Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker"

Transkript

1 Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för att det skall bli rätt. Om inte alla sidr blir rättvända när du skriver ut, kntrllera följande: Klicka på Arkiv ch Skriv ut, ta brt bcken vid Autrtera ch centrera. Kntrllerna ckså att liggande utskrift är valt. 1. Undersök/leta risker 2. Bedöm lämplig åtgärd 3. Gör en handlingsplan Denna brschyr riktar 4. Kntrllera verksamheter sm har miljöpåverkan. men även sig andra till Främst mindre verksamheter så verksamheter kallade C- Brschyren behöver har jbba tagits med fram sina av Länsstyrelsen miljörisker. ch sm kmmunernas miljökntr. 12 1

2 eller händelser En risk eller en fara för miljön är sådant sm kan ge skadr spill negativ påverkan på mgivningen. Risker uppstår fta när Vad lastning, men ckså utöver under det vanliga nrmal inträffar drift sm såsm exempelvis slangbrtt vid ch är lssning miljörisker? Många ch miljö. blandar Enkelt ihp uttryckt ch arbetsmiljö driftstpp. handlar arbetar arbetsmiljö m de så i verksamheten ch sm vattnet, allt runtmkring luften ch de d.v.s. människr marken, miljö sm verksamheten. br ch vistas kring Enkelt 1. uttryckt så handlar det m att ställa sig följande frågr: 2. Finns Vad det risk att någt händer? Arbeta Ex. med Flytta Ett kan spillljefat vi till göra läcker för att ta brt/minska risken? miljörisker, säkrare ställe vad innebär det? 3. Om följderna? Ex: Tätningslck någt ändå till händer, brunnar, hur ha kan absrptinsmedel vi hindra/minska i närheten Exempel på handlingsplan HANDLINGSPLAN Åtgärder Ansvarig När Utförd EXEMPEL 1 Anlita firma för att gjuta igen brunnarna Skaffa behållare för absrptinsmedel Klla marknaden, lämpligt medel, beställa medel Infrmera persnalen EXEMPEL 2 Klla med fastighetsansvarig m annat rum för faten Klla typer av invallning, kstnader? Skissa på utfrmning av påkörningsskydd, bygga själv eller köpa? 2 11

3 Exempel på blankett, Undersökning ch bedömning RESULTAT AV RISKBEDÖMNING Riskkälla Risk Åtgärd EXEMPEL 1 Hydraulsystem i rum med glvbrunn - - Slangbrtt ch spill till glvbrunn Slangbrtt ch spill ut på gården Plugga brunnar m de ej behövs Behållare för absrptinsmedel ställs vi prten Genm att ta reda på vilka risker sm finns i verksamheten är ch på Varför utsläpp människr sedan skall ch åtgärda ch liknande miljön. dem så Förutm kan man att undvika skall negativ skydda påverkan miljön så man alltid arbeta kstsamt med att åtgärda systematisk i efterhand. miljöriskbedömning? Miljöbalken egenkntrll, ställer riskbedömning krav på att är företagen en del av arbetar egenkntrllen. med Hur då systematiskt? EXEMPEL 2 Uppställda spillljefat Påkörning av truck, läckage Läckage till glv ch vidare till brunn Hitta bättre plats alternativt invallning ch påkörningsskydd Hitta bättre plats alternativt invallning ch påkörningsskydd J, undersök ch bedöm riskerna. Hitta lämpliga åtgärder ch gör en handlingsplan. Kntrllera att det blir gjrt. Allt detta ska planeras i gd tid, göras regelbundet ch följas upp. 10 3

4 verksamheten. Identifiera Bedöm m vilka risken risker går eller att ta farr brt för eller miljön minska sm till finns rimlig i Undersök ch bedöm riskerna Ett kstnad ch insats. sedan bra ha sätt återkmmande är att börja med miljörnder, en större genmgång/rnd på samma sätt sm ch för arbetsmiljön. bra. kntrller. Ibland Det krävs Stående är viktigt andra punkt metder, att det på finns persnalmöten mätningar några sm eller kan har tekniska fått ckså utökat vara ansvar för att rapprtera miljörisker ch möjlighet att åtgärda Regelbundet rnd vardags Efter ch möten med ex. utsläpp Före ett tillbud, ex. ett upphandlingar verksamheten förändringar/ i brister. Undersökning kan göras: Till 4 Ledningsnät/Avlpp Har ledningsnätet? Kan vi tillgång till aktuella ritningar på ett läckage? vi stänga en brunn med tätning m vi får Luftutsläpp Vet vi var ett läckage hamnar? kan har vi påverka för utsläpp? utsläppen? Oljeavskiljare Vad händer m ett filter går sönder? Vart Rutiner Rätt dimensinering? går för vattnet tömning? från avskiljaren? Brand Larm? Funkar de? brinner? bör vi skydda ur miljösynpunkt m det Vad händer vid med brand eventuellt i kemikalieförrådet? förrenat M.m. släckvatten? 9 Ledningsnät/Avlpp Luftutsläpp Oljeavskiljare Brand M.m.

5 Kemikalier Var Exempel på Om frågr då man undersöker Finns förvaras de? Hur ser det Vem ett läckage sker, vad händer då? ut på ch runt er arbetsplats? Hur det brunnar i närheten? Vilka tar vet kemikalier ni vad mhand sm kan finns spill? bytas i kemikalieförrådet? ut till mer Flytande miljövänliga? avfall/flytande farligt avfall Var Finns det ett ställe där allt skall ställas? Hur står transprteras brunnar det innan inne avfallet dess? eller ute till i det närheten? samlade Buller stället? Vet buller Slitage vi från m det vår finns verksamhet? människr sm störs av att öka bullret på fläktar, lager ch liknande, riskerar Kemikalier Buller Fundera minimera behöver ut vilka åtgärder sm kan göras för att ta brt eller av m någt ni riskerna. ckså ändå fundera händer. För på risker åtgärder sm inte för att går minska att ta brt följderna Bedöm lämpliga Säkrare vätskr, bullerdämpning. utrymme införa mätning, ch/eller installera invallning larm, av farliga Administrativa nya ansvarsfördelning, eller rganisatriska, exempelvis: kntrllsystem eller förbättrade uppföljning. förbättra rutiner, kmpetensen, tydligare se över Åtgärderna Fysiska, kan exempelvis: vara av lika typer: 8 5

6 Gör Utgångspunkten är att försöka ta brt riskerna helt. Vilka När handlingsplan åtgärder för vad sm skall göras Handlingsplan Vem Då åtgärden skall göra vara genmförts, det klara pricka av med datum. att Kntrllera det sm regelbundet, står i handlingsplanen gärna i samband blivit gjrt. med rnd eller möte Helt förändringar berende på typ av verksamhet ch hur mycket ch frtlöpande revidera sm riskbedömning, är sker. det lämpligt För att åtgärder arbetet att gå igenm skall ch handlingsplan vara verksamheten regelbundet 1-2 Hur fta skall riskbedömningen göras? gånger per år. Km miljökntr inträffar. ihåg att m ni en är skyldiga driftstörning att meddela sm kan kmmunens ha betydelse för miljön Viktigt Nedan finner ni: Exempel på frågr blankett handlingsplan då Undersökning man undersöker ch bedömning 6 7

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Furan 7

Bostadsrättsföreningen Furan 7 Bstadsrättsföreningen Furan 7 Det här bör du veta m föreningens benderegler Ansvar Styrelsens uppgift är att se till att föreningens löpande förvaltning tas m hand ch att verkställa de beslut sm föreningsstämman

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad HT 2014 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gudhemssklan, enhet Gudhem Skla/sklbarnmsrg Läsåret 2014/2015 Rektr Bitr. Rektr Margareta Lindmark Hlm Enhet Gudhem, B-U förvaltningen Claes

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda. ung i sommar

Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda. ung i sommar Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda ung i sommar Hej Vad roligt att ni vill välkomna en eller flera praktikanter. Det här utskicket innehåller broschyrer och blanketter. Brev med kontaktuppgifter

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Trygga larm och trötta ben

Trygga larm och trötta ben Ingen dag är den andra lik på H&M:s butik i Sundsvall och de som arbetar här tycker att det är roligt. Men det kan också vara stressigt och tröttande för benen, för ryggen. Att stå och gå på hårda golv

Läs mer

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel: Uppföljning Om du inte längre ger stöd/vård till din närstående var då vänlig att endast besvara frågrna 1 till 11. Vi skulle även uppskatta m du vill ta tillfället i akt ch skriva någn kmmentar på den

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Klossköping. Handledning med idéer och lektionsupplägg

Klossköping. Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer