Användarmanual för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual för"

Transkript

1 Användarmanual för

2 Innehåll Skolverkets Mina sidor en introduktion... 2 Behörigheter i Mina sidor... 3 Lägg upp en behörighetsstruktur för varje bidrag... 4 Vem får behörighet på Mina sidor?... 5 Bjud in användare till ett bidrag... 6 Godkänn användare... 8 Ansök om ett nytt användarkonto och behörighet... 9 När ditt användarkonto blivit godkänt Koppla ett befintligt användarkonto till Mina sidor Behörighet till ytterligare bidrag Vad du behöver för att logga in Logga in på Mina sidor Om du inte kan logga in på Mina sidor Generera ny inloggningsmatris till annan användare

3 Skolverkets Mina sidor en introduktion Skolverket vill att det ska vara lätt att ansöka om statsbidrag och att handläggningstiderna ska bli så korta som möjligt. Därför har Skolverket påbörjat ett arbete med att utveckla en digital portal för e-tjänster som vi kallar Skolverkets Mina sidor. Statsbidragen för barn som vistas i landet utan tillstånd (papperslösa barn) och karriärtjänster för lärare är de första bidragen som får en digitaliserad handläggning. Succesivt kommer fler och fler statsbidrag kunna ansökas eller rekvireras via Mina sidor. För varje bidrag behöver ni lägga upp en behörighetsstruktur i systemet så att ni kan hantera era ärenden. 2

4 Behörigheter i Mina sidor För att kunna använda Skolverkets Mina sidor behöver varje huvudman först ha en person som får den högsta behörigheten för Mina sidor, ombud. Ett ombud är någon som har mandat att skriva under ansökningar och avtal och företräder organisationen i frågor som rör statsbidrag. Ombudet kan i sin tur ge andra i organisationen behörighet att arbeta i systemet. Det är Skolverket som bjuder in och godkänner personer att bli ombud i Mina sidor. För att ni ska ha möjlighet att enligt er egen delegationsordning fördela arbetet med hantering av statsbidrag på Mina sidor, finns fyra behörigheter: ombud, representant, uppgiftssamordnare och uppgiftslämnare. Behörighet i Mina sidor Beskrivning av vem som bör få behörigheten Ombud Ett ombud är organisationens företrädare för alla bidrag och kan skriva under alla ansökningar och rekvisitioner av bidrag. Ett ombud är vanligtvis en skolchef, förvaltningschef, nämndordförande, VD, eller styrelseordförande. På Mina sidor kan ett ombud: lämna uppgifter i alla ärenden se och ändra allas uppgifter i samtliga ärenden skicka in alla ärenden Representant Representanter har beslutanderätt och rätt att företräda huvudmannen som firmatecknare. De har behörighet för ett specifikt bidrag och kan på Mina sidor: lämna uppgifter i ärende se och ändra allas uppgifter i ärende skicka in ärende Uppgiftssamordnare Uppgiftssamordnare kan vara utbildningsstrateg, utvecklingsledare, FOUsamordnare eller likande - någon som finns centralt i organisationen och har ansvar för att samordna bidragsansökningar. De har behörighet för ett specifikt bidrag och kan på Mina sidor: lämna uppgifter i ärende se och ändra allas uppgifter i ärende Uppgiftslämnare Uppgiftslämnare är exempelvis rektor eller skoladministratör som ska lämna uppgifter om enskilda lärare. De har behörighet för ett specifikt bidrag och kan: lämna uppgifter i ärende endast se de uppgifter de själva har lämnat i ett ärende Viktigt att tänka på: Utse gärna minst en representant för varje bidrag, som utöver ombudet kan skicka in ett ärende och bjuda in fler användare till bidraget. 3

5 Lägg upp en behörighetsstruktur för varje bidrag Börja med att läsa igenom kapitlet Behörigheter i Mina sidor och lägg sedan upp en plan kring hur ni ska fördela arbetet med att söka statsbidrag via Mina sidor. Arbetsfördelningen ska passa just er delegationsordning och ni kan vara hur många eller hur få ni vill som arbetar med att söka eller rekvirera ett bidrag. Det är exempelvis helt i sin ordning att en enda person fyller i alla uppgifter i en ansökan eller rekvisition och skickar in den, så länge som personen i fråga har behörighet att teckna firma för er organisation. Om ni i stället har behov av att många personer hjälper till med att lämna uppgifter och en specifik person som endast ska skicka in uppgifterna, behöver ni sannolikt en mer hierarkisk uppbyggnad av behörigheter för Mina sidor. Ni bygger upp en unik behörighetsstruktur för varje bidrag. Detta innebär också att en person kan ha olika behörigheter i olika bidrag. Den kan t.ex. vara representant i bidraget för papperslösa barn, och uppgiftssamordnare i bidraget för karriärtjänster för lärare. Viktigt att tänka på: Planera er behörighetsstruktur för varje bidrag i god tid. 4

6 Vem får behörighet på Mina sidor? En person bjuds in av Skolverket att bli ombud Skolverket har bjudit in en person från varje huvudman att ansöka om att få den högsta behörigheten för Mina sidor, ombud. Den som blivit inbjuden att bli ombud registrerar sina personuppgifter och skickar en ansökan till Skolverket om att få användarkonto på Mina sidor. När Skolverket godkänt ansökan får personen sina inloggningsuppgifter per e-post och sin inloggningsdosa per brev och har nu behörigheten ombud. Ombudet är den enda rollen som automatiskt har tillgång till alla bidrag som organisationen kan söka. Ombudet kan nu bjuda in andra användare till Mina sidor. Om ni av någon anledning inte har något ombud i er organisationer, kan den som vill bli ombud skicka en förfrågan till Skolverket på adressen Skolverket godkänner bara den som har delegerad rätt att teckna avtal för organisationens räkning. Övriga användare bjuds in internt Tillvägagångssättet för att få en behörighet på Mina sidor är lika för de andra tre behörighetsnivåerna någon med högre behörighet kan bjuda in någon med lägre behörighet. Behörigheten för dessa tre roller knutna till ett specifikt bidrag. Den som blivit inbjuden till en behörighet i ett bidrag får ett e-postmeddelande med en länk till Mina sidor. Första gången någon bjuds in att få en om behörighet måste hen samtidigt ansöka om ett användarkonto i Mina sidor. Att ansöka om ett användarkonto innebär att man får tillgång till personliga och säkra inloggningsuppgifter till Mina sidor. Ansökan om användarkonto och behörighet i ett bidrag görs i samma process. När någon som inte redan har ett användarkonto bjuds in får hen alltså en uppmaning om att registrera sina personuppgifter och ansöka om ett konto. När den som är inbjuden har skickat sin ansökan, får den som bjudit in personen ett e-postmeddelande med en uppmaning om att godkänna ansökan. Notera att detta måste göras inom två veckor, annars måste hela proceduren med att bjuda in och att ansöka om konto och behörighet göras om. När ansökan är godkänd skickas inloggningsuppgifter per e-post till den som ansökt om konto och behörighet. Användare som redan har en behörighet Om någon som redan har ett användarkonto och behörighet i ett bidrag bjuds in att få en ny behörighet i ett nytt bidrag, behöver den inbjudna inte bli godkänd. Användaren får ett e- postmeddelande som bekräftar den nya behörigheten i det nya bidraget, och kan direkt logga in och hantera bidraget. Viktigt att tänka på: När någon skickat sin ansökan om att få ett användarkonto och/eller behörighet första gången, måste denna godkännas inom två veckor. 5

7 Bjud in användare till ett bidrag Du som har behörighet i ett bidrag i Mina sidor, kan bjuda in fler användare till bidraget med en lägre behörighet än vad du själv har. Tänk dock på att informera de kollegor du planerar att bjuda in till Mina sidor, så att de vet vad som är på gång: För att bjuda in användare, logga in på Mina sidor och klicka på Administrera användare högst upp på sidan. HÄR På sidan för att Administrera användare klickar du på Lägg till & ta bort behörigheter. Välj sedan i rullisten nedan, vilket bidrag du vill ge en användare behörighet till. Under varje behörighetstyp som är lägre än din egen, kan du bjuda in fler personer. HÄR 6

8 Exempel på hur du bjuder in en person som ska vara uppgiftslämnare i ett bidrag: 1. Under Uppgiftslämnare klickar du på +Lägg till. 2. Om personen inte har behörighet i något bidrag sedan tidigare: Välj fliken Ny användare och ange e-postadressen till den person du vill bjuda in och klicka på knappen Lägg till. Om personen sedan tidigare har behörighet i ett annat bidrag: Välj fliken Befintlig användare och markera personen i listan med namn. Klicka på knappen Lägg till. 3. Ett e-postmeddelande skickas nu till personen du bjudit in. Om det är en befintlig användare får personen en bekräftelse att den är godkänd som användare av det aktuella bidraget. Om det är en ny användare innehåller meddelandet instruktioner med en länk. Personen i fråga måste då registrera sina personuppgifter och skicka en ansökan om att få sitt konto godkänt av dig. 4. När den som blivit nyinbjuden har skickat sin ansökan får du e-post. Du måste nu inom två veckor godkänna personen du bjudit in. 5. När du godkänt ansökan får personen i fråga sina inloggningsuppgifter per e-post, och kan logga in på Mina sidor. Inbjudan av ny användare: Inbjudan av användare till ett bidrag kan också ske i samband med en pågående ansökan eller rekvisition. Men man måste tänka på att inbjudan kan ta lite tid. Det är därför att föredra att ge rätt användare behörighet redan innan ansökan eller rekvisitionen öppnar. 7

9 Godkänn användare När någon du bjudit in som ny användare har registrerat sina personuppgifter och ansökt om att få ett användarkonto och/eller en behörighet i ett bidrag, får du ett e-postmeddelande med en uppmaning att inom två veckor godkänna ansökan på Mina sidor. För att godkänna någon, logga in på Mina sidor och klicka på Administrera användare högst upp på sidan. HÄR Klicka på Godkänn & avslå användare. De personer i din organisation som ansökt om användarkonto och behörighet till Mina sidor listas under Ansökande användare. Markera en användare i listan och välj sedan att Godkänna eller Avslå med knapparna under listan. Även andra användare i organisationen kan via denna vy godkänna eller avslå de användare som du har bjudit in. H Ä R 8

10 Ansök om ett nytt användarkonto och behörighet För att logga in på Mina sidor krävs ett användarkonto med en inloggningsdosa eller en inloggningsmatris. För att få ett användarkonto behöver du en inbjudan om behörighet i ett bidrag från någon som redan är användare i din organisation. Inbjudan kommer per e-post med instruktioner och en länk till en sida där du gör din ansökan om att bli användare på Skolverkets Mina sidor. Länken leder till en sida som heter Ansök om behörighet i Mina sidor. Om du vill ansöka om ett nytt användarkonto, ska du börja med att ange att du inte redan har ett konto genom att klicka i alternativet Nej, jag vill ansöka om användarkonto och behörighet i Mina sidor.. HÄR Fyll sedan i dina person- och kontaktuppgifter. När du fyllt i ditt personnummer hämtas ditt namn automatiskt från Skatteverket. Välj själv ett lösenord för ditt konto och notera lösenordet - du kommer att använda detta lösenord när du så småningom loggar in på Mina sidor. Avsluta med att godkänna Skolverkets villkor för hantering av användarkonton och klicka sist på knappen Skicka in ansökan. 9

11 När du klickat på knappen Skicka in ansökan visas en bekräftelse på att din ansökan blivit registrerad och information om vilka peronser i din organisation som nu kan godkänna ditt användarkonto. Tänk på att din ansökan måste godkännas inom två veckor, annars måste hela proceduren med inbjudan och ansökan göras om. När den som bjudit in dig har godkänt ditt användarkonto får du ett e-postmeddelande med ett användarnamn och en länk till en utskriftsbar inloggningsmatris i PDF-format. Viktigt att tänka på: Lösenordet du själv anger för ditt konto är det som du kommer att använda vid inloggning på Mina sidor. 10

12 När ditt användarkonto blivit godkänt När ditt användarkonto har blivit godkänt får du ett e-postmeddelande med inloggningsuppgifter och en länk så att du kan skriva ut en inloggningsmatris. Länken i e- postmeddelandet tar dig till sidan Hämta din personliga inloggningsmatris. Länken kan bara användas en gång, sedan är den förbrukad. Om du skulle klicka på den utan att hämta matrisen, behöver du kontakta den som bjudit in dig för att få en ny inloggningsmatris. Det bästa är om du har möjlighet att skriva ut din matris och sedan förvara den på ett säkert ställe se matrisen som en värdehandling. Om du har tillgång till skrivare, bekräfta detta genom att klicka i bekräftelserutan och sedan på knappen Gå vidare. På sidan Hämta din personliga inloggningsmatris klickar du på knappen Hämta din inloggningsmatris. Du får nu en PDF med en matris och kan skriva ut den på papper. 11

13 Koppla ett befintligt användarkonto till Mina sidor Om du sedan tidigare har en inloggningsdosa eller en inloggningsmatris Skolverkets bedömningsportal så kan du använda den även för att logga in i Mina sidor. Du måste dock ändå komplettera dina användaruppgifter och ansöka om behörighet i Mina sidor. När du fått en inbjudan per e-post till Mina sidor, klickar du på länken i e-postmeddelandet och hamnar på sidan Ansök om behörighet i Mina sidor. Välj alternativet Ja, jag vill komplettera med uppgifter för att få behörighet i Mina sidor och klicka sedan på knappen Logga in. HÄR Innan du kan fortsätta behöver du komplettera dina befintliga användaruppgifter med personnummer och befattning, samt godkänna villkoren för Mina sidor. 12

14 När du klickat på Skicka in ansökan visas en bekräftelse på att din ansökan blivit registrerad och information om vilka i din organisation som nu kan godkänna ditt användarkonto. Viktigt att tänka på: Din ansökan måste godkännas inom två veckor, annars måste hela proceduren med inbjudan och ansökan göras om. När den som bjudit in dig har godkänt ditt användarkonto får du ett bekräftande e- postmeddelande. Nu kan du använda din inloggningsdosa eller inloggningsmatris, samt det användarnamn och lösenord du har sedan tidigare, för att logga in på Mina sidor. 13

15 Behörighet till ytterligare bidrag För de tre rollerna representant, uppgiftssamordnare och uppgiftslämnare är behörigheten kopplad till ett specifikt bidrag. Det innebär att även om du är till exempel representant i ett bidrag, måste du bli tillagd som användare med behörig till ett annat bidrag. Eftersom du redan har ett användarkonto och en behörighet i ett bidrag, behöver du inte ansöka om användarkonto igen. Dock krävs att någon med högre behörighet väljer att aktivt lägga till dig som användare med en behörighet i det aktuella bidraget.när detta är gjort får du ett e- postmeddelande som bekräftar din nya behörighet. 14

16 Vad du behöver för att logga in För att logga in på Mina sidor behöver du ditt användarnamn och ditt lösenord samt en inloggningsdosa (används främst av ombud) eller en inloggningsmatris. Du som fått ett nytt användarkonto via Mina sidor: Logga in med Mobilt BankID Du behöver: Mobilt BankID är en e-legitimation som du använder när du behöver styrka din identitet på internet. Du beställer ditt BankID hos din internetbank. Du behöver också installera BankID säkerhetsprogram/-app som behövs för att ditt BankID ska fungera. Ditt BankID är personligt, det är bara du som ska använda det. För att logga in ska du skriva i personnummer och öppna ditt Mobila BankID. Logga in med inloggningsdosa Du behöver: användarnamnet som du fick i ett e-postmeddelande när du blev godkänd som användare. lösenordet du själv valde när du registrerade ditt användarkonto inloggningsdosan du har fått från Skolverket per post. Logga in med inloggningsmatris Du behöver: användarnamnet som du fick i ett e-postmeddelande när du blev godkänd som användare. lösenordet du själv valde när du registrerade ditt användarkonto Inloggningsmatrisen du själv skrivit ut. En länk till matrisen i PDFformat finns i det e-post meddelande du fick när ditt användarkonto blev godkänt. Du som använder befintliga inloggningsuppgifter från bedömningsportalen: Logga in med inloggningsmatris Du behöver: Användarnamn Lösenord Inloggningsmatris Som rektor har du fått användarnamn, lösenord och matris från din huvudman. Om du är provadministratör har du fått dessa uppgifter från din rektor. Observera att du måste ansöka om konto i Mina sidor, även om du är tidigare användare av bedömningsportalen. När du blivit godkänd kan du sedan använda inloggningsuppgifter från bedömningsportalen. 15

17 Logga in på Mina sidor Du loggar in på Mina sidor genom att gå till webbadressen Välj först inloggningsmetod: Matris, Dosa eller BankID. Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på nästa. Om du tappat bort ditt lösenord eller användarnamn, klicka på länken Glömt lösenord? eller Glömt användarnamn nederst på någon av de respektive sidorna. Du får då ange ditt personnummer för att sedan få ett e-postmeddelande med möjlighet att skapa ett nytt lösenord eller användarnamn. 16

18 För dig som loggar in med inloggningsmatris: Ange tre koordinater från din inloggningsmatris. Om det exempelvis står A3 anger du den bokstav eller siffra som står i rutan där kolumn A möter rad 3. När alla matriskoordinater är ifyllda klickar du på knappen Logga in. För dig som loggar in med inloggningsdosa: Håll inne knappen på dosan tills att åtta siffror visas i dosans display. Skriv in siffrorna i fältet Engångskod och klicka på knappen Logga in. Engångskoden gäller endast för detta specifika inloggningstillfälle om du behöver en ny kod, gör om knapptryckningen på dosan. 17

19 Den första sidan behörigheterna ombud, representant och uppgiftssamordnare ser när ni loggat in på Mina sidor är en startsida som håller ett flertal funktioner. Här kan du bland annat administrera dina egna uppgifter (1), administrera andra användare (2), om du är behörig för flera organisationer ser du det här (3), du kan läsa mer om dina organisationer (4) och du kan ansöka eller rekvirera bidrag beroende på när du har loggat in (5)

20 Om du inte kan logga in på Mina sidor Om du tappat bort ditt lösenord eller användarnamn, kan du skapa ett nytt genom att klicka på länken Glömt lösenord? eller Glömt användarnamn? i vyn där du väljer inloggningsmetod. Då får du ange ditt personnummer och får sedan ett e-postmeddelande för att kunna välja ett nytt lösenord eller med ditt användarnamn. Om du tappat bort din inloggningsmatris Kontakta den som bjöd in dig som användare till Mina sidor för att få nya inloggningsuppgifter. Om du har behörigheten ombud och tappat bort din dosa Kontakta Skolverket. Skicka ett e-postmeddelande till adressen 19

21 Generera ny inloggningsmatris till annan användare Om någon har tappat bort sin inloggningsmatris kan du generera en ny matris om personen har en lägre behörighet än vad du har. När du loggat in på Mina sidor klickar du på Administrera användare. HÄR Klicka på Hantera användarkonton. Här listas alla användare i din organisation. Välj den person som behöver en ny matris och klicka på Skicka ny inloggningsmatris. HÄR 20

22 E-post: Telefon:

2015-09-09, version 1. Användarmanual för

2015-09-09, version 1. Användarmanual för 2015-09-09, version 1 Användarmanual för Innehåll Skolverkets Mina sidor en introduktion... 2 Behörigheter i Mina sidor... 3 Lägg upp en behörighetsstruktur för Mina sidor... 4 Vem får ett användarkonto

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2013-09-27 1 (7) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster Handling Datum 1 (13) Handbok för s e-tjänster EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 2 (13) Innehåll 1 Inledning 3 2 Att logga in 4 2.1 Logga in med mobilt BankID... 5 2.2 Logga in med BankID på fil...

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Collector sparkonto Inloggning

Collector sparkonto Inloggning Collector sparkonto Inloggning Innehållsförteckning Sparkonto Privat... 2 LOGGA IN... 2 LOGGA IN MED E-LEGITIMATION... 2 LOGGA IN MED MOBILT BANKID... 4 LOGGA IN MED ENGÅNGSKOD... 4 Registrera PIN... 6

Läs mer

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 1 (14) Handbok för s e-tjänster Handling Datum 2 (14) Innehåll 1 Inledning 3 2 Att logga in 4 2.1 Logga in med mobilt BankID... 5 2.2 Logga in med BankID på fil...

Läs mer

Användarmanual för rekvisition av karriärtjänster

Användarmanual för rekvisition av karriärtjänster Användarmanual för rekvisition av karriärtjänster Innehåll: Steg 1. Godkänn lagring... 2 Steg 2. Granska användare... 4 Steg 3. Ange kontaktpersoner... 5 Steg 4. Hantera ärende och Lägg till ny lärare

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen huvudman Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

Läs mer

Användarmanual för rekvisition av Lärarlönelyftet

Användarmanual för rekvisition av Lärarlönelyftet Användarmanual för rekvisition av Lärarlönelyftet Innehåll: Öppna rekvisition för Lärarlönelyftet... 1 Påbörja rekvisition... 2 Rekvisitionen består av fem steg i Mina sidor... 2 Steg 1. Godkänn lagring...

Läs mer

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Innehåll Äldreomsorgen Södertälje kommun i Mina vårdkontakter... 3 Skaffa användarkonto... 4 Skaffa konto med personnummer...

Läs mer

Användarmanual för rekvisition av karriärtjänster

Användarmanual för rekvisition av karriärtjänster Användarmanual för rekvisition av karriärtjänster Innehåll: Påbörja rekvisition för karriärtjänster... 1 Steg 1. Godkänn lagring... 2 Steg 2. Granska användare... 3 Steg 3. Ange kontaktpersoner... 4 Steg

Läs mer

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du.

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Välkommen till internetbanken företag Med internetbanken får du en bra överblick över företagets samlade affärer, ekonomisk information i realtid och funktioner

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Lathund Fritidshem 2014-10-03

Lathund Fritidshem 2014-10-03 Lathund Fritidshem 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du vill se... 4 Kolumner...

Läs mer

Kom-igång-guide Användare

Kom-igång-guide Användare Kom-igång-guide för Användare 1 Rev 1.0 Kom-igång-guide Användare Innehåll Introduktion 2 Skapa ett konto på Mina Sidor på Arbetet 3 Acceptera inbjudan till Microsoft Office 365 8 Acceptera inbjudan som

Läs mer

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Senast uppdaterad av hjälpcentralen: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Kapitel 1: Grunderna... 3 1.1 Skapa ett Ecat_Admin-konto (logga in första gången)...

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

Övriga utbildningar Användarhandbok

Övriga utbildningar Användarhandbok Övriga utbildningar Användarhandbok för rapportering i tjänsten Studietider och utbildningar Maj 2011 1 VAD ÄR STUDIETIDER OCH UTBILDNINGAR I MINA TJÄNSTER?... 2 2 LOGGA IN OCH BÖRJA RAPPORTERA I TJÄNSTEN

Läs mer

Innan den 17 februari går det ingen information till medborgare om avslag eller placering om eleven gjort ett skolval.

Innan den 17 februari går det ingen information till medborgare om avslag eller placering om eleven gjort ett skolval. 2015-02-05 1 Innehåll Info... 3 Skolval... 3 Inflytt/Byte... 3 Fritidsplaceringar... 3 Checklista - Arbetsgång... 3 Logga in... 4 Inloggning till systemet, Hypernet... 4 Ändra lösenord... 4 Utskrift sökande

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Starta internet och sök fram kommunens hemsida: www.oxelosund.se och E- tjänst. Logga in med ditt användarnamn och lösenord i liknande ruta:

Starta internet och sök fram kommunens hemsida: www.oxelosund.se och E- tjänst. Logga in med ditt användarnamn och lösenord i liknande ruta: Innehållsförteckning Inledning 2 Vem är medborgare? 2 Hur får jag mitt konto? 2 Hur loggar jag in? 2 Jag vill byta mitt lösenord 3 Jag har glömt mina inloggningsuppgifter 3 Jag vill logga ut 4 Översikt

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst.

Läs mer

Självregistrering och behörighetstilldelning inför inrapportering

Självregistrering och behörighetstilldelning inför inrapportering LATHUND Självregistrering och behörighetstilldelning inför inrapportering FINANSINSPEKTIONEN 21 juni 2017 INNEHÅLL Inrapportering 3 Hur du registrerar dig 4 Registrering med BankID eller Mobilt BankID

Läs mer

E-tjänster. Ansök om behörighet 2 (8)

E-tjänster. Ansök om behörighet 2 (8) 1 (8) Manual E-tjänster STEM138 ver.w-3.1, 2007-02-14 Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00 Telefax 016-544 20 99 registrator@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se

Läs mer

Instruktion för registrering

Instruktion för registrering Instruktion för registrering Introduktion Den här instruktionen visar steg för steg hur registrering går till. Här hittar du också vanliga problem som kan uppstå, de visas i en blå ruta. Vi använder ett

Läs mer

Ansök om Autogiro hos din golfklubb

Ansök om Autogiro hos din golfklubb Ansök om Autogiro hos din golfklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Skapa en användare... 3 Fyll i en ansökan... 5 Skriv ut, signera och lämna in din blankett till din golfklubb... 6 Vid

Läs mer

Manual för hantering av abonnemang från Natur & Kultur

Manual för hantering av abonnemang från Natur & Kultur Manual för hantering av abonnemang från Natur & Kultur Uppdaterat 2016-06-03 1 Manual för hantering av abonnemang från Natur & Kultur... 1 Inledning... 3 Registrera dig... 3 Logga in... 5 Federerad inloggning...

Läs mer

Guide till Min ansökan

Guide till Min ansökan Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR På startsidan kan du välja språk (svenska eller finska). För att kunna fylla i ansökan behöver du skapa ett användarkonto (se instruktion på bild 3). Ska du som skapar

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

Manual - Inloggning. Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo)

Manual - Inloggning. Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Manual - Inloggning Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

Webbapplikation för extern uppdatering

Webbapplikation för extern uppdatering SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS ADRESS- OCH MEDLEMSREGISTER Webbapplikation för extern uppdatering ANVÄNDARMANUAL Ansvarig för innehåll Karl Johansson, Avdelningen för administration Tel.: 08-452 74 92

Läs mer

Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag

Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag Kulturdatabasen.se - projektbidrag är en webbapplikation som ska användas för att skicka och redovisa ansökan om arrangörs- och utvecklingsbidrag samt ansökan

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter (14) 2 Innehåll Inledning...4 Vem är medborgare?...4 Hur får jag mitt konto?...4 Hur loggar jag in?...4 Jag är inte bara mamma...4

Läs mer

Manual Svevacadministratör

Manual Svevacadministratör SVEVAC Manual Svevacadministratör Ändringsförteckning Version Datum Ändring Ändrat av 1,0 111121 Första utgåvan Anna Skogsberg 1,1 120116 Lagt till ändra lösenord Anna Skogsberg Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Hitta rätt i E-tjänst förskola & skola! Webbplatsadress: barnomsorg.kavlinge.se

Hitta rätt i E-tjänst förskola & skola! Webbplatsadress: barnomsorg.kavlinge.se E-tjänst förskola & skola 1 Hitta rätt i E-tjänst förskola & skola! Webbplatsadress: barnomsorg.kavlinge.se Här har vi samlat information om hur man går tillväga för att ändra och lägga in ny information

Läs mer

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Innehåll Inledning... 1 Kom igång... 1 Logga in... 1 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter... 3 Registrera låntagare...

Läs mer

Kort instruktion - Leverantörsportal

Kort instruktion - Leverantörsportal Kort instruktion - Leverantörsportal Inloggning och förkvalificering Inbjudan till Leverantör I mailet finns dina inloggningsuppgifter, länk till manual osv. 1. Klicka på [Logga in] för att komma till

Läs mer

Instruktion för att hämta personligt certifikat med Internet Explorer m.fl.

Instruktion för att hämta personligt certifikat med Internet Explorer m.fl. Instruktion för att hämta personligt certifikat med Internet Explorer m.fl. För att kunna logga in till Skandias internettjänst behöver du ett personligt certifikat. Så här gör du för att hämta ett certifikat

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Instruktion till Sökande/Ombud

Instruktion till Sökande/Ombud Version 1. 2016-04-20 Instruktion till Sökande/Ombud Trafikskadenämnden, Box 24048, 104 50 Stockholm www.trafikskadenamnden.se Innehåll Beskrivning av ärendets gång... 3 Ansökningsformuläret... 4 Mejl

Läs mer

Självregistrering och behörighetstilldelning

Självregistrering och behörighetstilldelning LATHUND Självregistrering och behörighetstilldelning FINANSINSPEKTIONEN 24 oktober 2016 INNEHÅLL Insynsrapportering 3 Hur du registrerar dig 4 Registrering med bank-id eller mobilt bank-id 4 Registering

Läs mer

Välkommen till PictureMyLife!

Välkommen till PictureMyLife! Kommunicera enkelt med bilder Välkommen till PictureMyLife! digitala verktyg för barn och unga med behov av särskilt stöd Roligt att du vill bli prenumerant på PictureMyLife! Du kan nu använda våra bildbaserade

Läs mer

Kom igång med e-cm. Så gör du.

Kom igång med e-cm. Så gör du. Kom igång med e-cm. Så gör du. Välkommen till e-cm! Med e-cm får du en bra överblick över företagets samlade affärer, ekonomisk information i realtid och funktioner som underlättar både det dagliga arbetet

Läs mer

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1 Användarmanual Resultatrapportering Kurs1 Skapa ett konto... 2 Lärarenkät... 3 Rapportera elevresultat... 4 Ladda ned dina resultat... 6 Ändra, ta bort eller komplettera ett resultat... 7 Glömt lösenordet...

Läs mer

Hitta rätt i Etjänsten Dexter för förskola Webbplatsadress: http://dexter.varnamo.se

Hitta rätt i Etjänsten Dexter för förskola Webbplatsadress: http://dexter.varnamo.se Värnamo kommun Barn-och Utbildningsförvaltningen Hitta rätt i Etjänsten Dexter för förskola Webbplatsadress: http://dexter.varnamo.se Här har vi samlat information om hur man går tillväga för att ändra

Läs mer

Rev Handledning till MTM:s användarregister

Rev Handledning till MTM:s användarregister Handledning till MTM:s användarregister Innehållsförteckning Inledning... 1 Ditt registrerarkonto... 1 Vem får du registrera?... 1 Filmer... 1 Logga in... 2 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter...

Läs mer

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09 SKÖTSELSKOLAN Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 203-03-09 Innehållsförteckning. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress 3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer

Lathund Skola

Lathund Skola Lathund Skola 2015-06-15 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Ändra lösenord... 4 Vyer anpassa det du vill se...

Läs mer

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 2. Målgrupp... 4 3. Åtkomst till Mina sidor... 4 4. Logga in... 5 5. Glömt lösenord... 5 6. Ändra

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 1 (19) Projektledare Godkänd av (beställare/projektägare) ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 2 (19) Innehåll 1. Applikation

Läs mer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Ver 3.0 Sida 1 av 19 1. Komma igång med din stipendieansökan 3 1.1 Läs texten Tänka på 3 1.2 Logga in eller Skapa nytt användarkonto

Läs mer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Sida 1 av 12 1. Komma igång med din stipendieansökan 3 1.1 Läs texten Tänka på 3 1.2 Logga in eller Skapa nytt användarkonto 4 1.3

Läs mer

Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun

Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun Välkommen att använda tjänsten barnomsorg på nätet i Höörs kommun! Från och

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Logga in

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Logga in Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Logga in 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Manual - Inloggning. Svevac

Manual - Inloggning. Svevac Manual - Inloggning Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontaktuppgifter till Ineras kundservice:

Läs mer

Instruktioner för uppdatering av skolenhetsregistret inför terminsstart 2015

Instruktioner för uppdatering av skolenhetsregistret inför terminsstart 2015 1(9) November 2015 Instruktioner för uppdatering av skolenhetsregistret inför terminsstart 2015 Uppgifterna ska uppdateras så att de visar hur skolorganisationen ser ut vid terminsstart läsåret 2015/2016.

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Alfa e-recept: Ny anva ndare

Alfa e-recept: Ny anva ndare Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny användare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Innehållsförteckning Inledning... 2 Kom igång... 2 Logga in... 2 Startsidan... 3 Mitt bibliotek... 3 Mina uppgifter... 4 Registrera

Läs mer

LATHUND Transaktionsregistrering i insynsregistret. HANDELSTILLSYN 30 juni 2016

LATHUND Transaktionsregistrering i insynsregistret. HANDELSTILLSYN 30 juni 2016 LATHUND Transaktionsregistrering i insynsregistret HANDELSTILLSYN 30 juni 2016 INNEHÅLL Rapportering av transaktioner utförda av personer i ledande ställning 3 Inloggning 3 Inloggning e-legitimation svensk

Läs mer

Hitta rätt i E-tjänsten för förskola & skola! Webbplatsadress: dexter.karlsborg.se

Hitta rätt i E-tjänsten för förskola & skola! Webbplatsadress: dexter.karlsborg.se 1 Karlsborgs kommun Barn- och Utbildningsförvaltningen Hitta rätt i E-tjänsten för förskola & skola! Webbplatsadress: dexter.karlsborg.se Här har vi samlat information om hur man går tillväga för att ändra

Läs mer

Användarhandledning. edwise Administrera ansökningar om vårdnadshavarkonton

Användarhandledning. edwise Administrera ansökningar om vårdnadshavarkonton Användarhandledning edwise Administrera ansökningar om vårdnadshavarkonton 2012-09-03 Sida 2/14 Innehållsförteckning 1 Användarhandledningens syfte... 3 2 Menyn Bekräfta vårdnadshavarkonto... 3 3 Anpassa

Läs mer

Välkommen som testpilot av plattformen PictureMyLife!

Välkommen som testpilot av plattformen PictureMyLife! Kommunicera enkelt med bilder TESTPILOT Välkommen som testpilot av plattformen PictureMyLife! digitala verktyg för barn och unga med behov av särskilt stöd. Kul att du vill vara med och testa den första

Läs mer

Manual Interbook Bygdegårdar

Manual Interbook Bygdegårdar Manual Interbook Bygdegårdar Bidrag och föreningsuppgifter Datum: 2013 01 23 Version 1.0 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Välkommen in. Här är det öppet jämt.

Välkommen in. Här är det öppet jämt. Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. Du kan även besöka oss på swedbank.se/digitalt. Där hittar du fler digitala tjänster och mer info om internetbanken. Observera att vissa

Läs mer

Handbok för Dexter barnomsorg på webben KINDA KOMMUN

Handbok för Dexter barnomsorg på webben KINDA KOMMUN Handbok för Dexter barnomsorg på webben KINDA KOMMUN Håll Ctrl-tangenten nere och peka på det du söker så kommer du till den sidan informationen finns på. Innehållsförteckning Nu hanterar du/ni all barnomsorg

Läs mer

Eskilstuna kommuns e-tjänst för grundskola

Eskilstuna kommuns e-tjänst för grundskola Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-04 1 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Barnomsorgsenheten Jessica Palm Mauritz, 016-7105463 Eskilstuna kommuns e-tjänst för grundskola Från den 17 oktober kommer

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Innehåll Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil...

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR DIGITAL ANSÖKAN AV UTVECKLINGSBIDRAG OCH BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURSAMARBETE

INSTRUKTIONER FÖR DIGITAL ANSÖKAN AV UTVECKLINGSBIDRAG OCH BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURSAMARBETE INSTRUKTIONER FÖR DIGITAL ANSÖKAN AV UTVECKLINGSBIDRAG OCH BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURSAMARBETE Det finns två sätt att gå till ansökningsformulärsidan: 1. http://kulturdatabasen.se/projektbidrag

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

Observera att du måste ha internetuppkoppling första gången du loggar in med HogiaID.

Observera att du måste ha internetuppkoppling första gången du loggar in med HogiaID. Fr om version 2016.3 använder vi HogiaID en ny inloggning för dig som använder Hogia Ekonomi. Du som använder Hogia einvoice, Hogia Approval Compact Edition eller Hogia Approval Manager har sedan tidigare

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Hogrefe TestSystem Web Edition. Manual HTS

Hogrefe TestSystem Web Edition. Manual HTS Hogrefe TestSystem Web Edition Manual HTS 1 Inloggning för testledare Gå till www.hts-admin.net med valfri webbläsare. För att logga in som testledare anger du ditt löpnummer och lösenord i de två rutorna.

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Så här gör du SAM-ansökan

Så här gör du SAM-ansökan Den här informationen hittar du också i broschyren Nyheter och översikt 2014 på sidorna 17 25 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets

Läs mer

1: Inloggning. 1:1: Användarnamn och lösenord. 1:2: Bank-ID. 1.3 Siths

1: Inloggning. 1:1: Användarnamn och lösenord. 1:2: Bank-ID. 1.3 Siths Steg för steg-guide Visiba Care Office Detta är verktyget för vårdgivaren en läkare, psykolog, sjuksköterska, sjukgymnast, terapeut eller liknande. Från verktyget finns möjlighet att bjuda in till ebesök

Läs mer

Portföljfunktion i Studentportalen

Portföljfunktion i Studentportalen Guide Portföljfunktion i Studentportalen I en portfölj kan filer från inlämningsuppgifter på flera kurstillfällen samlas. I funktionen ingår också möjligheten att ha en självvärdering kopplad till de separata

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Instruktion för Behörighetsbeställningen

Instruktion för Behörighetsbeställningen VGR IT Instruktion för Behörighetsbeställningen Innehåll Adress och inloggning till Behörighetsbeställningen... 2 Säker identifiering Välj certifikat... 2 Säker identifiering Ange Säkerhetskod... 3 Sök

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KULTA2 -SYSTEMET

BRUKSANVISNING FÖR KULTA2 -SYSTEMET BRUKSANVISNING FÖR KULTA2 -SYSTEMET 1. Använda Kulta2 -systemet för första gången s. 1-3 2. Inloggning i systemet med existerande användarnamn och lösenord s. 4-5 3. Följa och redigera ansökan s. 6 4.

Läs mer

Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning

Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning 1 MANUAL - AKTIVITETSRAPPORT Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning Observera! Från och med 19 mars så delar vi inte längre ut utökad behörighet. Nu krävs det att du istället skaffar

Läs mer

CitiManager: Övergångssnabbguide för kortinnehavare

CitiManager: Övergångssnabbguide för kortinnehavare I den här snabbguiden hittar du information om: 1. Hur du registrerar dig på CitiManager. a) Kortinnehavare med online-kontoutdrag. b) Kortinnehavare med kontoutdrag på papper. 2. Viktiga tips. 3. Hur

Läs mer

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Du är nu på väg att ansöka om utbetalning av beviljat investeringsbidrag via webbansökan

Läs mer

2013-04-18. Instruktion för användare av www.skolbiblioteksservice.se

2013-04-18. Instruktion för användare av www.skolbiblioteksservice.se Instruktion för användare av www.skolbiblioteksservice.se Innehåll Inledning... 1 Steg 1 Registrering och inloggning... 1 Registrering för personer med användarkonto hos Umeå kommun... 1 Inloggning för

Läs mer

Lathund Skolverkets bedömningsportal

Lathund Skolverkets bedömningsportal Lathund Skolverkets bedömningsportal 1 (10) Innehåll 1. Så använder du Skolverkets bedömningsportal... 2 2. Så här öppnar du enskilda uppgifter eller prov & material med flera uppgifter... 6 3.Logga ut...

Läs mer

Bedömningsportalen. Innehåll LATHUND FÖR DIG SOM ÄR LÄRARE

Bedömningsportalen. Innehåll LATHUND FÖR DIG SOM ÄR LÄRARE LATHUND FÖR DIG SOM ÄR LÄRARE Bedömningsportalen Innehåll 1. Så använder du Skolverkets bedömningsportal 2 2. Så här öppnar du enskilda uppgifter eller prov & material med flera uppgifter 4 3. Logga ut

Läs mer

INLOGGNING FASTIGHETSPORTALEN UTAN SMART PHONE (EXTERNA ANVÄNDARE)

INLOGGNING FASTIGHETSPORTALEN UTAN SMART PHONE (EXTERNA ANVÄNDARE) INSTRUKTION 2016-02-03 00.01 D 2015-1(5) INLOGGNING FASTIGHETSPORTALEN UTAN SMART PHONE (EXTERNA ANVÄNDARE) 1 INFORMATION Vid inloggning i Fastighetsportalen behövs förutom användarnamn och lösenord även

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

Manual för GRABO. Webbokning av begravningsceremoni och gravsättning hos Stockholms kyrkogårdsförvaltning KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Manual för GRABO. Webbokning av begravningsceremoni och gravsättning hos Stockholms kyrkogårdsförvaltning KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN Manual för GRABO Webbokning av begravningsceremoni och gravsättning hos Stockholms kyrkogårdsförvaltning 2013-01-31 Version 3.1.2 1 (14) Innehåll: Bakgrund och behörighet till Grabo

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehåll Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 Startsida... 5 Kurser... 6 Kursens ingångssida... 7 Diskussionsforum... 8 Lämna in uppgift... 9 Meddelanden...

Läs mer

Lathund Skola - Klassuppflyttning

Lathund Skola - Klassuppflyttning Lathund Skola - Klassuppflyttning 2015-06-08 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Ändra lösenord... 4 Vyer anpassa

Läs mer

CRAMO BUSINESS SUPPORT

CRAMO BUSINESS SUPPORT CRAMO BUSINESS SUPPORT ANVÄNDAR- HANDBOK FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET. WWW.CRAMO.SE Innehåll Sid Funktion 3 Inloggningsuppgifter 4 Kom igång 5 Pågående order 6 Skapa favoriter 7-9 Web-depå 10 Företagsprofil,

Läs mer