Övningar i JavaScript del 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övningar i JavaScript del 5"

Transkript

1 Övningar i JavaScript del 5 I dessa övningar ska vi ta upp några lika händelsehanterare. Dessa ska dck inte läggas in med attribut i HTML-kden, så sm vi gjrt tidigare med nclick. Istället ska vi nu lägga in alla händelsehanterare i JavaScript-kden, så sm vi tidigare gjrt med nlad. I övningarna kmmer vi ckså in på hur man kan visa ch dölja HTML-element, genm att med JavaScript förändra värdet för CSS-stilen display eller visibility. 1. Dkument i övningsmappen Sm vanligt kan du ladda ner en övningsmapp från labratinens webbsida. Mappen innehåller en html-fil, en css-fil, en js-fil ch en mapp med några bilder. HTML- filen Öppna filen index.htm både i din editr ch i webbläsaren. Kden är uppdelad i ett antal avdelningar med div-taggar. cntrlpanel: En meny med val för de lika frukterna sm finns i bilderna. En knapp sm ska användas för att växla mellan att visa ch dölja rutan med den stra bilden (chsedfruit). fruits: En div-tagg för varje bild på en frukt. I varje div-tagg finns ckså en input-tagg för ett textfält. Därför mges alla divtaggar med ett frm-element, så att alla textfält tillhör frmuläret. chsedfruit: En img-tagg där vald frukt ska visas, då man klickar på en av de små bilderna eller väljer frukt i menyn. En p-tagg där fruktens namn ska läggas in. Texten ska sedan visas i en "ppupruta", då man för in markören över bilden. fter: Endast inf ch är ingen del av prgrammet. CSS- filen Öppna style.css i din editr Filen innehåller kd för layuten, färger, etc. För #chsedfruit p finns stilen visibility:hidden; med. Det innebär att p-taggen från början är dld. JS- filen Öppna script.js i din editr. Det finns ett antal glbala variabler sm sedan ska initieras. Det finns ckså en init-funktin på samma sätt sm vi haft i tidigare exempel i kursen. I funktinen finns ett antal lkala variabler sm kmmer att användas senare. Det finns ckså en initiering av den glbala variabeln chsedfruittag. Detta är en referens till div-taggen med den stra bilden ch görs på samma sätt sm vi gjrt i tidigare labratiner Rune Körnefrs 1

2 2. Visa ch dölja den stra bilden Medieteknik Vi börjar med kden för att kunna visa ch dölja rutan med den stra bilden. Då ska du dels skriva funktinen ch dels kppla den till händelsen nclick i knappen. Händelsehanteraren Tidigare i kursen har vi lagt in ett nclick-attribut i de taggar sm vi vill ha händelsehanteraren, men nu ska det istället göras i JavaScript-kden. Lägg till följande kd i init-funktinen: functin init() {! var tag, i, inputtags; chsedfruittag = dcument.getelementbyid("chsedfruit");! tag = dcument.getelementbyid("cntrlpanel").getelementsbytagname("buttn")[0];! tag.nclick = shwhidelargeimage; Med dcument.getelementbyid("cntrlpanel") erhålls en referens till div-taggen, där knappen finns. Där går vi vidare med getelementsbytagname("buttn") ch får en array med referenser till knapparna i div-taggen. Nu har vi endast en knapp, men getelementsbytagname ger alltid en array sm resultat, så det blir en array med ett element. För att kmma åt det elementet indexerar vi med 0. Resultatet av denna långa rad blir alltså en referens till buttn-taggen ch det sparas i variabeln tag. På nästa rad lägger vi till en händelsehanterare för nclick ch säger att funktinen shwhidelargeimage ska anrpas (den funktinen ska skrivas i nästa steg). Resultatet av denna kd är densamma sm m vi i HTML-kden hade skrivit <buttn nclick="shwhideimage()"> Men nu kan vi hålla HTML-kden lite enklare ch där endast strukturera infrmatinen, medan allt sm har med funktinaliteten att göra finns i js-filen. Funktinen Sist i js-filen lägger du till följande funktin: functin shwhidelargeimage() {! alert("klick på knappen"); Till att börja med har vi endast en alert i funktinen, så att vi kan testa att det fungerar ch att den anrpas, då man klickar på knappen. Klicka på knappen, så ska alert-rutan dyka upp. Dölj rutan med den stra bilden: Ta brt alert-satsen ch lägg istället in följande: functin shwhidelargeimage() {! chsedfruittag.style.display = "nne"; Referensen till rutan lades in i chsedfruittag i init-funktinen. Här går vi vidare ch refererar till rutans stil med.style ch sedan stilen display. Den sätts till "nne", för att dölja rutan. Testa i webbläsaren Rune Körnefrs 2

3 Visa rutan, m den är dld Utöka funktinen med följande kd: functin shwhidelargeimage() {! if (chsedfruittag.style.display == "nne") chsedfruittag.style.display = "blck";! else chsedfruittag.style.display = "nne"; I if-satsen kntrlleras det m display är "nne". I så fall ändras display till "blck". I annat fall ändras display till "nne". Därmed kan vi växla mellan "blck" ch "nne", varje gång man klickar på knappen. 3. Välja frukt Nu ska vi skriva kden för att kunna visa en str bild av frukten, då man klickar på en liten bild. Händelsehanterare Lägg till följande kd sist i init-funktinen: functin init() {! smallimgtags = dcument.getelementbyid("fruits").getelementsbytagname("img");! fr (i=0; i<smallimgtags.length; i++) {! smallimgtags[i].nclick = chseimage;! Först tar vi fram en array med referenser till alla img-taggar i div-taggen med id="fruits". Denna array sparas i variabeln smallimgtags. (Det är en glbal variabel, eftersm vi kmmer att behöva denna array i en annan funktin i en övning längre fram.) Vi går igenm arrayen i en lp. Där lägger vi för varje element (dvs varje img-tagg) in händelsen nclick ch säger att funktinen chseimage ska anrpas. Det blir alltså samma funktin för alla bilder. Skulle vi gjrt detta i HTML-kden, så hade det blivit: <img src="..." alt="..." nclick="chseimage()"> <img src="..." alt="..." nclick="chseimage()">... Funktinen för att visa vald frukt För att kunna byta ut den stra bilden, måste vi ha en referens till dess img-tagg, så lägg till följande kd i init-funktinen: functin init() { largeimgtag = chsedfruittag.getelementsbytagname("img")[0]; Vi utgår från variabeln chsedfruittag, sm innehåller en referens till div-taggen för rutan med bilden. Sedan använder vi getelementsbytagname("img") för att få en array Rune Körnefrs 3

4 med img-taggarna. I den rutan finns ju endast en bild ch vi kmmer åt den genm att indexera med 0. Denna referens sparas i den glbala variabeln largeimgtag. Lägg till följande funktin sist i js-filen: functin chseimage() {! largeimgtag.src = this.src; Funktinen anrpas, då man klickar på en bild. En referens till den img-tagg sm användaren klickade på finns i this. Med hjälp av den tar vi fram img-taggens src-attribut. Samma bildfil ska visas i img-taggen för den stra bilden, så vi använder largeimgtag ch sätter dess src-attribut till src-attributet för den lilla bilden. Klicka på lika små bilder ch kntrllera att bilden visas i den stra rutan. 4. Välj frukt med menyn Man ska ckså kunna välja en frukt i menyn ch den ska då visas i img-taggen för den stra bilden. Händelsehanterare Lägg till följande kd i init-funktinen: functin init() { tag = dcument.getelementbyid("cntrlpanel").getelementsbytagname("select")[0];! tag.nchange = selectimage; På samma sätt sm vi i övning 2 refererade till knappen i cntrlpanel, refererar vi nu till select-taggen (menyn). Händelsen sm vi här kan känna av är nchange. Den inträffar då det görs ett nytt val i menyn. Till denna händelse kpplar vi funktinen selectimage. Funktinen för att visa vald bild Lägg till följande funktin sist i js-filen: functin selectimage() {! var ix;! ix = this.selectedindex - 2;! largeimgtag.src = smallimgtags[ix].src; Med this får vi en referens till select-taggen, där händelsen inträffade. I menyn tar vi fram selectedindex, sm är ett index till vald ptin-tagg. De två första ptin-taggarna är en uppmaning att välja bild ch en tm rad i menyn (se HTML-kden). Så m vi drar brt 2 ifrån ix, blir det ett index sm börjar på 0 för vald bild. Vi kan då använda det sm index till variabeln smallimgtags, sm innehåller referenser till alla små bilder (den variabeln initierades i init-funktinen i övning 3). Med smallimgtag[ix].src får vi url:en till bilden ch den läggs in i src-attributet i largeimgtag Rune Körnefrs 4

5 Återställ menyn Då ett val görs i menyn, stannar menyn kvar på det valet. Ofta vill man ha det så, för att i menyn se vad man valt. Men det går ckså att ändra, så att vi visar det första alternativet igen, dvs i detta fall uppmaningen att välja bild. Lägg till följande rad i funktinen selectimage: functin selectimage() {! var ix;! ix = this.selectedindex - 2;! largeimgtag.src = smallimgtags[ix].src; this.selectedindex = 0; Genm att sätta selectedindex till 0, visas det första alternativet i menyn. 5. Kntrllera textfältet I textfälten ska man skriva frukternas namn. När man lämnar ett textfält, ska innehållet kntrlleras, för att se m rätt namn är inskrivet. Det rätta namnet finns i img-taggens alt-attribut. Händelsehanterare Lägg till följande kd i init-funktinen: functin init() { smallimgtags = dcument.getelementbyid("fruits").getelementsbytagname("img");! inputtags = dcument.getelementbyid("fruits").getelementsbytagname("input");! fr (i=0; i<smallimgtags.length; i++) {! smallimgtags[i].nclick = chseimage; inputtags[i].nblur = checkfruitname;!... Före lpen tas det fram en array med referenser till input-taggarna. Då man lämnar ett textfält (dvs klickar utanför det eller går till nästa textfält) inträffar händelsen nblur. Då ska funktinen checkfruitname anrpas. Funktinen för att kntrllera fruktnamnet Skriv in följande funktin sist i js-filen: functin checkfruitname() {! alert(this.value); Vi börjar med en alert-sats, där textfältets innehåll skrivs ut, så att vi kan kntrllera att funktinen anrpas ch att vi kmmer åt textfältet med this. Testa i webbläsaren Skriv någt i ett textfält ch klicka sedan utanför det eller tryck på tab-tangenten för att gå till nästa fält Rune Körnefrs 5

6 Hämta fruktnamnet från img- taggens alt- attribut I HTML-kden har vi en struktur med en div-tagg sm mger en img-tagg, en input-tagg ch en spantagg. Händelsen har inträffat i input-taggen, så this refererar till den. För att kmma åt img-taggen, måste vi från this gå upp till div-taggen ch sedan ner i img-taggen. Ersätt alert i funktinen checkfruitname med följande kd: functin checkfruitname() {! var divtag, fruitname;! divtag = this.parentnde;! fruitname = divtag.getelementsbytagname("img")[0].alt;! alert(fruitname); Med this.parentnde, går vi upp till den tagg sm mger input-taggen, dvs till div-taggen. Utifrån divtag kan vi använda getelementsbytagname("img") för att få en array till imgtaggen ch genm att indexera med 0, får vi en referens till img-taggen. Där kan vi kmma åt alt-attributet. Använd alert, för att testa m vi får fram fruktens namn. Kntrllera fruktnamnet Nu har vi sett att vi kan få fram innehållet i textfältet ch vi kan få fram fruktens namn från imgtaggens alt-attribut, så nu kan vi jämföra dem. Ersätt alert med följande kd i funktinen checkfruitname: functin checkfruitname() {! var divtag, fruitname, spantag;! divtag = this.parentnde;! fruitname = divtag.getelementsbytagname("img")[0].alt;! spantag = divtag.getelementsbytagname("span")[0];! if (this.value == fruitname) spantag.innerhtml = "Rätt";! else spantag.innerhtml = "Fel"; På samma sätt sm vi tg fram en referens till img-taggen, tar vi fram en referens till span-taggen, där resultatet av testet ska skrivas. I if-satsen jämförs textfältet med fruktens namn. Är de lika skriver vi "Rätt", annars "Fel". Ingen resultattext, m textfältet är tmt Om man lämnar textfältet tmt, så är det nödigt att skriva "Fel", så då ska vi istället lämna spantaggen tm. Lägg till följande i funktinen: functin checkfruitname() {! var divtag, fruitname, spantag;! divtag = this.parentnde;! fruitname = divtag.getelementsbytagname("img")[0].alt;! spantag = divtag.getelementsbytagname("span")[0];! if (this.value == "") spantag.innerhtml = "";! else if (this.value == fruitname) spantag.innerhtml = "Rätt";! else spantag.innerhtml = "Fel"; Rune Körnefrs 6

7 Tillåt både stra ch små bkstäver Om man t.ex. skriver "Pärn" i textfältet för den frukten, så blir det fel, eftersm det står "pärn" i img-taggens alt-attribut. "Pärn" ch "pärn" är alltså inte lika. För att tillåta även stra bkstäver, kan vi knvertera texten från textfältet till små bkstäver, innan testet görs. Lägg till följande i funktinen: functin checkfruitname() {! var divtag, fruitname, spantag, inputtext;! divtag = this.parentnde;! fruitname = divtag.getelementsbytagname("img")[0].alt;! spantag = divtag.getelementsbytagname("span")[0]; inputtext = this.value.tlwercase();! if (inputtext == "") spantag.innerhtml = "";! else if (inputtext == fruitname) spantag.innerhtml = "Rätt";! else spantag.innerhtml = "Fel"; Med tlwercase() knverteras alla tecken till små bkstäver. Vi sparar den knverterade texten i variabeln inputtext ch använder sedan den i if-satserna. 6. Visa fruktens namn över den stra bilden Nu ska rutan med fruktens namn pppa upp, då markören förs in över den stra bilden. Händelsehanterare ch referens till textrutan. Lägg till följande kd i init-funktinen: functin init() { inftexttag = chsedfruittag.getelementsbytagname("p")[0];! largeimgtag.nmusever = shwinftext;! largeimgtag.nmuseut = hideinftext; Funktinerna Variabeln inftexttag blir en referens till p-taggen. I variabeln largeimgtag har vi redan tidigare (i övning 3) tagit fram en referens till imgtaggen med den stra bilden. Till denna kpplar vi nu händelserna nmusever ch nmuseut. Då muspekaren förs in över bilden ska funktinen shwinftext anrpas ch då den förs ut från bilden ska hideinftext anrpas. Lägg till följande funktiner sist i js-filen: functin shwinftext() {! inftexttag.style.visibility = "visible";! functin hideinftext() {! inftexttag.style.visibility = "hidden"; Textrutan ska pppa upp i ett lager framför övrigt innehåll, så därför används visibility, för att visa ch dölja rutan. För in markören över den stra bilden. Det pppar då upp en textruta under bilden Rune Körnefrs 7

8 Psitinering av textrutan Textrutan hamnar nu där den ligger i HTML-kden. För att få den i ett lager framför bilden, måste vi lägga till psitin i CSS-kden. Lägg till kd för psitin ch krdinater för tp ch left i CSS-filen, för stilen #chsedfruit p: #chsedfruit p {... visibility:hidden; psitin:abslute; tp:50px; left:50px; Stilen visibility:hidden ch en del annat fanns redan, så lägg endast till psitin, tp ch left. Textrutan hamnar nu i övre vänstra hörnet i fönstret, eftersm krdinaterna gäller hela fönstret. Lägg till följande kd i CSS-filen: #chsedfruit div {psitin:relative; Den div-tagg sm mger bilden ch texten, får en relativ psitinering. Då kmmer krdinaterna för p-taggen inuti den, gälla för div-taggens yta istället för hela fönstret. Nu kmmer textrutan framför bilden. Ändra krdinaterna till följande: #chsedfruit p {... visibility:hidden; psitin:abslute; tp:30px; right:50px; Ett lägre värde för tp, gör att textrutan kmmer lite högre upp. Ändra ckså left till right, så utgår krdinaten från högerkanten istället. (Experimentera sedan med egna krdinater. Det går ckså ha negativa värden, t.ex. right:-30px.) Fruktens namn i textrutan I rutan ska ju namnet på den frukt sm finns i bilden visas. Detta namn kan vi ta fram ch lägga in i p- taggen, då vi byter bild i img-taggen. Lägg till följande kd i funktinen chseimage: functin chseimage() {! largeimgtag.src = this.src;! inftexttag.innerhtml = this.alt; Denna funktin anrpas då man klickar på en liten bild, så this är en referens till den imgtagg man klickat på ch med this.alt får vi fram texten i alt-attributet. Detta läggs in i p- taggen inftexttag. Välj lika bilder ch kntrllera att frukternas namn visas i ppup-rutan över den stra bilden. Det går ju ckså byta bild med menyn, så då måste vi ckså lägga in fruktens namn i p-taggen Rune Körnefrs 8

9 Lägg till följande i funktinen selectimage: functin selectimage() {! var ix;! ix = this.selectedindex - 2;! largeimgtag.src = smallimgtags[ix].src;! inftexttag.innerhtml = smallimgtags[ix].alt;! this.selectedindex = 0;! I denna funktin refererar this till menyns select-tagg, så vi kan inte använda this.alt här. Men en referens till den lilla bilden har vi i smallimgtags[ix], så därigenm kan vi kmma åt alt-attributet i den lilla bilden för vald frukt. 7. Markera textfältet, då man klickar på en liten bild Klickar man på en liten bild, så ska även dess textfält markeras, så att man direkt kan skriva text där. Lägg till följande i funktinen chseimage: functin chseimage() {! largeimgtag.src = this.src;! inftexttag.innerhtml = this.alt;! this.parentnde.getelementsbytagname("input")[0].select(); Med this kmmer vi åt img-taggen. Lägger vi till parentnde, får vi en referens till den div-tagg sm mger img-taggen. Där använder vi getelementsbytagname("input") ch indexerar med 0, för att få en referens till input-taggen. Slutligen lägger vi på funktinen select(), för att välja (markera) input-taggen. Slut Då var övningarna slut för denna gång. I dessa övningar tg vi upp: Händelsehanterare för nblur, nclick, nchange, nmusever ch nmuseut. Initiering av händelsehanterare i JavaScript-kden istället för i HTML-kden. Användning av referensen this, för att referera till den tagg där händelsen inträffat. Användning av parentnde, för att gå upp en nivå i HTML-strukturen. Förändring av display eller visibility, för att visa ch dölja element Rune Körnefrs 9

Övningar i JavaScript del 7

Övningar i JavaScript del 7 Övningar i JavaScript del 7 I denna labratin återanvänder vi bilderna på frukter, sm vi haft i ett par tidigare labratiner. Denna gång ska vi lägga till visuella effekter då en frukt väljs. Klickar man

Läs mer

Övningar i JavaScript del 3

Övningar i JavaScript del 3 Övningar i JavaScript del 3 I dessa övningar tar vi upp datumbjektet Date, arrayer ch lpar. Du utgår från ett prgram där man kan klicka på små bilder ch mtsvarande stra bild visas. Detta är i princip samma

Läs mer

Övningar i JavaScript del 4

Övningar i JavaScript del 4 Övningar i JavaScript del 4 I dessa övningar ska du dels hantera ett frmulär ch dels arbeta med några textsträngar. 1. Dkument i övningsmappen Övningsmappen sm du laddar ner från labratinens webbsida innehåller

Läs mer

Övningar i JavaScript del 2

Övningar i JavaScript del 2 Övningar i JavaScript del 2 Genm dessa övningar frtsätter intrduktinen av JavaScript. Vi tar nu upp if-satser ch lite mer m funktiner. Vi kmmer ckså in på tillämpningar sm att byta en bild på webbsidan

Läs mer

Övningar i CSS för anpassning till olika enheter

Övningar i CSS för anpassning till olika enheter Övningar i CSS för anpassning till lika enheter Hittills har vi i föregående labratiner tittat på hur man med CSS utfrmar en presentatin för bildskärm på en vanlig datr. Men det finns fler presentatiner

Läs mer

Övningar i JavaScript del 6

Övningar i JavaScript del 6 Övningar i JavaScript del 6 I dessa övningar tar vi upp två saker: Öppna ett nytt fönster ch hämta data från glbala variabler i dkumentet i föregående fönster. Läsa in data ifrån XML-filer med tekniken

Läs mer

Övningar i layout med CSS

Övningar i layout med CSS Övningar i layut med CSS Med CSS strukturerar man innehållet i lika delar. Med div-taggar kan man avgränsa delar av kden för sidhuvud, navigeringslänkar, innehåll, etc. Med CSS kan man sedan ge dessa delar

Läs mer

Visa och dölja element med JavaScript

Visa och dölja element med JavaScript Föreläsning i webbdesign Visa och dölja element med JavaScript Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Visa och dölja element Förändra elementets sdl för display eller visibility

Läs mer

Fler introducerande övningar i HTML

Fler introducerande övningar i HTML Fler intrducerande övningar i HTML Hittills har vi talat m kder i HTML ch ibland kallat dem taggar. Vi har då menat de kder sm skrivs inm < ch >, sm t.ex. ch . Ibland behöver vi dck vara lite mer

Läs mer

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer:

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer: Printa Variabel Data Variabel data printning tillåter dig att byta infrmatinen ch data i ditt dkument eller i din bild för att skapa utskrifter med unika texter ch bilder i varje kpia. Denna funktinen

Läs mer

Labora&on 5 Dynamisk HTML och &mers övningar/uppgi=er

Labora&on 5 Dynamisk HTML och &mers övningar/uppgi=er Labora&on 5 Dynamisk HTML och &mers övningar/uppgi=er 1M322 Webbteknik 2, 7,5hp Medieteknik 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se 1. Ladda ner arbetsdokument Till övningarna i denna labora&on finns

Läs mer

Labora&on 1 Variabler och beräkningar övningar/uppgi9er

Labora&on 1 Variabler och beräkningar övningar/uppgi9er Labora&on 1 Variabler och beräkningar övningar/uppgi9er 1M322 Webbteknik 2, 7,5hp Medieteknik 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se 1. Ladda ner arbetsdokument Till övningarna i denna labora&on finns

Läs mer

Programmering Åk Blockly Games

Programmering Åk Blockly Games Prgrammering Åk 7-9 -Blckly Games Innehåll Blckprgrammering s4 Blckly Games.. s5 Pussel.. s7 Labyrint.... s8 Fågel... s9 Sköldpadda. s10 Film s11 Dammhandledare.. s12 Damm.... s13 2 Lärarhandledning till

Läs mer

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma

Läs mer

Labora&on 8 Formulär övningar/uppgi6er

Labora&on 8 Formulär övningar/uppgi6er Labora&on 8 Formulär övningar/uppgi6er 1M321 Webbteknik 1, 7,5hp Medieteknik 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se 1a. Ladda ner arbetsdokument Till övningarna i denna labora&on finns det en par dokument

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Introducerande övningar i CSS

Introducerande övningar i CSS Intrducerande övningar i CSS CSS (Cascading Style Sheets) är ett språk sm används för att göra stilinställningar av en webbsida skapad i HTML. Stilinställningarna kan läggas in på tre ställen: sm attribut

Läs mer

Mappar och filer för webbsidor

Mappar och filer för webbsidor Mappar och filer för webbsidor I de4a dokument illustreras det hur du kan arbeta med mappar och filer, då du skapar webbsidor och ska publicera dem för uppgi=erna. Det visas också hur du skickar in redovisningar

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Labora&on 2 HTML och validering övningar/uppgi:er

Labora&on 2 HTML och validering övningar/uppgi:er Labora&on 2 HTML och validering övningar/uppgi:er 1M321 Webbteknik 1, 7,5hp Medieteknik 2016 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se 1. Ladda ner arbetsdokument Till övningarna i denna labora&on finns det

Läs mer

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor http://w3.msi.vxu.se/multimedia Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor Rune Körnefors Innehåll Variabler i JavaScript

Läs mer

Introducerande övningar i HTML

Introducerande övningar i HTML Introducerande övningar i HTML En webbsida består av en textfil som innehåller sidans text och koder i språket HTML, för att formatera innehållet. Har man bilder på sidan, så finns de som separata filer

Läs mer

Loopar och objekt i JavaScript

Loopar och objekt i JavaScript Föreläsning i webbdesign Loopar och objekt i JavaScript Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Programflöde Vanligt sekvendellt flöde InstrukDonerna ugörs en eher en i den

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

3. Hämta och infoga bilder

3. Hämta och infoga bilder Sida 1 av 8 Lektion 1: sida 4 av 4 «Sida 3 av 4 Till kursens framsida 3. Hämta och infoga bilder Nu vet vi ju hur man sätter in text i sin sida. Men hur gör man med bilder? Det är inte svårt alls! Det

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1 Innehållsförteckning Tillgänglighetsguide Lunds kmmun... 1 Översikt av Guiden... 1 Kmma igång... 2 Sökning ch visning av tillgänglighetsinfrmatin... 2 Resultat av sökning... 3 Rapprtering av nya bjekt

Läs mer

GEOSECMA for ArcGIS GSD datastruktur och import i en SDE geodatabas

GEOSECMA for ArcGIS GSD datastruktur och import i en SDE geodatabas GEOSECMA fr ArcGIS GSD datastruktur ch imprt i en SDE gedatabas ÖVERSIKT Det här dkumentet ger imprtinstruktiner ch en rekmmenderad struktur för Gegrafiska Sverige Data (GSD) i en SDE gedatabas sm ska

Läs mer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer 1 Paint Paint är en funktin i Windws 10 sm du kan använda för att göra teckningar på ett tmt mråde eller på befintliga bilder. Många av verktygen i Paint finns i menyfliksmrådet, sm finns i den övre delen

Läs mer

Administrera filmer på Tandberg Content Server

Administrera filmer på Tandberg Content Server Administrera filmer på Tandberg Cntent Server 11/10/2010 Karlstads universitetsbiblitek, Lärstöd Julia Nyberg ch Kenneth Bström På Tandberg Cntent Server lagras alla filmer sm är inspelade via telebildsystemen.

Läs mer

Anmälan av stipendier med systemet Personec F ESS

Anmälan av stipendier med systemet Personec F ESS Aditr Oy 1 Anmälan av stipendier med systemet Persnec F ESS Lgga in i ESS via länken ESS-Emplyee Self Service sm finns under menyn Verktyg på Hankens persnalprtal. Internet Explrer rekmmenderas för användning

Läs mer

Lathund för Sundbybergs IK orienteringssektionen Att arbeta med hemsidan

Lathund för Sundbybergs IK orienteringssektionen Att arbeta med hemsidan Lathund för Sundbybergs IK rienteringssektinen Att arbeta med hemsidan Webbadress för hemsidan http://www.idrttnline.se/sundbyberg/sundbybergsik-rientering Inlggning sker genm att klicka på hänglåssymblen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mondo 2.0 Version 1

ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mondo 2.0 Version 1 ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mnd 2.0 Versin 1 Stckhlms universitet Avdelningen för IT ch media Oktber 2008 Innehållsförteckning Dkument Sida Test ch Quiz: En översikt 3 Sex nödvändiga steg för att

Läs mer

Introduk+on +ll JavaScript if- sats, funk+oner, bilder

Introduk+on +ll JavaScript if- sats, funk+oner, bilder Föreläsning i webbdesign Introduk+on +ll JavaScript if- sats, funk+oner, bilder Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se if- sats I en if- sats kan man kontrollera ee villkor

Läs mer

Labora&on 3 Objekt i JavaScript övningar/uppgi:er

Labora&on 3 Objekt i JavaScript övningar/uppgi:er Labora&on 3 Objekt i JavaScript övningar/uppgi:er 1M322 Webbteknik 2, 7,5hp Medieteknik 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se 1. Ladda ner arbetsdokument Till övningarna i denna labora&on finns det

Läs mer

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning Redigering Ett av de mest lättjbbade prgrammen för videredigering är Micrsft Mvie Maker, sm ingår gratis i Windws XP. För Mac-datrer finns mtsvarande prgramvara sm är imvie. Km-i-gång med Mvie Maker: Prgrammet

Läs mer

Labora&on 1 Introduk&on &ll utvecklingsmiljön övningar/uppgi<er

Labora&on 1 Introduk&on &ll utvecklingsmiljön övningar/uppgi<er Labora&on 1 Introduk&on &ll utvecklingsmiljön övningar/uppgi

Läs mer

ARKIV DIGITAL - att släktforska i färg

ARKIV DIGITAL - att släktforska i färg ARKIV DIGITAL - att släktfrska i färg Av släktfrskare För släktfrskare Arkiv Digital har tillkmmit för att förverkliga en släktfrskares dröm m att kunna läsa arkivmaterial på sin datr, sm m han hade bken

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

Manual för att importera referenser till DiVA

Manual för att importera referenser till DiVA Manual för att imprtera referenser till DiVA Du kan imprtera referenser från PubMed, Web f Science, Libris ch referenshanteringsprgrammet EndNte. Även referenser i frmaten XML, EndNte XML, Endnte Referer

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0 Nyheter ch ändringar i Adela Gymnasieskla 4.2.0 Publicerad 2012-05-03 Tersus Sklsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Götebrg Tel: 031-85 70 50 Förändringar vid betygshantering Adela är nu uppdaterat ch följer

Läs mer

Eldy Användarhandbo Table of Contents

Eldy Användarhandbo Table of Contents Eldy Användarhandb Table f Cntents Table f Cntents... 2 1. Systemkrav:... 3 2. Hur du installerar Eldy på din PC... 3 2.1 INSTALLATION SCREENSHOTS... 4 2.2 Installatin... 4 3. Börja använda ELDY... 5 4.

Läs mer

Anvisning Registreringsteknik

Anvisning Registreringsteknik Anvisning Registreringsteknik För att den digitala pennan ska registrera krrekt, följ nedan anvisning: 1 Krk = av/på-knapp Krken fungerar sm en av/på-knapp på den digitala pennan. För att pennan ska fungera

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version:

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version: Kravspecifikatin Batchbeställningar 2008-03-25 Versin: 1.00 Ändringshistrik Revisin Datum Av Kmmentar 1.00 2008-03-25 Maria Valterssn Första versin efter prjektavslut. Kravspecifikatinen har bara funnits

Läs mer

Användarmanual WebNailer. 19 januari 2004

Användarmanual WebNailer. 19 januari 2004 Användarmanual WebNailer Tobias Holgers Mattias Castegren 19 januari 2004 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Definitionerochförkortningar... 3 2 WebNailer 4 2.1 Knapprad... 4 2.1.1 Gemensamma... 4 2.1.1.1 Webbläsare...

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

2016-01-15.kl.08-13. Tentaupplägg

2016-01-15.kl.08-13. Tentaupplägg Tentaupplägg TIPS 1: Läs igenm ALLA uppgifterna. Välj den du känner är lättast först. Det kan gärna ta 10-20 minuter. Försök skriva saker sm kan vara prblem i uppgifterna. Är det någt du abslut kmmer att

Läs mer

Laghantering i Equipe

Laghantering i Equipe Laghantering i Equipe för klubbar tillhörande Skånes Ridsprtförbund Eftersm distriktet autmatiskt vill betala ut lagstöd till arrangörerna är det viktigt att inrapprteringen av lagklasserna sker på ett

Läs mer

Din guide till Windows 10

Din guide till Windows 10 Din guide till Windws 10 Lgga in. Efter man startat sin datr så möts man av en skärmsläckare före inlggning. Tryck på valfri tangent eller vänsterklicka med musen för att kunna lgga in med ditt PKxxxx

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Övningar i bilder och färger

Övningar i bilder och färger Övningar i bilder och färger I dessa övningar ska du öva på att redigera några bilder för att anpassa dem till en webbplats. Bilderna kommer att beskäras på olika sätt, förändras i färguppsättning och

Läs mer

Dokument i klassens aktivitet

Dokument i klassens aktivitet Dokument i klassens aktivitet I min mall har jag ju tagit bort Aktivitetens dokument, så att eleverna inte har tillgång till dem. Min tanke med detta är att de lärare som arbetar i klassen då får en plats

Läs mer

Programmering F-3. -Osmo Coding

Programmering F-3. -Osmo Coding Prgrammering F-3 -Osm Cding Lärarhandledning till Osm Cding 2 Innehåll Generellt upplägg. s4 Mntera Osm Cding.. s5 Menyn i Osm Cding s6 Instruktiner i Osm Cding.... s7 Innehåll.... s8 Blckens betydelse

Läs mer

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Prduktöversikt Blware SOFTWARE CORPORATION http://www.sftbl.cm 1 Nyttan med Blware Blware är specialiserat på att ge snabb återsökning, analys (textmining) samt beräkning i stra infrmatinsmängder med mmentan

Läs mer

Labora&on 4 CSS och validering övningar/uppgi9er

Labora&on 4 CSS och validering övningar/uppgi9er Labora&on 4 CSS och validering övningar/uppgi9er 1M321 Webbteknik 1, 7,5hp Medieteknik 2016 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se 1. Ladda ner arbetsdokument och skapa en mapp för U2 Till övningarna i denna

Läs mer

JavaScript del 9 Dynamik och animeringar

JavaScript del 9 Dynamik och animeringar JavaScript del 9 Dynamik och animeringar Det sista vi ska titta på när det kommer till att lära oss JavaScript är hur vi skapar dynamik på vår webbplats, ge användarna chansen att påverka vad som händer

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

Labora&on 3 HTML och struktur övningar/uppgi:er

Labora&on 3 HTML och struktur övningar/uppgi:er Labora&on 3 HTML och struktur övningar/uppgi:er 1M321 Webbteknik 1, 7,5hp Medieteknik 2016 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se 1. Skapa em nym HTML-dokument I denna labora&on ska du skapa tre sidor, som

Läs mer

Nedan följer en lista på olika steg för att förklara hur Ni enkelt kan lägga en orienteringsbana i banläggningsprogrammet Purple Pen.

Nedan följer en lista på olika steg för att förklara hur Ni enkelt kan lägga en orienteringsbana i banläggningsprogrammet Purple Pen. Lathund Purple Pen Purple Pen är ett gratis banläggningsprgram för rientering sm kan laddas ner gratis på http://purplepen.glde.rg/dwnlad.htm Observera att prgrammet endast stöds för Windws! Man kan använda

Läs mer

NYHETER... 2 1. Skapa nyheten... 2 Välj Ny och Nyhet... 2 Skriv in nyhetens rubrik... 2 Nyheten hamnar överst i nyhetslistan... 2 2.

NYHETER... 2 1. Skapa nyheten... 2 Välj Ny och Nyhet... 2 Skriv in nyhetens rubrik... 2 Nyheten hamnar överst i nyhetslistan... 2 2. NYHETER... 2 1. Skapa nyheten... 2 Välj Ny och Nyhet... 2 Skriv in nyhetens rubrik... 2 Nyheten hamnar överst i nyhetslistan... 2 2. Skapa innehåll i nyheten... 3 Text... 3 Bild... 5 Fil... 6 Formulär...

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014 ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014 Cntents ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014... 1 1. Int ch studieguiderna... 2 2. WebOdi... 3 3. Nppa... 4 4. Inside... 5 5. E-pst...

Läs mer

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor Wordpresshandledning fördistrikt,lokalavdelningaroch personsidor 1 Index Adminpanel... 5 Användare... 21 BWS Plugins... 15 inlägg... 6 Inlägg skapa och hantera... 7 Kategorier... 7 Inställningar... 14

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

Labora&on 4 Händelser och drag and drop övningar/uppgi:er

Labora&on 4 Händelser och drag and drop övningar/uppgi:er Labora&on 4 Händelser och drag and drop övningar/uppgi:er 1M322 Webbteknik 2, 7,5hp Medieteknik 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se 1. Ladda ner arbetsdokument Till övningarna i denna labora&on finns

Läs mer

Guideline Sportident-systemet

Guideline Sportident-systemet Guideline Sprtident-systemet Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31-1 - Innehållsförteckning Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31

Läs mer

Carl-Oscar Hermansson WEBB DESIGN

Carl-Oscar Hermansson WEBB DESIGN Carl-Oscar Hermansson WEBB DESIGN Del SKAPA DIN WEBBPLATS MED HTML. Öppna ett HTML-dokument... 8 6. HTML grundkod... 9 7. Färger... 0 8. Textformatering... 9. Listor... 0 0. Bilder.... Bakgrundsbilder...

Läs mer

Fältmeddelande (återkallelse)

Fältmeddelande (återkallelse) Kundkdnummer: «Custmer_Cde» «CUSTOMER_NAME» «ADDRESS» «CITY», «STATE», «CODE» «COUNTRY» Till: Riskansvariga Till: Referens: Fältmeddelande (återkallelse) 2921578: 2921578-7/29/2011-001-C 29 juli 2011 Riskansvariga,

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Lektion 2 - CSS. CSS - Fortsätt så här

Lektion 2 - CSS. CSS - Fortsätt så här Lektion 2 - CSS I den här lektionen behandlas HTML och CSS. Det förutsätts att lektion 1 är gjord, eller att du har tillräckliga kunskaper i grundläggande HTML för att klara den här lektionen. CSS - Fortsätt

Läs mer

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Börja med att logga in på hemsidan Adress: http://www.edu.falkenberg.se/gymnasieskolan Klicka på nyckeln. Skriv i användarnamn och lösenord,

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Grundskola 4.2.0

Nyheter och ändringar i Adela Grundskola 4.2.0 Nyheter ch ändringar i Adela Grundskla 4.2.0 Publicerad 2012-05-03 Tersus Sklsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Götebrg Tel: 031-85 70 50 Nya klumner Det har tillkmmit ett antal nya klumner i resultatfönstret

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Skapa ny Importera Kopiera Sida Skapa en sida med text, bild, ljud eller film. Mapp Skapa en mapp som kan innehålla annat innehåll. Test Skapa ett test med poängsatta

Läs mer

Att styla webbsidor. Nivå. Uppgiften

Att styla webbsidor. Nivå. Uppgiften Nivå 2 Att styla webbsidor All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club.

Läs mer

KARLSTADS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

KARLSTADS UNIVERSITETSBIBLIOTEK 1 (7) Guide till Zotero Med referenshanteringsprogrammet Zotero kan du enkelt samla dina referenser till böcker, artiklar m.m. och infoga källhänvisningar samt skapa litteraturlistor i MS Word, OpenOffice

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Övning (X)HTML 2. Sidan 1 av 7 2010-11-11

Övning (X)HTML 2. Sidan 1 av 7 2010-11-11 Sidan 1 av 7 2010-11-11 Övning (X)HTML 2 Innan du börjar med laborationen ska du se till så att du har öppnat din editor (till exempel Notepad++). I denna editor ska du skriva (X)HTML-kod som du sedan

Läs mer

Labora&on 6 CSS och responsiv webbdesign övningar/uppgi:er

Labora&on 6 CSS och responsiv webbdesign övningar/uppgi:er Labora&on 6 CSS och responsiv webbdesign övningar/uppgi:er 1M321 Webbteknik 1, 7,5hp Medieteknik 2016 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se 1. Ladda ner arbetsdokument Till övningarna i denna labora&on

Läs mer

JAVASCRIPT. Beteende

JAVASCRIPT. Beteende JAVASCRIPT Beteende OVERVIEW HTML Formulär JavaScript Syntax Events DOM Validering av fomulär WEBBPROGRAMMERING PÅ KLIENTSIDAN Skriptspråk som körs på klientsidan (klientskript) Koden exekveras i webbläsaren

Läs mer

Inledning/innehållsförteckning. Hej!

Inledning/innehållsförteckning. Hej! WORDPRESS LATHUND Inledning/innehållsförteckning Hej! Det här är en lathund för dig som har en hemsida i Möcklenföreningarnas webbportal. Vi hoppas att den ska vara till hjälp. Är det något du inte förstår

Läs mer

1: Apogee Preflight. Grundkunskaper för kursen För att kunna tillgodogöra sig kursen bör man ha grundläggande kunskaper om Apogee och prepressarbete.

1: Apogee Preflight. Grundkunskaper för kursen För att kunna tillgodogöra sig kursen bör man ha grundläggande kunskaper om Apogee och prepressarbete. 1: Apgee Preflight. Den grafiska prducenten förväntas ha specialistkunskaper m hur pdf-filer ska vara anpassade för en rad lika tryckmetder. Frtfarande levereras felaktigt anpassade pdf-filer till tryckeriet

Läs mer

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek.

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek. 1. Skapa ett EndNote-bibliotek Börja med att öppna EndNote och skapa ett bibliotek (Reference Library). Det gör du under File / New. Namnge ditt bibliotek och välj var på datorn du vill spara det. Nu kan

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Textsträngar och formulär i JavaScript

Textsträngar och formulär i JavaScript Föreläsning i webbdesign Textsträngar och formulär i JavaScript Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Antag a4 variabeln s innehåller följande text s = "pics/small/bridge.jpg"

Läs mer

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Förberedelse Förbered dig genom att läsa föreläsningsanteckningar och de kapitel som gåtts igenom på föreläsningarna. Läs även igenom laborationen i förväg.

Läs mer

ShoreTel Communicator Överblick

ShoreTel Communicator Överblick ShreTel Cmmunicatr Överblick ShreTel Cmmunicatr är det enklaste sättet att kmmunicera effektivt med dina kllegr ch affärspartners. Oavsett m du är nrmal användare, telefnist eller samtalsagent i ett Cntact

Läs mer

Kravspecifikation Batchbeställningar Version:

Kravspecifikation Batchbeställningar Version: Kravspecifikatin Batchbeställningar 2005-05-04 Versin: 1.04 Ändringshistrik Revisin Datum Av Kmmentar Granskare Gdkännare 0.01 2005-02-08 JSL Första utkast - - 1.00 2005-03-01 JSL - Lagt till den nya tabellen

Läs mer

ORDLISTA WEBBDESIGN 100P

ORDLISTA WEBBDESIGN 100P ORDLISTA WEBBDESIGN 100P HTML- TAGGAR M.M. (DE BLÅFÄRGADE ORDEN ÄR OLIKA ATTRIBUT SOM HÖR TILL DE OLIKA TAGGARNA.) HTML Står för Hyper Text Markup Language och är en uppsättning markeringskoder.

Läs mer

Användarhandbok OESpeaker 1.0

Användarhandbok OESpeaker 1.0 Användarhandbk OESpeaker 1.0 OESpeaker Versin 10.1 datum 2004-04-19-1 - Innehållsförteckning OESpeaker Versin 10.1 datum 2004-04-19... 1 Installatin av prgrammet... 3 På servern... 3 Uppdatering av tider

Läs mer

Välkomna till. Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga

Välkomna till. Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga Välkomna till Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga Komma igång Öppna din webbläsare och ange URL:en: http://beta.kristianstad.se/epis erver/ Skapa favoritlänk i IE Logga

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

batklubben.eu s hemsida

batklubben.eu s hemsida batklubben.eu s hemsida redigera din sida av webbplatsen 1. Skriv in http://www.din_doman.se/admin i browserns adressfält. 2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan, och tryck OK. 3.

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer