Kravspecifikation Batchbeställningar Version:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version:"

Transkript

1 Kravspecifikatin Batchbeställningar Versin: 1.00

2 Ändringshistrik Revisin Datum Av Kmmentar Maria Valterssn Första versin efter prjektavslut. Kravspecifikatinen har bara funnits lkalt hs prjektet fram tills nu. Denna versin publiceras på funktinssidan på ladk.se Thmas Dahlberg Lagt till så att huvudfrmuläret GB01A00G uppdateras med autmatik mt databasen var 5:e sekund Jenny Sandqvist Lagt till infrmatin m vad sm sker med pst i tabell ARDEF vid brttag av batch med villkr i UB50.

3 Jörgen Sndell GB01_kravspec.dc 3 (26) Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT SYFTE BESKRIVNING BEHÖRIGHETSANALYS... 4 ALLMÄNT KRAV PÅ FUNKTIONEN... 4 BEHÖRIGHET TILL FUNKTIONEN... 4 ANVÄNDARENS INSTITUTIONSBEHÖRIGHET... 4 PREFERENSER KRAVLISTA DETALJERAD BESKRIVNING AV KRAVLISTAN... 5 INLÄGGNING GÖRS GENOM ATT MAN KLICKAR PÅ KNAPPEN NY OCH MATAR IN DE UPPGIFTER MAN VILL HA FÖR BESTÄLLNINGEN I FÄLTEN SOM FINNS I RAMEN ANGE DIN BESTÄLLNING. DÄREFTER AKTIVERAR MAN PÅ KNAPPEN UPPDATERA FÖR ATT SPARA BESTÄLLNINGEN I DATABASEN KRAV FÖR ATT ÄNDRA BATCHBESTÄLLNINGAR SÅ MARKERAR MAN DEN BESTÄLLNING MAN VILL ÄNDRA I LISTAN UNDER VÄLJ BESTÄLLNING. ÄNDRINGSBARA DATA VISAS DÅ UNDER ANGE DIN BESTÄLLNING. MAN ÄNDRAR DE DATA SOM SKALL ÄNDRAS OCH AKTIVERAR SEDAN UPPDATERA -KNAPPEN FÖR ATT SPARA BESTÄLLNINGEN I DATABASEN KRAV FÖR ATT TA BORT BATCHBESTÄLLNINGAR SÅ MARKERAR MAN AKTUELL POST UNDER VÄLJ BESTÄLLNING OCH AKTIVERAR STRYK - KNAPPEN. DÄREFTER AKTIVERAS UPPDATERA KNAPPEN FÖR ATT SPARA ÄNDRINGEN I DATABASEN. NÄR SISTA POSTEN I LISTAN STRYKS DIMMAS ÖVERSTA RADEN OCH BLIR INTE ÅTKOMLIG FÖRRÄN MAN AKTIVERAR NY KRAV SKAPA ETT GENERELLT FORMULÄR FÖR INLÄGGNING AV BÅDE E-POST OCH SKRIVARE. FORMULÄRET SPARAR NED DE DATA MAN MATAR IN I SAMMA TABELL SOM VILLKOR SPARAS I. BATCHARNA SOM KÖRS PÅ SERVERN LÄSER SEDAN AV DETTA OCH TAR HAND OM HANTERINGEN KRAV SKAPA ETT GENERELLT FORMULÄR FÖR INLÄGGNING AV VILLKORSPARAMETRAR. FORMULÄRET ÄR ENDAST EN SPEGLING AV TABELLENS UTSEENDE, DÄRFÖR ÄR DET EXTRA VIKTIGT ATT MAN ÄR NOGA MED DE DATA MAN LÄGGER IN KRAV KNAPP FÖR ATT KOPIERA EN TIDIGARE BESTÄLLNING... 7 FORMULÄRKRAV... 7

4 Jörgen Sndell GB01_kravspec.dc 4 (26) 1 Allmänt 1.1 Syfte Ny generellt frmulär för batchbeställningar sm skall användas av andra funktiner. 1.2 Beskrivning I denna funktin ska man kunna söka ut, uppdatera, ändra ch skriva ut data m batchbeställningar. 1.3 Behörighetsanalys Användaren ska vara etablerad i Ladk ch ha behörighet till funktinen. Allmänt krav på funktinen Med hjälp av funktinen skall man kunna lägga upp beställningar för lika batchar. I första hand ska vi kunna skapa beställningar för de Java-batchar sm framöver kmmer att utvecklas. Men vår strävan är att försöka göra funktinen så generell att även andra batchbeställningar skall kunna göras i våra frmulär. Tanken är att man skall skapa en ingång i Uniface för varje batch. Denna ingång leder till vårt generella beställningsfrmulär där själva beställningen görs. Därefter måste den specifika batchens villkr/parametrar specificeras. Detta är lika för alla batchar ch vi kan därför inte utveckla detta inm prjektet utan varje framtida prjekt sm skapar batchar får även skapa frmulär för villkr/parameterinmatning. Numera så uppdateras huvudfrmuläret GB01A00G var 5:e sekund med innehållet från databasen för att läsa upp eventuella statusförändringar. Behörighet till funktinen Användarens behörighet styrs av behörigheten till den funktin sm anrpar det generella batchpaketet. Användaren med behörighet till en funktin/delfunktin sm anrpar det generella batchpaketet har full tillgång till alla delar i paketet sm inte påverkas av preferensstyrningar. Tabell: nvfunk, nvbehkl Kntrll 1 Användarens institutinsbehörighet Inga krav på institutinstillhörighet finns i funktinen.

5 Jörgen Sndell GB01_kravspec.dc 5 (26) Preferenser Anvpref Funk Nr Vad vill man styra Nyckelrd Värde: Resultat Default Typ SB01 1 Lägg till/ta brt ändra andras beställningar SUPER J N A Systpref Funk Nr Vad vill man styra Nyckelrd Värde: Resultat Default Typ SB01 1 Defaulttid DEFAULTTID 2000 S 1.4 Kravlista Krav Nr Beskrivning Tabell Pri 1 Autmatisk utsökning av egna batchbeställningar 2 Inläggning av batchbeställningar 3 Ändring av batchbeställningar 4 Brttag av batchbeställningar 5 Utskrift av data på skrivare BATCHJOB BATCHJOB BATCHJOB BATCHJOB BATCHJOB Skall Skall Skall Skall Bör 6 Inläggning av villkr BATVILL Önskas 7 Kpiera beställning BATCHJOB Önskas 0 = Måste, 1 = Skall, 2 = Bör. 3 = Önskas 1.5 Detaljerad beskrivning av kravlistan Krav 1

6 Jörgen Sndell GB01_kravspec.dc 6 (26) Vid start av frmuläret skall användarens egna batchbeställningar till den funktin man valt läsas upp autmatiskt. Prmpten skall vara i benämningsfältet i själva beställningen. Om inga beställningar finns lämna meddelande på meddelanderaden m att beställningar saknas. Om markering finns för visa alla beställningar så skall alla beställningar på funktinen läsas upp. Om anvpref finns(super=j) i tabellen ANVPREF2 så skall man kunna lägga till ändra ch ta brt andras beställningar. Detta innebär att anvkdfältet måste dimmas upp. Om ingen anvpref finns skall andras beställningar dimmas så att inga ändringar kanske. Om inga beställningar finns skall man lägga ut data i beställningen sm m man klickat på Nyknappen. Användarkd läggs ut autmatiskt. Körstatus läggs default in sm Ej körd m fältet är blankt i databasen. Finns flera pster, sm när det är en stående beställning, visas den nästkmmande körningens körstatus. Dagens datum ch den tid sm är nu läggs ckså ut autmatiskt i fälten för inmatning av ny beställning. Prmpten skall vara i benämningsfältet i själva beställningen. Om KORDMARK = P så skall man kunna ändra eller ta brt en sådan beställning. Fältet skall kunna vara åtkmlig för användaren. Om man vill ändra på status i detta fält skall man få ett felmeddelande. När KORDMARK = P ska alla inmatningsfält vara dimmade utm kördmarkering ch lämna en dialgruta med meddelande m att ändring av pågående körning kan allvarligt störa körningen. Krav 2

7 Jörgen Sndell GB01_kravspec.dc 7 (26) Inläggning görs genm att man klickar på knappen Ny ch matar in de uppgifter man vill ha för beställningen i fälten sm finns i ramen Ange din beställning. Därefter aktiverar man på knappen Uppdatera för att spara beställningen i databasen. Krav 3 För att ändra batchbeställningar så markerar man den beställning man vill ändra i listan under Välj beställning. Ändringsbara data visas då under Ange din beställning. Man ändrar de data sm skall ändras ch aktiverar sedan Uppdatera -knappen för att spara beställningen i databasen. Krav 4 För att ta brt batchbeställningar så markerar man aktuell pst under Välj beställning ch aktiverar Stryk - knappen. Därefter aktiveras Uppdatera knappen för att spara ändringen i databasen. När sista psten i listan stryks dimmas översta raden ch blir inte åtkmlig förrän man aktiverar Ny. Krav 5 Skapa ett generellt frmulär för inläggning av både e-pst ch skrivare. Frmuläret sparar ned de data man matar in i samma tabell sm villkr sparas i. Batcharna sm körs på servern läser sedan av detta ch tar hand m hanteringen. Krav 6 Skapa ett generellt frmulär för inläggning av villkrsparametrar. Frmuläret är endast en spegling av tabellens utseende, därför är det extra viktigt att man är nga med de data man lägger in. Krav 7 Knapp för att kpiera en tidigare beställning Frmulärkrav 2.1 Startfrmulär - GB01A00G När frmuläret öppnas: Enligt standard Alla knappar valbara. När frmuläret stängs: Återgår man till huvudmenyn

8 Jörgen Sndell GB01_kravspec.dc 8 (26) Menyalternativ / knappar Ny knapp Knappen ska alltid vara uppdimmad. Knappen ska ha fälthjälp (F1): Skapa en ny beställning. Ny rad skapas med användarkd, datum ch tid förifyllt. Användarkd skall inte vara tillgänglig för ändring. Ny rad skapas endast m alla bligatriska värden i tidigare pster är ifyllda Menyalternativ Ny Knappen Ny ska ha mtsvarande menyalternativ under Funktin i menyraden. Om man för musen över menyalternativet ska följande visas på meddelanderaden: Skapa en ny beställning. Menyalternativet ska alltid vara uppdimmat. Ny Ctrl + INS Vid val i menyn ska ny rad skapas med den inlggade användarens användarkd, dagens datum ch aktuell tid förifyllt. Användarkd skall inte vara tillgänglig för ändring. Kntrll 2 Ny rad skapas endast m alla bligatriska värden i tidigare pster är ifyllda Stryk knapp Knappen ska alltid vara uppdimmad förutm när en körning pågår Knappen ska ha fälthjälp (F1) : Stryk den markerade beställningen. Den markerade raden tas brt från skärmen. Kntrll 3 Kntrll Menyalternativ Stryk Menyalternativet ska alltid vara uppdimmat.

9 Jörgen Sndell GB01_kravspec.dc 9 (26) Knappen Stryk ska ha mtsvarande menyalternativ under Funktin i menyraden. Om man för musen över menyalternativet ska följande visas på meddelanderaden: Stryk den markerade beställningen. Stryk Ctrl + DEL Den markerade raden tas brt från skärmen. Kntrll 3 Kntrll Villkr knapp Knappen skall endast vara uppdimmad när ingen ändring är gjrd eller när man uppdaterat. Vid aktivering av denna knapp så startas ett frmulär med de XXXXA01G där de fyra första X:en står för den funktin sm man initialt startat. Exempel: Startar man funktinen SB01 tar man med sig dessa värden in i vår funktin ch startar vid aktivering av villkrsknappen SB01A01G. Knappen ska ha fälthjälp (F1): Sätt villkr för beställning Menyalternativ Villkr Knappen Villkr ska ha mtsvarande menyalternativ under Funktin i menyraden. Om man för musen över menyalternativet ska följande visas på meddelanderaden: Inläggning av villkr för batch. Menyalternativet skall endast vara uppdimmat när ingen ändring är gjrd eller när man uppdaterat. Vid aktivering av detta menyalternativ så startas ett frmulär med de XXXXA01G där de fyra första X:en står för den funktin sm man initialt startat. Exempel: Startar man funktinen SB01 tar man med sig dessa värden in i vår funktin ch startar vid aktivering av villkrsknappen SB01A01G Inställning knapp Knappen skall endast vara uppdimmad när ingen ändring är gjrd eller när man uppdaterat. Vid aktivering av denna knapp så startas frmuläret GB01A02G Knappen ska ha fälthjälp (F1): Sätt inställning för beställning Menyalternativ Inställning Knappen Inställning ska ha mtsvarande menyalternativ under Funktin i menyraden. Om man för musen över menyalternativet ska följande visas på meddelanderaden: Sätt inställning för beställning

10 Jörgen Sndell GB01_kravspec.dc 10 (26) Menyalternativet skall endast vara uppdimmat när ingen ändring är gjrd eller när man uppdaterat. Vid aktivering av detta menyalternativ så startas GB02A01G Uppdatera knapp Knappen ska alltid vara uppdimmad. Se till att m det finns strukna pster med villkr kpplade till sig vid uppdatering så ska även psterna i villkrstabellen (BATVILL) tas brt. (I UB50 är det inte bara pst i BATVILL sm tas brt, utan även tillhörande pst i ARDEF. Om mtsvarande arid finns i någn av tabellerna ARHPR, ARHST eller ARKURS ska dck psten i ARDEF ligga kvar.) Har man ändrat nyckelfältet beteckning så skall mtsvarande fält i BATVILL ckså uppdateras med det nya värdet. Kntrll 2 Kntrll 3 Kntrll 4 Knappen ska ha fälthjälp (F1): Lagrar uppgifter i databasen Menyalternativ Uppdatera Knappen Uppdatera ska ha mtsvarande menyalternativ under Funktin i menyraden. Om man för musen över menyalternativet ska följande visas på meddelanderaden: Lagrar uppgifter i databasen Kntrll 2 Kntrll 3 Kntrll 4 Uppdatera Ctrl + U Menyalternativet ska alltid vara uppdimmat Kpiera beställning knapp Knappen ska alltid vara uppdimmad. När knappen aktiveras så skapas en ny rad längst ner i listan med samma data sm den pst man markerat för kpiering.

11 Jörgen Sndell GB01_kravspec.dc 11 (26) Knappen ska ha fälthjälp (F1): Markerad pst kpieras till ny rad Menyalternativ Kpiera beställning Knappen Kpiera beställning ska ha mtsvarande menyalternativ under Funktin i menyraden. Om man för musen över menyalternativet ska följande visas på meddelanderaden: Markerad pst kpieras till ny rad Kpiera Beställning Menyalternativet ska alltid vara uppdimmat Menyalternativ Visa alla beställningar Menyalternativ för att visa alla beställningar kpplade till den aktuella funktinen berende av vilken användare sm lagt in den. När bcken visas framför visas alla beställningar, annars visas endast den inlggade användarens beställningar. F1-meddelande: Val för att visa alla beställningar på funktinen Visa alla beställningar Ram med rubrik Ange din beställning Fältet för Beteckning Beskrivning: Aktivt fält när man kmmer in i frmuläret. Här fyller man i namnet på beställningen man gör. Endast stra bkstäver. Fältet är bligatriskt men får lämnas blankt vid tabbning. Maxtecken: Fältlängd: Beteckning Fält med max 20 tecken, mindre än åtta tecken får anges - berende på vad sm finns i databasen. 20 W

12 Jörgen Sndell GB01_kravspec.dc 12 (26) Sökmönster: F1-meddelande: Felmeddelande: Tabell: Sökmönster ska ej kunna anges Beteckning på beställningen max 20 tecken Felmeddelande ska ges m man anger sökmönster, blåmålning m möjligt annars markören kvar i fältet: ADM_430, Sökmönster kan inte användas i detta läge BETECKN.BATCHJOB Fält för Tidigaste kördatum Beskrivning: Aktivt fält när man kmmer in i frmuläret. Fältet anger det första datum sm man får köra batchen. Default läggs dagens datum in. Fältet är bligatriskt men får lämnas blankt vid tabbning Maxtecken: Sökmönster: F1-meddelande: Felmeddelande: Tidigaste kördatum Fält med max 10 tecken Sökmönster får ej anges. Tidigaste kördatum, 6 eller 10 tecken. Frm: ÅÅMMDD eller ÅÅÅ-MM-DD Blåmålning av felaktigt värde, markören kvar i fältet: Adm_546: Felaktig inmatning i fältet. Detta datumfrmat är ej tillåtet. Tillåtna frmat: ÅÅÅÅ-MM-DD eller ÅÅMMDD. Tabell: DATUM.BATCHJOB Fält för Tidigaste tid Beskrivning: Aktivt fält när man kmmer in i frmuläret. Fältet anger den tidigaste tid man kan köra förutsatt att tidigaste kördatum är mindre än eller lika med dagens datum. Använd i första hand den tid sm finns i systpref. Om inget finns i systpref läggs den nuvarande tiden + 1 timma in. När timtalet är 23 skall 23+1 = 0 Fältet är bligatriskt men får lämnas blankt vid tabbning. Tidigaste tid

13 Jörgen Sndell GB01_kravspec.dc 13 (26) Maxtecken: Sökmönster: F1-meddelande: Felmeddelande: Fält med max 5 tecken Sökmönster får ej anges. Tidigaste körtid, 5 tecken. Frm: TT:MM Blåmålning av felaktigt värde, markören kvar i fältet: Timantalet skall vara mellan 0 ch 23. Blåmålning av felaktigt värde, markören kvar i fältet: Minutantalet skall vara mellan 0 ch 59. Felaktigt värde. Körtid anges med 4 eller 5 tecken. Frm: TTMM eller TT:MM. Tabell: TID.BATCHJOB Checkbxar för Stående beställlning Beskrivning: Fälten markerar vilka dagar i veckan man vill köra regelbundna batchar Stående beställning F1-meddelande: Tabell: Markering för att körning görs aktuell dag FASTJOBB.BATCHJOB OBS (En pst skapas i tabellen för varje dag sm man valt att kryssa i) Checkbx för sparas Beskrivning: Checkbx sm är default förbckad. Väljer man att ta brt krysset kan batchen kntrllera mt detta fält ch radera beställningen när batchen kört klart. Har man kryssat för någt i Stående beställning skall spara rutan autmatiskt kryssas i ch därefter dimmas. Spara beställning F1-meddelande: Tabell: Markering för att spara beställningen efter körning. SPARAS.BATCHJOB Fält för körstatus

14 Jörgen Sndell GB01_kravspec.dc 14 (26) Beskrivning: Maxtecken: Sökmönster: Fältet skall vara åtkmligt för ändring via GUI. Default visas Ej körd i fältet m blankt i databasen. När körning pågår visas Pågår. När körningen är klar visas Klar i fältet. Användaren skall även kunna mata in Vilande vilket innebär att körning inte kmmer att göras. Fältet kan lämnas blankt. Om ändring försöker göras när det står Pågår i fältet skall dialgruta visas. Man skall inte kunna ändra körstatus till Pågår eller Klar Körstatus Fält med max 7 tecken Sökmönster får ej anges. F1-meddelande: Felmeddelande: Aktuell status för beställningen. Dialgruta: Ändring av pågående körning kan allvarligt störa körningen. Är du säker på att du vill ändra körstatus? Ja, Nej Felaktigt värde. Giltiga värden är EJ KÖRD eller VILANDE Tabell: KORDMARK.BATCHJOB Fältet för Användarkd Beskrivning: Innehåll: Maxtecken: Fältlängd: F1-meddelande: Tabell: Endast visningsfält. Fältet skall ej vara ändringsbart. Obligatriskt fält. Bkstäver/siffrr, autmatiskt stra. Anvkd Fält med max 6 tecken, mindre än sex tecken får finnas - berende på vad sm finns i databasen. 6 W, dvs WWWWWW Användarkd max 6 tecken ANVKOD.BATCHJOB

15 Jörgen Sndell GB01_kravspec.dc 15 (26) Fältet för Villkr finns Beskrivning: Innehåll: Maxtecken: Fältlängd: Tabell: Endast visningsfält. Fältet skall ej vara ändringsbart. J/N. Inställn/Villkr Fält med max 1 tecken. 1W VILLKOR.BATCHJOB Tabbrdning Framåt (exkl. dimmade fält ch dimmade knappar) Beteckning,Tidigaste kördatum, Tidigaste tid, Må, Ti, Ons, T, Fre, Lö, Sön, Spara Beställning, Körstatus, Beställning2.., Beställning3.. sv, Ny, Stryk, Inställning, Villkr Uppdatera Bakåt Tvärtm enl. van. (exkl. dimmade fält) Rensa Vid rensning av frmuläret ska frmuläret återgå till startläge, se krav Villkrsfrmulär- GB01A01G När frmuläret öppnas: Enligt standard Alla knappar valbara. När frmuläret stängs: Återgår man till startfrmuläret för funktinen Menyalternativ / knappar Ny knapp Knappen ska alltid vara uppdimmad.

16 Jörgen Sndell GB01_kravspec.dc 16 (26) Knappen ska ha fälthjälp (F1): Skapa ett nytt villkr. Ny blank rad skapas. Ny rad skapas endast m villkr i övriga pster är ifyllda Menyalternativ Ny Knappen Ny ska ha mtsvarande menyalternativ under Funktin i menyraden. Om man för musen över menyalternativet ska följande visas på meddelanderaden: Skapa ett nytt villkr. Menyalternativet ska alltid vara uppdimmat. Ny Ctrl + INS Vid val i menyn ska ny rad skapas. Kntrll 2 Ny rad skapas endast m alla bligatriska värden i tidigare pster är ifyllda Stryk knapp Knappen ska alltid vara uppdimmad förutm m KORDMARK = P. Knappen ska ha fälthjälp (F1) : Stryk det markerade villkret. Den markerade raden tas brt från skärmen. Kntrll 3 Kntrll Menyalternativ Stryk Menyalternativet ska alltid vara uppdimmat. Knappen Stryk ska ha mtsvarande menyalternativ under Funktin i menyraden. Om man för musen över menyalternativet ska följande visas på meddelanderaden Stryk det markerade villkret. Stryk Ctrl + DEL Den markerade raden tas brt från skärmen. Kntrll 3 Kntrll Uppdatera knapp Knappen ska alltid vara uppdimmad.

17 Jörgen Sndell GB01_kravspec.dc 17 (26) Tar brt strukna pster, sparar ändrade pster ch lägger in de nya psterna i databasen. Kntrll 3 Knappen ska ha fälthjälp (F1): Lagrar uppgifter i databasen Menyalternativ Uppdatera Knappen Uppdatera ska ha mtsvarande menyalternativ under Funktin i menyraden. Om man för musen över menyalternativet ska följande visas på meddelanderaden: Lagrar uppgifter i databasen Kntrll 3 Uppdatera Ctrl + U Menyalternativet ska alltid vara uppdimmat Ram med rubrik Beställning Visa följande värden från tabellen BATCHJOB i visningsfält: ANVKOD, BETECKN, DATUM, TID, FASTJOBB, KORDMARK, SPARAS enligt bildexemplet under rubriken Skärmbilder senare i dkumentet Ram med rubrik Ange beställningsvillkr Fältet för Villkr Beskrivning: Aktivt fält när man kmmer in i frmuläret. Här fyller man i villkret. Både stra ch små bkstäver är tillåtna. Fältet är bligatriskt men får lämnas blankt vid tabbning. Maxtecken: Fältlängd: Sökmönster: F1-meddelande: Fält med max 50 tecken, 50 W Sökmönster ska ej kunna anges Villkr för beställningen max 50 tecken

18 Jörgen Sndell GB01_kravspec.dc 18 (26) Felmeddelande: Tabell: Felmeddelande ska ges m man anger sökmönster, blåmålning m möjligt annars markören kvar i fältet: ADM_430, Sökmönster kan inte användas i detta läge VILLKOR.BATVILL Tabbrdning Framåt (exkl. dimmade fält ch dimmade knappar) Villkr1.., Villkr2.. sv, Ny,StrykUppdatera Bakåt Tvärtm enl. van. (exkl. dimmade fält ch dimmade knappar) Rensa Vid rensning av frmuläret ska frmuläret återgå till startläge, Dvs aktuell beställning läses upp från BATCHJOB ch villkr för den beställningen läses upp från BATVILL. 2.3 Inställningsfrmulär för E-pst ch skrivare- GB01A02G När frmuläret öppnas: Enligt standard Alla knappar valbara. När frmuläret stängs: Återgår man till startfrmuläret för funktinen Menyalternativ / knappar Ny knapp OBS! Samma krav gäller bägge Ny-knapparna i frmuläret Knappen ska alltid vara uppdimmad.

19 Jörgen Sndell GB01_kravspec.dc 19 (26) Knappen för e-pst ska ha fälthjälp (F1): Skapa en ny pst för e-pst. Knappen för skrivare ska ha fälthjälp (F1): Skapa en ny pst för skrivare. Ny blank rad skapas. Ny rad skapas endast m villkr i övriga pster är ifyllda för både skrivare ch e-pst Menyalternativ Ny E-pst Knappen Ny ska ha mtsvarande menyalternativ under Funktin i menyraden. Om man för musen över menyalternativet ska följande visas på meddelanderaden: Skapa en ny pst för e-pst. Menyalternativet ska alltid vara uppdimmat. Ny E-pst Vid val i menyn ska ny rad skapas. Ny rad skapas endast m alla bligatriska värden i tidigare pster är ifyllda för både skrivare ch e-pst Menyalternativ Ny Skrivare Knappen Ny ska ha mtsvarande menyalternativ under Funktin i menyraden. Om man för musen över menyalternativet ska följande visas på meddelanderaden: Skapa en ny pst. Menyalternativet ska alltid vara uppdimmat. Ny Skrivare Vid val i menyn ska ny rad skapas. Ny rad skapas endast m alla bligatriska värden i tidigare pster är ifyllda Stryk knapp OBS! Samma krav gäller bägge Stryk-knapparna i frmuläret Knappen ska alltid vara uppdimmad.

20 Jörgen Sndell GB01_kravspec.dc 20 (26) Knappen ska ha fälthjälp (F1) : Stryk den markerade psten för e-pst. Knappen ska ha fälthjälp (F1) : Stryk den markerade psten för skrivare. Den markerade raden tas brt från skärmen. Kntrll 3 Kntrll Menyalternativ Stryk- E-pst Menyalternativet ska alltid vara uppdimmat. Knappen Stryk ska ha mtsvarande menyalternativ under Funktin i menyraden. Om man för musen över menyalternativet ska följande visas på meddelanderaden Stryk den markerade psten för e-pst. Stryk E-pst Den markerade raden tas brt från skärmen. Kntrll 3 Kntrll Menyalternativ Stryk- Skrivare Menyalternativet ska alltid vara uppdimmat. Knappen Stryk ska ha mtsvarande menyalternativ under Funktin i menyraden. Om man för musen över menyalternativet ska följande visas på meddelanderaden Stryk den markerade psten för skrivare. Stryk Skrivare Den markerade raden tas brt från skärmen. Kntrll 3 Kntrll Uppdatera knapp Knappen ska alltid vara uppdimmad. Tar brt strukna pster ch lägger in de nya psterna i databasen. Kntrll 3

21 Jörgen Sndell GB01_kravspec.dc 21 (26) Knappen ska ha fälthjälp (F1): Lagrar uppgifter i databasen Menyalternativ Uppdatera Knappen Uppdatera ska ha mtsvarande menyalternativ under Funktin i menyraden. Om man för musen över menyalternativet ska följande visas på meddelanderaden: Lagrar uppgifter i databasen Kntrll 3 Uppdatera Ctrl + U Menyalternativet ska alltid vara uppdimmat Ram med rubrik Ange E-pst Fältet för E-pst Beskrivning: Aktivt fält när man kmmer in i frmuläret. Här fyller man i e- pstadressen. Både stra ch små bkstäver ska vara möjliga att skriva in. Fältet är bligatriskt men får lämnas blankt vid tabbning. Maxtecken: Fältlängd: Sökmönster: F1-meddelande: Felmeddelande: Tabell: Fält med max 45 tecken, 50 W Sökmönster ska ej kunna anges E-pst för beställningen max 45 tecken Felmeddelande ska ges m man anger sökmönster, blåmålning m möjligt annars markören kvar i fältet: ADM_430, Sökmönster kan inte användas i detta läge VILLKOR.BATVILL Ram med rubrik Ange skrivare Fältet för Skrivare Beskrivning: Aktivt fält när man kmmer in i frmuläret. Här fyller man i skrivaren.. Både stra ch små bkstäver ska vara möjliga att skriva in.. Fältet är bligatriskt men får lämnas blankt vid tabbning.

22 Jörgen Sndell GB01_kravspec.dc 22 (26) Maxtecken: Fältlängd: Sökmönster: F1-meddelande: Felmeddelande: Tabell: Fält med max 41 tecken, 50 W Sökmönster ska ej kunna anges Villkr för beställningen max 41 tecken Felmeddelande ska ges m man anger sökmönster, blåmålning m möjligt annars markören kvar i fältet: ADM_430, Sökmönster kan inte användas i detta läge VILLKOR.BATVILL Tabbrdning Framåt (exkl. dimmade fält ch dimmade knappar) E-pst1.., E-pst2.. sv, Ny-E-pst,Stryk-E-pst,Skrivare1.., Skrivare2.. sv, Ny- Skrivare,Stryk-Skrivare, Uppdatera Bakåt Tvärtm enl. van. (exkl. dimmade fält ch dimmade knappar) Rensa Vid rensning av frmuläret ska frmuläret återgå till startläge, Dvs aktuell beställning läses upp från BATCHJOB ch pster sm börjar med SKRIVARE= ch MAIL= för den aktuella beställningen läses upp från BATVILL. Kntrller Kntrll 1 Kntrll att användaren är behörig att köra funktinen ch därmed utsökningsalternativet. Tabeller: NOVFUNK, NOVBEHKL select behklass frm NOVFUNK where funk = <funk>;

23 Jörgen Sndell GB01_kravspec.dc 23 (26) select * frm NOVBEHKL where behklass = <behklass> and anvkd = <anvkd>; Kntrll 2 Kntrllera m det finns dubbletter av den senaste inmatade psten dvs m ANVKOD,FUNKTION, BETECKN, DATUM, TID, FASTJOBB, VILLKOR, KORDMARK, SPARAS är lika Om dubbletter finns lämna meddelande i meddelanderaden: Det finns redan en likadan pst. Kntrll 3 Kntrll m beställning eller villkr får tas brt. Beställningar får inte tas brt m körning pågår. Tabell: BATCHJOB Kntrllera för aktuell rad m KORDMARK = P, då får inte raden tas brt. Felmeddelande : Beställningar får inte tas brt när körning pågår. Kntrll 4 Kntrllera m batchbeställningen redan är brttagen från datbasen, detta görs endast m SPARAS = N. Om så skett ta även brt den från frmuläret. (Om batchen själv hunnit radera beställningen så skall man se till att utseendet i frmuläret stämmer med utseendet i databasen) Funktinshjälp GB01A00G Batchbeställningar Senast uppdaterad Här kan man lägga upp batchbeställningar. Du börjar med att välja fylla i beteckningen på den beställning du vill göra. Du anger därefter vilket tidigaste kördatum ch vilken tidigaste körtid du vill att batchen skall startas. Därefter anger du m du vill att det skall vara ett stående beställning, dvs. en batch sm körs regelbundet. Du anger vilka dagar i veckan du vill att batchen skall köras. Om du inte kryssar för någn veckdag körs batchen endast en gång. Du kan även i beställningen markera m du vill att den skall ligga kvar efter att batchen är körd.

24 Jörgen Sndell GB01_kravspec.dc 24 (26) Du kan lägga till ch ta brt beställningarna via kmmandna "Ny" ch "Stryk" ch för att spara ändringar aktiverar du "Uppdatera". För att ändra i en befintlig beställning markerar du aktuell beställning i listan ch ändrar aktuella parametrar under Ange din beställning. För att spara ändringar aktiverar du "Uppdatera". Man kan för varje batchbeställning gå in ch specificera vilka villkr sm skall gälla för den specifika beställningen. Detta görs genm att gå in i villkrsfrmuläret via villkrsknappen. För varje beställning går det ckså att specificera en inställning m e-pstadresser dit man vill att filer från körningen skall skickas. Det går även att ange en skrivare man vill skicka utskrifterna till. Detta görs genm att gå in i inställningsfrmuläret via inställningsknappen. GB01A01G Batchbeställningar Senast uppdaterad: Här kan man lägga upp villkr. Du kan lägga till ch ta brt villkr via kmmandna "Ny" ch "Stryk" ch för att spara ändringar aktiverar du "Uppdatera". I detta frmulär kmmer man även att se de inställningar för e-pst ch skrivare sm lagts in för den aktuella beställningen. Dessa pster syns då på följande sätt: MAIL= xxxxxxx eller SKRIVARE= yyyyyyy GB01A02G Batchbeställningar Senast uppdaterad: Här kan man lägga upp E-pstadresser ch skrivare. Du fyller i vilken/vilka E- pstadresser du vill få filer skickade till. Det är sedan upp till varje enskilt batchprgram sm avgör vilka filer sm skall skickas.

25 Jörgen Sndell GB01_kravspec.dc 25 (26) Det går även fylla i vilken/vilka skrivare du vill få filerna skickade till. Det är även här upp till varje enskilt batchprgram sm avgör vilka filer sm skall skickas. Du kan lägga till ch ta brt E-pstadresser ch skrivare via kmmandna "Ny" ch "Stryk" ch för att spara ändringar aktiverar du "Uppdatera". SKÄRMBILDER Startfrmulär Inställningsfrmulär

26 Jörgen Sndell GB01_kravspec.dc 26 (26) Villkrsfrmulär

27 Jörgen Sndell GB01_kravspec.dc 27 (26) Öppna frågr:

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer 1 Paint Paint är en funktin i Windws 10 sm du kan använda för att göra teckningar på ett tmt mråde eller på befintliga bilder. Många av verktygen i Paint finns i menyfliksmrådet, sm finns i den övre delen

Läs mer

ARKIV DIGITAL - att släktforska i färg

ARKIV DIGITAL - att släktforska i färg ARKIV DIGITAL - att släktfrska i färg Av släktfrskare För släktfrskare Arkiv Digital har tillkmmit för att förverkliga en släktfrskares dröm m att kunna läsa arkivmaterial på sin datr, sm m han hade bken

Läs mer

Anmälan av stipendier med systemet Personec F ESS

Anmälan av stipendier med systemet Personec F ESS Aditr Oy 1 Anmälan av stipendier med systemet Persnec F ESS Lgga in i ESS via länken ESS-Emplyee Self Service sm finns under menyn Verktyg på Hankens persnalprtal. Internet Explrer rekmmenderas för användning

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1 Innehållsförteckning Tillgänglighetsguide Lunds kmmun... 1 Översikt av Guiden... 1 Kmma igång... 2 Sökning ch visning av tillgänglighetsinfrmatin... 2 Resultat av sökning... 3 Rapprtering av nya bjekt

Läs mer

Laghantering i Equipe

Laghantering i Equipe Laghantering i Equipe för klubbar tillhörande Skånes Ridsprtförbund Eftersm distriktet autmatiskt vill betala ut lagstöd till arrangörerna är det viktigt att inrapprteringen av lagklasserna sker på ett

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Version 2.3.3. Euromed Networks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm. Tel. 08-54 58 99 99. (Juni 2006)

ANVÄNDARMANUAL. Version 2.3.3. Euromed Networks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm. Tel. 08-54 58 99 99. (Juni 2006) ANVÄNDARMANUAL Versin 2.3.3 (Juni 2006) Eurmed Netwrks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stckhlm. Tel. 08-54 58 99 99 Innehållsförteckning FÖRORD...2 ÅTERFÖRSÄLJARE...3 DIKTERING...3 DIKTERING...4 Diktatlista...

Läs mer

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31 Manus till presentatinen Vaccinatin mt HPV Versin 2015-03-31 Bild 1. Vaccinatin mt HPV Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin i det svenska vaccinatinsprgrammet för barn. Flickr födda 1999 eller senare

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Övningar i JavaScript del 2

Övningar i JavaScript del 2 Övningar i JavaScript del 2 Genm dessa övningar frtsätter intrduktinen av JavaScript. Vi tar nu upp if-satser ch lite mer m funktiner. Vi kmmer ckså in på tillämpningar sm att byta en bild på webbsidan

Läs mer

Eldy Användarhandbo Table of Contents

Eldy Användarhandbo Table of Contents Eldy Användarhandb Table f Cntents Table f Cntents... 2 1. Systemkrav:... 3 2. Hur du installerar Eldy på din PC... 3 2.1 INSTALLATION SCREENSHOTS... 4 2.2 Installatin... 4 3. Börja använda ELDY... 5 4.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mondo 2.0 Version 1

ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mondo 2.0 Version 1 ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mnd 2.0 Versin 1 Stckhlms universitet Avdelningen för IT ch media Oktber 2008 Innehållsförteckning Dkument Sida Test ch Quiz: En översikt 3 Sex nödvändiga steg för att

Läs mer

Övningar i JavaScript del 3

Övningar i JavaScript del 3 Övningar i JavaScript del 3 I dessa övningar tar vi upp datumbjektet Date, arrayer ch lpar. Du utgår från ett prgram där man kan klicka på små bilder ch mtsvarande stra bild visas. Detta är i princip samma

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0 Nyheter ch ändringar i Adela Gymnasieskla 4.2.0 Publicerad 2012-05-03 Tersus Sklsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Götebrg Tel: 031-85 70 50 Förändringar vid betygshantering Adela är nu uppdaterat ch följer

Läs mer

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI 2014-09-25 CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI Krav för inträde till institutinen Grund för vistelse ch typ av finansiering (sida 2) Dkument till HR-enheten på Z1:00 (sida 2) Närmaste

Läs mer

Manual för att importera referenser till DiVA

Manual för att importera referenser till DiVA Manual för att imprtera referenser till DiVA Du kan imprtera referenser från PubMed, Web f Science, Libris ch referenshanteringsprgrammet EndNte. Även referenser i frmaten XML, EndNte XML, Endnte Referer

Läs mer

Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte

Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte Regler vid verksamhetsövergång ch ägarbyte 1. Regler vid verksamhetsövergång ch ägarbyte... 2 1.1 Förutsättningar... 2 1.1.1 Regler gällande utfärdarnummer... 2 1.1.2 Regler sm gäller vid utfärdande av

Läs mer

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma

Läs mer

Övningar i JavaScript del 7

Övningar i JavaScript del 7 Övningar i JavaScript del 7 I denna labratin återanvänder vi bilderna på frukter, sm vi haft i ett par tidigare labratiner. Denna gång ska vi lägga till visuella effekter då en frukt väljs. Klickar man

Läs mer

Rutin för utgivning av funktionscertifikat

Rutin för utgivning av funktionscertifikat Rutin för utgivning av funktinscertifikat Innehåll Dkumentets syfte... 1 Dkumentets målgrupp... 1 Förutsättningar... 1 Checklista... 2 1. Gör så här för att skapa ch leverera funktinscertifikat... 2 PKCS#10...

Läs mer

Ladok. Introduktion för användare i Ladok. Att Logga in i Ladok 2. Arbetsfält att känna igen 3. Snabbkommandon 4. Ladok utan mus 5.

Ladok. Introduktion för användare i Ladok. Att Logga in i Ladok 2. Arbetsfält att känna igen 3. Snabbkommandon 4. Ladok utan mus 5. Ladok Introduktion för användare i Ladok Att Logga in i Ladok 2 Arbetsfält att känna igen 3 Snabbkommandon 4 Ladok utan mus 5 Utskrifter mm 5 Ordförklaringar 7 Sida 1 av 8 Introduktion för användare i

Läs mer

Maingate Manager Användarhandledning

Maingate Manager Användarhandledning Maingate Manager Användarhandledning The cntents f this dcument are subject t revisin withut ntice due t cntinued prgress in methdlgy, design and manufacturing. Wireless Maingate AB shall have n liability

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

ShoreTel Communicator Överblick

ShoreTel Communicator Överblick ShreTel Cmmunicatr Överblick ShreTel Cmmunicatr är det enklaste sättet att kmmunicera effektivt med dina kllegr ch affärspartners. Oavsett m du är nrmal användare, telefnist eller samtalsagent i ett Cntact

Läs mer

F A C T electronlcs ab

F A C T electronlcs ab F A C T electrnlcs ab Denna handling får ej utan vårt medgivande bekantgöras, kpieras, mångfaldigas eller eliest behörigen utnyttjas. Over!rä~;0Ise beivras med stöd av arijlanr'

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Grundskola 4.2.0

Nyheter och ändringar i Adela Grundskola 4.2.0 Nyheter ch ändringar i Adela Grundskla 4.2.0 Publicerad 2012-05-03 Tersus Sklsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Götebrg Tel: 031-85 70 50 Nya klumner Det har tillkmmit ett antal nya klumner i resultatfönstret

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning EB20 Batch för konvertering av tillgodoräknaden för forskare 2008-11-20 Version: Beteckning: 1 Torgny Fridlund 2008-11-20 2 (8) Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

GEOSECMA for ArcGIS GSD datastruktur och import i en SDE geodatabas

GEOSECMA for ArcGIS GSD datastruktur och import i en SDE geodatabas GEOSECMA fr ArcGIS GSD datastruktur ch imprt i en SDE gedatabas ÖVERSIKT Det här dkumentet ger imprtinstruktiner ch en rekmmenderad struktur för Gegrafiska Sverige Data (GSD) i en SDE gedatabas sm ska

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Anvisning Registreringsteknik

Anvisning Registreringsteknik Anvisning Registreringsteknik För att den digitala pennan ska registrera krrekt, följ nedan anvisning: 1 Krk = av/på-knapp Krken fungerar sm en av/på-knapp på den digitala pennan. För att pennan ska fungera

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer:

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer: Printa Variabel Data Variabel data printning tillåter dig att byta infrmatinen ch data i ditt dkument eller i din bild för att skapa utskrifter med unika texter ch bilder i varje kpia. Denna funktinen

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28 ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkmma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kmmunfullmäktige Köpare Ängelhlms kmmun, rg.nr 212000-0977 Sista anbudsdag 2010-11-16 Anbudet ska vara giltigt till 2012-01-31

Läs mer

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014 ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014 Cntents ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014... 1 1. Int ch studieguiderna... 2 2. WebOdi... 3 3. Nppa... 4 4. Inside... 5 5. E-pst...

Läs mer

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Prduktöversikt Blware SOFTWARE CORPORATION http://www.sftbl.cm 1 Nyttan med Blware Blware är specialiserat på att ge snabb återsökning, analys (textmining) samt beräkning i stra infrmatinsmängder med mmentan

Läs mer

Administrera filmer på Tandberg Content Server

Administrera filmer på Tandberg Content Server Administrera filmer på Tandberg Cntent Server 11/10/2010 Karlstads universitetsbiblitek, Lärstöd Julia Nyberg ch Kenneth Bström På Tandberg Cntent Server lagras alla filmer sm är inspelade via telebildsystemen.

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign.

Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign. CW Door Design Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign. Programdelar CW DoorDesign innehåller två delar: Låssystem

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

2016-01-15.kl.08-13. Tentaupplägg

2016-01-15.kl.08-13. Tentaupplägg Tentaupplägg TIPS 1: Läs igenm ALLA uppgifterna. Välj den du känner är lättast först. Det kan gärna ta 10-20 minuter. Försök skriva saker sm kan vara prblem i uppgifterna. Är det någt du abslut kmmer att

Läs mer

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK Lathund Administratörshantering Kapitalflytt Interimslösning 2008-10-01 Dokumentägare: Anders Thomson, Collectum AB Sida 1 av 9 1 Generellt för flyttapplikationen...3 Introduktion...3 2 Logga in i flyttapplikationen...4

Läs mer

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-02 Plats ch tid Beslutande Jhan Sandberg, rdförande Mats Paulssn, 1:e V rdf Rnny Petterssn, 2:e V rdf Bengt-Christer Nilssn, ledamt Kenth Zickbauer, ledamt Charltte

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

SYSTEM... - 5 - ANVÄNDARE OCH RÄTTIGHETER...

SYSTEM... - 5 - ANVÄNDARE OCH RÄTTIGHETER... Innehåll SYSTEM... - 5 - ANVÄNDARE OCH RÄTTIGHETER... - 6 - Användare aktiva... - 6 - Ändra egna användaruppgifter... - 7 - Registrera användare... - 8-1. Användarlista... - 8 - Skapa ny användare... -

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

RS01 Resultat på prov

RS01 Resultat på prov Studentavdelningen/Ladokgruppen 1 (8) RS01 Resultat på prov Detta dokument uppdaterades senast den 29 oktober 2008. Syfte I funktionen kan man rapportera resultat på prov, tillgodoräkna, ändra och ta bort

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

... 18... 19 Skicka. Skapa läkarintyg... 20

... 18... 19 Skicka. Skapa läkarintyg... 20 15 februari i 2013 1 Center för ehälsa i samverkan Hrnsgatan 20, 118 82 Stckhlm Peter Lindgren, 070-661 62 59 www.cehis.se inf@cehis.se Krav på landsting ch jurnalsystemsleverantörer Intygstjänster 2013

Läs mer

Lathund för Sundbybergs IK orienteringssektionen Att arbeta med hemsidan

Lathund för Sundbybergs IK orienteringssektionen Att arbeta med hemsidan Lathund för Sundbybergs IK rienteringssektinen Att arbeta med hemsidan Webbadress för hemsidan http://www.idrttnline.se/sundbyberg/sundbybergsik-rientering Inlggning sker genm att klicka på hänglåssymblen

Läs mer

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning Redigering Ett av de mest lättjbbade prgrammen för videredigering är Micrsft Mvie Maker, sm ingår gratis i Windws XP. För Mac-datrer finns mtsvarande prgramvara sm är imvie. Km-i-gång med Mvie Maker: Prgrammet

Läs mer

2 PROGRAMMERA EN KNAPP FÖR UPPDRAG

2 PROGRAMMERA EN KNAPP FÖR UPPDRAG MANUAL TILL THERMO TRACK-MJUKVARAN 1 ARKIV Therm Track ger dig möjlighet att srtera/gruppera dina arkiv i katalger ch underkatalger. Du kan även göra en förhandsgranskning utan att behöva öppna dem. Om

Läs mer

Manual för administratörer - fiske

Manual för administratörer - fiske Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Medlem online innehåller en funktion där du kan göra ett utskick till de medlemmar som har en e-post registrerad i systemet. Observera att de medlemmar

Läs mer

Instruktion Kemikalieförteckning

Instruktion Kemikalieförteckning Diarienummer Projektnummer Instruktion Kemikalieförteckning Marcus Frenzel Käppalaförbundet 2015-01-30 1. Instruktion Kemikalieförteckning fylla i listan första gången Hoppa direkt till sid 3 om du fyllde

Läs mer

Anvisning avseende e-postkommunikation för anställda inom

Anvisning avseende e-postkommunikation för anställda inom E-pst 2015-02-05 1 (6) Skapat av Versin: 1.0 ITM Deans ffice Anvisning avseende e-pstkmmunikatin för anställda inm administratinen på ITM-sklan (Kursiverad text nedan är från KTH:s regelverk.) E-pstkmmunikatin

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 4 GPal Navigatr Versin 4 Innehållsförteckning KAPITEL 1. INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning...1 Innehåll i CDn / DVDn...1 Systemförutsättningar...3 Knventiner

Läs mer

Laboration 1: Kalorimetrisk bestämning av neutralisationsentalpi

Laboration 1: Kalorimetrisk bestämning av neutralisationsentalpi LINKÖPINGS UNIVERSITET 2013-10-03 Avd för kemi, IFM Fysikalisk kemi Labratin 1: Kalrimetrisk bestämning av neutralisatinsentalpi Labratin 1: Kalrimetrisk bestämning av neutralisatinsentalpi Uppgift: 1.

Läs mer

Godman redovisning 2012

Godman redovisning 2012 Godman redovisning 2012 Kort presentation av Godman redovisning 2012 och vad som är nytt och förändrat. Startsidan Programmets startsida har inte får några större förändringar. Det som är nytt är att det

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Övningar i JavaScript del 5

Övningar i JavaScript del 5 Övningar i JavaScript del 5 I dessa övningar ska vi ta upp några lika händelsehanterare. Dessa ska dck inte läggas in med attribut i HTML-kden, så sm vi gjrt tidigare med nclick. Istället ska vi nu lägga

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet 1(3) Anslutningsavtal för fiberinkppling till fastighet Genm detta avtal, sm är upprättat mellan Kramfrs Mediateknik AB ch (nedan kallad fastighetsägaren) ch Mediateknik AB, rganisatinsnummer: 556534-3562

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Alternativbeskrivning för VA och väg samt terminalfrågan

Alternativbeskrivning för VA och väg samt terminalfrågan för ch väg samt terminalfrågan Gdkännande Urvalet av alternativ gdkänt för spridning av styrgruppen 2003-12-02. Dkumentet gdkänt för spridning ch publicering på Internet, 2003-12-19 av prjektledaren Trsten

Läs mer

Hämta appar. Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt.

Hämta appar. Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt. Hämta appar Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt. #1 Hämta appar Program #2 1. Den utrustning du behöver 2. Förutsättningar 3. Ställ in P&G-e-post

Läs mer

ROVBASE. Manual Registrera observation. Version 1.5 2016-01-08

ROVBASE. Manual Registrera observation. Version 1.5 2016-01-08 ROVBASE Manual Registrera observation Version 1.5 2016-01-08 Innehåll Förord 3 Logga in 4 Steg 1: Starta registrering av en rovdjursobservation 5 Steg 2: Fyll i uppgifter på alla flikar 6 Antal djur och

Läs mer

Instruktion för suggringsnav

Instruktion för suggringsnav Instruktion för suggringsnav Innehåll 1. Registrering av vilka suggor som skall sändas till en viss satellit 2. Skapa en lista på suggorna att sända med till satelliten 3. Skapa suggkort att sända med

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen Versin 4.2 ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DITT EL-UTTAG Campingplatsnummer: Persnlig kd: Internet bkning: https://www.webel-nline.se Telefn Sverige 075-44 88 000

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 4 GPal Navigatr Versin 4 Innehållsförteckning KAPITEL 1. INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning...1 Innehåll i CDn / DVDn...1 Systemförutsättningar...3 Knventiner

Läs mer

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA...

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... Entré Innehåll INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... - 3 - Entré Leverantör & Leverantörsreskntra... - 3 - Leverantörsregistret... - 4 - Skapa/ändra leverantörer... - 4 - Kntakter... - 5 - Kategrier

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

MaxSea TimeZero. Snabbguide

MaxSea TimeZero. Snabbguide MaxSea TimeZer Snabbguide MaxSea Time Zer Installatin VIKTIGT TILLSE ATT INGA ENHETER ÄR ANSLUTNA TILL PARALLELLPORTEN (MODEM, AUTOPILOT, ETC ). DESSA ENHETER KAN ANSLUTAS IGEN EFTER ATT MAXSEA HAR STARTATS

Läs mer

Kravspecifikation 970524 1. SA42 Val av programinriktning

Kravspecifikation 970524 1. SA42 Val av programinriktning Kravspecifikation 970524 1. SA42 Val av programinriktning Ersätter PJ40 2. Konstruktör: Matz-Ola Cajdert 3. Beskrivning av funktionen - Syftet Denna funktion används då studenter inom ett program skall

Läs mer

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd December månad 2008 Innehållsförteckning Arbetsflöden ch sammanfattande regelverk för kyrkbkföring... 2 Vårdnadshavarna ska vara ense m att barnet ska döpas... 2 Dpförrättaren...

Läs mer

Administrera serier. Syfte. Innehåll. Guide Eventor

Administrera serier. Syfte. Innehåll. Guide Eventor Guide Eventor Administrera serier Version 2.0, 2013-10-03 Syfte Guiden beskriver hur serier och cuper, allt ifrån Silva League till lokala ungdomsserier, hanteras i Eventor. Den riktar sig till användare

Läs mer