Nya funktioner och ändringar i CS Library från version 3.2 till 3.6!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya funktioner och ändringar i CS Library från version 3.2 till 3.6!"

Transkript

1 Nya funktiner ch ändringar i CS Library från versin 3.2 till 3.6! Vi jbbar ständigt med att förnya ch förbättra CS Library för att den ska vara en ledande teknisk lösning för digitala biblitek. Här är en lista över nya funktiner ch ändringar sm har tillkmmit i versin 3.6 av CS Library. Listan inkluderar ändringar ch nya funktiner sm tillkm mellan 3.2 ch 3.5. Med ändring avses funktinalitet sm tagits brt helt eller ersatts av bättre funktiner. Nya funktiner ch ändringar på webbplatsen Mycket tid har lagts på att ptimera sök ch webbplatsen för att snabba upp den. Besökarna kmmer att uppleva en klar förbättring på prestandan trts att nya funktiner har lagts till. Flera katalgsystem I samma installatin går det numera att använda flera katalger samtidigt. Detta gör det möjligt för lika biblitek med lika katalger i samma stad, län eller land att använda samma biblitekswebb. Om flera katalger finns visas även val av katalg vid sökrutan, träfflistan, Katalgsökning Till CSL 3.3 byttes helt sökmtr ch nu används istället används Lucene. Detta ger CSL en rad möjligheter ch förbättringar vad gäller relevans, hastighet ch sökfunktiner. Bättre relevans Om sökrden förekmmer i titel- ch författarfältet rankas verket med högre relevans. Relevansen gör ckså en analys av hur fta ch var i katalgpsten sm rden finns för att rangrdna träfflistan. Bleska peratrer CS Library har valt att ha AND sm förval mellan rd, vilket innebär att inga träffar visas sm inte innehåller alla rden eller delar av rden. Sökning på böjning av rd ch sammansatta rd Vi använder stemming sm autmatiskt söker på lika ändelser av rd. En sökning på sjukhus kan ckså ge träffar på sjukhuset, sjukhusen ch sjukhusentré. Frassökning Det är möjligt att söka på en fras med hjälp av. Exempelvis En gång till ger en annan träfflista än En gång till. Nya indexerade fält

2 Bilaga: Dkumentatin ändringar ch nyheter i 3.6 Indexerade fält visar vilka fält sm idag är indexerade ch sökbara vid fritextsök. De markerade är nya. Gallrade verk visas inte ch är inte sökbara De kan dck dyka upp m titeln inte mindexerats. Den markeras då sm gallrad ch visas inte vid nästa sökning. Verken visas grupperade även i sökförslagen När man får sökförslag i Snabbsök ch för musen över en titel för att förhandsgranska så visas även här gruppering av mediatyper. Barnsök Vid sökning på fliksidan Barn följer designen med ch sökresultatet filtreras på målgruppen barn. Detta gör att böcker för äldre inte ska visas då barn använder webbplatsens sökfunktin. Design under barnsidrna. När man gör en sökning under barnsidan så bibehålls den specialanpassade designen i träfflistan ch på fullpst. Avancerad söksyntax Title: söker i titelfältet. Cntributr: söker i författarfältet. Grup: söker i fältet grupp/institutin. Serie: söker i seriefältet. Genre: söker i ämnesrdsfältet. Classificatin: söker i klassifikatinsfältet. Shelflcatin: söker i fältet för hylla. Sökning på diakriter Både Wirsen ch Wirsén ger träff vid sökning Val av biblitek ch katalg För system med flera katalger kan besökaren välja vilken katalg ch biblitek sm sökningen ska ske i. Snabbsök Deltitel visas upp Snabbsökrutan med förslag på sökträffar visas efter tre bkstäver ch tecknen sm skrivs in markeras i förslagen

3 Utökad katalgsökning Ger träff på alternativa titlar vid titelsökning Sökning på del av serietiteln Sök på titelnummer (001) för samsökning (ibland måste man ange både 003 ch 001) Utökad sökning på författare. I fältet författare std det tidigare inm parentes: (Söker enbart föfattare). Eftersm detta fält även söker i 700-fältet så har texten ändrats till: (Söker efter alla upphvsmän för verket). Sökförslag (autsuggest) på några fält under Utökad katalgsökning Följande fält har nu inbyggt sökförslag sm ger en lista på möjliga rd sm kan användas. Författare Grupp/institutin Serie Ämnesrd Klassifikatin Böcker under inköp (BkIT). Böcker under inköp indexeras ch visas nu i sökningar ch i fullpst. Böcker under inköp (Libra) Står i klartext Under inköp. Träfflistan ch fullpst Träfflistan Val av förvald srtering går att ändra i web.cnfig. Träfflistan har ny design. Bl.a. har utgivningsår flyttats längre till vänster. Katalg visas upp i flerkatalginstallatiner. Klassifikatin inklusive ämnesbeskrivning visas. Graden av relevans visas i frm av ett grönt fält. Indikatr av relevans visas. Enkel lista har ny design ch fälten visas i rdningsföljden: titel, författare, klassifikatin(sab), år. Tillgänglighetsanpassad tabell. Lägga till i Mina listr. Facetter Sökresultatet går att förfina med hjälp av facetter. Vi har lagt till 7 lika facettkategrier: Katalg (för webbplatser med flera katalger) Medietyper Upphvsmän Ämnesrd Taggar (nyckelrd) Målgrupp Publiceringsår

4 Mina listr Det går att lägga verk från sökresultatet direkt i egna listr genm att kryssa i kryssrutan på psten i sökresultatet ch sedan klicka på Lägg i lista sm ligger längst ner i sökresultatet. Knapp för att markera alla verk i träfflistan. Rullist för val av sparade listr Länk för att skapa ny lista. Minneslista. När man skickar en minneslista med e-pst finns nu möjlighet att lägga till ett meddelande. Sökhistrik Sökhistrik visas vid sökresultatet med infrmatin m antal träffar ch vilka sökparametrar man använt. Rensa sökhistrik. Praktiskt vid användande av biblitekets publika datrer. Visning av klass eller hyllsignum i träfflistan. Nu är det möjligt för administratörerna att själva välja m klassifikatin eller hyllsignum ska visas i träfflistan. Ställs in för hela webbplatsen. Fullpsten Nyckelrd Taggmln över nyckelrd på ett verk visas nu upp i högerspalt istället för mitt på fullpsten. Ytterligare fält visas under beskrivning. I fullpsten visas utökad titel, delnummer ch deltitel, riginaltitel, ingår i, riginalspråk, serie, upphvspersner, förlag, ISBN, klassifikaitin, ämnesrd, anmärkning, inläsare, lkal anmärkning, URL. Rättningar av ISBN. T.ex. visas ISBN sm innehåller x. Om bken finns inne visar texten Ja istället för siffran sm angav antalet exemplar. Gäller Libra-biblitek. Knapp för att lägga titeln i minneslista visas Lägg i lista (inlggad) Knapp på fullpst för att lägga verket i egen lista. Rullist för val av sparade listr Länk för att skapa ny lista. Man får ett meddelande m man försöker låna ett verk sm finns i katalg där man saknar lånekrt. Val av katalg är möjligt på fullpsten m flera katalger finns i systemet ch titeln finns i flera katalger. Internetlänk visas i fullpst. Fältet 856u sm innehåller en länk visas på fullpsten sm URL:. För e-media visas redan länken istället för bestånd. Om 998u innehåller "http://tif.btj.se" visas texten "Extra infrmatin". Visning av betyg. Alla betyg sm är satta på grupperingen visas avsett vilken mediatyp sm väljs. Nyckelrd kan sättas med flera rd, t ex Harry Ptter kan användas sm ett nyckelrd.

5 Integratin med Alex författarlexikn Visar en krt summering m författaren till verket samt länk för att läsa vidare på Alex.se. Detta är en användarkntrll sm man lätt infgar på fullpstens, höger-, mitten- eller vänsterspalt. Integratin med IMDB Visar upp länkar till filmens, skådespelares ch regissörers sidr på den internatinella filmdatabasen IMDB. Detta är en användarkntrll sm man lätt infgar på fullpstens, höger-, mitten- eller vänsterspalt. Integratin med Sptify På fullpst för musik visas länk till musiktjänsten Sptify där låntagaren lätt kan lägga till album på sitt egna Sptifyknt. Detta är en användarkntrll sm man lätt infgar på fullpstens, höger-, mitten- eller vänsterspalt. Karta för hyllplacering Nu finns stöd för både Wagners karta ch Axiells kartmdul. Kartan visar var verket är placerat i bibliteket när man klickar på den länkade hyllplaceringen på fullpsten. Tidskriftsfiltrering På fullpst på tidskrift kan man filtrera efter biblitek eller häfte/årgång. Mina sidr Spärr av lånekrt (Endast BkIT). Låntagaren kan själv spärra sitt lånekrt. Görs under Mina lånekrt/kntaktinfrmatin. Lägga till lånekrt Låntagaren kan knyta flera lånekrt till sin användare under sidan Mina lånekrt. Ta brt lånekrt Låntagaren kan själv ta brt egna lånekrt sm är kpplade till sin användare genm att under Mina lånekrt välja lånekrtet sm ska tas brt ch sen klicka på Ta brt. Kntrllera lånekrt Låntagaren kan själv kntrllera att lånekrtet fungerar genm att klicka på knappen Kntrllera lånekrt. Mina lån Om låntagaren har flera krt knutna till sin användare går det att välja lånekrt i en rullista. På samma sida går det att navigera mellan lånekrten för att se sina lån. När mlån inte längre är möjligt visas texten Omlån ej möjligt. Meddelanden från bibliteket visas under sidan för reservatiner. Mina reservatiner Rullista för att välja vilket lånekrt sm ska visa reservatinerna. På så vis är det lätt för låntagaren att navigera mellan sina lånekrt för att se sina reservatiner. Meddelanden från bibliteket visas under sidan för reservatiner. Kntaktinfrmatin Möjlighet att lägga till mer kntaktuppgifter. En inställningssida för varje lånekrt

6 Maximalt 3 e-pstadresser Maximalt 3 telefnnummer Meddelande m att man måste spara för att ändringar ska behållas Mina listr Användarna kan skapa egna listr ch lägga in lika verk i dem. Listrna går att se under Mina listr. Där går det ckså att hantera listrna på lika sätt. Redigera listan Skapa ny lista E-psta listan Srtera verken i listan Radera listan Betala nline (BkIT). Har användaren skulder sm ska betalas visas en länk till BkIT:s nlinebetalning. Länken visas under Mina reservatiner ch Mina lån. Mina inställningar Val av hembiblitek påverkar även förvalt biblitek vid sökning. När du har ändrat hembiblitek ch lggar in på nytt kmmer bibliteket att vara förvalt i sökningen. Detta gäller även m du väljer filialbiblitek. Tillgänglighet En marbetad sida för tillgänglighet med instruktiner på hur man själv kan anpassa en webbplats med hjälp av bland annat tangentbrd ch webbläsare. Lgisk tabrdning. Navigering för att stega mellan länkar, knappar ch frmulärfält utförs med hjälp av tabbtangenten ch vissa fall med piltangenterna. Snabbkmmandn: Med hjälp av krtkmmandn kan användaren utföra uppgifter med hjälp av tangentbrdet. I Internet Explrer använder man ALT + Snabbtangent, i Firefx används SHIFT + ALT + Snabbtangent. Mac OS används CTRL istället för ALT i båda fallen. Snabbtangent S: Hppa över navigeringen ch gå direkt till textinnehållet. Snabbtangent 0: Tillgänglighetsinfrmatin. Snabbtangent 3: Webbkarta Snabbtangent 4: Hppa till sökfältet Snabbtangent 7: Kntakt Övriga förbättringar Flerspråksstöd Ger möjlighet att skapa siter på lika språk. För närvarande finns stöd för Svenska, Engelska ch Finska. Det går ställa in vilket språk sm ska vara förvalt ch m språkväxlingen ska visas eller inte. Webbkarta (eng. sitemap) Lgga in:

7 Via lånekrt För BkIT går det även att lgga in med persnnummer m det är inlagt sm lånekrt. Hjälplänk visas alltid Meddelande m att lånekrt måste knytas till användare ch en länk sm leder till det vid första inlggningstillfället med lånekrtet Förbättrade rutiner vid registrering av användare. Om låntagaren skriver in sitt lånekrt ch pinkd i inlggningsrutan utan att ha någn användare hamnar persnen autmatiskt på steg 1 ch lånekrtsnumret är ifyllt. Om låntagaren har gammal användare, men fått nytt lånekrt (skapat i Libra, BkIT, Mikrmarc etc.) går det att kppla lånekrtet till den användaren. Val av katalg i flerkatalgsystem

8 Nya funktiner ch ändringar för administratörer ch redaktörer Administratinscentralen Spärra låntagare Radera låntagare inklusive allt sm låntagaren skapat Under Inställningar, Låntagare kan man söka på en användare utifrån e-pstadress. Hantera nyckelrd Sökning med trunkering. Brum* ger även träffar på Brummelisa. Srtering på namn, Skapad ch Status Dölja nyckelrd Lägga till en ny mslagsbild Via administratinscentralen ch funktinen ny mslagsbild går det numera att lägga till nya mslagsbilder på verk. Det är enkelt att kppla ett verk genm en sökning i katalgen för att sedan välja bild ifrån fil på datrn för att sedan kppla samman dem. Observera att det kan ta ett tag innan bilden visas upp på webbplatsen. Redigeringsfrmulären De flesta redigeringsfrmulären har fått en ny design. Fält har förstrats ch flyttats för att få en tydligare layut för redaktörerna. Obligatriska fält fått en rödaktig bakgrund för att visa att redaktören måste fylla i fältet. Frmulären har även rensats upp från bakmliggande kd för att öppnas snabbare vilket underlättar för redaktörerna. Editrn i frmulären har setts över ch har nu samma utseende i alla frmulär. Hjälptexterna visas nu över editrn ch kan därför läsas i alla lägen. Kntrllera länkar i förhandsgranskning Det går att kntrllera brutna länkar i förhandsgranskningsläge genm att klicka på knappen Kntrllera länkar. De länkar sm inte fungerar visas upp längst ner i förhandsgranskningen. Dölja fliksidr Nu går det att skapa dlda menyer genm att dölja en fliksida. Ett användningssätt kan vara hjälpsidr sm läggs i en dld meny för att länka ihp alla hjälpsidr. Detta görs i fliksidans dkumentinställningar. Bildbanken ch dkumentarkivet Ny förbättrad design både i bildbanken ch dkumentarkivet. Användarkntrller Fler sökmöjligheter i användarkntrllen Visa sökresultat Avgränsa sökningen till enskild katalg (m siten innehåller flera katalger)

9 Avgränsa sökningen till barn eller vuxen Avgränsa sökningen till skönlitteratur eller facklitteratur Stöd för sökperatrerna AND, OR, NOT I fritextsökning kan du använda söksyntaxer sm authr:, title: etc. för att söka i vissa fält Srtera efter katalg eller biblitek Möjlighet att filtrera sökresultatet mt en mer exakt matchning Förbättringar av användarkntrllen Lista arrangemang Flerval är nu möjligt på kategri, målgrupp, nyckelrd ch plats. Förbättringar i användarkntrllen Användarnas favriter I versinen från 3.2 fanns möjlighet att skriva in hylla, välja lägsta betyg en titel kan ha för att visas ch antal visade titlar. Nu finns förutm detta många fler funktiner under rubrikerna RSS-inställningar, sökfiltrering, betyg, skapat, uppdaterat, utgivningsår, sökinställningar, sökuttryck, rubrik. Bl.a. kan man lägga till RSS-flöde, välja högsta ch lägsta betyg sm ska visas, datum eller datumintervall när verket skannades in, begränsa till biblitek. Alla funktiner finns beskrivna i användarmanual 3.6. Förbättringar av RSS-flöden Ny användarkntrll för RSS-flöden sm heter: Visa RSS-flöde 2.0. Användarkntrllen: Visa RSS-flöde finns kvar för att vara bakmkmpatibel. Där finns bara möjlighet att lägga till länk ch ange rubrik. I den nya kntrllen kan man bl.a. ställa in antal inlägg, uppdateringsfrekvens, brytpunkt för trunkering sm styr hur många tecken av RSS-inlägget sm visas. Alla funktiner finns beskrivna i användarmanual 3.6. Användarkntrllen Andra lånade även Det finns nu möjlighet att lägga in användarkntrllen: Andra lånade även på fullpsten. Användarkntrllen har inga specifika inställningar ch infgas i vänster-, mitten- eller högerspalt i en fullpst. Fjärrlån från BkIT Nu går det att göra fjärrlån via BkIT. I användarkntrllen: BkIT fjärrlån ställer man in vilken katalg sm det gäller, OPAC webbadress ch OPAC UserID. Inlggning på webbplatsen är ett krav för att få göra ett fjärrlån ch då är lånekrtsnummer, namn (bligatriskt) ch e-pstadress autmatiskt ifyllt ifrån låntagarens uppgifter vid inlggning. På webbplatsen går det sen att skriva in vilken bk man vill låna genm att ange författare, titel (bligatriskt), utgivare, utgivningsår, ISBN, maximal reservatinskstnad, sista ankmstdatum samt övrig infrmatin. Ny låntagare i BkIT Det går att skapa en ny låntagare direkt på webbplatsen. I användarkntrllen: BkIT ny låntagare ställer man in OPAC webbadress ch OPAC UserID. På webbplatsen skriver man in namn (bligatriskt), efternamn (bligatriskt), PIN-kd (bligatriskt), persnnummer (bligatriskt), riktnummer, telefnnummer, e-pstadress, gatuadress (bligatriskt), pstnummer (bligatriskt), stad (bligatriskt) ch land.

10 Infga resurstext Med hjälp av användarkntrllen Infga resurs kan valfri resurstext visas upp på valt ställe, t.ex. systemsidrna. Design med klumner Användarkntrllen Visa artiklar i klumner ger möjlighet till att visa upp artiklar i klumner. Man kan styra m ett visst antal artiklar ska framhävas på visst sätt t.ex. med särskilt bakgrundsbild eller ram runtm. Om sidväxlaren (eng. Paging) ska vara numrerad eller standard. Du kan bestämma sidväxlartext. Du kan välja att visa design sm två klumner eller en klumn. Användarkntrllen Visa slumpmässigt tips För redaktörer finns det nu möjlighet att visa tips slumpmässigt. Det är en vanlig användarkntrll sm kan infgas på valfri sidtyp för att visa ett bktips. Bktipset sm visas slumpas ut efter vilka inställningar sm är inställt i användarkntrllen. De inställningar man kan göra för att filtrera vilken srts av tips sm ska visas görs genm att ställa in kategri, målgrupp, nyckelrd, rt, persnal ch plats. Det finns ckså möjlighet att välja m det slumpmässiga tipset måste innehålla en länk, strlek på rubriken samt vilken text sm ska visas m det för tillfället inte finns någt tips att visa. Förbättrad hantering av externa databaser Nu har vi en bättre hantering av externa databaser med den nya användarkntrllen Lista externa tjänster. Sm tidigare behöver användaren bara en inlggning för att kmma åt biblitekets alla resurser, s.k. single sign-n. Administratörer kan lägga upp de databaser sm tillåter så kallad remte access ch även infrmatin m de sm inte kräver det. Cllabrative filtering - Andra sm lånat denna har även lånat Nu finns en funktin på respektive fullpst sm visar vad andra sm lånat ett visst verk ckså har lånat. Det gör det möjligt för användaren att hitta fler verk sm han eller hn kanske kan vara intresserad av. Observera att detta bara fungerar för biblitek med Libra. Användarkntrllen heter Andra lånade även ch infgas antingen i fullpstens höger-, mitten- eller vänsterspalt under Custmer/User Cntrls. Beställningsfunktin för varr Nu finns möjlighet att upprätta en beställningsfunktin där bibliteket kan sälja lika varr ch prdukter till användarna. Användarkntrllen ListPrducts ligger i mappen Admin/Mduler/Orderservice/Användarkntrller. För att använda den markerar man den ch drar den över (drag-ch-släpp) till innehåll. Följande kan man ställa in: Belppets valuta. Om man ska vara inlggad sm låntagare vid köp. Välja text sm säger att man måste vara inlggad. Välja tacktext sm visas för låntagaren vid slutförande av rder. Vilken e-pstadress sm ska ta emt rdern. Vilken e-pstadress sm rdern skickas ifrån. Namnet på avsändaren.

11 Ämnet på e-pstmeddelandet. Bibliteket kan själv lägga till ch ta brt varr för försäljning. Under Sve/Uppslag/Prdukter går det att lägga till vilka prdukter sm ska vara till försäljning genm att skapa ett nytt dkument där man fyller i prduktnamn, beskrivning ch pris på prdukten. Användaren väljer varr, fyller i adressuppgifter ch skickar iväg beställningen. Bibliteket får ett e- pstmeddelande med uppgifterna sm användaren fyllt i. Service ch utrustning Nu finns möjlighet för bibliteken att lägga in infrmatin m servicefunktiner ch utrustning i en databas där låntagaren lätt kan se vilken utrustning sm finns ch på vilket biblitek man kan hitta utrustningen. Det finns två nya användarkntrller: Visa service ch utrustning listar vilka servicefunktiner ch vilken utrustning sm finns. Visa service ch utrustning med filtrering gör det möjligt att söka på biblitek för att se vad ett enskilt biblitek har för utrustning samt söka på service ch utrustning för att se vilka biblitek sm har just denna service eller utrustningen. Dessa infgas lätt genm webbitrns knapp för användarkntrller. Röstningsfunktin Med vår nya röstningsfunktin är det möjligt att skapa en mröstning (eng. pll) sm gör att användaren kan rösta på lika svarsalternativ. När man lägger upp en mröstning skapar man först ett dkument under Sve/Veckansfråga. Skriv in en fråga ch ange vilka svar sm ska vara möjliga att välja mellan. Det går att skapa upp till 10 lika svarsalternativ. Nyhetsbrev Bibliteken kan nu skicka ut nyhetsbrev till användarna. De användare sm vill prenumerera på nyhetsbrevet kan lätt anmäla sig via biblitekets webbplats. I nyhetsbreven går det att använda lika användarkntrller, lägga till bilder, strleksanpassa text ch annat. Nyhetsbrev skapas under Sve/Nyhetsbrev. Det går även att ta brt prenumeranter ch välja vid vilka tidpunkter sm nyhetsbrevet ska skickas iväg. Man kan skapa testutskick av nyhetsbrev för att kntrllera att funktinen fungerar. Man kan välja att nyhetsbreven ska skickas direkt eller efter ett visst schema. Vid val av schema så väljer man själv vid vilka dagar ch vid vilken tidpunkt nyhetsbrevet ska skickas. Det går att kntrllera ifall nyhetsbrevet skickats iväg eller inte. Anmälan till nyhetsbrev lägger man in på en valfri sidtyp, förslagsvis läggs den till i dkumenthierarkin. Genm att dra Nyhetsbrev anmälan (16294) sm ligger under Sve/Nyhetsbrev/Funktinssidr till valfri plats i navigatinen så hamnar sidan sm en undersida till en fliksida. Låntagaren kmmer då till en sida där namn ch e-pstadress fylls i. Användaren kan avsluta prenumeratinen genm att klicka på en länk i nyhetsbrevet.

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1 Innehållsförteckning Tillgänglighetsguide Lunds kmmun... 1 Översikt av Guiden... 1 Kmma igång... 2 Sökning ch visning av tillgänglighetsinfrmatin... 2 Resultat av sökning... 3 Rapprtering av nya bjekt

Läs mer

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma

Läs mer

ARKIV DIGITAL - att släktforska i färg

ARKIV DIGITAL - att släktforska i färg ARKIV DIGITAL - att släktfrska i färg Av släktfrskare För släktfrskare Arkiv Digital har tillkmmit för att förverkliga en släktfrskares dröm m att kunna läsa arkivmaterial på sin datr, sm m han hade bken

Läs mer

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Prduktöversikt Blware SOFTWARE CORPORATION http://www.sftbl.cm 1 Nyttan med Blware Blware är specialiserat på att ge snabb återsökning, analys (textmining) samt beräkning i stra infrmatinsmängder med mmentan

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Version 2.3.3. Euromed Networks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm. Tel. 08-54 58 99 99. (Juni 2006)

ANVÄNDARMANUAL. Version 2.3.3. Euromed Networks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm. Tel. 08-54 58 99 99. (Juni 2006) ANVÄNDARMANUAL Versin 2.3.3 (Juni 2006) Eurmed Netwrks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stckhlm. Tel. 08-54 58 99 99 Innehållsförteckning FÖRORD...2 ÅTERFÖRSÄLJARE...3 DIKTERING...3 DIKTERING...4 Diktatlista...

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version:

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version: Kravspecifikatin Batchbeställningar 2008-03-25 Versin: 1.00 Ändringshistrik Revisin Datum Av Kmmentar 1.00 2008-03-25 Maria Valterssn Första versin efter prjektavslut. Kravspecifikatinen har bara funnits

Läs mer

ShoreTel Communicator Överblick

ShoreTel Communicator Överblick ShreTel Cmmunicatr Överblick ShreTel Cmmunicatr är det enklaste sättet att kmmunicera effektivt med dina kllegr ch affärspartners. Oavsett m du är nrmal användare, telefnist eller samtalsagent i ett Cntact

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Anmälan av stipendier med systemet Personec F ESS

Anmälan av stipendier med systemet Personec F ESS Aditr Oy 1 Anmälan av stipendier med systemet Persnec F ESS Lgga in i ESS via länken ESS-Emplyee Self Service sm finns under menyn Verktyg på Hankens persnalprtal. Internet Explrer rekmmenderas för användning

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Laghantering i Equipe

Laghantering i Equipe Laghantering i Equipe för klubbar tillhörande Skånes Ridsprtförbund Eftersm distriktet autmatiskt vill betala ut lagstöd till arrangörerna är det viktigt att inrapprteringen av lagklasserna sker på ett

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0 Nyheter ch ändringar i Adela Gymnasieskla 4.2.0 Publicerad 2012-05-03 Tersus Sklsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Götebrg Tel: 031-85 70 50 Förändringar vid betygshantering Adela är nu uppdaterat ch följer

Läs mer

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer:

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer: Printa Variabel Data Variabel data printning tillåter dig att byta infrmatinen ch data i ditt dkument eller i din bild för att skapa utskrifter med unika texter ch bilder i varje kpia. Denna funktinen

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

Manual för att importera referenser till DiVA

Manual för att importera referenser till DiVA Manual för att imprtera referenser till DiVA Du kan imprtera referenser från PubMed, Web f Science, Libris ch referenshanteringsprgrammet EndNte. Även referenser i frmaten XML, EndNte XML, Endnte Referer

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Övningar i JavaScript del 3

Övningar i JavaScript del 3 Övningar i JavaScript del 3 I dessa övningar tar vi upp datumbjektet Date, arrayer ch lpar. Du utgår från ett prgram där man kan klicka på små bilder ch mtsvarande stra bild visas. Detta är i princip samma

Läs mer

Eldy Användarhandbo Table of Contents

Eldy Användarhandbo Table of Contents Eldy Användarhandb Table f Cntents Table f Cntents... 2 1. Systemkrav:... 3 2. Hur du installerar Eldy på din PC... 3 2.1 INSTALLATION SCREENSHOTS... 4 2.2 Installatin... 4 3. Börja använda ELDY... 5 4.

Läs mer

Användarhandbok OESpeaker 1.0

Användarhandbok OESpeaker 1.0 Användarhandbk OESpeaker 1.0 OESpeaker Versin 10.1 datum 2004-04-19-1 - Innehållsförteckning OESpeaker Versin 10.1 datum 2004-04-19... 1 Installatin av prgrammet... 3 På servern... 3 Uppdatering av tider

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

E-handel för alla med goda exempel

E-handel för alla med goda exempel Kriterier E-handel för alla med gda exempel Författare: Erika Frssell Stina Jhanssn Vill du veta mer? Stina Jhanssn stina.jhanssn@etu.se Tel: 0708 80 70 07 Erika Frssell erika.frssell@etu.se Tel: 0708

Läs mer

Diskussionsforum i Fronter

Diskussionsforum i Fronter Diskussionsforum i Fronter guide för användning av Forum i Fronter Vers 2.0 Inledning I Fronter finns det fem olika diskussionsverktyg. Fronter har gett dem den gemensamma beteckningen Forum, och du hittar

Läs mer

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen Versin 4.2 ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DITT EL-UTTAG Campingplatsnummer: Persnlig kd: Internet bkning: https://www.webel-nline.se Telefn Sverige 075-44 88 000

Läs mer

Övningar i JavaScript del 5

Övningar i JavaScript del 5 Övningar i JavaScript del 5 I dessa övningar ska vi ta upp några lika händelsehanterare. Dessa ska dck inte läggas in med attribut i HTML-kden, så sm vi gjrt tidigare med nclick. Istället ska vi nu lägga

Läs mer

Din guide till Windows 10

Din guide till Windows 10 Din guide till Windws 10 Lgga in. Efter man startat sin datr så möts man av en skärmsläckare före inlggning. Tryck på valfri tangent eller vänsterklicka med musen för att kunna lgga in med ditt PKxxxx

Läs mer

Sökhjälp. Snabbsök. Sökfältet finns på samma ställe på alla sidor.

Sökhjälp. Snabbsök. Sökfältet finns på samma ställe på alla sidor. Sökhjälp Snabbsök Sökfältet finns på samma ställe på alla sidor. Du kan välja att söka i bibliotekskatalogen, på webbplatsen eller bland nyckelorden. Du kan skriva in ett eller flera ord. Sökresultatet

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Grundskola 4.2.0

Nyheter och ändringar i Adela Grundskola 4.2.0 Nyheter ch ändringar i Adela Grundskla 4.2.0 Publicerad 2012-05-03 Tersus Sklsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Götebrg Tel: 031-85 70 50 Nya klumner Det har tillkmmit ett antal nya klumner i resultatfönstret

Läs mer

Systemförvaltning EPJ Receptförskrivning Cosmic

Systemförvaltning EPJ Receptförskrivning Cosmic Systemförvaltning EPJ Dkumenttyp: Versin 1.6 Sidan 1 av 10 Titel: Receptförskrivning i Csmic Skapat av Maria Strbjörk Versinsdatum 2013-04-24 Receptförskrivning Csmic Systemförvaltning EPJ Landstinget

Läs mer

E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken

E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken Snabbsök Innebär att du söker samtidigt i flera förvalda grupper av databaser. Snabbsök är i första hand avsett för att ge en första orientering i ämnet.

Läs mer

Maingate Manager Användarhandledning

Maingate Manager Användarhandledning Maingate Manager Användarhandledning The cntents f this dcument are subject t revisin withut ntice due t cntinued prgress in methdlgy, design and manufacturing. Wireless Maingate AB shall have n liability

Läs mer

ALEPH ver. 18 Lån - övningar

ALEPH ver. 18 Lån - övningar ALEPH ver. 18 Lån - övningar Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Anslut till lånemodulen i biblioteket/databasen SWE50 (administrativ databas). Låntagare A. Registrera tre nya låntagare Ø Visa

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Version 2. Release Notes. Arena 2.5

Version 2. Release Notes. Arena 2.5 2012-09-18 Version 2 Release Notes Arena 2.5 Innehåll INNEHÅLL 1 INTRODUKTION 4 2 INSTÄLLNINGAR EFTER UPPGRADERING 4 2.1 ALLMÄNT 4 2.2 UTÖKAD SÖKNING 4 2.3 MINA SIDOR 4 2.4 MINNESLISTA 4 3 ÄNDRINGAR I

Läs mer

Administrera filmer på Tandberg Content Server

Administrera filmer på Tandberg Content Server Administrera filmer på Tandberg Cntent Server 11/10/2010 Karlstads universitetsbiblitek, Lärstöd Julia Nyberg ch Kenneth Bström På Tandberg Cntent Server lagras alla filmer sm är inspelade via telebildsystemen.

Läs mer

DANTEK ELEVWEB HJÄLP. Dantek ElevWeb Hjälp. Version 1 Copyright 2016 by Dantek AB. Sidan 1

DANTEK ELEVWEB HJÄLP. Dantek ElevWeb Hjälp. Version 1 Copyright 2016 by Dantek AB. Sidan 1 Dantek ElevWeb Hjälp Version 1 Copyright 2016 by Dantek AB Sidan 1 Innehåll Introduktion till Dantek ElevWeb 3 Att söka i Dantek ElevWeb 4 3 sätt att söka 5 Trunkering 5 Fritextsökning 6 Hjälp via stavningskontroll

Läs mer

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI 2014-09-25 CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI Krav för inträde till institutinen Grund för vistelse ch typ av finansiering (sida 2) Dkument till HR-enheten på Z1:00 (sida 2) Närmaste

Läs mer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer 1 Paint Paint är en funktin i Windws 10 sm du kan använda för att göra teckningar på ett tmt mråde eller på befintliga bilder. Många av verktygen i Paint finns i menyfliksmrådet, sm finns i den övre delen

Läs mer

Nyheter i Mikromarc 2.6.1

Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, oktober 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Websök... 4 Ämnesord... 4 Flytta lån... 4 Uniform titel... 5 Högertrunkering... 5 Övriga

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Övningar i JavaScript del 7

Övningar i JavaScript del 7 Övningar i JavaScript del 7 I denna labratin återanvänder vi bilderna på frukter, sm vi haft i ett par tidigare labratiner. Denna gång ska vi lägga till visuella effekter då en frukt väljs. Klickar man

Läs mer

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Sida 1(9) Mediecenter Värmland Lena Bengtsson, 054-7011062 lena.bengtsson@regionvarmland.se Datum 2015-05-07 En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

GEOSECMA for ArcGIS GSD datastruktur och import i en SDE geodatabas

GEOSECMA for ArcGIS GSD datastruktur och import i en SDE geodatabas GEOSECMA fr ArcGIS GSD datastruktur ch imprt i en SDE gedatabas ÖVERSIKT Det här dkumentet ger imprtinstruktiner ch en rekmmenderad struktur för Gegrafiska Sverige Data (GSD) i en SDE gedatabas sm ska

Läs mer

Aitelluguiden Venture Cup

Aitelluguiden Venture Cup Aitelluguiden Venture Cup Det här är en användarguide för de tävlande i Venture Cup till Aitellus verktyg för mediebevakning. I marginalen hittar du vad som beskrivs i varje stycke. Skapa konto För att

Läs mer

Kravspecifikation Batchbeställningar Version:

Kravspecifikation Batchbeställningar Version: Kravspecifikatin Batchbeställningar 2005-05-04 Versin: 1.04 Ändringshistrik Revisin Datum Av Kmmentar Granskare Gdkännare 0.01 2005-02-08 JSL Första utkast - - 1.00 2005-03-01 JSL - Lagt till den nya tabellen

Läs mer

Berättarministeriet. Lathund Light

Berättarministeriet. Lathund Light Berättarministeriet Lathund Light 1 1.1 - Administrationspanelen 1.1 - Logga in För att göra ändringar på berattarministeriet.se måste du logga in i administrationspanelen. Du måste då skriva in adressen

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

Retriever Mediearkivet

Retriever Mediearkivet Retriever Mediearkivet Avancerad guide Retriever Mediearkivet Våren 2010 Retriever Mediearkivet innehåller material från 430 svenska tryckta dagstidningar, tidskrifter, affärspress, webbtidningar, bloggar

Läs mer

Nya Klartext Dokumentsök Söker blixtsnabbt igenom alla era dokument!

Nya Klartext Dokumentsök Söker blixtsnabbt igenom alla era dokument! Nya Klartext Dokumentsök Söker blixtsnabbt igenom alla era dokument! Varför lägga ut dyra pengar på externa dokumenthanteringssystem? Klartext Akthantering i kombination med Klartext Dokumentsök är allt

Läs mer

Användarmanualen. Visma Enterprise Content Search. Standard Version 2.0 for Platina. Version 1.1

Användarmanualen. Visma Enterprise Content Search. Standard Version 2.0 for Platina. Version 1.1 Användarmanualen Visma Enterprise Content Search Standard Version 2.0 for Platina Version 1.1 Innehållsförteckning 1 Ändringshistorik... 4 2 Introduktion... 5 2.1 Ikoner... 5 2.1.1 Allmänt... 5 2.1.2 Sökresultat...

Läs mer

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014 ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014 Cntents ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014... 1 1. Int ch studieguiderna... 2 2. WebOdi... 3 3. Nppa... 4 4. Inside... 5 5. E-pst...

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Publicera material i Learn

Publicera material i Learn Publicera material i Learn Inne i kursrummet har du en ny meny till vänster. Har du arbetat i Fronter tidigare känner du igen dig rätt bra. Du kan publicera material i Kursinformation och i Kursmaterial.

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

ArkivDigital. - svensk släktforskning i färg. Av släktforskare För släktforskare

ArkivDigital. - svensk släktforskning i färg. Av släktforskare För släktforskare ArkivDigital - svensk släktfrskning i färg Av släktfrskare För släktfrskare Arkiv Digital har tillkmmit för att förverkliga en släktfrskares dröm m att kunna läsa arkivmaterial på sin datr, sm m han hade

Läs mer

Designprocessdagbok. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Flink- Sundin.

Designprocessdagbok. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Flink- Sundin. Designprcessdagbk. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafssn, Mikael Karlssn, Jnas Lind, Hanne Flink- Sundin. Krt intrduktin Under hela vår designprcess har vi fört dagbk över våra möten, dagbken har vi

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

Använda SYV-spindeln

Använda SYV-spindeln 2015-02-19 Använda SYV-spindeln Instruktioner för att komma igång! 1 av 11 Komma igång! 1. Registrera en användare och logga in För att börja använda SYV-spindeln är det första du måste göra att registrera

Läs mer

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan.

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. Vårt webbverktyg Komma igång del 1 I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. 1. Ta fram ditt användarnamn och skriv in 2. Ta fram ditt lösenord och skriv

Läs mer

ALEPH ver. 18 Sökning - övningar

ALEPH ver. 18 Sökning - övningar ALEPH ver. 18 Sökning - övningar Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Anslut till låne- eller förvärvsmodulen i biblioteket/databasen SWE50 (administrativ databas) eller katalogiseringsmodulen

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-03. Lathund. Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2013-12-03. Lathund. Nyhetsbrev Uppdaterad: 2013-12-03 Lathund Nyhetsbrev 1 1 Nyhetsbrev Roll: Redaktör Hemsida, Huvudadministratör,Redaktör nyhetsbrev Nyhetsbrevsanmälan För att det ska gå att skapa nyhetsbrev behöver du först skapa

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning Redigering Ett av de mest lättjbbade prgrammen för videredigering är Micrsft Mvie Maker, sm ingår gratis i Windws XP. För Mac-datrer finns mtsvarande prgramvara sm är imvie. Km-i-gång med Mvie Maker: Prgrammet

Läs mer

Guideline Sportident-systemet

Guideline Sportident-systemet Guideline Sprtident-systemet Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31-1 - Innehållsförteckning Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

En introduktion till SLI.SE

En introduktion till SLI.SE En introduktion till SLI.SE Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola,

Läs mer

En liten introduktion till Mediakatalogen

En liten introduktion till Mediakatalogen En liten introduktion till Mediakatalogen Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du

Läs mer

Nyhetsdokument version 3 5.1

Nyhetsdokument version 3 5.1 Nyhetsdokument version 3 5.1 Produkt Version Releasedatum Mikromarc 3 5.1 14. november 2011 Ny och förbättrad funktionalitet Nedanför finner du en kort beskrivning av ny och ändrad funktionalitet i denna

Läs mer

Nyheter i IA-systemet

Nyheter i IA-systemet Nyheter i IA-systemet från 2015-09-27 Sida 2 av 11 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM VERSIONEN... 3 2. NYTT GRÄNSSNITT... 4 2.1. Logga ut-knappen... 4 2.2. Hjälp och information om systemet... 4 2.3. Vallistor...

Läs mer

Användarmanual Research

Användarmanual Research Användarmanual Research Innehåll: Logga in i Research.3 Research.3 Gör en sökning 4 Resultat av sökning.4 Spara artiklar 6 Skriv ut eller dela artiklar 9 Läs artiklar.10 Skriva en sökning..11 2 Logga in

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Sök- och användarguide för UR Access (Navicast)

Sök- och användarguide för UR Access (Navicast) Här söker du med sökord Tips! Vill du bara se radioprogram klicka i Ljud, vill du bara se filmer, klicka i Video. Träfflista Startsida, support och instruktion Kommentera/ranka ett program och läs andras

Läs mer

Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek

Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek INNEHÅLL: ATT BÖRJA SÖKA:... 2 DATABASER MM:... 2-5 NE BIBLIOTEKSKATALOGEN LIBRA.SE ARTIKELSÖK MEDIEARKIVET/RETRIVER ALEX

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Övningar i JavaScript del 4

Övningar i JavaScript del 4 Övningar i JavaScript del 4 I dessa övningar ska du dels hantera ett frmulär ch dels arbeta med några textsträngar. 1. Dkument i övningsmappen Övningsmappen sm du laddar ner från labratinens webbsida innehåller

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker när texten flyter runt ch bkstäverna hppar Resurser för vuxna dyslektiker Läs- ch skrivsvårigheter kan lätt leda till dåligt självförtrende, en jbbig skltid ch kntakten med bibliteket blir fta ett misslyckande

Läs mer

Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte

Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte Regler vid verksamhetsövergång ch ägarbyte 1. Regler vid verksamhetsövergång ch ägarbyte... 2 1.1 Förutsättningar... 2 1.1.1 Regler gällande utfärdarnummer... 2 1.1.2 Regler sm gäller vid utfärdande av

Läs mer

Starta med MS Excel Programfönster och arbetsyta

Starta med MS Excel Programfönster och arbetsyta Starta med kalkylprgrammet Starta med MS Excel Prgramfönster ch arbetsyta Systemmeny Menyrad Verktygsfältet Namnruta Funktinsguiden Redigeringsfält/frmelfält Rad- ch klumnrubrik Celler Bk Kalkylblad Systemmeny

Läs mer

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Klient...

Läs mer

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. sli.se/gr

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. sli.se/gr INTRODUKTION till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI sli.se/gr Skapa konto Klicka på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i kommun och skola, får du en lista på "träffar"

Läs mer

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA...

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... Entré Innehåll INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... - 3 - Entré Leverantör & Leverantörsreskntra... - 3 - Leverantörsregistret... - 4 - Skapa/ändra leverantörer... - 4 - Kntakter... - 5 - Kategrier

Läs mer

Kommunala Mediacentralen våren 2006. Lathund. för beställning av läromedel. via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker

Kommunala Mediacentralen våren 2006. Lathund. för beställning av läromedel. via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker Lathund för beställning av läromedel via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker Kommunala Mediacentralen KMC Hur hittar jag till Läromedel via SLI: Gå till KMC:s hemsida www.kmc.sodertalje.se.

Läs mer

2016-01-15.kl.08-13. Tentaupplägg

2016-01-15.kl.08-13. Tentaupplägg Tentaupplägg TIPS 1: Läs igenm ALLA uppgifterna. Välj den du känner är lättast först. Det kan gärna ta 10-20 minuter. Försök skriva saker sm kan vara prblem i uppgifterna. Är det någt du abslut kmmer att

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

Lathund till ATLA. AND: begränsar sökningen, båda sökorden måste förekomma i samma referens, t.ex. reincarnation AND buddhism

Lathund till ATLA. AND: begränsar sökningen, båda sökorden måste förekomma i samma referens, t.ex. reincarnation AND buddhism Lathund till ATLA ATLA Religion Database produceras av American Theological Library Association och innehåller referenser från bl.a. tidskrifter och böcker inom ämnesområdet religion, som t.ex. bibelstudier

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Övningar i CSS för anpassning till olika enheter

Övningar i CSS för anpassning till olika enheter Övningar i CSS för anpassning till lika enheter Hittills har vi i föregående labratiner tittat på hur man med CSS utfrmar en presentatin för bildskärm på en vanlig datr. Men det finns fler presentatiner

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

Sökning med prefix i BOOK-IT PUB

Sökning med prefix i BOOK-IT PUB Sökning med prefix i BOOK-IT PUB Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com SÖKNING Katalogposter: BOOK-IT PUB söker inte direkt

Läs mer