Trygghetslarm rutiner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetslarm rutiner"

Transkript

1 ÄLDREOMSORGSKONTORET Uppdaterad (6) Trygghetslarm rutiner Del 1 installation av larm 1.1 Behov av larm Brukare, närstående eller hemtjänst anmäler muntligt eller skriftligt behov av larm Ansökan från brukaren ställs till biståndshandläggaren Biståndshandläggaren utreder ärendet och informerar om krav på nycklar och eventuell Aptusbricka Biståndshandläggaren fattar beslut. Vid behov kommuniceras beslutet muntligen. I samtliga fall får brukaren skriftligt beslut (vid avslag med besvärshänvisning) Brukaren tar del av beslutet. Vid avslag kan beslutet överklagas. Vid ett överklagande är första steget att förvaltningen överprövar sitt beslut. Om förvaltningen inte ändrar sitt beslut kan ärendet prövas i förvaltningsrätten. Om förvaltningens överprövning eller eventuellt förvaltningsrättens beslut medför ändring, justeras beslutet i enlighet med detta Biståndshandläggaren skickar en beställning till larmcentralen via Procapita med nödvändig information inklusive aktuellt hälsotillstånd och vägbeskrivning. 1.2 Installation av larm Larmen installeras inom en vecka, vid akut beställning installeras larmet dagen efter alternativt närmast följande vardag. En förutsättning är dock att nycklar och eventuell Aptusbricka är ordnat och att avtal har tecknats med godkänd teleoperatör. Definition av akut beställning är vid hemgång från sjukhuset, från Artursberg eller i särskilda fall Larminstallatören tar kontakt med brukaren/närstående per telefon, meddelar krav på nycklar och kommer överens om tid för installation. Om inte brukaren/närstående har möjlighet att ordna nycklar ska hemtjänsten vara behjälplig med detta Larminstallatören iordningställer larmet, provlarmar, registrerar beställningen i larmsystemet och vid behov dokumenterar hälsotillståndet. Stadshuset, Campusgatan 26 Tfn Södertälje Org-nr

2 2 (6) Larminstallatören besöker brukaren. Larminstallatören över lämnar blankett Instruktion om trygghetslarm i Södertälje kommun till brukaren, samt blankett Samtycke angående hantering av trygghetslarm och möjlighet till tillträde till lägenhet. Samtycket skrivs under och larminstallatören tar emot nycklar och eventuell Aptusbricka. Larminstallatören installerar och provar larmet samt går igenom användandet med brukaren. Larmet installeras inte om erforderligt antal nycklar och eventuell Aptusbricka inte är lämnade. Om installation inte kunnat genomföras inom en månad meddelar larminstallatören detta till biståndshandläggaren som tar ställning till eventuellt avslut i ärendet Larminstallatören lämnar nyckel och beställning till hemtjänsten. Hemtjänsten kvitterar nycklar på blankett Överlämnande av nycklar från larminstallatör till hemtjänsten Hemtjänsten låser in nycklar och beställning i låsbart specialskåp Hemtjänsten skriver in ny brukare på larmlista Larminstallatören bevakning i Procapita till avgiftshandläggare och meddelar att verkställigheten är inledd Avgiftshandläggare skickar bevakning till biståndshandläggaren på äldreomsorgskontoret alternativt handikappomsorgen att verkställigheten är inledd Brukaren debiteras fr o m den månad då larmet installeras.

3 3 (6) Trygghetslarm rutiner Del 2 Larminsatsen 2.1 Brukaren larmar 2.2 Larmcentralen tar emot larm och dokumenterar dygnet runt. De besvarar larmet och bedömer om brukaren är i behov av insats. 2.3 Finns behov av insats eller om brukaren inte svarar överlämnas ärendet till hemtjänsten för åtgärd. 2.4 Hemtjänsten besöker vid behov brukaren snarast. Inställelsetiden är maximalt 30 minuter från det att hemtjänsten mottagit uppdraget från larmoperatören, med undantag för boende i ytterområden där inställelsetiden kan bli något längre. 2.5 Hemtjänsten ansvarar för åtgärd. 2.6 I de fall en person förts till sjukhus bör anhöriga underrättas. Se genomförandeplan för hur kontakt ska tas med anhöriga. 2.7 Åtgärden rapporteras skriftligt till hemtjänst dag, kväll och nattpatrull beroende på vem som besökt brukaren.

4 4 (6) Trygghetslarm rutiner Del 3 Åtgärd under tiden brukaren har larm 3.1 Brukarens hälsotillstånd förändras Om biståndshandläggare fattar beslut om ändrad insats till brukaren p g a förändrat hälsotillstånd ska information om förändrat hälsotillstånd även skickas till larmcentralen via en bevakning Larminstallatör/operatör registrerar förändringen i larmsystemet. 3.2 Byte av utförare Biståndshandläggare skickar en bevakning i Procapita till larmcentralen om att brukare ska byta utförare Avlämnande hemtjänstgrupp ansvarar för att brukarens nycklar och eventuell Aptusbricka överlämnas till ny hemtjänstgrupp, som kvitterar på kopia av blankett Överlämnande av nycklar från larminstallatör till hemtjänsten som upprättades och där nycklarna kvitterades i samband med att larmet installerades.

5 5 (6) Trygghetslarm rutiner Del 4 Avveckling av larm 4.1 Behov av larm upphör. 4.2 Brukaren eller biståndshandläggare meddelar att behov av larm upphört till larminstallatör. 4.3 Larminstallatören kontaktar brukare/närstående och kommer överens om tid för att hämta larmet och återlämna nycklar. 4.4 Larminstallatören hämtar nycklar hos hemtjänsten. Kvitteras på blankett Överlämnande av nycklar från larminstallatör till hemtjänsten. 4.5 Larminstallatören besöker bostaden och tar hand om larmet och lämnar tillbaka nycklar, vilka kvitteras på blankett Samtycke angående hantering av trygghetslarm och möjlighet till tillträde till lägenhet. 4.6 Larminstallatören skickar en bevakning i Procapita till avgiftshandläggare och meddelar att verkställigheten är avslutad. 4.7 Avgiftshandläggaren meddelar biståndshandläggaren på äldreomsorgskontoret alternativt handikappomsorgen att verkställighet är avslutad. 4.8 Brukaren debiteras t o m den månad då larmet avslutas.

6 6 (6) Trygghetslarm rutiner Del 5 Underhåll och systemförändringar 5.1 Inköp av larm Larmorganisationen ansvarar för inköp av larm samt kringutrustning. 5.2 Batteriunderhåll Larmen meddelar automatiskt till larmmottagaren när batterinivån börjar bli låg Larminstallatören åtgärdar. 5.3 Skador och reparationer Larminstallatören får kännedom om skada antingen genom larmets egen kontrollfunktion eller genom att brukaren meddelar att fel har uppstått Larminstallatören undersöker larmet och ser om det är något som larminstallatören kan åtgärda Larminstallatör tar kontakt med STT-Condigi om larmet ska repareras och skickar larmet till larmleverantören Vid konstaterat telefel anmäler brukaren felet till kundtjänst hos den teleoperatören som brukaren har avtal med Om det uppstår problem för larmcentralen att ta emot larm på grund av något fel i telenätet kontaktar larmcentralen berörda hemtjänstutförare. Dessa ansvarar för att brukare som har behov får extra tillsyner så länge larmet inte fungerar.

7 ÄLDREOMSORGSKONTORET Uppdaterad (2) Larmnummer och fabrikat på larm... Samtycke angående hantering av trygghetslarm och möjlighet till tillträde till lägenhet. Jag lämnar tillåtelse till att personal från hemtjänst får beredas tillträde till min lägenhet/hus med hjälp av de nycklar som jag har överlämnat. Detta får endast ske när jag i en nödsituation har larmat eller vid misstanke om att en nödsituation har uppstått. Information angående mitt hälsotillstånd, social situation eller annat av betydelse får lämnas av biståndshandläggaren till larmcentralen. Jag förbinder mig att handha utrustningen med aktsamhet och i övrigt följa de instruktioner som framgår av Instruktion om trygghetslarm i Södertälje kommun som jag erhållit i samband med att detta samtycke lämnas. Abonnent... Pers nr... Telnr... Adress... Underskrift abonnent/närstående... Stadshuset, Campusgatan 26 Tfn Södertälje Org-nr

8 2 (2) Mottagit antal nycklar...datum... Underskrift larminstallatör... Återlämnat antal nycklar...datum... Underskrift abonnent/närstående... Underskrift larminstallatör...

9 ÄLDREOMSORGSKONTORET Uppdaterad (2) Överlämnande av nycklar från larminstallatör till hemtjänsten Namn abonnent... Personnummer... Tel nr... Adress... Larmnummer... Datum... Antal nycklar Dörrnycklar... Sjutillhållarlås... Portnyckel... Övrigt... Underskrift... Överlämnande av nycklar vid byte av hemtjänstutförare Datum... Antal nycklar Dörrnycklar... Sjutillhållarlås... Portnyckel... Övrigt... Underskrift... Stadshuset, Campusgatan 26 Tfn Södertälje Org-nr

10 2 (2) Återlämnade av nycklar från larmbesvarare till larminstallatör Datum... Antal nycklar Dörrnycklar... Sjutillhållarlås... Portnyckel... Övrigt... Underskrift... Original lämnas till larminstallatör, kopia till larmbesvarare.

Trygghetslarmen installeras av personal från vård och äldreomsorgens larmgrupp. De ger dig råd om vilken lösning som fungerar hos dig.

Trygghetslarmen installeras av personal från vård och äldreomsorgens larmgrupp. De ger dig råd om vilken lösning som fungerar hos dig. Trygghetslarm Allmänt Efter beslut från biståndshandläggare kan du hyra ett trygghetslarm av Alingsås kommun. Larmet är personligt och ska användas av dig i din bostad. Du ska använda trygghetslarmet vid

Läs mer

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice 1 Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice Socialkontoret 2015-01-23 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 2 Denna manual är ett komplement till förfrågningsunderlag,

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller Fr o m 120101- tillsvidare 1 ALLMÄNT Rapporterna i IntraPhone utgör underlaget för avgifter till kunderna och ersättning till

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) DIARIENR: 2009:79 Ansökan Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom hemtjänst i Partille kommun

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) PERSONLIG OMVÅRDNAD OCH SERVICEINSATSER Reviderad upplaga 2013-04-09 Inbjudan att ansöka

Läs mer

BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN

BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 2012-11-14 SN/2012/77 1 (21) BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN - RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN INOM VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHETEN I 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...3

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) personlig omvårdnad och serviceinsatser 1 Inbjudan att ansöka om godkännande som utförare

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man ska endast göras om den enskilde inte kan ansöka själv. Egen ansökan från den enskilde, eller från nära anhörig, ska skickas direkt

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer