Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud"

Transkript

1 Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud

2 Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp... 2 Förutsättningar... 2 Checklista... 2 Gör så här för att anmäla dmäner... 3 Dmäner sm er rganisatin äger... 3 För dmäner sm er rganisatin inte äger tillkmmer... 3 Revisinshistrik Versin Författare Kmmentar 1.0 SITHS PA SITHS PA Förtydliganden.sjunet.rg 1.2 SITHS PA giltighetstid för fullmakt tas brt 1.3 SITHS PA förtydligad hantering av kntrll av fullmakter Inera AB Bx Stckhlm Organisatinsnummer Sid 1/5

3 Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Dkumentets syfte Syftet med dkumentet är att beskriva hur mbud ch rganisatin verifieras ch beställningens riktighet säkerställs. Dkumentets målgrupp Målgrupp för denna dkumentatin är CAA ch RA inm SITHS CA sm ska utfärda funktinscertifikat. Förutsättningar - Ansluten RA-rganisatin äger delegerad rätt av SITHS CA att utfärda certifikat inm egen rganisatin. - Ansluten RA-rganisatin får utfärda certifikat till en dmän sm ägs av en annan rganisatin m nyttjanderätten till i certifikatnamnet ingående dmännamn skriftligt styrkts. - PA-gruppen ansvarar för att ägarskapet för dmänen kntrlleras var tredje månad. - Om PA-gruppen upptäcker frågr kring ägarskap vid dmänkntrllen, kntaktas utfärdande RA-rganisatin. - Om det inte går att bevisa att rganisatinen äger dmänen kmmer eventuellt utfärdade certifikat att revkeras. Checklista PA-gruppen kntrllera att: - Blankett anmälan dmänvalidering SITHS har skickats till Inera. Det ska finnas en ansökningsblankett för varje. - persn sm har skickat in dmänvalideringen är RA - bjektet är upplagd i HSA:s tjänsteträd - bevis på ägarskap till dmänen/erna finns - eventuella fullmakter finns - PA-gruppen har gdkänt ansökan ch dmännamnet lagts upp i SITHS Admin - återkppling till kund sker Inera AB Bx Stckhlm Organisatinsnummer Sid 2/5

4 Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Gör så här för att anmäla dmäner Dmäner sm er rganisatin äger - Fyll i Blankett anmälan dmänvalidering SITHS m vilka dmäner sm er rganisatin vill utfärda funktinscertifikat på. - Ta fram bevis på att ni äger de dmäner sm ni angivit på blanketten. eller För verifiering av.se dmäner gå till Skicka in en bild från dessa sidr. Bilden måste innehålla infrmatin sm PAgruppen kan verifiera. Organisatinsnumret ch namnet på rganisatinen måste stämma. Persnen sm är angiven sm kntaktpersn för dmänen måste vara sökbar i HSA. Det måste i skärmdumpen finnas en kppling mellan dmännamn ch kntaktpersn. Ägandeskapet för en dmän kan även bevisas genm att faktura bifgas. - För.sjunet.rg dmän sm din rganisatin äger behöver varken ägarbevis eller fullmakt bifgas. - Anmälan skickas till För dmäner sm er rganisatin inte äger tillkmmer - För varje abslut dmännamn, eller Fully Qualified Dmain Name (FQDN), sm er rganisatin vill utfärda certifikat till, men sm ni inte äger ska ni skicka in en fullmakt från den rganisatin sm äger dmänen. - En dmän ska verifieras på någt av nedanstående sätt: Fullmakten ska vara undertecknad av den persn sm står angiven sm kntaktpersn i dmänregistret Fullmakten undertecknad av firmatecknaren i de fall firmatecknaren är verifierbar i annat fristående register (tex allablag.se) Den sm är behörig utifrån rganisatinens delegatinsrdning skriver under fullmakten. Kpia av delegatinsrdningen ska då skickas med. Fullmaktsundertecknaren kntrlleras genm mtringning till rganisatinens växelnummer. Vid mtringningen ska verifieras att en persn med samma namn ch titel sm undertecknaren finns i rganisatinen. Växeln ska kppla fram samtalet till persnen sm ska bekräfta undertecknandet av fullmakten. Det ska vara rimligt att persnen har mandat att förfga över dmännamnet. - För dmäner sm ej hanteras av.se ska avtalskpia eller fakturakpia bifgas sm bevis på ägarskap för dmänen. - För.sjunet.rg dmäner ska fullmakten skrivas under av Sjunetansvarig hs den rganisatin sm äger den aktuella sjunet-dmänen. Inera AB Bx Stckhlm Organisatinsnummer Sid 3/5

5 Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity - Det är ingen skillnad på dmänvalideringen m den rganisatin sm ni agerar mbud för har en egen gren (eget ) eller m den ligger sm en underenhet (u) under er egen rganisatin i tjänsteträdet. - Om ni ska utfärda certifikat till flera lika absluta dmännamn inm samma dmän kan ni skicka in en generell fullmakt för dmänen. I en generell fullmakt ska den dmändel fullmakten gäller anges, till exempel *.annanrg.se eller *.subdmän.annanrg.se. - Fullmakter ska kunna verifieras av PA-gruppen. Fullmakter är giltiga till den återkallats. Om rganisatinen sm utfärdat fullmakten förlrar äganderätten till dmänen kmmer alla certifikat att revkeras. - Originalfullmakter ska arkiveras, av certifikatutfärdande rganisatin, under 10 år utöver certifikatets giltighetstid. Dessa fullmakter kmmer att granskas vid revisiner. Fullmakten skickas till Inera AB Bx Stckhlm Organisatinsnummer Sid 4/5

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Oavsiktliga skador och stöld

Oavsiktliga skador och stöld CmpleteCare Översikt Oavsiktliga skadr ch stöld Försäkringsvillkr Detta dkument lämnar uppgifter m tre nivåer av försäkringsskydd täckning för avsiktlig skada, för stöld ch multitäckning (täckning för

Läs mer

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA...

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... Entré Innehåll INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... - 3 - Entré Leverantör & Leverantörsreskntra... - 3 - Leverantörsregistret... - 4 - Skapa/ändra leverantörer... - 4 - Kntakter... - 5 - Kategrier

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Dessa licensvillkr utgör ett avtal ( avtal ) mellan Micrsft Crpratin (eller berende på var du br, ett av dess kncernblag) ch dig.

Läs mer

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin Försäkringsvillkr Översikt Detta dkument innehåller infrmatin m två lika försäkringar: Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage

Läs mer

Examinationsregler i medieteknik

Examinationsregler i medieteknik Dnr: DFM 2012/101 Regeldkument Examinatinsregler i medieteknik Beslutat av Ämneskllegiet i medieteknik 2012-06-19 Gäller från 2012-08-27 Innehåll Examinatinsregler i medieteknik 3 1. Vanliga examinatinsfrmer

Läs mer

HSA-policy. Version 3.4 2011-03-22

HSA-policy. Version 3.4 2011-03-22 HSA-policy Version 3.4 2011-03-22 Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Kontaktuppgifter... 3 Övergripande dokumentstruktur för HSA... 4 1. Introduktion... 6 1.1. Översikt... 6 1.2. Terminologi...

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1 ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN Dessa allmänna avtalsvillkr för knsumenter (nedan allmänna

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

En övergripande bild av SITHS

En övergripande bild av SITHS En övergripande bild av SITHS Kontakt: Jessica Nord E-post: servicedesk@inera.se Webbsida: www.siths.se 1 2 Nationell e-hälsa SITHS en pusselbit Vad används SITHS till? Fysisk ID-handling Inpassering Säker

Läs mer

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg-

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg- KVALITETSHANDBOK Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008 För Mattias X -Athena Omsrg, juni Care, AC Omsrg- Upprättad av Lena Sandlin Lundberg, Certifieringsledarna AB 2015-01-07 Gdkänd av Lena Hellquist Omsrgschef

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014 1 (20) BESLUT 2014-02-18 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2014 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

Rutiner för SITHS kort

Rutiner för SITHS kort Version 0.3 Bilaga 7, RAPS Rutiner för SITHS kort Support ehälsa Cesam Skåne: ehalsosupport@kfsk.se 0723-71 53 00 Innehåll Inloggning i systemen 5 Dokumentets syfte 5 Dokumentets målgrupp 5 1 etjänstekort

Läs mer

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Försäkringsvillkor. För personbil och lätt lastbil. Gäller från 2015-01-01. För privat- och företagskunder

Försäkringsvillkor. För personbil och lätt lastbil. Gäller från 2015-01-01. För privat- och företagskunder Försäkringsvillkr För persnbil ch lätt lastbil Gäller från 2015-01-01 2009-11-01 För privat- ch företagskunder Innehållsförteckning A. Förutsättning för NnStp... 3 B.. Premiebetalning... 4 C. Giltighetstid...

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer