Guideline Sportident-systemet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guideline Sportident-systemet"

Transkript

1 Guideline Sprtident-systemet Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2,

2 Innehållsförteckning Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, Om handbken... 3 Allmänt... 3 Krav på förkunskaper... 3 Övrig dkumentatin... 3 Systemkrav... 3 Vad är Sprtident-systemet?... 4 Grunduppsättning av systemet... 5 Löparbrickan... 6 Basenheterna BSF7 ch BSF Masterstatin BSM7 ch BSM7-USB... 6 Specialstatiner... 7 Prgrammet SI-cnfig - installatin... 8 Inställning av rätt seriell prt (cm prt) ch hastighet... 8 Ändra hastighet på Masterstatinen... 8 Placering av Masterstatin BSM7 ch basenhet för prgrammering... 9 Prgrammet SI-Cnfig Indirekt / direkt Infrmatin Prgrammering (Skriv) Ställ klckan Nya batterier Exempel Prgrammera basenheter från en lista Läs av en löparbricka Lägg till fler klumner för att visa fler stämplingar Synkrnisera alla statiner med hjälp av SI-Mastern

3 Om handbken Allmänt Välkmmen sm läsare av denna Användarhandbk. Denna handbk vänder sig till både erfarna ch icke erfarna användare av Sprtident-systemet. Vår ambitin är att handbken tillsammans med hjälpinfrmatinen i prgrammen ska göra det enkelt för dig att använda Sprtident. Krav på förkunskaper Du bör vara van vid att arbeta i Windws-miljö med kmmandn ch mus. Om du inte är van vid Windwsmiljön rekmmenderar vi att du går en Windws-kurs eller läser igenm en bk sm ger grundläggande infrmatin m hur du använder Windws. Övrig dkumentatin På vår hemsida hittar du alltid den senaste infrmatinen. Systemkrav Prgrammet SI-Cnfig är först ch främst framtaget för Basenheter ch Masterstatin typ BSx7 ch BSx8. Man kan dck använda detta prgram även till BSx3-6, men då endast för att prgrammera enheterna i träningsläget. För att prgrammera BSx3-6 i tävlingsläget rekmmenderas istället prgrammet SI-Manager. Operativsystemet måste vara Windws 2000 eller Windws XP. Prcessrn måste vara minst en PII. Windws måste kunna fungera snabbt ch bra vilket innebär att det bör finnas minst 100 Mb ledigt på hårddisken efter installatinen. Alla Windws-installerade skrivare kan användas. Vi rekmmenderar dck att man använder laserskrivare. Minimum SVGA-upplösning (800x600) rekmmenderas

4 Vad är Sprtident-systemet? Sprtident-systemet är ett tidtagningssystem sm i första hand tgs fram för rientering. Eftersm systemet är väldigt flexibelt ch rbust passar det ckså för andra ändamål. Den nya generatinen av basenheter är små, lätta ch vattentäta samt batteridrivna ch dessutm alltid på, vilket gör dessa perfekta för utmhusaktiviteter. Du kan t.ex. göra närvarkntrll, t.ex. i andra ändan av löpslingan ta tiden vid lika mellantidspunkter ta starttiden ch måltiden läsa ut data/resultat direkt till datrn, eller till en batteridriven termskrivare skicka data trådlöst till annan plats för nlinetider. Systemet används idag inm bland annat följande sprter/mråden: rientering, skidrientering, bilrientering multisprt extrem maratn löpstafetter hästkörning triathln löpning rävjakt idrttslektinerna i sklan fysträning i idrttsföreningar - 4 -

5 Grunduppsättning av systemet Denna uppsättning är fta en bra början för att förstå hur systemet fungerar. Här finns start ch mål samt ett antal mellantider. Man kan välja mellan att få ut resultatet direkt på en termprinter (A) utan behv av en datr, eller via en Masterstatin till en datr (B) sm ger större möjlighet till utvärdering. Deltagaren har ett chip på fingret sm vi kallar för löparbricka. Vid varje stämpling på start, mellantider ch mål så lagras tid ch plats (start, mål eller nummer på mellantiden) i löparbrickan. Förklaring till bilden Typ Töm SI-Master ch Start 31,32,33 Mål Masterstatin Thermprinter Läge / Funktin Tömmer löparbrickans minne från gamla stämplingar Dels synkrnisering av basenheternas klckr, dels Startstämpling Kntrller med speciell kdsiffra (id nummer) Målstämpling För inläsning av brickans minne till datr För utskrift av brickans minne direkt till termskrivare Resultatet är alltså måltid starttid - 5 -

6 Löparbrickan Löparbrickan består av ett RFID-chip, en kapsling av plast samt ett resårband. Chipet är stöt- ch vattensäkert ch har en mycket lång livslängd. Via radivågr får chipet först ström, därefter kan man läsa ch skriva till chipet. Överföring är väldigt säker eftersm ingen fysisk kntakt med Basenheten behövs. Vatten, is, snö eller smuts stppar inte överföringen. När man stppar ner löparbrickan i basenhetens hål för att skriva till chipet kallar vi detta för en stämpling. Basenheterna BSF7 ch BSF8 Det finns två lika typer av basenheter, BSF7 ch BSF8. Skillnaden mellan dessa är att BSF7 har dubbelt så strt batteri sm BSF8 samt att BSF7 är mer än dubbelt så str sm BSF8. I övrigt är de identiska. Basenheten: är en RFID läsare/skrivare sm kan läsa alla Sprtident löparbrickr. drivs av ett lithiumbatteri ch har flera års livslängd. Kan prgrammeras med valfritt id nummer (kdsiffra) mellan 1 ch (OBS! De flesta rienterings-prgrammen samt löparbricka SI-card 5 kan endast lagra ) Har en realtidsklcka sm autmatiskt ställs av datrns klcka med SI-Cnfig eller via en SI-Master enhet. Aktiveras autmatiskt vid stämpling eller prgrammering Går autmatiskt ner i ett extremt strömsparläge när den inte används. Har en display sm visar status, tid, batterispänning mm. Läs mer m basenheten på Masterstatin BSM7 ch BSM7-USB Masterstatinen är en basenhet med antingen RS232 eller USB anslutning. Den används främst för att prgrammera basenheterna läsa av löparbrickrna till lika dataprgram. skicka stämpling nline via t.ex. radi eller kabel (autsänd). I övrigt har Masterstatinen samma funktiner sm basenheten

7 Specialstatiner Utöver basenheter ch masterstatiner finns de en del special statiner: Printerstatin, BS7-P. Avläsningsstatin sm kpplas direkt till en batteridriven Termprinter. BSP7 har inbyggda drivrutiner för lika Termskrivare. Sprinterstatin, BS7-S. Speciell statin med ingång för ftcell. Kan kpplas till ftcell så att löparbrickans id autmatiskt kan kpplas till tiden från ftcellen. SI-Master, basenhet typ BSF8, sm ckså kan användas för att synkrnisera klckrna i alla basenheter ch masterstatiner

8 Prgrammet SI-cnfig - installatin Prgrammet SI-cnfig används för att ändra läge/funktin, tid, kdsiffra mm på basenheterna ch masterstatinerna. Prgrammet levereras sm en zip fil (sicnfig_xxx.zip). Du kan hämta den senaste versinen här: se 1) Packa upp filen ch kör filen SI-cnfigsetup.exe. Följ därefter instruktinerna på skärmen. 2) Starta prgrammet via Start/Alla prgram/sprtident/si-cnfig 3) Välj språk. Settings/Language/Svenska. Inställning av rätt seriell prt (cm prt) ch hastighet Prgrammet känner själv av vilka seriella prtar sm finns installerade på datrn. Om du använder en BSM7-USB Master (Masterstatin med USB kntakt) eller en mvandlare från USB till seriell så kppla in den innan startar prgrammet. Masterstatinen kan jbba både med hastigheten 4800 ch Start SI-Cnfig Välj Inställningar / Seriell Prt Välj rätt prt i listan. Välj hastighet. OBS! Om Masterstatinen ska användas sm nlinekntrll ska den vara inställd med hastigheten 4800 annars går det bra med Klicka på OK. Om inte prten är öppen får du ett felmeddelande. Testa nu anslutningen genm att välja direkt läget samt klicka på Läs kan du testa anslutningen. Varje gång sm du läser eller prgrammerar så kan du se på en stapel hur kmmunikatinen frtgår (inringat). Ändra hastighet på Masterstatinen Om masterstatinen ska användas sm nlinekntrll t.ex. kräver vissa prgram eller annan hårdvara att den alltid kmmunicerar med hastigheten För att ändra hastighet gör så här: Kppla in Masterstatinen till datrn I SI-Cnfig välj Inställningar / Seriell prt Ställ in 4800 bitar per sekund Klicka på OK ch ändringen kmmer att utföras. Kntrllera i rutan att rätt hastighet visas - 8 -

9 Placering av Masterstatin BSM7 ch basenhet för prgrammering För att kunna ändra läge/funktin eller kdsiffra på en basenhet måste du prgrammera m den via prgrammet SI-Cnfig ch en Masterstatin. En prgrammeringsstav används mellan Masterstatinen ch basenheten för att förstärka radiförbindelsen mellan dessa. Kppla först in Masterstatinen till datrns seriella prt. Prgrammera BSF7 OBS! Om det är en BSM7-USB måste en speciell drivrutin installeras första gången den kpplas till datrn. Vid prgrammering av en basenhet typ BSF7 läggs basenheten upp ch ner vanpå Masterstatinen. Prgrammeringsstaven ska gå igenm båda hålen. När rätt inställning har gjrts i SI-Cnfig, klicka på Skriv. Prgrammera BSF8 Vid prgrammering av en basenhet typ BSF8 används en mindre prgrammeringsstav. Försett basenheten i serviceläget innan prgrammering sker så blir fältet starkare ch det är lättare att prgrammera. Detta görs genm att stämpla en gång med Service-OFF brickan när basenheten är avstängd (displayen är släckt) så att basenheten piper en gång. Du kan ckså se SERVICE blinka till på displayen m du tittar på denna samtidigt sm du stämplar. Vid prgrammering av en basenhet typ BSF8 läggs denna rättvänd vanpå masterstatinen. Prgrammeringsstaven ska gå igenm båda hålen. När rätt inställning har gjrts i SI-Cnfig, klicka på Skriv

10 Prgrammet SI-Cnfig Huvudmenyn sm du kmmer till när du startar prgrammet består av fyra huvuddelar: 1. Läs/prgrammera basenhet eller masterstatin (indirekt/direkt) 2. Infrmatin (markerad med grönt) 3. Prgrammering (röd) 4. Batteriinf (blå) Du kan välja mellan Standardvy ch Expertvy. I Standardvyn visas bara de vanligaste inställningarna, medan i Expertvyn så visas även specialinställningarna. Indirekt / direkt Genm att ändra denna inställning bestämmer man m det är basenheten (indirekt) eller masterstatinen (direkt) sm ska läsas/prgrammeras (skriv). Infrmatin Här kan du se infrmatin m basenheten eller masterstatinen alternativt se vad den senaste basenheten blev prgrammerad till: Läs klicka här för att läsa basenheten eller masterstatinen. Serienummer på statinen Installerad mjukvara Prduktinsdatum Funktin (används ej) Typ av hårdvara Minne Kdsiffra Aktiv tid innan svläge Läge vilken funktin den är prgrammerad sm Status

11 Extra inställningar (välj Visa / Expert vy): Prgrammering (Skriv) 24h klcka - innebär att den är utrustad med en realtidsklcka Autsänd - innebär att den (m det är en master) är inställd på att skicka stämplingen/avläsningen (endast i specialfall) via kabeln direkt till datr eller radi t.ex. Utökat prtkll innebär att mer infrmatin skickas via autsänd. OBS! Klla att det mttagande prgrammet stödjer detta först. Card6 med 192 stämpl. innebär att f..m. mjukvara 5.52 kan SI-card 6 spara 192 stämplingar under förutsättning att alla statiner inkl. mastern är prgrammerad med denna inställning. Sprint 4ms - innebär att basenheten kmmer att registrera tid ner till 4ms istället för hela sekunder. OBS! Klla att prgrammet sm ska läsa av brickan stödjer detta. Används t.ex. på start- ch målstatin för att få tid ner till 1/255 dels sekund. Tiden sparas i backupminnet på statinen men inte i brickans minne. Stp if backup is full m statinen är inställd sm Läs löparbrickr kmmer den att stängas av när minnet är fullt för att inte skriva över någt. Om rutan inte är ikryssad sparas bara den senaste infrmatinen. Här ställer du in hur basenheten eller masterstatinen ska prgrammeras. Skriv klicka här för att prgrammera basenheten eller masterstatinen med de värden du har angett. OBS! Tänk på att indirekt / direkt måste vara rätt inställt berende på m du vill prgrammera en basenhet (indirekt) eller masterstatinen direkt via kabeln (direkt) Kdsiffra id nummer , OBS! de flesta rienteringsprgram samt SI-card 5 kan bara hantera Aktiv tid den tid i tt.mm.ss sm statinen ska vara aktiv innan den går ner i svläge. Om den ligger i svläge blir den aktiv autmatiskt vid första stämplingen. Denna stämpling tar lite längre tid än en vanlig stämpling, ca. 1 sekund. Varje gång sm stämpling sker så nllställs tidräknaren vilket innebär att det efter varje stämpling måste gå aktiv tid innan den går ner i svläge. Ställ klckan Datumet ch tiden sm visas är datrns tid. OBS! Kntrllera att tiden stämmer med fficiell tid (fröken ur) innan prgrammering sker annars blir tiderna felaktiga. Läge välj den funktin sm basenheten eller masterstatinen ska ha. (visa alla lägen) innebär att inte alla lägen visas eftersm du har läst eller prgrammerat en statin sm inte kan ta alla lägen. Klicka här för att visa alla lägen. OBS! Vissa lägen (*) kan endast användas på speciella statiner. Kntrll används sm kntrller eller mellantid, Start skapar en startstatin Mål skapar en målstatin Läs löparbrickr funktin för att läsa in löparbrickr, den funktin sm mastern nrmalt sätt är prgrammerad sm. Töm (behåll startnr)*, äldre funktin där startnumret (sm numera inte används) inte raderades. OBS! Används väldigt sällan

12 Töm (allt) funktin för att tömma löparbrickrnas minne innan start Check funktin för att kntrllera att en löparbricka är tömd. Denna funktin är även inbyggd i startstatinen. Printerstatin* - det läge sm Printerstatinen är prgrammerad sm. Start med brytare (ftcell)* - specialfunktin för Sprinterstatinen Mål med brytare (ftcell)* - specialfunktin för Sprinterstatinen Print + SMS* - specialfunktin endast för Print + GSM statinen Extra inställningar ( Visa / Expert vy) 24h klcka - innebär att den är utrustad med en realtidsklcka Autsänd - innebär att den (m det är en master) är inställd på att skicka stämplingen/avläsningen (endast i specialfall) via kabeln direkt till datr eller radi t.ex. Utökat prtkll innebär att mer infrmatin skickas via autsänd. OBS! Klla att det mttagande prgrammet stödjer detta först. Card6 med 192 stämpl. innebär att f..m. mjukvara 5.52 kan SI-card 6 spara 192 stämplingar under förutsättning att alla statiner inkl. mastern är prgrammerad med denna inställning. Sprint 4ms - innebär att basenheten kmmer att registrera tid ner till 4ms istället för hela sekunder. OBS! Klla att prgrammet sm ska läsa av brickan stödjer detta. Används t.ex. på start- ch målstatin för att få tid ner till 1/255 dels sekund. Tiden sparas i backupminnet på statinen men inte i brickans minne. Stp if backup is full m statinen är inställd sm Läs löparbrickr kmmer den att stängas av när minnet är fullt för att inte skriva över någt. Om rutan inte är ikryssad sparas bara den senaste infrmatinen. 24h klcka - innebär att den är utrustad med en realtidsklcka Autsänd - innebär att den (m det är en master) är inställd på att skicka stämplingen via kabeln direkt till datr eller radi t.ex. Utökat prtkll innebär att mer infrmatin skickas via autsänd. OBS! Klla att det mttagande prgrammet stödjer detta först. Sprint 4ms - innebär att basenheten kmmer att registrera tid ner till 4ms istället för hela sekunder. OBS! Klla att prgrammet sm ska läsa av brickan stödjer detta. Används t.ex. på start- ch målstatin för att få tid ner till 1/255 dels sekund. Stp if backup is full m statinen är inställd sm Läs löparbrickr kmmer den att stängas av när minnet är fullt för att inte skriva över någt. Om rutan inte är ikryssad sparas bara den senaste infrmatinen. Stäng av efter prgrammering BS 7 8 innebär att statinen försetts i svläge direkt efter prgrammering. Annars är den aktiv enligt den inställda tiden

13 Ställ klckan Varje basenhet ch masterstatin har en inbyggd 24h realtidsklcka sm alltid är igång. För att få krrekta tider är det viktigt att klckan går rätt. När man prgrammerar en basenhet eller en masterstatin ställs autmatiskt klckan av datrns klcka. Ställ därför alltid datrns klcka innan du börjar en prgrammering Datrns datum ch tid visas löpande i rutrna. Klicka på den lilla klckan Ställ klckan för att ställa synkrnisera tiden. Bekräfta med OK att datrns tid är rätt. Kntrllera ch gdkänn ändring av tiden. Genm att istället klicka på så kan man ange en valfri tid sm statin ska få så snart man klickar på k

14 Nya batterier Här visas vilken status batteriet har på den lästa eller prgrammerade basenheten / masterstatinen. Batt byte datum när batteriet byttes Kap. - batteriets kapacitet Stapeln visar hur många % (rött) sm är använt. Ovanför visas den verkliga spänningen i vlt samt % förbrukat baserat på tiden sm basenheten varit igång. När spänningen är nere på 3.00 vlt ska batteriet bytas. Vid 2.60 vlt stängs enheten av. Batteribyte ska endast ske av Sprtident rekmmenderad serviceverkstad. Exempel Prgrammering av basenhet sm kntrll, nummer 31, aktiv tid 2 timmar: Prgrammering av Masterstatin för att läsa in löparbrickr: Prgrammering av Masterstatin sm nlinekntrll 100 med autsänd:

15 Prgrammera basenheter från en lista Det är nu möjligt att via en enkel lista låta prgrammet ändra kdsiffra varefter prgrammeringen frtgår. Han man många statiner att prgrammera riskerar man inte att glömma några. Skapa en vanlig txt fil med en kdsiffra på varje rad: etc Spara den. Gå till inställningar ch välj Kdsiffra från fil. Leta upp filen ch klicka på k. Nu ska du se första kdsiffran från listan i rutan samt 2st pilar till vänster. Med dessa pilar kan du navigera i filen m det behövs. Läs av en löparbricka Prgrammet kan ckså läsa av en löparbricka ch visa all data från denna. OBS! Grundinställningen visar bara 20 stämplingar. Kppla in en Masterstatin sm är prgrammerad sm läs löparbrickr Välj kmmand / Läs löparbrickr eller klicka på iknen med brickan. Nu dyker en ny ruta upp. Stppa ner löparbrickan i hålet ch vänta några sekunder för att brickan ska läsas av. Lägg till fler klumner för att visa fler stämplingar Klicka på Inställningar / välj klumner Lägg till Nr ch Tid till höger för att öka antalet stämplingar Klicka på k när du är klar Första gången du gör detta ska du spara ner din egen layut

16 Synkrnisera alla statiner med hjälp av SI-Mastern Lägg alla statiner (även töm, start ch mål) vid sidan m varandra Stämpla med den lila Service-OFF brickan i SI-Mastern 2ggr så att TimeMa visas i displayen. Stämpla 2ggr gäller m Si-Mastern är avstängd, annars stämplar du tills du ser TimeMa i displayen. Lägg SI-Mastern vanpå den första statinen sm ska synkas med prgrammeringsstaven igenm båda hålen. Vänta några sekunder tills den piper. OBS! Det går snabbare m statinerna redan är igång. Flytta SI-Mastern till nästa statin När alla är synkade, lägg de vid sidan m varandra med displayen uppåt ch kntrllera att klckrna går lika

Eldy Användarhandbo Table of Contents

Eldy Användarhandbo Table of Contents Eldy Användarhandb Table f Cntents Table f Cntents... 2 1. Systemkrav:... 3 2. Hur du installerar Eldy på din PC... 3 2.1 INSTALLATION SCREENSHOTS... 4 2.2 Installatin... 4 3. Börja använda ELDY... 5 4.

Läs mer

INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM...

INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM... Entré Innehållsförteckning INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM... - 2 - Förberedande arbete... - 3 - KASSATERMINALEN... - 4 - Första inlggningen... - 4 - Kassaterminalen beskrivning av arbetsytan... - 5 - Funktiner

Läs mer

ArkivDigital. - svensk släktforskning i färg. Av släktforskare För släktforskare

ArkivDigital. - svensk släktforskning i färg. Av släktforskare För släktforskare ArkivDigital - svensk släktfrskning i färg Av släktfrskare För släktfrskare Arkiv Digital har tillkmmit för att förverkliga en släktfrskares dröm m att kunna läsa arkivmaterial på sin datr, sm m han hade

Läs mer

Innehållsförteckning Entré Butikssystem

Innehållsförteckning Entré Butikssystem Hantverksdata Entré Innehållsförteckning Entré Butikssystem INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM... - 2 - Förberedande arbete...- 3 - Kassaterminalen...- 4 - Första inlggningen...- 4 - Kassaterminalen beskrivning

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Användarhandbok Individuell Tävling

Användarhandbok Individuell Tävling Användarhandbok Individuell Tävling OE2003 Edition Sverige Version 10.3 MT2003 Version 10.3 Status: 6.3.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA...

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... Entré Innehåll INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... - 3 - Entré Leverantör & Leverantörsreskntra... - 3 - Leverantörsregistret... - 4 - Skapa/ändra leverantörer... - 4 - Kntakter... - 5 - Kategrier

Läs mer

HUND GPS 2007. BRUKSANVISNING HUND-GPS 2007 Series 60 v1.00 5.10.2006 INNEHÅLL 1 1. ALLMÄNT 3 2. INSTALLATION 4 3. BÖRJA ANVÄNDA HUND-GPS 7

HUND GPS 2007. BRUKSANVISNING HUND-GPS 2007 Series 60 v1.00 5.10.2006 INNEHÅLL 1 1. ALLMÄNT 3 2. INSTALLATION 4 3. BÖRJA ANVÄNDA HUND-GPS 7 INNEHÅLL INNEHÅLL 1 HUND GPS 2007 BRUKSANVISNING HUND-GPS 2007 Series 60 v1.00 5.10.2006 Cpyright 2006 Pinter Slutins Ltd Pinter Slutins äger upphvsrätten till denna manual ch den applikatin sm beskrivs

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 4 GPal Navigatr Versin 4 Innehållsförteckning KAPITEL 1. INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning...1 Innehåll i CDn / DVDn...1 Systemförutsättningar...3 Knventiner

Läs mer

MaxSea TimeZero. Snabbguide

MaxSea TimeZero. Snabbguide MaxSea TimeZer Snabbguide MaxSea Time Zer Installatin VIKTIGT TILLSE ATT INGA ENHETER ÄR ANSLUTNA TILL PARALLELLPORTEN (MODEM, AUTOPILOT, ETC ). DESSA ENHETER KAN ANSLUTAS IGEN EFTER ATT MAXSEA HAR STARTATS

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Maingate Manager Användarhandledning

Maingate Manager Användarhandledning Maingate Manager Användarhandledning The cntents f this dcument are subject t revisin withut ntice due t cntinued prgress in methdlgy, design and manufacturing. Wireless Maingate AB shall have n liability

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Mora Datorer AB. Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Windows 2000/XP. Revision 2010-02-25

Mora Datorer AB. Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Windows 2000/XP. Revision 2010-02-25 Mora Datorer AB Windows 2000/XP Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Revision 2010-02-25 Innehållsförteckning Introduktion till Wintid 2002 1 Introduktion till Wintid

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 5

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 5 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 5 GPal Navigatr Versin 5 Innehållsförteckning KAPITEL 1: INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning... 1 Innehåll i CDn / DVDn... 1 Systemförutsättningar... 3 Knventiner

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

E-handel för alla med goda exempel

E-handel för alla med goda exempel Kriterier E-handel för alla med gda exempel Författare: Erika Frssell Stina Jhanssn Vill du veta mer? Stina Jhanssn stina.jhanssn@etu.se Tel: 0708 80 70 07 Erika Frssell erika.frssell@etu.se Tel: 0708

Läs mer