Regler och rutiner för mobil återrapportering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler och rutiner för mobil återrapportering"

Transkript

1 Regler och rutiner för mobil återrapportering Sociala kvalitetsenheten

2 Innehållsförteckning 1 Revisionshistorik Inledning Grundläggande begrepp Grundläggande arbetssätt Grovplanering i Pulsen combine Kontinuerligt godkännande Registrerings- och ersättningsregler Val av insats Utförd tid avviker från beställd tid Extra insatser Sammanboende Dubbelbemanning Gemensamma insatser Avböjda insatser Avböjda besök Kunden frånvarande Starta och avsluta besök med och utan kvittens Hämtning av matlåda Redigera start- och sluttid för besök Spärrdatum Inrapportering av tid om registrering inte kan utföras Säker informationshantering Kvittensmärket Installera Phoniro-appen Förbereda mobilen Ladda ner appen Användare och behörigheter Administratörsbehörighet Omvårdnadspersonal (30)

3 9 Phoniro Care Inloggning och utloggning Lösenordskrav Navigering Koppla en mobiltelefon till organisationen Redigera telefonen i efterhand Koppla kvittensmärke till kund Godkänna ett arbetspass Anteckningar i Phoniro Care Underleverantörer i Phoniro Care Justering av tid i Phoniro Care Efterrapportering av tid i Phoniro Care Ersättningsunderlag från kommunen Inkommet fakturaunderlag Detaljrader i fakturaunderlaget Arbeta i Phoniro-appen (30)

4 1 Revisionshistorik Version Datum Förändringar Inledning I villkoren för att vara godkänd anordnare av hemtjänst, ledsagning och avlösning, som gäller från 1 januari 2017, står det under punkt 12 att anordnaren ska följa kommunens regler och rutiner för mobil återrapportering. Det här dokumentet beskriver de regler som gäller samt de rutiner och arbetssätt som anordnarna ska använda. Grundläggande principer Beslut ska finnas för insats. Insats ska ske med kvittens. Avvikelser från regelverket kan granskas och leda till sanktioner för anordnarna. I detta dokument finns instruktioner och handledning för hemtjänstanordnarnas samordnare med administratörsbehörighet och för omvårdnadspersonal. Fullständiga manualer från leverantören finns i Phoniro Care, läs mer här. Hantering av information Informationen som hanteras i systemet och mobiltelefonerna är känsliga personuppgifter. Varje anordnare ansvarar för att uppgifterna hanteras på ett säkert sätt och att all personal har relevant kännedom om hur informationen ska hanteras. 2.1 Grundläggande begrepp Pulsen combine Socialtjänstens verksamhetssystem. Phoniro Care Administratörsverktyg för hantering av mobiltelefoner och kvittensmärken samt hantering av rapporterad tid. Phoniro-appen Mobiltelefonapp för registrering av besök och insatser hos kund. Kvittens In- och utloggning med kvittensmärke hos kunden vid start och avslutning på besök. 4 (30)

5 Kvittensmärke Klistermärke som sitter vid kundens dörr och som används tillsammans med mobilappen för att starta och avsluta besök. I Phoniro Care benämns kvittensmärkena EFC-Etikett. Samordnare Person hos anordnaren som har administratörsbehörighet i Pulsen combine. Omvårdnadspersonal Person som är anställd hos hemtjänstanordnaren och utför insatsen hos kund. Anteckning I Phoniro-appen finns möjlighet att göra mindre noteringar. Detta ska användas till exempel om en insats tog längre tid än beviljad. Dessa anteckningar får inte användas som social journal (anteckningarna sparas bara över månadsskiften och rensas regelbundet). Arbetspass Personalens totala arbetspass under en dag. Innefattar ett eller flera besök. Besök Den tid omvårdnadspersonalen utför insats(er) hos en kund. Vid slutet av varje besök registreras vilka insatser som utfördes. 5 (30)

6 FÖR ADMINISTRATÖRER 3 Grundläggande arbetssätt 3.1 Grovplanering i Pulsen combine Verksamhetssystemet Pulsen combine och tidrapporteringsverktyget Phoniro samspelar med varandra. För att de insatser som kommunen har beställt ska visas i Phoniro måste anordnaren vara klar med planeringen av de beställda insatserna och ha färdigställt steg i grovplaneringen i Pulsen combine. 3.2 Kontinuerligt godkännande Vi rekommenderar att anordnaren godkänner arbetspassen löpande, för att det inte ska bli en onödigt stor arbetsbelastning i samband med månadsskifte. 4 Registrerings- och ersättningsregler 4.1 Val av insats Ett besök måste alltid innehålla minst en insats. Det är viktigt att registrera rätt insats. Insatser som är beställda av kommunen visas högst upp i listan i mobiltelefonen och ska väljas i första hand. Det är endast om omvårdnadspersonalen behöver utföra en akut eller tillfällig insats, som inte är beställd i Pulsen combine, som en insats längre ner i listan i mobiltelefonen ska väljas. Den valda insatsen kommer att få status Extra i appen. 4.2 Utförd tid avviker från beställd tid Grundregeln är att anordnaren får ersättning för beviljade insatser inom beviljad tid. Om det vid ett enstaka tillfälle uppstår behov att utföra mer än beviljad tid ska omvårdnadspersonalen använda Phoniro-appens anteckningsfält för att förklara varför den utförda tiden avviker från den beviljade. När det finns önskemål om andra insatser än beviljade eller permanent utökning är det i första hand kunden som ansöker om detta till sin biståndshandläggare. 4.3 Extra insatser Om det uppstår tillfälliga behov är det i första hand kunden men även anordnaren som kan lyfta detta till biståndshandläggare. Även vid dessa tillfällen ska anteckning göras i Phoniro-appen. 6 (30)

7 Om behovet uppstår utanför kontorstid så får anordnare göra bedömning av akut behov och kontakt tas med biståndshandläggare så fort som möjligt näst kommande vardag. Om kunden regelbundet avstår från beviljad tid ska kontakt tas med biståndshandläggare för att få översyn av beslutet. 4.4 Sammanboende Om makar/sammanboende har insatser som ska utföras samtidigt ska omvårdnadspersonalen starta och avsluta besök på respektive kund. På samma sätt ska insatserna anges på respektive kund, enligt beställning och genomförandeplan. 4.5 Dubbelbemanning Dubbelbemanning som är beställd av handläggare ska registreras som en egenskap på besöket. Den ena omvårdnadspersonalen registrerar besök på vanligt vis, det vill säga anger vilken insats som har utförts. Den omvårdnadspersonal som är inne för att stötta upp just för dubbelbemanning registrerar enbart besöksegenskapen Dubbelbemanning. Den som registrerar dubbelbemanning ska inte registrera några insatser. Observera att dubbelbemanning endast kan utföras på besök som har annan omvårdnadspersonal som utför annan insats. Besök som innehåller enbart dubbelbemanning ersätts ej. Om dubbelbemanning som inte är beställd utförs, ska besöket registreras som ovan. Omvårdnadspersonal ska göra en anteckning om anledningen. Om anteckning saknas utgår ingen ersättning för dubbelbemanningen. 4.6 Gemensamma insatser Om omvårdnadspersonal genomför flera insatser samtidigt ska den totala besökstiden fördelas mellan kunderna. Exempel: Omvårdnadspersonalen handlar åt tre kunder samtidigt, det tar 1 timme och 15 minuter. Tiden fördelas lika mellan kunderna och omvårdnadspersonalen ska registrera 25 minuter per kund. 4.7 Avböjda insatser Om man kommit in till en kund och startat ett besök men kunden sen avböjer insatsen så ska detta registreras som en utförd insats, även om besöket blir kort. Handläggarna kommer då vid analys se att det har utförts ett avvikande antal korta besök och får indikation på att insatsen behöver följas upp. För att det ska gå att göra en anteckning måste besöket vara minst en minut långt. Använd inte alternativet Avböjd insats, då kommer tiden inte med. 7 (30)

8 4.8 Avböjda besök Avböjda besök ersätts inte. Avböjda besök ska inte registreras i Phoniro och inte återrapporteras. 4.9 Kunden frånvarande Om kunden inte är hemma när omvårdnadspersonalen kommer ska ingen tid registreras. Se rubriken Avböjda besök Starta och avsluta besök med och utan kvittens Samtliga insatser ska utföras med kvittens. Det finns dock några undantag för när besök kan påbörjas eller avslutas utan kvittens: Tvätt, om maskinerna finns utanför bostaden och besöket startar eller avslutas utanför bostaden. Inköp, när insatsen påbörjas utanför bostaden Apoteksärenden, när besöket påbörjas direkt på apoteket Följeslagning, när besöket startar utanför hemmet Trygghetsringning Stöd vid lunch/middag, när matlåda hämtas på annan plats Stöd att följa med vid inköp, när kund möts upp utanför bostaden Promenad, om besöket startar eller avslutas utanför bostaden Avlösning i hemmet, om besöket startar utanför bostaden Ledsagning, om besöket startar utanför bostaden 4.11 Hämtning av matlåda Beviljad tid för stöd vid lunch/middag ska även täcka upphämtning av matlåda. Vid upphämtning av matlåda tillåts att besöket startas utan kvittens vid upphämtningsplatsen, hela insatsen inklusive hämtning av matlåda ska ske inom beviljad tid Redigera start- och sluttid för besök I Phoniros mobilapp finns möjlighet, efter att besöket är avslutat men innan arbetspasset har godkänts, att redigera start- och sluttid samt utförda insatser. Redigering av besök får endast göras i undantagsfall. Detta kan vara till exempel om en telefon slutat fungera eller om omvårdnadspersonal missat att registrera korrekt. Om man av misstag godkänt arbetspasset direkt i telefonen går det att redigera passet inom 24 timmar i Phoniro Care Spärrdatum Spärrdatum är det datum som är sista dagen för anordnarna att godkänna arbetspass i Phoniro Care. När spärrdatum är passerat kan inte arbetspass som är äldre än spärrdatumet godkännas. Aktuella spärrdatum finns på 8 (30)

9 4.14 Inrapportering av tid om registrering inte kan utföras Om besöksrapportering av någon anledning inte kunnat ske via Phoniros mobilapp skall denna tid efterrapporteras i Phoniro Care. Om en muntlig beställning görs av handläggare där kund ännu inte finns i Phoniro ska besöken efterrapporteras i Phoniro Care när kunden är upplagd. Varje anordnare behöver en rutin för att säkerställa att omvårdnadspersonal kan registrera tid manuellt om Phoniro-appen inte är tillgänglig. 5 Säker informationshantering Appen i mobiltelefonerna innehåller känsliga personuppgifter. Varje anordnare ansvarar för att mobiltelefonerna hanteras på ett säkert sätt och att all personal har kännedom om hur informationen ska hanteras. Regler gällande användarkonton för omvårdnadspersonal Varje anordnare ansvarar för att rätt omvårdnadspersonal som har tillgång till appen. Lösenord för respektive medarbetares användarkonto ska vara unikt och väljas av medarbetaren själv vid första inloggningen. Användarkonto får ej delas mellan medarbetare. Varje medarbetare ska ett eget användarkonto. Inloggningsuppgifter får inte förvaras tillsammans med mobiltelefonerna. Regler gällande mobiltelefoner Mobiltelefonerna ska förses med en lösenkod som omfattar minst sex tecken. Skärmlås ska automatiskt aktiveras efter max fem minuters inaktivitet. En stulen eller borttappad telefon ska omgående inaktiveras i Phoniro Care. Mobiltelefoner som inte längre används i organisationen ska inaktiveras i Phoniro Care. Vi rekommenderar starkt att Phoniro-appen endast installeras på anordnarens tjänstetelefoner (det vill säga inga installationer på medarbetares privata telefoner). Anordnarens ansvar avseende behandling av personuppgifter Anordnaren ska utbilda sina medarbetare i gällande lagstiftning och regler för hur personuppgifter får hanteras. Anordnaren ska informera sina medarbetare om konsekvenser av otillåten användning av systemet. Anordnaren ska upprätta regler för hur mobiltelefonerna får användas så att personuppgifter och andra känsliga uppgifter inte kommer i orätta händer. 9 (30)

10 Anordnaren har ansvar att informera personal om att de endast får ta del av de personuppgifter som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 6 Kvittensmärket Kvittensmärket är en klisteretikett som ska fästas på insidan av dörrkarmen hos kunden för att omvårdnadspersonalen enkelt ska kunna registrera start och slut på besöket med sin mobiltelefon. Telefonen läser av ett ID-nummer som finns i ett chip i kvittensmärket. Om kvittensmärket sätts på en dörrkarm av metall är det risk för störningar i avläsningen som gör att etiketten inte kan läsas av. Sätt då etiketten på en annan yta i närheten av dörren där det inte skadar underlaget. Om dörrkarmen är av stål kommer märket inte att fästa. Då ska det sättas på närliggande yta, där det inte skadar underlaget. Kvittensmärken kan hämtas hos Servicecenter i Nacka stadshus eller beställas via Då skickas de med post. Tänk på att ha framförhållning när ni beställer märken, leveranstiden kan vara någon vecka. När kommunen gör hembesök kommer vi kontrollera att kvittensmärket är på plats. Om sammanboende kunder har insatser, ska de ha varsitt kvittensmärke uppsatt. Tips! Sätt till exempel en liten klisterlapp med namnet vid märket, eller använd färgkodning. 7 Installera Phoniro-appen 7.1 Förbereda mobilen Innan Phoniros mobilapplikation (Phoniros app för Android) installeras, behöver vissa inställningar göras i telefonen. Tillvägagångssättet kan skilja sig åt beroende på vilken version av Android telefonen har, se separat manual under ikonen Support i Phoniro Care för mer information (läs mer här). Datum och tid Datum och tid ska ställas in för att appen och återrapporteringen ska få full effekt. Bluetooth/Blåtand/Enhetsnamn Blåtands-adressen behöver man ta reda på och namnet på enheten måste ställas in för att kunna använda appen. Display-inställningar Här ställer man in tid på skärmlåset. Skärmlåset ska vara inställt så att det låses automatiskt efter fem minuter. Det är viktigt att skärmlåset används för att förhindra att obehöriga kommer åt känslig information. 10 (30)

11 Tillåta installation av icke-marketprogram För att du ska kunna ladda ner Phoniro-appen måste telefonen tillåta att appar installeras från andra platser än Google Play. 7.2 Ladda ner appen Ladda ner appen genom att använda den länk som skapas i Phoniro Care. Nedladdningslänken hittar man så här: Startsida Support Ladda ner Phoniro App Nedladdningslänk Starta mobiltelefonens webbläsare och skriv in hela nedladdningslänken i adressfältet, exakt som det står med gemener och versaler. Då kommer Phoniro App automatiskt att laddas ner till telefonen och kan installeras enligt instruktionerna som ges i telefonen. Nu kan telefonen kopplas ihop med organisationen i Phoniro Care (läs mer här). 8 Användare och behörigheter 8.1 Administratörsbehörighet Den person hos anordnaren som ska ha administratörsbehörighet i Phoniro Care läggs upp och administreras av Servicecenter i Nacka kommun, eftersom identifiering av användare går via Pulsen combine. När personen inte längre är aktuell för Phoniro Care ska hen avslutas av Servicecenter. Om personen ska ha fortsatt tillgång till endast Pulsen combine måste det anges. Anmälan av nya användare och avslut av befintliga användare görs till Nacka Servicecenter på e-post: eller e-tjänsten på nacka.se/combine. 8.2 Omvårdnadspersonal Den person hos anordnaren som har administratörsbehörighet i Phoniro Care lägger upp omvårdnadspersonalen i systemet så att de kan använda Phoniroappen. Det är också administratören som ansvarar för att avsluta omvårdnadspersonal som inte längre ska använda appen. 9 Phoniro Care 9.1 Inloggning och utloggning För att kunna logga in i Phoniro Care måste man vara registrerad med användarnamn och lösenord (se Användare och behörigheter). Logga in genom att fylla i användarnamn och lösenord och klicka på Start. 11 (30)

12 Första gången man loggar in kommer man uppmanas att byta lösenord. Efter att man bytt sitt lösenord och loggar ut igen, kommer man vid nästa inloggningstillfälle till en inloggningssida, väljer inloggningssätt och loggar in i Phoniro på samma sätt som till Pulsen combine. Adress till Phoniro Care: I navigeringsmenyn som är överst på sidan finns alltid valet Logga ut längst ut till höger. Du kan även byta lösenord här. 12 (30)

13 9.2 Lösenordskrav Minst 6 tecken långt Minst en stor bokstav Minst en liten bokstav Minst en siffra Lösenordet måste bytas var 90:e dag. 9.3 Navigering I navigeringsmenyn överst på sidan finns ikoner. Ikonerna visar var i systemet man är. Man förflyttar sig i systemet genom att klicka på en ikon. I Phoniro Care finns en Navigeringsmeny/sökväg överst på sidan. I exemplet nedan går det t.ex. att klicka på Kund för att komma till den vyn. Inkorg Här hamnar arbetspassen när omvårdnadspersonalen avslutar sitt arbetspass i appen. Arbetspassen ska granskas och eventuellt justeras innan samordnaren godkänner dem. Arbetspass - Här visas alla utförda arbetspass. Det finns möjlighet för anordnarna att justera ett redan godkänt arbetspass. Det måste dock göras inom 24 timmar efter att arbetspasset har blivit godkänt. Klicka på respektive arbetspass för att se vilka insatser det innehåller. Beställningar Här ser man beställningar. Kund Här söker man på kunder. Administration Här kan man administrera telefoner, kvittensmärken och lösenord för omvårdnadspersonal. Support Här kan man ladda ner Phoniros mobilapp samt komma åt fullständiga manualer för Phoniro Care. 13 (30)

14 9.4 Koppla en mobiltelefon till organisationen Phoniros mobilapp behöver laddas ner och installeras innan mobiltelefonen kan kopplas till organisationen (läs mer här). Varje mobiltelefon som ska användas för mobil återrapportering ska först registreras i Phoniro Care. I systemet ger man telefonen ett namn. Det är viktigt att man också märker telefonen med det namnet. Det är möjligt att skriva en anteckning om mobiltelefonen i Phoniro Care (se bilden nedan). Tips! Om det är svårt att fästa en klisterlapp med telefonens namn på själva mobiltelefonen kan man istället sätta den under telefonens batteri. Blåtandsadressen hittar man genom att trycka på frågetecknet på inloggningsmenyn i Phoniro-appen. Vid redigering av telefonen i Phoniro Care rekommenderar vi att man söker på blåtandsadressen då denna är unik. 9.5 Redigera telefonen i efterhand Man kan byta namn på en mobiltelefon i efterhand. Det är viktigt att då märka om den aktuella mobiltelefonen med det nya namnet.. 14 (30)

15 Avmarkera i rutan Aktiv för att inaktivera en mobiltelefon så att den inte visas i listor där du till exempel kan filtrera på mobiltelefoner. Välj ett datum och skriv en orsak till varför mobiltelefonen inaktiverats, till exempel att den är borttappad eller trasig. Det är viktigt att spärra en borttappad telefon. En inaktiverad telefon kan alltid återaktiveras. 9.6 Koppla kvittensmärke till kund Kvittensmärken ska kopplas till rätt kund för att omvårdnadspersonalen ska kunna starta och avsluta besök med kvittens. Kunder som inte har något kvittensmärke kopplat till sig kommer inte att synas i Phoniro-appen. Använd följande sökväg för att koppla ett kvittensmärke till en kund: Startsida Administration NFC-etiketter Skriv in nummerserien som står på kvittensetiketten i fältet Identifierare och klicka på Sök. Klicka på den kvittens du vill koppla 15 (30)

16 Klicka på Välj Sök fram rätt kund, klicka på Välj och sedan Spara 9.7 Godkänna ett arbetspass Samordnare ska godkänna alla arbetspass i Phoniro Care. Arbetspass som ska godkännas hamnar i inkorgen: Inkorg Godkänn arbetspass. En siffra inom parantes vid ikonen Godkänn arbetspass visar antalet arbetspass som ska godkännas. 16 (30)

17 Klicka på arbetspasset för att granska och godkänna det. Godkända arbetspass kan justeras inom 24 timmar efter att de har godkänts. 9.8 Anteckningar i Phoniro Care En ny anteckning görs genom att söka fram kunden enligt sökvägen i bilden och klicka på Anteckningar Observera att ingen social dokumentation får göras i Anteckningar. (anteckningarna sparas bara över månadsskiften och rensas regelbundet). 17 (30)

18 9.9 Underleverantörer i Phoniro Care Underleverantörer ska rapportera tid precis som övrig omvårdnadspersonal. För underleverantörer som rapporterar tid via Phoniro-appen ska rollen Omvårdnadspersonal användas. Anordnaren avgör vilka kunder underleverantören ska ha behörighet till genom att använda funktionaliteten Anhörigvårdare (Begränsad behörighet). Anhörigvårdare betyder inte att personen är en anhörig till kunden utan är endast benämningen på funktionaliteten i Phoniro Care Justering av tid i Phoniro Care Vid ej godkända arbetspass går det att göra justeringar i besöken. Det gör du genom att klicka på besöket och göra justeringen. Öppna besöket du vill redigera via sökvägen Inkorg Godkänn arbetspass och välj besöket som ska justeras Efterrapportering av tid i Phoniro Care Efterrapportering görs i Phoniro Care via sökvägen Inkorg Godkänn arbetspass. Fyll i kund, tid och insats. 10 Ersättningsunderlag från kommunen När kommunen har granskat och godkänt den inrapporterade tiden skapas ett ersättningsunderlag, som skickas till anordnaren. Nedan visas var man kommer åt det i Pulsen combine, där det heter fakturaunderlag, och vilka val man kan göra när man öppnar det Inkommet fakturaunderlag För att komma åt fakturaunderlag som är skickade från myndighetsvyn till utförarvyn går man till Arbetsöversikt -> Återrapportering -> Fakturaunderlag. 18 (30)

19 Här kan man göra urval på tidsperiod. Det går lika bra att söka utan att göra något aktivt val, då får man träff på alla fakturaunderlag oavsett tidsperiod som finns skickade till anordnaren. Klicka på Öppna längst till höger på raden för önskad månad för att se detaljraderna i fakturaunderlaget (se bild ovan). I fältet för Status står det Väntar på svar från utförare. Det betyder inte att något fattas eller är fel Detaljrader i fakturaunderlaget När man öppnar ett fakturaunderlag möts man av denna vy. I detta exempel presenteras ersättningstyp, antal, ersättning och belopp. Anordnaren ska nu öppna rapporten genom att klicka på Visa rapport. Sidan ett i rapporten heter Ersättningsunderlag och utgör själva fakturaunderlaget. Det är denna sida som ska bifogas samlingsfakturan som anordnaren skickar till kommunen. Anordnaren ska inte godkänna fakturaunderlag eller avslå fakturaunderlag i vyn. Det är också viktigt att kontrollera att perioden stämmer överens med faktureringsmånad. 19 (30)

20 Fakturaadress dit samlingsfakturan (sidan ett av rapporten Ersättningsunderlag) ska skickas: Nacka kommun Ansvar Box Malmö Eventuella frågor kring ersättningsunderlagen kan ställas till: Yvonne Schultze, telefon , Om man vill jämföra tiderna i Pulsen combine med tiderna i Phoniro Care kan man titta på rapporten Utförda/avböjda besök i Phoniro Care. 20 (30)

21 FÖR OMVÅRDNADSPERSONAL 11 Arbeta i Phoniro-appen Logga in Du behöver ett användarkonto för att kunna logga in. 1. Skriv in användarnamn. 2. Skriv in lösenord. 3. Tryck på Logga in. För att ingen ska kunna läsa det lösenord du anger är detta maskerat i form av punkter. Om du anger fel användarnamn eller lösenord får du ett felmeddelande och en möjlighet att ange användarnamn och lösenord på nytt. Logga ut Det är viktigt att du loggar ut från appen när du är klar med ditt arbetspass. 1. Tryck på kugghjulet. 2. Tryck sedan på Logga ut. 21 (30)

22 Navigera i appen Starta arbetspass Tryck på knappen Starta arbetspass 22 (30)

23 Starta besök 1. Klicka på brukarfliken Här presenteras personuppgifter och beställda insatser. 1. Tryck på Starta besök. 2. Välj om besöket ska startas med eller utan NFC. Normalt startar besöket med kvittens, det vill säga att man läser av NFC-etiketten med mobiltelefonen när man går in hos kunden. Undantag finns listade här. 3. Lägg mobiltelefonen mot NFC-etiketten för att starta besöket. 23 (30)

24 Registrera insatser Klicka i de insatser som har utförts under besöket och välj om de är Normal eller Extra. Alternativet Extra ska användas om insatsen inte är beställd. Tryck sedan på OK. Använd inte alternativet Avböjd eftersom det då kommer att bli fel i ersättningen. 24 (30)

25 Registrera dubbelbemanning Registrera vilka insatser som har utförts med dubbelbemanning. 25 (30)

26 1. Omvårdnadspersonal 1 registrerar först insatsen på vanligt vis. 2. Omvårdnadspersonal 2 trycker därefter på ikonen Dubbelbemanning Avsluta besök 1. Tryck på Avsluta besök 26 (30)

27 2. Välj om besöket ska avslutas med eller utan kvittens. Normalt avslutas besöket med kvittens, det vill säga att man läser av NFC-etiketten med mobiltelefonen när man går från kunden. Undantag finns listade här. 3. När besöket är avslutat kommer man tillbaka till arbetspasset och kan registrera nytt besök genom att gå tillbaka till fliken kund Redigera besökstid Det går att redigera besökstid i efterhand. 1. Tryck på besöket 2. Tryck på Redigera besök 3. Registrera korrekt tid och ange orsak till ändring i Anteckningar 4. Tryck på klar Det framgår sedan att man gjort en ändring av besöket. Originaltiden visas under den nu ändrade tiden. Observera att det enbart är i undantagsfall som start- och sluttid får ändras på ett redan utfört besök! 27 (30)

28 Avsluta arbetspass 1. Tryck på Avsluta arbetspass 2. Klicka på Avsluta utan godkännande. Arbetspasset ska alltid avslutas med detta val! 28 (30)

29 29 (30)

30 Öppenhet och mångfald Vi har förtroende och respekt för människors kunskap och egna förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro)

Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro) Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro) 2013-12-18 stockholm.se Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1 Webbgränssnittet... 4 1.1 Att hitta i systemet... 4 1.2 Hjälptexter... 4 1.3 Inloggning

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Rev. 2015 02 13 Omsorgsförvaltningen Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Innehåll Innehåll... 2 1 Insats- och närvaroregistrering i hemtjänst genom Phoniro Care...

Läs mer

Regelverk för uppföljning av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2016

Regelverk för uppföljning av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2016 Regelverk för uppföljning av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2016 Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för hemtjänstpersonal... 3 2 Instruktioner särskilda insatser... 4 2.1 Matleverans... 3

Läs mer

Registrering av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2017

Registrering av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2017 av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2017 Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för hemtjänstpersonal... 3 2 Instruktioner särskilda insatser... 4 2.1 Matleverans... 3 2.2 Enbart matleverans...

Läs mer

Onsdagen den 17 september 2014 sker uppgradering av Phoniro Care till version

Onsdagen den 17 september 2014 sker uppgradering av Phoniro Care till version Handläggare KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Datum Maria Jennische 2014-09-12 Onsdagen den 17 september 2014 sker uppgradering av Phoniro Care till version 3.18.2. Denna version innehåller några nya

Läs mer

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 5 2 Terminologi och ikoner... 6 2.1 Terminologi... 6 2.2

Läs mer

Välkomna 2014-01-17. The Capital of Scandinavia

Välkomna 2014-01-17. The Capital of Scandinavia Välkomna The Capital of Scandinavia Nytt tidregistrerings- och ersättningssystem Utförare Hemtjänst Utbildning del 2 The Capital of Scandinavia Agendan för dagen Uppföljning av hur förberedelsearbetet

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care?

Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care? Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care? Kundtiden utgår ifrån beviljade insatser enligt SoL av biståndshandläggare och beställda delegerade insatser av legitimerad personal. Observera

Läs mer

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller Fr o m 120101- tillsvidare 1 ALLMÄNT Rapporterna i IntraPhone utgör underlaget för avgifter till kunderna och ersättning till

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för biståndshandläggare...

Läs mer

Användarmanual Phoniro App 3.2 för Android.

Användarmanual Phoniro App 3.2 för Android. Användarmanual Phoniro App 3.2 för Android. Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 5 2 Terminologi och ikoner... 6 2.1 Terminologi...

Läs mer

Handbok för Phoniro Care - Mobiltelefon

Handbok för Phoniro Care - Mobiltelefon för Phoniro Care - Mobiltelefon Syfte Detta dokument är en handbok över de funktioner som Uppsala kommun använder i en för Phoniro Care. Den omfattar beskrivning på hur användare registrerar tid för utförd

Läs mer

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.4 gäller fr.o.m

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.4 gäller fr.o.m Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.4 gäller fr.o.m. 2015-05-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för biståndshandläggare...

Läs mer

Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering (Paraplysytemet)

Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering (Paraplysytemet) Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering 1 (13) Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering (Paraplysytemet) stockholm.se

Läs mer

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Viktigt att veta innan du börjar: Grovplanera alla insatserna! Endast grovplanerade insatser dyker upp i återrapporteringen. Det innebär att du bör

Läs mer

LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska

LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska Skapad av Eva Lotta Benzeriane 141111 Reviderad 150216 1 Inloggning Klicka på ikonen LifeCare Mobil för att logga in. Fyll i användarnamn och lösenord. I LifeCare mobil

Läs mer

Rutin. Diarienummer: VON 2016/

Rutin. Diarienummer: VON 2016/ Rutin 2017-05-17 Ersättningsmodell för hemtjänst som utförs inom ramen för valfrihetssystem (LOV) i Norrköping - inklusive instruktioner för utförarnas registrering i Treserva och TES Diarienummer: VON

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Användardokumentation Unit4-appar för Android - Tidrapportering

Användardokumentation Unit4-appar för Android - Tidrapportering 2017-03-17 1 (5) Användardokumentation Författare: Jenny Klein Användardokumentation Unit4-appar för Android - Tidrapportering 1 Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används att ge

Läs mer

Välkomna till informationsmöte för utförare

Välkomna till informationsmöte för utförare Välkomna till informationsmöte för utförare The Capital of Scandinavia Sida 1 Syftet med mötet Informera om nyheter Ta upp vanliga frågor som kommer in till supporten Förtydliga regelverket Dela med oss

Läs mer

Användardokumentation Unit4-appar för Apple/iOS

Användardokumentation Unit4-appar för Apple/iOS 2017-03-17 1 (6) Användardokumentation Författare: Jenny Klein Användardokumentation Unit4-appar för Apple/iOS 1 Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används att ge kort information

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (14) 2017-06-14 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 2 Felmeddelanden vid inloggning...

Läs mer

Lathund för nya hemtjänstutförare i Solna stad

Lathund för nya hemtjänstutförare i Solna stad Lathund för nya hemtjänstutförare i Solna stad Hjälp i hemmet Omvårdnad - Morgonhjälp 1 - Morgonhjälp 2 - Enkel mål - Huvudmål - Kvällshjälp Beställd 45 min 20 min 25 min Logga in på kundens kvittensetikett

Läs mer

Användardokumentation Unit4-appar för Android - Attestering

Användardokumentation Unit4-appar för Android - Attestering 2017-03-17 1 (6) Användardokumentation Författare: Jenny Klein Användardokumentation Unit4-appar för Android - Attestering 1 Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används att ge kort

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Manual - Administration

Manual - Administration Manual - Administration Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

GODKÄND AV Förvaltningschef, Annmarie Sandberg

GODKÄND AV Förvaltningschef, Annmarie Sandberg AV 1 (5) Bakgrund Insatsregistreringen i verksamhetssystemet TES och fyller flera syften. Huvudsakligen ska den ske via en RFID-tag hos kund som då visar att insatsen utförts, när det skett och av vem.

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag App

Användarhandledning Nordea Swish Företag App Användarhandledning Nordea Swish Företag App Swish Företag Ta betalt enklare App, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag App... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Användare av Nordea Swish Företag

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Användarmanual för

Användarmanual för 2016-09-30 Användarmanual för Innehåll Skolverkets Mina sidor en introduktion... 2 Behörigheter i Mina sidor... 3 Lägg upp en behörighetsstruktur för varje bidrag... 4 Vem får behörighet på Mina sidor?...

Läs mer

Seminarium ParaGå och ParaGå Web Hösten The Capital of Scandinavia

Seminarium ParaGå och ParaGå Web Hösten The Capital of Scandinavia Seminarium ParaGå och ParaGå Web Hösten 2014 The Capital of Scandinavia Välkomna! Carina Lindquist Systemförvaltare Sociala system Stadsledningskontoret, it-avdelningen Niklas Björkman It-strateg Äldreförvaltningen

Läs mer

Manual Interbook Bygdegårdar

Manual Interbook Bygdegårdar Manual Interbook Bygdegårdar Bidrag och föreningsuppgifter Datum: 2013 01 23 Version 1.0 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Regler och Rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone. Gäller f o m

Regler och Rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone. Gäller f o m Regler och Rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller f o m 2016-10-01 1 REGLER OCH RIKTLINJER... 1 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 1.1 TJÄNSTERNAS OMFATTNING... 3 1.2 GRUND FÖR ERSÄTTNING...

Läs mer

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Användarmanual FormPipe Meetings FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Revision number: 6 ID number: 10023309 Date: 2012-09-132012-09-11 Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 4 Förkrav... 5 Installation... 5

Läs mer

Den här användarmanualen beskriver hur du använder TES App i ditt dagliga arbete.

Den här användarmanualen beskriver hur du använder TES App i ditt dagliga arbete. Omsorg och äldreförvaltningen Enheten för IT och e-hälsa Senast reviderad 2017-11-17 TES App användarmanual Den här användarmanualen beskriver hur du använder TES App i ditt dagliga arbete. Användar- manualen

Läs mer

Omfattning Denna handbok omfattar samtliga administratörer, både biståndshandläggare inom Uppsala kommun och administratörer inom hemvården.

Omfattning Denna handbok omfattar samtliga administratörer, både biståndshandläggare inom Uppsala kommun och administratörer inom hemvården. för Phoniro Care - Webgränssnitt Syfte Detta dokument är en handbok för hur en administratör ska utföra olika moment i Phoniro Care. Administratör är de personer hos hemvårdsutföraren som gör korrigeringar

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

MOA MANUAL VERSION 1

MOA MANUAL VERSION 1 MANUAL VERSION 1 MOBIL OMSORG En manual för dig som använder mobil omsorg app i telefonen Besök. Tidsregistering / kvittens. Kundinformation. Anteckningar. Personal. Karta, telefon, SMS. 2 (22) GRUNDER:

Läs mer

Skola24 för vårdnadshavare

Skola24 för vårdnadshavare Skola24 för vårdnadshavare 2017-09-19 Utbildningsförvaltningen Skola24 för vårdnadshavare Med start höstterminen 2015 använder Vaxholms stads skolor systemet Skola24 för schemapublicering och frånvarorapportering.

Läs mer

Introduktion till frånvaro

Introduktion till frånvaro Introduktion till frånvaro För att nå Skola24 kan du antingen använda en länk på skolans hemsida, skriva www.skola24.se direkt i webbläsaren och välja domän ur en lista eller skriva [domännamn].skola24.se

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram.

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. Logga in och välj organisation När du sedan startar upp

Läs mer

2015-09-09, version 1. Användarmanual för

2015-09-09, version 1. Användarmanual för 2015-09-09, version 1 Användarmanual för Innehåll Skolverkets Mina sidor en introduktion... 2 Behörigheter i Mina sidor... 3 Lägg upp en behörighetsstruktur för Mina sidor... 4 Vem får ett användarkonto

Läs mer

Handledning Tidsvar Android Applikation Version 1.1. Kom igång. 1.1 Nedladdning av applikationen från Android Market/Google Play

Handledning Tidsvar Android Applikation Version 1.1. Kom igång. 1.1 Nedladdning av applikationen från Android Market/Google Play Handledning Tidsvar Android Applikation Version 1.1 Kom igång 1.1 Nedladdning av applikationen från Android Market/Google Play Gå in på Android market och sök på Tidsvar i ett ord. Appen identifieras genom

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Regelverk Tid- och insatsregistrering

Regelverk Tid- och insatsregistrering Regelverk Tid- och insatsregistrering Innehåll... 1 1 Syfte... 2 2 Installation av TES App... 3 3 Inställningar i TES App... 3 4 Inställningar i telefonen... 3 5 Inloggning i TES App... 4 6 Inställningar

Läs mer

Version

Version 2 Inloggning i Viltdata För att registrera eller administrera uppgifter i viltdata, navigera till webbplatsen www.viltdata.se På startsidan finns allmän information och nyheter samt kontaktuppgifter till

Läs mer

E-hälsa för bättre vård och omsorg

E-hälsa för bättre vård och omsorg E-hälsa för bättre vård och omsorg Ladda ner appen för /KLINIK Informationen om appen gäller både och mobil KLINIK. Terminologin skiljer sig mellan programmen och verksamhetsområdena men funktionerna är

Läs mer

Återrapportering Korttidsboende och växelvård

Återrapportering Korttidsboende och växelvård Återrapportering Korttidsboende och växelvård Viktigt att veta innan du börjar: Grovplanera alla insatserna! Endast grovplanerade insatser dyker upp i återrapporteringen. Det innebär att du bör kontrollera

Läs mer

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 Besökslista Vid inloggning i appen kommer den inloggade användarens besökslista visas Knappen längst upp till vänster är utloggningsknapp och knappen uppe till

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Swish Företag Ta betalt enklare Admin, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag Admin... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Administratör i avtalet...

Läs mer

OneDrive för företag hos Svenska Brukshundklubben

OneDrive för företag hos Svenska Brukshundklubben OneDrive för företag hos Svenska Brukshundklubben Instruktion för OneDrive för företag Författare Thomas Holmén Version TH20170510:001 Målgrupp Kanslipersonal, FS, Utskott Datum 2017-05-10 Sammanfattning

Läs mer

Rapportering Rapporteringen sker via IntraPhone och koder för insatser finns och de redovisas på särskilt kort.

Rapportering Rapporteringen sker via IntraPhone och koder för insatser finns och de redovisas på särskilt kort. TILLÄMPNINGSREGLER FÖR ERSÄTTNING TILL UTFÖRARE AV HEMVÅRD Gäller fr.o.m. 2011-03-01, reviderad 2015-01-21 IntraPhone är ett system som omsorgspersonalen snabbt och enkelt kan dokumentera utförda insatser

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Utkast/Version (7) Användarhandledning - inrapportering i Indataportalen

Utkast/Version (7) Användarhandledning - inrapportering i Indataportalen Utkast/Version Sida 2.0 1 (7) 2017-05-12 Användarhandledning - inrapportering i Indataportalen 2 (7) Innehåll 1. Rapportering till VINN eller KRITA... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Terminologi... 3 2. Inloggning...

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information.

Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information. Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information. I systemet har eleven möjlighet att: Ta del av schema för sina lektioner. Ta del av frånvaro och göra frånvaroanmälningar.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 1 (19) Projektledare Godkänd av (beställare/projektägare) ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 2 (19) Innehåll 1. Applikation

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual 2014-05-19 Innehållsförteckning In- och utloggning... 1 Support... 2 Start... 2 Navigering... 3 Patient... 4 Sök patient... 4 Avancerat sök av patient... 4 Patientbilden... 5 Redigera patientdata...

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

uppgifter Närvarorapportering via mobiltelefon 3 via webben 5 Klarmärkning av närvarorappportering 6 Statistik 7 Teckenförklaring 8

uppgifter Närvarorapportering via mobiltelefon 3 via webben 5 Klarmärkning av närvarorappportering 6 Statistik 7 Teckenförklaring 8 Lathund Länk via www.linkoping.se/foreningskalender eller http://aktlin.argentum.se/login.aspx Föreningsledarens uppgifter Innehåll Sid Logga in 2 Byta lösenord, glömt lösenord, spärrad inloggning 2 Registrera

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Välkomna The Capital of Scandinavia

Välkomna The Capital of Scandinavia Välkomna The Capital of Scandinavia Totalrapportering Nya tidregistrering- och ersättningssystemet Utförare hemtjänst The Capital of Scandinavia Agendan för dagen Införandeplan Totalrapportering Fikapaus

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

Lathund Webbstöd för Jobb- och utbildningsexperter

Lathund Webbstöd för Jobb- och utbildningsexperter Reviderad: 2015-10-16 1 (11) Ansvarig: Andreas Sundberg, Systemförvaltare andreas.sundberg@nacka.se 08-718 89 19 Lathund Webbstöd för Jobb- och utbildningsexperter Webbstödet GWA-Webb är tänkt som en administrativ

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

LifeCareMobil Användarhandbok samt regler för ersättning/debitering

LifeCareMobil Användarhandbok samt regler för ersättning/debitering LifeCareMobil Användarhandbok samt regler för ersättning/debitering Version 2.0 Innehållsförteckning 1 Revisionshistorik... 3 2 Telefoner... 4 2.1 Inställningar... 4 2.2 Telefonkontakter... 4 2.3 Telefonens

Läs mer

Skriv [kommunnamn].skola24.se i webbläsaren (inget www först) för att komma till inloggningssidan för Skola24.

Skriv [kommunnamn].skola24.se i webbläsaren (inget www först) för att komma till inloggningssidan för Skola24. Skola24 - Föräldrar Föräldramodulen i Skola24 kan ge föräldrar en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även om de går på

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Välkommen till Capture.

Välkommen till Capture. Välkommen till Capture http://capture-app.com Välkommen till Capture! Med Capture kan du spara, se och dela dina bilder och videor på alla dina enheter mobil, surfplatta och PC/ Mac. När du har laddat

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016 MBX Mobilapp MBX mobilapplikation finns både för Android och iphone, och gränssnittet är i princip detsamma på de båda plattformarna. I detta dokument används skärmbilder från Android. Inloggning För att

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Diatel Telefonpassning

Diatel Telefonpassning Diatel Telefonpassning Manual för kundwebben DiaTel Diagonal Telefonpassning Box 55157 504 04 Borås, Sweden Tel. 033-700 71 00 Fax. 033-700 71 01 E-post. info@diatel.se Innehållsförteckning Vyer Inloggning

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Välkomna. The Capital of Scandinavia 2014-03-24

Välkomna. The Capital of Scandinavia 2014-03-24 Välkomna The Capital of Scandinavia Nytt tidregistrerings- och ersättningssystem Utförare Hemtjänst Utbildning Del 1 Agendan för dagen Syfte och förväntade effekter Regelverk för ersättning Införandeplan

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 Innehållsförteckning Inloggning för Personal... 3 Status... 3 Här och Nu... 4 Hitta Barn... 4 Vem är Var... 4 Information om Barn... 4 Avtal... 5

Läs mer

Lathund för rumsbokningssystemet Concierge

Lathund för rumsbokningssystemet Concierge Lathund för rumsbokningssystemet 2015-09-10 Serviceenheten Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Display ( Checka-in skärmar )... 3 2.1 Information... 3 2.2 Lathund Display... 3 3 Resources (Rumsbokning)...

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Inloggning i Skola24 Logga in Schema

Inloggning i Skola24 Logga in Schema Inloggning i Skola24 Skriv vimmerby.skola24.se i webbläsaren (inget www först) för att komma till inloggningssidan för Skola24. - Ange användarnamn och lösenord och klicka på Logga in. Efter inloggning

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser, 32-64-bitars

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-05-22 Sida 2/38 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration Procapita...5 2.1.1 Procapitas handläggarregister...5

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

ELEKTRONISK PERSONALLIGGARE

ELEKTRONISK PERSONALLIGGARE ELEKTRONISK PERSONALLIGGARE MANUAL FÖR UE PÅ DELAD PERSONALLIGGARE VID YTTERLIGARE FRÅGOR RING 010-101 15 80 ELLER MAILA PÅ INFO@1TIME.SE Du har blivit inbjuden som UE på ett byggprojekt som kräver elektronisk

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-10-23 Sida 2/48 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Övergång till Lifecare Utförare...4 1.2 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer