En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En kom i gång manual till SPF:s hemsidor"

Transkript

1 En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter [ Möten, Aktiviteter, Resr, etc] Bestämma strukturen Öva på att bygga en struktur Skapa nya sidr Flytta sidr Skapa undersidr Dölj sidr Flikvarianterna innehållet i [Layut, Redigera, Versiner, Egenskaper] Sidhantering Kmplettera Startsidan Ladda upp bilder ch dkument Skapa/fylla i en sida (från menyn) med text (ch bild) Spara, publicera, ta brt Händelser ch Nyheter Söka ch kntrllera dessa sidr Skapa en aktivitet Skapa en nyhet Spara, publicera, avpublicera Länkning Ett exempel på hur man länkar. En mer mfattande manual finns att hämta sm PDF dkument på Webbtl under? Hjälp SPF Jönköpingsdistriktet Sammanställd av Allan Olssn

2 Behörighetssystem För att du ska kunna börja använda webbverktyget så finns ett behörighetssystem sm är till för att endast persner sm har tillhörighet till SPF ska kunna använda systemet ch webbverktyget. Inlggning Inlggning till SPF s Medlemssystem ch mdulen för webbverktyget Webbtl kan ske på två sätt: 1. En sida med länkar sm rör medlemssystemet ch webbverktyget: här väljer man Till Medlemsregistret 2. https://medlem.freningssupprt.se/spf/pen24/admin/system/default.asp Ger direkt åtkmst för inlggning Användarnamn ch lösenrd För att arbeta vidare så behöver du Användarnamn ch lösenrd. Här nedan kan du skriva in din förenings användarnamn ch lösenrd Användarnamn: Lösenrd: SPF Jönköpingsdistriktet Sammanställd av Allan Olssn

3 Lgga in I fönstret för Lgga in ska du ange Din förenings användarnamn ch lösenrd. Gör så här: 1. Peka ch klicka i rutan nedanför Ange ditt användarnamn ch skriv in ditt användarnamn Exempel: lf0777web 2. Tryck på Tabb-tangenten på tangentbrdet eller peka ch klicka i rutan nedanför Ange ditt lösenrd ch skriv in ditt lösenrd Exempel: enkla 3. Bekräfta dina inlggningsuppgifter genm att trycka på Enter-tangenten på tangentbrdet Nu visas fönstret för Webbverktyget Webbtl Hitta rätt förening Gör följande i tur ch rdning 1. tryck på +tecknet vid Distrikt 2. tryck på +tecknet vid Jönköpingsdistriktet 3. tryck på +tecknet vid Föreningar 4. tryck på er förenings namn (t.ex. Jönköping Centrum) SPF Jönköpingsdistriktet Sammanställd av Allan Olssn

4 Säkerhetsinfrmatin Denna Säkerhetsinfrmatinsruta nedan kan visas ch det är en säkerhetsfunktin i Internet Explrer sm frågar dig m det är en betrdd hemsida. Alternativ Ja: för att kunna visa bjekt sm bilder ch länkar på hemsidan eller Nej m du inte vill att Internet Explrer ska visa bilder ch länkar. Alternativet Nej: innebär att det blir svårt att arbeta med verktyget då du endast är helt hänvisad till enbart text. OBS! Med nya Explrer 8 skall man svara tvärtm Här ska man svara nej! Peka ch Klicka på rätt knapp, för att se alla infrmatin. Denna bild visar hur webbverktyget ser ut, i det här fallet Jönköping Centrum sm är markerat i den vänstra navigatinsdelen. SPF Jönköpingsdistriktet Sammanställd av Allan Olssn

5 Föreningens hemsida ansiktet utåt. Föreningens hemsida är en del av föreningens ansikte utåt på internet ch kanske den första kntakten man får sm besökare ch sm en ptentiell blivande medlem i SPF. Syftet är att besökaren ska bli medlem i just er förening. Men ckså att sprida infrmatin m er förening, såväl till medlemmar sm till övriga intresserade. Föreningen ges en möjlighet att berätta för mvärlden vad ch vilken verksamhet man bedriver i den enskilda föreningen. Det är mycket viktigt att denna sida ser bra ut, men kanske viktigast är vad just er förening gör. Det kan vara aktiviteter, händelser, nyheter, styrelse ch kanske en beskrivning på varför man ska bli medlem ch det sm gör det intressant för nya medlemmar att just välja er förening. De flesta föreningar har kanske sin speciella sak ch vad är er speciella sak? Hemsidan ska ha vissa kvaliteter. Den måste ha ett tilltalande utseende på en bildskärm, det ska vara lätt att navigera sig fram till de delar man söker efter. Infrmatinen på hela hemsidan måste vara uppdaterad ch krrekt, adressen ch annat ska göra att betraktaren lätt hittar dit. Det ska vara lätt att känna igen sig, ch hemsidan måste både vara ch kännas levande. En hemsida sm det aldrig händer någt med får så småningm inga besökare. En aktiv hemsida får besökare så enkelt är det. Enkelhet ch lätt att hitta på hemsidan Det bör vara enkelt att hitta infrmatin på en hemsida ch det bör vara enkelt att navigera på hemsidan. Man bör inte ha så många under sidr ch nivåer att brra sig ner till. Ibland kanske det är undvikligt, men med en del funderingar så kan det kanske minskas. Följande standard sidr finns redan upplagda i systemet: Startsida välkmmen till.. (denna bör kmpletteras med en bild) Om föreningen kmpletteras med föreningstext Styrelsen infrmatin m vilka sm sitter i styrelsen, autmatisk uppgifter från medlemsreg. Kntakt hur kmmer man i kntakt med föreningen, autmatisk uppgifter från medlemsreg Bli medlem ansökningsblankett, sänds till persn hämtat från medlemsreg Dessutm: Nyheter från Distriktet Nyheter från Förbundet Nyheter från Veteranen Därutöver är det fritt att skapa tilläggs/valfria sidr med infrmatin, t.ex.: Möten månadsmöten ch andra Aktiviteter - sm gäller för föreningen?????????????????????? Nyheter - från föreningen Händelser - aktivitetshanterare Ställ följande frågr till er själva! 1. Vad är ert syfte med er hemsida? 2. Vad vill ni förmedla till er mvärld? 3. Vad vill ni att era besökare till er hemsida ska mötas av? Skapa egna sidr ch undersidr på hemsidan Ni kan själva lägga till sidr ch undersidr i ert eget föreningsträd sm ni själva vill. Inget är varken rätt eller fel. Ni avgör själva hur ni vill att er sida ska vara rganiserad ch kategriserad. Ett tips är att inte skapa en allt för strt antal huvudmenyer. Försök hellre att hitta få generella huvudmenyer ch arbetar med undermenyer ch undersidr istället. Lång huvudmeny Exemplet nedan illustrerar att listan dels är för lång ch lagt i en enda nivå, på huvudmenyn, ch är heller inte grupperat. SPF Jönköpingsdistriktet Sammanställd av Allan Olssn

6 Huvudmeny: Om föreningen Styrelse Kntakt Bli medlem Möten Aktiviteter Prgram Bilder från hälsmässan Bilder från Styrelsemötet Senaste nytt Resa till riksgränsen Buss resa till Långt brt i stan Prtkll för senaste styrelsemötet Funktinärer Pstiljner ch brevduvr Krt huvudmeny Exemplet nedan illustrerar att listan ch huvudmenyn är nedkrtad ch undermenyer är skapade till huvudmenyn i ytterligare två nivåer. Tanken är i exemplet att även gruppera infrmatinen ch sidrna. Huvudmenyn Aktiviteter/Prgram har en undersida sm heter Studiecirklar, Friskvård ch Resr. I undermenyn Resr skapar man de sidr sm innehåller resrna, Riksgränsen ch Långt brt i stan. Huvudmeny: Undersida Undersida Nivå 1 Nivå 2 Om föreningen Styrelse Prtkll Styrelsemöte (kan även vara lösenrdsskyddad) Funktinärer Pstiljner ch brevduvr Kntakt Bli medlem Möten Månadsmöten Referat/bilder Andra möten Aktiviteter (Prgram) Studiecirklar Friskvård Bilder från hälsmässan Resr Resa till Riksgränsen Buss resa till Långt brt i stan Senaste nytt (utgår det finns en funktin för nyheter) Kategrisera menyerna ch skapa undersidrna till en generell huvudmeny. Det blir förhppningsvis lättare att hitta i hemsidan. Det finns inget sm är rätt eller fel. Det finns däremt bättre eller sämre. Gå gärna in ch titta på hur andra SPF-föreningar lagt upp sina hemsidr. Navigatinsdelen Navigeringsträdet är uppbyggt på samma sätt sm Utfrskaren i Windws. Ett plustecken framför iknen visar att det finns underliggande sidr. Klicka på plustecknet för att fälla ut ch på minus för att fälla ihp. Minus- ch plustecken SPF Jönköpingsdistriktet Sammanställd av Allan Olssn

7 Viktigt! För att kunna arbeta med en sida sm finns i hemsidesträdet eller för att skapa är ny, måste du använda navigeringen för att välja vilken sida du vill arbeta med genm att peka ch klicka på den sidan. Se nedan. Den här OBS! Du ska inte använda arbetsytans ch hemsidans Meny för att välja sidan sm du vill arbeta med! OBS! För att du ska kunna skapa en ny sida ch eller flytta en sida så måste den sida sm du vill utgå ifrån vara markerad i trädstrukturen i navigatinsdelen. Skapa ny sida Flytta sida uppåt Flytta sida nedåt Skapa nya sidr Knappen för Skapa ny sida gör det möjligt för dig att lägga in nya sidr ch fylla med infrmatin. Med hjälp av att du utgår från er förenings startsida kan du skapa menyer ch undermenyer ch därigenm även sidr ch undersidr. SPF Jönköpingsdistriktet Sammanställd av Allan Olssn

8 Lägg till fler sidr, tryck på Skapa ny sida. Glöm inte, för att du ska kunna skapa en ny sida, så måste den sida sm du vill utgå ifrån vara markerad i trädstrukturen i navigatinsdelen Markera den plats i trädstrukturen du vill utgår ifrån. Klicka på upp. Välj 1. Ny vanlig sida genm att klicka på arket. Skapa ny sida ch följande bild kmmer Gör två nya sidr Flytta sida uppåt ch nedåt Ibland kan behvet finnas av att man kan behöva flytta en sida längre ner eller upp i strukturen ch på hemsidan. Det görs med hjälp av dessa pilar: Flytta sida uppåt ch Flytta sida nedåt Markera den sida sm du vill flytta på genm att peka ch klicka på knappen för respektive vilket håll du vill flytta sidan åt. Skapa en undersida Markera en av de nya sidrna sm frtfarande heter Namnlös -- i trädstrukturen i navigatinsdelen sm vi ska göra en undersida till ch tryck därefter på Skapa ny sida. Kntrllera att den nya sidan hamnar sm en undersida. Gör ytterligare en undersida till någn av de andra sidrna. Dölj i navigering Ibland kan det finnas behv av att en sida, t.ex. en undersida inte syns i Menyn på webbplatsen men sm genm länkning kan visas. Genm att kryssa i Dölj i navigering syns sidan endast i navigeringsträdet i Webbtl ch kmmer inte att synas i menyn på webbplatsen. Jämför nedan; Referat ch Bilder 2010 syn inte i menyn men väl i trädet. SPF Jönköpingsdistriktet Sammanställd av Allan Olssn

9 Arbetsytan Arbetsytan visar utseendet på hemsidan ch det är i den här delen sm man hanterar hemsidan ch dess innehåll. Arbetsytan Består av fem stycken flikar: På bilden van är fliken Redigera markerad ch aktiv Layut fliken Detta är förhandsgranskningsläget där du ser hur din sida kmmer att visas i webbläsaren när den är publicerad. Redigera fliken Här är verktyget editrn med vars hjälp man kan skriva in text, lägga in bilder ch länkar på hemsidan. Det här är den fliken sm används mest, här utför man merparten utav allt arbete för hemsidan. Versiner fliken I fliken versiner kan du skapa en kpia av din sida sm du kan frtsätta att vidareutveckla. Du kan då själv välja vilken versin sm ska vara publicerad på er hemsida. Säkerhet Endast Administratören har tillgång till ch kan ändra inställningarna under denna flik. Egenskaper Här finns teknisk fakta m respektive sida, t.ex. vilken adress den har. Här kan även sidan lösenrdsskyddas samt göra vissa andra ändringar. SPF Jönköpingsdistriktet Sammanställd av Allan Olssn

10 Redigera sida Vi börjar med att kmplettera startsidan = Sidan med föreningens namn Klicka på denna sida i navigeringsträdet ch sedan på Redigera -fliken vanför arbetsytan. I rutan Dkumentnamn anger du namnet på sidan m detta inte redan finns inskrivit. Detta namn kmmer att synas i menyn på webbplatsen, samt i navigeringsträdet. Inget kryss i Dölj i navigering för då kmmer inte sidan att synas i menyn på webbplatsen. I den övre rutan kan man skriva in text. All text i denna ruta kmmer att visas över ev. bild sm läggs in i den nedre delen. Lämpligt kan vara att ange datum för när hemsidan är uppdaterad. SPF Jönköpingsdistriktet Sammanställd av Allan Olssn

11 Vi ska nu infga en bild till startsidan. Med denna knapp/ikn OBS! Bilder ch dkument sm skall laddas upp kan inte ha åäö, specialtecken eller mellanslag i namnet. Bild till startsidan får inte vara för str ch bör ej överstiga 300 px. Max är 400 px bred. Klicka på iknen för att ladda upp en bild till hemsidans bildarkiv. Ett nytt fönster öppnas. Den övre vänstra delen av fönstret visar redan uppladdade bilder. Klicka på knappen Ladda upp ch ännu ett fönster öppnas sm visar varifrån bilden skall hämtas från din datr. Leta fram rätt bild ch klicka Öppna Ett meddelande m att bilden har laddats upp visas. Bild till startsidan får inte vara för str ch bör ej överstiga 300 px Max är 400 px bred. Skulle bilden sm laddats upp vara för str kan man minska strleken i fälten Bredd: ch Höjd: Om man glömt strleksjustera bilden i förväg ch ändå lägger i bilden kan man ändra strleken i efterhand. Klicka på bilden ch den markeras med små fyrkanter i hörnen. Håll nere vänster musknapp i ett av hörnen ch justera bildens strlek. Dubbelklicka på bilden ch vanstående ruta kmmer fram ch nya värden kan skrivas in. SPF Jönköpingsdistriktet Sammanställd av Allan Olssn

12 Infga bilden från hemsidans bildarkiv. Nu ska den uppladdade bilden infgas på startsidan. Ställ markören på den nedre rutan. Klicka på iknen för hemsidans bildarkiv De bilder sm finns uppladdade visas. Klicka på önskad bild för att infga den på den plats du valt Skulle bilden sm laddats upp vara för str måste man minska strleken (Se van) Klicka på knappen Spara sidan. Kntrllera resultatet; tryck på fliken Layut ett förhandsgranskningsläge där du ser hur din sida kmmer att visas i webbläsaren när den är publicerad. Är du nöjd tryck på knappen Spara & publicera sidan. På samma sätt sm van beskrivits infgas bilder på alla andra sidr. När det gäller Wrd- ch PDFdkument används den här iknen men för övrigt på liknande sätt. Lägga in text redigera en sida. Vi ska nu lägga in text på en av de nya sidr sm vi skapade i början. Klicka på den nya sidan (Namnlös) i det vänstra navigeringsträdet. Klicka därefter på fliken Redigera vanför arbetsytan. I rutan Dkumentnamn anger du namnet på sidan. I vårt övningsexempel Möten Placera markören i fältet under iknmenyn. Här Nu kan du skriva in text på sidan, redigera med hjälp av iknalternativen. Vad de står för se nedan. För vårt övningsexempel skriv datum, rubrik ch mötesprgram för två till tre möten. Använd fetstil för datum, någn av stilmallarna för rubrik, t.ex. sidrubrik, ch brödtext till prgram. SPARA Förhandsgranska genm att välja Layut-fliken SPF Jönköpingsdistriktet Sammanställd av Allan Olssn

13 Översta knappraden 1 till 12 Understa raden Stilmallar 13 Textfrmatering 2 Klipp ut 14 Textjustering 3 Kpiera 15 Radera frmatering 4 Klistra in 16 Lista 5 ch 6 Ångra /Gör m 17 Indrag 7 Infga radbrytning 18 Infga linje 8 Infga stycke Infga länk/radera länk 9 Infga redan uppladdad bild 22 Infga ankare 10 Ladda upp bild 23 Visa linjer 11 Nedladdningsbara filer 24 Markera allt/avmarkera allt 12 Hjälp 25 Ny 26 Förhandsgranska 27 Tabell Spara samt Ta brt Det kan inte ng pängteras vikten av att ständigt spara arbetet. Glömmer man brt detta, t.ex. övergår till layut eller en annan sida är allt arbete gjrt ch man måste börja m på nytt. Så spara hellre en gång för mycket än en gång för lite. Spara sidan Används m du har skapat en ny sida ch ännu inte vill publicera den. Alla ändringar sparas, men sidan blir inte synlig på webbplatsen. Klickar du på Spara när du gjrt ändringar på en redan publicerad sida så kmmer ändringarna att publiceras direkt. Spara & publicera sidan När du lagt in text ch bilder, eller gjrt ändringar på en ny sida ch vill publicera dessa Klicka då på Spara & publicera sidan Ta brt sidan Att ta brt en sida går till på följande sätt: Klicka på den aktuella sidan i det vänstra navigeringsträdet. Klicka därefter på fliken Redigera vanför arbetsytan. Klicka sedan på knappen Ta brt sidan ch sidan tas brt genm att den flyttas till Papperskrgen. SPF Jönköpingsdistriktet Sammanställd av Allan Olssn

14 Ändringar ch tillägg till SPF:s hemsidr I standardupplägget av SPF:s hemsidr finns det ett par dynamiska sidr sm inte bör tas brt eller förändras. Dessa är: Händelser. Sidan används för att skapa återkmmande händelser ch aktiviteter inm föreningen sm en kalender. Kalenderfunktinen visas på startsidan längst ner på sidan, ch ska användas för händelser sm avser en bestämd tidpunkt. Nyheter. Den här sidan skapar nyheter på din förening. Nyheter avser infrmatin sm ni själva bedömmer är en nyhet både för era medlemmar ch för era besökare på er hemsida. En av flera fördelar med dessa sidr är att man kan göra sidr i förväg, bestämma en autmatisk publicering samt när sidan inte längre skall visas. Utnyttja dessa sidr med att lägga till händelser ch nyheter sm undersidr. Se längre ner hur man kan göra. Har de ursprungliga sidrna Händelser ch Nyheter kanske tagits brt eller blivit namnändrade, måste dessa återskapas. Gör på följande sätt: 1. Kntrllera i navigeringsmenyn m de finns kvar. I annat fall gå till punkt 4. Iknen för de dynamiska sidrna ser ut så här: med en röd markering. 2. Om de finns kvar markera dessa (en i taget) ch klicka på fliken EGENSKAPER 3. Vid Layutmall skall det för nyhetssidan stå = Nyhet kanal ch för händelse sidan stå = Händelse kanal, då är det de rätta sidrna, ch allt OK. 4. Finns de inte synliga i navigeringsmenyn gå till Papperskrgen ch trligtvis finns de där ch kan återställas på följande sätt: 5. Markera den sida i papperskrgen sm ska återställas. 6. Välj fliken EGENSKAPER följande bild visas: 7. Klicka på ÅTERSTÄLL ch sidan flyttas till sin ursprungliga plats. 8. Gör samma kntrll sm beskrivs under punkt 3. Så här lägger man upp Händelser ch Nyheter med undersidr. Klicka på Händelser alternativt Nyheter i navigatinsträdet. Dessa huvudsidr kan man göra synliga i den meny sm visas på webbsidan ch endast låta respektive undersida synas på startsidan. När huvudsidan är markerad välj fliken Redigera skriv in dkumentnamn Händelse resp. Nyheter ch kryssa i Dölj i navigering (se nedan) SPF Jönköpingsdistriktet Sammanställd av Allan Olssn

15 SPARA / Spara ch publicera sidan. Nu skall undersidrna skapas. Markera därför först Händelser alternativt Nyheter i navigatinsträdet. Klicka på iknen Ny sida vanför navigatinsfältet Skapa ny sida Klicka sedan på arket för Händelse alternativt Nyheter En ny undersida skapas ch du kmmer autmatiskt till Redigera läget. Fyll i rubrik, datum för händelsen, ingress ch text för respektive, Händelse/Nyhet. SPF Jönköpingsdistriktet Sammanställd av Allan Olssn

16 Fyll i den nedre delen: Publicering; klicka på [Nu] m du vill publicera mgående eller skriv in datum (kalenderfunktin finns ckså) ch ev. tid då du vill att sidan skall publicera. Avpublicering; sker på mtsvarande sätt SPARA Kntrllera resultatet genm att välja fliken Layut. Är sidan publicerad kan du även kntrllera resultatet ch placeringen genm att välja startsidan. Länka inm samma sajt Länkning kan vara användbart i många sammanhang. Vi förmedlar ett exempel: Till sidan Möten, sm vi tidigare gjrde ska vi fga en undersida. Denna undersida kan man använda för t.ex. mötesreferat eller bilder från möten, ch behöver då inte nödvändigtvis finnas synlig i menyn. Sidan har vi gjrt markerat med ett kryss i rutan Dölj i navigeringen. 1. Leta upp en undersida i navigatinsträdet, vid behv flytta den till under Mötessidan. 2. Klicka på denna sida i navigatinsträdet. Det är denna sida vi ska länka till. (Referat sidan) 3. Klicka på fliken Egenskaper. Där kpierar du URL:en. 4. Välj därefter den sida där du vill infga länken länka ifrån (Mötessidan) ch Redigera läget 5. Markera den text eller bild sm ska vara själva länkningen. (t.ex. texten [Här finns ett referat] 6. Klicka på iknen för infga länk den mittersta av dessa tre. 7. I fältet för url klistrar du in adressen till den sida du vill länka till (dvs. adressen från punkt 2) 8. Klicka på Spara 9. SPARA ckså sidan. 10. Kntrllera resultatet. SPF Jönköpingsdistriktet Sammanställd av Allan Olssn

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014 Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014... 1 Allmänt om Webtool... 4 Open24... 4 Arbetsyta & Navigeringsträdet... 5 Arbetsytan... 6 Statistik... 7 Logga ut...

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Kom i gång med EpiServer

Kom i gång med EpiServer Kom i gång med EpiServer 25 januari 2013 EpiServer för redaktörer Innehåll Innehåll... 2 Riktlinjer för skol- och barnomsorgsförvaltningens webbplatser... 4 Kom igång med EPiServer... 8 Logga in... 8 Mina

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.2 Manual Artologik WebPublish Med publiceringsverktyget

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 VÄSTERVIKS KOMMUN EPiServer - Lathund Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 Dokumentet informerar och guidar dig i verktyget för EpiServer 7. Utformad av Beatrice Runesson, kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

E-handel för alla med goda exempel

E-handel för alla med goda exempel Kriterier E-handel för alla med gda exempel Författare: Erika Frssell Stina Jhanssn Vill du veta mer? Stina Jhanssn stina.jhanssn@etu.se Tel: 0708 80 70 07 Erika Frssell erika.frssell@etu.se Tel: 0708

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Välkommen till HL Konsult CMS

Välkommen till HL Konsult CMS 1 Inledning Välkommen till HL Konsult CMS Här är det första utskicket av manualen till vårt CMS verktyg. Vi kommer uppdatera det här dokumentet med alla de förbättringar vi gör med CMS-verktyget. 2 Innehållsförteckning

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Snabbt. Användarvänligt. Enkelt. Webbpubliceringsverktyg. nvändarhandbok

Snabbt. Användarvänligt. Enkelt. Webbpubliceringsverktyg. nvändarhandbok Snabbt. Användarvänligt. Enkelt. Webbpubliceringsverktyg nvändarhandbok Copyright Alla eventuella logotyper och varumärken ägs och skyddas av respektive upphovsrättsinnehavare. Manualen är producerad av

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline 1 Innehåll: Inledning s.3 Logga in s.3 Design responsive, version 2.0 s.3 Layout s.6 Grundinställningar s.9 Boxinställningar s.10 Toppflikar s.11 Information

Läs mer

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA...

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... Entré Innehåll INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... - 3 - Entré Leverantör & Leverantörsreskntra... - 3 - Leverantörsregistret... - 4 - Skapa/ändra leverantörer... - 4 - Kntakter... - 5 - Kategrier

Läs mer

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Manual Innehållsförteckning INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Informationsfliken... 10 Toppbild och färgschema... 10 Utseende boxar på startsidan... 11

Läs mer

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Portalen... 2 Exempel på en personlig hemsida... 3 Inloggning till er hemsida... 4 Startsida redigering...

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer