Nya funktioner och ändringar i CS Library från version 3.2 till 3.6!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya funktioner och ändringar i CS Library från version 3.2 till 3.6!"

Transkript

1 Nya funktiner ch ändringar i CS Library från versin 3.2 till 3.6! Vi jbbar ständigt med att förnya ch förbättra CS Library för att den ska vara en ledande teknisk lösning för digitala biblitek. Här är en lista över nya funktiner ch ändringar sm har tillkmmit i versin 3.6 av CS Library. Listan inkluderar ändringar ch nya funktiner sm tillkm mellan 3.2 ch 3.5. Med ändring avses funktinalitet sm tagits brt helt eller ersatts av bättre funktiner. Nya funktiner ch ändringar på webbplatsen Mycket tid har lagts på att ptimera sök ch webbplatsen för att snabba upp den. Besökarna kmmer att uppleva en klar förbättring på prestandan trts att nya funktiner har lagts till. Flera katalgsystem I samma installatin går det numera att använda flera katalger samtidigt. Detta gör det möjligt för lika biblitek med lika katalger i samma stad, län eller land att använda samma biblitekswebb. Om flera katalger finns visas även val av katalg vid sökrutan, träfflistan, Katalgsökning Till CSL 3.3 byttes helt sökmtr ch nu används istället används Lucene. Detta ger CSL en rad möjligheter ch förbättringar vad gäller relevans, hastighet ch sökfunktiner. Bättre relevans Om sökrden förekmmer i titel- ch författarfältet rankas verket med högre relevans. Relevansen gör ckså en analys av hur fta ch var i katalgpsten sm rden finns för att rangrdna träfflistan. Bleska peratrer CS Library har valt att ha AND sm förval mellan rd, vilket innebär att inga träffar visas sm inte innehåller alla rden eller delar av rden. Sökning på böjning av rd ch sammansatta rd Vi använder stemming sm autmatiskt söker på lika ändelser av rd. En sökning på sjukhus kan ckså ge träffar på sjukhuset, sjukhusen ch sjukhusentré. Frassökning Det är möjligt att söka på en fras med hjälp av. Exempelvis En gång till ger en annan träfflista än En gång till. Nya indexerade fält

2 Bilaga: Dkumentatin ändringar ch nyheter i 3.6 Indexerade fält visar vilka fält sm idag är indexerade ch sökbara vid fritextsök. De markerade är nya. Gallrade verk visas inte ch är inte sökbara De kan dck dyka upp m titeln inte mindexerats. Den markeras då sm gallrad ch visas inte vid nästa sökning. Verken visas grupperade även i sökförslagen När man får sökförslag i Snabbsök ch för musen över en titel för att förhandsgranska så visas även här gruppering av mediatyper. Barnsök Vid sökning på fliksidan Barn följer designen med ch sökresultatet filtreras på målgruppen barn. Detta gör att böcker för äldre inte ska visas då barn använder webbplatsens sökfunktin. Design under barnsidrna. När man gör en sökning under barnsidan så bibehålls den specialanpassade designen i träfflistan ch på fullpst. Avancerad söksyntax Title: söker i titelfältet. Cntributr: söker i författarfältet. Grup: söker i fältet grupp/institutin. Serie: söker i seriefältet. Genre: söker i ämnesrdsfältet. Classificatin: söker i klassifikatinsfältet. Shelflcatin: söker i fältet för hylla. Sökning på diakriter Både Wirsen ch Wirsén ger träff vid sökning Val av biblitek ch katalg För system med flera katalger kan besökaren välja vilken katalg ch biblitek sm sökningen ska ske i. Snabbsök Deltitel visas upp Snabbsökrutan med förslag på sökträffar visas efter tre bkstäver ch tecknen sm skrivs in markeras i förslagen

3 Utökad katalgsökning Ger träff på alternativa titlar vid titelsökning Sökning på del av serietiteln Sök på titelnummer (001) för samsökning (ibland måste man ange både 003 ch 001) Utökad sökning på författare. I fältet författare std det tidigare inm parentes: (Söker enbart föfattare). Eftersm detta fält även söker i 700-fältet så har texten ändrats till: (Söker efter alla upphvsmän för verket). Sökförslag (autsuggest) på några fält under Utökad katalgsökning Följande fält har nu inbyggt sökförslag sm ger en lista på möjliga rd sm kan användas. Författare Grupp/institutin Serie Ämnesrd Klassifikatin Böcker under inköp (BkIT). Böcker under inköp indexeras ch visas nu i sökningar ch i fullpst. Böcker under inköp (Libra) Står i klartext Under inköp. Träfflistan ch fullpst Träfflistan Val av förvald srtering går att ändra i web.cnfig. Träfflistan har ny design. Bl.a. har utgivningsår flyttats längre till vänster. Katalg visas upp i flerkatalginstallatiner. Klassifikatin inklusive ämnesbeskrivning visas. Graden av relevans visas i frm av ett grönt fält. Indikatr av relevans visas. Enkel lista har ny design ch fälten visas i rdningsföljden: titel, författare, klassifikatin(sab), år. Tillgänglighetsanpassad tabell. Lägga till i Mina listr. Facetter Sökresultatet går att förfina med hjälp av facetter. Vi har lagt till 7 lika facettkategrier: Katalg (för webbplatser med flera katalger) Medietyper Upphvsmän Ämnesrd Taggar (nyckelrd) Målgrupp Publiceringsår

4 Mina listr Det går att lägga verk från sökresultatet direkt i egna listr genm att kryssa i kryssrutan på psten i sökresultatet ch sedan klicka på Lägg i lista sm ligger längst ner i sökresultatet. Knapp för att markera alla verk i träfflistan. Rullist för val av sparade listr Länk för att skapa ny lista. Minneslista. När man skickar en minneslista med e-pst finns nu möjlighet att lägga till ett meddelande. Sökhistrik Sökhistrik visas vid sökresultatet med infrmatin m antal träffar ch vilka sökparametrar man använt. Rensa sökhistrik. Praktiskt vid användande av biblitekets publika datrer. Visning av klass eller hyllsignum i träfflistan. Nu är det möjligt för administratörerna att själva välja m klassifikatin eller hyllsignum ska visas i träfflistan. Ställs in för hela webbplatsen. Fullpsten Nyckelrd Taggmln över nyckelrd på ett verk visas nu upp i högerspalt istället för mitt på fullpsten. Ytterligare fält visas under beskrivning. I fullpsten visas utökad titel, delnummer ch deltitel, riginaltitel, ingår i, riginalspråk, serie, upphvspersner, förlag, ISBN, klassifikaitin, ämnesrd, anmärkning, inläsare, lkal anmärkning, URL. Rättningar av ISBN. T.ex. visas ISBN sm innehåller x. Om bken finns inne visar texten Ja istället för siffran sm angav antalet exemplar. Gäller Libra-biblitek. Knapp för att lägga titeln i minneslista visas Lägg i lista (inlggad) Knapp på fullpst för att lägga verket i egen lista. Rullist för val av sparade listr Länk för att skapa ny lista. Man får ett meddelande m man försöker låna ett verk sm finns i katalg där man saknar lånekrt. Val av katalg är möjligt på fullpsten m flera katalger finns i systemet ch titeln finns i flera katalger. Internetlänk visas i fullpst. Fältet 856u sm innehåller en länk visas på fullpsten sm URL:. För e-media visas redan länken istället för bestånd. Om 998u innehåller "http://tif.btj.se" visas texten "Extra infrmatin". Visning av betyg. Alla betyg sm är satta på grupperingen visas avsett vilken mediatyp sm väljs. Nyckelrd kan sättas med flera rd, t ex Harry Ptter kan användas sm ett nyckelrd.

5 Integratin med Alex författarlexikn Visar en krt summering m författaren till verket samt länk för att läsa vidare på Alex.se. Detta är en användarkntrll sm man lätt infgar på fullpstens, höger-, mitten- eller vänsterspalt. Integratin med IMDB Visar upp länkar till filmens, skådespelares ch regissörers sidr på den internatinella filmdatabasen IMDB. Detta är en användarkntrll sm man lätt infgar på fullpstens, höger-, mitten- eller vänsterspalt. Integratin med Sptify På fullpst för musik visas länk till musiktjänsten Sptify där låntagaren lätt kan lägga till album på sitt egna Sptifyknt. Detta är en användarkntrll sm man lätt infgar på fullpstens, höger-, mitten- eller vänsterspalt. Karta för hyllplacering Nu finns stöd för både Wagners karta ch Axiells kartmdul. Kartan visar var verket är placerat i bibliteket när man klickar på den länkade hyllplaceringen på fullpsten. Tidskriftsfiltrering På fullpst på tidskrift kan man filtrera efter biblitek eller häfte/årgång. Mina sidr Spärr av lånekrt (Endast BkIT). Låntagaren kan själv spärra sitt lånekrt. Görs under Mina lånekrt/kntaktinfrmatin. Lägga till lånekrt Låntagaren kan knyta flera lånekrt till sin användare under sidan Mina lånekrt. Ta brt lånekrt Låntagaren kan själv ta brt egna lånekrt sm är kpplade till sin användare genm att under Mina lånekrt välja lånekrtet sm ska tas brt ch sen klicka på Ta brt. Kntrllera lånekrt Låntagaren kan själv kntrllera att lånekrtet fungerar genm att klicka på knappen Kntrllera lånekrt. Mina lån Om låntagaren har flera krt knutna till sin användare går det att välja lånekrt i en rullista. På samma sida går det att navigera mellan lånekrten för att se sina lån. När mlån inte längre är möjligt visas texten Omlån ej möjligt. Meddelanden från bibliteket visas under sidan för reservatiner. Mina reservatiner Rullista för att välja vilket lånekrt sm ska visa reservatinerna. På så vis är det lätt för låntagaren att navigera mellan sina lånekrt för att se sina reservatiner. Meddelanden från bibliteket visas under sidan för reservatiner. Kntaktinfrmatin Möjlighet att lägga till mer kntaktuppgifter. En inställningssida för varje lånekrt

6 Maximalt 3 e-pstadresser Maximalt 3 telefnnummer Meddelande m att man måste spara för att ändringar ska behållas Mina listr Användarna kan skapa egna listr ch lägga in lika verk i dem. Listrna går att se under Mina listr. Där går det ckså att hantera listrna på lika sätt. Redigera listan Skapa ny lista E-psta listan Srtera verken i listan Radera listan Betala nline (BkIT). Har användaren skulder sm ska betalas visas en länk till BkIT:s nlinebetalning. Länken visas under Mina reservatiner ch Mina lån. Mina inställningar Val av hembiblitek påverkar även förvalt biblitek vid sökning. När du har ändrat hembiblitek ch lggar in på nytt kmmer bibliteket att vara förvalt i sökningen. Detta gäller även m du väljer filialbiblitek. Tillgänglighet En marbetad sida för tillgänglighet med instruktiner på hur man själv kan anpassa en webbplats med hjälp av bland annat tangentbrd ch webbläsare. Lgisk tabrdning. Navigering för att stega mellan länkar, knappar ch frmulärfält utförs med hjälp av tabbtangenten ch vissa fall med piltangenterna. Snabbkmmandn: Med hjälp av krtkmmandn kan användaren utföra uppgifter med hjälp av tangentbrdet. I Internet Explrer använder man ALT + Snabbtangent, i Firefx används SHIFT + ALT + Snabbtangent. Mac OS används CTRL istället för ALT i båda fallen. Snabbtangent S: Hppa över navigeringen ch gå direkt till textinnehållet. Snabbtangent 0: Tillgänglighetsinfrmatin. Snabbtangent 3: Webbkarta Snabbtangent 4: Hppa till sökfältet Snabbtangent 7: Kntakt Övriga förbättringar Flerspråksstöd Ger möjlighet att skapa siter på lika språk. För närvarande finns stöd för Svenska, Engelska ch Finska. Det går ställa in vilket språk sm ska vara förvalt ch m språkväxlingen ska visas eller inte. Webbkarta (eng. sitemap) Lgga in:

7 Via lånekrt För BkIT går det även att lgga in med persnnummer m det är inlagt sm lånekrt. Hjälplänk visas alltid Meddelande m att lånekrt måste knytas till användare ch en länk sm leder till det vid första inlggningstillfället med lånekrtet Förbättrade rutiner vid registrering av användare. Om låntagaren skriver in sitt lånekrt ch pinkd i inlggningsrutan utan att ha någn användare hamnar persnen autmatiskt på steg 1 ch lånekrtsnumret är ifyllt. Om låntagaren har gammal användare, men fått nytt lånekrt (skapat i Libra, BkIT, Mikrmarc etc.) går det att kppla lånekrtet till den användaren. Val av katalg i flerkatalgsystem

8 Nya funktiner ch ändringar för administratörer ch redaktörer Administratinscentralen Spärra låntagare Radera låntagare inklusive allt sm låntagaren skapat Under Inställningar, Låntagare kan man söka på en användare utifrån e-pstadress. Hantera nyckelrd Sökning med trunkering. Brum* ger även träffar på Brummelisa. Srtering på namn, Skapad ch Status Dölja nyckelrd Lägga till en ny mslagsbild Via administratinscentralen ch funktinen ny mslagsbild går det numera att lägga till nya mslagsbilder på verk. Det är enkelt att kppla ett verk genm en sökning i katalgen för att sedan välja bild ifrån fil på datrn för att sedan kppla samman dem. Observera att det kan ta ett tag innan bilden visas upp på webbplatsen. Redigeringsfrmulären De flesta redigeringsfrmulären har fått en ny design. Fält har förstrats ch flyttats för att få en tydligare layut för redaktörerna. Obligatriska fält fått en rödaktig bakgrund för att visa att redaktören måste fylla i fältet. Frmulären har även rensats upp från bakmliggande kd för att öppnas snabbare vilket underlättar för redaktörerna. Editrn i frmulären har setts över ch har nu samma utseende i alla frmulär. Hjälptexterna visas nu över editrn ch kan därför läsas i alla lägen. Kntrllera länkar i förhandsgranskning Det går att kntrllera brutna länkar i förhandsgranskningsläge genm att klicka på knappen Kntrllera länkar. De länkar sm inte fungerar visas upp längst ner i förhandsgranskningen. Dölja fliksidr Nu går det att skapa dlda menyer genm att dölja en fliksida. Ett användningssätt kan vara hjälpsidr sm läggs i en dld meny för att länka ihp alla hjälpsidr. Detta görs i fliksidans dkumentinställningar. Bildbanken ch dkumentarkivet Ny förbättrad design både i bildbanken ch dkumentarkivet. Användarkntrller Fler sökmöjligheter i användarkntrllen Visa sökresultat Avgränsa sökningen till enskild katalg (m siten innehåller flera katalger)

9 Avgränsa sökningen till barn eller vuxen Avgränsa sökningen till skönlitteratur eller facklitteratur Stöd för sökperatrerna AND, OR, NOT I fritextsökning kan du använda söksyntaxer sm authr:, title: etc. för att söka i vissa fält Srtera efter katalg eller biblitek Möjlighet att filtrera sökresultatet mt en mer exakt matchning Förbättringar av användarkntrllen Lista arrangemang Flerval är nu möjligt på kategri, målgrupp, nyckelrd ch plats. Förbättringar i användarkntrllen Användarnas favriter I versinen från 3.2 fanns möjlighet att skriva in hylla, välja lägsta betyg en titel kan ha för att visas ch antal visade titlar. Nu finns förutm detta många fler funktiner under rubrikerna RSS-inställningar, sökfiltrering, betyg, skapat, uppdaterat, utgivningsår, sökinställningar, sökuttryck, rubrik. Bl.a. kan man lägga till RSS-flöde, välja högsta ch lägsta betyg sm ska visas, datum eller datumintervall när verket skannades in, begränsa till biblitek. Alla funktiner finns beskrivna i användarmanual 3.6. Förbättringar av RSS-flöden Ny användarkntrll för RSS-flöden sm heter: Visa RSS-flöde 2.0. Användarkntrllen: Visa RSS-flöde finns kvar för att vara bakmkmpatibel. Där finns bara möjlighet att lägga till länk ch ange rubrik. I den nya kntrllen kan man bl.a. ställa in antal inlägg, uppdateringsfrekvens, brytpunkt för trunkering sm styr hur många tecken av RSS-inlägget sm visas. Alla funktiner finns beskrivna i användarmanual 3.6. Användarkntrllen Andra lånade även Det finns nu möjlighet att lägga in användarkntrllen: Andra lånade även på fullpsten. Användarkntrllen har inga specifika inställningar ch infgas i vänster-, mitten- eller högerspalt i en fullpst. Fjärrlån från BkIT Nu går det att göra fjärrlån via BkIT. I användarkntrllen: BkIT fjärrlån ställer man in vilken katalg sm det gäller, OPAC webbadress ch OPAC UserID. Inlggning på webbplatsen är ett krav för att få göra ett fjärrlån ch då är lånekrtsnummer, namn (bligatriskt) ch e-pstadress autmatiskt ifyllt ifrån låntagarens uppgifter vid inlggning. På webbplatsen går det sen att skriva in vilken bk man vill låna genm att ange författare, titel (bligatriskt), utgivare, utgivningsår, ISBN, maximal reservatinskstnad, sista ankmstdatum samt övrig infrmatin. Ny låntagare i BkIT Det går att skapa en ny låntagare direkt på webbplatsen. I användarkntrllen: BkIT ny låntagare ställer man in OPAC webbadress ch OPAC UserID. På webbplatsen skriver man in namn (bligatriskt), efternamn (bligatriskt), PIN-kd (bligatriskt), persnnummer (bligatriskt), riktnummer, telefnnummer, e-pstadress, gatuadress (bligatriskt), pstnummer (bligatriskt), stad (bligatriskt) ch land.

10 Infga resurstext Med hjälp av användarkntrllen Infga resurs kan valfri resurstext visas upp på valt ställe, t.ex. systemsidrna. Design med klumner Användarkntrllen Visa artiklar i klumner ger möjlighet till att visa upp artiklar i klumner. Man kan styra m ett visst antal artiklar ska framhävas på visst sätt t.ex. med särskilt bakgrundsbild eller ram runtm. Om sidväxlaren (eng. Paging) ska vara numrerad eller standard. Du kan bestämma sidväxlartext. Du kan välja att visa design sm två klumner eller en klumn. Användarkntrllen Visa slumpmässigt tips För redaktörer finns det nu möjlighet att visa tips slumpmässigt. Det är en vanlig användarkntrll sm kan infgas på valfri sidtyp för att visa ett bktips. Bktipset sm visas slumpas ut efter vilka inställningar sm är inställt i användarkntrllen. De inställningar man kan göra för att filtrera vilken srts av tips sm ska visas görs genm att ställa in kategri, målgrupp, nyckelrd, rt, persnal ch plats. Det finns ckså möjlighet att välja m det slumpmässiga tipset måste innehålla en länk, strlek på rubriken samt vilken text sm ska visas m det för tillfället inte finns någt tips att visa. Förbättrad hantering av externa databaser Nu har vi en bättre hantering av externa databaser med den nya användarkntrllen Lista externa tjänster. Sm tidigare behöver användaren bara en inlggning för att kmma åt biblitekets alla resurser, s.k. single sign-n. Administratörer kan lägga upp de databaser sm tillåter så kallad remte access ch även infrmatin m de sm inte kräver det. Cllabrative filtering - Andra sm lånat denna har även lånat Nu finns en funktin på respektive fullpst sm visar vad andra sm lånat ett visst verk ckså har lånat. Det gör det möjligt för användaren att hitta fler verk sm han eller hn kanske kan vara intresserad av. Observera att detta bara fungerar för biblitek med Libra. Användarkntrllen heter Andra lånade även ch infgas antingen i fullpstens höger-, mitten- eller vänsterspalt under Custmer/User Cntrls. Beställningsfunktin för varr Nu finns möjlighet att upprätta en beställningsfunktin där bibliteket kan sälja lika varr ch prdukter till användarna. Användarkntrllen ListPrducts ligger i mappen Admin/Mduler/Orderservice/Användarkntrller. För att använda den markerar man den ch drar den över (drag-ch-släpp) till innehåll. Följande kan man ställa in: Belppets valuta. Om man ska vara inlggad sm låntagare vid köp. Välja text sm säger att man måste vara inlggad. Välja tacktext sm visas för låntagaren vid slutförande av rder. Vilken e-pstadress sm ska ta emt rdern. Vilken e-pstadress sm rdern skickas ifrån. Namnet på avsändaren.

11 Ämnet på e-pstmeddelandet. Bibliteket kan själv lägga till ch ta brt varr för försäljning. Under Sve/Uppslag/Prdukter går det att lägga till vilka prdukter sm ska vara till försäljning genm att skapa ett nytt dkument där man fyller i prduktnamn, beskrivning ch pris på prdukten. Användaren väljer varr, fyller i adressuppgifter ch skickar iväg beställningen. Bibliteket får ett e- pstmeddelande med uppgifterna sm användaren fyllt i. Service ch utrustning Nu finns möjlighet för bibliteken att lägga in infrmatin m servicefunktiner ch utrustning i en databas där låntagaren lätt kan se vilken utrustning sm finns ch på vilket biblitek man kan hitta utrustningen. Det finns två nya användarkntrller: Visa service ch utrustning listar vilka servicefunktiner ch vilken utrustning sm finns. Visa service ch utrustning med filtrering gör det möjligt att söka på biblitek för att se vad ett enskilt biblitek har för utrustning samt söka på service ch utrustning för att se vilka biblitek sm har just denna service eller utrustningen. Dessa infgas lätt genm webbitrns knapp för användarkntrller. Röstningsfunktin Med vår nya röstningsfunktin är det möjligt att skapa en mröstning (eng. pll) sm gör att användaren kan rösta på lika svarsalternativ. När man lägger upp en mröstning skapar man först ett dkument under Sve/Veckansfråga. Skriv in en fråga ch ange vilka svar sm ska vara möjliga att välja mellan. Det går att skapa upp till 10 lika svarsalternativ. Nyhetsbrev Bibliteken kan nu skicka ut nyhetsbrev till användarna. De användare sm vill prenumerera på nyhetsbrevet kan lätt anmäla sig via biblitekets webbplats. I nyhetsbreven går det att använda lika användarkntrller, lägga till bilder, strleksanpassa text ch annat. Nyhetsbrev skapas under Sve/Nyhetsbrev. Det går även att ta brt prenumeranter ch välja vid vilka tidpunkter sm nyhetsbrevet ska skickas iväg. Man kan skapa testutskick av nyhetsbrev för att kntrllera att funktinen fungerar. Man kan välja att nyhetsbreven ska skickas direkt eller efter ett visst schema. Vid val av schema så väljer man själv vid vilka dagar ch vid vilken tidpunkt nyhetsbrevet ska skickas. Det går att kntrllera ifall nyhetsbrevet skickats iväg eller inte. Anmälan till nyhetsbrev lägger man in på en valfri sidtyp, förslagsvis läggs den till i dkumenthierarkin. Genm att dra Nyhetsbrev anmälan (16294) sm ligger under Sve/Nyhetsbrev/Funktinssidr till valfri plats i navigatinen så hamnar sidan sm en undersida till en fliksida. Låntagaren kmmer då till en sida där namn ch e-pstadress fylls i. Användaren kan avsluta prenumeratinen genm att klicka på en länk i nyhetsbrevet.

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1 Innehållsförteckning Tillgänglighetsguide Lunds kmmun... 1 Översikt av Guiden... 1 Kmma igång... 2 Sökning ch visning av tillgänglighetsinfrmatin... 2 Resultat av sökning... 3 Rapprtering av nya bjekt

Läs mer

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Prduktöversikt Blware SOFTWARE CORPORATION http://www.sftbl.cm 1 Nyttan med Blware Blware är specialiserat på att ge snabb återsökning, analys (textmining) samt beräkning i stra infrmatinsmängder med mmentan

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Laghantering i Equipe

Laghantering i Equipe Laghantering i Equipe för klubbar tillhörande Skånes Ridsprtförbund Eftersm distriktet autmatiskt vill betala ut lagstöd till arrangörerna är det viktigt att inrapprteringen av lagklasserna sker på ett

Läs mer

ShoreTel Communicator Överblick

ShoreTel Communicator Överblick ShreTel Cmmunicatr Överblick ShreTel Cmmunicatr är det enklaste sättet att kmmunicera effektivt med dina kllegr ch affärspartners. Oavsett m du är nrmal användare, telefnist eller samtalsagent i ett Cntact

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer:

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer: Printa Variabel Data Variabel data printning tillåter dig att byta infrmatinen ch data i ditt dkument eller i din bild för att skapa utskrifter med unika texter ch bilder i varje kpia. Denna funktinen

Läs mer

Eldy Användarhandbo Table of Contents

Eldy Användarhandbo Table of Contents Eldy Användarhandb Table f Cntents Table f Cntents... 2 1. Systemkrav:... 3 2. Hur du installerar Eldy på din PC... 3 2.1 INSTALLATION SCREENSHOTS... 4 2.2 Installatin... 4 3. Börja använda ELDY... 5 4.

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

E-handel för alla med goda exempel

E-handel för alla med goda exempel Kriterier E-handel för alla med gda exempel Författare: Erika Frssell Stina Jhanssn Vill du veta mer? Stina Jhanssn stina.jhanssn@etu.se Tel: 0708 80 70 07 Erika Frssell erika.frssell@etu.se Tel: 0708

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Grundskola 4.2.0

Nyheter och ändringar i Adela Grundskola 4.2.0 Nyheter ch ändringar i Adela Grundskla 4.2.0 Publicerad 2012-05-03 Tersus Sklsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Götebrg Tel: 031-85 70 50 Nya klumner Det har tillkmmit ett antal nya klumner i resultatfönstret

Läs mer

Övningar i JavaScript del 5

Övningar i JavaScript del 5 Övningar i JavaScript del 5 I dessa övningar ska vi ta upp några lika händelsehanterare. Dessa ska dck inte läggas in med attribut i HTML-kden, så sm vi gjrt tidigare med nclick. Istället ska vi nu lägga

Läs mer

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen Versin 4.2 ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DITT EL-UTTAG Campingplatsnummer: Persnlig kd: Internet bkning: https://www.webel-nline.se Telefn Sverige 075-44 88 000

Läs mer

Maingate Manager Användarhandledning

Maingate Manager Användarhandledning Maingate Manager Användarhandledning The cntents f this dcument are subject t revisin withut ntice due t cntinued prgress in methdlgy, design and manufacturing. Wireless Maingate AB shall have n liability

Läs mer

E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken

E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken Snabbsök Innebär att du söker samtidigt i flera förvalda grupper av databaser. Snabbsök är i första hand avsett för att ge en första orientering i ämnet.

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Administrera filmer på Tandberg Content Server

Administrera filmer på Tandberg Content Server Administrera filmer på Tandberg Cntent Server 11/10/2010 Karlstads universitetsbiblitek, Lärstöd Julia Nyberg ch Kenneth Bström På Tandberg Cntent Server lagras alla filmer sm är inspelade via telebildsystemen.

Läs mer

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning

Läs mer

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Sida 1(9) Mediecenter Värmland Lena Bengtsson, 054-7011062 lena.bengtsson@regionvarmland.se Datum 2015-05-07 En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

ArkivDigital. - svensk släktforskning i färg. Av släktforskare För släktforskare

ArkivDigital. - svensk släktforskning i färg. Av släktforskare För släktforskare ArkivDigital - svensk släktfrskning i färg Av släktfrskare För släktfrskare Arkiv Digital har tillkmmit för att förverkliga en släktfrskares dröm m att kunna läsa arkivmaterial på sin datr, sm m han hade

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

Diskussionsforum i Fronter

Diskussionsforum i Fronter Diskussionsforum i Fronter guide för användning av Forum i Fronter Vers 2.0 Inledning I Fronter finns det fem olika diskussionsverktyg. Fronter har gett dem den gemensamma beteckningen Forum, och du hittar

Läs mer

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014 ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014 Cntents ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014... 1 1. Int ch studieguiderna... 2 2. WebOdi... 3 3. Nppa... 4 4. Inside... 5 5. E-pst...

Läs mer

Guideline Sportident-systemet

Guideline Sportident-systemet Guideline Sprtident-systemet Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31-1 - Innehållsförteckning Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31

Läs mer

Aitelluguiden Venture Cup

Aitelluguiden Venture Cup Aitelluguiden Venture Cup Det här är en användarguide för de tävlande i Venture Cup till Aitellus verktyg för mediebevakning. I marginalen hittar du vad som beskrivs i varje stycke. Skapa konto För att

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-03. Lathund. Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2013-12-03. Lathund. Nyhetsbrev Uppdaterad: 2013-12-03 Lathund Nyhetsbrev 1 1 Nyhetsbrev Roll: Redaktör Hemsida, Huvudadministratör,Redaktör nyhetsbrev Nyhetsbrevsanmälan För att det ska gå att skapa nyhetsbrev behöver du först skapa

Läs mer

En introduktion till SLI.SE

En introduktion till SLI.SE En introduktion till SLI.SE Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola,

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

En liten introduktion till Mediakatalogen

En liten introduktion till Mediakatalogen En liten introduktion till Mediakatalogen Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Övningar i CSS för anpassning till olika enheter

Övningar i CSS för anpassning till olika enheter Övningar i CSS för anpassning till lika enheter Hittills har vi i föregående labratiner tittat på hur man med CSS utfrmar en presentatin för bildskärm på en vanlig datr. Men det finns fler presentatiner

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning Hantverksdata Entré Innehå llsfö rteckning KUNDER...- 3 - Kundgrupper... - 3 - Reskntrauppgifter... - 4 - Kundunika priser... - 4 - Rabatt på artikelnummer... - 5 - Övrigt... - 5 - ARTIKLAR...- 5 - Artikelstrukturer...

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Riktlinjer för digital referensservice

Riktlinjer för digital referensservice Riktlinjer för digital referensservice March 2005 INLEDNING "Termerna 'virtuell referenstjänst', 'digital referenstjänst', 'elektrnisk referenstjänst', 'infrmatinstjänster på Internet' ch 'referenstjänst

Läs mer

Rutin för registrering av Mobipen i Järfälla kommun. registrering av tid och

Rutin för registrering av Mobipen i Järfälla kommun. registrering av tid och Rutin för registrering av Mbipen i Järfälla kmmun registrering av tid ch Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Intrduktin... 5 1 Syfte införa Phnir Care med Mbipen i Järfälla kmmun...

Läs mer

INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM...

INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM... Entré Innehållsförteckning INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM... - 2 - Förberedande arbete... - 3 - KASSATERMINALEN... - 4 - Första inlggningen... - 4 - Kassaterminalen beskrivning av arbetsytan... - 5 - Funktiner

Läs mer

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker när texten flyter runt ch bkstäverna hppar Resurser för vuxna dyslektiker Läs- ch skrivsvårigheter kan lätt leda till dåligt självförtrende, en jbbig skltid ch kntakten med bibliteket blir fta ett misslyckande

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

2 PROGRAMMERA EN KNAPP FÖR UPPDRAG

2 PROGRAMMERA EN KNAPP FÖR UPPDRAG MANUAL TILL THERMO TRACK-MJUKVARAN 1 ARKIV Therm Track ger dig möjlighet att srtera/gruppera dina arkiv i katalger ch underkatalger. Du kan även göra en förhandsgranskning utan att behöva öppna dem. Om

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

PubMed (Public Medline) - sökmanual

PubMed (Public Medline) - sökmanual PubMed (Public Medline) - sökmanual Medicinska fakultetens bibliotek, Lund. Monica Landén. 2014-02 PubMed/Medline är den största medicinska databasen och innehåller idag omkring 23 miljoner referenser

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Innehållsförteckning Entré Butikssystem

Innehållsförteckning Entré Butikssystem Hantverksdata Entré Innehållsförteckning Entré Butikssystem INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM... - 2 - Förberedande arbete...- 3 - Kassaterminalen...- 4 - Första inlggningen...- 4 - Kassaterminalen beskrivning

Läs mer

Affärssystemsanalys och processer Tricati

Affärssystemsanalys och processer Tricati Affärssystemsanalys ch prcesser Tricati Ett sammandrag av Andreas Anderssn (33500) ch Sören Jnssn (32661) ch Wilhelm Törnrs (32378) Kurs: Integrerade affärsprcesser Kursansvarig: Franck Tétard Ämne: Infrmatinssystem

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Klient...

Läs mer

MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för användare

MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för användare MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för användare Versin 4.3 ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIN PARKERINGSPLATS Platsnummer: Persnlig kd: 1234 *(OBS - se undantag) https://www.webel-nline.se Telefn Sverige

Läs mer

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström Rebusmöte 2013 04 17 Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström ReBUS gruppens prioriterade punkter med kommentarer 11 & 35

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Användarmanual Research

Användarmanual Research Användarmanual Research Innehåll: Logga in i Research.3 Research.3 Gör en sökning 4 Resultat av sökning.4 Spara artiklar 6 Skriv ut eller dela artiklar 9 Läs artiklar.10 Skriva en sökning..11 2 Logga in

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA...

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... Entré Innehåll INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... - 3 - Entré Leverantör & Leverantörsreskntra... - 3 - Leverantörsregistret... - 4 - Skapa/ändra leverantörer... - 4 - Kntakter... - 5 - Kategrier

Läs mer

SYSTEM... - 5 - ANVÄNDARE OCH RÄTTIGHETER...

SYSTEM... - 5 - ANVÄNDARE OCH RÄTTIGHETER... Innehåll SYSTEM... - 5 - ANVÄNDARE OCH RÄTTIGHETER... - 6 - Användare aktiva... - 6 - Ändra egna användaruppgifter... - 7 - Registrera användare... - 8-1. Användarlista... - 8 - Skapa ny användare... -

Läs mer

Webbansvarigutbildning i InfoGlue

Webbansvarigutbildning i InfoGlue 2012-06-08 Webbansvarigutbildning i InfoGlue 2012-06-08 Sid 1 Innehåll Uppgift 1: Att redigera personalsidor... 2 Uppgift 2: Lista publikationer... 5 Uppgift 3: Använda HTML i artiklar... 6 Uppgift 4:

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB INNEHÅLL NYHETER 2-4 ARTIKLAR 5-7 BANNERS 8-10 SIDOR 11-15 AVDELNINGAR 16-17 MENY 18-20 TIDNINGEN 21-23 MEDARBETARE 24-26 FÖRSTASIDAN 27-28 Sid 2 NYHETER Hantera nyheter För att lägga till nyheter - klicka

Läs mer

Kommunala Mediacentralen våren 2006. Lathund. för beställning av läromedel. via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker

Kommunala Mediacentralen våren 2006. Lathund. för beställning av läromedel. via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker Lathund för beställning av läromedel via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker Kommunala Mediacentralen KMC Hur hittar jag till Läromedel via SLI: Gå till KMC:s hemsida www.kmc.sodertalje.se.

Läs mer

En introduktion till SLI.SE. April 2015

En introduktion till SLI.SE. April 2015 En introduktion till SLI.SE April 2015 Registrera konto Om du inte ser den här bilden, klicka på hänglåset uppe till höger och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola, får du en lista

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Sökning med prefix i BOOK-IT PUB

Sökning med prefix i BOOK-IT PUB Sökning med prefix i BOOK-IT PUB Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com SÖKNING Katalogposter: BOOK-IT PUB söker inte direkt

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Nyheter i Mikromarc 2.6.1

Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, oktober 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Websök... 4 Ämnesord... 4 Flytta lån... 4 Uniform titel... 5 Högertrunkering... 5 Övriga

Läs mer

Nyheter i IA-systemet

Nyheter i IA-systemet Nyheter i IA-systemet från 2015-09-27 Sida 2 av 11 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM VERSIONEN... 3 2. NYTT GRÄNSSNITT... 4 2.1. Logga ut-knappen... 4 2.2. Hjälp och information om systemet... 4 2.3. Vallistor...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 5

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 5 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 5 GPal Navigatr Versin 5 Innehållsförteckning KAPITEL 1: INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning... 1 Innehåll i CDn / DVDn... 1 Systemförutsättningar... 3 Knventiner

Läs mer

MOTORVÄRMAR- HANDBOKEN manual för RFID användare

MOTORVÄRMAR- HANDBOKEN manual för RFID användare MOTORVÄRMAR- HANDBOKEN manual för RFID användare Versin 1.3 ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIN PARKERINGSPLATS Platsnummer: Persnlig kd: 1234 *(OBS - se undantag) https://www.webel-nline.se Telefn

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.blagsverket.se Nyregistrering 816 Aktieblag 1 (7) Fyll i blanketten på din datr eller texta tydligt. Underteckna blanketten ch skicka in den i riginal. Skicka till: Blagsverket

Läs mer

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering - Hur gör jag för att få fram? Länsbibliotek i samverkan kommunbibliotek i sydlänen har framfört önskemål om en lathund för statistikuttag i BOOK-IT för bibliotekens

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Användarhandledning för redaktörer. www.fi.se. Dokumenthistorik. Ändrat datum: datum: 1.0 2004-11-20 Första utgåva Lena Lille

Användarhandledning för redaktörer. www.fi.se. Dokumenthistorik. Ändrat datum: datum: 1.0 2004-11-20 Första utgåva Lena Lille Användarhandledning för redaktörer www.fi.se Dokumenthistorik Version: Skapat datum: Ändrat datum: Kommentar: Utarbetad av 1.0 2004-11-20 Första utgåva Lena Lille Innehållsförteckning 1 Inledning... 4

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

Skapa aktivitet för nätverksmotorer

Skapa aktivitet för nätverksmotorer Skapa aktivitet för nätverksmotorer För att skapa en aktivitet behöver du vara inloggad på nätverkets hemsida. När du skapar en aktivitet måste du som motor ansöka om att få visa den i gemensamma På Gångkalendern

Läs mer

Orderbekräftelse Rev 2012-11-22

Orderbekräftelse Rev 2012-11-22 Orderbekräftelse Rev 2012-11-22 Övergripande beskrivning När du beställer medier från vissa leverantörers webbplatser kan du få orderbekräftelser skickade direkt till ditt inköp i BOOK-IT. Därmed skapas

Läs mer

FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR

FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR Tjänstedirektivet ska ge knsumenterna ett större utbud, bättre valuta för pengarna ch enklare tillgång till tjänster i hela EU VARFÖR ÄR TJÄNSTEDIREKTIVETS NYA REGLER

Läs mer

2013-04-18. Instruktion för användare av www.skolbiblioteksservice.se

2013-04-18. Instruktion för användare av www.skolbiblioteksservice.se Instruktion för användare av www.skolbiblioteksservice.se Innehåll Inledning... 1 Steg 1 Registrering och inloggning... 1 Registrering för personer med användarkonto hos Umeå kommun... 1 Inloggning för

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet Risk- ch sårbarhetsanalys av SUNET Bx för Karlinska Institutet 2015-01-19 Dnr: 1-35/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund. 4 3. Nuläge..... 4 4. SUNET Bx i krthet... 5 5. Juridiska aspekter.

Läs mer

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18)

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet

Läs mer

2011-06-20 0.2 Linda Boson Uppdateringar baserat på Intervju med Jan A Svensson

2011-06-20 0.2 Linda Boson Uppdateringar baserat på Intervju med Jan A Svensson Dkumenthistrik Datum Versin Namn Kmmentar 2011-06-16 0.1 Linda Bsn Dkumentet skapas 2011-06-20 0.2 Linda Bsn Uppdateringar baserat på Intervju med Jan A Svenssn 2011-06-21 0.3 Linda Bsn Uppdateringar baserat

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 5

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 5 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 5 GPal Navigatr Versin 5 Innehållsförteckning KAPITEL 1: INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning...1 Innehåll i CDn / DVDn...1 Systemförutsättningar...3 Knventiner

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda

Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda Sida 1 (10) 110418 Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda Innehåll: Inloggning i Polopoly Om nyheter och nyhetslistor Skapa nyheter Nyhetsbrevens

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra granskar och godkänner publicering Studenter kan söka

Läs mer