Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6"

Transkript

1 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma dit klickar du på Inställningar i det grå verktygsfältet. Var särskilt nga med inställningarna för feedback eftersm studenten annars kan få feedback sm hjälper denne till rätt svar innan han lämnar in (läs mer m detta nedan). Du sparar dina val med Spara inställningar. Lägg därefter till frågr genm att välja en frågetyp från rullgardinsmenyn Lägg till fråga. Fyll i all frågeinfrmatin ch klicka på Spara. När du vill publicera testet går du återigen in under Inställningar ch väljer Spara inställningar ch publicera. Frtsätt läsa för mer detaljerade anvisningar ch instruktiner för avancerade funktiner. Intrduktin Mndverktyget Test ch quiz möjliggör nlinebaserade tester, praktiska övningar, enkäter ch andra frmer av utvärderingar. Detta verktyg har många inställningar sm tillåter dig knfigurera funktinerna utifrån dina behv. Man kan begränsa åtkmst så att endast sajtens deltagare kan genmföra testet eller välja att öppna testet för vem sm helst sm man skickar testets URL (webbadress) till. Frågetyperna kan mfatta uppsats, flervalsfrågr, lucktext med flera. Frågetyperna kan knfigureras så att alla får samma frågr eller så att frågrna dras slumpmässigt ur en större grupp av frågr (en s.k. frågebank). Test ch quiz kan ckså redvisa statistik på varje individuell fråga ch även på hela testet. OBS: Vi rekmmenderar att man nga ser över inställningarna för feedback i ch med att den kan ge studenterna infrmatin sm de kan använda sig av för att ta reda på det krrekta svaret innan de lämnar in testet. Vi kmmer att gå igenm Test ch quiz i generella termer, med flera av de mest vanliga återkmmande frågetyperna. Vi kmmer inte att gå igenm var ch en av frågetyperna i detalj, för mer specifika beskrivningar på varje frågetyp se bilagan Frågetyper Krt beskrivning.

2 Test ch quiz-verktyget har många frågetyper, var ch en av dessa med specifika egenskaper ch användningssätt. Alla frågetyper har en texteditr för att kunna mata in frågr ch lägga till bilagr för kmpletterande material. Alla frågetyper erbjuder dessutm möjligheten att kunna lägga till mtivering för ett svar ch ge feedback på flera nivåer. Frågetyperna i Test ch quiz är: Flervalsfråga, Enkät, Krt svar/uppsats, Lucktext, Numeriskt svar, Matchning, Sant/Falskt, Ljudinspelning, Ladda upp filer samt möjligheten Kpiera från frågebank. OBS: För att kunna genmföra förfaranden sm anges i detta dkument måste man ha ett knt med de nödvändiga behörigheterna i Mnd, d.v.s. man måste vara antingen lärare eller administratör på en kurssajt eller ägare på en prjektsajt. Börja först med att lägga till verktyget Test ch quiz Om du inte redan har lagt till verktyget på din sajt, gör du det under Sajtinfrmatin > Lägg till/ta brt verktyg. Därefter väljer du Test ch quiz i vänstermenyn. Från Testsidan kan man skapa ett nytt test antingen genm att börja alldeles från början eller genm att använda sig av en mall. Man kan ckså imprtera ett redan färdigt test. I detta dkument ska vi gå igenm hur man skapar ett test från allra första början. Det finns fyra grundläggande steg när man skapar ett test: Namnge ditt test Knfigurera dina inställningar Skapa delar (valfritt) Skapa frågr Namnge ditt test I tppmenyn väljer du först Test ch därefter går du till Skapa ett nytt test, ch skriver in namnet på testet i fältet Namn. Klicka därefter på knappen Skapa. Genm att göra detta kmmer du till editeringssidan där du skapar innehållet till ditt test.

3 Knfigurera testets inställningar Nästa bild visar de möjliga inställningarna:

4 Följande är en lista med alla de inställningar du har möjlighet att göra. Infrmatin m testtyp: Om du väljer att basera ditt test på en existerande mall sm du skapat själv, visas testets titel, författare ch en krt beskrivning av testet här.

5 Intrduktin till test: Ange titel ch författare för ett test ch lägg till en beskrivning av testet eller en intrduktin till detsamma. Den sm skapar testet (d v s den persn sm var inlggad när testet skapades) visas dessutm alltid ch den infrmatinen kan du inte ändra. Utlämningsdatum: Ange när (datum ch tid) ett test ska göras tillgängligt, när det ska lämnas in ch när det dras tillbaka. Du kan även klicka på kalenderiknen bredvid varje fält för att välja datum ch tider.

6 Test tillgängligt för: Välj huruvida testet ska släppas till annyma användare, enbart till deltagare på sajten, eller enbart till vissa grupper på sajten. Observera: Så snart sm ett test har publicerats får dess författare testets URL (internetadress). Det är upp till författaren att distribuera URL:en till persner sm ej är sajtdeltagare men sm ändå förväntas ta testet. Högre säkerhet: Här kan man specificera att enbart vissa IP-adresser ska få tillgång till testet. Alternativt kan du skapa ett särskilt användarnamn ch lösenrd sm krävs för att få tillgång till testet. Ett sådant måste sajtdeltagarna då ange även m de redan har lggat in i Mnd.

7 Tidsbegränsat test: Du kan bestämma att ett test är tidsbegränsat ch anger då hur mycket tid sm studenterna har på sig för att göra testet. Du kan även bestämma att ett test autmatiskt ska lämnas in när tiden går ut. Teststruktur: Bestäm ditt tests utseende ch beteende. Följande val är tillgängliga: Navigering: Välj någt av följande: Fastställd rdning: Begränsar användarna till att gå igenm testet från början till slut utan möjlighet att kmma tillbaka till innehållsförteckningen. Slumpvis rdning: Låter användarna navigera fritt mellan frågr genm testet genm användning av knapparna Föregående ch Spara ch frtsätt, eller genm att navigera via innehållsförteckningen. Frågelayut: Välj mellan att visa varje fråga på en separat webbsida, varje del av testet på en separat webbsida eller testet i sin helhet på en webbsida. Numrering: Välj mellan kntinuerlig numrering mellan delar eller att starta m numreringen för varje del.

8 Titta över denna inlämning Inlämningar: Ange hur många inlämningar sm tillåts samt hur du vill hantera sena inlämningar, d v s huruvida du accepterar inlämningar efter senaste inlämningsdatum eller inte. Om du väljer att tillåta sena inlämningar kmmer sådana sena inlämningar att markeras med SEN när studenten lämnat in. Inlämningsmeddelande: Skriv ett meddelande eller ange en URL (internetadress) sm visas för användaren när testet lämnas in.

9 Feedback: Välj ett av följande alternativ: Omedelbar feedback Feedback vid inlämning (Observera: Används bäst med bedömningsalternativet "Spara det senaste resultatet") Feedback visas för studenten vid ett angivet tillfälle (klicka på kalenderiknen för att ange datum) Ingen feedback kmmer att visas för studenten Du kan dessutm välja valfri kmbinatin av följande kmpnenter sm inkluderas i feedbackmeddelandet: Studentsvar Rätt svar Studentens testresultat (visas direkt i Test ch quiz) Studentens resultat på frågr ch delar Feedback på frågenivå Feedback på val/alternativnivå Betygsättarens kmmentarer Statistik ch histgram OBS! För att studenten ska kunna se sitt resultat i Test ch quiz krävs att man anger Feedback ch kmpnenten Studentens testresultat. Har man valt att feedback ska visas vid ett senare tillfälle visas inte heller själva testresultatet förrän då. Det kan vara bra att infrmera studenterna m detta så att de inte undrar varför deras testresultat markeras sm n/a (=nn applicable), dvs inte tillämpligt. Ett sätt att lösa detta är att kppla testet till verktyget Resultat så kan studenterna se sitt resultat där så snart de lämnat in.

10 Rättning: Ange huruvida rättning ska vara annym ch vilket resultat sm ska användas m flera inlämningar tillåts. Om du väljer annym rättning kmmer rättaren inte att kunna se vilket användarnamn sm hör ihp med vilken inlämning. Du kan här även välja att testets resultat ska visas i verktyget Resultat m du har valt det på din sajt. Grafik: Du kan ändra utseende på ditt test. Gör så här: Klicka på palettiknen bredvid "bakgrundsfärg" för att öppna färgpaletten. Från rullgardinsmenyn, välj den palett du önskar använda ( Webbsäker palett, Palett för Windws-system, eller Palett med gråskala ) ch klicka sedan på den färg du önskar ha sm bakgrundsfärg för testet. Färgkden för den färg du väljer kmmer autmatiskt att anges i frmulärfältet för "bakgrundsfärg".

11 I frmulärfältet "bakgrundsbild" kan du ange en URL (internetadress) till en bildfil sm du vill använda sm bakgrundsbild för testet. Metadata: Ange nyckelrd, mål ch matriser för att underlätta sökning ch kategrisering av ditt test. Du har dessutm möjlighet att samla in metadata för frågr. För att spara inställningarna för ditt test, klicka på Spara inställningar längst ner på sidan. Klicka på Avbryt för att avbryta utan att spara ändringarna. För att kmma åt inställningssidan för ett test man redan skapat, klicka på Test ch quiz i menyn på relevant sajt. På sidan för test, klicka på Inställningar under testets rubrik. Klicka vidare på den svarta triangeln för en typ av inställningar för att se vilka val sm finns tillgängliga. Observera: När du ändrar inställningarna för ett test påverkar det inte inställningarna för andra test sm du har skapat. Att justera valen i ett tests inställningar påverkar inte andra val. De inställningar sm är tillgängliga berr på huruvida ditt test har publicerats eller ej. De berr ckså på vilken typ av test du har skapat då inte alla testtyper har samma inställningsmöjligheter. När ett test har publicerats går det enbart att justera inställningarna för inlämningsdatum. Om du önskar inkludera inställningar utöver de sm är tillgängliga för ett publicerat test kan du göra det genm att skapa ch mdifiera en ny testtyp.

12 Skapa Delar När du skapar ett nytt test skapas autmatiskt en del med namnet Default. Om du lämnar detta sm det är, kmmer namnet inte att visas på ditt test. För att ändra delens namn välj Ändra (hittas på högersidan, visas på bilden nedan). Man kan börja lägga till frågr till Default, eller m man hellre vill kan man lägga till egna delar. För att lägga delar till ett test: 1. I tppmenyn (se bilden van), klicka på Lägg till del. 2. På editeringssidan (bild nedan), ange ett namn för delen i fältet Namn. 3. I fältet Infrmatin kan man använda sig av texteditrn för att skriva en krt beskrivning eller instruktiner. Ntera att länken för att öppna själva texteditrn heter: Visa/Dölj Rich- Text Editr

13 4. Om man vill bifga filer, klicka på knappen Lägg till bilaga. 5. Under rubriken Typ anger man på vilket sätt man vill skapa frågr genm att välja antingen Frågr skapade en ch en eller Slumpvis dragning från frågebank. För det sistnämnda, använder man rullgardinsmenyn för att välja en frågebank från vilken frågrna ska tas ch i textrutrna anger man antal frågr ch päng på dessa. Använd radiknapparna för att bestämma vilken typ av slumpning sm ska tillämpas.

14 6. Under Frågerdning använd radi-knapparna för att bestämma frågrnas rdning eller tillåta slumpvis rdning inm delen. Detta fält kan bara användas m man har tidigare valt Frågr skapade en ch en, d v s det går ej att använda i kmbinatin med Slumpvis dragning från frågebank. 7. Under Metadata kan man använda sig av Mål, Nyckelrd ch Matris för att klassificera ch lagra dessa. 8. För att spara inställningarna välj Spara, för att avbryta välj Avbryt.

15 För att rdna delar De nya delarna kmmer att visas i samma rdning sm man skapade dessa. För att byta rdning på två delar ändrar man siffran i rullgardinsmenyn sm visas i översiktsvyn. Till exempel, m man har 3 delar, ch vill ändra så att den tredje delen blir den första, använd då rullgardinsmenyn för att ändra från 3 till 1. Den tredje delen blir den första delen, den första delen kmmer att bli de andra ch den andra delen kmmer att bli den tredje: För att editera namnet eller annan infrmatin eller inställningar asscierade med en del, klicka på Ändra (finns bredvid delens namn, se bilden van). Ett test måste alltid innehålla minst en del, men man kan ta brt vilken del sm helst av de delar man skapat. Man kan även radera delen Default så länge sm man har skapat en annan del sm ersätter den. För att radera en del Eftersm varje test måste ha minst en del kan man aldrig ta brt den del sm står först. Om det är just den delen man vill ta brt måste man först ändra rdning på delarna enligt van. 1. Bredvid delens namn, klicka Ta brt 2. I den kmmande bekräftelsemenyn, välj mellan följande: Ta brt delen ch alla dess frågr Ta enbart brt delen ch flytta frågrna till (använd rullgardinsmenyn för att välja en annan del)

16 3. Klicka Ta brt. Skapa frågr Frågetyperna är: Flervalsfråga, Enkät, Krt svar/uppsats, Lucktext, Numeriskt svar, Matchning, Sant/Falskt, Ljudinspelning, ch man kan även välja Ladda upp filer eller Kpiera från frågebank. Man kan skapa en fråga ch lägga den till testet: För att lägga till en ny fråga sedan man skapat ett test måste man först välja frågetyp i rullgardinsmenyn bredvid Lägg till ny fråga.

17 När man har valt frågetyp öppnar sig editeringsvyn. I editeringsdelen berr det sm blir valbart på frågetypen man har valt. Om man vill ändra frågetyp, väljer man Ändra till höger m frågan, ch vid Ändra frågetyp väljer man en ny frågetyp i rullgardinsmenyn: För att lägga till frågan man skapar till en frågebank, välj "Bestäm till frågebank": ch välj därefter Välj en frågebank (valfritt) eller m det redan finns någn frågebank välj Kpiera fråga ch Välj frågebank(er) :

18 Bland de knfigureringar sm är gemensamma för de flesta frågetyper hittar man: Svarets päng: Specificera pängvärdet för varje svar i en fråga, eller specificera 0 (nll) för en enkät eller frågr utan tilldelad päng. På bilden nedan visas exempel för päng i frågetypen Flervalsfråga OBS: Om man inte sätter "0" på frågr sm inte ska ha någn päng utan lämnar fältet tmt, räknas detta sm m frågan ska ha en päng ch frågrnas ttala pängantal kmmer fördelas mellan alla frågr utan pängsiffra. Frågetext: Här skriver man själva frågan sm ska ingå i testet.

19 Svar: Här anger man det krrekta svaret. Nedan visas ett exempel i frågetypen Flervalsfråga. Lägg till del: Om man har skapat flera delar, kan man tilldela en fråga till vilken sm helst av dessa delar. Om man inte väljer någn del hamnar frågan autmatiskt i delen Default. Bestäm till frågebank: Här kan man lägga frågan till en befintlig Frågebank.

20 Feedback (valfri): Ger feedback till krrekt eller inkrrekt svar på en fråga. Spara: Klicka på Spara för att lägga till ytterligare en fråga till testet eller för att spara ändringar gjrda för en fråga. Avbryt: Klicka på Avbryt för att ångra ändringar ch kmma tillbaka till editeringsvyn. När man har lagt till en fråga till testet, får man återigen upp rullgardinsmenyn Lägg till ny fråga i testets editeringsvy. Här kan du frtsätta lägga till frågr, lägga till en ny del, ändra inställningar eller förhandsgranska.

21 För att göra ändringar i en fråga eller ta brt en existerande fråga väljer man knapparna Ta brt eller Ändra till höger m frågan. Mnd Test ch quiz Bilaga Frågetyper Krt beskrivning Frågetyper Test ch quiz-verktyget har många frågetyper, var ch en av dessa med specifika egenskaper ch användningssätt. Alla frågetyper har en texteditr för inmatning av text ch för att lägga till bilagr för kmpletterande material. Alla frågetyper erbjuder dessutm alternativen att kunna lägga till mtiveringar för vissa svar ch ge feedback på flera lika nivåer. Frågetyperna i Test ch quiz är: Flervalsfråga, Enkät, Krt svar/uppsats, Lucktext, Numeriskt svar, Matchning, Sant/Falskt, Ljudinspelning ch man kan även Ladda upp filer eller Kpiera från frågebank. Flervalsfråga: Möjliggör valet av ett svar från 2 upp till 8 möjligheter. Det kan vara ett enda unikt rätt svar eller flera rätta svar. Svaren kan visas i den rdning du anger eller kan slumpas fram. Enkät: Specificerar spridningen av möjliga svar inm en fråga. Det finns ett antal lika svarsskalr att välja bland. Den här frågetypen har inte förmågan att kräva mtiveringar från respndenterna. Krt svar/uppsats: Här ges studenten möjlighet att själv skriva ett textsvar i en texteditr. Man kan även skapa ett mdellsvar till hjälp för studenterna. Lucktext: Här kan man skriva in en text med luckr för studenterna att fylla i, t.ex. hela rd eller ändelser. Numeriskt svar: Innebär svar i siffrr. Matchning: Låter studenten bland lika svarsmöjligheter skapa par sm passar ihp. Den här frågetypen har inte förmågan att kräva mtiveringar från respndenterna. Sant/Falskt: En fråga sm kan besvaras antingen sant eller falskt.

22 Ljudinspelning: Denna frågetyp ska besvaras via ljudinspelning. Du kan ange hur lång tid studenterna har på sig att besvara frågan (i sekunder) samt hur många gånger studenten kan återinspela ett svar. Ladda upp filer: Kräver en fil sm inlämning. Denna typ av fråga ger inte en texteditr för svar inm Mnd. Kpiera från frågebanken: Använder en fråga sm redan finns i en av dina frågebanker.

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mondo 2.0 Version 1

ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mondo 2.0 Version 1 ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mnd 2.0 Versin 1 Stckhlms universitet Avdelningen för IT ch media Oktber 2008 Innehållsförteckning Dkument Sida Test ch Quiz: En översikt 3 Sex nödvändiga steg för att

Läs mer

Testsamling i Studentportalen

Testsamling i Studentportalen Guide Testsamling i Studentportalen I en testsamling kan du skapa automat- eller lärarrättade tester med olika slags frågor, t.ex. lucktext, flervalsfråga, enkät och spela in ljud. Du väljer själv om testet

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Administrera filmer på Tandberg Content Server

Administrera filmer på Tandberg Content Server Administrera filmer på Tandberg Cntent Server 11/10/2010 Karlstads universitetsbiblitek, Lärstöd Julia Nyberg ch Kenneth Bström På Tandberg Cntent Server lagras alla filmer sm är inspelade via telebildsystemen.

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer:

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer: Printa Variabel Data Variabel data printning tillåter dig att byta infrmatinen ch data i ditt dkument eller i din bild för att skapa utskrifter med unika texter ch bilder i varje kpia. Denna funktinen

Läs mer

Dokumentnamn lathund_skapa_tester_pingpong

Dokumentnamn lathund_skapa_tester_pingpong Dokumentnamn lathund_skapa_tester_pingpong Datum Sida 28 juli 2011 1 / 19 Skapa test i Ping Pong OBS! Denna lathund utgår till stor del från Ping Pongs egna hjälptexter som finns att tillgå under knappen

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

Manual för att importera referenser till DiVA

Manual för att importera referenser till DiVA Manual för att imprtera referenser till DiVA Du kan imprtera referenser från PubMed, Web f Science, Libris ch referenshanteringsprgrammet EndNte. Även referenser i frmaten XML, EndNte XML, Endnte Referer

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Enkäter - Lärarmanual

Enkäter - Lärarmanual Med funktionen Enkäter kan du skapa kursvärderingar och undersökningar direkt i Blackboard. En stor fördel med detta jämfört med den traditionella pappersvarianten, är att resultatet sammanställs automatiskt.

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Skapa ny Importera Kopiera Sida Skapa en sida med text, bild, ljud eller film. Mapp Skapa en mapp som kan innehålla annat innehåll. Test Skapa ett test med poängsatta

Läs mer

Laghantering i Equipe

Laghantering i Equipe Laghantering i Equipe för klubbar tillhörande Skånes Ridsprtförbund Eftersm distriktet autmatiskt vill betala ut lagstöd till arrangörerna är det viktigt att inrapprteringen av lagklasserna sker på ett

Läs mer

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1 Innehållsförteckning Tillgänglighetsguide Lunds kmmun... 1 Översikt av Guiden... 1 Kmma igång... 2 Sökning ch visning av tillgänglighetsinfrmatin... 2 Resultat av sökning... 3 Rapprtering av nya bjekt

Läs mer

Anmälan av stipendier med systemet Personec F ESS

Anmälan av stipendier med systemet Personec F ESS Aditr Oy 1 Anmälan av stipendier med systemet Persnec F ESS Lgga in i ESS via länken ESS-Emplyee Self Service sm finns under menyn Verktyg på Hankens persnalprtal. Internet Explrer rekmmenderas för användning

Läs mer

Designprocessdagbok. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Flink- Sundin.

Designprocessdagbok. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Flink- Sundin. Designprcessdagbk. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafssn, Mikael Karlssn, Jnas Lind, Hanne Flink- Sundin. Krt intrduktin Under hela vår designprcess har vi fört dagbk över våra möten, dagbken har vi

Läs mer

Online- tester i Blackboard

Online- tester i Blackboard Marie Andersson PIL- Enheten för Pedagogik, IKT och Lärande E-post: marie.e.andersson@mdh.se Online- tester i Blackboard Allmänt om test... 1 Arbetsgång vid arbete med test... 1 Skapa ett test... 1 Redigera

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Version 2.3.3. Euromed Networks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm. Tel. 08-54 58 99 99. (Juni 2006)

ANVÄNDARMANUAL. Version 2.3.3. Euromed Networks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm. Tel. 08-54 58 99 99. (Juni 2006) ANVÄNDARMANUAL Versin 2.3.3 (Juni 2006) Eurmed Netwrks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stckhlm. Tel. 08-54 58 99 99 Innehållsförteckning FÖRORD...2 ÅTERFÖRSÄLJARE...3 DIKTERING...3 DIKTERING...4 Diktatlista...

Läs mer

GEOSECMA for ArcGIS GSD datastruktur och import i en SDE geodatabas

GEOSECMA for ArcGIS GSD datastruktur och import i en SDE geodatabas GEOSECMA fr ArcGIS GSD datastruktur ch imprt i en SDE gedatabas ÖVERSIKT Det här dkumentet ger imprtinstruktiner ch en rekmmenderad struktur för Gegrafiska Sverige Data (GSD) i en SDE gedatabas sm ska

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer 1 Paint Paint är en funktin i Windws 10 sm du kan använda för att göra teckningar på ett tmt mråde eller på befintliga bilder. Många av verktygen i Paint finns i menyfliksmrådet, sm finns i den övre delen

Läs mer

Övningar i JavaScript del 3

Övningar i JavaScript del 3 Övningar i JavaScript del 3 I dessa övningar tar vi upp datumbjektet Date, arrayer ch lpar. Du utgår från ett prgram där man kan klicka på små bilder ch mtsvarande stra bild visas. Detta är i princip samma

Läs mer

Övningar i JavaScript del 5

Övningar i JavaScript del 5 Övningar i JavaScript del 5 I dessa övningar ska vi ta upp några lika händelsehanterare. Dessa ska dck inte läggas in med attribut i HTML-kden, så sm vi gjrt tidigare med nclick. Istället ska vi nu lägga

Läs mer

Maingate Manager Användarhandledning

Maingate Manager Användarhandledning Maingate Manager Användarhandledning The cntents f this dcument are subject t revisin withut ntice due t cntinued prgress in methdlgy, design and manufacturing. Wireless Maingate AB shall have n liability

Läs mer

ShoreTel Communicator Överblick

ShoreTel Communicator Överblick ShreTel Cmmunicatr Överblick ShreTel Cmmunicatr är det enklaste sättet att kmmunicera effektivt med dina kllegr ch affärspartners. Oavsett m du är nrmal användare, telefnist eller samtalsagent i ett Cntact

Läs mer

Onlinetester Del 2 Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block

Onlinetester Del 2 Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-12 (Bb Learn 9.1.8) Onlinetester Del 2 Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block Innehåll Frågebanker... 1 Kategorisera frågor...

Läs mer

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen).

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen). Enkät (på eng: feedback) 1. Skapa en ny enkät/editera en existerande enkät... 1 1.1 Redigera inställningarna för enkäten... 2 1.2 Skapa frågor... 3 1.3 Använda en mall... 4 1.4 Importera en enkät från

Läs mer

Övningshäfte för Testsamling i Studentportalen Hösten Uppdaterad:

Övningshäfte för Testsamling i Studentportalen Hösten Uppdaterad: Övningshäfte för Testsamling i Studentportalen Hösten 2013 Uppdaterad: 2013-03-08 Introduktion... 4 Vad är Test?... 4 Nyckelbegrepp... 4 Saker att tänka på... 5 Steg för steg... 6 Se som studenten... 6

Läs mer

Övningar i JavaScript del 4

Övningar i JavaScript del 4 Övningar i JavaScript del 4 I dessa övningar ska du dels hantera ett frmulär ch dels arbeta med några textsträngar. 1. Dkument i övningsmappen Övningsmappen sm du laddar ner från labratinens webbsida innehåller

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. Rev 2014-07-07 1 Innehållsförteckning Hitta mitt kursrum...

Läs mer

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version:

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version: Kravspecifikatin Batchbeställningar 2008-03-25 Versin: 1.00 Ändringshistrik Revisin Datum Av Kmmentar 1.00 2008-03-25 Maria Valterssn Första versin efter prjektavslut. Kravspecifikatinen har bara funnits

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

2016-01-15.kl.08-13. Tentaupplägg

2016-01-15.kl.08-13. Tentaupplägg Tentaupplägg TIPS 1: Läs igenm ALLA uppgifterna. Välj den du känner är lättast först. Det kan gärna ta 10-20 minuter. Försök skriva saker sm kan vara prblem i uppgifterna. Är det någt du abslut kmmer att

Läs mer

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen Versin 4.2 ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DITT EL-UTTAG Campingplatsnummer: Persnlig kd: Internet bkning: https://www.webel-nline.se Telefn Sverige 075-44 88 000

Läs mer

Skapa en kursvärdering

Skapa en kursvärdering Skapa en kursvärdering Tanken med ett kursvärderingssystem är att ställa frågor till studenterna och automatiskt sammanställa deras svar för presentation. En kursvärdering består av ett eller flera frågeformulär.

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Eldy Användarhandbo Table of Contents

Eldy Användarhandbo Table of Contents Eldy Användarhandb Table f Cntents Table f Cntents... 2 1. Systemkrav:... 3 2. Hur du installerar Eldy på din PC... 3 2.1 INSTALLATION SCREENSHOTS... 4 2.2 Installatin... 4 3. Börja använda ELDY... 5 4.

Läs mer

Systemförvaltning EPJ Receptförskrivning Cosmic

Systemförvaltning EPJ Receptförskrivning Cosmic Systemförvaltning EPJ Dkumenttyp: Versin 1.6 Sidan 1 av 10 Titel: Receptförskrivning i Csmic Skapat av Maria Strbjörk Versinsdatum 2013-04-24 Receptförskrivning Csmic Systemförvaltning EPJ Landstinget

Läs mer

E-handel för alla med goda exempel

E-handel för alla med goda exempel Kriterier E-handel för alla med gda exempel Författare: Erika Frssell Stina Jhanssn Vill du veta mer? Stina Jhanssn stina.jhanssn@etu.se Tel: 0708 80 70 07 Erika Frssell erika.frssell@etu.se Tel: 0708

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer LUVIT Composer LUVIT Composer är ett verktyg för att enkelt skapa snyggt innehåll direkt i LUVITs kurser. Verktyget innehåller designade mallar som du

Läs mer

version 3.2 Användarmanual Kursnavet

version 3.2 Användarmanual Kursnavet version 3.2 Användarmanual Kursnavet Användarmanual - Kursnavet Nationellt centrum för flexibelt lärande www.cfl.se Innehållsförteckning Vad är Kursnavet? 3 Villkor 3 Med Kursnavet kan du 3 Hur blir du

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Lathund för Sundbybergs IK orienteringssektionen Att arbeta med hemsidan

Lathund för Sundbybergs IK orienteringssektionen Att arbeta med hemsidan Lathund för Sundbybergs IK rienteringssektinen Att arbeta med hemsidan Webbadress för hemsidan http://www.idrttnline.se/sundbyberg/sundbybergsik-rientering Inlggning sker genm att klicka på hänglåssymblen

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI 2014-09-25 CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI Krav för inträde till institutinen Grund för vistelse ch typ av finansiering (sida 2) Dkument till HR-enheten på Z1:00 (sida 2) Närmaste

Läs mer

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Prduktöversikt Blware SOFTWARE CORPORATION http://www.sftbl.cm 1 Nyttan med Blware Blware är specialiserat på att ge snabb återsökning, analys (textmining) samt beräkning i stra infrmatinsmängder med mmentan

Läs mer

WISEflow Guide för Administratör

WISEflow Guide för Administratör WISEflow Guide för Administratör Version 2.6.0 Innehåll SIDAN ÖVERSIKT...1 SKAPA ETT FLOW...1 FLOWTYPER... 2 INSTÄLLNINGAR FÖR FLOW...2 FLIKEN ALLMÄNT... 2 FLIKEN TENTAMENS/PROV-INNEHÅLL... 4 RELATIONER...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul

Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul Moodle version 2.7.1 Lars Rundgren, 2012-2014 Moodle 2.7.1 Grupper; Gruppindelningar;

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

Innehåll Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined.

Innehåll Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Självrättande tentfrågor i E-tent Förutom essä-frågor kan man även ha andra sorts tentfunktioner för tenten i E-tent. Dessa tentfunktioner är desamma som man kan skapa i Moodle. Innehåll 1. Frågetyper

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för användare

MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för användare MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för användare Versin 4.3 ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIN PARKERINGSPLATS Platsnummer: Persnlig kd: 1234 *(OBS - se undantag) https://www.webel-nline.se Telefn Sverige

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Praktiska råd vid upphandling av tekniska produkter och tjänster. Södra teatern 2009 09 29

Praktiska råd vid upphandling av tekniska produkter och tjänster. Södra teatern 2009 09 29 Praktiska råd vid upphandling av tekniska prdukter ch tjänster Södra teatern 2009 09 29 petter.ulander@adviceu.se 070-2125800 Presentatin AdviceU Ett leverantörsberende rådgivningsföretag inm upphandling.

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning Redigering Ett av de mest lättjbbade prgrammen för videredigering är Micrsft Mvie Maker, sm ingår gratis i Windws XP. För Mac-datrer finns mtsvarande prgramvara sm är imvie. Km-i-gång med Mvie Maker: Prgrammet

Läs mer

Lathund FE-edit i Typo3

Lathund FE-edit i Typo3 1(6) Lathund Front-end-editing (FE-edit) i Typo3 Front-end-editing (FE-edit) är ett förenklat sätt att redigera innehåll med Typo3. Helt kort går det ut på att man redigerar innehållet medan man surfar

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Hogrefe TestSystem Web Edition. Manual HTS

Hogrefe TestSystem Web Edition. Manual HTS Hogrefe TestSystem Web Edition Manual HTS 1 Inloggning för testledare Gå till www.hts-admin.net med valfri webbläsare. För att logga in som testledare anger du ditt löpnummer och lösenord i de två rutorna.

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Enheten för Pedaggiska Mätningar PBMaE 0-05 Umeå universitet Prvtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift 0-5 Anvisningar Ttalt 0 minuter för del I ch II

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA ch SITHS Malltext Tredjepart-/Samarbetsavtal HSA ch SITHS Versin 1.2 HSA ch SITHS Förvaltning 2016-11-30 Allmänt Detta dkument är framtaget sm hjälp för de rganisatiner

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. 2012-07-18 Innehållsförteckning Hur hittar jag mitt kursrum?...

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillator) Programvaruuppgradering

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillator) Programvaruuppgradering VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillatr) Prgramvaruuppgradering Bästa ägare till samaritan PAD 500P, Anledningen till att du får detta brev är att HeartSine

Läs mer

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, oktober 2016

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, oktober 2016 Artologik Survey&Report Nya funktioner, oktober 2016 1 Innehållsförteckning Enkäter... 3 Använd avvikande tema för enskilda frågor i enkäten... 3 Öppna svarsenkäten som matchar en viss fritext... 3 Rapporter...

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Linda Höglund Pulsen Application AB 1 Innehållsförteckning Logga in på projektkontoret... 3 Startsida Projektkontoret... 4 Funktioner på projektkontorets startsida...

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer

1: Apogee Preflight. Grundkunskaper för kursen För att kunna tillgodogöra sig kursen bör man ha grundläggande kunskaper om Apogee och prepressarbete.

1: Apogee Preflight. Grundkunskaper för kursen För att kunna tillgodogöra sig kursen bör man ha grundläggande kunskaper om Apogee och prepressarbete. 1: Apgee Preflight. Den grafiska prducenten förväntas ha specialistkunskaper m hur pdf-filer ska vara anpassade för en rad lika tryckmetder. Frtfarande levereras felaktigt anpassade pdf-filer till tryckeriet

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer