Nya funktioner och ändringar i CS Library från version 3.2 till 3.6!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya funktioner och ändringar i CS Library från version 3.2 till 3.6!"

Transkript

1 Nya funktiner ch ändringar i CS Library från versin 3.2 till 3.6! Vi jbbar ständigt med att förnya ch förbättra CS Library för att den ska vara en ledande teknisk lösning för digitala biblitek. Här är en lista över nya funktiner ch ändringar sm har tillkmmit i versin 3.6 av CS Library. Listan inkluderar ändringar ch nya funktiner sm tillkm mellan 3.2 ch 3.5. Med ändring avses funktinalitet sm tagits brt helt eller ersatts av bättre funktiner. Nya funktiner ch ändringar på webbplatsen Mycket tid har lagts på att ptimera sök ch webbplatsen för att snabba upp den. Besökarna kmmer att uppleva en klar förbättring på prestandan trts att nya funktiner har lagts till. Flera katalgsystem I samma installatin går det numera att använda flera katalger samtidigt. Detta gör det möjligt för lika biblitek med lika katalger i samma stad, län eller land att använda samma biblitekswebb. Om flera katalger finns visas även val av katalg vid sökrutan, träfflistan, Katalgsökning Till CSL 3.3 byttes helt sökmtr ch nu används istället används Lucene. Detta ger CSL en rad möjligheter ch förbättringar vad gäller relevans, hastighet ch sökfunktiner. Bättre relevans Om sökrden förekmmer i titel- ch författarfältet rankas verket med högre relevans. Relevansen gör ckså en analys av hur fta ch var i katalgpsten sm rden finns för att rangrdna träfflistan. Bleska peratrer CS Library har valt att ha AND sm förval mellan rd, vilket innebär att inga träffar visas sm inte innehåller alla rden eller delar av rden. Sökning på böjning av rd ch sammansatta rd Vi använder stemming sm autmatiskt söker på lika ändelser av rd. En sökning på sjukhus kan ckså ge träffar på sjukhuset, sjukhusen ch sjukhusentré. Frassökning Det är möjligt att söka på en fras med hjälp av. Exempelvis En gång till ger en annan träfflista än En gång till. Nya indexerade fält

2 Bilaga: Dkumentatin ändringar ch nyheter i 3.6 Indexerade fält visar vilka fält sm idag är indexerade ch sökbara vid fritextsök. De markerade är nya. Gallrade verk visas inte ch är inte sökbara De kan dck dyka upp m titeln inte mindexerats. Den markeras då sm gallrad ch visas inte vid nästa sökning. Verken visas grupperade även i sökförslagen När man får sökförslag i Snabbsök ch för musen över en titel för att förhandsgranska så visas även här gruppering av mediatyper. Barnsök Vid sökning på fliksidan Barn följer designen med ch sökresultatet filtreras på målgruppen barn. Detta gör att böcker för äldre inte ska visas då barn använder webbplatsens sökfunktin. Design under barnsidrna. När man gör en sökning under barnsidan så bibehålls den specialanpassade designen i träfflistan ch på fullpst. Avancerad söksyntax Title: söker i titelfältet. Cntributr: söker i författarfältet. Grup: söker i fältet grupp/institutin. Serie: söker i seriefältet. Genre: söker i ämnesrdsfältet. Classificatin: söker i klassifikatinsfältet. Shelflcatin: söker i fältet för hylla. Sökning på diakriter Både Wirsen ch Wirsén ger träff vid sökning Val av biblitek ch katalg För system med flera katalger kan besökaren välja vilken katalg ch biblitek sm sökningen ska ske i. Snabbsök Deltitel visas upp Snabbsökrutan med förslag på sökträffar visas efter tre bkstäver ch tecknen sm skrivs in markeras i förslagen

3 Utökad katalgsökning Ger träff på alternativa titlar vid titelsökning Sökning på del av serietiteln Sök på titelnummer (001) för samsökning (ibland måste man ange både 003 ch 001) Utökad sökning på författare. I fältet författare std det tidigare inm parentes: (Söker enbart föfattare). Eftersm detta fält även söker i 700-fältet så har texten ändrats till: (Söker efter alla upphvsmän för verket). Sökförslag (autsuggest) på några fält under Utökad katalgsökning Följande fält har nu inbyggt sökförslag sm ger en lista på möjliga rd sm kan användas. Författare Grupp/institutin Serie Ämnesrd Klassifikatin Böcker under inköp (BkIT). Böcker under inköp indexeras ch visas nu i sökningar ch i fullpst. Böcker under inköp (Libra) Står i klartext Under inköp. Träfflistan ch fullpst Träfflistan Val av förvald srtering går att ändra i web.cnfig. Träfflistan har ny design. Bl.a. har utgivningsår flyttats längre till vänster. Katalg visas upp i flerkatalginstallatiner. Klassifikatin inklusive ämnesbeskrivning visas. Graden av relevans visas i frm av ett grönt fält. Indikatr av relevans visas. Enkel lista har ny design ch fälten visas i rdningsföljden: titel, författare, klassifikatin(sab), år. Tillgänglighetsanpassad tabell. Lägga till i Mina listr. Facetter Sökresultatet går att förfina med hjälp av facetter. Vi har lagt till 7 lika facettkategrier: Katalg (för webbplatser med flera katalger) Medietyper Upphvsmän Ämnesrd Taggar (nyckelrd) Målgrupp Publiceringsår

4 Mina listr Det går att lägga verk från sökresultatet direkt i egna listr genm att kryssa i kryssrutan på psten i sökresultatet ch sedan klicka på Lägg i lista sm ligger längst ner i sökresultatet. Knapp för att markera alla verk i träfflistan. Rullist för val av sparade listr Länk för att skapa ny lista. Minneslista. När man skickar en minneslista med e-pst finns nu möjlighet att lägga till ett meddelande. Sökhistrik Sökhistrik visas vid sökresultatet med infrmatin m antal träffar ch vilka sökparametrar man använt. Rensa sökhistrik. Praktiskt vid användande av biblitekets publika datrer. Visning av klass eller hyllsignum i träfflistan. Nu är det möjligt för administratörerna att själva välja m klassifikatin eller hyllsignum ska visas i träfflistan. Ställs in för hela webbplatsen. Fullpsten Nyckelrd Taggmln över nyckelrd på ett verk visas nu upp i högerspalt istället för mitt på fullpsten. Ytterligare fält visas under beskrivning. I fullpsten visas utökad titel, delnummer ch deltitel, riginaltitel, ingår i, riginalspråk, serie, upphvspersner, förlag, ISBN, klassifikaitin, ämnesrd, anmärkning, inläsare, lkal anmärkning, URL. Rättningar av ISBN. T.ex. visas ISBN sm innehåller x. Om bken finns inne visar texten Ja istället för siffran sm angav antalet exemplar. Gäller Libra-biblitek. Knapp för att lägga titeln i minneslista visas Lägg i lista (inlggad) Knapp på fullpst för att lägga verket i egen lista. Rullist för val av sparade listr Länk för att skapa ny lista. Man får ett meddelande m man försöker låna ett verk sm finns i katalg där man saknar lånekrt. Val av katalg är möjligt på fullpsten m flera katalger finns i systemet ch titeln finns i flera katalger. Internetlänk visas i fullpst. Fältet 856u sm innehåller en länk visas på fullpsten sm URL:. För e-media visas redan länken istället för bestånd. Om 998u innehåller "http://tif.btj.se" visas texten "Extra infrmatin". Visning av betyg. Alla betyg sm är satta på grupperingen visas avsett vilken mediatyp sm väljs. Nyckelrd kan sättas med flera rd, t ex Harry Ptter kan användas sm ett nyckelrd.

5 Integratin med Alex författarlexikn Visar en krt summering m författaren till verket samt länk för att läsa vidare på Alex.se. Detta är en användarkntrll sm man lätt infgar på fullpstens, höger-, mitten- eller vänsterspalt. Integratin med IMDB Visar upp länkar till filmens, skådespelares ch regissörers sidr på den internatinella filmdatabasen IMDB. Detta är en användarkntrll sm man lätt infgar på fullpstens, höger-, mitten- eller vänsterspalt. Integratin med Sptify På fullpst för musik visas länk till musiktjänsten Sptify där låntagaren lätt kan lägga till album på sitt egna Sptifyknt. Detta är en användarkntrll sm man lätt infgar på fullpstens, höger-, mitten- eller vänsterspalt. Karta för hyllplacering Nu finns stöd för både Wagners karta ch Axiells kartmdul. Kartan visar var verket är placerat i bibliteket när man klickar på den länkade hyllplaceringen på fullpsten. Tidskriftsfiltrering På fullpst på tidskrift kan man filtrera efter biblitek eller häfte/årgång. Mina sidr Spärr av lånekrt (Endast BkIT). Låntagaren kan själv spärra sitt lånekrt. Görs under Mina lånekrt/kntaktinfrmatin. Lägga till lånekrt Låntagaren kan knyta flera lånekrt till sin användare under sidan Mina lånekrt. Ta brt lånekrt Låntagaren kan själv ta brt egna lånekrt sm är kpplade till sin användare genm att under Mina lånekrt välja lånekrtet sm ska tas brt ch sen klicka på Ta brt. Kntrllera lånekrt Låntagaren kan själv kntrllera att lånekrtet fungerar genm att klicka på knappen Kntrllera lånekrt. Mina lån Om låntagaren har flera krt knutna till sin användare går det att välja lånekrt i en rullista. På samma sida går det att navigera mellan lånekrten för att se sina lån. När mlån inte längre är möjligt visas texten Omlån ej möjligt. Meddelanden från bibliteket visas under sidan för reservatiner. Mina reservatiner Rullista för att välja vilket lånekrt sm ska visa reservatinerna. På så vis är det lätt för låntagaren att navigera mellan sina lånekrt för att se sina reservatiner. Meddelanden från bibliteket visas under sidan för reservatiner. Kntaktinfrmatin Möjlighet att lägga till mer kntaktuppgifter. En inställningssida för varje lånekrt

6 Maximalt 3 e-pstadresser Maximalt 3 telefnnummer Meddelande m att man måste spara för att ändringar ska behållas Mina listr Användarna kan skapa egna listr ch lägga in lika verk i dem. Listrna går att se under Mina listr. Där går det ckså att hantera listrna på lika sätt. Redigera listan Skapa ny lista E-psta listan Srtera verken i listan Radera listan Betala nline (BkIT). Har användaren skulder sm ska betalas visas en länk till BkIT:s nlinebetalning. Länken visas under Mina reservatiner ch Mina lån. Mina inställningar Val av hembiblitek påverkar även förvalt biblitek vid sökning. När du har ändrat hembiblitek ch lggar in på nytt kmmer bibliteket att vara förvalt i sökningen. Detta gäller även m du väljer filialbiblitek. Tillgänglighet En marbetad sida för tillgänglighet med instruktiner på hur man själv kan anpassa en webbplats med hjälp av bland annat tangentbrd ch webbläsare. Lgisk tabrdning. Navigering för att stega mellan länkar, knappar ch frmulärfält utförs med hjälp av tabbtangenten ch vissa fall med piltangenterna. Snabbkmmandn: Med hjälp av krtkmmandn kan användaren utföra uppgifter med hjälp av tangentbrdet. I Internet Explrer använder man ALT + Snabbtangent, i Firefx används SHIFT + ALT + Snabbtangent. Mac OS används CTRL istället för ALT i båda fallen. Snabbtangent S: Hppa över navigeringen ch gå direkt till textinnehållet. Snabbtangent 0: Tillgänglighetsinfrmatin. Snabbtangent 3: Webbkarta Snabbtangent 4: Hppa till sökfältet Snabbtangent 7: Kntakt Övriga förbättringar Flerspråksstöd Ger möjlighet att skapa siter på lika språk. För närvarande finns stöd för Svenska, Engelska ch Finska. Det går ställa in vilket språk sm ska vara förvalt ch m språkväxlingen ska visas eller inte. Webbkarta (eng. sitemap) Lgga in:

7 Via lånekrt För BkIT går det även att lgga in med persnnummer m det är inlagt sm lånekrt. Hjälplänk visas alltid Meddelande m att lånekrt måste knytas till användare ch en länk sm leder till det vid första inlggningstillfället med lånekrtet Förbättrade rutiner vid registrering av användare. Om låntagaren skriver in sitt lånekrt ch pinkd i inlggningsrutan utan att ha någn användare hamnar persnen autmatiskt på steg 1 ch lånekrtsnumret är ifyllt. Om låntagaren har gammal användare, men fått nytt lånekrt (skapat i Libra, BkIT, Mikrmarc etc.) går det att kppla lånekrtet till den användaren. Val av katalg i flerkatalgsystem

8 Nya funktiner ch ändringar för administratörer ch redaktörer Administratinscentralen Spärra låntagare Radera låntagare inklusive allt sm låntagaren skapat Under Inställningar, Låntagare kan man söka på en användare utifrån e-pstadress. Hantera nyckelrd Sökning med trunkering. Brum* ger även träffar på Brummelisa. Srtering på namn, Skapad ch Status Dölja nyckelrd Lägga till en ny mslagsbild Via administratinscentralen ch funktinen ny mslagsbild går det numera att lägga till nya mslagsbilder på verk. Det är enkelt att kppla ett verk genm en sökning i katalgen för att sedan välja bild ifrån fil på datrn för att sedan kppla samman dem. Observera att det kan ta ett tag innan bilden visas upp på webbplatsen. Redigeringsfrmulären De flesta redigeringsfrmulären har fått en ny design. Fält har förstrats ch flyttats för att få en tydligare layut för redaktörerna. Obligatriska fält fått en rödaktig bakgrund för att visa att redaktören måste fylla i fältet. Frmulären har även rensats upp från bakmliggande kd för att öppnas snabbare vilket underlättar för redaktörerna. Editrn i frmulären har setts över ch har nu samma utseende i alla frmulär. Hjälptexterna visas nu över editrn ch kan därför läsas i alla lägen. Kntrllera länkar i förhandsgranskning Det går att kntrllera brutna länkar i förhandsgranskningsläge genm att klicka på knappen Kntrllera länkar. De länkar sm inte fungerar visas upp längst ner i förhandsgranskningen. Dölja fliksidr Nu går det att skapa dlda menyer genm att dölja en fliksida. Ett användningssätt kan vara hjälpsidr sm läggs i en dld meny för att länka ihp alla hjälpsidr. Detta görs i fliksidans dkumentinställningar. Bildbanken ch dkumentarkivet Ny förbättrad design både i bildbanken ch dkumentarkivet. Användarkntrller Fler sökmöjligheter i användarkntrllen Visa sökresultat Avgränsa sökningen till enskild katalg (m siten innehåller flera katalger)

9 Avgränsa sökningen till barn eller vuxen Avgränsa sökningen till skönlitteratur eller facklitteratur Stöd för sökperatrerna AND, OR, NOT I fritextsökning kan du använda söksyntaxer sm authr:, title: etc. för att söka i vissa fält Srtera efter katalg eller biblitek Möjlighet att filtrera sökresultatet mt en mer exakt matchning Förbättringar av användarkntrllen Lista arrangemang Flerval är nu möjligt på kategri, målgrupp, nyckelrd ch plats. Förbättringar i användarkntrllen Användarnas favriter I versinen från 3.2 fanns möjlighet att skriva in hylla, välja lägsta betyg en titel kan ha för att visas ch antal visade titlar. Nu finns förutm detta många fler funktiner under rubrikerna RSS-inställningar, sökfiltrering, betyg, skapat, uppdaterat, utgivningsår, sökinställningar, sökuttryck, rubrik. Bl.a. kan man lägga till RSS-flöde, välja högsta ch lägsta betyg sm ska visas, datum eller datumintervall när verket skannades in, begränsa till biblitek. Alla funktiner finns beskrivna i användarmanual 3.6. Förbättringar av RSS-flöden Ny användarkntrll för RSS-flöden sm heter: Visa RSS-flöde 2.0. Användarkntrllen: Visa RSS-flöde finns kvar för att vara bakmkmpatibel. Där finns bara möjlighet att lägga till länk ch ange rubrik. I den nya kntrllen kan man bl.a. ställa in antal inlägg, uppdateringsfrekvens, brytpunkt för trunkering sm styr hur många tecken av RSS-inlägget sm visas. Alla funktiner finns beskrivna i användarmanual 3.6. Användarkntrllen Andra lånade även Det finns nu möjlighet att lägga in användarkntrllen: Andra lånade även på fullpsten. Användarkntrllen har inga specifika inställningar ch infgas i vänster-, mitten- eller högerspalt i en fullpst. Fjärrlån från BkIT Nu går det att göra fjärrlån via BkIT. I användarkntrllen: BkIT fjärrlån ställer man in vilken katalg sm det gäller, OPAC webbadress ch OPAC UserID. Inlggning på webbplatsen är ett krav för att få göra ett fjärrlån ch då är lånekrtsnummer, namn (bligatriskt) ch e-pstadress autmatiskt ifyllt ifrån låntagarens uppgifter vid inlggning. På webbplatsen går det sen att skriva in vilken bk man vill låna genm att ange författare, titel (bligatriskt), utgivare, utgivningsår, ISBN, maximal reservatinskstnad, sista ankmstdatum samt övrig infrmatin. Ny låntagare i BkIT Det går att skapa en ny låntagare direkt på webbplatsen. I användarkntrllen: BkIT ny låntagare ställer man in OPAC webbadress ch OPAC UserID. På webbplatsen skriver man in namn (bligatriskt), efternamn (bligatriskt), PIN-kd (bligatriskt), persnnummer (bligatriskt), riktnummer, telefnnummer, e-pstadress, gatuadress (bligatriskt), pstnummer (bligatriskt), stad (bligatriskt) ch land.

10 Infga resurstext Med hjälp av användarkntrllen Infga resurs kan valfri resurstext visas upp på valt ställe, t.ex. systemsidrna. Design med klumner Användarkntrllen Visa artiklar i klumner ger möjlighet till att visa upp artiklar i klumner. Man kan styra m ett visst antal artiklar ska framhävas på visst sätt t.ex. med särskilt bakgrundsbild eller ram runtm. Om sidväxlaren (eng. Paging) ska vara numrerad eller standard. Du kan bestämma sidväxlartext. Du kan välja att visa design sm två klumner eller en klumn. Användarkntrllen Visa slumpmässigt tips För redaktörer finns det nu möjlighet att visa tips slumpmässigt. Det är en vanlig användarkntrll sm kan infgas på valfri sidtyp för att visa ett bktips. Bktipset sm visas slumpas ut efter vilka inställningar sm är inställt i användarkntrllen. De inställningar man kan göra för att filtrera vilken srts av tips sm ska visas görs genm att ställa in kategri, målgrupp, nyckelrd, rt, persnal ch plats. Det finns ckså möjlighet att välja m det slumpmässiga tipset måste innehålla en länk, strlek på rubriken samt vilken text sm ska visas m det för tillfället inte finns någt tips att visa. Förbättrad hantering av externa databaser Nu har vi en bättre hantering av externa databaser med den nya användarkntrllen Lista externa tjänster. Sm tidigare behöver användaren bara en inlggning för att kmma åt biblitekets alla resurser, s.k. single sign-n. Administratörer kan lägga upp de databaser sm tillåter så kallad remte access ch även infrmatin m de sm inte kräver det. Cllabrative filtering - Andra sm lånat denna har även lånat Nu finns en funktin på respektive fullpst sm visar vad andra sm lånat ett visst verk ckså har lånat. Det gör det möjligt för användaren att hitta fler verk sm han eller hn kanske kan vara intresserad av. Observera att detta bara fungerar för biblitek med Libra. Användarkntrllen heter Andra lånade även ch infgas antingen i fullpstens höger-, mitten- eller vänsterspalt under Custmer/User Cntrls. Beställningsfunktin för varr Nu finns möjlighet att upprätta en beställningsfunktin där bibliteket kan sälja lika varr ch prdukter till användarna. Användarkntrllen ListPrducts ligger i mappen Admin/Mduler/Orderservice/Användarkntrller. För att använda den markerar man den ch drar den över (drag-ch-släpp) till innehåll. Följande kan man ställa in: Belppets valuta. Om man ska vara inlggad sm låntagare vid köp. Välja text sm säger att man måste vara inlggad. Välja tacktext sm visas för låntagaren vid slutförande av rder. Vilken e-pstadress sm ska ta emt rdern. Vilken e-pstadress sm rdern skickas ifrån. Namnet på avsändaren.

11 Ämnet på e-pstmeddelandet. Bibliteket kan själv lägga till ch ta brt varr för försäljning. Under Sve/Uppslag/Prdukter går det att lägga till vilka prdukter sm ska vara till försäljning genm att skapa ett nytt dkument där man fyller i prduktnamn, beskrivning ch pris på prdukten. Användaren väljer varr, fyller i adressuppgifter ch skickar iväg beställningen. Bibliteket får ett e- pstmeddelande med uppgifterna sm användaren fyllt i. Service ch utrustning Nu finns möjlighet för bibliteken att lägga in infrmatin m servicefunktiner ch utrustning i en databas där låntagaren lätt kan se vilken utrustning sm finns ch på vilket biblitek man kan hitta utrustningen. Det finns två nya användarkntrller: Visa service ch utrustning listar vilka servicefunktiner ch vilken utrustning sm finns. Visa service ch utrustning med filtrering gör det möjligt att söka på biblitek för att se vad ett enskilt biblitek har för utrustning samt söka på service ch utrustning för att se vilka biblitek sm har just denna service eller utrustningen. Dessa infgas lätt genm webbitrns knapp för användarkntrller. Röstningsfunktin Med vår nya röstningsfunktin är det möjligt att skapa en mröstning (eng. pll) sm gör att användaren kan rösta på lika svarsalternativ. När man lägger upp en mröstning skapar man först ett dkument under Sve/Veckansfråga. Skriv in en fråga ch ange vilka svar sm ska vara möjliga att välja mellan. Det går att skapa upp till 10 lika svarsalternativ. Nyhetsbrev Bibliteken kan nu skicka ut nyhetsbrev till användarna. De användare sm vill prenumerera på nyhetsbrevet kan lätt anmäla sig via biblitekets webbplats. I nyhetsbreven går det att använda lika användarkntrller, lägga till bilder, strleksanpassa text ch annat. Nyhetsbrev skapas under Sve/Nyhetsbrev. Det går även att ta brt prenumeranter ch välja vid vilka tidpunkter sm nyhetsbrevet ska skickas iväg. Man kan skapa testutskick av nyhetsbrev för att kntrllera att funktinen fungerar. Man kan välja att nyhetsbreven ska skickas direkt eller efter ett visst schema. Vid val av schema så väljer man själv vid vilka dagar ch vid vilken tidpunkt nyhetsbrevet ska skickas. Det går att kntrllera ifall nyhetsbrevet skickats iväg eller inte. Anmälan till nyhetsbrev lägger man in på en valfri sidtyp, förslagsvis läggs den till i dkumenthierarkin. Genm att dra Nyhetsbrev anmälan (16294) sm ligger under Sve/Nyhetsbrev/Funktinssidr till valfri plats i navigatinen så hamnar sidan sm en undersida till en fliksida. Låntagaren kmmer då till en sida där namn ch e-pstadress fylls i. Användaren kan avsluta prenumeratinen genm att klicka på en länk i nyhetsbrevet.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1

AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1 AXIELL SVERIGE AB Versionsbeskrivning LIBRA.SE Version 7.1 Versionsbeskrivning 7.1 Denna versionsbeskrivning utgår från förändringar i relation till version 6.7.5/7.0 Allmänt 1. Vissa långsamma rutiner

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Dantek BiblioMatik Build 677 Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Version 1 Copyright 2014 by Dantek AB Dantek bibliomatik build 677

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Skapa en webbplats med Joomla

Skapa en webbplats med Joomla Nils Eriksson, Jonathan Bourque Olivegren och Sven-Åke E klund Skapa en webbplats med Joomla En guide om hur du bygger en webbplats med publiceringsverktyget Joomla Skapa en webbplats med Joomla.SE:s Internetguide,

Läs mer

Inloggnings- och registreringsfrågor

Inloggnings- och registreringsfrågor Inloggnings- och registreringsfrågor» Varför kan jag inte logga in? Det finns flera möjliga förklaringar till detta. Först och främst, försäkra dig om att ditt användarnamn och lösenord stämmer. Om du

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Aktivitet

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Aktivitet Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Aktivitet 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänt om aktivitet 4 Ny aktivitet 5 Aktivitet 6 Allmänt 6 Datum och tid 6 Upprepning 7 Ta bort deltagare 9 Skicka ut en kallelse

Läs mer

2004-03-01. Produktkatalog Manual

2004-03-01. Produktkatalog Manual 2004-03-01 Produktkatalog Manual Version 3.3 2004 Innehållsförteckning Skapa Varukorg Välj bil 1 Varugrupp 1 Sök på motorkod 1 Rabattkod 1 Artikel 1 Varukorgen Lägg till artiklar 2 Lägg till textrad 2

Läs mer

Loopia L1.pdf Loopia L2.pdf Loopia L3.pdf Loopia L4.pdf

Loopia L1.pdf Loopia L2.pdf Loopia L3.pdf Loopia L4.pdf Loopia L1.pdf Loopia L2.pdf Loopia L3.pdf Loopia L4.pdf WordPress-skolan del 1 Loopia Blogg http://blogg.loopia.se/2011/02/01/wordpress-skolan-%e2%80%93-del-1/ Page 1 of 10 Kundzon ÅF-zon Webbmail Hem

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

En liten introduktion till Mediakatalogen

En liten introduktion till Mediakatalogen En liten introduktion till Mediakatalogen Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för administratörer Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tilläggstjänster ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer