ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014"

Transkript

1 ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014 Cntents ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten Int ch studieguiderna WebOdi Nppa Inside E-pst Aalt-webmail alltså Outlk Web App E-pstprgram E-pst till telefnen Vidarebefrdran av e-pst Aalt-användarnamn ch Aalt IT Aalt-användarnamn ch lösenrd Datrsalar ch deras användning Användning av egen datr ch erbjudna prgram Erbjudet skivutrymme Att skriva ut Annat... 9

2 1. Int ch studieguiderna Från Int hittar du all infrmatin sm gäller studierna ch universitetet, samt aktuella nyheter. Infrmatin m enskilda kurser finns i Nppa ch WebOdi, ch de behandlas i punkterna 2 ch 3 i detta dkument. Ints adress är Välj På svenska i övre högra hörnet. Under rubriken Kandidat- ch magisterstuderande hittar du alla Aalts högsklr. Välj din egen högskla (Högsklan för ingenjörsveteskaper). Från menyn till vänster hittar du mycket användbar infrmatin. Märk att under rubriken Utbildningsprgram ch magisterprgram behandlas ärenden för dem sm studerar enligt den gamla examensstadgan (före 2013), medan under Kandidatprgram Kandidatprgram i ingenjörvetenskap hittar du aktuell infrmatin sm gäller dina egna studier. I punkten Studieguider hittar du den digitala studieguiden för ditt utbildningsprgram. I studieguiden finns all infrmatin m vad din examen innehåller. Studieguiden hittar du från adressen

3 Gå tillbaka till Int. Sök ditt huvudämnes 1. perids mdelläsrdning (Kandidatprgram i teknikvetenskap). När du planerar din läsrdning märk att i mdelläsrdningen har det inte nödvändigtvis märkts ut alla tidpunkter då det sker undervisning (för en del kurser har kanske bara föreläsningarna märkts ut, ch inte alls övningarna) eller så har det märkts ut flera alternativ (t.ex. visas alla övningsgrupper fast varje studerande väljer bara en av dem). När du har valt övningsgrupper sm passar dig sv. kan det hända att det blir kvar mycket tmt utrymme i din läsrdning, men det är bra att ta i beaktande att de självständiga studierna i universitet kräver mycket tid. Läsåret är indelat i fem perider, varav perid I ch II är på höstterminen, medan periderna III-V är på vårterminen. En del kurser tar bara en perid, medan andra kan hålla på under flera perider. I mdelläsrdningen ch WebOdi används allmänt dessa förkrtningar för lika undervisningstillfällen: L, luent, föreläsning H, harjitus, övning T, tentti, tentamen P, prjektityöaika, prjektarbetstid 2. WebOdi I WebOdi anmäler du dig till kurser, övningsgrupper ch tenter. Du kan ckså följa med framskridandet av dina studier, ch beställa ett infficiellt studieprestatinsutdrag, sm kan behövas sm en bilaga till t.ex. En arbetsansökan. WebOdis adress är Lgga in till Odi via länken på framsidan. Du lggar in till Odi med samma Aalt-användarnamn ch lösenrd sm till alla andra Aalts nättjänster samt sklans datrer. Gå in ch se på dina persnuppgifter. Kntrllera att din e-pst-adress är rätt. Din aalt-adress är sm standardinställning i Odi, så all infrmatin sm sklan skickar kmmer att skickas till den. Därför lönar det sig att antingen använda aaltmail, eller att vidarebefrdra all e-pst sm kmmer till den adressen till någn annan adress sm är i aktivt bruk. Mera m detta i punkt 4. E-pst är en viktig infrmatinskälla i universitetsstudier. Fast du inte tidigare skulle ha användt e-pst regelbundet, kmmer du att behöva den mycket i frtsättningen.

4 Det är viktigt att dina kntaktuppgifter i Odi är gällande, så att universitet får kntakt med dig vid behv. Sök fram någn av kurserna i mdelläsrdningen för 1. periden i Odi. Undersök kursbeskrivningen ch anmäl dig till kursen. Sök ckså fram kursens tentamen. Tenter är skilda undervisningstillfällen i Odi. Km alltid ihåg att ckså anmäla dig till kursens tentamen eller mellanförhör. Att bara anmäla sig till kursen räcker inte, ch det är bligatriskt att anmäla sig till tenterna. Tentamensanmälan är inte nödvändigtvis öppen samtidigt med kursanmälningen. Det är ändå bligatriskt att anmäla sig senast en vecka före tentamen. Genm att klicka på platskden (t.ex. R001/A) för ett undervisningstillfälle (t.ex. föreläsning eller övningsgrupp) hittar du en mer detaljerad beskrivning av platsen. Du ser ckså var platsen i fråga finns. Hjälp till att tlka platskderna hittar du från adressen I platskden finner du först byggnadens nummer (t.ex. R001) ch sedan en siffra/bkstav sm du hittar salen i fråga från byggnaden. Anmäl dig ckså till de andra kurserna sm hör till 1. peridens mdelläsrdning. Det kan hända att alla anmälningar (för t.ex. övningsgrupper) inte ännu är öppna. I dessa situatiner klargörs saken ftast under första föreläsningen för kursen. Beställ ett prestatinsutdrag åt dig själv. Kntrllera senare att det har kmmit fram. Ett beställt prestatinsutdrag hittar du på Odis framsida. 3. Nppa Från Nppa hittar du de egna sidrna för varje kurs. Där du hittar all infrmatin sm gäller avläggandet av kursen: kursens innehåll, undervisningstider, undervisningsmaterial, kursens resultat ch kurspersnalens kntaktuppgifter. När du har en fråga sm gäller en viss kurs, hittar du sannlikt svaret från Nppa. Npas adress Lgga in till Nppa. Sök rienteringskursen (ENG-A1004) med sökfunktinen. Du kan söka med kurskd, kursens namn, eller en del av någndera. Lägg till kursen till kurser du följer, så ser du den i menyn till höger. Alla kurser sm du anmäler dig till förflyttas autmatiskt till kurser sm du följer, men med en fördröjning. Du kan ckså lägga till kurserna själv för hand.

5 Sök kursen Tiettekniikka svelluksissa, ch undersök dess infrmatin under rubriken Kurssiesite. I Kurssiesite står grundinfrmatin m kursen ch dess avläggande. Märk att kursen inte är aktiv för att den rdnas på vårperiden. Undersök dina egna inställningar i Nppa, ch ändra dem m du så önskar. Märk att Nppa har en användbar basinställning, sm skickar dig e-pst m en kurs du följer med publicerar en nyhet. Då är det lättare följa med vad sm händer i kursen. 4. Inside I Inside står det att det är Aalts persnals intranet. I Inside finns dck ckså mycket infrmatin sm är nyttigt för studerande. En del av innehållet syns bara för persner sm har lggat in med aaltanvändarnamn. Inside finns på adressen I detta material finns mycket länkar till Insides instruktiner. För att innehållet möjligen bara syns för inlggade, kan man inte nödvändigtvis öppna dem bara genm att klicka på länken. Om du inte ser länkens innehåll genm att klicka på den, kpiera den (Ctrl+C) ch lägg den till till adressbalken (Ctrl+V). Länkarna är på finska, men Inside har ckså engelska versiner av sina sidr. 5. E-pst Fast du inte tidigare skulle ha användt e-pst aktivt, kmmer det att med studierna bli en viktig kanal för kmmunikatin. E -pst från sklan kmmer att skickas till din Aalt-adress (t.ex. inbjudan till tutrmöte, nyhetsbrev,...) Om du redan har en e-pstadress i aktivt bruk, kan du vidarebefrdra aaltmailen till den adressen, eller andra vägen. Viktigast är att både sklan ch gillet får kntakt med dig via e-pst. Lär dig att börja läsa e-psten varje dag! 5.1. Aalt-webmail alltså Outlk Web App Genm webbläsaren kan du läsa Aalt-e-psten med Outlk Web App (OWA) i adressen Lgga in. I det högra övre hörnet ser du ditt eget namn. Under namnet, i punkten Alternativ Visa alla alternativ kan du kntrllera din egen e-pst (ftast har den frmen men med vanliga namn kan det vara någt annat). På framsidan för e-psten hittar du ckså länken Sök persn. Med hjälp av den kan du söka e- pstadressen för vem sm helst i Aalt E-pstprgram Fast du kan läsa din e-pst genm webbläsaren på vilken datr sm helst, är det till exempel på hemdatrn eller Aalts datrklassers datrer ftast mera bekvämt att använda någt e- pstprgram. Med ett e-pstprgram är det lätt att rganisera mappar ch meddelanden. Du ser ckså meddelanden sm du har mttagit eller skickat tidigare utan Internetförbindelse.

6 På Aalts datrer finns två vanliga e-pstprgram, Micrsft Outlk (på Windws-datrer) ch Mzilla Thunderbird (på alla datrer). Av dessa tillhör Micrsft Outlk Micrsft Office -paketet, men Thunderbird är gratis ch fungerar på alla perativsystem. Starta Thunderbird. Den första gången du startar Thunderbird föreslår den att skapa en ny e-pstlåda åt någn serviceförmedlare. Gå istället förbi detta, genm att klicka Skip this and use my existing från vänster. Ge ditt namn, din e-pstadress ch dit lösenrd. Klicka Cntinue. Välj sedan Manual cnfig. Fyll I följande infrmatin i rutrna: - Incming: IMAP, Server hstname: imap.aalt.fi, Prt: 993, SSL: SSL/TLS, Authenticatin: Nrmal passwrd - Outging: SMTP, Server hstname: mail.aalt.fi, Prt: 587, SSL: STARTTLS, Authenticatin: Nrmal passwrd - Username: ditt aaltanvädarnamn (OBS. Användarnamnet är av frmen teekkat1, inte teemu.teekkari, fastän e-pstadressen skulle vara Slutför installatinen genm att klicka Dne. Dina inställningar är nu i skick ch du kan börja använda din e-pst! Skicka ett textmeddelande åt dig själv med Write-funktinen. Skapa en ny flder åt dig själv med namnet test: klicka på namnet för ditt e-pstknt med musens högra knapp ch välj New Flder från menyn sm öppnas. Spara ditt meddelande dit. Du kan ännu bekanta dig med Thunderbirds egenskaper.

7 5.3. E-pst till telefnen Instruktiner för att läsa e-psten med telefnen hittar du från Inside: Då du installerar e-psten till telefnen är Exchange-kntt alltid det bästa alternativet, m det är möjligt att välja Vidarebefrdran av e-pst E-psten kan ckså vidarebefrdras till en annan adress från aalt-adressen. Instruktiner hittas här: OBS. I en del situatiner, t.ex. m man måste kntakta Aalt IT, måste man av säkerhetsskäl använda aalt-adressen. (Till exempel kan inte Aalt IT anta endast på basis av namnet att sändaren är verkligen den han/hn säger att denne är.) 6. Aalt-användarnamn ch Aalt IT Aalts IT servicecenter erbjuder många lika tjänster ch instruktiner till både Aalts persnal ch studerande. När du behöver infrmatin eller IT - instruktiner, lönar det sig att söka efter dem från Inside: Märk att en del av de nämnda tjänsterna i Inside gäller endast persnalen Aalt-användarnamn ch lösenrd Du kmmer in med ett ch samma användarnamn till alla Aalts tjänster. Använd inte samma lösenrd i andra tjänster, ch ge aldrig ditt lösenrd åt någn. Genm att hålla dit lösenrd säkert, sköter du inte bara m din egen datasäkerhet, utan ckså m datasäkerheten för alla dem sm använder Aalts tjänster. Lösenrdet måste bytas åtminstne med 180 dagars mellanrum (det kmmer en autmatisk påminnelse m att lösenrdet blir gammalt med e-pst). Att byta lösenrdet går på flera sätt: 1) Om du har ett tidigare lösenrd ch du kmmer ihåg det a. I webmailen ( b. Över fjärrkntakt med kmmandt passwd c. Genm inlggningsrutan för Aalts Windws-datr d. På Aalts Linux-datr i kmmandtlken med kmmandt passwd e. På nätet inlggning med nätbankskder eller med elektrniskt persnkrt 2) Om du tar ditt användarnamn för första gången i bruk eller m du har glömt ditt gamla lösenrd a. På nätet inlggning med nätbankskder eller med elektrniskt persnkrt I lösenrdet måste det finnas åtminstne en str bkstav, en liten bkstav ch ett nummer eller ett specialtecken.

8 I lösenrdet får du inte använda kmmatecken, eftersm då fungerar lösenrdet inte i Aalts utskrivningstjänst. I lösenrdet får inte heller användas teckenrader eller tangentbrdsteckenrader ( abcde eller qwerty123 ). Lösenrdet får inte heller vara ledbart, dvs. namn, telefnnumer, födelsedagar eller dylika får inte användas. Km ihåg, att administratinen frågar aldrig efter ditt lösenrd. Om du får ett e-pstmeddelande sm försöker få reda på infrmatin m ditt knt, ta kntakt med datasäkerhetsenheten via adressen 6.2. Datrsalar ch deras användning Datrsalar hittas från många platser i Otnäs. Det finns Windws-, Linux- samt OS X-salar. Alla datrsalar med deras infrmatin hittar du här: Maarintal är öppen 24 timmar i dygnet runt nästan hela året (stängd bara på jul ch midsmmar). Maarintal har ckså en viss mängd studieutrymmen utöver datasalarna Användning av egen datr ch erbjudna prgram På kampusmrådet fungerar två universitetets WLAN-förbindelser, aalt pen (öppen, trafiken kryptad!) samt eduram. Av dessa är eduram en sluten ch kryptad förbindelse, ch därför rekmmenderad. Instruktiner för ibruktagandet av eduram hittar du härifrån: Aalts studerande har en möjlighet att installera vissa annars avgiftsbelagda prgram gratis till sina egna datrer. Prgrammen sm kan laddas ner hittar du från Micrsft erbjuder studerandena i de tekniska högsklrna vissa verktyg gratis för eget bruk, t.ex. Windws 8 ch Windws 7. Nätbutiken för att ladda ner dessa hittas härifrån: f04da23e67f6. Också gratis Micrsft Office 365 är på väg till studerandebruk under början av hösten. Man kan få rabatt för en del prgram sm Aalts studerande: Det lönar sig ckså att kmma ihåg att det finns en str mängd gda gratisprgram, till exempel Mzilla Thunderbird (e-pstprgram för Windws, Linux ch OS X) PuTTY Tray (en textbaserad SSH-klient för Windws (med Linux ch OS X kan mtsvarande saker göras rakt med kmmandtlken)) FileZilla (SFTP-/FTP-prgram för Windws, Linux ch OS X) Med FileZilla (eller mtsvarande prgram) kan du lätt överföra filer mellan t.ex. sklans ch hemmets skivutrymmen.

9 OBS. På kursens Nppa-sidr finns instruktiner för fjärrkntakt ch att överföra filer mellan hemdatrn ch sklans skivutrymmen Erbjudet skivutrymme Aalt erbjuder sina studerande 10GB säkerhetskpierat skivutrymme. Utrymmet syns på Windwsch Linuxdatrerna, samt på allmänna servern. Det här skivutrymmet är menat för att lagra filer sm har att göra med studierna. Aalt IT ansvarar för säkerhetskpieringen. OBS. Den här säkerhetskpieringen hjälper inte, ifall du t.ex. själv av misstag raderar dina filer. Om det ändå händer, kan du hämta den förstörda filen från.snapsht-fldern: I Windws z-enheten prperties previus versins I Linux cd.snapsht 6.5. Att skriva ut Sercure printing är i användning i Aalt, ch det möjliggör utskrivning både från sklans datrer ch till exempel från din egen laptp. Om du lägger till ditt rese- eller studerandekrt till utskrivningsservicen, försnabbar det utskrivandet. Dina strasyskn eller ISOpersner visar dig utskrivandet nggrannare senare. Infrmatin m utskrivning här: OBS. Man får bara skriva ut material sm har att göra med studierna ch i måttliga mängder. I studierna lönar det sig att använda digitala material alltid m det är möjligt, utskrivet material behövs sällan. Använd inte printern sm en kperingsapparat! 7. Annat Aalt har ckså många andra internettjänster, till exempel Aalt Wiki Du kan skapa wikiutrymmen för att t.ex. underlätta grupparbeten Fdle Ett verktyg sm kan användas till att passa tider för möten Sm Ddle, men genm Aalt kan du använda detta så mycket sm du vill gratis Ggle Apps Ett prjekt i piltskede, genm att lgga in med aaltanvändarnamnet får man 30 GB Ggle Drive -utrymme.

10 Mera infrmatin: Universitetet erbjuder studerande utrymme för hemsidr. Din persnliga url är av frmen ch mera infrmatin m tjänsten får du på framsidan Utrymmet för hemsidr är persnligt, ch det får inte erbjudas åt tredje partier, alltså kan man inte grunda ett företags hemsida där. Distributin av klart plitiskt eller religiöst material genm detta hemsideutrymme är ckså förbjudet. Skicka stra filer utanför Aalt Det finns ckså allt möjligt annat, det lönar sig att bekanta sig med listan på tjänster på adressen Om du ännu har tid kvar i övningen, kan du använda den till att t.ex. bekanta dig med fjärrkntakt ch irssi med hjälp av instruktinerna sm finns på kursens Nppa-sidr.

Administrera filmer på Tandberg Content Server

Administrera filmer på Tandberg Content Server Administrera filmer på Tandberg Cntent Server 11/10/2010 Karlstads universitetsbiblitek, Lärstöd Julia Nyberg ch Kenneth Bström På Tandberg Cntent Server lagras alla filmer sm är inspelade via telebildsystemen.

Läs mer

Manual för att importera referenser till DiVA

Manual för att importera referenser till DiVA Manual för att imprtera referenser till DiVA Du kan imprtera referenser från PubMed, Web f Science, Libris ch referenshanteringsprgrammet EndNte. Även referenser i frmaten XML, EndNte XML, Endnte Referer

Läs mer

Eldy Användarhandbo Table of Contents

Eldy Användarhandbo Table of Contents Eldy Användarhandb Table f Cntents Table f Cntents... 2 1. Systemkrav:... 3 2. Hur du installerar Eldy på din PC... 3 2.1 INSTALLATION SCREENSHOTS... 4 2.2 Installatin... 4 3. Börja använda ELDY... 5 4.

Läs mer

Din guide till Windows 10

Din guide till Windows 10 Din guide till Windws 10 Lgga in. Efter man startat sin datr så möts man av en skärmsläckare före inlggning. Tryck på valfri tangent eller vänsterklicka med musen för att kunna lgga in med ditt PKxxxx

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version:

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version: Kravspecifikatin Batchbeställningar 2008-03-25 Versin: 1.00 Ändringshistrik Revisin Datum Av Kmmentar 1.00 2008-03-25 Maria Valterssn Första versin efter prjektavslut. Kravspecifikatinen har bara funnits

Läs mer

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer:

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer: Printa Variabel Data Variabel data printning tillåter dig att byta infrmatinen ch data i ditt dkument eller i din bild för att skapa utskrifter med unika texter ch bilder i varje kpia. Denna funktinen

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen Versin 4.2 ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DITT EL-UTTAG Campingplatsnummer: Persnlig kd: Internet bkning: https://www.webel-nline.se Telefn Sverige 075-44 88 000

Läs mer

ShoreTel Communicator Överblick

ShoreTel Communicator Överblick ShreTel Cmmunicatr Överblick ShreTel Cmmunicatr är det enklaste sättet att kmmunicera effektivt med dina kllegr ch affärspartners. Oavsett m du är nrmal användare, telefnist eller samtalsagent i ett Cntact

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

Anmälan av stipendier med systemet Personec F ESS

Anmälan av stipendier med systemet Personec F ESS Aditr Oy 1 Anmälan av stipendier med systemet Persnec F ESS Lgga in i ESS via länken ESS-Emplyee Self Service sm finns under menyn Verktyg på Hankens persnalprtal. Internet Explrer rekmmenderas för användning

Läs mer

ARKIV DIGITAL - att släktforska i färg

ARKIV DIGITAL - att släktforska i färg ARKIV DIGITAL - att släktfrska i färg Av släktfrskare För släktfrskare Arkiv Digital har tillkmmit för att förverkliga en släktfrskares dröm m att kunna läsa arkivmaterial på sin datr, sm m han hade bken

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Egen Enhet Skapa ditt egna gästinlogg

Egen Enhet Skapa ditt egna gästinlogg IKT-enheten Infrmatin Sida 1 (6) 2014-11-05 Egen Enhet Skapa ditt egna gästinlgg Nu kan du sm vill surfa på vårt gästnät skapa ett eget knt sm du kan använda till din persnlig enhet såsm telefn, surfplatta,

Läs mer

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Övningar i JavaScript del 3

Övningar i JavaScript del 3 Övningar i JavaScript del 3 I dessa övningar tar vi upp datumbjektet Date, arrayer ch lpar. Du utgår från ett prgram där man kan klicka på små bilder ch mtsvarande stra bild visas. Detta är i princip samma

Läs mer

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1 Innehållsförteckning Tillgänglighetsguide Lunds kmmun... 1 Översikt av Guiden... 1 Kmma igång... 2 Sökning ch visning av tillgänglighetsinfrmatin... 2 Resultat av sökning... 3 Rapprtering av nya bjekt

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

Guideline Sportident-systemet

Guideline Sportident-systemet Guideline Sprtident-systemet Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31-1 - Innehållsförteckning Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning Redigering Ett av de mest lättjbbade prgrammen för videredigering är Micrsft Mvie Maker, sm ingår gratis i Windws XP. För Mac-datrer finns mtsvarande prgramvara sm är imvie. Km-i-gång med Mvie Maker: Prgrammet

Läs mer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer 1 Paint Paint är en funktin i Windws 10 sm du kan använda för att göra teckningar på ett tmt mråde eller på befintliga bilder. Många av verktygen i Paint finns i menyfliksmrådet, sm finns i den övre delen

Läs mer

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 4 GPal Navigatr Versin 4 Innehållsförteckning KAPITEL 1. INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning...1 Innehåll i CDn / DVDn...1 Systemförutsättningar...3 Knventiner

Läs mer

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI 2014-09-25 CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI Krav för inträde till institutinen Grund för vistelse ch typ av finansiering (sida 2) Dkument till HR-enheten på Z1:00 (sida 2) Närmaste

Läs mer

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 4 GPal Navigatr Versin 4 Innehållsförteckning KAPITEL 1. INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning...1 Innehåll i CDn / DVDn...1 Systemförutsättningar...3 Knventiner

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

ArkivDigital. - svensk släktforskning i färg. Av släktforskare För släktforskare

ArkivDigital. - svensk släktforskning i färg. Av släktforskare För släktforskare ArkivDigital - svensk släktfrskning i färg Av släktfrskare För släktfrskare Arkiv Digital har tillkmmit för att förverkliga en släktfrskares dröm m att kunna läsa arkivmaterial på sin datr, sm m han hade

Läs mer

ENG-A1008: Information om studier -övning, hösten 2016

ENG-A1008: Information om studier -övning, hösten 2016 ENG-A1008: Information om studier -övning, hösten 2016 Innehåll 1. Into och studieguider... 2 2. WebOodi... 3 3. MyCourses... 4 4. Inside... 5 5. E-post... 5 5.1. Aalto-webmail, d.v.s. Outlook Web App...

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mondo 2.0 Version 1

ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mondo 2.0 Version 1 ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mnd 2.0 Versin 1 Stckhlms universitet Avdelningen för IT ch media Oktber 2008 Innehållsförteckning Dkument Sida Test ch Quiz: En översikt 3 Sex nödvändiga steg för att

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0 Nyheter ch ändringar i Adela Gymnasieskla 4.2.0 Publicerad 2012-05-03 Tersus Sklsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Götebrg Tel: 031-85 70 50 Förändringar vid betygshantering Adela är nu uppdaterat ch följer

Läs mer

Anvisning avseende e-postkommunikation för anställda inom

Anvisning avseende e-postkommunikation för anställda inom E-pst 2015-02-05 1 (6) Skapat av Versin: 1.0 ITM Deans ffice Anvisning avseende e-pstkmmunikatin för anställda inm administratinen på ITM-sklan (Kursiverad text nedan är från KTH:s regelverk.) E-pstkmmunikatin

Läs mer

MaxSea TimeZero. Snabbguide

MaxSea TimeZero. Snabbguide MaxSea TimeZer Snabbguide MaxSea Time Zer Installatin VIKTIGT TILLSE ATT INGA ENHETER ÄR ANSLUTNA TILL PARALLELLPORTEN (MODEM, AUTOPILOT, ETC ). DESSA ENHETER KAN ANSLUTAS IGEN EFTER ATT MAXSEA HAR STARTATS

Läs mer

Design av datornätverk för skola

Design av datornätverk för skola Design av datrnätverk för skla Design f cmputer netwrk fr schl Chris Drugidenis Krister Jakbssn Carls St Examensarbete inm Kmmunikatinssystem Högskleingenjör Degree Prject in Infrmatin Technlgy Stckhlm,

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Övningar i JavaScript del 5

Övningar i JavaScript del 5 Övningar i JavaScript del 5 I dessa övningar ska vi ta upp några lika händelsehanterare. Dessa ska dck inte läggas in med attribut i HTML-kden, så sm vi gjrt tidigare med nclick. Istället ska vi nu lägga

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

MaxSea Time Zero version 1.2

MaxSea Time Zero version 1.2 MaxSea Time Zer versin 1.2 Snabbguide Installatin Datrprestanda mm Aktuell datr måste uppfylla vissa krav för att MaxSea skall fungera ptimalt. Nedan återfinns systemkraven, såväl minimum sm rekmmenderade.

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Denna laboration är tänkt att ge information om några av de grundläggande verktyg som du, som studerar vid Linköpings Universitet, kan ha nytta av. Ett tips är att läsa

Läs mer

Maingate Manager Användarhandledning

Maingate Manager Användarhandledning Maingate Manager Användarhandledning The cntents f this dcument are subject t revisin withut ntice due t cntinued prgress in methdlgy, design and manufacturing. Wireless Maingate AB shall have n liability

Läs mer

Lathund för Sundbybergs IK orienteringssektionen Att arbeta med hemsidan

Lathund för Sundbybergs IK orienteringssektionen Att arbeta med hemsidan Lathund för Sundbybergs IK rienteringssektinen Att arbeta med hemsidan Webbadress för hemsidan http://www.idrttnline.se/sundbyberg/sundbybergsik-rientering Inlggning sker genm att klicka på hänglåssymblen

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38.

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38. Centralen för utredning av penningtvätt WEBBAPPLIKATION 4.1 REGISTERING GUIDE APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38.0 Stödtelefon: tfn: 0295 486 833 (vardagar 8 16) e-post: goaml.krp@poliisi.fi Frågor

Läs mer

MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för användare

MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för användare MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för användare Versin 4.3 ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIN PARKERINGSPLATS Platsnummer: Persnlig kd: 1234 *(OBS - se undantag) https://www.webel-nline.se Telefn Sverige

Läs mer

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd December månad 2008 Innehållsförteckning Arbetsflöden ch sammanfattande regelverk för kyrkbkföring... 2 Vårdnadshavarna ska vara ense m att barnet ska döpas... 2 Dpförrättaren...

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

2 PROGRAMMERA EN KNAPP FÖR UPPDRAG

2 PROGRAMMERA EN KNAPP FÖR UPPDRAG MANUAL TILL THERMO TRACK-MJUKVARAN 1 ARKIV Therm Track ger dig möjlighet att srtera/gruppera dina arkiv i katalger ch underkatalger. Du kan även göra en förhandsgranskning utan att behöva öppna dem. Om

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Allmänna Villkor (AV) för kurser inom EcoEducateserien, miljöutbildning på nätet

Allmänna Villkor (AV) för kurser inom EcoEducateserien, miljöutbildning på nätet Allmänna Villkr (AV) för kurser inm EcEducateserien, miljöutbildning på nätet Preduct AB (556465-8189) 2017-01-01 Detta avtal utgör avtalet sm gäller för tjänsten EcEducatemiljöutbildningar på nätet ch

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

Laghantering i Equipe

Laghantering i Equipe Laghantering i Equipe för klubbar tillhörande Skånes Ridsprtförbund Eftersm distriktet autmatiskt vill betala ut lagstöd till arrangörerna är det viktigt att inrapprteringen av lagklasserna sker på ett

Läs mer

Rutin för registrering av Mobipen i Järfälla kommun. registrering av tid och

Rutin för registrering av Mobipen i Järfälla kommun. registrering av tid och Rutin för registrering av Mbipen i Järfälla kmmun registrering av tid ch Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Intrduktin... 5 1 Syfte införa Phnir Care med Mbipen i Järfälla kmmun...

Läs mer

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Lathund Inställningar för att läsa e-post Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Stockholms Stadsnät Kundtjänst telefon 08-5012 20 10 e-post: support@stosn.se

Läs mer

SchoolSoft

SchoolSoft SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (med elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

Utkast till språkstrategi

Utkast till språkstrategi Utkast till språkstrategi 1. Principer 1.1 Inledning Enligt 46 i universitetslagen är Aalt-universitetets studentkårs fficiella språk finska ch svenska. Dessutm är en betydande andel av studentkårens medlemmar

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Version 2.3.3. Euromed Networks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm. Tel. 08-54 58 99 99. (Juni 2006)

ANVÄNDARMANUAL. Version 2.3.3. Euromed Networks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm. Tel. 08-54 58 99 99. (Juni 2006) ANVÄNDARMANUAL Versin 2.3.3 (Juni 2006) Eurmed Netwrks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stckhlm. Tel. 08-54 58 99 99 Innehållsförteckning FÖRORD...2 ÅTERFÖRSÄLJARE...3 DIKTERING...3 DIKTERING...4 Diktatlista...

Läs mer

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Datautvinning från digitala lagringsmedia DT2002

Datautvinning från digitala lagringsmedia DT2002 Datautvinning från digitala lagringsmedia DT2002 26:e maj 2009 0900-1300 IDE, Högsklan i Halmstad Kntaktpersn: Mattias Weckstén, ankn. 7396 Betyg: 55 p => 3 70 p => 4 85 p => 5 Max: 100 p Tillåtna hjälpmedel:

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Nya funktioner och ändringar i CS Library från version 3.2 till 3.6!

Nya funktioner och ändringar i CS Library från version 3.2 till 3.6! Nya funktiner ch ändringar i CS Library från versin 3.2 till 3.6! Vi jbbar ständigt med att förnya ch förbättra CS Library för att den ska vara en ledande teknisk lösning för digitala biblitek. Här är

Läs mer

Benjamin Edlund Hestra IF. John Kumlin IK Ymer. Vilka är vi? MEBIA. #mebia

Benjamin Edlund Hestra IF. John Kumlin IK Ymer. Vilka är vi? MEBIA.  #mebia Benjamin Edlund Hestra IF Jhn Kumlin IK Ymer Vilka är vi? MEBIA. O-CAMP - Marknadsföring 2007-2010 O-CAMP-marknadsföring O-CampTV O-campTV O-EVENT Marknadsföring O-EVENT marknadsföring ch knceptuering

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Användarhandbok OESpeaker 1.0

Användarhandbok OESpeaker 1.0 Användarhandbk OESpeaker 1.0 OESpeaker Versin 10.1 datum 2004-04-19-1 - Innehållsförteckning OESpeaker Versin 10.1 datum 2004-04-19... 1 Installatin av prgrammet... 3 På servern... 3 Uppdatering av tider

Läs mer

Inledning till studier Universitetets datasystem

Inledning till studier Universitetets datasystem Inledning till studier Universitetets datasystem Under de följande timmarna kommer du att lära dig det viktigaste om Aaltouniversitetets datasystem Var hittar man information om studierna? Hur anmäler

Läs mer

Krav på installationsplatsen

Krav på installationsplatsen Krav på installatinsplatsen MEDIVATORS, RAPICIDE ch ADVANTAGE är registrerade varumärken sm tillhör Medivatrs Inc. ADASPOR är ett registrerat varumärke sm tillhör Medivatrs Inc. Windws är ett registrerat

Läs mer

Riktlinjer för digital referensservice

Riktlinjer för digital referensservice Riktlinjer för digital referensservice March 2005 INLEDNING "Termerna 'virtuell referenstjänst', 'digital referenstjänst', 'elektrnisk referenstjänst', 'infrmatinstjänster på Internet' ch 'referenstjänst

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Examinationsregler i medieteknik

Examinationsregler i medieteknik Dnr: DFM 2012/101 Regeldkument Examinatinsregler i medieteknik Beslutat av Ämneskllegiet i medieteknik 2012-06-19 Gäller från 2012-08-27 Innehåll Examinatinsregler i medieteknik 3 1. Vanliga examinatinsfrmer

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Avigilon Control Center Bruksanvisning till server. Version 6.2

Avigilon Control Center Bruksanvisning till server. Version 6.2 Avigiln Cntrl Center Bruksanvisning till server Versin 6.2 2006-2017, Avigiln Crpratin. Alla rättigheter förbehålles. AVIGILON, the AVIGILON lg, AVIGILON CONTROL CENTER, ACC, and TRUSTED SECURITY SOLUTIONS.AVIGILON,

Läs mer

... 18... 19 Skicka. Skapa läkarintyg... 20

... 18... 19 Skicka. Skapa läkarintyg... 20 15 februari i 2013 1 Center för ehälsa i samverkan Hrnsgatan 20, 118 82 Stckhlm Peter Lindgren, 070-661 62 59 www.cehis.se inf@cehis.se Krav på landsting ch jurnalsystemsleverantörer Intygstjänster 2013

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.blagsverket.se Nyregistrering 816 Aktieblag 1 (7) Fyll i blanketten på din datr eller texta tydligt. Underteckna blanketten ch skicka in den i riginal. Skicka till: Blagsverket

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Samarbetsra d 20150226

Samarbetsra d 20150226 Samarbetsra d 20150226 Närvarande Föräldrarepresentanter: Frank Schyberg, Lena Nilssn, Therese Berge, Gunnar Bman, Jörgen Petterssn, Oscar Frsberg, Sfie Matssn, Theres Leidenfrs Frnt, Persnalrepresentanter:

Läs mer

Rutin för utgivning av funktionscertifikat

Rutin för utgivning av funktionscertifikat Rutin för utgivning av funktinscertifikat Innehåll Dkumentets syfte... 1 Dkumentets målgrupp... 1 Förutsättningar... 1 Checklista... 2 1. Gör så här för att skapa ch leverera funktinscertifikat... 2 PKCS#10...

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015-09-01 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28 ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkmma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kmmunfullmäktige Köpare Ängelhlms kmmun, rg.nr 212000-0977 Sista anbudsdag 2010-11-16 Anbudet ska vara giltigt till 2012-01-31

Läs mer

UochM Kundsupport 1. Du har fått ett e-mail från UochM med följande information (har du inte fått det så kontaktar du UochM):

UochM Kundsupport 1. Du har fått ett e-mail från UochM med följande information (har du inte fått det så kontaktar du UochM): UochM Kundsupport 1 Lägg till ett nytt e-postkonto Du har fått ett e-mail från UochM med följande information (har du inte fått det så kontaktar du UochM): E-postkonto (t.ex. demo@uochm.com) Användarnamn

Läs mer