Rutin Serviceinsatser LOV inom hemtja nst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutin Serviceinsatser LOV inom hemtja nst"

Transkript

1 Ansvarig för rutin Ann Magnusson Lundkvist Ut Utfärdat (av vem och datum) Ann Magnusson Lundkvist Beslutad (av vem och datum) Carina Pihlwret Uppdaterad och version Giltig till och med Process Hemtjänst Diarienr: SN Rutin Serviceinsatser LOV inom hemtja nst 1

2 Innehåll 1 Inledning Syfte och mål Vem Hur Uppföljning... 3 Fakturering... 4 Faktureringsadress... 4 Frånvaro, rutin för frånvaro för brukaren, ej utförd insats... 4 Genomförandeplan... 5 Kommunikation... 6 Schablontider... 6 Verkställa insats i webbgränssnitt LOV Viva

3 1 Inledning Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) utförs av privata utförare i serviceinsatserna städning, lättstädning, tvätt, inköp med ledsagare och inköp utan ledsagare i Klippans kommun. 1.2 Syfte och mål Syftet med den lokala rutinen är att det ska framgå hur LOV utförare skall ta emot beställning i verksamhetssystemet Viva, fakturera, registrera frånvaro, upprätta genomförandeplan, kommunicera, ta del av schablontider och innehållet i insatserna. 2 Vem Denna rutin gäller för externa utförare enligt LOV (Lagen (2008:962) om valfrihetssystem) i Klippans kommun. 3 Hur I denna rutin finns beskrivet vilka delar av arbetet som ska utföras hur, när och av vem. 4 Uppföljning Uppföljning av rutinen sker i samarbete med enheten för biståndshandläggning, avgiftshandläggare, controller, systemadministration Viva och avdelningschef. Rutinen ska revideras en gång per år eller vid behov. Ansvarig för innehållet och uppföljningen är funktionen: Systemförvaltare Ann Magnusson Lundkvist. 3

4 Fakturering LOV utförare fakturerar Klippans kommun och Socialförvaltningen debiterar brukaren. Fakturan ska innehålla leverantörens namn, vilken månad som avses, personnummer och namn på brukaren, insatsens namn, (ingen moms utgår), utförda timmar, datum och per 30 dagar netto. Fakturan sekretess markeras när den inkommer till Socialförvaltningen. Faktureringsadress Klippans kommun Socialförvaltningen Josefine Nordgren KLIPPAN Frånvaro, rutin för frånvaro för brukaren, ej utförd insats Då brukare själv tackar nej till insats vid enstaka tillfälle, och anmälan om frånvaro ej gjorts av brukaren till utföraren, görs inget avdrag på faktura. Om det upprepas att brukaren tackar nej till en insats ska man vända sig till biståndshandläggare för att eventuellt avsluta insatsen. Om insatsen ska kvarstå ändå, så tar enhetschefen i verkställigheten ställning till om ändring av avgiften, ska ske helt eller delvis under en begränsad period. Denna läggs då in av avgiftshandläggaren efter ett skriftligt beslut. 4

5 Genomförandeplan Enligt SoL (Socialtjänstlagen) ska socialnämndens insatser för den enskilde utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan. Utförare (leverantör) ska enligt SoL skriftligt dokumentera genomförandet av de insatser som den enskilde har beviljats. Med utförare menas den som är ansvarig för driften av hemvård, vårdboende, korttidsboende eller dagverksamhet. Den individuella genomförandeplanen är grunden för en individuellt utformad omsorg och en viktig förutsättning för kvalitén inom vård och omsorg. Vilken andel personer som det finns individuella genomförandeplaner ska redovisas årligen till socialnämnden. Ett krav är att INDIVIDUELLA GENOMFÖRANDEPLAN UPPRÄTTAS I samband med nya biståndsbeslut. Vid förändringar. Vid ev. justeringar i planen ska man tydligt kunna läsa vilka insatser som utförs. I annat fall ska ny genomförandeplan upprättas. Genomförandeplanen ska innehålla: Brukarens namn och personnummer När planen är upprättad (datum) Om brukaren och/eller närstående (ange namn) varit delaktig i planeringen Insatsens namn Brukarens behov och önskemål Hur insatsen ska utföras När insatsen ska utföras (t.ex. varannan vecka, torsdagar, förmiddag) Uppföljningsdatum (följs upp var tredje månad eller vid behov) Vem som upprättat genomförandeplanen Ovanstående innebär att det ska upprättas en genomförandeplan och skickas till biståndshandläggaren inom 14 dagar. Adress: Klippans kommun Socialförvaltningen Biståndshandläggarens namn Klippan 5

6 Kommunikation Första gången en utförare är aktuell kontaktar biståndshandläggaren denne via telefon och insatserna skickas till webbgränssnittet LOV Viva, utföraren kvitterar, verkställer och registrerar frånvaro för brukaren i webbgränssnittet. Därefter åligger det utföraren att kontinuerligt gå in i webbgränssnittet LOV Viva och kolla om fler brukare har valt utföraren och biståndshandläggaren har skickat en beställning. Annan kommunikation sker annars via post och telefon. Schablontider Städ 60 min Lättstäd 20 min Tvätt 60 min Inköp med ledsagare 70 min Inköp utan ledsagare 40 min Inköp av dagligvaror: Inköp av livsmedel skall alltid ske vid närmsta butik eller via internet. I första hand skall den enskilde följa med vid inköpstillfället om så önskas. I tjänsten ingår även planerade apoteksärende, post och bankärende, inköp av kläder och skor. Inköp av tyngre och skrymmande varor såsom bland annat drickabackar, balar av hushålls- och toapapper ingår ej. Städning av två rum, kök, hall och badrum: Städning av två rum och kök, hall och badrum varannan vecka. Skulle ytterligare behov finnas sker dessa efter enskilt behov. I städning ingår dammsugning, våttorkning av golv, dammtorkning, rengöring i badrum, rengöring av kök, skötsel av blommor, rengöring av hjälpmedel, lättare pyntning vid högtider och efter behov rengöring av skafferi, kyl och frys. Lättstädning: Beviljas som komplement till städning där inte insatsen städning är tillräckligt. Omfattar begränsad städning, exempelvis enbart golvvård på begränsad yta. Tvätt: Tvättning skall ske i tvättmaskin i den egna bostaden alternativt i tvättstuga som tillhör fastigheten. Strykning av enklare klädesplagg såsom blusar och skjortor samt enklare dukar ingår. 6

7 Verkställa insats i webbgränssnitt LOV Viva 1. Öppna din webbläsare och skriv adressen: logga in med ditt användarnamn och lösenord först Skriv in ditt användarnamn och lösenord nedan, I ditt användarnamn och lösenord finns inga stora bokstäver. Har du siffra i ditt lösenord får du peka på siffran med musen. 4. Därefter trycker du på Klippan.se och sen Omsorg & Stöd 7

8 5. Nu får du klicka dig fram Äldre - Hjälp i hemmet - Hemtjänst, se nedan 6. Under Hemtjänst på höger sida finns inloggningen för LOVEN utförare, logga in där 7. Nu har du kommit till Startsidan. För att se beställningar klickar du på Insatser eller Sök person. 8

9 Symboler Verkställd Beställd 8. Nu ser du en lista på de brukare som är aktuella hos dig. Om du enbart önskar se de som är aktuella under en viss period, t.ex. en månad, anger du datum och klickar på förstoringsglaset. 9

10 9. Om du markerar en person visas personens beställda insatser: Kvittera mottagning När du läst igenom beställningen klickar du på Kvittera. Biståndshandläggaren får då en notering om att du har tagit emot beställningen. I beställningen kommer du nu att se datum för mottagning. När du har kvitterat mottagningen kommer knappen kvittera att försvinna. Klicka därefter på spara. Verkställ insats När du har utfört din första insats klickar du på Verkställ. Biståndshandläggaren ser då att du påbörjat ditt uppdrag. När du har verkställt kommer knappen Verkställ att försvinna. I beställningen kommer du nu att se datum för verkställande. Klicka därefter på Spara. 10

11 Registrera frånvaro Om din brukare inte är hemma när du ska utföra insatsen ska du registrera frånvaro. Klicka på Registrera frånvaro. a) Registrera datum för frånvaro under frånvaroperiod. Använd datumformatet ÅÅÅÅ- MM-DD. b) Välj frånvaroorsak i rullisten under Orsak. c) Om du väljer frånvaroorsak Annan får du upp en ruta med rubriken Vilken. Där anger du orsak till frånvaro. d) Om du angett frånvaroorsaken till BOM-tid ska du beskriva vad som hänt under Notering. e) När du registrerat klart väljer du Spara eller Spara & Lås. När du har låst frånvarorapporteringen kan du inte gå in och ändra i den. Så länge du bara har sparat den kan du i efterhand gå in och korrigera, lägga till eller ta bort. Senast kl den andra arbetsdagen varje månad ska du ha Sparat och Låst all frånvarorapportering från föregående månad. f) När du sparat frånvaron finns den under Registrerad frånvaro. 11

12 12

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice 1 Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice Socialkontoret 2015-01-23 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 2 Denna manual är ett komplement till förfrågningsunderlag,

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN

BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 2012-11-14 SN/2012/77 1 (21) BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN - RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN INOM VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHETEN I 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...3

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller Fr o m 120101- tillsvidare 1 ALLMÄNT Rapporterna i IntraPhone utgör underlaget för avgifter till kunderna och ersättning till

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) 1. INLEDANDE INFORMATION... 4 1.1 OM SALEMS KOMMUN... 4 1.2 SOCIALNÄMNDENS VISION... 4 1.3 MÅLSÄTTNING FÖR HEMTJÄNSTEN

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Rutin för registrering av tid och insatser Hemtjänst i ordinärt boende

Rutin för registrering av tid och insatser Hemtjänst i ordinärt boende Version 1.13 Rev 2014-03-18 Rutin för registrering av tid och insatser Hemtjänst i ordinärt boende Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Socialchef Diarienummer: Datum: 2010-09-13 Paragraf:

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst

Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utgångspunkter... 4 Socialtjänstlagen rätt till bistånd... 4 Plan

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Hitta

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

LOV I NYKVARN. Förfrågningsunderlag med avtal för LOV i Nykvarns kommun

LOV I NYKVARN. Förfrågningsunderlag med avtal för LOV i Nykvarns kommun LOV I NYKVARN Förfrågningsunderlag med avtal för LOV i Nykvarns kommun Fastställd av VON den 5 september 2011, 87 Uppdaterat av VON den 28 maj 2012, 71 1. INLEDANDE INFORMATION... 3 1.1 Nykvarns kommun...

Läs mer

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med.

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med. Administrativa rutiner för bistånds- och avgiftshandläggare och utförare av hemtjänst Beställning och uppföljning av utförd, beviljad och debiterad tid Insats Åtgärd Kommentar 1. Val av utförare Vid hembesöket

Läs mer

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Tjänstedeklaration Antagna av omsorgsnämnden 2010-12-16, 133 Övertagna

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV)

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FASTSTÄLLT AV: SOCIALNÄMNDEN, SN/2015/63 DATUM: 2009-02-11, 2 REVIDERAD: 2013-05-29, 107

Läs mer

Riktlinjer för handläggning

Riktlinjer för handläggning Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen vid biståndsavdelningen inom äldre- och handikappomsorgen Dnr: SN 2013/624 730 Antagen av socialnämnden 2013-11-11, 99 För tillämpning fr.o.m.

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Kundval enligt LOV inom hemtjänsten

Kundval enligt LOV inom hemtjänsten Inbjudan 2014-03-14 Upphandlande organisation Danderyds kommun Upphandling Kundval inom hemtjänsten i Danderyds kommun Upphandlingsansvarig LOV SN 2014/0010 Symbolförklaring: Sista ansökansdag: Ansökan

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Hemtjänsten i Danderyd

Hemtjänsten i Danderyd Förfrågningsunderlag 2010-02-09 Upphandlingsansvarig Upphandling Danderyds kommun Kundval inom hemtjänsten i Danderyds kommun Upphandlingsansvarig Hemtjänsten SN 2009/0088 Sista anbudsdag: Anbud kan lämnas

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag. Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Sida: 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmän orientering... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Befolkningsunderlag och behovsanalys...

Läs mer

Riktlinje för social dokumentation inom verkställigheten Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Riktlinje för social dokumentation inom verkställigheten Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2014-05-27 Kristina Privér, Socialt ansvarig samordnare, Sas Förvaltningsgruppen 2 2014-10-07 Therese Lindén, vik Socialt ansvarig Förvaltningsgruppen samordnare,

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer