Rutin för registrering av Mobipen i Järfälla kommun. registrering av tid och

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutin för registrering av Mobipen i Järfälla kommun. registrering av tid och"

Transkript

1 Rutin för registrering av Mbipen i Järfälla kmmun registrering av tid ch

2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Intrduktin Syfte införa Phnir Care med Mbipen i Järfälla kmmun Beräkning av ersättning till utförare Beräkning av avgifter för kund Integratin Prcapita Phnir Care... 6 Anvisning Registreringsteknik Krk = av/på-knapp Registrering på persnalkrt, tidkrt, kvittensetikett ch insatsetikett. 7 3 Skriva med pennan Tidsförskjutning Om en penna varit urladdad Om pennan dckas av, glöms sättas på laddning ch laddas ur Rutin för att pennan alltid ska ha rätt klckslag Om pennan inte fungerar Återställning av pennan Vårdslös med pennan... 9 Rutin för registrering med Mbipen I lkalen vid arbetspassets start Hemma hs kund Nrmal registrering I lkalen vid arbetspassets slut Granska ch gdkänna arbetspass Vad betyder ett gdkänt arbetspass? Rutin för registrering av insatser Insatsetikett Matdistributin Dubbelbemanning Larm Natthjälp Versin (30)

3 2 Avprickningsblankett mvårdnad Dusch Persnlig mv Tillsyn Måltidshjälp Omv. paket Egenvård Scial samvar Prmenad Till/från Taxi (ny rutin fm ) Avprickningsblankett service Städ Tillsynsstäd Källsrtering Renbäddning Tvätt i bstad Tvätt utanför bstad (ny rutin fm xx) Tvätt utanf. bst. sammanb. (ny rutin fm 1310xx) Strykning Renbäddning Inköp med kund Inköp (Ny rutin fm ) Inköp sammanb. (Ny rutin fm ) Ärende (pst, bank, aptek) Matlagning Disk Fönsterputs Ledsagarservice Avlösarservice LSS ledsagarservice LSS avlösarservice Bendestöd Trygghetsringningsblankett Scial jurnal Versin (30)

4 6 Registrering av speciella/avvikande besök Slänga spr Sammanbende Gemensamma insatser Städ Avböjda besök Avböjda insatser på utfört besök Extra insatser under ett besök Besök sm startar/slutar utanför bstaden Bendestöd Avböjda besök Regler för besök Versin (30)

5 Intrduktin Detta dkument anger de rutiner ch anvisningar sm gäller vid användandet av Mbipen. Med Mbipen menas den digitala pennan sm används för registrering av insatser. Phnir Care är IT-plattfrmen där man b la gdkänner ch justerar registrering av arbetspass ch kan ta fram rapprter för uppföljning. Alla utförare ska följa dessa rutiner vid registrering med Mbipen för att ersättning till utförare ch avgifter till kunder ska bli krrekt. För att de statistiska rapprterna i Phnir Care ska göra rätt beräkningar behövs krrekt registrering av persnalen för brukarnas insatser. Om någn rutin för registrering ändras ska även detta rutindkument uppdateras. 1 Syfte införa Phnir Care med Mbipen i Järfälla kmmun Järfälla kmmun inför Phnir Care med Mbipen för att: Kvalitetssäkra verksamheten. Biståndsbedömarna ska på ett lättare sätt kunna följa upp beslut. Vad sm utförs. För eventuella mprövningar. Följa upp verksamheten ch vilken hjälp/stöd kunderna får Jämföra beställd tid gentemt utförd tid. Jämföra beställda insatser gentemt utförda insatser. Dkumentera på ett enkelt sätt sm kunden själv kan ta del av ch dess närstående. Användas sm ett tidsmätningssystem. På ett enkelt sätt kunna ersätta utförarna för utförd tid. De sm ska använda Mbipen är persnal i hemtjänsten. De sm ska använda Mbipen ch Phnir Care är så kallade superanvändare vilket är hemtjänstpersnal. De sm enbart ska använda Phnir Care för uppföljning är enhetschefer ch biståndsbedömare. Versin (30)

6 2 Beräkning av ersättning till utförare Ersättning till utförare sker för utförd tid. Utföraren får ersättning för dubbelbemanning vilket är biståndsbedömt. 3 Beräkning av avgifter för kund Kunden betalar hemtjänst utifrån den utförda tid hemtjänstpersnal utfört för kund. Kunden betalar inte för dubbelbemanning. 4 Integratin Prcapita Phnir Care Biståndshandläggaren registrerar nya kunder i verksamhetssystemet Prcapita sm sedan via integratin för över kunden till Phnir Care sm då får en beställning. Infrmatinen från Arbetspassen i Phnir Care går via integratinen över från Phnir Care till Prcapita två gånger i vecka: Natten mellan måndag ch tisdag Natten mellan trsdag ch fredag. Versin (30)

7 Anvisning Registreringsteknik För att den digitala pennan ska registrera krrekt, följ nedan anvisning: 1 Krk = av/på-knapp Krken fungerar sm en av/på-knapp på den digitala pennan. För att pennan ska fungera på bästa sätt, följ nedan anvisning: Undvik att sätta krken sm en hatt på baksidan av pennan. Om krken sätts sm en hatt på pennan kan krken töjas ut/gå sönder ch då inte längre fungerar sm en av/på-knapp. När du tar av krken ch ska skriva med pennan: Invänta att pennan darrar Darret är kvittt på att pennan är igång. En grön lampa på pennan lyser (rund ring med ett streck i på silverranden). När du sätter på krken ska den sättas på rätt håll. Silverranden på krken mt silverranden på pennan. 2 Registrering på persnalkrt, tidkrt, kvittensetikett ch insatsetikett Dra ett diagnalt streck från hörn till hörn i rutan. Pennan ska darra till när du lyfter pennan Darret betyder att pennan registrerat infrmatinen. 3 Skriva med pennan För att den digitala pennan ska registrera krrekt, följ nedan anvisning: När du tagit av krken ska den gröna lampan börja lysa på pennan. När du skriver med pennan trycks stiftet in i pennan ch sätter igång kameran i pennan Versin (30)

8 Den gröna lampan lyser starkare när du skriver. Det är tecken på att pennan registrerar vad du skriver - att kameran är igång När du skriver med pennan: Håll silverranden uppåt (detta medför att kameran är riktad krrekt mt pappret så kameran kan registrera vad sm skrivs). 4 Tidsförskjutning Pennan synkar tiden med hjälp av datrn. Om klckan på era datrer går lika blir det lika tid i pennrna berende på mt vilken datr den dckas. Titta så att datrerna ni dckar på har samma klckslag. 4.1 Om en penna varit urladdad Du gör ett besök mellan kl: 9-10 hs en kund ch registrerar det i vanlig rdning med pennan. Kl: 10:01 dör pennan inget batteri kvar, den är urladdad. Kl: 11:00 kmmer du in till kntret ch dckar pennan. Pennan trr att klckan bara är 10:01 eftersm pennan dg 10:01. Datrn säger till pennan att klckan är 11:00 Pennan flyttar fram besöket en timme. Om du gjrt flera besök ch pennan laddas ur, så blir alla besök förskjutna så länge sm pennan varit urladdad. 4.2 Om pennan dckas av, glöms sättas på laddning ch laddas ur Din kllega tar en penna ch gör besök Dckar av pennan ch sätter den inte på laddning Pennan laddas ur ch dör. Pennan ligger urladdad på kntret i 3 timmar. Versin (30)

9 En kllega tar den urladdade pennan efter 3 timmar ch sätter den på laddning. Du tar pennan när du kmmer den är fulladdad när du gör batteritest, men den går frtfarande 3 timmar fel då ni inte synkat pennan med datrns klcka du arbetar en hel dag, dckar pennan = tidsförskjutning på 3 timmar. 4.3 Rutin för att pennan alltid ska ha rätt klckslag 1. Ta en penna 2. Gör ett batteritest att det finns batteri 3. Dckar pennan i dckningsstatinen för att synka klckan inte för att skicka in infrmatin det finns ju ingen 4. Markera på ditt persnalkrt 5 Om pennan inte fungerar Om pennan inte fungerar sm den ska infrmera din superanvändare snarast. Superanvändaren gör sedan ett test av pennan/återställa den eller skicka in den till Phnir Systems vid behv för vidare utredning. 5.1 Återställning av pennan Återställning av pennan ska endast superanvändare göra. Efter en återställning ska ett testinskick göras genm att markera på ett persnalkrt ch sedan dcka pennan för att se att bubblan Succesfull syns. 5.2 Vårdslös med pennan Om utföraren varit vårdslös med pennan så att pennan inte fungerar så ska utföraren själv köpa en ny penna. Versin (30)

10 Rutin för registrering med Mbipen 1 I lkalen vid arbetspassets start 1. Ta en penna från någn av laddarna 2. Kntrllera att pennan är tillräckligt laddad - batteritest a. (Dcka av pennan i dckningsstatin så pennan synkar klckan med datrns klcka detta mment kan hppas över) 3. Registrera dig sm användare av pennan genm att markera med pennan i rutan på ditt persnalkrt a. När sm helst under ditt arbetspass kan du markera på ditt persnalkrt m du är säker på m du gjrt det det går att markera hur många gånger sm helst. 2 Hemma hs kund För vissa insatser gäller särskilda instruktiner se avsnitt Nrmal registrering 1. Markera med pennan i Start -rutan på kvittensetiketten vid ankmst. a. Utför dina insatser. 2. Markera de insatser du utfört på Avprickningsblanketten i pärmen ch/eller på Insatsetiketten vid dörren. 3. Markera med pennan i Slut -rutan på kvittensetiketten vid avfärd. 3 I lkalen vid arbetspassets slut 1. Lgga in på en datr med en dckningsstatin. a. Du behöver inte själv vara inlggad, utan det räcker med att någn är inlggad på datrn. 2. Sätt pennan i dckningsstatinen. 3. Kntrllera att pennan töms på infrmatin. a. Viktigt: Dra ej upp pennan för tidigt innan all infrmatin är tömd. Versin (30)

11 b. Överföringen är färdig när meddelandet Successful. Pen transactin cmplete kmmer upp i infrmatinsbubblan nere till höger. 4. Sätt tillbaka pennan i en ledig laddare. a. Pennan ska alltid laddas i laddar efter ditt arbetspass! 5. Lägg krken bredvid i en skål (eller liknande). 4 Granska ch gdkänna arbetspass Grundregel är att arbetspass alltid ska granskas ch gdkännas samma dag sm de utförts. Om detta inte är möjligt ska det ske senast nästföljande arbetsdag. 1. Lgga in i Phnir Care 2. Klicka på iknen Inkrg 3. Klicka på iknen Gdkänn arbetspass a. Nu ser du alla arbetspass sm behöver Gdkännas. 4. Klicka på det arbetspass du vill gdkänna. 5. Eventuella fel markeras med röd text: Kntrllera: starttid/sluttid/ kund/överlagring 6. Kntrllera aktiviteterna (de besök du gjrt hs kunderna, att de innehåller rätt insatser/klckslag) ch rättat eventuella fel. 7. Gdkänn arbetspasset a. Var säker på att allt är krrekt när du gdkänner ditt arbetspass. 4.1 Vad betyder ett gdkänt arbetspass? Infrmatinen i ett gdkänt arbetspass går via integratin över till Prcapita ch då går det inte att redigera arbetspasset längre. Infrmatinen från det gdkända arbetspasset blir tillgänglig för rapprter. Infrmatin från ett arbetspass sm inte är gdkänt kmmer inte med i någn rapprt i Phnir Care ch går heller inte över till Prcapita via integratin. Versin (30)

12 Alla arbetspass för en månad ska vara granskade ch gdkända senast två (2) arbetsdagar in i nästföljande månad. Versin (30)

13 Rutin för registrering av insatser Berende på vilka insatser persnal utför för kund så markerar persnal på avprickningsblanketten ch/eller insatsetiketten vilken/vilka insatser sm utförts. Markera med ett diagnalt streck i rutan för insatsen med den digitala pennan. Om du utför flera insatser för kund registrera flera insatser på avprickningsblanketten/insatsetiketten. 1 Insatsetikett Registrering av vilka insatser persnal utför för kund sker bland annat på insatsetiketten. Den är nrmalt placerad i kundens dörrkarm med en plastfilm över sig. Varje kund har ett A4a ark med insatsetiketter i sin pärm ch dessa är persnliga ch kan inte användas mellan kunder. Nedan följer en instruktin hur insatserna på insatsetiketten ska registreras. 1.1 Matdistributin Schabln: Ersättning för matdistributin sker efter en schabln på 15 minuter. Registrering: Registrera Matdistributin med start/insats/stpp i ett svep direkt när du kmmer in till kunden enligt nedan: 1. Markera start på kvittensetiketten när du kmmer in till kunden 2. Registrera Matdistributin direkt 3. Markerar slut på kvittensetiketten direkt Endast en (1) registrering/kund ska göras vid varje leveranstillfälle avsett hur många matlådr sm lämnas till kunden. Om även andra insatser ska utföras när matlådan levererats görs separat registrering av detta enligt rutin. Versin (30)

14 1.2 Dubbelbemanning Enbart en persnal registrerar dubbelbemanning. Den andra persnalen registrerar insatserna under besöket. Persnal 1 vanlig persnal : 2. Registrera insats/insatser på insatsetiketten (inte dubbelbemanning) Persnal 2 - dubbelbemanningen : 2. Signerar Dubbelbemanning på insatsetiketten Vid tre persnal: Om det är ttalt tre persnal ska en persnal registrera insatser (sm van persnal 1) ch de andra två persnal sm agerar dubbelbemanning ska registrera dubbelbemanning (sm van Persnal 2). 1.3 Larm Larm registreras då en kund larmar ch någt hänt, exempel vid fall eller extra hjälp utöver den beviljade/planerade hjälpen. 2. Registrera Larm på insatsetiketten 1.4 Natthjälp Denna insats är endast till för nattpersnal att registrera. 2. Registrera Natthjälp på insatsetiketten Versin (30)

15 2 Avprickningsblankett mvårdnad Registrering av vilka insatser persnal utför för kund sker bland annat på avprickningsblanketten för mvårdnad. Denna avprickningsblankett är nrmalt placerad i kundens pärm ch är rsa. När en avprickningsblankett är full kpplas en ny avprickningsblankett till kunden. Den gamla avprickningsblanketten sparas i en månad i kundens pärm. Nedan följer en instruktin hur insatserna på avprickningsblanketten för mvårdnad ska registreras. 2.1 Dusch 2.2 Persnlig mv. Persnlig mvårdnad. 2.3 Tillsyn 2.4 Måltidshjälp Versin (30)

16 2.5 Omv. paket Omvårdnadspaket. Kan beviljas enligt nedan: Mrgn (hjälp upp, hygien, påklädning, ta, frukst) Mellanmål (mellanmål ch ta) Kväll (kvällsmål, ta, lätthygien, avklädning ch läggning) Registrering: 2.6 Egenvård Egenvård får endast utföras m Egenvårdsintyg finns. 2.7 Scial samvar 2.8 Prmenad Versin (30)

17 2.9 Till/från Taxi (ny rutin fm ) Kunden hjälps från hemmet till taxi: 1. Markera start på kvittensetikett när besöket påbörjas 2. Registrera insats på avprickningsblankett 3. Markera slut på tidkrten när kunden lämnats i taxin Kunden hjälps från taxi till hemmet: 1. Markera start på tidkrt när besöket inleds ch kunden möts vid taxin 2. Registrera insats på avprickningsblankett 3. Markera slut på kvittensetikett när besöket avslutas 3 Avprickningsblankett service Registrering av vilka insatser persnal utför för kund sker bland annat på avprickningsblanketten för service. Denna avprickningsblankett är nrmalt placerad i kundens pärm ch är vit. När en avprickningsblankett är full kpplas en ny avprickningsblankett till kunden. Den gamla avprickningsblanketten sparas i en månad i kundens pärm. Nedan följer en instruktin hur insatserna på avprickningsblanketten för service ska registreras: 3.1 Städ 3.2 Tillsynsstäd Versin (30)

18 3.3 Källsrtering 4. Markera start på kvittensetiketten när besöket påbörjas 5. Registrera insatsen på avprickningsblanketten 6. Markerar slut på kvittensetiketten när besöket avslutas 3.4 Renbäddning 3.5 Tvätt i bstad Cirka 4 maskiner. Det ingår att vika ch lägga in tvätten. Tvätt i bstad kan behöva registreras flera gånger ifall persnal avslutar besöket ch kmmer tillbaka senare för att tvätta klart/en annan persnal avslutar Tvätt i bstad. Registrering: 3.6 Tvätt utanför bstad (ny rutin fm ) Cirka 4 maskiner. Det ingår att vika ch lägga in tvätten. Tvätt utanför bstad kan behöva registreras flera gånger ifall persnal avslutar besöket ch kmmer tillbaka senare för att slutföra insatsen/en annan persn avslutar insatsen. Den faktiskt utförda tiden ska registreras. För att förenkla registrering rekmmenderas att insats tvätt kmbineras med andra insatser sm utförs hs kunden för att möjliggöra ett längre besök där tvätt ingår. Registrering: 1. Markera start på kvittensetikett när besöket påbörjas. 2. Utför insatsen 3. Registrera insats på avprickningsblankett. 4. Markera slut på kvittensetikett när besöket avslutas. Versin (30)

19 Om insatsen tvätt genmförs vid flera lika besök hs kunden under dagen: Registrering: Den sm hämtar tvätt i bstad: 1. Markera start på kvittensetikett 2. Registrera insats på avprickningsblankett 3. Påbörja insats (gå till tvättstuga ch lägg in tvätten i maskin) 4. Markera slut på tidkrtet när du lämnar tvättstugan Den sm återvänder till tvättstuga för att hämta tvätt: 1. Registrera start på tidkrt 2. Slutför insats 3. Registrera insats på avprickningsblankett 4. Registrera slut på kvittensetikett när besöket avslutas. Om insats tvätt i tvättstugan utförs utan att besök görs i kundens hem (ex tvätt tas från tvättmaskin ch läggs i trktumlare) används tidkrtet för registrering av start ch slut ch kppling till kunden ch insats görs sedan i webbgränssnittet i Phnir Care. 3.7 Tvätt utanf. bst. sammanb. (ny rutin fm ) Cirka 4 maskiner. Det ingår att vika ch lägga in tvätten. Tvätt utanför bstad kan behöva registreras flera gånger ifall persnal avslutar besöket ch kmmer tillbaka senare för att slutföra insatsen/en annan persn avslutar insatsen. När bistånd finns beviljat för sammanbende registreras insatsen på en av kunderna ch fördelas sedan i webbgränssnittet. Den faktiskt utförda tiden ska registreras. För att förenkla registrering rekmmenderas att insats tvätt kmbineras med andra insatser sm utförs hs kunden för att möjliggöra ett längre besök där tvätt ingår. Registrering: 1. Markera start på kvittensetikett kund A när besöket påbörjas. 2. Utför insatsen 3. Registrera insats på avprickningsblankett för kund A. 4. Markera slut på kvittensetikett kund A när besöket avslutas. 5. Markera start på kvittensetikett kund B 6. Registrera insats på avprickningsblankett för kund B 7. Markera slut på kvittensetikett för kund B 8. Kund B får nu en insats på ca 1 minut 9. Fördela den utförda tiden på kund A ch kund B i webbgränssnittet i Phnir Care (förkrta insatsen för kund A ch förläng insatsen för kund B). Versin (30)

20 Om insatsen tvätt genmförs vid flera lika besök hs kunderna under dagen: Registrering: Den sm hämtar tvätt i bstad: 1. Markera start på kvittensetikett kund A 2. Registrera insats på avprickningsblankett för kund A 3. Påbörja insats (gå till tvättstuga ch lägg in tvätten i maskin) 4. Markera slut på tidskrtet när du lämnar tvättstugan Den sm återvänder till tvättstuga för att hämta tvätt: 1. Registrera start på tidkrt 2. Slutför insats 3. Registrera insats på avprickningsblankett för kund A 4. Registrera slut på kvittensetikett för kund A när besöket avslutas 5. Registrera start på kvittensetikett kund B 6. Registrera insats på avprickningsblankett för kund B 7. Registrera slut på kvittensetikett kund B 8. Kund B får nu en insats på ca 1 minut 9. Fördela den ttalt utförda tiden kund A ch kund B i webbgränssnittet i Phnir Care (förkrta insatsen för kund A ch förläng insatsen för kund B) Om insats tvätt i tvättstugan utförs utan att besök görs i kundernas hem (ex tvätt tas från tvättmaskin ch läggs i trktumlare) används tidkrtet för registrering av start ch slut ch kppling till kunderna ch insats görs sedan i webbgränssnittet i Phnir Care. 3.8 Strykning Strykning med strykjärn. 3.9 Renbäddning Versin (30)

21 3.10 Inköp med kund 3.11 Inköp (Ny rutin fm ) Inköp avser inköp utan kund. 1. Markera start på kvittensetikett eller på tidkrtet (m insatsen inleds utanför kundens hem) när besöket påbörjas 2. Utför insats inköp 3. Registrera insatsen på avprickningsblanketten 4. Markera slut på kvittensetikett när besöket avslutas 3.12 Inköp sammanb. (Ny rutin fm ) Inköp sammanbende. Inköp sammanbende avser inköp för sammanbende när kund ej följer med. 1. Markera start på kvittensetikett kund A eller på tidkrtet (m insatsen inleds utanför kundens hem) när besöket påbörjas 2. Utför insats 3. Registrera insats på avprickningsblankett för kund A 4. Markera slut på kvittensetikett kund A 5. Markera start på kvittensetikett kund B 6. Registrera insats på avprickningsblankett för kund B 7. Markera slut på kvittensetikett kund B när besöket avslutas 8. Kund B får nu ett besök på ca 1 minut 9. Fördela den utförda tiden på kund A ch Kund B i webbgränssnittet i Phnir Care (förkrta besöket för kund A ch förläng besöket för kund B) Versin (30)

22 För alternativt sätt att registrera besök sammanbende, se avsnitt 6.2 Sammanbende Ärende (pst, bank, aptek) 3.14 Matlagning I insatsen matlagning ingår att diska Disk 3.16 Fönsterputs Fönsterputs beviljas en gång per år Ledsagarservice Detta är en SL-insats. Ledsagarservice ska nrmalt utgå från hemmet ch avslutas i hemmet. Ledsagarservice får inte utföras tillsammans med någn annan insats. Tidkrt ch jurnalanteckning: Om ledsagarservice avslutas/påbörjas utanför hemmet används tidkrtet för start/slut. Versin (30)

23 Om tidkrtet används ska en jurnalanteckning skrivas sm visar varför insatsen avslutades/påbörjades utanför hemmet. Registrering: 3.18 Avlösarservice Avlösarservice är en SL-insats. Avlösarservice ska nrmalt utgå från hemmet ch avslutas i hemmet. Avlösarservice får inte utföras tillsammans med någn annan insats. Tidkrt ch jurnalanteckning: Om avlösarservice avslutas/påbörjas utanför hemmet används tidkrtet för start/slut. Om tidkrtet används ska en jurnalanteckning skrivas sm visar varför insatsen avslutades/påbörjades utanför hemmet. Registrering: 3.19 LSS ledsagarservice LSS ledsagarservice är en LSS-insats. LSS ledsagarservice ska nrmalt utgå från hemmet ch avslutas i hemmet. LSS Ledsagarservice får inte utföras tillsammans med någn annan insats. Tidkrt ch jurnalanteckning: Om LSS ledsagarservice avslutas/påbörjas utanför hemmet används tidkrtet för start/slut. Om tidkrtet används ska en jurnalanteckning skrivas sm visar varför insatsen avslutades/påbörjades utanför hemmet. Registrering: Versin (30)

24 3.20 LSS avlösarservice LSS avlösarservice är en LSS-insats. LSS avlösarservice ska utgå från hemmet ch avslutas i hemmet. LSS Avlösarservice får inte utföras tillsammans med någn annan insats. Tidkrt ch jurnalanteckning: Om LSS avlösarservice avslutas/påbörjas utanför hemmet används tidkrtet för start/slut. Om tidkrtet används ska en jurnalanteckning skrivas sm visar varför insatsen avslutades/påbörjades utanför hemmet. Registrering: 3.21 Bendestöd 4 Trygghetsringningsblankett Registrering av insatsen Trygghetsringning sker på Trygghetsringningsblanketten sm finns i hemtjänstens lkal ch är blå. När Trygghetsringningsblanketten är full kpplas en ny Trygghetsringningsblankett till kunden. Den gamla Trygghetsringningsblanketten sparas i en månad. Registrering: 1. Ring kund a. Kund svarar 2. Markera start på tidkrtet när samtalet påbörjas 3. Registrera insatsen Trygghetsringning i den lilla rutan på blanketten för Trygghetsringning Versin (30)

25 a. Jurnalantecknings skrivs endast då någt avviker eller vid en händelse av vikt sm ska in i den sciala jurnalen. i. Undvik att skriva: Svarar inte, allt lugnt, OK då det sm skrivs förs in i den sciala jurnalen. 4. Markera slut på tidkrtet när samtalet är avslutas Om kund inte svarar: Om kund inte svarar ska inte insatsen Trygghetsringning registreras. Dck kan en anteckning på trygghetsringningsblanketten göras att kund inte svarar vid trygghetsringning ch eventuell åtgärd. 5 Scial jurnal Anteckningsblanketten Scial jurnal används för att föra scial jurnal ch den är nrmalt belägen i kundens pärm ch är gul. När anteckningsblanketten är full kpplas en ny anteckningsblankett till kunden. Den gamla anteckningsblanketten sparas i en månad i kundens pärm. Infrmatin m scial jurnal: Utföraren ska dkumentera i enlighet med 21 a ch b LSS samt SOSFS 2006:5. Utföraren ska upprätta en scial akt för varje enskild persn. Den sciala akten ska innehålla beställningen, genmförandeplan ch scial jurnal för genmförande. Verkställigheten av den insats sm den enskilde beviljats ska dkumenteras i den sciala jurnalen. Där dkumenteras händelser av vikt samt avvikelser från genmförandeplanen, men ckså andra avvikelser ch förändringar sm kan leda till ny bedömning, anteckningar m kntakter sm tagits, med mera. Anteckningarna ska föras i löpande följd. Den enskilde ska hållas underrättad m innehållet i den dkumentatin sm utföraren gör. Scialnämnden använder för närvarande verksamhetssystemet Prcapita. Utföraren är skyldig att dkumentera i Prcapita. Kmmunens handläggare ska kunna ta del av nödvändig infrmatin i den sciala jurnalen, t. ex. inför en uppföljning eller mprövning av ett beslut. Den sciala akten ska förvaras på ett säkert sätt så att den inte kan läsas av behöriga. Vid avslut ska akten snarast ch senast inm tre månader sändas till scialnämnden för arkivering. Utföraren ansvarar för att akten vid avslut är i det skick sm kmmunens arkivregler föreskriver. Versin (30)

26 Registrering: 2. Registrera eventuell insats på avprickningsblankett/insatsetikett 3. Dkumentera på anteckningsblanketten Scial jurnal 4. Markerar slut på kvittensetiketten när besöket avslutas 6 Registrering av speciella/avvikande besök 6.1 Slänga spr Detta är ingen egen insats utan utförs tillsammans med andra insatser när persnal utför hemtjänst för kunden. Spr tas med på vägen ut. Inget extra beviljas för att slänga spr. Avsluta besöket hemma hs kund (inte på tidkrt). 6.2 Sammanbende Vardera kund ska var sin kvittensetikett vilka märks med initialer för att skiljas åt. Vardera kund ska även ha var sin pärm med blanketter. Det finns två lika alternativ att registrera på: Alternativ 1 säker på tidsfördelning Använd alternativ 1 m du är säker på tidsfördelningen mellan de båda kunderna sm br tillsammans ch du vill göra tidsfördelningen i efterhand i gränssnittet framför datrn i Phnir Care. Till exempel m du hjälper kunderna mltt du hjälper kund A lite, sedan kund B en stund, sedan kund A igen sv. 1. Markera start på kund A:s kvittensetikett a. Utför samtliga insatser för båda kunderna under besöket (utför hela besöket) b. Signera insatserna sm tillhör kund A c. Markera slut på kvittensetiketten 2. Besöket är klart ch du ska nu avlägsna dig från de båda kunderna 3. Markera start på kund B:s kvittensetikett a. Signera direkt insatserna sm tillhör kund B b. Markera slut på B:s kvittensetikett Versin (30)

27 4. Besöket för kund B blir ca 1 minut. Fördela nu kund A:s tid till kund B (förkrta kund A:s besök ch förläng kund B:s besök enligt hur du arbetade hs kunderna). Alternativ 2 Du hjälper en kund i taget Använd alternativ 2 m du hjälper en kund i taget av de sammanbende. 1. Markera start på kund A:s kvittensetikett a. Utför samtliga insatser för kund A b. Signera insatserna sm tillhör kund A c. Markera slut på A:s kvittensetikett eller på tidkrt 2. Markera start på B:s kvittensetikett eller på tidkrt a. Signera insatserna sm tillhör kund B b. Markera slut på B:s kvittensetikett 6.3 Gemensamma insatser Nedan anvisning gäller m båda sammanbende blir beviljade nedan insatser: Städ Sammanbende sm beviljas städ har var sina beslut ch blir beviljade halva tiden var (ett halvt städ). Registrera städ på varje kund enligt van punkt 6.2 Sammanbende. 6.4 Avböjda besök Registrering ch ersättning Avböjda besök: Om en kund avböjer besök mindre än två dagar i förväg så ska det registreras manuellt i gränssnittet sm Avböjda besök. För detta ersätts leverantören. Det Avböjda besöket ska registreras med planerad start- ch sluttid samt ange alla insatser sm skulle ha utförts. Jurnalanteckning vid registrering: En jurnalantecknings ska göras när Avböjt besök registreras sm visar varför kunden avböjt. Registrera Avböjt besök: 1. Registrera ett Avböjt besök på aktuell kund: a. Startsida/Kund/aktuell kund/besök Versin (30)

28 i. Klicka på Nytt avböjt besök 4. Registrera planerad start- ch sluttid i hemmet på det Avböjda besöket 5. Registrera samtliga planerade insatser 6. Klicka på Ny anteckning ch skriv en jurnalanteckning varför kunden avböjt Ingen registrering/ersättning Avböjt besök: Kunden ska avbka insatsen senast två dagar innan. Om kunden gör sin avbeställning i tid har utföraren inte rätt till ersättning ch Avböjt besök ska därför inte registreras. Om kunden är frånvarande på grund av akut läkarbesök/sjukhusvistelse eller liknande har utföraren inte rätt till ersättning ch någt Avböjt besök registreras inte. 6.5 Avböjda insatser på utfört besök Insatser sm avböjs under ett besök ska inte registreras. 6.6 Extra insatser under ett besök Om en insats utförs sm inte är planerad/inte är biståndsbedömd ska den registreras med den digitala pennan på avprickningsblanketten (alternativt direkt i gränssnittet m besöket registreras manuellt). Jurnalanteckning vid registrering: Det ska göras en jurnalanteckning m varför en/flera Extra insatser registreras. Registrera Extra insats: 2. Registrera de insatser sm utförs på avprickningsblankett/insatsetikett a. Skriv en jurnalanteckning m varför en/flera Extra insatser registrerats. 4. Vid datrn när du ska titta på ditt arbetspass: a. Gå in på aktuellt besök för aktuell kund b. Till höger m varje registrerad insats står det en ruta med texten: Nrmal. För den/de Extra insatser du utfört gör nedan: Versin (30)

29 i. Klicka på pilen /rullisten i rutan ch byt från Nrmal till Extra. c. Tryck på Spara d. Klart. 6.7 Besök sm startar/slutar utanför bstaden Start eller slut ska registreras på kundens kvittensetikett. Om både start ch slut registreras på tidkrtet blir det känd kund. Start utanför bstad: 1. Markera start på Tidkrtet (baksidan persnalkrtet) när besöket påbörjas. 2. Registrera insats/insatser under besöket hs kund. Slut utanför bstad: 2. Registrera insats/insatser under besöket hs kund. 3. Markerar slut på Tidkrtet (baksidan persnalkrtet) när besöket avslutas. 6.8 Bendestöd Avböjda besök Registrering ch ersättning Bendestöd - Avböjda besök: Om en kund avböjer besök mindre än två dagar i förväg så ska det registreras manuellt i gränssnittet sm Avböjda besök. För detta ersätts leverantören. Jurnalanteckning vid registrering: En jurnalantecknings ska göras när Avböjt besök registreras sm visar varför kunden avböjt. Registrera Avböjt besök: 1. Registrera ett Avböjt besök på aktuell kund: b. Startsida/Kund/aktuell kund/besök i. Klicka på Nytt avböjt besök 2. Registrera planerad start- ch sluttid på det Avböjda besöket 3. Registrera samtliga planerade insatser Versin (30)

30 4. Klicka på Ny anteckning ch skriv en jurnalanteckning varför kunden avböjt Ingen registrering/ersättning Avböjt besök: Kunden ska avbka insatsen senast två dagar innan. Om kunden gör sin avbeställning i tid har utföraren inte rätt till ersättning ch Avböjt besök ska därför inte registreras. Om kunden är frånvarande på grund av akut läkarbesök/sjukhusvistelse eller liknande har utföraren inte rätt till ersättning ch någt Avböjt besök registreras inte. Regler för besök Nedan anges de regler sm finns i Phnir Care för besök ch insatser: Besök måste innehålla avprickade insatser Gäller även avböjda besök Registreringen av dubbelbemanning vid ett besök får inte innehålla några registrerade insatser (utan endast dubbelbemanning). Nedan insatser får inte blandas med några andra insatser utan kan endast förekmma ensamma i ett besök: Ledsagarservice Avlösarservice LSS Ledsagarservice LSS Avlösarservice Larm Versin (30)

Rutin för registrering av Mobipen i Järfälla kommun. registrering av tid och

Rutin för registrering av Mobipen i Järfälla kommun. registrering av tid och Rutin för registrering av Mbipen i Järfälla kmmun registrering av tid ch Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Intrduktin... 5 1 Syfte införa Phnir Care med Mbipen i Järfälla kmmun...

Läs mer

Anvisning Registreringsteknik

Anvisning Registreringsteknik Anvisning Registreringsteknik För att den digitala pennan ska registrera krrekt, följ nedan anvisning: 1 Krk = av/på-knapp Krken fungerar sm en av/på-knapp på den digitala pennan. För att pennan ska fungera

Läs mer

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Rev. 2015 02 13 Omsorgsförvaltningen Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Innehåll Innehåll... 2 1 Insats- och närvaroregistrering i hemtjänst genom Phoniro Care...

Läs mer

Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care?

Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care? Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care? Kundtiden utgår ifrån beviljade insatser enligt SoL av biståndshandläggare och beställda delegerade insatser av legitimerad personal. Observera

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Registrering av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2017

Registrering av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2017 av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2017 Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för hemtjänstpersonal... 3 2 Instruktioner särskilda insatser... 4 2.1 Matleverans... 3 2.2 Enbart matleverans...

Läs mer

Regelverk för uppföljning av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2016

Regelverk för uppföljning av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2016 Regelverk för uppföljning av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2016 Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för hemtjänstpersonal... 3 2 Instruktioner särskilda insatser... 4 2.1 Matleverans... 3

Läs mer

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.4 gäller fr.o.m

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.4 gäller fr.o.m Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.4 gäller fr.o.m. 2015-05-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för biståndshandläggare...

Läs mer

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för biståndshandläggare...

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

Social dokumentation. Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand.

Social dokumentation. Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand. Scial dkumentatin Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand. S Scial dkumentatin Med scial dkumentatin avses dkumentatin sm mfattas av bestämmelserna i scialtjänstlagen, lagen m stöd ch service till

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Introduktionsmaterial för ny personal i hemtjänsten

Introduktionsmaterial för ny personal i hemtjänsten Introduktionsmaterial för ny personal i hemtjänsten Omsorgsförvaltningen Kristianstads kommun introduktionsmaterial mobipen version2 1 Mobipen IT-stöd för hemtjänstinsatser! Bakgrund, mål och syfte: 2006

Läs mer

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller Fr o m 120101- tillsvidare 1 ALLMÄNT Rapporterna i IntraPhone utgör underlaget för avgifter till kunderna och ersättning till

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen Versin 4.2 ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DITT EL-UTTAG Campingplatsnummer: Persnlig kd: Internet bkning: https://www.webel-nline.se Telefn Sverige 075-44 88 000

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

ShoreTel Communicator Överblick

ShoreTel Communicator Överblick ShreTel Cmmunicatr Överblick ShreTel Cmmunicatr är det enklaste sättet att kmmunicera effektivt med dina kllegr ch affärspartners. Oavsett m du är nrmal användare, telefnist eller samtalsagent i ett Cntact

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Träff för vikarier inom skol- och kulturkontoret 4/10-16

Träff för vikarier inom skol- och kulturkontoret 4/10-16 Träff för vikarier inm skl- ch kulturkntret 4/10-16 Dagrdning Gästföreläsare Utvecklingspedagg Helena Åhman & Theres Nrmark Organisatin Central bemanning Blankett (timanställd vikaries synpunkter på arbetsplats)

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Handbok för Phoniro Care - Mobiltelefon

Handbok för Phoniro Care - Mobiltelefon för Phoniro Care - Mobiltelefon Syfte Detta dokument är en handbok över de funktioner som Uppsala kommun använder i en för Phoniro Care. Den omfattar beskrivning på hur användare registrerar tid för utförd

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah 2012-03-16 Sida 1 Riktlinjer för Lex Sarah Enligt SL 14 kap 2 ch LSS 24 a ska var ch en sm fullgör uppgifter inm scialtjänsten eller LSS medverka till att den verksamhet sm bedrivs ch de insatser sm genmförs

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Viktigt att veta innan du börjar: Grovplanera alla insatserna! Endast grovplanerade insatser dyker upp i återrapporteringen. Det innebär att du bör

Läs mer

Guideline Sportident-systemet

Guideline Sportident-systemet Guideline Sprtident-systemet Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31-1 - Innehållsförteckning Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

Säkerhets PM Landvetter Scoutkår

Säkerhets PM Landvetter Scoutkår Landvetter Scutkår Scuterna Säkerhets PM Landvetter Scutkår Innehåll Inledning:... 2 Referensdkument:...2 Förkrtningar:... 2 Giltighet:... 2 Uppdatering av det här dkumentet:...2 Kårens säkerhetsarbete...3

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Rutin Serviceinsatser LOV inom hemtja nst

Rutin Serviceinsatser LOV inom hemtja nst Ansvarig för rutin Ann Magnusson Lundkvist Ut Utfärdat (av vem och datum) Ann Magnusson Lundkvist 2015-07-22 Beslutad (av vem och datum) Carina Pihlwret 2015-07-22 Uppdaterad och version Giltig till och

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro)

Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro) Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro) 2013-12-18 stockholm.se Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1 Webbgränssnittet... 4 1.1 Att hitta i systemet... 4 1.2 Hjälptexter... 4 1.3 Inloggning

Läs mer

GODKÄND AV Förvaltningschef, Annmarie Sandberg

GODKÄND AV Förvaltningschef, Annmarie Sandberg AV 1 (5) Bakgrund Insatsregistreringen i verksamhetssystemet TES och fyller flera syften. Huvudsakligen ska den ske via en RFID-tag hos kund som då visar att insatsen utförts, när det skett och av vem.

Läs mer

LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska

LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska Skapad av Eva Lotta Benzeriane 141111 Reviderad 150216 1 Inloggning Klicka på ikonen LifeCare Mobil för att logga in. Fyll i användarnamn och lösenord. I LifeCare mobil

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Användardokumentation Mobipen 3.2

Användardokumentation Mobipen 3.2 Användardokumentation Mobipen 3.2 Innehåll Innehåll... 2 1 Introduktion... 5 1.1 Hur fungerar Mobipen?... 5 1.1.1 Hur används Mobipen inom Hemtjänsten... 5 1.1.2 Hur används Mobipen inom Särskilt boende...

Läs mer

Lathund för nya hemtjänstutförare i Solna stad

Lathund för nya hemtjänstutförare i Solna stad Lathund för nya hemtjänstutförare i Solna stad Hjälp i hemmet Omvårdnad - Morgonhjälp 1 - Morgonhjälp 2 - Enkel mål - Huvudmål - Kvällshjälp Beställd 45 min 20 min 25 min Logga in på kundens kvittensetikett

Läs mer

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA ch SITHS Malltext Tredjepart-/Samarbetsavtal HSA ch SITHS Versin 1.2 HSA ch SITHS Förvaltning 2016-11-30 Allmänt Detta dkument är framtaget sm hjälp för de rganisatiner

Läs mer

Rapportering Rapporteringen sker via IntraPhone och koder för insatser finns och de redovisas på särskilt kort.

Rapportering Rapporteringen sker via IntraPhone och koder för insatser finns och de redovisas på särskilt kort. TILLÄMPNINGSREGLER FÖR ERSÄTTNING TILL UTFÖRARE AV HEMVÅRD Gäller fr.o.m. 2011-03-01, reviderad 2015-01-21 IntraPhone är ett system som omsorgspersonalen snabbt och enkelt kan dokumentera utförda insatser

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1 Innehållsförteckning Tillgänglighetsguide Lunds kmmun... 1 Översikt av Guiden... 1 Kmma igång... 2 Sökning ch visning av tillgänglighetsinfrmatin... 2 Resultat av sökning... 3 Rapprtering av nya bjekt

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering (Paraplysytemet)

Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering (Paraplysytemet) Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering 1 (13) Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering (Paraplysytemet) stockholm.se

Läs mer

Nyheter i ParaGå Version

Nyheter i ParaGå Version Nyheter i ParaGå Version 9.3.2.2 2014-11-13 Carita Valtersson Sida 2/7 Innehållsförteckning 1 Personmeny- skriv dokumentation... 3 2 Personmeny- kommande besök (endast för kommunala utförare som använder

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Användarmanual Phoniro Care

Användarmanual Phoniro Care Användarmanual Phoniro Care Hemtjänst utförare Innehåll 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 2 2 Webbgränssnitt... 2 2.1 Inloggning... 2 2.2 Att hitta i systemet... 3 2.3 Hjälptexter...

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Välkomna 2014-01-17. The Capital of Scandinavia

Välkomna 2014-01-17. The Capital of Scandinavia Välkomna The Capital of Scandinavia Nytt tidregistrerings- och ersättningssystem Utförare Hemtjänst Utbildning del 2 The Capital of Scandinavia Agendan för dagen Uppföljning av hur förberedelsearbetet

Läs mer

Välkomna till informationsmöte för utförare

Välkomna till informationsmöte för utförare Välkomna till informationsmöte för utförare The Capital of Scandinavia Sida 1 Syftet med mötet Informera om nyheter Ta upp vanliga frågor som kommer in till supporten Förtydliga regelverket Dela med oss

Läs mer

Din guide till Windows 10

Din guide till Windows 10 Din guide till Windws 10 Lgga in. Efter man startat sin datr så möts man av en skärmsläckare före inlggning. Tryck på valfri tangent eller vänsterklicka med musen för att kunna lgga in med ditt PKxxxx

Läs mer

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 1 (2) Landstingets revisrer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 Revisinschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen VAS eknmirutiner Revisinskntret har på uppdrag av ss granskat ch bedömt m det vårdadministrativa

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.cm Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö ch arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni sm leverantör till ss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till Siemens

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Version 2.3.3. Euromed Networks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm. Tel. 08-54 58 99 99. (Juni 2006)

ANVÄNDARMANUAL. Version 2.3.3. Euromed Networks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm. Tel. 08-54 58 99 99. (Juni 2006) ANVÄNDARMANUAL Versin 2.3.3 (Juni 2006) Eurmed Netwrks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stckhlm. Tel. 08-54 58 99 99 Innehållsförteckning FÖRORD...2 ÅTERFÖRSÄLJARE...3 DIKTERING...3 DIKTERING...4 Diktatlista...

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem

Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem 1 (11) Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem inom valfrihetssystemet för 2013-12-17 ÄN stockholm.se 2 (11) Innehållsförteckning Timbaserat ersättningssystem för utförare...

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Eldy Användarhandbo Table of Contents

Eldy Användarhandbo Table of Contents Eldy Användarhandb Table f Cntents Table f Cntents... 2 1. Systemkrav:... 3 2. Hur du installerar Eldy på din PC... 3 2.1 INSTALLATION SCREENSHOTS... 4 2.2 Installatin... 4 3. Börja använda ELDY... 5 4.

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid

Regler för registrering och ersättning av utförd tid Regler för registrering och ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Detaljbeskrivning av hemtjänstrapporter

Detaljbeskrivning av hemtjänstrapporter 1 (8) Detaljbeskrivning av hemtjänstrapporter stockholm.se 2 (8) Innehåll Hur hittar man rapporterna? 3 Förklaring av rapporter 4 Fakturaunderlag/Interndebitering 4 Kundlista utförd tid 6 Insatser över

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

Maingate Manager Användarhandledning

Maingate Manager Användarhandledning Maingate Manager Användarhandledning The cntents f this dcument are subject t revisin withut ntice due t cntinued prgress in methdlgy, design and manufacturing. Wireless Maingate AB shall have n liability

Läs mer

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI 2014-09-25 CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI Krav för inträde till institutinen Grund för vistelse ch typ av finansiering (sida 2) Dkument till HR-enheten på Z1:00 (sida 2) Närmaste

Läs mer

Bilaga 7 till kundval hemtjänst

Bilaga 7 till kundval hemtjänst Bilaga 7 sida 1 (5) Bilaga 7 till kundval hemtjänst Beskrivning av servicetjänster Bilaga 7 sida 2 (5) A Servicetjänster Kommunmedborgare som är fyllda 75 år eller är äldre och som bor i ordinärt boende

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

Administrera filmer på Tandberg Content Server

Administrera filmer på Tandberg Content Server Administrera filmer på Tandberg Cntent Server 11/10/2010 Karlstads universitetsbiblitek, Lärstöd Julia Nyberg ch Kenneth Bström På Tandberg Cntent Server lagras alla filmer sm är inspelade via telebildsystemen.

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Tidmätning med mobiltelefon

Tidmätning med mobiltelefon Tidmätning med mobiltelefon Utvärdering av projekt inom hemtjänsten Olle Andersson Rapportnr: Son 2015/240 2015-05-20 1 (19) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 3 2. SYFTE... 3 3. METOD... 3 4.

Läs mer

Så fyller du i ansökan om andrahandsuthyrning:

Så fyller du i ansökan om andrahandsuthyrning: Så fyller du i ansökan m andrahandsuthyrning: Tänk på att en kmplett ansökan måste innehålla blanketterna Ansökan m andrahandsuthyrning (alternativt Ansökan m enkel andrahandsuthyrning) samt Avtal m andrahandsuthyrning.

Läs mer