Social dokumentation. Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Social dokumentation. Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand."

Transkript

1 Scial dkumentatin Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand. S

2 Scial dkumentatin Med scial dkumentatin avses dkumentatin sm mfattas av bestämmelserna i scialtjänstlagen, lagen m stöd ch service till vissa funktinshindrade Den gäller både i dkumentatinen i handläggningen ch genmförandet

3 Syfte med dkumentatin Adekvat beslutsunderlag Enskildes rätt till insyn Underlag för vård ch msrgsplanering Uppföljning ch mprövning Infrmatin mellan persnal

4 Syfte med dkumentatin Kntinuitet persnal emellan Anställdas rättssäkerhet Enskildes rättssäkerhet Utveckla, kvalitetssäkra msrgsarbetet samt statistik/kvalitetssäkring Nämnden, revisrernas, länsstyrelsen, scialstyrelsen samt Js tillsyn

5 Syfte med dkumentatin Om den enskilde anser att na gn uppgift i dkumentatinen a r riktig Om klagma l har f rts fram mt genmf randet av en beslutad insats Och i sa fall vilka eventuella a tga rder sm vidtagits Om den enskilde ber rs av ett individuellt tillsynsa rende eller en anma lan enligt 14 kap. 2 SL ch 24 a LSS

6 Hinder för utveckling Traditinen större vid häls ch sjukvården? Innehållet kan kännas mindre knkret Upplevas sm vardaglig Osäkerhet ch rädsla Tidsbrist Bristande kunskaper ( FOU Dunér 2003)

7 Styrdkument ch regelverk Förvaltningslagen Serviceskyldigheten, samverkan, snabb ch enkel handläggning, lättbegripligt myndighetsspråk, muntliga inslag i handläggningen

8 Scialtjänstlagen 11 kap. 5 samt 7 kap. 3 Handläggning av ärenden sm rör enskilda samt genmförande av beslut m stödinsatser, vård ch behandling ska dkumenteras. Dkumentatinen ska utvisa beslut ch åtgärder sm vidtas i ärendet samt faktiska händelser av betydelse. Handlingar sm rör enskildas persnliga förhållanden ska förvaras så att behöriga inte får tillgång till dem

9 LSS 21 a LSS Handläggning av ärenden sm rör enskilda samt genmförande av beslut m insatser enligt denna lag ska dkumenteras. Dkumentatinen skall utvisa beslut ch åtgärder sm vidtas i ärendet samt faktiska mständigheter ch händelser av betydelse. Handlingar sm rör enskildas persnliga förhållanden skall förvaras så att behöriga inte får tillgång till dem.

10 Vilka insatser ska dkumenteras Enskild verksamhet se 7 kap. 3 SL Knsulentstödda verksamheter 13 kap. 1 SL Persnlig assistans, 23 a LSS, SFB 51 kap. 2, 9 p. 2 LSS, 25 LSS, 23 3 st Undantag från dkumentatinsskyldigheten (infrmatin ch rådgivning, öppna verksamheter

11 Ansvaret för dkumentatin Utförs av nämnden Utförs av annan nämnd Utförs av enskild verksamhet 11 kap. 5 SL samt 21 a LSS förvaring så att behöriga inte kmmer åt handlingarna

12 Var ska insatsen dkumenteras? Så nära den enskilde sm möjligt Anhöriganställda Kntaktpersner ch familjehem Den sm fattat beslut behåller för persnakten ansvaret berende av utförandet

13 Vad ska dkumenteras? 11 kap. 5 SL ch 21a LSS Beslut ch åtgärder sm vidtas i ärendet ch händelser av betydelse Berr på insats ch mständigheterna i fallet Dkumentera vad sm görs ch utveckling Dkumentatinen ska vara lätt att följa upp

14 Persnakt Bör hållas samman i en persnakt SOSFS 2006:5, 4 kap. 6 När lämpligt bör delar av akt finnas hs den sm utför insats Inre sekretess verksamhetsgren Enskild verksamhet eller annan nämnd ej gemensam akt

15 Genmförandeplan 3 kap. 5 SL utföras ch genmföras tillsammans med enskild 6 LSS inflytande Syftet med genmförandeplan Alltid samtycke ch medverkan från enskild

16 Genmförandeplanens innehåll Om det inga r flera delar i insatsen ch i sa fall vilka Vilka ma l sm ga ller f r insatsen eller delar av den Na r ch hur insatsen eller delar av den ska genmf ras Pa vilket saẗt den enskilde har ut vat inflytande ver planeringen Vilka persner sm har deltagit i planeringen Na r planen har faststa llts, ch na r ch hur planen ska f ljas upp

17 Målfrmuleringar Upprätthålla förmågan Att delta i Att åter kunna Planen ska hållas aktuell samt i samråd med enskild, små ändringar blir tillägg, stra ändringar ny plan

18 Jurnalföring Genmförandet ska dkumenteras frtlöpande Förs av den persnal sm praktiskt genmför insatsen Arbetsrdningen avgör vem sm dkumenterar

19 Vad bör dkumenteras Na r insatsen eller lika delar av insatsen har pa b rjats Na r genmf randeplanen har uppraẗtats Pa vilket saẗt den enskilde har ut vat inflytande ver det praktiska genmf randet av insatsen Om det har intra ffat msta ndigheter sm medf rt att insatsen inte har kunnat genmf ras sm planerat Na r genmf randeplanen har f ljts upp ch reviderats

20 Vad bör dkumenteras Vad sm har kmmit fram av betydelse vid kntakter med den enskilde eller andra sm har la mnat uppgifter i samband med genmf randet Om den sm genmf r insatsen har gjrt en anma lan enligt 14 kap. 1 SL Na r en handling har kmmit in eller uppraẗtats Na r insatsen har avslutats ch av vilka ska l

21 Vad bör dkumenteras Följande bör dkumenteras m det inte framgår på annat sätt: Vad sm uppnåtts i förhållande till de uppsatta målen för insatsen. Om den enskildes behv har förändrats Om systematiska bed mningsinstrument har anva nts ch i sa fall vilka Om den enskilde ber rs av ett a rende sm ga ller utla mnande av en handling eller en uppgift ur en handling enligt 2 kap. tryckfrihetsf rrdningen

22 Gallringsskyldighet Avtal m överlämnande av handlingar till nämnden Rättssäkerhet ch frskning Överlämnande av handling (Prp. 2006/07:129 sid 91-92)

23 Gemensam jurnalföring SL, LSS ch HSL (patientdatalagen) Inte möjligt med gemensam jurnalföring Avgöra vilka lagar sm kan vara tillämpliga

24 Enskildes insyn 25 kap. 6 OSL sekretess i förhållande till persnen Den enskildes rätt till insyn enligt SL ch LSS

25 Gallring/Bevarande 12 kap. 1 SL ch 21 c LSS 3 kap. 17 PDL

26 Löpande anteckningar Ibland dkumenteras direkt i jurnal ibland i löpande anteckningar Rapprtböcker Kntaktböcker

27 Kntakt Vid frågr: Tel

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg-

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg- KVALITETSHANDBOK Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008 För Mattias X -Athena Omsrg, juni Care, AC Omsrg- Upprättad av Lena Sandlin Lundberg, Certifieringsledarna AB 2015-01-07 Gdkänd av Lena Hellquist Omsrgschef

Läs mer

Riktlinje för social dokumentation inom verkställigheten Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Riktlinje för social dokumentation inom verkställigheten Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2014-05-27 Kristina Privér, Socialt ansvarig samordnare, Sas Förvaltningsgruppen 2 2014-10-07 Therese Lindén, vik Socialt ansvarig Förvaltningsgruppen samordnare,

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Personlig assistans en insats med kvalitet?

Personlig assistans en insats med kvalitet? Personlig assistans en insats med kvalitet? Resultatsammanställning Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner, Landsting, Brukarorganisationer, huvudmän för enskilda verksamheter inkl. assistansanordnare Nr 9/2010 December 2010 Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för socialtjänst, verksamhet enligt LSS och kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), verksamhetschefer

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Social- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Upplands Väsby kommun...

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer