Labora&on 1 Introduk&on &ll utvecklingsmiljön övningar/uppgi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Labora&on 1 Introduk&on &ll utvecklingsmiljön övningar/uppgi

Transkript

1 Labora&on 1 Introduk&on &ll utvecklingsmiljön övningar/uppgi<er 1M321 Webbteknik 1, 7,5hp Medieteknik 2015 Rune Körnefors

2 1. Ladda ner arbetsdokument Till övningarna i denna labora&on finns det en antal filer som du kan ladda ner i en zip- fil. Länk &ll zip- filen finns på labora&onens webbsida. Då du packat upp zip- filen, får du en mapp med två filer.

3 2. FirstClass Kom igång med FirstClass klientprogram. Öppna FirstClass klientprogram och logga in. Orientera dig i FirstClass mappar kursens mapp, Mailbox och Web publishing. Prova an skicka en meddelande i Mailbox. Om du har en kurskamrat i närheten, kan ni prova an skicka meddelanden &ll varandra. Annars kan du prova an skicka en meddelande, genom an adressera det &ll dig själv. Se mer om meddelanden, flaggor, m.m. i Intro &ll användning av FirstClass

4 3. Organisera dina webbsidor De webbsidor du skapar i kursen ska publiceras i FirstClass. Då är det bra an ha en likadan struktur på mapparna på din egen dator, så an alla referenser i länkar och bilder blir rän, då du sedan skapar dina filer. Skapa en mapp på din egen dator och kalla den webbsidor. Lägg in filen yourpage.htm i mappen och döp om filen &ll first.htm. I mappen webbsidor skapar du en ny mapp och kallar den dold. I mappen dold skapar du ynerligare en mapp, som du kallar u1. Lägg in filerna snails.htm och 6nysnail.png i mappen u1.

5 4. Webbeditor Om du har &llgång &ll Dreamweaver (finns i D1169 i Växjö) kan du använda det programmet i kodläget. Använd inte Designläget. Det är vik&gt an du lär dig skriva kod, så använd endast kodläget. Har du inte Dreamweaver, rekommenderas du använda Komodo Edit. Du kan också använda annan valfri editor. Det går med vilken texteditor som helst, men du bör använda en editor som har stöd för HTML5, både för taggar och anribut. Öppna filen first.htm i din webbeditor. Kontrollera inställningarna i editorn, så an filen sparas med teckenkodning UTF- 8. Dreamweaver: Ta fram programmets inställningar (Preferences) och där kategorin New Document. Där ska Default Document Type vara HTML5 och Default Encoding ska vara UTF- 8. Komodo Edit: Ta fram programmets inställningar (Preferences) och där Interna6onaliza6on. Default Editor Encoding ska vara UTF- 8. Language- specific Default Encoding ska vara HTML5 och Default Encoding. Välj dessutom menykommandot Current File Preferences i Edit- menyn. I rutan för File Preferences väljer du UTF- 8 i popupmenyn för Encoding. Uppdatera filens innehåll, genom an i koden ändra namnet Kalle Anka &ll din eget namn. Observera an det finns på två ställen (inom 6tle och h1). Spara filen.

6 5. Webbläsare Du kan använda valfri webbläsare, men du rekommenderas an använda Firefox. Den har bra stöd för standarden i HTML och CSS. Det är också Firefox vi använder då dina redovisningar kontrolleras. Öppna filen first.htm i webbläsaren. Om du ser både filens och webbläsarens ikon, kan du dra filen &ll webbläsaren. Annars kan du först öppna webbläsaren och där välja kommandot Öppna fil i Arkiv- menyn (Open file i File- menyn). Bläddra sedan fram din fil och peka ut den. Kontrollera an det ser korrekt ut och an åäö visas som de ska. Om inte åäö visas korrekt, får du gå &llbaks &ll föregående övning och kontrollera inställningarna i editorn. Kontrollera också an länken fungerar och an bilden visas på den andra sidan. Om det inte fungerar har du antagligen lagt filerna i fel mappar, eller gen mapparna fel namn. Gå då &llbaks &ll föregående övningar och kontrollera namn och struktur.

7 6. Mappstruktur på webbservern (FirstClass) Filerna publiceras i Web Publishing i FirstClass. Du ska där skapa samma struktur som du &digare skapade på din egen dator. Mappen dold ska ha behörighetsinställningar, så an endast du och lärarna kommer åt innehållet i den. I webbläsaren måste man ange sin lösenord. Starta FirstClass klientprogram och logga in. Öppna mappen Web Publishing och i Arkiv- menyn väljer du kommandot för an skapa en ny konferens (obs! det ska vara konferens och ej mapp). I dialogen som då dyker upp väljer du Standard Conference. Du får en ny konferens kallad New Conference i vänsterspalten i Web Publishing. Högerklicka på New Conference och välj Visa info... (Get info... på engelska / i Windows är det Egenskaper eller Preferences) och byt namnet &ll dold. Högerklicka på dold och välj Behörigheter (Permissions). Skriv din eget namn i fältet Vem (Who) och tryck på Return- tangenten. Välj Full behörighet (Controller) i menyn i kolumnen Åtkomst (Access). Skriv Medieteknik Personal i fältet Vem (Who). Välj Infohämtare (Reader) i menyn i kolumnen Åtkomst (Access). Skriv All Users i fältet Vem (Who). Behåll Obehörig (Disallowed) i menyn i kolumnen Åtkomst (Access). Observera an All Users måste stå sist i listan. Klicka på mappen dold och skapa en ny mapp. Obs! det ska nu vara mapp (folder). Välj Standard folder. Mappen hamnar i den övre rutan &ll höger (eventuellt en bit ner, så du får scrolla fram den). Högerklicka på den nya mappen, välj Visa info och skriv in namnet u1.

8 7. Publicera webbsidor med FirstClass klient För an flyna över de filer som ska publiceras, kan du an&ngen använda FirstClass klient eller FTP. Här visas det först hur du använder FirstClass klient. Öppna mappen Web Publishing. Öppna också mappen webbsidor på din dator och lägg dess fönster in&ll fönstret för Web Publishing, så an du enkelt kommer åt båda fönstren. FlyNa över de filer som finns i webbsidor, genom an markera dem och dra dem &ll symbolen för Web Publishing. Släpp filerna då symbolen är markerad. FlyNa över sidan i mappen u1 på din dator &ll u1 i FirstClass, genom an dra filen &ll symbolen för u1.

9 7b. Om det inte fungerar an dra filerna Om det inte fungerar an dra filerna från fönstret på din dator &ll fönstret i FirstClass, så kan du istället göra på följande sän. Filer direkt i Web Publishing Öppna mappen Web Publishing och klicka på den lilla symbolen för Web Publishing. Välj sedan kommandot Ladda upp i Arkiv- menyn och peka ut den fil du vill ladda upp. Filer i en mappen u1 Klicka på den lilla symbolen för mappen för an öppna den. Välj sedan kommandot Ladda upp i Arkiv- menyn och peka ut den fil du vill ladda upp.

10 8. TiNa på publicerad sida i webbläsaren Adressen (URL) &ll sidorna bestäms på följande sän: Till mappen Web Publishing blir det hnp://www.fc.lnu.se/~anvid/ anvid är din eget användarid &ll FirstClass. Obs! För an komma åt webbservern i FirstClass, måste adressen börja med www. Om filen heter index.htm, så räcker det med ovanstående adress. Annars tas också filnamnet med i slutet av url:en, t.ex. hnp://www.fc.lnu.se/~anvid/first.htm Till sidan i mappen u1 blir url:en hnp://www.fc.lnu.se/~anvid/dold/u1/snails.htm Om behörigheten för mappen dold är korrekt inställd (enligt övning 6), lägger servern sedan in Login i url:en och du får en inloggningsruta, där du skriver in dina inloggningskoder för an få fram sidan. Har du dock redan gjort det &digare, så är du redan inloggad och kommer direkt &ll sidan. Du är sedan inloggad &lls du avslutar webbläsaren. Öppna webbläsaren och skriv in adressen &ll ingångssidan (dvs &ll sidan first.htm, fast med din användarid) Kontrollera an sidan ser korrekt ut och an bildenvisas. Testa också länken &ll den andra sidan. Då bör inloggningsrutan dyka upp, ifall du inte redan är inloggad i FirstClass i webbläsaren. Avsluta i så fall webbläsaren, så loggas du ut. Testa sedan igen.

11 9. Ta bort en fil eller byta ut en fil i FirstClass I FirstClass kan man ha flera filer med samma namn, men det blir då problem med an veta vilken av filerna som visas i webbläsaren. Så, vill du byta ut en fil i FirstClass, måste du först ta bort den gamla filen. Du kan ta bort en fil, genom an högerklicka på den och välja kommandot Ta bort. Filer direkt i Web Publishing visas i fönstrets vänstra halva, så högerklicka på symbolen där. Då filen tas bort, markeras den med en liten soptunna. Filen är dock bornagen och visas inte längre ifall du stänger och sedan öppnar fönstret igen. Filer i en mapp (t.ex. u1) visas i fönstrets högra halva, så högerklicka på filen där. Filen tas bort direkt, då du väljer an ta bort den. Du kan också ta bort en fil genom an först klicka på den, för an markera den, och sedan trycka på tangenten Delete eller backsteg. Men om du klickar på en fil i den vänstra halvan av fönstret dyker det först upp en fönster för nedladdning av filen. Där klickar du då bara på Avbryt, så kan du sedan ta bort filen. Då du tagit bort den gamla filen, kan du sedan lägga upp nya filer, på samma sän som visats i övning 7. Prova an ta bort filerna first.htm och snails.htm. Lägg sedan upp dem igen ifrån din dator.

12 10. Publicera webbsidor med FTP- program I denna övning ska du lägga upp filer &ll Web Publishing i FirstClass med hjälp av en FTP- program. Du rekommenderas an använda programmet Cyberduck. Starta FTP- programmet. Skapa en ny anslutning. Skriv in som server (kolla också an porten är 21) Skriv in din användarid och lösenord &ll FirstClass och anslut &ll servern. Sedan kan det ibland ta en stund innan anslutningen är klar. Då anslutningen är uppränad visas filerna i Web Publishing. fortsä]ning på nästa sida

13 10. Publicera webbsidor med FTP- program fortsä]ning från föregående sida Ta bort filen first.htm, genom an högerklicka på den och välja Radera. Lägg upp filen first.htm, genom an dra den från fönstret med filerna på din dator &ll fönstret i FTP- programmet. Släpp den var som helst, men inte över mapparna dold eller u1, för då hamnar filen där. Byt ut filen snails.htm i u1, genom an dra den från din dator &ll symbolen för u1 i FTP- programmet. Du behöver inte först ta bort den gamla filen, utan FTP- programmet visar en dialog, där du kan välja an skriva över den gamla filen. Kontrollera sedan an du kan se sidorna i webbläsaren.

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver student.ktd.sh.se Syfte Vår server är en kombinerad ftp- och webbserver med två grundläggande syften: 1) Spara dokument som

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Om Dreamweaver. Vill du skriva ut lathunden finns den som pdf-fil att ladda ned. Skapa en webbplats (lokal) Spara

Om Dreamweaver. Vill du skriva ut lathunden finns den som pdf-fil att ladda ned. Skapa en webbplats (lokal) Spara Lathund till Dreamwearve 3.0 Om Dreamweaver Dreamweaver är ett program/verktyg för att skapa hemsidor, underhålla webbplatser och webbsidor. Med Dreamweaver som webbeditor kan du på ett lätt sätt skapa

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda OPEN TEXT FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf FirstClass 9.1 Ny inloggningsruta Ange dina kontouppgifter och tryck på ENTER tangenten

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer

Frontpage 2002/XP (2)

Frontpage 2002/XP (2) Frontpage 2002/XP Frontpage 2002 eller Frontpage XP som det också kallas är ett hemsideprogram där du inte behöver kunna koda som annars är fallet om man gör en hemsida. Att snabbt, enkelt och snyggt kunna

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

[ANVÄNDARMANUAL MYCLUB LAGSIDE-ADMINISTRATION]

[ANVÄNDARMANUAL MYCLUB LAGSIDE-ADMINISTRATION] 2015 HSK Fotboll Anna Nerlich [ANVÄNDARMANUAL MYCLUB LAGSIDE-ADMINISTRATION] Detta dokument hjälper hemsideansvarig att skapa innehåll till lagets lagsida på hskfotboll.se. Version 1.2 2015-02-15 Om hur

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

WP-Edit. Robin Larsson Martin Davik. Examensarbete, grundnivå, 15 hp Datavetenskap Internetteknologprogrammet

WP-Edit. Robin Larsson Martin Davik. Examensarbete, grundnivå, 15 hp Datavetenskap Internetteknologprogrammet WP-Edit Robin Larsson Martin Davik 2014 Examensarbete, grundnivå, 15 hp Datavetenskap Internetteknologprogrammet Handledare: Anders Jackson Examinator: Carina Pettersson WP-Edit av Robin Larsson Martin

Läs mer

Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07

Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07 Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07 1 Denna bok är producerad med Claris Works 4.0 för Windows 95 2 Innehåll Förord... 4 1 - FrontPage 2000 - en första titt...5 2 - Skapa en webb-plats...9

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24

Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24 Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24 Lathund skolplattform - lärare En lathund för att komma igång med Skolplattformen. Den är ett pågående arbete och förnyas efterhand (se

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Moodle2 STUDENTMANUAL

Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För

Läs mer

Manual Open24 Webtool. Gällande från och med programversion 1.12

Manual Open24 Webtool. Gällande från och med programversion 1.12 Manual Open24 Webtool Gällande från och med programversion 1.12 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om Webtool... 3 2. Struktur... 3 2.1 Navigeringsträdet... 4 2.2 Arbetsytan... 4 2.2.1 Layout... 5 2.2.2

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Länk till modulen Skapa Filarkiv

Länk till modulen Skapa Filarkiv Dokumenthantering i Ping Pong: åhörarkopior I denna modul går du igenom hur funktionen Dokument fungerar i PING PONG och hur den skiljer sig från Filarkivet. Du får också en genomgång av hur du laddar

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer