Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01"

Transkript

1 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m

2 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll Rutiner för biståndshandläggare Rutiner för hemtjänstpersonal Instruktioner specialinsatser och specialbesök Tvätt utanför bostad Inköp/ ärende Ledsagning (OBS! Endast för kunder som har enbart ledsagning beviljad!) Avlösning i hemmet (OBS! Endast för kunder som har enbart avlösning i hemmet beviljad!) Trygghetslarm Trygghetsringning Natthjälp Dubbelbemanning Sammanboende Avböjda besök som ska registras i Phoniro Avböjda besök som inte ska registreras i Phoniro Extra besök (besök som utförs utanför beställningen) Extra insatser på utfört besök Ersättning för ny kund Justering av besökstid Rapporter Ersättningsrapport Filter Kolumner Uppföljningsrapport Filter Sortering Avgiftsrapport Filter Sortering Kolumner... 14

3 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 3 (14) 1 Rutiner för biståndshandläggare Biståndshandläggaren ska informera nya kunder om hur det fungerar i Danderyds kommun med Phonirovred och meddela hemtjänst- eller larmutföraren om låsvred inte ska beställas. Vid avslut av hemtjänstkund ska biståndshandläggaren meddela hemtjänstutföraren om låset ska vara kvar. Biståndshandläggaren ska efter den 5:e i månaden följa upp utförd tid kontra beviljad tid i Phoniro Care på rapporten Uppföljning. 2 Rutiner för hemtjänstpersonal För att rapporterna för ersättning och avgifter ska göra rätt beräkningar är det viktigt att fastställda rutiner för hur besök och insatser registreras i Phoniro följs. Vid förändringar av rapporter är det viktigt att analysera om rutinerna också behöver förändras. Hemtjänstutföraren tar med sig en kvittensknapp till kund vid första besöket för att kunna registrera tiden, den får sedan vara kvar hos kund tills låsvred installerats så att alla besök kan kvitteras. Se separata lathundar för beskrivning av användandet av webbapplikation och mobilapplikation. Besökets start- och sluttid registreras i mobiltelefonen. Undantag från detta beskrivs i kapitel 3. Det finns följande olika sätt att starta och avsluta ett besök: Normalfallet 1. Låser upp och startar då ett besök automatiskt 2. Utför insatser, gör ev. avprickning av specialinsatser samt notering vid avvikelser 3. Låser och avslutar då besöket automatiskt Besök som fortsätter utanför bostaden (t ex vid inköp ihop med kund) 1. Låser upp och då startar ett besök automatiskt 2. Lås utan att avsluta besöket 3. Lås upp utan att starta nytt besök 4. Utför insatser, gör ev. avprickning av specialinsatser samt notering vid avvikelser 5. Låser och avslutar då besöket automatiskt

4 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 4 (14) Besök som avslutas utanför bostaden (t ex vid ledsagning till sjukhus) 1. Låser upp och startar då ett besök automatiskt 2. Utför insatser, gör ev. avprickning av specialinsatser samt notering vid avvikelser 3. Lås utan att avsluta besöket 4. Avsluta besök manuellt utanför bostaden Kund vill ej att man låser när man går 1. Låser upp och startar då ett besök automatiskt 2. Utför insatser, gör ev. avprickning av specialinsatser samt notering vid avvikelser 3. Avsluta besöket automatiskt genom lämna istället för att låsa Kund öppnar åt dig 1. Starta besök utan att låsa upp genom ankomstregistrering 2. Utför insatser, gör ev. avprickning av specialinsatser samt notering vid avvikelser 3. Låser och avslutar då besöket automatiskt Kund har kvittensknapp istället för lås 1. Starta besök genom att välja kund och trycka på kvittensknapp 2. Utför insatser, gör ev. avprickning av specialinsatser samt notering vid avvikelser 3. Avsluta besök genom att trycka på kvittensknapp och välja avsluta besök Vid avvikelser (avböjda besök, extra besök/ extra utförda insatser) ska en notering om orsak skrivas. Om notering saknas kan besöket komma att ej godkännas varvid ersättning uteblir.

5 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 5 (14) 3 Instruktioner specialinsatser och specialbesök Nedan följer en beskrivning på rutiner för registrering samt regler för beräkningar av ersättning och avgifter för de insatser och typ av besök som kräver speciell hantering. 3.1 Tvätt utanför bostad (registreras i de fall tvätten inte utförs under pågående besök) Den som lämnar tillbaka tvätten i bostaden registrerar insatsen Tvätt utanför bostad. Viktigt att Tvätt utanför bostad endast registreras EN gång. När man är i tvättstugan registreras inget besök eller tid. Utföraren ersätts utifrån gällande schablon. Kunden betalar utifrån gällande schablon. 3.2 Inköp/ ärende (registreras i de fall inköpet inte utförs under pågående besök) Den som lämnar tillbaka varorna i bostaden registrerar insatsen Inköp. Viktigt att Inköp endast registreras EN gång. När man utför inköpet/ ärendet registreras inget besök eller tid. Detta gäller både vid inköp/ ärende åt enskild kund eller vid gemensamt inköp. Utföraren ersätts utifrån gällande schablon. Kunden betalar utifrån gällande schablon. 3.3 Ledsagning (OBS! Endast för kunder som har enbart ledsagning beviljad, inga andra hemtjänstinsatser) Registrera insatsen Ledsagning vid varje utförd ledsagning. Start och avslut av ledsagning i anslutning till bostaden görs med lås/kvittensknapp, startas och/eller avslutas besöket utanför bostaden görs detta manuellt i mobiltelefonen Utföraren ersätts utifrån utförd tid. Kunden betalar utifrån en fast avgift per månad.

6 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 6 (14) 3.4 Avlösning i hemmet (OBS! Endast för kunder som har enbart avlösning i hemmet beviljad, inga andra hemtjänstinsatser) Registrera insatsen Avlösning i mobiltelefonen i samband med besöket, detta görs vid varje utförd avlösning. Utföraren ersätts utifrån utförd tid. Kunden betalar utifrån en fast avgift per gång. 3.5 Trygghetslarm (ska alltid registreras) Registrera insatsen Larm i mobiltelefonen i samband med besöket. Utföraren ersätts utifrån utförd tid under dag- och kvällstid ( ). Utföraren (Nattpatrullen) ersätts med ett fast belopp per larm nattetid ( ). Kunden betalar ingen avgift för larmutryckningar. 3.6 Trygghetsringning (ska alltid registreras, kunden måste vara beviljad insatsen) Insatsen startas och avslutas utanför bostaden manuellt i mobiltelefonen och insatsen trygghetsringning registreras. Alternativt registreras det manuellt i webbgränssnittet, som ett manuellt besök. Utföraren ersätts utifrån gällande schablon per gång. Kunden betalar utifrån gällande schablon per gång. 3.7 Natthjälp (ska alltid registreras) Registrera insatsen Natthjälp i mobiltelefonen i samband med besöket. Utföraren ersätts utifrån en fast summa per besök. Kunden betalar utifrån utförd tid.

7 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 7 (14) 3.8 Dubbelbemanning Vid beviljad dubbelbemanning registrerar båda personerna besöket med mobiltelefonerna enligt: Personal 1 låser upp och startar då ett besök automatiskt samt registrerar ev. utförda specialinsatser. Personal 2 gör en ankomstregistrering för att starta ett besök OCH registrerar Dubbelbemanning. Utföraren ersätts utifrån utförd tid samt enligt regelverk för respektive specialinsats, inkl. dubbelbemanningen. Kunden betalar utifrån utförd tid samt enligt regelverk för respektive specialinsats, men inget för dubbelbemanningen. 3.9 Sammanboende 1. Lås upp dörren hos kund A (kvittensknapp är kopplad till en av kunderna) 2. Utför besöket 3. När besöket är klart, registrera ev. specialinsatser för kund A i mobiltelefonen 4. Lås/lämna dörren på kund A 5. Starta besöket hos kund B mot låset genom att låsa upp/ankomstregistrera 6. Registrera ev. specialinsatser för kund B 7. Avsluta besöket hos kund B genom att låsa dörren 8. All tid är registrerad på Kund A, justera besöket genom att ta tid från kund A och lägga in på Kund B, totaltiden ska vara densamma Olika alternativ för att justera besökstiden: 1. Sluttid för Kund A och starttid för Kund B justeras manuellt i mobilen i samband med godkännande av hela arbetspasset. 2. Sluttid för Kund A och starttid för Kund B justeras i efterhand i systemet. OBS! då kan ej arbetspasset godkännas av personalen i mobilen. Utföraren ersätts utifrån utförd tid samt enligt regelverk för respektive specialinsats. Kunden betalar utifrån utförd tid samt enligt regelverk för respektive specialinsats.

8 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 8 (14) 3.10 Avböjda besök som ska registreras i Phoniro Om ett besök avböjs 24 timmar eller närmare det planerade besöket så ska det manuellt registreras som ett avböjt besök i systemet (ska göras under kund besök) av utföraren. Besöket registreras då med: > planerad start- och sluttid > en notering om orsak till det avböjda besöket skall göras Utföraren ersätts utifrån planerad tid. Kunden betalar utifrån planerad tid Avböjda besök som inte ska registreras i Phoniro Om ett besök avböjs 24 timmar eller närmare och kunden inte kunnat påverka detta, ex akut sjukhusbesök eller kund avlider, ska blanketten Underlag nykund o sent avbokat användas. Utföraren ersätts utifrån planerad tid upp till 72 timmar framåt i tiden. Kunden betalar inget för de avböjda besöken Extra besök (besök som utförs utanför beställningen) Biståndshandläggaren ska meddelas omgående. Utföraren registrerar besöket på vanligt sätt samt gör en notering om orsak till det extra besöket. Utföraren ersätts utifrån utförd tid samt enligt regelverk för respektive specialinsats. Kunden betalar utifrån utförd tid samt enligt regelverk för respektive specialinsats.

9 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 9 (14) 3.13 Extra insatser på utfört besök Biståndshandläggaren ska meddelas omgående. Om en eller flera insatser utförts extra på ett ordinarie besök, dvs. ett besök där vissa insatser utförts enligt beslut medan andra utförts extra, skall en notering om orsak till de extra insatserna göras. Utföraren ersätts utifrån utförd tid samt enligt regelverk för respektive specialinsats. Kunden betalar utifrån utförd tid samt enligt regelverk för respektive specialinsats Ersättning för ny kund (nytt hemtjänstärende) Registreras ej, blanketten Underlag nykund o sent avbokat ska användas. Definition Kunden är ny för utföraren om den inte förekommit hos utföraren under ett år. Utföraren ersätts för två hemtjänsttimmar enligt utförd tid Dag. Kunden betalar ingen avgift Justering av besökstid Justering av besökstid görs antingen vid start av besöket eller vid avslut. Justerade besök där både start- och avslutstid ändrats godkänns inte. Utföraren ersätts utifrån utförd tid. Kunden betalar utifrån utförd tid.

10 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 10 (14) 4 Rapporter 4.1 Ersättningsrapport Rapporten används för att beräkna ersättning till utförare. Rapporten finns tillgänglig på sidan Startsidan/Uppföljning/Ersättningsrapport hemtjänstutförare Filter Rapportern filteras på: Kolumner Fr.o.m. datum T.o.m. datum Organisation (endast biståndshandläggare) Kolumn Utförd tid Dag Utförd tid Kväll Utförd tid Helg Utförd tid Storhelg Totalt utförd tid Totalt utförd tid exkl. larm Beviljad tid Beskrivning Tidsåtgång för samtliga besök under vald månad under dagtid (påbörjat besök kl ) Med avdrag och tillägg enligt regelverk kap.3. inkl. larm dagtid. Tidsåtgång för samtliga besök under vald månad under kvällstid (påbörjat besök måndag till torsdag kl ) Med avdrag och tillägg enligt regelverk kap.3. inkl. larm kvällstid. Tidsåtgång för samtliga besök under vald månad under helg (påbörjat besök fredag från kl till måndag kl Samt Sveriges officiella helgdagar) Med avdrag och tillägg enligt regelverk kap.3. inkl. larm dag- och kvällstid på helgen. Tidsåtgång för samtliga besök under vald månad under storhelg (enlig inlagd kalender som uppdateras varje år) med avdrag och tillägg enligt regelverk kap.3. Kl 18:00 dag före långfredag till 06:59 dag efter annandag påsk, Kl 18:00 dag före pingstafton eller midsommarafton till 06:59 vardag närmast efter helgdagsaftonen. Kl 18:00 dag före julafton eller nyårsafton till 06:59 vardag utom lördag närmast efter helgdagsafton. inkl. larm dag- kvällstid på storhelg. Summa ovanstående kolumner Ovanstående kolumn minus utförd tid på alla besök med enbart larm registrerat på dag- och kvällstid. Beviljade tiden för vald månad (i timmar och hundradelar).

11 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 11 (14) Diff beviljad utförd (eg. Andel utfört %) Antal Larm Utförd tid exkl. larm delat i Beviljad tid i procentenheter. Antal besök där Larm registrerats dag- och kvällstid (kl ) för kunder som har trygghetslarm beviljad. Antal Larm natt Antal besök där Larm registrerats nattetid (kl ). Antal Natthjälp Antal manuellt justerade besök Antal manuellt skapade besök Antal besök där Natthjälp registrerats. Endast antal besök där man manuellt justerat start- och/eller sluttiden. Endast antal besök som man skapat manuellt i webbgränssnittet.

12 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 12 (14) 4.2 Uppföljningsrapport Rapporten används för att följa upp i detalj underlaget för ersättning till utförare. Rapporten finns tillgänglig på sidan Startsidan/Uppföljning/ Uppföljningsrapport hemtjänstutförare. Visar alla kunder för vald organisation och månad, som haft besök Filter Rapportern filteras på: Sortering Fr.o.m. datum T.o.m. datum Handläggare (endast för biståndshandläggare) Rapporter sorteras efter: Efternamn (default) Diff mer utförd tid än beviljad (högst diff först) Kolumn År Månad Organisation Personnummer Namn Andel utfört (%) Beviljad tid Totalt utförd tid exkl. larm Varav ledsagning Varav avlösning i hemmet Varav tvätt utanför bostad Varav inköp Varav trygghetsringning Beskrivning År Månad Namnet på underorganisation YYYYMMDD-XXXX Efternamn Förnamn Utförd tid exkl. larm i procent av Beviljad tid. Beviljade tiden för vald månad (i timmar och hundradelar). Tidsåtgång för utförarens samtliga besök under vald månad (i timmar och hundradelar). Med avdrag och tillägg enligt regelverk kap. 3. Minus utförd tid på alla besök med enbart larm registrerat på dag- och kvällstid. Tidsåtgång för samtliga besök med enbart Ledsagning registrerad. Tidsåtgång för samtliga besök med enbart Avlösning i hemmet registrerad. Schablontid för samtliga besök med Tvätt utanför bostad registrerad. Schablontid för samtliga besök med Inköp/ ärende registrerad. Schablontid för samtliga besök med Trygghetsringning registrerad.

13 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 13 (14) Varav avböjda besök Varav dubbelbemanning Antal Larm Planerad tid för avböjda besök. Tidsåtgång för samtliga besök där insatsen dubbelbemanning är registrerad. Antal besök där Larm registrerats dag- och kvällstid (kl ) för kunder som har enbart trygghetslarm beviljad. Antal Larm natt Antal besök där Larm registrerats nattetid (kl ). Antal Natthjälp Frånvaroperiod Kommentar Avvikelser Antal besök där Natthjälp registrerats. Visar Ja eller Nej beroende på om det finns en registrerad frånvaroperiod under vald månad. Kommentar från biståndshandläggare. Hämtas från anteckning på kund, anteckningstyp biståndshandläggare. Anteckning från hemtjänstutförare, visar Ja eller Nej

14 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 14 (14) 4.3 Avgiftsrapport Rapporten används för att beräkna avgiften till kunderna. Rapporten finns tillgänglig på sidan Startsidan/Uppföljning (central)/ Avgiftsrapport hemtjänstkunder Filter Rapportern filteras på: År Månad Sortering Rapporter sorteras efter: Personnummer (default) Efternamn Kolumner Avg.belagd tid (stigande) Kolumn Personnummer Namn Kundlista Beviljad tid Utförd tid Ledsagning Antal avlösning i hemmet Beskrivning YYYYMMDD-XXXX Efternamn Förnamn Biståndshandläggare Beviljade tiden för vald månad, i timmar och hundradelar. Tidsåtgång för samtliga besök under vald månad (i timmar och hundradelar). Med avdrag och tillägg enligt regelverk kap.3. Tidsåtgång för samtliga besök för kunder med enbart ledsagning beviljad (i timmar och hundradelar). Antal besök där Avlösning i hemmet registrerats och enbart för kunder som har enbart avlösning i hemmet beviljad. Avg.belagd tid Visar utförd tid avrundat nedåt till hel timme. Allt över 9 timmar blir 9 timmar.

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.4 gäller fr.o.m

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.4 gäller fr.o.m Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.4 gäller fr.o.m. 2015-05-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för biståndshandläggare...

Läs mer

Registrering av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2017

Registrering av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2017 av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2017 Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för hemtjänstpersonal... 3 2 Instruktioner särskilda insatser... 4 2.1 Matleverans... 3 2.2 Enbart matleverans...

Läs mer

Regelverk för uppföljning av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2016

Regelverk för uppföljning av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2016 Regelverk för uppföljning av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2016 Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för hemtjänstpersonal... 3 2 Instruktioner särskilda insatser... 4 2.1 Matleverans... 3

Läs mer

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller Fr o m 120101- tillsvidare 1 ALLMÄNT Rapporterna i IntraPhone utgör underlaget för avgifter till kunderna och ersättning till

Läs mer

Detaljbeskrivning av hemtjänstrapporter

Detaljbeskrivning av hemtjänstrapporter 1 (8) Detaljbeskrivning av hemtjänstrapporter stockholm.se 2 (8) Innehåll Hur hittar man rapporterna? 3 Förklaring av rapporter 4 Fakturaunderlag/Interndebitering 4 Kundlista utförd tid 6 Insatser över

Läs mer

Lathund för nya hemtjänstutförare i Solna stad

Lathund för nya hemtjänstutförare i Solna stad Lathund för nya hemtjänstutförare i Solna stad Hjälp i hemmet Omvårdnad - Morgonhjälp 1 - Morgonhjälp 2 - Enkel mål - Huvudmål - Kvällshjälp Beställd 45 min 20 min 25 min Logga in på kundens kvittensetikett

Läs mer

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Rev. 2015 02 13 Omsorgsförvaltningen Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Innehåll Innehåll... 2 1 Insats- och närvaroregistrering i hemtjänst genom Phoniro Care...

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro)

Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro) Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro) 2013-12-18 stockholm.se Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1 Webbgränssnittet... 4 1.1 Att hitta i systemet... 4 1.2 Hjälptexter... 4 1.3 Inloggning

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering (Paraplysytemet)

Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering (Paraplysytemet) Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering 1 (13) Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering (Paraplysytemet) stockholm.se

Läs mer

Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care?

Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care? Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care? Kundtiden utgår ifrån beviljade insatser enligt SoL av biståndshandläggare och beställda delegerade insatser av legitimerad personal. Observera

Läs mer

Omfattning Denna handbok omfattar samtliga administratörer, både biståndshandläggare inom Uppsala kommun och administratörer inom hemvården.

Omfattning Denna handbok omfattar samtliga administratörer, både biståndshandläggare inom Uppsala kommun och administratörer inom hemvården. för Phoniro Care - Webgränssnitt Syfte Detta dokument är en handbok för hur en administratör ska utföra olika moment i Phoniro Care. Administratör är de personer hos hemvårdsutföraren som gör korrigeringar

Läs mer

Välkomna 2014-01-17. The Capital of Scandinavia

Välkomna 2014-01-17. The Capital of Scandinavia Välkomna The Capital of Scandinavia Nytt tidregistrerings- och ersättningssystem Utförare Hemtjänst Utbildning del 2 The Capital of Scandinavia Agendan för dagen Uppföljning av hur förberedelsearbetet

Läs mer

Välkomna till informationsmöte för utförare

Välkomna till informationsmöte för utförare Välkomna till informationsmöte för utförare The Capital of Scandinavia Sida 1 Syftet med mötet Informera om nyheter Ta upp vanliga frågor som kommer in till supporten Förtydliga regelverket Dela med oss

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Välkomna. The Capital of Scandinavia 2014-03-24

Välkomna. The Capital of Scandinavia 2014-03-24 Välkomna The Capital of Scandinavia Nytt tidregistrerings- och ersättningssystem Utförare Hemtjänst Utbildning Del 1 Agendan för dagen Syfte och förväntade effekter Regelverk för ersättning Införandeplan

Läs mer

LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska

LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska Skapad av Eva Lotta Benzeriane 141111 Reviderad 150216 1 Inloggning Klicka på ikonen LifeCare Mobil för att logga in. Fyll i användarnamn och lösenord. I LifeCare mobil

Läs mer

Handbok för Phoniro Care - Mobiltelefon

Handbok för Phoniro Care - Mobiltelefon för Phoniro Care - Mobiltelefon Syfte Detta dokument är en handbok över de funktioner som Uppsala kommun använder i en för Phoniro Care. Den omfattar beskrivning på hur användare registrerar tid för utförd

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem

Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem 1 (11) Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem inom valfrihetssystemet för 2013-12-17 ÄN stockholm.se 2 (11) Innehållsförteckning Timbaserat ersättningssystem för utförare...

Läs mer

Välkomna The Capital of Scandinavia

Välkomna The Capital of Scandinavia Välkomna The Capital of Scandinavia Totalrapportering Nya tidregistrering- och ersättningssystemet Utförare hemtjänst The Capital of Scandinavia Agendan för dagen Införandeplan Totalrapportering Fikapaus

Läs mer

GODKÄND AV Förvaltningschef, Annmarie Sandberg

GODKÄND AV Förvaltningschef, Annmarie Sandberg AV 1 (5) Bakgrund Insatsregistreringen i verksamhetssystemet TES och fyller flera syften. Huvudsakligen ska den ske via en RFID-tag hos kund som då visar att insatsen utförts, när det skett och av vem.

Läs mer

Ansökan om hemtjänst för personer över 65 år, folkbokförda i Österåkers kommun - förenklad biståndshandläggning

Ansökan om hemtjänst för personer över 65 år, folkbokförda i Österåkers kommun - förenklad biståndshandläggning Ansökan om hemtjänst för personer över 65 år, folkbokförda i Österåkers kommun - förenklad biståndshandläggning Personuppgifter Gatuadress Postnummer och ort Mobiltelefon, sökande 1 Mobiltelefon, sökande

Läs mer

Rutin kring regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i

Rutin kring regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i Dokumentnamn Kapitel DNR Ersätter DNR Utgåva Regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i ordinärt boende i Utfärdad 2011-11-02 Datum för senaste ändring 2012-01-25rev CS Utfärdare

Läs mer

Regler och Rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone. Gäller f o m

Regler och Rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone. Gäller f o m Regler och Rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller f o m 2016-10-01 1 REGLER OCH RIKTLINJER... 1 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 1.1 TJÄNSTERNAS OMFATTNING... 3 1.2 GRUND FÖR ERSÄTTNING...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01)

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Välkomna. The Capital of Scandinavia

Välkomna. The Capital of Scandinavia Välkomna The Capital of Scandinavia Nytt tidregistrerings- och ersättningssystem Utförare Hemtjänst augusti - november 2013 Agendan för dagen Syfte och förväntade effekter Regelverk för ersättning Införandeplan

Läs mer

Rutin. Diarienummer: VON 2016/

Rutin. Diarienummer: VON 2016/ Rutin 2017-05-17 Ersättningsmodell för hemtjänst som utförs inom ramen för valfrihetssystem (LOV) i Norrköping - inklusive instruktioner för utförarnas registrering i Treserva och TES Diarienummer: VON

Läs mer

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice 1 Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice Socialkontoret 2015-01-01 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 2 Denna manual är ett komplement till förfrågningsunderlag,

Läs mer

Det trygga valet Hemtjänst centrum

Det trygga valet Hemtjänst centrum Det trygga valet Hemtjänst centrum Enköpings kommun Välkommen till hemtjänst centrum! Tack för att du har valt att få din hemtjänst utförd av oss. Inom kommunen har vi lång erfarenhet av hemtjänst, och

Läs mer

Välkomna. The Capital of Scandinavia

Välkomna. The Capital of Scandinavia Välkomna The Capital of Scandinavia Nytt tidregistrerings- och ersättningssystem Utförare Hemtjänst augusti - november 2013 Agendan för dagen Syfte och förväntade effekter Regelverk för ersättning Införandeplan

Läs mer

LifeCareMobil Användarhandbok samt regler för ersättning/debitering

LifeCareMobil Användarhandbok samt regler för ersättning/debitering LifeCareMobil Användarhandbok samt regler för ersättning/debitering Version 2.0 Innehållsförteckning 1 Revisionshistorik... 3 2 Telefoner... 4 2.1 Inställningar... 4 2.2 Telefonkontakter... 4 2.3 Telefonens

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem

Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem 1 (11) Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem inom valfrihetssystemet för hemtjänst 2016-12-13 ÄN stockholm.se 2 (11) Innehållsförteckning Timbaserat ersättningssystem för

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Rutiner och anvisningar för Fritt val inom hemtjänsten

Rutiner och anvisningar för Fritt val inom hemtjänsten 2015-10-28 Rutiner och anvisningar för Fritt val inom hemtjänsten Maria Lillieström maria.lillieström@jonkoping.se Tfn: 036-10 75 71 Ansvarig för dokumentation och uppföljning av Rutiner och anvisningar

Läs mer

Användarmanual Phoniro App 3.2 för Android.

Användarmanual Phoniro App 3.2 för Android. Användarmanual Phoniro App 3.2 för Android. Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 5 2 Terminologi och ikoner... 6 2.1 Terminologi...

Läs mer

SPARA OLIKA SÖKNINGAR: 2013-04-02

SPARA OLIKA SÖKNINGAR: 2013-04-02 SPARA OLIKA SÖKNINGAR: 2013-04-02 Tex rapporter utan insatser: Välj tider tex kalendervecka Välj arbetslag Välj Filter Uppdelning, tex medarbetare Listtyp Komplett Utökad sökning Bocka i Endast rapporter

Läs mer

Arbets- och ledighetschema - A.Schulman Nordic AB

Arbets- och ledighetschema - A.Schulman Nordic AB Arbets- och ledighetschema - A.Schulman Nordic AB Januari 2013 1 1 2 3 4 Trettondagsafton 5 Trettonde-dag Jul 6 arbetsdag Tjugondedag 2 7 8 9 10 11 12 Jul 13 helg 3 14 15 16 17 18 19 20 helgdag (röd dag)

Läs mer

Rutin Serviceinsatser LOV inom hemtja nst

Rutin Serviceinsatser LOV inom hemtja nst Ansvarig för rutin Ann Magnusson Lundkvist Ut Utfärdat (av vem och datum) Ann Magnusson Lundkvist 2015-07-22 Beslutad (av vem och datum) Carina Pihlwret 2015-07-22 Uppdaterad och version Giltig till och

Läs mer

Vid nedanstående situationer ansvarar hemtjänsten för att skicka en bevakning.

Vid nedanstående situationer ansvarar hemtjänsten för att skicka en bevakning. Vid nedanstående situationer ansvarar hemtjänsten för att skicka en bevakning. För instruktion klicka på raden: 1. Avslutad hemtjänst och avinstallerat trygghetslarm 2. Brukare avlidit vid korttidsplats

Läs mer

Rapportering Rapporteringen sker via IntraPhone och koder för insatser finns och de redovisas på särskilt kort.

Rapportering Rapporteringen sker via IntraPhone och koder för insatser finns och de redovisas på särskilt kort. TILLÄMPNINGSREGLER FÖR ERSÄTTNING TILL UTFÖRARE AV HEMVÅRD Gäller fr.o.m. 2011-03-01, reviderad 2015-01-21 IntraPhone är ett system som omsorgspersonalen snabbt och enkelt kan dokumentera utförda insatser

Läs mer

Anvisningar för avvikelserapportering i Paraplysystemet för utförare i kundval hemtjänst

Anvisningar för avvikelserapportering i Paraplysystemet för utförare i kundval hemtjänst ÄLDREFÖRVALTNINGEN DNR 070202-32/2012 2012-02-10 Anvisningar för avvikelserapportering i Paraplysystemet för utförare i kundval hemtjänst 106 64 Stockholm. Swedenborgsgatan 20 B Telefon 08-508 36 200.

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice 1 Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice Socialkontoret 2015-01-23 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 2 Denna manual är ett komplement till förfrågningsunderlag,

Läs mer

Trygghetslarm. Enköpings kommun

Trygghetslarm. Enköpings kommun Trygghetslarm Enköpings kommun Enköpings kommun 2010, Vård- och omsorgsförvaltningen, Bild omslag IBL Bildbyrå Trygghetslarm - så fungerar det i Enköpings kommun I den här broschyren hittar du information

Läs mer

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26 Trygghetslarm inom äldre och Trygghetslarm handikappomsorgen inom äldre- 2006 och handikappomsorgen Meddelande 2006:26 Länsstyrelsen Halland Meddelande 2006:26 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M-2006/26-SE Tryckt

Läs mer

Regler och rutiner för mobil återrapportering

Regler och rutiner för mobil återrapportering Regler och rutiner för mobil återrapportering 2016-12-20 Sociala kvalitetsenheten Innehållsförteckning 1 Revisionshistorik... 4 2 Inledning... 4 2.1 Grundläggande begrepp... 4 3 Grundläggande arbetssätt...

Läs mer

Bilaga 7 till kundval hemtjänst

Bilaga 7 till kundval hemtjänst Bilaga 7 sida 1 (5) Bilaga 7 till kundval hemtjänst Beskrivning av servicetjänster Bilaga 7 sida 2 (5) A Servicetjänster Kommunmedborgare som är fyllda 75 år eller är äldre och som bor i ordinärt boende

Läs mer

Handbok för dig som är hemtjänstutförare i håbo kommun. Treserva, TES, CareApp

Handbok för dig som är hemtjänstutförare i håbo kommun. Treserva, TES, CareApp Handbok för dig som är hemtjänstutförare i håbo kommun Treserva, TES, CareApp En handbok till dig som är hemtjänstutförare Denna handbok ska vara till hjälp för dig som är hemtjänstutförare i Håbo kommun.

Läs mer

AVGIFTER ÅR 2017 HEMTJÄNST & HEMSJUKVÅRD. Information om vad det kostar och hur mycket du ska betala.

AVGIFTER ÅR 2017 HEMTJÄNST & HEMSJUKVÅRD. Information om vad det kostar och hur mycket du ska betala. AVGIFTER ÅR 2017 HEMTJÄNST & HEMSJUKVÅRD Information om vad det kostar och hur mycket du ska betala. Denna broschyr innehåller information om avgifter för hemtjänst och hemsjukvård, hur vi räknar ut vad

Läs mer

för ordinärt boende i Borgholms kommun

för ordinärt boende i Borgholms kommun Lagrum SoL Version 1 Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialnämnd Datum 141022 Nästa revidering senast 151022 Diarienr 2014/103-732 SN Plats i Q:et Ekonomi Resursfördelningsmodell för ordinärt

Läs mer

Har du månadslön skriver du i vilken sysselsättningsgrad du har. (ex. 75%, 100%)

Har du månadslön skriver du i vilken sysselsättningsgrad du har. (ex. 75%, 100%) Månad Arbetsplats Sysselsättningsgrad Namn Personnummer Arbetstid Extrapass Beordrad övertid Obekväm arbetstid Beredskap Frånvaro -04-01 -04-02 -04-03 -04-04 -04-05 -04-06 -04-07 -04-08 Skriv i vid vilken

Läs mer

Grillby Lillkyrka hemtjänst

Grillby Lillkyrka hemtjänst Grillby Lillkyrka hemtjänst Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun 2016 Välkommen till Grillby Lillkyrka hemtjänst Tack för att du har valt att få din hemtjänst utförd av oss. Inom kommunen har

Läs mer

AVGIFTER ÅR 2015. Avgifter gällande hemtjänst och hemsjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN

AVGIFTER ÅR 2015. Avgifter gällande hemtjänst och hemsjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN AVGIFTER ÅR 2015 Avgifter gällande hemtjänst och hemsjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Centrala begrepp är: förbehållsbelopp, minimibelopp, individuellt tillägg, avgiftsutrymme, inkomst, boende-kostnad, hemtjänst,

Läs mer

Seminarium ParaGå och ParaGå Web Hösten The Capital of Scandinavia

Seminarium ParaGå och ParaGå Web Hösten The Capital of Scandinavia Seminarium ParaGå och ParaGå Web Hösten 2014 The Capital of Scandinavia Välkomna! Carina Lindquist Systemförvaltare Sociala system Stadsledningskontoret, it-avdelningen Niklas Björkman It-strateg Äldreförvaltningen

Läs mer

Trygghetslarm rutiner

Trygghetslarm rutiner ÄLDREOMSORGSKONTORET Uppdaterad 2011-10-10 1(6) Trygghetslarm rutiner Del 1 installation av larm 1.1 Behov av larm 1.1.1 Brukare, närstående eller hemtjänst anmäler muntligt eller skriftligt behov av larm.

Läs mer

Örsundsbro hemtjänst. Välkommen till oss!

Örsundsbro hemtjänst. Välkommen till oss! Örsundsbro hemtjänst Välkommen till oss! Tack för att du har valt att få din hemtjänst utförd av oss! Inom kommunen har vi lång erfarenhet av hemtjänst och vi har utbildade och erfarna medarbetare. Vi

Läs mer

Hantering i Viva och TES för Korttid i hemmet Trygg hemgång

Hantering i Viva och TES för Korttid i hemmet Trygg hemgång Hantering i Viva och TES för Korttid i hemmet Trygg hemgång Rutin kring förändrat arbetssätt, gäller för vård- och äldreförvaltningen Borås Stad Gäller för legitimerad personal, biståndshandläggare, avgiftshandläggare,

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid

Regler för registrering och ersättning av utförd tid Regler för registrering och ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Sov 388/2016 2016-05-24 Dokument uppdaterat 2016-05-24 Dokument upprättat 2014-05-27 (Sov 197/2014) Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social

Läs mer

Registrering av kunduppgifter. Avregistrering av kunduppgifter. Tidsregistrering

Registrering av kunduppgifter. Avregistrering av kunduppgifter. Tidsregistrering Maria Jennische Leif Eriksson 0 0 HVK samt Phoniro förvaltning Processer P8 0 0 0 09 Maria Jennische Leif Eriksson 0-0- HVK samt Phoniro förvaltning Processer P8-0 0-0-09 Befintlig kund byter utförare

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m.

Särskilda ersättningar m.m. Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. I de särskilda ersättningarna enligt 20 24 ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. 1. Övertid m.m. ( 20) Övertidskompensation

Läs mer

Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm

Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm Så här fungerar Trygghetslarmet Trygghetslarmet är en högtalartelefon som kopplas in i ett strömuttag och fungerar tillsammans med en larmklocka som du

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

AVGIFTER ÅR 2016 HEMTJÄNST & HEMSJUKVÅRD. Information om vad det kostar och hur vi räknar ut vad du ska betala

AVGIFTER ÅR 2016 HEMTJÄNST & HEMSJUKVÅRD. Information om vad det kostar och hur vi räknar ut vad du ska betala AVGIFTER ÅR 2016 HEMTJÄNST & HEMSJUKVÅRD Information om vad det kostar och hur vi räknar ut vad du ska betala Denna broschyr innehåller information om avgifter för hemtjänst och hemsjukvård, hur vi räknar

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG...

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG... Innehållsförteckning INLEDNING... 1 NÄR DU FÖRSTA GÅNGEN BEVILJAS INSATSER...1 BERÄKNING AV AVGIFTEN ENLIGT DINA INKOMSTER...2 VILL DU VETA MER?...2 AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG... 3 VAD STYR AVGIFTEN?...3

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014 Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. och tabeller SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda ersättningar m.m.... 3 1. Övertid m.m. ( 20)... 3 2. Färdtid ( 21)... 3

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

E-hälsa för bättre vård och omsorg

E-hälsa för bättre vård och omsorg E-hälsa för bättre vård och omsorg Ladda ner appen för /KLINIK Informationen om appen gäller både och mobil KLINIK. Terminologin skiljer sig mellan programmen och verksamhetsområdena men funktionerna är

Läs mer

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice 1 Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice Socialkontoret 2015-05-29 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 2 Denna manual är ett komplement till förfrågningsunderlag,

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Trygghetslarmen installeras av personal från vård och äldreomsorgens larmgrupp. De ger dig råd om vilken lösning som fungerar hos dig.

Trygghetslarmen installeras av personal från vård och äldreomsorgens larmgrupp. De ger dig råd om vilken lösning som fungerar hos dig. Trygghetslarm Allmänt Efter beslut från biståndshandläggare kan du hyra ett trygghetslarm av Alingsås kommun. Larmet är personligt och ska användas av dig i din bostad. Du ska använda trygghetslarmet vid

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete.

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete. 20 Övertid m.m. (gäller från och med 2014-10-01) Heltid Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden,

Läs mer

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Avgifter 2017 Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Innehåll Sida Några begrepp... 3 Avgiftsberäkning... 5 Avgifter 2017... 6 Övrigt... 7 Du som får hjälp via Skövde kommun i form av hemtjänst,

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

Onsdagen den 17 september 2014 sker uppgradering av Phoniro Care till version

Onsdagen den 17 september 2014 sker uppgradering av Phoniro Care till version Handläggare KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Datum Maria Jennische 2014-09-12 Onsdagen den 17 september 2014 sker uppgradering av Phoniro Care till version 3.18.2. Denna version innehåller några nya

Läs mer

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst LifeCareMobil Enköping Hemtjänst Skapad av Eva Lotta Benzeriane 141219 1 Inloggning Klicka på ikonen LifeCare Mobil för att logga in. OBS!! Viktigt att du har rätt telefon, dvs en telefon som tillhör den

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

KODLISTA SMITH (gäller från och med 2010-01-01)

KODLISTA SMITH (gäller från och med 2010-01-01) 1 (9) KODLISTA SMITH (gäller från och med 2010-01-01) Om inget annat anges under koden gäller att: utförd tid ger ersättning till utföraren/resultatenheten utförd tid faktureras till kund koden ger underlag

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online

Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online Gå in via www.tolkformedlingvast.se. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Kontakta tolkförmedlingskontoret om du inte

Läs mer

Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet enligt LOV 2016

Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet enligt LOV 2016 SOCIAL-OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 9 november 2015 AN 2015/602 1 (2) HANDLÄGGARE 08-535 312 20 siv.jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

för Sveriges Ingenjörer, Leif B Eriksson för Civilekonomerna; Anders Graneld för Förtecknade Saco-förbund; Per-Olof Sorsell

för Sveriges Ingenjörer, Leif B Eriksson för Civilekonomerna; Anders Graneld för Förtecknade Saco-förbund; Per-Olof Sorsell FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-11-02 1 (6) Ärende Förhandling angående rättelse i Lönebilaga till respektive förhandlingsprotokoll 2010-06-23 avseende branschområde Flygplatser Plats KFS, Stockholm Tid

Läs mer

Avgifter avseende kontroll av livsmedelsanläggningar gällande från den 1 januari 2016

Avgifter avseende kontroll av livsmedelsanläggningar gällande från den 1 januari 2016 1 (5) Avgifter avseende kontroll av livsmedelsanläggningar gällande från den 1 januari 2016 Omfattning Dokumentet omfattar timtaxor för kontrollen av livsmedelsanläggningar som regleras i 2 kap. 1, 3 kap.

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

för Filofax A av Joakim Hertze

för Filofax A av Joakim Hertze Året för Filofax A av Joakim Hertze oktober december vecka denna vecka. måndag. tisdag. onsdag december januari Nyårsafton torsdag. Nyårsdagen fredag lördag söndag januari vecka denna vecka måndag tisdag.

Läs mer

Rutin för registrering av Mobipen i Järfälla kommun. registrering av tid och

Rutin för registrering av Mobipen i Järfälla kommun. registrering av tid och Rutin för registrering av Mbipen i Järfälla kmmun registrering av tid ch Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Intrduktin... 5 1 Syfte införa Phnir Care med Mbipen i Järfälla kmmun...

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer