Användarmanualen. Visma Enterprise Content Search. Standard Version 2.0 for Platina. Version 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanualen. Visma Enterprise Content Search. Standard Version 2.0 for Platina. Version 1.1"

Transkript

1 Användarmanualen Visma Enterprise Content Search Standard Version 2.0 for Platina Version 1.1

2 Innehållsförteckning 1 Ändringshistorik Introduktion Ikoner Allmänt Sökresultat Ärende Handling Dokument Första sidan Sökgenvägar Hjälpfunktion Resultatlista och filter Förfina sökningen med filter Multipel förfining Filterrubrik med datumintervall Sorteringsordning Så här söker du Enkel sökning Sökning med citattecken Sökning med logiska operatorer AND NOT OR Kombinationer av logiska operatorer Sökning på diarienummer Icke sökbara ord Öppna Ärende Ärende Öppet ärende Ärende Visa som lista Ärende Visa som tabell Ärende Visa med kataloger Öppna ärende som tillhör en handling Ärende med sekretess och PUL Öppna handling En öppnad handling Öppna dokument som är kopplat till en handling Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 2 av 34

3 5.3 Handling med sekretess och PUL Öppna dokument Information om dokumentet Felmeddelande Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 3 av 34

4 1 Ändringshistorik Datum Version Författare Beskrivning Joakim Simonsson Första versionen Ewa Holm Uppdateringar för version 2.0 Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 4 av 34

5 2 Introduktion 2.1 Ikoner Allmänt Klicka på denna ikon för att starta om applikationen. Starta sökningen. Klicka på denna länk så visas ytterligare två länkar. Handlingar registrerade senast igår och Handlingar registrerade de senaste 7 dagarna Klicka på denna länk för att söka fram de senaste registrerade sedan igår. Klicka på denna länk för att söka fram de senaste registrerade sedan 7 dagar. Innehåller länk till hjälptexter Sökresultat Ikoner som visas i sökresultatlistan Visar att det är ett ärende. Står framför ärendets titel. För att välja ärendet måste du klicka på ärendets titel. Visar att det är en handling utan dokument. Står framför handlingens titel. Visar att det inte finns något kopplat dokument eller på grund av behörighet att det kopplade dokumentet inte är tillgängligt. Visar att det är en handling som går att läsa. Står framför handlingens titel. Visar att det finns ett kopplat dokument till handlingen. Klicka på ikonen för att öppna dokumentet. Visar att det är ett dokument. Står framför dokumentets titel. Klicka på ikonen för att öppna dokumentet. Knapp för att sortera sökresultatet efter relevans. Knapp för att sortera sökresultatet efter datum. Det ärende, den handling eller det dokument som har äldsta datumet visas först. Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 5 av 34

6 Visas nederst i sökresultatlistan om antalet träffar är fler än 20. Klicka på nästa resp. föregående eller på en siffra för att byta resultatsida. Gå ett steg tillbaka till föregående bild. Gå till den senaste sökningen med sökresultat Ärende Ikoner som visas för Ärenden. Visar att det är ett ärende. Visar att det är en handling utan dokument. Står framför handlingens titel. Visar att det inte finns något kopplat dokument eller på grund av behörighet att det kopplade dokumentet inte är tillgängligt. Visar att det är en handling med dokument. Står framför handlingens titel. Visar att det finns ett kopplat dokument till handlingen. Klicka på ikonen för att öppna dokumentet. Visar att det är ett dokument som tillhör ärendet. Klicka på ikonen för att öppna dokumentet. Knapp för att visa handlingar och dokument som är kopplade till ärendet som en lista. Knapp för att visa handlingar och dokument som är kopplade till ärendet som en tabell. Knapp för att visa handlingar och dokument som är kopplade till ärendet i en katalogstruktur Handling Ikoner som visas för Handlingar Visar att det är en handling utan dokument. En handling är kopplad till ett ärende. Ikonen står framför handlingens titel. Den visar att det inte finns något kopplat dokument eller på grund av behörighet att det kopplade dokumentet inte är tillgängligt. Visar att det är en handling med dokument. En handling är kopplad till ett ärende. Ikonen står framför handlingens titel. Den visar att det finns ett kopplat dokument till handlingen. Klicka på ikonen för att öppna dokumentet. Används för att öppna dokumentet för läsning. Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 6 av 34

7 Visar vilket ärende som handlingen är kopplad till Dokument Ikoner som visas för Dokument Ikonen för dokument. Dokumentet går att öppna för att läsas Visar vilket ärende som dokumentet är kopplad till. Används för att öppna dokumentet för läsning. 2.2 Första sidan Efter att du har startat applikationen visas den första sidan. Överst på sidan finns den del där sökningen sker. Denna del finn på samtliga sidor. I sökfältet anger du sökordet eller sökorden som du vill söka efter bland Platinas ärende, handlingar och dokument. Se även Allmänt. Bild 1. Första sidan Sökgenvägar När användaren har klickat på länken Sökgenvägar visas två nya länkar: Handlingar registrerade senast igår Handlingar registrerade de senaste 7 dagarna Genom att klicka på en av dessa så visas de senaste registrerade handlingarna enligt texten i rubriken. Bild 2. Handlingar registrerade senast igår och Handlingar registrerade de senaste 7 dagarna Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 7 av 34

8 2.2.2 Hjälpfunktion Klicka på länken Hjälp för att få anvisningar om hur Webdiarium skall användas. Hjälpfunktionen kan anpassas för olika kunder. Bild 3. Hjälpfunktionen Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 8 av 34

9 2.3 Resultatlista och filter Efter en sökning visas en lista med sökresultatet. Bredvid sökresultatet, till vänster, visas filterkolumnen. Sökresultatlistan innehåller ärenden och handlingar som matchar sökordet eller sökorden. I filter kolumnen visas olika rubriker med filterparametrar. Innehållet i filterparametrarna speglar resultatet av sökningen. Talet inom parenteserna vid sidan om filterparametrarna anger antalet träffar med just den parametern. Sökorden är markerade i sökresultatet. Om inga sökord är markerade i listan finns sökorden på nästa nivå t ex i ett dokument. Visa alla Under de olika filter rubrikerna kan det finnas en länk Visa alla. Om du klickar på denna länk visas alla filterparametrarna för den aktuella rubriken och sökningen. Filterkolumn Sökresultat Bild 4. Efter sökning filter till vänster. Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 9 av 34

10 2.4 Förfina sökningen med filter När en sökning är gjord finns en filterfunktion till vänster på sidan. Det finns många olika filter som kan väljas. Några exempel är: Typ Diarium Ärendetyp Avsändare/mottagare Handläggare M.fl. Filterfunktionen används genom att sätta en bock i den filterparameter som ska användas. I nedanstående exempel är underrubriken Ärende i bockad under rubriken Typ. Sökresultatet blir då mer begränsat. Jämför bild 4, utan att använt filterfunktionen så är det 52 träffar, och bild 5, som med filterfunktionen har 28 träffar. Om du tar bort bocken, genom att klicka på den, så tas filterfunktion bort och du kommer tillbaka till den ursprungliga sökningen. Jämför med sökresultat i bild 4. Bild 5. Efter förfinad sökning, nu visas endast ärenden. Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 10 av 34

11 2.5 Multipel förfining Med filterfunktionen är det möjligt att kombinera flera filter. Det går att kombinera olika filtertyper, t ex TN under Diarium och Brev under Handlingstyp. Det går också att kombinera flera filter av samma typ, t ex Anbud och Brev under Handlingstyp. Bild 6. Sökning utan förfining Förfina sökningen genom att exempelvis kombinera flera Handlingstyper och en Avsändare/Handläggare Om bockarna för filterparametrarna tas bort visas den ursprungliga sökningen. Jämför med sökresultatet i Bild 6. Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 11 av 34

12 Bild 7. Kombinerar flera filterval. En Avsändare/Mottagare, och tre Handlingstyper. I sökresultatet visas rader där samtliga har Sekretessbelagt som Avsändare/Mottagare. samtliga rader har också någon av handlingstyperna Anbud, Anbudsförfrågan eller Anslag 2.6 Filterrubrik med datumintervall Det finns tre filterrubriker som används med ett datumintervall. Dessa tre är: Registreringsdatum Skapad datum In/Ut/Upprättad datum När du klickar i ett fält för datum öppnas en kalender. Där väljs ett datum genom att klicka på det och kalendern stängs. Till och från datum kan användas var för sig eller i kombination. Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 12 av 34

13 Bild 8. Exempel på när kalendern är öppen 2.7 Sorteringsordning I Webbdiarium finn två olika sorteringsordningar för sökresultatet. Dessa två är: Relevans Datum Som standard är sorteringsordningen efter relevans. Det innebär att det ärende, handling eller dokument som stämmer bäst med sökningen visas överst i listan. Genom att klicka på Datum kommer raderna att sorteras efter registreringsdatum i fallande ordning. För att återgå till sortering efter relevans används länken Relevans. Bild 9. Med sorteringsordning Datum Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 13 av 34

14 3 Så här söker du 3.1 Enkel sökning Den enklaste sökningen är att skriva in ett sökord i rutan för sökord och därefter klicka på Enter på tangentbordet eller på sökknapen med förstoringsglaset. Sökfönstret Sökknappen Bild 10. En enkel sökning. I exemplet nedan utförd du en sökning med tre ord. Sökningen är gjord med tre sökord: båtar tretton ytbehandlas. De sökta orden är markerade i sökresultatet. Sökresultatet visar olika kombinationer som innehåller de angivna sökorden. Den bästa matchningen kommer först, den som innehåller alla tre sökorden. Bild 11. Sökning med tre sökord. Sökresultatet är oberoende av i vilken ordning sökorden anges. Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 14 av 34

15 Bild 12. Sökning med tre sökord i annan angiven ordning. 3.2 Sökning med citattecken Det går att söka på fler ord som ska komma i en viss ordning, t ex tre båtar. Resultatet innehåller även träffar på delord, se nedan. Det bör vara minst två ord mellan citattecknen. Bild 13. Sökning med citattecken 3.3 Sökning med logiska operatorer Det är möjligt att använda så kallade logiska operatorer mellan sökorden. De logiska operatorerna måste skrivas med VERSALER. Sökning med orden båtar märke. I detta exempel innehåller sökresultatet 8 träffar där dessa ord ingår eller inleds med sökorden. Observera att båda orden inte måste finnas med i sökträffen utan ett av sökorden räcker Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 15 av 34

16 Bild 14. Sökning utan AND AND I detta exempel sker sökningen med den logiska operatorn AND, det vill säga OCH Sökresultatet visar de endast de sökträffar som innehåller båda sökorden. Bild 15, Sökning med AND NOT I detta exempel använder vi oss av den logiska operatorn NOT, det vill säga INTE. NOT skrivs framför det ord som skall uteslutas från sökningen. I exemplet använder vi NOT för att exkludera ett ord, i sökningen nedan är det ordet märke. Det vill säga resultat listan får inte innehålla detta ord. Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 16 av 34

17 Bild 16. Sökning med NOT Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 17 av 34

18 3.3.3 OR Det finns även den logiska operatorn OR (ELLER). Denna behöver du inte använda. Ett mellanrum mellan sökorden är det samma som att använda OR. Nedanstående exempel ger samma resultat. Bild 17. Sökning med OR Inget OR mellan sökorden. Endast ett mellanrum ger samma sökresultat. Bild 18. Sökning utan OR Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 18 av 34

19 3.3.4 Kombinationer av logiska operatorer Det går också att kombinera logiska operatorer. AND OR Sökorden är båt AND tre OR motor. Sökningen innebär att ordet bår måste vara med tillsammans med tre eller motor. Sökresultatet ger även resultat på ord som börjar på båda sökorden båt och tre. Sökordet motor markeras där det förekommer. Bild 19. Sökning med AND OR AND NOT Sökorden är båt AND tre NOT motor. Sökresultatet visar rader som har ord som börjar på båda sökorden båt och tre. Sökordet motor får inte förekomma i sökresultatet. Jämför med sökresultat i föregående bild. Bild 20. Sökning med AND NOT Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 19 av 34

20 3.4 Sökning på diarienummer Om du känner till diarienumret kan du göra en sökning med citattecken runt diarienumret. Du får då en direkt träff. Bild 21. Sökning med diarienummer med citattecken. Om du inte använder citattecken runt diarienumret får du ett bredare resultat. Bild 22. Sökning med diarienummer utan citattecken. Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 20 av 34

21 3.5 Icke sökbara ord Vissa ord är inte sökbara. Det är ord som förekommer ofta och de är därmed ingen hjälp vid sökning. Exempel på sådana ord är: att av det en från för men mot när och om på till var är, med flera ord. Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 21 av 34

22 4 Öppna Ärende 4.1 Ärende När en sökning är gjord visas resultatet i resultatlistan Varje resultat har en ikon framför titeln. Den ikonen talar om vilken typ just det resultatet är. Typerna är ärende, handling och dokument. Ärendeikonen ser ut så här: Bild 23. Träff på ärende i en sökning För att öppna ett ärende i träfflistan dubbelklickar du på meningen som ståt till höger om ikonen. När du för musen över meningen så blir den understruken. Bild 24. Länken markeras när musen förs över ärendemeningen 4.2 Öppet ärende När du klickat på raden framför ärendeikonen öppnas ärendet. Då visas olika parametrar om ärendet samt de handlingar och dokument som finns kopplade mot ärendet. Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 22 av 34

23 Bild 25. Innehållet i ett ärende De parametrar som visas för ärendet är: Diarienummer Titel Beskrivning Avs/mot Handläggare Status Enhet Ärendetyp Tillkomst Under ärendet finns tre knappar Visa som lista, Visa som tabell samt visa med kataloger. Dessa knappar ger olika visningsalternativ för att visa ärendets innehåll dvs ärendets handlingar och dokument. Visa som lista är det visningsalternativ som visas automatiskt. Bild 26. Knappar för olika visningslägen för ärende 4.3 Ärende Visa som lista Ett ärende innehåller oftast ett antal handlingar och dokument. Det finns olika visningsalternativ för att visa dessa. Nedan visas alternativet Visa som lista. Detta visningsläge är det som alltid visas automatiskt. Om ett annat visningsläge önskas används motsvarande knapp. Först visas alla handlingar sedan dokumenten. Alla handlingar och dokument är länkar som det går att öppna resp. handling eller dokument med. Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 23 av 34

24 Bild 27. Ärende visad som lista 4.4 Ärende Visa som tabell Ett ärende innehåller oftast ett antal handlingar och dokument. Det finns olika visningsalternativ för att visa dessa. Nedan visas alternativet Visa som tabell. Detta visningsläge väljs med knappen med samma namn. Om ett annat visningsläge önskas används motsvarande knapp. Först visas alla handlingar sedan dokumenten. Alla handlingars och dokuments ikoner är länkar som det går att öppna resp. handling eller dokument med. Detta visningsläge visa även ett antal parametrar om handlingen och dokumentet. Ikon som visar om det är en handling med eller utan kopplat dokument samt ikon för dokument. Ikonen är även en länk till handlingen eller dokumentet. Nummer, visar Diarienumret för handlingar och dokumentnumret för dokument H/D, H betyder att det är en handling, D betyder att det är ett dokument Titel anger titeln på handlingen eller dokumentet Avs/Mot visar avsändaren eller mottagaren Handläggare visar handläggarens namn Beskrivning visas om det finns en beskrivning Typ visar typen på handlingen eller dokumentet Skapat datum visar när handlingen eller dokumentet skapades Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 24 av 34

25 Bild 28. Ärende visad som tabell 4.5 Ärende Visa med kataloger Ett ärende innehåller oftast ett antal handlingar och dokument. Det finns olika visningsalternativ för att visa dessa. Nedan visas alternativet Visa med kataloger. Detta visningsläge väljs med knappen med samma namn. Om ett annat visningsläge önskas används motsvarande knapp. Det första som visas en mapp med alla handlingar i och därefter den mappstruktur som hanläggaren byggt för ärendet. Bild 29. Ärende visad med mappar En mapp öppnas genom att klicka på +, mappikonen eller ordet som står till höger om ikonen. På samma sätt stängs en öppen mapp. Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 25 av 34

26 Bild 30. Handlingsmappen öppnad för ett ärende Om en mapp innehåller både mappar och dokument visas mappen/mappar först och därefter de dokument som finns i mappen. Bild 31. Mapp med dokument öppnad för ett ärende För att öppna en handling eller ett dokument från mappstrukturen klickar du på ikonen eller namnet till höger om ikonen. 4.6 Öppna ärende som tillhör en handling När en handling är öppen visas ärendet som handlingen tillhör. För att öppna ärendet klicka du på ärendeikonen eller på namnet till höger om ikonen. Bild 32. Öppnad handling Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 26 av 34

27 4.7 Ärende med sekretess och PUL Det finns ärenden som är sekretesskyddade och eller skyddade enligt PUL (personuppgiftslagen). Dessa ärenden går att söka på men några av parametrarna är skyddade. För ärende med PUL så visas inte Beskrivning samt Avs/Mot. Bild 33. Ärendeparametrar med PUL skydd För ett ärende med sekretesskydd så visas inte heller Beskrivning samt Avs/Mot. Dessutom visas vilken typ av sekretess det är under Beskrivning. Det finns många olika typer av sekretesser. Bild 34. Ärendeparametrar med sekretesskydd Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 27 av 34

28 5 Öppna handling När en sökning är gjord visas resultatet i resultatlistan Varje resultat har en ikon framför titeln. Den ikonen talar om vilken typ just det resultatet är. Typerna är ärende, handling och dokument. Ikonen för handling har olika utseende beroende på om det finns ett dokument kopplat till handlingen eller inte. Ikon för handling utan dokument Ikon med kopplat dokument För att öppna en handling i träfflistan dubbelklickar du på meningen till höger om ikonen. När du för musen över meningen så blir den understruken. Bild 35. Länken till handlingen blir understruken när musen förs över den 5.1 En öppnad handling När du klickat på meningen som står till höger om handlingsikonen för den handling du vill öppna. Då visas olika parametrar om handlingen samt det ärende som handlingen är kopplad till. Det går att öppna ärendet genom att klicka på det. Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 28 av 34

29 Ärendet som handlingen är kopplad mot Bild 36. Parametrar för en öppne handling De parametrar som visas för handlingen är: Diarienummer Titel Beskrivning Avs/mot Handläggare Status Registreringsdatum Tillkomst In/Ut-datum Handlingstyp 5.2 Öppna dokument som är kopplat till en handling Handlingar som innehåller ett dokument som går att öppna har denna ikon. Om du dubbelklickar på ikonen kommer dokumentet att visas. Du kan även klicka på knappen Ladda ner för att öppna dokumentet. Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 29 av 34

30 Bild 37. Dokumentet kopplat till en handling kan öppnas på två sätt. För några webbläsare och beroende på inställningar kan en popup ruta visas längst ner på sidan där du får göra ett val om du vill öppna eller spara dokumentet. Det går även att avbryta processen. Bild 38. Meddelande från vissa webbläsare när ett dokument ska öppnas 5.3 Handling med sekretess och PUL Det finns handlingar som är sekretesskyddade och eller skyddade enligt PUL. Dessa handlingar går att söka på men några av parametrarna är skyddade. För handling med PUL så visas inte Beskrivning samt Avs/Mot. Bild 39. Handling med PUL För en handling med sekretesskydd så visas inte heller Beskrivning samt Avs/Mot. Dessutom visas vilken typ av sekretess det är under Beskrivning. Det finns många olika typer av sekretesser. Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 30 av 34

31 Bild 40. Handling med sekretesskydd Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 31 av 34

32 6 Öppna dokument När en sökning är gjord visas resultatet i resultatlistan Varje resultat har en ikon framför titeln. Den ikonen talar om vilken typ just det resultatet är. Typerna är ärende, handling och dokument. Ikon för dokument För att öppna ett dokument i träfflistan dubbelklickar du på dokumentikonen. För att öppna information om dokumentet klickar du på meningen till höger om ikonen. När du för musen över meningen så blir den understruken. Om du vill öppna dokumentet för läsning dubbelklickar du på ikonen. Det går även klicka på knappen Ladda ner för att öppna dokumentet. Bild 41. Hur ett dokument öppnas För några webbläsare och beroende på inställningar kan en popup ruta visas längst ner på sidan där du får göra ett val om du vill öppna eller spara dokumentet. Det går även att avbryta processen. Bild 42. Meddelande från vissa webbläsare när ett dokument ska öppnas 6.1 Information om dokumentet När du klickat på meningen som står till höger om dokumentsikonen för det dokument du vill se information om. Då visas olika parametrar om dokumentet samt det ärende som dokumentet är sparat under. Det går att öppna ärendet genom att klicka på det. Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 32 av 34

33 Ärendet som dokumentet är sparat under. Bild 43. Information om ett dokument De parametrar som visas för dokumentet är Dokumentnummer Titel Beskrivning Dokumenttyp Skapat datum Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 33 av 34

34 7 Felmeddelande Det finns tillfällen när något kan gå fel med sökningen. Oftast får du då ett felmeddelande. En anledning till ett felmeddelande kan vara att det du sök efter precis tagits bort. Bild 44. Felmeddelande Om du försöker öppna ett dokument som av någon anledning inte kan öppnas så visas detta meddelande: Bild 45. Felmeddelande Användarmanualen VECS v2.0 Standard Edition Sida 34 av 34

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Användarmanual FormPipe Meetings FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Revision number: 6 ID number: 10023309 Date: 2012-09-132012-09-11 Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 4 Förkrav... 5 Installation... 5

Läs mer

Att söka i W3D3. Det nya fönster du då får upp ser ut så här.

Att söka i W3D3. Det nya fönster du då får upp ser ut så här. Att söka i W3D3 En av de viktigaste funktionerna i W3D3 är återsökning av ärenden och dokument. Den här lathunden ska försöka beskriva hur man gör detta. Om du behöver en utförligare eller mer detaljerad

Läs mer

En introduktion till SLI.SE

En introduktion till SLI.SE En introduktion till SLI.SE Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola,

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

Användarhandbok StepStones Recruiters Space

Användarhandbok StepStones Recruiters Space Användarhandbok StepStones Recruiters Space CV-Sökningar I denna del av Recruiters Space kan du söka efter passande kandidater i StepStones CV-databas. Du kan också registrera CV-agenter som automatiskt

Läs mer

Retriever Mediearkivet

Retriever Mediearkivet Retriever Mediearkivet Avancerad guide Retriever Mediearkivet Våren 2010 Retriever Mediearkivet innehåller material från 430 svenska tryckta dagstidningar, tidskrifter, affärspress, webbtidningar, bloggar

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Synergi Användarhandbok för att söka rapporter

Synergi Användarhandbok för att söka rapporter 2008-12-09 Synergi Användarhandbok för att söka rapporter 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Enkel sökning av rapporter i Synergi... 4 Fliken sökparametrar... 5 Fliken Avancerat... 6 Fliken Rapportutformning...

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

En liten introduktion till Mediakatalogen

En liten introduktion till Mediakatalogen En liten introduktion till Mediakatalogen Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du

Läs mer

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information

Läs mer

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. sli.se/gr

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. sli.se/gr INTRODUKTION till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI sli.se/gr Skapa konto Klicka på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i kommun och skola, får du en lista på "träffar"

Läs mer

ÄRENDEHANTERING. När Du ska avsluta ett ärende så väljer Du aktuell kategori för ärendet. Dessa kategorier registrerar Du i Rutiner Avslutsorsaker.

ÄRENDEHANTERING. När Du ska avsluta ett ärende så väljer Du aktuell kategori för ärendet. Dessa kategorier registrerar Du i Rutiner Avslutsorsaker. Inmatning av ärende ÄRENDEHANTERING När Du startar modulen för Ärendehanteringen kommer Du till detta formulär. Det är här Du registrerar alla dina ärenden. Så länge ärendet ligger i ärendehanteringen

Läs mer

Innehåll 1. Inloggning... 2 2. Inloggningsvy... 2 3. Sökfunktioner... 3

Innehåll 1. Inloggning... 2 2. Inloggningsvy... 2 3. Sökfunktioner... 3 PM 2014-03-03 1 (13) Diarieföring vid samhällsbyggnadsförvaltningen Denna promemoria är tänkt som en översiktlig guide för hur du gör när du diarieför. En mer ingående handbok finns på Insidan (Hjälp i

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Lathund Office online

Lathund Office online Denna lathund lär dig det du behöver veta för att komma igång med Office online. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar som hjälper dig att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Sida 1(9) Mediecenter Värmland Lena Bengtsson, 054-7011062 lena.bengtsson@regionvarmland.se Datum 2015-05-07 En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

Länsstyrelsernas geodatakatalog ANVÄNDARMANUAL - SÖKNING. LÄNSSTYRELSERNA

Länsstyrelsernas geodatakatalog ANVÄNDARMANUAL - SÖKNING. LÄNSSTYRELSERNA 2017 Länsstyrelsernas geodatakatalog ANVÄNDARMANUAL - SÖKNING LÄNSSTYRELSERNA http://lansstyrelsen.se Innehåll Söka metadata... 2 Sökpanel... 2 Fritextsökning... 2 Geografisk sökning... 3 Ämnesområden...

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20 Nedan visas hur ser ut när den öppnas (OBS bilderna är gamla men funktionerna är den samma). Sidan består av en navigationsmenyn med ikoner samt av sökfälten, Namn/Tel, Sökord och Org rubrik samt en kryssruta

Läs mer

En introduktion till SLI.SE. April 2015

En introduktion till SLI.SE. April 2015 En introduktion till SLI.SE April 2015 Registrera konto Om du inte ser den här bilden, klicka på hänglåset uppe till höger och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola, får du en lista

Läs mer

Lathund för rapporter och statistik i Synergi

Lathund för rapporter och statistik i Synergi Lathund för rapporter och statistik i Synergi Sid1 (28) Inledning 3 Fliken sökning 4 Fliken Avancerad sökning 5 Fliken Rapportutformning 9 Tips på Sökningar och presentationer 11 Kort Ärenderapport 11

Läs mer

PLATINA INSTRUKTION FÖR REGISTRERING FRAMTAGEN AV KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2008-10-01 REVIDERAD 2010-02-15

PLATINA INSTRUKTION FÖR REGISTRERING FRAMTAGEN AV KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2008-10-01 REVIDERAD 2010-02-15 PLATINA INSTRUKTION FÖR REGISTRERING FRAMTAGEN AV KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2008-10-01 REVIDERAD 2010-02-15 2 Innehållsförteckning VAD SKALL REGISTRERAS?... 3 BEDÖMNING... 3 Begreppsförklaring... 4 NY HANDLING

Läs mer

Lathund W3D Diarieföring på Karolinska Institutet Liten lathund

Lathund W3D Diarieföring på Karolinska Institutet Liten lathund Diarieföring på Karolinska Institutet Liten lathund Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Enheten för arkiv och registratur Version: 1.1 Juni 2016 1 Innehåll Diarieföring på Karolinska

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen Handbok vårdplan Innehållsförteckning: 1. sök vårdplan.sid. 1 2. skapa vårdplan och lägg till sökord..sid. 2 3. redigera anteckningar i vårdplan..sid. 4 4. ta bort/avsluta sökord och anteckning i vårdplansdelen

Läs mer

Fo r att registrera ett nytt a rende och fa ut ett diarienummer ur W3D3 diariet.

Fo r att registrera ett nytt a rende och fa ut ett diarienummer ur W3D3 diariet. Sida 1 Fo r att registrera ett nytt a rende och fa ut ett diarienummer ur W3D3 diariet. Manualen bör skrivas ut i färg, eftersom flera instruktioner hänvisar till bilder och symboler och knappar. Börja

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (14) 2017-06-14 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 2 Felmeddelanden vid inloggning...

Läs mer

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator.

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Webben är en outsinlig källa av bildmaterial och somligt får du använda gratis! Verktyget Länka in

Läs mer

Användarhandledning DORUM

Användarhandledning DORUM Demografiska databasen Sid 1 (19) Användarhandledning DORUM Datum: 2012-09-19 Version: 1.0 Projektledare: Carin Hedlund, Mattias Sandström Innehållsförteckning Åtkomst 3 Ej inloggad 3 Inloggning 7 Dorums

Läs mer

DANTEK ELEVWEB HJÄLP. Dantek ElevWeb Hjälp. Version 1 Copyright 2016 by Dantek AB. Sidan 1

DANTEK ELEVWEB HJÄLP. Dantek ElevWeb Hjälp. Version 1 Copyright 2016 by Dantek AB. Sidan 1 Dantek ElevWeb Hjälp Version 1 Copyright 2016 by Dantek AB Sidan 1 Innehåll Introduktion till Dantek ElevWeb 3 Att söka i Dantek ElevWeb 4 3 sätt att söka 5 Trunkering 5 Fritextsökning 6 Hjälp via stavningskontroll

Läs mer

Manual för ehp och HP:s digitala arkiv

Manual för ehp och HP:s digitala arkiv Manual för ehp och HP:s digitala arkiv På www.hallandsposten.se/kundservice kan du hitta svar på många frågor gällande din prenumeration och hur du gör att aktivera ditt digitala konto och mycket mera.

Läs mer

Handledning för Exder VCM

Handledning för Exder VCM Handledning för Exder VCM Version 2.8.5 Expert Systems 2014 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder VCM Sida 2 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport, sök journalanteckningar

Rapport, sök journalanteckningar Rapport, sök journalanteckningar 1. Sök dokumentation för en eller flera enheter/områden 2. Sök dokumentation för specifik patient 3. Sök i vårdplan 4. Aktuellt och Observera 5. Läs hela journalen 1. Söka

Läs mer

PLATINA 1(25) Grunderna i Platina

PLATINA 1(25) Grunderna i Platina 1(25) Grunderna i Platina 2(25) INNEHÅLLSFÖRTECKNING STARTA PLATINA------------------------------------------------------------------------------- 4 Genväg -----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Sökhjälp. Snabbsök. Sökfältet finns på samma ställe på alla sidor.

Sökhjälp. Snabbsök. Sökfältet finns på samma ställe på alla sidor. Sökhjälp Snabbsök Sökfältet finns på samma ställe på alla sidor. Du kan välja att söka i bibliotekskatalogen, på webbplatsen eller bland nyckelorden. Du kan skriva in ett eller flera ord. Sökresultatet

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Dokument i klassens aktivitet

Dokument i klassens aktivitet Dokument i klassens aktivitet I min mall har jag ju tagit bort Aktivitetens dokument, så att eleverna inte har tillgång till dem. Min tanke med detta är att de lärare som arbetar i klassen då får en plats

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

Version:

Version: Version: 2015-04-27 1 Logga in Gå till sli.se/medioteket och klicka på hänglåset uppe till höger. Logga in om du redan har ett konto eller skapa konto. Skapa konto / Bli medlem När du fyller i skola, får

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Sökmanual för Retriever

Sökmanual för Retriever Sökmanual för Retriever Sök i fritextfältet 2 Operatorer 2 Citationstecken 3 Paranteser 3 Trunkering 3 Avgränsning tidsperiod 4 Avgränsning källor 5 Utökad sökning och inställningar 6 Speciella sökningar

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Roxio Retrieve Användarhandbok

Roxio Retrieve Användarhandbok Användarhandbok 2 Innehåll 1 Roxio Retrieve 3 Information om Roxio Retrieve........................... 4 Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga................ 4 Starta Roxio Retrieve...................................

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Manual för ledare. Innehållsförteckning ALLMÄN INFO... 1 MEDLEMSGRUPPER... 2 GÖR ETT UTSKICK... 3 RAPPORTERA NÄRVARO... 6 SKICKA KALLELSER...

Manual för ledare. Innehållsförteckning ALLMÄN INFO... 1 MEDLEMSGRUPPER... 2 GÖR ETT UTSKICK... 3 RAPPORTERA NÄRVARO... 6 SKICKA KALLELSER... Manual för ledare Innehållsförteckning ALLMÄN INFO... 1 MEDLEMSGRUPPER... 2 GÖR ETT UTSKICK... 3 RAPPORTERA NÄRVARO... 6 SKICKA KALLELSER... 11 Allmän info Uppe till höger finns ett frågetecken. Ställer

Läs mer

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli INTRODUKTION till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI grkom.se/gr-sli 2 3 Innehåll Skapa konto... 4 Startsidan... 4 Att söka med sökord... 5 Sök... 5 Filtrering - vad vill du se för träffar?... 6 Spara filter, lägga till

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord.

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. 1 INTERNET 2004-10-04 Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida Logga in Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. Ditt FirstClass skrivbord på Internet 2 MailBox MailBoxen

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Manual för. LO-TCO Biståndsnämnds bildbank på www.lotcobistand.org

Manual för. LO-TCO Biståndsnämnds bildbank på www.lotcobistand.org Manual för LO-TCO Biståndsnämnds bildbank på www.lotcobistand.org Innehållsförteckning Bildbankens olika fält och funktioner...3 Att söka efter bilder...4 1) Klicka på världskartan...4 2) Bläddra fritt

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Analysverktyget Program Version: 2012-09-13

Analysverktyget Program Version: 2012-09-13 Analysverktyget Program Version: 2012-09-13 Analysverktyget Program möjliggör att ta fram all data som mätningen av webb-tv omfattas av. Data finns från och med 1/5 2011 och uppdateras kontinuerligt. I

Läs mer

Nya EU-förordningar. Manual om hur man använder EUR-Lex avancerade sökfunktion

Nya EU-förordningar. Manual om hur man använder EUR-Lex avancerade sökfunktion Nya EU-förordningar Manual om hur man använder EUR-Lex avancerade sökfunktion Kom igång Gå till EUR-Lex webbplats: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv. Gå till sökrutan i mitten av sidan på

Läs mer

Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister

Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister l a u n a m r a d n anvä o g k o o b r e t in Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister 1 Sök ledig tid utan registrerad användare... 2 2 Sök ledig tid

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 Ordboken 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 MINIMERA OCH STÄNG... 3 SÖKFÄLT... 4 SÖKRESULTAT... 4 Resultat... 4 Ordklassfärger...

Läs mer

Digital handläggning i. Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE

Digital handläggning i. Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE Digital handläggning i Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE Mars 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Gudie lägg till genväg till handläggardatabasen 1-2 ÄRENDETS VÄG 1. ett ärende aktualiseras 3-4 2. skapa tjänsteskrivelse,

Läs mer

Användarmanual Research

Användarmanual Research Användarmanual Research Innehåll: Logga in i Research.3 Research.3 Gör en sökning 4 Resultat av sökning.4 Spara artiklar 6 Skriv ut eller dela artiklar 9 Läs artiklar.10 Skriva en sökning..11 2 Logga in

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Stöd och matchning Så hittar du leverantörer som erbjuder. Version 4,

Stöd och matchning Så hittar du leverantörer som erbjuder. Version 4, Stöd och matchning Så hittar du leverantörer som erbjuder Stöd och matchning Version 4, 2017 03 27 1 Hitta leverantör av Stöd och matchning Du väljer själv vilken leverantör av Stöd och matchning du vill

Läs mer

Lathund för rapporter och statistik i Synergi

Lathund för rapporter och statistik i Synergi Lathund för rapporter och statistik i Synergi 1 (28) Inledning 3 Fliken sökning... 4 Fliken Avancerad sökning... 5 Fliken Rapportutformning... 9 Tips på Sökningar och presentationer 11 Alla enhetens ärenden

Läs mer

Användarmanual. Meetings app 1.7

Användarmanual. Meetings app 1.7 Användarmanual Meetings app 1.7 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: Meetings App 1.7 Datum: 2012-12-19 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (27) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 2 FÖRKRAV OCH

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

1(23) PLATINA. Diariet i Platina. - Lathund för registratorer

1(23) PLATINA. Diariet i Platina. - Lathund för registratorer 1(23) Diariet i Platina - Lathund för registratorer 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. DIARIET I PLATINA----------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Skapa nytt diariefört ärende

Läs mer

E-signatur (beslut) i Platina för administratörer eller handläggare

E-signatur (beslut) i Platina för administratörer eller handläggare 1 (19) Arbetsinstruktion E-signatur (beslut) i Platina för administratörer eller handläggare Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva i detalj hur e-signatur (beslut) i informationshanteringssystemet

Läs mer

Lathund Personkatalog

Lathund Personkatalog Lathund Personkatalog Med Personkatalog kan man söka efter personer som finns i katalogtjänsten efter olika sökkriterier. Svaret visas som en lista med mer information om de olika personerna. Söker man

Läs mer

Dokumentation. Användarmanual. Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5. Konfidentiellt Sida 1 av 23

Dokumentation. Användarmanual. Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5. Konfidentiellt Sida 1 av 23 Dokumentation Användarmanual Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5 Konfidentiellt Sida 1 av 23 Versionshantering Version Datum Namn Kommentar 1.0 2006-01-03 JEJ Dokument upprättat

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Resurs Login

RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Resurs Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Resurs Login...

Läs mer

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet April 2008 Innehållsförteckning 1 Webbplats... 1 1.1 Hem.... 3 1.2 Fördelar med rapportering via Internet... 3

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Dantek BiblioMatik Build 677 Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Version 1 Copyright 2014 by Dantek AB Dantek bibliomatik build 677

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Kontakter För Handi utan telefonfunktion Programversion 4.2.0 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46

Läs mer

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android Så här använder du Legimus app för Android Innehåll Vad är Legimus?... 3 Talsyntes... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 4 Så här söker du en talbok... 5 Ladda

Läs mer

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18)

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet

Läs mer

Innehåll 2002:1 (011212) 1

Innehåll 2002:1 (011212) 1 I Innehåll A Introduktion... 3 B CD-FSD... 5 B.1 Uppbyggnad CD-FSD... 6 B.2 Startmenyer... 7 Startmeny FSD... 7 Startmeny... 8 B.3 Navigeringsram/Aktuell info... 9 Navigeringsram... 9 Aktuell info... 10

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

ALEPH ver. 18 Sökning - övningar

ALEPH ver. 18 Sökning - övningar ALEPH ver. 18 Sökning - övningar Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Anslut till låne- eller förvärvsmodulen i biblioteket/databasen SWE50 (administrativ databas) eller katalogiseringsmodulen

Läs mer

Ett icke ärendedokument kan relatera till ett eller flera ärendedokument eller tvärtom.

Ett icke ärendedokument kan relatera till ett eller flera ärendedokument eller tvärtom. SLU.ua.2013.2.1.1.IÄ-1 Jurist- och dokumentationsenheten 2013-11-29 PUBLIC 360 MANUAL. Denna manual beskriver hur du registrerar icke ärendedokument i Public 360 med SLU. Icke ärendedokument är dokument

Läs mer

Använda SYV-spindeln

Använda SYV-spindeln 2015-02-19 Använda SYV-spindeln Instruktioner för att komma igång! 1 av 11 Komma igång! 1. Registrera en användare och logga in För att börja använda SYV-spindeln är det första du måste göra att registrera

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

1(23) PLATINA. Diariet i Platina. - Lathund för registratorer

1(23) PLATINA. Diariet i Platina. - Lathund för registratorer 1(23) Diariet i Platina - Lathund för registratorer 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. DIARIET I PLATINA----------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Skapa nytt diariefört ärende

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Basic Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Basic 1. Navigering... 2 1.1

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Primus. Ändringar från version 5.7 till 5.9

Primus. Ändringar från version 5.7 till 5.9 Primus Ändringar från version 5.7 till 5.9 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Ändringar från 5.7 till 5.8... 3 2.1 Skärmbilder... 3 2.2 Aktivitetsfältet... 3 2.3 Nytt sätt att skapa nya objekt...

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer