapitel Alternativ för Resmål, sid. 36. Ytterligare information finns i kapitel Resvägsförslag på sid. 36. Läs detta avsnitt Navigation

29 Anmärkning: Du behöver inte ange alla uppgifterna i adressen. Du kan starta navigationen tidigare genom att klicka på (Kör hit) som visas under inmatningsfältet för en redan angiven ort resp. redan angiven gata. Om du anger en stad, beräknar navigationssystemet en resväg till stadens geografiska centrum. Om du bara anger en stad och gata utan husnummer eller tvärgata, beräknar navigationssystemet bästa resväg till angiven gata Ange adress med röststyrning Ett bekvämt sätt att ange resmålets adress är att använda röststyrningsfunktionen. 1. Klicka på Röststyrning i NAVIGATION. Ett meddelandefönster med allmän information och tips om röststyrningens användning öppnas första gången du öppnar funktionen Röststyrning. Klicka på Visa detta meddelande nästa gång? så att detta fönster inte visas igen när röststyrningen öppnas igen. Klicka på Fortsätt. ORT öppnas. Landet där adressen kan anges, visas överst. Klicka på landet om resmålets adress ligger i ett annat land. Följ navigationssystemets anvisningar. Du får frågan om adressuppgifterna i ordningsföljden Stad > Gata > Husnummer. En signal och ikonen (Tala) signaliserar att navigationssystemet väntar på en röststyrning. 2. Följ navigationssystemets anvisningar. Kartan öppnas i Resvägsförslag när adressangivelsen är avslutad. Resmålet visas i kartan. Anmärkning: Funktionen Röststyrning är inte tillgänglig för varje språk. Röststyrning visas inte i de språk där funktionen inte är tillgänglig POI Intressanta platser s.k POI (Point Of Interest) är adresser, sorterade efter vissa kriterier. Navigation

30 POIs är t.ex. flygplatser, färjehamnar, restauranger, hotell, bensinstationer, offentliga byggnader, läkare, sjukhus, inköpscentra osv. POIs kan visas med en symbol på kartan. Klicka på (Fler) > Navigationsinställningar > Kartvisning > Visade kategorier i NAVIGATION för att ställa in vilken kategori som skall visas på kartan. POI i närheten POIs i närheten är POIs som ligger inom en viss radie från din aktuella position. Du kan t.ex. lätt hitta nästa bensinstation, var du än befinner dig. Anmärkning: GPS-mottagningen måste kunna beräkna din aktuella position. (GPS redo) visar om GPS-mottagningen är tillräcklig. Om GPS-mottagningen inte är tillräcklig, sker sökningen efter POIs i närheten av senaste kända position. Om den senaste positionen saknas, är inte funktionen POI i närheten tillgänglig. Ytterligare information finns i kapitel GPS-mottagarens initialisering på sid Klicka på Ange resmål > Sök POI > i närheten i NAVIGATION. KATEGORI öppnas. 2. Ange kategorin där den POI finns som du söker. Kategorier som inte innehåller resmål i närheten kan inte anges. Underkategori öppnas om det finns underkategorier för vald kategori. 3. Ange underkategorin där den POI finns som du söker. RESMÅL öppnas. Närmast liggande POI i angiven kategori visas, sorterat efter avstånd. 4. Om listan är lång: Klicka på (Stäng lista). Tangentbordet visas. Ange ett par bokstäver i resmålet. Klicka på (Öppna lista). Listan innehåller nu bara resmål som börjar med dessa bokstäver. 5. Klicka på resmålets namn. RESMÅL öppnas. 6. Klicka på Starta navigation för att navigera till angiven adress. - eller Navigation

31 Klicka på (Parkera) för att starta navigationen till en parkeringsplats i närheten av resmålet och navigera dit. Resvägen beräknas. Kartan öppnas i Resvägsförslag efter resvägsberäkningen. Resmålet visas i kartan. Ytterligare information om tillgängliga alternativ i RESMÅL finns i kapitel Alternativ för Resmål, sid. 36. Ytterligare information finns i kapitel Resvägsförslag på sid. 36. Läs detta avsnitt. POI på annan ort POIs på annan ort kan vara mycket bekvämt när du befinner dig i en främmande stad. 1. Klicka på Ange resmål > Sök POI > på annan ort i NAVIGATION. ORT öppnas. 2. Ange resmålets namn eller postnummer. 3. Ange kategorin där den POI finns som du söker. Kategorier som inte innehåller resmål i angiven stad kan inte anges. Underkategori öppnas om det finns underkategorier för vald kategori. 4. Ange underkategorin där den POI finns som du söker. RESMÅL öppnas. Närmast liggande POI i angiven kategori visas, alfabetiskt sorterat. 5. Om listan är lång: Klicka på (Stäng lista). Tangentbordet visas. Ange ett par bokstäver i resmålet. Klicka på (Öppna lista). Listan innehåller nu bara resmål som börjar med dessa bokstäver eller som innehåller samma bokstäver. 6. Klicka på resmålets namn. RESMÅL öppnas. Ibland kan resmålet vara svårt att bestämma, t.ex. om det finns restauranger med samma namn i angiven stad. I det fallen öppnas ett fönster där alla passande resmål visas med ytterligare information. Klicka på resmålet du vill navigera till. Navigation

32 RESMÅL öppnas. 7. Klicka på Starta navigation för att navigera till angiven adress. - eller - Klicka på (Parkera) för att starta navigationen till en parkeringsplats i närheten av resmålet och navigera dit. Resvägen beräknas. Kartan öppnas i Resvägsförslag efter resvägsberäkningen. Resmålet visas i kartan. Ytterligare information om tillgängliga alternativ i RESMÅL finns i kapitel Alternativ för Resmål, sid. 36. Ytterligare information finns i kapitel Resvägsförslag på sid. 36. Läs detta avsnitt. POI i hela landet POIs i hela landet är flygplatser, sevärdigheter och nationella minnesmärken, större hamnar osv. Du kan t.ex. hitta berömda sevärdigheter även om du inte vet i vilken ort de ligger. 1. Klicka på Ange resmål > Sök POI > i hela landet i NAVIGATION. KATEGORI öppnas. 2. Ange kategorin där den POI finns som du söker. Underkategori öppnas om det finns underkategorier för vald kategori. 3. Ange underkategorin där den POI finns som du söker. RESMÅL öppnas. Alla POIs i angiven kategori listas alfabetiskt. 4. Om listan är lång: Klicka på (Stäng lista). Tangentbordet visas. Ange ett par bokstäver i resmålet. Klicka på (Öppna lista). Listan innehåller nu bara resmål som börjar med dessa bokstäver eller som innehåller samma bokstäver. 5. Klicka på resmålets namn. RESMÅL öppnas. 6. Klicka på Starta navigation för att navigera till angiven adress. - eller - Klicka på (Parkera) för att starta navigationen till en parkeringsplats i närheten av resmålet och navigera dit Navigation

33 Resvägen beräknas. Kartan öppnas i Resvägsförslag efter resvägsberäkningen. Resmålet visas i kartan. Ytterligare information om tillgängliga alternativ i RESMÅL finns i kapitel Alternativ för Resmål, sid. 36. Ytterligare information finns i kapitel Resvägsförslag på sid. 36. Läs detta avsnitt Resmålsinfo Navigationssystemets databank innehåller ytterligare information om många resmål. T.ex. finns telefonnumret till många restauranger sparade i databanken. Du kan t.ex. enkelt ringa upp och reservera bord. Du har angivit ett resmål. RESMÅL är öppet. Klicka på (Information). INFORMATION öppnas. Här finns all information över angivet resmål i navigationssystemets databank. Klicka på Stäng för att stänga INFORMATION igen Favoriter Klicka på (Visa på karta) för att visa resmålet på kartan. Klicka på (Spara) för att spara resmålet i FAVORITER. (endast NAVIGON 42 Premium): Du kan klicka på knappen (Ringa) och ringa upp direkt om din navigationsenhet är ansluten till en mobiltelefon och det valda resmålet har ett sparat telefonnummer. Du kan spara resmål som du använder ofta i FAVORITER. I listan FAVORITER du spara upp till 500 resmål. Ytterligare information finns i kapitel Spara resmål på sid Klicka på Ange resmål > Favoriter i NAVIGATION. 2. Klicka på resmålet du vill navigera till. RESMÅL öppnas. 3. Klicka på Starta navigation för att navigera till angiven adress. - eller - Klicka på (Parkera) för att starta navigationen till en parkeringsplats i närheten av resmålet och navigera dit. Navigation

34 Resvägen beräknas. Kartan öppnas i Resvägsförslag efter resvägsberäkningen. Resmålet visas i kartan. Ytterligare information om tillgängliga alternativ i RESMÅL finns i kapitel Alternativ för Resmål, sid. 36. Ytterligare information finns i kapitel Resvägsförslag på sid. 36. Läs detta avsnitt. Anmärkning: Favoriter kan visas i kartan med små namngivna flaggor. Klicka på (Fler) > Navigationsinställningar > Kartvisning i NAVIGATION. Bestäm i Visa favoriter om detta skall visas på kartan, (Ja eller Nej) Senaste resmål Navigationssystemet sparar de senaste 12 resmålen till vilka du startat en navigation, i SENASTE RESMÅL. 1. Klicka på Ange resmål > Senaste resmål i NAVIGATION. 2. Klicka på resmålet du vill navigera till. RESMÅL öppnas. 3. Klicka på Starta navigation för att navigera till angiven adress. - eller - Klicka på (Parkera) för att starta navigationen till en parkeringsplats i närheten av resmålet och navigera dit. Resvägen beräknas. Kartan öppnas i Resvägsförslag efter resvägsberäkningen. Resmålet visas i kartan. Ytterligare information om tillgängliga alternativ i RESMÅL finns i kapitel Alternativ för Resmål, sid. 36. Ytterligare information finns i kapitel Resvägsförslag på sid. 36. Läs detta avsnitt Från telefonbok Detta kapitel gäller endast om din navigationsenhet är en NAVIGON 42 Premium. Du kan ange adresser ur telefonboken för den Bluetooth-anslutna mobiltelefonen som navigationsmål. 1. Klicka på Ange resmål > Från telefonbok i NAVIGATION. 2. Välj den kontakt du vill ringa upp i telefonboken Navigation

35 3. Klicka på adressen du vill navigera till. RESMÅL öppnas. 4. Klicka på Starta navigation för att navigera till angiven adress. - eller - Klicka på (Parkera) för att starta navigationen till en parkeringsplats i närheten av resmålet och navigera dit. Resvägen beräknas. Kartan öppnas i Resvägsförslag efter resvägsberäkningen. Resmålet visas i kartan. Ytterligare information om tillgängliga alternativ i RESMÅL finns i kapitel Alternativ för Resmål, sid. 36. Ytterligare information finns i kapitel Resvägsförslag på sid. 36. Läs detta avsnitt Navigera hem Du kan spara en hemadress. Navigationen till denna hemadress kan startas när som helst med ett enda knappfält. Ytterligare information finns i kapitel Ange hemadress på sid. 40. Klicka på Hem i NAVIGATION. Om du inte angivit din adress, visas ett dialogfönster. Resvägen beräknas. Kartan öppnas i Resvägsförslag efter resvägsberäkningen. Resmålet visas i kartan Bestämma resmål på kartan Du kan bestämma resmålet direkt från kartan. Du kan även snabbt välja orter, gator och POI. 1. Klicka på (Visa karta) i knapplisten om kartan inte är öppen. 2. Klicka på (Sök resmål). Kartan öppnas i Sök resmål. 3. Klicka på den punkt du vill navigera till. Anmärkning: Ytterligare information om karthantering finns i kapitel Karta i Sök resmål på sid. 58. Målet som du klickat på visas centrerat på kartan. 4. Klicka på Sätt mål. Navigation

36 Målet visas på kartan med en nål ( ). Resmålets geografiska koordinater eller motsvarande adress visas i Destinationsinfo. 5. Klicka på Destinationsinfo. RESMÅL öppnas. 6. Klicka på Starta navigation för att navigera till angiven adress. - eller - Klicka på (Parkera) för att starta navigationen till en parkeringsplats i närheten av resmålet och navigera dit. Resvägen beräknas. Kartan öppnas i Resvägsförslag efter beräkningen. Resmålet visas i kartan. Ytterligare information om tillgängliga alternativ i RESMÅL finns i kapitel Alternativ för Resmål, sid. 36. Ytterligare information finns i kapitel Resvägsförslag på sid. 36. Läs detta avsnitt Alternativ för Resmål Klicka på (Fler) i RESMÅL. ALTERNATIV öppnas. Knappar med olika funktioner visas. Landsinfo: Ett fönster de viktigaste trafikbestämmelser för landet där angiven målpunkt ligger (t.ex. hastighetsgränser, promillegränser osv.). Etappmål: Ange vald punkt som etappmål. Navigationen utförs till detta angivna etappmål. Du kan sedan fortsätta att navigera till ditt ursprungliga resmål. Denna funktion är endast aktiv om du just befinner dig i en pågående navigation. Infoga i resväg: Klicka på knappen för att infoga vald punkt som startpunkt i resvägsplaneringen. Du får en fråga om du vill lägga till ytterligare resvägspunkter i kartan (Ja) eller (Nej). Om du bekräftar med Ja öppnas kartan i läge Sök resmål, om du bekräftar med Nej öppnas RESVÄGSPLANERING. Där är vald punkt angiven som startpunkt. Inom omkrets: KATEGORI öppnas. Här kan du starta sökningen efter POIs i närheten av vald målpunkt (se POI i närheten, sid. 30). Hemadress: Sparar vald punkt som din hemadress Resvägsförslag Kartan är öppen i Resvägsförslag Navigation

37 Resmålet markeras med en flagga. Ytterligare information finns i kapitel Karta i Resvägsförslag på sid. 50. Resvägsprofil Resvägen beräknas enligt en resvägsprofil. Aktuell resvägsprofil visas i (Resvägsprofil) i kartans övre högra kant. Resvägsprofilerna tar hänsyn till egenskaper och specialfall för olika typer av trafik. En resvägsprofil för cyklar innehåller t.ex. inga motorvägar när resvägen beräknas men däremot gator där andra fordon är förbjudna. Dessutom beräknas en resvägsprofil med cykel enligt andra ankomsttider, t.ex. med en motorcykel. Anmärkning: När du väljer resvägsprofilten för fotgängare, startar en speciellt framtagen profil för fotgängare (se Navigation i Fotgängare, sid. 56). Klicka på (Resvägsprofil) om du vill välja en annan resvägsprofil. Ytterligare information finns i kapitel Resvägsprofiler på sid. 61. MyRoutes Om funktionen MyRoutes är aktiverad, beräknar navigationssystemet upp till tre resvägar och visar dessa i olika färger (orange, grön, blå) samt ett nummer i kartan, beräkningen baseras på resvägsprofilen. Varje resväg har en egen ruta med samma nummer och symbol i samma färg. Navigationssystemet tar även hänsyn till ytterligare faktorer som t.ex. veckodag och tid, när ankomsttiden resp. körtiden beräknas men framför allt din bilkörning. Resvägen som motsvarar vald resvägsprofil markeras med MyRoute. Anmärkning: Även om funktionen MyRoutes är aktiverad, kan ibland endast en resväg eller ingen resväg beräknas till angivet resmål. I motsvarande knapp visas då Inga fler förslag. Aktivera MyRoutes Du kan välja om flera resvägar kan väljas innan navigationen påbörjas. Navigation

38 Klicka på (Fler) > Navigationsinställningar > Allmänt i NAVIGATION. Bestäm under Aktivera MyRoutes om funktionen MyRoutes skall vara tillgänglig eller inte (Ja eller Nej). Starta navigation Klicka på resvägens ruta när du vill använda resvägen. Om du har valt värdet På begäran i inställningen Optimera resväg, kan det hända att du får trafikmeddelande innan navigationen startar (se Optimera resväg: På begäran, sid. 70). Simulera navigation Du kan även simulera navigationen från din aktuella position till ett angivet resmål. Anmärkning: GSP-mottagningen måste vara tillräcklig för att kunna bestämma din aktuella position. Anmärkning: Ikonen visas istället för en GPS-symbol om en simulering pågår (se GPS, sid. 18). Du har angivit ett resmål. Resvägen har beräknats. Kartan är öppen i Resvägsförslag. 1. Klicka på (Fler) > Simulering. Om funktionen MyRoutes är aktiverad, uppmanas du att välja en resväg för simuleringen. 2. Klicka på knappen för resvägen för vilken du vill köra simuleringen. Ytterligare information om funktionen MyRoutes finns i kapitel MyRoutes på sid. 37. Avsluta simulering Simuleringen avslutas på samma sätt som en navigation. 1. Klicka i kartan för att öppna knapplisten. 2. Klicka på (Navigationsalternativ) eller (Navigation) i knapplisten. 3. Klicka på Stopp simulering. GPS-mottagning saknas Följande meddelande visas när GPS-signalen är för svag: GPS-signal saknas. Navigationen startar automatiskt när GPS-mottagningen är tillräckligt stark Navigation

39 Följande alternativ finns: Avsluta demo Vänta. Resvägen beräknas igen när GPS-mottagningen är tillräcklig för att bestämma positionen och navigationen startar. Klicka på Avbryt. Resmålet visas i RESMÅL igen och är även sparad i listan SENASTE RESMÅL. Klicka på Demo. Resvägen beräknas med centrum i angiven ort som utgångspunkt. Resvägen simuleras. 1. Klicka i kartan för att visa knapplisten. 2. Klicka på (Navigationsalternativ) eller (Navigation) i knapplisten. 3. Klicka på knappen Stopp simulering i övre vänster kant i displayen. 7.3 Organisera resmål Du kan spara varje resmål och resmålen i SENASTE RESMÅL och FRÅN TELEFONBOK i FAVORITER. Detta är t.ex. bekvämt när du ofta använder resmålet. Du kan radera resmål i SENASTE RESMÅL och FAVORITER, du kan även döpa om resmål i FAVORITER. Anmärkning: Favoriter kan visas i kartan med små namngivna flaggor. Klicka på (Fler) > Navigationsinställningar > Kartvisning i NAVIGATION. Bestäm i Visa favoriter om detta skall visas på kartan, (Ja eller Nej) Spara resmål Du har angivit ett resmål (se Ange adress, sid. 27 eller POI, sid. 29). - eller - Du har valt ett resmål i SENASTE RESMÅL eller FRÅN TELEFONBOK (se Senaste resmål, sid. 34 eller Från telefonbok, sid. 34). RESMÅL är öppet. 1. Klicka på (Spara) i RESMÅL. RESMÅLETS NAMN öppnas. 2. Ange resmålets namn. 3. Klicka på Spara Radera resmål Du kan radera enstaka resmål i FAVORITER eller SENASTE RESMÅL. Du kan även radera FAVORITER resp. SENASTE RESMÅL komplett. Navigation

40 Radera enstaka resmål 1. Klicka på Ange resmål i NAVIGATION. ANGE RESMÅL öppnas. 2. Klicka på Favoriter resp. Senaste resmål för att öppna motsvarande lista där du vill radera ett resmål. 3. Klicka på (Fler) > Ändra. ÄNDRA FAVORITER resp. ÄNDRA SENASTE RESMÅL öppnas. 4. Klicka på (Radera resmål) till höger bredvid resmålet som du vill radera. 5. Bekräfta frågan Vill du verkligen radera detta resmål med Ja. Radera Favoriter eller Senaste resmål komplett 1. Klicka på Ange resmål i NAVIGATION. ANGE RESMÅL öppnas. 2. Klicka på Favoriter resp. Senaste resmål för att öppna motsvarande lista som du vill radera. 3. Klicka på (Fler) > Radera alla. 4. Bekräfta frågan Vill du verkligen radera alla resmål med Ja. Den raderade listan är inaktiv. Knappen Favoriter resp. Senaste resmål visas gråmarkerad i ANGE RESMÅL Döpa om resmmål i Favoriter 1. Klicka på Ange resmål i NAVIGATION. ANGE RESMÅL öppnas. 2. Klicka på Favoriter. 3. Klicka på (Fler) > Ändra i FAVORITER. ÄNDRA FAVORITER. 4. Klicka på (Döpa om) till höger bredvid resmålet som du vill döpa om. 5. Ange ett nytt namn. 6. Klicka på Spara Ange hemadress Du kan snabbt starta navigationen till din hemadress genom att klicka på NAVIGATION i Hem. Du kan ange ett resmål som hemadress. Hemadressen sparas i FAVORITER under namnet Min adress och är markerad med ett litet hus Navigation

41 Anmärkning: Hemadressen visas även på kartan med ett orangefärgat hus. Ange hemadress 1. Klicka på Hem i NAVIGATION. HEMADRESS SAKNAS med följande meddelande öppnas: "Du har inte angivit någon hemadress. Vill du göra det nu?" 2. Klicka på Ja. ANGE HEMADRESS öppnas. 3. Ange din hemadress eller välj ett sparat resmål i FAVORITER, SENASTE RESMÅL eller TELEFONBOK (se även Ange destination, sid. 26). 4. Klicka på Hemadress i RESMÅL för att spara angiven adress som hemadress Ändra hemadress Du kan ändra adressen för hemadressen när som helst. Tillvägagångssätt: 1. Radera din hemadress i FAVORITER (se Radera resmål, sid. 39). 2. Ange den nya hemadressen (se Ange hemadress, sid. 41). Anmärkning: Under inmatningen av resmålet kan du definiera varje resmål som du angivit eller valt som hemadress. Klicka på (Fler) > Hemadress i RESMÅL för att spara valt resmål som ny hemadress. 7.4 Resvägar med etapper Du kan använda resvägsplaneringen även utan GPS-mottagning, t.ex. hemma innan resan påbörjas. Du kan spara valfritt antal planerade resvägar och på så sätt planera din semester i förväg Öppna resvägsplanering 1. Klicka på Ange resmål i NAVIGATION. ANGE RESMÅL öppnas. 2. Klicka på Resvägsplanering. RESVÄGAR öppnas. Följande alternativ finns: Klicka på Ny resväg om du vill planera en ny resväg. Klicka på Ladda resväg som du vill ladda eller redigera en sparad resväg. Navigation

42 Klicka på Senaste resväg som du vill ladda den senast planerade eller senast laddade resvägen igen Planera en ny resväg Klicka på Ny resväg i RESVÄGAR. RESVÄGSPLANERING öppnas. Ange startpunkt Startpunkt i en resväg är den punkt från vilken du vill starta färden. Om du vill planera resvägen på annan ort, kan du t.ex. ange hotellet som startpunkt. Startpunkten är endast viktig när du vill se den planerade resvägen på kartan men GPS-mottagning saknas eller du inte befinner dig vid den planerade startpunkten. Startpunkten har därför alltid löpnummer 0. När navigationen startas, används din aktuella position som startpunkt för resvägsberäkningen. Den första etappen är därmed sträckan till resvägspunkten med löpnummer Klicka på Infoga resvägspunkt. INFOGA RESVÄGSPUNKT öppnas. Om du vill ange aktuell position som startpunkt: 2. Klicka på Aktuell position. 3. Klicka på Infoga i RESMÅL. Om du vill ange en annan startpunkt: 2. Klicka på knappen för önskad typ av resmål. 3. Ange startpunkten (se ytterligare information i kapitel Ange destination, sid. 26). 4. Klicka på Infoga i RESMÅL. RESVÄGSPLANERING öppnas igen. Startpunktens adressuppgifter visas. Startpunkten visas grafiskt med en orange flagga med löpnummer 0. Ange resvägspunkter Resvägspunkterna i en resväg är resmål till vilka du navigerar. Före varje resvägspunkt visas en målflagga med ett löpnummer för respektive resvägspunkt. 1. Klicka på Infoga resvägspunkt Navigation

43 INFOGA RESVÄGSPUNKT öppnas. 2. Klicka på knappen för önskad typ av resmål. 3. Ange resvägspunkt (se ytterligare information i kapitel Ange destination, sid. 26). 4. Klicka på Infoga i RESMÅL. Vald resvägspunkt visas nu bredvid sitt löpnummer. Upprepa dessa steg för varje resmål du vill infoga i resvägen Editera resvägspunkter Du kan radera startpunkt och resvägspunkter i en resväg. Ordningen för resvägspunkterna kan ändras efter behov. Anmärkning: Startpunkten (löpnummer 0) kan endast flyttas när inställningen Aktuell position inte är angiven för denna punkt. Om du flyttar på startpunkten, blir resvägspunkten med löpnummer 1 startpunkt. Ändra resvägspunkternas ordningsföljd 1. Klicka på (Fler) > Ändra resväg i RESVÄGSPLANERING. ÄNDRA RESVÄG öppnas. 2. Klicka på knappen (Resvägspunkt bakåt) för att flytta vald resvägspunkt längre bort (exempel: Resvägspunkt 2 blir resvägspunkt 3). - eller - Klicka på knappen (Resvägspunkt framåt) för att flytta vald resvägspunkt längre fram (exempel: Resvägspunkt 3 blir resvägspunkt 2). Anmärkning: Du kan flytta resvägspunkterna med fingret. En orange infogningsflagga visar aktuell infogningsposition när du flyttar punkten. Radera resvägspunkt 1. Klicka på (Fler) > Ändra resväg i RESVÄGSPLANERING. ÄNDRA RESVÄG öppnas. 2. Klicka på (Radera resvägspunkt) för att radera vald resvägspunkt. 3. Bekräfta att du raderar resvägspunkten. Navigation

44 7.4.4 Organisera resvägar Du kan spara varje planerad resväg med eget namn. Anmärkning: Endast startpunkten och resvägspunkterna sparas, inte den beräknade resvägen. En sparad resväg som laddas måste beräknas om igen innan navigationen startas. Spara resväg Du kan ladda, döpa om eller radera sparade resvägar. RESVÄGSPLANERING är öppet. Minst en startpunkt och minst en resvägspunkt finns angiven. 1. Klicka på (Fler) > Spara resväg i RESVÄGSPLANERING. 2. Ange resvägens namn. 3. Klicka på Spara. Resmålet är nu sparat i SPARADE RESVÄGAR. RESVÄGSPLANERING öppnas. Ladda resväg 1. Öppna RESVÄGAR (se Öppna resvägsplanering, sid. 41). 2. Klicka på Ladda resväg. LADDA RESVÄG öppnas. Här visas alla sparade resvägar alfabetiskt. 3. Klicka på resvägen du vill ladda. RESVÄGSPLANERING öppnas. Startpunkt och resvägspunkter i laddad resväg är angivna. Startpunkten ersätts med aktuell position när resvägen beräknas. Navigationen utförs till första resvägspunkt. Döpa om resväg 1. Öppna RESVÄGAR (se Öppna resvägsplanering, sid. 41). 2. Klicka på Ladda resväg. LADDA RESVÄG öppnas. 3. Klicka på (Fler) > Ändra resväg i LADDA RESVÄG. 4. Klicka på (Döpa om) till höger bredvid resvägen som du vill döpa om. 5. Ange ett nytt namn. 6. Klicka på Spara. Radera resväg Du kan radera enstaka sparade resvägar. Du kan även radera SPARADE RESVÄGAR komplett Navigation

45 Radera en enstaka resväg 1. Öppna RESVÄGAR (se Öppna resvägsplanering, sid. 41). 2. Klicka på Ladda resväg. LADDA RESVÄG öppnas. 3. Klicka på (Fler) > Ändra resväg i LADDA RESVÄG. 4. Klicka på (Radera resväg) till höger bredvid resvägen som du vill radera. 5. Bekräfta frågan Vill du verkligen radera alla resmål med Ja. Radera Sparade resvägar komplett 1. Öppna RESVÄGAR (se Öppna resvägsplanering, sid. 41). 2. Klicka på Ladda resväg. LADDA RESVÄG öppnas. 3. Klicka på (Fler) > Radera alla resvägar i LADDA RESVÄG. 4. Bekräfta frågan Vill du verkligen radera alla sparade resvägar med Ja. Anmärkning: Sparade resvägar som redan var installerade på din enhet när du köpte navigationssystemet raderas inte utan sparas i listan Återställa senaste resväg När du stänger resvägsplaneringen, sparas resvägen som visades senast RESVÄGSPLANERING med starpunkt och minst en resvägspunkt, automatikt som 'Senaste resväg'. Detta har fördelen att en ny planerad resväg eller ändringar i en sparad resväg inte går förlorade när du stänger resvägsplaneringen utan att ha sparat resvägen resp. ändringarna i resvägen. 1. Klicka på Ange resmål i NAVIGATION. ANGE RESMÅL öppnas. 2. Klicka på Resvägsplanering. RESVÄGAR öppnas. Klicka på Senaste resväg. RESVÄGSPLANERING öppnas. Startpunkten och resvägspunkten(erna) för senaste resväg anges Beräkna och visa resväg En planerad resväg kan även beräknas och visas på kartan utan GPSmottagning så att du kan skaffa dig en översikt över sträckan. Navigation

46 RESVÄGSPLANERING är öppet. Startpunkten och minst en resvägspunkt visas. Klicka på Visa resväg. Kartan öppnas i Resvägsförslag. Startpunkt och resvägspunkter anges med flaggor. Avståndet och beräknad körtid är angivet för varje etapp Simulera resväg Du kan även simulera en navigation av planerad resväg. Anmärkning: GPS-mottagning krävs inte för simuleringen. Endast den första etappen simuleras om du har en resväg med flera etapper. Anmärkning: Ikonen visas istället för en GPS-symbol om en simulering pågår (se GPS, sid. 18). Du har beräknat och visar en resväg. Kartan är öppen i Resvägsförslag. 1. Klicka på (Fler) > Simulering. Om du valt en resväg med bara en resvägspunkt och funktionen MyRoutes är aktiverad, uppmanas du att välja en resväg för simuleringen. Resvägen beräknas igen för simuleringen. 2. Klicka på knappen för resvägen för vilken du vill köra simuleringen. Ytterligare information om funktionen MyRoutes finns i kapitel MyRoutes på sid. 47. Avsluta simulering Simuleringen avslutas på samma sätt som en navigation. 1. Klicka i kartan för att öppna knapplisten. 2. Klicka på (Navigationsalternativ): eller (Navigation) i knapplisten. 3. Klicka på knappen Stopp simulering i övre vänster kant i displayen Resvägsförslag Du har beräknat och visar en resväg. Kartan är öppen i Resvägsförslag. Resmålet markeras med en flagga Navigation

47 Ytterligare information finns i kapitel Karta i Resvägsförslag på sid. 50. Resvägsprofil Resvägen beräknas enligt en resvägsprofil. Aktuell resvägsprofil visas i (Resvägsprofil) i kartans övre högra kant. Resvägsprofilerna tar hänsyn till egenskaper och specialfall för olika typer av trafik. En resvägsprofil för cyklar innehåller t.ex. inga motorvägar när resvägen beräknas men däremot gator där andra fordon är förbjudna. Dessutom beräknas en resvägsprofil med cykel enligt andra ankomsttider, t.ex. med en motorcykel. Anmärkning: När du väljer resvägsprofilten för fotgängare, startar en speciellt framtagen profil för fotgängare (se Navigation i Fotgängare, sid. 56). Klicka på (Resvägsprofil) om du vill välja en annan resvägsprofil. Ytterligare information finns i kapitel Resvägsprofiler på sid. 61. Anmärkning: Om du hämtar resvägar från en annan tillverkare än NAVIGON kan det hända att du inte kan ändra resvägsprofilen för denna resväg. MyRoutes Om funktionen MyRoutes är aktiverad, beräknar navigationssystemet upp till tre resvägar och visar dessa i olika färger (orange, grön, blå) samt ett nummer i kartan, beräkningen baseras på resvägsprofilen. Varje resväg har en egen ruta med samma nummer och symbol i samma färg. Navigationssystemet tar även hänsyn till ytterligare faktorer som t.ex. veckodag och tid, när ankomsttiden resp. körtiden beräknas men framför allt din bilkörning. Resvägen som motsvarar vald resvägsprofil markeras med MyRoute. Anmärkning: Även om funktionen MyRoutes är aktiverad, kan ibland endast en resväg eller ingen resväg beräknas till angivet resmål. I motsvarande knapp visas då Inga fler förslag. Navigation

48 Aktivera MyRoutes Du kan välja om flera resvägar kan väljas innan navigationen påbörjas. Klicka på (Fler) > Navigationsinställningar > Allmänt i NAVIGATION. Bestäm under Aktivera MyRoutes om funktionen MyRoutes skall vara tillgänglig eller inte (Ja eller Nej). Starta navigation Klicka på resvägens ruta när du vill använda resvägen. Om du har valt värdet På begäran i inställningen Optimera resväg, kan det hända att du får trafikmeddelande innan navigationen startar (se Optimera resväg: På begäran, sid. 70). GPS-mottagning saknas Följande meddelande visas när GPS-signalen är för svag: GPS-signal saknas. Navigationen startar automatiskt när GPS-mottagningen är tillräckligt stark. Följande alternativ finns: Vänta. Resvägen beräknas igen när GPS-mottagningen är tillräcklig för att bestämma positionen och navigationen startar. Klicka på Avbryt. Kartan öppnas i Resvägsförslag. 8 Arbeta med karta 8.1 Välj navigationskarta Varje land har en egen navigationskarta. En navigation kan göras genom flera länder på en kontinent om en genomgående resväg beräknas på alla sparade kartor. Navigationsenheten kan alltid bara hantera en karta över en kontinent, även om kartor med länder på andra kontinenter finns lagrade i navigationsenheten. Klicka på (Fler) > Navigationsinställningar > Kartvisning > Länder i i NAVIGATION, för att se vilka kartor som används för tillfället. Du kan även välja en annan kontinent om det finns kartor från länder på andra kontinenter på minneskortet i navigationsenheten. 8.2 Karta i Standard Kartan visas alltid i Standard när du inte navigerar, inte har beräknat en resväg och inte söker resmål i kartan. Kartan växlar själv till Standard vid följande förutsättningar: Färden börjar när NAVIGATION är öppet. Kartan växlar efter en stund Arbeta med karta

49 Du kommer fram till resmålet i läge Fordon. Öppna kartan så här: Klicka på (Visa karta) i knapplisten. Anmärkning: Om GPS-mottagningen inte är tillräcklig för att bestämma din position, visas din senaste position. Om denna heller inte är sparad i navigationssystemet, visas ett tomt kartavsnitt. Typiskt för denna vy är följande egenskaper: Din aktuella position visas i mitten av nedre delen (orange pil). Det visade kartavsnittet visar alltid hur du förflyttar dig så att positionen alltid visas i displayen. Kartans skala ändras beroende på din hastighet. Knapplist Knapplisten är gömd när kartan är i Standard för att kunna orientera sig enklare och snabbare. Displayen visas utan knappar och mera översiktligt. Klicka på valfri punkt i kartan för att visa knapplisten. Knapplisten döljs automatiskt efter en stund igen. Kartans alternativ i Standard 1. Klicka i kartan för att visa knapplisten. 2. Klicka på (Navigationsalternativ). Ett fönster med flera knappar öppnas där du har tillgång till de viktigaste funktionerna för kartan. Trafik: TRAFIK öppnas, här visas förekommande trafikmeddelande i listform (se TMC (Trafikmeddelanden), sid. 70). Dag/Natt: Växlar mellan Dag- och Nattläge. Arbeta med karta

50 MyReport: Öppnar MYREPORT. Öppnar ett fönster där du kan rapportera förändringar vad gäller trafikövervakningsanläggningar och trafikens omledning direkt till NAVIGON. 2D/3D: Växlar mellan 2D och 3D. Landsinfo: Ett fönster de viktigaste trafikbestämmelser för landet där du befinner dig, öppnas (t.ex. hastighetsgränser, promillegränser osv.). Resvägsprofil: Öppnar RESVÄGSPROFILER. Här visas alternativen för resvägens beräkning, här kan du göra ändringar. Spara position: Öppnar RESMÅLETS NAMN. Här kan du spara din aktuella position med ett namn i listan FAVORITER. GPS-status: GPS-STATUS öppnas. Här kan du se uppgifter om GPSmottagningen. Du kan även spara uppgifterna för din aktuella position (se GPS-status Spara aktuell position, sid. 69). 8.3 Karta i Resvägsförslag Du har angivit ett resmål och klickat på Starta navigation. - eller - Du har planerat eller laddat en resväg och klickat på Visa resväg. Kartan öppnas i Resvägsförslag. 1 Om funktionen MyRoutes är aktiverad, visar kartan upp till tre resvägar i olika färger (orange, grön, blå) och med nummer. I de flesta fall visas endast en resväg: Funktionen MyRoutes är inaktiverad (se MyRoutes, sid. 37). Du har planerat en resväg med mer än en resvägspunkt Arbeta med karta

51 En resvägsprofil med hastighetsprofil Fotgängare är aktiv. 2 Resmålet markeras med en flagga. Startpunkt och varje resvägspunkt är markerad med flagga om du visar en planerad eller laddad resväg. Körsträckan och beräknad körtid visas för varje etapp när en resväg med flera etapper visas. 3 Aktuell position visas (orange pil). Om du visar en planerad eller laddad resväg och den angivna startpunkten inte är din aktuella position, kan det förekomma att aktuell position inte visas. 4 Aktuell resvägsprofil visas i (Resvägsprofil). Ikonen förtydligar förflyttningens typ som ligger till grund för profilen (se Resvägsprofiler, sid. 61). Klicka på symbolen för att välja en annan resvägsprofil. 5 Varje resväg (orange, grön, blå) har en egen ruta med samma nummer och symbol i samma färg. Beräknad ankomsttid, hela körsträckan och beräknad körtid för respektive resväg visas. Om trafikmeddelanden föreligger för resvägen och värdet På begäran är valt för inställningen Optimera resväg, visas antalet meddelanden i en liten trafikskylt i knappen. Förekommande hinder längs resvägen visas även. Resvägen som motsvarar vald resvägsprofil markeras med MyRoute. En resväg visas endast när funktionen MyRoutes inte är aktiverad. Navigationen startar med respektive resväg när du klickar i rutan. Klicka på (Resvägsprofil) (se bild, punkt 4) för att välja en annan resvägsprofil. Klicka på knappen för resvägen (se figur, punkt 5) för att starta navigationen du vill använda. Resvägen måste eventuellt beräknas igen om du visar en planerad eller laddad resväg. Din aktuella position förekommer nu som startpunkt. Navigationen utförs till första angivna resvägspunkt. Klicka på (Visa på karta) för att visa den beräknade resvägen(arna) i kartan. Arbeta med karta

52 8.4 Karta i Navigation Hur du tar dig fram till ditt resmål, beror på olika faktorer (vald resvägsprofi, aktuell position, typ av resvägsplanering osv.). Ditt navigationssystem väljer automatiskt den bästa typen av resväg Navigation i Fordon Navigationen startades efter att resvägen visades i Resvägsförslag. Kartan öppnas i Navigation. 1 Om information finns för skyltar som du skall följa, visas detta i övre displaykanten. Klicka på indikeringen för att inaktivera skyltarna. 2 Öppnar POIs längs resvägen (se POIs längs resvägen, sid. 67). Om en skylt visas, (se punkt 1) eller ett nytt trafikmeddelande (se punkt 7), visas inte denna symbol. 3 Här visas eventuellt gällande hastighetsbegränsning. 4 Resvägen är markerad i i orange färg. 5 Det lilla pilfältet visar nästkommande manöver när flera manöver skall utföras i rad. 6 Det stora pilfältet visar vägen till nästa korsning, där du skall svänga av. Under visas avståndet till denna korsning Arbeta med karta

53 När du närmar dig korsningen visas en balk förutom avståndet: Ju fler gula punkter, desto närmare korsningen befinner du dig. Om du inte behöver svänga av, visas en rak pil med avståndet hur länge du skall följa vägen. Klicka på det stora pilfältet för att upprepa aktuellt giltig köranvisning. Köranvisningar visas även, där du kan reglera volymen för köranvisningarna (se Volym, sid. 54). 7 Trafikhinder visas i displayens övre kant när det finns ett trafikmeddelande för din resväg och knappen Trafikmeddelanden visas (se punkt 8). Klicka på (Stäng) för att dölja fältet. 8 Trafikmeddelanden visas tillsammans med Trafikhinder när det finns ett hinder för din resväg (se punkt 7). Om ett avstånd visas i knappen, finns ingen beräknad omväg runt trafikhindret. Klicka på Trafikmeddelanden för att öppna fönstret TRAFIKHINDER (se Optimera resväg: På begäran, sid. 70). Här visas ett kartavsnitt med det avsnitt som meddelandet gäller samt en alternativ omväg. Om ett avstånd saknas, beräknas en omväg och alla hinder på vägen som medför tidsförlust undviks. Klicka på Trafikmeddelanden. Ett meddelande visas att resvägen redan är anpassad. Klicka på Detaljer för att öppna fönstret TRAFIK (se Ange trafikmeddelanden, sid. 73). Ytterligare information finns i kapitel TMC (Trafikmeddelanden) på sid Parkera visas när du närmar dig ditt resmål. Om du klickar på knappen Parkera, öppnas ALTERNATIV och du har två möjligheter: Du kan välja parkeringsplats från vilken du kan fortsätta till fots. När du har parkerat kan du spara aktuell position och fortsätta att navigera till fots fram till ditt resmål. Ytterligare information om Parkera finns i kapitel Parkera i närheten av resmålet på sid. 64. Arbeta med karta

54 10 Framför många korsningar slocknar informationen i punkt 11, och 12. Istället visas vilket körfält du använder. Klicka på fältet för att dölja körfältsinformationen. 11 Här anges höjden över havet och aktuell hastighet. 12 Totalt visar resterande avstånd till resmålet och beräknad ankomsttid. Klicka på ankomsttiden om du vill visa beräknad körtid istället. Klicka en gång till på informationsrutan om du vill visa beräknad ankomsttid. 13 Om du navigerar med en resväg som innehåller flera etapper, visas resterande avstånd till nästa etappmål och beräknad ankomsttid i Etapp. Klicka på ankomsttiden om du vill visa beräknad körtid istället. Klicka en gång till på informationsrutan om du vill visa beräknad ankomsttid. 14 I det övre gatufältet visas namnet på gatuavsnittet du skall köra på härnäst. 15 I det undre gatufältet visas namnet på gatuavsnittet du just befinner dig på. 16 Aktuell position visas på kartan (orange pil). Kartavsnittet förändras hela tiden och placerar aktuell position på kartan. Anmärkning: Indikeringen av ovan nämnda områden kan konfigureras. Klicka i knapplisten på (Navigationsalternativ) > (Fler) > Navigationsinställningar. Vissa funktioner är endast tillgängliga när motsvarande information finns i kartmaterialet. Klicka på (Sök resmål) för att visa kartan i Sök resmål (se Karta i Sök resmål, sid. 58). Knapplist Knapplisten är gömd när kartan är i Navigation för att kunna orientera sig enklare och snabbare. Klicka på valfri punkt i kartan för att visa knapplisten. Knapplisten döljs automatiskt efter en stund igen. Volym Volymen för köranvisningarna i kan även ställas in under pågående navigation. 1. Klicka på det stora pilfältet som visas i undre vänster kant i displayen under pågående navigation (se bild Navigation i Fordon, punkt 6) Arbeta med karta

55 Volymlisten Köranvisningar öppnas. Den innehåller tre knappar för att anpassa volymen: (Volym av/på), (Sänk), (Höj). 2. Klicka på (Volym) igen eller vänta ett par sekunder. Volymindikeringen stängs. Anmärkning: Du reglera volymen när som helst på följande sätt: Klicka på (Navigationsalternativ) eller (Navigation) i knapplisten. Klicka sedan på (Volym) i övre höger kant i displayen för att öppna volymlisten. Reality View Kartan växlar till Reality View, om du närmar dig en av följande punkter på en motorväg: Ett motorvägskors Ett motorvägskors med tre avfarter Avfarten du skall lämna motorvägen med Reality View visar tydligt förekommande skyltar och vilka körfält du skall följa. Läget förblir oförändrat tills du passerat visad plats. Därefter växlar kartan till Navigation igen. Klicka i kartan på valfri punkt för att växla tillbaka till Navigation tidigare om du vill. Arbeta med karta

56 Anmärkning: Reality View är inte tillgänglig i alla motorvägskors. Tillgängligheten beror på använt kartmaterial Navigation i Fotgängare Detta läge aktiveras när du valt en resvägsprofil för fotgängare. Denna profil visas med symbolen (Fotgängare). Navigationen startades efter att resvägen visades i Resvägsförslag. Du får en resvägsförslag som beräknas enligt det digitaliserade vägnätet. Dessutom visas även i vilken riktning ditt resmål befinner sig. Om du lämnar den föreslagna vägen, t.ex. för att gå genom en vacker parkväg, visas fortfarande i vilken riktning ditt resmål ligger. Observera: Du får inte navigationsanvisningar. Du får dock ett meddelande när du närmar dig resmålet. Det visade kartavsnittet visar alltid hur du förflyttar dig så att positionen alltid visas i displayen. Resvägen beräknas inte på nytt om du lämnar den beräknade resvägen. Om du använder en resväg och har flera resvägspunkter, startar navigationen till nästa resvägspunkt direkt efter meddelandet. Trafikmeddelanden berörs inte. Anmärkning: Se till att hålla enheten i handen på sådant sätt att den övre delen inte är övertäckt när enheten befinner sig i fotgängarläge. GPS-mottagaren sitter i den övre delen och en skymd mottagare kan påverka GPS-mottagningen Arbeta med karta

57 1 Riktningen i vilken målet ligger, visass (röd triangel). 2 Tillryggalagd sträcka visas med i grön färg. 3 Kompassen visar var norr ligger. 4 Här visas skalan för visat kartavsnitt. Linjalens längd motsvarar visat avstånd. 5 Aktuell position visas (orange pil). Du kan se i vilken riktning du rör dig. 6 Resvägen som beräknades enligt det digitaliserade vägnätet, är markerat med i orange färg. 7 I detta fält visas resterande avstånd till målet (luftlinje). Hantera karta Zooma ut: Det visade kartavsnittet blir större, men detaljerna syns sämre. Zooma in: Det visade kartavsnittet blir mindre, men detaljerna syns bättre. Centrera position: Du kan flytta på kartavsnittet i fotgängarläge för att kunna se runt omkring. Din aktuella position kanske inte längre syns i kartan då. Klicka på rutan Centrera position om din aktuella position inte längre syns i kartan. Aktuell position visas i kartan igen. Beräkna ny resväg: Räknar om resvägen. Använd denna funktion om du har kommit för långt bort från beräknad resväg och vill ha ett nytt resvägsförslag Kartans alternativ i Navigation 1. Klicka i kartan för att visa knapplisten. 2. Klicka på (Navigationsalternativ). Ett fönster med flera knappar öppnas där du har tillgång till de viktigaste funktionerna för kartan. Anmärkning: Alla här nämnda alternativ är inte tillgängliga i alla kartlägen. Funktionerna Trafik, Spärr och MyRoutes är t.ex. inte tillgängliga i kartläge Fotgängare. Trafik: TRAFIK öppnas, här visas förekommande trafikmeddelande i listform (se TMC (Trafikmeddelanden), sid. 70). Arbeta med karta

58 Dag/Natt: Växlar mellan Dag- och Nattläge. Spärr: Öppnar fönstret SPÄRR där du kan spärra ett vägavsnitt som ligger framför dig, dvs. resvägen beräknas förbi detta avsnitt, t.ex. om du får meddelande om köbildning på vägavsnittet (se Spärr, sid. 70). Hoppa över nästa resmål: Klicka på denna knapp för att hoppa över nästa resvägspunkt. Denna knapp är endast aktiv om minst 2 resvägspunkter ligger framför dig i resvägen (se Resvägar med etapper, sid. 41). MyReport: Öppnar MYREPORT. Öppnar ett fönster där du kan rapportera förändringar vad gäller trafikövervakningsanläggningar och trafikens omledning direkt till NAVIGON. Parkera: Startar en sökningen efter parkeringsplatser i närheten av resmålet. När du har valt en parkeringsplats, kan du navigera dit. MyRoutes: Öppnar kartan i Resvägsförslag. Du ser upp till dre olika förslag hur du kan fortsätta. Välj en av de föreslagna resvägarna. 2D/3D: Växlar mellan 2D och 3D. Landsinfo: Ett fönster de viktigaste trafikbestämmelser för landet där du befinner dig, öppnas (t.ex. hastighetsgränser, promillegränser osv.). Resvägsprofil: Öppnar RESVÄGSPROFILER. Här visas alternativen för resvägens beräkning, här kan du göra ändringar. Spara position: Öppnar RESMÅLETS NAMN. Här kan du spara din aktuella position med ett namn i listan FAVORITER. GPS-status: GPS-STATUS öppnas. Här kan du se uppgifter om GPSmottagningen. Du kan även spara uppgifterna för din aktuella position (se GPS-status Spara aktuell position, sid. 69) Avsluta navigation Navigationen avslutas i alla lägen på samma sätt: 1. Klicka i kartan för att öppna knapplisten. 2. Klicka på (Navigationsalternativ) eller (Navigation) i knapplisten. 3. Klicka på knappen Avsluta navigationen i övre vänster kant i displayen. 8.5 Karta i Sök resmål Kartan är alltid i läge Sök resmål när det visas en list med knappar för att ändra kartavsnitt och knappen Sätt mål resp. Ta bort mål i undre kanten i displayen Arbeta med karta

59 Ytterligare information om hur man väljer ett resmål i kartan finns i kapitel Bestämma resmål på kartan på sid. 35. Kartan förändras inte under pågående färd. Kartan är alltid riktad med norrut uppåt Ändra kartavsnitt Följande möjligheter är tillgängliga för att söka och visa resmål och annan information i kartan: Med fingret: Du kan flytta kartan i valfri riktning med fingret. Med knappar i undre kanten i displayen: Zooma ut: Det visade kartavsnittet blir större men detaljerna syns sämre. Zooma in: Det visade kartavsnittet blir mindre, men detaljerna syns bättre. Hela resvägen: Denna knapp syns endast om en resväg redan är beräknad. Klicka på denna knapp för att visa hela resvägen i kartan. Knappen Visa valt resmål visas istället om ingen resväg har beräknats. Visa valt resmål: Denna knapp syns endast om en resväg inte är beräknad. Klicka på denna knapp om du har flyttat kartavsnittet och du inte ser det redan satta resmålet. Satt resmål visas centrerat på kartan. Arbeta med karta

60 8.5.2 Sätt mål Aktuell position: Placerar kartavsnittet på sådant sätt att den aktuella positionen visas centrerat på kartan. 1. Klicka på den punkt i kartan som du vill ange som målpunkt. Punkten som du klickat på visas centrerat på kartan. 2. Klicka på Sätt mål. Målet visas på kartan med en nål ( ). Resmålets geografiska koordinater eller motsvarande adress visas i Destinationsinfo. Knappen Ta bort mål visas nu istället för knappen Sätt mål. 3. Klicka på Destinationsinfo. RESMÅL öppnas. Följande alternativ finns: 4. Klicka på Starta navigation för att navigera till vald målpunkt. - eller Flytta målpunkt Klicka på (Parkera) för att starta navigationen till en parkeringsplats i närheten av resmålet och navigera dit. Du kan flytta ett resmål som du satt i kartan till en annan punkt. Dra nålen till önskad position. - eller - Klicka på den punkt i kartan som du vill ange som målpunkt Radera målpunkt Du kan ångra ett satt resmål när som helst. Klicka på knappen Ta bort mål för att radera satt målpunkt. Du kan välja en ny målpunkt som beskrivet under Sätt mål Arbeta med karta

61 9 Praktiska funktioner 9.1 Resvägsprofiler Användarmanual NAVIGON 42 Easy 42 Plus 42 Premium Resvägsprofilerna bestämmer egenskaper och specialfall som avser beräknngen av resvägar för olika typer av trafik. En resvägsprofil för cyklar innehåller t.ex. inga motorvägar när resvägen beräknas men däremot gator där andra fordon är förbjudna. Dessutom beräknas andra ankomsttider för en cykel än t.ex. med en motorcykel Inställning av resvägsprofiler En resvägsprofil innehåller flera inställnngar: Hastighetsprofil: Bestämmer typ av trafikfordon (t.ex. Cykel, Fotgängare, Bil,...). Resvägstyp: Bestämmer resvägen som skall beräknas (t.ex. Bäst resväg, Snabb resväg,...). Motorvägar, Färjor, Gator för boende: Bestämmer om denna typ av vägar skall användas. Avgiftsbelagda vägar: Bestämmer om plakettpliktiga eller avgiftsbelagda vägar skall användas vid resvägsberäkningen. Klicka på (Ändra). AVGIFTSBELAGDA VÄGAR öppnas. Anpassa inställningarna efter dina behov (Ja, Nej, Fråga alltid) (se även Konfigurera navigationssystemet, sid. 94). Om du aktiverat inställningen Fråga alltid, kommer du att få en fråga om avgiftsbelagda eller plakettpliktiga vägar skall användas, om dessa kan förekomma i resvägen. Varje inställning har knappen (Hjälp). Klicka på knappen för att se ytterligare förklaring om inställningen. Antalet möjliga inställningar beror på vald hastighetsprofil. Hastighetsprofilen Fotgängare innehåller t.ex. inte inställningen Motorvägar och Avgiftsbelagda vägar NAVIGONs grundprofil Det finns redan en grundprofil för varje hastighetsprofil. Cykel Fotgängare Lastbil Praktiska funktioner

62 Motorcykel Bil Grundprofilens hastighetsprofil kan inte ändras. De övriga inställningarna kan anpassas enligt personliga behov. Grundprofiler kan inte heller döpas om eller raderas. Du kan skapa egen resvägsprofiler, t.ex. för att ha olika profiler i olika fordon Skapa ny resvägsprofil Du kan skapa egna resvägsprofiler. Detta kan t.ex. vara bekvämt om du har två bilar och bara en av dem har plakett för motorvägar i Österrike. 1. Klicka på (Navigationsalternativ) > Resvägsprofil i knapplisten. RESVÄGSPROFILER öppnas. 2. Klicka på (Fler) > Ändra. 3. Klicka på (Kopiera) till höger bredvid resvägsprofilen som du vill använda som bas för den nya profilen. 4. Ange ett namn för den nya resvägsprofilen i RESVÄGSPROFILENS NAMN. 5. Klicka på Spara. 6. Anpassa resvägsprofilen efter personliga behov. 7. Klicka på OK. Den nya resvägsprofilen visas i ÄNDRA. 8. Klicka på OK. Den nya resvägsprofilen visas i listan RESVÄGSPROFILER Välja resvägsprofil 1. Klicka på (Navigationsalternativ) > Resvägsprofil i knapplisten. RESVÄGSPROFILER öppnas. 2. Klicka på resvägsprofilens namn som du vill använda. 3. Klicka på OK Organisera resvägsprofiler Resvägsprofiler som användaren själv skapat kan ändras, döpas om och raderas Praktiska funktioner

63 Ändra resvägsprofil 1. Klicka på (Navigationsalternativ) > Resvägsprofil i knapplisten. RESVÄGSPROFILER öppnas. 2. Klicka på (Lista) bredvid resvägsprofilen som du vill ändra. 3. Gör önskade inställningar. 4. Klicka på OK. Inställningen Avgiftsbelagda vägar består av flera inställningar. Du kan t.ex. bestämma om plakettpliktiga motorvägar skall användas för navigationen i varje land. 1. Klicka på (Ändra) bredvid inställningen Avgiftsbelagda vägar. AVGIFTSBELAGDA VÄGAR öppnas. 2. Anpassa inställningarna efter dina behov (Ja, Nej, Fråga alltid). Om du aktiverar inställningen Fråga alltid, kommer du att få en fråga om avgiftsbelagda eller plakettpliktiga vägar skall användas, när sträckan går via denna typ av vägar. Du kan även bestämma denna inställning för framtida resvägar. Döpa om resväg 1. Klicka på (Navigationsalternativ) > Resvägsprofil i knapplisten. RESVÄGSPROFILER öppnas. 2. Klicka på (Fler) > Ändra. 3. Klicka på (Döpa om) bredvid resvägsprofilen som du vill döpa om. 4. Ange det nya namnet för resvägsprofilen. 5. Klicka på Spara. Anmärkning: Grundprofiler kan inte döpas om. Radera resvägsprofil 1. Klicka på (Navigationsalternativ) > Resvägsprofil i knapplisten. RESVÄGSPROFILER öppnas. 2. Klicka på (Fler) > Ändra. 3. Klicka på (Radera) bredvid resvägsprofilen som du vill radera. 4. Ett dialogfönster uppmanar dig att bekräfta raderingen. Praktiska funktioner

64 5. Klicka på Ja. Anmärkning: Grundprofiler kan inte raderas. 9.2 Skärmdumpar Du har möjlighet att göra och spara skärmdumpar av visad display Aktivera skärmdumpar 1. Klicka på (Fler) > Systeminställningar > Allmänt > Aktivera skärmdumpar i NAVIGATION. 2. Välj om du vill aktivera skärmdumpar (Ja) eller (Nej) Skapa skärmdumpar (Skärmdumpar) visas i displayens högra undre kant. Klicka på (Skärmdumpar). Displayen sparas som grafik. bilden. (Skärmdumpar) visas inte i Skärmdumparna sparas i mappen \ScreenShots. Denna mapp kan finnas i navigationsenhetens interna minne, på det inlagda minneskortet eller i båda minnena. 9.3 Parkera i närheten av resmålet (Parkera) visas i displayen när du närmar dig ditt resmål. Denna ruta visas även när du nått målet så länge du befinner dig i närheten av målet och kartan inte stängs. Följande situationer är tänkbara: Vidare till fots Du ser en parkeringsplats, parkerar ditt fordon och vill fortsätta till fots. 1. Klicka på (Parkera). ALTERNATIV öppnas. 2. Klicka på Fotgängarläge. Följande meddelande visas: Din aktuella position har sparats. Den finns i 'Favoriter' som 'Mitt fordon'. Detta gör att du lättare kan hitta ditt fordon. 3. Klicka på OK Praktiska funktioner

65 Fordonets position visas i kartan med en flagga med stjärna. Navigationen fortsätter i Fotgängare mot målet. Sök parkeringsplats Du vill hitta en parkeringsplats i närheten av målet. Därifrån vill du sedan fortsätta till fots. 1. Klicka på (Parkera). ALTERNATIV öppnas. 2. Klicka på Parkera i närheten. PARKERA I NÄRHETEN öppnas. Det innehåller en lista över tillgängliga parkeringsplatser med avstånd i förhållande till målet. 3. Klicka på parkeringsplatsen där du vill parkera. INFORMATION öppnas. Ytterligare information om denna parkeringsplats visas. 4. Klicka på Etappmål. 5. Resvägen beräknas igen. Sedan startar navigationen till vald parkeringsplats. När du kommit fram visas följande meddelande: Din aktuella position har sparats. Den finns i 'Favoriter' som 'Mitt fordon'. Detta gör att du lättare kan hitta ditt fordon. 6. Klicka på OK. Fordonets position visas i kartan med en flagga med stjärna. Navigationen fortsätter i Fotgängare mot målet. Tillbaka till resmål Du har nått ditt mål. Navigationen är avslutad. Av någon anledning har du dock kört vidare, kanske för att du inte hittat någonstans att stanna. Nu vill du tillbaka till resmålet. 1. Klicka på (Parkera). 2. Klicka på Senaste resmål. Navigationen utförs nu i motsvarande resvägsprofil tillbaka till det ursprungliga resmålet. NAVIGON Clever Parking: Aktuell informationen om parkeringsmöjligheter Vissa parkeringsmöjligheter är markerade med en liten stjärna (t.ex. ). Ytterligare information om denna parkering finns tillgänglig, t.ex. öppettider eller antalet platser för handikappade eller för kvinnor. Praktiska funktioner

66 Denna information finns tillgänglig för fler och fler parkeringsmöjligheter. Regelbunden uppdatering av denna information finns att köpa via programmet NAVIGON Fresh. NAVIGON Fresh kan hämtas gratis på Speciella funktioner på en resväg med flera etapper Du navigerar längs en resväg med flera etapper. Det är minst en etapp kvar efter ditt aktuella mål Du låter enheten visa dig målet med ovannämnda funktioner i läget Fotgängare. Knappen (Du har nått målet) visas i vänster kant i displayen när du närmar dig detta mål. Följande situationer är tänkbara: Tillbaka till fordon Du vill tillbaka till bilen för att nå målet för nästa etapp. 1. Klicka på (Du har nått målet). ALTERNATIV öppnas. 2. Klicka på Tillbaka till fordon. Navigationen leder dig nu till den plats där du ställde bilen i läget Fotgängare. Knappen (Du har nått fordonet) visas i vänster kant i displayen när du närmar dig bilen. 1. Sätt dig i bilen och placera navigationsenheten i sin hållare. 2. Klicka på (Du har nått fordonet). Navigationen utförs nu i motsvarande resvägsprofil tillbaka till målet för nästa etapp. Hoppa över aktuellt resmål Du har gått tillbaka till bilen utan navigationshjälp. Nu vill du köra vidare till målet för nästa etapp. 1. Sätt dig i bilen och placera navigationsenheten i sin hållare. 2. Klicka på (Du har nått målet). ALTERNATIV öppnas. 3. Klicka på Hoppa över aktuellt resmål. Navigationen utförs nu i motsvarande resvägsprofil tillbaka till målet för nästa etapp Praktiska funktioner

67 Anmärkning: Funktionen Hoppa över aktuellt resmål kan du även använda om du vill fortsätta färden med en annan bil. 9.4 MyBest POI: POIs längs resvägen Anmärkning: Denna funktion är endast tillgänglig under pågående navigation i Fordon (se Navigation i Fordon, sid. 52). Du kan bestämma 3 kategorier för POIs för funktionen POIs längs resvägen. POIs som ligger längs resvägen och som motsvarar en av dessa kategorier kan visas under pågående navigation och väljas som etappmål Visa POIs längs resvägen 1. Klicka på (POIs längs resvägen) som visas uppe till vänster i kartan (se punkt 2 i Navigation i Fordon, sid. 52). POIs längs resvägen öppnas. Ikonerna för de 3 angivna kategorierna för POIs visas. Avståndet till nästa POI visas för varje kategori. Den oranga lilla triangel bredvid resvägen visar dessutom om POIn befinner sig till höger ( ) eller vänster ( ) i körriktningen. Anmärkning: POIs längs resvägen stängs igen efter ett par sekunder. Klicka på (Lås fönster) om fältet skall vara öppet konstant. Fältet ändras till (Fönstret låst). 2. Klicka på en av kategorierna för att visa en lista med ytterligare POIs. POIS LÄNGS RESVÄGEN öppnas. Praktiska funktioner

68 1 I displayens högerkant visas ikoner för kategorierna, där POI finns tillgängliga. Ikonen för aktuellt vald kategori är markerad. Klicka på ikonen för kategorin, vars POIs du vill visa. 2 Listan innehåller nästa 5 befintliga POIs i angiven kategori på resvägen, fallande efter avstånd (luftlinje). 3 En liten orange triangel i displayens vänstra kant visar om respektive mål ligger till höger ( ) eller vänster ( ) i körriktningen. 4 (endast NAVIGON 42 Premium): När funktionen Röststyrning är aktiverad kan du även starta navigationen till en POI med röststyrning. Funktionen Röststyrning är inte tillgänglig för varje språk. 5 Ytterligare information kan visas för varje POI i listan. Klicka på (Information) till höger bredvid motsvarande POI (se även Resmålsinfo, sid. 33) Navigera till ett av resmålen Klicka på POIn du vill navigera till. Angivet resmål anges som första etappmål. Resvägen beräknas igen. När du kommit fram till etappmålet, kan du sedan fortsätta att navigera till ditt ursprungliga resmål Bestämma kategorier Du kan ställa in, vilka 3 kategorier resp. underkategorier för POI som skall vara tillgängliga längs resvägen. 1. Öppna listan POIS LÄNGS RESVÄGEN. 2. Klicka på (Fler) > Bestäm kategorier i POIS LÄNGS RESVÄGEN. INSTÄLLNINGAR: POIS LÄNGS RESVÄGEN öppnas Praktiska funktioner

69 3. Klicka på (Lista) bredvid den kategori du vill ändra. En lista över alla tillgängliga kategorier för POI öppnas. 4. Välj en kategori. Om det finns underkategorier i en kategori, visas dessa till vänster bredvid (Lista). Klicka där för att visa underkategorierna och ändra vid behov. Som standard är alla underkategorier i en kategori valda. Välj önskade underkategorier och klicka på OK. Du kan snabbt inaktivera resp. aktivera alla underkategorier genom att klicka på den övre punkten Alla kategorier i listan. 5. Klicka på OK för att stänga listan med kategorier. INSTÄLLNINGAR: POIS LÄNGS RESVÄGEN öppnas. 6. Klicka på OK. 7. POIS LÄNGS RESVÄGEN öppnas. Om det finns POIs längs resvägen i den valda kategorin, visas dessa redan i listan. 8. Klicka på (Tillbaka) för att stänga listan. Kartan öppnas. 9.5 GPS-status Spara aktuell position I GPS-STATUS visas en överblick av den information som navigationssystemet hämtar resp. beräknar ur mottagna GPS-signaler. Klicka på (Navigationsalternativ) > GPS-status i knapplisten. På vänster sida ser du ett kartavsnitt där din aktuella position visas i mitten av avsnittet. Om du flyttar på dig förändras även kartavsnittet i förhållande till din aktuella position. I höger sida visas adressuppgifterna för din aktuella position och uppgifter om aktuell GPS-status. GPS-uppgifterna uppdateras konstant, adressuppgifterna är dock uppgifterna för din position när du öppnade fönstret. Spara position Aktuell position kan sparas i FAVORITER. 1. Klicka på Spara position i GPS-STATUS. RESMÅLETS NAMN öppnas. 2. Ange resmålets namn. 3. Klicka på Spara. Praktiska funktioner

70 9.6 Spärr Häv spärr Du kan spärra ett vägavsnitt som ligger framför dig, dvs. resvägen beräknas förbi detta avsnitt, t.ex. om du får meddelande om köbildning på vägavsnittet. Anmärkning: Spärren gäller endast för aktuell navigation. Vid nästa navigation är den inte längre aktiv. Navigation pågår. Kartan är öppen i Navigation. 1. Klicka på (Navigationsalternativ) > Spärr i knapplisten. SPÄRR öppnas. Den innehåller rutor för olika avståndsuppgifter. 2. Ange vilket avstånd du vill spärra. Anmärkning: Om du befinner dig på en motorväg, börjar omvägen vid nästa utfart. Rutorna anger fram till vilken påfart spärren gäller. Resvägen beräknas igen. Det spärrade vägavsnittet undviks. Det är markerat i röd färg på kartan. Klicka på (Navigationsalternativ) > Häv spärr i knapplisten. Spärren är borttagen och resvägen beräknas igen. 9.7 TMC (Trafikmeddelanden) Navigationssystemet har alltid tillgång till aktuella trafikmeddelanden, tack vare den integrerad TMC-mottagaren. Resvägen kan ändras dynamiskt för att t.ex. köra förbi en köbildning. Anmärkning: TMC är gratis i många europeiska länder. I vissa länder finns även betaltjänsten PremiumTMC (som extrafunktion eller endast denna funktion), vilken är betydligt snabbare och mer aktuell. PremiumTMC-tjänster finns att teckna via vår webbplats Du kan bestämma om resvägen skall anpassas Automatiskt, På begäran eller Aldrig. Denna inställning påverkar även trafikmeddelanden Optimera resväg: På begäran Trafikhinder visas i övre displaykant om ett nytt trafikmeddelande gäller din resväg under pågående navigation Praktiska funktioner

71 Det innehåller all viktig information om trafikhindret i översikt. Till höger nere ser du hur många meddelanden som gäller för din resväg och vilken av dessa meddelanden som just visas. Klicka på Trafikhinder för att visa nästa meddelande. Klicka på (Stäng) för att dölja fältet. Samtidigt visas knappen Trafikmeddelanden. Den visar avståndet till nästa meddelade trafikstörning och den förmodade tidsförlusten pga av detta meddelande. Tidsförlusten visas även med knappens färg. (Röd): Avsevärd tidsförlust (mer än 20 minuter). (Gul): Medelmåttlig tidsförlust (5-20 minuter). (Ingen färg): Liten tidsförlust (mindre än 5 minuter). Anmärkning: Du kan konfigurera om endast trafikhinder med mer än 20 minuters tidsförlust skall visas eller även sådana med lägre tidsförlust (se Inställningar (Trafikmeddelanden) under Visa trafikmeddelanden, sid. 78). Klicka på (Trafikmeddelanden). TRAFIKHINDER öppnas. Fönstret visar ett kartavsnitt med det avsnitt som meddelandet gäller och den anpassade resvägen för att köra förbi trafikhindret. Dessutom visas information om den anpassade resvägen (sparad tid, omvägens längd, ankomsttid). Klicka på Ja om du vill fortsätta färden på den anpassade resvägen. Klicka på Nej om du vill fortsätta färden på den aktuella resvägen. Praktiska funktioner

72 Klicka på Detaljer för att öppna fönstret TRAFIK (se Ange trafikmeddelanden, sid. 73). Klicka på (Visa på karta) för att expandera kartan över hela displayen. Klicka på igen. (Tillbaka) i kartvy för att öppna TRAFIKHINDER Anmärkning: TRAFIKHINDER öppnas även där du börjar en ny navigation och det redan finns trafikmeddelanden för resvägen. Häva trafikmeddelande Det kan förekomman att ett trafikmeddelande hävs för vilken en omväg redan har beräknats, kanske för att kön inte längre finns eller en spärrad sträcka inte längre är spärrad. Navigationssystemet kontrollerar i detta fall om det lönar sig att köra tillbaka till den ursprungliga resvägen. Knappen (Trafikmeddelande upphävt) visas i detta fall. Klicka på (Trafikmeddelande upphävt) för att öppna TRAFIKHINDER (se ovan). Du kan besluta om du vill använda den ursprungliga resvägen (Ja) eller (Nej). Om du inte klickar på (Trafikmeddelande upphävt) leds du automatiskt tillbaka till den ursprungliga resvägen efter ca. 15 sekunder Optimera resväg: Automatiskt Om ett nytt trafikmeddelande för din resväg anges under navigationen, leds du förbi trafikhindret automatiskt om detta förkortar restiden med acceptabla omständigheter. Annars ignoreras trafikmeddelandet. Trafikhinder visas i övre displaykanten om en omväg har beräknats. Det innehåller all viktig information om trafikhindret i översikt. Till höger nere ser du hur många meddelanden som medförde en ändrad resväg och vilken av dessa meddelanden som just visas. Ikonen (Undvik) visar att omvägen gick förbi dessa trafikhinder. Klicka på Trafikhinder för att visa nästa meddelande. Klicka på (Stäng) för att dölja fältet Praktiska funktioner

73 Knappen (Trafikmeddelanden) visas så länge det finns trafikmeddelande som gäller din resväg. Den visar att resvägen anpassas automatiskt av navigationssystemet. Klicka på (Trafikmeddelanden). Följande meddelande visas: Klicka på OK för att stänga meddelandet. Klicka på Detaljer för att öppna fönstret TRAFIK (se Ange trafikmeddelanden, sid. 73) Ange trafikmeddelanden Du kan även visa aktuellt förekommande trafikmeddelanden när som helst. Klicka på (Navigationsalternativ) > Trafik i knapplisten. TRAFIK öppnas. Du kan bläddra i listan med (Upp) resp (Ned). Klicka på (Tillbaka) för att stänga TRAFIK igen. Praktiska funktioner

74 1 Knappen Filter visar hur många trafikmeddelanden som förekommer totalt, vilken typ av trafikmeddelanden som listas och hur många meddelanden av denna typ som förekommer. Klicka på Filter för att bestämma vilka meddelanden som skall visas (se Filtrera trafikmeddelanden, sid. 75). 2 Om ett nytt trafikhinder uppstår som gäller din resväg, markeras detta med NEW 3 Denna markering visar om respektive meddelande kommer från en PremiumTMC-tjänst. 4 Här visas hur allvarlig hindret är: Röd: Aktuell vägsträcka har ett hinder eller kan endast passeras med omfattande tidsförlust (mer än 20 minuter). Det kan t.ex. innebära köer eller att ett av flera körfält endast används. Gul: Sträckan kan passeras men det finns risk för omfattande försening (5-20 minuter). Det kan t.ex. innebära långsamma köer. Ingen färg: Hindret är inte omfattande (tidsförlust lägre än 5 minuter. Det kan t.ex. innebära långsam trafik på en kort sträcka när nödstoppspunkter inte är tillgängliga eller att parkeringsplatser är spärrade. 5 Här visas hur långt från hindret du befinner dig. Om hindret inte ligger på din resväg eller om systemet redan beräknat en omväg förbi detta hinder, visas avståndet i luftlinje. 6 Här visas i vilket land och på vilken gata hindret förekommer. Anmärkning: De flesta radiokanaler anger bara trafikhinder i det egna landet. 7 Här visas angivet hinder som trafikmärke Praktiska funktioner

75 8 Här visas vilket avsnitt av gatan hindret påverkar. 9 Navigationssystemet kan Undvik ( ) eller Ignorera ( ) trafikhinder längs resvägen. Ikonen visar aktuell status. Anmärkning: Om du har aktiverat editeringsläge kan du klicka på knappen för att välja en annan inställning (se Editeringsläge, sid. 76). 10 Klicka på knappen (Uppdatera) för att söka efter ändrade eller nya trafikmeddelanden Filtrera trafikmeddelanden Du kan välja vilka trafikmeddelanden du vill se. Klicka på Filter i TRAFIK (se Ange trafikmeddelanden, sid. 74, punkt 1). Man skiljer på följande typer av trafikmeddelanden: Längs resvägen: Endast trafikmeddelanden som gäller din resväg visas, när du navigerar. I närheten: Alla trafikmeddelanden i närheten av din aktuella position visas. Om GPS-mottagningen inte är tillräcklig men navigationssystemet har sparat din senaste position, visas alla meddelanden i närheten av denna position. Regionalt gällande meddelanden: Trafikmeddelanden listas som inte bara gäller vissa sträckor utan t.ex. om det förekommer trafikhindet pga av ett större evenemang i en större stad inom området eller om det är tät dimma inom en viss region. Alla trafikmeddelanden: ALLA TRAFIKMEDDELANDEN öppnas. Listan innehåller alla förekommande meddelanden enligt land (stigande, t.ex. 'D'), typ av väg (enligt prioritet, t.ex. motorväg) och vägnummer(stigande t.ex. 'A6'). En angivelse anger hur många meddelanden som förekommer för respektive väg. Klicka på en post för att lista alla rapporterade trafikhinder för respektive väg (t.ex. A6) Visa meddelanden i detalj Klicka på ett meddelande i TRAFIK. TRAFIKINFO öppnas. Praktiska funktioner

76 Respektive sträckavsnitt visas i fönstrets vänstra halva. Avståndet, hindrets sträckning och förväntad tidsförlust anges. Meddelandets innehåll visas på höger sida. Navigationssystemet läser upp motsvarande trafikmeddelande när detaljvyn öppnas. Återgivningen finns dock inte för varje språk. Anmärkning: Du kan konfigurera återgivningen. Klicka på (Fler) > Inställningar > Läs upp trafikmeddelanden i TRAFIK och bestäm om TMC-meddelandena skall läsas upp eller inte (Ja eller Nej). Klicka på (Kartavsnitt) för att visa respektive avsnitt som kartavsnitt. Klicka på (Information) för att stängakartavsnittet igen. - eller Editeringsläge Klicka på (Visa på karta) för att visa respektive resvägsavsnitt i kartan. Här kan du bestämma om hindret skall köras förbi eller inte för varje meddelande. Anmärkning: Editeringsläge är endast tillgänglig under följande förutsättningar: Inställningen för Optimera resväg är satt till värdet På begäran. Navigation pågår Praktiska funktioner

77 Anmärkning: Om du försöker ändra beräkningen av omvägar manuellt, kan detta medföra felfunktioner: Sträckan kan bli längre än nödvändigt Körningen kan ta längre än nödvändigt 1. Öppna TRAFIK (se Ange trafikmeddelanden, sid. 73). 2. Klicka på (Fler) > Editeringsläge i TRAFIK. 3. Klicka på Ja. TRAFIK öppnas igen. Bredvid trafikhindren längs resvägen visas en knapp med aktuell status: (Undvik): En omväg beräknas om detta hinder. (Ignorera): Detta hinder ignoreras. Klicka på knappen för att välja en annan inställning. Klicka på (Tillbaka). Navigationssystemet beräknar en alternativ resväg med detta som bas och visar denna i TRAFIKHINDER. Du kan bestämma om du vill använda denna resväg (Ja eller Nej) Alternativ (Trafikmeddelanden) 1. Öppna TRAFIK (se Ange trafikmeddelanden, sid. 73). 2. Klicka på (Fler) i TRAFIK. Ett fönster med alternativ öppnas. 3. Klicka på den knapp vars funktion du vill använda. Inställningar: Klicka på knappen för att öppna INSTÄLLNINGAR (se Inställningar (Trafikmeddelanden), sid. 78). Automatiskt läge: Denna funktion är endast tillgänglig när editeringsläget är aktiverat. Klicka på knappen för att inaktivera editeringsläge. Alla trafikmeddelanden längs resvägen sätts till status Ny. Navigationssystemet beräknar en anpassad resväg och markerar varje trafikmeddelande med den status som beräkningen medför (Undvik eller Ignorera). Ignorera alla: (endast tillgänglig i aktivt editeringsläge): Sätter alla trafikmeddelanden längs resvägen till status Ignorera. Kör förbi alla: (endast tillgänglig i aktivt editeringsläge): Sätter alla trafikmeddelanden längs resvägen till status Undvik. Praktiska funktioner

78 Beräkna optimerad resväg: (endast tillgänglig i aktivt editeringsläge): Sätter alla trafikmeddelanden längs resvägen till status Ny. Navigationssystemet beräknar en anpassad resväg och markerar varje trafikmeddelande med den status som beräkningen medför (Undvik eller Ignorera). Info: Öppnar ett fönster som visar möjliga orsaker för dålig TMC-mottagning Inställningar (Trafikmeddelanden) 1. Öppna TRAFIK (se Ange trafikmeddelanden, sid. 73). 2. Klicka på (Fler) > Inställningar i TRAFIK. Följande inställningar kan göras i INSTÄLLNINGAR: Optimera resväg Här kan du konfigurera om och hur mottagningen av trafikmeddelanden skall påverka din resväg. Automatiskt: Systemet beräknar en omväg automatiskt. Du informeras om att resvägen beräknas om. På begäran: En anvisning i navigationsenheten informerar alltid om ett trafikmeddelande påverkar din resväg. Trafikmeddelanden visas i displayen samt avståndet till nästa förekommende trafikhindet. Aldrig: Alla trafikmeddelanden längs resvägen ignoreras. Visa trafikmeddelanden Denna inställning är endast tillgänglig när inställningen Optimera resväg är satt till På begäran. Här kan du konfigurera om trafikmeddelanden endast skall visas när de innebär en viss tidsförlust. Endast vid tidförlust > 5 min. Endast vid tidförlust > 15 min. Visa alla Läs upp trafikmeddelanden Här kann du konfigurera om TMC-meddelanden skall läsas upp när TRAFIKINFO öppnas (Ja eller Nej). 10 Handsfree Detta kapitel gäller endast om din navigationsenhet är en NAVIGON 42 Premium. Navigationsenheten har en handsfree-modul som stöder Bluetoothanslutningar till Bluetooth-kompatibla mobiltelefoner och headsets. Det kan anslutas till två mobiltelefoner eller ett headset samtidigt. Du kan använda navigationsenheten som handsfree för din mobiltelefon om du ansluter den till en mobiltelefon Handsfree

79 Navigationsprogrammets anvisningar hörs i headsetet om en anslutning till ett Bluetooth-headset finns. Detta är praktiskt, t.ex. som du kör motorcykel. Övriga funktioner som beskrivs nedan i detta kapitel, är inte tillgängliga tillsammans med ett headset. Inte alla Bluetooth-kompatibla enheter är 100% kompatibla. Beroende på enhet kan det händra att vissa funktioner inte stöds eller endast begränsat. Det kan också hända att en enhet inte kan anslutas när en viss annan enhet redan är ansluten. Öppna handsfree-modul Klicka i kartan på valfri punkt för att öppna knapplisten när kartan är öppen. Klicka på (Telefon) i knapplisten. HANDSFREE öppnas. När du startar handsfree-modulen första gången, öppnas ett fönster där du kan söka efter Bluetooth-kompatibla enheter. Klicka på Ja om du vill starta sökningen och etablera en anslutning med ett headset eller en mobiltelefon. När navigationsenheten hittat din Bluetooth-enhet, kan du initera kopplingen (se Para enheter, sid. 82). Klicka på Nej om du vill initera anslutningen senare (se kapitel Söka och para Bluetooth-enheter, sid. 81). Handsfree-modulens knappar Alla funktioner kan nås från HANDSFREE. 1 Handsfree-modulens statusindikering. Denna statusindikering finns även i andra fönster (se Bluetooth / Telefon, sid. 19). Handsfree

Användarmanual. NAVIGON 12xx 22xx. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 12xx 22xx. Svenska Användarmanual NAVIGON 12xx 22xx Svenska September 2008 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller

Läs mer

Din manual NAVIGON 1310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2362124

Din manual NAVIGON 1310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2362124 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 1310. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 1310 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska Användarmanual NAVIGON 7100 7110 Svenska Februari 2008 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska unionen (EU).

Läs mer

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 2110. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 2110 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MN7 PDA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6 PDA

Användarmanual. MobileNavigator 6 PDA Användarmanual MobileNavigator 6 PDA Utgåva: mars 2007 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20a D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium Användarmanual Svenska Oktober 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd

Läs mer

Din manual NAVIGON 42 PREMIUM

Din manual NAVIGON 42 PREMIUM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 42 PREMIUM. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 42 PREMIUM instruktionsbok

Läs mer

Användarmanual. Navigation

Användarmanual. Navigation Användarmanual Navigation Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från Clarion reproduceras

Läs mer

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER AVIC-S1. Du hittar svar på alla dina frågor i PIONEER AVIC-S1 instruktionsbok

Läs mer

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY NV- U70. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY NV-U70 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON MOBILENAVIGATOR

Läs mer

Din manual NAVIGON 72 PLUS

Din manual NAVIGON 72 PLUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 72 PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 72 PLUS instruktionsbok

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 21xx max. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 21xx max. Svenska Användarmanual NAVIGON 21xx max Svenska Juni 2008 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska Användarmanual NAVIGON 7310 Svenska Mars 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte bara

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Svenska Användarmanual NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Svenska December 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Din manual NAVIGON 70 PLUS http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952304

Din manual NAVIGON 70 PLUS http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952304 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 70 PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 70 PLUS instruktionsbok

Läs mer

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Användarmanual Svenska Augusti 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till

Läs mer

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON Primo. Svenska

Användarmanual. NAVIGON Primo. Svenska Användarmanual NAVIGON Primo Svenska September 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte

Läs mer

Din manual NAVIGON 1400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952146

Din manual NAVIGON 1400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952146 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 1400. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 1400 instruktionsbok (information,

Läs mer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 83xx. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 83xx. Svenska Användarmanual NAVIGON 83xx Svenska Maj 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte bara

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON max. Svenska

Användarmanual. NAVIGON max. Svenska Användarmanual NAVIGON 2100 2110 max Svenska April 2008 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller

Läs mer

Din manual NAVIGON 2500 EXPLORER http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952092

Din manual NAVIGON 2500 EXPLORER http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952092 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 2500 EXPLORER. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 2500 EXPLORER instruktionsbok

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Svenska Användarmanual NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Svenska December 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Användarmanual Svenska Februari 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 72xx. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 72xx. Svenska Användarmanual NAVIGON 72xx Svenska Augusti 2008 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte

Läs mer

Användarmanual. MioMap 2.0

Användarmanual. MioMap 2.0 Användarmanual MioMap 2.0 Utgåva oktober 2005 Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 25xx Explorer. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 25xx Explorer. Svenska Användarmanual NAVIGON 25xx Explorer Svenska Februari 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller

Läs mer

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Svenska

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Svenska Användarmanual SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Svenska Oktober 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska

Läs mer

SEAT Portable System. Användarmanual. Svenska

SEAT Portable System. Användarmanual. Svenska SEAT Portable System Användarmanual Svenska Juni 2012 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 2100 2110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 2100 2110. Svenska Användarmanual NAVIGON 2100 2110 Svenska Augusti 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska unionen (EU).

Läs mer

Användarmanual MN7 PDA. Svenska

Användarmanual MN7 PDA. Svenska Användarmanual MN7 PDA Svenska November 2008 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20a D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 3100 3110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 3100 3110. Svenska Användarmanual NAVIGON 3100 3110 Svenska Utgåva: mars 2007 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Svenska

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Svenska Användarmanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Svenska Oktober 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska

Läs mer

Move&Fun. Användarmanual. Svenska

Move&Fun. Användarmanual. Svenska Move&Fun Användarmanual Svenska November 2012 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte bara

Läs mer

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 3100. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 3100 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVIGON TV

Din manual NAVIGON TV Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 84510 TV. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 84510 TV instruktionsbok

Läs mer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Användarmanual NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 910. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual NAVIGON 8110

Din manual NAVIGON 8110 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 8110. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 8110 instruktionsbok (information,

Läs mer

nüvi 1690 snabbstartshandbok

nüvi 1690 snabbstartshandbok nüvi 1690 snabbstartshandbok 0110229 Titta närmare på nüvienheten I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av produkten

Läs mer

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL SWEDISH Komma igång När du använder navigationsprogramvaran första gången kommer en startinställningsprocess att startas automatiskt. Gör så här: Välj programspråk.

Läs mer

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 510. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6

Användarmanual. MobileNavigator 6 Användarmanual MobileNavigator 6 Utgåva: Juni 2006 Tryckfakta NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del

Läs mer

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare.

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare. TomTom ONE 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom ONE A B D E F C A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt b Billaddare

Läs mer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Användarmanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo GPS-antenn Strömknapp Tryck på och håll ned för att sätta på/stänga av zūmo. Tryck snabbt för att justera belysningens ljusstyrka.

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6

Användarmanual. MobileNavigator 6 Användarmanual MobileNavigator 6 Utgåva: Augusti 2006 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

Nokia Kör 3.0 Användarhandbok

Nokia Kör 3.0 Användarhandbok Nokia Kör 3.0 Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Innehåll Om Nokia Kör 3 Köra till ett bestämt mål 3 Spara eller visa en plats 4 Använda röstvägledning 4 Ladda ned eller ta bort kartor 5 Navigera offline

Läs mer

Användarmanual Körjournal för iphone

Användarmanual Körjournal för iphone Användarmanual Körjournal för iphone Innehållsförteckning 1 Beskrivning... 3 2 Inmatning/val av uppgifter...4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 Resor...8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 Navigering... 8 Startplats (Från)...

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom navigation module Bildocka USB-kabel MyTomTom-broschyr 2 2. Viktig information Viktig information Bildocka Tryck in

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Vanliga frågor

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Vanliga frågor Innehåll TOC 1. Audio Q: Hur växlar jag mellan radio- och mediekällor, till exempel FM-radio och USB? A: Om du vill växla mellan olika ljudkällor kan du antingen välja respektive källa på startsidan, trycka

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd)

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) 6 Öronsnäcka 7 Mikrofon 8 Öronklämma 9 Laddningsindikator (röd) 10 Strömindikator (grön) Installation

Läs mer

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator Manual KOMPONENTER Klocka Klockan Öppning av armband Kontakt för batteriladdning Laddnings- indikator ON/OFF Magnet Elektronikenhet Statusindikatorindikator GPS antenn Anhörigenhet USB-kontakt ON/OFF Batteriladdare

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT NAVIRECHNER

Läs mer

TomTom Rider Referensguide

TomTom Rider Referensguide TomTom Rider Referensguide Innehåll Vad finns i kartongen? 7 Vad finns i kartongen?... 7 Viktig information 9 Montera din navigeringsenhet... 9 Använda ett headset... 10 Slå på... 10 Inställningar... 11

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink Vanliga frågor

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink Vanliga frågor Index TOC 1. Audio Q: Hur ändrar jag ljudkälla, exempelvis från FM-radio till USB-musik? A: Genom att trycka på RADIO-knappen kan du bläddra bland alla tillgängliga radiokällor. Genom att trycka på MEDIA-knappen

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 930T http://sv.yourpdfguides.com/dref/2366952

Din manual TOMTOM GO 930T http://sv.yourpdfguides.com/dref/2366952 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 930T. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Din manual NAVMAN B10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1220701

Din manual NAVMAN B10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1220701 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN B10. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVMAN B10 instruktionsbok (information,

Läs mer

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Pekskärm 2. På/av-knapp 3. Laddningslampa 4. USB-anslutning B Hållare C RAM Mount -monteringssats

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Bluebiit Rocker 4G MANUAL

Bluebiit Rocker 4G MANUAL MANUAL Bluebiit Rocker 4G MANUAL 2 Bluebiit Rocker 4G manual Garanti: ett år Kontakt: www.bluebiit.com, asiakaspalvelu@bluebiit.com Förord Tack för att du valde Bluebiit product! Vi hoppas att du läser

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

nüvi 2509/2609 serien Användarhandbok Augusti 2015 Tryckt i Taiwan 190-01707-39_0C

nüvi 2509/2609 serien Användarhandbok Augusti 2015 Tryckt i Taiwan 190-01707-39_0C nüvi 2509/2609 serien Användarhandbok Augusti 2015 Tryckt i Taiwan 190-01707-39_0C Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer

nüvi 2709 serien Användarhandbok

nüvi 2709 serien Användarhandbok nüvi 2709 serien Användarhandbok September 2014 Tryckt i Taiwan 190-01783-39_0A Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Din manual NAVMAN F37M http://sv.yourpdfguides.com/dref/3214388

Din manual NAVMAN F37M http://sv.yourpdfguides.com/dref/3214388 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN F37M. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVMAN F37M instruktionsbok (information,

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Visionutveckling. Vision 80/20 för iphone. Manual Vision 80/20 för iphone. Version 2.5

Visionutveckling. Vision 80/20 för iphone. Manual Vision 80/20 för iphone. Version 2.5 Visionutveckling Manual Vision 80/20 för iphone Vision 80/20 för iphone Version 2.5 www.visionutveckling.se, Auto Attendant +46 8 788 09 99 Gärdesvägen 1, SE 444 31, Stenungsund, Sweden, Phone: +46 303

Läs mer

Garmin Drive 40/50/60. Användarhandbok

Garmin Drive 40/50/60. Användarhandbok Garmin Drive 40/50/60 Användarhandbok Januari 2016 190-01920-39_0A Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Svenska. Onlinehandbok

Svenska. Onlinehandbok Svenska Onlinehandbok LÄS DETTA INNAN DU ANVÄNDER GO!EXPLORE Kontrollera att PSP -systemets inställningar för date and time / datum och tid och time zone /tidszon är korrekta och att systemets mjukvaruversion

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Handbok Konftel Ego SVENSKA

Handbok Konftel Ego SVENSKA Handbok Konftel Ego SVENSKA OmniSound överlägsen ljudkvalitet Den patenterade ljudoptimeringen OmniSound garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna,

Läs mer

Användarmanual. MioMap 2.0

Användarmanual. MioMap 2.0 Användarmanual MioMap 2.0 Utgåva augusti 2005 Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Varning och Försiktighet

Varning och Försiktighet Skyltarna Varning och Försiktighet som visas nedan, finns med i bruksanvisningen och på enheten. De visar säker och korrekt hantering av produkten, så att personskador på dig eller andra undviks, och så

Läs mer

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone Användarmanual Innehållsförteckning Tack för förtroendet...1 Information...2 Förpackningens innehåll...2 Produktbeskrivning...3 Laddning...4 Att sätta

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Bruksanvisning Navigering Tack för att du valt Blaupunkt Navigation som ditt navigationssystem. Börja använda enheten direkt. Denna handbok beskriver

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning Flexconnect.se Mobil Anknytning Sida 2 Innehållsförteckning Mobilinställningar Vidarekoppling... 3 Profil... 4 Telefonbok... 5 SMS... 5 Mobil Anknytning... 6 Sida 3 Med TDC MobilFlex Connect kan du använda

Läs mer

Handbok för Marco Polo City Guide

Handbok för Marco Polo City Guide Handbok för Marco Polo City Guide De uppgifter och data som anges i denna handbok kan utan förvarning ändras. Inga delar av detta material får, oavsett syfte, reproduceras eller spridas utan uttryckligt

Läs mer

1. Situationer när korrigering är nödvändig

1. Situationer när korrigering är nödvändig 1. Situationer när korrigering är nödvändig Aktuell position ska korrigeras när: Du byter däck (utför automatisk korrigering). (Avståndskorrigering). Aktuell position bör korrigeras när: Fordonets positionsmärke

Läs mer